Nya Affärsinformation lite smartare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya Affärsinformation lite smartare"

Transkript

1 Affärsinformation lite smartare Nya info. Kraftigt sänkta priser på kreditupplysningar. Läs mer på sida 2 Teckna Bilgaranti vid ägarbyte i Bilvision. Läs mer på sida 2 Två nya försäkrings bolag utan koder i Bilvision. Nu behövs inte längre några koder när du tecknar försäkring i Ansvar (SalusAnsvar) och Aktsam. Detta nummer av Bilvision-info är fyllt med information om våra nya och välutvecklade försäkringstjänster. Ingen annan bilregistertjänst är så sofistikerad som Bilvision inom detta område. Läs mer om våra unika funktioner som gör att ni kan teckna märkesförsäkringar, informera era kunder, få fram statistik om hur ni tecknar försäkringar, arkivera försäkringsbekräftelser och inte minst våra tjänster för att beställa bilgaranti. Läs mer på sidorna 3, 4 och 5 Läs mer på sida 5 AVS: Bilvision AB Box Alingsås

2 Beställ Bilgaranti direkt vid registrering av ägarbytet. Vi är bäst på bil. För tre år sedan valde vi väg. Vi valde att fördjupa oss istället för att bredda affärerna. För dig som arbetar med fordon innebär det en lång rad fördelar som stärker er konkurrenskraft. I detta nummer av Bilvision-info redogör vi för hur ni med våra försäkringstjänster kan effektivisera er egen hantering, öka servicen mot er kund och samtidigt stärka ert eget varumärke. Vi arbetar intensivt med att utveckla våra tjänster. Detta arbete sker i tät dialog med vissa av våra kunder. Så här långt känner vi att vårt strategival för tre år sedan varit bra både för oss och för våra kunder. Idag hanteras 2,5 gånger så många bilaffärer i våra system som för tre år sedan! Lycka till med affärerna! Bilvision-info Jackie Arlbring, VD för Bilvision AB Ett nyhetsbrev om affärs information i bilbranschen. Utges av: Bilvision AB Box Alingsås Telefon Telefax Ansvarig utgivare: Jackie Arlbring Grafisk form och produktion: Dilnork Grafisk produktion AB Svensk Bilgaranti är specialiserade på att utveckla garantier till bilbranschen. Deras erbjudande är riktat till auktoriserade och anslutna bilhandlares kunder att teckna en av branschens starkaste garantier vid köp av en kvalitetstestad bil. Genom ett unikt samarbete mellan Bilvision och Svensk Bilgaranti kan en rad viktiga fördelar uppnås: Spara upp till 10 minuter per fordon på att beställa bilgaranti direkt i Bilvision i samband med registrering av ägarbytet. Ingen risk för felaktiga beställningar då adress mm hämtas från CBR. Annullering av ägarbyte avbeställer garantibeställning automatiskt. Skriv ut bekräftelse och lämna till kunden. Kraftigt sänkta priser på våra kreditupplysningar. Nu lanserar vi våra nya kreditupplysningstjänster. Fördelarna för ditt företag är flera och viktiga! Priserna är mellan 25 och 35% lägre än tidigare. Det skickas aldrig någon omfrågandekopia till den person som ni tar upplysning på (oavsett storlek på upplysning). Det behövs inget extra abonnemang och det tillkommer inga fasta avgifter. Du kan komma igång direkt. Bilvision förenklar och förbättrar: Förbättrad påställningstransaktion. Nu får du upp samma förtydligande och e-post funktion beträffande kontrollmärkesnummer som du sedan en tid får i försäljningstransaktionen. Du kan ta din första upplysning redan nu, om inte ditt företag bett att få tjänsten spärrad. Bilvision stöttar Unicef med kr. Istället för att skicka julkort och ge bort julklappar väljer vi även i år att skänka kr till Unicef. De gör ett viktigt arbete över hela världen med att hjälpa barn som på olika sätt är utsatta. 2

3 3 Alla svenska märkesförsäkringar i Bilvision! Nu kan du snabbt och enkelt teckna alla svenska märkesförsäkringar för personbilar i Bilvision. Välj försäkringsbolag och sedan aktuell märkesförsäkring. När du tecknat försäkringen får du möjlighet att skriva ut ett märkesanpassat dokument som även innehåller er egen logotyp. Doku mentet ska sedan lämnas till kunden så att hon/han vet vilken försäkring ni beställt. Läs mer på nästa uppslag

4 4 Ditt dokumentarkiv i Bilvision. Sedan i våras skapas ett dokument i PDF-format för samtliga ägarbyten som genomförs via Bilvision. Dokumentets sammansättning beror på vilka tilläggstjänster som ni beställt åt kunden. Ett exempel kan vara: Bilgaranti från AB Svensk Bilgaranti Bekräftelse på fordonsförsäkring från Volvia Information om Försäkringsförmedlingslagen Autogiroblankett Dokumentarkivet är sökbart så att ni i efterhand ska kunna hitta dokument för ett visst fordon. Arkivering kommer att ske i minst två år. Fördjupad information och statistik rörande försäkring. I Bilvision finns statistik och grafer som ger er möjligheten att följa upp och styra er verksamhet bättre inom försäkringsområdet. Statistiken visar fördelning mellan olika försäkringsbolag. Om man vill kan man klicka på respektive bolag för att få reda på fördelningen mellan olika försäkringsprodukter. För er som arbetar med många ombudsnummer (t ex där varje säljare har ett eget ombudsnr) visas dels tårtdiagram och dels en lista som innehåller namn, ombudsnr, antal och andel i procent. Listan kan skapas för valfri datumperiod. För er som har en koncern med flera bolag sammanknutna via Bilvision går det att välja vilka delar av koncernen som statistiken ska visas för. För att se statistiken, gå in i Dokumentarkivet (länk finns i huvudmenyn) och klicka på Bilvision Statistik.

5 5 Teckna släpförsäkringar direkt i Bilvision. I samband med att du gör en försäljningstransaktion kan du med några klick beställa försäkring till släp, båttrailer, biltransport, husvagn, hästtransport etc. För närvarande kan försäkring beställas av Folksam, If och Trygg-Hansa. Vi arbetar på att göra detta möjligt hos fler bolag. Fördelarna för dig som köper och säljer släp är att du kan öka servicen mot dina kunder utan att behöva lägga extra tid i telefon eller på Internet. Nytt samarbete med Aktsam. Nu kan man i Bilvision teckna försäkring hos Aktsam utan koder. Aktsam är speciella, så till vida att de inte försäkrar alla typer av bilar. Bilvisions system kontrollerar alltid fordonet mot Aktsam så att du får besked direkt om det skulle finnas något hinder. För att hjälpa er att hålla en hög servicenivå mot kunden går det att ange ett antal uppgifter för att på så sätt hålla premien på lägsta möjliga nivå. Det är dock inget krav att ni ska svara på dessa frågor. Hör gärna av dig till oss om du har några funderingar. Effektivt arbete med försäkringar, en fråga för företagsledningen. Hur ska man arbeta med försäkringar i företaget? Det första man ska ha klart för sig är att det lönar sig att samarbeta närmare med ett bolag. En hög trohetsgrad lönar sig i form av provisioner men framför allt genom att försäkringsbolaget ger er fler skadereparationer om ni är en trogen samarbetspartner. Med de verktyg som finns i Bilvision är det mycket lättare att göra hanteringen av försäkringar effektiv i ditt företag. Arbeta enligt följande princip: 1) Se till att det finns en bra rutin så att alla säljare alltid frågar och dokumenterar vilken försäkring kunden ska ha. Detta sker senast vid avtalstecknandet. Det är naturligtvis inte ok att tvinga kunden till ett visst bolag men man kan belysa fördelarna med ett visst bolags produkter. 2) Leveranspersonalen kan tack vare Bilvisions tjänster göra registreringsarbetet på ett mycket enkelt och effektivt sätt. I Bilvision kan alla försäkringar tecknas, även respektive bilmärkes egen försäkring. När registreringen skett skriver leveranspersonalen ut Bilvisions unika bekräftelse. Detta papper lämnas vidare till säljaren med övriga handlingar som ska till kunden. Se mer på sidorna 3 och 4. 3) Vid leveransen går säljaren igenom den beställda försäkringen med kunden så att kunden lugnt kan åka ut på gatan. En bra service som många inom bilhandeln är dåliga på idag. 4) I Bilvision finns också verktyg för att företagsledningen snabbt och enkelt ska kunna följa upp försäkringsaffären. Man kan snabbt se hur många försäkringar som tecknats, vilken typ av försäkringar samt andel hos respektive bolag. Statistik kan hämtas för valfri tidsperiod. Teckna försäkringar utan koder i Ansvar Sakförsäkring och SalusAnsvar. Ytterligare ett försäkringsbolag har valt att ingå i vårt samarbete för enklare registrering av försäkringar. Nu finns även fasta val i rullgardiner för Ansvar Sakförsäkring. (Du som vill registrera försäkring i SalusAnsvar ska välja Ansvar Sakförsäkring.) Volvia Lastbilsförsäkring, enklare och bättre via Bilvision. När du beställer lastbilsförsäkring från Volvia behöver du inte längre ange körsträcka, omfattning och betalningsalternativ. Bekräftelsen är också anpassad med lastvagnsprofil och en tydlig information om att kunden/köparen måste kontakta Volvia och specificera försäkringen på egen hand via ett telefonsamtal.

6 Vad är en miljöbil egentligen? Miljöbilsbegreppet är krångligt och frågorna från allmänheten är många. Nu finns nya sidor på vv.se som reder ut miljöbilsbegreppet. Sidorna innehåller en beskrivning av vilka krav som ställs på de fordon som omfattas av den nya miljöbilspremien. samlad information om de miljöbilar som statliga myndigheter köper och leasar, samt anvisningar om hur myndigheterna ska avrapportera till Vägverket. en översikt över andra subventioner som är knutna till miljöbilsbegreppet, som till exempel nedsättning av förmånsvärde, befrielse från trängselskatt och partikelrabatt. en omfattande ordlista, eller snarare ett lexikon som reder ut 58 begrepp kring miljöbilsteknik och miljöbränslen. Sidorna vänder sig till den breda allmänheten, men innehåller också detaljerad information om lagar och regler för professionella användare som vill ha exakta detaljbesked. Information från Vägverket. Skatt på trafikförsäkringspremie från och med 1 juli 2007 Skatt på trafikförsäkringspremien införs från och med den 1 juli Försäkringsbolaget är skattskyldigt men har rätt att gottgöra sig gentemot försäkringstagaren Svensk Maskinprovning (SMP) förregistrerar traktorer, maskiner m.m. Från och med den 30 mars 2007 förregistrerar Svensk Maskinprovning fordon själva och det handlar om cirka fordon per år. Beslut om ny trafikinspektion Regeringen tog den 19 juli beslut om ett utredningsdirektiv där man gav Staffan Widlert, Rikstrafikens generaldirektör, i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en framtida trafikinspektionsorganisation, Transportstyrelsen. Staffan Widlert ska senast den 2 maj 2008 lämna förslag till: vilka verksamheter inom Luftfartsstyrelsen, Järnvägsstyrelsen, Vägverket, Banverket och Sjöfartsverket som ska föras över till den nya myndigheten. vilka verksamheter utanför de ovan nämnda myndigheterna som skall föras över till den nya myndigheten. myndighetens ansvarsområde. myndighetens ansvar för arbetet i internationella organisationer och inom EU. myndighetens finansieringsform och lokalisering Vägverket förtydligar reglerna om varumärken och personliga registreringsskyltar Just nu pågår det en diskussion om registreringsskylten Google, som Vägverket godkänt för användning på en privat personbil trots att medgivande saknades från varumärkesinnehavaren. Vägverket har därför i ett pressmeddelande den 9 augusti förtydligat vad som gäller för personliga skyltar. När det gäller skyltbeteckningar kan bedömningen ibland bli svår och får göras från fall till fall, säger Daniel Granqvist, jurist på Trafikregistret. Till exempel har man rätt att ha en skylt med sitt eget namn. En person som heter Zlatan kan alltså få tillåtelse att ha en skylt med det namnet, trots att det är ett registrerat varumärke. HD är visserligen ett varumärke, men det är också en beteckning som används i en mängd sammanhang. Ord som oasis och toy är förutom att de är registrerade varumärken också helt vanliga engelska ord. Om ett företag anser att en personlig skyltbeteckning som vi godkänt kan förväxlas med det egna varumärket bör man kontakta oss, säger Birger Höök, chef på Trafikregistret. Rör det sig om ett varumärkesintrång, så kommer vi naturligtvis att återkalla skyltarna och betala tillbaka de kronor som kunden betalat. Miljöbilspremie första utbetalning den 2 oktober Den 2 oktober kommer Vägverket att betala ut de första miljöbilspremierna. Mottagare är privatpersoner som köpt en miljöbil efter den 1 april i år. Bilägaren måste äga bilen i minst sex månader innan premien kan betalas ut. Privatpersoner som köper en ny miljö bil under 1 april december 2009 får en miljöbilspremie på kronor. Regeringen fattade det formella beslutet den 31 maj. Avsikten med införandet av en miljöbilspremie är att främja en ökad försäljning och användning av nya miljöbilar. Vägverket hanterar administrationen med att kontrollera att fordon kvalificerar sig för miljöbilspremien samt att betala ut pengarna. Ägaren själv behöver inte göra något för att få ut pengarna utan utbetalningen sker med automatik. För att bilen ska kvalificera sig för miljöbilspremien måste den definieras som miljöbil enligt den nya förordningen 6

7 (2007:380) om miljöbilspremie. Miljöbil är enligt förordningen om miljöbilspremie en bil som: 1) enligt vägtrafikregistret tillhör någon av miljöklasserna Miljöklass 2005 Miljöklass 2005 PM Miljöklass El Miljöklass Hybrid 2) dessutom uppfyller ytterligare krav enligt följande: Konventionella bilar (inklusive hybrider) Bensindrivna bilar: Koldioxidutsläpp vid blandad körning får uppgå till max 120 g/km. Dieseldrivna bilar: Koldioxidutsläpp vid blandad körning får uppgå till max 120 g/km och partikelutsläppet får uppgå till max 5 mg/km. Alternativbränsledrivna bilar (bilar som kan drivas med andra bränslen än bensin, diesel eller gasol) Bränsleförbrukningen vid blandad körning får inte överstiga 0,92 liter bensin/ mil eller 0,97 kubikmeter gas/mil. Vanligast förekommande alternativa drivmedel är E85 och Biogas. Elbilar Elenergiförbrukningen per 100 kilometer får inte överstiga 37 kilowattimmar. (Denna typ av fordon finns i dagsläget inte ute på marknaden.) Följande krav måste också vara uppfyllda för att premien ska kunna betalas ut: Bilen ska vara en ny bil dvs. den ska inte ha varit påställd tidigare i Sverige eller i ett annat land. Köparen ska vara en privatperson. Organisationer och företag omfattas inte. Köparen måste äga bilen sex månader. Effektiv integration mellan Incadea och Bilvision. Du som använder affärssystemet Incadea och har Bilvision kan nu dra nytta av nya kopplingar som byggts mellan Incadea och Bilvision. Annons Verkstad är vår vardag! BNT Teknik & System utvecklar sedan 1986 administrativa system tillsammans med kompetensen på verkstadsgolvet. TPV är ett planeringssystem som används av 95% av alla Volvo Lastvagnsverkstäder i Skandinavien. ACKO utvecklades ursprungligen för sju år sedan, efter ett önske mål från Volvohandeln. De efterfrågade ett program för att förenkla och kvalitetssäkra administrationen av kontrollrapporterna. Vi vidareutvecklar kontinuerligt ACKO för att möta kundernas krav. Via Bilvision är det möjligt att göra en Efterkontroll som innebär att man släcker en 2:a direkt i programmet. ACKO Kontrollrapporter: skriv enkelt ut alla kontrollrapporter: ER, M, IB, HR, T Köldmedia: komplett med automatiska saldo- och kvartalsrapporter Koppling CBR: importera kund- och fordonsuppgifterna direkt! Anmärkningar: importera anmärkningarna inget mer skrivande! Moduler i ACKO 5.60 Kalibrering Verktyg: verktygsregister som håller reda på kalibreringar Särskild Bevittning: håller reda på kommande bevittningar Efterkontroll: släcker tvåorna direkt i programmet KIPAS: överför data automatiskt från KIPAS till IB-Rapporten i ACKO Effektiv verkstadsbokning Komplett för biluthyrning Hyrsystem för maskiner, ställningar m. m. Många moment både i Incadea och Bilvision har blivit ännu enklare och snabbare tack vare informationsutbytet mellan systemen. Kontakta oss för mer information. Effektiva kundkallelser Tidsplanerad verkstad Verkstädernas ledningssystem Regeringen har avsatt totalt 250 miljoner kronor för att finansiera miljöbilspremien 50 miljoner under 2007 och 100 miljoner årligen under 2008 och Box Kungsbacka Tel: Fax: Mer information lämnas av Vägverkets kundtjänst på telefon

8 AB Svensk Bilgaranti är specialiserade på att utveckla garantier till bil branschen. Vårt erbjudande är riktat till auktoriserade och anslutna bilhandlares kunder att teckna en av branschens starkaste garantier vid köp av en kvalitetstestad bil. Vår affärsidé bygger på att hjälpa både begagnat- och nybilshandeln att skapa ökad trygghet för bilköparna. Nu kan du snabbt och enkelt göra beställningen av våra tjänster när du registrerar ägarbytet i Bilvision. Kontakta Claes Hellman på Mer info: AB Svensk Bilgaranti Göteborgsvägen Mölndal Tel: Fax:

info. Ledningsrapport på ditt skrivbord direkt efter avslutad månad. Säkrare inbyten med CARFAXrapporter.

info. Ledningsrapport på ditt skrivbord direkt efter avslutad månad. Säkrare inbyten med CARFAXrapporter. Affärsinformation lite smartare 2 2011 info. Säkrare inbyten med CARFAXrapporter. Bilvision kan tillhandahålla information som kan vara avgörande vid en inbytesaffär! Läs mer på sida 2 Ledningsrapport

Läs mer

BNT Portalen nu en del av Bilvision.

BNT Portalen nu en del av Bilvision. 1 2014 Bilvision växer med nya kunder och produkter. Läs mer på sida 2 BNT Portalen nu en del av Bilvision. Nytt i Bilvision: Gör fordonsurval själv direkt i Bilvision. Läs mer på sida 3 Uppdaterade funktioner

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04

Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04 Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04 1 Register A. Inledning s. 3 B. Att importera från annat EU-land s. 3 B 1. Varifrån är det bäst att köpa bilen? s. 3 B 2. Hur

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Granit: Om vägen ut på nätet Tommy Bergström och Felix Reinhard berättar. Internet of Things en ny värld öppnar sig #1 2014

Granit: Om vägen ut på nätet Tommy Bergström och Felix Reinhard berättar. Internet of Things en ny värld öppnar sig #1 2014 #1 2014 Internet of Things en ny värld öppnar sig Kom snabbt igång med din webbshop Sugen på en styrelsekarriär? Läs om styrelseproffsets bästa råd s.3 s.4 s.10 Granit: Om vägen ut på nätet Tommy Bergström

Läs mer

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar dygnet runt

Internetbanken. Öppet alla dagar dygnet runt Internetbanken Öppet alla dagar dygnet runt Internetbanken för företag är öppen dygnet runt och du når den via alla datorer som har en webbläsare och internetuppkoppling på kontoret, hos konsulten, hemma

Läs mer

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt B.N. NR. 1 2009 BEGAGNATNYTT är ett nyhetsbrev för dig som tycker det är kul att göra affärer med hänsyn till miljön Begagnade bildelar fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Frågor och svar på www.stockholmsforsoket.se inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006

Frågor och svar på www.stockholmsforsoket.se inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006 Frågor och svar på www.stockholmsforsoket.se inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006 BETALNING För hur lång tid tillbaka finns information om skattebeslut på sidan "Mina skattebeslut?

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Innehållsförteckning 1. Generellt 2. Svensk flagga (leveransadresser inom och utom Sverige) 3. Öppettider 4. Kundregistrering 5. Pris, betalning, kredit, avgift,

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Visma Enskild Firma. Bokföring utan kontoplan, debet eller kredit enklare kan det inte bli! allt för den enskilda firman!

Visma Enskild Firma. Bokföring utan kontoplan, debet eller kredit enklare kan det inte bli! allt för den enskilda firman! Visma Enskild Firma. Pris från 890:- (frakt och moms tillkommer). Bokföring utan kontoplan, debet eller kredit enklare kan det inte bli! Visma Enskild Firma allt för den enskilda firman! Nu kan du som

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer