Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad 2012-05-22. Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på www.vintunnan."

Transkript

1 Brf Vintunnan Fårbetesvägen, Linköping Styrdokument Läs mer på 1 (12)

2 När du köper en bostadsrätt blir du medlem i en bostadsrättsförening och får en andel i den. Du äger rätten att bo i din lägenhet och har ansvar för att reparera och underhålla den. Bostadsrättsföreningen ska godkänna nya medlemmar och fattar beslut om större förändringar i fastigheten. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och den väljs vid föreningens årsmöte. Bor du i en bostadsrätt betalar du en avgift till föreningen som äger fastigheten. Avgiften går enbart till föreningens kostnader. Vi har alla därför ett eget intresse i att omkostnaderna hålls nere. Detta innebär att alla tillsammans har ett ansvar för skötsel av husen, garagen, gården och planteringar. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Vi tillsammans är föreningen! 2 (12)

3 Innehållsförteckning Autogiro... 4 Avstängning vatten... 4 Biltvätt... 4 Brandsläckare... 4 Brandvarnare... 4 Bygglov... 4 Digital-TV... 4 Djur... 4 Felanmälan... 5 Färgpolicy... 5 Försäkringar... 5 Garage... 5 Golvbrunn i våtutrymme... 5 Grillning... 5 Gula Huset Gemensamma utrymmen... 5 Hastighetsgränser... 6 Hemsida... 6 Hyra ut i andra hand... 6 Inflyttning... 6 Infästning fasad... 6 Låsöppning via Taxi... 6 Lägenhetspärm... 6 Mattor... 7 Nyckelkort... 7 Nyckelvärdar... 7 Nycklar, extra... 7 Odlingslotter... 7 Ordning & Reda... 7 Parkering... 7 Snabbkopplingar... 7 Sopcontainer... 8 Stadgar... 8 Städdagar... 8 Tappen... 8 Trädgårdar... 8 Tvättstugan... 8 Utflyttning... 8 Ventilation... 9 Vinden... 9 Årsstämma... 9 Kontaktuppgifter Styrelsen (12)

4 Autogiro Det går utmärkt att betala sin månadsavgift via autogiro. Kontakta vår ekonomiska förvaltning i Norrköping, ff Fastighetsservice. Kontaktuppgifter finns på hemsidan. Avstängning vatten För er som har kök i markplan, avstängningen finns i skåpet under inbyggnadsugnen För er som har kök i ovanplan. Avstängningen finns i badrummet, bredvid toalettstolen. OBS! Kranarna kan vara flyttade och då ska man kunna nå dem via en inspektionslucka i väggen. Det är bostadsrättshavarens ansvar att känna till var vattenavstängningen till lägenheten finns. Biltvätt Det är inte tillåtet att tvätta sin bil inom området. Brandsläckare Finns på två allmänna platser, i tvättstugan och i kvarterslokalen. Om man har använt någon av dem, kom ihåg att anmäla till någon i styrelsen så att återfyllning sker. Brandsläckarna ska alltid vara i användbart skick ifall olyckan är framme Brandvarnare Ska bytas ut var 10:e år pga. att funktionen försämras avsevärt med åren. Bygglov Ur stadgarna 29: "Bostadsrättsinnehavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten eller tillhörande utemiljö utan tillstånd av styrelsen". OBS! Den enskilde medlemmen ska även söka bygglov hos Byggnadsnämnden. Digital-TV Föreningen har kollektiv digital-tv hos Telia. Till varje lägenhet ingår 2 digital-tv-boxar, en RGW med tillbehör och kanalpaket Lagom (för aktuellt kanalutbud se Allt detta ingår i månadsavgiften. Vid avflyttning ska båda boxarna med tillhörande utrustning lämnas kvar i lägenheten. Har du frågor eller problem med din digital-tv? Ring Telia Kundtjänst på tel eller Telia Support på tel Djur Ägare till lösspringande djur samt hundar, har ansvar för att ta upp avföring efter djuret. Områdets sandlådor fungerar inte som kattlådor. Till hundägare vädjas att inte rasta hunden på gräsmattor inom området. 4 (12)

5 Felanmälan Felanmälan kan göras dygnet runt till ff Fastighetsservice via Internet på eller på telefon Läs först dokumentet Föreningens resp. boendes åtaganden. Om du är osäker på vem som tar kostnaden, kontakta då styrelsen innan du felanmäler. Färgpolicy Medlem ansvarar för invändigt underhåll av lägenheten samt även en del underhåll utvändigt som förråd, fönster, fönsterbågar, dörrar och vindskydd. Föreningen tillhandahåller färg, enligt fastställd färgpolicy, för underhåll utomhus. Dock tillhandahålls ej färg till bostadsrättshavarens egna snickerier t.ex. staket. För att se vilken färgnyans som gäller så finns det färgprover uppsatta i tvättstugan. Färgpolicyn hittar du på hemsidan. Försäkringar Föreningen har tecknat kollektivt bostadsrättstillägg från och med 1/1-2012, man behöver alltså som boende inte teckna detta bostadsrättstillägg på sin hemförsäkring från och med detta datum. Månadspremien betalas av föreningen. Självrisk samt åldersavdrag betalas av den boende. Föreningen har en försäkring för sanering av skadedjur. Om du har problem med detta, kontakta Länsförsäkringar. Om det finns ett akut behov av myrdosa, kontakta styrelsen. Garage Garage i länga ingår i månadsavgiften. Golvbrunn i våtutrymme Föreningen står för materialkostnaden vid byte av golvbrunn vid badrumsrenovering. Max 500 kr utbetalas mot uppvisande av kvitto. Försäkringsbolaget kräver alltid att arbete i våtrum ska vara fackmannamässigt utfört, alltså enligt Boverkets byggregler, gällande branschregler samt monteringsanvisningar för samtliga material. Grillning Grilla gärna, men flytta ut grillen från husväggen. Grilloset kommer in i inluftstrumman till lägenheten ovanför. Gula Huset Gemensamma utrymmen Solarium, bubbelpool/bastu och kvarterslokal bokas på speciella bokningslistor i tvättstugans entré. Nyckelkort hämtas hos någon av nyckelvärdarna, om man inte har tagit ut ett eget personligt nyckelkort. Det personliga nyckelkortet gäller för solarium och bastu/bubbel. Ansvarig för detta är Mammad Saiady på Fbv. 115, kostnad 150 kr/kort. 5 (12)

6 Kostnad för att hyra kvarterslokalen är för boende medlemmar i föreningen 100 kr/tillfälle, som man betalar till nyckelvärden när man hämtar nyckelkortet. Det är även möjligt för externa hyresgäster att hyra vår kvarterslokal. Detta gäller måndag till torsdag. På helgen hyr vi inte ut externt. Kostnaden för externa hyresgäster är 500 kr/tillfälle (betalas när man hämtar nyckelkortet hos nyckelvärden). Innan du hyr kvarterslokalen läs noga igenom våra ordningsregler! Du hittar dem på hemsidan. Hastighetsgränser Skyltar och markeringar gäller på hela Fårbetesvägen. Hemsida Vi har en officiell hemsida som du hittar på Här finns information av allmän karaktär som är åtkomlig för alla. Hyra ut i andra hand Ur stadgarna 32: En bostadsrättsinnehavare får upplåta hela sin lägenhet samt tillhörande förråd och garage i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke Inflyttning - Kontrollera att du har fått alla nycklar som tillhör lägenheten - Kontrollera att du har fått all utrustning som tillhör kollektiv digital-tv - Kontrollera att du har en lägenhetspärm Infästning fasad Infästning av parabol, markis, tak eller annat ska vara fackmannamässigt utfört. Ansök ALLTID om tillstånd hos styrelsen FÖRE du gör någon åverkan på fasaden! Låsöppning via Taxi Om man har låst sig ute så har man möjlighet att ringa Taxibil i Östergötland på telefon , dygnet runt. Låsöppning får bara utföras av speciellt utvalda förare. Pris inom Linköpings tätort är 350 kr. Detta betalas på plats när Taxi kommer. Tänk på att du måste kunna legitimera dig och uppvisa köpekontrakt för att kunna använda denna tjänst. Lägenhetspärm Till varje lägenhet följer en lägenhetspärm. Vid avflyttning ska denna alltid lämnas kvar och visas upp för nästa medlem. I lägenhetspärmen ska finnas bl.a. föreningens stadgar, tidigare Tappen-information, föreningens styrdokument, tidigare årsredovisningar mm. 6 (12)

7 Mattor Mattor ska absolut inte skakas från balkongen. Det finns en piskställning utanför Gula Huset som med fördel ska användas till att hantera större mattor. Nyckelkort Nyckelkort hämtas hos någon av nyckelvärdarna. Om man vill så kan man ta ut ett eget personligt nyckelkort till en kostnad på 150 kr/kort. Ansvarig för detta är Mammad Saiady på Fbv Nyckelvärdar Information om vilka som är nyckelvärdar i föreningen finns på anslagstavlan i tvättstugan och på hemsidan. Hos nyckelvärdarna hämtar du nyckelkort till kvarterslokalen, solarium, bubbel och bastu. Nycklar, extra Ansvarig för nycklar är Lennart Levstad på Fbv, 117. Kontakta Lennart vid behov av extra nycklar till lägenheten. Odlingslotter Det finns lediga odlingslotter på ett par platser i området. Om du är intresserad av att ta hand om en egen odlingslott, prata med Birgitta Larsson Fbv. 55a. Detta medför ingen extra avgift för dig. Ordning & Reda För att hålla en hög trivselnivå i området är det viktigt att lägenheter och tillhörande tomter hålls i gott skick. Ur stadgarna 28: Bostadsrättsinnehavaren ska på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick. Detta gäller även marken, om sådan ingår i upplåtelsen. Parkering Fårbetesvägens parkeringsplatser ska inte användas som uppställningsplats för utrangerade fordon och husvagnar. Det är ej tillåtet att parkera inne i bostadsområdet. Det är okej att köra in bilen för i- och urlastning. Parkeringsbiljett finns att lösa i parkeringsautomaten vid infarten till Fårbetesvägen. Man kan även lösa månadsbiljett om så önskas. Snabbkopplingar Snabbkopplingen som man skruvade på vattenutkastaren under våren, måste tas bort inför vintern. Kvarvarande vatten i rören kan annars frysa och orsaka kostsamma vattenskador i lägenheten, kostnader som belastar den boende. 7 (12)

8 Sopcontainer Det finns ett antal containrar i området som gäller för hushållssopor. I containern för trädgårdsavfall (komposterbart) slänger man just bara komposterbart trädgårdsavfall enligt containerns skyltning! Exempel på vad som inte ska slängas i denna container är plast, julgranar, sten och grus, tjocka grenar. För övriga grovsopor hänvisas till Malmen Återvinningscentral (ex. elektronikavfall, cyklar, kylskåp mm) Stadgar Föreningens stadgar är det som styr verksamheten. Dessa ska finnas i din lägenhetspärm och finns också att läsa på hemsidan. Städdagar Föreningen har varje år två städdagar, en på våren och en på hösten. Då förväntas alla medlemmar komma ut och hjälpa till med diverse enklare arbeten. Detta för att på ett gemensamt sätt spara pengar till föreningen. Tappen TAPPEN är namnet på Vintunnans medlemsblad. Styrelsen är författare av medlemsbladet och det delas ut i brevlådan med jämna mellanrum, ca 3-4 gånger/år. Trädgårdar Det åligger lägenhetsinnehavaren att hålla sin trädgård i vårdat skick. Gräsmattan ska underhållas. Vid trafikerade gator/vägar ska träd och häckar högst ha den höjd att den inte skymmer sikten för bilar och cyklister. Se utdrag ur Linköpings Kommuns rekommendationer som finns sist i detta dokument. Träd som växer framför balkong eller fönster på övervåning får inte vara så stora att de skymmer utsikten. Om detta är ett problem för boende så ska detta åtgärdas senast inom 3 veckor efter påpekande från styrelsen. Om detta inte åtgärdas inom denna tid så tar föreningen bort de störande träden med hänvisning till Bostadsrättslagen, 7 kap. 9. Tvättstugan Det är endast okej att tvätta på tider som går att boka enligt bokningsschemat i tvättstugans entré. Om en bokad tid inte verkar nyttjas, kolla med den som har bokat om du kan överta tiden. Husdjur får inte tas med in i tvättstugan och rökning är inte tillåten, med hänsyn till allergiker. Utflyttning När du flyttar ut ur föreningen är det viktigt att du och den person som tar över din lägenhet stämmer av nedanstående tillsammans. 8 (12)

9 Följande ska lämnas kvar vid utflyttning: tvättlås med nyckel 2 digital-tv-boxar + 1 RGW med tillbehör lägenhetsnycklar (antal kan variera) lägenhetspärmen 1 st. brandvarnare Ventilation Den boende ansvarar för skötsel och rengöring av anläggningens filter. Om det blinkar en röd lampa på fläktens framsida så är det dags att dammsuga till- och frånluftsfiltren inne i aggregatet. Återställ lampan genom att hålla reset-knappen bredvid lampan intryckt tills den slocknar. Rengör fettfiltret ovanför spisen minst en gång/månad, gärna i diskmaskinen. Eftervärmningselementet ska vara inställt på 10 grader. Filter i resp. rum rengörs med dammsugaren en gång/månad. Tag gärna ner dem och dammsug dem från insidan emellanåt. Föreningen tillhandahåller nya filter för byte vid behov. Vinden Att bygga om vinden till beboelig yta är inte tillåtet. Det är endast tillåtet att delvis golva vinden. Var uppmärksam på mörka avvikande fläckar i taket. Detta kan vara läckage. Om de blir större så ska styrelsen kontaktas. Årsstämma Bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Varje vår kallar styrelsen till årsstämma. På årsstämman bestäms vilka personer som ska ingå i styrelsen. Det röstas även om viktiga beslut som påverkar föreningen. 9 (12)

10 Kontaktuppgifter Styrelsen Namn: Postlåda: Telefon: E-post: ORDFÖRANDE Henry Karlsson 105a VICE ORDFÖRANDE Maria Kindgren 57a SEKRETERARE Annette Grefalk 131b LEDAMOT Nils-Erik Elf Svensson LEDAMOT Daniel Åberg SUPPLEANTER Mammad Saiady Lennart Levstad Birgitta Larsson 55a Jennifer Nikolic Per Rytthammar (12)

11 Till tomtägaren: Klipp häcken! Information om siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator, och vad tomtägare kan göra för att förbättre den. Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas Plan- & bygglagen 3 kap (12)

12 12 (12)

Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad 2015-05-25. Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på www.vintunnan.

Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad 2015-05-25. Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på www.vintunnan. Brf Vintunnan Fårbetesvägen, Linköping Styrdokument Läs mer på www.vintunnan.com 1 (13) Innehållsförteckning Autogiro, E-faktura... 3 Avstängning vatten... 3 Biltvätt... 3 Brandsläckare... 3 Brandvarnare...

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14 INFO-GUIDE 2006 För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se Uppdaterad 2011-03-14 OBS! Tillhör fastigheten! Innehållsförteckning Välkommen till Brf Solvädersbyn

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

Ordningsregler. Dessa ordningsregler är ett komplement till föreningens stadgar.

Ordningsregler. Dessa ordningsregler är ett komplement till föreningens stadgar. Ordningsregler Bäste medlem, Läs igenom dessa ordningsregler samt föreningens stadgar. Om det är något du undrar över eller tycker är oklart, kontakta styrelsen. Som medlemmar i vår bostadsrättsförening

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Välkommen till BRF Malmgården

Välkommen till BRF Malmgården Välkommen till BRF Malmgården Vi är en familjär förening med ett stort hus, 13 trappuppgångar, 281 lägenheter. Ett 10-tal butikslokaler, ett 30 -tal vinds- och källarlokaler. Föreningen har även ett underjordiskt

Läs mer

Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Brf Örebrohus 44 Org nr 716453-1084. Välkommen till. Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44

Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Brf Örebrohus 44 Org nr 716453-1084. Välkommen till. Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Välkommen till Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Vi i föreningen har nära till naturen och centrum T.ex. Buss nr. 11 som går varje halvtimme till centrum t.o.r I Ladugårdsängen finns: Bankomat Närbutik

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö

LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö I detta informationsblad har vi sammanställt information som rör vår bostadsrättsförening. Om du har frågor eller förslag till förbättringar av informationsbladet är du alltid

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Innehåll Välkommen... 3 Om Torsdammen... 3 Kontaktuppgifter... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Att tänka på vid problem i din lägenhet eller fastigheten... 4

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Bostadsrättsföreningen Göteborgshus 65 www.antenngatan.se

VÄLKOMMEN. till Bostadsrättsföreningen Göteborgshus 65 www.antenngatan.se VÄLKOMMEN till Bostadsrättsföreningen Göteborgshus 65 www.antenngatan.se ~ 1 ~ Innehåll Vårt område... 2 Om att bo i bostadsrätt... 2 A-Ö, praktiska frågor om vår förening... 3 Områdeskarta... 11 Rabattkuponger

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26

Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26 Brf Vendelsö Gård VIKTIGT ATT VETA BRA ATT KÄNNA TILL Ordningsregler Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer 2011-09-26 Innehållsförteckning 1. Ordningsregler Akuta fel /skador sid 4 Altaner/trappor

Läs mer

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6 Innehållsförteckning Avsnitt Att bo i en bostadsrätt 1 Föreningens arbete 2 Lägenheten 3 Gemensamma lokaler och utrustning 4 Sopor och returpapper 5 Förvaring och parkering 6 Systematiskt Brandskyddsarbete

Läs mer

Trivsel- & Ordningsregler. För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24

Trivsel- & Ordningsregler. För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24 Trivsel- & Ordningsregler För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24 Hagagatan 15-17 Det senast uppdaterade regeldokumentet finns på vår hemsida eller i föreningspärmen i tvättstugan 15c www.riddaren24.se

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö Uppdaterad 2013-04-11 Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö För att vi ska trivas tillsammans har föreningen satt samman några enkla trivselregler. Grovsoprum öppet måndagar 18:30-19:00... 3 Hushållssopor...

Läs mer

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 VÄLKOMMEN Grundad 2001 Bostadsrättsföreningen Månhästen Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 INNEHÅLL Välkommen Flik 1 Allmän information Flik 2 Styrelsen och kontaktpersoner Flik 3 Förvaltning

Läs mer