Notiser. Skaffa Smärtföreningens VISA-kort nu! Ett enkelt sätt att visa ditt stöd för kroniskt smärtdrabbade.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Notiser. Skaffa Smärtföreningens VISA-kort nu! Ett enkelt sätt att visa ditt stöd för kroniskt smärtdrabbade."

Transkript

1 Skaffa Smärtföreningens VISA-kort nu! Ett enkelt sätt att visa ditt stöd för kroniskt smärtdrabbade. Notiser Visa ditt aktiva stöd för vårt viktiga arbete kring smärtlindring alla dagar i veckan, överallt i hela världen. Varje gång du betalar med Smärtföreningens VISA-kort går det ett ekonomiskt stöd till vår verksamhet. Dessutom ökas kännedomen om Smärtföreningen varje gång du använder ditt kort. Ta därför möjligheten att varje dag visa att du stödjer vår viktiga kamp mot smärtan! 10 % av månadsavgiften samt en del av omsättningen på kortet går till Smärtföreningens verksamhet. Ett av marknadens bästa kort Att betala med kort är både enkelt och säkert. Du slipper bära omkring på kontanter men är aldrig utan pengar. Med VISA-kortet till förmån för Smärtföreningen får både föreningen och du själv återbäring på alla inköp. Och befinner du dig utomlands är ett VISA-anslutet kort det mest accepterade betalningsmedlet du kan ha i din plånbok. Många fördelar i ett och samma kort Ett bra kort ska välkomnas överallt. Det ska fungera lika bra för stora och små inköp. Ditt VISA-kort till förmån för Smärtföreningen är ett sådant kort. Men det finns fler fördelar som gör kortet till det enda kort du behöver, här ser du några av dem: Upp till 55 dagars räntefria köp på betalkortet Inga småavgifter - varken för köp, fakturering eller kontantuttag. Kostnadsfria kontantuttag i hela världen. Bensinrabatten som du får automatiskt när du tankar och betalar med ditt kort på någon av Preems stationer. För närvarande får du 17 öre/ liter på bensin och 30 öre/ liter på diesel. På obemannade stationer är bensinrabatten 11 öre/liter och dieselrabatten är 30 öre/liter. Återbäring på allt du köper. Pengarna sätts in i en fond och du slipper krångla med rabattkuponger. Gäller på 22 miljoner inköpsställen över hela världen. Upp till 55 dagars räntefrihet på betalkortet. Möjlighet att dela upp betalningen. Koppla på en av marknadens bästa reseförsäkringar. Se dina kortköp på Internet. Ditt kort kopplas till ett förmånligt PrivatKonto. Och allt du betalar för kortet och de ingående förmånerna är 29 kr per månad. Du behöver inte byta bank VISA-kortet är framtaget i samarbete med Stadshypotek Bank - ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. Men det innebär inte att du måste byta bank. Behåll gärna din gamla bank men betala med VISA-kortet till förmån för Smärtföreningen. Stadshypotek Bank är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken och är en av Sveriges ledande telefon- och Internetbanker. Läs mer om Stadshypotek Bank. Du betalar inga småavgifter Många betalkort kostar runt 500 kronor enbart i årsavgift. Dessutom tillkommer nästan alltid olika småavgifter, t ex för kontantuttag, småköp och fakturering. Vi tar inte ut några småavgifter. Det enda du betalar är 29 kronor i månaden. Betal- eller kreditkort? Du väljer själv om ditt kort ska vara ett betal- eller kreditkort. Skillnaden kan kort förklaras på följande sätt: i mitten på varje månad får du en faktura hem i brevlådan. Hur fakturan kan betalas skiljer sig åt mellan ett betalkort och ett kreditkort. Betalkort Om du använder vårt betalkort betalar du hela fakturabeloppet på en gång. Du har ingen möjlighet att dela upp betalningarna och skjuta fakturan på framtiden. Men du har upp 55 dagar räntefrihet och du väljer själv om beloppet ska dras direkt från ditt konto i Stadshypotek Bank eller om betalningen ska ske via inbetalningskort. Enkelt och bekvämt. Kreditkort Du bestämmer själv om du vill dela upp betalningen månadsvis eller inte. Med fakturan får du ett inbetalningskort där det framgår 24

2 Notiser vilket som är det lägsta belopp du ska betala. Om du någon månad väljer att utnyttja krediten utgår ränta på det återstående beloppet. Den effektiva räntan framgår av ansökan. Tänk på att en kredit kan innebära en påfrestning på din ekonomi. Därför är det viktigt att du själv ser till att du har utrymme för krediten. Du får ett bra konto Samtidigt med VISA-kortet får du ett PrivatKonto i Stadshypotek Bank. När du gör kontantuttag dras pengarna direkt från ditt konto. För att ta ut t ex 500 kronor i en automat måste du alltså ha motsvarande belopp tillgängligt på ditt PrivatKonto. Från kontot kan du enkelt - och utan extra avgift - betala dina räkningar via Privatgiro eller Internet. Du kan räkna med bra service Genom kortet får du tillgång till TeleService och Internet- Service, vilket innebär att du kan göra dina bankärenden hemifrån med hjälp av telefonen eller på din dator på tider som passar dig. Vill du prata med någon är du alltid välkommen att ringa Personlig Service. Givetvis är det inga avgifter för denna service. Gör ditt kort ännu tryggare För endast 10 kronor i månaden kan du enkelt koppla en reseförsäkring med avbeställningsskydd till VISA-kortet. När du sedan betalar minst 75% av resan med kortet eller via Stadshypotek Bank BetalService får hela familjen avbeställningsskydd, reseförsäkring och olycksfallsförsäkring. Månadsavgiften för försäkringen dras direkt från ditt PrivatKonto som kortet kopplas till. Ändrade regler för handikappbidrag upprör! Socialastyrelsen betalar varje år ut ca 157 miljoner kronor i statliga bidrag till handikapporganisationer i Sverige. Det är sedan länge ett begränsat antal stora, väletablerade patientorganisationer med stora kanslier, många anställda och representativa lokaler som får dela på dessa pengar. Få nya patientföreningar kommer ifråga. Svenska Smärtföreningen får t.ex inte del av dessa statliga pengar, beroende på att kronisk smärta inte anses medföra funktionshinder för dess medlemmar. Vi försöker nu med medlemsenkäter och annan statistik bevisa för Socialstyrelsen att kroniskt smärtdrabbade ofta i mycket hög grad är funktionshindrade. Mycket omfattande undersökningar visar också övertygande att så är fallet. Pain in Europe är t.ex den största undersökning som gjorts kring kronisk smärta patienter i Europa har djupintervjuats och det visar sig att var femte medborgare i Europa har kronisk smärta och att detta medför mycket svåra funktionshinder. En uppföljande undersökning i Sverige (av Apoteket AB och Svenska Smärtföreningen i samarbete) bekräftar dessa slutsatser. I Sverige finns en smärtdrabbad i vart tredje hushåll och de upplever en rad mycket påtagliga funktionshinder. Det finns vidare minst svenskar som Svenska Smärtföreningen håller kongress den 16 april 2005 klockan lider av neuropatisk smärta (nervsmärta), som ger mycket svår funktionsnedsättning. I sin värsta form kan det betyda att den drabbade inte ens kan ha kläder på kroppen! En del av dessa bidrag utgörs av merkostnader som de bidragstagande organisationerna har för att ordna möten och konferenser för handikappade medlemmar. Socialstyrelsens nya modell bygger på att de nu noga ska redovisa dessa kostnader. Man vill bara ersätta organisationernas faktiska merkostnader Ett krav som för en helt självfinansierad organisation som Svenska Smärföreningen framstår som ganska självklart. Men eftersom detta bidrag för merkostnader i vissa fall utgör hela 50% av statsbidraget invänder en rad organisationer mot denna nyordning och att den ska genomföras utan någon övergångstid så att organisationerna får tid till anpassning. ÖstersundsPosten har också publicerat en inlaga från ett antal av dessa organisationer där de menar att det skulle leda till att förbunden måste avveckla stora delar av verksamheten och att den grundläggande rätten att göra sin röst hörd försvagas för en miljon medborgare. Man menar att beslutet strider mot den tillgänglighet för alla som riksdagen beslutat. Leif Näfver på Socialstyrelsen svarar i inlägg i ÖstersundsPosten om denna påstådda återgång till en förlegad syn på funktionshinder som missgynnar dem med dolda handikapp: I det gamla systemet gjorde Socialstyrelsen en uppskatttning av dessa merkostnader vilket uppfattades som orättvist. Den nya modellen bygger på att handikapporganisationerna ska redovisa sina faktsiska merkostnader. Det menar vi ökar tydligheten och rättvisan i bidragssystemet. När vi arbetade fram detta system hade vi med oss såväl företrädare för handikapporganisationerna som externa konsulter för att få en så bra förankring som möjligt. Svenska Smärtföreningen betraktar ju denna konflikt utifrån eftersom vi överhuvudtaget inte får några statliga bidrag. Vi kan förstå de organisationer som har betydande extrakostnader för att involvera sina fuknktionshindarde medlemmar i olika aktiviteter vi vet själva vilka omfattande extrakostnader detta kan medföra. Men vi sympatiserar också med Socialstyrelsens ambitioner att fördela skattepengarna mer rättvist och mer anpassat till dagens situation. Dagens definition av funktionsnedsättning borde förmodligen vara en helt annan än den som gällde när bidragssystemet en gång i tiden inrättades. Kongressen avhålls i föreningens lokaler på Sabbatsbergs Sjukhus i Stockholm. Anmäl deltagande till kansliet. Till medlemmarna glöm inte att betala medlemsavgiften för 2005! Alla uppgifter finns i vår tidning och på vår hemsida. Postgirokonto

3 Förbjud inte bra kosttillskott! Professor Kharazmi på Rikshospitalet i Köpenhamn är en av de forskare som lagt ner mycket arbete på att dokumentera effekten av LitoZin. vi har studerat både säkerheten och effekten. Dessutom har vi lyckats identifiera den aktiva substansen, GOPO. LitoZin kan utan tvekan både hjälpa den enskilde individen samtidigt som LitoZin kan spara stora pengar till samhället. 26 Idag är smärta underprioriterat inom sjukvården. Att behandla en smärtpatient på ett effektivt sätt är dyrt och det anses inte fint att arbeta med smärta. Ofta blir alternativet bara smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel istället för en mer långsiktig behandling via smärtklinik, sjukgymnastik, massage och akupunktur etc. Få saker inkräktar så mycket på livskvaliteten som smärta. I vart tredje svenskt hem finns någon som lider av kronisk smärta. Det kan vara artros, fibromyalgi, reumatisk värk, migrän, trafikskada, smärta efter operation eller stressymptom. Vi måste enas för att bli hörda! Förutom det personliga lidandet så måste många smärtpatienter tidvis vara sjukskrivna. Vi är så många med långvarig smärta, ändå är påtryckningen på politiker för svag vi tas inte på allvar. Det sker ingen positiv förändring. En förklaring är att smärtpatienterna är en så splittrad grupp med så många olika smärtsjukdomar att de var och en försvinner i debatten. De svårt smärtdrabbade är dessutom ofta så sjuka att de inte orkar engagera sig i opinionsbildning och debatt. Genom nationella och internationella samarbeten mellan patientorganisationer görs nu ansträngningar för att kronisk smärta oavsett orsak ska betraktas som en sjukdom i sin egen rätt. Smärtlindring ska vara en mänsklig rättighet! Vårt behov är ju gemensamt vi behöver tillgång till smärtkliniker, sjukgymnastik, massage, akupunktur, nya bra, biverkningsfria läkemedel och bra väldokumenterade naturmedel och kosttillskott. Genom sjukvårdens kris skärs resurser ned med ett penndrag. Det måste bli en ändring! Beslutsfattarna måste tänka långsiktigt och med hjärtat! Svenska Smärtföreningens fråga är när ska politikerna inse att det är lönsamt att ge oss smärtpatienter tillgång till bra behandling. Pengarna kommer tillbaka genom att vi slipper att vara sjukskrivna. Genom förebyggande åtgärder kan komplikationer undvikas. Idag används alldeles för mycket smärtmedicin som efter många års användning kan ha belastat kroppen så att andra sjukdomar uppstår, Vioxx är bara det senaste exemplet. Vi vill påverka politiker att tänka långsiktigt och med hjärtat! Läkemedelsverket förbjud inte bra kosttillskott! Bland våra medlemmar finns många med reumatisk värk eller artros. Över 80% av alla svenskar över 60 år är faktiskt drabbade av reumatisk värk eller artros. Ett mycket stort samhällsproblem en verklig folksjukdom. Det finns många bra läkemedel men vid långtidsbehandling finns alltid risken för oförutsedda biverkningar. Det är effektivt vid ledvärk nu ska det förbjudas! Hösten 2003 introducerades t.ex ett nytt kosttillskott i Sverige, baserat på en speciell sorts srandnypon. LitoZin har genomgått tre mycket bra kliniska studier i Danmark och Norge. Samtliga visar att % av alla de som provat LitoZin får minskad smärta, större rörlighet och vilket är fantastiskt ofta kan minska sin användning av vanliga smärtstillande och inflammatoriska mediciner! LitoZin och andra naturprodukter kan alltså både höja livskvaliteten för drabbade och spara stora pengar för samhället. LitoZin är ETT bra exempel på väldokumenterade kosttillskott som verkligen ökar

4 Förbjud inte bra kosttillskott! vår livskvalitet. Ett annat exempel är Zinaxin, baserat på ingefära. Som andra liknande naturpreparat bygger de på urgammal, men i vår moderna tid bortglömd, erfarenhet. Men vad händer? Läkemedelsverket vill förbjuda LitoZin och risken finns att samma sak kan hända med Zinaxin och andra bra kosttillskott. Detta trots högljudda protester från smärtpatienter. Låt hälsobutikerna fortsatt få sälja bra kosttillskott! Närmandet mellan skolmedicinen och alternativmedicinen har äntligen tagit fart i Sverige. Patienternas användning av alternativmetoder har bara de allra senaste åren ökat dramatiskt.vi närmar oss den situation som råder i större delen av världen där endast 20% av befolkningen har tillgång till den dyra, specialiserade sjukvården medan övriga 80% förlitar sig till den billigare - men inte säkert sämre förebyggande vården i form av naturpreparat. Gör som i resten av världen låt oss få tillgång till välbeprövade och biverkningsfria kosttillskott. Vi kan inte förstå att samtidigt som sjukvården skär ner, så ska Läkemedelsverket ta bort produkter som fyller ett så stort och växande behov. Var finns logiken? Som tur är har Kammarrätten i Stockholm gett dispens, så nu får LitoZin åter säljas. Men hur länge? Försvinner både LitoZin, Zinaxin, fiskolja och andra bra, prisvärda kosttillskott? Det måste finnas viktigare saker för Läkemedelsverket att syssla med. Den kronisk smärtdrabbade i Sverige har i genomsnitt lidit i nio år. Det finns bland våra medlemmar människor som lidit av kronisk smärta i över 50 år utan att ha fått hjälp. Vi accepterar inte att denna vår möjlighet till komplementär vård också stängs av myndigheterna. Nypon hjälper % med ledvärk. Kliniska studier på Rikshospitalet i Köpenhamn och en stor studie på ortopedkliniken i Tönsberg i Norge, visar att LitoZin är till stor hjälp för patienter med artros (förslitningsvärk). De visar att smärtan minskar, rörligheten i stort ökar och användningen av smärtstillande läkemedel kan halveras. Dessutom finns det inte några biverkningar. Nu vill Läkemedelsverket förbjuda ett helt naturligt hjälpmedel. Vi på Svenska Smärtföreningen frågar oss varför! SMÄRTFÖRENINGENS NYA SMÄRTTELEFON Under senare tid har Smärtföreningen närmast blivit nerringd av människor som behöver tala med någon kunnig människa inom smärta. Ofta för att man behöver tröst, hjälp med att orientera sig i vårdlabyrinten, veta vad man själv kan göra, få tips om mediciner och metoder, alternativa vårdformer, information om vad man gör när man plötsligt med utförsäkrad etc. TOMAS EKSTRÖM ÄR EN AV SVERIGES MEST ERFARNA SMÄRTLÄKARE. I SNART 25 ÅR HAR HAN MÖTT ETT STORT ANTAL PATIENTER MED SMÄRTA. HAN HAR ARBETAT PÅ SMÄRTKLINIKER I PITEÅ, GÖTEBORG OCH I USA. SVENSKA SMÄRTFÖRENINGEN ÖPPNAR NU - TILLSAM- MANS MED SMÄRTLÄKAREN TOMAS EKSTRÖM EN SUPPORTTELEFON FÖR DE MÅNGA SMÄRTDRABBADE. Såhär kommer Smärtföreningens supporttelefon att fungera: Besök hos smärtläkaren via telefonen kostar: För medlemmar kr För icke medlemmar kr. Telefontider: Söndag, tisdag Tors Telefonnummer:

5 Vår medlem är inte ensam en fjärdedel av alla svenskar upplever överkänslighet mot mat. Vådliga konsekvenser av en glutenfri hamburgare som inte var glutenfri! För många svenskar är det oerhört viktigt att det t.ex finns glutenfria produkter i butiker och på restauranter. Det gäller också alternativa produkter för alla laktosintoleranta, nötallergiker och många många andra. Man måste kunna lita på att personalen på t.ex ett snabbmatställe verkligen fått utbildning så att de förstår allvaret i detta. Innehållsdeklarationerna på produkter måste bli tydligare på en rad produkter. Vi har nyligen kunnat läsa om tragiska dödsfall när nötallergiker inte kunnat utläsa att produkten innehöll nötter. En av Smärtföreningens medlemmar har råkat mycket illa ut. Han beställde en hamburgare och försäkrades om att den skulle vara glutenfri. Dessvärre var den inte det. Det fick dramatiska konsekvenser. Han insjuknade redan någon timme senare och fick tas in för akutvård. Hela hans sommar har förstörts och han ligger nu åter intagen på sjukhus för nya komplikationer efter denna olycksaliga hamburgare. Detta har alltså orsakat mycken extra smärta och andra allvarliga konsekvenser för en person som redan tidigare är drabbad av svår smärta. I samband med Den Internationella Smärtveckan vill vi därför i våra medlemmars intresse uppmärksamma detta stora och kanske lite bortglömda folkhälsoproblem. Uppfattningen att problemet är bortglömt stärks av den religiösa debatten som handlar om glutenfria oblater i kyrkan. Nattvardsbrödet ska enligt tron vara gjort av osyrad vetedeg. Alternativ accepteras inte av katolska kyrkan. Det utesluter många människor från nattvardsgång. I länder där ris är det vanliga har man försökt få acceptans för oblater av rismjöl. Vatikanen godkänner inte detta. I de flesta svenska kyrkor erbjuds dock glutenfria oblater. Ersta oblatbageri levererade till svenska kyrkan år 2000 drygt 2 miljoner nattvardsoblater. Uppfattningen om alkholfritt vin vid nattvarden debatteras, men på många håll tillhandahålls alkofritt vin numera i svenska kyrkor. 28

6 Glutenfri hamburgare Vår medlem är diabetiker sedan många år, men har med hjälp av insulinpump, ett omfattande träningsprogram och strikt diet lyckats återgå till ett fungerande, produktivt liv. Som nu alltså delvis spolierats av denna enda hamburgare. Här kortfattat lite fakta om födoämnesallergier mm. Man skiljer mellan allergi, överkänslighet och intolerans. Allergi innebär att immunsystemet reagerar på något vanligt ämne som de flesta av oss tål. En ärftlig felprogrammering det bildas allergiantikroppar mot ett eller flera speciella ämnen detta startar en reaktion i kroppen som visar sig som allergiska besvär. Överkänslighet kan ge samma reaktioner som allergier med symptom som utslag och astma. Men här är immunförsvaret inte inblandat. Man brukar säga att känsligheten är sjukligt förhöjd i ett eller flera av kroppens organ. Intolerans betyder att kroppen inte tolererar ett visst ämne. Vanligaste typerna av intolerans är glutenintolerans och laktosintolerans. Glutenintolerans (celiaki) är en tarmsjukdom som medför att tunntarmens slemhinna skadas av gluten ett protein som finns i vete, korn, råg och möjligen också i havre. Barn drabbas ofta vid övergången från bröstmjölk till välling och tyvärr växer det inte bort med tiden. Glutenintolerans hos vuxna är svårare att upptäcka eftersom sjukdomen ofta kommer smygande. Laktosintolerans innebär att man har brist på enzymet laktas som finns i tunntarmen och som bryter ner laktos (mjölksocker). Det finns bara i mjölkprodukter. När laktosen inte bryts ner jäser den istället av bakterier och orsakar gaser, diarrè, koliksmärtor. Födoämnes-allergi. Vanliga orsaker är t.ex jordnötter, nötter från träd hasselnötter, paranötter, valnötter, cashewnötter, sesamfrö, fisk, skaldjur, mejeriprodukter och ägg. En allergisk reaktion är en potentiellt livshotande överkänslighetsreaktion som berör flera av kroppens organ hud, hjärta, kärl och magtarmkanal. Reaktionen kan komma inom ett par minuter eller några timmar efter att man ätit något man inte tål. Vid svårare reaktioner med blodtrycksfall och medvetslöshet talar man om allergichock. Svenska Smärtföreningens snabbmatspatrull testar Med hjälp av våra kontaktpersoner runt om i landet gör vi ett ovetenskapligt snabbmattest. Vi har bett dem besöka ett antal snabbmatställen och betygsätta dem med utgångspunkt från en mat-allergikers behov. De fick uppgiften att med en till fem fjädrar (Smärtföreningens symbol) betygsätta följande: (En fjäder = undermåligt, fem fjädrar = perfekt). Bemötandet när de krävde glutenfri kost. Tillgängliga alternativ för glutenintoleranta. Tillgängliga alternativ för laktosintoleranta. Tillgänglig information via personal eller på annat sätt för födoämnesallergiker. Hur smakade den alternativa maten. Resultat redovisas med kvällspresstabell med besökta snabbmatställen som McDonalds, Burger- King, Pizzerian, Korvkiosken, etc. resultat i nästa numer av LEVA med smärta. 29

Specialsektion om vitboken Smärtans förbannelse Regeringens svar på våra tio frågor om den svenska smärtvården Nya smärtinitiativ i Tyskland

Specialsektion om vitboken Smärtans förbannelse Regeringens svar på våra tio frågor om den svenska smärtvården Nya smärtinitiativ i Tyskland 3-4/2005 Specialsektion om vitboken Smärtans förbannelse ı Regeringens svar på våra tio frågor om den svenska smärtvården ı Nya smärtinitiativ i Tyskland ı Biverkningar Har etik någon plats i sjukvården?

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

E-betaltjänster - delrapport

E-betaltjänster - delrapport DATUM RAPPORTNUMMER 14 oktober 2003 PTS-ER-2003:38 ISSN 1650-9862 E-betaltjänster - delrapport Konsumenters attityder till e-betaltjänster Fortsatt arbete Förord Förord Regeringen gav i december 2002

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio

En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio femton åren. Denna skrift ger ett bidrag till reformprocessen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Del II. Analysera gener

Del II. Analysera gener Del II Analysera gener Den moderna gentekniken ger oss inte bara möjlighet att ändra arvsanlag. Den har också lärt oss att läsa och analysera våra egna gener. Detta reser en rad komplicerade frågor om

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Årsrapport Stödlinjen 2009

Årsrapport Stödlinjen 2009 Årsrapport Stödlinjen 2009 www.fhi.se A 2010:09 A 2010:09 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-708-4 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 3 Innehåll INNEHÅLL... 3 FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 Vad

Läs mer

Ekonomi i gungning 2014-03-26

Ekonomi i gungning 2014-03-26 Ekonomi i gungning en undersökning om hur svårigheter med ekonomin hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar leder till stress och oro samt behovet av stöd. 2014-03-26 Denna rapport är

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan?

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan? Aktuellt om Juni 2012 Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne Ont i magen Värna din tarmflora med nyttiga bakterier BUKHJÄRNAN lika smart som

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna Forskning för hälsa NUMMER 4/2010 TEMA HJÄRTINFARKT DEPRESSION farligt för hjärtat EKG då och nu Ökad risk syns i generna Bästa gåvan Tips på julklappar som glädjer många MAJ WÄNSTRAND ÄR EN AV MÅNGA DRABBADE

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde?

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde? Allt om dina medlemsförsäkringar är du tryggare än du trodde? TILLHÖR: Innehåll Lite praktisk vardagssolidaritet 4 Försäkringar är mänskliga 6 Både lönsamt och solidariskt 9 Lätt och ärligt 13 Det handlar

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Så fungerar ditt kort

Så fungerar ditt kort KORT Så fungerar ditt kort Gäller från 2014-04-15 Innehåll Kreditkort, så fungerar kortet 3 Bankkort, så fungerar kortet 4 Ungdomskort, så fungerar kortet 4 När du använder korten, praktiska saker att

Läs mer

Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet

Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet Reumatikerförbundets Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker Reumatikerförbundet Stöd och ersättningar Rehabilitering Skola - Utbildning Vårdsverige 2008 Vårdsverige

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM BARNS HÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BARNS HÄLSA

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM BARNS HÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BARNS HÄLSA ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM BARNS HÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BARNS HÄLSA NOVEMBER 2005 VAR FJÄRDE SKOLBARN HAR ALLERGISKA ELLER ASTMATISKA BESVÄR Både arv och miljö spelar in men det

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Äldres tankar kring social samvaro

Äldres tankar kring social samvaro Äldres tankar kring social samvaro Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? Mona Ståhlberg FoU-trainee Uppsats nr 9 April 2009 Förord

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Kommunal om tandvårdsfrågan

Kommunal om tandvårdsfrågan 1 Kommunal om tandvårdsfrågan En rapport av Yeshiwork Wondmeneh www.kommunal.se 2 KOMMUNAL OM TANDVÅRDSFRÅGAN Innehåll Inledning 3 Den avskaffade tandvårdsförsäkringen 6 Vilken framtid har tandvården?

Läs mer