Information till boende i Brf Vetterslund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till boende i Brf Vetterslund"

Transkript

1 Information till boende i Brf Vetterslund Januari 2012 På följande sidor finner Ni information och ordningsregler som är bra att känna till. Frågor utöver informationen i detta häfte besvaras av styrelsen. Anslag finns i trappuppgångarna angående expeditionens öppethållande samt vilka som ingår i styrelsen Bostadsrättsföreningens expedition finns i Vetterslundsgatan (fortsättningsvis förkortat Vlg) 62, tfn: Hälsningar Styrelsen Innehållsförteckning Sid Sid Brf Vetterslund 2 Bostadsrättsföreningens styrelse 2 Skrivelser till styrelsen 2 Vad innebär bostadsrätt? 2 Du bestämmer själv 3 Att hyra ut i andra hand 3 Vid köp eller försäljning 3 Hem och bostadsrättsförsäkring 3 Vid vattenskada 4 Gårdsråd 4 Gästlägenhet 4 Bastu och motionsrum 4 Parabolantenn 4 Föreningslokal i 86:an 4 Bredband och bredbandstelefoni 4 Markiser 4 Nycklar 5 Serviceläge 5 Källarutrymmen 5 Tvättstugan 5 Miljöbodarna 6 ComHem 6 Digitalbox 6 Expeditionstider 6 Skadedjur 6 Balkonglådor 6 Parkeringstillstånd 7 Biltrafik på gårdarna 7 Motorvärmarsladdar 7 För den allmänna trivseln 7 Respektera dina grannar 7 Information till medlemmarna 7 Felanmälningar 7 Vem står för vad 8 1

2 Brf Vetterslund Brf Vetterslund är en privat bostadsrättförening, vilket bl a innebär att föreningen äger lägenheterna medanbostadsrättshavaren äger rätten att bo i sin lägenhet. Bostadsrättsföreningen består av fastigheterna Berghällen 1, Stenpartiet 1 och 2. Gatuadresser är Vlg 2 36, och Husen är byggda 1965 och har 318 lägenheter. Fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning upphandlas av styrelsen. För närvarande ansvarar Riksbyggen för teknisk förvaltning, städning, ekonomisk förvaltning samt lägenhetsförteckning. Den avgift som du betalar varje månad kallas månadsavgift och ska täcka de utgifter föreningen har för kapital och driftskostnader. Det finns inget vinstintresse i föreningens ekonomi. Månadsavgiften fastställs av styrelsen i samband med budgetarbetet. Förutom vanliga parkeringsplatser finns parkeringsplatser med eluttag samt ett begränsat antal garageplatser, kösystem tillämpas. Kontakta expeditionen om ni vill ställa er i kö. Bostadsrättsföreningens styrelse Styrelsen har möte ungefär en gång per månad. Årsmöte hålls en gång per år. Till årsmötet är alla bostadsrättshavare välkomna för att uttrycka sina åsikter och för att rösta. Styrelsen består av sju stycken ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Ledamöterna väljs vid årsmötet för en period på två år. Vilka som ingår i styrelsen framgår av anslag i trapphusen. Valbar är endast den som är medlem i föreningen. Varje lägenhet har en röst. Lämna gärna in motioner till årsmötet. Är ni intresserade av styrelsearbete eller vill veta mer kontakta styrelsen eller valberedningen. Expeditionen Vlg 62, tfn: Skrivelser till styrelsen Alla skrivelser som skickas till styrelsen; klagomål el dyl. ska vara daterade och allra viktigast - undertecknade. Anonyma skrivelser tas inte upp till behandling. Vad innebär bostadsrätt? Att ha bostadsrätt innebär inte att man äger lägenheten. Den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen kallas bostadsrätt. Man kan också säga att en bostadsrätt är medlemmens andel i föreningens förmögenhet plus rätten att utnyttja lägenheten. Alla boende har därför ansvar för husen och för lägenhetens skötsel, se 28 i stadgarna. Samtliga bostadsrättshavare ansvarar för att det finns en fungerande styrelse. Läs gärna igenom paragraferna i våra stadgar. Förvaltningen av föreningen sker enligt självkostnadsprincipen. Några vinstintressen finns inte och vinst i vanlig mening är ointressant för bostadsrättsföreningen. Avgiften som styrelsen fastställer skall täcka kapitaloch driftskostnader samt avsättning till kommande inre och yttre innehåll. 2

3 Du bestämmer själv! Den inre standarden av lägenheten bestämmer du själv. Tänk på att väsentliga förändringar inte får göras utan styrelsens godkännande. Se 30 i stadgarna. Att hyra ut i andra hand En andrahandsuthyrning är när någon annan än bostadsrättshavaren självständigt använder lägenheten. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen. Det krävs inte att du tar betalt av den som använder lägenheten för att en andrahandsupplåtelse inträffar. Om du vill hyra eller låna ut lägenheten ska du ansöka om styrelsens godkännande. Ansökan ska vara skriftlig. Du ska ange vilken tidsperiod ansökan gäller, varför du vill hyra ut, samt namn och personnummer på den som ska bo i lägenheten. Styrelsen lämnar sedan ett skriftligt besked om sitt beslut. Vid köp eller försäljning Vid försäljning av bostadsrätten: Tala om att lägenheten säljs i befintligt skick. Det köparen ser är det han /hon får. Berätta att köparen omgående måste skicka in papper till föreningen för att godkännas som medlem. Överlämna föreningens stadgar till köparen. Skulle Bostadsrättsföreningens styrelse inte godkänna köparen som medlem är överlåtelsen ogiltig. Vid köp av bostadsrätt: Det är din skyldighet som köpare att inspektera bostadsrätten. När du skrivit på köpehandlingen är bostadsrätten din med allt som det innebär. Du måste själv bekosta reparationer och förbättringar på det som finns i bostadsrätten. Läs igenom föreningens stadgar och se efter var gränsdragningen går. Ansökan om medlemskap ska skickas in så fort som ett köp överenskommits. Flytta inte in i bostadsrätten förrän du/ni blivit godtagna som medlemmar i bostadsrättsföreningen. I och med att du blivit medlem har du också accepterat att följa föreningens stadgar och regler. Hem och bostadsrättsförsäkring När Du tecknar hemförsäkring är det viktigt att försäkringen gäller för bostadsrätt. Du kan annars bli ersättningsskyldig för skador som inte en vanlig hemförsäkring omfattar. Hemförsäkring bör alla teckna som bor i bostadsrätt och även de som hyr i andra hand. Den försäkrar bl a lösegendom såsom kläder, möbler, TV m.m. vid brand, inbrott och vatten-skador. Bostadsrättstillägget bör också alla som bor i, och äger en bostadsrätt, teckna. Den ersätter bl a skador på den fasta egendom som bostadsrättshavaren äger och/eller ansvarar för. T ex utrustning utöver standard i bostadsrätten. Det kan vara diskmaskin, tvättmaskin, inglasad balkong eller klinker i badrummet. Den ersätter också skador på den egendom som du som bostadsrättshavare ansvarar för enligt bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar. Som ägare av en bostadsrätt har du underhållsskyldighet på bl.a. ytskiktet i din bostadsrätt. Sker en vattenskada i badrummet är du ersättningsskyldig för ytskiktet och tätskiktet (plastmattan och kakel/klinker). 3

4 Vid vattenskada Om vatten läcker in från grannen ovanför är DU skyldig att svara för reparationerna så länge grannen inte bevisligen varit vårdslös. Föreningslokal i 86:an Gårdsråd Varje gård kan ha ett gårdsråd eller flera gårdsvärdar om så önskas. Gårdsråden väljs av de boende på gården. Till dem är ni välkomna med idéer om den gemensamma gården. Rådet gör inköp av blommor, trädgårdsoch lekredskap etc. På vissa gårdar finns en gemensam grill att tillgå. Bordtennisrum, lekrum och/eller hobbyrum finns på de flesta gårdar. Gästlägenheter Det finns en lokal i 86:an för de tillfällen då det kan behövas lite större utrymme. Kök inklusive viss köksutrustning finns. I denna lokal håller föreningen sina årsmöten. Lokalen kan hyras av alla medlemmar. Tänker ni använda lokalen till fester så tänk på att lokalen och trapphuset är lyhört. Visa hänsyn vid rökning. Bokning görs på expeditionen. Gästlägenheter finns i Vlg 8, 36 och 46. De kan hyras längst två veckor per gång. Kontakta expeditionen för pris/natt. bokning och mer information. Bastu och motionsrum Bastu finns i 86:an och motionsrum finns 74:an. Medlemskap krävs i områdets motionsklubb för att få tillgång till dem. Medlemsavgiften är 100 kr, samt ytterligare 100 kr i deponeringsavgift för en särskild nyckel. Kontakta expeditionen för mer information. Markiser Det är tillåtet att sätta upp markiser. Byggnadslov krävs inte men kommunens Stadsbyggnadskontor rekommenderar att varje fasad (hus) om möjligt ska vara enhetlig. Kontakta därför expeditionen för att få råd angående färger. 4 Bredband och bredbandstelefoni Föreningen har avtal med Bredbandsbolaget , om gruppanslutning för föreningens boende. Gruppanslutning innebär att alla boende får tillgång till bredband + telefoni utan separat månadsavgift. Abbonemangsavgiften ingår i månadsavgiften till föreningen. Bara samtalskostnaden debiteras. Det är därför inte nödvändigt att köpa bredbandstelefoni från annan leverantör. Den som har trygghetslarm skall inte ansluta sig till bredbandstelefoni. Vårt kundnummer är Parabolantenn Parabolantenner får inte fästas på balkongräcket. Paraboler måste fästas så att den sitter helt innanför balkongräcket.

5 Nycklar Till varje lägenhetsdörr ska finnas tre nycklar. I det fall fler nycklar önskas måste bostadsrättsföreningens expedition kontaktas. Det går inte att få kopior tillverkade utan bostadsrättsföreningens tillstånd. Våra lås har ett speciellt serviceläge (se nedan) som kan användas när service ska utföras i lägenheten och lägenhetsinnehavaren inte kan vara hemma och öppna. Det enda smörjmedel som får användas till låsen är ASSA låsspray. Kontakta expeditionen om låsen kärvar. Serviceläge Vid avtalad service i lägenheten tar hyresgästen ur nyckeln i serviceläge klockan 10. Serviceläget ger möjlighet att öppna låset med fastighetens servicenyckel. Då hyresgästen återkommer öppnas dörren med lägenhetsnyckeln och tas ur i normalläget klockan 12. I normal-läget klockan 12 öppnar endast lägenhetsnyckeln. Källarutrymmen Förråden Till varje lägenhet hör ett förråd i källaren. Det finns dessutom ett antal extra förråd att hyra. Matkällare finns till de flesta lägenheter. Förrådsutrymmen finns även för barnvagnar och leksaker. Se till att ha bra lås på förrådsdörrarna, inbrott är sällsynta på området men förekommer tyvärr ibland. Var därför noga med att låsa alla dörrar, även 5 mellandörrarna. Tänk på att släcka lamporna när ni lämnar källaren. Vissa källarförråd har en avstängningsventil som föreningen måste ha tillgång till. Skyddsrummen får inte låsas med nycklar som inte föreningen har tillgång till. Cykelförråden Ställ in cyklarna i därför avsedda förråd eller i cykelställen. Skrotcyklar ska fraktas till återbruket av ägaren själv. Cyklar får inte låsas fast i element eller rör i skyddsrummen. Tvättstugan Tider bokas genom att med nyckellåsen markera önskad tid på en bokningstavla som finns utanför tvättstugan. Nyckellåsen kan du också använda till att låsa dörrarna med när du tvättar. Respektera de bokade tiderna. Tillåtna tvättider är mellan på vardagar och på söndagar. Tiderna finns också anslagna i tvättstugan. Tvättmaskin för mattor finns i Vlg 14 och 56. Tvättstugan ska städas innan ni lämnar den efter avslutad tvättid. Detta innebär: 1. Torka av alla maskiner och bänkar. 2. Golven ska sopas och torkas. 3. Ta bort luddet i torktumlaren. 4. Rengör tvättmedelsfacken i maskinerna, kvarliggande tvättmedel orsakar mögel. Möglet kan orsaka stora problem för allergiker eftersom en allergisk reaktion kan utlösas av det. 5. Överdosera inte tvättmedlet. Tänk på att vi har mjukt vatten i Västerås

6 6. Gamla tvättmedelspaket och dylikt får inte lämnas i tvättstugorna utan skall lämnas i miljöboden. 7. Färgmedel får inte användas i tvättmaskinerna. 8. Bygelbehå får inte tvättas i maskinerna eftersom de kan orsaka skada i maskinen. Miljöbodarna Föreningen har byggt särskilda miljöbodar där vi kan lämna våra hushållssopor. Alla sopor ska sorteras och läggas i därför avsedda kärl. Förpackningarna ska göras så små som möjligt, dvs tryckas ihop. Större kartonger/ wellpapp måste rivas i mindre bitar. Alla förpackningar ska vara torra och rena. I miljöboden finns batteriholkar för begagnade batterier. Det finns inga behållare för glödlampor. Till komposterbart avfall finns särskilda kompostpåsar att hämta i bodarna. Stora förpackningar, möbler, renoveringsrester och dylikt får absolut inte lämnas i bodarna utan skall transporteras direkt till Återbruket. Även all elektronik samt bilbatterier skall forslas till Återbruket. Skadedjur Vetterslund har avtal med Anticimex som hjälper till vid skadedjursangrepp. Tel Expedtionstider Föreningens expedition i Vlg 62 håller öppet en gång i veckan, måndagar till Halva juni, juli och halva augusti är det stängt. ComHem är kabel-tv leverantör Vår kabel-tv-leverantör heter ComHem. Grundutbudet består av 13 kanaler som levereras anlogt, dvs utan dekoder. Till detta har ni möjlighet att välja 8 Favoriter som levereras digitalt. Det krävs då en dekoder och ett program-kort. Ring ComHem för mer information , eller deras hemsida Föreningens avtalsnummer: Grundutbud/Service A och Gruppavtal A Digitalbox Viktigt!!! Ansvarig för digitalboxen är bostadsrättshavaren, inte bostadsrättsföreningen. Balkonglådor Det är tillåtet att hänga blomlådor på utsidan av balkongerna. För de som har buskar under blir det inga problem. Däremot bör de som har balkongen över entréer och andra asfaltytor se till att lådorna är noggrant säkrade så att ingen risk finns att dom faller ner. Händer en olycka blir ägaren till blomlådan ensam ansvarig. 6

7 Parkeringstillstånd Det krävs särskilt parkeringstillstånd för att parkera på föreningens parkeringar. Parkeringstillstånden hämtas på expeditionen. Biltrafik på gårdarna Bilparkering på gårdarna är förbjuden. Infart får bara ske vid t ex flytt, transport av tunga varor eller vid rörelsehinder. När bilen körs in på gården se till att vara där så kort tid som möjligt. Föreningen anlitar en bevakningsfirma för att övervaka gårdar och parkeringar. Motorvärmarsladdar Tänk på att motorvärmarsladdar alltid måste tas ur stolpkontakten när bilen inte står där. Tänk på barnen. Om de mot förmodan skulle hänga kvar kan de hämtas på expeditionen på expeditionstid. För den allmänna trivselns skull tänk gärna på följande: Skaka inte mattor och dylikt från balkongerna. Piskställning finns vid garagen. Mata inte fåglar och ekorrar från balkongen. De smutsar ner och detta drabbar också grannarna. Elgrill får användas på balkongen, däremot inte kolgrill. Rasta inte djur på gårdarna. Ta upp efter din hund/katt. Om Ni ser skräp på gården så ta gärna bort det. Ställ inte ifrån Er saker i källargångar eller trapphus. Tänk på brandrisken. Används kranar och slangar i cykelförråd så var vänlig att se till att det blir ordentligt avstängt. Rinnande vatten kan förorsaka vattenskada. 7 Respektera dina grannar! Var noga med tiderna för högljudda aktiviteter Det finns en störningsjour som rycker ut och stävjar busliv i lägenheter och på andra platser i området. En skriftlig rapport lämnas till styrelsen efter varje utryckning. Vid störningar kan styrelsen besluta att debitera den som orsakat störningen. Telefonnummer till Bevakningstjänst finns på anslagstavlan i trapphuset. Slutligen: I ett flerfamiljshus som bebos av många familjer blir man mer eller mindre beroende av varandra. Om en utpräglad pedant och en riktig slarver kommit att bo vägg i vägg uppstår det lätt friktioner. Men pedanten kan med lite god vilja överse med ett och annat mindre väsentligt och den slarviga personen kan säkert bättra sig i en fördelaktig miljö. Det är med denna positiva inställning till varandra vi måste samarbeta och hjälpas åt i ett bostadsområde som vårt. Information till medlemmarna Styrelsen ger ut informationsbladet Vetterslundaren 4-5 ggr om året. Annan information sätts upp på anslagstavla i trapphuset. Reklam är ej tillåten på anslagstavlan. Brf Vetterslund har också en egen hemsida. Adressen är: Felanmälningar Görs till föreningens fastighetsförvaltare. Anslag med telefonnummer finns anslaget i trapphusen.

8 Vem står för vad? YTTERDÖRR Brh Brf Brh Brf VA-LEDNINGAR Utsida (målning/ytbehandling), namnskylt Insida (målning/ytbehandling) Karm/foder, lås, dörrhandtag, ringklocka, brevinkast, tröskel, lister, dörrbyte Kall - & varmvattenledningar från anslutningspunkt (ballofixlås) i lägenheten fram till vattenblandare. Avloppsledning under diskbänk fram till golvyta Vattenlås. Målningsarbete av ledningsrör o.dyl. VÄGGAR VENTILATION Innerväggar (målning/tapeter/ytskikt). Även underliggande tätskikt i bad-våtrum Badrumsfläkt/köksfläkt (rengöring-filterbyte) INNERTAK EL Ytbeläggning/ytbehandling Kontakter, strömbrytare, elledningar inom lägenheten, säkringar (byte) även i förråd. El-central i lägenheten FÖNSTER KÖK Yttre underhåll av bågar, karmar, dropplister Målning innerbåge, fönsterglas, beslag, tätlister, persienn, markis Kyl-frys, och andra vitvaror, köksfläkt med spiskåpa, snickerier, diskbänk, bänkskivor RADIATORER (element) BALKONG Radiatorer inklusive ventil/termostat samt ledningar till och från radiator. Målning/underhåll insida av bröstning räcken/ inglasning, ytskikt balkonggolv Målning av element/ledningar VVS-ARTIKLAR Badrumsporslin (toalett, badkar, dusch, duschkabin, bidé m.m.) Förrådsväggar/ källare & vind. Vissa källarförråd har en avstängningsventil, till denna ska föreningen kunna ta sig in. Låset till källarförråd x x VA-ARMATURER ÖVRIGT Blandare/kranar kall- och varmvatten, packningar, vattenlås, spolknapp toalettkassett Bottenventil i toalett, x Innerdörrar, socklar, trösklar, klädhylla, badrumsskåp, glober till belysning, gardinstänger/torkställning, odlingslådor/uteplats/balkong Alla ledningar som föreningen försett lägenheten med - även rökkanaler och ventilationskanaler - som tjänar fler än en lägenhet kan i princip sägas tillhöra föreningens ansvar. 8

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen)

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) Väggar i lägenhet Lägenhetsavskiljande vägg Icke bärande innervägg Ytskikt på vägg inklusive underliggande

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 mars 2015/pelj Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 Innehåll Väggar i Lägenhet... 1 Golv... 1 Innertak i lägenhet... 2 Dörrar... 2 Fönster, fönsterdörr och

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Underhåll och reparation av din bostad

Underhåll och reparation av din bostad Underhåll och reparation av din bostad EN GUIDE TILL HUR ANSVARSFÖRDELNINGEN SER UT Vem har underhållsansvaret? Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre. Underhållsansvaret regleras

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer 2010-05-20 Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14 Underhåll och reparationer Brf Oliven 13-14, Oxelösund sida 1 av 5 1. Balkong Ingen målning, håltagning, påförande av material

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Vem svarar för underhållet?

Vem svarar för underhållet? Vem svarar för underhållet? Information till bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Åsunden. Denna information ger bostadsrättshavare vägledning om vem som svarar för underhållet inom olika områden

Läs mer

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter?

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? 1 Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? Underhållsskyldighet enligt 32 i bostadsrättsföreningens stadgar. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll?

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. På följande sidor kan du se vem

Läs mer

Vem ansvarar för underhållet i bostaden, föreningen eller medlemmen? (Ett komplement till

Vem ansvarar för underhållet i bostaden, föreningen eller medlemmen? (Ett komplement till SPAR DENNA Vem för underhållet i bostaden, föreningen eller medlemmen? (Ett komplement till föreningens stadg) Alla rör och ledning som du kan se, är medlemmens. I badrummet är inte ba ytskiktet utan även

Läs mer

Byggdel Brf ansvar Brh ansvar Anmärkning 1. Lägenhetsdörr Dörrblad, karm, foder, Ytbehandling utsida Dörrblad, karm, foder,

Byggdel Brf ansvar Brh ansvar Anmärkning 1. Lägenhetsdörr Dörrblad, karm, foder, Ytbehandling utsida Dörrblad, karm, foder, Sid 1 (5) Brf Valhall Ansvar för underhåll Tullgarnsgatan 23 2017 75317 Uppsala Styrelsen Brf Valhall tolkning av underhållsskyldighet enligt 32 i Bostadsrättsföreningens stadgar. I en Bostadsrättsförening

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Välkommen till Brf Lagmanstinget 5!

Välkommen till Brf Lagmanstinget 5! Välkommen till Brf Lagmanstinget 5! Föreningen äger fyra hus på Selebovägen 2-16. Husen byggdes 1950 och byggdes om 1983 då de fick ny lägenhetsfördelning och nya stammar. Föreningen tillträdde fastigheten

Läs mer

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Brf = bostadsrättsföreningen Brh = bostadsrättshavaren Uppdaterad i januari 2012 1. Fasader Eventuell rengörning och utvändig målning Gäller vid normalt

Läs mer

Vem skall underhålla vad i din lägenhet?

Vem skall underhålla vad i din lägenhet? Vem skall underhålla vad i din lägenhet? För innehavare till en bostadsrättslägenhet i Brf Bläckhornet gäller att, med några få undantag, det inre underhållet svarar innehavare för medan föreningen gemensamt

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

VEM SVARAR FÖR UNDERHÅLLET

VEM SVARAR FÖR UNDERHÅLLET VEM SVARAR FÖR UNDERHÅLLET HOS BRF MURBRÄCKAN nr 9 Tolkning av bostadsrättshavarens underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadrättslagen. Föreninges mark, hus och därmed också de enskilda

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Ordningsregler för boende i brf HSB Åttan

Ordningsregler för boende i brf HSB Åttan Ordningsregler för boende i brf HSB Åttan Följande ordningsregler fastställdes av brf HSB Åttans styrelse 2005-11-01. Ordningsreglerna är till för att öka trivseln för de boende och är ett komplement till

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Brf Berghällen 10 - Vision, bra att veta och ordningsregler

Brf Berghällen 10 - Vision, bra att veta och ordningsregler Brf Berghällen 10 - Vision, bra att veta och ordningsregler Vision för Brf Berghällen 10 Som boende i Brf Berghällen 10 s fastighet känner jag mig trygg. Jag känner de övriga medlemmarna i föreningen och

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Humlegården kallas härmed till ordinarie årsstämma i föreningen enligt följande: Datum: Onsdagen den

Läs mer

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar.

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Tolkning av underhållsansvaret enligt Riksbyggens normalstadgar. Underhållsansvaret har förändrats i vissa avseenden jämfört med 2004 års

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01 VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP Nu har du blivit medlem i en kooperativ bostadsrättsförening. Det är något alldeles speciellt med en bostadsrätt i HSB. Tillsammans

Läs mer

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Lundby Kyrkby BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER ANGÅENDE 32 I FÖRENINGENS STADGAR Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Bostadsrättsförening Boråshus nr 13. Välkommen till vår förening!

Bostadsrättsförening Boråshus nr 13. Välkommen till vår förening! Bostadsrättsförening Boråshus nr 13 Välkommen till vår förening! Bostadsrättsförening Boråshus nr 13 Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas du skall trivas i din lägenhet

Läs mer

VEM ANSVARAR FÖR UNDERHÅLLET? i stadgarna Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

VEM ANSVARAR FÖR UNDERHÅLLET? i stadgarna Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter VEM ANSVARAR FÖR UNDERHÅLLET? 35-43 i stadgarna Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter 35 Bostadsrättshavarens ansvar Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2

Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING TINGET I NACKA Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2 Utgåva juni 2009 fastställd i styrelsen 2009-06-11 Tillägg i inledningen enligt styrelsebeslut 2010-04-15-1 - Inledning.

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11 Information om boendet och föreningen Uppdaterad 2015-03-11 Välkommen till Brf. Lillsjönäs 22-28 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 köpte i april 2008 fastigheten på Barrstigen i Bromma av Stockholmshem.

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Gränsdragningslista över ansvarsfördelning mellan Brf Veken 1 och dess medlemmar

Gränsdragningslista över ansvarsfördelning mellan Brf Veken 1 och dess medlemmar Vägg Golv Tak mellan Veken 1 och dess medlemmar Föreningen äger hela fastigheten, och all fast inredning i samtliga lägenheter. Medan ansvaret för de olika installationerna fördelas mellan de två parterna.

Läs mer

Angaende gransdragningslista for bostadsrattsforeningen Grebllom 2.

Angaende gransdragningslista for bostadsrattsforeningen Grebllom 2. Angaende gransdragningslista for bostadsrattsforeningen Grebllom 2. Eftersom det kan vara -svart att dra granser mellan foreningens och bostads- ~ ~ rattsinnehavarens underhallsansvar enbart med ledning

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng.

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng. Välkommen Till rf. Skäcklinge Äng. Medlemskap Som bostadsrättsinnehavare är du medlem i bostadsrättsföreningen Skäcklinge Äng. Medlemskapet innebär att du i demokratisk ordning direkt kan påverka ditt

Läs mer

Brf Safiren 11, oktober 2004

Brf Safiren 11, oktober 2004 Brf Safiren 11, oktober 2004 Policy för hur ansvar och kostnader för reparationer och underhåll fördelas mellan bostadsrättsföreningens medlemmar och bostadsrättsföreningen. Inledning Huvudregeln är att

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen.

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen. Från A till Ö i vår förening Andrahandsupplåtelse Om du vill hyra ut din lägenhet (så kallad andrahandsupplåtelse) måste du ha tillstånd av styrelsen. Lämna in din ansökan i god tid. Otillåten andrahandsuthyrning

Läs mer

Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med mark och byggnader. Ansvarsförbindelser

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Inledning Brf Stadsparken i Lund bildades 1934 och inregistrerades 15 juni 1936. Föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tre Björnar. Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen

Bostadsrättsföreningen Tre Björnar. Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen Bostadsrättsföreningen Tre Björnar Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen Bostadsrättsföreningen Tre Björnar Revision 1.2 Revisionshistoria Revision

Läs mer

Fördelning av ansvar och kostnader för reparationer och underhåll mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen

Fördelning av ansvar och kostnader för reparationer och underhåll mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen 1 (6) Policy, ursprungligen daterad september 2001, uppdaterad 2014-03-20 Fördelning av ansvar och kostnader för reparationer och underhåll mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen Bakgrund

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva TILL HSB:s Bostadsrättsförening ÖRBY SLOTT Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva Det är att äga hus och utemiljö tillsammans, att hjälpas åt att vårda den gemensamma egendomen. Att känna gemenskap,

Läs mer

Trivselregler Brf Leoparden 5

Trivselregler Brf Leoparden 5 Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt trivselregler. Dessa regler gäller inte bara dig som hyresgäst/bostadsrättshavare utan

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen.

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Erik Dahlbergsgatan 50 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Välkommen till Brf Linden Utgåva 2014

Välkommen till Brf Linden Utgåva 2014 Välkommen till Brf Linden Utgåva 2014 Här finns lite information om hur brf Linden fungerar. Mer information finns i Lägenhetspärmen, eller brf Lindens hemsida www.hsb.se/stockholm/linden. Allmän information

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen

Välkommen till bostadsrättsföreningen 1 Välkommen till bostadsrättsföreningen 2 Trevligt att ni valt att flytta till just vårt område. Vi hoppas att ni ska trivas här. På följande sidor finner ni information som är bra att känna till. För

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN

FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN VÄLKOMMEN TILL PORFYREN! Styrelsen för bostadsrättsföreningen Porfyren hälsar dig välkommen till ditt nya boende och som delägare i föreningen. Vi hoppas

Läs mer

Trivselregler för Brf Teleskopet

Trivselregler för Brf Teleskopet Trivselregler för Brf Teleskopet För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor inom Brf Teleskopet. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren (brh) ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivsel- och Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Astrakan

Trivsel- och Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Astrakan Trivsel- och Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Astrakan 2016-12-03 1 Allmän aktsamhet Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Om akut skada sker i huset tag i första hand kontakt

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 A Ö en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 Brf Vattentornet 5 2(22) DennaskriftärsammanställdavJohanTaddesse,vidtidpunktenordförandeiföreningen. 2009 03 15 Stockholm Brf Vattentornet

Läs mer

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket Brf Loket Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Loket Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

Tips, regler och bestämmelser

Tips, regler och bestämmelser Tips, regler och bestämmelser Maj 2010 Bostadsrättsföreningen Spikbrädan 1 Organisationsnummer769617-2621 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar..sid 3 2. Om föreningen och huset..sid 3 3. Allmänna

Läs mer

Brf Naturvetaren 1. Inre underhåll

Brf Naturvetaren 1. Inre underhåll Brf Naturvetaren 1 Inre underhåll Gäller från 1 november 2009 Inre underhåll Vem skall underhålla vad i din lägenhet? I bostadsrättsföreningen NATURVETAREN 1 gäller med några få undantag att bostadsrättshavaren

Läs mer