Verksamhetsberättelse 2009 Konstkonsulentverksamhet Jämtlands län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2009 Konstkonsulentverksamhet Jämtlands län"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2009 Konstkonsulentverksamhet Jämtlands län Barn och Ungdom ZIP - møte kulturliv og skole ZIP är ett interregprojekt där en grupp högstadielärare från Norge och Sverige tillsammans med kulturarbetare har utarbetat pedagogiska arbetsmetoder med användningsområde skola och kultur. Projektet som startade hösten 08 och avslutades hösten 09, har drivits av Midtnorskt filmcenter/trondheim och Länskulturen (hemslöjdskonsulenten, Filmpool Jämtland samt konstkonsulenten). Konstkonsulenten var huvudprojektledare. Projektets mål var : - att finna nya arbetsmetoder för att föra skola och kultur närmare varandra och medverka till ökad förståelse mellan sektorerna undervisning och kultur. - att undersöka möjligheten att integrera kultur i dom ordinarie skolämnena för att på så sätt skapa ett mervärde i undervisningen. Zip finansieras av Europeiska unionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Själva verksamheten i projektet har bestått av gemensamma träffar med norska och svenska lärare, miniprojekt som drivits av lärarna på skolorna i Sverige och Norge, djupintervjuer, styrgruppsmöten, produktion av trycksak samt uppbyggnad av ett kontaktnät mellan norska och svenska lärare. Resultatet från workshops, miniprojekten och utvärderingsintervjuer har sammanställts i en bok. Boken är tänkt att bli ett användbart och inspirerande verktyg för skolan där man på ett tydligt och enkelt sätt visar metoder hur man kan integrera och använda sig av kultur i den ordinarie skolundervisningen. Boken har skickats ut till samtliga högstadieskolor i Jämtlands län och Fylkeskommunerna i Nord- och Sør-Trøndelag. Erfarenheten från ZIP visar att det går att integrera kultur och eget skapande i de ordinarie skolämnena utan att det nödvändigtvis krävs en mängd extra resurser. Man kan åstadkomma mycket med den samlade kunskap som finns i ett lärarlag. Flera av lärarna i ZIP har te.x. rådfrågat och tagit hjälp av bild- och slöjdlärare på sina skolor för att kunna genomföra sina projekt. Förhoppningsvis kan erfarenheterna och de goda råden från våra ZIP-deltagare vara till hjälp och sätta igång en lust att prova egna projekt ute i skolorna. 1

2 Färgfabriken Norr Konstkonsulenten ansvarar för skolprogrammet (högstadie och gymnasieklasser) vid Färgfabriken Norr (start april 2008). Under de tre första åren drivs Färgfabriken Norr som ett EU projekt, där Jämtlands läns landsting är projektägare. Syftet med verksamheten är att införliva samtidskonsten i den ordinarie skolundervisningen, samt att ta avstamp i de olika konstutställningarna och använda dessa som arbets- och diskussionsmateriel i skolan. Konstkonsulent kontaktar och koordinerar skolor i länet, samt genomför visningar/workshops för elever. En viktig del i arbetet med Färgfabriken Norr är att elever i hela länet ska ha möjlighet att besöka Färgfabriken, därför erbjuds elever gratis bussresor till Färgfabriken. Det är ett stort intresse från skolorna att besöka Färgfabriken Norr. Många skolor återkommer, vi har även sett att elever som besökt utställningarna med skolan kommer tillbaka på sin fritid med föräldrar. Det har visat sig att av de skolklasser som besöker Färgfabriken Norr är ett stort antal elever förstagångsbesökare på en konstutställning. Teater och konserter har eleverna tagit del av, men just konstutställningar är lågprioriterat. Anledningen till detta kan vara att många elever kommer från små orter utanför Östersund, det är glesbygd och det kan vara mellan mil för att besöka Östersund som är den närmsta staden. Skolorna som besöker Färgfabriken uttrycker att dom är väldigt nöjda med Färgfabriken Norrs skolprogram. När det gäller besöken från gymnasieskolorna är det en jämn fördelning från de praktiskt yrkesinriktade och de teoretiska programmen. Många skolor använder sig av utställningarna i den ordinarie undervisningen, allt från ämnen som samhälle, teknik, slöjd, bild, historia, engelska etc. Ett stort antal skolelever, från hela länet, har under året besökt och deltagit i olika aktiviteter på Färgfabriken Norr. Totalt har konsthallen under 2009 besökts av 1374 elever/83 klasser, 116 lärare. Dessa kommer från 29 skolor från 6, av 8, kommuner. Skapande skola Länets konsulent/producent grupp jobbar för att på olika sätt stötta skolor/kommuner i arbetet med Skapande skola. I ett första skede skickades en broschyr ut till samtliga skolor i länet, där Länskulturens, Länsbibliotekets och Jamtlis verksamheter presenterades med uppmaning att vända sig till institutionerna för rådgivning och hjälp. För att ytterligare förstärka arbetet var Mångkulturkonsulenten under 2009 en person som specifikt gått in och jobbat med frågan. Konstkonsulenten finns, tillsammans med de övriga konsulenterna, som stöd för kommunerna i länet. I konstkonsulentens fall kan det handla om att finna lämpliga konstnärer som jobbar i skolan, hjälp vid projektansökan mm. Konstkonsulenten har hjälpt följande skolor att hitta lämplig konstnär till Skapande skola verksamhet: Ås skola, Krokoms kommun, keramikworkshop Duveds skola, Åre kommun, fotoprojekt Racklöfska skolan, Åre kommun, keramikprojekt Konstprojekt med asylsökande ensamstående ungdomar Konstkonsulenten har drivit ett projekt där en grupp ensamstående asylsökande pojkar i åldrarna år deltagit. Konstnär Linda Petersson har träffat och jobbat med gruppen en gång i veckan under hösten 08-våren 09. Gruppen har utformat sitt boende genom att arbeta med olika konstnärliga tekniker och uttryck. 2

3 Träffarna har skett på Gamla Tingshuset i Östersund, där det funnits möjlighet att använda lokaler och utrustning (medialabb, screentryck mm). Det har även varit en möjlighet att göra sig hemmastadd på Gamla Tingshuset där det finns olika ungdomsaktiviteter. Projektet är ett led i att aktivera och integrera pojkarna i det svenska samhället. Projektet var ett samarbete med Kompassen Fornborgen/Östersund kommun och Föreningen Tingshuset. The power of Glesbygd Under våren 09 besökte konstnären Tomas "Håkki" Eriksson och fotograf/journalist Billy Söderin högstadieskolorna Hansåkerskolan i Ragunda kommun och Bräcke skola i Bräcke kommun samt fordonsprogrammet på Hjalmar Strömer gymnasieskola i Strömsunds kommun. Tomas och Billy höll workshops och föreläsningar på skolorna där man arbetade med identitet och självförtroende med utgångspunkt från att vara ung i glesbygd. En tanke i projektet har varit att synliggöra unga människor i glesbygd, att lyfta fram det positiva i att leva och verka i en sådan miljö och att ta deras intressen på allvar. Fordonsprogrammet på Hjalmar Strömer gymnasieskola I Jämtlands län har många, företrädelsevis unga män, ett stort motorintresse, en oftast förbisedd grupp i konst och kultursammanhang. Bilden i media när det gäller denna grupp är oftast negativ; unga män i glesbygd som inte vill flytta, vidga sina vyer, studera vidare etc. Genom att anlita konstnären Tomas Eriksson, som själv har en bakgrund från glesbygd (Ljungaverk i Västernorrland) och tar avstamp utifrån det i sitt konstnärskap, samt dessutom ett starkt motorintresse, fanns det goda förutsättningar att nå fram och kunna arbeta med dessa ungdomar. Billy Söderin, som jobbar som journalist och fotograf på Wheels magazine, var självklart även han en person som med lätthet kunde jobba med eleverna. Under veckan i Strömsund jobbade man mycket med attityder, status, hur man uppfattas som motorkille i glesbygd etc. Bräcke skola och Hansåkersskola På dessa skolor jobbade Billy och Tomas mycket med själva orterna. Hur man kan förhålla sig till att växa upp i ett litet samhälle, hur man kan påverka lokalpolitiker, värdegrunds frågor (I Bräcke fanns det uttalade rasistiska strömningar), etc. Tomas och Billy jobbade en vecka på varje skola med årskurs 8. Arbetet på skolorna var en del i projektet The power of glesbygd där även Studieförbundet Vuxenskolan och Rondellprojektet medverkade. Skolturnén arrangerades av Konstkonsulenten och Plural/Coachprojektet. Vuxenskolan arrangerade en föreläsningsturné i länet, där Tomas och Billy föreläste totalt 12 gånger under våren. Tomas "Håkki" Eriksson i Frostviken och Nordli Samarbetet med konstnären Tomas Håkki Eriksson fortsatte under hösten. Nu i ett nytt samarbetsprojekt mellan konstkonsulenten och Mitt-Skandinaviska Regionprojektet. Tomas Eriksson jobbar en stor del av sin tid i Norge i den Kulturelle Skolesekken. Då det Mitt Skandinaviska Regionprojektet är ett Interregprojekt med Norge och Sverige, var det ganska naturligt att anlita Tomas Eriksson som har erfarenhet både från svenska och norska skolor. Det var även självklart med tanke på att de skolelever som skulle medverka bor vid svensk-norska gränsen i små orter i glesbygd (Östersund ligger 25 mil från Gäddede). 3

4 Högstadie- eleverna på skolorna i Gäddede, Strömsunds kommun (Sverige) och Nordli (Norge) jobbade tillsammans i workshops under ledning av Tomas "Håkki" Eriksson. Den första workshopen gick av stapeln i december -09 på Frostviksskolan. Då kom eleverna från den norska skolan till Gäddede. Eleverna jobbade med myter och fördomar kring glesbygd kontra storstad, samt de egna orternas identitet och kristurism. Den andra workshopen genomfördes i Nordli i februari -10 då de svenska eleverna besökte den norska skolan. Elever från Klass 8 i Frostviksskolan och klass 9 i Stortangens skola har deltagit. Mobila Konstverkstan Konstnärer besöker mellanstadieklasser i länet. Eleverna får arbeta och testa olika konstnärliga tekniker beroende på den konstnärliga ledaren. Tyngdpunkten ligger på mötet med en yrkesverksam konstnär samt att på så sätt få möjlighet att arbeta med tekniker som skolan annars inte har möjlighet att erbjuda. Mobila konstverkstan startade hösten 2008 och drivs av konstkonsulenten. Mobila konstverkstan fortsatte hösten 2009 i klass 4, på Norra skolan i Härjedalens kommun, med ett fotoprojekt lett av konstnär Inga Björk. Eleverna arbetade med fotografi under temat: Att iscensätta sig själv eller Vem vill jag vara på bild? Eleverna fotograferade porträtt och tog hjälp av varandra. De använde och experimenterade med olika ljus. Eleverna klädde ut sig eller uttryckte känslor med hjälp av ansiktsutryck, kläder, smink och olika ljussättningar framför kameran. Elevernas arbete ledde fram till en fotoutställning som visades under februari månad 2010 på kommunhuset i Sveg. Framtidens Hälsovård- Sett med Unga Ögon Skolklasser från förskoleklass upp till gymnasiet får arbeta med framtidens hälsovård under handledning av konstnär. Hur kommer framtidens hälsovård att se ut, miljöer, behandlingar, uppfinningar? Genom att låta barn och ungdom arbeta med dessa frågeställningar genom ett konstnärligt arbete kan nya spännande tankar och visioner komma fram. Projektet startade hösten 08. Hösten 2009 ingick Ytteråns skola i Krokoms kommun i projektet. Under ledning av landskapsarkitekt Mirjam Åkerblom fick elever från klass 3, 5 och 6 fick vara med och bygga visioner om hur sjukhusen tillsammans med - och fram för allt - dess omgivningar i framtiden skulle kunna se ut för att skapa en trivsam miljö för barn under en längre sjukhusvistelse. Syftet var att barn i elva- och tolvårsåldern skulle leva sig in i hur omgivningarna kring ett sjukhus skulle kunna se ut för att barn skulle trivas där under en längre sjukhusvistelse. Målet var att barnen i små grupper skulle bygga landskap i vilket sjukhus (ett eller flera) skulle placeras. Sjukhuset/en och landskapet skulle höra samman och skapa en helhet. Innehåll som kom fram handlade dels om att göra, dels om att uppleva. Projektet pågår fram till 2010 med avslut i en utställning i Primusrummet på Östersunds sjukhus, som inspiration för politiker, vårdpersonal, och brukare. Projektet är ett samarbetsprojekt inom Bildkonsten/Jämtlands läns landsting. Totalt har 1848 barn och ungdomar i Jämtlands län, deltagit i olika konstaktiviteter arrangerade av konstkonsulenten. 4

5 Konstnärer KC Nord näringslivsprojekt - konstverk.info Projektets huvudsakliga inriktning är att skapa och förmedla uppdrag inom byggbranschen samt att utveckla konstnärliga uppdrag/gestaltning i vidare mening, ett projekt med målsättning att öka arbetsmarknaden för konstnärer, sammanföra den privata marknaden och dess nya uppdrag med konstnärer och konst - i ett norrländskt perspektiv. Två konstkonsulter från vardera Norrbotten, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg bildar ett arbetslag med huvudansvar för sin hemregion. Länskulturen/konstkonsulenten stöder och är med som delfinansiär. Projektet ägs av KC Nord. Projektet är treårigt, med intention att fortsätta verksamheten efter de tre åren, som mer kan ses som en uppbyggnadsperiod. Konstverk.info samverkar i uppbyggnadsskedet med: Konstnärscentrum Nord Norrbottens Läns Landsting Jämtlands Läns Landsting Landstinget Västernorrland Landstinget Gävleborg Af Kultur Norra Regionen MU Workshop I samarbete med KRO har MU (medverkans och utställningsersättning) workshop genomförts. Konstnärer från Jämtlands län deltog i workshop i Sundsvall eftersom det var för få anmälda i Jämtland för att genomföra en egen workshop. Under 2010 genomförs en informationsträff i Östersund angående MU avtalet och dess tillämpning. Stöd Ekonomiskt stöd till projekt drivna av konstnärer som vänder sig mot allmänheten kan sökas hos konstkonsulenten. Stöd 2009 har utgått till Härke konstcentrum: Inspirationsmöte med textilkonstnären S A Göransson, Grafitti Workshop, Föreningen Like Now: Workshop ekologi och new media art. Teknikstöd Teknikstöd (Videoprojektor, videokamera mm) för konstnärer, finns för utlån till utställningar, projekt mm. Ansöks hos konstkonsulenten. Utskickslista Konstkonsulenten förmedlar information till konstnärerna i länet via epostlista. Nationell och lokal information sprids till de flesta utövande konstnärer i länet. Via listan finns även möjlighet för konstnärer att sprida information vidare. Allmänheten Restore Hope Konstkonsulenten och Mångkulturkonsulenten i Jämtlands län har samarbetat med den mobila utställningen Restore Hope från Riksutställningar. Orter i Härjedalens (Sveg), Bräckes (Bräcke), Krokoms (Föllinge) samt Strömsunds (Hammerdal) kommun besöktes av den mobila utställningen under en veckas tid i maj 09. Utställningen sattes upp på 5

6 centrala platser på orterna, te x utanför den lokala ICA, eller Folkets Hus, medborgarhus etc. Konsulenterna körde runt den mobila utställningsvagnen och befann sig på plats för att diskutera och visa videoverket Restore Hope av den turkiska konstnären Selda Asal. Om videokonstverket Restore Hope: Se mej! är speciellt producerad för Riksutställningar. Här lyfter Selda Asal fram starka livsberättelser från kvinnor i Sverige som tvingas leva gömda på grund av våld, hot och trakasserier från män i sin närhet. Selda Asal uppmärksammar det våld som sker i det tysta och som förekommer i alla kulturer, klasser och sociala sammanhang. Turnén var ett samarbete med konstkonsulenten och mångkulturkonsulenten i samverkan med Härjedalens Kommun, Bräcke kommun samt Hammerdals Konstförening. TRUNK09 Trunk the Nordic art video festival visas vartannat år. Festivalen startade 2003 och har nu arbetats upp till en festival känd både nationellt och internationellt. Festivalen genomfördes under en helg i november på biograf Regina. Årets festival hade fokus på fyra konstnärskap. Till de tidigare festivalerna har konstnärer sänt in arbeten för jurering. Mängden insända videoverk har ökar kraftigt från år till år och 2007 fick vi nöjet att ta emot ca 650 videor, varav 100 visades års festival handlade om fördjupning och att följa processer och utveckling. Istället för att visa en stor mängd filmer av många olika konstnärer, bjöds ett fåtal konstnärer in för att visa upp sin produktion av konstvideo. De inbjudna konstnärerna har alla tidigare deltagit i TRUNK med en eller ett par filmer. Genom att koncentrera sig till ett fåtal konstnärer hade festivalen möjlighet att erbjuda publiken ett unikt tillfälle att följa dessa konstnärer från studietiden fram till idag då de fått en internationell karriär. De inbjudna konstnärerna var: Jannicke Låker från Norge, Per Teljer från Sverige, Katarzyna Korzyra från Polen, samt Shahram Entekabi från Iran. Festivalen drivs av Konstkonsulenten tillsammans med konstnär Hans Kvam i samarbete med Folkets Bio Östersund. Konstföreningar Samtal Konstnär Har pågått några år och fortsatte även Föreläsningsserien är ett konstbildningsprogram där yrkesverksamma konstnärer från länet besöker konstföreningarna och håller föreläsningar. Konstnären berättar om sitt eget konstnärskap, men kan även beröra konstriktningar, olika konstverk, och andra konstnärer. Syftet med Samtal Konstnär är att ge konstföreningar möjlighet till ett personligt möte med en yrkesverksam konstnär. Att en konstnär själv berättar om sin konst ger en fördjupad dimension av konsten. Att dessutom få möjlighet till ett samtal/diskussion med konstnären ökar förståelsen och ger en spännande inblick hur en skapandeprocess verkar. För konstnären är det också värdefullt att kunna möta en publik i ett annat sammanhang än enbart i en 6

7 utställningslokal. På detta sätt kan konstnären fördjupa sitt resonemang med en publik och förhoppningsvis kan en dialog uppstå. Samtal Konstnär startade 2006 Under 2009 har 4 st föreläsningar arrangerats i i olika kommuner. Konstens vecka Konstkonsulenten haft ett tätt samarbete med Sveriges Konstföreningar Jämtland- Härjedalen, när det gäller administration och samordning under Konstens vecka. Jämtlands län är ett av de län i Sverige som har mest aktiviteter under Konstens vecka, alltifrån utställningar, workshops, föreläsningar mm. Övrigt Samrådsmöten Konstkonsulenten, konsthandläggaren och konstnärlig rådgivare från KRO (byts ut vartannat år), träffas ca varannan månad. Samrådet är ett forum där beslut om uppdragstagare i samband med miljögestaltning tas, vissa inköp diskuteras mm. Samverkansträffar hålls 2 ggr/år och består av konstkonsulenten, konsthandläggare/bildkonsten, KROrepresentant, representant från Jämtlands Läns museum samt representant från Östersunds kommun. Konsulent/producentmöten Återkommande 1 ggr/månaden. Konsulenter och producenter inom länet: Länsbiblioteket, Hemslöjden, Filmpool Jämtland, Jamtli, Estrad Norr, Länsteatern, Riksteatern, Landsarkivet, coachprojektet samt interregprojektet Rondell, träffas och samarbetar. Karin Kvam Länskonstkonsulent Jämtlands Län Bildkonsten/Länskulturen Östersund Tfn mob

8 8

Verksamhetsberättelse Konstkonsulenten Jämtlands län 2007

Verksamhetsberättelse Konstkonsulenten Jämtlands län 2007 Verksamhetsberättelse Konstkonsulenten Jämtlands län 2007 Barn och Ungdomar Stjärnor Konstkonsulenten har konsulterats och gett bidrag till skolprojektet Stjärnor, på Tavelbäckskolan, Östersund, åk. f

Läs mer

Verksamhetsberättelse Konstkonsulenten Jämtlands län 2008

Verksamhetsberättelse Konstkonsulenten Jämtlands län 2008 Verksamhetsberättelse Konstkonsulenten Jämtlands län 2008 Konstkonsulentens huvudansvar är barn och ungdom/konstpedagogik, utåtriktad konstverksamhet i länet/konstföreningar samt arbete med professionella

Läs mer

Under 2010 har Färgfabriken Norr besökts av 1784 elever/98 klasser, 143 lärare från 29 skolor från samtliga kommuner i Jämtlands län.

Under 2010 har Färgfabriken Norr besökts av 1784 elever/98 klasser, 143 lärare från 29 skolor från samtliga kommuner i Jämtlands län. KONSTKONSULENTVERKSAMHET I JÄMTLANDS LÄN 2010 Bildkonsten kallas bildkonstverksamheten inom Jämtlands läns landsting. Den består av länskonstkonsulenten och konsthandläggare. Konstkonsulenten och konsthandläggaren

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom att fylla i FORMULÄR FÖR KONSTNÄRER.

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016 1(5) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

utdrag ur ansökan till MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

utdrag ur ansökan till MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Projektet Afrovadå vadå afrofobi? utdrag ur ansökan till MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Syfte Projektet är planerat som ett treårigt projekt med övergripande mål att motverka och

Läs mer

Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan

Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Bakgrund - problembeskrivning Strömsunds kommun är den nordligaste av Jämtlands läns kommuner. Strömsund är en vacker glesbygdskommun,

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016!

Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016! 1 ( 6) Ansökan om! Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016! För några år sedan väcktes tanken av tjänstemän vid Västra Götalandsregionens kultursekretariat att Nätverkstan

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

- integration kan vara drama. självförtroende och engagemang. På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt

- integration kan vara drama. självförtroende och engagemang. På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt På lika villkor SAMMANFATTNING - integration kan vara drama BAKGRUND delaktighet, självförtroende och engagemang På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt som pågår under tiden 1 april 2013-31 mars

Läs mer

Verksamhetens idé och organisation av utbildningen och undervisningen

Verksamhetens idé och organisation av utbildningen och undervisningen LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1 (9) 2013-08-08 Lärande Hulans enhets förskolor Marianne Lång-Ohlsson Förskolechef 0302 521320 marianne.lang-ohlsson@lerum.se Kvalitetsrapport för förskolorna på Hulans enhet

Läs mer

Bilaga 8. Pilotkommunernas egna erfarenheter

Bilaga 8. Pilotkommunernas egna erfarenheter Bilaga 8 Pilotkommunernas egna erfarenheter 95 Erfarenheter från Luleå kommuns deltagande i IESN-projektet 2009-2011 Miljökontoret i Luleå har deltagit i projektet med sammanlagt elva personer + miljöchefen

Läs mer

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 1 HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 Organisation kring Skapande skola Skolledning och Kultur på kommunen fastställer tillsammans riktlinjer för skapande skola. Arbetet är förankrat hos rektorerna

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Skolbioplan. 2013-05-07 Vår referens. Malena Sandgren Enhetschef KBU KN-KFÖ-2013-01205

Tjänsteskrivelse. Förslag till Skolbioplan. 2013-05-07 Vår referens. Malena Sandgren Enhetschef KBU KN-KFÖ-2013-01205 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-07 Vår referens Malena Sandgren Enhetschef KBU Tjänsteskrivelse Förslag till Skolbioplan KN-KFÖ-2013-01205 Sammanfattning Kulturförvaltningen inrättar

Läs mer

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling.

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt. Våra 19 medlemsteatrar

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst

Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst Utbrott av Lennart Rodhe Barnavårdscentralens väntrum, Lugnviks HC Riktlinjer och rutiner för Jämtlands läns landsting Bilaga till bildkonstpolicy Riktlinjer och rutiner för 2 (7) Riktlinjer och rutiner

Läs mer

Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 / 2015 Granås förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och

Läs mer

Praktikrapport. Göteborg & Co, Media Center

Praktikrapport. Göteborg & Co, Media Center Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborg universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Kursansvarig: Marie Carlsson Våren 2011 Av: Emma Ask emmaask@gmail.com 2011-05-31 Praktikrapport

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Dalarna 2011-2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Nordiska måltidsberättelser

Nordiska måltidsberättelser 2009-05-07 Nordiska måltidsberättelser 1. Projektledare, e-post och telefon Tomas Carlsson, tomas.carlsson@hellefors.se, 070-2122591, 0591-64136 2. Projektstart och slut samt erhållna medel från NNM Tiden

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg? Tjänsteskrivelse Datum 2010-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Skolkulturplan. ett gott liv. -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun. Godkänd av bildningsnämnden nden 2016-03-23, 25

Skolkulturplan. ett gott liv. -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun. Godkänd av bildningsnämnden nden 2016-03-23, 25 Skolkulturplan ett gott liv -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun Skolkulturplanen, ett gott liv bygger på: -Barnkonventionen -Förskolan och grundskolans styrdokument -Relevant, en

Läs mer

Young Baltic Narratives ungas filmer inom Central Baltic Archipelago and Islands

Young Baltic Narratives ungas filmer inom Central Baltic Archipelago and Islands - KUN 2009-09-15, p 4 KUN 2009/536 Handläggare: Kerstin Olander Young Baltic Narratives ungas filmer inom Central Baltic Archipelago and Islands 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Foto: Tomas Ohlsson. Vi väntar på dig.

Foto: Tomas Ohlsson. Vi väntar på dig. Foto: Tomas Ohlsson Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2016 Utbildningar och träffar 2016 JANUARI 29 30 Planeringsdagar för Distriktet i Västerbotten, Västerbotten Alla som är medlemmar i en lokalföreningsstyrelse

Läs mer

Projektbeskrivning. Burkpojken. Teater Arcadia

Projektbeskrivning. Burkpojken. Teater Arcadia Projektbeskrivning Burkpojken Teater Arcadia Projektidén Med uppförandet av Christine Nöstlingers Burkpojken vill vi närma oss de barn i Västra Götalandsregionen som snart kommer att tas upp i tonårens

Läs mer

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 1 Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 Under några månader runt årsskiftet 2006/2007 har ett antal förskolor besökts i Örnsköldsviks kommun. Syftet var att undersöka hur arbetet med utepedagogik

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken Karlstad Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektorsgruppen Magnus

Läs mer

Dokumentation temagrupp: Kultur i skolan Första mötet 4 juni 2012

Dokumentation temagrupp: Kultur i skolan Första mötet 4 juni 2012 Dokumentation temagrupp: Kultur i skolan Första mötet 4 juni 2012 Samtalsledare, Daniel Eriksson, Örebro kommun Dokumentatör: Jerry Eriksson, Örebro läns landsting Dokumentation FAKTA Vad säger utvecklingsområdena

Läs mer

Kultur Skånes mötesplats Halvlek kulturplan, Victoriateatern i Malmö 2 september 2014

Kultur Skånes mötesplats Halvlek kulturplan, Victoriateatern i Malmö 2 september 2014 Kultur Skånes mötesplats Halvlek kulturplan, Victoriateatern i Malmö 2 september 2014 Dokumentation från World Cafésamtalen World Café: Bordssamtal 1-4 Omgång 1: Tankar och reflektioner om grundidén om

Läs mer

... Blir skjutsad med bil. Blir skjutsad med bil med kompisar (samåkning) Bli skjutsad med bil med kompisar (samåka)

... Blir skjutsad med bil. Blir skjutsad med bil med kompisar (samåkning) Bli skjutsad med bil med kompisar (samåka) Bilaga 1: Enkät om resvanor Namn:. Klass:... Enkät om resvanor På skolan pågår just nu ett arbete med att ta fram en skolreseplan. En skolreseplan ska lyfta fram frågor att arbeta med när det gäller trafiksäkerhet,

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Vid pennan: Anders Gustavsson KRO/KIF Introduktion Konstkonsulent Anne Lang hälsade alla välkomna. Sven Lundström, museichef Hallands

Läs mer

Lokal målplan Svenska Skolan i Wien 2015-2016

Lokal målplan Svenska Skolan i Wien 2015-2016 Svenska Skolan i Wien Scheibelreitergasse 15 AT-1190 Wien Tel... +43-(0)1-320 79 80 E-Mail... svenskaskolan@svenskaskolan.at Website... www.svenskaskolan.at ZVR-Zahl 972744415 Wien 25 augusti 2015 Lokal

Läs mer

Presentation av Björkängens förskola

Presentation av Björkängens förskola Presentation av Björkängens förskola Vår förskola startade 1 oktober 1990 och tillhör Närlunda rektorsområde. Vi är en förskola i utveckling som har inspirerats av Reggio Emilias filosofi och tankar om

Läs mer

Professionsutvecklande grupphandledning för pedagoger

Professionsutvecklande grupphandledning för pedagoger Professionsutvecklande grupphandledning för pedagoger En intervjustudie om hur pedagoger beskriver sin erfarenhet av professionsutvecklande grupphandledning Christina Almqvist Anna Holmberg Vår presentation

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Litteraturhuset i Sandviken för barn och unga. Seminarium 23 februari 2011 Språkstimulans genom estetiska uttrycksformer Plats: Folkets Hus, Sandviken

Litteraturhuset i Sandviken för barn och unga. Seminarium 23 februari 2011 Språkstimulans genom estetiska uttrycksformer Plats: Folkets Hus, Sandviken SAMMANFATTNING Litteraturhuset i Sandviken för barn och unga Seminarium 23 februari 2011 Språkstimulans genom estetiska uttrycksformer Plats: Folkets Hus, Sandviken Seminariedagen innehöll information

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Sammanfattning av alla SoL-uppdrag på Gotland VT07

Sammanfattning av alla SoL-uppdrag på Gotland VT07 31 augusti 2007 Sammanfattning av alla SoL-uppdrag på Gotland VT07 Vad har SoL-uppdragen handlat om? Fole skola, åk F-2, har arbetat med hembygdens historia och hur denna har format kulturen. Detta har

Läs mer

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? ationer med ch våld. Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? FÖRORD Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas

Läs mer

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig?

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? Foto Maria Pålsson Svalövs kommun Välfärdsberedningen Maj 2010 1 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3

Läs mer

Resursskolan Karlskrona kommun. Emotionell, social och kognitiv utveckling

Resursskolan Karlskrona kommun. Emotionell, social och kognitiv utveckling Resursskolan Karlskrona kommun Emotionell, social och kognitiv utveckling Uppdraget Resursskolorna bedrivs med stöd i grundskoleförordningen kap. 5 5 och är en unik möjlighet för grundskoleelever att under

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007

KVALITETSREDOVISNING 2007 KVALITETSREDOVISNING 2007 Klockarbacken Föreståndare Jenny Bengtsson Ordförande Madeleine Andersson Adress Axénsv 11 Postadress 591 97 Motala Telefon 0141-220410 Fax 0141-220411 E-post info@klockarbacken.se

Läs mer

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Närvarande: Petra Rantatalo, Region Västerbotten Åsa J-Persson, Åsele kommun Tage Markusson, Västerbottensteatern Brage Sundberg,

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi för regionen?

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi för regionen? Bilaga 7 KARTLÄGGNING Denna kartla ggning syftar till att ta fram information om hur Regionförbunden i Kalmar län, Jönköpings län, Kronobergs län, Region Blekinge jobbar fo r att attrahera nyanla nda akademiker

Läs mer

Plan för Hökåsens förskolor

Plan för Hökåsens förskolor Plan för Hökåsens förskolor I enheten Hökåsens förskolor ingår: Hökåsens förskola, Isbjörnens förskola samt Arkens förskola. Barn och medarbetare har rätt till en trygg arbetsmiljö och att ej bli utsatta

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

För information, sök projektledaren Jan Henriksson, telefon:070 6078255 E post: jan.henriksson@bd.komforb.se

För information, sök projektledaren Jan Henriksson, telefon:070 6078255 E post: jan.henriksson@bd.komforb.se AUGUSTI 09 Vi kan blicka tillbaka på en sommar med sol i hela länet och förhoppningsvis har det gett oss extra laddning nu när vi så sakta börjar gå mot den gnistrande årstiden. Vi i Kommunförbundet Norrbotten

Läs mer

Folkhälsorådet. 1. Öppnande och justerare Ordförande Inge Östlund (C) hälsade välkommen till dagens möte. Camilla Ollas Hampus (C) valdes att justera.

Folkhälsorådet. 1. Öppnande och justerare Ordförande Inge Östlund (C) hälsade välkommen till dagens möte. Camilla Ollas Hampus (C) valdes att justera. PROTOKOLL 1(5) Datum 2015-11-24 Stab och serviceförvaltningen Kanslienheten Folkhälsorådet Plats Källan Datum 2015-11-24, kl 09.00 11:15 Deltagare Inge Östlund (C), ordförande Camilla Ollas Hampus (C)

Läs mer

FÖRSTUDIE: MEDBORGARDIALOG

FÖRSTUDIE: MEDBORGARDIALOG FÖRSTUDIE: MEDBORGARDIALOG VAD ÄR FÖRSTUDIE: MEDBORGAR Jagvillhabostad.nu erhöll under våren 2010 ekonomiska medel från Allmänna Arvsfondens satsning Vi deltar för att under ett års tid genomföra en förstudie

Läs mer

Levnadsvillkor för människor med funktionshinder

Levnadsvillkor för människor med funktionshinder Levnadsvillkor för människor med funktionshinder En beskrivning av levnadsvillkoren i Västra Götaland och nationellt Lättläst version Handikappkommittén 2003-11-06 Innehåll Sida Inledning 2 Arbete 3 Hur

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Den moderna lärlingen. larlingibutik.se

Den moderna lärlingen. larlingibutik.se Den moderna lärlingen Ett försprång mot andra företag när det gäller att få de bästa medarbetarna Gymnasieutbildning med stöd av branschen för ambitiösa framtidsinriktade elever som vill lära sig ett yrke

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning för Bokebo förskola Ölycke ro. läsåret 2007 2008 O:\Kvalitetsredovisning\Kvalitet 2007-2008\Förskolan\Instruktion.doc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Presentation av rektorsområdet

Läs mer

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan Gullspångs kommun Gullspångs kommun har reviderat sin barn- och ungdomskulturplan och den nya planen sträcker sig

Läs mer

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa 11 målområden som stödjer det nationella folkhälsomålet 1. Delaktighet och

Läs mer

Genomförande av Värmlandsstrategin

Genomförande av Värmlandsstrategin PM Sida 1(5) Datum 2015-11-30 Dnr RV 2013-626 Enheten för kommunikation Malin Wikner, 054-701 10 77 malin.wikner@regionvarmland.se Odd Råberg, 054-701 10 97 odd.raberg@regionvarmland.se Enheten för regional

Läs mer

Några avgränsningar har valts för handlingsplanen. Stadsbyggnadskontoret antas vara huvudaktör och platsutveckling står i fokus för arbetet.

Några avgränsningar har valts för handlingsplanen. Stadsbyggnadskontoret antas vara huvudaktör och platsutveckling står i fokus för arbetet. Handlingsplan Inledning Handlingsplanen är en del i den Master Class om urbana gemenskaper, aktivism och medborgardeltagande som hållits inom Nordic City Network under hösten/vintern 2015/2016. Handlingsplanens

Läs mer

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning Sida 1 (9) 1 Politisk inledning 2a stycket Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal

Läs mer

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION Älvkarleby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION AmI har till uppgift att vara en väg ut till arbetslivet. De aktiviteter och insatser AmI erbjuder avser att ge personer en

Läs mer

/<r r"<6 Uppsala 2014-11-25

/<r r<6 Uppsala 2014-11-25 KS 12 17 DEC 2014 UPPSALA KOMMUNSTYRELSE ink. 2014-12- 0 5 Diarienr.. Z o 0 _ 0( :fa /

Läs mer

Gerd menade att det är bra om broschyren är i pdf-format eftersom den då är lätt att skicka vidare.

Gerd menade att det är bra om broschyren är i pdf-format eftersom den då är lätt att skicka vidare. 1(5) NVF-möte med utskottens ordförande och sekreterare Datum: 2013-10-07 Plats: Möte via Lync Närvarande: Se deltagarförteckning, bilaga 1 Mötet öppnas Annelie Nylander öppnade mötet och hälsade alla

Läs mer

Värsta möjligheten Den röda SYV-tråden VÄRSTA MÖJLIGHETEN. Den röda SYV-tråden. Åk 9. Åk 7

Värsta möjligheten Den röda SYV-tråden VÄRSTA MÖJLIGHETEN. Den röda SYV-tråden. Åk 9. Åk 7 VÄRSTA MÖJLIGHETEN Den röda SYV-tråden Åk 9 Åk 7 1. Inledning s 3 2. Styrdokument s 5 3. Definition av vägledning s 8 4. Minsta gemensamma nämnare för elever i Växjö kommun s 10 5. Mål att uppnå s 11 6.

Läs mer

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND Projektutlysning för internationellt samarbete som finansieras av europeiska socialfonden Ansökningsanvisning 15.4.2016 PROJEKTUTLYSNING

Läs mer

SATSA PÅ DANSKONSTENS UTVECKLING I GÖTEBORG BAKGRUND

SATSA PÅ DANSKONSTENS UTVECKLING I GÖTEBORG BAKGRUND SATSA PÅ DANSKONSTENS UTVECKLING I GÖTEBORG BAKGRUND Med 35 års erfarenhet och verksamhet i danslivet har vi länge varit bekymrade över utvecklingen inom danskonsten i Göteborg. Danskonsten i Göteborg

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Bikupan period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Bikupan period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Bikupan period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning s. 2 2 Inledning..s. 7 3 Informanternas könsmässiga fördelning

Läs mer

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 Antagen av North Swedens ägarråd 19 december 2007 Innehåll Introduktion...3 1. Bakgrund...3 1.1 Historik...3 1.2 Mål...3 1.3 Organisation... 3 2.

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor)

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Gymnasieskola Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Skolsyster Ingela Bergling, Specialpedagog Agneta Ernstson, Kurator Åsa Berg Alma Lindblom, Elevrådsordförande

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (5) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2007 2009 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

Praktikrapport Praktikplats Praktikperiod Handledare Praktikplatsen

Praktikrapport Praktikplats Praktikperiod Handledare Praktikplatsen Praktikrapport Praktikplats: Central Sweden, Belgien Praktikperiod: 16 augusti - 16 januari, heltid Handledare: Maria Lunander, Director, Central Sweden Rue du Luxembourg 3, BE-1000 Bruxelles, Belgique,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Rudbeckianska gymnasiet, Västerås Goda exempel vt 2009. Global klass

Rudbeckianska gymnasiet, Västerås Goda exempel vt 2009. Global klass Global klass Arbetet med Global klass under tio år, där två andra gymnasieskolor i Västerås också är involverade, har inneburit ett systematiskt utvecklingsarbete vad gäller fältstudiemetodik och ämnesövergripande

Läs mer

Fullföljt gymnasium viktigt för unga på arbetsmarknaden

Fullföljt gymnasium viktigt för unga på arbetsmarknaden PRESSMEDDELANDE 2014-10-02 Från Skolverkets hemsida www.skolverket.se Fullföljt gymnasium viktigt för unga på arbetsmarknaden 75 procent av ungdomarna som har fått slutbetyg med behörighet till högskolan

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 140326 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 Sammafattning I den sjunde träffen sammanfattade de lokala lärande nätverken vad det gett dem at delta i det lärande

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor GULLSPÅNGS KOMMUN - DÄR KOMMUNEN OCH FÖRENINGSLIVET SKAPAR KULTUR TILLSAMMANS FÖR ATT ÖKA TILLVÄXTEN PROJEKTPLAN

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Vimmerby gymnasium Likabehandlingsgruppen. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barn- och utbildningsförvaltningen Vimmerby gymnasium Likabehandlingsgruppen. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Vimmerby gymnasium Likabehandlingsgruppen Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Vision...1 2. Bakgrund...2

Läs mer

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 08.30 Samling med kaffe Program några hållpunkter 09.00 Kort om

Läs mer

Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård

Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård 2014-09-09 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/460-141 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Viktiga händelser under året... 3 2 Mål och resultat... 4 2.1 Förbättra servicen till medborgare och företagare

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 1 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Skolområde 3 Junibacken och Ängens Förskolor 2014-2015 Förskolechef: Carin Hagström 2 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1Det systematiska kvalitetsarbetet... 3 1.2 Kvalitetshjul...

Läs mer

Sista ansökningsdag: Stöd till samarbete med tredje land (Indien och Kina): Måndagen den 15 oktober 2007

Sista ansökningsdag: Stöd till samarbete med tredje land (Indien och Kina): Måndagen den 15 oktober 2007 kulturrådet 2007-08-16 information från kulturkontakt sverige EU:S NYA KULTURPROGRAM UTLYST FÖR ANSÖKAN EU-kommissionen har den 7 augusti 2007 publicerat den andra utlysningen för det nya kulturprogrammet

Läs mer

NORDENS BISKOPS-ARNÖ S-746 93 Bålsta. Tel. +46 (0)171 826 70. E-post: exp.biskops-arno@folkbildning.net

NORDENS BISKOPS-ARNÖ S-746 93 Bålsta. Tel. +46 (0)171 826 70. E-post: exp.biskops-arno@folkbildning.net NORDENS BISKOPS-ARNÖ S-746 93 Bålsta. Tel. +46 (0)171 826 70. E-post: exp.biskops-arno@folkbildning.net Till de nordiska författarföreningarna Författarseminarier vid Nordens Biskops Arnö 2009 Biiskops

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten 2011-2012 Innehållsförteckning Plan för likabehandling

Läs mer