Din HTC Desire. Användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din HTC Desire. Användarhandbok"

Transkript

1 Din HTC Desire Användarhandbok

2 Läs det här först innan du gör något annat Ladda batteriet Batteriet i telefonen har inte laddats än. Det är viktigt att inte ta bort batteriet medan telefonen laddas. Det kan skada telefonen. Försök inte heller ta isär telefonen. (Om du gör det kan garantin upphöra att gälla.) Var noga när du väljer avgiftsplan Telefonen kan förbruka hög Internetbandbredd på kort tid. Innan du använder telefonen rekommenderar vi varmt att du talar med mobiloperatören om dataavgifter. Om du har en standarddataplan kan du verkligen dra på dig kostnader. Det kan vara mycket billigare att byta till en plan med enhetstaxa. Känn till sekretesslagstiftningen Vissa länder har strikt lagstiftning gällande hur och när du får spela in telefonkonversationer. Du kan till exempel behöva meddela den du talar med innan du startar inspelningen. Det är en bra idé att ta reda på hur lagstiftningen ser ut där du bor innan du använder telefonens inspelningsfunktion. Slutligen några viktiga ord från vårt juridiska team (BEGRÄNSNING AV SKADOR) I den utsträckning som gällande lagstiftning medger ska HTC eller dess dotterbolag under inga omständigheter ansvara gentemot dig, någon användare eller tredje part för indirekta eller särskilda skador, följd-, sido- eller straffskador av något slag, som uppstår till följd av kontrakt, kränkning eller på annat sätt inklusive, men inte begränsat till personskador, förlust av intäkter, förlust av goodwill, förlust av affärsmöjligheter, förlust av data och/ eller förlust av vinst, oavsett om detta går att förutsäga och oavsett om HTC eller dess dotterbolag har meddelats om risken för sådana skador. HTC:s eller dess dotterbolags totala ansvarsskyldighet ska under inga omständigheter överstiga det belopp som mottagits från dig, oavsett vilken rättsteori som styr de rättsliga åtgärderna. Det ovannämnda påverkar inte eventuella lagstadgade rättigheter där ingen friskrivning får förekomma. Läs även säkerhets- och föreskriftshandboken som finns i lådan för information om hur telefonen ska användas för att undvika personskador och att telefonen skadas. Du kan även läsa i den här handboken för information om föreskrifter för telefonen. Du kan också hämta säkerhets- och föreskriftshandboken på vår supportwebbplats: Där finns även andra användbara hjälpmedel för telefonen.

3 Varumärken och copyrights Copyright 2010 HTC Corporation. Med ensamrätt. HTC-logotypen, HTC quietly brilliant-logotypen, HTC Desire, HTC Sense, Footprints, HTC Sync och HTC Care är varumärken och/eller servicemärken som tillhör HTC Corporation. Copyright 2010 Google Inc. Används med tillstånd från rättighetsinnehavaren. Google, Google-logotypen, Android, Google Search, Google Maps, Gmail, YouTube, Android Market och Google Talk är varumärken som tillhör Google Inc. Google, Googles logotyp och Google Maps är varumärken som tillhör Google, Inc. TeleAtlas Map Data Street View Images 2010 Google. Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Active Sync och Outlook är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Bluetooth och Bluetooth-logotypen är varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wireless Fidelity Alliance, Inc. microsd är ett varumärke som tillhör SD Card Association. Java, J2ME och alla andra Java-baserade märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och i andra länder. Facebook är ett varumärke som tillhör Facebook, Inc. Twitter är ett varumärke som tillhör Twitter, Inc. och används på licens. Flickr är ett varumärke som tillhör Yahoo! Inc. På licens av QUALCOMM Incorporated enligt ett eller flera av följande patent: 4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501 5,778,338 5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239 5,710,784 5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,659,569 5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 Alla andra företags-, produkt- och servicenamn som nämns häri är varumärken, registrerade varumärken eller servicemärken som tillhör respektive ägare. HTC skall inte bära ansvaret för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden häri eller för oförutsedda eller följdskador som resulterar från tillhandahållandet av detta material. Informationen lämnas i befintligt skick utan garanti av något slag och kan komma att ändras utan föregående meddelande. HTC förbehåller sig även rätten att när som helst revidera innehållet i detta dokument utan föregående meddelande. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i ett lagringssystem eller översättas till något språk i någon form utan föregående skriftligt medgivande från HTC.

4 Konventioner i den här handboken I handboken används följande symboler för att markera användbar och viktig information: Detta är en anmärkning. En anmärkning innehåller ytterligare information, som t.ex. vad som händer i telefonen när du väljer att vidta eller inte vidta en viss åtgärd. En anmärkning innehåller även information som ibland bara gäller i vissa situationer. Det är då ett tips. Ett tips innehåller ett alternativt sätt att utföra ett visst steg eller en viss procedur, eller tipsar dig om en funktion som kan vara användbar. Det indikerar att något är mycket viktigt. Viktig information är något som du måste göra för att genomföra en viss aktivitet eller för att få en telefonfunktion att fungera korrekt. Den innehåller säkerhetsföreskrifter som du du måste följa för att förhindra eventuella problem med telefonen.

5 Innehåll Telefonens grunder Lådans innehåll 12 Din telefon 12 Frontpanel 12 Bakpanel 13 Ovansidan 14 Vänster panel 14 Undersidan 15 Innan du slår på telefonen 16 Det bakre höljet 16 SIM-kort 17 Minneskort 17 Batteri 18 Fingergester 20 Komma igång 21 Slå på telefonen 21 Stänga av telefonen 21 Konfigurera telefonen första gången 21 Viloläge 23 Startsidan 24 Startsidans förlängning 24 Navigera på Startsidan 24 Telefonstatus och meddelanden 25 Telefonens statusikoner 25 Meddelandeikoner 26 Kontrollera meddelanden 28 Använda den optiska styrkulan för att interagera med pekskärmen 29 Gå till en förlängning av startsidan 29 Markera ett objekt på skärmen 29 Markera en flik 29 Flytta markören vid textinmatning 30 Markera en länk på en webbsida 30 Justera volymen 31 Justera volymen på ringsignalen 31 Justera medievolymen 31 Ansluta telefonen till datorn 32 Kopiera filer till och från minneskortet 33 Söka på telefonen och webben 34 Ställa in alternativ för webben och snabbsökrutan 34 Söka på webben och telefonen med Snabbsökrutan 34 Personanpassa Göra telefonen precis som du vill ha den 35 Byta ringsignal 35 Personanpassa telefonen med scener 36 Använda en förinställd scen 36 Anpassa och spara en scen 36 Byta namn på eller ta bort en scen 37 Byta bakgrunden 37 Personanpassa Startsidan med widgetar 38 Lägga till en widget på Startsidan 38 Ladda ner HTC-widgetar 38 Lägga till programikoner och andra genvägar på Startsidan 39 Lägga till mappar på Startsidan 40 Skapa en ny mapp och lägga till objekt i den 40 Byta namn på en mapp 40 Ordna om eller ta bort widgetar och ikoner på Startsidan 41 Flytta en widget eller ikon 41 Ta bort en widget eller ikon 41 Telefonsamtal Ringa samtal 42 Ringa någon med telefonen 42 Ringa ett kortnummer 43 Ringa upp ett telefonnummer i ett SMS 43 Ringa upp ett telefonnummer i ett e- postmeddelande 43 Ringa ett nödsamtal 44

6 6 Your HTC Desire user guide Ta emot samtal 45 Besvara ett inkommande samtal 45 Avvisa ett inkommande samtal 46 Avvisa ett samtal och skicka ett textmeddelande 46 Använda under samtal-alternativ 47 Hantera flera samtal 47 Arrangera ett konferenssamtal 48 Parkera ett samtal 48 Stänga av mikrofonen under ett samtal 48 Slå av eller på högtalartelefonen under ett samtal 48 Avsluta ett samtal 48 Använda samtalshistorik 49 Lägga till ett nytt telefonnummer bland dina kontakter från samtalshistoriken 49 Kontrollera ett missat samtal 50 Radera samtalshistorikslistan 50 Samtalstjänster 51 Slå på eller av Flygplansläge 52 Personer Om Personer 53 Olika sätt att få in kontakter i telefonen 53 Skärmen Personer 54 Konfigurera Mitt kontaktkort 54 Din kontaktlista 54 Lägga till en ny kontakt 55 Importera kontakter från SIM-kortet 56 Importera kontakter från ett Exchange ActiveSync-konto 56 Slå samman kontaktinformation 56 Redigera en kontakts information 57 Söka efter en kontakt 57 Säkerhetskopiera dina kontakter på minneskortet 57 Importera kontakter från minneskortet 57 Ta bort kontakter 58 Skicka kontaktinformation som ett vcard via MMS 58 Skicka kontaktinformationen som ett vcard via MMS 58 Kontaktgrupper 59 Skapa en grupp och lägga till kontakter 59 Ta bort en grupp 59 Lägga till eller ta bort kontakter från en grupp 59 Skicka ett SMS/MMS eller e- postmeddelande till en grupp 60 Kontaktinformation och konversationer 61 Personwidget 62 Lägga till Personwidgeten 62 Ställa in en standardmetod för kommunikation 62 Ändra standardmetoden för kommunikation 62 Komma i kontakt med en kontakt 62 Tangentbord Använda tangentbordet på skärmen 63 Använda tangentbordet på skärmen i liggande läge 63 Ändra layout på tangentbordet på skärmen 63 Mata in text 64 Mata in ord med prediktiv text 64 Justera inställningar för inmatning på pekskärm 66 Inställningar för inmatning på pekskärm 66 Textinmatning 66 Meddelanden Om Meddelanden 68 Skicka SMS och MMS 68 Nya meddelanden 71 WAP-pushmeddelanden 72 Hantera meddelandekonversationer 73 Skydda ett meddelande från borttagning 74 Ta bort en meddelandetråd 74 Ta bort flera meddelandetrådar 74 Ta bort ett meddelande 74

7 Contents 7 Visa kontaktuppgifter och kommunikation med en kontakt 74 Ställa in SMS- och MMS-alternativ 75 Lägga till widgeten Meddelanden 77 Konton och synkronisering Synkronisera med onlinekonton 78 Lägga till ett socialt nätverkskonto 78 Synkronisera med ett Google-konto 78 Synkronisera med ett Microsoft Exchange ActiveSync-konto 79 Hantera konton 79 Använda HTC Sync 81 Installera HTC Sync som levererades tillsammans med microsd-kortet 81 Ställa in HTC Sync på att känna igen telefonen 82 Ställa in synkronisering 82 Ställa in fler synkroniseringsalternativ 83 Synkronisera telefonen 84 Hämta den senaste HTC Syncuppgraderingen 84 Installera program från datorn till telefonen 84 Umgänge Facebook for HTC Sense och programmet Facebook for Android 86 Facebook for HTC Sense 86 Programmet Facebook for Android 86 Använda Facebook-programmet 86 Lägga till Facebook-widgeten 87 Skillnader mellan Facebook for HTC Sense och programmet Facebook för Android 87 Använda Twitter på telefonen 88 Skärmen Peep 88 Skicka en tweet 88 Söka efter Twitter-användare att följa 89 Skicka ett direktmeddelande 89 Ställa in alternativ för Peep 89 Lägga till widgeten Twitter 90 Använda Vän-stream 91 Skärmen Vän-stream 91 Uppdatera din status 92 Lägga till widgeten Vän-stream 92 Chatta i Google Talk 93 Logga in på Google Talk 93 Chatta med vänner 93 Ändra din onlinestatus och bild 94 Hantera Vänlistan 95 Ändra Google Talk-inställningar 96 E-post Använda Gmail 98 Visa inkorgen för Gmail 98 Läsa meddelanden 99 Skicka ett meddelande 101 Hantera konversationer och meddelanden 102 Ändra Gmail-inställningar 103 E-post 105 Lägga till ett POP3/IMAP-epostkonto 105 Visa e-postinkorgen 105 Exchange ActiveSync-e-post 107 Skapa och skicka ett e- postmeddelande 108 Visa och svara på ett e- postmeddelande 109 Redigera inställningar för e- postkonton 109 Ta bort ett e-postkonto 109 Lägga till widgeten E-post 109 Kalender Om Kalender 110 Skapa en kalenderhändelse 110 Bjuda in gäster till händelsen (endast Google-konto) 111 Skicka en mötesförfrågan med Kalender (endast Exchange ActiveSync) 111 Byta kalendervy 112 Månadsvy 112 Vyerna Dag och Program 112 Vyn Vecka 113 Visa, redigera eller ta bort en händelse 114 Visa och redigera en händelse 114 Ta bort en händelse 114

8 8 Your HTC Desire user guide Kalender händelsepåminnelser 115 Visa, ta bort permanent eller sätta händelsepåminnelser på snooze 115 Visa och synkronisera kalendrar 116 Visa eller dölja kalendrar 116 Välja vilka Google-kalendrar som synkroniseras i telefonen 116 Ändra Kalenderinställningar 117 Påminnelseinställningar 117 Kalendervyinställningar 117 Skicka en vcalendar 118 Om widgeten Kalender 118 Klocka och Väder Om widgeten HTC Klocka 119 Om klockprogrammet 120 Använda Skrivbordsklocka 121 Använda Världsklocka 122 Ställa in en hemort 122 Ställa in tidszon, datum och tid 122 Lägga till en stad på skärmen Världsklocka 123 Ställa in larmklockan 124 Ställa in ett alarm 124 Ta bort ett alarm 124 Ändra inställningar för alarmljud 125 Kontrollera vädret 126 Lägga till en ort på skärmen Väder 126 Ändra ordningen på orter på skärmen Väder 127 Ta bort orter från skärmen Väder 127 Ändra väderalternativ 127 Om widgeten Väder 127 Internet Dataanslutning 128 Kontrollera den dataanslutning som används 128 Slå av eller på dataanslutningen 128 Skapa en ny anslutningspunkt 128 Aktivera dataroaming 128 Wi-Fi 129 Slå på Wi-Fi och ansluta till ett trådlöst nätverk 129 Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med EAP- TLS-säkerhet 129 Kontrollera status för trådlösa nätverk 130 Ansluta till ett annat Wi-Fi-nätverk 130 Lägga till widgetarna dataanslutning och Wi-Fi 131 Ansluta till ett virtuellt nätverk (VPN) 132 Förbereda telefonen för en VPNanslutning 132 Lägga till en VPN-anslutning 132 Ansluta till ett VPN 132 Koppla från en VPN-anslutning 133 Använda telefonens webbläsare 134 Öppna webbläsaren 134 Gå till en webbsida 134 Ställa in en startsida 134 Ändra skärmorienteringen 134 Bläddra i fullständiga versioner på alla webbplatser 134 Navigera på en webbsida 135 Zooma in eller ut på en webbsida 135 Välja en länk på en webbsida 135 Öppna ett nytt webbläsarfönster 136 Växla mellan webbläsarfönster 137 Hitta text på en webbsida 137 Hämta program från webben 137 Kopiera text, slå upp information och dela 138 Visa bokmärken och tidigare besökta sidor 139 Ställa in alternativ för webbläsaren 140 Använda telefonen som ett modem (tethering) 141 Bluetooth Använda Bluetooth 142 Slå av och på Bluetooth 142 Ändra telefonens namn 142

9 Contents 9 Ansluta ett headset eller en bilsats med Bluetooth 143 Ansluta ett headset eller en bilsats igen 143 Koppla från en Bluetooth-enhet 144 Koppla från en Bluetooth-enhet 144 Koppla från en Bluetooth-enhet 144 Skicka och ta emot information med Bluetooth 145 Skicka information från telefonen till en annan enhet 145 Ta emot information från en annan enhet 146 Kamera Kamerans grunder 148 Skärmen Viewfinder 148 Använda den optiska styrkulan som utlösare 149 Granskningsskärmen 149 Zooma 150 Ta ett foto 151 Upptäck ansikten 152 Spela in ett videoklipp 152 Kamerainställningar 153 Ändra grundläggande inställningar 153 Ändra avancerade inställningar 153 Arbeta med foton 160 Rotera och spara ett foto 160 Beskära ett foto 160 Dela 161 Skicka foton eller video via e-post 161 Skicka ett foto eller videoklipp via MMS 161 Skicka foton eller video via Bluetooth 161 Dela foton på Facebook 162 Dela foton på Flickr 162 Dela foton på Picasa 162 Dela videoklipp på YouTube 162 Musik Om programmet Musik 163 Spela upp musik 163 Söka efter musik i biblioteket 164 Skapa en uppspelningslista 165 Spela upp låtarna i en uppspelningslista 165 Hantera uppspelningslistor 165 Ställa in en låt som ringsignal 167 Kontrollera om låten lades till som ringsignal 167 Skicka musik med Bluetooth 167 Om widgeten Musik 167 Foton Om programmet Foton 156 Välja ett album 156 Visa foton och video 157 Bläddra i vyn Filmremsa eller Rutnät 157 Visa ett foto i liggande riktning 157 Zooma in eller ut på ett foto 158 Titta på video 158 Visa foton i dina sociala nätverk 159 Visa foton på Facebook 159 Visa foton på Flickr 159 Kartor och position Använda Google Maps 168 Visa positioner 168 Visa kartlager 170 Söka efter en position 171 Få en vägbeskrivning 172 Hitta dina vänner med Google Latitude (ej tillgängligt i alla länder) 173 Använda HTC Footprints 176 Skapa ett footprint 176 Besöka ett footprint igen 176 Redigera eller ta bort ett footprint 177 Exportera dina footprints 177 Importera footprints 178

10 10 Your HTC Desire user guide Lägga till widgeten Footprints 178 Fler program Titta på video på YouTube 179 Visa videoklipp 179 Söka efter videoklipp 179 Dela en videolänk 180 Spela in ett videoklipp och dela det på YouTube 180 Visa en PDF-fil 181 Visa dokument, presentationer och kalkylblad 182 Hålla reda på dina aktier 183 Lägga till en aktiekurs eller ett börsindex 183 Ändra ordningen i aktielistan 183 Ta bort aktiekurser och börsindex 183 Ange uppdateringsfrekvens för aktieinformation 184 Manuellt uppdatera aktieinformation 184 Lägga till widgeten Aktier 184 Lyssna på radio 185 Lyssna på en FM-station 185 Lägga till stationsnamn 186 Minimera eller stänga av FM-radio 186 Spela in din röst 187 Spela in din röst 187 Dela ett röstklipp 187 Ställa in ett röstklipp som ringsignal 187 Byta namn på ett röstklipp 187 Söka efter och installera program från Android Market 188 Söka efter och installera ett program 188 Skapa ett Google Checkout-konto 189 Begära pengarna tillbaka för ett program 189 Öppna ett installerat program 190 Avinstallera ett program 190 Få hjälp 190 Läsa nyheter 191 Skärmen Nyheter 191 Prenumerera på en nyhetskanal från en lista 191 Prenumerera på en nyhetskanal genom att ange en webbadress 192 Ställa in uppdateringsfrekvens för artiklar 192 Läsa en artikel 192 Sätta en stjärna för en artikel 192 Lägga till ett sökord 193 Lägga till widgeten Nyheter 193 Säkerhet Skydda ditt SIM-kort med en PINkod 194 Återställa ett SIM-kort som har blivit spärrat 194 Skydda telefonen med ett skärmlås 195 Inställningar Inställningar på telefonen 196 Ändra skärminställningar 198 Justera skärmens ljusstyrka manuellt 198 Justera tiden innan skärmen stängs av 198 Förhindra automatisk skärmrotation 198 Kalibrera om G-sensor 198 Behålla skärmen påslagen när telefonen laddas 198 Slå av och på animeringseffekter 199 Ändra ljudinställningar 200 Ändra telefonens språk 201 Optimera telefonens batteritid 202 Använda mobiloperatörens GSMnätverk 202 Kontrollera programmens strömförbrukning 202 Hantera minnet 203 Kontrollera hur mycket telefonminne som finns ledigt 203 Kontrollera ledigt utrymme på minneskortet 203 Rensa programcache och programdata 203 Avinstallera program från tredje man 203 Frigöra mer lagringsutrymme i telefonminnet eller på minneskortet 203

11 Contents 11 Söka efter information om telefonen 204 Säkerhetskopiering, uppdatering och återställning Säkerhetskopiera telefonens data 205 Kontrollera om automatisk säkerhetskopiering har aktiverats 205 Återställa säkerhetskopierade data till telefonen 205 Uppdatera telefonens systemprogram 206 Manuellt söka efter uppdateringar för telefonens systemprogram 206 Göra en hård/fabriksåterställning 207 Specifikationer Index

12 Telefonens grunder Lådans innehåll Följande föremål finns i lådan: Telefon USB-kabel Nätadapter 3,5 mm-stereoheadset Batteri microsd -kort (förinstallerat) Användarhandbok Säkerhets- och föreskriftshandbok Din telefon Frontpanel Öronsnäcka Lyssna här under samtal. 2 MENY Tryck här för att öppna en lista över tillgängliga åtgärder på den aktuella skärmen.

13 Telefonens grunder 13 3 STARTSIDA 4 SÖK Tryck här för att återgå till Startsidan oavsett på vilken skärm eller i vilket program du befinner dig. När du befinner dig på Startsidans huvuddel trycker du för att visa en bild av Startsidan. Tryck och håll in knappen för att öppna fönstret med nyligen använda program. Tryck här för att öppna Snabbsökrutan. Se Söka på telefonen och webben i det här kapitlet för mer information. 5 BAKÅT Tryck här för att återgå till föregående skärm eller för att stänga en dialogruta, alternativmeny, Meddelandepanelen eller tangentbordet på skärmen. 6 Optisk styrkula Se Använda den optiska styrkulan för att interagera med pekskärmen i det här kapitlet för mer information. 7 Meddelandelysdiod Den här lysdioden visar en: lampa med fast grönt sken när telefonen är ansluten till nätadaptern eller datorn och batteriet är fulladdat. blinkande grön lampa när du har ett väntande meddelande. lampa med fast rött sken när batteriet laddas. blinkande röd lampa när batterinivån är mycket låg. 8 Pekskärm Bakpanel megapixels kamera 10 Nedre hölje 11 Lysdiod 12 Högtalare

14 14 Telefonens grunder Ovansidan STRÖM När telefonen är avstängd trycker du här för att slå på telefonen. När telefonen är på och skärmen är olåst trycker du här för att slå av eller på telefonens skärm. När skärmen är olåst trycker du och håller in knappen för att öppna menyn med telefonalternativ där du kan slå av/på telefonen, stänga av telefonen, försätta den i tyst läge, i vibrationsläge eller flygplansläge och slå på/av nätverksanslutningen. 14 3,5 mm audiojack Anslut det medföljande 3,5 mm stereoheadsetet för handsfree telefonkonversationer eller för att lyssna på musik. Vänster panel VOLYM UPP Tryck här under pågående samtal för att höja volymen i öronsnäckan. När du inte har ett pågående samtal trycker du här för att höja ringsignalens volym. När du tittar på videoklipp eller lyssnar på FM-radio trycker du här för att höja volymen. 16 VOLYM NER Tryck här under pågående samtal för att sänka volymen i öronsnäckan. När du inte har ett pågående samtal trycker du här för att sänka ringsignalens volym. När du tittar på videoklipp eller lyssnar på FM-radio trycker du här för att sänka volymen.

15 Telefonens grunder 15 Undersidan USB-anslutning Anslut nätadaptern för att ladda batteriet. Anslut medföljande USB-kabel för att överföra filer till telefonen från datorn eller synkronisera telefonen med HTC Sync på datorn. 18 Mikrofon

16 16 Telefonens grunder Innan du slår på telefonen Det bakre höljet Ta bort det bakre höljet Ta bort det nedre höljet så kommer du åt batterifacket, SIM-kortplatsen och minneskortplatsen. Försäkra dig om att telefonen är avstängd och fatta sedan ett stadigt grepp om telefonen med dess framsida vänd nedåt. Ta bort överdelen av det bakre höljet genom att kila in ett finger eller tummen i den lilla öppningen bredvid STRÖM-knappen och lyfta det uppåt. Sätta tillbaka det bakre höljet Sätt fast underdelen av det bakre höljet genom att justera in det i de två öppningarna längst ned på telefonens baksida. Tryck ned sidorna och överdelen av det bakre höljet för att låsa fast höljet på plats. När det bakre höljet hamnar på plats hörs det ett klick.

17 Telefonens grunder 17 SIM-kort SIM-kortet innehåller ditt telefonnummer, serviceinformation och telefonbok/ meddelandeminne. Telefonen har stöd för SIM-kort på både 1,8V och 3V. Vissa äldre SIM-kort fungerar inte med telefonen. Du bör kontakta din mobiloperatör om ett nytt SIMkort. Denna tjänst kan vara förenad med en avgift. Sätta i SIM-kortet Ta bort det bakre höljet. Se Ta bort det bakre höljet. Ta ut batteriet om det är isatt. Se Ta ut batteriet. Sätt i SIM-kortet med guldkontakterna vända nedåt och det avskurna hörnet vänt utåt. 4. För in SIM-kortet hela vägen. Ta ut SIM-kortet Ta bort det bakre höljet. Se Ta bort det bakre höljet. Ta ut batteriet om det är isatt. Se Ta ut batteriet. Tryck ut SIM-kortet från baksidan av facket och skjut sedan ut SIM-kortet. Minneskort I microsd-kortet som sitter förinstallerat i telefonen kan du lagra bilder, musik och program. Sätta i minneskortet Ta bort det bakre höljet. Se Ta bort det bakre höljet. Ta ut batteriet om det är isatt. Se Ta ut batteriet. Sätt i microsd-kortet i kortplatsen med guldkontakterna vända nedåt och tryck på det tills det klickar på plats.

18 18 Telefonens grunder Ta bort minneskortet Ta bort det bakre höljet. Se Ta bort det bakre höljet. Ta ut batteriet om det är isatt. Se Ta ut batteriet. Tryck på minneskortet för att mata ut det från kortplatsen. Ta ut minneskortet när telefonen är påslagen Om du vill ta ut minneskortet medan telefonen är på måste du först avmontera minneskortet så att filerna på minneskortet inte skadas eller korrumperas. 4. Tryck på STARTSIDA > MENY och sedan på Inställningar. Rulla nerför skärmen och tryck på SD-kort och telefonlagring. Tryck på Montera bort SD-kort. Ta ut minneskortet enligt anvisningarna Ta ut minneskortet. Batteri Telefonen levereras med ett laddningsbart litium-jon polymerbatteri eller litium-jonbatteri och är utformad för att endast användas med originalbatterier och tillbehör som specificerats av tillverkaren. Batteriets prestanda beror på många faktorer, inklusive nätverkskonfiguration, signalstyrka, temperatur i omgivningen där du använder enheten, funktionerna och/eller inställningarna du väljer och använder, objekt som är anslutna till anslutningsportar och dina användningsmönster av röst-, data- och andra program. Sätta i batteriet Ta bort det bakre höljet. Se Ta bort det bakre höljet. Sätt först i kontaktsidan av batteriet och skjut sedan försiktigt in batteriet på plats.

19 Telefonens grunder 19 Ta ut batteriet Ta bort det bakre höljet. Se Ta bort det bakre höljet. Lyft ut batteriet från skåran bredvid SIM-kortsfacket. Ladda batteriet Batteriet är delvis laddat vid leverans. Du bör ladda batteriet innan du slår på och använder telefonen. Vissa batterier fungerar bäst när de har laddats fullständigt och sedan laddats ur flera gånger. Koppla in nätanslutningen i nätadaptern. Anslut ena änden av USB-kabeln till synkkontakten på telefonen. Anslut den andra änden av USB-kabeln till USB-porten på nätadaptern. 4. Koppla in nätadaptern till ett vägguttag för att börja ladda batteriet. När batteriet laddas lyser meddelandelysdioden (sitter på höger sida om öronsnäckan) med rött sken när batteriet laddas. Lampan lyser grönt när telefonen är fulladdad. När batteriet laddas medan telefonen är påslagen visas en laddningsikon ( ) i statusfältet på Startsidan. När batteriet är helt laddat visas en full batteriikon ( ) i statusfältet på Startsidan. Telefonen får endast laddas med den medföljande nätadaptern och USB-synkkabeln. Ta inte ut batteriet ur telefonen medan det laddas med nät- eller biladaptern. Som en säkerhetsåtgärd slutar batteriet att laddas om det överhettas.

20 20 Telefonens grunder Fingergester Tryck När du vill skriva med tangentbordet på skärmen väljer du objekt på skärmen som ikoner för program och inställningar, eller trycker på knappar genom att helt enkelt röra vid dem med fingret. Tryck på och håll in För att visa de alternativ som finns tillgängliga för ett objekt (t.ex. en kontakt eller en länk på en webbsida) trycker du på och håller in objektet. Svepa eller föra Att svepa eller föra innebär att dra fingret snabbt i lodrät eller vågrät riktning över skärmen den optiska styrkulan. Dra Tryck och håll kvar fingret med ett visst tryck innan du börjar att dra. Medan du drar får du inte släppa kontakten med fingret från skärmen förrän du nått målpositionen. Slå Att slå liknar att svepa, men du måste svepa över skärmen med lätta, snabbare snärtiga rörelser. Den här fingergesten utförs alltid i lodrät riktning, till exempel då du slår på kontaktlistan eller meddelandelistan. Rotera De flesta skärmarna stöder att du ändrar skärmorientering från stående till liggande genom att vrida telefonen i sidled. När du matar in text kan du vrida telefonen i sidled för att visa ett större tangentbord. Se kapitlet Inställningar för mer information. Klämma ihop I vissa program, som Foton eller webbläsaren kan du klämma ihop skärmen med två fingrar (t.ex. tummen och pekfingret) för att zooma in eller zooma ut på den webbsida eller bild som visas på skärmen.

21 Telefonens grunder 21 Komma igång När du har satt i SIM-kortet, batteriet och microsd-kortet kan du slå på telefonen och börja använda den. Slå på telefonen Tryck på STRÖM-knappen. När du slår på telefonen för första gången uppmanas du att konfigurera den. För mer information om hur du ställer in telefonen första gången du använder den, se Konfigurera telefonen första gången. Ange PIN-koden Om ditt SIM-kort är förinställt med en PIN-kod (personlig identifieringskod) blir du uppmanad att ange PIN-koden för att fortsätta. Ange SIM-kortets PIN-kod och tryck på OK. Om du vill lära dig att aktivera eller avaktivera SIM-kortets PIN-kod, se Skydda din telefon i kapitlet Säkerhet. De flesta SIM-kort är försedda med en förinställd PIN-kod (personligt identifieringsnummer) från mobiloperatören. Om du blir tillfrågad anger du den förinställda PIN-koden och trycker på Enter. SIM-kortet spärras om du anger PIN-koden felaktigt tre gånger. Om detta händer kan du låsa upp den med PUK-koden (PIN Unblocking Key) som du fått från din mobiloperatör. Stänga av telefonen Om du inte behöver använda telefonen kan du slå av strömmen för att spara på batteriet. Om skärmen är avstängd trycker du på STRÖM-knappen för att slå på den igen. Lås upp skärmen om låsskärmen visas. Se Låsa upp skärmen i det här kapitlet för mer information. Tryck och håll in STRÖM-knappen i några sekunder. 4. När alternativmenyn Telefonalternativ visas trycker du på Stäng av. 5. Tryck på OK när du blir uppmanad att stänga av telefonen. Konfigurera telefonen första gången När du slår på telefonen första gången visar den handledning och vägledning för att ange e-postkonton och sociala nätverksfavoriter som t.ex. Facebook, YouTube och Twitter. Du kan följa anvisningarna på skärmen för att göra inställningar eller hoppa över inställningarna och göra dem vid ett senare tillfälle. Välj önskat telefonspråk och tryck sedan på Nästa. Din telefon upprättar först GPRS/3G-, MMS- och WAP-anslutningar automatiskt baserat på SIM-kortet. Om du inte satte i SIM-kortet och du slog på telefonen första gången visas en handledning på telefonen om hur du sätter i SIM-kortet och batteriet. Stäng av telefonen och sätt i SIM-kortet innan du fortsätter med att använda telefonen.

22 22 Telefonens grunder Telefonen ger dig handledning om hur du använder tangentbordet på skärmen. Gå igenom handledningen för att lära dig hur tangentbordet på skärmen används. Tryck på Hoppa över om du inte vill gå igenom handledningen. 4. På skärmen för Internetanslutning väljer du hur du vill ansluta till Internet och trycker sedan på Nästa. 5. Välj mellan att automatiskt eller manuellt synkronisera data som e-post, kontakter väder och diverse andra data, och tryck sedan på Nästa. 6. Om det finns Wi-Fi-nätverk inom räckhåll tillfrågas du om du vill ansluta till ett Wi-Finätverk. Tryck på Nästa och tryck sedan på det trådlösa nätverk som du vill ansluta till eller avmarkera kryssrutan Anslut till Wi-Fi-nätverk och tryck sedan på Nästa om du vill konfigurera Wi-Fi-anslutningen vid ett senare tillfälle. 7. Vissa telefonfunktioner, till exempel Väder och Footprints, kräver att Googles positionstjänst fastställer aktuell plats automatiskt. På skärmen Samtycke till positionsinsamling kan du välja om du vill låta Googles positionstjänst samla in information om din plats. Avmarkera eller markera kryssrutan och tryck sedan på Nästa. Den här tjänsten kan medföra extra dataöverföringsavgifter från din leverantör. Du kan aktivera eller avaktivera den här tjänsten vid ett senare tillfälle i telefonens positionsinställningar. 8. På skärmen Upprätta konton väljer du den typ av konto som du vill upprätta och följer anvisningarna på skärmen för att genomföra inställningarna. Tryck på Hoppa över om du vill upprätta konton vid ett senare tillfälle. Konfigurera ditt Google-konto genom att trycka på Google-konto > Nästa > Logga in, ange dina Google-kontouppgifter och tryck sedan på Logga in. Läs kapitlena Synkronisering och E-post för anvisningar om hur du konfigurerar POP3- och Microsoft Exchange ActiveSync-konton. När du har konfigurerat ett konto visas skärmen Konfigurera konton igen så att du kan konfigurera fler konton. När du har konfigurerat dina konton trycker du på Nästa. 9. På skärmen Sociala nätverk väljer du typ av konto för sociala nätverk, till exempel Facebook (för HTC Sense) och Twitter som du vill få tillgång till via telefonen. Följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ditt konto för sociala nätverk. Tryck på Hoppa över om du vill upprätta konton för sociala nätverk vid ett senare tillfälle. När du är klar med att upprätta konton trycker du på Nästa på skärmen Sociala nätverk. 10. Vissa data och inställningar säkerhetskopieras automatiskt på minneskortet. Avmarkera kryssrutan om du inte vill säkerhetskopiera data och inställningar automatiskt på minneskortet och tryck sedan på OK. Se kapitlet Säkerhetskopiering, uppdatering och återställning för information om vilka objekt som säkerhetskopieras på minneskortet. 1 Den avslutande skärmen visar var du kan ta reda på mer om användning av telefonen. Tryck på Slutför.

23 Telefonens grunder 23 Viloläge Viloläge sätter telefonen i ett lågströmsläge medan skärmen är avstängd för att spara på batteriet. Meddelanden och samtal kan tas emot även när telefonen är i viloläge. För information om hur du justerar hur lång tids inaktivitet som krävs för att skärmen ska stängas av, se Justera tiden innan skärmen stängs av i kapitlet Inställningar. Byta till viloläge Tryck kortvarigt på STRÖM-knappen för att stänga av skärmen temporärt och sätta telefonen i viloläge. Telefonen går automatiskt in i viloläge efter en viss tid av inaktivitet. När telefonen är i viloläge förhindrar du oavsiktliga tryckningar på knappar eller skärmen medan telefonen ligger i en väska eller ficka. Aktivera från viloläge Telefonen aktiveras automatiskt när du har ett inkommande samtal. Tryck på STRÖMknappen om du vill aktivera telefonen manuellt. Du märker då att telefonens skärm är låst. Se Låsa upp skärmen för information om att låsa upp skärmen. Låsa upp skärmen Tryck på fältet på låsskärmen och för sedan fingret neråt för att låsa upp skärmen eller besvara ett inkommande samtal. Du kan även trycka på MENY för att låsa upp skärmen när du befinner dig på låsskärmen. Om du har ställt in ett upplåsningsmönster för skärmen blir du uppmanad att teckna mönstret på skärmen för att låsa upp den. Mer information om hur du skapar och aktiverar ett upplåsningsmönster för skärmen hittar du i Skydda din telefon med ett skärmlås i kapitlet Säkerhet.

24 24 Telefonens grunder Startsidan På Startsidan finns en väderklocka som visar tid och väder där du befinner dig. Tryck på respektive objekt för att öppna motsvarande program. På skärmen Startsida kan du även lägga till objekt som du vill och behöver på Startsidan. Du kan lägga till objekt som programikoner, genvägar, mappar och widgetar för att få direkt åtkomst till information och program. Se kapitlet Personanpassa för information om hur du personanpassar Startsidan. Startsidans förlängning Startsidan sträcker sig utanför själva skärmen för att erbjuda mer utrymme att lägga till ikoner, widgetar och liknande. Det finns 6 extraskärmar förutom huvudstartsidan. Det går inte att lägga till fler skärmar. Navigera på Startsidan Du kan gå till Startsidans förlängning genom att föra fingret horisontellt över skärmen för att gå till vänster eller höger på Startsidan. När du befinner dig på Startsidans förlängning trycker du på STARTSIDA för att återgå till huvuddelen av Startsidan. Öppna en särskild skärm direkt med hjälp av Översiktsvy Från valfri startsida kan du klämma skärmen för att visa översiktsvyn där alla 7 startsidor visas som miniatyrer. När du befinner dig på startsidans huvuddel trycker du på STARTSIDA för att visa översiktsvyn. Tryck på skärmen du vill öppna.

25 Telefonens grunder 25 Telefonstatus och meddelanden Telefonens statusikoner Följande ikoner kan visas i telefonstatusområdet på statusfältet: GPRS anslutet GPRS används EDGE anslutet EDGE används 3G anslutet 3G används HSPA anslutet HSPA används Ansluten till ett trådlöst nätverk Bluetooth är på Ansluten till en Bluetooth-enhet Flygplansläge Alarm är inställt Högtalartelefonen på Datasynkronisering Signalstyrka Roaming Ingen signal Inget SIM-kort isatt Läget Vibrera Telefonens högtalare är avstängd

26 26 Telefonens grunder Telefonens mikrofon är avstängd Batterinivån är mycket låg (10 % kvar) Batterinivån är mycket låg (20 % kvar) Batteriet är fulladdat Batteriet laddas Sladdanslutet headset med mikrofon anslutet Sladdanslutet headset anslutet Meddelandeikoner Följande ikoner kan visas i meddelandeområdet på statusfältet: Nytt Gmail-meddelande Nytt e-postmeddelande i Microsoft Exchange ActiveSync eller POP3/IMAP Nytt SMS/MMS Problem med SMS/MMS-leverans Nytt Google Talk snabbmeddelande Nytt röstmeddelande Kommande händelse Låt spelas Allmänt meddelande (t.ex. Telefonen är ansluten till datorn via USB-kabel.) Det är ont om lagringsutrymme på minneskortet Wi-Fi är på och det finns tillgängliga trådlösa nätverk Datasynkronisering eller ansluten till HTC Sync Ny tweet FM-radioprogram används

27 Telefonens grunder 27 Fler meddelanden (som inte visas) Samtal pågår Missat samtal Samtalet parkerat Vidarekoppling på Kompassen behöver orienteras Laddar upp data (animerad) Laddar ner data (animerad) Väntar på uppladdning Nedladdat Android Market-program har installerats Uppdatering för ett program hämtades från Android Market Säkert att ta bort minneskortet eller så förbereds SD-kortet Inget minneskort finns installerat i telefonen

28 28 Telefonens grunder Kontrollera meddelanden Meddelandeikoner i statusfältet signalerar nya meddelanden, kalenderhändelser, alarm som är inställda samt tillfälliga inställningar, exempelvis att vidarekoppling är aktiverat eller det pågående samtalets status. Du kan öppna Meddelandepanelen för att visa meddelandet, påminnelsen eller meddelandet om en händelse och se namnet på mobiloperatören. Öppna Medelandepanelen När ett nytt meddelande visas på statusfältet trycker du på och håller in statusfältet och drar sedan fingret neråt för att öppna Meddelandepanelen. Om du har flera meddelanden kan du rulla neråt på skärmen för att visa fler meddelanden. Du kan även öppna Meddelandepanelen på Startsidan genom att trycka på MENY och trycka på Meddelanden. Stänga Meddelandepanelen Gör något av följande: Tryck på och håll in den nedre listen på Meddelandepanelen och för sedan fingret uppåt på skärmen. Tryck på BAKÅT.

29 Telefonens grunder 29 Använda den optiska styrkulan för att interagera med pekskärmen Telefonens pekskärm styrs normalt med fingergester men det går även att interagera med den med hjälp av den optiska styrkulan. Placera först fingret ovanpå den optiska styrkulan (täck den helt och hållet) och dra sedan fingret över den optiska styrkulan. Gå till en förlängning av startsidan Gå till en förlängning av startsidan till höger genom att dra fingret åt höger. Dra fingret åt vänster för att gå till den förlängda startsidan till vänster. Markera ett objekt på skärmen På de flesta skärmar drar du fingret åt vänster, höger, uppåt eller nedåt beroende på i vilken riktning du vill navigera. Om du exempelvis vill välja (markera) ett objekt ovanför aktuell position drar du fingret uppåt. Tryck på den optiska styrkulan för att öppna objektet. Markera en flik På skärmar med flikar längst ned drar du fingret åt vänster eller höger för att navigera till en flik.

30 30 Telefonens grunder Flytta markören vid textinmatning Om du vill gå bakåt eller framåt ett tecken i ett ord drar du fingret åt vänster eller höger. Dra fingret uppåt eller nedåt för att gå uppåt eller nedåt i textraderna. Markera en länk på en webbsida Dra fingret nedåt för att gå till nästa länk på en webbsida. När en länk är markerad trycker du på den optiska styrkulan för att öppna länken.

31 Telefonens grunder 31 Justera volymen När du justerar ringsignalsvolymen ändras volymen på telefonens ringsignal, medan alternativet Medievolym ändrar volymnivån på ljudmeddelanden och uppspelning av musik eller videoklipp. Ringsignalsvolymen och medievolymen kan justeras separat. Justera volymen på ringsignalen Använd knapparna VOLYM UPP eller VOLYM NER på telefonens vänstra panel för att justera ringsignalsvolymen till önskad nivå. Fönstret Ringsignalsvolym visas på skärmen för att visa volymnivåerna. När ringsignalsvolymen är på den lägsta nivån (tyst läge) kan du trycka en gång på VOLYM NER för att ställa in telefonen på läget Vibrera. Telefonen vibrerar och ikonen för läget vibrera ( ) visas i statusfältet. Från läget Vibrera trycker du en gång på VOLYM UPP för att byta till tyst läge. Ikonen för avstängd högtalare ( ) visas i statusfältet. Om du snabbt vill försätta telefonen i tyst läge trycker du på och håller in STRÖM-knappen och trycker på Tyst läge på alternativmenyn. Justera medievolymen När du spelar musik eller tittar på videoklipp används knapparna VOLYM UPP och VOLYM NER på telefonens vänstra panel för att justera medievolymen. Fönstret Musik/video-volym visas på skärmen för att visa volymnivån. Du kan också justera medievolymen på skärmen Inställningar. Tryck på STARTSIDA > MENY och tryck sedan på Inställningar > Ljud och skärm > Medievolym. När fönstret Medievolym visas flyttar du skjutreglaget till vänster för att sänka volymen eller höger för att höja volymen. Tryck på OK för att stänga fönstret.

32 32 Telefonens grunder Ansluta telefonen till datorn När du ansluter telefonen till en dator med USB-kabeln visas dialogrutan Anslut till PC och uppmanar dig att välja en typ av USB-anslutning. Välj bland följande val och tryck på Färdig: Bara ladda Välj det här läget om du bara vill ladda telefonens batteri med datorn. HTC Sync När HTC Sync valts använder telefonen automatiskt HTC Sync när du är ansluten till datorn och du kan synkronisera Outlook och Windows Address Book (Outlook Express), kontakter och kalenderhändelser mellan datorn och telefonen. Mer information finns i Använda HTC Sync i kapitlet Konton och synkronisering. Diskenhet Det här läget är bara tillgängligt när du har installerat ett microsd-kort i telefonen. Välj det här läget när du vill använda minneskortet som en USB-enhet och kopiera filer mellan telefonens minneskort och datorn. När läget Diskenhet är aktiverat medan telefonen är ansluten till datorn kan du inte köra program som använder minneskortet, som t.ex. Musik eller Foton. Mer information finns i Kopera filer til och från minneskortet i det här kapitlet. Internetdelning När du inte har en Internetanslutning på datorn kan du välja det här läget för att dela telefonens mobila dataanslutning med datorn. Mer information finns i Använda telefonen som ett modem i kapitlet Internet. Om du inte vill visa dialogrutan Anslut till PC varje gång du ansluter telefonen till datorn kan du avmarkera kryssrutan Fråga mig i dialogrutan Anslut till PC. Standardanslutningstypen används när du ansluter telefonen till datorn. Du kan kontrollera eller ändra standardanslutningstypen och visa eller dölja dialogrutan Anslut till PC genom att trycka på STARTSIDA > MENY och sedan trycka på Inställningar > Anslut till PC.

33 Telefonens grunder 33 Kopiera filer till och från minneskortet Anslut telefonen till datorn med den medföljande USB-kabeln. När dialogrutan Anslut till PC visas trycker du på Diskenhet och trycker på Färdig. Den anslutna telefonen betraktas som en flyttbar disk i datorn. Navigera till den flyttbara diskenheten och öppna den. 4. Gör något av följande: Kopiera filerna från datorn till rotmappen på telefonens minneskort. Kopiera filerna från telefonens minneskort till en mapp på datorn eller datorns skrivbord. 5. När du har kopierat filerna avmonterar du den flyttbara diskenheten (dvs. den anslutna telefonen) beroende på vad som krävs av datorns operativsystem för säker borttagning av telefonen. 6. Gör något av följande: Koppla från telefonen från datorn. Om du vill att telefonen ska vara ansluten till datorn men ändå kunna komma åt minneskortet öppnar du Meddelandepanelen och trycker på Diskenhet, väljer ett alternativ förutom Diskenhet och trycker sedan på Färdig. Se Öppna Meddelandepanelen i det här kapitlet för att lära dig hur man öppnar Meddelandepanelen.

34 34 Telefonens grunder Söka på telefonen och webben Du kan söka efter information på telefonen och på nätet med Snabbsökrutan. Vissa program, som t.ex. Personer eller Post, har sin egen sökruta som du kan använda för sökning med dessa program (programmets ikon finns till vänster i sökrutan.) Ställa in alternativ för webben och snabbsökrutan Tryck på STARTSIDA > MENY och sedan på Inställningar. Rulla neför på skärmen och tryck sedan på Sök. Tryck på sökinställningar för Google och gör sedan något av följande: Välj Visa webbförslag om du vill inkludera förslag från Google när du gör en sökning. Välj Sökhistorik för att aktivera personanpassad sökhistorik. Du måste logga in på ditt Google-konto för att du ska kunna använda den här funktionen. Kryssrutan Visa webbförslag måste vara markerad för att det här alternativet ska aktiveras. Tryck på BAKÅT när du är klar. 4. Tryck på Sökbara objekt och välj sedan de objekt du vill inkludera när du gör en sökning. Söka på webben och telefonen med Snabbsökrutan Tryck på STARTSIDA > SÖK. Om ett program, t.ex. Post, är öppet trycker du på SÖK-knappen för att växla mellan att göra en sökning i programmet bara och söka på telefonen och webben. Ange sökordet i Snabbsökrutan. När du skriver visas matchande ord på telefonen och förslag från Google webbsökning i en lista. Objekten som föreslås beror på vilka alternativ du har valt i sökinställningarna. Se Ställa in alternativ för webben och snabbsökrutan för mer information. Gör något av följande: Om det du söker efter finns i listan med förslag trycker du på det i listan. Objektet öppnas i motsvarande program. Om det du söker efter inte finns med i listan trycker du på för att söka på webben. Webbläsaren öppnas och visar resultaten för en Google-sökning på webben.

35 Personanpassa Göra telefonen precis som du vill ha den Gör så att din telefon ser ut och låter precis så som du vill. Personanpassa telefonen med olika bakgrunder, ringsignal och meddelandeljud för händelser som t.ex. inkommande text, e-post, kalenderpåminnelser med mera. Telefonens startsida är mycket anpassningsbar och sträcker sig utanför skärmens bredd vilket innebär att det finns gott om utrymme att lägga till den information som är viktigast i ditt liv och telefonfunktioner som gör det snabbare och lättare att kommunicera. Startsidan består av upp till sju olika skärmar som finns till vänster och höger om skärmfönstret på vilka du kan lägga till element som t.ex. widgets, programikoner, genvägar till information med mera. Se Ändra ljudinställningar för information om hur du ställer in meddelandeljud för händelser. Byta ringsignal Välj bland tillgängliga val av ringsignaler på telefonen. Tryck på STARTSIDA > MENY och tryck sedan på Inställningar. Tryck på Personanpassa > Standardringsignal. Valmenyn Telefonens ringsignal öppnas. Rulla genom de tillgängliga ringsignalerna och tryck på den ringsignal du vill använda. Ringsignalen spelas upp tillfälligt när du väljer den. 4. Tryck på OK. Du kan även ladda ned eller kopiera ringsignaler eller låtar till telefonens minneskort. Information om att kopiera filer till minneskortet finns i Kopiera filer till och från minneskortet. Ringsignaler eller låtar som laddas ned eller kopieras till minneskort läggs inte till automatiskt i valmenyn telefonens ringsignal. Du måste gå till programmet Musik för att ställa in en ringsignal eller låt på minneskortet som ringsignal. Om du vill veta hur man ställer in en ringsignal med programmet Musik går du till Ställa in en låt som ringsignal i kapitlet Musik. Se Specifikationer för en lista över ljudfilformat som stöds av telefonen.

36 36 Personanpassa Personanpassa telefonen med scener Telefonen blir som flera telefoner i en när du använder scener. Scener är personanpassade layoutmallar för Startsidan som det går snabbt att använda i telefonen. Genom att växla mellan scener kan du på ett ögonblick anpassa telefonen till den perfekta kompanjonen vid helger, resor, arbete eller spel och nöjen. Använda en förinställd scen Telefonen har förinställda scener, var och en laddad på förhand med olika bakgrunder och uppsättningar widgetar som passar för olika situationer i livet. Du kan välja en scen som lämpar sig för arbete, spel, resa eller umgänge. Tryck på STARTSIDA > MENY och tryck sedan på Scener. På menyn Välj en scen väljer du en förinställd scen och trycker sedan på Färdig. HTC (standard) Arbetet Spel Anpassa och spara en scen När du har valt en förinställd scen kan du lägga till widgetar och andra element, omarrangera layouten, byta bakgrund och spara hela Startsidan som din egen personanpassade scen. Tryck på STARTSIDA > MENY och tryck sedan på Scener. På menyn Välj en scen väljer du en förinställd scen som redan innehåller några widgetar eller väljer Tom om du vill skapa din egen Startsida från grunden Lägg till widgetar och andra element du vill använda. Arrangera Startsidans layout så som du vill ha den. Ändra bakgrunden på Startsidan. Du kan även ändra bakgrunden för låsskärmen När du är färdig med utformningen av din Startsida trycker du på STARTSIDA > MENY och trycker på Scener igen. Kontrollera under Mina scener att alternativet Aktuell (ej sparad) valts och tryck sedan på Spara.

37 Personanpassa Ange ett nytt scennamn på din Startsida och tryck på Färdig. Du kan också, om du redan skapat en scen, ange samma scennamn, trycka på Färdig och sedan trycka på Byt ut. Byta namn på eller ta bort en scen Du kan byta namn på eller ta bort en personanpassad scen som du skapat. Det går inte att byta namn på eller ta bort förinställda scener. Tryck på STARTSIDA > MENY och tryck sedan på Inställningar > Personanpassa > Scener. Under Mina scener trycker du på och håller in en scen för att välja om du vill byta namn på eller ta bort den. Byta bakgrunden Att personanpassa bakgrunden på Startsidan med din favoritbild är ett snabbt och enkelt sätt att ändra hur telefonen känns och ge den ett fräscht utseende. Bläddra igenom samlingen bakgrunder som ingår i telefonen eller välj bland de bilder som du har tagit med kameran. Du kan även ändra startsidan genom att välja en animerad bakgrund. Bakgrunden som du väljer för startsidan används även som bakgrund för låsskärmen. Tryck på STARTSIDA > MENY och tryck sedan på Bakgrund. Gör något av följande: Tryck på Levande bakgrunder för att välja mellan förinställda animerade bakgrunder Tryck på Mina foton om du vill välja ett foto som du har tagit med kameran eller kopierat till minneskortet. Beskär fotot och tryck sedan på Spara. Välj mellan förinställda bakgrunder. När du har ändrat bakgrunden måste du komma ihåg att spara den i scenen som du skapade eller spara den som en ny scen. Se Anpassa och spara en scen för information om hur du sparar en scen.

38 38 Personanpassa Personanpassa Startsidan med widgetar Med widgetar kan du få lättläst, viktig information och medieinnehåll direkt på startsidan. Vissa widgetar har redan lagts till på Startsidan för lämplighetens skull. Du kan lägga till fler från tillgängliga val av widgetar eller ladda ner fler widgetar. Lägga till en widget på Startsidan Du kan välja bland ett stort urval widgetar, till exempel Kalender, Musik, Fotoalbum, Vän-stream, Twitter med mera. Tryck på STARTSIDA. Gå till den delen av Startsidan där det finns plats att lägga till en ny widget. Se Navigera på Startsidan i kapitlet Telefonens grunder för information om hur du gör detta. Tryck på eller tryck på och håll in på Startsidan för att öppna alternativmenyn Lägg till på Startsidan. Tryck på Widget och välj sedan önskad widget. 4. De flesta av HTC:s widgetar finns tillgängliga i flera olika utformningar och storlekar så att du lättare hittar en som passar just dig. Tryck på knappen höger eller vänster pil längst ner på skärmen för att visa de olika stilarna och tryck sedan på Välj för att välja en av dem. Du kan även lägga till widgetar som gör det möjligt att snabbt slå på eller slå av vissa inställningar i telefonen, t.ex. Wi-Fi (trådlöst nätverk), Mobilnät, Bluetooth, med mera. Rulla nedåt i listan med widgetar, tryck på Inställningar och tryck sedan på önskad widget. Ladda ner HTC-widgetar Du kan även ladda ner ett urval roliga och användbara HTC-widgetar. Tryck på STARTSIDA. Gå till den delen av Startsidan där det finns plats att lägga till en ny widget. Se Navigera på Startsidan i kapitlet Telefonens grunder för information om hur du gör detta. Tryck på eller tryck på och håll in på Startsidan för att öppna alternativmenyn Lägg till på Startsidan. Tryck på Widget och tryck sedan på Hämta fler HTC-widgetar.

39 Personanpassa Tryck för att välja en widget. 5. Tryck på Information för att se en kort beskrivning av widgeten. Tryck på BAKÅT när du läst klart. 6. När du är redo att ladda ner och lägga till widgeten på Startsidan trycker du på Ladda ner. Lägga till programikoner och andra genvägar på Startsidan Placera programikoner på Startsidan för att öppna program snabbare. Du kan även lägga till genvägar till inställningar och specifik information som t.ex. en bokmärkt webbsida, någons telefonnummer, en musikspelningslista, vägbeskrivningar och många andra objekt, på Startsidan. Tillgängliga genvägar beror på vilka program som är installerade på telefonen. Tryck på STARTSIDA. Gå till den delen av Startsidan där det finns plats att lägga till en ny genväg. Se Navigera på Startsidan för information om hur du gör detta. Tryck på eller tryck på och håll in på Startsidan för att öppna alternativmenyn Lägg till på Startsidan. Gör något av följande: Du lägger till en programikon genom att trycka på Program och sedan välja ett program. Du lägger till en genväg till en inställning eller information genom att trycka på Genväg och sedan välja typen av information eller inställning. Om du vill lägga till en programikon på Startsidan kan du även trycka på STARTSIDA, trycka på och sedan trycka på och hålla in en programikon. Dra ikonen utan att lyfta fingret till ett tomt område av Startsidan och släpp den sedan.

40 40 Personanpassa Lägga till mappar på Startsidan Använd mappar för att gruppera relaterade program och andra genvägar för att hålla rent och städat på Startsidan. Du kan även lägga till informationsmappar som visar aktuell information som t.ex. filer som mottagits via Bluetooth, din Facebook-telefonbok med mera. Skapa en ny mapp och lägga till objekt i den Tryck på STARTSIDA. Gå till den delen av Startsidan där det finns plats att lägga till en ny mapp. Se Navigera på Startsidan i kapitlet Telefonens grunder för information om hur du gör detta. Tryck på eller tryck på och håll in på Startsidan för att öppna alternativmenyn Lägg till på Startsidan. Tryck på Mapp och tryck sedan på Ny Mapp. 4. Tryck på och håll in en programikon eller en genväg som du vill flytta till mappen. Telefonen vibrerar sedan. Lyft inte fingret. 5. Dra programikonen eller genvägen och släpp den på mappen. Tryck helt enkelt på mappen för att öppna den så att du kan komma åt programmen och genvägarna inuti mappen. Byta namn på en mapp Tryck på mappen för att öppna den. Tryck på och håll in mappfönstrets namnlist. Ange ett nytt mappnamn och tryck sedan på OK.

41 Personanpassa 41 Ordna om eller ta bort widgetar och ikoner på Startsidan Ordna om widgetar och ikoner på Startsidan för att få plats med fler objekt på Startsidan. Du kan också ta bort widgetar och ikoner som du inte använder så ofta. Flytta en widget eller ikon Tryck på och håll in widgeten eller ikonen du vill flytta. Telefonen vibrerar och du ser en grön ruta runt widgeten eller ikonen. Lyft inte fingret. Dra widgeten eller ikonen till en ny plats på skärmen. Pausa vid den vänstra eller högra kanten av skärmen med att dra widgeten eller ikonen till en annan Startsida. När widgeten eller ikonen är på önskad plats släpper du fingret. Om du har släppt fingret men ett meddelande visas med att det inte finns plats för att placera widgeten eller ikonen, drar du den åt höger eller vänster igen till en annan Startsida. Ta bort en widget eller ikon Tryck på och håll in widgeten eller ikonen du vill ta bort. Telefonen vibrerar och du ser en grön ruta runt widgeten eller ikonen. Lyft inte fingret. Dra widgeten eller ikonen till knappen Telefon. Knappen Telefon ändras sedan till knappen Ta bort och lyser rött. När widgeten eller ikonen också lyser rött släpper du fingret.

42 Telefonsamtal Ringa samtal Det finns flera enkla sätt att ringa ett samtal från telefonen. De flesta SIM-kort är försedda med en förinställd PIN-kod (personligt identifieringsnummer) från mobiloperatören. Om du blir tillfrågad anger du den förinställda PIN-koden och trycker på Enter. SIMkortet spärras om du anger PIN-koden felaktigt tre gånger. Om detta händer kan du låsa upp den med PUK-koden (PIN Unblocking Key) som du fått från din mobiloperatör. Se Återställa ett SIM-kort som har blivit spärrat i kapitlet Säkerhet för mer information. Ringa någon med telefonen Du kan antingen ringa ett nummer direkt eller starta funktionen Snabbsamtal (se Snabbsamtal) för att söka efter och ringa upp en kontakt i kontaktlistan eller ett nummer från Samtalshistorik. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på Telefon. Ange de första siffrorna eller tecknen i kontakten genom att trycka på knapparna på knappsatsen. När du matar in siffror eller bokstäver visas numren och namnen som matchar tangenterna du tryckt på, på panelen. Om du matar in en felaktig siffra trycker du på hela numret trycker du på och håller in. för att radera siffran. Om du vill radera Tryck på för att stänga telefonens knappsats och se om det finns några fler matchande nummer eller kontakter. Bläddra genom den filtrerade listan genom att slå genom listan eller långsamt föra fingret uppför eller nerför listan. 4. Gör något av följande för att ringa ett samtal: Om det inte finns några kontakter som matchar i listan trycker du på Ring upp när du matat in numret. Tryck på telefonnumret eller kontakten i listan. Om du vill ringa upp ett annat telefonnummer associerat med kontakten trycker du på till höger om kontaktens namn. På skärmen med kontaktdetaljer trycker du på det nummer som du vill ringa till. Snabbsamtal Med Snabbsamtal i telefonens uppringningsfunktion kan du snabbt ringa ett samtal. Ange helt enkelt telefonnumret eller de första bokstäverna i namnet på personen du vill ringa upp. Snabbsamtal söker automatiskt efter och filtrerar kontaktlistan (sparat i telefonen och på SIM-kortet) och telefonnumren från samtalshistoriken.

43 Telefonsamtal 43 Ringa ett kortnummer Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på Telefon. Håll in numret som är associerat med kontakten du vill ringa upp på telefonens knappsats. Siffran 1 på telefonens knappsats är i allmänhet reserverad för röstbrevlådan. Håll in den här knappen för att ringa röstbrevlådan och hämta dina röstmeddelanden. Lägga till en kontakt som kortnummer Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på Telefon. Tryck på MENY och tryck sedan på Röstuppringning > Lägg till nytt. Ange namnet på den kontakt du vill lägga till. Tryck på namnet när det visas i listan. 4. På skärmen Röstuppringning väljer du vilket av kontaktens telefonnummer som ska användas och tilldelning på telefonens knappsats. Tryck på Spara. Ringa upp ett telefonnummer i ett SMS 4. Tryck på STARTSIDA, tryck på Meddelanden och tryck sedan på meddelandet med telefonnumret. Tryck på meddelandet med telefonnumret i meddelandetråden. På skärmen Välj länk trycker du på det nummer som du vill ringa till. Redigera telefonnumret vid behov och tryck på Ring upp. Om du vill ringa upp den som skickade meddelandet trycker du på och håller in meddelandet i listan Alla meddelanden och trycker sedan på Ring upp i alternativmenyn. Se kapitlet Meddelanden för mer information om textmeddelanden. Ringa upp ett telefonnummer i ett e-postmeddelande Tryck på STARTSIDA och tryck på E-post. Öppna e-postkontot där e-postmeddelandet med numret finns. I inkorgen för e-postkontot trycker du på e-postmeddelandet för att öppna det. 4. Tryck på telefonnumret i e-postmeddelandet. Telefonens uppringningsskärm öppnas med telefonnumret redan inmatat. Telefonen känner igen ett nummer som ett telefonnummer om numret har minst fem siffror och har minst något av följande: Nummer som har ett + framför sig. Till exempel: eller Nummer i parentes framtill. Till exempel: (02) eller (02) Nummer som separeras med streck. Till exempel: (02) eller Tryck på Ring upp. Se kapitlet E-post för mer information om e-post.

44 44 Telefonsamtal Ringa ett nödsamtal Du kan ringa nödsamtal från telefonen även om det inte finns ett SIM-kort isatt eller om SIM-kortet har blockerats. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på Telefon. Slå det internationella nödnumret för där du befinner dig (t.ex. 000), och tryck sedan på Ring upp. Det kan finnas fler nödsamtalsnummer på SIM-kortet. Kontakta din mobiloperatör för mer information. Om du aktiverade upplåsningsmönstret för skärmen och/eller SIM-låset och du glömt upplåsningsmönstret eller PIN-koden kan du ändå ringa nödsamtal genom att trycka på Nödsamtal på skärmen.

45 Telefonsamtal 45 Ta emot samtal När du får telefon från en av dina kontakter visas skärmen för inkommande samtal med nummerpresentation samt namn och telefonnummer till den som ringer. När du får telefon från någon som inte finns med i Personer visas bara standardikonen för nummerpresentation samt telefonnumret på skärmen för inkommande samtal. Besvara ett inkommande samtal Beroende på om skärmen är på eller av måste du: Om skärmen är på trycker du på Svara. Om skärmen är avstängd slås den på och skärmen Lås visas. Dra listen nedåt för att besvara samtalet. Stänga av ringsignalen utan att avvisa samtalet Gör något av följande: Tryck på knappen VOLYM NER. Lägg telefonen vänd nedåt på en plan yta. Om telefonen redan är vänd nedåt fortsätter den ändå att ringa när det kommer nya samtal. Automatiskt stänga av ringsignalen gradvis när du tar upp telefonen Du kan ställa in telefonen på att automatiskt stänga av ringsignalen gradvis när du tar upp telefonen för att besvara samtal. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på Inställningar > Ljud och skärm. Rulla nedåt på skärmen och markera kryssrutan Diskret ringning då samtal besvaras när telefonen tas upp. Tryck på TILLBAKA.

46 46 Telefonsamtal Avvisa ett inkommande samtal Beroende på om skärmen är på eller av måste du: Om skärmen är på trycker du på Avvisa för att avvisa och samtalet till din röstbrevlåda. Om skärmen är avstängd slås den på och låsskärmen visas. Medan låsskärmen visas drar du fältet uppåt för att avvisa och skicka samtalet till din röstbrevlåda. Om skärmen är avstängd slås den på och låsskärmen visas. Medan låsskärmen visas trycker du på MENY och sedan på Avvisa för att avvisa och skicka samtalet till din röstbrevlåda. Tryck på knappen STRÖM för att avvisa och skicka samtalet till röstbrevlådan. Avvisa ett samtal och skicka ett textmeddelande Du kan automatiskt skicka ett standard-sms till den som ringer när du avvisar det inkommande samtalet. Du kan avvisa och skicka ett meddelande när du tar emot ett inkommande samtal genom att trycka på MENY och sedan på Skicka meddelande. Redigera standardmeddelandet Du kan ändra meddelandet som skickas ut. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på Telefon. Tryck på MENY och sedan på Telefoninställningar > Redigera standardmeddelande. Mata in det nya meddelandet och tryck på OK.

47 Telefonsamtal 47 Använda under samtal-alternativ När ett samtal pågår använder du knapparna på skärmen för att stänga av och sätta på ljudet i mikrofonen eller för att slå på eller av högtalartelefonen. Du kan även trycka på MENY för att öppna samtalsalternativen så att du kan lägga till ett samtal, parkera ett samtal, stänga av ljudet i mikrofonen med mera. Hantera flera samtal Telefonen meddelar dig när du har ett till inkommande samtal och ger dig möjlighet att avvisa eller acceptera samtalet. Om du redan befinner dig i ett samtal, och väljer att acceptera det nya samtalet, kan du sedan växla mellan de två samtalen. När du får ett samtal till trycker du på Svara för att acceptera det andra samtalet och parkera det första samtalet. Växla mellan samtalen genom att på skärmen trycka på den person du vill tala med. Om du vill avsluta det pågående samtalet och återgå till det andra samtalet trycker du på Avsluta samtal. Du kan starta ett konferenssamtal mellan samtliga parter genom att slå samman samtalen. Du slår samman samtalen genom att trycka på längst ner till höger på skärmen.

48 48 Telefonsamtal Arrangera ett konferenssamtal Ring först upp den första deltagaren i konferenssamtalet. När du är ansluten trycker du på MENY och trycker sedan på Lägg till och ringer sedan upp numret till den andre deltagaren. Den förste deltagarens samtal parkeras medan du ringer upp den andre deltagaren. När du är ansluten till den andre deltagaren trycker du på (slå samman). 4. Lägg till ytterligare en deltagare i konferenssamtalet genom att trycka på på konferenssamtalsskärmen och sedan ringa numret till den kontakt du vill bjuda in till konferenssamtalet. 5. När samtalet har kopplats trycker du på för att lägga till deltagaren till konferenssamtalet. När du vill tala enskilt med en person i ett konferenssamtal trycker du på sedan Privatsamtal på alternativmenyn. och väljer 6. När du är färdig trycker du på Avsluta samtal. Konferenssamtal stöds inte av alla mobila nätverk. Kontakta din mobiloperatör för mer information. Parkera ett samtal Tryck på MENY och sedan på Parkera för att parkera samtalet. När du parkerar ett samtal visas ikonen Parkera samtal ( ) i statusfältet. Tryck på MENY och sedan på Häv parkering för att återuppta samtalet. Stänga av mikrofonen under ett samtal Tryck på på skärmen för att växla mellan att slå av och på mikrofonen. När mikrofonen är avstängd visas ikonen för avstängd mikrofon ( ) i statusfältet. Slå av eller på högtalartelefonen under ett samtal Tryck på på skärmen för att växla mellan att slå av och på högtalartelefonen. Ikonen för högtalartelefon ( ) visas i statusfältet när högtalartelefonen är på. Håll inte telefonen mot örat när högtalartelefonen är på så att du inte skadar hörseln. Avsluta ett samtal Du kan avsluta samtalet på något av följande sätt: På skärmen trycker du på Avsluta samtal. Om telefonskärmen är avstängd trycker du på STRÖM för att slå på skärmen så att du kan trycka på Avsluta samtal. Om du använder det medföljande sladdanslutna headsetet trycker du på knappen för att avsluta samtalet. Om telefonnumret till den som ringde inte finns i din kontaktlista kan du spara numret i kontaktlistan efter att du har avslutat samtalet.

49 Telefonsamtal 49 Använda samtalshistorik När du missar ett samtal visas ikonen för missat samtal ( ) i namnlisten. Använd fliken Samtalshistorik i programmet Personer för att kontrollera vem det var som ringde eller för att visa alla uppringda och mottagna nummer. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på Telefon. Tryck på längst ner till höger på skärmen. Gör något av följande: Tryck på ett namn eller nummer i listan för att ringa upp det. Tryck på och håll in ett namn eller nummer i listan för att visa alternativmenyn där du kan välja att visa kontaktinformationen (om numret finns i din kontaktlista), redigera numret innan du ringer upp igen, skicka ett SMS eller radera från samtalsloggen. Tryck på för att visa samtalshistoriken för den kontakten särskilt. Du kan även öppna samtalshistoriken från programmet Personer. Se kapitlet Personer för mer information. Lägga till ett nytt telefonnummer bland dina kontakter från samtalshistoriken Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på Telefon. Tryck på längst ner till höger på skärmen. 4. Tryck på och håll in det mottagna samtalet, numret som inte finns i din kontaktlista, som du vill spara i kontaktlistan och tryck sedan på Spara som kontakt. I den tomma kontaktposten som visas fyller du i kontaktens namn och övrig information. Telefonnumret läggs automatiskt till i fältet Mobiltelefon i avsnittet Telefon. Om du vill spara det som en annan typ av nummer, till exempel hemtelefonnummer, trycker du på knappen Mobiltelefon. 5. Rulla nerför skärmen och tryck sedan på Spara. Se kapitlet Personer för information om hur du lägger till nya kontakter eller redigerar kontaktinformationen.

50 50 Telefonsamtal Kontrollera ett missat samtal Ikonen för missat samtal visas på statusfältet när du har missat ett samtal. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på Telefon. Tryck på längst ner till höger på skärmen. I samtalshistoriken indikeras missade samtal av ikonen för missat samtal ( ). Du kan också trycka på och hålla in statusfältet och sedan föra fingret nedåt på skärmen för att öppna Meddelandepanelen. Numret eller kontaktnamnet för det missade samtalet visas. Radera samtalshistorikslistan Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på Telefon. Tryck på längst ner till höger på skärmen. Gör något av följande: Ta bort ett namn eller nummer från listan genom att trycka på och hålla in namnet eller numret och sedan trycka på Radera från samtalshistorik. Om du vill radera hela samtalsloggen trycker du på MENY och trycker på Radera allt.

51 Telefonsamtal 51 Samtalstjänster Telefonen kan länka direkt till mobiltelefonnätverket och du kan öppna och ändra inställningarna för olika telefontjänster för telefonen. Samtalstjänster kan vara exempelvis Vidarekoppling, Samtal väntar, Röstmeddelande och liknande. Kontakta din mobiloperatör för att få reda på vilka samtalstjänster som finns tillgängliga för din telefon. Öppna samtalstjänster genom att trycka på STARTSIDA > MENY och sedan trycka på Inställningar > Ring upp. Fasta nummer Begränsa utgående samtal till ett fast urval nummer. Om du vill aktivera den här funktionen måste du veta PIN2-koden till ditt SIM-kort. Tjänsten Röstbrevlåda Visar vilken röstbrevlådetjänst som används. Röstmeddelandeinställningar Ange ett annat röstmeddelandenummer förutom röstmeddelandenumret på SIM-kortet. Rensa meddelande om röstmeddelande Med det här alternativet kan du ta bort meddelanden om att ett nytt röstmeddelande har inkommit. Telefoninställningar Redigera meddelandet vid avvisat samtal, välj om du vill öppna meddelanderedigeraren när du avvisar ett samtal med ett meddelande, och välj om du vill tillåta automatiskt sparande av ett okänt kontaktnummer när ett samtal med det numret avslutas. Cell broadcast Aktivera eller avaktivera mottagande av cell broadcast-meddelanden från din tjänsteleverantör. Cell broadcast-inställningar Konfigurera kanaler och språk för cell broadcast-meddelanden. Vidarebefordra samtal Välj hur du vill att telefonen ska göra när det är upptaget, ingen svarar eller abonnenten inte kan nås. Du kan även ställa in alla inkommande samtal på vidarekoppling. Inställningar för samtalsspärrar Välj om du vill blockera olika kategorier av inkommande och utgående samtal. Övriga samtalsinställningar Aktivera eller avaktivera operatörstjänster som nummerpresentation (caller ID) och samtal väntar (call waiting).

52 52 Telefonsamtal Slå på eller av Flygplansläge I många länder måste man enligt lag stänga av telefonen när man befinner sig ombord på ett flygplan. Ett sätt att stänga av telefonfunktionen är att byta till Flygplansläge i telefonen. När du aktiverar Flygplansläge stängs all trådlös radiosändning av på telefonen, vilket omfattar samtalsfunktionen, datatjänster, Bluetooth och Wi-Fi. Tryck på STARTSIDA > MENY och tryck på Inställningar > Trådlöst nätverk och nätverk. Markera eller avmarkera kryssrutan Flygplansläge för att aktivera eller avaktivera Flygplansläge. När Flyplansläge är aktiverat visas dess ikon ( ) i statusfältet. När du avaktiverar Flygplansläge slås telefonfunktionen på igen och Bluetooth och Wi-Fi återställs till sin föregående status.

53 Personer Om Personer Med Personer är det lätt att hantera kommunikationen med dina kontakter via telefon, meddelandetjänster och e-post. Du kan även visa uppdateringar på deras Facebook- och Flickr-konton accounts. Om du synkroniserar kontakter med ditt Google-konto, med din dator och/eller med en Exchange Server så visas eventuella kontakter från dessa konton i Personer. Du kan också synkronisera kontakter från ditt Facebook-konto i Personer. Mer information om synkronisering av konton hittar du i Olika sätt att få in kontakter i telefonen i det här kapitlet. Olika sätt att få in kontakter i telefonen Du kan lägga till kontakter till telefonen från: Gmail-kontakter Gmail-kontakter importeras till telefonen efter att du har konfigurerat ett Google-konto. Se Gmail i kapitlet E-post. Telefonkontkater Se Lägga till en ny kontakt i det här kapitlet för mer information. Exchange ActiveSync-server Se Synkronisera med ett Microsoft Exchange ActiveSynckonto i kapitlet Konton och synkronisering för mer information. Kontakter på datorn Se Använda HTC Sync i kapitlet Konton och synkronisering för mer information. SIM-kort Se Importera kontakter från SIM-kortet i det här kapitlet för mer information. Facebook Se Lägga till ett konto i kapitlet Konton och synkronisering för mer information.

54 54 Personer Skärmen Personer Från skärmen Personer får du snabb åtkomst till alla dina kontakter samt ännu snabbare åtkomst till de människor och grupper du oftast kontaktar. På skärmen Personer finns följande flikar: 1 Fliken Alla Ger tillgång till alla kontakter i din telefon, inklusive Google-kontakter, Exchange Active Synckontakter, kontakter i telefonen och kontakter lagrade på SIM-kortet och Facebook-kontakter. Du kan dessutom använda den här fliken för att öppna eller uppdatera Mitt kontaktkort. För mer information, se Konfigurera Mitt kontaktkort i det här kapitlet. 2 Fliken Grupper Låter dig associera kontakter med grupper för att enkelt kunna skicka SMS, MMS eller e-post till en hel grupp samtidigt. Se Kontaktgrupper i det här kapitlet för mer information. 3 Fliken Onlinekataloger Sök efter kontakter i dina onlinekataloger som t.ex. Exchange ActiveSync- eller Facebook-kontot och kopiera dem till telefonen. 4 Fliken Samtalshistorik Listar alla nummer du har ringt samt mottagna och missade samtal. Se Använda samtalshistorik i kapitlet Telefonsamtal. Konfigurera Mitt kontaktkort Mitt kontaktkort är ett smidigt sätt att lagra dina personliga kontaktuppgifter så att du enkelt kan skicka dem via SMS, MMS, e-post eller Bluetooth. Tryck på STARTSIDA och sedan på > Personer. På fliken Alla på skärmen Personer trycker du på Jag och trycker sedan på Tryck här för att redigera kontakten. Om du är inloggad på ditt Facebook-konto via Facebook för HTC Sense ser du istället för Jag namnet du använder på Facebook. Ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. 4. Tryck på Spara. Din kontaktlista På fliken Alla på skärmen Personer visas alla dina kontakter, däribland Google-kontakter, Exchange ActiveSync-kontakter, telefonkontakter, kontakter sparade på SIM-kortet och Facebook-kontakter. Om du loggade in på ditt Google-konto och Facebook-konto när du först konfigurerade telefonen visas dina kontakter från dessa konton i kontaktlistan när du öppnar Personer.

55 Personer Skapa en ny kontakt. 2 Tryck för att redigera Mitt kontaktkort. 3 SIM-kortskontakt 4 Den här ikonen visas när kontakten: Har skickat dig ett nytt SMS eller e-postmeddelande, eller försökt ringa dig men du missade samtalet. Har uppdaterat sin Facebook-profil eller har lagt till bilder på Flickr eller Facebook. Har kommande Facebook-händelser. 5 Tryck här för att öppna skärmen Kontaktinformation för den kontakten. 6 Denna visas när kontakten är en Facebook-kontakt eller du länkar kontakten med hennes eller hans Facebook-konto. 7 Tryck på fotot eller ikonen för att öppna en meny där du snabbt kan välja hur du vill kommunicera med kontakten. Beroende på den sparade kontaktinformationen kan du ringa, skicka meddelande eller e-post, se kontaktens Facebook-profil och kartlägga hans/hennes adress i Google Maps. Om du bara vill visa kontakter av en viss typ, t.ex. Google-kontakter eller Facebook-kontakter, trycker du på MENY och trycker på Visa och väljer önskade kontakttyper. Lägga till en ny kontakt Tryck på STARTSIDA och sedan på > Personer. På fliken Alla trycker du på Lägg till kontakt längst upp på skärmen. Välj Kontaktkonto, t.ex. Google eller Microsoft Exchange ActiveSync. Detta avgör vilket konto som kontakten ska synkas med. Se Olika sätt att få in kontakter i telefonen i det här kapitlet för mer information. 4. Gör något av följande: För Google-, Exchange- eller telefonkontakttypen trycker du på fältet Namn anger kontaktens förnamn och efternamn och väljer sedan i vilken ordning som du vill att namnen visas. Tryck på OK. För kontakter på SIM-kortet trycker du på fältet Namn och anger sedan namnet. 5. Ange kontaktinformationen i motsvarande fält. 6. Rulla till skärmens nedre kant och tryck på Spara.

56 56 Personer Importera kontakter från SIM-kortet Du kan kopiera alla kontakter på SIM-kortet till telefonen. Du kan importera dem som telefonkontakter, Google-kontakter eller Exchange ActiveSync-kontakter om du har konfigurerat motsvarande konton. Tryck på STARTSIDA och sedan på > Personer. På fliken Alla trycker du på MENY och trycker sedan på Importera/Exporter > Importera från SIM-kort. Om du har Google eller Exchange ActiveSync-konton inställda på telefonen trycker du på typen av importerade kontakter. 4. Gör något av följande: Du kan importera alla kontakter genom att trycka på MENY och sedan på Importera alla. Tryck på kontakten på skärmen för att importera en kontakt. Importera kontakter från ett Exchange ActiveSync-konto Få åtkomst till kontakter från ditt Exchange ActiveSync-konto och kopiera dem till telefonen. Du måste ha ditt Exchange ActiveSync-konto inställt på telefonen. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Personer På fliken Onlinekataloger trycker du på Företagskatalog. Mata in namnet och tryck sedan på. I listan trycker du på namnet på den kontakt som du vill kopiera till telefonen. Tryck på Spara i Personer. Slå samman kontaktinformation Slå samman dubbla kontakter på telefonen för att undvika förväxling och oreda. Om samma kontakt visas på telefon-, Google- och Facebook-kontona kan du slå samman kontaktinformationen till en kontakt. Telefonen slår automatiskt samman kontakterna med samma uppgifter. Följ anvisningarna nedan om du måste slå samman kontakter manuellt eller om länken bryts mellan kontakter. Slå samman kontaktinformation manuellt Tryck på STARTSIDA och sedan på > Personer. På fliken Alla trycker du på namnet på kontakten (inte ikonen eller fotot) du vill slå samman med en annan kontakt i telefonen. Längst upp till höger på skärmen trycker du på eller (om det finns föreslagna länkar.) 4. På skärmen kan du: Om det finns föreslagna länkar trycker du på konto. för att länka kontakten till valt Tryck på något av de tillgängliga alternativen i avsnittet Lägg till kontakt. 5. Knacka på Färdig.

57 Personer 57 Bryta kontaktinformationslänken mellan kontakter Tryck på STARTSIDA och sedan på > Personer. På fliken Alla trycker du på namnet på kontakten (inte ikonen eller fotot) vars kontaktinformationslänk du vill bryta. Längst upp till höger på skärmen trycker du på I avsnittet Länkade kontakter trycker du på bryta länken. Knacka på Färdig. bredvid namnet på kontakten för att Redigera en kontakts information Tryck på STARTSIDA och sedan på > Personer. På fliken Alla trycker du på och håller in kontakten och trycker sedan på Redigera kontakt. Mata in den nya informationen för kontakten. 4. Rulla till skärmens nedre kant och tryck på Spara. Söka efter en kontakt Tryck på STARTSIDA och sedan på Tryck på SÖK-knappen på telefonen. > Personer. I sökfältet anger du de första bokstäverna i förnamnet eller efternamnet för den kontakt du söker efter. Matchande kontakter visas. Om listan över matchande kontakter är lång kan du visa fler resultat genom att trycka på dölja tangentbordet på skärmen. för att 4. Tryck på kontakten för att öppna hans eller hennes kontaktinformationsskärm. Se Kontaktinformation och konversationer i det här kapitlet för mer information. Säkerhetskopiera dina kontakter på minneskortet Tryck på STARTSIDA och sedan på > Personer. Tryck på MENY och tryck sedan på Importera/Exportera > Exportera till SD-kort. Tryck på OK när du blir uppmanad att bekräfta. Importera kontakter från minneskortet Tryck på STARTSIDA och sedan på > Personer. Tryck på MENY och tryck sedan på Importera/Exportera > Importera från SD-kort. Du kan bara importera kontakter som exporterats till minneskortet med funktionen Exportera till SD-kort på telefonen. Se Säkerhetskopiera dina kontakter på minneskortet : Om du har Google eller Exchange ActiveSync-konton inställda på telefonen trycker du på typen av importerade kontakter. Tryck på BAKÅT för att sluta importera kontakter från minneskortet.

58 58 Personer Ta bort kontakter Tryck på STARTSIDA och sedan på > Personer. 4. På fliken Alla trycker du på MENY och trycker sedan på Ta bort kontakter. Välj de kontakter som du vill ta bort och tryck på Radera. Tryck vid uppmaning på OK. Skicka kontaktinformation som ett vcard via MMS Tryck på STARTSIDA och sedan på > Personer. På fliken Alla trycker du på och håller in namnet på kontakten (inte ikonen eller fotot) vars kontaktinformation du vill skicka och trycker sedan på Skicka kontakt som vcard. Välj typen av information du vill skicka och tryck sedan på Skicka. 4. Ange mottagarens nummer eller e-postadress och tryck sedan på Skicka. Du kan inte skicka ett vcard med SMS. Du kan även skicka vcard via Bluetooth. Se kapitlet Bluetooth för information om hur du skickar filer via Bluetooth. Skicka kontaktinformationen som ett vcard via MMS Tryck på STARTSIDA och sedan på > Personer. På fliken Alla trycker du på [ditt namn] Mitt kontaktkort. Tryck på MENY och tryck sedan på Skicka min kontaktinfo. 4. Välj typen av information du vill skicka och tryck sedan på Skicka. 5. Ange mottagarens nummer eller e-postadress och tryck sedan på Skicka. Du kan inte skicka ett vcard med SMS. Du kan även skicka ditt kontakt-vcard via Bluetooth. Se kapitlet Bluetooth för information om hur du skickar filer via Bluetooth.

59 Personer 59 Kontaktgrupper På fliken Grupper kan du associera kontakter med grupper för att enkelt kunna skicka SMS, MMS eller e-post till en hel grupp samtidigt. Du kan dessutom synka grupper i telefonen med grupperna i ditt Google-konto som du kommer åt via webbläsaren i din dator. Skapa en grupp och lägga till kontakter Tryck på STARTSIDA och sedan på > Personer. 4. På fliken Grupper längst upp på skärmen trycker du på Lägg till grupp. Ange ett namn på gruppen och tryck sedan på Lägg till kontakt i grupp. Välj de kontakter som du vill lägga till i gruppen och tryck sedan på Spara. Om listan över kontakter är lång kan du använda sökfältet för att snabbt söka efter kontakter eller trycka på för att dölja tangentbordet på skärmen och rulla genom listan. 5. Tryck på för att lägga till en grupp från ett foto. 6. Tryck på Spara. Ta bort en grupp Tryck på STARTSIDA och sedan på > Personer. På fliken Grupper trycker du på och håller in gruppen du vill ta bort och trycker sedan på Ta bort grupp. Du kan bara ta bort grupper som du har skapat. Lägga till eller ta bort kontakter från en grupp Tryck på STARTSIDA och sedan på > Personer. På fliken Grupper trycker du på och håller in gruppen och trycker sedan på Redigera grupp. Du kan: Tryck på gruppens namn för att byta namn. Du kan bara byta namn på grupper som du skapat. Tryck på ikonen till vänster om gruppnamnet för att byta eller ta bort gruppfotot. Du lägger till kontakter i gruppen genom att tycka på Lägg till kontakt i grupp, markera de kontakter du vill lägga till och tryck sedan på Spara. Du tar bort en kontakt från gruppen genom att trycka på kontaktnamnet, och tryck sedan på Spara. på höger sida om

60 60 Personer Skicka ett SMS/MMS eller e-postmeddelande till en grupp Tryck på STARTSIDA och sedan på > Personer. På fliken Grupper trycker du på gruppen du vill skicka ett SMS/MMS eller e-postmeddelande till. Gå till fliken Gruppåtgärd och gör något av följande: Tryck på Skicka gruppmeddelande för att skicka ett SMS/MMS till gruppen. Se kapitlet Meddelanden för mer information om att skriva och skicka meddelanden. För varje meddelande som skickas tar din mobiltelefonleverantör ut en avgift. Om du till exempel skickar ett meddelande till en grupp med fem deltagare så får du betala för fem meddelanden. Tryck på Skicka gruppost för att skicka ett e-postmeddelande till gruppen. Se kapitlet E-post för mer information om att skriva och skicka e-post.

61 Personer 61 Kontaktinformation och konversationer När du trycker på en kontakt på skärmen Personer visas skärmen Kontaktinformation med den information som du har lagrad för kontakten, de meddelanden och telefonsamtal ni utväxlat, Facebook-meddelanden, med mera. Följande flikar finns på skärmen Kontaktinformation: 1 Fliken Information Visar den information som du har lagrat för kontakten och låter dig kontakta kontakten direkt genom att trycka på någon av de metoder som visas. Om kontakten till exempel har ett telefonnummer lagrat så trycker du på Ring upp arbete för att ringa upp det numret. Du kan dessutom lägga till ett av kontaktens telefonnummer som ett kortnummer. Mer information hittar du i Lägga till en kontakt som kortnummer i det här kapitlet. 2 Fliken Meddelanden Visar den SMS-växling du har haft med kontakten. Tryck på ett meddelande för att visa det. Skicka ett nytt meddelande genom att trycka på MENY och trycka på Skicka meddelande. Se kapitlet Meddelanden för mer information om meddelanden. 3 Fliken Post Visar e-postmeddelanden som du har fått av kontakten. Tryck på ett e-postmeddelande för att visa det. Skicka ett nytt e-postmeddelande genom att trycka på MENY och trycka på Nytt e-postmeddelande. Se kapitlet E-post för mer information om e-post. 4 Fliken Uppdateringar och händelser Visar kontaktens Facebook-status, uppdateringar och händelser och visar han eller hon har lagt upp nya bilder på Flickr. När det finns ett meddelande om att kontakten fyller år kan du trycka på meddelandet för att ringa direkt till kontakten eller skicka en SMS-hälsning. Du måste vara inloggad på ditt Facebook-konto för att se uppdateringar och händelser. Om du inte är inloggad trycker du på Länk till Facebook. 5 Fliken Foton Visar kontaktens fotoalbum på Facebook och Flickr. Tryck på ett album för att titta på bilderna i albumet. Du måste vara inloggad på ditt Facebook- och Flickr-konto för att se fotoalbum. Om du inte är inloggad trycker du på Länk till Facebook och/eller Länk till Flickr. 6 Fliken Samtalshistorik Listar alla inkommande, utgående och missade samtal till och från kontakten. Tryck på ett objekt i listan för att ringa upp kontakten med det nummer som visas.

62 62 Personer Personwidget Placera den grupp personer du har mest kontakt med direkt på Startsidan i telefonen genom att lägga till dem som Personwidget. Med Personwidgeten kan du med ett endast tryck direkt ringa upp, skicka ett meddelande eller visa information om en favoritkontakt. Lägga till Personwidgeten För fingret åt vänster eller höger över Startsidan för att hitta Personwidgeten. Om du inte hittar Personwidgeten på Startsidan kan du lägga till widgeten enligt anvisningarna nedan. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på Välj widgettyp och tryck sedan på Välj. Välj den grupp du vill lägga till som en widget. > Widget > Personer. 4. Dra widgeten till ett tomt utrymme på en Startsida och släpp sedan. Ställa in en standardmetod för kommunikation Tryck på STARTSIDA och gå sedan till Personwidgeten. Tryck på en kontakt på widgeten. På skärmen Välj standardåtgärd trycker du på den kommunikationsmetod du önskar för kontakten. Ändra standardmetoden för kommunikation Om du vill ändra standardåtgärden för kommunikation med en kontakt på Personwidgeten måste du först ta bort den här kontakten från gruppen. Lägg till den här kontakten igen i gruppen och välj sedan den nya kommunikationsmetoden. Ta bort kontakten från gruppen. Se Lägga till eller ta bort kontakter från en grupp för mer information. Lägg till kontakten i gruppen igen. Se Lägga till eller ta bort kontakter från en grupp för mer information. Välj standardmetod för kommunikation. Se Ställa in standardmetod för kommunikation för mer information. Komma i kontakt med en kontakt Tryck på STARTSIDA och gå sedan till Personwidgeten. Tryck på en kontakt (fotot, inte namnet) på widgeten. Standardmetoden för kommunikation utförs. Tryck på namnet på kontakten för att öppna skärmen Kontaktinformation för den kontakten. Om du inte har ställt in en standardmetod för kommunikation öppnas skärmen Välj standardåtgärd. Se Ställa in standardmetod för kommunikation i det här kapitlet för mer information.

63 Tangentbord Använda tangentbordet på skärmen När du startar ett program eller väljer ett fält som kräver text eller siffror blir tangentbordet på skärmen tillgängligt. Använda tangentbordet på skärmen i liggande läge När du matar in text kan du välja att använda liggande riktning på tangentbordet på skärmen. Vänd telefonen på sidan om du vill använda ett större tangentbord med vilket du lätt kan skriva med två tummar. Kryssrutan Riktning i STARTSIDA > MENY > Inställningar > Ljud och skärm måste vara markerad för att skärmens riktning ska ändras automatiskt. Tangentbordet i liggande läge stöds inte av alla program. Ändra layout på tangentbordet på skärmen Du kan välja mellan tre olika tangentbordslayouter som passar din skrivstil. Ändra tangentbordslayouten på följande sätt: På tangentbordet på skärmen trycker du på. Tryck på Tangentbordstyper och välj sedan önskad tangentbordslayout. Välj bland följande: QWERTY. Denna layout liknar tangentbord för stationära datorer. Det här är standardlayouten för tangentbord. Telefonknappsats. Den här layouten liknar den traditionella knappsatsen på mobiltelefoner. Kompakt QWERTY. Den här layouten har två bokstäver på varje tangent. Tangentstorleken är något större än på den fullständiga QWERTY-layouten.

64 64 Tangentbord Mata in text Använd följande tangenter medan du matar in text med tangentbordet på skärmen. Tryck och håll in tangenter med grå tecken längst upp för att skriva in siffror, symboler eller bokstäver med diakritiska tecken. Det grå tecknet som visas på tangenten är det tecken som infogas när du trycker på och håller in tangenten. Vissa tangenter har flera tecken eller diakritiska tecken associerade till sig. Det här är Shift-tangenten. Tryck för att mata in en stor bokstav. Nästa bokstav du matar in blir en versal. Tryck två gånger för att slå på Caps Lock. Tryck för att växla till det numeriska och symboltangentbordet. Det här är Enter-tangenten. Tryck för att skapa en ny rad. Det här är Backsteg-tangenten. Tryck för att radera föregående tecken. Tryck för att dölja tangentbordet på skärmen. Tryck för att öppna Inställningar för inmatning på pekskärm om du vill ändra tangentbordstyp, aktivera eller inaktivera ordtolkning på QWERTY-tangentbordet och justera andra inmatningsinställningar. Tryck för att växla mellan inmatningslägena Multitap och XT9 när du använder tangentbordslayouterna kompakt QWERTY eller telefonknappsats. Mer information hittar du i Mata in ord med prediktiv text nedan. Mata in ord med prediktiv text Tangentbordet på skärmen har prediktiv text som hjälper dig att skriva snabbt och korrekt. Inmatning med prediktiv text är aktiverat som standard och ordförslag visas efterhand som du skriver. Gör något av följande för att mata in ord med prediktivt läge: Om du ser det önskade ordet markerat i grönt eller orange kan du helt enkelt trycka på mellanslagstangenten för att föra in ordet i texten. Om du ser det ord du vill ska visas bland förslagen innan du har skrivit klart hela ordet trycker du på ordet för att infoga det i texten. Om en pil visas till höger om listan över förslag trycker du på pilen för att se fler förslag.

65 Tangentbord 65 Lägga till ett ord i ordlistan med prediktiv text Telefonen levereras med en lista över ord som den refererar till för förslag på prediktiv text. Ibland måste du kanske lägga till ett ord i ordlistan med prediktiv text, t.ex. ett namn eller en teknisk term. Om du trycker på ett ord i listan över förslag medan du matar in text med QWERTYtangentbordslayouten läggs det automatiskt till i ordlistan med prediktiv text om det inte redan fanns i ordlistan. Du kan även lägga till ett ord i listan manuellt: 4. På tangentbordet på skärmen trycker du på. Tryck på Användarens ordlista. Tryck på Lägg till nytt. Mata in ordet som ska läggas till och tryck på OK. Redigera eller ta bort ett ord i användarordlistan Du kan redigera eller ta bort ord som du tidigare lagt till i ordlistan med prediktiv text. På tangentbordet på skärmen trycker du på. Tryck på Användarens ordlista. Tryck på ordet för att redigera det. Ta bort ett ord genom att trycka på X-ikonen till höger om ordet.

66 66 Tangentbord Justera inställningar för inmatning på pekskärm Öppna inställningar för inmatning på pekskärm på något av följande sätt: På valfri tangentbordslayout trycker du på pekskärm. för att öppna inställningar för inmatning på På Startsidan trycker du på MENY och trycker på Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm. Inställningar för inmatning på pekskärm Textinmatning Tangentbordstyper Tryck här för att välja vilken keyboardslayout du vill använda. Du kan välja mellan tangentbordstyperna QWERTY, telefonknappsats eller kompakt QWERTY. Tangentbordsspråk Tryck här för att välja språklayout för tangentbordet. Textinmatning Tryck här för att ställa in alternativ för textinmatning när du anger text, kalibrera tangentbordet och ställa in ljud eller vibrering för varje knapptryckning. Se Textinmatning nedan för mer information. Instruktionsprogram Lär dig använda tangentbordet på skärmen med detta interaktiva instruktionsprogram. Användarordlista Lägg till, redigera eller ta bort ord i ordlistan med prediktiv text. Se Mata in ord med prediktiv text i det här kapitlet för mer information. QWERTY Tolkning Markera för att aktivera ordtolkningsfunktionen genom att välja från en lista över möjliga ord som motsvarar de bokstäver du tryckt på och bokstäver på närliggande tangenter. Stavningskorrigering Markera för att rätta stavningsfel genom att välja från en lista över möjliga ord som motsvarar de bokstäver du tryckt på och bokstäver på närliggande tangenter. Telefonknappsats och kompakt QWERTY Stavningskorrigering Markera för att rätta stavningsfel genom att välja från en lista över möjliga ord som motsvarar de bokstäver du tryckt på och bokstäver på närliggande tangenter. Ordförslag När du använder Kompakt QWERTY eller Telefonknappsats låter funktionen dig välja från en lista av möjliga kombinationer baserat på de bokstäver som visas på de tangenter du har tryckt på.

67 Tangentbord 67 Andra inställningar Ljudfeedback Markera om du vill att telefonen avger ett klickljud när du rör vid en tangent på tangentbordet. Vibrera vid inmatning Markera om du vill att telefonen ska vibrera vid varje knapptryckning på tangentbordet. Precision vid fingertryckning Kalibreringsverktyg Tryck här för att kalibrera om tangentbordets fingertryckningsprecision. Kalibrera om tangentbordet om du tycker att tangenterna ger felaktig respons på dina fingertryckningar. Återställ kalibrering Tryck här för att återställa kalibreringen tillbaka till fabriksinställningarna.

68 Meddelanden Om Meddelanden Med Meddelanden kan du skapa och skicka SMS (textmeddelanden) och MMS (multimediemeddelanden) till andra mobiltelefoner. Öppna meddelandeinkorgen och tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Meddelanden. Om meddelandelistan inte får plats på skärmen kan du rulla nedför skärmen för att visa fler meddelanden genom att svepa med fingret på skärmen eller den optiska styrkulan. 1 2 Skicka SMS och MMS 1 Text i fet stil indikerar att det finns olästa meddelanden i tråden. 2 Tryck här för att öppna meddelandet eller meddelandetråden och läsa texten eller visa bildmeddelandet. Skicka korta textmeddelanden (SMS) och multimediemeddelanden (MMS) till andra mobiltelefoner. Om meddelandet överskrider antalet tillåtna tecken för ett SMS levereras ditt SMS som om det vore ett enda men faktureras som mer än ett meddelande. Sådana meddelanden kallas för länkade SMS. Multimediemeddelanden kan innehålla text och en bild, inspelad röst, en ljudfil eller videofil, ett bildspel, ett kontaktkort (vcard) eller en avtalad tid (vcalendar). SMS omvandlas automatiskt till MMS av programmet Meddelanden om du anger en e-postadress i fältet Till, lägger till ett ämne för meddelandet, bifogar ett objekt eller skriver ett mycket långt meddelande. Skicka ett textmeddelande Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Meddelanden. På skärmen Alla meddelanden trycker du på Skriv meddelande. Skärmen Skriv öppnas. Fyll i en eller flera mottagare. Du kan: Ange telefonnummer direkt i fältet Till. Om du vill skicka meddelandet till flera telefonnummer skiljer du telefonnumren åt med hjälp av kommatecken. När du matar in information visas alla matchande telefonnummer från kontaktlistan. Tryck på en träff för att mata in det numret eller den adressen direkt. Tryck på ikonen och välj sedan telefonnumren för kontakterna som du vill skicka meddelandet till. Du kan även välja kontaktgrupper som mottagare. När du har markerat alla meddelandemottagare trycker du på Färdig.

69 Meddelanden Tryck på textrutan som innehåller texten Tryck för att skriva och börja sedan skapa meddelandet. 5. När du är klar trycker du på Skicka för att skicka SMS:et. För att få leveransrapport och tid för mottagande av ett SMS går du till skärmen Alla meddelanden och trycker på MENY och sedan på Inställningar. Markera kryssrutan Leveransrapporter i avsnittet SMS-inställningar. Skicka ett MMS Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Meddelanden. På skärmen Alla meddelanden trycker du på Skriv meddelande. Skärmen Skriv öppnas. Fyll i en eller flera mottagare. Du kan: Ange telefonnummer eller e-postadresser direkt i fältet Till. Om du vill skicka meddelandet till flera mottagare skiljer du telefonnumren eller e-postadresserna åt med hjälp av kommatecken. När du matar in information visas alla matchande telefonnummer eller adresser från kontaktlistan. Tryck på en träff för att mata in det numret eller den adressen direkt. Tryck på ikonen och välj sedan de kontakter som du vill skicka meddelandet till. Du kan även välja kontaktgrupper som mottagare. När du har markerat alla meddelandemottagare trycker du på Färdig. Du kan lägga till en ämnesrad genom att trycka på MENY och sedan trycka på Lägg till ämne. 4. Tryck på textrutan som innehåller texten Tryck för att skriva och börja sedan skapa meddelandet. 5. Tryck på MENY och sedan på Bifoga. 6. I fönstret Bifoga kan du välja mellan följande bilagor: Bild. Välj Kamera för att ta ett foto och bifoga det eller Bilder för att bifoga ett foto från minneskortet. Video. Välj Videokamera för att spela in ett videoklipp och bifoga det eller Videor för att bifoga ett videoklipp från minneskortet.

70 70 Meddelanden Ljud. Välj Röstinspelning för att göra en röstinspelning och bifoga den, eller Musik och ljud för att bifoga en musikfil eller röstinspelning från minneskortet. Plats. Du kan bifoga platsinformation. Skicka din aktuella plats (kräver att GPS är aktiverad), en plats som sparats i Footprints eller en plats du väljer på en karta. Se kapitlet Kartor och platser för mer information om GPS, kartor och Footprints. Kontakt (vcard). Välj en kontakt i telefonen och välj sedan vilka kontaktuppgifter du vill bifoga. Avtalad tid (vcalendar). Välj en kalenderhändelse som du vill bifoga. Bildspel. Öppnar skärmen Redigera bildspel. Tryck på Lägg till bild för att skapa en ny bildspelsbild. Tryck på den skapade bildspelsbilden (till exempel Bildspelsbild 1), tryck på Infoga bild och markera sedan bilden du vill lägga till bildspelsbilden. Du kan även navigera till textrutan och ange en text till bilden. När du är klar trycker du på Färdig för att bifoga bildspelet till meddelandet. Om du vill redigera fler än en bildspelsbild trycker du på för att redigera nästa bildspelsbild eller trycker på för att återgå till föregående bildspelsbild. Medan du redigerar bildspelet kan du trycka på MENY för att kunna förhandsgranska bildspelet, lägga till musik eller ett videoklipp till en bildspelsbild, ta bort en bildspelsbild och så vidare. 7. När du är klar med att skapa multimediameddelandet trycker du på Skicka. För att få leveransrapport och tid för mottagande av ett bildmeddelande går du till skärmen Alla meddelanden och trycker på MENY och sedan på Inställningar. Markera kryssrutan Leveransrapporter i avsnittet MMS-inställningar. Spara och fortsätta med meddelandeutkastet När du skapar ett SMS eller MMS kan du trycka på TILLBAKA för att automatiskt spara meddelandet som ett utkast. Fortsätta skapa meddelandet: På skärmen Alla meddelanden trycker du på MENY och trycker sedan på Utkast. Tryck på meddelandet för att fortsätta redigera det. När du har redigerat klart meddelandet trycker du på Skicka.

71 Meddelanden 71 Nya meddelanden När du får ett nytt SMS eller MMS spelar telefonen upp en ringsignal, vibrerar eller visar meddelandet en kort stund på statusfältet, beroende på dina meddelandeinställningar. Om du vill ändra hur telefonen meddelar att ett nytt SMS eller MMS har tagits emot, se Ställa in SMS- och MMS-alternativ längre fram i det här kapitlet. En ikon för nytt meddelande visas också i meddelandeområdet på statusfältet för att meddela om att du har fått ett nytt SMS eller MMS. Programikonen Meddelanden (om den visas på Startsidan) visar även antalet nya meddelanden. Öppna meddelandet genom att trycka på och hålla in statusfältet och för det sedan nedåt för att öppna Meddelandepanelen. Tryck på det nya meddelandet för att öppna och läsa det. Se Hantera meddelandekonversationer i det här kapitlet för information om att läsa och svara på meddelanden.

72 72 Meddelanden WAP-pushmeddelanden WAP-pushmeddelanden innehåller en webblänk. Länken är ofta avsedd att ladda ner en fil som du har begärt, t.ex. en ringsignal. När du får ett WAP-pushmeddelande visas en meddelandeikon i statusfältet. Öppna länken i ett WAP-pushmeddelande Tryck på och håll in statusfältet och för sedan statusfältet nedåt för att öppna Meddelandepanelen. Tryck på det nya meddelandet. Tryck på Besök webbplats. Visa alla dina WAP-pushmeddelanden Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Meddelanden. Tryck på MENY och sedan på Push-meddelanden.

73 Meddelanden 73 Hantera meddelandekonversationer SMS och MMS som skickas till och tas emot från en kontakt (eller ett nummer) grupperas i konversationer eller meddelandetrådar på skärmen Alla meddelanden. Med trådade SMS eller MMS kan du se de meddelanden som har utväxlats (som i ett chattprogram) med en kontakt på skärmen. Läsa ett textmeddelande Gör något av följande: På skärmen Alla meddelanden trycker du på SMS:et eller meddelandetråden för att öppna och läsa den. Om du har en ny meddelandeikon trycker du på och håll in statusfältet och för sedan statusfältet nedåt för att öppna Meddelandepanelen. Tryck på det nya meddelandet för att öppna och läsa det. Du återgår till skärmen Alla meddelanden från en SMS-tråd genom att trycka på MENY och trycka på Alla meddelanden. Om du vill visa information om ett visst SMS i meddelandetråden, så trycker du på och håller in meddelandet för att öppna alternativmenyn och trycker sedan på Visa meddelandeinfo. Om ett meddelande innehåller en länk till en webbsida trycker du på meddelandet och trycker sedan på länken för att öppna den i webbläsaren. Om ett meddelande innehåller ett telefonnummer trycker du på meddelandet och trycker sedan på telefonnumret för att ringa upp det eller lägga till det i dina kontakter. Visa ett MMS Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Meddelanden. 4. På skärmen Alla meddelanden trycker du på ett MMS eller en meddelandetråd för att öppna den. Tryck på bilagan för att öppna den. Om bilagan är en vcard-kontakt importeras den till kontaktlistan i telefonen. Se kapitlet Personer för mer information om kontakter. Om bilagan är en vcalendar-fil kan du välja kalendern i vilken du vill spara händelsen. Se kapitlet Kalender för information om att använda Kalender. Om du vill spara bilagan på minneskortet trycker du på och håller in avsändarens namn eller nummer och trycker sedan på Spara [bilagans typ] på alternativmenyn. När funktionen Autohämtning i MMS-inställningar är avaktiverad hämtas endast meddelandets rubrik. Om du vill hämta hela meddelandet trycker du på knappen Hämta till höger om meddelandet. För mer information, se Ställa in SMS- och MMS-alternativ längre fram i det här kapitlet. Om du är oroad över hur mycket data du laddar ner kan du kontrollera meddelandets storlek innan du hämtar det. Besvara ett SMS eller MMS Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Meddelanden. På skärmen Alla meddelanden trycker du på en SMS- eller MMS-tråd för att öppna den. Tryck på textrutan längst ner på skärmen, skriv ett svarsmeddelande och tryck på Skicka. Om du vill besvara ett SMS med ett MMS öppnar du SMS:et, trycker på MENY och trycker sedan på Mer > Lägg till ämne eller Bifoga. SMS:et konverteras automatiskt till ett MMS.

74 74 Meddelanden Skydda ett meddelande från borttagning Du kan låsa ett meddelande så att det inte tas bort även om du tar bort andra meddelanden i konversationen. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Meddelanden. 4. Tryck på en meddelandetråd på skärmen Alla meddelanden. Tryck på och håll in meddelandet som du vill låsa. Tryck på Lås meddelande på alternativmenyn. En låsikon visas till höger om meddelandet. Ta bort en meddelandetråd Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Meddelanden. 4. På skärmen Alla meddelanden trycker du på meddelandetråden som du vill ta bort. Tryck på MENY och tryck sedan på Radera. Tryck på OK när du bli uppmanad att bekräfta. Inga låsta meddelanden i tråden tas bort såvida du inte markerar kryssrutan Ta bort låsta meddelanden. Ta bort flera meddelandetrådar Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Meddelanden. 4. På skärmen Alla meddelanden trycker du på MENY och trycker sedan på Radera. Markera de meddelandetrådar du vill ta bort. Tryck på Radera. Alla låsta meddelanden kommer inte att tas bort. Ta bort ett meddelande Medan en meddelandetråd visas trycker du och håller in meddelandet som du vill ta bort. Om meddelandet är låst trycker du på Lås upp meddelande på alternativmenyn och trycker på och håller in meddelandet för att visa alternativmenyn igen. Tryck på Ta bort meddelande på alternativmenyn. 4. Tryck på OK när du bli uppmanad att bekräfta. Visa kontaktuppgifter och kommunikation med en kontakt När du har fått ett meddelande från någon bland dina sparade kontakter kan du trycka på kontaktens foto eller ikon i meddelandetråden för att öppna alternativmenyn. Beroende på de sparade kontaktuppgifterna kan du visa kontaktuppgifter, ringa upp eller skicka ett e-postmeddelande till kontakten med mera.

75 Meddelanden 75 Ställa in SMS- och MMS-alternativ Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Meddelanden. På skärmen Alla meddelanden trycker du på MENY och trycker på Inställningar för att ställa in alternativen för SMS och MMS. Du kan ställa in följande: Minnesinställningar Ta bort gamla meddelanden Markera det här alternativet om du vill att gamla meddelanden ska tas bort automatiskt när nedanstående gränsvärden har uppnåtts. Låsta meddelanden tas inte bort. Se Skydda ett meddelande från borttagning i det här kapitlet för information om att låsa meddelanden. Max antal SMS Välj det högsta tillåtna antalet SMS som ska sparas i varje meddelandetråd (inkluderar inte låsta meddelanden). Max antal MMS Välj det högsta tillåtna antalet MMS som ska sparas i varje meddelandetråd (inkluderar inte låsta meddelanden). SMS-inställningar Leveransrapporter Markera det här alternativet om du vill få en rapport om meddelandets leveransstatus. Servicecenter Visar numret som används till meddelandeservicecentret. Tryck för att ändra numret. Vi rekommenderar att du inte ändrar numret här eftersom det kan medföra problem med att ta emot och skicka meddelanden. Hantera medd. på SIM-kortet Tryck för att visa SMS som har lagrats på SIM-kortet. Du kan också ta bort eller kopiera dessa meddelanden till telefonens minne. MMS-inställningar Leveransrapporter Markera det här alternativet om du vill få en rapport om meddelandets leveransstatus. Läsrapporter Markera det här alternativet om du vill få rapport om huruvida varje mottagare har läst eller tagit bort meddelandet utan att läsa det. Autohämtning Markera det här alternativet för att automatiskt hämta alla MMS-meddelanden fullständigt. När alternativet är markerat kommer MMS-meddelandets rubrik plus själva meddelandet och bilagor att laddas ner till telefonen automatiskt. Om du avmarkerar kryssrutan hämtas enbart MMS-meddelandets rubrik och visas sedan på skärmen Alla meddelanden.

76 76 Meddelanden Aut. hämtning vid roam. Markera det här alternativet för att automatiskt hämta alla MMS-meddelanden fullständigt vid roaming. Detta kan medföra betydande telefonavgifter. Prioritetsinställning Ställ in meddelandeprioritetsnivån för skickade MMS. Maximal meddelandestorlek Ställ in max filstorlek för MMS. MMS:et skickas inte om det överskrider den filstorleksgräns du har angett här. Mottagna meddelanden Mottaget meddelande Markera det här alternativet för att få ett meddelande i statusfältet varje gång du får ett nytt SMS eller MMS. Spela upp meddelandeljud Markera det här alternativet om du vill att telefonen ska ringa varje gång du får ett nytt meddelande. Meddelandeljud Välj en ringsignal som är specifik för nya SMS och MMS. Observera att ringsignalen spelas upp tillfälligt när du väljer den. Vibrera Markera det här alternativet om du vill att telefonen ska vibrera varje gång du får ett nytt SMS eller MMS. Skickade meddelanden Meddelandet skickades Markera det här alternativet för att få ett meddelande i statusfältet varje gång ett meddelande skickats. Meddelandet misslyckades Markera det här alternativet för att få ett meddelande i statusfältet varje gång ett meddelande inte gick att skicka. Spela upp meddelandeljud Markera det här alternativet om du vill att telefonen ska ringa varje gång ett meddelande skickats eller inte gick att skicka. Meddelandeljud Välj en ringsignal som är specifik för meddelande som skickats eller inte gick att skicka. Observera att ringsignalen spelas upp tillfälligt när du väljer den. Vibrera Markera det här alternativet om du vill att telefonen ska vibrera varje gång du får ett nytt SMS eller MMS.

77 Meddelanden 77 Lägga till widgeten Meddelanden Lägg till widgeten Meddelanden för att kunna läsa dina meddelanden på Startsidan. Om du vill lära dig hur man lägger till widgetar, se Lägg till en widget på Startsidan i kapitlet Personanpassa.

78 Konton och synkronisering Synkronisera med onlinekonton Telefonen kan synkronisera information och ta emot uppdateringar från dina Google och Microsoft Exchange ActiveSync -konton och även med populära onlinetjänster som Facebook, Twitter och Flickr. Nedan följer några typer av information som du kan synkronisera: Gmail pch Exchange ActiveSync e-post. Google och Exchange ActiveSync kontakter och även dina Facebook-vänners kontaktinformation. Se kapitlet Personer för mer information om kontakter. Kalenderhändelser från ditt primära Google-konto och från Exchange ActiveSync. Se kapitlet Kalender för information om att använda Kalender. Statusuppdateringar och länkar som du delar med dina vänner i sociala nätverk som t.ex. Facebook och Twitter. Se kapitlet Ungänge för mer information. Flickr- och Facebook-fotouppladdningar. Se kapitlet Foton för information om att visa foton. Lägga till ett socialt nätverkskonto Du kan synkronisera med dina konton på populära onlinetjänster som t.ex. Facebook, Twitter och Flickr. Tryck på STARTSIDA > MENY och tryck sedan på Inställningar > Konton och synkronisering. Tryck på Lägg till konto och tryck sedan på kontotypen som du vill lägga till. Följ anvisningarna på skärmen för att mata in kontoinformation. När du är klar läggs kontot till i listan på skärmen Konton och synkronisering. Beroende på hur du har konfigurerat kontot kan den nya informationen börja synkroniseras med telefonen. Synkronisera med ett Google-konto När du loggar in på ditt Google-konto kan du synkronisera Gmail och dina Google-kontakter och kalendrar mellan telefonen och nätet. Du måste också logga in på ett Google-konto för att kunna använda Google-program som Google Talk och Android Market. Du kan lägga till mer än ett Google-konto på telefonen. Efterföljande Google-konton kan dock bara synkronisera Gmail och kontakter. Andra Google-tjänster använder det första Google-kontot du lade till. Tryck på STARTSIDA > MENY och tryck sedan på Inställningar > Konton och synkronisering. Tryck på Lägg till konto > Google. Följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ett konto eller skapa ett nytt konto.

79 Konton och synkronisering 79 Synkronisera med ett Microsoft Exchange ActiveSync-konto Du kan bara lägga till ett enda Microsoft Exchange ActiveSync-konto i telefonen. Du kan synkronisera med Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) eller senare. Tryck på STARTSIDA > MENY och tryck sedan på Inställningar > Konton och synkronisering. Tryck på Lägg till konto > Exchange ActiveSync. Ange uppgifterna för Exchange ActiveSync-kontot och tryck på Nästa. Företagets Exchange Server måste stödja automatisk upptäckt för att telefonen automatiskt ska kunna konfigurera Exchange ActiveSync-kontot. Om företagets Exchange Server inte stöder automatisk upptäckt måste du ange dina Exchange Server-inställningar efter att du tryckt på Nästa. Fråga din Exchange Server-administratör för ytterligare information. 4. Välj vilken typ av information du vill synkronisera och tryck på Avsluta inställning. Hantera konton Ändra allmänna inställningar för synkronisering Tryck på STARTSIDA > MENY och tryck sedan på Inställningar > Konton och synkronisering. Markera eller avmarkera något av följande: Bakgrundsinformation. Om detta valts kan program skicka och ta emot onlinekontoinformation även om du för närvarande inte använder dem. Auto-synk. Om detta valts kan program använda synkroniseringsschemat i kontoinställningarna. Om detta avmarkerats måste du synkronisera konton manuellt. Se Synkronisera ett konto manuellt nedan för anvisningar om att göra detta. Ändra kontoinställningar Du kan ändra inställningar som hur ofta synkronisering ska ske och vilka typer av information som ska synkroniseras, vilka sorters meddelanden du får och sättet kontoinformation ska visas på. Tryck på STARTSIDA > MENY och tryck sedan på Inställningar > Konton och synkronisering. Tryck på kontot du vill redigera. Redigera kontoinställningarna. Synkronisera ett konto manuellt Tryck på STARTSIDA > MENY och tryck sedan på Inställningar > Konton och synkronisering. Tryck på kontot du vill synkronisera. Tryck på Synka nu.

80 80 Konton och synkronisering Ta bort ett konto Du kan ta bort ett konto för att radera det och all information kopplat till det från telefonen, t.ex. meddelanden, kontakter eller inställningar. Du tar inte bort information från onlinetjänsten genom att ta bort ett konto. Du kan inte ta bort vissa konton, som t.ex. det första Google-kontot du loggade in på på telefonen, förutom genom att ta bort all personlig information på telefonen med en hård återställning. Anvisningar om att göra detta finns i Göra en hård/fabriksåterställning i kapitlet Säkerhetskopiering, uppdatering och återställning. Tryck på STARTSIDA > MENY och tryck sedan på Inställningar > Konton och synkronisering. Tryck på kontot du vill ta bort. Tryck på Ta bort konto och bekräfta sedan att du vill ta bort kontot.

81 Konton och synkronisering 81 Använda HTC Sync Använder du Microsoft Outlook eller Outlook Express på datorn? Du kan använda HTC Sync för att synkronisera kontakter och kalendern i Outlook eller kontakter i Outlook Express mellan datorn och telefonen. Innan du gör en fabriksåterställning eller programvaruuppdatering (ROM) på telefonen kan du även använda HTC Sync för att säkerhetskopiera och synkronisera informationen från telefonen tillbaka till datorn. Du behöver följande för att installera, konfigurera och använda HTC Sync på datorn: Använd installationsprogrammet till HTC Sync på det medföljande microsd-kortet för att installera. Se Installera HTC Sync som levererades tillsammans med microsd-kortet för anvisningar om hur du installerar det. Du kan även hämta och installera HTC Sync på HTC:s supportwebbplats. Se Hämta den senaste uppgraderingen av HTC Sync för mer information. Anslut telefonen till datorn med den medföljande USB-kabeln och konfigurera HTC Sync så att det känner igen din telefon. Följ anvisningarna i Ställa in HTC Sync på att känna igen din telefon. Välj vilken information som ska synkroniseras mellan datorn och telefonen och hur du vill synkronisera dem. Följ anvisningarna i Ställa in synkronisering för att enkelt ställa in synkronisering med HTC Syncs guide. Se Ställa in fler synkroniseringsalternativ för att välja bland fler synkroniseringsalternativ. 4. Synkronisera datorn med telefonen automatiskt eller manuellt. Se Synkronisera telefonen för mer information. Nedan följer vad du mer kan göra med HTC Sync: Om du har program från tredje man på datorn (inte från Android Market) kan du använda HTC Sync för att installera dem från datorn till telefonen. Se Installera program från datorn till telefonen för mer information. Reparera kontakter och/eller kalenderdata, bara vid behov. Installera HTC Sync som levererades tillsammans med microsd-kortet HTC Sync-versionen i microsd-kortet som medföljde telefonen kan installeras i Windows 7, Windows Vista och Windows XP. Se till att microsd-kortet är isatt i telefonen. Kopiera HTC Sync-installationsprogrammet från microsd-kortet till datorn och använd det för installation. HTC Sync kräver USB 0 på datorn för att kunna ansluta och synkronisera med telefonen. Det finns en komplett lista över dator och programvarukrav på nedladdningssidan för HTC Sync på HTC:s supportwebbplats: För en felfri installation stänger du först alla program som körs och avslutar antivirusprogrammet tillfälligt innan du börjar installera HTC Sync. Anslut telefonen till datorn med USB-kabeln som levererades tillsammans med telefonen. Du ser skärmen Anslut till PC på telefonen. Tryck på Diskenhet och tryck sedan på Färdig.

82 82 Konton och synkronisering När du har valt diskenhetsläge på telefonen betraktar datorn telefonen som en flyttbar disk (som vilken USB-enhet som helst). Öppna den här flyttbara disken så att du kan se vad som finns på microsd-kortet. 4. Kopiera HTCSync.exe till datorn. 5. När du har kopierat avmonterar du den flyttbara diskenheten (dvs. den anslutna telefonen) beroende på vad som krävs av datorns operativsystem för säker borttagning av telefonen. 6. Dubbelklicka på HTCSync.exe på datorn och följ anvisningarna på skärmen för att installera HTC Sync. Ställa in HTC Sync på att känna igen telefonen Efter installation konfigurerar du HTC Sync så att programmet identifierar telefonen. Anslut telefonen till datorn med den medföljande USB-kabeln. Om telefonen redan är ansluten kan du trycka på och hålla in statusfältet, och dra fingret nedåt för att öppna Meddelandepanelen. Tryck sedan på statusen som visar Välj för att ändra USBanslutningstyp. På telefonskärmen Anslut till PC trycker du på HTC Sync och trycker sedan på Färdig. Telefonen försöker då att hitta HTC Sync på datorn. Vänta några sekunder på att processen ska fullbordas. Om telefonen visar ett meddelande om att den inte kan hitta HTC Sync kopplar du bort och återansluter USB-kabeln och upprepar sedan steg 4. När telefonen hittar HTC Sync visas telefonanslutningsguiden på datorn. Klicka på Nästa. 5. Ange önskat namn på telefonen och klicka sedan på Slutför. 6. Markera HTC Sync-ikonen längst ner till höger på datorskärmen. Om den är grönfärgad betyder det att telefonen är ansluten till datorn och att HTC Sync har identifierat telefonen. Ställa in synkronisering Du kan ställa in HTC Sync på att synkronisera kontakter och kalendern i Outlook mellan datorn och telefonen. Om du använder Outlook Express på datorn kan du bara synkronisera kontakter med telefonen. Innan du börjar konfigurera synkronisering måste du ha ställt in HTC Sync på att identifiera telefonen. Om du inte har gjort det än så följ anvisningarna i Ställa in HTC Sync på att känna igen din telefon. På datorn markerar du och kontrollerar att HTC Sync-ikonen längst ner till höger på skärmen är grön vilket betyder att telefonen är ansluten till HTC Sync. Dubbelklicka på den gröna HTC Sync-ikonen på datorn för att öppna HTC Sync. Klicka på Synkronisera nu. (Du kan även klicka på Synkroniseringshanteraren > Inställningar.) 4. I guiden Synkroniseringsinställningar klickar du på Nästa.

83 Konton och synkronisering I de följande dialogrutorna väljer du att synkronisera Outlook eller Outlook Express, väljer typ av information att synkronisera (kontakter och/eller kalender) och väljer att synkronisera dem automatiskt eller manuellt med telefonen. 6. Klicka på Slutför. HTC Sync börjar sedan synkronisera telefonen och datorn. Vänta på att synkroniseringen ska slutföras. 7. En sammanfattningsrapport visas då. Klicka på Stäng. Ställa in fler synkroniseringsalternativ HTC Sync ger dig flexibiliteten att ställa in många alternativ, som t.ex. att ställa in ett synkroniseringsschema, välja hur du vill lösa konflikter när samma objekt hittas på både telefonen och datorn med mera. På datorn markerar du och kontrollerar att HTC Sync-ikonen längst ner till höger på skärmen är grön vilket betyder att telefonen är ansluten till HTC Sync. Dubbelklicka på den gröna HTC Sync-ikonen för att öppna HTC Sync om det inte redan är öppet. Klicka på Synkroniseringshanteraren > Inställningar. 4. I dialogrutan för guiden Synkroniseringsinställningar klickar du på Manuella inställningar. 5. På vänster sida av dialogrutan Inställningar för Synkroniseringshanteraren klickar du på den typ av inställning du vill ändra och väljer sedan bland tillgängliga alternativ till höger. Följande inställningar kan ändras: Mappen Kontakter eller kalender att synkronisera med Ändra bara denna om du har skapat egna mappar i Outlook och du måste synkronisera med en egen mapp. Klicka på Kontakter eller Kalender till vänster om dialogrutan, klickpå knappen Egenskaper och välj sedan den egna mapp som du vill synkronisera med. Kalenderhändelser att synkronisera med Välj antalet dagar med kalenderhändelser du vill synkronisera. Klicka på Kalender till vänster om dialogrutan, klicka på Egenskaper och ställ in antalet dagar under Datumintervall. Konfliktpolicy I fall när det finns samma kontakter och/eller kalenderobjekt i både telefonen och datorn kan du välja vilka uppgifter du vill behålla när en konflikt uppstår. När synkronisering ska göras Klicka på Automatisk synkronisering till vänster om dialogrutan. Välj sedan om du ska synkronisera manuellt, synkronisera automatiskt varje gång du ansluter telefonen till datorn eller om synkronisering ska göras enligt ett schema. 6. Klicka på Verkställ för att spara synkroniseringsalternativen du valt och klicka sedan på OK.

84 84 Konton och synkronisering Synkronisera telefonen När du installerat och konfigurerat HTC Sync kan du synkronisera telefonen med datorn. Synkronisera telefonen med datorn automatiskt Gör följande först för att se till att telefonen synkas med datorn automatiskt: Tryck på STARTSIDA > MENY och sedan på Inställningar > Program > Utveckling. Se till att kryssrutan USB-felsökning har markerats. När du ansluter telefonen till datorn startar synkroniseringen automatiskt. Vänta på att synkroniseringen ska slutföras. Synkronisera telefonen med datorn manuellt Anslut telefonen till datorn med den medföljande USB-kabeln. Om telefonen redan är ansluten kan du trycka på och hålla in statusfältet, och dra fingret nedåt för att öppna Meddelandepanelen. Tryck sedan på statusen som visar Välj för att ändra USBanslutningstyp. På telefonskärmen Anslut till PC trycker du på HTC Sync och trycker sedan på Färdig. På datorn markerar du och kontrollerar att HTC Sync-ikonen längst ner till höger på skärmen är grön vilket betyder att telefonen är ansluten till HTC Sync. 4. Tryck på Synka nu på telefonen. Hämta den senaste HTC Sync-uppgraderingen Besök HTC:s supportwebbplats (www.htc.com/support) då och då för att se om det finns en ny HTC Sync-uppgradering som du kan hämta och installera i datorn. Efter installation av den senaste uppgraderingen konfigurerar du HTC Sync igen så att programmet identifierar och synkroniserar med telefonen. Följ anvisningarna i Ställa in HTC Sync på att känna igen din telefon och Ställa in synkronisering. Installera program från datorn till telefonen Om du har program (.apk-filer) på datorn kan du använda HTC Sync för att installera dem på telefonen. Vi rekommenderar starkt att du bara installerar program som du litar på. Tryck på STARTSIDA > MENY på telefonen, tryck på Inställningar > Program och markera sedan kryssrutan Okända källor för att låta program från datorn installeras på telefonen. Du behöver bara göra detta en gång. Du behöver inte göra detta igen nästa gång du installerar ett annat program från datorn till telefonen. Anslut telefonen till datorn med den medföljande USB-kabeln. Om telefonen redan är ansluten kan du trycka på och hålla in statusfältet, och dra fingret nedåt för att öppna Meddelandepanelen. Tryck sedan på statusen som visar Välj för att ändra USBanslutningstyp. På telefonskärmen Anslut till PC trycker du på HTC Sync och trycker sedan på Färdig. 4. Dubbelklicka på den gröna HTC Sync-ikonen på datorn för att öppna HTC Sync. 5. Klicka på Installationsprogram för program i HTC Sync.

85 Konton och synkronisering I filtypsdialogrutan Installationsprogram för program kontrollerar du att kryssrutan Android OS installationsfil (apk) är markerad och klicka sedan på OK. Den här dialogrutan öppnas bara första gången du använder installationsprogrammet för program. 7. Klicka på Nästa. 8. Klicka på Sök, ta reda på programmet (.apk) på datorn och klicka sedan på Öppna. 9. När du har valt programmet klickar du på Nästa. 10. Klicka på Slutför. Kontrollera telefonskärmen om det finns några ytterligare anvisningar för att slutföra installationen.

86 Umgänge Facebook for HTC Sense och programmet Facebook for Android Facebook for HTC Sense Visa dina Facebook -uppdateringar i program som stöds av telefonen. Genom att logga in på Facebook för HTC Sense laddas dina Facebook-kontakter och deras kontaktinformation ner till Personer, du kan bläddra i Facebook-fotoalbum i Foton och läsa Facebookstatusuppdateringar i Vän-stream. Se kapitlet Konton och synkronisering för information om hur du loggar in på Facebook för HTC Sense. Personer Vän-stream Foton Programmet Facebook for Android Med Facebook-programmet i telefonen kan du hålla dig uppdaterad och hålla kontakten med dina vänner på Facebook. Det innehåller de flesta funktioner som du är van vid när du använder Facebook på datorn. Om du har fler än ett Facebook-konto kan du logga in i programmet Facebook med ditt andra Facebook-konto. Använda Facebook-programmet Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Facebook. Om det är första gången du använder Facebook följer du anvisningarna på skärmen för att logga in på ditt Facebook-konto. På skärmen Nyheter trycker du på MENY och trycker sedan på Startsida för att komma åt de andra funktionerna. På Facebook-startsidan trycker du på MENY och trycker sedan på Inställningar för att ange alternativ för uppdatering och meddelanden. På vissa Facebook-skärmar kan du trycka på och hålla in ett objekt för att öppna en alternativmeny.

87 Umgänge 87 Med Facebook-programmet kan du: Dela dina tankar och kolla andra personers statusuppdateringar. Visa din lista över vänner och skriv i någons logg. Kommentera och gilla en väns inlägg. Visa någons personliga information, inklusive fotoalbum. Kontrollera dina Facebook-meddelanden. Ta ett foto och ladda upp det direkt till ditt Facebook-konto. Lägga till Facebook-widgeten Lägg till Facebook-widgeten på Startsidan så att du snabbt kan dela dina tankar och visa dina vänners statusuppdateringar. Widgeten länkar enbart till det Facebook-konto som du loggade in på via programmet Facebook. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Widget > Facebook. Dra widgeten till ett tomt utrymme på Startsidan och släpp sedan. Skillnader mellan Facebook for HTC Sense och programmet Facebook för Android Facebook for HTC Sense är inte ett fristående program. Det är integrerat med Personer, Vän-stream, och Foton för att ge dig de senaste uppdateringarna om dina Facebookkontakter (statusuppdateringar och nya foton) i de nämnda programmen. Programmet Facebook for Android är ett fristående program. Det kan användas för att göra det mesta som du normalt gör när du använder ditt Facebook-konto via webbläsaren i din dator, till exempel skriva i någon annans logg, kommentera och gilla en väns inlägg, med mera. De två använder inte samma inloggningsuppgifter. När du loggar in på Facebook for HTC Sense blir du alltså inte inloggad på Facebook-programmet, och tvärtom. Om du vill använda samma Facebook-konto till båda måste du logga in på båda, med samma inloggningsuppgifter.

88 88 Umgänge Använda Twitter på telefonen Peep är en klient för Twitter som gör att du kan använda Twitter på din telefon. Skicka tweets, läs och ta emot tweets från andra, sök efter nya Twitter-användare att följa - allt detta från din telefon. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Peep. Om du inte loggade in på ditt Twitter-konto när du först slog på telefonen följer du anvisningarna på skärmen för att logga in på ditt Twitter-konto. Peep öppnas på fliken Alla Tweets. För fingret över raden längst ner för att gå till önskad flik. Skärmen Peep Tryck här för att visa Twitter-användarens profil. Det visar även alla tweets från Twitter-användaren. 2 Tryck för att skriva in en tweet att skicka ut. 3 Tryck och håll in för att öppna alternativmenyn där du kan svara, skicka ett direktmeddelande, Retweet, lägga till i favoriter och visa profilen. 4 Visar alla tweets från personer du följer och tweets som du själv har skickat ut. 5 Visar alla tweets där ditt användarnamn nämns med användarnamn]. 6 Visar alla privata/direktmeddelanden som du har fått eller skickat ut. 7 Visar tweets som du har markerat som favoriter. Skicka en tweet Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Peep. På fliken Alla Tweets trycker du på textfältet med texten Vad händer?. Ange din egen tweet och tryck sedan på Uppdatera. Innan du trycker på Uppdatera kan du: Tryck på för att lägga upp en bild från Foton eller Kamera på din standardwebbplats för fotolagring och lägga till en länk till bilden i en tweet. Tryck på för att infoga din position i tweeten. Du kan välja att lägga till en kartlänk, infoga namnet på platsen eller infoga dina positionskoordinater.

89 Umgänge 89 Söka efter Twitter-användare att följa Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Peep. Tryck på knappen SÖK när du befinner dig på skärmen Peep. 4. Tryck på textfältet med texten Sök Twitter och ange sedan kriterierna för sökningen, och tryck sedan på. På skärmen Sökresultat rullar du nedåt i listan och trycker sedan på den twitteranvändare du vill följa. Sökresultatet listar även tweets som innehåller sökordet. 5. Tryck på MENY och tryck sedan på Följ. Sluta följa en Twitter-användare Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Peep. På fliken Alla Tweets trycker du på den Twitter-användare du vill sluta följa. Tryck på MENY och tryck sedan på Sluta följa. Skicka ett direktmeddelande Du kan bara skicka ett direktmeddelande till någon som följer dig. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Peep. Tryck på MENY och tryck sedan på Nytt meddelande. Du kan också skicka ett direktmeddelande från fliken Alla tweets eller Direktmeddelande. På fliken Alla tweets eller Direktmeddelande trycker du på och håller in den person du vill skicka direktmeddelandet till och trycker sedan på Skicka direktmeddelande på alternativmenyn. Tryck på fältet Till och mata sedan in namnet. När du matar in tecken visas namnen på de Twitter-användare som motsvarar tecknen du anger. Tryck på namnet när du ser det. 4. Skriv meddelandet och tryck sedan på Uppdatera. Ställa in alternativ för Peep Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Peep. Tryck på MENY och tryck sedan på Mer > Inställningar. Du kan ställa in följande alternativ: Kontoinställningar Logga ut från ditt Twitter-konto. Grundinställningar Välj om skärmnamnet eller det riktiga namnet på personer du följer ska visas. Skicka och ta emot Ställ in hur ofta det ska söka efter nya tweets och ange antalet tweets som ska laddas ner. Tjänster Ställ in din fotovärdplats, fotokvalitet, positionsalternativ och URL-förkortningsvärd.

90 90 Umgänge Meddelandeinställningar Välj när du vill bli meddelad och hur du vill bli meddelad. Lägga till widgeten Twitter Lägg till widgeten Twitter om du vill kunna skicka och följa dina tweets direkt på Startsidan. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på Välj widgettyp och tryck sedan på Välj. > Widget > Twitter. Dra widgeten till ett tomt utrymme på Startsidan och släpp sedan.

91 Umgänge 91 Använda Vän-stream Effektivisera dina konton för sociala nätverk med Vän-stream. Uppdatera din status samtidigt, visa statusuppdateringar och titta igenom fotouppdateringar från Facebook, Twitter och andra sociala nätverkskonton med Vän-stream. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Vän-stream. Om du inte är inloggad på ett socialt nätverkskonto trycker du på Inställningar > Konton och synkronisering, och trycker sedan på det konto du vill logga in på. Vän-stream öppnas på fliken Alla uppdateringar. För fingret över raden längst ner för att gå till önskad flik. Skärmen Vän-stream Bara uppdateringar från konton som du är inloggade på syns. Du kan filtrera uppdateringarna som visas i Vän-stream genom att trycka på MENY och sedan trycka på Inställningar > Visa uppdateringar Beroende på typen trycker du för att öppna Peep, lägga ut en Facebook-kommentar, titta i Flickralbumet eller öppna länken i webbläsaren. 2 Tryck för att skriva in och skicka en statusuppdatering. 3 Visar alla meddelanden från de sociala nätverkskonton som du är inloggad på. 4 Visar endast statusuppdateringar från Facebook och Twitter. 5 Visar endast fotouppdateringar från Facebook och Flickr. 6 Visar endast länkar som lagts ut på Facebook.

92 92 Umgänge Uppdatera din status Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Vän-stream. På fliken Alla uppdateringar trycker du på textfältet med testen Vad händer?. Tryck på och sedan i dialogrutan Uppdateringsstatus väljer du vilka konton du vill att statusuppdateringen ska läggas ut på. Tryck på Färdig. Bara de konton som du är inloggade på syns i dialogrutan. 4. Ange din statusuppdatering och tryck sedan på Uppdatera. Lägga till widgeten Vän-stream Lägg till widgeten Vän-stream så att du kan uppdatera din status samtidigt och visa statusuppdateringar för dina sociala nätverkskonton direkt på Startsidan. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på Välj widgettyp och tryck sedan på Välj. > Widget > Vän-stream. Dra widgeten till ett tomt utrymme på Startsidan och släpp sedan.

93 Umgänge 93 Chatta i Google Talk Google Talk är Googles snabbmeddelandetjänst. Med den kan du kommunicera med andra som också använder Google Talk. Logga in på Google Talk Om du loggade in på ditt Google-konto när du först konfigurerade telefonen är du redan inloggad på Google Talk. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Tala > Nästa > Logga in. Ange namn och lösenord för ditt Google-konto och tryck på Logga in. När du är inloggad på Google Talk visas din onlinestatus i Google Talk även i andra Googleprogram som t.ex. Gmail och Google Maps. Logga ut från Google Talk Om du inte tänker använda Google Talk under en längre tidsperiod rekommenderar vi att du loggar ut från Google Talk för att spara på batteriet. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Tala. I Vänlistan trycker du på MENY och trycker sedan på Mer > Logga ut. Chatta med vänner Starta en chatt Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Tala. Tryck på en vän i Vänlista. Chatta med din vän genom att skriva in text i textrutan längst ner på skärmen. Infoga en uttryckssymbol genom att trycka på MENY och trycka på Mer > Infoga uttryckssymbol. Tryck på en uttryckssymbol för att infoga den i meddelandet. 4. När du har skapat meddelandet trycker du på Skicka. Acceptera en chattinbjudan När en vän skickar ett Google Talk-meddelande till dig får du ett meddelande. Deras post i Vänlistan blir vit och meddelandet visas. Gör något av följande: I Vänlistan trycker du på vännen som skickade chattinbjudan till dig. Öppna Meddelandepanelen och tryck på chattmeddelandet. Se Öppna meddelandepanelen i kapitlet Telefonens grunder för att lära dig hur man öppnar Meddelandepanelen. Återgå till Vänlistan Från en chattskärm trycker du på MENY och trycker på Vänlista.

94 94 Umgänge Växla mellan aktiva chattkonversationer Du kan växla mellan chattkonversationer om du har fler än en pågående samtidigt. Från en chattskärm trycker du på MENY och trycker på Växla mellan chattkonversationer. På skärmen som öppnas trycker du på den vän du vill chatta med. Bjuda in en vän att delta i en gruppchatt Från en chattskärm trycker du på MENY och trycker på Lägg till chatt. Tryck på den vän du vill bjuda in. Vännen du bjöd in och aktuella deltagare får en inbjudan om en gruppchatt. Alla som accepterar inbjudan deltar i gruppchatten. Chatta inom och utom protokollet Dina Google Talk-meddelanden sparas så att du kan läsa dem senare och till och med söka efter dem i mappen Chattkonversationer i Gmail. Men om du hellre vill att meddelandena i en chatt inte sparas kan du gå utanför protokollet. På en chattskärm trycker du på MENY och trycker på Chatta utanför protokollet. Om du vill återgå till att spara meddelanden i chatten trycker du på MENY och trycker på Chatta inom protokollet. Avsluta en chatt Gör något av följande: I Vänlistan trycker du och håller in den vän som du vill sluta chatta med och sedan i menyn som öppnas trycker du på Avsluta chatt. Från en chattskärm trycker du på MENY och trycker på Avsluta chatt. Ändra din onlinestatus och bild Ändra din onlinestatus Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Tala. I Vänlistan trycker du på ikonen för onlinestatus ( önskad status från alternativmenyn. ) bredvid ditt namn och välj sedan Utöver standardstatusinställningar som beskrivs i tabellen kan du även välja ett meddelande som du tidigare skrivit. Du kan också trycka på Rensa anpassade meddelanden för att radera dem och börja om. Din status och eventuella meddelanden visas i din kontakts Vänlistor och på andra platser där din status eller statusmeddelande visas. Ändra ditt statusmeddelande Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Tala. I Vänlistan trycker du på textrutan till vänster om ikonen för onlinestatus och ange ditt statusmeddelande. På tangentbordet på skärmen trycker du på.

95 Umgänge 95 Byta bild Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Tala. 4. I Vänlistan trycker du på bilden till vänster om ditt statusmeddelande. På skärmen Välj ett album trycker du på albumet där bilden du vill använda finns. Tryck på bilden du vill använda. 5. Dra den gröna rutan för att välja vilken del av bilden som ska beskäras och tryck sedan på Spara. Hantera Vänlistan Lägga till en vän Du kan bjuda in alla som har ett Google-konto till att bli din vän i Google Talk så att ni kan chatta med varandra och se varandras onlinestatus. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Tala. I Friends list trycker du på MENY och trycker på Lägg till vän. Ange din väns snabbmeddelande-id på Google Talk eller hans/hennes e-postadress på Gmail. Acceptera en inbjudan om att bli vän När en kontakt bjuder in dig att bli vän i Google Talk får du ett meddelande i statusfältet och inbjudan visas i Vänlistan. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på I Vänlistan trycker du på Chattinbjudan. Gör något av följande: > Tala. Tryck på Acceptera i menyn som öppnas för att acceptera inbjudan. Tryck på Avbryt om du inte vill chatta med och dela din Google Talk-status med avsändaren. Visa listan över väntande väninbjudningar Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Tala. I Vänlistan trycker du på MENY och trycker sedan på Inbjudningar. Alla vänner till vilka du skickat inbjudningar om att bli vänner på Google Talk visas i listan tills de accepterar eller avvisar din inbjudan. Tryck på en väntande inbjudan och tryck på Acceptera eller Avvisa. Visa alla vänner eller bara dem som du gillar mest Som standard är det bara de vänner du ofta chattar med de populäraste som visas i Vänlistan. Du kan visa alla vänner om du hellre vill det. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Tala. I Vänlistan trycker du på MENY och trycker sedan på Alla vänner. Du kan byta tillbaka till bara de vänner som du chattar oftast med genom att trycka på Populärast i menyn.

96 96 Umgänge Göra en vän populär Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Tala. I Vänlistan trycker du på och håller in vännens namn. Om du inte kan se vännen trycker du på MENY och trycker sedan på Alla vänner. I alternativmenyn trycker du på Alltid visa vän. Blockera en vän Du kan blockera en vän så att hon eller han inte kan skicka dig meddelanden. När de är blockerade tas dina vänner bort från Friends list. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Tala. I Vänlistan trycker du på och håller in namnet på vännen som du vill blockera. Om du inte kan se vännen trycker du på MENY och trycker sedan på Alla vänner. I alternativmenyn trycker du på Alltid visa vän. Din vän tas bort från din vänlista och läggs till i listan Blockerade vänner. Om du vill tillåta en vän igen trycker du på MENY i Vänlistan och trycker sedan på Blockerad. I listan Blockerade vänner trycker du på namnet på den vän du vill tillåta igen och trycker på OK när du blir uppmanad. Ändra Google Talk-inställningar Ställa in meddelanden för nya Google Talk-meddelanden Du kan ställa in telefonen på spela upp ett ljud, vibrera eller visa en meddelandeikon på statusfältet varje gång du mottar ett nytt snabbmeddelande. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Tala. 4. I Friends list trycker du på MENY och trycker på Mer > Inställningar. Markera kryssrutan Chattavisering om du vill att en meddelandeikon ( statusfältet när du får ett nytt snabbmeddelande. Gör något av följande: ) ska visas i Tryck på Välja ringsignal om du vill välja en ringsignal att använda när du får ett nytt snabbmeddelande. Ringsignalen spelas upp tillfälligt när du väljer den. Om du inte vill att en ringsignal ska spelas upp när du får ett nytt Google Talk-meddelande väljer du Tyst. Markera kryssrutan Vibrera om du vill att telefonen ska vibrera när du får ett nytt Google Talk-meddelande.

97 Umgänge 97 Visa eller dölja mobilindikatorn för vänner Du kan kontrollera vilken typ av enhet din vän använder för att chatta i Google Talk. Kontrollera den bild som visas till höger on din väns namn i Vänlista. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Tala. I Vänlistan trycker du på MENY och trycker sedan på Mer > Inställningar. Markera alternativet Mobilindikator. Ställa in om du ska logga in på Google Talk automatiskt Indikerar att vännen använder en Android-telefon. Du kan logga in på ditt Google Talk-konto automatiskt varje gång du slår på telefonen. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Tala. I Vänlistan trycker du på MENY och trycker på Mer > Inställningar. Markera kryssrutan Logga in automatiskt.

98 E-post Använda Gmail Gmail är Googles webbaserade e-posttjänst. Gmail konfigureras första gången du ställer in telefonen. Beroende på dina synkroniseringsinställningar synkroniseras Gmail automatiskt på telefonen med ett eller flera Gmail-konton på webben. Mer information om synkronisering finns i Synkronisera med ett Google-konto i kapitlet Konton och synkronisering. Visa inkorgen för Gmail Inkorgens konversationslista utgör standardvyn i Gmail. Alla e-postmeddelanden du får levereras till Inkorgen. Gmail grupperar varje e-postmeddelande du skickar med alla de svar du får. Denna konversationslista fortsätter att växa för varje nytt svar du får, så att du alltid kan se dina e-postmeddelanden i sitt sammanhang. Ett nytt meddelande eller en ändring av ett aktuellt meddelandes ämne utgör starten på en ny konversation. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Gmail. Rulla genom konversationslistan genom att föra fingret uppåt/nedåt på skärmen eller på den optiska styrkulan Mapp (eller Etikett) och antal olästa e-postmeddelanden. 2 Olästa meddelanden visas i fet stil. 3 Markerat e-postmeddelande. Markera ett eller flera e-postmeddelanden som ska omfattas av en åtgärd. Obs! Batch operations måste vara aktiverat. 4 Åtgärder för markerade e-postmeddelanden. Det här visas inte om inget objekt i din Inbox är valt. 5 Stjärnmärkt meddelande. Tryck här för att lägga till eller ta bort stjärnmärkningen. Se Sätta en stjärna för ett meddelande i det här kapitlet för mer information. 6 Meddelandets etikett. 7 Google-kontot som för närvarande visas. Se Byta till ett annat Google-konto nedan för att visa ett annat konto.

99 E-post 99 Byta till ett annat Google-konto Om du har konfigurerat mer än ett Google-konto på telefonen kan du byta mellan konton i Gmail. Mer information om att konfigurera Google-konton finns i Synkronisera med ett Google-konto i kapitlet Konton och synkronisering. Medan Inkorgen visas trycker du på MENY och trycker sedan på Konton. Tryck på det konto du vill byta till. Läsa meddelanden När du får ett nytt e-postmeddelande spelar telefonen upp en ringsignal, vibrerar eller visar e-postmeddelandet en kort stund på statusfältet, beroende på dina meddelandeinställningar. Ikonen för nytt e-postmeddelande visas också i meddelandeområdet i statusfältet för att meddela att du har fått ett nytt e-postmeddelande. Mer information om inställningar för meddelanden om ny e-post hittar du i Ändra Gmail-inställningar längre fram i det här kapitlet. Mer information om automatisk e-postsynkronisering hittar du i Ändra Gmailsynkroniseringsinställningar i det här kapitlet. Du kan uppdatera Inkorgen manuellt genom att trycka på MENY och sedan på Uppdatera. Gör något av följande: När du får meddelande om ett nytt e-postmeddelande kan du trycka på och hålla in statusfältet och sedan föra fingret på skärmen för att öppna Meddelandepanelen. Tryck på det nya e-postmeddelandet för att visa det. Medan du befinner dig i Inbox trycker du på det olästa e-postmeddelandet eller konversationen med det olästa e-postmeddelandet för att läsa det. Rulla genom meddelandena i konversationen genom att föra fingret uppåt/nedåt på skärmen eller på den optiska styrkulan Meddelandets ämne. 2 Meddelandets etikett. 3 Onlinestatus. Visas när kontakten är en kompis från Google Talk och du är inloggad på Google Talk.

100 100 E-post Gör något av följande för att hantera e-postmeddelandet eller konversationen: Tryck på Arkiv för att ta bort konversationen från Inkorgen medan du fortfarande har den sparad på ditt Google-konto. Om du vill visa dina arkiverade meddelanden går du till Inkorgen, trycker på MENY och trycker på Visa etiketter > All post. Tryck på Radera för att ta bort konversationen från ditt Google-konto. Om du råkar ta bort konversationen av misstag kan du trycka på Ångra i det gula fältet längst upp på skärmen för att ångra borttagningen. Tryck på Äldre för att visa tidigare konversationer i Inkorgen. Tryck på MENY för att se fler alternativ. Besvara eller vidarebefordra ett e-postmeddelande I meddelandetråden rullar du ner till slutet av konversationen. Tryck på Svara, Svara alla eller Vidarebefordra. Gör något av följande: Om du valde Svara eller Svara alla matar du in ditt svarsmeddelande. Om du valde Vidarebefordra anger du mottagare för meddelandet. 4. Tryck på Skicka. Stänga av ljudet för en konversation Om du deltar i en lång meddelandekonversation som är oviktig kan du tysta konversationen för att hålla alla framtida inlägg borta från Inkorgen. Medan Inkorgen visas trycker du på MENY och trycker sedan på Mer > Ljud av. Rapportera en konversation som skräppost Gmail-webbposttjänsten arbetar hårt för att förhindra att du får skräppost (oönskad och oombedd skräppost) i Inkorgen. Men om skräppost skulle komma igenom kan du hjälpa till att förbättra tjänsten genom att rapportera konversationen som skräppost. Medan meddelandetråden visas trycker du på MENY och trycker sedan på Mer > Rapportera skräppost.

101 E-post 101 Skicka ett meddelande Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Gmail. I Inkorgen trycker du på MENY och sedan på Skriv. Ange mottagarens e-postadress i fältet Till. Om du vill skicka till flera mottagare skiljer du e-postadresserna åt med hjälp av kommatecken. Du kan lägga till valfritt antal mottagare för meddelandet. När du matar in e-postadresser visas alla matchande adresser från kontaktlistan. Tryck på en träff för att mata in den adressen direkt. Om du vill skicka en kopia (Cc) eller en hemlig kopia (Bcc) av e-postmeddelandet till andra mottagare trycker du på MENY och trycker sedan på Lägg till kopia/hemlig kopia. 4. Ange ett ämne på e-postmeddelandet och skriv därefter meddelandet. 5. Om du vill bifoga en bild som bilaga trycker du på MENY och trycker på Bifoga. Navigera till bilden du vill bifoga och tryck sedan på bilden Mottagare. 2 Ämne. 3 Bilaga. 4 Skriv meddelandet här. 5 Tryck här för att ta bort bilagan. 5. När du har skrivit meddelandet trycker du på Skicka. Medan du skriver meddelandet kan du trycka på Spara som utkast eller trycka på knappen TILLBAKA för att spara det som utkast. Om du vill visa dina e-postutkast går du till Inkorgen, trycker på MENY och trycker sedan på Visa etiketter > Utkast. Lägga till en signatur till meddelandena Du kan lägga till en signatur till dina utgående e-postmeddelanden. I Inkorgen trycker du på MENY och trycker på Inställningar > Signatur. Ange signaturen i textrutan och tryck sedan på OK. Du kan skapa en signatur som består av flera rader text. Vid slutet av varje textrad trycker du på tangentbordet på skärmen för att skapa en ny rad. på

102 102 E-post Visa skickade meddelanden I Inkorgen du på MENY och trycker sedan på Visa etiketter > Sänt. Hantera konversationer och meddelanden Söka efter meddelanden Du kan söka efter meddelanden som innehåller ett eller flera ord i innehållet eller i adresserna, ämnesraden, etiketterna osv. När du söker efter meddelanden tas alla meddelanden i ditt Gmail-konto på webben med (förutom de med etiketten Papperskorg eller Skräppost) och inte bara dem som du har synkroniserat på telefonen. I Inkorgen trycker du på SÖK. Här anger du orden du vill söka efter. Tryck på eller tryck på Enter-tangenten på tangentbordet på skärmen. En konversationslista öppnas och visar alla konversationer med meddelanden som innehåller orden du sökte efter. Orden du sökte efter visas i namnlisten. Du arbetar med konversationerna i den här listan precis som med konversationerna i Inkorgen eller någon annan konversationslista. Sätta en stjärna för ett meddelande Du kan sätta en stjärna för ett viktigt meddelande så att du lätt kan hitta det igen. Konversationer med stjärnförsedda meddelanden visas med en stjärna i Inkorgen och andra konversationslistor. Se Visa konversationer efter etikett i det här kapitlet för att visa enbart konversationer med stjärnförsedda meddelanden. Gör något av följande: Peka på stjärnan i rubriken medan du läser ett meddelande. Medan du visar en konversation pekar du på dess stjärna för att starta det senaste meddelandet i konversationen. Du tar bort stjärnan från ett meddelande genom att peka på stjärnan igen. Du kan även peka på en stjärna i en konversationslista för att ta bort stjärnan från alla meddelanden i konversationen. Sätta etikett på en konversation Du kan organisera konversationer genom att sätta etikett på dem. Gmail har flera förinställda etiketter du kan använda och du kan även lägga till egna etiketter med Gmail på webben. Medan du visar meddelandena i en konversation trycker du på MENY och pekar sedan på Byt etiketter. Välj de etiketter du vill tilldela konversationen och tryck sedan på OK. Visa konversationer efter etikett Du kan visa en lista över konversationer som har samma etikett. När du visar Inkorgen eller en annan konversationslista trycker du på MENY och pekar på Visa etiketter. Peka på en etikett för att visa en lista över konversationer med den etiketten. Konversationslistan liknar din Inkorg men etiketten ersätter Inkorgen i namnlisten. Du arbetar med etiketterade konversationslistor på samma sätt som med Inkorgen.

103 E-post 103 Ändra Gmail-synkroniseringsinställningar Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Gmail. Tryck på MENY och tryck sedan på Inställningar > Etiketter. Du kan ange ett antal dagar till synkronisering genom att trycka på Antal dagar till synkronisering. 4. Tryck på etiketten för att ställa in synkronisering för en särskild etikett. Du kan välja att synkronisera standardantalet dagar eller så kan du synkronisera alla eller inga av etikettens meddelanden. Arbeta med konversationer i satser Du kan arkivera, etikettera, ta bort eller vidta andra åtgärder på en sats konversationer direkt, i Inkorgen eller i någon annan etiketterad lista med konversationer. I Inkorgen eller någon annan konversationslista markerar du kryssrutorna för de konversationer du vill arbeta med som en sats. När du markerar en kryssruta visas knapparna Arkiv, Etiketter och Radera längst ner på skärmen. Tryck på knappen Arkiv, Etiketter eller Radera för att vidta någon av dessa åtgärder på satsen med konversationer eller tryck på MENY för fler alternativ. Ändra Gmail-inställningar Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Gmail. I Inbox trycker du på MENY och sedan på Inställningar. Ställ in följande alternativ: Signatur. Tryck här för att ange en signatur att lägga till längst ner i dina e-postmeddelanden. Bekräfta borttagning. Markera kryssrutan för att visa en bekräftelseruta när du tar bort en konversation. Satshantering. När denna valts läggs en kryssruta till till vänster om varje konversation så att du kan lägga till den som en sats. Se Arbeta med konversationer i satser ovan. Rensa sökhistoriken. Ta bort sökningar du gjort. Etiketter. Tryck här för att välja vilka Gmail-etiketter du vill synkronisera.

104 104 E-post E-postmeddelanden. Markera kryssrutan för att visa en meddelandeikon i statusfältet varje gång du får ett nytt e-postmeddelande. Tryck på Välj ringsignal om du vill att telefonen ska ringa när du får ett nytt e- postmeddelande. På ringsignalsmenyn, välj en specifik ringsignal för nya e- postmeddelanden. Ringsignalen spelas upp tillfälligt när du väljer den. Tryck på Tyst om du inte vill att en ringsignal ska spelas upp varje gång du får ett nytt e- postmeddelande. Bekräfta ringsignalsvalet genom att trycka på OK. Markera Vibrera om du vill att telefonen ska vibrera när du får ett nytt e-postmeddelande.

105 E-post 105 E-post Med e-postprogrammet kan du skicka och ta emot e-post från din webbpost eller andra konton, med POP3 eller IMAP. Med det kan du även komma åt din Exchange ActiveSync-e-post och andra funktioner i telefonen. Se Exchange ActiveSync-e-post i det här kapitlet för information om detta. Lägga till ett POP3/IMAP-e-postkonto Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på Gör något av följande: > E-post. Om detta är första gången du lägger till ett e-postkonto i Post trycker du på Annat (POP3/IMAP) på skärmen Välj en postleverantör. Om du redan har lagt till ett e-postkonto i E-post trycker du på längst upp till höger och trycker sedan på Nytt konto. Om skärmen Välj en postleverantör visas trycker du på Annat (POP3/IMAP). Ange E-postadress och Lösenord för e-postkontot och tryck på Nästa. Om kontotypen du vill konfigurera inte finns i telefonens databas blir du ombedd att ange fler detaljer. 4. Ange Kontonamn och Ditt namn och tryck sedan på Avsluta inställning. Visa e-postinkorgen Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > E-post. Tryck på en flik längst ner på skärmen för att filtrera inkorgen Tryck här för att visa ett annat e-postkonto eller lägga till ett nytt e-postkonto. 2 Filterflikar. Se Inkorgens filterflikar för mer information. 3 Markerad (endast Exchange ActiveSync) 4 Mötesinbjudan (endast Exchange ActiveSync) 5 Antal olästa e-postmeddelanden.

106 106 E-post Inkorgens filterflikar Mottagna Visar e-postmeddelanden som fristående objekt. Samtal Visar meddelanden som konversationer, grupperade enligt ämnesraden. Tryck på ett ämne i listan för att visa e-postkonversationen. VIP-grupp Visar meddelanden från kontakter i din VIP-grupp. Du lägger till kontakter i VIP-gruppen från den här fliken genom att trycka på Lägg till kontakt i grupp, markera de kontakter du vill lägga till och trycka på Spara. Mer information om kontaktgrupper hittar du i Kontaktgrupper i kapitlet Personer. Olästa Visar olästa meddelanden. Markerad (endast Exchange ActiveSync) Visar alla flaggade meddelanden. Mötesinbjudningar (endast Exchange ActiveSync) Visar mötesinbjudningar som du ännu inte accepterat eller avvisat. Bilagor Visar alla meddelanden med bilagor. Uppdatera ett e-postkonto Vad du än har för automatiska synkroniseringsinställningar kan du även synkronisera dina skickade och mottagna e-postmeddelanden manuellt när som helst. Medan du är på kontot du vill synkronisera trycker du på MENY och sedan på Uppdatera. Sortera e-postmeddelanden I Inkorgen för e-postkontot trycker du på MENY och sedan på Sortera. Välj bland alternativen för att sortera e-postmeddelanden efter mottagandedatum, prioritet, ämne, avsändare eller storlek. Ta bort ett e-postkonto I Inkorgen för e-postkontot trycker du på och håller in det meddelande du vill ta bort. På alternativmenyn trycker du på Radera. Ta bort flera e-postmeddelanden I Inkorgen för e-postkontot trycker du på MENY och sedan på Radera. Markera de meddelanden du vill ta bort och tryck sedan på Radera.

107 E-post 107 Exchange ActiveSync-e-post Om du synkroniserar telefonen med ditt Exchange ActiveSync-arbetskonto kan du läsa, hantera och skicka e-post på samma enkla sätt som med ett POP3/IMAP-konto. Du kan också komma åt några kraftfulla Exchange-funktioner. Mer information om att konfigurera ett Exchange ActiveSync-konto finns i Synkronisera med ett Microsoft Exchange ActiveSync-konto i kapitlet Konton och synkronisering. Ställa in statusen Utanför kontoret Du kan ställa in statusen Utanför kontoret och autosvarsmeddelande från telefonen. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på Växla till Exchange ActiveSync-kontot. > E-post Tryck på MENY och sedan på Mer > Utanför kontoret. Tryck på fältet under Jag är för närvarande och välj sedan Utanför kontoret. Ställ in datum och tider för tidsperioden du kommer att vara utanför kontoret. Ange ditt autosvarsmeddelande. Tryck på Spara. Skicka en mötesförfrågan Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > E-post. 4. Växla till Exchange ActiveSync-kontot. Tryck på MENY och tryck sedan på Mer > Ny mötesinbjudan. Ange information om mötet och tryck på Skicka. Ställa in prioritet för ett e-postmeddelande Du kan ställa in prioritet för ett e-postmeddelande du skickar med ditt Exchange ActiveSync-konto. Tryck på MENY när du skriver meddelandet. Tryck på Prioritet. Välj prioritet för meddelandet. Om du valde Hög eller Låg prioritet visas prioriteten under ämnesraden i meddelandet.

108 108 E-post Skapa och skicka ett e-postmeddelande Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > E-post. I e-postkontots Inkorg trycker du på MENY och sedan på Skriv. Fyll i en eller flera mottagare. Du kan: Ange e-postadresser direkt i fältet Till. Om du vill skicka till flera mottagare skiljer du e-postadresserna åt med hjälp av kommatecken. När du matar in e-postadresser visas alla matchande adresser från kontaktlistan. Tryck på en träff för att mata in den adressen direkt. Tryck på ikonen och välj sedan de kontakter som du vill skicka meddelandet till. Du kan även välja kontaktgrupper som mottagare eller lägga till kontakter från företagskatalogen om du har konfigurerat ett Exchange ActiveSync-konto på telefonen. När du har markerat alla meddelandemottagare trycker du på Färdig. Om du vill skicka en kopia (Cc) eller en hemlig kopia (Bcc) av e-postmeddelandet till andra mottagare trycker du på MENY och trycker sedan på Visa Kopia/Dold kopia. 4. Ange ett ämne och skriv därefter meddelandet. 5. Du bifogar en fil genom att trycka på MENY, trycka på Lägg till bilaga och välj mellan följande alternativ: Bild. Välj Kamera för att ta ett foto och bifoga det eller Bilder för att bifoga ett foto från minneskortet. Video. Välj Videokamera för att spela in ett videoklipp och bifoga det eller Videor för att bifoga ett videoklipp från minneskortet. Ljud. Välj Röstinspelning för att göra en röstinspelning och bifoga den eller Musik och ljud för att bifoga en musikfil eller röstinspelning från minneskortet. Plats. Du kan bifoga platsinformation. Skicka din aktuella plats (kräver att GPS är aktiverad), en plats som sparats i Footprints eller en plats du väljer på en karta. Se kapitlet Kartor och platser för mer information om GPS, kartor och Footprints. Dokument. Bifoga en PDF-fil eller ett Office-dokument som t.ex. en textfil eller ett kalkylblad. 6. Tryck på Skicka för att skicka meddelandet direkt eller tryck på Spara som utkast om du vill skicka det senare. Om du vill visa dina e-postutkast går du till Inkorgen, trycker på MENY och trycker sedan på Mappar > Utkast.

109 E-post 109 Visa och svara på ett e-postmeddelande Tryck på STARTSIDA och sedan på > E-post. I inkorgen för e-postkontot trycker du på det e-postmeddelande som du vill visa. Tryck på Svara eller Svar till alla för att svara på e-postmeddelandet. För e-postkonton i Exchange ActiveSync kan du flagga ett e-postmeddelande. Om du vill flagga ett e-postmeddelande trycker du på den vita flaggan längst uppe i högra hörnet på skärmen när du visar meddelandet. Flaggan blir röd när du flaggar meddelandet. Du kan kopiera, söka efter, översätta eller dela text från ett e-postmeddelande. Se Kopiera text, söka efter information och dela i kapitlet Internet för mer information om hur du gör detta. Redigera inställningar för e-postkonton Tryck på STARTSIDA och sedan på Växla till det e-postkonto du vill redigera. > E-post. 4. Tryck på MENY och tryck sedan på Mer > Inställningar. Välj bland följande inställningar: Kontoinställningar Ändra inställningar för e-postkontot som t.ex. namn, e-postadress, lösenord och beskrivning. Grundinställningar Ange fontstorlek när du läser e-post, aktivera, avaktivera eller ange signatur, ange kontot som standarde-postkonto och ange var e-postbilagorna ska sparas. Skicka och ta emot Ange högsta tillåtna filstorlek för mottagning av e-postmeddelanden, önskat intervall för att kontrollera nya e-postmeddelanden och hur många som ska kontrolleras. Du kan också ställa in att få en hemlig kopia av varje utgående e-postmeddelande till dig själv. Meddelandeinställningar Konfigurerar inställningar för meddelande om ny e-post. Radera konto Tryck för att ta bort e-postkontot. 5. Tryck på TILLBAKA för att spara ändringarna. Ta bort ett e-postkonto Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på Växla till det e-postkonto du vill ta bort. > E-post. Tryck på MENY och tryck sedan på Mer > Inställningar > Radera konto. Lägga till widgeten E-post Lägg till widgeten E-post så kan du visa dina POP3/IMAP eller Exchange ActiveSync-epostmeddelanden på Startsidan. Om du vill lära dig hur man lägger till widgetar, se Lägg till en widget på Startsidan i kapitlet Personanpassa.

110 Kalender Om Kalender Använd telefonens Kalender för att skapa och hantera dina händelser, möten och avtalade tider. Du kan även ställa in telefonen på att hålla sig i synk med följande typer av kalendrar: Logga in på ditt Google-konto på telefonen så att du kan synkronisera telefonens kalender med din Google-kalender via Internet. Om du inte har loggat in på ditt Google-konto än kan du läsa kapitlet Konton och synkronisering för information om hur du loggar in. Du kan bara skapa flera Google-kalendrar i Google Kalender på webben. När du skapat dem i Google Kalender på webben kan du se dem i kalenderprogrammet på telefonen. Mer information om att skapa och hantera flera Google-kalendrar finns på Googles webbplats med följande webbadress: Om du använder Microsoft Outlook på datorn kan du konfigurera HTC Sync på datorn så att Outlook Kalender synkroniseras med telefonens Kalender. Se Använda HTC Sync för mer information. Om du har ett Microsoft Exchange ActiveSync-konto och du har lagt till det på telefonen kan du synkronisera telefonens Kalender med dina kalenderhändelser i Exchange ActiveSync. Se kapitlena E-post och Konton och synkronisering för mer information. Skapa en kalenderhändelse Du kan skapa händelser som visas på telefonen enbart och även händelser som synkroniseras med din Google Kalender, datorns Outlook Kalender eller Exchange ActiveSync-kalender. Tryck på STARTSIDA, tryck sedan på och slutligen på Kalender. På en vy i Kalender trycker du på MENY och sedan på Ny händelse. När vyn Månad eller Program är öppen kan du även trycka på för att skapa en ny händelse. längst ner till höger på skärmen Om du har mer än en kalender väljer du, under kalender, den kalender som du vill lägga till händelsen i: Välj Min kalender för att skapa en händelse som bara visas på telefonen. Välj ditt Google-konto för att skapa en händelse i Google Kalender. Om du har flera Google-kalendrar på webben väljer du en som du vill lägga till händelsen i. Välj PC Synkronisering för att skapa en händelse i Outlook Kalender som ska synkroniseras med datorn. Välj Exchange för att skapa en kalenderhändelse i Exchange ActiveSync. 4. Ange ett namn på händelsen. 5. Ange datum och tid för händelsen på något av följande sätt: Om händelsen sker inom en viss tidsram trycker du på Från och Till för att ställa in från och till vilka datum och klockslag som händelsen pågår. Om det är ett speciellt tillfälle som t.ex. en födelsedag eller ett heldagsevenemang ställer du in Från och Till vilka datum och markerar sedan kryssrutan Hela dagen.

111 Kalender Ange plats och beskrivning för händelsen. 7. Ställa in påminnelsetiden. Du kan lägga till en annan påminnelsetid i en Google-kalenderhändelse. Tryck på MENY och tryck sedan på Lägg till påminnelse. 8. Om en händelse återkommer regelbundet trycker du på rutan Repetition och väljer sedan hur ofta händelsen återkommer. 9. Rulla till skärmens nedre kant och tryck på Lägg till. Bjuda in gäster till händelsen (endast Google-konto) Om du vill bjuda in gäster till händelsen måste du skapa och lägga till den i din Googlekalender. En inbjudan skickas via e-post till dina gäster med ditt Google-konto. Öppna Kalender och skapa en ny händelse. Tryck på fältet Kalender och markera sedan Google-kontot (eller någon av dina andra Google-kalendrar). Se Skapa en kalenderhändelse för anvisningar. Lägg till information om händelsen, som t.ex. datum och tid, plats med mera. I fältet Gäster anger du e-postadressen till var och en som du vill bjuda in till händelsen. Separera flera adresser med komman (, ). Om personerna som du skickar inbjudningar till använder Google Kalender får de en inbjudan i Kalender via e-post. 4. Tryck på Lägg till för att lägga till händelsen i Google Kalender. Skicka en mötesförfrågan med Kalender (endast Exchange ActiveSync) Om du har ett Exchange ActiveSync-konto konfigurerat på telefonen kan du använda Kalender för att skapa en avtalad tid och skicka en mötesförfrågan via e-post till personer du vill bjuda in till mötet. Öppna Kalender och skapa en ny händelse. Tryck på fältet Kalender och välj sedan Exchange. Se Skapa en kalenderhändelse för anvisningar. Lägg till information om mötet, som t.ex. datum och tid, plats med mera. Tryck på MENY och sedan på Mötesinbjudan. 4. Tryck på och välj deltagare bland dina kontakter eller företagskatalogen. 5. Skriv meddelandet och tryck sedan på Skicka. 6. Tryck på Lägg till för att lägga till den avtalade tiden i din Exchange ActiveSync-kalender.

112 112 Kalender Byta kalendervy När du öppnar Kalender visas månadsvyn som standard. Du kan även visa Kalender i vyn Program, Dag eller Vecka. Du kan växla mellan kalendervyer genom att trycka på MENY och sedan välja önskad typ av vy. Månadsvy I vyn Månad ser du markörer på dagar som har händelser. När vyn Månad är öppen: Tryck på längst ner till vänster på skärmen för att byta till vyn Program. Tryck på längst ner till höger för att skapa en ny händelse. Tryck på en dag för att visa händelserna för den dagen. Tryck på och håll in en dag för att öppna en alternativmeny där du även kan skapa en händelse eller byta till vyn Dag eller Program. För fingret uppåt eller nedåt på skärmen för att visa tidigare eller senare månader. Vyerna Dag och Program I vyn Dag visas en lista över händelser för en dag som även visar väderinformation längst ner på skärmen när du visar händelser för den dagen. I vyn Program visas en lista över alla händelser i kronologisk ordning.

113 Kalender 113 Färgfälten på vänster sida om händelserna indikerar kalendertypen som händelsen är en del av. Du tar reda på vad varje färg representerar genom att trycka på MENY och sedan trycka på Mer > Kalendrar. När vyn Dag är öppen för du fingret åt vänster eller höger över skärmen för att visa tidigare eller senare dagar. I vyn Dag visas väderinformationen bara om händelsen infaller inom 5-dygnsprognosen för väderprogrammet. Väderinformation visas inte i vyn Dag när du ändrar vyn Dag så att den visas som en tidlista. Se Ändra Kalenderinställningar för mer information. Vyn Vecka I vyn Vecka visas en tabell över händelser i en vecka. När vyn Vecka är öppen: Du kan trycka på och hålla in ett tidfält för att skapa en ny händelse vid den tidpunkten. Tryck på en händelse för att visa dess information. För fingret till vänster eller höger på skärmen för att visa tidigare eller senare veckor. I en full veckovy kan det vara enklare att välja en händelse med hjälp av den optiska styrkulan. Tryck sedan på den optiska styrkulan för att visa information om den valda händelsen.

114 114 Kalender Visa, redigera eller ta bort en händelse Du kan visa, redigera eller ta bort händelser du skapat. Du kan även visa händelseinbjudningar som andra personer skickat till dig. Visa och redigera en händelse Tryck på STARTSIDA, tryck sedan på och slutligen på Kalender. I vyn Månad trycker du på dagen när händelsen inträffar och trycker sedan på händelsen för att öppna den. Skärmen Händelseinfo öppnas och händelsesammanfattningen visas. När händelsesammanfattningen visas kan du göra följande: Hitta platsen för händelsen i Kartor. Om det är en händelse i Google Kalender eller Exchange ActiveSync markerar du deltagarna för händelsen. Ändra påminnelsetiden. Om det är en händelse i Google Kalender ska du svara om du vill delta i händelsen. Tryck på TILLBAKA-knappen på telefonen för att spara ändringarna du gjort på skärmen Händelseinformation. 4. Om du vill redigera mer information om händelsen trycker du på MENY medan skärmen Händelseinformation är öppen och trycker sedan på Redigera händelse. 5. Gör dina ändringar i händelsen. 6. När du redigerat klart rullar du längst ned på skärmen och trycker sedan på Spara. Ta bort en händelse Det finns en mängd olika sätt att ta bort en händelse. Medan sammanfattningen av en händelse visas på skärmen Händelseinformation trycker du på MENY och sedan på Ta bort händelse. I vyn Dag, Program eller Vecka håller du in en händelse och trycker på Ta bort händelse. När du redigerar en händelse rullar du längst ned på skärmen och trycker på Radera. Om händelsen är återkommande får du frågan om du vill ta bort just det tillfället, detta och alla framtida tillfällen eller tidigare och kommande tillfällen i kalendern.

115 Kalender 115 Kalender händelsepåminnelser Om du har angett minst en påminnelse för en händelse visas ikonen för kommande händelse i meddelandeområdet på statusfältet för att påminna dig om den förestående händelsen. Visa, ta bort permanent eller sätta händelsepåminnelser på snooze Tryck på statusfältet och för sedan fingret nerför skärmen för att öppna Meddelandepanelen. Gör något av följande: Tryck på Rensa för att permanent ta bort händelsepåminnelser och alla andra meddelanden. Andra typer av meddelanden som t.ex. nya meddelanden och missade samtal tas också bort. När du öppnat Meddelandepanelen trycker du på påminnelsen för kalenderhändelsen. Du ser då en lista över alla kommande händelsepåminnelser. Tryck på Sätt alla på snooze för att ställa in snooze på fem minuter för alla påminnelser eller tryck på Ta bort alla permanent för att ta bort alla händelsepåminnelser permanent. Tryck på TILLBAKA för att hålla påminnelserna väntande i meddelandeområdet på statusfältet.

116 116 Kalender Visa och synkronisera kalendrar Du kan välja vilka kalendrar som ska visas eller döljas i telefonens Kalender och vilka som ska hållas synkroniserade. Visa eller dölja kalendrar I en kalendervy trycker du på MENY, trycker på Mer > Kalendrar och markerar eller avmarkerar en kalender för att visa eller dölja den. Tryck på Alla kalendrar för att visa alla kalendrar. Kalendrarna hålls synkroniserade i telefonen, vare dig du döljer dem eller inte. Välja vilka Google-kalendrar som synkroniseras i telefonen Du kan välja vilka Google-kalendrar som ska hållas synkroniserade i telefonen och vilka som ska sluta synkronisera. Sluta synkronisera en Google-kalender I en kalendervy trycker du på MENY och sedan på Mer > Kalendrar. Tryck på MENY igen och tryck på Ta bort kalendrarna. Välj en Google-kalender som du vill ta bort från kalenderlistan och tryck sedan på OK. 4. Tryck på TILLBAKA för att uppdatera Kalender med nya ändringar och återgå till den kalendervy du visade. Kalendrarna du tar bort från kalenderlistan synkroniseras inte längre i telefonen men du har dem kvar och kan arbeta med dem i Google Kalender på webben. Lägga till en Google Kalender att synkronisera med Endast de kalendrar som du skapat eller prenumererar på på webben, men som tidigare tagits bort från kalenderlistan, visas i listan över kalendrar som du kan lägga till. I en kalendervy trycker du på MENY och sedan på Mer > Kalendrar. Tryck på MENY igen och tryck sedan på Lägg till kalendrar. Välj en Google-kalender som du vill lägga till i kalenderlistan och tryck sedan på OK. 4. Tryck på TILLBAKA för att uppdatera Kalender med nya ändringar och återgå till den kalendervy du visade.

117 Kalender 117 Ändra Kalenderinställningar Du kan ändra Kalenderns inställningar för att ange hur den ska visa händelser och hur den ska meddela dig om kommande händelser. I en kalendervy trycker du på MENY och trycker sedan på Mer > Inställningar för att öppna Kalenderns inställningar. Påminnelseinställningar Välj hur du vill att Kalender ska skicka händelsepåminnelser när det finns kommande händelser. Alla kalendrar Markera den här kryssrutan för att använda samma händelsepåminnelseinställningar för alla typer av kalendrar. Om du avmarkerat den här kryssrutan kan du ställa in olika påminnelseinställningar för varje kalender. Ställa in larm och meddelanden Konfigurera händelsepåminnelser att öppna en varning, skicka dig ett meddelande eller stänga av händelsemeddelanden på telefonen. Förinställd påminnelsetid Välj hur snart innan en händelse du vill bli meddelad. Välja ringsignal Välj att en ringsignal ska låta när du får en händelsepåminnelse. Vibrera Välj om du vill att telefonen ska vibrera när du får ett meddelande om en händelse. Dölja avvisade händelser Välj om händelser vars inbjudningar du har avvisat, ska visas eller döljas. Kalendervyinställningar Välj vad som ska visas i Kalender när den öppnas och vad som ska visas i vyerna Dag, Vecka och Månad. Starta om Välj den standardkalendervy som ska visas när du öppnar Kalender. Dagsvyer Välj om vyn Dag ska visas i form av en händelselista eller tidlista. Veckans första dag Ställ in vyerna Månad och Vecka på att starta på en söndag eller måndag. Inkludera väder Kontrollera att denna kryssruta markerats så att väderinformationen visas i händelselistan för vyn Dag. Ort Vyn Dag visar som standard vädret på den plats du befinner dig. Du kan ändra så att den visar vädret för en annan ort.

118 118 Kalender Skicka en vcalendar Du kan skicka en kalenderhändelse som en vcalendar till någons telefon eller datorn med Bluetooth. Du kan även skicka den som en filbilaga med meddelandet. Tryck på STARTSIDA, tryck på och tryck sedan på Kalender. 4. I vyn Månad trycker du på dagen då händelsen inträffar. Tryck på och håll in kalenderhändelsen du vill skicka och tryck sedan på Dela vcalendar. Välj om händelsen ska skickas med Bluetooth eller via e-post. 5. Om du valde att skicka med Bluetooth uppmanas du i de kommande stegen att slå på Bluetooth på telefonen och ansluta till den mottagande Bluetooth-enheten så att vcalendar kan skickas. Följ anvisningarna i Skicka information från telefonen till en annan enhet i kapitlet Bluetooth. Om du valde att skicka via e-post öppnas ett nytt meddelandefönster och vcalendar tas automatiskt med som en bilaga. Ditt standarde-postkonto som valts i e-postprogrammet används för att skicka. Se kapitlet E-post för mer information om att använda e- postprogrammet. Du kan även välja att skicka vcalendar i ett MMS. Se kapitlet Meddelanden för mer information om MMS. Om widgeten Kalender Du kan lägga till widgeten Kalender på Startsidan och den visas då i olika kalendervyer. Om du trycker på en dag eller händelse i widgeten kommer du till kalenderprogrammet. Se Personanpassa Startsidan med widgetar i kapitlet Personanpassa för information om hur du lägger till en widget.

119 Klocka och Väder Om widgeten HTC Klocka HTC Klocka-widgeten som läggs till på Startsidan som standard visar tid, datum och plats. Du kan trycka på väderbilden på den här widgeten för att öppna väderprogrammet och söka efter fler väderprognoser. Se Kontrollera vädret för mer information. Widgeten HTC Klocka levereras med en mängd olika utseenden och modeller. Du kan lägga till ytterligare en klockwidget på den utökade Startsidan om du vill ha en annan klocka som visar tiden för en annan ort. Se Personanpassa Startsidan med widgetar i kapitlet Personanpassa för information om hur du lägger till en widget.

120 120 Klocka och Väder Om klockprogrammet Programmet Klocka är mer än bara en vanlig datum- och tidsklocka. Den fungerar som en skrivbordsklocka som visar datum, tid och väderinformation och den kan bli en nattklocka eller skärmsläckare. Den har en världsklocka som visar tiden på olika platser på jorden. Det finns även en larmklocka, ett stoppur och en nedräkningstimer. Öppna klockprogrammet: Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på widgeten HTC Klocka på Startsidan. Du kan också trycka på STARTSIDA, trycka på och sedan trycka på Klocka. Tryck på flikarna på nedersta raden eller för fingret över flikarna för växla mellan de olika funktionerna i klockprogrammet Fliken Skrivbordsklocka 2 Fliken Världsklocka 3 Fliken Larmklocka 4 Fliken Stoppur 5 Fliken Timer

121 Klocka och Väder 121 Använda Skrivbordsklocka När du öppnar klockprogrammet kommer du direkt till skärmen Skrivbordsklocka. I Skrivbordsklocka visas datum, tid och väder, en larmklocksindikator och en batteriladdningsindikator. Du kan dämpa skärmbelysningen så att endast tid och datum visas i Skrivbordsklocka Larmklocksindikatorn visar om larmklockan är på eller av. Se Ställa in larmklockan för information om hur du slår på och ställer larmklockan. 2 Under datumet och tiden ser du väderinformationen för din aktuella ort. När du trycker på väderinformationen kommer du till väderprogrammet där du kan se väderprognoser för de kommande dagarna. Se Kontrollera vädret för mer information om väderprogrammet. 3 Batteriladdningsindikatorn visar batteriets laddningsnivå. Du ser den bara när telefonen är ansluten med nätadapter eller är ansluten till datorn. 4 Tryck på den här knappen för att dämpa skärmbelysningen och bara visa tid och datum på Skrivbordsklockan. Du lyser upp skärmen igen genom att trycka var som helst på skärmen eller trycka på knappen TILLBAKA på telefonen. 5 Tryck på den här knappen för att dämpa skärmbelysningen och gå in i skärmsläckarläget. När skärmsläckarläget är aktiverat ändrar tid och datum läge på skärmen var femte minut. Du lyser upp skärmen igen genom att trycka var som helst på skärmen eller trycka på knappen TILLBAKA på telefonen. Du kan ändra skärmen Skrivbordsklocka så att datum och tid visas för en annan tidszon. Se Ställa in tidszon, datum och tid för information om hur du väljer en annan tidszon.

122 122 Klocka och Väder Använda Världsklocka Använd skärmen Världsklocka i klockprogrammet för att kontrollera tiden på flera platser i världen samtidigt. Du kan även ställa in din hemort, lägga till fler orter i världsklockslistan och manuellt ställa in din tidszon, datum och tid. Ställa in en hemort Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på widgeten HTC Klocka på Startsidan. Tryck på fliken Världsklocka. Tryck på MENY och tryck sedan på Inställningar för startsida. 4. Ange namnet på din hemort. I takt med att du anger bokstäver filtreras listan för att visa städer och länder som matchar. 5. Rulla genom listan och tryck på din hemort. Ställa in tidszon, datum och tid Om du vill ställa in tidszon, datum och tid manuellt på telefonen måste du stänga av automatisk tidssynkronisering först. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på widgeten HTC Klocka på Startsidan. Tryck på fliken Världsklocka. Tryck på MENY och tryck sedan på Lokala tidsinställningar för att öppna inställningsskärmen Datum och tid Avmarkera kryssrutan Automatiskt. Tryck på Välj tidszon. Rulla genom listan och tryck på önskad tidszon Ändra datumet genom att trycka på Ange datum. Ställ in datumet genom att rulla på hjulen för dag, månad och år på skärmen och tryck sedan på Färdig. Ändra tiden genom att trycka på Ange tid. Ställ in tiden genom att rulla på hjulen för timme och minut på skärmen och tryck sedan på Färdig. Markera kryssrutan Använd 24-timmarsformat för att växla mellan 12-timmarsformat och 24-timmarsformat.

123 Klocka och Väder Tryck på Välj datumformat och välj sedan hur du vill att datum ska visas. (Det datumformat du väljer tillämpas också på det datum som visas i programmet Larmklocka.) Du kan också trycka på STARTSIDA > MENY och sedan trycka på Inställningar > Datum och tid för att öppna skärmen Inställningar för datum och tid. Lägga till en stad på skärmen Världsklocka Lägg till fler städer på skärmen Världsklocka så kan du direkt kontrollera datum och tid i dessa städer. Utöver aktuell hemort och hemorter kan skärmen Världsklocka visa upp till 15 orter. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på widgeten HTC Klocka på Startsidan. Tryck på fliken Världsklocka. Tryck på Lägg till ort. Ange namnet på den stad du vill lägga till. I takt med att du anger bokstäver filtreras listan för att visa städer och länder som matchar. 4. Rulla genom matchningslistan och tryck på den ort du vill lägga till.

124 124 Klocka och Väder Ställa in larmklockan Du kan använda skärmen Alarm i klockprogrammet för att ställa ett eller flera väckningslarm. Ställa in ett alarm Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på widgeten HTC Klocka på Startsidan. Tryck på fliken Alarm. Markera kryssrutan för ett alarm. och tryck sedan på det alarmet. 4. På skärmen Alarminställning för du fingret uppåt eller neråt för att rulla hjulen och ställa alarmtiden. 5. Rulla genom skärmen Alarminställning för att visa alla alternativ för Alarm. Du kan: Mata in alarmets Beskrivning och välj ett Alarmljud. Tryck på Upprepa. Välj vilka dagar i veckan alarmet ska gå och tryck sedan på OK. Markera kryssrutan Vibrera om du vill att telefonen även ska vibrera när alarmet går. 6. När du har ställt alarmet trycker du på Färdig. Du stänger av ett alarm genom att avmarkera kryssrutan (genom att trycka på den) för det alarmet. Om du behöver ställa in fler än tre alarm trycker du på MENY medan alarmskärmen är öppen och trycker på Lägg till alarm. Ta bort ett alarm Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på widgeten HTC Klocka på Startsidan. Tryck på fliken Alarm. På skärmen Alarm trycker du på MENY och trycker sedan på Radera. 4. Markera de alarm du vill ta bort och tryck sedan på Radera.

125 Klocka och Väder 125 Ändra inställningar för alarmljud Om du har ställt in ett eller flera alarm kan du ändra deras inställningar som t.ex. alarmvolym, hur länge alarmet ska vara i pausläge med mera. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på widgeten HTC Klocka på Startsidan. Tryck på fliken Alarm. På skärmen Alarm trycker du på MENY och trycker sedan på Inställningar. Du kan ändra följande inställningar: Larm i tyst läge Det här alternativet som markerat som standard och gör att alarmet låter även när telefonens volym är inställt på tyst läge. Avmarkera den här kryssrutan om du vill tysta alarmet när volymen är i tyst läge. Larmvolym Ställ in volymnivån enligt önskemål för alarmet. Pauslängd Ställ in hur lång pausen ska vara mellan alarmen. Sidoknappsbeteende Välj vad som ska hända med alarmet när du trycker på sidoknappen (VOLYM UPP/NER) på telefonen. Du kan ställa in knappen på paus, ta bort alarmet eller avaktivera knappen. Sidoknappen fungerar bara när telefonens skärm inte är låst. När låsskärmen är öppen trycker du på skärmknappen Paus för att pausa eller för fingret nedåt på skärmen för att ta bort alarmet.

126 126 Klocka och Väder Kontrollera vädret Om du aktiverade lokaliseringstjänsten när du konfigurerade din telefon första gången ser du vädret på din ort till höger om widgeten HTC Klocka på Startsidan. Du kan även använda väderprogrammet för att kontrollera aktuellt väder och väderprognoser för veckans kommande fyra dagar. Utöver vädret på din ort visar det här programmet även väderprognoser för andra orter i världen. Om du inte slog på lokaliseringstjänsten under den första starten av telefonen kan du slå på den i telefonens inställningar så att du kan kontrollera vädret för din aktuella plats i widgeten HTC Klocka, väderprogrammet och widgeten Väder. Tryck på STARTSIDA > MENY, tryck på Inställningar > Plats och markera sedan kryssrutan Använd trådlösa nätverk. Anslut till Internet med telefonens Wi-Fi- eller dataanslutning. Se kapitlet Internet för information om hur du gör detta. Tryck på STARTSIDA, tryck på och tryck sedan på Väder. På skärmen Väder ser du först vädret på din aktuella ort. Om du vill kontrollera vädret på andra orter sveper du med fingret uppåt eller nedåt på skärmen. 4. Väderprogrammet laddar automatiskt ner och visar de senaste väderuppdateringarna. Du kan även ladda ner det senaste vädret när som helst genom att trycka på. 5. Du kan se mer väderinformation på webben genom att trycka på Väder längst ner i mitten på väderskärmen. Lägga till en ort på skärmen Väder Lägg till fler orter på skärmen Världsklocka så kan du direkt kontrollera väderprognoser för dessa orter. Utöver aktuell plats kan väderskärmen visa upp till 15 orter. Tryck på STARTSIDA, tryck på På väderskärmen trycker du på. och tryck sedan på Väder. I textfältet anger du den plats du vill lägga till. I takt med att du skriver in text filtreras listan för att visa förslag på städer som matchar bokstäverna du har matat in. 4. Tryck på önskad stad för att välja den.

127 Klocka och Väder 127 Ändra ordningen på orter på skärmen Väder Tryck på STARTSIDA, tryck på och tryck sedan på Väder. 4. På väderskärmen trycker du på MENY och trycker sedan på Ordna. Tryck på och håll in vid slutet av det objekt du vill flytta. När raden är markerad i grönt drar du den till dess nya position och släpper den sedan. Knacka på Färdig. Ta bort orter från skärmen Väder Tryck på STARTSIDA, tryck på och tryck sedan på Väder. På skärmen Väder trycker du på MENY och trycker sedan på Radera. Markera de orter du vill ta bort och tryck på Radera. Ändra väderalternativ Tryck på STARTSIDA, tryck på och tryck sedan på Väder. På skärmen Väder trycker du på MENY och trycker sedan på Inställningar. Du kan ändra följande väderinställningar: Markera eller avmarkera kryssrutan Uppdatera automatiskt, beroende på för vilket väder du vill att telefonen automatiskt ska ladda ner väderuppdateringar. Du ställer in ett automatiskt uppdateringsschema genom att trycka på Uppdateringsfrekvens och välja ett schema. Tryck på Temperaturskala för att välja om du vill visa vädret i Celsius eller Fahrenheit. Om widgeten Väder Använd widgeten Väder för att direkt kontrollera väderprognoser för din aktuella plats och andra orter utan att behöva öppna väderprogrammet. Widgeten Väder finns i olika utseenden och modeller. Du kan lägga till den här widgeten på Startsidan om den inte redan är tillagd. Se Personanpassa Startsidan med widgetar i kapitlet Personanpassa för information om hur du lägger till en widget.

128 Internet Dataanslutning När du startar telefonen för första gången konfigureras den automatiskt för att använda din mobiloperatörs dataanslutning (om SIM-kortet är isatt). Kontrollera den dataanslutning som används Tryck på STARTSIDA > MENY och tryck på Inställningar > Trådlöst nätverk och nätverk. Tryck på Mobila nätverk > Nätverksoperatörer eller Åtkomstpunktsnamn. Slå av eller på dataanslutningen Du kan optimera batteriets hållbarhet genom att stänga av dataanslutningen. Du kan också spara pengar på minskade avgifter för datatrafik. När din dataanslutning är avstängd kan du inte alltid ta emot automatiska uppdateringar av din e-post, sociala nätverkskonton och annan synkroniserad information. Tryck på STARTSIDA > MENY och tryck på Inställningar > Trådlöst nätverk och nätverk. Markera kryssrutan Mobilt nätverk för att slå på dataanslutning, avmarkera kryssrutan för att slå av dataanslutningen. Skapa en ny anslutningspunkt När du behöver lägga till en dataanslutning till på telefonen får du åtkomstpunktens namn och nödvändiga inställningar (inklusive användarnamn och lösenord om så krävs) från din mobiloperatör. Tryck på STARTSIDA > MENY och tryck på Inställningar > Trådlöst nätverk och nätverk. Tryck på Mobila nätverk > Åtkomstpunktsnamn. På skärmen APN trycker du på MENY och trycker på Ny APN. 4. På skärmen Edit access point anger du APN-inställningar. Tryck på APN-inställningsobjektet för att redigera det. 5. Tryck på MENY och tryck sedan på Spara när konfigureringen av den nya APN är färdig. Aktivera dataroaming Med dataroaming kan du ansluta till nätverk som har avtal med din mobiloperatör och få tillgång till datatjänster när du befinner dig utanför täckningsområdet för din mobiloperatör. Tryck på STARTSIDA > MENY och tryck på Inställningar > Trådlöst nätverk och nätverk. Tryck på Mobila nätverk och markera sedan kryssrutan Dataroaming. Användning av datatjänster vid roaming kan medföra betydande avgifter. Fråga din mobiloperatör om vilka avgifter som gäller innan du aktiverar dataroaming.

129 Internet 129 Wi-Fi Wi-Fi ger trådlös Internetåtkomst vid avstånd på upp till 100 meter. Om du vill använda Wi-Fi på telefonen måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller surfzon. Wi-Fi-signalens tillgänglighet och räckvidd beror på antalet, infrastrukturen och andra objekt genom vilka signalen passerar. Slå på Wi-Fi och ansluta till ett trådlöst nätverk Tryck på STARTSIDA > MENY och tryck på Inställningar > Trådlösa kontroller. 4. Markera kryssrutan Wi-Fi för att slå på Wi-Fi (trådlöst nätverk). Telefonen börjar söka efter tillgängliga trådlösa nätverk. Tryck på Wi-Fi settings. Namnen på och säkerhetsinställningarna för de trådlösa nätverk som upptäcks visas i avsnittet Wi-Fi-nätverk. Tryck på ett Wi-Fi-nätverk för att ansluta till det. Om du väljer ett öppet nätverk blir du automatiskt ansluten till nätverket. Om du väljer ett nätverk som är skyddat med WEP anger du krypteringsnyckeln och trycker på Connect. Beroende på nätverkstypen och dess säkerhetsinställningar kan det även vara nödvändigt att ange mer information eller välja ett säkerhetscertifikat. När telefonen är ansluten till ett trådlöst nätverk visas Wi-Fi-ikonen i statusfältet för att upplysa om ungefärlig signalstyrka (antal staplar som är tända). Om Network notification i Wi-Fi-inställningar är markerat så visas den här ikonen på statusfältet när telefonen upptäcker ett tillgängligt trådlöst nätverk inom räckhåll. När telefonen ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk som den har anslutit till tidigare blir du inte ombedd att ange nyckeln eller annan säkerhetsinformation igen förutsatt att du inte har återställt telefonen till fabriksinställningarna. Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med EAP-TLS-säkerhet Du måste installera nätverkscertifikatet (.p12) på telefonen innan du kan ansluta till ett Wi-Finätverk med EAP-TLS autentiseringsprotokoll. 4. Spara certifikatfilen i rotmappen på minneskortet. Tryck på STARTSIDA > MENY och tryck sedan på Inställningar > Säkerhet. Tryck på Installera från SD-kort. Välj det nätverkscertifikat som behövs för att ansluta till EAP-TLS-nätverket. 5. Följ anvisningarna i föregående avsnitt för att ansluta till Wi-Fi-nätverket.

130 130 Internet Kontrollera status för trådlösa nätverk Tryck på STARTSIDA > MENY och tryck på Inställningar > Trådlöst nätverk och nätverk. På skärmen Trådlöst nätverk och nätverk trycker du på Wi-Fi-inställningar och trycker sedan på det trådlösa nätverket som telefonen för tillfället är ansluten till. En meddelanderuta öppnas och visar Wi-Fi-nätverkets namn, status, hastighet, signalstyrka med mera. Om du vill ta bort inställningarna för trådlöst nätverk i telefonen trycker du på Glöm i det här fönstret. Du måste ange inställningarna igen om du vill ansluta till det här trådlösa nätverket. Ansluta till ett annat Wi-Fi-nätverk På skärmen Trådlösa kontroller trycker du på Wi-Fi-inställningar. De Wi-Fi-nätverk som upptäcks visas i avsnittet Wi-Fi networks. För att söka manuellt efter tillgängliga Wi-Finätverk går du till skärmen Wi-Fi settings, trycker på MENY och sedan på Sök. Tryck på ett annat Wi-Fi-nätverk för att ansluta till det. Om det trådlösa nätverket som du vill ansluta till inte finns i listan över upptäckta nätverk rullar du nerför skärmen och trycker på Lägg till Wi-Fi-nätverk. Ange inställningarna för det trådlösa nätverket och tryck på Spara.

131 Internet 131 Lägga till widgetarna dataanslutning och Wi-Fi Lägg till widgeten dataanslutning och/eller Wi-Fi på Startsidan så att det går snabbare för dig att slå på eller av dessa anslutningar. Tryck på widgeten för att slå på eller av anslutningen. Om du vill lära dig hur man lägger till widgetar, se Lägg till en widget på Startsidan i kapitlet Personanpassa.

132 132 Internet Ansluta till ett virtuellt nätverk (VPN) Från telefonen kan du lägga till, konfigurera och hantera virtuella privata nätverk (VPN) så att du kan ansluta och komma åt resurser inuti ett skyddat lokalt nätverk, som t.ex. ditt företagsnätverk. Förbereda telefonen för en VPN-anslutning Beroende på vilken sorts VPN du använder på jobbet kanske du måste ange dina inloggningsuppgifter och/eller installera säkerhetscertifikat för att det ska gå att ansluta till företagets lokala nätverk. Den här informationen kan du få tag i från din nätverksadministratör. Dessutom måste telefonen först upprätta en dataanslutning över Wi-Fi eller dataanslutning innan du kan initiera en VPN-anslutning. Information om att konfigurera och använda dessa anslutningar på telefonen finns i Dataanslutning och Wi-Fi i det här kapitlet. Konfigurera skyddad lagring av identitetsuppgifter Om nätverksadministratören säger till dig att hämta och installera säkerhetscertifikat måste du först upprätta skyddad lagring av identitetsuppgifter i telefonen. Tryck på STARTSIDA > MENY, tryck på Inställningar > Säkerhet och tryck sedan på Ange lösenord. Ange ett nytt lösenord (minst 8 tecken utan mellanrum) för lagring av identitetsuppgifter, rulla nedåt och bekräfta lösenordet och tryck sedan på OK. Markera kryssrutan Använd skyddade identitetsuppgifter. Du kan sedan hämta och installera de certifikat som behövs för att komma åt det lokala nätverket. Nätverksadministratören kan förklara hur det går till. Lägga till en VPN-anslutning Tryck på STARTSIDA > MENY och tryck sedan på Inställningar > Trådlöst nätverk och nätverk > VPN-inställningar. Tryck på Lägg till VPN och tryck sedan på den typ av VPN du vill lägga till. Tryck på VPN-inställningarna och konfigurera dem enligt den säkerhetsinformation som du fick av nätverksadministratören. 4. När du är klar trycker du på MENY och sedan på Spara. VPN läggs då till i VPN-delen av skärmen VPN-inställningar. Ansluta till ett VPN Tryck på STARTSIDA > MENY och tryck sedan på Inställningar > Trådlöst nätverk och nätverk > VPN-inställningar. Under avsnittet VPN trycker du på det VPN som du vill ansluta till. 4. Ange vid uppmaning inloggningsuppgifterna och tryck sedan på Anslut. När du är ansluten visas VPN-anslutningsikonen i meddelandeområdet i namnlisten. Öppna webbläsaren för att komma åt resurser som t.ex. intranätplatser på företagsnätverket. Se Använda telefonens webbläsare för mer information.

133 Internet 133 Koppla från en VPN-anslutning Tryck på och håll ned statusfältet och för sedan fingret nedåt för att öppna Meddelandepanelen. Tryck på VPN-anslutningen för att återgå till skärmen VPN-inställningar och tryck sedan på VPN-anslutningen för att koppla från den. När telefonen är bortkopplad från VPN visas ikonen för VPN frånkopplat i namnlisten. i meddelandeområdet

134 134 Internet Använda telefonens webbläsare Öppna webbläsaren för att börja surfa på nätet. Webbläsaren är fullständigt optimerad och erbjuder avancerade funktioner som ger en total surfingupplevelse på din telefon. Telefonen måste ha en aktiv dataanslutning eller Wi-Fi-anslutning för att ansluta till Internet. Öppna webbläsaren Gör något av följande: Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på Internet. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Internet. Gå till en webbsida På webbläsarskärmen trycker du på MENY och sedan på adressfältet högst upp på skärmen. Ange adressen till en webbsida med hjälp av tangentbordet. I takt med att du knappar in adressen visas matchande webbadresser på skärmen. Tryck på en adress för att gå direkt till webbsidan eller fortsätt att skriva in webbsidans adress. Tryck på Enter-tangenten på tangentbordet på skärmen. Ställa in en startsida Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Internet. Tryck på MENY och tryck sedan på Mer > Inställningar > Ställ in startsida. På skärmen Ställ in startsida väljer du den startsida du vill använda. Ändra skärmorienteringen Telefonen ändrar skärmorienteringen automatiskt beroende på hur du håller telefonen. Kryssrutan Riktning i STARTSIDA > MENY > Inställningar > Ljud och skärm måste vara markerad för att skärmens riktning ska ändras automatiskt. Bläddra i fullständiga versioner på alla webbplatser På vissa webbplatser visas en mobilversion av deras sidor för telefonwebbläsare. Du kan välja att visa den fullständiga versionen av alla sidor, även för dessa webbplatser. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Internet. Tryck på MENY, tryck på Mer > Inställningar och avmarkera sedan kryssrutan Mobilvy.

135 Internet 135 Navigera på en webbsida Du kan svepa med fingret över skärmen eller den optiska styrkulan för att navigera och visa andra delar av webbsidan. Zooma in eller ut på en webbsida Tryck snabbt två gånger på skärmen för att zooma in och tryck sedan snabbt på skärmen två gånger igen för att zooma ut. Du kan även använda fingrarna för att klämma ihop eller vidga sidan för att zooma in och ut. Vidga sidan med tummen och pekfingret för att zooma in. Pressa ihop sidan med tummen och pekfingret för att zooma ut. Välja en länk på en webbsida Du kan trycka på en länk med fingret för att öppna den eller trycka på och hålla in länken för ytterligare alternativ. Länk Adresser till webbsidor (URL:er) E-postadress Korrekt åtgärd Tryck på länken för att öppna webbsidan. Tryck på och håll in länken för att öppna en meny där du kan öppna, skapa ett bokmärke, kopiera till Urklipp eller dela länken via e-post. Tryck för att skicka ett e-postmeddelande till e-postadressen. Tryck och håll in länken och tryck på Copy på menyn för att kopiera e-postadressen till Urklipp. Du kan klistra in e-postadressen senare när du skapar en ny kontakt eller skickar ett nytt e-postmeddelande.

136 136 Internet Webbläsaren känner också igen vissa telefonnummer och adresser som gör att du kan ringa upp telefonnumret eller hitta adressen via Google Maps. När du navigerar till ett telefonnummer eller en adress som känns igen markeras den. Länk Gatuadress Telefonnummer Korrekt åtgärd Tryck på adressen för att öppna Google Maps och leta reda på adressen. Tryck för att öppna uppringningsskärmen och ringa upp telefonnumret. Du kan även navigera till en länk på en webbsida och markera den med den optiska styrkulan. Detta är särskilt användbart när text och länkar visas med liten storlek. Länkarna omges av en färgad ruta när de är markerade Länken är markerad. 2 Länken är inte markerad. När du markerat en länk med den optiska styrkulan kan du trycka på den optiska styrkulan för att öppna länken eller trycka på och hålla in den optiska styrkulan för fler alternativ. Öppna ett nytt webbläsarfönster Öppna flera webbläsarfönster för att göra det lättare att växla från en webbplats till en annan. Du kan öppna upp till 4 webbläsarfönster. Medan du tittar på en webbsida trycker du på MENY och trycker på Fönster. Tryck på knappen +. Ett nytt webbläsarfönster öppnas och visar den startsida som är inställd.

137 Internet 137 Växla mellan webbläsarfönster Medan du tittar på en webbsida trycker du på MENY och trycker på Fönster. Markera det webbläsarfönster som du vill visa genom att föra fingret över skärmen från höger till vänster. 1 2 Hitta text på en webbsida 1 Tryck för att stänga webbsidan. 2 Tryck för att visa webbsidan i helskärmsläge. Medan du tittar på en webbsida trycker du på MENY och trycker på Mer > Sök på sidan. Ange önskat sökord. I takt med att du anger tecken visas matchande tecken markerade. Tryck på vänsterpil eller högerpil om du vill gå till föregående eller nästa matchande objekt. Hämta program från webben Innan du kan hämta program från webben måste du först aktivera hämtning från telefonens inställningar. Tryck på STARTSIDA > MENY och tryck sedan på Inställningar > Program. Markera kryssrutan Okända källor. När dialogrutan Observera öppnas trycker du på OK. Alla program som hämtas sparas på minneskortet. Försäkra dig om att du har satt i ett minneskort i telefonen innan du försöker hämta ett program från nätet. Mer information om hur du sätter i ett minneskort hittar du i kapitlet Telefonens grunder. Program som hämtas från webben kan komma från okända källor. För att skydda din telefon och dina personuppgifter bör du bara hämta program från betrodda källor som Android Market. Se Hitta och installera program från Android Market i kapitlet Fler program för mer information. Visa nedladdade filer Medan du tittar på en webbsida trycker du på MENY och trycker sedan på Mer > Nedladdade filer.

138 138 Internet Kopiera text, slå upp information och dela Du kan markera text och sedan: Kopiera den. Slå upp på Wikipedia eller Google ordlista. Hämta en översättning av texten från Google översätt. Dela texten i ett nytt e-postmeddelande, MMS eller i din statusuppdatering i ett socialt nätverk. Markera text Tryck på och håll in ett ord. Om du vill markera text i en länk trycker du på och håller in länken och trycker sedan på Kopiera text. Dra i start- och slutmarkörerna för att markera omgivande text som du vill markera Tryck för att kopiera, söka/översätta eller dela texten. 2 Start- och slutmarkörer. Dra för att öka eller minska texturvalsområdet. När du markerar ett större stycke text ändras markörernas utseende. Du kan dra dessa markörer uppåt eller nedåt för att markera flera textavsnitt.

139 Internet 139 Kopiera och klistra in text När du har markerat texten du vill kopiera trycker du på urklipp.. Markerad text kopieras då till I ett textfält (t.ex. medan du skriver ett meddelande) trycker du på och håller in på punkten där du vill klistra in texten. Tryck på Klistra in. Söka i eller översätta text När du har markerat texten du vill söka i eller kopiera trycker du på. Tryck på någon av följande flikar: Wikipedia. Sök efter relaterad information på Wikipedia, baserat på texten du markerat. Google översätt. Översätter texten till ett annat språk. Google ordlista. Slå upp markerad text i ordlistan. Klistra in text i ett nytt meddelande eller en statusuppdatering i ett socialt nätverk När du har markerat texten du vill dela trycker du på. Välj ett alternativ och klistra in den markerade texten i ett nytt e-postmeddelande, MMS eller i din statusuppdatering i ett socialt nätverk som t.ex. Twitter. Se kapitlet E-post, Meddelanden och Umgänge för mer information om att använda dessa funktioner. Visa bokmärken och tidigare besökta sidor Du kan lagra ett obegränsat antal bokmärken i telefonen. Du kan även komma åt en historikslista över webbplatser du har besökt eller snabbt visa sidorna du besöker mest. Sätta ett bokmärke på en webbsida Medan du tittar på en webbsida trycker du på MENY och trycker på Lägg till bokmärke. Skärmen New bookmark öppnas. Redigera bokmärkets namn vid behov och tryck sedan på Färdig. Öppna ett bokmärke Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Internet. Tryck på MENY och tryck sedan på Navigera. På fliken Bokmärken navigerar du till bokmärket du vill öppna och trycker sedan på det. Redigera ett bokmärke Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Internet. Tryck på MENY och tryck sedan på Navigera. På fliken Bokmärken trycker du på MENY och trycker sedan på Redigera. 4. Tryck på bokmärket du vill redigera. 5. Mata in dina ändringar och tryck på Färdig.

140 140 Internet Visa en tidigare besökt sida Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Internet. Tryck på MENY och tryck sedan på Navigera. På fliken Historik navigerar du till sidan du vill visa och trycker sedan på den. Rensa listan på tidigare besökta sidor Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Internet. Tryck på MENY och tryck sedan på Navigera. På fliken Historik trycker du på MENY och trycker sedan på Rensa historik. Visa en sida som du besöker ofta Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Internet. Tryck på MENY och tryck sedan på Navigera. På fliken Mest besökta navigerar du till sidan du vill visa och trycker sedan på den. Rensa listan på tidigare besökta sidor Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Internet. Tryck på MENY och tryck sedan på Navigera. På fliken Mest besökta trycker du på MENY och trycker sedan på Rensa alla. Ändra visningen av bokmärken eller mest besökta sidor Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Internet. Tryck på MENY och tryck sedan på Navigera. På fliken Bokmärken eller fliken Mest besökta, trycker du på MENY och trycker sedan på Miniatyrer, Lista eller Rutnät eller ändrar vy. Om du t.ex. är i vyn Miniatyrer och du vill visa bokmärken i ett rutnät trycker du på MENY > Lista och trycker sedan på MENY > Rutnät. Ställa in alternativ för webbläsaren Anpassa webbläsaren till dina surfvanor. Ställ in alternativ för visning, sekretess och säkerhet när du använder webbläsaren. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Internet. Tryck på MENY och tryck sedan på Mer > Inställningar.

141 Internet 141 Använda telefonen som ett modem (tethering) Anslut till Internet med din bärbara eller stationära dator när du vill med telefonens dataanslutning. Information om att konfigurera och använda datanslutningen finns i Dataanslutning tidigare i det här kapitlet. Du måste installera HTC Sync innan du kan använda telefonen som ett modem. Se Använda HTC Sync i kapitlet Synkronisering för mer information. Du måste ha ett SIM-kort installerat i telefonen för att kunna använda det som modem för datorn. Försäkra dig om att telefonens dataanslutning är påslagen. Se Slå på eller av dataanslutningen tidigare i det här kapitlet för att lära dig hur man slår på telefonens dataanslutning. Anslut telefonen till datorn med den medföljande USB-kabeln. På skärmen Anslut till PC trycker du på Internetdelning och trycker på Färdig. När du använder telefonen som ett modem är funktionen USB-masslagring avaktiverad och du kan alltså inte använda HTC Sync.

142 Bluetooth Använda Bluetooth Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknik för korta avstånd som gör att enheter kan utväxla information på cirka åtta meters avstånd från varandra utan någon fysisk anslutning. Stäng av Bluetooth när den inte används för att spara på batteriet eller på platser där det är förbjudet att använda trådlösa enheter, som t.ex. ombord på ett flygplan och på sjukhus. Slå av och på Bluetooth Tryck på STARTSIDA > MENY och tryck på Inställningar > Trådlöst nätverk och nätverk. Markera eller avmarkera kryssrutan Bluetooth. Ett ännu enklare sätt att slå på och av Bluetooth är med widgeten Bluetooth på Startsidan. Se Lägga till en widget på Startsidan i kapitlet Personanpassa för anvisningar om att lägga till en widget på Startsidan. Ändra telefonens namn Telefonens namn identifierar din telefon för andra enheter. Tryck på STARTSIDA > MENY och tryck på Inställningar > Trådlöst nätverk och nätverk. Om kryssrutan Bluetooth inte markerats ska du markera den för att slå på Bluetooth. Tryck på Bluetooth-inställningar > Enhetens namn. 4. Ange telefonens namn i dialogrutan och tryck sedan på OK.

143 Bluetooth 143 Ansluta ett headset eller en bilsats med Bluetooth Du kan lyssna på musik via ett Bluetooth-stereoheadset eller ha handsfree-konversationer med ett kompatibelt headset eller bilsats med Bluetooth. Du ställer in stereoljud och handsfree på samma sätt. För att du ska kunna lyssna på musik med headsetet eller bilsatsen måste de ha stöd för A2DP Bluetooth-profilen. Tryck på STARTSIDA > MENY och tryck på Inställningar > Trådlöst nätverk och nätverk > Bluetooth-inställningar. Om Bluetooth inte är på trycker du på kryssrutan Bluetooth för att slå på. Kontrollera att headsetet är upptäckbart så att telefonen kan hitta det. Se anvisningarna som medföljde headsetet för information om hur du ställer in det på upptäckbart läge. 4. Tryck på Sök efter enheter. Telefonen startar och söker efter Bluetooth-enheter inom räckhåll. 5. När namnet på ditt headset visas i avsnittet Bluetooth-enheter trycker du på namnet. Telefonen försöker sedan automatiskt skapa en koppling med headsetet. 6. Om automatisk koppling inte lyckas anger du lösenordet som medföljde headsetet. Status för koppling och anslutning visas under namnet på handsfreeheadset eller bilsatsen i avsnittet Bluetooth-enheter. När Bluetooth-headsetet eller bilsatsen har anslutits till telefonen visas ikonen för Bluetooth-anslutning i statusfältet. Beroende på vilken typ av headset eller bilsats du har anslutit kan du börja använda headsetet eller bilsatsen för att lyssna på musik och/eller ringa och ta emot telefonsamtal. Ansluta ett headset eller en bilsats igen När du har skapat en koppling mellan ett headset och telefonen ska du kunna ansluta den automatiskt igen genom att slå på Bluetooth på telefonen och sedan slå på headsetet. Ibland kan du dock behöva ansluta manuellt, t.ex. om du har använt headsetet med en annan Bluetooth-enhet. 4. Tryck på STARTSIDA > MENY och tryck på Inställningar > Trådlöst nätverk och nätverk > Bluetooth-inställningar. Om Bluetooth inte är på trycker du på kryssrutan Bluetooth för att slå på. Kontrollera att telefonen är upptäckbar. Tryck på headsetets namn i avsnittet Bluetooth-enheter. 5. Om du uppmanas att ange ett lösenord kan du försöka med 0000 eller 1234, eller läsa i headsetets/bilsatsens dokumentation för att hitta lösenordet. Om du fortfarande inte kan ansluta till headsetet eller bilsatsen följer du anvisningarna i Koppla från en Bluetooth-enhet i det här kapitlet och följer sedan anvisningarna i Ansluta ett headset eller en bilsats med Bluetooth ovan.

144 144 Bluetooth Koppla från en Bluetooth-enhet Koppla från en Bluetooth-enhet Tryck på STARTSIDA > MENY och tryck på Inställningar > Trådlöst nätverk och nätverk > Bluetooth-inställningar. I avsnittet Bluetooth-enheter trycker du och håller in enheten för att koppla från. Tryck på Koppla ifrån. Koppla från en Bluetooth-enhet Du kan få telefonen att glömma att det finns en koppling mellan den och en annan Bluetooth-enhet. När du ansluter till den andra enheten igen kan det vara nödvändigt att ange eller bekräfta lösenordet igen. Tryck på STARTSIDA > MENY och tryck på Inställningar > Trådlöst nätverk och nätverk > Bluetooth-inställningar. I avsnittet Bluetooth-enheter trycker du och håller in enheten för att koppla från. Tryck på Ta bort parkoppling.

145 Bluetooth 145 Skicka och ta emot information med Bluetooth Du kan använda Bluetooth för att överföra information mellan telefonen och en annan enhet med Bluetooth aktiverat som t.ex. en telefon eller bärbar dator. Första gången du överför information mellan telefonen och en annan enhet måste du ange eller bekräfta ett säkerhetslösenord. Efter det har det skapats en parkoppling mellan telefonen och den andra enheten och du behöver inte utbyta lösenord för att överföra information i framtiden. Skicka information från telefonen till en annan enhet Du kan skicka följande typer av information, beroende på vilken enhet du skickar till: Bilder och video Kalenderhändelser Kontakter Ljudfiler Ställ in den mottagande enheten på upptäckbart läge. Det kan också vara nödvändigt att ställa in den på Ta emot information via trådlös överföring eller Ta emot filer. Se enhetens dokumentation för anvisningar om att ta emot information via Bluetooth. Öppna programmet som innehåller informationen eller filen du vill skicka på telefonen. Om du t.ex. vill överföra ett foto trycker du på STARTSIDA och trycker på > Foton. Följ anvisningarna för typen av objekt du vill skicka: Foto eller video (i Kamera). När du tagit ett foto trycker du på knappen Dela på förhandsgranskningsskärmen, och trycker sedan på Bluetooth. Foton och videor (i Foto). Tryck på ett album på fliken Album. Tryck på knappen Dela, tryck på Bluetooth, välj de objekt du vill dela och tryck sedan på Nästa. Kalenderhändelse. Håll in händelsen i vyn Kalenderdag, Program eller Vecka och tryck sedan på Dela vcalendar > Bluetooth. Kontakt. På fliken Alla på skärmen Personer håller du in kontakten och trycker på Sänd kontakt som vcard. Tryck på nedåtpilikonen och välj sedan Bluetooth i listan som visas. Musikspår. När spåret visas på skärmen Spelas nu trycker du på MENY och trycker sedan på Dela > Bluetooth. Röstinspelning. På huvudskärmen Röstinspelaren trycker du på knappen Dela trycker sedan på Bluetooth. och 4. Om du uppmanas at slå på Bluetooth trycker du på Ja. 5. Tryck på den mottagande enhetens namn. 6. Acceptera vid uppmaning anslutningen för den mottagande enheten och ange samma lösenord för både din telefon och den andra enheten, eller bekräfta det automatiskt genererade lösenordet. 7. Acceptera filen för den mottagande enheten.

146 146 Bluetooth Platsen där informationen sparas beror på typen av information och den mottagande enheten: Om du skickar en kalenderhändelse eller kontakt läggs den normalt till direkt i motsvarande program på den mottagande enheten. Om du t.ex. skickar en kalenderhändelse till en kompatibel telefon visas händelsen i den telefonens kalenderprogram. Om du skickar en annan filtyp till en Windows-dator sparas den normalt i mappen Bluetooth Exchange bland dina personliga dokumentmappar. I Windows XP kan sökvägen vara: C:\Documents and Settings\[ditt användarnamn]\my Documents\Bluetooth Exchange I Windows Vista kan sökvägen vara: C:\Users\[ditt användarnamn]\documents Om du skickar en fil till en annan enhet kan platsen där den sparas bero på filtypen. Om du t.ex. skickar en bildfil till en annan mobiltelefon kan den sparas i en mapp som heter Bilder. Ta emot information från en annan enhet Din enhet kan ta emot en mängd olika filtyper med Bluetooth, däribland foton, musikspår och dokument som t.ex. PDF-filer. För att ta emot filer från en annan enhet måste det sitta ett SD-kort i telefonen. Tryck på STARTSIDA > MENY och tryck på Inställningar > Trådlöst nätverk och nätverk > Bluetooth-inställningar. Om Bluetooth inte är på trycker du på kryssrutan Bluetooth för att slå på. Markera kryssrutan Synlighet På den sändande enheten skickar du en eller flera filer till telefonen. Se enhetens dokumentation för anvisningar om att skicka information via Bluetooth. Ange vid uppmaning samma lösenord för både din telefon och den andra enheten, eller bekräfta det automatiskt genererade lösenordet. En Bluetooth-begäran om auktorisering visas på telefonen. Om du vill ta emot filer automatiskt i framtiden från den sändande enheten markerar du kryssrutan Lita alltid på enheten. 7. Tryck på OK När telefonen får ett meddelande om filöverföring för du fingret nedåt på Meddelandepanelen och trycker på Acceptera. Ett meddelande visas när en fil överförts. Du kan öppna filen direkt genom att föra fingret nedåt på Meddelandepanelen och trycka på relevant meddelande. Vad som händer sedan när du öppnar en mottagen fil beror på filtypen: Mediefiler och dokument öppnas vanligen direkt i ett kompatibelt program. Om du t.ex. öppnar ett musikspår börjar det spelas upp i Musik-programmet. För en vcalendar-fil väljer du den kalender i vilken du vill spara händelsen och trycker sedan på Importera. vcalendar läggs till bland dina händelser i Kalender. Se kapitlet Kalender för information om att använda Kalender. Om det för en vcard-kontaktfil finns flera vcard-filer på minneskortet kan du välja att importera en, flera eller alla dessa kontakter till kontaktlistan.

147 Bluetooth 147 Lägga till en mapp som mottagits via Bluetooth på Startsidan Du kan lägga till en mapp på Startsidan som visar alla filer du har tagit emot med Bluetooth. Tryck på STARTSIDA och sedan på. På skärmen Lägg till på Startsidan trycker du på Mapp > Bluetooth mottaget. Håll in mappikonen Bluetooth mottaget och dra den till önskat läge på Startsidan. Tryck på mappikonen för att visa mappinnehållet. Tryck på filnamnet för att öppna en fil.

148 Kamera Kamerans grunder När du reser i arbetet eller på semester kan du ta foton och spela in videoklipp av resan och mötena med telefonens kamera. Kontrollera att microsd-kortet är isatt innan du använder telefonens kamera. Foton och videoklipp som tagits med kameran sparas på microsd-kortet. Om du ännu inte har satt i ditt microsd-kort i telefonen följer du anvisningarna i Sätta i minneskortet i kapitlet Telefonens grunder för att sätta i det. Om du vill öppna kameran i fotoläget och ta foton trycker du på STARTSIDA och trycker på Kamera. Om du vill öppna kameran direkt i videoläget så att du omedelbart kan börja spela in videoklipp trycker du på STARTSIDA och trycker sedan på Videokamera. Skärmen Viewfinder Kameran visas endast i liggande vy. Följande reglage finns på Viewfinder-skärmen: Meny-fliken Tryck på den här för att öppna menypanelen och ändra kamerainställningarna. Se Ändra kamerainställningar för mer information. 2 Knappen Visa Tryck på den här för att öppna programmet Foton så att du kan bläddra genom och visa foton och videoklipp på minneskortet. Se kapitlet Foton för mer information. 3 Autofokus-indikatorn När du riktar kameran mot ett annat motiv eller en annan plats visas autofokusindikatorn på skärmen i mitten när kameran automatiskt fokuserar på skärmens mitt. När du trycker på ett annat område på skärmen flyttas indikatorn dit där du tryckte och kameran fokuserar automatiskt på det området. 4 Knappen Zooma Tryck på den här för att visa eller dölja xoomfältet på skärmen. Se Zooma för mer information. 5 Knappen Blixt Tryck på den här för att växla mellan kamerans olika blixtlägen.

149 Kamera 149 Använda den optiska styrkulan som utlösare Den optiska styrkulan fungerar som utlösare för kameran. Tryck på den optiska styrkulan om du vill ta ett foto eller börja spela in video. Tryck på den igen om du vill sluta spela in video. Granskningsskärmen När du tagit ett foto eller spelat in video visas fotot eller startbilden i videoklippet som du just spelat in, på skärmen Granska. Du kan trycka på knapparna på skärmen för att ta bort fotot eller videoklippet, visa det i fotoprogrammet eller dela det. Tillbaka Återgå till skärmen Viewfinder. Radera Ta bort den infångade bilden eller videoklippet. Dela Skicka det tagna fotot eller det inspelade videoklippet till en annan telefon eller dator med Bluetooth, skicka det via e-post eller välj ett socialt nätverk som du vill ladda upp det till. Visa Öppna och använd fotoprogrammet för at visa det tagna fotot eller videoklippet, rotera fotot osv. Se kapitlet Foton för mer information.

150 150 Kamera Zooma Innan du tar ett foto eller spelar in ett videoklipp kan du först använda zoomfältet på skärmen för att zooma in eller ut på motivet. Du kan visa zoomfältet på skärmen genom att trycka på knappen Zooma. Du kan även föra fingret uppåt eller nedåt på skärmen Viewfinder för att zooma in eller ut. Medan zoomfältet visas på skärmen Viewfinder ser du även återstående foton eller längden på videoinspelningen längst upp till höger på skärmen. Du kan göra följande: För fingret uppåt eller nedåt på skärmen Viewfinder för att sakta zooma in eller ut. Du kan även dra fingret över zoomfältet. Tryck på Tryck på för att zooma in på den största förstoringen. för att zooma ut till verklig storlek. När du är klar väntar du några sekunder tills zoomfältet automatiskt försvinner från skärmen. Du kan även trycka på knappen Zooma igen eller trycka på skärmen Viewfinder för at dölja den.

151 Kamera 151 Ta ett foto Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på Kamera. Innan du tar fotot kan du först zooma in på motivet. Se Zooma för information om hur du använder zoomfältet på skärmen. På skärmen Viewfinder trycker du på knappen Blixt flera gånger för att välja ett blixtläge för kameran beroende på ljusförhållandena: Autoblixt Blixt på Blixt av 4. Flytta telefonen tills motivet är inramat av skärmen Viewfinder. 5. Sätt kamerans autofokus mitt på skärmen. Du kan också peka på ett annat område på skärmen som du vill fokusera på. 6. Tryck på den optiska styrkulan för att ta fotot. 7. Välj vad du vill göra med fotot du just har tagit. Se Granskningsskärmen för mer information. Aktiveras inte kamerans blixtljus? Det tar mycket på batteriet att använda blixten. Kameran sparar på batteriet genom att avaktivera blixten (även när du har ställt in kamerans blixtläge på Auto-blixt eller Blixt på) när något av följande inträffar: Du får ett inkommande samtal Blixten avaktiveras temporärt när du får ett inkommande samtal. När samtalet avslutats kan du använda blixten igen. Om du har ställt in blixten på Blixt på aktiveras den igen när du svarat och avslutat samtalet. Telefonens batterinivå når 15 % eller lägre Ladda batteriet så att kameran kan ha tillräckligt mycket batterikraft för att använda blixten. Kallt väder kan sänka batteriets funktion vilket påverkar blixten För att vara säker på att kameran har tillräckligt med batterikraft för att använda blixten ska du hålla telefonen varm. När telefonen inte används ska du lägga den inuti jackan så att den hålls varm och försöka undvika plötsliga temperaturändringar som kan påverka batteriets funktion.

152 152 Kamera Upptäck ansikten När du använder autofokusfunktionen i telefonens kamera för att fotografera människor kan kameran automatiskt känna igen människors ansikten och justera om fokus. Upptäck ansikten fungerar inte i videoläge. Spela in ett videoklipp Tryck på STARTSIDA, tryck på och tryck sedan på Videokamera. Innan du spelar in videoklippet kan du först zooma in på motivet. Se Zooma för information om hur du använder zoomfältet på skärmen. Flytta telefonen tills motivet är inramat av skärmen. 4. Sätt kamerans autofokus mitt på skärmen. Du kan också peka på ett annat område på skärmen som du vill fokusera på. 5. Tryck på den optiska styrkulan för att börja spela in video. 6. Sluta spela in genom att trycka på den optiska styrkulan igen. 7. Välj vad du vill göra med videoklippet du just spelat in. Se Granskningsskärmen för mer information.

153 Kamera 153 Kamerainställningar Öppna menypanelen för att ändra grundläggande kamerainställningar och komma åt fler kamerainställningar. Du kan också växla mellan foto- och videoläge på menypanelen. Ändra grundläggande inställningar På skärmen Viewfinder trycker du på för att öppna menypanelen. Om du vill ändra grundläggande kamerainställningar trycker du på någon av dessa ikoner på menypanelen: Exponering Det finns en list för Ljusstyrka med vilken du kan justera ljusstyrkan. För fingret uppåt eller nedåt på ljusstyrkelisten för att öka eller minska ljusstyrkan. Bildegenskaper För fingret över varje skjutreglage för att justera kontrast, mättnad och skärpa. Effekt Du kan lägga på en specialeffekt på foton och videoklipp som du vill ta. Rulla genom Effekt-menyn och välj mellan effekter som t.ex. sepia, solarisera, färgreduktion med mera. Ändra avancerade inställningar På skärmen Viewfinder trycker du på för att öppna menypanelen. Tryck på på menypanelen för att visa menyn Inställningar och komma åt fler kamerainställningar. Följande är inställningar som du kan ändra på menyn Inställningar: Vitbalans Vitbalans ger kameran möjlighet att fånga in färger på ett mer exakt sätt genom justeringar enligt olika ljusförhållanden. Inställningar för vitbalans är: Auto, Vitt ljus, Lysrör, Dagsljus och Molnigt. ISO (endast fotoläge) Du kan välja en ISO-nivå eller ställa in den på Auto igen. Högre ISO-värden är bättre om du tar bilder i svagt ljus.

154 154 Kamera Upplösning Välj en foto- eller videoupplösning för infångning. Bredbild (endast fotoläge) När den här kryssrutan markerats (standard) är tillgängliga fotoupplösningar i bildförhållandet 5:3 och du kan använda hela Viewfinder-skärmen för att rama in motivet. När den inte markerats är tillgängliga fotoupplösningar i standardbildförhållandet 4: Kvalitet (endast fotoläge) Välj önskad kvalitetsnivå för fototagning. Självutlösare (endast fotoläge) Om du behöver ta ett självporträtt eller gruppfoto kan du ställa in självutlösaren på antingen två eller tio sekunder. Geo-tag-foton (endast fotoläge) Markera den här kryssrutan när du vill spara GPS-platsen i tagna foton. Typ av kodning (endast videoläge) Välj en komprimeringstyp vid videoinspelning. Inspelningslängd (endast videoläge) Ställ in maximal längd eller filstorlek för videoinspelning. Spela in med ljud (endast videoläge) Markera eller avmarkera kryssrutan, beroende på om du vill spela in ljud när du spelar in video. Mätläge Ställ in hur kameran mäter ljusmängden för att beräkna den bästa exponeringen: Med Punkt mätläge kan kameran mäta ljuset runt fokuspunkten. Med Mittområde kan kameran mäta ljuset i mitten. Med läget Genomsnitt kan kameran mäta ljuset i hela bilden. Granska efter infångning Ställ in tiden som ett infångat foto eller video ska visas på granskningsskärmen innan kameran ändrar tillbaka till Viewfinder-skärmen. Flimmerjustering När du fotograferar inomhus under lysrör ska inställningen vara på Auto. Ändra den annars till rätt frekvens (50 Hz eller 60 Hz) för effekten där du bor för att reducera flimmer. Autofokus Det här alternativet aktiverar eller avaktiverar centrerad autofokus. Autofokus är aktiverat som standard. Upptäck ansikten (endast i fotoläge) Med det här alternativet kan kameran känna igen ansikten och justera fokus automatiskt. Upptäck ansikten går inte att använda om du inaktiverar Autofokus.

155 Kamera 155 Slutarljud Markera eller avmarkera den här kryssrutan, beroende på om du vill att kameran ska spela upp ett slutarljud när du trycker på utlösaren eller inte. Tidsstämpel (endast fotoläge) Markera den här kryssrutan om du vill att datum och tid ska stå på tagna foton. Rutnät (endast fotoläge) Markera den här kryssrutan om du vill att ett rutnät ska visas på Viewfinder-skärmen så att du enkelt kan rama in och centrera motivet innan du tar fotot. Återställ till standard Tryck på den här för att ändra tillbaka till kamerans standardinställningar.

156 Foton Om programmet Foton Med programmet Foton kan du visa foton och titta på foton som du har tagit med telefonens kamera, laddat ner eller kopierat på minneskortet. Du kan även titta på dina foton och dina vänners foton som finns i dina sociala nätverk (endast Facebook och Flickr). För foton som finns på minneskortet kan du göra grundläggande redigering som t.ex. att rotera och beskära. Du kan även enkelt använda ett foto som kontaktbild eller bakgrund och dela foton med dina vänner. Välja ett album Öppna programmet Foton, tryck på STARTSIDA, tryck på och tryck sedan på Foton. Programmet Foton öppnas på skärmen Album där dina foton och videoklipp organiseras efter album så att de kan visas enkelt. Följande är förinställda album: Med Kamerabilder kan du visa foton och videoklipp som sparats i kamerans mapp. Foton och videoklipp som du ställer in som dina favoriter grupperas under Mina favoriter. Med Alla foton kan du visa alla foton som sparats i alla mapparna på minneskortet. Med Alla videor kan du visa alla videoklipp som sparats i alla mapparna på minneskortet. Med Alla nedladdningar kan du visa foton och videoklipp som du laddat ner. Mappar på minneskortet som innehåller foton och videoklipp behandlas också som album och anges under de förinställda albumen. De riktiga mappnamnen används som albumnamn. Tryck helt enkelt på ett album för att visa fotona och/eller videoklippen i det albumet. Om det finns foton eller videoklipp under rotsökvägen på minneskortet (som inte finns i mapparna) grupperas de under albumet Annat.

157 Foton 157 Visa foton och video När du valt ett album på skärmen Album i programmet Foton kan du bläddra genom fotona och videoklippen i det albumet antingen som en filmremsa eller ett rutnät. Tryck på ett foto för att visa det i helskärmsläge. Bläddra i vyn Filmremsa eller Rutnät Foton och videoklipp visas som standard i en horisontell filmremsa. För fingret åt vänster eller höger över filmremsan för att gå genom fotona och videoklippen. Från filmremsan trycker du på MENY och trycker sedan på Rutnät för att bläddra bland foton och videoklipp i miniatyrbilder. För fingret åt uppåt eller nedåt för att rulla genom miniatyrbilderna. Du ändrar tillbaka til att visa foton och videoklipp i en filmremsa genom att trycka på MENY och sedan trycka på vyn Filmremsa. Vare sig du är i vyn Filmremsa eller Rutnät kan du trycka på och hålla in ett foto eller videoklipp för att öppna en valmeny och välja vad du vill göra med fotot eller videoklippet. Om du vill välja ett annat album trycker du på för att återgå till skärmen Album i programmet Foton. Visa ett foto i liggande riktning Vrid telefonen i sidled till vänster för att visa bilden i liggande läge. Bildorienteringen ändras automatiskt beroende på hur du håller telefonen.

158 158 Foton Zooma in eller ut på ett foto Du kan zooma in eller ut på ett foto på två sätt: Tryck snabbt två gånger på skärmen för att zooma in och tryck sedan snabbt på skärmen två gånger igen för att zooma ut. Du kan även använda klämzoomning. Tryck med tummen och pekfingret på skärmen och för sedan isär fingrarna för att zooma in. Kläm ihop fingrarna för att zooma ut. Zooma in Zooma ut Titta på video Skärmen växlar automatiskt till liggande läge när du spelar upp ett videoklipp. Använd reglagen på skärmen för att spela upp, pausa eller stoppa videon. Videon visas i helskärmsläge. Du kan trycka på för att anpassa storleken så att den passar på skärmen med utgångspunkt från videostorleken. Tryck på knappen igen för att ändra tillbaka till helskärmsläge.

159 Foton 159 Visa foton i dina sociala nätverk Med programmet Foton kan du även titta på dina foton och dina vänners foton som finns i dina sociala nätverk (endast Facebook och Flickr). Visa foton på Facebook Du måste vara inloggad på ditt Facebook-konto för att du ska kunna visa Facebook-foton. Tryck på STARTSIDA, tryck på Tryck på fliken Facebook. och tryck sedan på Foton. Tryck på ditt kontonamn eller din väns konto på listan för att visa bilderna i kontot. Du kan visa foton i dina onlinealbum på samma sätt som du visar foton på minneskortet. Visa foton på Flickr Du måste vara inloggad på ditt Flickr-konto för att du ska kunna visa Flickr-foton. Tryck på STARTSIDA, tryck på och tryck sedan på Foton. Tryck på fliken Flickr. Du kan bli ombedd att auktorisera programmet att ansluta till Flickrs webbplats. Om detta inträffar måste du auktorisera detta för att kunna få åtkomst till ditt Flickr-konto. Tryck på ditt kontonamn eller din väns konto på listan för att visa fotona på kontot. Du kan visa foton i dina onlinealbum på samma sätt som du visar foton på minneskortet.

160 160 Foton Arbeta med foton Vare sig du bläddrar bland foton i en filmremsa eller ett rutnät i programmet Foton kan du trycka på och hålla in ett foto för att öppna en valmeny och välja vad du vill göra med det. Du kan välja att ta bort fotot, rotera eller beskära det, med mera. Rotera och spara ett foto Tryck på STARTSIDA, tryck på och tryck sedan på Foton. Tryck på ett album på skärmen Album i programmet Foton. Välj om du vill bläddra bland foton och videoklipp i albumet i vyn Filmremsa eller Rutnät. Se Bläddra i vyn Filmremsa eller Rutnät för mer information. 4. Tryck på och håll in fotot du vill rotera. 5. I menyn som öppnas trycker du på Rotera och välj sedan antingen Rotera vänster eller Rotera höger. Du kan även rotera ett foto medan du visar det i helskärmsläge. Tryck på MENY, tryck på Rotera och välj sedan antingen Rotera vänster eller Rotera höger. Beskära ett foto Tryck på STARTSIDA, tryck på och tryck sedan på Foton. Tryck på ett album på skärmen Album i programmet Foton. Välj om du vill bläddra bland foton och videoklipp i albumet i vyn Filmremsa eller Rutnät. Se Bläddra i vyn Filmremsa eller Rutnät för mer information. 4. Tryck på och håll in fotot du vill beskära. 5. I menyn som öppnas trycker du på Beskär. En beskärningsruta visas då på fotot. 6. Justera beskärningsstorleken genom att trycka på och hålla in kanten av rutan. När beskärningspilarna visas drar du fingret inåt eller utåt för att ändra beskärningsrutans storlek. 7. Du flyttar beskärningsrutan till den delen av fotot som du vill beskära genom att dra beskärningsrutan till önskat läge. 8. Tryck på Spara för att verkställa ändringarna på bilden. Den beskurna bilden sparas på minneskortet som en kopia. Originalbilden kvarstår i sitt oredigerade skick. Du kan även beskära ett foto medan du visar det i helskärmsläge. Tryck på MENY, tryck på Mer > Beskär och följ anvisningarna för beskärning ovan.

161 Foton 161 Dela Med programmet Foton kan du skicka foton och videoklipp via e-post eller MMS. Du kan dela foton i dina sociala nätverk (t.ex. Facebook, Flickr, Picasa och Twitter) och dela videoklipp på YouTube. Du kan också skicka dem till en annan telefon eller datorn med Bluetooth. Skicka foton eller video via e-post Du kan skicka flera foton, videoklipp eller båda i ett e-postmeddelande. De läggs till som filbilagor i e-postmeddelandet. Tryck på STARTSIDA, tryck på och tryck sedan på Foton. Tryck på det album som innehåller fotona och videoklippen som du vill dela. Tryck på och sedan på alternativmenyn Dela och tryck sedan på Gmail eller Post Välj de foton eller videoklipp du vill dela och tryck sedan på Nästa. Skriv meddelandet och tryck sedan på Skicka. Om du valde Post och har flera e-postkonton så kommer standardkontot att användas. Skicka ett foto eller videoklipp via MMS Även om du kan skicka flera foton eller videoklipp i ett MMS kan det vara bättre att skicka ett åt gången, särskilt om filerna är stora. Tryck på STARTSIDA, tryck på och tryck sedan på Foton. Tryck på det album som innehåller fotot och videoklippet som du vill dela. Tryck på och sedan på alternativmenyn Dela trycker du på Meddelanden Tryck på fotot eller videoklippet som du vill skicka. Fotot eller videoklippet infogas automatiskt i ditt MMS. Skriv meddelandet och tryck sedan på Skicka. Skicka foton eller video via Bluetooth Du kan markera flera foton, videoklipp eller båda och skicka dem till någons telefon eller datorn med Bluetooth. Tryck på STARTSIDA, tryck på och tryck sedan på Foton. Tryck på det album som innehåller fotona och videoklippen som du vill dela. Tryck på och sedan på alternativmenyn Dela trycker du på Bluetooth. 4. Välj de foton eller videoklipp du vill dela och tryck sedan på Nästa. 5. Du uppmanas i de kommande stegen att slå på Bluetooth på telefonen och ansluta till den mottagande Bluetooth-enheten så att filerna kan skickas. Följ anvisningarna i Skicka information från telefonen till en annan enhet i kapitlet Bluetooth.

162 162 Foton Dela foton på Facebook Du måste vara inloggad på ditt Facebook-konto för att du ska kunna ladda upp bilder. Tryck på STARTSIDA, tryck på och tryck sedan på Foton. Tryck på albumet som innehåller fotona du vill dela. Tryck på och sedan på alternativmenyn Dela trycker du på Facebook för HTC Sense. 4. Välj de bilder du vill dela och tryck sedan på Nästa. 5. Välj till vilket album du vill ladda upp bilden och ställ in sekretessinställningar för de uppladdade bilderna. Tryck på Färdig. Dela foton på Flickr Du måste vara inloggad på ditt Flickr-konto för att du ska kunna ladda upp bilder. Tryck på STARTSIDA, tryck på och tryck sedan på Foton. Tryck på albumet som innehåller fotona du vill dela. Tryck på och sedan på alternativmenyn Dela trycker du på Flickr. 4. Välj de bilder du vill dela och tryck sedan på Nästa. 5. Välj till vilket album du vill ladda upp bilden och ställ in sekretessinställningar för de uppladdade bilderna. Tryck på Färdig. Dela foton på Picasa Du måste vara inloggad på ett Google-konto för att kunna ladda upp bilder till fotoorganiseringstjänsten Picasa. Tryck på STARTSIDA, tryck på och tryck sedan på Foton. Tryck på albumet som innehåller fotona du vill dela. Tryck på och sedan på alternativmenyn Dela trycker du på Picasa Välj de bilder du vill dela och tryck sedan på Nästa. Välj ett onlinealbum som du vill ladda upp bilderna till eller tryck på nytt album. för att skapa ett 6. Tryck på Överför. Du kan visa bilderna online på Dela videoklipp på YouTube Du kan dela dina videoklipp genom att ladda upp dem till YouTube. Först måste du skapa ett YouTube-konto och sedan logga in på det kontot från telefonen. Tryck på STARTSIDA, tryck på och tryck sedan på Foton. Tryck på albumet som innehåller videoklippen du vill dela. Tryck på och sedan på alternativmenyn Dela trycker du på YouTube. 4. Markera de videoklipp som du vill dela och tryck på Nästa. 5. Ange informationen som du uppmanas att ange, t.ex. beskrivning och taggar, och välj ett sekretessalternativ. 6. Tryck på Ladda upp.

163 Musik Om programmet Musik Lyssna på låtar och musik på telefonen med programmet Musik. Du måste kopiera musikfiler till minneskortet först för att använda musikprogrammet till att spela upp musik. Information om att kopiera filer finns i Kopiera filer till och från minneskortet i kapitlet Telefonens grunder. Spela upp musik Öppna musikprogrammet genom att trycka på STARTSIDA, trycka på trycka på Musik. och sedan Musikprogrammet öppnas på skärmen Uppspelning. Använd reglagen på skärmen för att styra musikuppspelningen, välja en låt som ska spelas, upprepa låtar med mera. På uppspelningsskärmen kan du även svepa med fingret från höger till vänster eller vänster till höger för att gå till nästa respektive föregående musikalbum Tryck för att slå av och på Slumpval. (Blanda är avstängt när knappen är grå.) 2 Tryck in och dra med fingret över förloppsindikatorn för att hoppa till en annan position i låten. 3 Tryck för att gå till biblioteket. 4 Tryck för att gå till föregående låt i listan Spelas nu. 5 Tryck för att spela upp, pausa eller fortsätta spela upp låten. 6 Tryck för att gå till nästa låt i listan Spelas nu. 7 Tryck för att växla mellan listan Spelas nu och skärmen Uppspelning. 8 Tryck för att gå igenom upprepningslägena: Upprepa alla låtar, Upprepa aktuell låt och Upprepa inte. När du spelar upp musik och skärmen stängs av kan du styra musikuppspelningen från låsskärmen när du väcker telefonen genom att trycka på STÄNG AV. Om du inte ser uppspelningsreglagen på låsskärmen trycker du var som helst på skärmen för att visa uppspelningsreglagen. Tryck på VOLYM UPP eller VOLYM NER för att justera uppspelningsvolymen. Om du använder det sladdanslutna headsetet för att lyssna på musik trycker du på mittknappen för att växla mellan att spela upp och pausa uppspelningen. Tryck på knappen föregående eller nästa för att gå till föregående eller nästa låt.

164 164 Musik Söka efter musik i biblioteket Tryck på längst ner till vänster på skärmen Uppspelning eller i listan Spelas nu i musikprogrammet för att gå till biblioteket. I biblioteket är musiken indelad i olika kategorier, t.ex. Album, Artister, Genrer, Kompositörer med mera. Välj en kategori genom att trycka på någon av kategoriflikarna längst ner på skärmen. När du trycker på en låt i en kategori för att spela upp den uppdateras listan Spelas nu med låtlistan från vald kategori.

165 Musik 165 Skapa en uppspelningslista Personanpassa din musik med uppspelningslistor. Skapa en uppspelninglista med dina absoluta favoritlåtar eller skapa en som matchar hur du känner dig just idag. Du kan göra så många uppspelningslistor du vill. Tryck på STARTSIDA, tryck på och tryck sedan på Musik. Tryck på längst ner till vänster på skärmen för att gå till biblioteket. I biblioteket trycker du på eller för fingret längs med raden längst ner för att gå till kategorin Uppspelningslistor Tryck på Lägg till uppspelningslista. Ange ett namn på uppspelningslistan och tryck sedan på Lägg till låtar på spelningslista Tryck på eller för fingret längs med raden längst ner för att ändra bland de olika kategorierna. Om du går till kategorin Låtar kan du se en komplett lista över låtar på minneskortet. Markera kryssrutorna för de låtar som du vill lägga till i uppspelningslistan och tryck på Lägg till. 8. Tryck på Spara. Spela upp låtarna i en uppspelningslista I biblioteket trycker du på eller för fingret längs med raden längst ner för att gå till kategorin Uppspelningslistor. Tryck på en uppspelningslista för att öppna den. Tryck på den första låten eller en annan låt i uppspelningslistan. När du trycker på en låt i listan för att spela upp den uppdateras listan Spelas nu med låtlistan från din uppspelningslista. Hantera uppspelningslistor När du skapat en uppspelningslista kan du lägga till fler låtar, ordna om ordningen med mera. Lägga till fler låtar i en uppspelningslista I biblioteket trycker du på eller för fingret längs med raden längst ner för att gå till kategorin Uppspelningslistor. Tryck på en uppspelningslista för att öppna den. Tryck på MENY och tryck sedan på Lägg till låtar. 4. Gå till kategorin Låtar eller någon annan kategori. 5. Välj de låtar som du vill lägga till i uppspelningslistan och tryck på Lägg till. Medan du spelar upp en låt trycker du på MENY och trycker sedan på Lägg till i uppspelningslista för att lägga till aktuell låt i en uppspelningslista.

166 166 Musik Ordna om låtarna i en uppspelningslista I biblioteket trycker du på eller för fingret längs med raden längst ner för att gå till kategorin Uppspelningslistor Tryck på en uppspelningslista för att öppna den. Tryck på MENY och tryck sedan på Ändra ordningsföljd. Tryck på och håll in i slutet av den låttitel du vill flytta. När raden är markerad drar du den till dess nya position och släpper den sedan. Tryck på Färdig. Ta bort låtar från en uppspelningslista I biblioteket trycker du på eller för fingret längs med raden längst ner för att gå till kategorin Uppspelningslistor. 4. Tryck på en uppspelningslista för att öppna den. Tryck på MENY och tryck sedan på Ta bort låtar. Välj de låtar du vill ta bort och tryck sedan på Ta bort. Ta bort uppspelningslistor I biblioteket trycker du på eller för fingret längs med raden längst ner för att gå till kategorin Uppspelningslistor. Tryck på MENY och tryck sedan på Radera uppspelningslistor. Tryck på de spelningslistor du vill ta bort och tryck sedan på Radera.

167 Musik 167 Ställa in en låt som ringsignal Du kan välja en låt från musiikprogrammets bibliotek och ställa in den som telefonens ringsignal eller ringsignal för en viss kontakt. Tryck på STARTSIDA, tryck på och tryck sedan på Musik. Tryck på längst ner till vänster på skärmen för att gå till biblioteket. 4. Från Library markerar du den låt som du vill använda som ringsignal och spelar sedan upp den. På skärmen Uppspelning trycker du på MENY och trycker sedan på Ange som ringsignal. 5. I alternativmenyn Ange som ringsignal trycker du på Telefonens ringsignal eller Ringsignal för kontakt. Om du markerar Ringsignal för kontakt måste du markera de kontakter som du vill associera låten med på nästa skärm. Kontrollera om låten lades till som ringsignal På Startsidan trycker du på MENY och trycker sedan på Inställningar. På skärmen Settings trycker du på Ljud och skärm > Phone ringtone. Låten ska nu finnas med i ringsignalslistan och vara markerad. Skicka musik med Bluetooth Du kan markera en låt i musikprogrammets bibliotek och skicka den till någons telefon eller datorn med Bluetooth. Tryck på STARTSIDA, tryck på och tryck sedan på Musik. Tryck på längst ner till vänster på skärmen för att gå till biblioteket. Från Bibliotek markerar du den låt som du vill använda som ringsignal och spelar sedan upp den. 4. På skärmen Uppspelning trycker du på MENY och trycker sedan på Dela > Bluetooth. 5. Du uppmanas i de kommande stegen att slå på Bluetooth på telefonen och ansluta till den mottagande Bluetooth-enheten så att musiken kan skickas. Följ anvisningarna i Skicka information från telefonen till en annan enhet i kapitlet Bluetooth. Om widgeten Musik Du kan använda widgeten Musik om du vill spela upp musik direkt från Startsidan. Se Personanpassa Startsidan med widgetar i kapitlet Personanpassa för information om hur du lägger till den här widgeten på Startsidan.

168 Kartor och position Använda Google Maps Med Google Maps kan du följa din aktuella position, visa trafiksituationer i realtid och få en detaljerad vägbeskrivning till din destination. Dessutom innehåller programmet ett sökverktyg för att hitta intressepunkter eller en adress på en vektorkarta eller luftbildskarta, eller visa gatunivåvyn för olika positioner. Telefonen måste ha en aktiv mobildata- eller Wi-Fi-anslutning för att använda Google Maps. Programmet Google Maps täcker inte alla länder eller städer. Visa positioner Slå på lokaliseringstjänster Innan du öppnar Google Maps och hittar din position eller söker efter intressepunkter måste du aktivera positionskällor. Tryck på STARTSIDA > MENY och tryck på Inställningar > Plats. Markera Använd trådlösa nätverk, Använd GPS-satelliter eller båda. Om du väljer Använd GPS-satelliter kan du lokalisera intressepunkter på gatunivå. Det kräver dock klar sikt mot himlen, och drar mer batterienergi. Hitta din position Tryck på STARTSIDA och tryck på > Kartor. På skärmen Google Maps trycker du på MENY och trycker sedan på Min position. Din position markeras på kartan i form av en blinkande blå prick. Flytta på kartan Svep med fingret på skärmen eller den optiska styrkulan för att visa andra områden på kartan. Zooma in eller ut på en karta Tryck på för att zooma in och tryck på för att zooma ut.

169 Kartor och position 169 Hämta en adress och mer information om en position Tryck på och håll in en position på kartan. En ballong öppnas över positionen, med adressen och en miniatyrbild av gatuvyn (om tillgängligt). Tryck på ballongen för att se mer information eller hämta vägbeskrivningar till den positionen. Titta på en plats i Gatuvyn Street View mode (endast tillgängligt i vissa utvalda områden) visar hur positionen ser ut från gatunivå. Gör något av följande: Tryck på och håll in en position på kartan och tryck sedan på ballongen som visas. Sök efter den plats du vill visa. Se Söka efter en position i det här kapitlet för mer information. När du hittar en position trycker du på dess ballong. På skärmen med positionsdetaljer trycker du på Street view. Gör något av följande för att navigera i Gatuvyn: Svep med fingret på skärmen eller den optiska styrkulan för att panorera uppåt eller nedåt eller för att titta i andra riktningar. Tryck på pilarna som visas för att flytta uppåt och nedåt på gatan. Tryck på MENY för att välja bland andra navigeringsalternativ. Medan du visar Gatuvy för en position trycker du på MENY och trycker sedan på Kompassläge för att aktivera kompassläget. Luta, panorera eller vrid telefonen för att visa området runt omkring den valda positionen. Rensa kartan När du fått vägbeskrivningar eller sökt på en karta (enligt beskrivning i andra delar av det här avsnittet) kan du rensa bort olika markörer som t.ex. aktiviteter ritade på kartan. När en karta visas trycker du på MENY och trycker sedan på Mer > Rensa karta.

170 170 Kartor och position Visa kartlager Google Maps först med en gatukarta. Du kan visa fler kartlager, som t.ex. satellitbilder, trafikinformation, dina Google Latitude-vänners positioner och Wikipedia-information om platser. Du kan även visa kartor som du och andra personer har skapat i Google Maps på webben. Flera lager kan visas samtidigt. Alla positioner har inte information som har stöd för alla kartlager eller zoomnivåer. Du kan lära dig mer om lager genom att besöka Google Maps på webben: Medan en karta visas trycker du på MENY och trycker sedan på Lager. Välj något av följande. Trafik (endast tillgängligt i vissa utvalda områden). Trafiksituationen i realtid visas över vägar i form av färgkodade linjer. Varje färg motsvarar hur fort trafiken rör sig. Satellit. Google Maps använder samma satellitdata som Google Earth. Satellitbilderna visas inte i realtid. Google Earth hämtar bästa tillgängliga bildkvalitet, där majoriteten är ett till tre år gamla bilder. Algeriet. När du har gått med i Algeriet kan du visa dina vänners positioner som ett lager på kartan. Se Hitta dina vänner med Google Latitude (ej tillgängligt i alla länder) i det här kapitlet för mer information. Du kan välja fler lager som t.ex. färdlinjer eller kartor som du har skapat i Google Maps på webben genom att trycka på Fler lager. Rensa bort lager och visa endast gatukartan genom att trycka på Rensa karta.

171 Kartor och position 171 Söka efter en position Tryck på SÖK medan en karta visas. I sökrutan anger du den plats du vill söka efter. Du kan ange en adress, en stad, en viss sorts företag eller inrättning (t.ex. museer i London). I takt med att du fyller i information visas på skärmen en lista över alla platser som du har sökt efter eller besökt tidigare. Du kan även trycka på en adress i menyn för att visa dess position på kartan. Tryck på. Sökresultaten visas på kartan Tryck här för att visa sökresultaten i en lista. 2 Tryck för att gå till föregående eller nästa sökobjekt på kartan om det finns fler än ett sökresultat. 4. Tryck på pratbubblan för att visa Adress, Information (i befintliga fall) och Recensione (i befintliga fall) för sökobjektet.

172 172 Kartor och position Få en vägbeskrivning Använd Google Maps för att få en detaljerad vägbeskrivning till din destination. Medan en karta visas trycker du på MENY och trycker sedan på Vägbeskrivning. Ange startpunkten i den första textrutan och ange sedan destinationen i den andra textrutan. Som standard anges din aktuella position i rutan Startpunkt Startpunkt. 2 Destination. 3 Välj hur du vill ta dig till destinationen. Du kan även trycka på destinationsadress. för att öppna positionskällmenyn och välja en startpunkt och en Tryck på ikonen för vägbeskrivning för om du kommer med bil, allmänt färdmedel eller om du går. 4. Tryck på Kör. Vägbeskrivningen till destinationen visas i en lista. Tryck på en vägbeskrivning i listan för att visa kartan. När du har läst färdigt eller är klar med att följa vägbeskrivningen trycker du på MENY och på Mer > Rensa karta för att återställa kartan. Destinationen sparas automatiskt i historiken för Google Maps.

173 Kartor och position 173 Hitta dina vänner med Google Latitude (ej tillgängligt i alla länder) Med användarlokaliseringstjänsten Google Latitude kan du och dina vänner dela med er av statusmeddelanden och er position till varandra. Den låter dig även skicka snabbmeddelanden och e-post, ringa telefonsamtal och få vägbeskrivningar till dina vänners positioner. Din position delas inte automatiskt. Du måste gå med i Algeriet och bjuda in dina vänner för att de ska se din position, eller acceptera deras inbjudningar. Gå med i Algeriet Medan en karta visas trycker du på MENY och trycker sedan på Gå med i Algeriet. Läs sekretesspolicyn. Om du accepterar trycker du på Agree & share. När du har gått med i Algeriet kan du börja dela dina positioner med dina vänner. Endast vänner som du uttryckligen har bjudit in eller accepterat kan se din position. Öppna Latitude När du har gått med i Latitude kan du öppna det för att hitta dina vänner och visa deras uppdateringar. Medan en karta visas trycker du på MENY och trycker sedan på Latitude. Bjudan in vänner att dela sina positioner Medan en karta visas trycker du på MENY och trycker sedan på Algeriet. I Algeriet trycker du på MENY och trycker sedan på Lägg till vänner. Välj hur du vill lägga till vänner: Select from Contacts. Du kan välja valfritt antal vänner från dina kontakter. Add via address. Ange en e-postadress. 4. Tryck på Lägg till vänner. 5. Tryck på Ja vid uppmaning. Om dina vänner redan använder Algeriet får de en förfrågan per e-post och ett meddelande på Algeriet. Om de inte har gått med i Algeriet än får de en förfrågan per e-post med uppmaning att logga in på Algeriet med sitt Google-konto. Svara på en inbjudan När du får en delningsförfrågan från en vän kan du välja mellan följande: Acceptera, och dela min position. Du och dina vänner kan se varandras positioner. Acceptera, men dölj min position. Du kan se din väns position, men hon eller han kan inte se din. Acceptera inte. Ingen positionsinformation delas mellan dig och din vän.

174 174 Kartor och position Visa dina vänners positioner Du kan visa dina vänners positioner på en karta i en lista. När du öppnar Maps visas dina vänners positioner. Varje vän markeras av en bild (från Kontakter) med en pil som pekar på hennes eller hans ungefärliga position. Bilder på vänner som har valt att aktivera delning på stadsnivå saknar pil och visas mitt i staden. Peka på fotot för att se en väns profil och ansluta. Vännens namn visas i en ballong. Peka på ballongen för att öppna en skärm med information om vännen och många anslutningsalternativ. När du öppnar Algeriet ser du en lista över dina Algeriet-vänner, med en sammanfattning av deras senast kända status osv. Peka på en vän i listan för att öppna en skärm med information om vännen och många anslutningsalternativ. Ansluta med och hantera vänner Om du vill öppna en väns profil trycker du på vännens bubbla med kontaktinformation i kartvyn eller trycker på vännen i listvyn. På profilskärmen kan du kommunicera med dina vänner och ställa in sekretessalternativ. Visa på karta Visa vännens position på kartan. Chat using Google Talk Ett chattfönster med vännen öppnas i Google Talk. Skicka e-post Gmail öppnar ett meddelande med vännens adress. Få vägbeskrivningar Få en vägbeskrivning till positionen vännen befinner sig på. Dela alternativ Välj bland följande: Bästa tillgängliga position. Dela din exakta positionsinformation. Dela position på ortsnivå endast. Dela endast den stad du befinner dig i, inte din position på gatunivå. Din vän kan se din bildikon i mitten av staden där du befinner dig. För att dela en mer exakt position igen trycker du på Bästa tillgängliga position. Dölj för den här vännen. Sluta dela din position med den här vännen, i en lista eller på en karta. Ta bort den här vännen Ta bort vännen från listan och upphör fullständigt att dela position med honom eller henne.

175 Kartor och position 175 Ändra sekretessinställningar Du styr själv hur och när du kan hittas av dina vänner. Enbart den senaste positionen som skickats till Algeriet lagras med ditt Google-konto. Om du stänger av Algeriet eller gömmer dig lagras inte din position. I Google Maps trycker du på MENY och trycker sedan på Algeriet. Tryck på ditt eget namn och tryck sedan på Redigera sekretessinställningar. Konfigurera följande alternativ enligt dina önskemål: Identifiera din position Låt Algeriet identifiera och uppdatera din position när du är i rörelse. Uppdateringsfrekvensen avgörs av flera faktorer, till exempel hur nyligen din position ändrades. Ange din position Välj mellan flera alternativ för att manuellt välja din position. Dölj din position Dölj din position från alla dina vänner. Stäng av Algeriet Avaktivera Algeriet och sluta dela din position eller status. Du kan gå med i Algeriet igen när du vill.

176 176 Kartor och position Använda HTC Footprints HTC Footprints utgör ett enkelt sätt att spara favoritställen och besöka dem igen. Ett footprint består av ett foto som lagras tillsammans med platsinformation, t.ex. GPS-position och annan information om positionen, t.ex. gatuadress och telefonnummer. Nästa gång du vill besöka samma ställe öppnar du bara det footprint du har tagit. Sedan kan du ringa upp telefonnumret eller visa positionen med Google Maps. Skapa ett footprint Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Footprints. Tryck på Nytt Footprint. Om GPS:en inte är på uppmanas du att slå på den så att telefonen kan använda GPS för att hitta din position. Rikta kameran mot den scen du vill visa för positionen. Footprints börjar använda GPS för att bestämma din position. Om du vill ändra inställningar av ljusstyrka och vitbalans innan du tar en bild trycker du på MENY och trycker sedan på Ljusstyrka eller Vitbalans och väljer sedan en inställning. 4. Tryck på den optiska styrkulan för att ta fotot. Om ingen GPS-position har hittats ännu blir du tillfrågad om du vill hitta positionen med Google Maps, fortsätta med GPS-sökning eller stoppa GPS-sökningen. Du kan även bli tillfrågad om du vill att HTC Footprints automatiskt ska avgöra platsens adress. 5. Knacka på Färdig. Innan du trycker på Färdig kan du trycka på MENY och sedan trycka på Redigera för att ändra namn, kategori eller adress för detta footprint, eller ange telefonnummer och webbplats och lägga till ett röstmemo till det. Besöka ett footprint igen Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Footprints. Längst ner på skärmen för du fingret över skärmen för att välja footprint-kategori. Tryck på det footprint som du vill besöka igen.

177 Kartor och position Rulla nedåt på skärmen för att visa mer information. Du kan trycka på informationsfälten för att visa mer information om footprintet, ringa ett sparat nummer med mera Sök efter adressen i Google kartor. 2 Öppna webbsidan. 3 Visa GPS-positionen i Google Maps. Redigera eller ta bort ett footprint Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Footprints. På en kategoriskärm trycker du på och håller in det footprint som du vill redigera eller ta bort, och trycker sedan på Redigera eller Radera på alternativmenyn. Exportera dina footprints Du kan säkerhetskopiera footprints genom att exportera dem till ett minneskort. Du kan även öppna exporterade footprints-filer i andra program som t.ex. Google Earth på datorn. Information om att överföra filer från minneskortet till datorn finns i Kopiera filer till och från minneskortet i kapitlet Telefonens grunder. Tryck på STARTSIDA, tryck på > Footprints och gör något av följande: Du kan exportera alla dina footprints genom att på fliken Alla footprints MENY och sedan trycka på Exportera., trycka på Du kan exportera alla footprints från en särskild kategori genom att medan den kategorin visas trycka på MENY och sedan på Exportera. Du exporterar ett footprint genom att öppna det, trycka på MENY och sedan trycka på Exportera. Exporterade footprints sparas som.kmz-filer i mappen Footprints_Data på minneskortet. Om du exporterade flera footprints samtidigt sparas de tillsammans i en.kmz-fil.

178 178 Kartor och position Importera footprints Du kan återställa footprints som du tidigare säkerhetskopierat på minneskortet. Du kan även importera.kmz-filer som du sparat i andra program eller använda ett foto som ett footprint. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Footprints. Tryck på MENY och tryck sedan på Importera. Gör något av följande: Du kan importera sparade footprints eller en.kmz-fil till från minneskortet genom att trycka på Footprints-data och sedan trycka på filen du vill importera. Om ett footprint i enheten är samma som det du vill importera blir du tillfrågad om du vill skriva över det. Om du vill importera ett foto trycker du på Bild, navigerar till fotot du vill importera och trycker sedan på fotot. Du kan sedan lägga till Footprints-information som t.ex. position och kategori. Lägga till widgeten Footprints Lägg till widgeten Footprints om du vill visa och komma åt dina footprints på Startsidan. Om du vill lära dig hur man lägger till widgetar, se Lägg till en widget på Startsidan i kapitlet Personanpassa.

179 Fler program Titta på video på YouTube YouTube är en gratistjänst för strömning av videoklipp över Internet som gör det möjligt att titta på videoklipp som har lagts upp av YouTubes medlemmar. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > YouTube. YouTube presenterar videoklippen grupperade i kategorier, som t.ex. Mest visade, Mest diskuterade, Senaste och Populärast. Du behöver inte ett YouTube-konto för att kunna bläddra bland och visa videoklipp. Om du vill använda samtliga funktioner i YouTube (som att dela ett videoklipp) måste du skapa ett YouTubekonto från datorn och sedan logga in på det kontot från telefonen. Du måste ha en aktiv Wi-Fi- eller nätverksanslutning för att ansluta till YouTube. Visa videoklipp Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > YouTube. På YouTube-skärmen rullar du nedåt i listan över videoklipp och trycker sedan på ett videoklipp för att visa det. Skärmen växlar automatiskt till liggande läge när du spelar upp ett videoklipp. När du visar ett videoklipp kan du: Tryck på skärmen om du vill visa uppspelningskontrollerna. När uppspelningsreglagen visas kan du pausa, hoppas framåt eller bakåt eller dra i skjutreglaget till den punkt i videoklippet som du vill titta på. Tryck på MENY för att rangordna, kommentera, dela, flagga som olämpligt och interagera med videoklippet på andra sätt. 4. Tryck på BAKÅT för att stoppa uppspelningen och återgå till listan med videoklipp. Söka efter videoklipp Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på På skärmen YouTube trycker du på SÖK. Ange ett sökord och tryck sedan på. > YouTube. 4. Antalet sökresultat visas under statusfältet. Rulla igenom resultaten och tryck på ett videoklipp för att visa det. Rensa sökhistoriken Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > YouTube. Tryck på MENY och sedan på Inställningar. Tryck på Rensa sökhistoriken och tryck sedan på OK när du blir uppmanad.

180 180 Fler program Dela en videolänk Du kan dela med dig av ett videoklipp genom att skicka en länk till dina kontakter. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > YouTube. På skärmen YouTube trycker du på ett videoklipp du vill titta på bland de tillgängliga kategorierna. 4. Medan du tittar på ett videoklipp trycker du på MENY och trycker på Dela. Välj hur du vill dela videolänken. Spela in ett videoklipp och dela det på YouTube Du måste vara inloggad på ditt Google-konto för att du ska kunna ladda upp videoklippet till YouTube. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på Tryck på. > YouTube. Tryck på den optiska styrkulan för att börja spela in video. När du är klar trycker du på den optiska styrkulan igen. Tryck på Färdig Ange en titel, beskrivning och taggar för videoklippet. Ange sekretessnivå. 6. Tryck på Ladda upp.

181 Fler program 181 Visa en PDF-fil Använd PDF Visningsprogram för att visa PDF-filer som du har kopierat till telefonens minneskort. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > PDF Visningsprogram. På skärmen Öppna fil trycker du på den fil du vill visa. För fingret över skärmen för att panorera eller bläddra mellan sidorna i PDF-filen. Medan en PDF-fil visas trycker du på MENY och trycker sedan på: Öppna för att öppna en PDF-fil till. Verktygsfält/Verktygsfält av för att växla mellan att visa och dölja verktygsfältet. Visa för att visa PDF-filen i normal vy eller omformaterad vy. Om du väljer Omformaterad anpassas textflödet och bilderna så att de passar skärmens bredd, beroende på zoomnivån. Zooma för att ändra zoomnivån till antingen Anpassa efter skärmen eller Anpassa efter bredden. Detta är inte tillgängligt när Omformaterad valts för Visa. Gå till för att gå till en specifik sida på PDF-filen. Mer för att söka efter PDF-filen och visa filegenskaper eller information om PDF Visningsprogram. Vrid telefonen i sidled (åt vänster) för att visa PDF-filen i liggande läge. Skärmorienteringen ändras automatiskt beroende på hur du håller telefonen.

182 182 Fler program Visa dokument, presentationer och kalkylblad Quickoffice låter dig visa Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel och Microsoft PowerPoint-filer på telefonen. Quickoffice stöder visning av Microsoft Office 2003 och 2007 Word (.doc), Excel (.xls), PowerPoint (.ppt) och textfiler (.txt). Kontrollera att du har kopierat filerna till telefonens minneskort innan du öppnar Quickoffice. Se Kopiera filer till och från minneskortet i kapitlet Telefonens grunder för mer information om hur du kopierar filer till minneskortet. Tryck på STARTSIDA och tryck sedan på > Quickoffice. På skärmen Öppna fil trycker du på den fil du vill öppna. På skärmen Öppna fil trycker du på MENY och trycker sedan på Sortera för att sortera listan efter Namn eller Datum. För fingret över skärmen för att panorera eller bläddra mellan sidorna i filen. 4. När du visar en fil kan du: Kläm ihop skärmen för att zooma in och ut eller använd zoomkontrollerna på skärmen för att zooma in eller ut. I Excel-filer trycker du på MENY och trycker sedan på Arbetsblad för att visa andra arbetsblad i filen. I Word och PowerPoint-filer trycker du på en webbadress för att öppna webbsidan i webbläsaren. När du öppnar Word-dokument anpassar Quickoffice texten till skärmens bredd. Dubbelklicka på skärmen för att byta till normal visning så att du kan se sidans layout. Quickoffice anpassar inte textflödet i tabeller. När du visar PowerPoint-filer kan du, efter att du har zoomat in på en bild, dubbelklicka på skärmen för att zooma ut automatiskt och anpassa bildens storlek till bredden på skärmen.

Din HTC Desire. Användarhandbok

Din HTC Desire. Användarhandbok Din HTC Desire Användarhandbok Läs det här först innan du gör något annat Ladda batteriet Batteriet i telefonen har inte laddats än. Det är viktigt att inte ta bort batteriet medan telefonen laddas. Det

Läs mer

Din manual HTC LEGEND http://sv.yourpdfguides.com/dref/3462779

Din manual HTC LEGEND http://sv.yourpdfguides.com/dref/3462779 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HTC LEGEND. Du hittar svar på alla dina frågor i HTC LEGEND instruktionsbok (information,

Läs mer

Din HTC Desire Användarhandbok

Din HTC Desire Användarhandbok Din HTC Desire Användarhandbok Användarhandbok Läs det här först innan du gör något annat Ladda batteriet Batteriet i telefonen har inte laddats än. Det är viktigt att inte ta bort batteriet medan telefonen

Läs mer

Din HTC Desire HD. Utökad användarhandbok

Din HTC Desire HD. Utökad användarhandbok Din HTC Desire HD Utökad användarhandbok Konventioner i den här handboken I utökad användarhandbok används följande symboler för att markera användbar och viktig information: Detta är en anmärkning. En

Läs mer

Din HTC Desire S Användarhandbok

Din HTC Desire S Användarhandbok Din HTC Desire S Användarhandbok 2 Innehåll Innehåll Komma igång Lådans innehåll 8 Din telefon 8 Lock på undersidan 10 Lucka till batterifacket 12 SIM-kort 13 Minneskort 14 Batteri 15 Slå av eller på telefonen

Läs mer

Din HTC Sensation XL med Beats Audio Användarhandbok

Din HTC Sensation XL med Beats Audio Användarhandbok Din HTC Sensation XL med Beats Audio Användarhandbok 2 Innehåll Innehåll Komma igång Lådans innehåll 8 HTC Sensation XL med Beats Audio 8 Kåpan på baksidan 10 SIM-kort 11 Batteri 12 Slå på och av strömmen

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Lättlästa instruktioner för pekplattan Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för pekplattan Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för pekplattan Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Samsung

Läs mer

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Google är ett varumärke som

Läs mer

14 Laddning/dataanslutning 15 Kamera 16 Högtalare. Övriga knappar:

14 Laddning/dataanslutning 15 Kamera 16 Högtalare. Övriga knappar: Snabbguide Tack för att du valde vår produkt! I det här häftet sammanfattas kortfattat telefonens grundläggande funktioner. Samtliga Android-funktioner omnämns ej. DIN TELEFON Överblick 1 2 3 4 5 13 14

Läs mer

Din HTC Desire C Användarhandbok

Din HTC Desire C Användarhandbok Din HTC Desire C Användarhandbok 2 Innehåll Innehåll Uppackning HTC Desire C 8 Kåpan på baksidan 9 Ta ut batteriet 10 SIM-kort 11 Minneskort 12 Ladda batteriet 13 Slå på och av strömmen 13 Konfigurera

Läs mer

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2)

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2) Skräddarsy Teman Startsidansbakgrund Standardringsignal Trådlöst och nätverk Flygplansläge, Ja/Nej Wi-Fi, Ja/Nej Wi-Fi-inställningar Wi-Fi Wi-Fi, Ja/nej Nätverksmeddelande, Ja/Nej Wi-Fi-nätverk [Lista

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M 1904/C1905

Användarhandbok. Xperia M 1904/C1905 Användarhandbok Xperia M 1904/C1905 Innehåll Komma igång...6 Android vad och varför?...6 Översikt...6 Montering...7 Starta och stänga av enheten...9 Låsa och låsa upp skärmen...9 Installationsguide...10

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

1 Komma igång. 1.1. Start 1) Installera Micro-SIM 2) Starta mobilen 3) Ställ in tid och datum

1 Komma igång. 1.1. Start 1) Installera Micro-SIM 2) Starta mobilen 3) Ställ in tid och datum 1 Komma igång 1 Komma igång 3 2 Funktioner och appar 7 3 Tips och tricks 10 4 Index 14 1.1. Start 1) Installera Micro-SIM 2) Starta mobilen 3) Ställ in tid och datum Bakåt, håll ned för multitasker Volymkontroll

Läs mer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N76 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

Användarhandbok. Xperia E C1505/C1504

Användarhandbok. Xperia E C1505/C1504 Användarhandbok Xperia E C1505/C1504 Innehåll Xperia E Användarhandbok...6 Komma igång...7 Vad är Android?...7 Telefonen översikt...7 Montering...9 Starta och stänga av telefonen...11 Skärmlås...11 Installationsguide...12

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA. Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA.  Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE www.denver-electronics.com Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. SVENSKA 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Ström Tryck för att slå på eller av

Läs mer

Din HTC TITAN Användarhandbok

Din HTC TITAN Användarhandbok Din HTC TITAN Användarhandbok 2 Innehåll Innehåll Komma igång Lådans innehåll 7 Din telefon 7 Kåpan på baksidan 9 SIM-kort 10 Batteri 11 Slå på och av strömmen 13 Ange PIN-koden 14 Fingergester 14 Ställa

Läs mer

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.3.3)

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.3.3) Skräddarsy Teman Startsidans bakgrund Standardringsignal Trådlöst och nätverk Flygplansläge, Ja/Nej Wi-Fi, Ja/Nej Wi-Fi-inställningar Wi-Fi Wi-Fi, Ja/nej Nätverksmeddelande, Ja/Nej Wi-Fi-nätverk [Lista

Läs mer

Komma i kontakt med hjälp av snabbmeddelanden

Komma i kontakt med hjälp av snabbmeddelanden SNABBSTARTSGUIDE LYNC 2010 Bygga upp kontaktlistan Lägg till personer i listan Kontakter om du kommer att kontakta dem ofta eller om du bara vill hålla ordning på dem. 1. I huvudfönstret i Lync anger du

Läs mer

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

Användarhandbok. Välkommen till Huawei

Användarhandbok. Välkommen till Huawei HUAWEI W1 Användarhandbok Välkommen till Huawei 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1 Förord... 3 Kom igång... 4 Bekanta dig med telefonen... 4 Installation... 5 Ladda batteriet... 6 Tips för att spara

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

Din HTC Incredible S Användarhandbok

Din HTC Incredible S Användarhandbok Din HTC Incredible S Användarhandbok 2 Innehåll Innehåll Komma igång HTC Incredible S 8 Kåpan på baksidan 10 SIM-kort 11 Minneskort 12 Batteri 13 Förläng batteritiden 14 Slå på och av strömmen 15 Fingergester

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Användarhandbok. Xperia T2 Ultra D5303/D5306

Användarhandbok. Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Användarhandbok Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 9 Varför behöver jag ett Google -konto?...

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Din HTC One X Bruksanvisning

Din HTC One X Bruksanvisning Din HTC One X Bruksanvisning 2 Innehåll Innehåll Uppackning HTC One X 8 SIM-kort 9 Ladda batteriet 10 Slå på och av strömmen 10 Konfigurera HTC One X för första gången 11 Vill du ha lite snabb hjälp med

Läs mer

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2)

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2) Skräddarsy Teman Startsidansbakgrund Standardringsignal Trådlöst och nätverk Flygplansläge, Ja/Nej Wi-Fi, Ja/Nej Wi-Fi-inställningar Wi-Fi Wi-Fi, Ja/nej Nätverksmeddelande, Ja/Nej Wi-Fi-nätverk [Lista

Läs mer

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Maj 2015 Novell Messenger 3.0.1 och senare kan användas på mobila enheter med ios, Android BlackBerry. Du kan vara inloggad på Messenger från olika platser på samma

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

IdeaTab A3000. Snabbstartsguide v1.0

IdeaTab A3000. Snabbstartsguide v1.0 IdeaTab A3000 Snabbstartsguide v1.0 Välkommen Frontkamera Volymknapp Läs den här guiden noga innan du börjar använda din IdeaTab. Guiden ger dig tips för hur du ställer in och använder din IdeaTab. Informationen

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Användarhandbok Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Skärmskydd...7 Starta enheten för första gången... 7 Varför behöver

Läs mer

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok HP UC-högtalartelefon Användarhandbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Bruksanvisning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.

Läs mer

Användarhandbok Xperia M dual C2004/C2005

Användarhandbok Xperia M dual C2004/C2005 Användarhandbok Xperia M dual C2004/C2005 Innehåll Komma igång...6 Android vad och varför?...6 Översikt...6 Montering...7 Starta och stänga av enheten...9 Låsa och låsa upp skärmen...9 Installationsguide...10

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Google och andra varumärken

Läs mer

Användarmanual för läsplattor

Användarmanual för läsplattor Användarmanual för läsplattor Allmän information Funktioner i läsplattan Denna information beskriver i korthet vissa allmänna funktioner som finns i din läsplatta. Vilo-/väckningsknappen När du håller

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Innehållsförteckning Innan du använder din Brother-maskin... Definitioner av anmärkningar... Varumärken... Introduktion... Hämta

Läs mer

Nokia Streamer. 9238048 Ausgabe 2

Nokia Streamer. 9238048 Ausgabe 2 Nokia Streamer 9238048 Ausgabe 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna SU-22, SU-24 och SU-25 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:1999/5/EG.

Läs mer

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300 Dell Latitude ON Flash återkommande frågor 1. Stödjer alla Dell datorer Latitude ON Flash? Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Användarhandbok HUAWEI Ascend Y210

Användarhandbok HUAWEI Ascend Y210 Användarhandbok HUAWEI Ascend Y210 Välkommen till HUAWEI Innehåll 1 Läs detta innan du fortsätter...1 1.1 Säkerhetsföreskrifter... 1 1.2 Personlig information och datasäkerhet... 2 1.3 Juridisk information...

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z5 E6603/E6653

Användarhandbok. Xperia Z5 E6603/E6653 Användarhandbok Xperia Z5 E6603/E6653 Innehåll Komma igång... 7 Om den här användarhandboken...7 Översikt...7 Montering...8 Starta enheten för första gången... 9 Varför behöver jag ett Google -konto?...

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Användarhandbok. Xperia V. LT25i

Användarhandbok. Xperia V. LT25i Användarhandbok Xperia V LT25i Innehåll Xperia V Användarhandbok...6 Komma igång...7 Om denna användarhandbok...7 Android vad och varför?...7 Telefonen översikt...8 Montering...9 Starta och stänga av enheten...11

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Innehåll i kartongen AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och Snabbstartguide 2. Din telefon 3 1 2 3 4 5 6 7 1. Indikator

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z5 Premium E6853

Användarhandbok. Xperia Z5 Premium E6853 Användarhandbok Xperia Z5 Premium E6853 Innehåll Komma igång... 7 Om den här användarhandboken...7 Översikt...7 Montering...8 Starta enheten för första gången... 9 Varför behöver jag ett Google -konto?...

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

Grunderna i Outlook. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Outlook. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Outlook Outlook är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att hantera e-post, kontakter, kalendrar och uppgifter. Det är viktigt att du förstår grunderna i programmet så att du kan använda

Läs mer

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Användarhandbok Publicerad: 2014-01-09 SWD-20140109133738600 Innehåll 1 Komma igång... 7 Om serviceplanerna för meddelanden för BlackBerry Internet Service...7

Läs mer

Inledning... 1 Komma igång... 2

Inledning... 1 Komma igång... 2 1 Inledning... 1 Komma igång... 2 HUAWEI MediaPad yttre delar... 2 Sätta in SIM- och microsd-kort... 3 Ladda batteriet... 4 Försiktighetsåtgärder gällande batteriet.. 4 Slå på och av strömmen... 5 Gester...

Läs mer

Anslutningshanterare Användarhandbok

Anslutningshanterare Användarhandbok Anslutningshanterare Användarhandbok Utgåva 1.0 SV 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Din manual HTC DESIRE Z

Din manual HTC DESIRE Z Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HTC DESIRE Z. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738684

Din manual SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738684 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 SW6915 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur

Läs mer

förtroendevalda i Strömstads kommun

förtroendevalda i Strömstads kommun handbok för ipad förtroendevalda i Strömstads kommun Vilo-/väckningsknappen: När du håller din ipad upprätt ser du en svart knapp längst upp till höger. När du håller den intryckt i ungefär tre sekunder

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida SNABBSTART GUIDE Introduktion SmartVision är den första Android smartphone som utformats speciellt för personer med nedsatt syn. SmartVision är den första verkligt tillgängliga allt-i-ett smartphone, med

Läs mer

Rekonditionering. Handi Xcover 2. Art.nr 706350. Rev A SE

Rekonditionering. Handi Xcover 2. Art.nr 706350. Rev A SE Instruktion Rekonditionering Handi Xcover 2 Art.nr 706350 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 2 Medföljande delar... 3 3. Rekonditioneringsförfarande... 4 3.1 Funktionskontroll...

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z Ultra C6802/C6833/C6806/C6843

Användarhandbok. Xperia Z Ultra C6802/C6833/C6806/C6843 Användarhandbok Xperia Z Ultra C6802/C6833/C6806/C6843 Innehåll Xperia Z Ultra Användarhandbok...6 Komma igång...7 Översikt...7 Montering...8 Starta enheten för första gången...10 Varför behöver jag ett

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.1)

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.1) Skräddarsy Teman Startsidansbakgrund Standardringsignal Trådlöst och nätverk Flygplansläge, Ja/Nej Wi-Fi, Ja/Nej Wi-Fi-inställningar Wi-Fi Wi-Fi, Ja/nej Nätverksmeddelande, Ja/Nej Wi-Fi-nätverk [Lista

Läs mer

Innehåll. Förord. Förberedelser. Kom igång. Anpassa telefonen. Samtal. Personer

Innehåll. Förord. Förberedelser. Kom igång. Anpassa telefonen. Samtal. Personer G6 Bruksanvisning Innehåll Förord Förberedelser 2 Snabbtitt på din telefon 3 Ladda batteriet 4 Slå på eller stänga av telefonen Kom igång 5 Bekanta dig med startsidan 7 Använda meddelandepanelen 7 Komma

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M2 D2303/D2305/D2306

Användarhandbok. Xperia M2 D2303/D2305/D2306 Användarhandbok Xperia M2 D2303/D2305/D2306 Innehåll Komma igång...6 Om denna användarhandbok...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...8 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

zūmo 590 Snabbstartshandbok

zūmo 590 Snabbstartshandbok zūmo 590 Snabbstartshandbok Mars 2014 190-01706-59_0A Tryckt i Taiwan Komma igång VARNING I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Version F SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående ikon används i den här bruksanvisningen: Obs-anmärkningarna ger dig information om

Läs mer

Rekonditionering. Handi Xcover 3. Art.nr Rev A SE

Rekonditionering. Handi Xcover 3. Art.nr Rev A SE Instruktion Rekonditionering Handi Xcover 3 Art.nr 706450 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 1.2 Licens... 3 1.3 Förlängning av licensen... 3 2 Medföljande delar...

Läs mer

Välkommen till Capture.

Välkommen till Capture. Välkommen till Capture http://capture-app.com Välkommen till Capture! Med Capture kan du spara, se och dela dina bilder och videor på alla dina enheter mobil, surfplatta och PC/ Mac. När du har laddat

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z4 Tablet SGP771

Användarhandbok. Xperia Z4 Tablet SGP771 Användarhandbok Xperia Z4 Tablet SGP771 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Skärmskydd...8 Starta enheten för första gången... 9 Varför behöver jag ett

Läs mer

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Vad finns i paketet Ett trådlöst modem av typ MF110 samt denna manual. Lär känna ditt modem ➎ ➋ ➊ ➌ ➍ Plats för ditt SIM-kort Här stoppar du in ditt Tele2 SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Här

Läs mer

1 Inledning 1 2 Komma igång 2. 3 Textinmatning 9. 4 Anpassa HUAWEI MediaPad 12. 5 Internetanslutning 16

1 Inledning 1 2 Komma igång 2. 3 Textinmatning 9. 4 Anpassa HUAWEI MediaPad 12. 5 Internetanslutning 16 Användarhandbok 1 Inledning 1 2 Komma igång 2 HUAWEI MediaPad i korthet 2 Installera SIM- och mikro-sd-kort 3 Ladda batteriet 3 Försiktighetsåtgärder för batterianvändning 4 Sätta på och stänga av 4 Gester

Läs mer

Sociala nätverk Surfa Foton och videoklipp. Säkerhet

Sociala nätverk Surfa Foton och videoklipp. Säkerhet Moto E Snabb överblick Komma igång Startskärm och appar Kontrollera och anpassa Samtal Kontakter SMS/MMS E-post Skriv Sociala nätverk Surfa Foton och videoklipp Musik Böcker Spel Lokalisera och navigera

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z5 Compact E5803/E5823

Användarhandbok. Xperia Z5 Compact E5803/E5823 Användarhandbok Xperia Z5 Compact E5803/E5823 Innehåll Komma igång... 7 Om den här användarhandboken...7 Översikt...7 Montering...8 Skärmskydd...9 Starta enheten för första gången... 9 Varför behöver jag

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer