Information till boende i Brf Vetterslund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till boende i Brf Vetterslund"

Transkript

1 Information till boende i Brf Vetterslund Januari 2012 På följande sidor finner Ni information och ordningsregler som är bra att känna till. Frågor utöver informationen i detta häfte besvaras av styrelsen. Anslag finns i trappuppgångarna angående expeditionens öppethållande samt vilka som ingår i styrelsen Bostadsrättsföreningens expedition finns i Vetterslundsgatan (fortsättningsvis förkortat Vlg) 62, tfn: Hälsningar Styrelsen Innehållsförteckning Sid Sid Brf Vetterslund 2 Bostadsrättsföreningens styrelse 2 Skrivelser till styrelsen 2 Vad innebär bostadsrätt? 2 Du bestämmer själv 3 Att hyra ut i andra hand 3 Vid köp eller försäljning 3 Hem och bostadsrättsförsäkring 3 Vid vattenskada 4 Gårdsråd 4 Gästlägenhet 4 Bastu och motionsrum 4 Parabolantenn 4 Föreningslokal i 86:an 4 Bredband och bredbandstelefoni 4 Markiser 4 Nycklar 5 Serviceläge 5 Källarutrymmen 5 Tvättstugan 5 Miljöbodarna 6 ComHem 6 Digitalbox 6 Expeditionstider 6 Skadedjur 6 Balkonglådor 6 Parkeringstillstånd 7 Biltrafik på gårdarna 7 Motorvärmarsladdar 7 För den allmänna trivseln 7 Respektera dina grannar 7 Information till medlemmarna 7 Felanmälningar 7 Vem står för vad 8 1

2 Brf Vetterslund Brf Vetterslund är en privat bostadsrättförening, vilket bl a innebär att föreningen äger lägenheterna medanbostadsrättshavaren äger rätten att bo i sin lägenhet. Bostadsrättsföreningen består av fastigheterna Berghällen 1, Stenpartiet 1 och 2. Gatuadresser är Vlg 2 36, och Husen är byggda 1965 och har 318 lägenheter. Fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning upphandlas av styrelsen. För närvarande ansvarar Riksbyggen för teknisk förvaltning, städning, ekonomisk förvaltning samt lägenhetsförteckning. Den avgift som du betalar varje månad kallas månadsavgift och ska täcka de utgifter föreningen har för kapital och driftskostnader. Det finns inget vinstintresse i föreningens ekonomi. Månadsavgiften fastställs av styrelsen i samband med budgetarbetet. Förutom vanliga parkeringsplatser finns parkeringsplatser med eluttag samt ett begränsat antal garageplatser, kösystem tillämpas. Kontakta expeditionen om ni vill ställa er i kö. Bostadsrättsföreningens styrelse Styrelsen har möte ungefär en gång per månad. Årsmöte hålls en gång per år. Till årsmötet är alla bostadsrättshavare välkomna för att uttrycka sina åsikter och för att rösta. Styrelsen består av sju stycken ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Ledamöterna väljs vid årsmötet för en period på två år. Vilka som ingår i styrelsen framgår av anslag i trapphusen. Valbar är endast den som är medlem i föreningen. Varje lägenhet har en röst. Lämna gärna in motioner till årsmötet. Är ni intresserade av styrelsearbete eller vill veta mer kontakta styrelsen eller valberedningen. Expeditionen Vlg 62, tfn: Skrivelser till styrelsen Alla skrivelser som skickas till styrelsen; klagomål el dyl. ska vara daterade och allra viktigast - undertecknade. Anonyma skrivelser tas inte upp till behandling. Vad innebär bostadsrätt? Att ha bostadsrätt innebär inte att man äger lägenheten. Den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen kallas bostadsrätt. Man kan också säga att en bostadsrätt är medlemmens andel i föreningens förmögenhet plus rätten att utnyttja lägenheten. Alla boende har därför ansvar för husen och för lägenhetens skötsel, se 28 i stadgarna. Samtliga bostadsrättshavare ansvarar för att det finns en fungerande styrelse. Läs gärna igenom paragraferna i våra stadgar. Förvaltningen av föreningen sker enligt självkostnadsprincipen. Några vinstintressen finns inte och vinst i vanlig mening är ointressant för bostadsrättsföreningen. Avgiften som styrelsen fastställer skall täcka kapitaloch driftskostnader samt avsättning till kommande inre och yttre innehåll. 2

3 Du bestämmer själv! Den inre standarden av lägenheten bestämmer du själv. Tänk på att väsentliga förändringar inte får göras utan styrelsens godkännande. Se 30 i stadgarna. Att hyra ut i andra hand En andrahandsuthyrning är när någon annan än bostadsrättshavaren självständigt använder lägenheten. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen. Det krävs inte att du tar betalt av den som använder lägenheten för att en andrahandsupplåtelse inträffar. Om du vill hyra eller låna ut lägenheten ska du ansöka om styrelsens godkännande. Ansökan ska vara skriftlig. Du ska ange vilken tidsperiod ansökan gäller, varför du vill hyra ut, samt namn och personnummer på den som ska bo i lägenheten. Styrelsen lämnar sedan ett skriftligt besked om sitt beslut. Vid köp eller försäljning Vid försäljning av bostadsrätten: Tala om att lägenheten säljs i befintligt skick. Det köparen ser är det han /hon får. Berätta att köparen omgående måste skicka in papper till föreningen för att godkännas som medlem. Överlämna föreningens stadgar till köparen. Skulle Bostadsrättsföreningens styrelse inte godkänna köparen som medlem är överlåtelsen ogiltig. Vid köp av bostadsrätt: Det är din skyldighet som köpare att inspektera bostadsrätten. När du skrivit på köpehandlingen är bostadsrätten din med allt som det innebär. Du måste själv bekosta reparationer och förbättringar på det som finns i bostadsrätten. Läs igenom föreningens stadgar och se efter var gränsdragningen går. Ansökan om medlemskap ska skickas in så fort som ett köp överenskommits. Flytta inte in i bostadsrätten förrän du/ni blivit godtagna som medlemmar i bostadsrättsföreningen. I och med att du blivit medlem har du också accepterat att följa föreningens stadgar och regler. Hem och bostadsrättsförsäkring När Du tecknar hemförsäkring är det viktigt att försäkringen gäller för bostadsrätt. Du kan annars bli ersättningsskyldig för skador som inte en vanlig hemförsäkring omfattar. Hemförsäkring bör alla teckna som bor i bostadsrätt och även de som hyr i andra hand. Den försäkrar bl a lösegendom såsom kläder, möbler, TV m.m. vid brand, inbrott och vatten-skador. Bostadsrättstillägget bör också alla som bor i, och äger en bostadsrätt, teckna. Den ersätter bl a skador på den fasta egendom som bostadsrättshavaren äger och/eller ansvarar för. T ex utrustning utöver standard i bostadsrätten. Det kan vara diskmaskin, tvättmaskin, inglasad balkong eller klinker i badrummet. Den ersätter också skador på den egendom som du som bostadsrättshavare ansvarar för enligt bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar. Som ägare av en bostadsrätt har du underhållsskyldighet på bl.a. ytskiktet i din bostadsrätt. Sker en vattenskada i badrummet är du ersättningsskyldig för ytskiktet och tätskiktet (plastmattan och kakel/klinker). 3

4 Vid vattenskada Om vatten läcker in från grannen ovanför är DU skyldig att svara för reparationerna så länge grannen inte bevisligen varit vårdslös. Föreningslokal i 86:an Gårdsråd Varje gård kan ha ett gårdsråd eller flera gårdsvärdar om så önskas. Gårdsråden väljs av de boende på gården. Till dem är ni välkomna med idéer om den gemensamma gården. Rådet gör inköp av blommor, trädgårdsoch lekredskap etc. På vissa gårdar finns en gemensam grill att tillgå. Bordtennisrum, lekrum och/eller hobbyrum finns på de flesta gårdar. Gästlägenheter Det finns en lokal i 86:an för de tillfällen då det kan behövas lite större utrymme. Kök inklusive viss köksutrustning finns. I denna lokal håller föreningen sina årsmöten. Lokalen kan hyras av alla medlemmar. Tänker ni använda lokalen till fester så tänk på att lokalen och trapphuset är lyhört. Visa hänsyn vid rökning. Bokning görs på expeditionen. Gästlägenheter finns i Vlg 8, 36 och 46. De kan hyras längst två veckor per gång. Kontakta expeditionen för pris/natt. bokning och mer information. Bastu och motionsrum Bastu finns i 86:an och motionsrum finns 74:an. Medlemskap krävs i områdets motionsklubb för att få tillgång till dem. Medlemsavgiften är 100 kr, samt ytterligare 100 kr i deponeringsavgift för en särskild nyckel. Kontakta expeditionen för mer information. Markiser Det är tillåtet att sätta upp markiser. Byggnadslov krävs inte men kommunens Stadsbyggnadskontor rekommenderar att varje fasad (hus) om möjligt ska vara enhetlig. Kontakta därför expeditionen för att få råd angående färger. 4 Bredband och bredbandstelefoni Föreningen har avtal med Bredbandsbolaget , om gruppanslutning för föreningens boende. Gruppanslutning innebär att alla boende får tillgång till bredband + telefoni utan separat månadsavgift. Abbonemangsavgiften ingår i månadsavgiften till föreningen. Bara samtalskostnaden debiteras. Det är därför inte nödvändigt att köpa bredbandstelefoni från annan leverantör. Den som har trygghetslarm skall inte ansluta sig till bredbandstelefoni. Vårt kundnummer är Parabolantenn Parabolantenner får inte fästas på balkongräcket. Paraboler måste fästas så att den sitter helt innanför balkongräcket.

5 Nycklar Till varje lägenhetsdörr ska finnas tre nycklar. I det fall fler nycklar önskas måste bostadsrättsföreningens expedition kontaktas. Det går inte att få kopior tillverkade utan bostadsrättsföreningens tillstånd. Våra lås har ett speciellt serviceläge (se nedan) som kan användas när service ska utföras i lägenheten och lägenhetsinnehavaren inte kan vara hemma och öppna. Det enda smörjmedel som får användas till låsen är ASSA låsspray. Kontakta expeditionen om låsen kärvar. Serviceläge Vid avtalad service i lägenheten tar hyresgästen ur nyckeln i serviceläge klockan 10. Serviceläget ger möjlighet att öppna låset med fastighetens servicenyckel. Då hyresgästen återkommer öppnas dörren med lägenhetsnyckeln och tas ur i normalläget klockan 12. I normal-läget klockan 12 öppnar endast lägenhetsnyckeln. Källarutrymmen Förråden Till varje lägenhet hör ett förråd i källaren. Det finns dessutom ett antal extra förråd att hyra. Matkällare finns till de flesta lägenheter. Förrådsutrymmen finns även för barnvagnar och leksaker. Se till att ha bra lås på förrådsdörrarna, inbrott är sällsynta på området men förekommer tyvärr ibland. Var därför noga med att låsa alla dörrar, även 5 mellandörrarna. Tänk på att släcka lamporna när ni lämnar källaren. Vissa källarförråd har en avstängningsventil som föreningen måste ha tillgång till. Skyddsrummen får inte låsas med nycklar som inte föreningen har tillgång till. Cykelförråden Ställ in cyklarna i därför avsedda förråd eller i cykelställen. Skrotcyklar ska fraktas till återbruket av ägaren själv. Cyklar får inte låsas fast i element eller rör i skyddsrummen. Tvättstugan Tider bokas genom att med nyckellåsen markera önskad tid på en bokningstavla som finns utanför tvättstugan. Nyckellåsen kan du också använda till att låsa dörrarna med när du tvättar. Respektera de bokade tiderna. Tillåtna tvättider är mellan på vardagar och på söndagar. Tiderna finns också anslagna i tvättstugan. Tvättmaskin för mattor finns i Vlg 14 och 56. Tvättstugan ska städas innan ni lämnar den efter avslutad tvättid. Detta innebär: 1. Torka av alla maskiner och bänkar. 2. Golven ska sopas och torkas. 3. Ta bort luddet i torktumlaren. 4. Rengör tvättmedelsfacken i maskinerna, kvarliggande tvättmedel orsakar mögel. Möglet kan orsaka stora problem för allergiker eftersom en allergisk reaktion kan utlösas av det. 5. Överdosera inte tvättmedlet. Tänk på att vi har mjukt vatten i Västerås

6 6. Gamla tvättmedelspaket och dylikt får inte lämnas i tvättstugorna utan skall lämnas i miljöboden. 7. Färgmedel får inte användas i tvättmaskinerna. 8. Bygelbehå får inte tvättas i maskinerna eftersom de kan orsaka skada i maskinen. Miljöbodarna Föreningen har byggt särskilda miljöbodar där vi kan lämna våra hushållssopor. Alla sopor ska sorteras och läggas i därför avsedda kärl. Förpackningarna ska göras så små som möjligt, dvs tryckas ihop. Större kartonger/ wellpapp måste rivas i mindre bitar. Alla förpackningar ska vara torra och rena. I miljöboden finns batteriholkar för begagnade batterier. Det finns inga behållare för glödlampor. Till komposterbart avfall finns särskilda kompostpåsar att hämta i bodarna. Stora förpackningar, möbler, renoveringsrester och dylikt får absolut inte lämnas i bodarna utan skall transporteras direkt till Återbruket. Även all elektronik samt bilbatterier skall forslas till Återbruket. Skadedjur Vetterslund har avtal med Anticimex som hjälper till vid skadedjursangrepp. Tel Expedtionstider Föreningens expedition i Vlg 62 håller öppet en gång i veckan, måndagar till Halva juni, juli och halva augusti är det stängt. ComHem är kabel-tv leverantör Vår kabel-tv-leverantör heter ComHem. Grundutbudet består av 13 kanaler som levereras anlogt, dvs utan dekoder. Till detta har ni möjlighet att välja 8 Favoriter som levereras digitalt. Det krävs då en dekoder och ett program-kort. Ring ComHem för mer information , eller deras hemsida Föreningens avtalsnummer: Grundutbud/Service A och Gruppavtal A Digitalbox Viktigt!!! Ansvarig för digitalboxen är bostadsrättshavaren, inte bostadsrättsföreningen. Balkonglådor Det är tillåtet att hänga blomlådor på utsidan av balkongerna. För de som har buskar under blir det inga problem. Däremot bör de som har balkongen över entréer och andra asfaltytor se till att lådorna är noggrant säkrade så att ingen risk finns att dom faller ner. Händer en olycka blir ägaren till blomlådan ensam ansvarig. 6

7 Parkeringstillstånd Det krävs särskilt parkeringstillstånd för att parkera på föreningens parkeringar. Parkeringstillstånden hämtas på expeditionen. Biltrafik på gårdarna Bilparkering på gårdarna är förbjuden. Infart får bara ske vid t ex flytt, transport av tunga varor eller vid rörelsehinder. När bilen körs in på gården se till att vara där så kort tid som möjligt. Föreningen anlitar en bevakningsfirma för att övervaka gårdar och parkeringar. Motorvärmarsladdar Tänk på att motorvärmarsladdar alltid måste tas ur stolpkontakten när bilen inte står där. Tänk på barnen. Om de mot förmodan skulle hänga kvar kan de hämtas på expeditionen på expeditionstid. För den allmänna trivselns skull tänk gärna på följande: Skaka inte mattor och dylikt från balkongerna. Piskställning finns vid garagen. Mata inte fåglar och ekorrar från balkongen. De smutsar ner och detta drabbar också grannarna. Elgrill får användas på balkongen, däremot inte kolgrill. Rasta inte djur på gårdarna. Ta upp efter din hund/katt. Om Ni ser skräp på gården så ta gärna bort det. Ställ inte ifrån Er saker i källargångar eller trapphus. Tänk på brandrisken. Används kranar och slangar i cykelförråd så var vänlig att se till att det blir ordentligt avstängt. Rinnande vatten kan förorsaka vattenskada. 7 Respektera dina grannar! Var noga med tiderna för högljudda aktiviteter Det finns en störningsjour som rycker ut och stävjar busliv i lägenheter och på andra platser i området. En skriftlig rapport lämnas till styrelsen efter varje utryckning. Vid störningar kan styrelsen besluta att debitera den som orsakat störningen. Telefonnummer till Bevakningstjänst finns på anslagstavlan i trapphuset. Slutligen: I ett flerfamiljshus som bebos av många familjer blir man mer eller mindre beroende av varandra. Om en utpräglad pedant och en riktig slarver kommit att bo vägg i vägg uppstår det lätt friktioner. Men pedanten kan med lite god vilja överse med ett och annat mindre väsentligt och den slarviga personen kan säkert bättra sig i en fördelaktig miljö. Det är med denna positiva inställning till varandra vi måste samarbeta och hjälpas åt i ett bostadsområde som vårt. Information till medlemmarna Styrelsen ger ut informationsbladet Vetterslundaren 4-5 ggr om året. Annan information sätts upp på anslagstavla i trapphuset. Reklam är ej tillåten på anslagstavlan. Brf Vetterslund har också en egen hemsida. Adressen är: Felanmälningar Görs till föreningens fastighetsförvaltare. Anslag med telefonnummer finns anslaget i trapphusen.

8 Vem står för vad? YTTERDÖRR Brh Brf Brh Brf VA-LEDNINGAR Utsida (målning/ytbehandling), namnskylt Insida (målning/ytbehandling) Karm/foder, lås, dörrhandtag, ringklocka, brevinkast, tröskel, lister, dörrbyte Kall - & varmvattenledningar från anslutningspunkt (ballofixlås) i lägenheten fram till vattenblandare. Avloppsledning under diskbänk fram till golvyta Vattenlås. Målningsarbete av ledningsrör o.dyl. VÄGGAR VENTILATION Innerväggar (målning/tapeter/ytskikt). Även underliggande tätskikt i bad-våtrum Badrumsfläkt/köksfläkt (rengöring-filterbyte) INNERTAK EL Ytbeläggning/ytbehandling Kontakter, strömbrytare, elledningar inom lägenheten, säkringar (byte) även i förråd. El-central i lägenheten FÖNSTER KÖK Yttre underhåll av bågar, karmar, dropplister Målning innerbåge, fönsterglas, beslag, tätlister, persienn, markis Kyl-frys, och andra vitvaror, köksfläkt med spiskåpa, snickerier, diskbänk, bänkskivor RADIATORER (element) BALKONG Radiatorer inklusive ventil/termostat samt ledningar till och från radiator. Målning/underhåll insida av bröstning räcken/ inglasning, ytskikt balkonggolv Målning av element/ledningar VVS-ARTIKLAR Badrumsporslin (toalett, badkar, dusch, duschkabin, bidé m.m.) Förrådsväggar/ källare & vind. Vissa källarförråd har en avstängningsventil, till denna ska föreningen kunna ta sig in. Låset till källarförråd x x VA-ARMATURER ÖVRIGT Blandare/kranar kall- och varmvatten, packningar, vattenlås, spolknapp toalettkassett Bottenventil i toalett, x Innerdörrar, socklar, trösklar, klädhylla, badrumsskåp, glober till belysning, gardinstänger/torkställning, odlingslådor/uteplats/balkong Alla ledningar som föreningen försett lägenheten med - även rökkanaler och ventilationskanaler - som tjänar fler än en lägenhet kan i princip sägas tillhöra föreningens ansvar. 8

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Uppdaterad 2014-04-18 Sida 1 av 12 Akuta fel Vid akuta fel, exempelvis vattenläckage, avloppsstopp eller hissfel, ringer man dagtid

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13

Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13 Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13 Det är viktigt att du som bostadsrättsinnehavare tar del av denna information om fastigheten så att du vet vad som gäller i föreningen. Som bostadsrättsinnehavare

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT I detta dokument hittar du information om Brf Ymsen, vad som gäller för diverse frågor och vem du ska vända dig till med frågor och om problem uppstår. ADB fastighetsservice ADB fastighetsservice är föreningens

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm.

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. A till Ö För att en bostadsrättsförening skall fungera, erfordras vissa trivsel- och ordningsregler. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. Pärmen tillhör

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 Sidan 1 av 14 LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 För allas trivsel har vi i styrelsen beslutat att de regler, ordningsföreskrifter och råd som finns i föreningen ska finnas tillgängliga för alla medlemmar

Läs mer

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Innehållsförteckning Nr Innehåll 1. Välkommen till Brf Björklången 2. Service till medlemmarna 3. Styrelse, presentation och telefonlista 4. Vicevärd,

Läs mer

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN B rf REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSÖRENINGEN REGATTAN 5 5 31 5 33 5 35 5 37 5 39 L I D 1954 I N G Ö Ordningsregler Juni 2011 Innehåll Inledning... 3 Bostadsrättsföreningen Regattan 5... 4 akta om fastigheten...

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Innehåll Välkommen... 3 Om Torsdammen... 3 Kontaktuppgifter... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Att tänka på vid problem i din lägenhet eller fastigheten... 4

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2014-2015

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2014-2015 INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2014-2015 Tänk på att det är Din skyldighet som bostadsrättsinnehavare att anmäla upptäckta fel och brister inom fastigheterna samt i och på därtill hörande utrymmen. REGISTER

Läs mer

Välkommen till Brf Lagmanstinget 5!

Välkommen till Brf Lagmanstinget 5! Välkommen till Brf Lagmanstinget 5! Föreningen äger fyra hus på Selebovägen 2-16. Husen byggdes 1950 och byggdes om 1983 då de fick ny lägenhetsfördelning och nya stammar. Föreningen tillträdde fastigheten

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Lägenhetshandbok Brf Viken

Lägenhetshandbok Brf Viken Lägenhetshandbok Brf Viken 1 Förord Rättigheter och skyldigheter i bostadsrättsföreningar regleras genom ett samspel mellan Bostadsrättslagen, Lagen om Ekonomiska Föreningar och våra egna Stadgar. Dessa

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN

VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN SÖDERBERGA PARK Brf Österbäcken Bäckbornas väg 3 168 60 Bromma Org.nr 716421-3345 1 Att bo i bostadsrätt innebär att man tar ansvar och aktiv del i sin boendemiljö. Detta

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2013 REGISTER Sidan 2 3. Styrelseinformation. Sidan 4. TV, Bredband, Passagesystem. Sidan 5. Parkeringsinfo, Festlokal. Sidan 6. Träningslokal, Biljard/Bordtennis lokal,

Läs mer

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Brf Husby Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 Sidan 1 av 13 LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 För allas trivsel har vi i styrelsen beslutat att de regler, ordningsföreskrifter och råd som finns i föreningen ska finnas tillgängliga för alla medlemmar

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer