Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs"

Transkript

1 EM2000 W-4.0, Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi Energieffektivisering och garanterad energibesparing - Dokumentation från Energimyndighetens kurs Är du intresserad av att energieffektivisera ditt företags fastigheter? Har ditt företag en miljöprofil och som mål att minska energianvändningen under de närmaste åren? Under dessa rubriker bjöd Energimyndigheten in fastighetschefer, driftchefer och EPC-projektledare, men även andra intresserade, till kurs i Sundsvall, Växjö, Umeå, Stockholm och Göteborg under hösten Under dessa fem tillfällen fick deltagarna en övergripande introduktion om vad EPC, energieffektivisering med garanterad energibesparing, kan innebära men även ta del av olika tekniska och juridiska aspekter inom området. Målet vara att ta ett helhetsgrepp kring de tjänster som finns när det gäller energieffektivisering av fastigheter. Energimyndigheten ville med kursen även visa på vilka möjligheter som finns att minska energianvändningen i ett fastighetsbestånd genom att använda sig av konceptet EPC. Myndigheten målsättning var även att utveckla deltagarnas beställarkompetens samt öka insikten om vad som behövs för att ett EPC-projekt ska lyckas. Ett annat syfte var att inspirera fler fastighetsägare att starta egna EPC-projekt. Kursen resulterade i cirka 140 mycket nöjda deltagare utspridda på de fem olika orterna. I denna dokumentation finns referat av föredrag, erfarenheter från dem som redan har provat på att upphandla energitjänster med garanterad besparing samt synpunkter från deltagarna. Dessutom finns här handfasta råd till den som själv planerar att genomföra ett EPC-projekt. Box Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon Telefax Org.nr

2 2 (47) Innehållsförteckning Del 1 3 Vad är EPC 3 Varför EPC? 4 Kort om kursen 5 Del 2 6 Erfarenheter från EPC-projekt runt om i landet 6 Gavlefastigheter 6 Bollnäs Bostäder 15 Växjö Fastighetsförvaltning AB 18 Vidingehem 20 Landstingsfastigheter i Kalmar 22 Kirunabostäder 24 Umeå kommun 26 Väsbyhem 29 Del 3 32 Faktadel om EPC-projekt 32 Juridik - Upphandling av energispartjänster 38 Så här upphandlar du ett EPC-projekt korrekt och effektivt 40 Några diskussioner och frågor från kursen 44 Sammanfattning 46 Samarbetspartners 47 Länkar och Nätverk 47

3 3 (47) Del 1 Vad är EPC EPC står för Energy Performance Contracting. På svenska betyder det att man gör en funktionsupphandling av energitjänster med en garanterad energibesparing. En fördel med metoden är att man som fastighetsägare redan vid projektstart vet vilket resultat man minst kommer att nå och att det därmed skapas ett förutbestämt ekonomiskt utrymme som kan användas för att betala investeringen. Metoden kallas även incitamentsupphandling eftersom konceptet ger fastighetsägare och leverantörer ett gemensamt motiv att maximera energibesparingen. Om resultat av de genomförda åtgärderna blir bättre än vad energitjänstföretaget inledningsvis garanterar delas vinsten mellan parterna. Hur fördelningen ser ut kan variera. Men den avgörande frågan som många ställer sig är om framtida besparingar verkligen kan finansiera dagens effektiviserings- och investeringsbehov. Energitjänster och framför allt EPC har på många håll genererat stora energi-, miljö- och ekonomiska vinster men för att lyckas krävs det både en förståelse för hur projekten ska upphandlas och att fastighetsägaren har en god beställarkompetens. Intresset för energitjänster ökar eftersom många fastighetsägare ser att det är mycket långt mellan deras behov av att minska energianvändningen, modernisera fastigheter samt att utveckla den egna driftskompetensen och de resurser som finns tillgängliga för att genomföra nödvändiga åtgärder. EPC är ett sätt att lösa en ekvation som annars inte går ihop eftersom man kan utnyttja en inlåst besparingspotential till att göra framtidsinriktade investeringar. Sparar man in på det tekniska underhållet gräver man sakta men säkert sin egen grav, kostnader kommer ofelbart men blir då både mer akuta och betydligt dyrare utan att man får en standardförbättring. Det har, bland annat, ett av fastighetsbolagen i Uppsala lärt sig på ett högst påtagligt sätt. Efter flera år neddragning av det planerade underhållet fick de under ett enda år felanmälningar i sina fastigheter. De har nu insett att sparande inte alltid är en så klok ekonomiskt strategi. Ett motsatt exempel finns i Kiruna där det kommunala fastighetsbolaget nu investerar 70 miljoner utan att behöva betala en enda krona.

4 4 (47) Varför EPC? Det finns många skäl för fastighetsägare att göra en upphandling av ett EPCprojekt. Några av dessa är: Ett sätt att hantera nya utmaningar En gemensam utmaning för flertalet fastighetsbolag är att effektivisera energianvändningen och att minska utsläppen av koldioxid. Det handlar även om att öka de ekonomiska och personella resurserna, att modernisera fastigheter med eftersatt underhåll och att implementera både svenska lagar och EU: s olika direktiv. För en fastighetsägare skapar det förutsättningar att genomföra omfattande investeringar utan att ekonomin hamnar i obalans. Vidare kan investeringar i energieffektiv teknik bidra till nya arbetstillfällen och andra efterfrågade samhällseffekter. Möter fastighetssektorns behov Att energianvändningen minskar är avgörande för framtiden, både av kostnadsoch miljöskäl. Andra anledningar att se över hur en fastighet fungerar kan vara ökade myndighetskrav, till exempel kan brister i inomhusklimatet kräv en omfattande modernisering av ventilationsanläggningen. Dessutom har många fastighetsägare ett behov av en bättre utbildad personal med högre driftskompetens för att de ska klara av att fokusera mer på energifrågorna. Krav som den ordinarie budgeten inte alltid klarar. Frigör resurser Den fastighetsägare som väljer ett EPC-projekt kan minska sin prioriteringsoch investeringsproblem eftersom konceptet frigör inlåst besparingspotential. Anledningen till att man kan utnyttja framtida besparingar för att betala dagens investeringar är att det kontrakterade energitjänstföretaget garanterar ett resultat. Genom att fastighetens tekniska och driftsmässiga status förbättra kan den egna organisationen utvecklas och stärkas. Konceptet blir samtidigt ett sätt att modernisera och effektivisera fastighetsbeståndet. Ökar investeringsförmågan EPC och energitjänster är ett sätt att effektivisera energianvändningen och minska koldioxidutsläppen utan kostnad. Samtidigt ökar investeringsförmågan och möjliggör en modernisering av eftersatta fastighetsbestånd med ingen eller minskad budgetbelastning. Införandet av nya regler och EU-direktiv kan bli en integrerad del av projekten.

5 5 (47) Kort om kursen Under hösten 2011 genomförde Energimyndigheten en kurs om energitjänster med en garanterad energibesparing för fastighetschefer, driftchefer, EPCprojektledare men även för andra som är intresserad av att energieffektivisera fastigheter. Kursen genomfördes i städerna Sundsvall, Växjö, Umeå, Stockholm och Göteborg. De som deltog i utbildningen fick tillfälle att lyssna på föreläsningar som rör energitjänster och EPC-projekt, ta del av andras erfarenheter men de fick även tillfälle att diskutera egna frågeställningar. Enligt Fredrick Andersson på Energimyndigheten finns det just nu ett behov av att ge konceptet en knuff i rätt riktning. Efter ett antal år med ett flertal lyckade EPC-projekt har under det senaste året funnits en osäkerhet i branschen, detta sedan Stockholms kommun hastigt avbröt en stor upphandling av energitjänster. Under den senaste tiden har trenden vänt och flera fastighetsägare har påbörjat upphandlingar av nya EPC-projekt, en utveckling som Energimyndigheten nu vill understödja. Vid varje kurstillfälle fanns experter med teknisk, ekonomisk och juridisk kompetens på plats. På varje utbildningsort medverkade dessutom fastighetsägare med egna erfarenheter från EPC-projekt. Huvudföreläsare under kurserna var: Manuel Swärd, ingenjör med projektledar- och chefserfarenhet från affärsutveckling, VVS och energitjänster sedan 1990-talet deltog vid några av utbildningstillfällen. Han gav sin syn på frågor som rör ekonomi och teknik i EPC-projekt. Manuel är en central person i ett flertal europeiska projekt inom energi-, fastighets- och finansområdet. Ulf Carlsson, som håll motsvarande föreläsning som Manuel Swärd, har mångårig erfarenhet från både drift och underhåll men även från att ha genomfört ett antal upphandling av stora EPC-projekt för kunders räkning. Jan-Erik Falk behandlade de juridiska frågorna. Han är jurist med utbildningserfarenhet inom offentlig upphandling och konkurrensrätt på nationell och internationell nivå. Han har även skrivit lagkommentarer, artiklar och böcker i ämnet. För den som vill veta mer finns en omfattande faktadel finns längst bak i detta dokument. Där kan intresserade ta del av varje steg som bör tas för att ett EPCprojekt ska bli framgångsrikt. Dessutom finns där en mer omfattande beskrivning av upphandlingsförfarandet.

6 6 (47) Del 2 Erfarenheter från EPC-projekt runt om i landet Vid varje kurstillfälle har det varit 1-3 fastighetsägare som har berättat om sina erfarenheter med EPC-projekt. Nedan finns ett sammandrag från samtliga föredrag. Gavlefastigheter Gavlefastigheter har tack vare ett omfattande EPC-projekt lyckats minska sin energianvändning med 19 procent. Nyckeln var att de tog ett helhetsgrepp även om de idag funderar på om det hade varit ännu bättre om de inte hade gjort allt på en gång. Gavlefastigheter är ett kommunalt fastighetsbolag som äger, förvaltar och hyr ett fastighetsbestånd som uppgår till drygt kvadratmeter. Fastigheterna inrymmer allt från skolor och idrottsanläggningar till kontor. Totalt omsätter företaget 410 miljoner kronor per år och investerar cirka 350 miljoner kronor under samma tidsperiod. För att klara drift och administration har Gavlefastigheter idag 52 anställda. Det kommunägda bostadsbeståndet i Gävle ägs och förvaltas av systerbolaget Gavlegårdarna. Energi- och miljövisionen blev verklighet I Gävle finns sedan några år tillbaka en uttalad vision om att kommunen ska bli mer ekologisk och att energianvändningen ska minska samtidigt som energieffektiviteten ska öka. Dessutom ska all oljeanvändning fasas ut. Vår egen vision i kombination med Sveriges och EU: s mål om att klimatpåverkan ska begränsas och att energianvändningen i byggnader ska effektiviseras har varit utgångspunkt för vårt eget arbete, säger Ola Falk som är driftschef för Gavlefastigheter. Men det var även en krass verklighet som bidrog till att företaget tvingades se över sin energianvändning. Trots att det inom företagets fastigheter inte användes mer energi hade kostnaden stigit kraftigt under ett stort antal år. Även utgifterna för det akuta underhållet hade ökat under en lång tid.

7 7 (47) 2006 ombildades Gavlefastigheter från att ha varit en kommunal förvaltning till att bli ett bolag. I samband med förändringen formulerades ett antal tydliga uppdrag för företaget. Ett par av dessa var att företaget skulle komma längre än tidigare när det gäller energibesparing och att fastighetsförvaltningen skulle bli mer effektivt och långsiktigt. Vi hade naturligtvis även tidigare jobbat med energibesparing men det hade varit i mer kortsiktiga projekt vilket mest av allt fick till följd att vår energiförbrukning gick som en berg- och dalbana. Därför bestämde vi oss för att ta ett helhetsgrepp och få en mer bestående sänkning av energianvändningen. Hur de bestämde sig för EPC och upphandlingen Första kontakten med begreppet EPC fick Ola Falk genom en leverantör år En introduktion som kort därefter resulterade i att Gavlefastigheter inledde en förstudie i 20 fastigheter. Syftet var att undersöka om det fanns någon potential att antingen spara energi eller göra andra vinster. Enligt studien var det möjligt att minska energianvändningen i de undersökta fastigheterna med omkring 20 procent. Slutresultatet blev den signal som vi behövde för gå vidare och kort därefter påbörjades arbetet med att handla upp energitjänster för hela vårt fastighetsbestånd. Enligt Ola Falk är det viktigt att noga tänka igenom vilka krav som ska finnas med i det förfrågningsunderlag som sedan utgör grunden i hela upphandlingen. Hans råd är att fundera på om det finns andra delar än de rent tekniska åtgärderna som bör inkluderas. Gavlefastigheter kom efter en diskussion med en upphandlingskonsult fram till att de, förutom en rad tekniska åtgärder, även skulle beställa en översyn av hela företagets organisation. Efter en första kvalificerande upphandling begärde företaget in anbud från tre leverantörer. Det vinnande företaget fick senare ett avtal som innebar att de påbörjade en analys av samtliga företagets fastigheter. Det är viktigt att inte hasta över den inledande delen av processen. Vår erfarenhet är att det tar massor av tid att plocka fram allt underlag som energitjänstföretaget behöver. Uppgifter som även är nödvändiga om man ska kunna beräkna hur den faktiska energianvändningen ser ut innan projektet startar. Det är värden som även kommer att behövas för att avgöra vilka åtgärder som ska vidtas och för att beräkna hur stor energibesparingen blir. Det tar även tid att få acceptans för projektet internt i organisationen. I en andra fas handlade det om att omvandla analysen till konkreta åtgärder. Den leverantör som vann upphandlingen i Gävle presenterade ett jättepaket som, om det hade genomförts, hade kostat 220 miljoner kronor. Det paket som vår leverantör presenterade var för ambitiöst vilket hade resulterat i att det hade tagit lång tid innan vi fick tillbaka satsade pengar. Vårt

8 8 (47) mål var att återbetalningstiden för de genomförda investeringarna inte skulle överskrida tolv år. Lösningen var att minska antalet åtgärder till hälften. En förutsättning för att vi skulle kunna göra det var att vi hade en avbeställningsrätt med i avtalet. Resultat och erfarenhet Till sist beställdes åtgärder inom tre områden. Viktigast var system- och tekniklösningarna men som första fastighetsförvaltare upphandlade Gavlefastigheter även organisationsutveckling. Vi har bland annat köpt timmar utbildning och coachning av vår egen personal. De tekniska åtgärderna har främst varit inriktade på värme, ventilation, styr- och reglerteknik. Däremot har vi inte gjort några stora förändringar när det gäller klimatskal och belysning. Totalt hade Gavlefastigheter en genomsnittlig elanvändning på 70 kwh/kvadratmeter och en värmeförbrukning på 150 kwh/kvadratmeter när projektet inleddes. Idag har elförbrukningen minskat till 60 kwh/kvadratmeter medan värmeförbrukningen har sjunkit till 125 kwh/kvadratmeter. Men effektiviseringen kan även anges i kronor, besparingspotentialen bedömdes inledningsvis till nio miljoner kronor per år för el, värme, och vatten. Effektiviseringen av administration och skötsel samt ett minskat antal akuta fel beräknades tillsammans ge besparingar på sex miljoner kronor per år. En lärdom som vi har fått, och som vi gärna delar med oss av, är att inte bör göra ett enda stort projekt. Vi hade förmodligen kommit ännu längre om vi delat upp vårt eget arbete i flera mindre delar eftersom vi då lättare hade kunnat ta med erfarenheter från ett projekt in i nästa steg. Det hade även varit enklare att få acceptens bland brukarna om projekten hade varit mer hanterliga. När det gäller elbesparing är det svårare att fastslå hur stor förändring ger eftersom förbrukningen till stor del påverkas av verksamheten. Bland annat har ett stort antal daghem flyttat in i skolor vilket betyder att belysning och ventilation kommer att utnyttjas under en längre tid. Idag är ungefär hälften av alla projekt avslutade och hittills har Gavlefastigheter minskar sin energiförbrukning med 19 procent. Ekonomiskt är utfallet än bättre eftersom energipriserna har stigit under perioden. Nästa steg i processen för att minska energianvändningen blir, enligt Ola Falk på Gavlefastigheter, att jobba ihop med brukarna. Gavlefastigheters erfarenhet är att det inte alltid är så lätt att engagera hyresgästerna. Många av dem vill att allt i fastigheten ska fungerar utan deras medverkan. Dessutom kan det vara svårt att förklara varför de inte får en hyressänkning som motsvarar företagets minskade energikostnader.

9 9 (47) Det är en pedagogisk utmaning att förklara att de inte får del av vinsten förrän investeringarna är betalda om tolv år. Ibland kan vi dock få dem att förstå att hyran hade varit högre utan de genomförda åtgärderna. Ola Falks viktigaste råd i sammanfattning: Var noga med förberedelser och dokumentation. Ingångsvärden behövs för att beräkna energibesparingen Se till att skapa acceptans för projekt inom organisationen. Det fungerar inte om det blir ett vi och dom mellan ledning och dem som ska utföra det praktiska arbetet. Gå igenom avtalet för att se vad leverantören verkligen lovar. Om inte allt är tydligt kommer mycket tid att gå åt till att träta om vilka åtgärder som ingår. Utbildningen för personalen ska kopplas till aktuellt projekt, generella kurser ger sällan förväntade resultat. Mest nöjd är Ola Falk med att Gavlefastigheter som första fastighetsförvaltare i Sverige har kombinerat tekniska förändringar med organisationsmässiga. Men han är noga med att påpeka att framgången inte är något hokuspokus utan ett resultat av ett hårt och målmedvetet arbete.

10 10 (47) Vellinge Bostäder Det går att spara energi i alla fastigheter, det är en erfarenhet som Vellinge Bostäder gjorde när de genomförde ett större EPC-projekt. Rådet till andra företag är att se till att ha ekonomichefen med på tåget. Om den som håller i plånboken inser fördelarna kan man komma nästan hur långt som helst. Vellinge kommun ligger längst nere i det sydvästra hörnet av Skåne, några av de mer kända orterna är Vellinge, Räng, Månstorp, Skanör och Falsterbo. Kommunen har innevånare varav de allra flesta bor i en egen fastighet. En boendestruktur som bland annat resulterat i att Vellinge inte har något fjärrvärmenät, all värmeproduktion sker i de enskilda fastigheterna. I kommunen finns tre kommunala fastighetsbolag. Dessa är Vellingebostäder AB som har 820 lägenheter med en total yta av kvadratmeter, VEXAB med 190 lägenheter och en total fastighetsyta på kvadratmeter och Vellinge kommun som har 70 lägenheter och kvadratmeter i ett blandat fastighetsbestånd. Vellinge Bostäder förvaltar 175 fastigheter som värms av 120 pannanläggningar. Energi kommer från både gas, el och olja. Gas står för knappt halva energibehovet medan olja står för en knapp tredjedel. Att vi har en så stor andel olja är kostsamt idag, erkänner Anders Rahdevi som är fastighetschef på Vellinge Bostäder. Åtgärder som ledde till EPC En anledning till att Vellinge Bostäder har genomfört ett EPC-projekt var att företaget 2005 fick i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda vilka förutsättningar det fanns för att bygga ett när- eller fjärrvärmenät för kommunens fastighetsbestånd. Dessutom skulle de undersöka om det var möjligt att dra fram gasledningar till flera av kommunens orter samt att analysera förutsättningar för ett energisparprojekt. Att utredningen utmynnade i ett EPC-projekt berodde dels på att en förstudie visade på att det fanns en betydande besparingspotential och inte minst att både kommunalråd och ekonomichef var positiva till upplägget. Några av de argument som gick hem vara att den egna organisationen var för liten för att klara ett motsvarande projekt på egen hand och att risken för ett misslyckande bedömdes som liten. Att kommunen har en stark ekonomi bidrog till beslutet eftersom vi inte behövde låna av leverantören. Vi kunde istället ta hela kostnaden själva.

11 11 (47) Upphandlingen Även när det blev dags att handla upp EPC-projektet valde Vellinge Bostäder att gå den egna vägen, utan hjälp av konsulter formulerades ett förfrågningsunderlag för projektet som totalt omfattade kvadratmeter. Vår erfarenhet är att man måste vara noga när man formulerar kraven i förfrågningsunderlaget. Gör man inte rätt då kan det vara försent att komma med önskemål senare. Tre av de anbud som kom in utvärderades innan en leverantör till sist fick uppdraget. Urvalskriterierna innehöll utrednings- och analyskompetens, leverantörernas beskrivningar av hur de planerade att genomföra projektet, ekonomiska- och finansiella effekter samt beskrivning av företagens tekniska kompetens och resurser. Offerten omfattade investeringar på totalt 30 miljoner kronor. Den garanterade besparingen är 5,2 miljoner vilket ger en återbetalningstid på åtta år. Drygt 50 procent av kostnaden har använts till ventilation, 30 procent till styr- och elinstallationer samt 15 procent för rörarbeten och vattensparåtgärder. Däremot har vi bara använt en procent av medlen till byggåtgärder, det visade sig snabbt att det inte går att räkna hem dessa med hjälp av energibesparingar. EPC-projektets upplägg och planering Projektet som är uppdelat i tre etapper startades på allvar i november 2006 när leverantören fick en beställning på etapp 1. De första konkreta åtgärderna vidtogs ett år senare och därefter har redovisning av de genomförda delarna och beställning av nya etapper gått hand i hand. Projektstart för den tredje och sista etappen var i september Det var en fördel för oss att stycka upp projektet i mindre bitar. Hade vi hållit ihop allt i ett enda projekt hade vi förmodligen inte lyckats så bra som vi nu har gjort. Den stora vinsten med uppdelningen är att vi har kunnat använda oss av de erfarenheter som vi fick i början för att göra de återstående insatserna bättre. Enligt Anders Rahdevi är det viktigt att både beställare och entreprenören har en kunnig projektledare. Dessutom måste alla inom organisationen engageras. Vi hade ett startmöten med alla som finns i verksamheten, målet var att få alla att känna sig delaktiga. På samma sätt har vi gjort med brukarna, vi har varit ute på skolor, dagis och dessutom besökt många av våra övriga hyresgäster för att berätta vad som kommer att hända.

12 12 (47) Vikten av dokumentation, rapportering och uppföljning En löpande uppföljning av projektet är, enligt Anders Rahdevi, ett måste. Det innefattar allt från årsrapporter till månadsmöten med de inblandade. Lika viktigt är det att vi har koll på vår energistatistik och att vi dokumenterar alla förändringar som sker i fastigheterna. Om ett dagis även ska ha öppet på natten måste det tas med i energiberäkningen. Rapporterar vi inte de förändringar som ska till entreprenören kommer vi att få problem i samband när vi ska stämma av den slutgiltiga besparingen. Utebliven rapportering ger entreprenören en möjlighet att hävda att de inte har nått målet på grund av faktorer som de inte rår över. Kommunledningen är idag så positiv till projektet att de helst vill se en fjärde etapp. Förhoppningen är att det fortfarande ska finnas fler energibesparingar att hämta hem. Företaget har även beslutat att konvertera alla oljepannor till gasdrift. Tanken är att det från och med 2013 inte ska finnas några oljepannor kvar i bostadsbolagets fastighetsbestånd. Anledningen till att vi har valt gas är att det inte finns någon möjlighet att bygga en förbränningsanläggning för biobränslen inom kommunen. Dessutom är vind kontroversiellt, den politiska ledningen är motståndare till vindkraftverk på land. Framgångsfaktorer Några av de faktorer som gjort Vellinge Bostäders EPC-projekt lyckosamt är, enligt dem själva, att de har varit engagerade och att de har skaffat sig kunskap för att kunna ställa krav på entreprenören. Men även att de har delat upp projektet i mindre bitar och att man har haft en realistisk tidplan. Dessutom har man varit mån om att skapa ett bra samarbetsklimat mellan de olika parterna för att kunna ta beslut i samförstånd. När vi gjorde upphandling ville vi gärna ha en entreprenör med lokal förankringen. Men ett sådant krav får man inte ställa och därför valde vi att skiva in ett villkor om att det vinnande företaget vid behov skulle kunna finnas på plats inom en viss tid. Det resulterade i att företag som hade hela sin organisation i Stockholm inte kunde få uppdraget. Att vi så stark betonar närhet och samarbetsförmåga beror på att projektet ska leva under många år. Finns det inte en öppen relation mellan parterna kommer slutresultatet att bli lidande. När Anders Rahdevi summerar sina erfarenheter lyfter ha fram att man ska ha tydliga mål med projektet och att se till att man har förståelse från verksamheten. Vidare bör man vara noga med att ha en uppföljning efter genomförandefasen och att se till att man har en hållhake på entreprenören i form av portionsvis utbetalning av ersättning.

13 13 (47) Viktiga råd och erfarenheter Anders Rahdevi har även funderat på vad han skulle ha gjort annorlunda om han skulle påbörja ett motsvarande projekt idag. Han listar sina tankar i fem punkter: Starta projektet med en urvalsupphandling där tre till fyra entreprenörer bjuds in. Fortsätt med en översiktlig analys där entreprenörerna får presentera åtgärder, besparingar och en investeringsvolym med 80 procents säkerhet. En av entreprenörerna väljs ut. Se till att entreprenören fastställer åtgärder, besparingar och investeringar samt att de beskriver hur arbetet med den egna personalen ska ske. Avvikelse större än 20 procent från den översiktliga analysen bör inte accepteras. Genomförande ska inkludera utbildning av egen personal. Var noga med uppföljning och samverkan. Se även till att entreprenören är ansvarig för driftsoptimering. Anledningen till att man bara bör acceptera en avvikelse på 20 procent är att det är lätt att lova guld och gröna skogar i den första översiktliga analysen. Om ett företag väljer att lova mer än det kan hålla i det första skedet får de i nästa finna sig i att de måste stå sitt kast. Vellinge Bostäders huvudargument för att upphandla projekt med en garanterad besparing är att de i sina fastigheter har fått ett betydligt bättre driftsnetto samtidigt som fastighetsvärdet har stigit. Dessutom har företaget minskat sin miljöpåverkan. Se till att ha kommunens ekonomichef med på tåget. Om den som håller i plånboken inser fördelarna med projektupplägget kan man komma långt. Anders Rahdevi väljer att sammanfatta sina erfarenheter i fyra punkter. Det går att spara energi i alla fastigheter Man får pengar över till andra åtgärder Du åtgärdar ditt tekniska underhåll Du kan få garanterad avkastning på dina pengar Men han lägger samtidigt till ytterligare några saker som man bör tänka på innan man går in i ett EPC-projekt.

14 MWh Datum 14 (47) Ta beslut utifrån dina egna förutsättningar! Det går inte att planka andras erfarenheter. Ta hjälp med upphandlingen, reglerna har blivit så krångliga att inte heller vi kommer göra hela jobbet på egen hand nästa gång Elanvändning Värmeanvändning Etapp I-III Utfall Etapp I Utfall Etapp I Utfall Etapp I-II Utfall Etapp I-II Beräknat utfall Etapp I-III Utfall och beräknat utfall för Vellinge Bostäder tre etapper. Elanvändningen är i det närmaste oförändrat, förklaringen är att företagets elbesparingar har ätits upp av en ökad användning av värmepumpar.

15 15 (47) Bollnäs Bostäder Kostnaden för att värma de bostäder som Bollnäs Bostäder äger och förvaltar steg dramatiskt vilket tvingade företaget att se över sin energianvändning. Efter en investering på över 40 miljoner, men som ändå inte kostar en krona, har trenden vänt. Anta inte energitjänstföretagens bud rakt av, är ett av företagets råd. Bollnäs är en kommun mitt i Hälsingland med cirka invånare, ett antal som har varit i stort sätt oförändrat under de senaste sju åren. Trots det har Bollnäs Bostäder, till skillnad från motsvarande företag i grannkommunerna, byggt en hel del nya bostäder under det senaste året. Företaget är helägt av det kommunala bolaget Bollnäs Stadshus. Idag har företaget bostäder fördelat på fem orter inom kommunen. Dessutom har företaget kvadratmeter lokaler. En stor del av bostadsbeståndet är från och 1970-talet vilket innebär att många av de tekniska installationerna idag är ålderstigna. Företaget omsätter cirka 200 miljoner kronor och har 38 anställda. Idag är de flesta bostäder uthyrda, endast 0.9 procent står tomma. Bollnäs Bostäder har delat in hela sitt bostadsbestånd i 14 områden. I vart och en av dem finns en lokalt placerad bovärd som har ansvar för administration, ekonomi och drift. Bovärdarna är nyckelpersoner för hela verksamheten och de utgör även den grund som hela vårt EPC-projekt byggs upp runt, säger Anders Wikström som är vd för Bollnäs Bostäder. Miljö- och energivisioner Företaget införde 2009 ett miljöledningssystem där ett mål var att ta bort all eloch oljevärme. Dessutom har Bollnäs Bostäder gått med i Skåneinitiativet, en frivillig överenskommelse mellan fastighetsbolag om att man ska minska energianvändningen med 20 procent till För att klara målet har företaget investerat miljoner under tre år. Viljan att minska energiförbrukningen är både driven av miljöambitioner men även av ekonomiska skäl. Kostnaden att värma de bostäder som finns i Bollnäs har stigit med nästan 100 procent under tio år. Tankarna om att Bollnäs Bostäder behövde göra storsatsningar på energisparåtgärder väcktes Redan året därpå inleddes en förstudie som visade att det fanns en energibesparingspotential på runt 20 procent i de undersökta fastigheterna. En besparing som det, enligt det undersökande företaget, skull krävas investeringar på 50 miljoner kronor för att nå. Trots att urvalet av

16 16 (47) fastigheter i förstudien inte var helt representativ för företagets hela fastighetsbestånd påbörjades senare samma år en upphandling av ett EPC-projekt. Upphandlingen Det som upphandlades var bland annat en mer omfattande energianalys av hela fastighetsbeståndet, upprättande av energideklarationer och en möjlighet att genomföra de åtgärder som energitjänstföretaget föreslår och som de även garanterar en förutbestämd energibesparing för. Den vinnande entreprenören genomförde en ny analys och kom fram till att förstudiens beräknade besparing på 20 procent inte var rimlig. Deras bedömning var istället 14 procent. Med en garantinivå på 85 procent betyder det att vi bara kunde förvänta oss knappt tolv procent i garanterad besparing, säger Anders Wikström. Stor besvikelse inledningsvis Besvikelsen var stor och under en period såg hela projektet ut att haverera. Men efter att företaget gjort en egen skuggbudget kunde de konstatera att många av de föreslagna åtgärderna var högt prissatta. Efter en tids förhandling lyckades företaget pressa ned priset. Efter att själva kommit med en del ändringsförslag höjde entreprenören den garanterade energibesparingen till tretton procent. I det läget bestämde sig Bollnäs bostäder för att acceptera budet som innebar att åtgärder till ett värde av 42,5 miljoner kronor sattes igång. Det är lätt att köpa leverantörernas argument att man kan tjäna stora pengar bara genom att anlita dem. Men man måste fundera på om det inte finns möjlighet att tjäna mer. Att vi kunde komma fram till ett avtal som var mer fördelaktigt för oss än det första förslaget beror på att vi hade egen kompetens och att vi därmed kunde bedöma rimligheten i leverantörens anbud. Åtgärder Enligt Stig Nordwall som är energisamordnare på Bollnäs bostäder har det mesta gått bra under den installationsfas som har pågått ända sedan avtalet undertecknades. De problem som har funnits har mest handlat om informationsmissar till de boende. De åtgärder som genomförs handlar om nyinstallation samt utbyte av ålderstigen teknisk utrustning. Leverantören utför även underhåll när energibesparingen kan bära kostnaden. Förutom att vi har minskat energianvändningen har även kostnaden för att åtgärda akuta fel minskat, säger Stig Nordwall.

17 17 (47) Idag är två etapper, av totalt fyra, klara och hittills ligger besparingen på omkring elva procent, vilket är ett par procent under garantinivån. En förklaring till att man inte nått målet är att man har haft en del svårlösta problem i en större fastighet. Förhoppningen är fortfarande att man i slutända av projektet ska ha nått den beräknade energibesparingen. För oss är bovärdarna mycket viktiga och därför har de fått tre veckors utbildning. Dessutom har de även i övrigt fått gott om tid på sig att ägna sig åt projektet vilket har resulterat i att de med tiden har blivit mer och mer engagerade. Men för att projektet långsiktigt ska bli en framgång måste man hela tiden följa upp de åtgärder som har vidtagits, säger Anders Wikström. Enligt Anders Wikström på Bollnäs Bostäder har deras EPC-projekt resulterat i att: Den inledande analysfasen även resulterade i att företagets fastigheter blev energideklarerade. Fått en garanterad energibesparing. Sluppit den omfattande byråkratin som egen upphandling hade krävt. Fått mätbara och verifierbara resultat. Bättre utbildad personal. Fått tillgång till entreprenörens kompetens och erfarenhet. Fått en vana med att driva projekt av denna storlek. Nästa steg i Bollnäs bostäders projekt är att överföra ekonomi- och driftansvar på respektive bovärd, dessa kommer dock att få stöd av en nybildad energigrupp. Dessutom ska ett databaserat ronderingssystem införas. Tips och erfarenheter till de som funderar på ett EPC-projekt Anders Wikströms råd till andra som planerar att genomföra egna EPC-projekt är: 1. Se till att engagera hela organisationen. Utan stöd från berörd personal kommer det att blir svårt att komma i mål. 2. Se till att ha eller skaffa egen beställarkompetensen, både vad gäller energikunnande och affärskunnande. 3. Fundera redan från början på hur driften ska hanteras efter investeringsfasen. För oss var den första fasen av projektet tufft med en del gnissel mellan oss och leverantören. Men när vi väl kom överens har det mesta gått utan anmärkning. Om vi hade genomfört projektet på egen hand hade vi förmodligen inte orkat hålla det driv som behövs i den här typen av projekt.

18 18 (47) Men EPC-projektet innebär inte att Bollnäs Bostäder når Skåneinitiativets mål på en energibesparing på 20 procent. Om vi ska nå dit måste de boende engageras på ett helt annat sätt än vad som har gjorts hittills, anser både Anders Wikström och Stig Nordwall. Växjö Fastighetsförvaltning AB Ett pilotprojekt på Kungsmadsskolan i Växjö ledde till en genomgripande energirevidering vid alla företagets förskolor och skolor. Resultatet blev att energikostnaden minskade med runt tio miljoner kronor. Växjö Fastighetsförvaltning AB började med ett EPC-projekt i liten skala Bolaget är helägt av kommunen och äger nära kvadratmeter fastigheter, allt från slott till koja med varierande storlek och kvalitet. Pilotprojektet inom EPC genomfördes på Kungsmadsskolan, en av de större skolorna i Växjö. Oerfarna vid upphandlingen Vi var väldigt oerfarna när vi började, säger Christer Carlsson, fastighetschef för VöFAB, och det kanske gav entreprenören ett visst försteg i upphandlingen. Projektet inriktades enbart på att ta tillvara potentialen att minska energianvändningen utan att göra några större investeringar. De åtgärder som föreslogs och genomfördes gick i huvudsak ut på att trimma styrenheter och anpassa driften och inomhusklimatet till det momentana behovet. Vinsten som vi fick genom sänkta energikostnader delades lika, 50-50, mellan VöFAB som fastighetsägare och entreprenören. Entreprenören som utförde åtgärderna fick betalt för sitt jobb men dessutom en bonus på den besparing som överskred det i förväg satta målet. Och det var kanske kring de villkoren vi varit lite för naiva och okunniga i upphandlingen, för det tickade ut nära kronor till entreprenören under de följande tre åren. Men vi kanske inte ska klaga eftersom vi själva fortfarande räknar hem ungefär kronor per år som en direkt följd av åtgärderna, säger Christer Carlsson. Pilotprojektet på Kungsmadsskolan ledde till en genomgripande energirevidering vid alla förskolor och skolor, som i sin tur ledde till att VöFAB under 2006 och 2007 kunde minska sina energikostnader med runt tio miljoner kronor.

19 19 (47) Enligt ett kommunalt beslut ska vi som fastighetsförvaltare dela den uppkomna vinsten med den förvaltning som nyttjar lokalerna, men i det här fallet kom vi överens om att återinvestera hela summan i nya energibesparande åtgärder. VöFAB var också tidigt ute med att vilja genomföra energideklarationer och frågade Boverket om man inte kunde få starta innan den nationella verksamheten kommit igång. Bättre på upphandling idag VöFAB har under de senaste åren genomfört både nybyggen och ombyggnader med målmedvetet energiarbete. Araby Park Arena är en nybyggd aktivitetshall där energianvändningen totalt sett ligger 50 procent lägre än byggnormen. Upphandlingen innehöll förstås specifika krav på entreprenören, dock inte något krav på maximal energiförbrukning. Det kravet införde vi däremot för en ny förskola som var färdig nu i somras. Under de följande fem åren ska entreprenören ansvara för att förbrukningen av fjärrvärme och fastighetsel inte överskrider det uppsatta målet. Vi räknar där med en specifik förbrukning på kwh per kvadratmeter och år, och där byggnormen ligger på 130 kwh. Nästa fas i energiarbetet blir att fokusera på brukarna, att titta på beteendet och att så småningom kunna utbilda brukarna. Där finns gemensamma vinster att göra för fastighetsförvaltare och hyresgäster. För att råda bot på den interna kompetensbristen anställdes en energioptimerare med uppgift att kartlägga effektiviseringsbehovet och att leda fortsatta projekt och arbeten. Vi ska själva vara de som känner våra fastigheter bäst. Därför har all personal har fått utbildning, minst en vecka, och alla ska känna sig engagerade och delaktiga i energiarbetet. Energi- och drifttekniken blir allt mer sofistikerad och avancerad och 2011 bildades därför en särskild teknikgrupp inom VöFAB så att olika spetskompetenser ska finnas med i det löpande energiarbetet. Idag köper VöFAB konsulttjänster för valda delar av EPC-projekten, men man lägger inte ut hela projekten på entreprenad. Vanligast är att man köper analysdelen. Vi har kommit till det stadiet då vi tycker att vi lyckats fostra våra entreprenörer så att vi får ett bra arbete utfört.

20 20 (47) Tips och råd Christer Carlssons råd till kollegor runt om i landet är att använda EPC-företag, men inte förutsättningslöst. Det ska ske på våra villkor och på det sätt vi önskar. Råd nummer två är att hela organisationen ska vara engagerad och att varje individ ska vara utbildad och medveten om hur energin kan användas effektivt. Och om Christer Carlsson ska ge ett tredje råd så blir det, efter visst övervägande, att täta fönstren. Klimatskalet är viktigt och ofta underskattat, där finns ofta stora vinster att hämta. Vidingehem Ett avancerat styr- och övervakningssystemet hjälper Vidingehem att hitta mystiska fel och att filkalibrera framledningstemperaturen på radiatorvattnet. Det är ett par resultat av företagets EPC-projekt. Viktigast av allt är ändå att energianvändning har minskat dramatiskt. Håkan Källberg, vd för Vidingehem, är glad för fiberkablarna som drogs ut till Växjö kommuns små orter för över tio år sedan. Det har underlättat uppföljningarna av de energibesparingar som genomförts i Vidingehems fastighetsbestånd under de senaste åren. Framför allt underlättas den dagliga förvaltningen med övervakning och intrimning av fastigheternas energisystem, säger Håkan Källberg. Vidingehem har sitt ursprung på landsbygden och äger idag fastigheter i 18 mindre orter, och även i fyra stadsdelar i centralorten Växjö. Bolaget är helägt av kommunen och har bland annat många kommunala verksamheter som hyresgäster. I mitten av 00-talet genomfördes en besparingsanalys i fastighetsbeståndet. Med hjälp av en konsult identifierades ett antal områden med potential att spara energi. Man tittade också på investeringskostnader, pay-off tid och möjlig energibesparing. Investerat 30 miljoner 2008 kom vi till skott och gjorde en mer djuplodande analys parallellt med att vi genomförde energideklarationer för fastigheterna. Det utmynnade i en rad förslag som tillsammans omfattade investeringar på runt 30 miljoner kronor.

21 21 (47) Vidingehem köpte upp några av de föreslagna åtgärderna, men framför allt byggde man upp kompetensen i den egna organisationen genom att bilda en särskild teknikgrupp där olika kompetensområden var representerade. Samtidigt byggde man också upp det datoriserade styr- och övervakningssystemet som bland annat skickar timvisa avläsningar av temperatur och andra parametrar. Vi blev ifrågasatta om det verkligen skulle vara nödvändigt med en så minutiös och detaljerad övervakning av fastigheterna. Men systemet har visat sig vara till stor nytta vid flera tillfällen. Mystiska temperaturfall Håkan Källberg nämner ett exempel där man kunde avläsa mystiska men regelbundna temperaturfall i en förskola, och det inträffade klockan halv tio varje förmiddag. Det visade sig inte vara något fel på mätningarna eller systemet, utan då skulle barnen ut på gården. Och medan personalen klädde på alla barn, vilket kunde ta upp mot en halvtimme, så stod ytterdörren öppen på vid gavel. Bara genom att upplysa personalen kunde vi spara mätbart mycket energi. Ett annat exempel hämtades från ett skolkök, där husmor vanemässigt slog på utsugningsfläkten samtidigt med belysningen när hon kom på morgonen, trots att matlagningen inte började förrän ett par timmar senare. Uppkopplingen ger oss möjlighet att upptäcka både tekniska och beteenderelaterade avvikelser och förändringar i energianvändningen. Av Vidingehems bostadslägenheter är 500 försedda med temperaturgivare och vattenmätare, också med timmätning och uppkopplade till datasystemet. Det hjälper oss bland annat att kalibrera framledningstemperaturen på radiatorvattnet och att förfina anpassningen till vädersvängningar. Vi får ju direkt kvitto på hur regleringar och justeringar fungerar i verkligheten. Med dagens erfarenheter skulle jag vilja påstå att det hade varit som att köpa grisen i säcken om vi hade investerat i olika sparåtgärder utan att sedan kunna följa upp i detalj vad som händer ute i lokaler och lägenheter. Utbyggnad och installationer av givare kommer att fortsätta i fastighetsbeståndets övriga lägenheter. Tekniska energieffektiviseringar bör gå hand i hand med insatser för att öka användarnas medvetenhet om sitt energibeteende. Vi vill göra kunderna medvetna om att beteendet gör skillnad. Till exempel funderar vi på att sätta upp en stor display i en skolmatsal, där elever och lärare ska kunna läsa av hur mycket energi som förbrukas just nu.

22 22 (47) Några exempel på åtgärder inom EPC-programmet är installation av rörelsedetektorer och koldioxidgivare i skolsalar och andra lokaler, för att behovsanpassa både belysning och ventilation. Olja nästan borta Vidingehem har minskat sin genomsnittliga specifika energianvändning i samtliga bostäder och lokaler från 150 kwh per kvadratmeter och år till 110 kwh. Och, i linje med den allmänna utvecklingen, nämner Håkan Källberg att oljeförbrukningen har minskat från 676 kubikmeter år 1997 till fyra kubikmeter Uppvärmningen av bostäder och lokaler sker numera uteslutande med biobränsleeldad närvärme/fjärrvärme där det finns, och i övrigt med bergvärme. Håkan Källbergs sammanfattande råd är att man först och främst måste motivera och engagera medarbetarna för att se energieffektivisering som ett primärt mål. Uppföljning av insatta åtgärder är också helt nödvändigt för att man ska veta vad man håller på med. Och, sist men inte minst, ska man behålla ledningsfunktioner och sammanhållning i det egna företaget, och använda konsulter och entreprenörer för specifika uppdrag. Landstingsfastigheter i Kalmar Energikostnaden skenade och Landstingsfastigheter i Kalmar var tvungen att göra något radikalt. Organisationen var för liten för att de skulle klara av att driva ett större energiprojekt på egen hand. Lösningen blev en EPC-entreprenad. Resultatet blev en minskad energianvändning men även en rad andra positiva sidoeffekter. Vårt övergripande ekonomiska mål är att hela investeringen ska betala sig på åtta år, vilket kommer att överträffas. Stefan Westblom vid Landstingsfastigheter i Kalmar är projektledare för en pågående EPC-entreprenad som omsluter 32 miljoner kronor. Bakgrunden till EPC-upphandlingen var att energikostnaderna skenade. Landstingsfastigheters organisation var för liten för att själv starta och driva större energiprojekt, samtidigt som man riskerade att inte kunna leva upp till de politiska energi- och miljömålen. Då, runt 2006, öppnade sig samtidigt möjligheten för offentliga fastighetsägare att få ROT-avdrag. Det var alltså läge att göra något, säger Stefan Westblom.

23 23 (47) Men trots att vi kände oss små ville vi inte lämna bort hela projektansvaret till en extern entreprenör, vi ville själva finansiera åtgärderna och vi ville också skörda frukterna av energibesparingarna. När Landstingsfastigheter formulerat ovanstående utgångspunkter mynnade det ut i ett EPC-projekt och en upphandlad entreprenör. I upphandlingen ingick hela projektet med analys, åtgärder och uppföljning, men där genomförandet av åtgärderna upphandlades som en option gentemot entreprenören. Landstingsfastigheter kunde alltså välja mellan att genomföra eller att avstå från de föreslagna åtgärderna. 70 fastigheter åtgärdade Hela paketet omfattade investeringar för 32 miljoner kronor i 70 olika fastigheter med en sammanlagd yta på kvadratmeter. Och förutsättningarna var alltså att investeringarna skulle vara återbetalda på åtta år i form av lägre energikostnader. Det handlade inte om några genomgripande ombyggnader, utan i huvudsak om förbättringar av befintliga installationer för värme, ventilation och fastighetsel. Entreprenören garanterade att man skulle uppnå minst 80 procent av den teoretiskt beräknade besparingspotentialen, annars fick han böta mellanskillnaden. Avtalets morot var att, om man uppnådde mer än 100 procent av potentialen så skulle entreprenören få en bonus som beräknades på 30 procent av den överskjutande vinsten. Vi överpresterande, inte oväntat, och hamnade på en besparing över hundra procent. Vinsten delades enligt avtalet mellan oss och entreprenören. För de 32 miljonerna i investering har vi fått en årlig energibesparing med 4,5 miljoner kronor. Men eftersom vi utgått från 2006 som basår för energipriserna, och prisökningarna på el och fjärrvärme sedan dess varit snabbare än konsumentprisindex, så blir kalkylen ännu bättre. EPC-projektet ledde till flera spinn-off effekter. Fastigheternas tekniska standard uppgraderades, personalen fick utbildning och klimatmålet om fossilfri uppvärmning fick en rejäl skjuts framåt. Släpp inte hela kontrollen Om Stefan Westblom ska välja tre råd inför en EPC-upphandling så är det första att se över den egna organisationen så att man klarar ledningsuppgifterna för projektet. Man ska inte släppa kontrollen till en entreprenör. Andra rådet är att ha bra statistik och underlag så att projektet har vederhäftiga och fullödiga ingångsvärden som referens. Tredje rådet är att kriterierna för uppföljning och

24 24 (47) utvärdering ska vara transparenta och entydiga så att det inte ska uppstå några skiljaktigheter i tolkning om projektet till exempel inte skulle uppnå målen. Sammanfattningsvis vill jag säga att, om man drar tillbaka tiden till före EPCupphandlingen, så skulle jag fatta samma beslut om att gå in i projektet igen. Kirunabostäder Om pengarna inte räcker när energinotan stiger är en vanlig lösning att dra ner på underhållet. I längden kommer det att straffas sig. Ett bättre alternativ är göra som Kirunabostäder, tack vare ett EPC-projekt med en garanterad besparing har det fått ett ekonomiskt utrymme som kan användas för det framtida underhållet. Det allmännyttiga bostadsbolaget Kirunabostäder befinner sig mitt i ett omfattande EPC-projekt som inleddes Fastighetschefen Tomas Stålnacke berättade om projektet och delade med sig av Kirunabostäders erfarenheter hittills både bra och dåliga. Projektet omfattar idag runt kvadratmeter. Eventuellt kan en stor andel av kommunens egna fastigheter tillkomma, vilket i så fall skulle ge projektet en omfattning på närmare kvadratmeter. Varför ska man göra ett EPC-projekt? Tomas Stålnacke menade att för Kirunabostäder fanns det en rad skäl. De allt dyrare energikostnaderna var en viktig anledning priserna hade höjts över en natt med 20 procent, motsvarande omkring 6 miljoner kronor per år. Var tar man de pengarna? Det finns ju bara en möjlighet: man får dra ner på underhållet, sa Tomas Stålnacke. Ett annat viktigt mål med projektet har varit att få bättre överblick och kontroll över fastigheter och drift. Som en del av projektet kommer fastigheterna att bli uppkopplade, och Kirunabostäder kommer att kunna följa bland annat energiförbrukning i respektive byggnad i realtid. Lyser det grönt mår huset bra Idag kör vi i blindo, sa Tomas Stålnacke. Den absoluta merparten av vårt bestånd är från 60- och 70-talet, och saknar uppkoppling. När det här projektet är färdigt kommer vi ha en 60-tumsskärm med Kirunas karta och våra fastigheter markerade. Lyser en kåk grön på skärmen mår den bra; lyser den röd är något fel. Då rycker vi ut. Ett omfattande EPC-projekt ger också möjlighet att komma ifatt med tekniskt underhåll, menade han. I en kommun som Kiruna finns det flera skäl till att underhållet på många håll är eftersatt. Dels hade staden några svåra decennier i

25 25 (47) slutet på 1900-talet då utflyttningen var stor, och ekonomin skral, dels prioriteras inte alltid tekniskt underhåll av dem som håller i budgeten. Ett exempel är skolorna, där rektorer ofta hellre har lagt resurser på sådant som märks i verksamheten än på att åtgärder som håller energiförbrukningen nere. EPC-projektet är också ett sätt att skapa ekonomiskt utrymme för framtida underhåll, eftersom det leder till garanterade besparingar på, i Kirunabostäders fall, åtminstone sex miljoner kronor per år. Genom både sina egna erfarenheter och andras, har Kirunabostäder fått en bra uppfattning om både framgångsfaktorer och svårigheter i EPC-arbete. En fallgrop som Tomas Stålnacke vill varna för är att gå in i arbetet med för tunn organisation och för lite tid. Det är ingen one man show poängterade han. Att inte ha ordentligt med tid att sätta sig in frågor, att tänka till, att kritiskt granska förslag, kan bli dyrt. Entreprenören har förhoppningsvis gedigen erfarenhet och ett stort antal EPC-projekt bakom sig, medan det för bostadsbolaget kan vara första gången. Då krävs det att man som beställare sätter av resurser så att man kan matcha entreprenören och syna de kort som läggs. En annan fallgrop är arbetet med förfrågningsunderlaget, ansåg Stålnacke. Det är lätt att underskatta hur mycket arbete det kräver, och det är viktigt för projektets framgång att underlaget blir av hög kvalitet. Bara en sådan sak som att gå igenom och kvalitetssäkra fastighetslistorna till exempel säkerställa att alla ytmått stämmer kan vara en tidsödande insats. Ett tredje potentiellt hot är det begränsade antalet konsulter med rätt kompetens som finns på marknaden. Stålnacke rekommenderade starkt att använda sig av en konsult med gedigen dokumenterad erfarenhet av EPC-projekt. Han konstaterade dock samtidigt att det inte finns så väldigt många sådana aktörer i Sverige, och menade att det finns en risk att efterfrågan av dessa tjänster kan växa sig betydligt större än utbudet. Involvera ekonomichefen För att lyckas med EPC-projektet är det viktigt att ha tillräcklig bemanning i projektet, ansåg han. Först och främst en projektledare som under projektets intensiva faser arbetar heltid. Ekonomichefen måste också vara involverad. Det behövs delprojektledare för olika områden, som kan agera specialister och bollplank eftersom projektledaren omöjligt kan ha koll på alla detaljer. Projektledaren behöver också stödet av en styrgrupp som fattar beslut i svåra frågor. Man bör även ha en informatör kopplad till projektet. Det går inte att sänka energiförbrukningen utan att också sänka temperaturen för dem som har för varmt i lägenheten, sa Tomas Stålnacke. Då reagerar folk det rings, politiker kontaktas. När man gör sådana förändringar är det därför viktigt att kunna ge proffsig information om vad man gör i fastigheten och varför det är nödvändigt.

26 26 (47) Det är också helt avgörande att involvera och engagera dem som praktiskt arbetar med fastigheterna förvaltare, tekniker, fastighetsskötare i ett tidigt skede, slog Stålnacke fast. Kom ihåg att ta med dem på resor och kickoffer; det är en personalgrupp som generellt inte är bortskämd med sådana aktiviteter, manade han. I vissa kommuner har man glömt bort fotfolket, där har EPC blivit ett rent tjänstemannaprojekt, sa Tomas Stålnacke. När sedan ansvaret, efter avslutat projekt, lagts över på driften har det uppstått stora problem. Få misstag Ett av få rejäla misstag som Kirunabostäder begått i samband med EPCprojektet är att inte i förväg skapa ett digitalt ritningsarkiv. Vi har ett hyfsat ritningsunderlag i pappersform, sa Tomas Stålnacke. Men det blir väldigt mycket skannande och kopierande. Därför: Fixa ett digitalt ritningsarkiv innan ni sätter igång med ett sådant här projekt. Där finns mycket pengar att spara! Han rekommenderade också att man förbereder sig genom att gå igenom alla uppgifter om ytor i sitt fastighetsregister. Specialiserade fastighetsskötare Man bör också fundera på vilka behov bolaget kommer att ha efter projektets genomförande, och se till att förändra organisationen så att den kommer att passa. Bland de förändringar som Kirunabostäder gör ingår bland annat att tre av tolv fastighetsskötare blir specialiserade tekniska fastighetsskötare. Stålnacke poängterade också att vatten- och avloppsledningar bör vara i god kondition. Man bör inte genomföra vattensparåtgärder på fastigheter där det redan finns problem med till exempel stockningar, ansåg han. Avslutningsvis rekommenderade han att man samlar intryck inför ett EPC-projekt genom att kontakta/göra studiebesök hos många som redan genomfört liknande projekt. Hur säkerställer man i förfrågningsunderlaget att man får rätt entreprenör? undrade en åhörare. Tomas Stålnacke svarade att Kirunabostäder bland annat ställt upp kriterier för vilka bolag som över huvud taget kunde komma ifråga. Kraven gällde bland annat bolagets omsättning, erfarenhet av liknande projekt och referenser. Av sju anbud återstod fyra efter gallring enligt dessa kriterier. Han underströk vikten av att verkligen kolla referenserna noga. Umeå kommun

27 27 (47) Umeå kommun investerar 140 miljoner kronor men räknar med ett positivt ekonomiskt resultat från första dagen. Hela deras EPC-projekt finansierar sig själv. Förhoppningen är att projektet även ska leda till ökad medvetenhet både i den egna organisationen och hos brukarna om vikten av att spara energi. Umeå kommun bedriver idag ett EPC-projekt som omfattar omkring 60 procent av de egna fastigheterna: skolor, förskolor, idrottslokaler, kulturlokaler med mera. Totalt omkring kvadratmeter ingår i projektet, som beräknas vara klart i april Krister Johansson, projektledare på Umeå kommun, redogjorde för projektet och de erfarenheter som det gett. Projektet, som beräknas omsätta omkring 140 miljoner kronor, har en positiv resultatkurva redan från start. Det vill säga: redan uppnådda besparingar ska vid varje tillfälle vara större än kostnaderna. På så sätt finansierar projektet sig självt hela tiden. Utöver lägre energikostnader syftar projektet till mindre miljöpåverkan, modernisering av fastigheterna och optimerad drift. Förhoppningen är att projektet också ska leda till ökad medvetenhet både i den egna organisationen och hos brukarna om vikten av att spara energi. Bättre fastigheter på alla sätt Vi får modernare fastigheter, med finare teknik och bättre arbetsmiljö för våra förvaltare, fortsatte Krister Johansson. Vi byter också ut våra styr- och övervakningssystem. Före projektet såg vi förbrukningen för de flesta fastigheter först i efterhand, på rapporteringen. När projektet är klart kommer vi i de flesta fall att kunna följa förbrukningen live och agera direkt när fel uppstår. Det är viktigt. Det finns många olika system för styrning och övervakning på marknaden, konstaterade han. Umeå har valt att begränsa sig till ett fåtal, för att inte skapa en för komplex miljö, utan ge driftteknikerna möjlighet att lära sig de nya verktygen grundligt. Kommunen inledde förberedelserna för EPC-projektet 2006 eller En upphandling gjordes under 2009 och utförandefasen startade samma höst. Idag (september 2011) är ungefär två tredjedelar av arbetet utfört. Kommunens fastighetsbestånd har delats upp i tre pooler, där åtgärderna genomförs i en pool i taget. De två första är i stort sett avklarade, och arbetet med den tredje poolen håller på att inledas. Orsaken till uppdelningen är bland annat att tiden från byggstart till avslut inte ska bli för lång för enskilda fastigheter. Det är också ett sätt att få bra ekonomi i projektet: de mest lönsamma förändringarna är samlade i den första poolen, vilket innebär att projektets ekonomi snabbt hamnar på plus. De ackumulerade besparingarna från projektets början kan sedan användas för de åtgärder som är minst lönsamma, vilka är koncentrerade till den tredje poolen.

28 28 (47) Långsiktighet viktigare än snabb återbetalning Vi har inte valt åtgärder endast efter hur snabbt de återbetalar sig, utan försökt vara långsiktiga och ha en helhetssyn på byggnaderna, sa Krister Johansson. Vi har till och med fått med fönsterbyten på några ställen. Ser man bara till energibesparing går det inte att räkna hem en sådan åtgärd på rimlig tid, men sett till byggnaden som helhet är det ändå en bra investering. EPC-entreprenören som utför arbetet garanterar 90 procent av de beräknade energibesparingarna. Skulle de verkliga besparingarna bli lägre än beräknat kommer alltså Umeå ändå att få 90 procent av den uteblivna delen av besparingen. En förutsättning för detta är att kommunen skött drift och underhåll ordentligt enligt avtalade rutiner. För Umeå kommun var det viktigt att samarbetet med entreprenören skulle bli transparent. Ska vi jobba så här tätt ihop med en entreprenör så vill vi se deras kostnader, deras påslag och även alla beräkningar som ligger bakom, såsom energikalkyler, förklarade Krister Johansson. Det måste vara lätt att ändra i ett så omfattade och långvarigt projekt, poängterade han. Dels därför att det händer saker på marknaden där nya tekniker introduceras, dels därför att det händer saker med byggnaderna och verksamheterna i dem. Fastigheter köps och säljs, verksamheter förändras eller upphör, prioriteringar i underhåll förändras, och det måste alltid gå att ändra i de gamla planerna för att nå maximal besparing utifrån de nya förutsättningarna. Tänk igenom alla detaljer Krister Johansson menade att det är oerhört viktigt att lägga ner mycket tid på handlingarna som ligger till grund för projektet. Trots att Umeå kommun varit mycket ambitiös i arbetet med upphandlingsunderlag och avtal dyker det ändå upp detaljer i handlingarna som kunde gjorts bättre, sa han. Gå igenom allt en extra gång, rådde Krister Johansson. Tänk scenarier: Vad händer om...? Vad har vi missat? Om elradiatorer byts ut mot vattenburna, är det kanske olika storlekar på dem? Ingår det bättringsmålning då? Eller när belysningsarmaturen byts ut: det är kanske inte så snyggt med takplattor med en massa gamla skruvhål? Hur gör vi med det? Man behöver också avsätta extra pengar för normalt underhåll under den period projektarbetena utförs, för det kommer med all säkerhet dyka upp underhållsarbeten som bör utföras samtidigt, underströk han. Ska man in och rota i gamla byggnader springer man alltid på en rad åtgärder som det är dumt att inte utföra samtidigt. Till exempel en pump som är 30 år den

29 29 (47) kommer inte att hålla så länge till. Då kanske vi bör passa på att byta den när vi ändå har en entreprenör på plats? Han har också exempel på åtgärder som bekostas delvis inom projektet och delvis av budgeten för ordinarie underhåll. Det är åtgärder som inte betalar sig fullt ut i form av energibesparingar, men som sammantaget är önskvärda eftersom de även ger andra fördelar. Dit hör bland annat bytet till nyare belysning i en idrottshall. Under ett flerårigt projekt som detta hinner nyckelpersoner komma och gå, hos både kommun och entreprenör. Därför är det väldigt viktigt att lägga stor möda på dokumentation, poängterade Krister Johansson. En otydlig dokumentation gör det väldigt svårt för nytillkomna att få grepp om projektet och vad som faktiskt är avtalat. Se till att hålla dokumentationen samlad på ett ställe där den är tillgänglig för både entreprenör och kund, var hans råd. Alla bör engageras Ett EPC-projekt är ett nära samarbete och kräver att alla är engagerade i ett gemensamt mål. För att nå den samsynen genomförde alla inblandade parter Umeå kommun, entreprenören och alla underentreprenörer en gemensam heldagsaktivitet i början av projektet, där de formulerade ett måldokument som alla i projektet ska jobba efter. Det var väldigt lyckat, sa Krister Johansson. Många underentreprenörer hade bara offererat ett pris och såg projektet som en vanlig entreprenad. Efter den här dagen fick de en annan syn på projektet. Han underströk också vikten av extern kommunikation och dialog med brukarna. Det ingår i entreprenörens åtaganden att träffa ledningen för varje verksamhet, såsom rektorn för en skola, och gå igenom vad som ska göras och hur det kommer att påverka verksamheten. Parallellt informerar projektet brukarna skriftligt. På en publikfråga svarade Krister Johansson att jo, visst hade kommunen kunnat genomföra det här projektet på egen hand. Men även om den hade förstärkt organisationen så skulle det tagit ett decennium att beta av alla åtgärderna, istället för de cirka 2,5 år som det tar för entreprenören. Väsbyhem Ett EPC-projekt handlar inte bara om att sänka energikostnaden och att minska energiförbrukning. För Väsbyhem var det lika viktigt att minimera underhållskostnaderna.

30 30 (47) Det kommunala fastighetsbolaget Väsbyhem i Upplands Väsby har nyligen genomfört ett EPC-projekt. Av företagets bestånd på för närvarande runt 5000 lägenheter har omkring 3000 omfattats av projektet. Åtgärderna utfördes under 2010 och början av Magnus Byberg, energicontroller och projektledare på Väsbyhem, berättade om bakgrunden till projektet och Väsbyhems erfarenheter. Arbetet inleddes med att en entreprenör kontaktade bolaget och erbjöd en gratis förstudie. Timingen var utmärkt Väsbyhems ledning hade just skrivit under det så kallade Skåneinitiativet och därmed förbundit sig att sänka bolagets energikostnader med 20 procent till år Någon strategi för hur bolaget skulle nå detta mål var inte formulerad. Entreprenören fick tillåtelse att göra förstudien, som utfördes 2008 och visade på stor potential. En upphandling gjordes, varvid förstudien delgavs alla intressenter, för att leva upp till kravet om likabehandling vid offentlig upphandling. Samma företag som gjort förstudien vann till slut upphandlingen. Åtgärder för 120 miljoner Under 2009 gjorde entreprenören en energianalys av Väsbyhems fastigheter och kom med förslag på åtgärder till en sammanlagd kostnad av 120 miljoner. Det var dock en för stor summa för Väsbyhem, som började titta på olika sätt att minska kostnaden. Vi uteslöt sådana fastigheter som vi behövde göra andra stora åtgärder i, bland annat ett miljonprogramsområde som vi skulle totalrenovera, sa Magnus Byberg. Det var ingen idé att ta med i EPC-projektet. Och så satte vi oss ner med vår underhållsplanerare för att få synergieffekter, och gick igenom: vilka underhållsåtgärder har vi i pipeline? Vad behöver ändå göras ganska snart? Och så slog vi ihop det med energisparåtgärder. Efter dessa trimningar var kostnaden för EPC-projektet nere på omkring 70 miljoner kronor. Åtgärderna utfördes till största delen under I mars 2011 var arbetena klara och projektet övergick till den avslutande fasen, garantifasen, där entreprenören under ett antal år garanterar fastighetsbolagets energibesparing upp till en viss nivå. Den beräknade besparingen var 18 procent, och entreprenören garanterar oss 15,3 procent, sa Magnus Byberg. De första rapporterna har precis börjat trilla in och det ser bra ut. Vi ligger ungefär på beräknad besparing. Projektets mål är inte bara att åstadkomma lägre energikostnader och lägre energiförbrukning, så att Väsbyhem lever upp till sitt åtagande genom Skåneinitiativet. En annan viktig anledning till projektet är att minska underhållskostnaderna. Vi passade på att ta med sådant som man inte skulle ha råd med annars, sa Magnus Byberg.

31 31 (47) Projektet har omfattat en mängd olika åtgärder små i vissa fastigheter, mer omfattande i andra. I ett bostadsområde från 1970-talet har åtgärderna omfattat tilläggsisolering av taket, injustering av värmesystemet, insättning av spiskåpor, fuktstyrda frånluftsdon i badrummen, nya undercentraler, vattensparåtgärder i dusch och kranar samt nya motorvärmare. I Väsbyhems utomhusbad har uppvärmningen bytts från fjärrvärme till solfångare. Uppvärmningen i fastigheterna ställs in på en önskad inomhustemperatur på 21 grader. Avvikelser ner till 20 grader tolereras. Vi har ju lägenheter där det varit 25, 26 grader, och där knorras det, konstaterade Magnus Byberg. Men när man förklarar så förstår oftast folk. Det tar väl ungefär en eldningssäsong, sedan är det lugnt igen. I ett fall har dock Väsbyhem gjort ett undantag. Ett kategoriboende för seniorer, +55, har fått en rikttemperatur inomhus på 22 grader. Besparingar på nio miljoner EPC-projektets kostnad på 70 miljoner kronor leder till beräknade besparingar på cirka nio miljoner kronor/år och en av entreprenören garanterad besparing på åtta miljoner kronor/år. Magnus Byberg konstaterade att Väsbyhem har ovanligt starka finanser för ett kommunalt bostadsbolag, med stor kassa på grund av omfattande utförsäljningar. Men man måste inte vara ett rikt bolag för att dra igång ett EPC-projekt, poängterade han. För bostadsbolag med skral ekonomi är incitamenten snarare ännu större. Det handlar ju om en investering som ger avkastning i vårt fall en avkastning på runt nio procent. Den egna personalen kom på första plats när Magnus Byberg räknade upp projektets framgångsfaktorer. Bolagets erfarna drifttekniker är väl insatta i byggnaderna och har varit ett stort stöd för entreprenören i analysarbetet. Han berömde också entreprenörens projektledning och inte minst valet av underentreprenörer. Det mesta av åtgärderna gäller bostäder, och att klampa in i folks hem är alltid känsligt. Det ställer höga krav på entreprenörerna och vi har haft väldig tur i det avseendet, det har fungerat väl. Projektet ställde upp ambitiösa rutiner för avisering inför besök i lägenheten, för att minimera problemen med att man inte blir insläppt. Först två förberedande Nu är vi på gång i ditt hus -lappar i brevlådan veckorna före besöket, sedan själva aviseringen med dag och tid angivet. Det gjorde att bomlägenheterna nästan försvann. Vi kom in i stort sett överallt, vilket är väldigt viktigt för att projektet ska löpa bra, sa Magnus Byberg.

32 32 (47) Något som Väsbyhem lärt sig under resan är värdet av att anlita erfarna, externa besiktningsmän. I början använde man interna resurser för att syna av olika delprojekt, och det blev inte helt lyckat, menade Magnus Byberg. Uppföljningssystemet en utmaning Att implementera ett webbaserat uppföljningssystem, där alla servicerutiner dokumenteras, blev en utmaning. Uppföljningssystemet ingår i avtalet mellan Väsbyhem och entreprenören utan denna dokumentation gäller inte ersättningsgarantin. Men personalen, som kunde arbetet väl och tidigare utfört det utan särskilda dokumentationskrav, var negativ till det nya systemet och kände sig kontrollerad. Det krävdes en hel del övertalning för att få dem att acceptera att dokumentationen var för allas bästa. Nu löper garantifasen i tre år. Därefter har Väsbyhem option på ytterligare 1+1 års garanti. Magnus Byberg kan inte idag svara på om Väsbyhem kommer att utnyttja optionen. Det är i stor utsträckning personalen som får avgöra om de känner att de klarar det här på egen hand efter tre år, eller om de fortfarande behöver entreprenören som samarbetspartner. Varför dela kakan med en entreprenör? Varför inte ta hela besparingen själv? undrade någon i publiken. För att vi kände att vi inte hade muskler att göra arbetet själva, svarade Magnus Byberg. Visst skulle vi kunna göra det, men då hade det tagit minst fem, sex år att genomföra alla åtgärderna. Om bostadsbolaget driver projektet själv kommer också varje ny affär i projektet att bli en ny offentlig upphandling, med all det formalia som det innebär. Att Väsbyhem istället gjort en enda upphandling av helheten, och att det därefter varit entreprenörens sak att upphandla delarna från underleverantörer och underentreprenörer, har varit en stor fördel, menade Magnus Byberg. Del 3 Faktadel om EPC-projekt Så genomför du EPC - stegvis EPC-projekten kan delas upp i sex steg för en säker och balanserad affär. Uppdelningen skapar förutsättningar för en stabil och säker projekt- och

33 33 (47) kunskapsuppbyggnad. Det ger också en överblick som förhindrar överraskningar och osäkerheter. Det är även klart var beslutspunkterna befinner sig och vad man bör tänka på när ett projekt ska upphandlas. De 6 vanligaste frågorna som en beställare ställer sig är följande: Är vi förberedda? Finns det potential? Hur går vi vidare? Hur får vi bäst anbud? Vad vill vi uppnå? Vem vill vi arbeta med? Hur utformas projektet? Hur genomförs projektet? Hur säkras besparingsgarantierna? I de följande delarna finns de viktigaste teknisk-ekonomiska och juridiska punkterna som en beställare bör vara medveten om. Teknik och ekonomi vilka punkter ska man tänka på? De centrala frågorna under förberedelser är: Nuläge och egna motiv Projektmål och genomförande Viktiga steg i förberedelserna Informera och förankra Helikopterperspektiv Statistik och olika kostnader (Baslinje) Besöka flera referenser

34 34 (47) Målet med förstudien: Översiktlig potential vs ambitioner och behov Viktig indata: Prioriteringar och önskad samverkan Energi- och driftbudget (Baslinje) Att tänka på: Strategi, inte detaljer Öppenhet och kommunikation Bred projektsamverkan Känslighetsanalys Beslutspunkt 1 finns det förutsättningar? Upphandlingsform Dialog och utveckling LOU för offentliga Genomförandeform Projektinnehåll och ansvarsfördelning styr Projektspecifika, modifierade ABT och/eller ABFF Prekvalificering/Anbudsansökan Hur når vi bästa bud? Säkra kvalitet och minska risker

35 35 (47) Identifiera anbudsgivare Projektmål och urvalskriterier Anpassa kriterier mot projektmål Efterfråga (minimikrav) Specifika erfarenheter (även som grupp) Referenser och kontaktpersoner Finansiell och operationell styrka Möjliga samverkans- avtals och garantiformer Upphandling vad vill vi uppnå? Förfrågningsunderlag med mål, tekniska- och klimatkrav samt garantier. Bra förfrågningsunderlag: Projektmål, affärsupplägg och viktade utvärderingskriterier Klimat, teknik och admin/dokumentatinskrav Fastighets- energi och ekonomidata Krav på anbudsredovisning: Genomförandemetodik och organisation Avtalsupplägg, ekonomi, ansvar, garantier och ekonomisk risk Åtgärdsförslag, besparingspotentialer, förutsättningar Beslutspunkt två Vad vill vi arbeta med? Anbudsvärdering

36 36 (47) Flexibilitet och säkerhet (avtal, riskdelning och ekonomiska villkor) Dialog och förhandling (undvika senare tolkningstvister) Viktiga moment Otydligheter och relevans i referenser Leveransomfattning i ev huvuddelar och faser Samverkansformer, ansvarsfördelning, riskdelning Besparingsgarantier och dess villkor/förutsättningar Ekonomi, transparens och kostnadseffektivitet Projekt- och garantiuppföljning Beslutspunkt: Om samsyn kan nås så kan ni teckna avtal. Fas 1 i projektutvecklingen Beslutspunkt tre Projektutvecklingen består av detaljerad och kompletterande analys samt utveckling av lösningar. Fastställ Baslinje (energi/drift) projektomfattning, tidsplan Investering, besparingspotential, garantier, mervärden Säkerställ att Besparingar baserats på egna klimat- och funktionskrav System och rutiner för garantiuppföljning ingår Ansvar, teknik- och driftlösningar samordnas Beslutpunkt: Om projektmålen nås så går projektet vidare.

37 37 (47) Fas 2 Genomförandet av projektet I den här fasen genomförs energieffektiviseringar, driftförändringar och konstnadsreduktioner Leverantörens ansvar är Effektiviseringsprojekt, modernisering och driftprojekt Kunskapsöverföring till ledning och DU-org. (ev övertagande) Redovisa funktionalitet och besparingar (energi/org) Fastighetsägarens stöd Vara aktiv i samordningen och informera Samordna åtgärderna med andra projekt Säkerställa att nya lösningar och driftstrategier införs i egen organisation Fas 3 uppföljning, hur säkras besparingsgarantierna? Säkerställande av garantier Uppföljning är avgörande och central för resultatet Miniminivå krävs, behov och ekonomi styr dock omfattningen Miniminivå Tydlighet i baslinje, besparingsgarantier och reglerförutsättningar Månadsvis uppföljning och redovisning Årsvis projekt- och garantiuppföljning (ekonomisk reglering) Fastighetsägarens stöd Vara aktiv i uppföljningen och informera Harmonisera nya projekt med besparingsmål och garantiavtal

38 38 (47) Delta på praktisk- ekonomisk- och ledningsnivå Juridik - Upphandling av energispartjänster Många beställare och leverantörer av energitjänster anser att upphandlingsförfarandet är något mycket besvärligt. Någon liknade till och med lagen om offentlig upphandling med stor och farlig varg som de gör sitt bästa för att undvika. Så skulle det inte behöva vara, anser Jan-Erik Falk, som är jurist med utbildningserfarenhet inom offentlig upphandling och konkurrensrätt på nationell och internationell nivå. Han har även skrivit lagkommentarer, artiklar och böcker i ämnet. Med sitt föredrag ville han visa att upphandlingar kring energitjänster och EPC kan vara både transparenta och förutsägbara för alla parter. Han försökte även förklara skillnaden mellan en upphandling som syftar till att få in bud där den som lämnat lägsta pris vinner och anbud som ska generera en maximal besparing. Några av de punkter som Jan-Erik Falk gick igenom var: Val av upphandlingsförfarande. Vad som ska upphandlas avgör art och omfattning på upphandlingen. Tillgängliga upphandlingsförfaranden.

39 39 (47) Lämpligt val av förfarande. Att hantera upphandlingar som förutsätter flexibilitet. Incitamentsupphandling. Krav på entreprenörerna och val av urvalskriterier. Enligt Jan-Erik Falk är lagen om offentlig upphandling i grunden ett utmärkt verktyg, både för offentliga och privata beställare. Lagen bygger på en strukturerad logik, rätt använd hjälper den beställaren att göra rätt. Tidigare fanns det en osäkerhet kring incitamentsupphandlingar men efter en rättslig prövning är det numera få som överklagar ett tilldelningsbeslut. Ett av råden till beställare av EPC-projekt ville Jan-Falk betona lite extra. Undvik optioner i upphandlingen, lösningen är juridiskt tveksam och därmed ökar risken för att hela upphandlingen överklagas. Det är bättre att lägga in en klausul om att ni ska ha avbeställningsrätt på föreslagna åtgärder i avtalet. Han lyfte även fram att en incitamentsupphandling inte handlar om att hitta den entreprenör som lämnar det lägsta priset. Här handlar det istället om att välja ut den leverantör som totalt sätt garanterar den bästa ekonomiska avkastningen. Det spelar ingen roll vad leverantören kostar per timme. Om energitjänstföretaget tjänar pengar på ett gott arbete är det bara en fördel även för beställaren. Tanken med ett EPC-projekt är att båda parter ska bli vinnare. Jan-Erik Falks föredrag avslutades med en kortare gruppdiskussion där frågan var: vad bör man tänka på inför en upphandling av ett EPC-projekt? Några av deltagarnas tankar var: Ta god tid på er innan upphandlingen påbörjas. Fundera på hur den ska genomföras. Ta fram ett redovisningssystem för hur genomförda åtgärder ska kontrolleras. Fundera på vad som händer när verksamheten i en fastighet förändras. Skapa ett gott samarbetsklimat med leverantören. Det är svårt att ha god samarbetsförmåga som urvalskriterium i upphandlingen. Gör man det kommer det nästan säkert ett överklagande från den leverantör som inte blir vald. Frågan är dock viktig, för att ett EPC-projekt ska lyckas krävs ett bra samarbetsklimat under många år. Kontrollera referensuppdrag, helst utan att ha leverantören med på besöket. Se till att leverantören offererar kompetens till projektet, det räcker inte med allmänna skrivningar om att de har kunnandet finns i företaget.

40 40 (47) Skilj på förstudie och upphandling. Förstudien ska vara med i förfrågningsunderlaget och den som har gjort studien ska inte ha någon gräddfil till uppdraget. Se till att ni får del av besparingen från första dagen. Plocka gärna de lågt hängande frukterna först, dessa kan sedan betala för de delar av projektet som inte är lika lönsamma. Det är inte ovanligt som fastighetsägare att i det här stadiet känna att man behöver hjälp och stöd. Men den hjälpen ska man använda för att bli säkrare, behålla kontrollen och utvecklas själva. Gällande konsult och projektstöd så är det viktigt att fundera på hur organisationen kan matcha ett EPC-företag och därigenom få ut det bästa av ett avtal? Man måste vara medveten att EPC-företaget inte gör allt utan man måste fundera på hur man kan säkra den egna organisationens utveckling. Nedan följer en värdefull skiss över inköpsprocessen och de viktiga punkterna inom varje steg. Så här upphandlar du ett EPC-projekt korrekt och effektivt En upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet måste genomföras med tillämpning av LOU (lagen om offentlig upphandling). Bestämmelserna i LOU utgör det ramverk som ska säkerställa att upphandlingar görs på ett konkurrensneutralt sätt och att principerna om likabehandling, öppenhet, proportionalitet, icke-diskriminering följs genom hela upphandlingsprocessen och att vi godtar principen om ömsesidigt erkännande.

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Bollnäs Kommun Folkmängd: 26 200 personer, varav 13 000 invånare i centralorten. Yta: 1 827 kvadratkilometer Befolkningstäthet: 15 invånare km2 Sysselsättning: Vård och omsorg, industri, handel och kommunikation.

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Lund. Staden i världen

Lund. Staden i världen Lund Staden i världen Presentation Jan-Christer Sandh Fastighetschef Mikael Jönsson Chef Teknik & Service Jan Larsson Driftingenjör Patrik Sjöstrand Energioptimerare Staden i världen Internationell stad

Läs mer

RegionFastigheter en del av Region Skåne

RegionFastigheter en del av Region Skåne RegionFastigheter en del av Region Skåne Hyror: 1 200 Mkr per år Lokalarea: 1,4 miljoner kvm 1 UMAS Kvinnokliniken Investeringar CRC, Malmö P-hus, Helsingborg Hälsa och samhälle, Malmö DC, Malmö 2 Akutmottagning

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Magnus Kristiansson Sveriges Kommuner och Landsting 1 Disposition Vad är EPC? EPC - en balansakt EPC - ger gott resultat Energideklarationer 2 Energy performance contracting

Läs mer

Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC?

Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC? Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC? Författare: ByggDialog Dalarna och Tyréns AB EPC, Energy Performance Contracting Nov 2016 1 1. Inledning Byggdialog Dalarna är en

Läs mer

Verktyg för energieffektivisering

Verktyg för energieffektivisering Verktyg för energieffektivisering Vi hjälper våra partners att skapa energismarta fastigheter Effektiv energianvändning... Stora besparingsmöjligheter Kontor och bostäder står för 40 % av Europas energiförbrukning.

Läs mer

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Till Styrelsen 2014-09-04 Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Sammanfattning Leksandsbostäders styrelse fattade i september 2012 beslut om att starta ett energitjänsteprojekt vars syfte var att identifiera

Läs mer

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering Källa bilder: Energivärlden Energieffektiviseringsstödet Framgångsrik energieffektivisering Presentationens innehåll Kort om Energieffektiviseringsstödet Utvärderingar av stödet Hur går energiarbetet?

Läs mer

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Kommunal Teknik 2009 1 2 3 AB Gavlegårdarna Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag utanför storstäderna med 16 000 lägenheter,

Läs mer

Energieffektivisering i driftentreprenader. - en självkritisk betraktelse

Energieffektivisering i driftentreprenader. - en självkritisk betraktelse Energieffektivisering i driftentreprenader - en självkritisk betraktelse Energieffektivisering i driftentreprenader I en tid då fastighetssektorn står inför stora utmaningar inom energiområdet och där

Läs mer

Erfarenheter från n ett helhetsgrepp gällande g energi- och miljöå i fastigheter. Stefan Jansson Fastighetschef

Erfarenheter från n ett helhetsgrepp gällande g energi- och miljöå i fastigheter. Stefan Jansson Fastighetschef Erfarenheter från n ett helhetsgrepp gällande g energi- och miljöå öåtgärder i fastigheter Stefan Jansson Fastighetschef Företaget KFAB Helägt kommunalt bolag KFAB:s verksamhet är uppdelad i två affärsområden,

Läs mer

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning Stockholm, 16 November 2006 THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME Riktlinjer för energiledning Innehåll 1. Introduktion... 1 2. Energipolicy... 2 3. Mål... 2 4. Energiansvarig... 3 5. Arbetssätt... 3 6.

Läs mer

Energy Performance Contracting utvecklas i Sverige

Energy Performance Contracting utvecklas i Sverige Energy Performance Contracting utvecklas i Sverige Att spara energi sänker kostnad och utsläpp Utdrag ur rapport från Energimyndigheten Det har aldrig varit lönsammare att spara energi än idag och ändå

Läs mer

www.siemens.se/pfc Performance Contracting Siemens affärskoncept för energieffektivisering med garanterat resultat.

www.siemens.se/pfc Performance Contracting Siemens affärskoncept för energieffektivisering med garanterat resultat. www.siemens.se/pfc Performance Contracting Siemens affärskoncept för energieffektivisering med garanterat resultat. Performance Contracting i praktiken De flesta fastighetsägare har intresse och behov

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Motion om energibesparingar

Motion om energibesparingar 2007-12-17 327 688 Kommunstyrelsen 2008-11-10 243 453 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 245 607 Dnr 07.820-008 deckf36 Motion om energibesparingar Ärendebeskrivning Annika Sundström, för vänsterpartiet,

Läs mer

Optimering -av energibesparingar i en villa.

Optimering -av energibesparingar i en villa. Optimering -av energibesparingar i en villa. Mats Karlström ce01mkm@ing.umu.se Stefan Lahti ce01sli@ing.umu.se Handledare: Lars Bäckström Inledning Än idag finns det många hus i Sverige som använder direktverkande

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20 Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter Jonas Kristiansson 2014-05-20 Nuläge energieffektivisering Energianvändningen inom fastighetsbranschen är den mest betydande miljöaspekten

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Utreda möjligheten att införa kallhyra

Utreda möjligheten att införa kallhyra 1(5) Fastighetsnämnden Utreda möjligheten att införa kallhyra Kommunstyrelsen beslutade den 14 januari år 2013 (KS 2012/0220) att ge fastighetsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa kallhyra

Läs mer

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting Att ta investeringsbeslut baserat på kunskap om garanterad återbetalningstid Sammanfattning Många fastighetsägare brottas med att få budgeten att gå ihop. En av de största

Läs mer

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid s. 1 Inledning Under våren 2012 har många hyresgäster på Pennygången i olika sammanhang uttryckt stor oro

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Morastrand Morastrand skapar klimatsmart fastighetsbestånd

Morastrand Morastrand skapar klimatsmart fastighetsbestånd skapar klimatsmart fastighetsbestånd LED-belysning sänker energianvändningen med mer än 80 procent Det allmännyttiga bostadsbolaget AB och Mora kommun samarbetar sedan några år tillbaka med Caverion i

Läs mer

Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag.

Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag. 1 Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag. En pågående förstudie: Energieffektiva företag i Östra Mellansverige Syfte

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning 2014 samt förslag till reviderade mål

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning 2014 samt förslag till reviderade mål 2015-03-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2010/460-409 Kommunstyrelsen Uppföljning av strategi för minskad energianvändning 2014 samt förslag till reviderade mål Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner

Läs mer

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt Innehåll Välkommen in i min energivärld! 5 Energisituationen i världen 8 Vad finns det då för alternativ till oljan? 9 Energisituationen i EU-(EG-)området 10 Energisituationen i Sverige 11 Varför har energifrågan

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag.

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag. Extra föreningsstämma Datum: 2010-03-01 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Studion. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Han riktar ett speciellt välkommen till

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

/WA i i/wy. B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad.

/WA i i/wy. B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. FASTIGHETSKONTORET 2007-08-29 B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. Fastighetskontoret Mats Mattsson 2007-08-29 /WA i i/wy 11., ni) Avtalsbilaga

Läs mer

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling Project Transparense Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

Energy Performance Contracting eller energiarbete i egen regi?

Energy Performance Contracting eller energiarbete i egen regi? Energy Performance Contracting eller energiarbete i egen regi? Erfarenheter från energibesparing i ett mindre fastighetsbolag - från EPC till egen regi Mattias Dahlberg Driftchef Håbohus Göteborg, 2013-11-06

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

EPC. Presentationen av energiresultat vid Utskott 1, 20131001

EPC. Presentationen av energiresultat vid Utskott 1, 20131001 EPC Presentationen av energiresultat vid Utskott 1, 20131001 Agenda Underlag Budgetmedel äskade av Tekniska Servicenämnden Summering om - varför fortsatt projekt Bakgrund Bakomliggande orsaker Arbetsmetodik

Läs mer

Ta kontroll över energianvändningen

Ta kontroll över energianvändningen Ta kontroll över energianvändningen Transmissionsförluster Tappvarmvatten Ventilationsförluster Fjärrvärme alt. olja Elenergi Process- och Solinstrålning personvärme Vem är jag? EVU Energi & VVS utveckling

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Smedby, Kalmar kommun, Sydöstra Sverige Gatubelysningsprojekt

Smedby, Kalmar kommun, Sydöstra Sverige Gatubelysningsprojekt Smedby, Kalmar kommun, Sydöstra Sverige Bakgrund och syfte Smedby är en by i Kalmar kommun, belägen ca 10 km väst om residensstaden Kalmar. Byn har vackra gröna omgivningar och karaktäriseras av jordbruks-

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö

Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö Miljö & Energi Höj värdet på huset Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö i samarbete med IVT värmepumpar och Rotek Två starka aktörer i samverkan gör dig som husköpare till vinnare Det ska vara

Läs mer

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus?

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Åsa Wahlström, CIT Energy Management Energimyndighetens nationella strategi och Boverkets kommande ombyggnadsregler kommer sannolikt

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Umeå kommun, Samhällsbyggnadskontoret

Umeå kommun, Samhällsbyggnadskontoret Umeå kommun, Samhällsbyggnadskontoret Teknik (Byggservice, Projektledning, energi, kvalitet och miljö) Förvaltning (Driftorganisationen, Administration, Planering & Förvaltning) Fastighetschef Kjell-Arne

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Vi är Lorentzons styr Företaget grundades 1998 av Anne-Marie Heder & Arne Lorentzon Styr- och övervakningsteknik

Läs mer

Bilaga 8. Pilotkommunernas egna erfarenheter

Bilaga 8. Pilotkommunernas egna erfarenheter Bilaga 8 Pilotkommunernas egna erfarenheter 95 Erfarenheter från Luleå kommuns deltagande i IESN-projektet 2009-2011 Miljökontoret i Luleå har deltagit i projektet med sammanlagt elva personer + miljöchefen

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MÅRTENSRO 33 Adress: SÖDRA MÅRTENSBACKEN 1 Uppdragsgivare 85357 SUNDSVALL Byggnadsägare: NILSSON, RUNE Besiktningsuppgifter

Läs mer

Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader

Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader Finansiering av EPC-projekt Project Transparense OVERVIEW OF TRAINING MODULES I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Gate Energy - Energitjänster

Gate Energy - Energitjänster 2017 Gate Energy - Energitjänster Gate Intelligent Building Support AB Gate Energy Energiutredningar för fastigheter De största kostnadsposterna inom fastighetsförvaltning idag är el och uppvärmning. Dessa

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Erfarenheter från EPCprojekt. drivkrafter, mål och resultat 2010-09-23

Erfarenheter från EPCprojekt. drivkrafter, mål och resultat 2010-09-23 Erfarenheter från EPCprojekt drivkrafter, mål och resultat 2010-09-23 Drivkrafter Genomförande Resultat Lärdomar Avrundning Disposition av tid Drivkrafter - Förbo 2004 Införa ett samlat grepp Helhetstänkande

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Funktionsupphandling. att upphandla en funktion inte en specifik vara eller tjänst 2009-10-27

Funktionsupphandling. att upphandla en funktion inte en specifik vara eller tjänst 2009-10-27 Funktionsupphandling att upphandla en funktion inte en specifik vara eller tjänst 2009-10-27 Funktionsupphandling passar tex för Energisparprojekt i byggnader och gatubelysning Nybyggnadsprojekt av tex

Läs mer

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Presentation av en modell för samverkan mellan stor o liten Ett föredrag av Andreas Wickman, Wickman Wind AB VIND 2014, Stockholm Waterfront Gotland det

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Kalmar Kommun. Jane Wågsäter Box KALMAR. Strategi 1(9) Madeleine Nettelbladt. Kommun/Landsting.

Kalmar Kommun. Jane Wågsäter Box KALMAR. Strategi 1(9) Madeleine Nettelbladt. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Madeleine Nettelbladt Kalmar Kommun 21-11 3376-1 Jane Wågsäter Box 611 391 26 KALMAR Strategi Kommun/Landsting Kalmar Kommun Antal årsarbetskrafter: 484 Antal invånare: 62388 Målsättning

Läs mer

förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se

förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se newsec Newsec Energy är ett kunskapsföretag inom geoenergi med fokus på stora och medelstora fastigheter. Med rätt kunskap och tekniklösning kan

Läs mer

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Stockholm 2015-08-28 Referens: dnr M2015/2144/Ee Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Föreningen EnergiRådgivarna tackar för förfrågan angående remiss av Översyn

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Jan Kristoffersson 2011-09-21 Sustainable Innovation Utveckling inom energieffektivisering www.sust.se 1 Sustainable Innovation Startade 2008 Kontor i Stockholm, åtta anställda

Läs mer

Försäkra er mot vägglöss.

Försäkra er mot vägglöss. Försäkra er mot vägglöss. En rapport om bättre resultat när bostadsbolagen upphandlar tjänster för sanering av vägglöss. Det går att minska problemet med vägglöss och kostnaderna för att sanera dem. Att

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Miljökrav i offentlig upphandling Erfarenheter från ett urval av Sveriges Kommuner Landsting och Regioner

Miljökrav i offentlig upphandling Erfarenheter från ett urval av Sveriges Kommuner Landsting och Regioner Miljökrav i offentlig upphandling Erfarenheter från ett urval av Sveriges Kommuner Landsting och Regioner Lina Carlsson Doktorand vid enheten för Rättssociologi Lunds Universitet Projekt Påbörjades 2003

Läs mer

under förvaltning i lokaler Energieffektivisering Västra Götaland, Trollhättan Energisession 2006 2006-02-08 Jenny Petersson, Borås Stad

under förvaltning i lokaler Energieffektivisering Västra Götaland, Trollhättan Energisession 2006 2006-02-08 Jenny Petersson, Borås Stad Energieffektivisering under förvaltning i lokaler Energisession 2006 Västra Götaland, Trollhättan 2006-02-08 Jenny Petersson, Borås Stad Sammanfattning Lokalförsörjningskontoret i Borås Stad försörjer

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Hannes Johnson, M.Sc. Sustainable Ship Propulsion, Chalmers hannes.johnson@chalmers.se Varför organisering? Energieffektivitet ur ett redarperspektiv Hur

Läs mer

Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme

Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme Dagens verklighet Fjärrvärme är en bra investering Politiska beslut och snabb utveckling talat ibland emot stora investeringar Alla vill energieffektivisera,

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN. Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020

SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN. Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020 SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020 Innehåll 1 Vision och mål 5 1.1 Mål... 5 1.2 Delmål... 5 2 Handlingsplan 6 2.1 Energiprocessen... 6 2.2 Förordning om energieffektiva

Läs mer

Vad är energieffektivisering och hur gör man?

Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är effektivare energianvändning och vad ska vi ha den till? Är det effektivare att bara använda mindre än vad man skulle ha gjort om man använt mer? FÖRENINGEN

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Hållbar fastighetsförvaltning

Hållbar fastighetsförvaltning Hållbar fastighetsförvaltning EUs energikrav 1. En minskning av utsläppen av växthusgaser med minst 20 procent till år 2020. Om fler länder ansluter till EU:s ansträngning kan målet höjas till 30 procent.

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag 1 (13) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Innehåll Energikartläggning i stora företag... 1 - Frågor och svar... 1 Om detta dokument... 4 Definition

Läs mer

Smart Heat Grid. Hur funkar det? Noda Intelligent Systems Noda Smart Heat Grid

Smart Heat Grid. Hur funkar det? Noda Intelligent Systems Noda Smart Heat Grid Smart Heat Grid Hur funkar det? 1 Vad är Noda Intelligent Systems? Noda Intelligent Systems grundades 2005 och utvecklar intelligenta system för energieffektivisering och systemövergripande energioptimering

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Oskarshamns Kommun 21-2757 Roger Gunnarsson Box 76 572 28 OSKARSHAMN Strategi Kommun/Landsting Oskarshamns Kommun Antal årsarbetskrafter: 2496 Antal invånare: 26131 Målsättning

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING: Statligt bidrag till Energieffektivisering Emmaboda kommun får totalt 1,4 milj. för perioden 2011-2014. Beloppet är

Läs mer

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter.

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter. Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 Rapport Kommunfastigheter.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 3 7. Projektorganisation

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration Villa

Åtgärdsrapport Energideklaration Villa Datum för besiktning: 1/10-2015 Fastighetsbeteckning: Tollered 1:276 Adress/ort: Blåsippsv 6, Älvängen Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Företag/ackreditering Sammanfattning I denna rapport presenteras

Läs mer

2013-12-04 ENERGIUTMANINGEN FASTIGHETSÄGARNA GFR VÅRA FRÅGOR

2013-12-04 ENERGIUTMANINGEN FASTIGHETSÄGARNA GFR VÅRA FRÅGOR ENERGIUTMANINGEN FRÅN MÅL TILL MÄTBART RESULTAT JAN THORSSON FASTIGHETSÄGARNA GFR Fastighetsägarna är branschorganisationen för fastighetsföretag. Vi arbetar för bättre förutsättningar för landets fastighetsföretag.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer