Beskrivning Av Spel baserad strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning Av Spel baserad strategi"

Transkript

1 1 Beskrivning Av Spel baserad strategi (kortversion) Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. För denna publikation ansvarar endast upphovsmannen, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av denna information.

2 2 ICT Professionals in Touch: New non-routine skills via mobile game-based learning (INTOUCH-ICT) TR1-LEO WP 2: Kravanalys för IKT-SMF Task 2.5: Metodbeskrivning för mobila spel Rapport utarbetad av Sapienza Innovazione med bidrag från projektpartners..

3 3 INNEHÅLL 1. Pedagogisk ram för spelbaserat mobilt lärande Designrekommendationer Användarvänlig design Spelen Quiz Simulering Interaktiva kartor Berättelse Referenser... 11

4 4 0. Förord Detta dokument är den korta versionen för " Metodbeskrivning för mobila spel " av IKT-InTouch Projektet. Denna kortversion har översatts till partnernas språk, medan den långa versionen är på engelska. 1. Pedagogisk ram för spelbaserad mobilt lärande Följande tabell visar en sammanfattning av egenskaperna hos de viktigaste inlärningsteorier som kommer att användas när vi utvecklar mobilspel, (Zaibon & Shiratuddin, 2010) och de fördelar som följer av varje inlärningsteori. Inlärningsteori Tabell: Lärande teorier egenskaper och fördelar vid mobilspelbaserat lärande Egenskaper för mobilspelbaserat lärande Fördelar med mobilspelbaserat lärande Behaviorism Sätter mål och bryta ner dem i stegen. Ger tips eller ledtrådar som vägleder spelare till önskat beteende Använder konsekvenser för att förstärka det önskade beteendet. Ger bra feedback och respons till spelarna. Kognitivism Organisera ny spelinformation. Kopplar ny spelinformation till befintlig kunskap. Använd tekniker för att vägleda och stödja elevernas uppmärksamhet, kodning, och inhämtande processen. Ge bra skärmdesign, gränssnitt och navigering. Levererar olika spelresurser för val och spelalternativ. Ger äventyrlig berättelse och spel. Konstruktivism Problemen är verkliga, komplexa och personligt meningsfulla. Skapa grupplärande. Modeller som styr kunskapsbyggande processer. Erbjuder olika spel, nivåer och utmaningar. Behaviorism ger begreppet upprepning & belöning. Spelaren tränar i ett spel genom upprepning samtidigt som han får belöningar efter varje korrekt svar Försöker att kognitivistiskt bygga motivation genom att integrera lärande och spelupplevelse. Spelare driver en upptäcktsprocess genom en spelupplevelse som integrerar lärande och spela besläktad med begränsningar och möjligheter i det mänskliga sinnet. Konstruktivistiska spelutmaningar som erbjuder spelaren att lösa problem i spelet miljön. Utmaningar kan lösas genom spelarens upplevelser i tidigare spelnivå. Behaviorism betonar på förstärkning och kontroll till eleven genom att ge bra feedback från spelet. I kognitivismens perspektiv bör spelet underlätta stöd av överföring, minne, och återskapar kunskaper hos eleven. Den konstruktivistiska strategin ger eleven själva möjligheter att utforska och skaffa kunskap.

5 5 Gardners (2000) Multipla intelligenser, Gagne m.fl. (1992) Nio steg av instruktioner ses vara den mest intressanta lärandemetoden för spelbaserat lärande. Följande tabeller, som föreslagits av Zaibon & Shiratuddin (2010), sammanfattar kopplingen mellan dessa metoder och Spelbaserat lärande. Tabell: multipla intelligenser kopplade till spelbaserat lärande Inteligener Språklig Matematisk/logisk Social Självkännedom Rumslig Kroppslig Musik Natura Existensiell Beskrivning I ett spel, kan de språkliga elementen vara i form av skrivna ord och berättelser såsom instruktioner, användarguider och spelet. Strategin i spel är en viktig funktion som kräver logiskt tänkande. Problemlösning och matematisk strategi ingår också i denna typ av intelligens. I ett spel behöver ibland spelare interagera med andra spelare (multi-player) eller eget (single player). Därför kan konkurrens och samverkan ske för att vinna spelet. Utmaningar i ett spel uppmuntrar spelarna att lösa problemet genom att utforska och interagera. Denna interaktion kan innefatta emotionella och mentala utmaningar. Spelet ger alltid visuella utrymme i olika format såsom färger, 2D eller 3D. Detta utrymme gör att spelarna interagerar aktivt i utrymmet. Denna aspekt ger spelare möjlighet att interagera fysiskt i spelet med kroppsrörelse med händer fötter och andra kroppsdelar. Denna aspekt är viktig för spelet. Ljud- och musikeffekter ger roliga element för spelarna. Det kan vara i en form av bakgrundsmusik eller ljudeffekter. Detta koncept ger upplevelsen med flora och fauna i ett spel. Bortsett från detta, ingår de geografiska element också i denna aspekt. Spelaren ska känna sig som en god och viktig karaktär i spelvärlden. Denna aspekt sätter spelmiljö i centrum. Gardners (2000) teori om multipla intelligenser används ofta i utbildningsmiljöer (Chapman, 2006). Gardner föreslår att mänsklig intelligens är en blandning av flera intelligenser; de flesta människor är starka i tre typer av intelligens och genom att utveckla sina naturliga styrkor kommer det att ha betydande positiv effekt på effektiviteten i deras lärande.

6 6 Table: Nio steg av instruktioner kopplade till spelbaserat lärande Event Få uppmärksamhet Informera om mål Stimulera kopplingar till tidigare lärande Presentera innehållet Ge lärvägledning Skaspa aktivitet (praktik) Ge återkoppling Beröm aktiviteter Förbättra kom ihåg och överföring Description För att skapa en attraktiv introduktion kan skärm tillsammans med ljudeffekter skärpa sinnena genom akustiska eller visuella stimuli. T.ex: introduktion på skärm med intressant grafik. Instruktionerna, spelregler och spelets mål skall finnas i spelet. Dessa inledande interna processer ger förväntan och motivera spelarna att slutföra spelet. Ett enkelt sätt att stimulera återkopplingen är att utmana spelare med olika spelnivåer. Ju högre är nivån desto svårare att slutföra uppgiften. Denna process gör att spelarna lära sig och komma ihåg uppgifterna de klarat av i tidigare nivåer. Denna aspekt ger spelare olika typer av utmaningar för idenifiera sina färdigheter. Spelinnehållet bör organiseras på ett meningsfullt sätt. För att tilltala olika inlärningsformer, bör en rad olika utmaningar användas. Ytterligare vägledning bör ges i ett spel. Vägledningsstrategier skall innefatta användningen av exempel, användarmanual, eller tips. Ett spel är bra när spelare inte hänvisa till spelinstruktionerna som de kan lära sig av sig själva medan de spelar. Spelarna måste öva nya färdigheter för att avsluta spelet. Detta ger en möjlighet för spelarna att bekräfta sin förståelse, och upprepningen ökar sannolikheten för att komma ihåg dem. Det är viktigt att åstadkomma god återkoppling i ett spel. Det i ett spel kan ges i poäng, grafik, timing och ljud. Bedömningen fungerar som ett återkopplingssystem i ett spel. Varje spelare bör informeras om sin prestationsnivå så att de kan fortsätta tills spelet slutar. Denna aspekt finns i spel med olika typer av nivåer. Spelaren behöver komma ihåg och använda sina kunskaper för att främja spelandet. De kan använda sina egna strategier för att lyckas. När man arbetar med mobila spel, även för utbildningsändamål, måste hänsyn tas till de så kallade casual games (Koivisto, 2006; Kurkovsky, 2009). Dessa är de mest populära typen av mobila spel, främst på grund av mobiltelefonanvändningen. Kausalspel kännetecknas av extremt enkla spel (t.ex. pussel, kortspel, korta frågesporter) och i allmänt tala "tillfälliga konsumenter" som inte ser sig som "gamers". Kausalspel spelas vanligtvis i korta stötar: under arbetet/klass raster, väntan i köer, på kollektivtrafik, etc. Deras regler är enkla, och till skillnad från många konsolspel, behöver de inte ett långsiktigt tidsåtagande eller någon särskild kompetens.

7 7 2. Designrekommendationer Baserat på nya rön från litteraturstudier och fältforskning, har vi upprättat en förteckning över centrala rekommendationer: Leveransmetod: mobiltelefoner och läsplattor (dvs inte handdator eller mobil spelenhet). Skapa SPEL först och främst - lärande innehåll kopplas till spelstil och bäddas in naturligt i spelet. Modulär speldesign; anpassning av spel och verktyg för användarna. Uppmärksamhet på snabbhet, svårighetsgrad, timing och möjlighet till återkoppling. Variation i spelsammanhang och komplexitet: nyheter, överraskningar, humor. Förvara användarkostnaderna nere: begränsad användning av grafik för att tillgodose olika lärstilar, begränsad användning av ljudfiler. Fokus på livslångt lärande Inte bara bärbardator-spel i mobilen Vi valde att fokusera på spel som levereras via de två mest personliga och bärbara lösningarna: mobiltelefoner (smartphones) och läsplattor, även om en stor del av mobila spel levereras genom särskilda spelkonsoler. Valet av smartphones och surfplattor är på grund av deras mångsidighet vilket gör dem lämpliga för utbildningsändamål, medan spelkonsoler är mer indicerat för ren underhållning. Alla spel måste vara användarvänliga och kommer att utformas för att vara lätt att använda med mobiltelefoner och läsplattor. För alla spel krävs kommunikation med servern för att informera läraren om elevernas framsteg, vi är medvetna om att hålla användarkostnaderna så låga som möjligt.

8 8 3. Spelen Som framgångsrika erfarenheter av tidigare InTouch-projektet visar kan alla lärspel placeras i en verklig situation så som ett litet IT-företag med riktiga människor i dagliga situationer. Genom att spela upptäcka användarna problem och möjliga lösningar i en verklig livsmiljö. Företaget består av flera karaktärer som ger deras företag roll, anagraphic information (namn, efternamn, ålder, kön, stjärntecken, hobbies), och en kort biografi. Figur: De InTouch Company-karaktärer som utvecklats i tidigare projekt Figur: beskrivning av en karaktär som utvecklats i tidigare projekt

9 9 Spelen är anpassade till icke-rutinfärdigheter och situationer som framkom av litteraturstudien till företaget och dess karaktärer. Även i det tidigare projektet var varje spel associerat till en enda färdighet, det kan nu vara kopplade till en mix av kompetens inom varje enskilt spel, vilket föreslår spelscenarier som tar mer än en färdighet och tillhörande lärandesituationer i varje spel. Olika typer av spel kommer att genomföras tack vare deras skiftande grad av tillämplighet på olika lärandemål. Med tanke på de tre viktiga kunskaper och kompetensområden: kunskap och därmed sammanhängande kompetens (fakta, forskning, datainsamling och organisationsförmåga, bevarande, sammanfattning, spridning, kombinerade läskunnighet) social kompetens (kooperativ och konkurrensbeteende i ett strategiskt sammanhang, med hänsyn tagen till socioaffektiva faktorer), högre ordningskognitiva färdigheter (analys, reflektion, iterativ och strategisk planering), tabellen ger en indikation på spelet pedagogiska egenskaper. Tabell: klassificering av spel enligt lärandemål Speltype Lärandemål Kunskap Social kompetens Metakognition Quiz/flerval Hög Låg låg Simulering Hög Medium Hög Interaktivitet Medium Hög Hög Berättande, historia Medium Hög Hög

10 Quiz/Flerval I början av spelet finns en beskrivning av ett scenario och syftet med spelet. Quiz:en sker som intervju när IKT-företagets "Big Boss"-karaktär genomför en anställningsintervju. Fall som kommit fram i fältstudien och är kopplande till en eller flera icke-rutin kompetenser kommer att presenteras under intervjun. För att få jobbet måste en rad frågor besvara i en viss tid. Varje svar ger positiva eller negativa poäng. De visas längst upp på skärmen, tillsammans med en digital klocka som signalerar hur mycket tid som är kvar. Poäng tilldelas via systemet och lagras i en databas. Quiz:en består av en uppsättning frågor (max 10 rekommenderas); dessa kan vara löst relaterade. Frågetyperna är: enkelklick; flera klick; sortering. Under spelets gång, för att ge omedelbar feedback på rätt eller fel val, åtföljs poängfördelningen av: färgade kryssrutor; användning av ikoner; kort textåterkoppling som förklarar rätt alternativ. I slutet av spelet, och vid delgivningen av poäng som vunnits, får spelaren "belöningar" och "straff" (med illustrationer) som väljs av systemet. I single player-versionen måste användaren hjälpa huvudpersonen mot Bossen med tre olika beslut under en begränsad tid per fråga. "Jokrar" kan användas för att hjälpa till att svara på frågorna, men det kostar tid och poäng. Svårighetsgraden ökar: vid den första beslutspunkten är tre av de fem listade alternativen korrekta, i den andra bara två och i den tredje endast en. Den slutliga poängen och återkopplingar beror på hur många korrekta svar användaren valt och användarprestandan är betygsatt av hur lång tid användaren använder för att avsluta ett spel och mängd och karaktär av tips som används. En multi-player version kan realiseras, precis som den populära mobila App 'QuizClash ", där spelare kan utmana i Quiz svar, spela mot klasskamrater, vänner eller slumpmässiga motståndare bland registrerade användare. Motståndare turas om varje runda, besvara en viss mängd av samma frågor per runda för att se vem som vinner i slutet.

11 Simulering Simuleringen innebär att spelarna hamnar i ett krisscenario (t.ex. det kan vara en olycka med ett datornätverk), där de måste fatta snabba beslut. Spelaren står inför ett scenario där det finns fyra kritiska fall (utvalda bland fallen från fältstudierna, enligt ett eller flera icke-rutinmässiga färdigheter) att ta itu med. Formatet är löst baserad på TRIAGE-metod som praktiseras i nödsituationer och första hjälpen situationer (rädda vem/vad som räddas kan). Beslutsfattandets möjligheter sekvenseras enligt följande: 1. Prioritera 1 av 4 kritiska fall - ta sedan itu med ditt prioriterade ärende: välj 1 av 2 behandlingar. 2. Återgå till de 3 återstående fallen (de har under tiden blivit blivit värre eller bättre på något sätt). Prioritera 1 av 3 fall ta sedan itu med ditt prioriterade ärende: välj 1 av 2 behandlingar. 3. Gå tillbaka till de två återstående fallen (de kan under tiden blivit ännu värre - eller kanske har de förbättrats något). Prioritera 1 av dessa fall ta sedan itu med ditt valda fall: välj 1 av 2 behandlingar. 4. Gå tillbaka och hantera ditt sista återstående fall: välj 1 av 2 behandlingar. Precis som i verkliga livet, måste den feedback du får i handling motsvarar de omedelbara effekterna av dina beslut/handlingar, sammanfattning: Spelaren prioriterar ett fall av flera som behöver uppmärksamhet. (Det finns ingen fel beslut här, det är alltid ok att behandla ett kritiskt fall). När spelaren återgår till krisscenariot, att sköta ärenden kvar, ser de själva kvaliteten på deras tidigare beslut, det vill säga av de återstående fallen kan alla eller ingen ha blivit mer kritiska; alla eller ingen kan ha förbättrats något på egen hand. Att se effekterna i samband med deras tidigare beslut är det enda feedback spelet ger spelaren. Men detta kan mycket väl få dem att ändra sin in-game strategi. När spelarna har klarat av alla kritiska händelser, uppmanas de att uppskatta framgången av deras övergripande strategi och de uppmanas att uppskatta hur bra deras genomförande var av standardförfaranden ("Svagt" till "Mycket bra") och hur mycket tror de att deras strategi förbättrades under spelet ("Inget" till "Mycket bra förbättring")

12 Interaktiva kartor I början av spelet beskrivs en typisk problemsituation i ett IKT-företag. Situationen väljs från en eller flera fall från resultatet av fältstudierna, enligt en eller flera icke-rutinmässiga färdigheter. För att lösa problemet, kan användaren välja tre ledamöter i bolaget att prata med, men hen behöver välja rätt människor, utifrån deras roller och kompetens, för att få användbar information. När användaren har läst de tre ledtrådar kan hen ta ett beslut att välja en av de tre tillgängliga alternativen. Figur: skärmdump av en interaktiv karta i spelet som utvecklats i tidigare projekt 3.4. Berättelse Efter presentationen av scenariot uppmanas användarna att göra en rad beslut (geno m olika fleravalsbeslut) för att gå vidare genom berättelsen. Beslutspoäng erhålls genom koppling till fall från fältstudierna med en eller flera icke-rutinmässiga färdigheter. Beroende på antalet beslutspoäng och givna alternativ för varje beslutspoäng i berättelsen kan strukturen vara linjär (en enda gren för alla användare) eller icke-linjära (flera grenar enligt olika val av spelaren). Den enklaste linjära lösningen görs av två beslutspunkter med tre alternativ för varje beslutspunkt och tre sorters utvärdering: helt fel, delvis rätt eller helt rätt. I slutet av berättelsen får användarna en överblick (återkoppling text- och poäng) för att återkoppla mot alla steg. Den enkla linjära lösningen avbildad ovanför slutresultatet kan kategoriseras på tre sätt låg (erhålls genom summering av två felval eller ett felval och en neutral), medium (erhålls genom summering av två neutrala val eller ett felval och ett rätt val), hög (erhålls genom summering av två rätta val eller ett rätt val och ett neutralt val).

13 13 4. Referenser Chapman, A. (2006). The Business Balls website. Gagné, R. M., Briggs, L. J., Wager, W. W. (1992). Principles of instructional design, 4th ed., Fort Worth.: Harcourt, Brace, Jovanovich College Publishers. Gardner, H. (2000). Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st Century, New York: Basic. Koivisto, E. M. (2006). Mobile games In Proceedings of the 2006 international conference on game research and development, 4 6 December Perth, Australia. ACM International Conference Proceeding Series, Vol. 223, pp Kurkovsky, S. (2009). Engaging students through mobile game development. Proc. SIGCSE, Mar. 2009, Zaibon, S. B., Shiratuddin, N. (2010). Adapting Learning Theories in Mobile Game -Based Learning Development. Proceedings of the 2010 IEEE 3rd International Conference on Digital Game and Intelligent Toy Enhanced Learning (DIGITEL 2010). Kaohsiung, Taiwan Apr.

Reviderad pedagogisk metodik

Reviderad pedagogisk metodik Reviderad pedagogisk metodik för lärare i undervisning av nationell och europeisk litteratur med stöd av interaktiva ITverktyg FÖRKORTAD VERSION Introduktion Denna slutliga versionen av dokumentet har

Läs mer

Spel som interaktiva berättelser

Spel som interaktiva berättelser Spel som interaktiva berättelser Finns många typer av interaktivt berättande; ska titta närmare på spel eftersom de exemplifierar en rad aspekter av interaktivt berättande väldigt tydligt. Kan förstå spel

Läs mer

STÖD BARN MED ADHD I KLASSRUMMET

STÖD BARN MED ADHD I KLASSRUMMET STÖD BARN MED ADHD I KLASSRUMMET Det här kapitlet ger råd om bra sätt att stödja barn med ADHD i klassrummet. Här finns även förslag på metoder som kan användas för att hjälpa till att skapa en bra stödstruktur.

Läs mer

Språkäventyret. Mål. Verktyg. Inledande arbete

Språkäventyret. Mål. Verktyg. Inledande arbete Språkäventyret Mål Sammanfatta hur jag gjorde spelet Språkäventyret på Fronter. Verktyg Fronters provverktyg Inledande arbete Fundera över dessa saker innan du börjar: 1. Vilken del av det centrala innehållet

Läs mer

Mikael Andersson http://bemian.blogspot.se/ imotion på fritids

Mikael Andersson http://bemian.blogspot.se/ imotion på fritids Mikael Andersson http://bemian.blogspot.se/ imotion på fritids imotion Syfte 1 Målet med denna planering är att introducera appen imotion från Fingerlab i verksamheten i syfte att stimulera till lärande

Läs mer

Spelutveckling - Gameplay. Design och produktion

Spelutveckling - Gameplay. Design och produktion Spelutveckling - Gameplay Design och produktion Vad är ett spel? Finns olika åsikter Några exempel som räcker på egen hand Coola features Akta er för feature creep För mycket features kan dränka gameplay

Läs mer

Innehåll. Dokumentationsmall Inkubator Sida 2 (11) Introduktion 3

Innehåll. Dokumentationsmall Inkubator Sida 2 (11) Introduktion 3 stockholm.se Sida 2 (11) Innehåll Introduktion 3 Beskrivning av arbetssätt 4 Interaktiv karta 4 Poängsystem 5 Troféer/Medaljer/ Badges 5 Genomförande av arbetssätt 6 Del 1: Individuell förberedelse 6 Del

Läs mer

Participatory Design III

Participatory Design III Participatory Design III Participatory Design & Språkmönster Vecka 3 Summering av förra veckan Participatory Design Utgår från artikelseminariet Framtidsverkstad Språkmönster Binda ihop SUMMERING AV VECKA

Läs mer

Nallelek Lärarvägledning

Nallelek Lärarvägledning NALLELEK - LÄRA MERA PROGRAM AB Nallelek Lärarvägledning NALLELEK... 2 1.1 Programmet... 2 1.2 Övningar som stärker förmågan att iaktta bilder och se detaljer... 3 1.2.1 Pedagogiska tips... 3 1.3 Kategorisering

Läs mer

Användar Handbok. Info4Migrants

Användar Handbok. Info4Migrants T H E P R O J E C T N U M B E R : U K / 1 3 / L L P - L D V / T O I - 6 1 5 Användar Handbok Info4Migrants Projektet har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Denna publikation [kommunikation]

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Bedömning för lärande. Andreia Balan 2012

Bedömning för lärande. Andreia Balan 2012 Bedömning för lärande Andreia Balan 2012 Dagens föreläsning 1. Faktorer som har störst effekt på elevernas prestationer 2. Bedömning för lärande 3. En fallstudie i matematik Hur kan så mycket forskning

Läs mer

Dataspel för barn med läs- och skrivsvårigheter

Dataspel för barn med läs- och skrivsvårigheter Dataspel för barn med läs- och skrivsvårigheter Yrkeshögskolan Sydväst Informationsteknik YHHV8 Andreas Grönblom Petra Höglund Karolina Strandholm April 2004 Inledning Vi har valt att skriva om dataspel

Läs mer

Grupparbete om PBL Problembaserat Lärande

Grupparbete om PBL Problembaserat Lärande TÄRNA FOLKHÖGSKOLA Grupparbete om PBL Problembaserat Lärande 2009-09-18 - 2 - Innehåll Bakgrund... - 3 - Syfte... - 4 - Metod... - 4 - Fakta... - 5 - Resultat... - 7 - Diskussion... - 9 - Referenser...-

Läs mer

Hitta kunder som frilansare

Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare 4 Att livnära sig som frilansare, genom att ta långa- eller kortsiktiga uppdrag, är en allt vanligare arbetsform. På Billogram träffar vi många frilansare,

Läs mer

RAPPORT: ATT UPPLEVA EN UTSTÄLLNING HELT I LJUD. FÖR UTSTÄLLNINGEN VÄRDEFULLT. BAKGRUND..s 2 METOD...s 2 RESULTAT...s 3 9 ANALYS AV WORKSHOP...

RAPPORT: ATT UPPLEVA EN UTSTÄLLNING HELT I LJUD. FÖR UTSTÄLLNINGEN VÄRDEFULLT. BAKGRUND..s 2 METOD...s 2 RESULTAT...s 3 9 ANALYS AV WORKSHOP... RAPPORT: ATT UPPLEVA EN UTSTÄLLNING HELT I LJUD. FÖR UTSTÄLLNINGEN VÄRDEFULLT BAKGRUND..s 2 METOD...s 2 RESULTAT.....s 3 9 ANALYS AV WORKSHOP...s 10 1 BAKGRUND Vi vill ta reda på hur en upplever en utställning

Läs mer

Golf ur ett motoriskt perspektiv

Golf ur ett motoriskt perspektiv Golf ur ett motoriskt perspektiv Diskret färdighet Snabb, har en tydlig början och ett tydligt slut. Hela rörelsen programmeras i förväg. Motorisk färdighet Rörelsen/motoriken är avgörande för framgång.

Läs mer

Tävlingskriterier 2013/2014 REGIONALA TÄVLINGSKRITERIER SKÅNE

Tävlingskriterier 2013/2014 REGIONALA TÄVLINGSKRITERIER SKÅNE Tävlingskriterier 2013/2014 REGIONALA TÄVLINGSKRITERIER SKÅNE Deadlines och inlämning av tävlingsbidrag! DEADLINES: Deadline för tävlingsbidragen är den 3 februari 2014 kl. 16.30. HUR SKER INLÄMNINGEN

Läs mer

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss!

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! EX JOB B20 16 Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! Knowit är ett av nordens ledande konsultbolag med 1800 specialister. Vi erbjuder spetskompetens inom Decision, Design & Digital, It och Management.

Läs mer

SVENSKA 3.17 SVENSKA

SVENSKA 3.17 SVENSKA ENSKA 3.17 ENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och

Läs mer

Barn lär med interaktiva och lekfulla metoder.

Barn lär med interaktiva och lekfulla metoder. Barn lär med interaktiva och lekfulla metoder. Rebekka Carlsson Informativ Illustration, 180p Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling Examensarbete i informationsdesign, 15p Examinator:

Läs mer

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET Datum 130729 Skolenhet/förskoleenhet Förskoleområde 2 Rektor/förskolechef Marie Nilsson Mål Mål enligt BUN:s kvalitets- och utvecklingsprogram: Eleverna i grundskolan, barnen i förskolan, förskoleklass,

Läs mer

Modul 6 Självutveckling Arbetsbok

Modul 6 Självutveckling Arbetsbok 1 Modul 6 Självutveckling Arbetsbok Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) 2 Detta projekt medfinansieras av Europeiska

Läs mer

SCHEMA FÖR SLUTPRESENTATIONER

SCHEMA FÖR SLUTPRESENTATIONER SCHEMA FÖR SLUTPRESENTATIONER Examensarbete med inriktning mot dataspel design - juni 2015 Nedan presenteras schemat för presentationer och opponering för kandidatarbeten med inriktning mot dataspel design.

Läs mer

Högskolan i Kristianstad. Designkoncept. Design av medietjänster för mobila enheter VT14

Högskolan i Kristianstad. Designkoncept. Design av medietjänster för mobila enheter VT14 Högskolan i Kristianstad Designkoncept Design av medietjänster för mobila enheter VT14 Emma Axelsson, Mattias Johansson, Gustav Jacobsson & Emmy Ellemo 2014-03-28 Lite-version (Designkoncept 1) Introduktion

Läs mer

36 träfigurer (20 träfigurer och 9 halvfigurer som kan stå i spår, 7 magnetiska träbitar)

36 träfigurer (20 träfigurer och 9 halvfigurer som kan stå i spår, 7 magnetiska träbitar) Art.nr. 21006 ToPoLoGo "Visio" Innehåll: 1 trälåda med en spegelsida och en magnetisk sida Basbräda (med räfflade slitsar/räfflat rutnät) 36 träfigurer (20 träfigurer och 9 halvfigurer som kan stå i spår,

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning

Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning Digital medieproduktion Kurs: Digital medieproduktion 2 Moment: 2. Digital ljudredigering, 7.5hp Termin: VT 2016 (2016-03-22 2016-04-28) Lärare: Joakim

Läs mer

Feministisk teologi: en ny kurs med större delaktighet

Feministisk teologi: en ny kurs med större delaktighet Miniprojekt, pedagogisk kurs för universitetslärare III, vt 2003. Katarina Westerlund, Teologiska institutionen Feministisk teologi: en ny kurs med större delaktighet Teologiämnet på teologiska institutionen

Läs mer

Salutogen miljöterapi på Paloma

Salutogen miljöterapi på Paloma Salutogen miljöterapi på Paloma Innehållsförteckning Bakgrund s.2 Den salutogena modellen s.3 Begriplighet s.3 Hanterbarhet s.3 Meningsfullhet s.3 Den salutogena modellen på Paloma s.4 Begriplighet på

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibackens förskola. Ekorren

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibackens förskola. Ekorren BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibackens förskola Ekorren Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Spelar ditt kön roll i livets spel?

Spelar ditt kön roll i livets spel? Spelar ditt kön roll i livets spel? Hur ser dagens ungdomar på frågor rörande genus och jämställdhet? Vad innebär det för dem? I vilken utsträckning reflekterar de över dessa frågor? Här får du chansen

Läs mer

Tillitsfull KLARTÄNKT

Tillitsfull KLARTÄNKT Tillitsfull KLARTÄNKT SNABBFOTAD Träna dina entreprenöriella förmågor! Världen vi lever i är komplex och vi står inför många utmaningar. Det kräver utveckling av både privata och offentliga organisationer,

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST ARBETSGLÄDJE ARBETSGLÄDJE 1. Systematiskt arbetsglädjearbete 2. Att skapa och uppmärksamma framgångar 3. Ge uppskattning, uppmuntran 4. Utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter kompetensutveckling

Läs mer

Matematikutvecklingsprogram Vingåkers kommuns förskolor

Matematikutvecklingsprogram Vingåkers kommuns förskolor Matematikutvecklingsprogram Vingåkers kommuns förskolor Förord Detta matematikutvecklingsprogram vänder sig till alla pedagoger i Vingåkers kommuns förskolor. Matematikutvecklingsprogrammet ska ses som

Läs mer

Projektplan. Pedagogisk utveckling och förnyelse av campusundervisning med stöd av informations och kommunikationstekniker

Projektplan. Pedagogisk utveckling och förnyelse av campusundervisning med stöd av informations och kommunikationstekniker Sida: 1 (6) Projektplan Pedagogisk utveckling och förnyelse av campusundervisning med stöd av informations och kommunikationstekniker Sida: 2 (6) Innehåll 1 Mål... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1.1

Läs mer

Årets UF-företag i Sverige

Årets UF-företag i Sverige Årets UF-företag i Sverige SM i Ung Företagsamhet De UF-företag som har kvalificerats sig vidare från en regional tävling kan delta i tävlingen Årets UFföretag i Sverige, som avgörs på SM i Ung Företagsamhet.

Läs mer

HSBs ABC FÖR INTERN FILMPRODUKTION VERSION 1.0 APRIL 2016

HSBs ABC FÖR INTERN FILMPRODUKTION VERSION 1.0 APRIL 2016 HSBs ABC FÖR INTERN FILMPRODUKTION VERSION 1.0 APRIL 2016 Att tänka efter före Film är det överlägset starkaste mediet och fungerar effektivt i samband med nyheter, information, utbildning och intervjuer.

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

kärlekens olika språk

kärlekens olika språk Upptäck kärlekens olika språk Du har läst boken nu är det dags att prata om den! Denna samtalsguide ger dig möjligheten att omsätta idéerna i handling i ditt äktenskap eller någon annan speciell relation

Läs mer

BARNS SPRÅKUTVECKLING

BARNS SPRÅKUTVECKLING BARNS SPRÅKUTVECKLING BARNS SPRÅKUTVECKLING Hur lär sig barn sitt språk? Vad skiljer barns språkutveckling från vuxnas språkinlärning? Hur kan vi forska om barns språkutveckling? Vad säger språkutvecklingen

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag i Värmland 2013-2014

Tävlingen Årets UF-företag i Värmland 2013-2014 Tävlingen Årets UF-företag i Värmland 2013-2014 Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag. Tävlingen Årets UF-företag är den mest omfattande tävlingen där UF-företaget kommer

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola

Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola Idala förskola består detta året av 2 grupper, 1 småbarnsgrupp 1-3 år och 1 för 4-5 åringar. S2H Förskolor har profilering Matematik, Idrott och Natur. Vi arbetar

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ

VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ Du är mitt i tonåren. Framtiden kommer att vara fylld av utmaningar, stora förändringar och tuffa beslut. Så varför inte ägna de närmaste åren åt det du

Läs mer

Några anteckningar i studieteknik

Några anteckningar i studieteknik Några anteckningar i studieteknik CJU Christer Johansson Utbildning E-post: info.cju@telia.com Hemsida: www.cju.se 2 Innehåll Några fakta om minnet 3 Inlärning vid olika åldrar. 3 Läshastighet. 4 Att läsa

Läs mer

Välkommen till Sommarseminarium 2016

Välkommen till Sommarseminarium 2016 Välkommen till Sommarseminarium 2016 19 20 juni: Open Space kring Agenda 2030 FN:s hållbarhetsmål 20 22 juni RCE- workshop Learning for Change Det har nu gått tio år sedan vi startade med sommarseminarier

Läs mer

Gymnasiestuderandes upplevelser under processen att skapa en gemensam wiki-text. Jannica Heinström

Gymnasiestuderandes upplevelser under processen att skapa en gemensam wiki-text. Jannica Heinström Gymnasiestuderandes upplevelser under processen att skapa en gemensam wiki-text Jannica Heinström Projekt Know-Id Undervisning av informationsfärdigheter Tieto haltuun (http://tietohaltuun.wordpress.com)

Läs mer

TRACOM Sneak Peek Excerpts from. Självskattnings-Guide

TRACOM Sneak Peek Excerpts from. Självskattnings-Guide TRACOM Sneak Peek Excerpts from Självskattnings-Guide självskattnings- GUIDE Innehållsförteckning Introduktion...1 SOCIAL STYLE MODELLEN TM...1 Vad bestämmer din stil?...1 SOCIAL STYLE och arbetet med

Läs mer

MODERATORSTYRD CHATFUNKTION SOM VERKTYG I STORFÖRELÄSNING

MODERATORSTYRD CHATFUNKTION SOM VERKTYG I STORFÖRELÄSNING MODERATORSTYRD CHATFUNKTION SOM VERKTYG I STORFÖRELÄSNING PEDAGOGISKT UPPLÄGG, ETISKA ASPEKTER OCH PRAKTISK TILLÄMPNING JÖRGEN LUNDÄLV OCH KATARINA HOLLERTZ, INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Foto: Göteborgs

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 12/13. Stavreskolans Äldrefritids

Lokal arbetsplan Läsåret 12/13. Stavreskolans Äldrefritids Lokal arbetsplan Läsåret 12/13 Stavreskolans Äldrefritids Innehållsförteckning Inledning......sidan 2 Vision...sidan2 Fritidshemmets uppdrag...sidan 3 Normer och värden...sidan 3 Jämställdhet mellan flickor

Läs mer

Medelvärde och Median

Medelvärde och Median Medelvärde och Median Medelvärde och median Speldesign: Niklas Lindblad Josefin Westborg Version 1.0 Tack till; Alexander Hallberg Tidsåtgång: Ca 20 minuter inklusive efterdiskussion Antal deltagare Helklass,

Läs mer

Android /ios 6-9 år. Klara Nordin & Kristina Huttunen

Android /ios 6-9 år. Klara Nordin & Kristina Huttunen Android /ios 6-9 år Klara Nordin & Kristina Huttunen Innehållsförteckning 1. Game Outline 2. Gameplay En alldeles egen kanin...... att ta hand om... att tävla med... som växer... att fixa för 3. Game World

Läs mer

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport. Titel. Titeln får inte vara för lång, högst fem ord.

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport. Titel. Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Titel Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Eventuell undertitel Undertitel ska ej upprepa vad som sägs i huvudtiteln. Högst två rader Namn/klass

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Mecka med ljud

LÄRARHANDLEDNING Mecka med ljud LÄRARHANDLEDNING Mecka med ljud Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck till innovativt

Läs mer

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Nya Medier Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Människa-Dator: Gränssnittet Tre lager tas upp i boken: Fysiska apparaten som möjliggör för användaren att styra/använda datorn Mjukvara som organiserar

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

Gabriella Johansson & Jasmine Moradi

Gabriella Johansson & Jasmine Moradi Gabriella Johansson & Jasmine Moradi En studie om hur företag strategiskt kan varumärkesanpassa musiken i sina butiker för att påverka konsumenternas beteende, förstärka sitt varumärke och öka försäljningen.

Läs mer

Apple Professional Learning Katalog

Apple Professional Learning Katalog Apple Professional Learning Katalog Få ut så mycket som möjligt av dina Apple-produkter På Apple är vi övertygade om att tekniken kan förändra hur vi undervisar och lär oss saker, och våra produkter och

Läs mer

SVA 3.18 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK. Syfte

SVA 3.18 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK. Syfte 3.18 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra

Läs mer

TRETTON RÅD FÖR ATT LYCKAS MED DIGITALA VERKTYG I SKOLAN

TRETTON RÅD FÖR ATT LYCKAS MED DIGITALA VERKTYG I SKOLAN TRETTON RÅD FÖR ATT LYCKAS MED DIGITALA VERKTYG I SKOLAN Bok E-post lista Bildspel: www.steinberg.se Facebook: www.facebook.com/ johnsteinberg1 Framtidens skolpolitik Sök på UR JOHN STEINBERG 1 JOHN STEINBERG

Läs mer

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014 UMEÅ UNIVERSITET Lärarutbildningen Inst. för Språkstudier Kursansv: Ingalill Gustafsson 090-786 5067 ingalill.gustafsson@sprak.umu.se 2014 08 30 Studieadministratör: Johanna Palm, 090-786 6457 Kurskod:6LÄ046

Läs mer

Riktlinjer för utveckling av lek- och lärspel till Kunskapsstjärnan.

Riktlinjer för utveckling av lek- och lärspel till Kunskapsstjärnan. Riktlinjer för utveckling av lek- och lärspel till Kunskapsstjärnan. Innehåll Inledning... 3 Tillgänglighet... 4 Plattform... 4 Text... 4 Ljud... 4 Musik... 4 Symboler... 4 Utrustning... 4 Tidsförlopp...

Läs mer

Hur kan vi studera effekterna av digitala läromedel? Åke Grönlund Örebro universitet

Hur kan vi studera effekterna av digitala läromedel? Åke Grönlund Örebro universitet Hur kan vi studera effekterna av digitala läromedel? Åke Grönlund Örebro universitet Skolverket 2013 Tillgången till datorer har ökat kraftigt sedan 2008 Inte mycket mer användning Många lärare upplever

Läs mer

Observationer i granskning av undervisning

Observationer i granskning av undervisning 1 (8) Observationer i granskning av undervisning Vad är en observation? En observation kategoriseras som en s.k. interaktiv metod, i likhet med exempelvis intervjuer. Med andra ord så deltar inspektören

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Skogshyddans förskola Läsåret 2013/2014 2(5) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Vi gjorde analysen utifrån följande underlag:

Läs mer

Bananen. Ett enkelt rollspel om handelsvillkor. www.grspeldatabas.se. Version 1.1

Bananen. Ett enkelt rollspel om handelsvillkor. www.grspeldatabas.se. Version 1.1 Bananen Ett enkelt rollspel om handelsvillkor. Version 1.1 www.grspeldatabas.se Introduktion Bananen är ett enkelt rollspel som handlar om de olika stegen i distributionskedjan av varor. Spelet består

Läs mer

Ett exempel på forskning med fritidshem i fokus Struktur- Innehåll- Process- Resultat

Ett exempel på forskning med fritidshem i fokus Struktur- Innehåll- Process- Resultat Ett exempel på forskning med fritidshem i fokus Struktur- Innehåll- Process- Resultat Kritiken mot den befintliga fritidshemsverksamheten Skolverket har vid upprepade tillfällen (t.ex. 2000, 2006 och 2008)

Läs mer

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ 63((&+ (UNNL/LLNDQHQ Ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för näringspolitik och informationssamhället 0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ Norden digitalt konferens +HOVLQJIRUVGHQRNWREHU

Läs mer

Digitalt lärande och programmering i klassrummet. Introduktionsworkshop - Bygg ett akvarium i Scratch

Digitalt lärande och programmering i klassrummet. Introduktionsworkshop - Bygg ett akvarium i Scratch Digitalt lärande och programmering i klassrummet Introduktionsworkshop - Bygg ett akvarium i Scratch Introduktion Scratch är en programmeringsomgivning utvecklad av forskare på Massachusetts Institute

Läs mer

Inledning; Blåvingen har 19 barn i åldern 1-5 år. På avdelningen arbetar 3 pedagoger, 1 förskollärare och 2 barnskötare.

Inledning; Blåvingen har 19 barn i åldern 1-5 år. På avdelningen arbetar 3 pedagoger, 1 förskollärare och 2 barnskötare. Verksamhetsberättelse Förskola; Tallbackens förskola Avdelning; Blåvingen Inledning; Blåvingen har 19 barn i åldern 1-5 år. På avdelningen arbetar 3 pedagoger, 1 förskollärare och 2 barnskötare. Pedagogisk

Läs mer

IKT-Strategi. En strategi för det pedagogiska arbetet med informations- och kommunikationsteknik, IKT. 2014-2016

IKT-Strategi. En strategi för det pedagogiska arbetet med informations- och kommunikationsteknik, IKT. 2014-2016 IKT-Strategi En strategi för det pedagogiska arbetet med informations- och kommunikationsteknik, IKT. 2014-2016 Barn- och utbildningskontoret Norrtälje kommun Framtidskompetenser Synligt lärande Kollegialt

Läs mer

Kurs: Svenska. Kurskod: GRNSVE2. Verksamhetspoäng: 1000

Kurs: Svenska. Kurskod: GRNSVE2. Verksamhetspoäng: 1000 Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka

Läs mer

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Innehåll Om Wiki- funktionen... 1 Skapa en Wiki... 1 Lägg till/ redigera innehåll i en Wiki... 3 Läsa/skriva

Läs mer

Presentera kursledarna Ge deltagarna möjlighet att presentera sig (9 min)

Presentera kursledarna Ge deltagarna möjlighet att presentera sig (9 min) Presentera kursledarna Ge deltagarna möjlighet att presentera sig (9 min) 1 Gå igenom agenda Var tydlig med praktikaliteter (toaletter, lokal för fika etc.) (2 min) 2 Gå igenom kursens utgångspunkter med

Läs mer

Kognition i aktivitet

Kognition i aktivitet Kognition i aktivitet Ann Björkdahl Leg Arbetsterapeut, Docent 1 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Arbetsterapi och Fysioterapi, Rehabiliteringsmedicin 2 Ersta Sköndal Högskola, Campus Bräcke 3 Sahlgrenska

Läs mer

Digitala läromedel? Ja, när de ger ett mervärde!

Digitala läromedel? Ja, när de ger ett mervärde! Digitala läromedel? Ja, när de ger ett mervärde! Agneta Gulz, Professor i kognitionsvetenskap, Lund University Cognitive Science (LUCS) och Inst. för datavetenskap, Linköpings universitet 1 Explore & Support

Läs mer

Nätverksträff Fritidshem 3 juni 2015

Nätverksträff Fritidshem 3 juni 2015 Nätverksträff Fritidshem 3 juni 2015 Hur skall vi göra nu då? Start- kort presentation av Östad. Genomgång dagordning Resultatpresentation och dialog kring GRenkäten Fritidshem Christian Jerhov, verksamhetsutvecklare

Läs mer

En arbetsmarknad som hänger med. Nya icke rutinmässiga kompetenser via mobilt spelbaserat

En arbetsmarknad som hänger med. Nya icke rutinmässiga kompetenser via mobilt spelbaserat En arbetsmarknad som hänger med Nya icke rutinmässiga kompetenser via mobilt spelbaserat lärande SCENARIER OCH RIKTLINJER SCENARIER OCH RIKTLINJER FÖR HUR MOBIL TEKNOLOGI KAN ANVÄNDAS FÖR UTBILDNING OCH

Läs mer

Verksamhetsplan. Höglandskolans Förskoleklass. www.hoglandsskolan.stockholm.se

Verksamhetsplan. Höglandskolans Förskoleklass. www.hoglandsskolan.stockholm.se Verksamhetsplan Höglandskolans Förskoleklass www.hoglandsskolan.stockholm.se 1 Förskoleklassen Tiden i förskoleklassen ska vara lustfylld, med fokus på gemenskap och glädje. En tid där barnen i lugn och

Läs mer

1. Konsten att organisera ur trenätsperspektivet

1. Konsten att organisera ur trenätsperspektivet 1. Konsten att organisera ur trenätsperspektivet Ordet organ kommer från grekiskan och betyder verktyg, redskap. Undervisningskonsten att organisera handlar om att skapa redskap för undervisning och lärande,

Läs mer

Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016

Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016 Informationsmaterial 1. Skrivinstruktioner för projektplan 2. Instruktioner för kontinuerlig dokumentation av projektarbetets framåtskridande 3. Skrivinstruktioner

Läs mer

UTBILDNINGSGUIDE FÖR FRAMGÅNGSRIK INLÄRNING

UTBILDNINGSGUIDE FÖR FRAMGÅNGSRIK INLÄRNING Silver Sidekicks Projekt UTBILDNINGSGUIDE FÖR FRAMGÅNGSRIK INLÄRNING Handbok för studerande 0. INNEHÅLL 0. Innehåll... 1 1. Introduktion... 2 2. Utbildnings utformning... 3 2.1. Övergripande målsättning...

Läs mer

Att skapa en mobil webbplats

Att skapa en mobil webbplats Att skapa en mobil webbplats Studieförbundet Vuxenskolan (SV), Örebro län 2012-12-11 Jimmy Olsson jimmy.olsson@sv.se 073-5347316 2. Projektets syfte Användandet av applikationer och mobila webbplatser

Läs mer

MANUAL FÖR MUSIKSKOLEVAL

MANUAL FÖR MUSIKSKOLEVAL Uppdaterad 2016-05-18 MANUAL FÖR MUSIKSKOLEVAL En guide steg för steg för dig som vill ansöka om musikskolekurs till ditt barn Orientering på sidan för musikskoleansökan Sidan 2 Inloggning samt ansökan

Läs mer

Du, jag och klimatfrågan

Du, jag och klimatfrågan Du, jag och klimatfrågan Introduktion Spelet går ut på att eleverna skall rangordna ett antal Simuleringen handlar om de olika nivåer politiska beslut fattas på. Deltagarna får diskutera ett antal politiska

Läs mer

Mobilanvändarundersökning

Mobilanvändarundersökning Mobilanvändarundersökning 2015 9 av 10 svenskar har en smart mobiltelefon men bara var tredje tycker mobilsajter är enkla att använda Från 2013 till 2015 har smarta mobiltelefoner fått sitt definitiva

Läs mer

För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com

För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com Komma igång Grid 3 Svensk översättning av Leena Öberg på Picomed (www.picomed.se) För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com Välkommen till Grid 3 ger dig

Läs mer

Business Model You Din personliga affärsplan framtagen på åtta timmar.

Business Model You Din personliga affärsplan framtagen på åtta timmar. Business Model You Din personliga affärsplan framtagen på åtta timmar. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt om Business Model You... 3 Varför en personlig affärsplan?... 3 Två viktiga

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA:Vätö förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Vätö förskolas egen föräldrautvärdering av verksamheten Fyll

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåren 2010-2012

Verksamhetsplan Arbetsåren 2010-2012 Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåren 2010-2012 Enhetens namn Toltorps förskola 1 Barnomsorgs- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2011 Vision Mölndals stad ger optimala

Läs mer

Introduktion till Community i Mediekatalogen SLI 160125

Introduktion till Community i Mediekatalogen SLI 160125 Introduktion till Community i Mediekatalogen SLI 160125 Välkommen till Community! Om Community Community är ett verktyg i Mediekatalogen som kan liknas vid ett Facebook för skolan. Det som skrivs och skapas

Läs mer

Lärande från olyckor och insatser

Lärande från olyckor och insatser Lärande från olyckor och insatser Lärande från olyckor och insatser After Action Review Händelserapport Olycksundersökning Bostadsbrandsundersökning Dödsbrandsrapport After Action Review, AAR är: - en

Läs mer

Simulering av brand i Virtual Reality

Simulering av brand i Virtual Reality Simulering av brand i Virtual Reality Bakgrund Användningen av virtual reality (VR, virtuell verklighet) som ett forskningsverktyg inom brandteknik och utrymning har på senare tid visat sig vara mycket

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

Podsändningar i skolan

Podsändningar i skolan Podsändningar i skolan Tomas Bergqvist, Brian Hudson, Johan Lithner and Krister Lindwall. UFM 1, Umeå Universitet. Sammanfattning: Elva klasser från olika delar av Sverige deltog under läsåret 2007 i ett

Läs mer

is! har som målsättning att skapa en ny form av politiskt parti som arbetar tvärideologiskt med fokus på att omskapa vår gemensamma politiska kultur.

is! har som målsättning att skapa en ny form av politiskt parti som arbetar tvärideologiskt med fokus på att omskapa vår gemensamma politiska kultur. Initiativ Samutveckling (is!) är en experimentell politisk verkstad där nya sätt att prata om politik och utöva aktivt politiskt medborgarskap utvecklas. is! har som målsättning att skapa en ny form av

Läs mer

UTMANINGSBASERAT LÄRANDE I FÖRSTA PROGRAMMERINGSKURSEN

UTMANINGSBASERAT LÄRANDE I FÖRSTA PROGRAMMERINGSKURSEN Fokus: Studenters lärande 2015, 26-27 nov, Malmö UTMANINGSBASERAT LÄRANDE I FÖRSTA PROGRAMMERINGSKURSEN Jeanette Eriksson, Olle Lindeberg BAKGRUND Programmering är en nyckelkompetens inom datavetenskap.

Läs mer

Använd häftet som stöd för att utbilda och utveckla idrottarna i din förening.

Använd häftet som stöd för att utbilda och utveckla idrottarna i din förening. Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

Riktlinjer vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom inom äldreboende Sundsvalls kommun

Riktlinjer vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom inom äldreboende Sundsvalls kommun Riktlinjer vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom inom äldreboende Sundsvalls kommun Carina Sjölander Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 BPSD enligt socialstyrelsen...3

Läs mer

Handbok för nya färdigheter

Handbok för nya färdigheter Handbok för nya färdigheter BLI KONKURRENSKRAFTIG Detta projekt har finansierats med ett stipendium från Europeiska kommissionen inom ramen för Lifelong Learning Programme (LLP) som leds av Turkey Republic

Läs mer