Rapport Kartläggning av allmänhetens kunskap, beteende och erfarenhet kring bedrägerier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Kartläggning av allmänhetens kunskap, beteende och erfarenhet kring bedrägerier"

Transkript

1 Rapport Kartläggning av allmänhetens kunskap, beteende och erfarenhet kring bedrägerier Svenska Stöldskyddsföreningen

2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Bakgrund och syfte 4 Genomförandet 5 Sammanfattning 6 Resultat 14 Beteenden 15 Förhållningssätt 25 Kunskaper 45 Utsatta för bedrägerier 56 Bilagor: Tabeller Öppna svar 2

3 Om undersökningen 3

4 Bakgrund och syfte Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF, har arbetat med säkerhetsfrågor sedan 1934 och har en unik erfarenhet och kompetens inom säkerhetsområdet. Visionen är att skapa ett tryggare samhälle. SSF har önskat genomföra denna undersökning i syfte att kartlägga allmänhetens kunskap, beteende och erfarenhet kring bedrägerier. 4

5 Genomförande Målgruppen för undersökning är den svenska allmänheten från 18 år och uppåt. Undersökningen är genomförd med ett riksrepresentativt urval av allmänheten genom telefonintervjuer Inledningsvis genomfördes 1050 intervjuer. För att få ett tillräckligt stort antal intervjuer med personer so blivit utsatta för fullbordat bedrägeri eller bedrägeriförsök kompletterades undersökningen med ytterligare drygt hundra intervjuer i den målgruppen. I de kompletterande intervjuerna ställdes bara de följdfrågor som var avsedda för denna målgrupp. Intervjuerna genomfördes under perioden 2-27 april. Totalresultatet har vägts så att det speglar den verkliga kön- och ålderstrukturen i målgruppen. Tabeller och samtliga öppna svar redovisas i bilaga. Projektansvarig för undersökningen inom SSF var Pia Lindström. Ansvariga konsulter på Demoskop var Per Hörnsten. 5

6 Sammanfattning 6

7 Sammanfattning Beteenden De allra flesta som har kreditkort kontrollerar sin faktura även om det i de flesta fallen handlar om en översiktlig kontroll för att se om det är något man inte känner igen. 1 av 4 av gör ingen kontroll när man får en kopia på en kreditupplysning om vem som tagit upplysningen och att den var rimlig. 4 av 10 hushåll har skyddade brevlådor, antingen i form av en brevlåda som är låst eller ett brevinkast där man inte kan komma åt posten utifrån. 5% av allmänheten exponerar sig medvetet ibland för att bli utsatta för bedrägeri om det innebär att de skulle kunna göra en riktigt bra affär. Intressant att notera är att de som blivit utsatta för bedrägeri eller bedrägeriförsök inte uppfattar sig som mer riskbenägna än andra. 6 % dem som brukar handla på nätet menar att de är beredda att ta en risk genom att tex betala direkt till säljarens konto i förskott. Yngre är lite mer riskbenägna än äldre. 7

8 Sammanfattning Förhållningssätt Nästan alla anser att var och en har ett eget ansvar att ta reda på vad man kan göra och vidta för åtgärder för att minimera risken att bli utsatt för ett bedrägeri. Pass, ID eller körkort är inte självklart en värdehandling för alla. Tex ser 4 av 10 ser sitt ID-kort enbart som en id-handling. Relativt få känner en direkt oro för att de ska bli utsatt för ett bedrägeri inom de närmaste tolv månaderna. Samtidigt är det dock 6 av 10 som känner en viss oro. Bland dem som redan har blivit utsatta för bedrägerier eller bedrägeriförsök är oron betydligt större. Allmänheten har en låg tilltro till att polisen kan klara upp ett bedrägeribrott. Drygt 1 av 4 tror att banken eller polisen har skyldighet att hjälpa till att skicka tillbaka pengarna efter att man har gjort en pengaöverföring till någons konto om man har kontonumret kvar och den personen visar sig ha utsatt en för bedrägeri. Det finns en skepsis när man lämnar ifrån sig sitt kredit eller betalkort vid ett sk signaturköp. 3 av 10 känner sig aldrig trygga i en sådan situation. Det är framförallt på hotell som man känner sig otrygg vid signaturköp. 8

9 Sammanfattning Förhållningssätt Det finns ett antal olika enskilda företeelser som skulle få folk att känna sig trygga eller beredda att ta risken att genomföra en affär med en okänd person. Det handlar framförallt att personen visar sin legitimation, att personen kan visa kvitto på att han eller hon har köpt varan som ny. Många menar också att det räcker med att träffa personen i verkligheten och att man uppfattar han eller hon som ärlig. Däremot är det ovanligare att man skulle vilja genomföra en affär med en okänd person bara genom att personen uppträder sympatiskt, trevligt eller förtroendeingivande. För 1 av 10 skulle ett bra pris vara tillräckligt för att bortse från risken att bli utsatt för ett bedrägeri. Det finns en allmän vilja att bidra till en ökad säkerhet och därmed förebygga bedrägerier. Närmare 2 av 3 skulle tex kunna tänka sig att logga in med bank-id för att legitimera sig när man köper varor via nätet eller göra samma sak när man säljer varor på nätet och drygt hälften kan tänka sig att lämna fingeravtryck på tex Postens utlämningsställen när man hämtar ut varor man beställt. Ungefär lika många kan tänka sig att vänta med leveransen upp till en vecka mer än normalt för att möjliggöra nödvändiga säkerhetskontroller. 1 av 10 skulle dock inte vilja gör något av de åtgärder som föreslogs i undersökningen för att förebygga bedrägerier. Oaktsamhet uppfattar många som skäl för att banken inte ska ersätta eventuella förluster om man blir av med sitt betal- eller kreditkort och någon använder det innan man hunnit spärra det. 9

10 Sammanfattning Kunskaper Det råder en relativt hög brist på kunskap bland allmänheten för att kunna skydda sig mot bedrägerier och många inser att de har ett stort behov att mer kunskap. Ju yngre man är desto sämre kunskap upplever man att man har. De som blivit utsatta för bedrägerier eller bedrägeriförsök upplever att de har något högre kunskap än genomsnittet, så sannolikt har det lärt sig en del om hur de ska skydda sig i framtiden efter att de blivit utsatta. 1 av 3 har inte tagit del av information hur man skyddar sig från bedrägerier de senaste två åren. 4 av 10 tror att ens försäkringsbolag helt eller devis täcker de kostnader eller skador man haft om man blir utsatt för ett bedrägeri. Bland de som blivit utsatt för bedrägerier eller bedrägeriförsök är det bara 2 av 10 som är av den uppfattningen. De allra flesta känner sig mycket säkra eller ganska säkra på hur de ska agera om de tappar eller blir bestulna på ett bank- eller kreditkort. Däremot är man betydligt mer osäker på hur man ska agera om man blir utsatt för en ID-stöld. 10

11 Sammanfattning Utsatta för bedrägerier 6 % har senaste 12 månaderna blivit utsatta för ett bedrägeri eller bedrägeriförsök. 2% har utsatts för ett fullbordat bedrägeri medan 5% utsatts för ett bedrägeriförsök. Många av dessa har blivit utsatta mer än en gång. De som blivit utsatta har i genomsnitt blivit utsatta 2,5 gånger senaste 12 månaderna. 57% har dock bara blivit utsatt en gång. I närmare 9 av 10 fall har gärningsmannen eller företaget som utsatte en för bedrägeriet eller bedrägeriförsöket varit någon okänd. Bland dem som blivit utsatt för ett fullbordat bedrägeri har det dock varit vanligare med en känd gärningsman (4 av 10). Det vanligaste bedrägerierna har skett i samband med att man köpt eller sålt en vara eller tjänst på nätet. 34% av bedrägerierna skedde i ett sådant sammanhang. 23% av bedrägerierna skedde i samband med att man köpte eller sålde en vara eller tjänst utanför näthandeln med eller till ett företag och 7% utanför näthandeln med eller till en privatperson. När det gäller bedrägeriförsöken uppger 68% att det skett i något annan sammanhang än de ovan nämnda. Det handlar främst om att någon ringt och uppgett att de varit från Microsoft eller motsvarande och bett att få inloggningsuppgifter till datorn, man har fått falska fakturor, falska annonssäljare eller att man fått sk Nigeriabrev eller motsvarande. 11

12 Sammanfattning Utsatt för bedrägeri Den vara eller tjänst som bedrägeriet eller bedrägeriförsöket handlat om varierar mycket, men när det gäller de fullbordade bedrägeriet är det vanligast att det handlat om köp eller försäljning av någon elektronikvara. 3 av 10 av dem som blivit utsatta för ett fullbordat bedrägeri nämner att någon annan använde deras identitet. Beskrivningen av hur bedrägeriförsöken skedde varierar mycket. Det handlar bland annat om att man sålt varor eller tjänster man aldrig fick betalt för, att någon försökt använda ens eller beställa ett kreditkort, bluffakturering, att någon ringer eller mejlar och ber dem uppge olika uppgifter kring sin dator och att man på olika sätt försökt komma åt ett bankkonto. Värdet på det man förlorat i samband med bedrägeriet eller bedrägeriförsöket varierar. För närmare hälften av dem som blivit utsatt för ett fullbordat bedrägeri låg värdet mellan och kronor. För 10% låg var det över kronor. Även bland dem som blev utsatt för ett bedrägeriförsök uppskattar 10% att värdet av det de kunde ha förlorat låg över kronor. En fjärdel av dem som blivit utsatta för ett fullbordat bedrägeri har blivit ersatt av sin bank eller annan extern part. Av de som fått ersättning har 85% fått full ersättning av det man förlorat. I genomsnitt har man fått 95% av värdet tillbaka. 12

13 Sammanfattning Utsatt för bedrägeri Två tredjedelar av dem som blivit utsatta för ett fullbordat bedrägeri gjorde en polisanmälan. Till skillnad mot för dem som blev utsatt för ett bedrägeriförsök där endast 16% gjorde en polisanmälan. Av dem som blev utsatta för ett fullbordat bedrägeri var det dock bara 28% som anmälde det till försäkringsbolaget. Hälften av de som blivit utsatt för ett bedrägeri eller ett bedrägeriförsök på nätet meddelade nätbolaget vad som hade hänt. 13

14 Resultat 14

15 Beteenden 15

16 Beteenden 92 % har ett betalkort och 48 % har ett kreditkort där de får en faktura på det de handlar under månaden. 35 % handlar något på nätet minst en gång i månaden. Ju yngre man är desto oftare handlar man på nätet. Bland de mellan 18 och 29 år gör 57 % det minst en gång i månaden. Motsvarande andel bland dem som är över 65 år 12 %. Hanteringen av en kreditkortsfaktura varierar. En tredjedel sparar alla kvitton och kontrollerar alla transaktioner mot dem. Det beteendet är betydligt vanligare bland pensionärer där 55% gör det. Bland dem upp till 50 år det bara 21% som gör så grundliga kontroller. De allra flesta (58%) gör en översiktlig kontroll för att se om det är något man inte känner igen och 6% kollar bara om de reagerar på fakturans storlek. Ytterst få (3%) kontrollerar inte sina transaktioner. 7 av 10 av dem som har fått en kopia på en kreditupplysning kontrollerade vem som tagit upplysningen och att den var rimlig. 24% gjorde däremot ingenting när de fick kopian. 16

17 Beteenden 4 av 10 hushåll har skyddade brevlådor, antingen i form av en brevlåda som är låst eller ett brevinkast där man inte kan komma åt posten utifrån. 5% av allmänheten exponerar sig medvetet ibland för att bli utsatta för bedrägeri om det innebär att de skulle kunna göra en riktigt bra affär. 78% skulle inte alls kunna tänka sig det. Yngre är lite mer riskbenägna än äldre. Intressant att notera är att de som blivit utsatta för bedrägeri eller bedrägeriförsök inte uppfattar sig som mer riskbenägna än andra. Bland dem som brukar handla på nätet är det 9 av 10 som säger sig avstå från att göra ett klipp om de inte känner sig helt säkra att allt är i sin ordning. 6 % menar däremot att de är beredda att ta en risk genom att tex betala direkt till säljarens konto. Inte heller i detta avseende är de som blivit utsatta för bedrägerier mer riskbenägna än andra. 17

18 Betal- och kreditkort Har du något av följande? Betalkort där det du köper dras direkt från ditt konto Kreditkort där du får en faktura på det du handlat under månaden % Bas: Samtliga, 1050 intervjuer 18

19 Spridning i näthandel Hur ofta handlar du någonting på nätet? Samtliga år år år år % 20% 40% 60% 80% 100% Någon gång varje vecka Någon gång varje månad Någon gång i kvartalet Någon gång i halvåret Någon gång per år Mer sällan Aldrig Vet ej Bas: Samtliga, 1050 intervjuer 19

20 % Majoritet kontrollerar kreditupplysning Senast du fick en kopia från ett kreditupplysningsföretag om att någon tagit kreditupplysning på dig, kontrollerade du då vem som tagit upplysningen och att det var rimligt eller gjorde du ingenting utan utgick från att det var i sin ordning? 80 Samtliga De som fått en kreditupplysning Kontrollerade vem som tagit upplysningen och att det var rimligt Gjorde ingenting 7 5 Har inte fått någon kopia på kreditupplysning 5 Kommer inte ihåg Bas: Samtliga 1000 intervjuer, resp. de som fått en kreditupplysning 957 intervjuer 20

21 Få kontroller inte sin kreditkortsfaktura När du får kontoutdrag eller faktura på ditt kreditkort hur gör du i normalfallet när det gäller dina transaktioner på utdraget? % Jag kontrollerar transaktionerna översiktligt och om det är något jag inte känner igen så gör jag en noggrannare kontroll Jag kontrollerar alla transaktioner mot kvitton 6 Jag kontrollerar inte transaktionerna om inte fakturans storlek verkar orimligt hög 3 Jag kontrollerar inte transaktionerna 2 Vet ej Bas: Om man har kreditkort, 510 intervjuer 21

22 4 av 10 har skyddade brevlådor Hur hanterar du din privata post? Har du? % En brevlåda som inte är låst Ett brevinkast där det inte går att nå posten utifrån En brevlåda som du låser varje dag 4 1 Ett brevinkast där det går att nå posten utifrån Annat Bas: Samtliga 1050 intervjuer 22

23 8 av 10 undviker riskfyllda affärer Hur väl stämmer detta påstående på dig? Jag utsätter mig ibland medvetet för risken att bli utsatt för ett bedrägeri om jag har chansen att kunna göra en riktigt bra affär % 20% 40% 60% 80% 100% Inte alls Inte särskilt väl Ganska väl Mycket väl Vet ej Bas: Samtliga, 1050 intervjuer 23

24 9 av 10 avstår affär Vilken av följande två beskrivningar är viktigast för dig när du köper varor på nätet? Att göra en säker affär, och avstår hellre från att göra ett klipp om jag inte känner mig helt säker på att allt är i sin ordning 91 Att göra en riktigt bra affär, även om det kan innebära en liten risk att t ex betala direkt till säljarens konto i förskott 6 Vet ej % Bas: Om man handlar på nätet, 654 intervjuer 24

25 Förhållningssätt 25

26 Förhållningssätt Nästan alla (96%) anser att var och en har ett eget ansvar att ta reda på vad man kan göra och vidta för åtgärder för att minimera risken att bli utsatt för ett bedrägeri. Endast 3% menar att det inte är ett personligt ansvar, utan att det är polisens uppgift att skydda individen mot brott. Pass, ID eller körkort är inte självklart en värdehandling för alla. 4 av 10 ser sitt ID-kort enbart som en id-handling, 3 av 10 ser körkortet som enbart en id-handling och 1 av 4 ser även sitt pass på detta sätt. 7% ser också sitt inloggningskort från banken som enbart en id-handling. Relativt få är oroliga för att de ska bli utsatt för ett bedrägeri inom de närmaste tolv månaderna. 1% är mycket orolig och 8% är ganska oroliga. Samtidigt är det 58% som känner en viss oro medan 32% inte är oroliga alls. Lägst oro är det i gruppen år där enbart 3% är mycket eller ganska oroliga. Bland dem som redan har blivit utsatta för bedrägerier eller bedrägeriförsök är oron betydligt större. Bland dem är 30% mycket eller ganska oroliga att det ska hända igen. 26

27 Förhållningssätt Allmänheten har en låg tilltro till att polisen kan klara upp ett bedrägeribrott. Endast 12% har en mycket eller ganska hög tilltro till detta, medan 64% har en mycket eller ganska liten tilltro till polisens förmåga. Tilltron är högts i den yngre gruppen (18-29 år) där 21% har en mycket eller ganska hög tilltro. Bland dm som redan har blivit utsatta för bedrägerier eller bedrägeriförsök är tilltron till polisens förmåga låg. Bland dem har 79% en mycket eller ganska liten tilltro. 27% tror att banken eller polisen har skyldighet att hjälpa till att skicka tillbaka pengarna efter att man har gjort en pengaöverföring till någons konto om man har kontonumret kvar och den personen visar sig ha utsatt en för bedrägeri. Även här tror den yngre gruppen i högre grad att banken eller polisen har skyldigheter att hjälpa till (34%). 27

28 Förhållningssätt Det finns en skepsis när man lämnar ifrån sig sitt kredit eller betalkort vid ett sk signaturköp. 3 av 10 känner sig aldrig trygga i en sådan situation och 2 av 10 känner sig bara trygg ibland. Endast 1 av 10 känner sig trygg när man gör det. Ju yngre man är desto tryggare är man vid signaturköp. Det är framförallt på hotell som man känner sig otrygg vid signaturköp. 64% av dem som ofta, ibland eller aldrig känner sig trygga nämner hotell som ett otryggt sammanhang. Även barer (38%), affärer (32%) restauranger (28%) och taxibilar (25%) kan kännas otrygga. 28

29 9 av 10 anser att var och en har ansvar Vilken av följande beskrivningar passar bäst in på hur du ser på ditt eget ansvar att skydda dig mot bedrägerier? Jag anser att var och en har ett ansvar att ta reda på vad man kan göra och vidta försiktighetsåtgärder för att minimera risken att bli utsatt för ett bedrägeri. 96 Jag anser inte att jag personligen har ett ansvar för att skydda mig mot bedrägerier. Det är polisens uppgift att skydda mig mot brott. 3 Vet ej % Bas: Samtliga, 1050 intervjuer 29

30 Pass, ID och körkort inte självklart en värdehandling Betraktar du följande handlingar i första hand som värdehandlingar eller id-handlingar eller är de i lika hög grad både och för dig? Inloggningskort från banken Pass Id-kort Körkort % 20% 40% 60% 80% 100% Värdehandling Id-handling Både och Vet ej Bas: Samtliga, 1050 intervjuer 30

31 Oron för bedrägeri låg Hur orolig är du att du själv ska bli utsatt för ett bedrägeri inom de närmaste 12 månaderna? Samtliga år år år år % 20% 40% 60% 80% 100% Inte alls orolig Inte särskilt orolig Ganska orolig Mycket orolig Vet ej Bas: Samtliga, 1050 intervjuer 31

32 Låg tilltro till polisens arbete Hur hög är din tilltro till att polisen kan klara upp ett bedrägeribrott? Medel Samtliga , år , år , år , år ,16 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5 Mycket hög Ganska hög Varken eller Ganska liten 1 Mycket liten Vet ej Bas: Samtliga, 1050 intervjuer 32

33 Yngre förlitar sig mer på banken och polisen Tror du att banken eller polisen har skyldighet att hjälpa dig att sända tillbaka pengarna till dig efter att du gjort en pengaöverföring till någons konto om du har kontonumret kvar och den personen visar sig ha utsatt dig för bedrägeri? Samtliga 27 Ja år år år år % Bas: Samtliga, 1050 intervjuer 33

34 Viss oro för signaturköp Hur ofta känner du dig trygg att lämna ifrån dig ditt kredit- eller betalkort vid s.k. signaturköp dvs. att du inte knappar in din pin-kod? Samtliga år år år år % 20% 40% 60% 80% 100% Alltid Ofta Ibland Aldrig Vet ej Bas: Samtliga, 1050 intervjuer 34

35 Barer och hotell mest oroväckande I vilka av följande sammanhang känner du dig idag otrygg att lämna ifrån dig ditt krediteller betalkort vid s.k. signaturköp? % På ett hotell I en bar I en affär På en restaurang I en taxi I något annat sammanhang Vet ej Bas: Om svarat ofta, ibland eller aldrig på fråga om trygghet vid signaturköp, 837 intervjuer 35

36 Förhållningssätt Det finns ett antal olika enskilda företeelser som skulle få folk att känna sig trygga eller beredda att ta risken att genomföra en affär med en okänd person. Det handlar framförallt att personen visar sin legitimation, att personen kan visa kvitto på att han eller hon har köpt varan som ny. 55% respektive 53% menar att dessa två företeelser gör en trygg. 43% menar också att det räcker med att träffa personen i verkligheten och att man uppfattar han eller hon som ärlig. Däremot räcker det inte att personen är sympatisk, trevlig eller förtroendeingivande. Endast 17% skulle då genomföra affären. Att personen har fått bra rekommendationer på en säljsatt räcker för 24% för att de ska känna sig trygga att genomföra en affär. Att personen uppger ett mobilnummer som är spårbart på nätet känner sig 20% trygga med och att 15% kan nöja sig med att få ett bankkontonummer. För 9% skulle ett bra pris vara tillräckligt för att bortse från risken och 3% skulle slå till om personen säger sig ah fler intresserade köpare och är angelägen om en snabb affär. 36a

37 Förhållningssätt En fjärdel tycker ingen av ovanstående enskilda företeelser är tillräckliga för att genomföra en affär med en okänd person. Ju yngre man är desto tryggare är men i samtliga dessa situationer. Intressant att notera är att de som blivit utsatta för bedrägerier eller bedrägeriförsök känner sig lika trygga och är lika benägna att ta risker som andra. 37a

38 Kvitto och leg skapar trygghet Vad av följande enskilda företeelser gör att du skulle känna dig trygg eller beredd att ta risken att genomföra en affär med en okänd person? % Att personen visar sin legitimation Att personen kan visa ett kvitto på att denne själv köpt varan som ny Att du träffar personen i verkligheten och uppfattar denne som ärlig 24 Att personen har fått bra rekommendationer på en säljsajt 20 Att personen uppger sitt mobiltelefonnummer och det går att spåra till en person på eniro, hitta.se eller i telefonkatalogen Att personen är sympatisk, trevlig eller förtroendeingivande Att personen uppger sitt bankkontonummer 9 Att priset är så bra att du bortser/ tycker det är värt risken 3 Att personen säger sig ha fler intresserade köpare och är angelägen om en snabb affär 24 Ingen av dessa Bas: Samtliga, 1050 intervjuer 38

39 Förhållningssätt Det finns en allmän vilja att bidra till en ökad säkerhet och därmed förebygga bedrägerier. Närmare två tredjedelar skulle kunna tänka sig att logga in med bank-id för att legitimera sig när man köper varor via nätet eller göra samma sak när man säljer varor på nätet. Drygt hälften kan tänka sig att lämna fingeravtryck på tex Postens utlämningsställen när man hämtar ut varor man beställt. Ungefär lika många kan tänka sig att vänta med leveransen upp till en vecka mer än normalt för att möjliggöra nödvändiga säkerhetskontroller. Knappt hälften (47%) kan tänka sig betala 1 procent av köpesumman för säkerhetskontroller när man köper en vara och nästan lika många (41%) kan tänka sig att betala samma andel för att man själv blir säkerhetskontrollerad när man säljer. 1 av 10 skulle dock inte vilja gör något av ovanstående för att förebygga bedrägerier. Här är det en ganska klar skiljelinje mellan de som är över eller under 50 år. De yngre är betydligt mer riskbenägna än de äldre (och då framförallt de över 65 år) 39

40 Förhållningssätt Däremot är man inte villig att själv lämna ut sitt personnummer eller bankkontonummer till någon som köper en vara av en. 45% respektive 53% skulle då bedöma risken stor att de kan bli utsatta för bedrägeri och 37% bedömer att risken finns. Endast 8% respektive 4% upplever detta som riskfritt. Att lämna ut bankkontonumret uppfattas av de äldre som en större risk än vad de yngre uppfattar. Däremot visar inte undersökningen på några sådana tydliga skillnader när det gäller att lämna ut personnumret. 40

41 Det finns en vilja att bidra till ökad säkerhet Vad av följande är du själv beredd att göra för att medverka till att förebygga bedrägerier? % Logga in med bank-id för att legitimera mig när jag köper varor via nätet Logga in med bank-id för att legitimera mig när jag säljer varor på nätet Lämna fingeravtryck när jag hämtar ut varor jag beställt t.ex. på postens utlämningsställen Låta leveranser ta upp till en vecka längre än normalt för att säkerhetskontroller ska kunna göras vid beställning eller försäljning av varor Betala en avgift på 1 procent av köpesumman för att någon genomför säkerhetskontroller av säljaren när jag köper en vara på nätet Betala en avgift på 1 procent av försäljningssumman för att någon genomför säkerhetskontroll av mig när jag säljer en vara på nätet 10 Inget av detta Bas: Samtliga, 1050 intervjuer 41

42 Tveksamhet att lämna ut person- och kontonummer Vid handel med varor och tjänster mellan privatpersoner, bedömer du att det är stor eller liten risk att bli utsatt för ett bedrägeri om du? Lämnar ut ditt personnummer till någon som köper en vara av dig Lämnar ut ditt bankkontonummer till någon som köper en vara av dig % 20% 40% 60% 80% 100% Ingen risk alls Liten risk Stor risk Vet ej Bas: Samtliga, 1050 intervjuer 42

43 Förhållningssätt Oaktsamhet uppfattar många som skäl för att banken inte ska ersätta eventuella förluster om man blir av med sitt betal- eller kreditkort och någon använder det innan man hunnit spärra det. 8 av 10 tror inte banken ersätter om man lämnat kortet på badstranden när man går och badar eller om man lämnar kortet i en bar och säger att det kan ligga där trots att överenskommelsen är att bara en själv kan beställa på det. 7 av 10 tror att banken inte ersätter om man lämnar sin plånbok med kortet i sin handväska eller jacka vid bordet på en restaurang medan man hämtar kaffe. Två tredjedelar tror inte en stöldanmälan räcker när kortet inte är spärrat. Hälften tror att ersättningen uteblir om en ficktjuv tagit kortet och använt koden som den tidigare sett en knappa in i en mataffär. Däremot är det knappt 2 av 10 som tror ersättningen uteblir om man haft inbrott hemma eller och någon tar sig in i hotellets safetybox när kortet legat där. 43

44 % Oaktsamhet straffar sig Vid vilka av följande situationer tror du att det finns risk för att du inte ska få ersättning för eventuella förluster från din bank om du blir av med ditt betal- eller kontokort och någon använder det innan du hinner spärra det? Om du lämnar det på badstranden och går och badar Om du lämnar kortet i en bar och säger att det kan ligga där, men bara du får beställa på det under kvällen Om du på en restaurang, lunchmatsal eller liknande lämnar din handväska, jacka eller liknande med din plånbok utan uppsikt medan du hämtar kaffe. Om stölden är polisanmäld men kortet inte spärrat 49 Om du blir bestulen av en ficktjuv som använder kortet med kod som denne sett dig knappa in i matvaruaffären Om du har inbrott Om du låst in det hemma i hotellets safetybox och någon tar sig in i den Vet ej Bas: Om man har kredit- eller betalkort, 990 intervjuer 44

45 Kunskaper 45

46 Kunskaper Det råder en relativt hög brist på kunskap bland allmänheten för att kunna skydda sig mot bedrägerier. Endast 7 % upplever att de mycket höga kunskaper om detta. Visserligen säger sig 52% ha ganska höga kunskaper, men det indikerar att de känner till att de har luckor i sin kunskap. 13% upplever sig ha mycket eller ganska liten kunskap på detta område. Ju yngre man är desto sämre kunskap upplever man att man har. De som blivit utsatta för bedrägerier eller bedrägeriförsök upplever att de har något högre kunskap än genomsnittet, så sannolikt har det lärt sig en del om hur de ska skydda sig i framtiden efter att de blivit utsatta. Och många inser att de har ett stort behov att mer kunskap. 46% har ett mycket eller ganska stort behov av mer kunskap för att kunna skydda sig mot bedrägerier. Endast 10% menar att de inte har något behov alls. 1 av 3 har inte tagit del av information hur man skyddar sig från bedrägerier de senaste två åren. 27% har gjort det via blocket eller någon annan webbplats, 15% har gjort det via samverkan mot brott/grannsamverkan och 12% har fått information av polisen. Lejonparten av de som säger att de fått information från någon annan källa (44%) nämner banken, kortföretaget, försäkringsbolaget eller via media 46

47 Brister i kunskapen Vilken kunskap upplever du att du har för att skydda dig mot bedrägerier? Medel Samtliga , år , år , år , år ,61 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5 Mycket hög Ganska hög Varken eller Ganska liten 1 Mycket liten Bas: Samtliga, 1050 intervjuer 47

48 Finns behov av mer information Hur stort är ditt behov av mer kunskap om hur man skyddar sig mot bedrägerier? Samtliga år år år år % 20% 40% 60% 80% 100% Har inget behov alls Ganska litet Ganska stort Mycket stort Vet ej Bas: Samtliga, 1050 intervjuer 48

49 1 av 3 har inte tagit del av information Har du någon gång senaste två åren tagit del av information om hur man skyddar sig från bedrägerier ifrån..? % Blocket eller annan sajt på nätet Samverkan mot brott/grannsamverkan Polisen Har inte tagit del av någon information senaste två åren Någon annanstans Bas: Samtliga, 1050 intervjuer 49

50 Kunskaper 4 av 10 tror att ens försäkringsbolag helt eller devis täcker de kostnader eller skador man haft om man blir utsatt för ett bedrägeri. Bland de som blivit utsatt för bedrägerier eller bedrägeriförsök är det bara 2 av 10 som är av den uppfattningen. Av dem som tror försäkringsbolaget täcker är det 6 av 10 som tror att den vanliga hemförsäkringen täcker dessa skador, medan 14% tror att det krävs en tilläggsförsäkring mot bedrägerier. 50

51 4 av 10 tror att kostnader till stor del ersätts Tror du att ditt försäkringsbolag helt eller delvis täcker dina kostnader eller skador om du blir utsatt för ett bedrägeri? Ja % Bas: Samtliga, 1050 intervjuer 51

52 Hemförsäkringen täcker kostnader Vilken försäkring tror du täcker bedrägeriet skador? % Hemförsäkringen Enbart tilläggsförsäkring mot bedrägerier Annat Vet ej Bas: Om ja i fråga om tror att försäkringsbolaget täcker kostnader, 400 intervjuer 52

53 Kunskaper De allra flesta känner sig mycket säkra (43%) eller ganska säkra (48%) på hur de ska agera om de tappar eller blir bestulna på ett bank- eller kreditkort. Endast 6% är inte särskilt säker och 1% inte säker alls. Däremot är man betydligt mer osäker på hur man ska agera om man blir utsatt för en ID-stöld. 18% är då inte alls säkra och 27% inte särskilt säker på vad de ska göra. Endast 14% är mycket säker vid en sådan situation. 53

54 Många medvetna om agerande vid kreditkortsförlust Hur säker är du på hur du ska agera om du tappar eller blir bestulen på ett bank- eller kreditkort? % 20% 40% 60% 80% 100% Mycket säker Ganska säker Inte särskilt säker Inte alls säker Vet ej Bas: Samtliga, 1050 intervjuer 54

55 När hälften osäkra på hantering av ID-stöld Om du skulle bli utsatt för ID-stöld idag, hur säker är du på vad du ska göra för att åtgärda detta? Samtliga år år år år % 20% 40% 60% 80% 100% Mycket säker Ganska säker Inte särskilt säker Inte alls säker Vet ej Bas: Samtliga, 1050 intervjuer 55

56 Utsatt för bedrägerier 56

57 Utsatt för bedrägerier 6 % har senaste 12 månaderna blivit utsatta för ett bedrägeri eller bedrägeriförsök. 2% har utsatts för ett fullbordat bedrägeri medan 5% utsatts för ett bedrägeriförsök. Många av dessa har blivit utsatt mer än en gång. De som blivit utsatta har i genomsnitt blivit utsatta 2,5 gånger senaste 12 månaderna. 57% har dock bara blivit utsatt en gång. Senaste gången man blev utsatt var det i 23% av fallen ett fullbordat bedrägeri och resterande var ett bedrägeriförsök. Vissa av följdfrågorna är baserade på den senaste händelsen. Det bör påpekas att resultaten som redovisas framöver för de fullbordade bedrägerierna är baserade på 35 intervjuer och skall tolkas med viss försiktighet. Resultaten för bedrägeriförsöken är baserade på 135 intervjuer och är därmed betydligt stabilare. 57

58 6% utsatta för bedrägeri Har du de senaste 12 månaderna blivit utsatt för ett bedrägeri eller bedrägeriförsök? % Utsatt för bedrägeri: 6% Nej Ja, bedrägeriförsök Ja, fullbordat bedrägeri Vet ej Bas: Samtliga, 1050 intervjuer 58

59 4 av 10 utsatta 1-2 gånger Hur många bedrägerier eller bedrägeriförsök har du sammanlagt blivit utsatt för de senaste 12 månaderna? Medel ,55 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 gång 2 gånger 3-9 gånger 10 gånger eller fler Vet ej/ej svar Bas: Om blivit utsatt, 170 intervjuer 59

60 Färre fullbordade bedrägerier Var den senaste händelsen ett bedrägeriförsök eller ett fullbordat bedrägeri? Ett bedrägeriförsök Ett fullbordat bedrägeri % Bas: Om blivit utsatt, 170 intervjuer 60

61 Utsatt för bedrägerier I närmare 9 av 10 fall har gärningsmannen eller företaget som utsatte en för bedrägeriet eller bedrägeriförsöket varit någon okänd. Bland dem som blivit utsatt för ett fullbordat bedrägeri har det dock varit lite vanligare med en känd gärningsman (25%). Det vanligaste bedrägerierna har skett i samband med att man köpt eller sålt en vara eller tjänst på nätet. 34% av bedrägerierna skedde i ett sådant sammanhang. 23% av bedrägerierna skedde i samband med att man köpte eller sålde en vara eller tjänst utanför näthandeln med eller till ett företag och 7% utanför näthandeln med eller till en privatperson. 9% handlade om att något köpt något i en butik i brottsoffrets namn. När det gäller bedrägeriförsöken uppger 68% att det skett i något annan sammanhang än de ovan nämnda. Det handlar främst om att någon ringt och uppgett att de varit från Microsoft eller motsvarande och bett att få inloggningsuppgifter till datorn, man har fått falska fakturor, falska annonssäljare eller att man fått sk Nigeriabrev eller motsvarande. 61

62 Vanligast med okänd gärningsman Var gärningsmannen eller företaget som utsatte dig för senaste bedrägeriet eller bedrägeriförsöket någon du kände till eller var de okända för dig? % Någon okänd Någon du kände till Vill ej uppge 0 Bas: Om blivit utsatt, 170 intervjuer 62

63 Mer utsatt för bedrägeri i näthandel Skedde det senaste bedrägeriet eller bedrägeriförsöket du blev utsatt för..? % Om blivit utsatt Senaste gången var ett bedrägeriförsök Senaste gången var ett fullbordat bedrägeri I samband med att du köpt eller sålt en vara eller tjänst på nätet (köp- och säljsajter på nätet) I samband med att du köpt eller sålt en vara eller tjänst utanför näthandeln, med eller till ett företag I samband med inköp i butik, där någon annan köpt en vara i ditt namn 3 7 I samband med att du köpt eller sålt en vara eller tjänst utanför näthandeln, med eller till en privatperson 32 I annat sammanhang Vill ej uppge Bas: Om blivit utsatt 170 intervjuer, senaste gången var ett bedrägeriförsök 135 intervjuer, senaste gången var ett fullbordat bedrägeri 35 intervjuer 63

64 Utsatt för bedrägerier Den vara eller tjänst som bedrägeriet handlat om varierar, men vanligast är att det fullbordade bedrägeriet handlat om köp (21%) eller försäljning (9%) av någon elektronikvara. 13% uppger att det rörde sig om anlitande av arbetskraft för utförande av tjänster och 10% nämner uthyrning av bostad. 73% nämner någon annan vara eller tjänst och det handlar bland annat om köp av naturmediciner/vitamintillskott, kapning av datorer, bankrelaterade händelser och köpa av olika varor (tex motorsågar, kläder, biljetter, tavlor, gymprodukter). Även bedrägeriförsöken handlar i hög grad om något annat än ovan nämnda varor och tjänster. Något som nämns ofta är försök till kapning av datorn, sk Nigeriabrev el motsvarande och köpa av olika varor (tex guld, tvättmedel, frimärken, hälsokost, böcker, film, matvaror). 64

65 Mer utsatt för bedrägeri i näthandel Vilken typ av vara eller tjänst gällde bedrägeriet eller bedrägeriförsöket? % Om blivit utsatt Senaste gången var ett bedrägeriförsök Senaste gången var ett fullbordat bedrägeri Bas: Bas: Om blivit utsatt 170 intervjuer, senaste gången var ett bedrägeriförsök 135 intervjuer, senaste gången var ett fullbordat bedrägeri 35 intervjuer Köp av hemelektronik (mobiltelefon, dator etc.) Försäljning av hemelektronik (mobiltelefon, dator etc.) I samband med anlitande av arbetskraft för utförande av tjänster Försäljning av fordon Köp av fordon 65 Köp av båt/ båtmotor Uthyrning av bostad Annan vara eller tjänst Vill ej uppge

66 Utsatt för bedrägerier 31% av de som blivit utsatta för ett fullbordat bedrägeri nämner att någon annan använde deras identitet, 17% nämner att någon använde ens kreditkortsuppgifter och 10% nämner att någon beställde och utnyttjade ett kreditkort i dennes namn. Vanligt är också att man lämnat förskott på en vara (17%) eller tjänst (14%) man aldrig fick. Beskrivningen av hur bedrägeriförsöken skedde varierar mycket. Det handlar bland annat om att man sålt varor eller tjänster man aldrig fick betalt för, att någon försökt använda ens eller beställa ett kreditkort, bluffakturering, att någon ringer eller mejlar och ber dem uppge olika uppgifter kring sin dator och att man på olika sätt försökt komma åt ett bankkonto. 66

67 Mer utsatt för bedrägeri i näthandel Hur skedde det senaste bedrägeriet eller bedrägeriförsöket? % Om blivit utsatt Senaste gången var ett bedrägeriförsök Senaste gången var ett fullbordat bedrägeri Någon använde dina kreditkortuppgifter vid köp Någon använde ditt bankomatkort och personliga kod Någon använde din identitet Någon sålde vara till dig som sedan inte levererades trots att du betalat Du sålde en vara till någon, skickat den men aldrig fått betalt Du förskottsbetalade för en tjänst som sedan inte utförts En förmedlare hade åtagit sig att sälja vara för din räkning och sedan tagit pengarna Du lämnade förskott på vara och aldrig fått leverans Någon köpte något i ditt namn som du senare fått faktura på Någon beställde ett kreditkort i ditt namn och handlade Någon använde dig som mellanhand för penningtransaktioner Annat Vill ej uppge Bas: Om blivit utsatt 170 intervjuer, senaste gången var ett bedrägeriförsök 135 intervjuer, senaste gången var ett fullbordat bedrägeri 35 intervjuer 67

68 Utsatt för bedrägerier Värdet på det man förlorat i samband med bedrägeriet eller bedrägeriförsöket varierar. För närmare hälften av dem som blivit utsatt för ett fullbordat bedrägeri låg värdet mellan och kronor. För 10% låg var det över kronor. Även bland dem som blev utsatt för ett bedrägeriförsök uppskattar 10% att värdet av det de kunde ha förlorat låg över kronor. En fjärdedel av dem kan inte uppskatta värdet. En fjärdel av dem som blivit utsatta för ett fullbordat bedrägeri har blivit ersatt av sin bank eller annan extern part. 6 av 10 har inte blivit det medan 13% har ett ärende som fortfarande är under utredning. Av de som fått ersättning har 85% fått full ersättning av det man förlorat. I genomsnitt har man fått 95% av värdet tillbaka. 68

69 1 av 10 har eller har kunnat förlora mer än kr Vilket värde uppskattar du att du förlorade i samband med bedrägeriet? Vilket värde uppskattar du att du kunde ha förlorat i samband med bedrägeriförsöket? Om blivit utsatt för bedrägeriförsök Om blivit utsatt för fullbordat bedrägeri % 20% 40% 60% 80% 100% 0 kr upp till 500 kr kr kr kr kr kr kr kr Mer än kr Kommer inte ihåg/vet ej Bas: Om blivit utsatt för bedrägeriförsök 136 intervjuer, om blivit utsatt för fullbordat bedrägeri 36 intervjuer 69

70 1 av 4 har fått ersättning Har din bank eller annan extern part ersatt bedrägeriet som du utsattes för? Nej 61 Ja 26 Det är fortfarande under utredning % Bas: Om blivit utsatt för fullbordat bedrägeri, 36 intervjuer 70

71 De flesta får full ersättning Med ungefär hur stor andel av det förlorade värdet har de ersatt?* % 20% 40% 60% 80% 100% Vet ej/ej svar Bas: Om man har fått ersättning, 12 intervjuer * Obs låg bas 71

72 Utsatt för bedrägerier Två tredjedelar av dem som blivit utsatta för ett fullbordat bedrägeri gjorde en polisanmälan. Till skillnad mot för dem som blev utsatt för ett bedrägeriförsök där endast 16% gjorde en polisanmälan. Många av dem som blivit utsatta för bedrägeri och som inte polisanmälde det menar att polisen ändå inte skulle hantera fallet, man lät också bli för att man visste att polisen redan hanterar liknande fall. De som blivit utsatta för bedrägeriförsök och inte polisanmält det lät bli för att banken hanterade det åt dem eller att banken rekommenderade att inte polisanmäla. Många lät också bli för att man inte trodde det skulle leda någonstans eller att man inte uppfattade försöket som tillräckligt allvarligt. Många lät också bli att anmäla eftersom det löste sig i slutändan. Av dem som blev utsatta för ett fullbordat bedrägeri var det dock bara 28% som anmälde det till försäkringsbolaget. Hälften av de som blivit utsatt för ett bedrägeri eller ett bedrägeriförsök på nätet meddelade nätbolaget vad som hade hänt. 72

73 Agerandet vid bedrägerier Gjorde du en polisanmälan? Gjorde du en anmälan till ditt försäkringsbolag? Meddelade du nätbolaget om att du blev utsatt för bedrägeriet eller bedrägeriförsöket på deras sajt? Polisanmälan av dem som blivit utsatt av ett fullbordat bedrägari 67 Polisanmälan av dem som blivit utsatt av ett bedrägariförsök 16 Anmälan till Försäkringsbolaget* 28 Meddelade nätbolaget % Bas: Om blivit utsatt, 170 intervjuer *De som blivit utsatt av ett fullbordat bedrägeri ** De som blivit utsatt på nätet 73

Utdrag ur rapport. Kartläggning av allmänhetens kunskap, inställning och attityder kring ID-kapning. Svenska Stöldskyddsföreningen 2013-11-15

Utdrag ur rapport. Kartläggning av allmänhetens kunskap, inställning och attityder kring ID-kapning. Svenska Stöldskyddsföreningen 2013-11-15 Utdrag ur rapport Kartläggning av allmänhetens kunskap, inställning och attityder kring ID-kapning Svenska Stöldskyddsföreningen -- Om undersökningen november Genomförande 4 Målgruppen för undersökning

Läs mer

För bra för att vara sant? skydda dig mot bedrägeri

För bra för att vara sant? skydda dig mot bedrägeri För bra för att vara sant? skydda dig mot bedrägeri Är det för bra för att vara sant - är det troligtvis det! Förvara bankkortet som en värdehandling, aldrig kort och kod tillsammans. Var vaksam vid bankomaten

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet Läs mer på internet: www.polisen.se: Om Polisen Arbetet mot

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet! Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet! Köp och sälj säkert på internet! Köper eller säljer du

Läs mer

Identitetskapning bedrägerier med stulna identiteter

Identitetskapning bedrägerier med stulna identiteter Identitetskapning bedrägerier med stulna identiteter 1 Innehållsförteckning Identitetskapning och bedrägerier med hjälp av stulna identiteter...3 Vad innebär att en identitet kapas?...3 Tecken på att du

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet Bedrägerier angår oss alla Läs mer på internet: www.polisen.se:

Läs mer

Delrapport. Attityder till och erfarenheter av kränkningar på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till och erfarenheter av kränkningar på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till och erfarenheter av kränkningar på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 20-0-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen 4 Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och brottsbekämpning. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och brottsbekämpning. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och brottsbekämpning på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars attityder

Läs mer

Det spelar roll vad du gör. Bedrägerier. Köp och sälj säkert på internet. Falska fakturor anmäl och bestrid. Skydda din identitet!

Det spelar roll vad du gör. Bedrägerier. Köp och sälj säkert på internet. Falska fakturor anmäl och bestrid. Skydda din identitet! Det spelar roll vad du gör Bedrägerier Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid Skydda din identitet! Att köpa och sälja säkert på internet Köper eller säljer du begagnade varor

Läs mer

Attityder till Kameraövervakning. SSF Svenska Stöldskyddsföreningen

Attityder till Kameraövervakning. SSF Svenska Stöldskyddsföreningen Resultat sammanfattning Attityder till Kameraövervakning SSF Svenska Stöldskyddsföreningen 2009 06 16 06 Om undersökningen I samband med en nya lagen om kameraövervakning som formuleras i höst önskar Svenska

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet

Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

Läs mer

AVSNITT 2. Avtal. Avtal. Koll på cashen 1

AVSNITT 2. Avtal. Avtal. Koll på cashen 1 AVSNITT 2 Koll på cashen 1 Ordlista 24-månadersavtal ett avtal där du binder dig att betala en viss kostnad i 24 månader, för till exempel en mobiltelefon. Abonnemang ett löpande avtal som ger dig tillgång

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2004 Rapport Hushållsbarometern våren 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne Maj 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning 4

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med.

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med. Hkk åk 9 PRIVATEKONOMI-INTERNETHANDEL-KRONOFOGDEN Tid 160 min PRIVATEKONOMI Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla

Läs mer

BROTT MOT ÄLDRE Brottsförebyggande åtgärder Lyckeby, Karlskrona Kommun

BROTT MOT ÄLDRE Brottsförebyggande åtgärder Lyckeby, Karlskrona Kommun BROTT MOT ÄLDRE Brottsförebyggande åtgärder 2016-02-22 Lyckeby, Karlskrona Kommun 1 Äldres utsatthet för brott Mediebruset ger fel bild Mycket få äldre utsätts för våldsbrott lever mycket säkert..inga

Läs mer

IT Café #6. Resa/Betala Gröna Gång 17

IT Café #6. Resa/Betala Gröna Gång 17 IT Café #6 Resa/Betala Ludmila.Ohlsson@gmail.com 073043579 Gröna Gång 17 Arrival Guides Wiffinity WIFI spot Wiffinity Wiffinity Helsingborg Betala Internet/Restauranger/Affärer Erfarenhet Spanair i konkurs

Läs mer

Information vår passion. UC:s årliga enkät till bedrägerispärrade

Information vår passion. UC:s årliga enkät till bedrägerispärrade UC:s årliga enkät till bedrägerispärrade 1 UC Bedrägerispärr utveckling 2006-2015 2 675 st bedrägerispärrar 2015 Q1 2 290 st bedrägerispärrar 2014 Q1 160 st bedrägerispärrar 2006 Q1 Antalet bedrägerispärrar

Läs mer

RÅD & TIPS FÖR ÄLDRE i syfte att öka trygghet och minska utsatthet för brott

RÅD & TIPS FÖR ÄLDRE i syfte att öka trygghet och minska utsatthet för brott RÅD & TIPS FÖR ÄLDRE i syfte att öka trygghet och minska utsatthet för brott UTOMHUS Hur man hanterar plånboken Ha inte med dig mer pengar än nödvändigt. Vifta inte med pengarna. Se till att ha innerficka

Läs mer

Hushållsbarometern hösten 2006

Hushållsbarometern hösten 2006 Hushållsbarometern hösten Erika Pahne Institutet för Privatekonomi November Sammanfattning Hushållsindex har stigit från 49 till 50, och är på den högsta nivån sedan våren 2004, vilket betyder att de som

Läs mer

Begära inlösen av aktier i Sequoia

Begära inlösen av aktier i Sequoia Begära inlösen av aktier i Sequoia 1. Gå till den franska bankens hemsida www.interepargne.natixis.fr Klicka på English och sedan på Investors page För att kunna begära inlösen av aktier behöver du ha

Läs mer

Tips och råd. Om hur du som är äldre skyddar dig mot brott

Tips och råd. Om hur du som är äldre skyddar dig mot brott Tips och råd Om hur du som är äldre skyddar dig mot brott Den här folderns syfte är att ge tips och råd om hur man kan göra för att i möjligaste mån undvika att bli bestulen, hemma i sin bostad eller ute

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Bankkort och Kreditkort Företag

Bankkort och Kreditkort Företag BANKkort och Kreditkort företag Bankkort och Kreditkort Företag Gäller från 2013-06-01 Så här fungerar Bankkort och Kreditkort Företag Du har nu fått ditt nya kort. Med både Bankkort och Kreditkort Företag

Läs mer

Tips och råd. - om hur du som. att bli utsatt för brott. Polismyndigheten i Västra Götaland. www.polisen.se/vastragotaland

Tips och råd. - om hur du som. att bli utsatt för brott. Polismyndigheten i Västra Götaland. www.polisen.se/vastragotaland Tips och råd - om hur du som är äldre kan undvika att bli utsatt för brott Polismyndigheten i Västra Götaland Foto: Informationsenheten, Polismyndigheten i Västra Götaland Den här trycksakens syfte är

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

Så märker UC av de ökade ID-stölderna

Så märker UC av de ökade ID-stölderna Din vardagssäkerhet vårt fokus Nr 4 2013 Så märker UC av de ökade ID-stölderna Anna Bülow berättar Bedragare tog lån på 500 000 i familjen Schwarz namn. Vi hjälpte dem ur krisen! Polisen svarar på frågor

Läs mer

Attityder till fotografering/filmning i skolan samt publicering av bilder på nätet

Attityder till fotografering/filmning i skolan samt publicering av bilder på nätet Attityder till fotografering/filmning i skolan samt publicering av bilder på nätet Utdrag ur: 2009-06-6 Resultat, Attityder till Kameraövervakning (se www.stoldksyddsforeningen.se ) SSF Svenska Stöldskyddsföreningen

Läs mer

Rapport Bussfrågor Nov/Dec 2011

Rapport Bussfrågor Nov/Dec 2011 Rapport Bussfrågor Nov/Dec 2011 SSF Svenska Stöldskyddsföreningen 2012-01-2 Om undersökningen Målgrupp Den svenska allmänheten, 18-89 år Metod Telefonintervjuer inom ramen för Demoskops riksrepresentativa

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Telefonbanken Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Swedbank AB 1 Kunderbjudande & Produkter/Betalningar Innehåll Innehåll Som privatperson kan du få pengar insatta till ditt konto från din arbetsgivare,

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Premiumkort. för dig som vill ha lite mer

Premiumkort. för dig som vill ha lite mer Premiumkort för dig som vill ha lite mer Sparbanken Syds Premiumkort är ett exklusivt MasterCard som ger mervärden utöver det vanliga. Kortet är en del av vårt erbjudande för dig som är kund inom Förmögenhetsförvaltning

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

Fråga: Hur beställer jag? Svar: För att läsa mer om hur du handlar på linghageshop.com ska du läsa sidan: Så handlar du.

Fråga: Hur beställer jag? Svar: För att läsa mer om hur du handlar på linghageshop.com ska du läsa sidan: Så handlar du. Vanliga frågor Hur beställer jag? För att läsa mer om hur du handlar på linghageshop.com ska du läsa sidan: Så handlar du. Vilka avgifter tillkommer när jag beställer av er? Frakten inom Sverige kostar

Läs mer

Kö pfö rsä kring fö r Mervä rde MästerCärd Frä gör & Svär sämt exempel pä hur fö rsä kringen kän änvä ndäs

Kö pfö rsä kring fö r Mervä rde MästerCärd Frä gör & Svär sämt exempel pä hur fö rsä kringen kän änvä ndäs Kö pfö rsä kring fö r Mervä rde MästerCärd Frä gör & Svär sämt exempel pä hur fö rsä kringen kän änvä ndäs Vad omfattar försäkringen? Försäkringen består av fyra delar. Här är en sammanfattning av de olika

Läs mer

Rutiner för hantering avsiths-kort. Vård- och omsorgsförvaltningen

Rutiner för hantering avsiths-kort. Vård- och omsorgsförvaltningen Rutiner för hantering avsiths-kort Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun 2012 Innehållsförteckning 1. Supportkontakt... 2 2. Nyanställning av personal och beställning... 2 3. Anmälan till utbildning...

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2005 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2005 FÖRENINGSSPARBANKENS HUSHÅLLSBAROMETER Om undersökningen 3 Förändringar på totalnivå jämfört med förra årets undersökningar

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. hösten 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. hösten 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN hösten 2004 Rapport Hushållsbarometern hösten 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne November 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. hösten 2005

HUSHÅLLS- BAROMETERN. hösten 2005 HUSHÅLLS- BAROMETERN hösten Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, november 1 Sammanfattning Index ens index har stigit från 48 i våras till 50. Det betyder att hushållens ekonomi förbättrats det senaste

Läs mer

Pressmeddelande. 4 september 2013

Pressmeddelande. 4 september 2013 Pressmeddelande 4 september 2013 Trots tunnare plånbok har unga mer koll på pengarna Tonåringars köpkraft har försämrats de senaste fem åren. Trots det uppger fler än tidigare att pengarna räcker. Fyra

Läs mer

Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID

Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID 2015-03-31 Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID Du som arbetar i Järfälla kommun och arbetar med känsliga uppgifter och behöver säker identifiering och inloggning. System som innehåller

Läs mer

Har du varit i kontakt med kommunal konsumentvägledning?

Har du varit i kontakt med kommunal konsumentvägledning? Anmälare Förnamn Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm E-post: arn@arn.se www.arn.se Efternamn Anmälan - bank 1 (8) c/o Epost Kön Kvinna Ålder Man Annan Har du varit i kontakt med kommunal

Läs mer

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern)

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) 1 Varför har ni sagt upp min mobila plånbok? WyWallet erbjuder nu allt det och lite till som du som kund är van vid i Telia

Läs mer

Instruktion för Handelsbankens kortläsare

Instruktion för Handelsbankens kortläsare Instruktion för Handelsbankens kortläsare Kom igång med dina bankärenden Du använder kortläsare och ditt personliga inloggningskort för att logga in på Handelsbankens Internettjänst. Inloggningskortet

Läs mer

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium För att datoranvändningen på skolan ska fungera är det oundvikligt att etiska krav ställs på användarna. Kraven skiljer sig inte mycket från övriga krav som

Läs mer

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007 Internetsäkerhet och banktjänster September 2007 Skydda din dator Att använda Internet för att utföra bankärenden är enkelt och bekvämt. Men tänk på att din datormiljö måste vara skyddad och att du aldrig

Läs mer

Hur handlar jag på nätet?

Hur handlar jag på nätet? Hur handlar jag på nätet? Här är en liten guide till hur du handlar på Internet, t.ex www.blocket.se, www.tradera.se, www.cdon.se etc: Om det är första gången du vill köpa eller sälja behöver du ibland

Läs mer

Så fungerar ditt kort

Så fungerar ditt kort KORT Så fungerar ditt kort Gäller från 2014-04-15 Innehåll Kreditkort, så fungerar kortet 3 Bankkort, så fungerar kortet 4 Ungdomskort, så fungerar kortet 4 När du använder korten, praktiska saker att

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Enkät om kränkningar och hot mot journalister

Enkät om kränkningar och hot mot journalister Enkät om kränkningar och hot mot journalister Enkät om kränkningar och hot mot journalister 2013 Journalistförbundet genomför regelbundna enkätundersökningar bland sina medlemmar för att kartlägga förekomsten

Läs mer

ID-KAPNINGAR & FAKTURABEDRÄGERI

ID-KAPNINGAR & FAKTURABEDRÄGERI 130830 ID-KAPNINGAR & FAKTURABEDRÄGERI 1 Det finns nog bättre sätt att skydda dig mot bedrägerier 2 kunskap t.ex. Vilka hot finns? Hur allvarliga är de? Hur skyddar jag mig och mitt företag? 3 Vilka är

Läs mer

Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal)

Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal) GENOMFÖRANDE Målgrupp: kvinnor och män i åldern 25-65 som har regelbunden tillgång till, och använder sig av, bil (en bil som är max 10 år gammal) 1200 intervjuer. 10 minuters intervju Onlineintervjuer

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken.

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken. Telefonbanken Närmaste vägen till banken. Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från möjligheten att fatta

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

Informationssäkerhet för småföretag. Praktiska råd och rekommendationer

Informationssäkerhet för småföretag. Praktiska råd och rekommendationer Informationssäkerhet för småföretag Praktiska råd och rekommendationer Informationssäkerhet för småföretag Praktiska råd och rekommendationer Kjell Kalmelid Informationssäkerhet för småföretag Myndigheten

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

Informationssäkerhet - två vanliga fenomen: identitetsstöld och bluffakturor 2015-09-16

Informationssäkerhet - två vanliga fenomen: identitetsstöld och bluffakturor 2015-09-16 Informationssäkerhet - två vanliga fenomen: identitetsstöld och bluffakturor 2015-09-16 -Lund- Inledning och bakgrund Historisk dimension - Industrialismen - IT-eran Dokumentation - Manuella åtgärder -

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 Patent och registreringsverket Statens medieråd Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 1 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 03 2 Sammanfattning 04 3 Resultat 05 4 Om

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Informationssäkerhet - två vanliga fenomen: identitetsstöld och bluffakturor 2015-09-16. -Lund-

Informationssäkerhet - två vanliga fenomen: identitetsstöld och bluffakturor 2015-09-16. -Lund- Informationssäkerhet - två vanliga fenomen: identitetsstöld och bluffakturor 2015-09-16 -Lund- Inledning och bakgrund Historisk dimension - Industrialismen - IT-eran Dokumentation - Manuella åtgärder -

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Lite pengar gör stor skillnad

Lite pengar gör stor skillnad Lite pengar gör stor skillnad Om undersökningen Undersökningen genomfördes i Sverige i månadsskiftet oktober-november 2007. Datainsamlingen gjordes i form av en e- postenkät tillsammans med datainsamlingsföretaget

Läs mer

Kärlek och pengar 2015. En undersökning om ekonomi och kärlek. Vi behöver prata mer om pengar.

Kärlek och pengar 2015. En undersökning om ekonomi och kärlek. Vi behöver prata mer om pengar. Kärlek och pengar 2015 En undersökning om ekonomi och kärlek. Vi behöver prata mer om pengar. KÄRLEK OCH PENGAR 2015 1 SBAB PRIVATEKONOMI 10 FEBRUARI 2015 Vardagsekonomi en vanlig källa till konflikt Matkostnader

Läs mer

Kontobedrägerier. 4 december 2009 DNR 08-11159 2009:13

Kontobedrägerier. 4 december 2009 DNR 08-11159 2009:13 Kontobedrägerier 4 december 2009 DNR 08-11159 2009:13 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UNDERSÖKNINGEN BEDRÄGERIERNAS OMFATTNING OCH TYP KUNDEN OROAR SIG I ONÖDAN BANKERNAS AGERANDE KUNDENS FÖRVÄNTNINGAR BEDRÄGERIETS

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006 Polisens trygghetsundersökning polismästardistrikt 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen 2006 TRYGGHETSUNDERSÖKNING I NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT ÅR 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA

Läs mer

Ditt nya smarta etjänstekort!

Ditt nya smarta etjänstekort! Ditt nya smarta etjänstekort! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är ett smart kort?... 1 SITHS-kortet - ett begrepp, flera funktioner... 2 Tjänstelegitimation... 2 Personlig e-legitimation... 2 Vad behövs för kortet?...

Läs mer

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29 Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 0-06-9 Sammanfattning och reflektioner Index, som representerar kundnöjdhet och lojalitet, ligger på 76 både för Q och Q 0, vilket är i linje med tidigare

Läs mer

Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev juni-juli. Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: juni-juli 2015

Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev juni-juli. Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: juni-juli 2015 Sida 1 av 5 Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev juni-juli Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: juni-juli 2015 Juni Inbrott och inbrottsförsök i bostad (ej fritidshus/kolonistuga) Totalt:

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten

Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten Administration av den enskildes privata medel sker på olika sätt utifrån det behov av stöd som han/hon har: 1. Den enskilde sköter ekonomi på

Läs mer

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26 Skandias plånboksindex Juni, 2013 2013-06-26 1 Sammanfattning Plånboksindex för juni: Hushållen mer optimistiska än någonsin Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer

Tryggt eller otryggt i rättsväsendet

Tryggt eller otryggt i rättsväsendet Statistik Tryggt eller otryggt i rättsväsendet Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Vår undersökning visar att majoriteten av Juseks medlemmar

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag?

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag? FAQ till Kassören I detta dokument följer svaret på en rad frågor Kassören ofta får. Om du inte hittar svaret här är du självklart välkommen att kontakta Kassören! Kontaktuppgifter finns längst ner. Göra

Läs mer

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott!

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott! Ett tryggt Halland att leva och bo i Att förebygga inbrott! Under 2010 anmäldes omkring 20 000 bostadsinbrott i Sverige, ca 700 av dem skedde i Halland. Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda

Läs mer

En undersökning om samhällsservice i tätort

En undersökning om samhällsservice i tätort En undersökning om samhällsservice i tätort och på landsbygden d 20-204 Service för en fungerande vardag En god samhällsservice behövs för att få vardagen att fungera där man bor. TNS Sifo har på uppdrag

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Kapitel 7 Betala räkningar

Kapitel 7 Betala räkningar ÖVNINGAR Privatekonomi på enkel svenska Kapitel 7 Betala räkningar Film 1: Inledning En man pratar med sin fru De sitter hemma i vardagsrummet Mannen ska betala räkningar Han tycker att det tar tid Frun

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder Rapport Barsebäcksverket Kunskap, oro, attityder 2015-12-07 Innehåll Sid Bakgrund och syfte 3 Områdesindelning 4 Sammanfattning 5 Nedläggning av Barsebäck 7 Förtroende 29 Informationen 36 Appendix 43 Hur

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer