Pensionärsrådet torsdag 19 maj 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pensionärsrådet torsdag 19 maj 2011"

Transkript

1 1 (6) Protokoll Kommunförvaltningen Storm, Josefine Tfn Pensionärsrådet torsdag 19 maj 2011 Mötesdatum Plats Månstorps Ängar Tid Ordinarie Ersättare Övriga Anna Mannfalk (Omsorgsnämnden) (Ordförande) Birgitta Ericson Erch (PRO Skanör Falsterbo) (Vice ordförande) Lena Wendt (Omsorgsnämnden) Ann-Sofie Hörlin (Miljö- och byggnadsnämnden) Lars Olin (Kommunstyrelsen) Per-Erik Lundquist (PRO Vellinge) Kjell Andersson (PRO Månstorp) Gun Eskilsson (PRO Räng/Höllviken) Gun-Britt Sandell (Näsets Veteranklubb) Per Laurin (Sällskapet Armeria) Solweig Persson (Ljungens Seniorer SPF) Bodil Uddberg (PRO Skanör-Falsterbo) Nils Sjöström (SPF Strandrågen) Christer Johannesson (PRO Vellinge) Kjell Kumlien (PRO Räng/Höllviken) Birgitta Hasselgren (SPF Näsets Veteraner) Barbro Håkansson (SPF Ljungens Seniorer) Charlotte Unosson (Avdelningschef Individuell Medborgarservice) Catharina Byström (Socialt ansvarig Samordnare) Pernilla Hedin (Demenskoordinator) Susann Lindmark (Anhörigstödskoordinator) Josefine Storm (Sekreterare) Postadress Telefon E-post Bankgiro Vellinge Besöksadress Fax Webbplats Org. Nr Norrevångsgatan

2 2 (6) 1) Val av justerare Birgitta Ericson Erch väljs till justerare. 2) Uppföljning av förra mötets protokoll Inga synpunkter på protokollet och det läggs till handlingarna. Dock finns önskemål om att ett bindande dokument för bandvagnen tas fram till nästa pensionärsråd. Det dokument som behandlar behov av bandvagnstransport och som skickades ut i samband med förra protokollet ses som en riktlinje och därför eftersöks ett bindande dokument mellan kommunen och räddningstjänsten vad det gäller bandvagnen. Vid nästa möte återkommer vi med mer information kring ett eventuellt avtal. 3) Presentation av anhörigstödskoordinator och demenskoordinator Susann Lindmark presenterade sig och sin roll som anhörigstödskoordinator i kommunen vilket är en projektanställning över ett år. Anhörigstödet är till för dem som stödjer eller vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har ett funktionshinder. Uppdraget har sin utgångspunkt i att möta upp bestämmelserna i socialtjänstlagen. Anhörigstöd finns idag för äldre genom Förenade Care på Bäckagården, Almgården och Postgården. Vid frågor om anhörigstöd är man välkommen att kontakta Susann på telefon eller via e-post Pernilla Hedin arbetar som demenskoordinator vilket också är en projektanställning över ett år. Uppdraget har sin utgångspunkt i de nationella riktlinjerna för demens vilka ligger till grund för när beslut tas rörande demenssjukdomar. Tanken är att både drabbade och anhöriga ska fångas och få hjälp i tid. Pernilla kommer gärna ut och besöker pensionärsföreningarna om man vill ha vidare information. Vid frågor nås Pernilla på telefon eller via e-post 4) Remiss hastighetsplan Med anledning av att kommunen har fått möjlighet att införa bland annat 40 och 60 km/tim har en hastighetsöversyn genomförs. Översynen presenteras i en hastighetsplan. Översynen kan laddas ner från kommunens hemsida. De finns också tillgängliga på kommunens bibliotek och i kommunhuset. Synpunkter lämnas till Vellinge kommun, Vellinge eller via e-post till senast den 31/5-2011, ange ärendenummer NGM 2011/193.

3 3 (6) De synpunkter som inkom under mötet rörde Stenbocksväg vid Sandeplan. Att öka hastigheten till 60 km/tim är inte bra och det skulle göra vägen till rena autostradan. Det är inte heller lämpligt att först bygga rondeller och sedan höja hastigheten. Varför hastigheten överhuvudtaget ska ändras ifrågasattes. Lars Olin (kommunstyrelsen) menar att tanken är att det ska vara ett mellanting mellan km/tim och att det är en är en anpassning till Europa där man har 20, 40 och 60 km/tim som hastighetsgränser. Det inkom också synpunkter på att vissa 30-vägar t.ex. Ljunstyckevägen inte finns med i översynen. Är det meningen att hasigheten på sådana vägar ska kvarstå då det inte finns något inritat? Ett förslag inkom om att dela upp områden i zoner istället för att märka upp med hasighetsskyltar. Röd, grön zon etc. Ett annat förslag handlade om att införa olika hastigheter sommar- respektive vintertid. Då blir det dock svårt att färgkoordinera. Det inkom också synpunkter på att remisstiden för en så stor översyn är för kort och vi kommer därför att undersöka om det går att förlänga remisstiden. 5) Omsorgsnämnden informerar Hyra lokal i Vellinge kommun Det har uppstått många frågor kring lokaler och lokalhyror för kommunens lokaler. Broschyren Hyra lokal i Vellinge kommun delades därför ut. Broschyren innehåller alla praktiska regler och ordningsföreskrifter. Josefine Storm (sekreterare pensionärsrådet) undersöker om informationen finns på kommunens hemsida. Färdtjänsten övergår till Region Skåne Beslutet är taget att färdtjänsten kommer att övergå till Region Skåne. Många kommuner i Skåne har satsat på samarbete med Skånetrafiken. Tanken är att samordna färdtjänst som inte är kollektivtrafik och inte är taxi vilket blir lättare om det ligger under samma utförare. Färdtjänsten övergår till Region Skåne den 1 januari Bemanningen kortidsboende Månstorps ängar Lisa Goncalves Kvist (verksamhetschef på Månstorps ängar) informerade om korttidsavdelningen. På korttidsavdelningen är bemanningen som på övriga avdelningar dvs. fyra personal. Om korttidsavdelnningen står tom flyttas personal till andra enheter. Likaså bemannar man upp korttidsavdelningen vid behov. Jour- och larmnummer De som har hemtjänst eller trygghetslarm har ett speciellt nummer de kan ringa.

4 4 (6) Numret till den sociala jouren nås via kommunens växel på telefon och är tänkt för människor i akut kris. Anna Mannfalk (Ordförande pensionärsrådet) svarar på det sociala journumret och kan hjälpa till att slussa vidare till rätt instans. Om Anna Mannfalk är bortrest lämnas telefonen över till annan ansvarig. På fredagar och lördagar svarar en professionell socialsekreterare. Journummer till olika verksamheter får inte lämnas ut men man kan via numret slussas vidare till lämpliga. Diskussionen gick vidare in på svårigheten att avgöra när man ska ringa 112. Om man inte har medicinsk kunskap bör man alltid ringa 112. Hemtjänsten har väldigt inrutade scheman och har därför svårt och dessutom inte tillåtelse att avvika till en person som inte har hemtjänst. De har inte den medicinska bakgrunden som krävs för att bemöta just den personen. Idag finns det heller inget system för att under jourtid ta reda på om en person har hemtjänst eller inte. Äldreombuden roll är att förmedla information. Det händer dock att de får svåra fall som de inte bör blanda sig i. Rekommendationen om personer har larm eller hemtjänst är i första hand att ringa till den utförare personen har. Förutsättningen för det är att man befinner sig hemma hos personen och kan komma åt numret till hemtjänsten. I andra hand gäller 112 eftersom man inte själv kan bedöma det medicinska läget. Vi bedriver ingen akut verksamhet och är man osäker i en situation är det därför alltid 112 man ska ringa. Försäkring när du har hemtjänst De som har hemtjänst bör se över sin hemförsäkring. Hemtjänstföretagen i Vellinge kommun har en ansvarsförsäkring som gäller om en utförare är försumlig i tjänsten och t.ex. har sönder något dyrbart i hemmet. Kommunen kan inte krävas på dessa pengar. Vanlig hemförsäkring gäller för skada då någon olovligen tar sin in i den försäkrade bostaden och skadar eller stjäl lös egendom. Försäkringen gäller dock inte om någon tar sig in i bostaden med nyckel som han/hon har haft tillåtelse att inneha. För att få ersättning för stöld krävs alltså att någon olovligen tar sig in i bostaden. Om gärningsmannen blivit insläppt gäller försäkringen endast om han/hon tvingat sig in genom våld. För att kunna få ersättning för stöldskador som inte omfattas av grundförsäkringen måste man teckna en tilläggsförsäkring som oftast kallas för allriskförsäkring. Med det utökade skyddet för allriskskador kan man få ersättning för de luckor som finns i grundomfattningen. Som äldreombud kan det vara bra att informera äldre om att hemförsäkringen kan komma att påverkas då man lämnar ut nycklar till hemtjänsten. Förslag inkom på att förutom att meddela om ovanstående i kommunikén att också göra ett riktat utskick till de som har hemtjänst.

5 5 (6) Vänortspengar Ansökningarna om vänortspengar är nu utredda. Samtliga föreningar som eskat pengar fick medel eftersom kommunstyrelsen beviljade extra pengar. Anna Mannfalk (Ordförande pensionärsrådet) föreslog att man genom referensgruppen bildar en vänortskommitté vilken får hela budgeten för vänortspengarna och får i uppdrag att rapportera tillbaka till pensionärsrådet. Referensgruppen fick i uppdrag att diskutera förslaget i sina respektive föreningar och tar sedan upp det i pensionärsrådet till hösten. Ljungens seniorer har god erfarenhet av vänortsbyte och kan därför vara en förebild i vänortskommittén. Referensgruppen får även i uppdrag att välja representanter från respektive förening till vänortskommittén. Pensionärsföreningarna har skyldighet att inkomma med en redogörelse över vad man gjort för eskade medel. 6) Övrigt Telefonnätet på Månstorps ängar Lisa Goncalves Kvist informerade om att problemen med det fasta telefonnätet nu är åtgärdade. Det mobila telefonnätet har dock ännu inte full täckning. En handlingsplan för problemen är upprättad och arbetet med förstärkningar av mobilnätet är beställt hos Vellingebostäder. Miljön på Månstorps ängar Lisa Goncalves Kvist informerade om de miljöproblem som funnits på Månstorps ängar. Legionellan är nu åtgärdad och badet är efter tester återigen öppet. Man fortsätter att utreda miljön på Månstorps ängar.

6 6 (6) Underskrifter Ordförande Anna Mannfalk Justerare Birgitta Ericson Erch Sekreterare Josefine Storm

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

hitta rätt i omsorgsdjungeln

hitta rätt i omsorgsdjungeln hitta rätt i omsorgsdjungeln en bilaga till veteranen låt oss guida dig! Börjar du fundera på vilken hjälp du eller någon anhörig behöver, ser du behov av avlastning eller äldreboende inom en inte allt

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Sviktboendeprojektet i Mölndal

Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboende ett projekt för att stödja människor med psykisk ohälsa i deras självständiga boende. Tänk om det fanns ett ställe dit man kunde söka innan man Tänk om blir det

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Vad kan socialtjänst, primärvård och minnesmottagning göra för att uppmärksamma munhälsa? Säkerställa att tandvårdsstödet når fram

Läs mer

Kallelse till ACA:s. Servicekonferens. 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö. Välkomna!

Kallelse till ACA:s. Servicekonferens. 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö. Välkomna! Kallelse till ACA:s Servicekonferens 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö Välkomna! Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. De tolv traditionerna läses. 3. Presentationsrunda och upprättande av röstlängd.

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar - en enkätundersökning bland kvinnor på mödravårdcentralen i Åtvidaberg om hälsa och kränkningar Camilla Forsberg Åtvidabergs

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer