Läckra linjer. Aluminium spelar en viktig roll i det danska akvariet Den Blå Planet MÖJLIGHETERNAS MARKNAD TECKEN PÅ TILLVÄXT I BRASILIEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läckra linjer. Aluminium spelar en viktig roll i det danska akvariet Den Blå Planet MÖJLIGHETERNAS MARKNAD TECKEN PÅ TILLVÄXT I BRASILIEN"

Transkript

1 NYHETER OM INNOVATIVA ALUMINIUMLÖSNINGAR FRÅN SAPAKONCERNEN 1:2014 MÖJLIGHETERNAS MARKNAD TECKEN PÅ TILLVÄXT I BRASILIEN Aluminium har så många goda egenskaper. Det är lätt, enkelt att använda, väldigt flexibelt och kostnadseffektivt. Arkitekt Kim Herforth Nielsen GRÖNA LÖSNINGAR ENERGIPOSITIVA BYGGNADER Läckra linjer Aluminium spelar en viktig roll i det danska akvariet Den Blå Planet

2 Ledare Innehåll Kunderna i fokus IDAG HAR VI ETT NYTT SAPA en sammanslagning av Sapas och Hydros respektive verksamheter inom strängpressning, byggsystem och precisionsrör. Det nya bolaget har 100 anläggningar i över 40 länder och utnyttjar båda organisationernas gemensamma styrka och kompetens för att skapa ett ökat mervärde för kunderna. Vi har blivit starkare, med medarbetare som alla gör sitt yttersta för att leverera innovativa aluminiumlösningar. I vår personalstyrka har vi fler säljare och ingenjörer än konkurrenternas totala antal anställda och vi erbjuder ett bredare sortiment än någon annan inom den här branschen. Jag vill att Sapa ska driva på utvecklingen i branschen. Jag vill att vi ska vara förstahandsvalet när kunderna behöver aluminiumlösningar, eftersom vi förstår värdet av att ha ett nära samarbete med kunderna för att utveckla smartare och bättre lösningar baserade på framtidens material. Shapes kommer att ges ut två gånger om året på 17 språk. Här kan du läsa om nya trender och tillämpningar samt fördjupa dig i tekniska artiklar och oberoende marknadsanalyser. Jag hoppas att du kommer att få nytta av tidningen i ditt arbete. SVEIN TORE HOLSETHER Vd och koncernchef, Sapa 07 Ökad efterfrågan I Brasilien finns en växande marknad för aluminium, och här är byggsektorn en viktig marknad. 14 En värld av vatten Aluminium är ett favoritmaterial för Kim Herforth Nielsen, som har varit med och skapat Danmarks nya akvarium Den Blå Planet. 18 Inspirerande kreativitet Sapas ProfilAkademi ger kunder den tekniska kompetens de behöver för att skapa kreativa lösningar. 22 Positiv energi Byggnader utvecklade av den norska alliansen Powerhouse genererar mer energi än de förbrukar. LÄS MER Så funkar det/unigrain 03 I fokus/det nya Sapa 04 Nyheter 10 Mittuppslag/Sapa i världen 12 Trender 17 Förebild Shapes är Sapakoncernens kundtidning som ges ut på 17 språk två gånger om året. Ansvarig utgivare: Kevin Widlic, Redaktör: Eva Ekselius, Projektledare: Ylva Carlsson AD: Karin Söderlind Språkkoordinator: Inger Finell Produktion: Appelberg Publishing Group Tryck: V-TAB Adressändring: Kunder meddelar sin kontakt på Sapa, anställda sin löneavdelning och övriga informationsavdelningen: tel Shapes finns även på Copyright Sapa AS 2013 alla Sapas produktnamn som förekommer i tidningen är varumärken som tillhör Sapa-koncernen

3 så funkar det Unigrain en unik lösning Sapas unigrain-profiler bidrar till minskat produktionsspill. TEXT DANIEL DASEY ILLUSTRATION SAPA GROVKORNIGA YTSKIKT är en huvudorsak till spill och ökade kostnader för tillverkare som använder strängpressade aluminiumprofiler i varmformning och spånskärande bearbetning. Ytskiktet på konventionella smidda och spånskurna komponenter innehåller ofta stora kristaller som kan försvaga slutprodukten och leda till produktfel. Sapas unigrain-teknik är en unik och kostnads effektiv lösning. Unigrain-produkter används inom många områden, exempelvis bil- och transportindustrin. Vanliga profiler Unigrain-profiler Egenskaper Betydande problem med grovkorniga ytskikt. Ett tjockt lager av grovkornig rekristalliserad mikrostruktur på ytan försvårar den fortsatta bearbetningen och leder till en sämre produktkvalitet. Begränsade geometriska toleranser för profilerna, på grund av en sämre strängpressningsprocess. Begränsade användningsområden. Mer spill och högre kostnader på grund av defekta slutprodukter. Egenskaper Problemen med grovkorniga ytskikt minskar med en storleksordning. Geometriska toleranser förbättras med en storleksordning för relevanta profilformer, vilket innebär fler användningsområden. Avsevärt mindre spill, ökad effektivitet och lägre kostnader.

4 NYA sapa Smartare bättre Det nya Sapa är världens största leverantör av aluminiumprofiler. Nu vill bolaget dessutom bli bäst i världen. TEXT KEVIN WIDLIC FOTO KRISTOFER SAMUELSSON vi ÄR DEN STÖRSTAleverantören av aluminiumlösningar. Nu vill vi dessutom bli den bästa leverantören, och det ska vi lyckas med genom att utnyttja våra gemensamma styrkor. Vår unika kompetens gör att vi kan utmana traditionellt tänkande och bidra till att skapa en bättre och lättare framtid, säger Svein Tore Holsether, Sapas vd och koncernchef. Norsk Hydro ASA och Orkla ASA kom 2012 överens om att slå samman Hydros affärsområde Extruded Products och Sapas verksamhet inom profiler, byggsystem och rör. Det nya bolaget, som har fått namnet Sapa, är ett 50/50 joint venture med verksamhet i över 40 länder, ledande positioner i Europa och Nordamerika och en stark ställning på utvecklingsmarknader som Brasilien, Argentina, Kina, Indien och Vietnam. Nya Sapa är branschledande inom områden som global räckvidd, forskning och utveckling, teknisk kompetens, produktsortiment och närhet till kunden. Sapas samlade kompetens på 100 anläggningar världen över innebär stora fördelar för kunderna, och dessutom kommer konkurrenterna att tvingas lägga i en högre växel för att inte hamna på efterkälken. Jag tror att detta kommer att gynna branschen som helhet, säger Svein Tore Holsether. Arbetet med att slå samman de båda bolagen måste dock ske varsamt. Svein Tore Holsether är medveten om att sammanslagningen inte kommer att framstå som lika positiv inom områden där det krävs omstruktureringar. Detta gäller framför allt Europa, där de flesta marknader och segment har haft det tufft de senaste fem åren. Även utan en sammanslagning hade det krävts omstruktureringar inom båda bolagen. Genom att slå samman våra verksamheter, med målet att kombinera det bästa från båda organisationerna, har vi större möjligheter att påverka det nuvarande marknadsläget än vad vi hade haft var och en för sig. Det faktum att vi har en stark och leveranssäker partner innebär också fördelar för kunderna, säger Svein Tore Holsether. HAN BERÄTTAR ATT det främsta målet för det nya Sapa är att vara den bästa leverantören för kunderna, oavsett bransch. Vi har lagt ribban högt. Både Hydro och Sapa har länge strävat efter att bli en prioriterad leverantör inom branschen. Genom att kombinera det bästa från båda bolagen skapar vi ett dream team och det är precis vad vi vill vara en riktig drömleverantör, säger Svein Tore Holsether. Han tror att den positiva trenden när det gäller aluminum- 4 SHAPES đƫ1.2014

5 Vi vill driva på utvecklingen inom branschen. Svein Tore Holsether, Sapas vd och koncernchef đƫshapes 5

6 NYA sapa KUNDER VÄLKOMNAR DET NYA SAPA Dr. R. K. Malhotra VD på Spirotech Heat Exchangers New Delhi, Indien Rörkunderna förväntar sig att det nya och större Sapa lägger mer resurser på att förbättra produkternas tekniska egenskaper, för att säkerställa en optimal formning och utvidgning av rören utan att de lämnar metallrester på verktygen vid massproduktion. Dessutom vill kunderna kunna tillverka robusta produkter med ökad korrosionsbeständighet och starka, täta fogar. Aldona Berczyńska Inköpschef på Altrad-Mostostal Spółka, Siedlce, Polen Vi har samarbetat med både Hydro och Sapa i många år. Tillsammans har vi löst olika problem som har uppstått under resans gång och på så sätt byggt upp ett bra och effektivt samarbete. Sammanslagningen av dessa två bolag kommer att skapa nya möjligheter på aluminiummarknaden och möjliggöra samarbeten på flera olika plan. Vi hoppas på ett ännu mer givande samarbete i framtiden. Thomas Rubaek Projektledare på Fionia Lighting, Søndersø, Danmark Vi är kund till både Hydro och Sapa, och vi tror att sammanslagningen kommer att leda till ökad flexibilitet, leveranssäkerhet och kvalitet. De innovativa krafterna inom det nya Sapa kommer förhoppningsvis innebära att våra produkter fortsätter att ligga steget före konkurrenterna, särskilt när det gäller profiltoleranser och volymkostnader. miniumkonsumtion per capita kommer att hålla i sig på utvecklingsmarknader som Brasilien och Kina, och han räknar med att mer mogna marknader som Europa och Nordamerika kommer att fortsätta att utveckla hållbara lösningar för att möta globala megatrender som urbanisering och klimatförändringar. Dessutom tror jag att Kina kommer att spela en viktig roll när det gäller innovation, säger han. Sapa fortsätter att sträva efter nya lösningar som skapar mervärde för kunderna, genom att utnyttja sitt samlade kunnande inom material och tillämpningar. Vi måste vara mer kreativa när det gäller att använda aluminium som alternativ till andra material, för i de flesta fall är det inte kunderna som tar första steget. Vi kan aluminium och vi måste visa vilka möjligheter som finns, säger Svein Tore Holsether. Ökad efterfrågan GGlobala megatrender som kraftig urbanisering, högre levnadsstandard, klimatförändringar och ett ökat energibehov kräver innovativa, effektiva och hållbara lösningar. GDet råder en ökad efterfrågan på lättare fordon och energisnåla byggnader, och aluminiumprodukter används i allt högre utsträckning av arkitekter och designers. Aluminium kan återvinnas hur många gånger som helst utan att dess egenskaper försämras. 6 SHAPES đƫ1.2014

7 BRASILIEN ū ūūutblick 4,!.0!.ƫ%ƫ./%(%!*ƫ0.+.ƫ,Qƫ!*ƫ"+.0/00ƫ$ #ƫ!"0!.- ".Q#*ƫ,Qƫ(1)%*%1)ƫƫ 1*!.ƫ!ƫ*A.)/0!ƫQ.!*ċ TEXTƫ ƫ ƫFOTOƫ Čƫƫ ƫ X Lysande utsikter FÖRBRUKNINGEN AV STRÄNGPRESSAT aluminium i Brasilien har ökat med cirka 7,5 procent jämfört med föregående år, vilket delvis beror på alla byggprojekt inför fotbolls-vm 2014 och OS Den brasilianska aluminiumorganisationen ABAL räknar med en förbrukning på totalt ton under Byggsektorn står för över hälften av efterfrågan, framför allt vad gäller aluminiumramar, och Ayrton Filletti, teknisk direktör på ABAL, tror att denna sektor kommer att fortsätta driva på aluminiumförbrukningen under de närmaste åren. Han säger att tillväxten i många fall har en direkt koppling till VM och OS, i och med alla byggprojekt som just nu genomförs på arenor och flygplatser runt om i landet. På medellång till lång sikt kommer de allt högre kraven på kvalitet, termisk och akustisk komfort samt prestandanivå med största sannolikhet att bidra till en ökad förbrukning av strängpressade produkter inom byggbranschen, säger Ayrton Filletti. Han säger att det finns en stor tillväxtpotential i Brasilien även på övriga marknader, främst inom transportsektorn, som står för 15 procent av efterfrågan på strängpressade produkter. ABAL FÖRUTSPÅR EN fortsatt hög efterfrågan på aluminiumprofiler inom transportsektorn, med tanke på fordonstillverkarnas strävan efter att göra karosserna lättare. Den här trenden förstärks ytterligare av miljömässiga krav, exempelvis minskad bränslekonsumtion, enligt Ayrton Filletti. Vi ser också stora möjligheter för strängpressat aluminium när det gäller persontransporter, som tåg och tunnelbana. Även inom sjöfart och offshoreindustri kommer vi inom de närmaste åren med största sannolikhet att få se en ökad användning av strängpressat aluminium, säger han. Förbrukningen av strängpressat aluminium per invånare i Brasilien ligger på strax under två 5.0+*ƫ%((!00%ƫƫ!'*%/'ƫ %.!'0.Čƫ đƫƫƫ7

8 utblick BRASILIEN kilo om året, vilket är ungefär hälften av vad som förbrukas i ekonomiskt mer utvecklade länder. Även om förbrukningen ökar sakta men säkert, räknar vi inte med några större förändringar för Brasiliens del under de närmaste åren, säger Ayrton Filletti. DEN STÖRSTA UTMANINGEN är att se till att fler potentiella kunder får upp ögonen för strängpressade aluminiumprodukter. Det finns inte särskilt mycket litteratur om själva strängpressningsprocessen och många beställare och tillverkare är för dåligt insatta i vilka fördelar och egenskaper aluminiumprofiler har att erbjuda, säger Ayrton Fillietti. Han berättar att ABAL tillsammans med olika brasilianska strängpressningsföretag nu satsar på att öka medvetenheten om aluminium, bland annat genom informationskampanjer riktade till teknik- och arkitektstudenter samt fackfolk. ~ Ett unikt uppdrag Sapa spelar en viktig roll i renoveringen av fotbollsarenan Maracanã i Rio de Janeiro. TEXT KEVIN WIDLIC FOTO SAPA Sapa i Brasilien SAPA HAR TVÅ fabriker i Itu, utanför São Paulo, med totalt över 500 anställda. Strängpressningsfabriken, som är störst, förser den brasilianska marknaden med strängpressade produkter för en mängd olika användningsområden, främst inom byggoch transportindustrin. I den mindre anläggningen tillverkas precisionsrör av aluminium för applikationer inom vätsketransport och värmeöverföring. VEM SOM VINNER finalen i fotbolls-vm på Maracanã i Rio de Janeiro nästa år spelar egentligen ingen roll, eftersom Sapa redan har uppnått ett viktigt mål, nämligen att leverera över 50 ton strängpressade aluminiumlösningar till arenan. I upprustningen av Maracanã, där nästan åskådare såg finalen i 1950 års VM-slutspel, har strängpressade aluminiumkomponenter använts till arenans fasad, entréer och portaler. Kunden ville ha en aluminiumram som var både hållbar och estetisk, säger Marcelo Santos, försäljningschef på Sapa. Sapas anläggning i Itu, nära São Paulo, har dessutom levererat lösningar till arenan Pernambuco i Recife, som också kommer att användas under VM, och arenan Governador Roberto Santos i Salvador, i delstaten Bahia. Sapa har levererat själva stödkonstruktionen till solfångarna som genererar energi till arenan i Salvador. Konstruktionen utgörs av anodiserade och Amandio Nascimento, ägare av Grupo Paris. 8 SHAPES đƫ1.2014

9 På Maracanã-arenan kommer sju av matcherna i fotbolls-vm 2014 att spelas, inklusive finalen. bearbetade profiler av strängpressat aluminium. De två konsulterna Crescêncio Petrucci och Luciene Longo genomförde projektet tillsammans med metallföretaget Grupo Paris och byggföretaget Construtora Odebrecht. NÄR JAG UTBILDADE MIG till arkitekt hade jag och mina klasskamrater olika åsikter om det mesta, men en sak var vi alla överens om: fördelarna med att använda aluminium. Aluminium har unika egenskaper som hög hållfasthet och god prestanda, och det är dessutom vackert att titta på. Det är därför jag än i dag föredrar att arbeta med det här materialet, säger Luciene Longo. När man väl hade bestämt sig för vilket material man skulle använda, var det enligt Amandio Nascimento, ägaren av Grupo Paris, en självklarhet att kontakta Sapa, tack vare bolagets höga kvalitet på produkter och service. När vi fick i uppdrag att leverera aluminiumlösningar till det prestigefyllda Maracanã-projektet kontaktade vi genast Sapa-teamet i Itu. Vi är oerhört stolta över att vara delaktiga i det här unika arbetet, säger han. Marcelo Santos håller med om att det är ett speciellt projekt. När våra medarbetare fick veta att vi skulle leverera aluminiumkomponenter till Maracanã blev de väldigt exalterade. Alla kunder är lika viktiga, men eftersom fotbolls-vm innebär en fantasisk möjlighet för oss brasilianare att visa upp vårt land har vi kanske ansträngt oss lite extra för att uppfylla kraven på leveranstid och produktspecifikationer, säger han.ƫ~ Projektet Plats:ƫ.*Yƫƫ %ƫ%+ƫ!ƫ*!%.+ Leverantör:ƫ,ƫ40.1/%+*/ƫƫ %ƫ 01Čƫ./%(%!* Konsulter:ƫƫ.!/n*%+ƫ!0.1%ƫ+$ƫ 1%!*!ƫ+*#+ Metallföretag:ƫƫ.1,+ƫ.%/ Byggföretag:ƫƫ +*/0.10+.ƫƫ!.!$ đƫƫƫ9

10 nyheter WHITE COLLAR FACTORY är ett koncept för design och konstruktion av nya kontorsbyggnader. Byggnaden kommer att rymma nästan kvadratmeter kontorsyta. Inspirerande vinnare SEX ALUMINIUMPROJEKT uppmärksammades vid arkitekturfestivalen WAF (World Architecture Festival) i Singapore förra året. WAF, som är världens största arkitekturfestival, pågick mellan den 2 och 4 oktober Priser delades ut till projekt i 30 olika kategorier, till exempel kontor, religiösa byggnader, bostäder, skolor och shoppingcentra. Både befintliga och framtida ariktekturprojekt fanns med bland de nominerade bidragen. Första pris i kategorin Framtida experimentella projekt gick till White Collar Factory i London, Storbritannien. Denna spektakulära byggnad kommer snart att resa sig 16 våningar över marken på Old Street Yard i det framväxande Londonkvarteret Tech City Quarter. Det är en kontorsbyggnad med en flerplanslösning som för tankarna till en fabrikslokal. WHITE COLLAR FACTORY har en väl genomtänkt arkitektur som syftar till att öka energieffektiviteten och minska koldioxidutsläppen. Exteriören består av glaspartier varvat med anodiserade aluminiumpaneler försedda med stora stansade hål inspirerat av Jean Prouvés system för monteringsfärdiga byggnader, Maison Tropicale, från 1950-talet. Panelerna bidrar dessutom till att reglera värmeupptagningen. Den södra fasaden får fler fasta partier och den norra fasaden enbart glaspartier. Andra aluminiumprojekt som tilldelades priser under arkitekturfestivalen var: A Simple Factory Building i Singapore; ombyggnaden av Palais Rasumofsky i Österrike; Statoils nya region- och huvudkontor i Norge; akvariet Den Blå Planet i Köpenhamn och shoppingcentret Emporia i Malmö. LÄS MER PÅ: Spännande utveckling inom friktionssvetsning SAPA HAR GENOMFÖRT ett pilotprojekt inom FSW (Friction Stir Welding), där man har testat att använda en bobinadapter ett svetsverktyg med två axlar som svetsar från båda sidor. Det här är en spännande utveckling inom FSW, eftersom det gör att vi kan svetsa tjockare material och ihåliga profiler som tidigare inte gick att svetsa på ett kostnadseffektivt sätt, säger Mike Tozier, teknisk utvecklingschef på Sapa Extrusions i Nordamerika. Enligt honom lämpar sig teknologin bäst för strukturella komponenter till transportsystem och broar samt olika industri- och konsumtions produkter som tillverkas av ihåliga profiler och som kräver en robust hopfogningsmetod. På Sapa är arbetet nu i full gång med att identifiera rätt applikationer och marknadsföra den nya tekniken. 10 SHAPES đƫ1.2014

11 nyheter Elevers syn på framtiden I EN TECKNINGSTÄVLING har japanska skolbarn i åldrarna år ritat hur de tror att aluminium kommer att användas i framtiden. Elever från skolor i Tokyo deltog i tävlingen, som anordnades av Japan Aluminium Association. En del barn har ritat rymdskepp, bilar, flygplan och byggnader av aluminium. Andra har fantiserat om att husdjur kommer att ersättas av robotar i aluminium, och ett bidrag föreställer till och med en skolbuss av aluminium som kan köra under vatten. Det är tredje året i rad som tävlingen genomförs. I skuggan av aluminium UMBROSA NV ÄRƫ!*ƫ!(#%/'ƫ0%((ġ 2!.'.!ƫ2ƫ!4'(1/%2ƫ/+(/'5 Čƫ!((!.ƫ Ę/'1##/',.!ĘČƫ%ƫ1*%'ƫ!/%#*Čƫ0%((2!.ġ '!ƫ2ƫ(1)%*%1)ċƫ+(#!0/ƫ,.+ 1'ġ 0!.ƫ/A(&/ƫ%ƫ 2!.ƫąĀƫ(A*!.ċ ).+//ƫûƫA.//0.0!#%ƫ'.!0/.ƫ '.%*#ƫ!/%#*ƫ+$ƫ%**+20%+*Čƫ+$ƫ+ġ (#!0ƫ/0.A2.ƫ!"0!.ƫ00ƫ/',ƫ,.+ 1'ġ 0!.ƫ/+)ƫ/0%'!.ƫ10ƫ,Qƫ).'*!*ċƫ!ƫ ýƫ!/0ƫ2ƫ,.+ 1'0!.*ƫA.ƫ/!.!ƫ,Qƫ /2!0/!ƫ(1)%*%1)..Čƫ)5'!0ƫ0'ƫ 2.!ƫ)0!.%(!0/ƫ$ #ƫ$Q(("/0$!0ƫ%ƫ ".$Q((*!ƫ0%((ƫ2%'0ƫ/)0ƫ!ƫ!/0!0%/'0ƫ 0%((0(*!ƫ!#!*/',!.*ċƫ Joint venture i Kina invigt och klart SAPA CHALCO Aluminium Products invigdes formellt i november förra året. Joint venture-bolaget ägs till 50/50 av Sapa och Chalco och har sin bas i Chongqing. I denna moderna strängpressningsanläggning finns även en avdelning för forskning och utveckling. Kina är världens största konsument av strängpressade aluminiumprofiler.,.+!*0ƫ2ƫ((0ƫ(1)%*%1)ƫ/+)ƫ *Q#+*/%*ƫ$.ƫ,.+ 1!.0/ƫ A.ƫ"+.0".*!ƫ%ƫ.1'ċ Burkar betalar barnbarnens studier FÖR 30 ÅR SEDANƫ.&!ƫ)!.%'*!*ƫ+ƫ +$*/+*ƫ/)(ƫ(1)%*%1)1.'.ƫ".ƫ00ƫ/,.ƫ%$+,ƫ 0%((ƫ/%*ƫ02Qƫ.*.*/ƫ+((!#!/01 %!.ċ Ģƫ!0ƫ$.ƫ(%2%0ƫ!*ƫ$!(ƫ!(ƫ1.'.ƫ1*!.ƫ Q.!*/ƫ(+,,Čƫ/A#!.ƫ$*Čƫ+$ƫ!.A00.ƫ00ƫ$*ƫ *1ƫA.ƫ1,,!ƫ%ƫ%.'ƫćĀƫĀĀĀƫ +((.ċƫ +ƫ+$*/+*Čƫ/+)ƫ+.ƫ%ƫ!3ƫ%$)+* Čƫ %/+*/%*ČƫČƫ/A(&!.ƫ/%*ƫ1.'.ƫ!*ƫ#Q*#ƫ +)ƫQ.!0ƫ%ƫ/)* ƫ)! ƫ+.!*/ƫ #ƫ%ƫ,.%(Čƫ Qƫ ".!0#!*ƫ!0(.ƫ/+)ƫA/0ƫ".ƫ!)ċƫ đƫƫƫ11

12 profilen KIM HERFORTH NIELSEN En värld av vatten Med akvariet Den Blå Planet vill arkitekten Kim Herforth Nielsen berätta en historia. TEXT LARS ÖSTERLIND FOTO NILS BERGENDAL EN SKIMRANDE metallbyggnaden är formad som en gigantisk strömvirvel och ligger precis intill havet, vilket ger besökarna en föraning om vad som väntar dem innanför dörrarna. Det är Danmarks nya akvarium, Den Blå Planet, vars form är inspirerad av vatten i ständig rörelse. Här kan besökarna vandra genom 53 olika akvarier och se ungefär 450 olika fiskar och andra vattendjur på riktigt nära håll. Vi ville ta besökarna till fiskarna och inte tvärtom, säger Kim Herforth Nielsen. Han är en av delägarna i den danska arkitektbyrån 3XN, som vann World Architecture Festival Display 2013 med sin design av akvariet. MÅLET VAR ATT skapa en naturlig miljö för fiskarna. Det unika med vårt arbetssätt är att vi fokuserar lika mycket på insidan som på utsidan, säger han fick 3XN i uppdrag att rita akvariebyggnaden och ungefär 20 personer har varit involverade i projektet. Arkitekterna kom på idén med strömvirveln efter att ha experimenterat med en mängd olika former och förslag. Det var en lång process att ta fram den slutliga designen av byggnaden. Utmaningen var att hitta ett material som var tillräckligt flexibelt och inte alltför dyrt, säger Kim Herforth Nielsen. Akvariet består av ett antal svängda byggnadsdelar, som ska efterlikna virvlande vatten. Huvudentrén, som man kommer till genom att följa den längsta virvelns armar, leder in i en cirkelformad foajé mitt i byggnaden. Här kan besökarna titta upp genom ett glastak och se in i ett akvarium precis ovanför. De olika avdelningarna är utspridda i de svängda delarna av byggnaden, och det finns ingen bestämd rutt som man måste följa. På så sätt ville 3XN minska köbildningen vid de mest populära akvarierna. Många delar av byggnaden är tillverkade av aluminium. Utsidan är täckt av tusentals diamantformade aluminiumplåtar, som kallas shingles. Arkitekterna var tvungna att förenkla fasadens design och mönster ett flertal gånger för att hålla sig inom budget. 3XN testade många olika material, till exempel glaserat tegel, fiberbetong och glasfiber. Till slut valde jag aluminium-shingles till fasaden, eftersom de reflekterar solen och himlen på ett fantastiskt sätt, säger Kim Herforth Nielsen. På vintern antar byggnaden en annan skepnad, 14 SHAPES đƫ1.2014

13 Kim Herforth Nielsen Bor i:ƫköpenhamn Ålder: 59 Familj:ƫFru och fyra barn Utbildning: MAA/RIBexamen från Århus arkitekthögskola, där han nu är professor i arkitektur Nästa utmaning: Vi har många nya utländska projekt på gång, till exempel en skola i Indien och ett bibliotek i Kanada đƫƫƫ15

14 profilen KIM HERFORTH NIELSEN när iskristaller bildar fascinerande mönster på shingles-plattorna. Akvariet Den Blå Planet är högt beläget på en udde vid havet, norr om Kastrup hamn. Tack vare byggnadens unika form syns den tydligt från luften när man flyger till och från närbelägna Kastrups flygplats. Aluminium har dessutom använts till de stora panoramafönstren i restaurangen, som erbjuder en fantastisk utsikt över havet. KIM HERFORTH NIELSEN SÄGER att aluminium är hans favoritmaterial. Han använder det i någon form i alla byggnader han ritar. Aluminium har så många goda egenskaper. Det är lätt, enkelt att använda, väldigt flexibelt och kostnadseffektivt, säger han. I 3XN:s långsmala, vita kontor, som ligger i en före detta lagerbyggnad i centrala Köpenhamn, är golvet gjort av aluminium. Jag tror att aluminium kommer att användas ännu mer i framtiden. Vi har använt samma lösning i Sjöfartsmuseet i Helsingör. Aluminiumgolvet reflekterar dagsljuset på ett väldigt vackert sätt, säger han. Arkitektbyråns kontor, som ligger i en k-märkt byggnad från 1763, renoverades Det är en stor, öppen vindsvåning i två plan. Ljusinsläppet är begränsat på det övre planet, där alla möten hålls, så ett 40 x 4 meter stort, ljust tak fungerar som kompensation för bristen på naturligt dagsljus. De DEN BLÅ PLANET Danmarks nya akvarium och det största akvariet i norra Europa. Omfattar 53 akvarier med 7 miljoner liter vatten. Den Blå Planet har över djur och 450 arter. Fasaden är täckt med aluminium-shingles, med en yta på kvadratmeter och en vikt på över 40 ton. Bruttoytan är kvadratmeter. Akvariet, som ligger 1,5 km från Kastrups flygplats, öppnade den 22 mars Utmaningen var att hitta ett material som var tillräckligt flexibelt och inte alltför dyrt. Kim Herforth Nielsen vita ytorna och aluminiumgolvet reflekterar ljuset på ett effektivt sätt. 3XN har ritat många offentliga byggnader, till exempel konserthuset Muziekgebouw i Amsterdam, Ørestad gymnasium i Köpenhamn och den nya stationen Stockholm City. Arkitektbyrån ligger dessutom bakom många spektakulära bankoch kontorsbyggnader, som Saxo Bank i Köpenhamn och Swedbanks huvudkontor i Stockholm. Alla byggnader som sticker ut är intressanta. Vår filosofi är att arkitektur påverkar människors beteende, och att byggnaden alltid ska tillföra ett nytt och positivt inslag i den omgivande miljön, säger Kim Herforth Nielsen. Han påpekar att Ørestad gymnasium är ett bra exempel på arkitektur som är både funktionell och estetisk. Där har vi skapat miljöer där människor kan mötas, vilket i sin tur skapar synergier mellan människor, säger han. 16 SHAPES đƫ1.2014

15 UTVECKLING DESIGN I Sapas ProfilAkademi får kunderna lära sig hur man skapar kostnadseffektiva, funktionella och smarta lösningar. TEXT CARI SIMMONS FOTO CLAUDETTE CARRACEDO, CHRIS RYAN Fokus på design KUNDER INOM ALLT fler branscher upptäcker fördelarna med att använda det flexibla, lätta och estetiska materialet aluminium. Det är många som vill lära sig mer om detta mångsidiga material, som används i allt från kaffemaskiner till datorer och bilar. Sapa delar med sig av sin expertis genom olika samarbeten med högskolor och universitet som vill börja erbjuda kurser om aluminiumprofiler inom ramen för sina utbildningsprogram. Kunder och andra intressenter kan lära sig mer om aluminiumdesign via Sapas ProfilAkademi, en flerdagarskurs som genomförs i en rad olika länder (se faktarutan). Här får deltagarna praktisk utbildning under ledning av interna och externa experter som hjälper dem att omsätta idéer till innovativa, funktionella och kostnadseffektiva lösningar. I akademin får deltagarna utveckla sina färdigheter inom aluminiumprofiler. Till sin hjälp har de produktdesigners, metallurger och andra 18 SHAPES đƫ1.2014

16 Bredare perspektiv!/)+* ƫ$*Čƫƫ".ƫ! #!ƫ(),ƫ5/0!)/Čƫ2.ƫ!*ƫ2ƫQ.!0/ƫ!(0#.!ƫ%ƫ,/ƫ.+üƫ('!)%ƫ%ƫ+.0(* Čƫ.!#+*Čƫċƫ DESMOND CHANƫär vd för Wedge Clamp Systems, ett bolag med verksamhet i Vancouver, Kanada, och Suzhou, Kina, som producerar innovativa lyftanordningar för fordonsindustrin.ƫ Vad fick du lära dig om produktdesign i Sapas Profil Akademi? #ƫ$.ƫ(A.0ƫ)%#ƫ00ƫ/!ƫ!ƫ+A* (%#ƫ ) &(%#$!0!.*ƫ)! ƫ,.+ 1'0!/%#*ƫ +$ƫ"./0Qƫ!*ƫ!(ƫ2ƫ!ƫ0!'*%/'ƫ,.+!//!.*ċƫ!0ƫ$.ƫ2.%0ƫ!00ƫ/0+.0ƫ * &!ƫ00ƫ"Qƫ0ƫ!(ƫ2ƫ,/ƫ'+),!ġ 0!*/ƫ%*+)ƫ0!'*%'ƫ+$ƫ'+*/0.1'0%+*Čƫ +$ƫ1,,(!2ƫ,.+ 1'0102!'(%*#!*/ƫ ((ƫ"/!.ċ Hur applicerar du dina nya kunskaper i ditt dagliga arbete? #ƫ$.ƫ(A.0ƫ)%#ƫ00ƫ/!ƫ*5ƫ+$ƫ!üƫ*0(%#ƫ,.+ 1'0!.ƫ10%".Q*ƫ!00ƫ.!.!ƫ,!./,!'0%2ƫ+$ƫ(%2%0ƫ A00.!ƫ,Qƫ00ƫ$A)0ƫ%*/,%.0%+*ƫ".Q*ƫ (1)%*%1)/!.!ƫ,.+ 1'0!.ƫ%ƫ 2. #/(%2!0ċƫƬ Hur skulle du definiera god design? + ƫ!/%#*ƫA.ƫ*A.ƫ)*ƫ(5'/ƫ '+)%*!.ƫ0%((0(*!ƫ2%/1!((Čƫ'A*/(+ġ )A//%#ƫ+$ƫ,.'0%/'ƫ/,!'0!.ƫ%ƫ 102!'(%*#!*ƫ2ƫ*5ƫ,.+ 1'0!.ċƫ đƫƫƫ19

17 UTVECKLING DESIGN interna och externa specialister, säger Peter Hedman, chef för Sapas North American Technical Center i Portland, Oregon, USA. Deltagarna får också möjlighet att arbeta med specifika profiler. Ibland kommer kunderna till oss med en komplicerad konstruktion som är svår att genomföra i praktiken. Efter kursens första dag, när deltagarna har fått lite grundläggande designkunskaper och lärt sig mer om olika användningsområden för aluminiumprofiler, kan de sätta sig ner med någon av våra experter och börja skissa på en lösning, säger Peter Hedman. Vid kursens slut har de ursprungliga konstruktionerna ofta omarbetats till lösningar som hjälper kunderna att spara både tid och pengar och som är enklare att genomföra rent produktionsmässigt. Vi diskuterar olika kostnadsfaktorer. Om man inte är insatt i tillverkningsprocessen är det svårt att skapa kostnadseffektiva profiler, säger Peter Hedman. I Sapas ProfilAkademi får deltagarna dessutom lära sig mer om toleranser och hur olika delar kan anpassas efter varandra. De får också lära sig att förstå och tolka komplicerade industristandarder för toleranser. MÅNGA NYA IDÉER brukar dyka upp efter den inledande presentationen av olika kundprojekt. Här kan deltagarna få inspiration att börja använda lösningar som har tillämpats inom andra branscher. En kund som arbetar med kyltransporter började till exempel använda sig av samma isoleringsteknik som man använder i aluminiumfönster. Under utbildningen delas deltagarna in i mindre grupper, där de får arbeta med olika produkter och lösningar av aluminium. Grupparbetet bidrar till att stimulera den kreativa processen. I en grupp kanske vi till exempel sätter en inköpare, en designer och en vd från olika branscher, för att se hur gruppdynamiken påverkar kreativiteten hos varje enskild person, säger Peter Richter, som är ansvarig för Sapas ProfilAkademi i Sverige. Eftersom deltagarna kommer från olika miljöer, kan alla bidra till gruppen med sina respektive erfarenheter. God design handlar om att se saker och ting ur olika perspektiv, säger Peter Richter. Han ser även ett ökat fokus på design i allmänhet. Det är produktens yttre som vi först lägger märke till. De bolag som inte satsar på design har ingen framtid inom branschen. ~ OM MAN INTE är insatt i tillverkningsprocessen är det svårt att skapa kostnadseffektiva profiler, säger Peter Hedman, chef för Sapas North American Technical Center. Över hela världen SAPAS PROFILAKADEMI finns i över 20 länder över hela världen, i Amerika, Asien och Europa. ÖVER PERSONER har deltagit i Sapas ProfilAkademi sedan starten BLAND DELTAGARNA återfinns designers, tekniker, ingenjörer, produktutvecklare och arkitekter från olika branscher. 20 SHAPES đƫ1.2014

18 FÖREBILDen Innovativ ingenjör Jeffrey Insalaco, chefsingenjör för strängpressade produkter på Sapa, har 13 patent. TEXTƫ ƫ ƫFOTOƫƫ INNOVATIVA GENOMBROTT kommer ofta när saker och ting inte riktigt blir som man har tänkt sig. Då är det viktigt att gå på djupet och ta reda på varför det inte fungerar. Genom att lära sig av sina misstag kan man ofta ta ett steg framåt och utveckla nya teknologier och produkter som så småningom kan leda till patent, säger han. Jag har arbetat med värmeöverföring ända sedan 1985, då jag genomförde ett projekt på universitetet, och under årens lopp har jag utvecklat ett brinnande intresse för det här området. Om man har kul på jobbet blir man också bättre på det man gör, vilket i sin tur leder till bättre resultat. Det jag uppskattar mest med Sapa är att jag får vara innovativ och utforska nya idéer. Jag ägnar mycket tid åt att träffa kunder, prata med produktdesigners och besöka olika produktionsanläggningar för att se hur de integrerar våra material i sina processer. I mitt arbete med patent är jag lite av en konstnär jag genomgår olika kreativa faser. Ett av mina favoritpatent är en särskild process för strängpressning av en grenrörsport. I denna process används flera olika tekniker, pressar, finita element, smörjmedel och ytbeläggningar. Den omfattar alla delar av den grundläggande kursplanen för maskinteknik! Det var en fantastisk känsla att få patent på en komponent som används i 130 miljoner bilar. ~ Jeffrey Insalaco Yrke: $!"/%*#!*&.ƫ ".ƫ/0.A*#,.!//!ƫ,.+ 1'0!. Arbetsplats:,ƫ ƫ%Ƭ(+.% Čƫƫ Ålder: 51 Antal ingenjörer i familjen: 5.ƫĨ%*'(1/%2!ƫ!ûƫ/ƫ/+*ƫ+$ƫ02Qƫ.!.ĩ Fritidsintressen: Ę%00ƫ.!0!ƫA.ƫ)%00ƫ%*0.!//!ċƫ!*ƫ!//10+)ƫ#%((.ƫ&#ƫ 00ƫ/,!(ƫ#+("Čƫ)+0%+*!.ƫ +$ƫ1)#Q/ƫ)! ƫ)%*ƫ0.!ƫ.*.*ċĘ đƫƫ21

19 HÅLLBARHET POWERHOUSE En positiv utveckling Smart design och moderna material gör det möjligt för Norges första energipositiva byggnader att generera mer el än de förbrukar. TEXT ULF WIMAN FOTO SAPA BYGGNADER AV OLIKA SLAG förbrukar enorma mängder energi. I Europa står byggnader för cirka 40 procent av den totala energianvändningen. Noll-energihus och energiplushus är exempel på satsningar som görs för att uppfylla de allt strängare energi- och miljökrav som ställs på dagens byggnader. Den norska alliansen Powerhouse har bevisat att energiprestanda hos nya och befintliga byggnader kan förbättras dramatiskt, även i vårt kalla nordiska klimat. POWERHOUSE BILDADES 2011, med målet att utveckla kommersiella byggnader som producerar mer förnybar energi under sin livstid än vad som går åt till uppförande, material, drift, rivning och slutligen återvinning. Alliansen är ett samarbete mellan fastighetsbolaget Entra Eiendom, byggföretaget Skanska, arkitektbyrån Snøhetta, miljöorganisationen Zero, aluminiumbolaget Hydro och konsultfirman Asplan Viak. Byggnationen av Powerhouse One på Brattørkaia i Trondheim beräknas starta 2014 eller Det blir Norges första och världens nordligast belägna nybyggda energipositiva kontorsbyggnad. På Kjørbo i Sandvika, strax utanför Oslo, kommer man att renovera två befintliga byggnader för att skapa Norges första energipositiva kontorskomplex. Det är arkitektbyrån Snøhetta som ligger bakom den spektakulära och innovativa designen av Powerhouse One på Brattørkaia. Taket och stora delar av fasaden utgörs av byggnadsintegrerade solcellssystem (BIPV, Building-integrated photo- Aluminium har många fördelar, säger Tine Hegli, senior architect på Snøhetta. voltaics). Den kvadratmeter stora BIPV-anläggningen på taket är en av Europas största. För att kunna utnyttja solenergin maximalt sluttar taket med 20 grader åt söder. Med hjälp av värmeväxlare och värmepumpar kommer solcellssystemet att producera el och värme. Havsvatten kommer att användas till uppvärmning och nedkylning. Till fasaden och dess dolda fönsterpaneler krävdes extremt smala profiler, vilket gjorde aluminium till det perfekta materialvalet. Aluminium har många fördelar. Det är ett lätt material som är smidigt att arbeta med och enkelt att anpassa efter de aktuella behoven. Dessutom är det ett levande material som reflekterar ljus på ett vackert sätt, säger Tine Hegli, chefsarkitekt på Snøhetta. Aluminium kan dessutom klara av det hårda klimatet vid den norska atlantkusten. WICONA, EN LEDANDE tillverkare av aluminiumsystem och en del av Sapa Building Systems, står för planering och leverans av aluminiumlösningar till båda projekten. Phillip Müller, seniorkonsult för hållbara byggnader på Sapa, berättar om lösningen: Aluminiumprofiler är lättillgängliga, vilket är en viktig aspekt på Brattørkaia, där det annars skulle bli problematiskt att utföra underhållsoch rengöringsarbeten på grund av byggnadens speciella konstruktion. Vid renoveringen av byggnaderna på Kjørbo krävdes andra lösningar, eftersom man inte hade samma kreativa frihet här som på Brattørkaia. Anodiserat aluminium och trä har använts för 22 SHAPES đƫ1.2014

20 ALUMINIUM HAR ANVÄNTS för att minimera fönsterkarmarnas storlek och maximera de transparenta ytorna. att bevara byggnadens historiska utseende vilket var ett krav från kommunen. Aluminium har använts för att minimera fönsterkarmarnas storlek och maximera de transparenta ytorna. Vi har utvecklat en speciell sorts aluminiumfönster, som kan öppnas utåt och som uppfyller alla krav för passivhus. En så smal karm skulle aldrig ha kunnat tillverkas av trä, säger Phillip Müller. Livscykelperspektivet var en viktig faktor i båda projekten. För en optimal återvinning måste man kunna montera isär allt material på ett strukturerat sätt. Till skillnad från andra material kan aluminium återvinnas gång på gång utan att dess egenskaper försämras, säger Phillip Müller. Powerhouse Kjørbo: DE URSPRUNGLIGA BYGGNADERNA uppfördes 1980 och två av dem ska nu renoveras, med start i januari Varje byggnad är ca kvadratmeter stor. Målsättningen är att nå miljöklassificeringen BREEAM outstanding. Den årliga energiförbrukningen ligger för närvarande på omkring kwh eller 220 kwh/m 2. Beräknad förbrukning (per år, räknat över en livslängd på 60 år): Energibehov för drift: 30 kwh/m 2 Inbyggd energi: 22 kwh/m 2 Produktion av förnybar energi: 68,5 kwh/m 2 Energiförbrukning: ca kwh; 20 kwh/m 2 Solfångarkapacitet: > kwh; 41 kwh/m đƫshapes 23

21 Integrerat rör Kylfläns Dekorformer Ledfunktion Snäpplås Minskad godstjocklek för fjädring Borrillor Screentryck Friktionsmönster Skruvficka på ben Anhåll för skivmaterial Spår Skruvficka Spår för skruv eller nit Bultspår Klackar Spår för gummilist Julgran för fogning mot trä eller plast detalj Oändliga möjligheter Många funktioner kan integreras i en strängpressad aluminiumprofil. Sapas idéprofil visar här några exempel.

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Större, starkare, snabbare, bättre

Större, starkare, snabbare, bättre ett affärs- och teknikmagasin från sandvik coromant 1/15 innovation: Tryck på "print" Större, starkare, snabbare, bättre Ny teknik leder till enorma tidsbesparingar vid Siemens tillverkning av gasturbinhus.

Läs mer

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 Ett magasin från Combitech AB Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 REDAKTIONEN

Läs mer

Lindabs. når allt fler. innovationer. Full go för plåtslageri. Framgång för Plexus. Rainline i rampljuset. Energipass från Astron

Lindabs. når allt fler. innovationer. Full go för plåtslageri. Framgång för Plexus. Rainline i rampljuset. Energipass från Astron Lindabdirect magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande ventilation inneklimat byggsystem byggkomponenter april 2008 www.lindab.com Lindabs innovationer når allt fler Full

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP

Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP Innehållsförteckning ABB 3 ACO HUD Nordic 5 Akzo Nobel 9 Ecohelix 11 FOI 13 GE Healthcare 15 Holmen Paper AB 17 Innventia (och lite om Alfa Laval) 19 Metso 21

Läs mer

ABC I DESIGN OCH SOCIAL INNOVATION. En publikation från Mötesplats Social Innovation

ABC I DESIGN OCH SOCIAL INNOVATION. En publikation från Mötesplats Social Innovation ABC I DESIGN OCH SOCIAL INNOVATION En publikation från Mötesplats Social Innovation Utgivare: Mötesplats Social Innovation Redaktörer: Lotta Solding och Louisa Szücs Johansson Texter: Lotta Solding och

Läs mer

Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9

Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9 Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9 Sveriges största uppfinnartävling för unga Innehåll Varför ska du använda Finn upp... 3 Motiverade elever... 4 Finn upp läroplanen

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld MötSandvik SEPTEMBER 2005 Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld * Procentuell förändring jämfört med samma kvartal föregående år i fast valuta för

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Smarta lösningar ger nya dimensioner På New River Valley-fabriken i USA används 3D-skrivare för att effektivisera monteringen av säkringar

Smarta lösningar ger nya dimensioner På New River Valley-fabriken i USA används 3D-skrivare för att effektivisera monteringen av säkringar EN TIDNING FÖR VOLVOKONCERNENS MEDARBETARE OPERATIONS Vi jobbar i team och hjälper varandra. Keith Ousley, Team Facilitator på New River Valley-fabriken MÖJLIGHETERNAS LAND GENOM ATT LYSSNA PÅ KUNDERNA

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

motsandvik Innovation når nya nivåer sidan 6 #3-2012 nyckeln till framgång

motsandvik Innovation når nya nivåer sidan 6 #3-2012 nyckeln till framgång motsandvik sandvik-koncernens tidning till aktieägare och medarbetare #3-212 Möt Karl Thelen, sidan 11. vd och koncernchef Olof Faxander: Vi står rustade för nya utmaningar. #3-212 nyckeln till framgång

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat forskning innovation tillväxt #2 april 2010 nytt Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat Låter användarna skapa innovation ledare Innovation kräver investeringar innehåll

Läs mer

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd IV den 16 oktober 2008 av Magnus Sjöland jag har ett spännande jobb. Det är ett

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Mångfald för ökad lönsamhet

Mångfald för ökad lönsamhet Mångfald för ökad lönsamhet Emma Meurling Presentation 2004 bodde jag med min familj i London och fick PAUSE stipendiet med möjlighet att studera HR utomlands och skriva en rapport om mångfald. Resultatet

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

DET MAN INTE HAR TESTAT FUNGERAR INTE

DET MAN INTE HAR TESTAT FUNGERAR INTE Nr 4 2014 Pris 49 kronor GUIDEN. Öppna kuverten, genast! JAPAN. När de otrygga jobben tar över DISTANSKRIGET. Pang, du är död! DET MAN INTE HAR TESTAT FUNGERAR INTE Uppfinnaren Gunnar Asplund jobbar för

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer