Notiser. Skaffa Smärtföreningens VISA-kort nu! Ett enkelt sätt att visa ditt stöd för kroniskt smärtdrabbade.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Notiser. Skaffa Smärtföreningens VISA-kort nu! Ett enkelt sätt att visa ditt stöd för kroniskt smärtdrabbade."

Transkript

1 Skaffa Smärtföreningens VISA-kort nu! Ett enkelt sätt att visa ditt stöd för kroniskt smärtdrabbade. Notiser Visa ditt aktiva stöd för vårt viktiga arbete kring smärtlindring alla dagar i veckan, överallt i hela världen. Varje gång du betalar med Smärtföreningens VISA-kort går det ett ekonomiskt stöd till vår verksamhet. Dessutom ökas kännedomen om Smärtföreningen varje gång du använder ditt kort. Ta därför möjligheten att varje dag visa att du stödjer vår viktiga kamp mot smärtan! 10 % av månadsavgiften samt en del av omsättningen på kortet går till Smärtföreningens verksamhet. Ett av marknadens bästa kort Att betala med kort är både enkelt och säkert. Du slipper bära omkring på kontanter men är aldrig utan pengar. Med VISA-kortet till förmån för Smärtföreningen får både föreningen och du själv återbäring på alla inköp. Och befinner du dig utomlands är ett VISA-anslutet kort det mest accepterade betalningsmedlet du kan ha i din plånbok. Många fördelar i ett och samma kort Ett bra kort ska välkomnas överallt. Det ska fungera lika bra för stora och små inköp. Ditt VISA-kort till förmån för Smärtföreningen är ett sådant kort. Men det finns fler fördelar som gör kortet till det enda kort du behöver, här ser du några av dem: Upp till 55 dagars räntefria köp på betalkortet Inga småavgifter - varken för köp, fakturering eller kontantuttag. Kostnadsfria kontantuttag i hela världen. Bensinrabatten som du får automatiskt när du tankar och betalar med ditt kort på någon av Preems stationer. För närvarande får du 17 öre/ liter på bensin och 30 öre/ liter på diesel. På obemannade stationer är bensinrabatten 11 öre/liter och dieselrabatten är 30 öre/liter. Återbäring på allt du köper. Pengarna sätts in i en fond och du slipper krångla med rabattkuponger. Gäller på 22 miljoner inköpsställen över hela världen. Upp till 55 dagars räntefrihet på betalkortet. Möjlighet att dela upp betalningen. Koppla på en av marknadens bästa reseförsäkringar. Se dina kortköp på Internet. Ditt kort kopplas till ett förmånligt PrivatKonto. Och allt du betalar för kortet och de ingående förmånerna är 29 kr per månad. Du behöver inte byta bank VISA-kortet är framtaget i samarbete med Stadshypotek Bank - ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. Men det innebär inte att du måste byta bank. Behåll gärna din gamla bank men betala med VISA-kortet till förmån för Smärtföreningen. Stadshypotek Bank är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken och är en av Sveriges ledande telefon- och Internetbanker. Läs mer om Stadshypotek Bank. Du betalar inga småavgifter Många betalkort kostar runt 500 kronor enbart i årsavgift. Dessutom tillkommer nästan alltid olika småavgifter, t ex för kontantuttag, småköp och fakturering. Vi tar inte ut några småavgifter. Det enda du betalar är 29 kronor i månaden. Betal- eller kreditkort? Du väljer själv om ditt kort ska vara ett betal- eller kreditkort. Skillnaden kan kort förklaras på följande sätt: i mitten på varje månad får du en faktura hem i brevlådan. Hur fakturan kan betalas skiljer sig åt mellan ett betalkort och ett kreditkort. Betalkort Om du använder vårt betalkort betalar du hela fakturabeloppet på en gång. Du har ingen möjlighet att dela upp betalningarna och skjuta fakturan på framtiden. Men du har upp 55 dagar räntefrihet och du väljer själv om beloppet ska dras direkt från ditt konto i Stadshypotek Bank eller om betalningen ska ske via inbetalningskort. Enkelt och bekvämt. Kreditkort Du bestämmer själv om du vill dela upp betalningen månadsvis eller inte. Med fakturan får du ett inbetalningskort där det framgår 24

2 Notiser vilket som är det lägsta belopp du ska betala. Om du någon månad väljer att utnyttja krediten utgår ränta på det återstående beloppet. Den effektiva räntan framgår av ansökan. Tänk på att en kredit kan innebära en påfrestning på din ekonomi. Därför är det viktigt att du själv ser till att du har utrymme för krediten. Du får ett bra konto Samtidigt med VISA-kortet får du ett PrivatKonto i Stadshypotek Bank. När du gör kontantuttag dras pengarna direkt från ditt konto. För att ta ut t ex 500 kronor i en automat måste du alltså ha motsvarande belopp tillgängligt på ditt PrivatKonto. Från kontot kan du enkelt - och utan extra avgift - betala dina räkningar via Privatgiro eller Internet. Du kan räkna med bra service Genom kortet får du tillgång till TeleService och Internet- Service, vilket innebär att du kan göra dina bankärenden hemifrån med hjälp av telefonen eller på din dator på tider som passar dig. Vill du prata med någon är du alltid välkommen att ringa Personlig Service. Givetvis är det inga avgifter för denna service. Gör ditt kort ännu tryggare För endast 10 kronor i månaden kan du enkelt koppla en reseförsäkring med avbeställningsskydd till VISA-kortet. När du sedan betalar minst 75% av resan med kortet eller via Stadshypotek Bank BetalService får hela familjen avbeställningsskydd, reseförsäkring och olycksfallsförsäkring. Månadsavgiften för försäkringen dras direkt från ditt PrivatKonto som kortet kopplas till. Ändrade regler för handikappbidrag upprör! Socialastyrelsen betalar varje år ut ca 157 miljoner kronor i statliga bidrag till handikapporganisationer i Sverige. Det är sedan länge ett begränsat antal stora, väletablerade patientorganisationer med stora kanslier, många anställda och representativa lokaler som får dela på dessa pengar. Få nya patientföreningar kommer ifråga. Svenska Smärtföreningen får t.ex inte del av dessa statliga pengar, beroende på att kronisk smärta inte anses medföra funktionshinder för dess medlemmar. Vi försöker nu med medlemsenkäter och annan statistik bevisa för Socialstyrelsen att kroniskt smärtdrabbade ofta i mycket hög grad är funktionshindrade. Mycket omfattande undersökningar visar också övertygande att så är fallet. Pain in Europe är t.ex den största undersökning som gjorts kring kronisk smärta patienter i Europa har djupintervjuats och det visar sig att var femte medborgare i Europa har kronisk smärta och att detta medför mycket svåra funktionshinder. En uppföljande undersökning i Sverige (av Apoteket AB och Svenska Smärtföreningen i samarbete) bekräftar dessa slutsatser. I Sverige finns en smärtdrabbad i vart tredje hushåll och de upplever en rad mycket påtagliga funktionshinder. Det finns vidare minst svenskar som Svenska Smärtföreningen håller kongress den 16 april 2005 klockan lider av neuropatisk smärta (nervsmärta), som ger mycket svår funktionsnedsättning. I sin värsta form kan det betyda att den drabbade inte ens kan ha kläder på kroppen! En del av dessa bidrag utgörs av merkostnader som de bidragstagande organisationerna har för att ordna möten och konferenser för handikappade medlemmar. Socialstyrelsens nya modell bygger på att de nu noga ska redovisa dessa kostnader. Man vill bara ersätta organisationernas faktiska merkostnader Ett krav som för en helt självfinansierad organisation som Svenska Smärföreningen framstår som ganska självklart. Men eftersom detta bidrag för merkostnader i vissa fall utgör hela 50% av statsbidraget invänder en rad organisationer mot denna nyordning och att den ska genomföras utan någon övergångstid så att organisationerna får tid till anpassning. ÖstersundsPosten har också publicerat en inlaga från ett antal av dessa organisationer där de menar att det skulle leda till att förbunden måste avveckla stora delar av verksamheten och att den grundläggande rätten att göra sin röst hörd försvagas för en miljon medborgare. Man menar att beslutet strider mot den tillgänglighet för alla som riksdagen beslutat. Leif Näfver på Socialstyrelsen svarar i inlägg i ÖstersundsPosten om denna påstådda återgång till en förlegad syn på funktionshinder som missgynnar dem med dolda handikapp: I det gamla systemet gjorde Socialstyrelsen en uppskatttning av dessa merkostnader vilket uppfattades som orättvist. Den nya modellen bygger på att handikapporganisationerna ska redovisa sina faktsiska merkostnader. Det menar vi ökar tydligheten och rättvisan i bidragssystemet. När vi arbetade fram detta system hade vi med oss såväl företrädare för handikapporganisationerna som externa konsulter för att få en så bra förankring som möjligt. Svenska Smärtföreningen betraktar ju denna konflikt utifrån eftersom vi överhuvudtaget inte får några statliga bidrag. Vi kan förstå de organisationer som har betydande extrakostnader för att involvera sina fuknktionshindarde medlemmar i olika aktiviteter vi vet själva vilka omfattande extrakostnader detta kan medföra. Men vi sympatiserar också med Socialstyrelsens ambitioner att fördela skattepengarna mer rättvist och mer anpassat till dagens situation. Dagens definition av funktionsnedsättning borde förmodligen vara en helt annan än den som gällde när bidragssystemet en gång i tiden inrättades. Kongressen avhålls i föreningens lokaler på Sabbatsbergs Sjukhus i Stockholm. Anmäl deltagande till kansliet. Till medlemmarna glöm inte att betala medlemsavgiften för 2005! Alla uppgifter finns i vår tidning och på vår hemsida. Postgirokonto

3 Förbjud inte bra kosttillskott! Professor Kharazmi på Rikshospitalet i Köpenhamn är en av de forskare som lagt ner mycket arbete på att dokumentera effekten av LitoZin. vi har studerat både säkerheten och effekten. Dessutom har vi lyckats identifiera den aktiva substansen, GOPO. LitoZin kan utan tvekan både hjälpa den enskilde individen samtidigt som LitoZin kan spara stora pengar till samhället. 26 Idag är smärta underprioriterat inom sjukvården. Att behandla en smärtpatient på ett effektivt sätt är dyrt och det anses inte fint att arbeta med smärta. Ofta blir alternativet bara smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel istället för en mer långsiktig behandling via smärtklinik, sjukgymnastik, massage och akupunktur etc. Få saker inkräktar så mycket på livskvaliteten som smärta. I vart tredje svenskt hem finns någon som lider av kronisk smärta. Det kan vara artros, fibromyalgi, reumatisk värk, migrän, trafikskada, smärta efter operation eller stressymptom. Vi måste enas för att bli hörda! Förutom det personliga lidandet så måste många smärtpatienter tidvis vara sjukskrivna. Vi är så många med långvarig smärta, ändå är påtryckningen på politiker för svag vi tas inte på allvar. Det sker ingen positiv förändring. En förklaring är att smärtpatienterna är en så splittrad grupp med så många olika smärtsjukdomar att de var och en försvinner i debatten. De svårt smärtdrabbade är dessutom ofta så sjuka att de inte orkar engagera sig i opinionsbildning och debatt. Genom nationella och internationella samarbeten mellan patientorganisationer görs nu ansträngningar för att kronisk smärta oavsett orsak ska betraktas som en sjukdom i sin egen rätt. Smärtlindring ska vara en mänsklig rättighet! Vårt behov är ju gemensamt vi behöver tillgång till smärtkliniker, sjukgymnastik, massage, akupunktur, nya bra, biverkningsfria läkemedel och bra väldokumenterade naturmedel och kosttillskott. Genom sjukvårdens kris skärs resurser ned med ett penndrag. Det måste bli en ändring! Beslutsfattarna måste tänka långsiktigt och med hjärtat! Svenska Smärtföreningens fråga är när ska politikerna inse att det är lönsamt att ge oss smärtpatienter tillgång till bra behandling. Pengarna kommer tillbaka genom att vi slipper att vara sjukskrivna. Genom förebyggande åtgärder kan komplikationer undvikas. Idag används alldeles för mycket smärtmedicin som efter många års användning kan ha belastat kroppen så att andra sjukdomar uppstår, Vioxx är bara det senaste exemplet. Vi vill påverka politiker att tänka långsiktigt och med hjärtat! Läkemedelsverket förbjud inte bra kosttillskott! Bland våra medlemmar finns många med reumatisk värk eller artros. Över 80% av alla svenskar över 60 år är faktiskt drabbade av reumatisk värk eller artros. Ett mycket stort samhällsproblem en verklig folksjukdom. Det finns många bra läkemedel men vid långtidsbehandling finns alltid risken för oförutsedda biverkningar. Det är effektivt vid ledvärk nu ska det förbjudas! Hösten 2003 introducerades t.ex ett nytt kosttillskott i Sverige, baserat på en speciell sorts srandnypon. LitoZin har genomgått tre mycket bra kliniska studier i Danmark och Norge. Samtliga visar att % av alla de som provat LitoZin får minskad smärta, större rörlighet och vilket är fantastiskt ofta kan minska sin användning av vanliga smärtstillande och inflammatoriska mediciner! LitoZin och andra naturprodukter kan alltså både höja livskvaliteten för drabbade och spara stora pengar för samhället. LitoZin är ETT bra exempel på väldokumenterade kosttillskott som verkligen ökar

4 Förbjud inte bra kosttillskott! vår livskvalitet. Ett annat exempel är Zinaxin, baserat på ingefära. Som andra liknande naturpreparat bygger de på urgammal, men i vår moderna tid bortglömd, erfarenhet. Men vad händer? Läkemedelsverket vill förbjuda LitoZin och risken finns att samma sak kan hända med Zinaxin och andra bra kosttillskott. Detta trots högljudda protester från smärtpatienter. Låt hälsobutikerna fortsatt få sälja bra kosttillskott! Närmandet mellan skolmedicinen och alternativmedicinen har äntligen tagit fart i Sverige. Patienternas användning av alternativmetoder har bara de allra senaste åren ökat dramatiskt.vi närmar oss den situation som råder i större delen av världen där endast 20% av befolkningen har tillgång till den dyra, specialiserade sjukvården medan övriga 80% förlitar sig till den billigare - men inte säkert sämre förebyggande vården i form av naturpreparat. Gör som i resten av världen låt oss få tillgång till välbeprövade och biverkningsfria kosttillskott. Vi kan inte förstå att samtidigt som sjukvården skär ner, så ska Läkemedelsverket ta bort produkter som fyller ett så stort och växande behov. Var finns logiken? Som tur är har Kammarrätten i Stockholm gett dispens, så nu får LitoZin åter säljas. Men hur länge? Försvinner både LitoZin, Zinaxin, fiskolja och andra bra, prisvärda kosttillskott? Det måste finnas viktigare saker för Läkemedelsverket att syssla med. Den kronisk smärtdrabbade i Sverige har i genomsnitt lidit i nio år. Det finns bland våra medlemmar människor som lidit av kronisk smärta i över 50 år utan att ha fått hjälp. Vi accepterar inte att denna vår möjlighet till komplementär vård också stängs av myndigheterna. Nypon hjälper % med ledvärk. Kliniska studier på Rikshospitalet i Köpenhamn och en stor studie på ortopedkliniken i Tönsberg i Norge, visar att LitoZin är till stor hjälp för patienter med artros (förslitningsvärk). De visar att smärtan minskar, rörligheten i stort ökar och användningen av smärtstillande läkemedel kan halveras. Dessutom finns det inte några biverkningar. Nu vill Läkemedelsverket förbjuda ett helt naturligt hjälpmedel. Vi på Svenska Smärtföreningen frågar oss varför! SMÄRTFÖRENINGENS NYA SMÄRTTELEFON Under senare tid har Smärtföreningen närmast blivit nerringd av människor som behöver tala med någon kunnig människa inom smärta. Ofta för att man behöver tröst, hjälp med att orientera sig i vårdlabyrinten, veta vad man själv kan göra, få tips om mediciner och metoder, alternativa vårdformer, information om vad man gör när man plötsligt med utförsäkrad etc. TOMAS EKSTRÖM ÄR EN AV SVERIGES MEST ERFARNA SMÄRTLÄKARE. I SNART 25 ÅR HAR HAN MÖTT ETT STORT ANTAL PATIENTER MED SMÄRTA. HAN HAR ARBETAT PÅ SMÄRTKLINIKER I PITEÅ, GÖTEBORG OCH I USA. SVENSKA SMÄRTFÖRENINGEN ÖPPNAR NU - TILLSAM- MANS MED SMÄRTLÄKAREN TOMAS EKSTRÖM EN SUPPORTTELEFON FÖR DE MÅNGA SMÄRTDRABBADE. Såhär kommer Smärtföreningens supporttelefon att fungera: Besök hos smärtläkaren via telefonen kostar: För medlemmar kr För icke medlemmar kr. Telefontider: Söndag, tisdag Tors Telefonnummer:

5 Vår medlem är inte ensam en fjärdedel av alla svenskar upplever överkänslighet mot mat. Vådliga konsekvenser av en glutenfri hamburgare som inte var glutenfri! För många svenskar är det oerhört viktigt att det t.ex finns glutenfria produkter i butiker och på restauranter. Det gäller också alternativa produkter för alla laktosintoleranta, nötallergiker och många många andra. Man måste kunna lita på att personalen på t.ex ett snabbmatställe verkligen fått utbildning så att de förstår allvaret i detta. Innehållsdeklarationerna på produkter måste bli tydligare på en rad produkter. Vi har nyligen kunnat läsa om tragiska dödsfall när nötallergiker inte kunnat utläsa att produkten innehöll nötter. En av Smärtföreningens medlemmar har råkat mycket illa ut. Han beställde en hamburgare och försäkrades om att den skulle vara glutenfri. Dessvärre var den inte det. Det fick dramatiska konsekvenser. Han insjuknade redan någon timme senare och fick tas in för akutvård. Hela hans sommar har förstörts och han ligger nu åter intagen på sjukhus för nya komplikationer efter denna olycksaliga hamburgare. Detta har alltså orsakat mycken extra smärta och andra allvarliga konsekvenser för en person som redan tidigare är drabbad av svår smärta. I samband med Den Internationella Smärtveckan vill vi därför i våra medlemmars intresse uppmärksamma detta stora och kanske lite bortglömda folkhälsoproblem. Uppfattningen att problemet är bortglömt stärks av den religiösa debatten som handlar om glutenfria oblater i kyrkan. Nattvardsbrödet ska enligt tron vara gjort av osyrad vetedeg. Alternativ accepteras inte av katolska kyrkan. Det utesluter många människor från nattvardsgång. I länder där ris är det vanliga har man försökt få acceptans för oblater av rismjöl. Vatikanen godkänner inte detta. I de flesta svenska kyrkor erbjuds dock glutenfria oblater. Ersta oblatbageri levererade till svenska kyrkan år 2000 drygt 2 miljoner nattvardsoblater. Uppfattningen om alkholfritt vin vid nattvarden debatteras, men på många håll tillhandahålls alkofritt vin numera i svenska kyrkor. 28

6 Glutenfri hamburgare Vår medlem är diabetiker sedan många år, men har med hjälp av insulinpump, ett omfattande träningsprogram och strikt diet lyckats återgå till ett fungerande, produktivt liv. Som nu alltså delvis spolierats av denna enda hamburgare. Här kortfattat lite fakta om födoämnesallergier mm. Man skiljer mellan allergi, överkänslighet och intolerans. Allergi innebär att immunsystemet reagerar på något vanligt ämne som de flesta av oss tål. En ärftlig felprogrammering det bildas allergiantikroppar mot ett eller flera speciella ämnen detta startar en reaktion i kroppen som visar sig som allergiska besvär. Överkänslighet kan ge samma reaktioner som allergier med symptom som utslag och astma. Men här är immunförsvaret inte inblandat. Man brukar säga att känsligheten är sjukligt förhöjd i ett eller flera av kroppens organ. Intolerans betyder att kroppen inte tolererar ett visst ämne. Vanligaste typerna av intolerans är glutenintolerans och laktosintolerans. Glutenintolerans (celiaki) är en tarmsjukdom som medför att tunntarmens slemhinna skadas av gluten ett protein som finns i vete, korn, råg och möjligen också i havre. Barn drabbas ofta vid övergången från bröstmjölk till välling och tyvärr växer det inte bort med tiden. Glutenintolerans hos vuxna är svårare att upptäcka eftersom sjukdomen ofta kommer smygande. Laktosintolerans innebär att man har brist på enzymet laktas som finns i tunntarmen och som bryter ner laktos (mjölksocker). Det finns bara i mjölkprodukter. När laktosen inte bryts ner jäser den istället av bakterier och orsakar gaser, diarrè, koliksmärtor. Födoämnes-allergi. Vanliga orsaker är t.ex jordnötter, nötter från träd hasselnötter, paranötter, valnötter, cashewnötter, sesamfrö, fisk, skaldjur, mejeriprodukter och ägg. En allergisk reaktion är en potentiellt livshotande överkänslighetsreaktion som berör flera av kroppens organ hud, hjärta, kärl och magtarmkanal. Reaktionen kan komma inom ett par minuter eller några timmar efter att man ätit något man inte tål. Vid svårare reaktioner med blodtrycksfall och medvetslöshet talar man om allergichock. Svenska Smärtföreningens snabbmatspatrull testar Med hjälp av våra kontaktpersoner runt om i landet gör vi ett ovetenskapligt snabbmattest. Vi har bett dem besöka ett antal snabbmatställen och betygsätta dem med utgångspunkt från en mat-allergikers behov. De fick uppgiften att med en till fem fjädrar (Smärtföreningens symbol) betygsätta följande: (En fjäder = undermåligt, fem fjädrar = perfekt). Bemötandet när de krävde glutenfri kost. Tillgängliga alternativ för glutenintoleranta. Tillgängliga alternativ för laktosintoleranta. Tillgänglig information via personal eller på annat sätt för födoämnesallergiker. Hur smakade den alternativa maten. Resultat redovisas med kvällspresstabell med besökta snabbmatställen som McDonalds, Burger- King, Pizzerian, Korvkiosken, etc. resultat i nästa numer av LEVA med smärta. 29

ALLA TÅL INTE ALLT! MATALLERGI

ALLA TÅL INTE ALLT! MATALLERGI 10 MATALLERGI ALLA TÅL INTE ALLT! Allergi och annan överkänslighet mot livsmedel är vanligast hos små barn. Bland barn mellan 0 3 år får cirka 20 procent allergiska reaktioner mot mat. De flesta av dessa

Läs mer

FAKTA OM DITT AIK FOTBOLL MASTERCARD

FAKTA OM DITT AIK FOTBOLL MASTERCARD FAKTA OM DITT AIK FOTBOLL MASTERCARD ATT TÄNKA PÅ INNAN DU ANVÄNDER KORTET Ditt kort är en värdehandling Förvara aldrig kort och kod tillsammans. Hantera kortet så att det inte kommer i orätta händer och

Läs mer

VÄRLDENS BÄSTA KORT AIK FOTBOLL MASTERCARD

VÄRLDENS BÄSTA KORT AIK FOTBOLL MASTERCARD VÄRLDENS BÄSTA KORT AIK FOTBOLL MASTERCARD AIK FOTBOLL MASTERCARD VÅRT NYA MYCKET FÖRMÅNLIGA KORT Nu vill vi på AIK Fotboll ge dig som älskar AIK möjligheten att förmånligt skaffa AIK Fotboll MasterCard.

Läs mer

Hedin Bil-kortet. Dela upp din betalning

Hedin Bil-kortet. Dela upp din betalning HedinBil HedinBil Hedin Bil-kortet Dela upp din betalning Hedin Bil MasterCard ett kort för alla dina inköp! Handla på Hedin Bil Hedin Bil har nu möjlighet att erbjuda dig Hedin Bil-kortet ett kombinerat

Läs mer

Apotekets råd om. Gaser och orolig mage

Apotekets råd om. Gaser och orolig mage Apotekets råd om Gaser och orolig mage De allra flesta har någon gång upplevt besvär med magen i någon form. Det kan vara allt ifrån symtom som diarré, förstoppning, gaser till mer diffusa symtom som magknip,

Läs mer

Vi reder ut begreppen.

Vi reder ut begreppen. Vi reder ut begreppen. Mjölkens sammansättning är unik. Mjölk innehåller 18 av de 22 näringsämnen som vi behöver få i oss varje dag. Inget annat livsmedel ger oss så mycket näring på en och samma gång.

Läs mer

Mat och måltid i fokus. för hemtjänst och LSS-verksamhet

Mat och måltid i fokus. för hemtjänst och LSS-verksamhet Mat och måltid i fokus för hemtjänst och LSS-verksamhet Innehåll Maten och näringens betydelse för kroppen...3 Energi och näring... 3 Kort om några näringsämnen... 4 Vid särskilda behov...7 Allergi och

Läs mer

Värt att veta om allergi. Alla våra matkorvar är fria från gluten, laktos, ägg, mjölk-, soja- och ärtproteiner

Värt att veta om allergi. Alla våra matkorvar är fria från gluten, laktos, ägg, mjölk-, soja- och ärtproteiner Värt att veta om allergi Alla våra matkorvar är fria från gluten, laktos, ägg, mjölk-, soja- och ärtproteiner Allergi hur påverkas du? När vi bjuder på fest frågar vi sällan gästerna om det är något de

Läs mer

Allergisk reaktion hos barn

Allergisk reaktion hos barn Allergisk reaktion hos barn Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken i Lund Skånes Universitetssjukhus 2011 Therese.sterner@skane.se Vad är allergi? Allergi

Läs mer

Är det något du har ätit?

Är det något du har ätit? Är det något du har ätit? Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken i Lund Skånes Universitetssjukhus 2012 Therese.sterner@skane.se Annika Dahl och Felix Ekman

Läs mer

Hjälp vid ifyllandet av blanketten, bilaga 2 Specialkostintyg

Hjälp vid ifyllandet av blanketten, bilaga 2 Specialkostintyg Hjälp vid ifyllandet av blanketten, bilaga 2 Specialkostintyg Avokado Bilaga 2 2012-11-30 Baljväxter Förtydliga alltid vilka baljväxter det är frågan om Är det ärter, bönor eller linser? Är det alla bönor,

Läs mer

Så fungerar ditt kort

Så fungerar ditt kort KORT Så fungerar ditt kort Gäller från 2014-04-15 Innehåll Kreditkort, så fungerar kortet 3 Bankkort, så fungerar kortet 4 Ungdomskort, så fungerar kortet 4 När du använder korten, praktiska saker att

Läs mer

Maten i skolan. Hej! Innehåll. Sid 2: Till dig som jobbar i bespisning. Sid 5: Till övrig personal. Sid 8: Fakta om gluten- och laktosintolerans

Maten i skolan. Hej! Innehåll. Sid 2: Till dig som jobbar i bespisning. Sid 5: Till övrig personal. Sid 8: Fakta om gluten- och laktosintolerans Maten i skolan Hej! Det här är en guide med tips och råd om att servera mat till matöverkänsliga elever. Guiden riktar sig till föräldrar, elever och skolans personal. Den är uppdelad i tre delar, där

Läs mer

Bankkort och Kreditkort Företag

Bankkort och Kreditkort Företag BANKkort och Kreditkort företag Bankkort och Kreditkort Företag Gäller från 2013-06-01 Så här fungerar Bankkort och Kreditkort Företag Du har nu fått ditt nya kort. Med både Bankkort och Kreditkort Företag

Läs mer

Om projektet. Rätt mat. inom. äldreomsorgen. En undersökning av specialkosterna inom äldreomsorgen i fyra kommuner. Utredare: Christina Sollenberg

Om projektet. Rätt mat. inom. äldreomsorgen. En undersökning av specialkosterna inom äldreomsorgen i fyra kommuner. Utredare: Christina Sollenberg Om projektet Rätt mat inom äldreomsorgen En undersökning av specialkosterna inom äldreomsorgen i fyra kommuner Utredare: Christina Sollenberg I projektet Rätt mat inom äldreomsorgen har de gluten- och

Läs mer

Provtagning av specialkost vid grundskolornas tillagningskök

Provtagning av specialkost vid grundskolornas tillagningskök MILJÖFÖRVALTNINGEN Provtagning av specialkost vid grundskolornas tillagningskök En rapport från Miljöförvaltningen Teresa Tärnvik och Johan Rådal Oktober 2012 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING

Läs mer

Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring?

Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring? Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring? - Vad har vi lärt av Freja? 2011-09-01 Daniel Eriksson Produktdirektör Kunderna äger Folksam Vårt övergripande mål är att ha branschens mest nöjda kunder Vår

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. Vi hjälper dig byta bank Det är enkelt att bli bankkund hos. Vi hjälper dig med allt det praktiska ser till att löneinsättningar,

Läs mer

Födelseår. Målsman Tel hem Tel mobil/arbete Målsman Tel hem Tel mobil/arbete

Födelseår. Målsman Tel hem Tel mobil/arbete Målsman Tel hem Tel mobil/arbete Bilaga 1 2011-08-31 Kostenheten Specialkostintyg förskola/skola Ifylld blankett lämnas till skolsköterskan (gäller skolelev) eller till köket (gäller förskolebarn). Nytt intyg skall lämnas vid ändring!

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer

Sveriges grönaste företagskort

Sveriges grönaste företagskort Sveriges grönaste företagskort Generöst för miljön Green Business är ett betal- och kreditkort som är enkelt att använda i butiker, på internet och för uttag i bankomater över hela världen. Green Business

Läs mer

gluten laktos mjölk soja Lathund till dig som ska servera någon som inte tål

gluten laktos mjölk soja Lathund till dig som ska servera någon som inte tål Lathund till dig som ska servera någon som inte tål gluten laktos mjölk soja Svenska Celiakiförbundet för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja Glutenintolerans Gluten finns i: Den glutenintolerante

Läs mer

Maten till äldre. Hej! Innehåll. Sidan 1. Sidan 2. Sidan 4 Frukost och mellanmålstips. Sidan 5

Maten till äldre. Hej! Innehåll. Sidan 1. Sidan 2. Sidan 4 Frukost och mellanmålstips. Sidan 5 Maten till äldre Hej! Det här är en guide med råd och tips till dig som lagar och serverar mat och fika till äldre som är matöverkänsliga. Den är framtagen i samverkan med Kristina Lind som är kostkonsulent

Läs mer

1/2005. Den senaste konstnären i vårt konstgalleri är Ingrid Morejohn. Akvarellmålare från Helsingborg. Själv smärtdrabbad läs mer på sidan 14.

1/2005. Den senaste konstnären i vårt konstgalleri är Ingrid Morejohn. Akvarellmålare från Helsingborg. Själv smärtdrabbad läs mer på sidan 14. 1/2005 Den senaste konstnären i vårt konstgalleri är Ingrid Morejohn. Akvarellmålare från Helsingborg. Själv smärtdrabbad läs mer på sidan 14. Jakten på sjukskrivna / Gråtens betydelse / Nytt om nervsmärta

Läs mer

Till dig som har knäledsartros

Till dig som har knäledsartros Till dig som har knäledsartros Undrar vad hon tänker skylla på nu när knäet blivit bra? DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i knäet påverkar din livssituation på

Läs mer

VI BJUDER MASTERCARD. Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över!

VI BJUDER MASTERCARD. Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över! VI BJUDER PÅ ÅRSAVGIFTEN FÖRSTA ÅRET! 10 på siba kortet MASTERCARD Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över! Bonuspoäng på allt överallt! Med SIBA MasterCard samlar du bonus på alla köp du

Läs mer

Specialkost i förskolor

Specialkost i förskolor Specialkost i förskolor Projektinriktad livsmedelskontroll i Västra Götaland 2009 Rapport 2010:01 Rapportnr: 2010:01 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig/text: Maria Möller Utgivare: Länsstyrelsen i Västra

Läs mer

Förklaring av vad varje kost innebär/ Utdrag direkt från www.slv.se

Förklaring av vad varje kost innebär/ Utdrag direkt från www.slv.se Förklaring av vad varje kost innebär/ Utdrag direkt från www.slv.se Laktos Laktos: som är ett mjölksocker - ger mjölken dess söta smak. Laktos finns i all mjölk, både modersmjölk, ko-, buffel-, åsne-,

Läs mer

ATT förstå din hunds. fodermedelsallergier

ATT förstå din hunds. fodermedelsallergier ATT förstå din hunds fodermedelsallergier vad är fodermedels- Allergier? Precis som hos människor föds vissa hundar mer känsliga än andra och kan därför också drabbas av allergier. Även om nysningar och

Läs mer

Celiaki. ur TKM-perspektiv

Celiaki. ur TKM-perspektiv Celiaki (glutenintolerans) ur TKM-perspektiv Ett examensarbete vid Akupunkturakademin Maria Mellander Nässjö ht 2007 Arbetet beskriver celiaki (glutenintolerans) dels ur västerländsk synvinkel och dels

Läs mer

Författare och illustratörer: Emma Ingeström, Johannes Solomonsson, Elina Janson och Agnes Ekberger. Publicerad: 2015-09-18 av LiU igem

Författare och illustratörer: Emma Ingeström, Johannes Solomonsson, Elina Janson och Agnes Ekberger. Publicerad: 2015-09-18 av LiU igem Författare och illustratörer: Emma Ingeström, Johannes Solomonsson, Elina Janson och Agnes Ekberger. Publicerad: 2015-09-18 av LiU igem Det är en härlig och solig sommardag. Och vad passar bättre än

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

Allergener/specialkost i förskolor och skolor i Jönköpings län

Allergener/specialkost i förskolor och skolor i Jönköpings län Allergener/specialkost i förskolor och skolor i Jönköpings län Kommunerna i Jönköpings län Jönköping 2010 2 Sammanfattning Kommunerna i Jönköpings län har genomfört projektet Allergener/specialkost i förskolor

Läs mer

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar För dig som driver egen tandläkarpraktik är det naturligtvis viktigt att kunna erbjuda dina patienter ett bra och enkelt sätt att betala. Lika viktigt är förmånliga

Läs mer

Överföringar. Överföringar via personlig service. Kontoutdrag, månadsvis. Kontoutdrag, månadsvis 0 SEK

Överföringar. Överföringar via personlig service. Kontoutdrag, månadsvis. Kontoutdrag, månadsvis 0 SEK lista Privat Gäller från och med 2014-12-10 PRISLISTA PRIVAT KONTON Privatkonto via personlig service 5 Kontoutdrag, månadsvis Sparkonto via personlig service Kontoutdrag, månadsvis 5 Länskonto via personlig

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 9$5)g5+$5-$*6.5,9,720/$.726,172/(5$16. SnHWWRFKVDPPDVWlOOH

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 9$5)g5+$5-$*6.5,9,720/$.726,172/(5$16. SnHWWRFKVDPPDVWlOOH 9$5)g5+$5-$*6.5,9,720/$.726,172/(5$16 -DJKDUHQVRQVRPlU GHWKDGHMDJDOGULJK UWWDODVRP YDUVnNQDSSKlQGLJRFKPDQILFNV ND NXQGHJHPLJHWWEUDVYDU'lUI UYLOOH SnHWWRFKVDPPDVWlOOH ODNWRVLQWROHUDQWLQQDQYLkomXQGHUIXQGPHG

Läs mer

Allergi och överkänslighet mot livsmedel

Allergi och överkänslighet mot livsmedel Allergi och överkänslighet mot livsmedel Therese Sterner Astma- och Allergisjuksköterska Allergikonsult Skåne www.allergikonsultskåne.se Allergi mot livsmedel Matallergi kan ge många olika symtom, alltifrån

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

En liten bok om mjölk

En liten bok om mjölk En liten bok om mjölk Om mjölk till barn Faktamaterial till film Faktamaterial om mjölk och mjölkens positiva egenskaper för våra barns hälsa. Materialet finns även i A4-format på medföljande DVD och på:

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Telefonbanken Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från

Läs mer

Mängd laktos i olika livsmedel

Mängd laktos i olika livsmedel Mängd laktos i olika livsmedel Mesost/messmör till en smörgås 7 8 g laktos I dl mjölk/lättmjölk 5 g laktos I dl filmjölk/lättfil 4 g laktos I dl kaffegrädde 4 g laktos 1 dl (50 g) glass, 8% fett 4 g laktos

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Livsmedelsrapport. Hantering av specialkost i förskolor och skolor - Projekt nr 4-2011

Livsmedelsrapport. Hantering av specialkost i förskolor och skolor - Projekt nr 4-2011 Miljökontoret Livsmedelskontroll Livsmedelsrapport Hantering av specialkost i förskolor och skolor - Projekt nr 4-2011 Datum: 2011-11-17 Handläggare: Victor Muñoz och Åsa Almberg Diarienummer: 2011-232

Läs mer

För dig mellan 13-20!

För dig mellan 13-20! För dig mellan 13-20! Öppna ett e-sparkonto och få 100 kronor insatt på kontot. Ungdomserbjudande! Skaffa ett konto med bankkort Maestro eller Karlshamns-Kortet samt mobil- och internetbanken. Då ingår

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Ridsport, en möjlighet till att må bättre på alla sätt.

Ridsport, en möjlighet till att må bättre på alla sätt. Kungsör juni 2004 Ridsport, en möjlighet till att må bättre på alla sätt. På Klämsbo strax utanför Kungsör har det bedrivits ridskoleverksamhet sedan mitten av 1970 talet, 1977 startade Kungsörs Ridklubb.

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01 I samarbete med KOMPLEMENT Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen HELTÄCKANDE Heltäckande reseförsäkring RESEFÖRSÄKRING Sikkerhed Säkerhet ud över over alla alle gränser grænser Giltig från 2014-04-01

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken.

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken. Telefonbanken Närmaste vägen till banken. Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från möjligheten att fatta

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Vid vissa sjukdomar har personen behov av specialkost. Behovet kan vara tidsbegränsat eller vara under resten av livet.

Vid vissa sjukdomar har personen behov av specialkost. Behovet kan vara tidsbegränsat eller vara under resten av livet. Specialkoster Vid vissa sjukdomar har personen behov av specialkost. Behovet kan vara tidsbegränsat eller vara under resten av livet. Att lägga om sin kost kan innebära en stor förändring i personens dagliga

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 1 december 2008 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 7 november 2005 i mål nr

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

Ärftlighet Ange om dina föräldrar, syskon, barn eller person du lever med är överviktiga

Ärftlighet Ange om dina föräldrar, syskon, barn eller person du lever med är överviktiga IFYLLES AV PATIENTEN SJÄLV! Datum: Frågeformulär till patienter som önskar genomgå fetmakirurgi Namn Personnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) Telefon mobil E-post Behöver du tolk? Om ja

Läs mer

Medlemsguide American Express Corporate Card

Medlemsguide American Express Corporate Card AMERICAN EXPRESS BETALSYSTEM Medlemsguide American Express Corporate Card American Express Services Europe Ltd, England, filial Organisationsnummer 516402-4480 (Bolagsverkets filialregister) American Express

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Anafylaxi Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Sammanfattning Adrenalin im Adrenalin im Adrenalin! Allergiteamet Allergi-skalan (litet arbetsredskap

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Opererade bort. men smärtan

Opererade bort. men smärtan LÄGG IN ANNONS KÖP Välj & din SÄLJ ort JOBB Publicerad 17 jun 2015 10:00 Uppdaterad 22 jun 2015 08:57 För ökad kunskap. Monica Könberg hoppas att hon genom att berätta om endometrios kan bidra till att

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Mild allergisk reaktion. Korsreaktioner. Den akuta reaktionen Allergisk chock

Mild allergisk reaktion. Korsreaktioner. Den akuta reaktionen Allergisk chock FÖDOÄMNESÖVERKÄNSLIGHET Linda Dahlqvist, leg dietist Barnkliniken, Kristianstad Hud (80 90 %) Nässelfeberutslag Handflata, fotsula, hårbotten, hörselgång Svullnader Mun Stickande känsla Svullna läppar

Läs mer

Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab)

Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab) Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab) OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 27.6.2014, version 1.0 VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning

Läs mer

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Vårdbidrag Assistansersättning Bilstöd TFP för allvarligt sjukt barn Förlängd TFP Kontaktdagar TFP förhandsbesked Presentationstitel Månad 200X Sida

Läs mer

Om anafylaktisk chock

Om anafylaktisk chock Anafylaxi Om anafylaktisk chock Patientinformation 1 Anafylaktisk reaktion En anafylaktisk reaktion (anafylaxi) är en livshotande överkänslighetsreaktion som påverkar flera organ i kroppen. Vid svårare

Läs mer

Mer kort mindre kontanter

Mer kort mindre kontanter Mer kort mindre kontanter Korttjänster i ramavtalen Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Agenda 1. Förbetalda kort Ramavtal, bakgrund, strategi, funktionalitet 2. Korttjänster Genomgång av olika kort 3.

Läs mer

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA Den här broschyren är riktad till dig som ska behandlas med QUTENZA (kapsaicin). Här kan du läsa om vad QUTENZA är, hur det fungerar och hur behandlingen

Läs mer

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN OM DU SKADAS I VÅRDEN Om du drabbas av en skada i vården kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting och regioner

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Fri från allergi? Vad menas med matallergi? 2015-04-02. Om forskning och framsteg inom matallergier

Fri från allergi? Vad menas med matallergi? 2015-04-02. Om forskning och framsteg inom matallergier Fri från allergi? Om forskning och framsteg inom matallergier Mirja Vetander, Med Dr, ST-läkare i barnmedicin Hur vanligt är det med matallergi, blir det vanligare och i sådant fall varför? Vilka diagnostiska

Läs mer

för intoleranta barn, unga och studenter

för intoleranta barn, unga och studenter Tillgänglighet för intoleranta barn, unga och studenter Inledning Eftersom vi inte hade möjlighet att medverka på hearingen som hölls våren 2009, om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering,

Läs mer

Vi handlar för din framtid.

Vi handlar för din framtid. företagsplan Vi handlar för din framtid. Tjänstepensionsplanen som gör morgondagen tryggare Som företagare ska du givetvis ha minst samma trygghet som du skulle haft som anställd. Detsamma gäller dina

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING

SENIORRESEFÖRSÄKRING FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Barnhälsovård i Värmland Utmaningar inför framtiden 2012-08-27

Barnhälsovård i Värmland Utmaningar inför framtiden 2012-08-27 Barnhälsovård i Värmland Utmaningar inför framtiden 2012-08-27 Diarré hos barn Staffan Skogar barnläkare 5/5-15 Vad är diarre? Vad är normalt? Mer än 3 ggr per dag? Vem är orolig? Verkar barnet sjukt?

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Upptäck Aktiehandel på nätet. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter Det år som vi nu lämnat bakom

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

TryggaPersonalen. en helhetslösning för personalen

TryggaPersonalen. en helhetslösning för personalen TryggaPersonalen en helhetslösning för personalen Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar www.e-imd.org Vad är störningar i ureacykeln/organisk aciduri? Maten vi äter bryts ned av kroppen med hjälp av tusentals kemiska reaktioner

Läs mer

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och Svar Fråga: Stämmer det att det tar 10 år att betala en skuld på 20 000 SEK och att det kostar mig 11 996 SEK i ränta? Svar:

Läs mer

Bank och försäkring för alla

Bank och försäkring för alla Jan-Erik Nyberg, Sveriges Konsumentråd 2003-05-12 1 Bank och försäkring för alla Det talade ordet gäller Inlägg av Jan-Erik Nyberg, Sveriges Konsumentråd vid IT-kommissionens hearing Tjänstedesign för

Läs mer

Medicinsk historia. Har du genomgått behandling laser hud, kemisk peeling eller någon annan behandling som bygger på aktiv hudrespons?

Medicinsk historia. Har du genomgått behandling laser hud, kemisk peeling eller någon annan behandling som bygger på aktiv hudrespons? PPpppp Vänligen fyll I denna blankett. Medicinsk historia Finns det någon möjlighet att du är gravid? Ammar du? Har du fått behandling med någon annan dermal filler? Typ: Har du genomgått behandling laser

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

19 maj Tog bara toppen av smärtberget Fick ambulans och taxi till akuten tog bara toppen av smärtberget

19 maj Tog bara toppen av smärtberget Fick ambulans och taxi till akuten tog bara toppen av smärtberget 19 maj Anitha ramlade och fick fraktur på L4 Sjukgymnastik, träningsprogram att ha hemma, akupunktur och ultraljudsbehandling Morfinliknande preparat samt Alvedon Tog bara toppen av smärtberget Fick Diskbråck

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Bemötandeguide. En vägledning i mötet med människor med funktionshinder

Bemötandeguide. En vägledning i mötet med människor med funktionshinder Bemötandeguide En vägledning i mötet med människor med funktionshinder ETT GOTT BEMÖTANDE Att ge ett gott bemötande handlar om att visa respekt för människor i olika situationer. I idrottens verksamhetsidé,

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare Kurspass 7 Säkerhet Fakta Grundutbildning Vilket ansvar har jag som ledare Ni som ledare har tagit ett ansvar för barn genom att bli ledare för en grupp. Barnens föräldrar har lämnat över ansvaret till

Läs mer

www.endometriosforeningen.se

www.endometriosforeningen.se www.endometriosforeningen.se Endometrios en kvinnlig sjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig kronisk inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som 10-15% av alla kvinnor

Läs mer