Ledarskap genom Professionell Förhandling hösten 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarskap genom Professionell Förhandling hösten 2014"

Transkript

1 Ledarskap genom Professionell Förhandling hösten 2014 En utbildning som riktar sig till chefer, fackliga ombudsmän/förtroendevalda eller andra som hanterar frågor som rör ledarskap och förhandling. Kursen bygger på de bägge 7,5 p högskolekurserna Professionell förhandling på arbetsplatsen och Lönesättning störning eller stimulans från programmet Kompetens och lärande i arbetslivet vid Högskolan Dalarna. Deltagarna har också möjlighet att ta 7,5 högskolepoäng genom att skriva fem egna reflektioner omfattande ca två sidor där formkraven är att varje reflektion ska innehålla något från de tre delarna föreläsningar/övningar, kurslitteraturen och egna erfarenheter. En examinationsavgift från Högskolan Dalarna på 1600:- tillkommer om du väljer att ta högskolepoängen. Målsättning Den övergripande målsättningen med utbildningen är att utveckla och underhålla deltagarnas förmåga att leda verksamhet och att förhandla. De ska helt enkelt leverera bättre resultat med lägre energiförbrukning Det viktigaste verktyget för att uppnå den målsättningen är att utveckla förmågan att förhandla på ett professionellt sätt. Begreppet professionell i sammanhanget har en praktisk betydelse utbildningen syftar till att öva upp förmågan att vara hård i sakfrågor men rädd om relationen med motparter. Grundtanken bakom kursen är enkel. Förhandlingsfrågor är gemensamma problem för parterna att lösa och förhandlingsarbetets kärna är på samma sätt som arbetet med ledarskap mänsklig kommunikation. Upplägg Utbildningen genomförs i fyra tredagars internat med hemperioder emellan. Klocktider med 90 minuters lunchuppehåll, förutom att vi slutar med lunch senast den sista dagen. Kursen bygger i huvudsak på korta inledningar, praktiska övningar i grupp, praktik i vardagsarbetet under hemperioderna samt reflektioner. Övningarna filmas och analyseras. Ett kvällspass ingår under det första och det andra internatet. Kursens upplägg ska bidra till att deltagarna får lugn och ro för att helt kunna koncentrera sig på utbildningen. Deltagarna ska hinna reflektera och vila mellan de olika avsnitten. Av samma skäl samlas vi klockan kvällen före internaten för att äta tillsammans och varva ner. En mycket uppskattad gemensam överenskommelse är att mobiltelefoner förvaras på rummet under dagtid och att deltagarna nås via konferensanläggningens reception: Lastberget, tel

2 Om du får förhinder någon dag under kursen är det en fördel om du byter hela internatet Kurstillfällen våren 2014 Internat I: v 37 Internat II: v 41 Internat III: v 45 Internat IV: v 49 Internaten startar med gemensam middag tisdag kväll och avslutas med lunch fredag. Samtliga internat hålls på Lastberget, Material Materialet till utbildningen består huvudsakligen av åhörarkopior av bildspel till de olika avsnitten. Dessutom böckerna Förtroendefullt samarbete Tamm & Luyet, Svåra samtal Stone, m fl. Vägen till Ja Fisher m fl. och Skick och oskick på jobbet Andersen. Vi arbetar i huvudsak med hjälp av åhörarkopior litteraturen ingår i kursen men ska läsas enbart av lust och intresse om du inte väljer att ta högskolepoäng då ingår läsning av de tre förstnämnda böckerna.

3 Internat I Deltagarna ska börja lära känna varandra och sig själva i rollen som ledare/förhandlare. Presentation av deltagarna inklusive Min bästa förmåga som förhandlare Förhandlingsövning 1: 200 kronor Vad är en bra förhandling? Människor, ståndpunkter och intressen. Vad är egentligen lärande och kompetens? Hur lär jag mig bäst och hur arbetar jag bäst? Deltagarna ska fortsätta lära känna sig själva i rollen som ledare/förhandlare och hur samverkan i praktiken går till och hur känslor påverkar vår förmåga att förhandla och diskutera. Röd/grön zon konsten att samverka med andra människor och att undvika att starta konflikter. Argumentationsanalys grupparbetsuppgift inför en förhandling om individuell lönesättning. Samma som dag 2. Redovisning arbetsuppgift Argumentationsanalys Hemuppgift Utforska dig själv hur lär du dig bäst och hur arbetar du bäst? Pröva att tillämpa röd/grön zon i arbetet eller privat. Vad förväntas deltagarna göra efter Internat I? Välja rätt metod för att lära sig. Spara energi med hjälp av argumentationsanalysen och undvika konflikter genom att vara mera öppna och lyssnande. Använda metoder för att förhandla och diskutera.

4 Internat II Gemensam reflektion över Internat I och erfarenheter från hemperioden ska utveckla och förstärka lärdomar. Lära och öva metod för förhandling i syfte att bli tryggare i rollen som ledare/förhandlare. Reflektion över Internat I och erfarenheter från hemperioden Biologisk förklaring till röd/grön zon våra försvar Genomgång av metod för professionell förhandling (BATEF mm) Förhandlingsförberedelser enligt metod inför Förhandlingsövning, Övertid Kväll: The Negotiator Förhandlaren en film om gisslanförhandling Lära och öva metod för förhandling inklusive att utvärdera förhandlingsarbetet inte enbart resultatet. Reflektion och lärdomar att göra från gisslanförhandling Fortsatta förhandlingsförberedelser Start Genomförande av Förhandlingsspel 2 Lära och öva metod för professionell förhandling inklusive att utvärdera förhandlingsarbetet inte enbart resultatet. Analys av förhandlingsövning bl. a med hjälp av inspelat material. Hemuppgift Fortsätt pröva kursens metoder för kommunikation i arbetet och privat. Låt någon/några fylla i vad de anser upplever som dina försvarsreaktioner bestäm dig för vad du ska göra för att hantera dem i praktiken. Vad förväntas deltagarna göra efter Internat II? Fortsätta utveckla förmågan att spara energi med hjälp av argumentationsanalysen och undvika att skapa och förvärra konflikter genom att vara mera öppna och lyssnande. Öva in sitt eget sätt att använda metoderna för att leda verksamhet, förhandla och genomföra svåra samtal.

5 Internat III Deltagarna ska förstärka och utveckla sin förmåga att förhandla professionellt genom erfarenhetsutbyte. Deltagarna ska få fördjupade kunskaper om lönesättning. Reflektion redovisning av hemarbetsuppgifter. Arbetsmotivation och lön Lönerättvisa introduktion till förhandlingsövning: Ny lönepolicy och nytt lönesystem Deltagarna ska få ytterligare övning i professionell förhandling samt kännedom om sambandet mellan motivation och lön. Reflektion Förberedelser och genomförande av förhandlingsövning; Ny lönepolicy och nytt lönesystem en ny policy förhandlas fram och omsätts i ett färdigt lönesystem Deltagarna ska få ytterligare övning i professionell förhandling samt fördjupad kännedom om arbetsmotivation, lön och ledarskap Reflektion Analys av förhandlingsövning Chefen som lönesättare en svår eller omöjlig uppgift? Vad förväntas deltagarna göra efter Internat III? Genom information, diskussioner och snabbenkäter bidra till ökad kunskap om lönesättningens möjligheter och begränsningar. Använda de nya kunskaperna om motivation för att se över verksamheten exempelvis genom ändrad arbetsorganisation eller annat sätt att leda. Fortsätta öva förhandlingsmetoder.

6 Internat IV Lära mera genom reflektionen - diskutera och analysera resultaten från snabbenkäterna. Repetera och fördjupa kunskaperna om konflikter och praktisk konflikthantering. Reflektion inklusive kort presentation av hemuppgiften Teoripass om gruppers liv och hur du som ledare/förhandlare kan bidra till gruppens utveckling FIRO-teori Konflikthantering de olika konfliktfaserna och grunderna för konflikthantering Fördjupa kunskaperna om konflikter och praktisk konfliktbehandling Praktiska övningar som konflikthanterare i mindre grupper Utveckla förmågan att undvika konflikter och att agera konflikthanterare Reflektion - konflikthanteringen Analys av gruppövning bl. a med hjälp av inspelat material Summering och utvärdering av utbildningen. Vad förväntas deltagarna göra efter Internat IV? Bidra till att konflikter undviks och om de uppstår; leda samtal som löser konflikter. Underlätta samarbetet i grupper. PO Bergström / 2013

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare 2011 Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare Tove Ahner Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning Arthur Henningson, Consider AB Augusti 2011 2 INLEDNING Hässelby-Vällingby

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Arbetsvärdering. en skrift i serien Arbetsplatsutveckling

Arbetsvärdering. en skrift i serien Arbetsplatsutveckling Arbetsvärdering en skrift i serien Arbetsplatsutveckling Arbetsvärdering BAKGRUND Förbundsmötet beslutade om verksamhetsplanen och målsättningen Bra och rättvisa löner. Ett av projekten för att förverkliga

Läs mer

Hans-Åke Scherp PBS. Problembaserad skolutveckling. Ett vardagsnära perspektiv

Hans-Åke Scherp PBS. Problembaserad skolutveckling. Ett vardagsnära perspektiv Hans-Åke Scherp PBS Problembaserad skolutveckling. Ett vardagsnära perspektiv Hans-Åke Scherp PBS Problembaserad skolutveckling Skolutveckling ur ett vardagsnära perspektiv 2 Hans-Åke Scherp. PBS - Problembaserad

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Konflikter på arbetsplatsen utifrån individ, grupp och organisation

Konflikter på arbetsplatsen utifrån individ, grupp och organisation Institutionen för arbetsvetenskap Internationella arbetslivsstudier Konflikter på arbetsplatsen utifrån individ, grupp och organisation B-uppsats, vt 2002 Karin Andersson Christina Petterson Handledare:

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer