BYGGTEKNISK ANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGGTEKNISK ANVISNING"

Transkript

1 Träuit Akustik Innertak av cementbunden träu BYGGTEKNISK ANVISNING Produktpärm: Träuit, fik 4 Febr 2008, nr 115 BSAB:NSF Ersätter januari 2003

2 Träuit Akustik skapar en behagig judmijö och ett jämnare rumskimat. Bid: Naturvårdsverket, Stockhom. Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor, Ahsénarkitekterna. Byggnadsår: Foto: Jakob Lang Omsag: Astrid Lindgrens Näs. Arkitekt: Sandbergs Arkitektkontor, SIR Lennart Magnusson, Nichoas Lindström. Byggherre: Astrid Lindgrens Värd AB. Konstruktör: BGK AB. Byggnadsår: Foto: Jakob Lang 2

3 Ett naturigt va Träuit Akustik! Träuit Akustik är ett rustikt naturmateria, tiverkat av träu, cement och vatten. Inga oprövade tisatser ingår. Ett enket recept från 1908 har bivit en kassiker. Tiverkningsmetoden ger en varierad yta med samma materia rakt igenom. Detta ger rummet en utstråning som få andra materia kan ge. Fera viktiga funktioner Träuit används i mijöer med höga funktionskrav på jud, brand, fukt och håbarhet. En judabsorption av högsta kass Se absorptionsmätningar utförda på SP s akustikaboratorium på sid 5 i anvisningen. Träuit kan också måas om fera gånger utan att judegenskaperna försämras. Träuit Akustik är cementbunden och har inga säta ytor, viket ytterigare bidrar ti ång ivsängd. Användningsområde Träuit Akustik finns där människor möts för att se och höra utan att störas. I skoor, förskoor, trapphus, korridorer, foajéer, bibiotek, muséer, matsaar, sporthaar, simhaar, ridhus och kontorsokaer skapar Träuit Akustik en behagig mijö. Träuit används även utomhus i buerskydd, skärmtak, portiker och dyikt. Innehå Sid Amänt 3 Referensobjekt 4-5 Egenskaper 6 Ljudabsorption 7 Ytstrukturer och ytbehanding 8 Sortiment 9 Bärverk Dikt an mot bjäkag 12 Övriga dokumentationer 12 Montering och skötse 13 Referensobjekt Förpackning och märkning 16 Övriga Träuitskivor 16 Träuit akustik tideades 1995 som första svensktiverkade byggmateria mijömärket Svanen. 3

4 Ovan: Via, Rydsnäs, Byggår: Foto: Bidmakarna, Tranås Dokumenterad judabsorption, ger jämnare rumstemperatur, regerar fukt i rumsuften, starkt brandskydd och ång håbarhet. Få byggmateria förenar så många goda egenskaper som Träuit Akustik. Ti höger: CRC-Cinica Research Centre Medicinska Fakuteten Lunds Universitet, Mamö Arkitekter: Nyréns arkitektkontor, Stockhom. Byggherrre: Regionfastigheter, Region Skåne. Entreprenör: Peab. Byggnadsår: Foto: Oe Jais 4

5 5

6 Egenskaper Amänt Träuit Akustik innehåer cement, kakstensmjö, träu från prima gran samt vatten. Inga kemiska tisatser. Träuitskivorna tiverkas i Österbymo, södra Östergötand. Ljudabsorption På sid 7 redovisas judabsorptionsfaktorer för Träuit Akustik i oika konstruktioner. Dunisi för bättre absorption Genom att förse Träuit Akustik med ett beag som har högt strömningsmotstånd förbättras absorptionsförmågan påtagigt. Se diagram 1 på sid 7. Dunisi fästs på skivornas baksida i fabrik. Det är en tunn duk av bekt korfri pappersmassa, returfiber av ceuosa, och marmorkross som binds ihop med ett vattenbaserat atexbindemede. Dunisi uppfyer Naturskyddsföreningens mijökriterier för bra mijöva. Efterkang och hörbarhet För att få en fungerande och behagig judmijö bör man väja omsorgsfut band konstruktionerna på nästa sida. En hög absorptionsfaktor förkortar efterkangstiden viket bidrar ti god judmijö. Atför effektiv juddämpning t ex i ett kassrum kan dock vara ti nackde. Där krävs ite mindre dämpning, så att taet kan uppfattas i hea rummet. Bra judmijö uppnås i en skosa vid efterkangstid 0,6 sek enigt std-kassen i SS268, bästa kassen är satt ti 0,5 sek (oktavband 0-00 Hz). Mätning i Reseeskoan visar att Träuit i taken givit kortare efterkangstider, dvs de har något för bra judabsorption för maxima uppfattning av ta. Refektorer t ex över ärarpatsen bör därför övervägas. Brandmotstånd Konstruktionshöjd 500 mm Dunisi Frekvens Hz Efterkangstid (sek) 0,75 0,53 0,48 0,42 0,35 0,41 Resee skoa: rumsyta: 48 m 2. Mätning utförd av Ingemansson Technoogy AB (PM Y-63-A). Konstruktion: se fig ovan. Efterkang: Nedpendat mm Träuit Akustik med Dunisi. Fuktbeständighet Träuit Akustik tå fukt. Genom sin öppna materiastruktur har Träuit även förmågan att jämna ut rummets uftfuktighet genom att i jämvikt med uften absorbera och avge fukt. Träuit Akustik kan även användas utomhus i undertak och dyikt. Observera, att som aa naturmateria har Träuit fuktbetingade röreser. Provningar på SP i Borås har visat att Träuits höga ph-värde motverkar tiväxt av möge. Fuktkvot (vikt %) 30 Av diagrammet framgår fukthaten i Träuit Akustik 20 som funktion av invändig fuktighet. 10 Invändig reativ uftfuktighet % Tåighet Eftersom bindemedet i Träuit är cement är den, för att vara en judabsorbent, utomordentigt håbar. Skador som kan uppstå, t ex genom åverkan mot ytan, bir inte särskit störande eftersom det inte finns något ömtåigt ytskikt. Träuit har en homogen materiastruktur från ytan rakt igenom hea skivan. Träuit Akustik kan enket måas om vid behov. Mijö och häsa Träuit Akustik rekommenderas av Astma- och aergiförbundet, se vidare sid 12. Mätning från SP i Borås visar att emission från Träuit Akustik är extremt åg. Eventuet damm som bidas vid bearbetning är inte häsovådigt och kan enket avägsnas genom att ytan dammsugs. Otaiga exempe på användningar i restauranger och andra känsiga mijöer visar att Träuitskivorna inte sjäva ger ifrån sig damm eer partikar under brukstiden. Då Träuitskivan inte heer ruttnar eer mögar är den extra trygg ur häsosynpunkt. Luftgenomsäppighet ca 20 m 3 /m 2 hpa SP, (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Brandkass Tändskyddande bekädnad med ytskikt kass 1. SITAC bevis 3175/79* EI 30 SITAC bevis 0119/01* Produkt/konstruktion Aa tjockekar i våra rekommenderade montage se sid Godkännande gäer även fabriksmåade skivor och med Dunisi (judfit) på baksidan. Min mm skruvad på äkt 28x70 s 0 med meaniggande 13 mm gipsskiva Vattenångpermabiitet 4-5 x 10-6 m 2 /s SP, (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Ljusrefektans Se tabe jusrefektansfaktorer på sid 8. *Aktuea monteringsanvisningar ska atid föjas. 6

7 Ljudabsorption Absorptionskasser A B C D E Typ 1: Träuit Akustik med Dunisibeagd baksida. Synigt at dot bärverk. Konstr höjd mm. 65/75 mm Dunisi 200 mm Tjockek mm Träuit/Typ Konstr höjd mm Diskret 65 Diskret 75 Diskret 100 Diskret 200 Absorptionskoefficient 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Frekvens, Hz Typ 2: Träuit Akustik + minerau. Synigt at dot bärverk. Konstr höjd mm. 75 mm 200 mm Tjockek mm Träuit/Typ Konstr höjd mm Diskret 65 1) Diskret 75 1) Diskret 100 1) Diskret 200 1) 50 Norma 200 2) 1) med minerau tj 45 mm ISOVER/Gufiber UNI 3733 eer ikvärdigt. A-absorbent. 2) med minerau tj 45 mm ätt typ regeskiva. Absorptionskoefficient 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Frekvens, Hz Typ 3: Träuit Akustik. Synigt at dot bärverk. Konstr höjd mm. 65/75 mm 200 mm Tjockek mm Träuit/Typ Konstr höjd mm Diskret 65 Diskret 75 Diskret 100 Diskret Norma 200 Absorptionskoefficient 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Frekvens, Hz Typ 4: Träuit Akustik. Dikt an montage. Absorptionskoefficent 1 0,9 0,8 Tjockek mm Träuit/Typ Konstr höjd mm Diskret Diskret+Dunisi Mätningar utförda vid ett ferta tifäen av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) samt Ingemansson Technoogy AB. Separata rapporter och ytterigare mätningar kan ämnas på begäran. Se även De angivna absorptionskasserna är praktiskt tiämpbara enigt Ingemansson Technoogy AB. Obs! Träuit Akustik i tjockekarna 20 och 30 mm utgår ur sortimentet under ,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Frekvens, Hz 7

8 Ytstrukturer och ytbehanding Ytstrukturer Träuit Akustik finns med två oika ytstrukturer. Diskret med 1,5 mm u och Norma med 2,5 mm u. Diskret passar bättre i rum med åg takhöjd t ex kontor. Naturfärger Träuit Akustik finns i två genomgående naturfärger, trävit och cementgrå. Dessa skivor är omåade och får sin naturiga kuör av den cement som används. Vitcement används ti trävita skivor och grå standardcement ti grå skivor. Obs: naturig kuörvariation. Fabriksmåning Träuit Akustik kan fabriksmåas i vafri färg med hänvisning ti NCS-beteckning. Måning av de vertikaa kanterna är inte standard utan måste anges speciet. Färgtyper: Vattenburen hetäckande inomhusatex är standard, aternativt kan siikatfärg bestäas. Träuit Akustik, Trävit, Diskret u Träuit Akustik, Cementgrå, Diskret u Träuit Akustik, Trävit, Norma u Träuit Akustik, Cementgrå, Norma u Exempe på beskrivningstext: NSF. Träuit Akustik Diskret nr 201 med måade kanter. Måning på arbetspatsen Man kan också sprutmåa på byggarbetspatsen utan att judabsorptionen försämras. Det är viktigt att skivorna är tiräckigt torra för att få ett bra resutat. När Träuit Akustik ska måas i jusa färger bir resutatet bäst med trävita skivor. Använd atex- eer siikatfärg. Exempe på beskrivningstext: LCS.2 Byggpatsmåning behandingstyp enigt SP. (Kartext: 2 ggr sprutmåning med atex- eer siikatfärg utan förbehanding och ingen underbehanding.) Ljusrefektans Träuitskivor sprider ett behagigt jus utan refexer. Det finns goda erfarenheter av indirekt beysning på Träuit. Tabeen visar genomsnittsvärden från 3 st mätningar av spectrofotometer enigt mätmetod Svensk standard SS med en juskäa som riktas direkt mot ytan. Detta ger skuggeffekter i små håigheter. Metoden är därför inte exakt när det gäer strukturerade ytor. Den praktiska jusrefektansen är större i normaa rum då spridd beysning från oika käor minskar skuggeffekten. Träuit Akustik, Vitmåad, Diskret u Färg Hur färgen uppfattas vid ytan en. närmaste NCS färgprov Naturfärger, omåade 100 Cementgrå 4502-Y Den genomfärgade färgtonen är avsedd att användas utan ytbehanding och som underag för patsmåning i mörka färger. 200 Trävit 1005-Y20R Den genomfärgade färgtonen är avsedd att användas utan ytbehanding och som underag för patsmåning i jusa färger. Färgton och ytstruktur varierar något såvä inom som mean skivor. Fabriksmåad standardfärg 201 Vit 101 Vit Hematt, gansvärde (måad trävit) 1000 (måad cementgrå) Ljusrefektansfaktorer ca % 100 Träuit Akustik typ Diskret Norma 100 Cementgrå 101 Vitmåad cementgrå 200 Trävit 201 Vitmåad trävit

9 Sortiment översikt Träuit Akustikskivor Kantutförande/format Tjockek i mm 50 Montage Kant A (RK) 600x600 mm 600x1200 mm 600x20 mm Rak kant på 4 sidor öppen at stum fog - dod stomme av trä- eer stårege. - nedhängt i Au-profier, se nedan. - motgjuten mot betong (vid stum fog tj 50 mm). Se sep anvisning. Kant B (FK) 600x600 mm 600x1200 mm 600x20 mm Fasad kant på 4 sidor stum fog - dod stomme av trä- eer ståregar - motgjuten mot betong. Se sep anvisning. Iäggspatta IL-A 593x593 mm 593x1193 mm Rak kant - nedhängt i modubärverk profi T35 rekommenderas. Iäggspatta IL-E 593x593 mm 593x1193 mm n n Fasad kant 10 mm - nedhängt i modubärverk profi T-24 Korridorpane 600xL L max 20 mm (Tjockek 50 mm ink. profi) Fasad eer rak kant på ångsidorna - fribärande uppagd i kortändarna 7 Kantutföranden n Pristiägg. Träuit Akustik i tjockekarna 20 och 30 mm utgår ur sortimentet i mars Skruv Längd i mm Diameter 10 Skruv för infästning mot trärege och påtprofi tj max 0,9 mm. Vit/trävit/ grå, ackerad. 45 för tj 75 för tj 50 ø 4,2 mm Skae ø 13 mm Kant B (FK) 7 Kant A (RK, IL-A) Auminium-profier IL-E L-profi 24 Dunisi ger bättre judabsorption Dunisi är en duk som häftas på Träuitskivornas baksida viket ökar strömningsmotståndet och därmed judabsorptionen. Se diagram på sid 7. Skuggist T-profi Mattborstade ytor Godstjockek 1,5-1,8 mm 9

10 Skruvning mot dot bärverk Längsgående trä- eer påtregar s 600 mm. Minsta träregedimension är vid stum fog 22x70 mm. För bästa judabsorption väjs Träuit Akustik med minerau 150 kg/m 2 mean träregar 45x70 mm. Vid öppen fog ska äktens bredd ökas. Vid stum fog rekommenderas skiva med fasad kant (B), vid öppen fog rak kant (A). Aternativt kan skivan monteras mot tvärgående regar eer gespane. Trääkt för infästning kan gjutas in i betong. Påtverk ska vara av samma typ som används för gipsskivor. Skivornas ångkanter fästs med driskruv. Driskruv i ängd 45 och 75 mm finns i förzinkat eer ackerat utförande, se tabeen. Skiva med rak kant kan monteras stumt om montaget utförs så att måttoeranserna pareras. Detta kräver extra noggrannhet. Använd formatet 600x1200 mm för sådant montage och montera skivorna i förbandsmönster, se figur. Exempe på beskrivningstext: NSF Träuit Akustik typ Diskret trävit nr 200, kant B (fasad kant), x600x1200 mm fabrikat Träuit. Skruvas på träregar 45x70 mm s 600 mm med stum fog enigt fabrikantens anvisning. Infästning med 6 st trävit driskruv per skiva L=45 mm, fabrikat Träuit. Kant B Stum fog/trärege Kant A Öppen fog/trärege Kant A Stum fog/trärege Träuit Akustik i bjäkag för brandkass EI Träuit Akustik min mm max 600x1200 mm. Infästning med 8 st driskruv/skiva typ 4,2x75. Skarvarna ska vara förskjutna och understödda. 2. Gipsskiva typ Norma min 13 mm (fogspackad, med remsa). 3. Trääkt min dim 28x70 mm s Träbjäkar min dim 45x95 mm max s 1200 mm. Minsta anta skruv/skiva vid infästning mot äkt/regar Format i mm 600x x x Skivtjockek i mm Skruvängd Minsta skruvavstånd ti kant och hörn är 20 mm. I synigt bärverk Modubärverk Träuit Akustik IL-A rekommenderas i modubärverk typ T- 35. IL-E (iäggsskivor med rak eer fasad kant) passar ti modubärverk typ T-24 moduformat 600x600 eer 600x1200 mm. Passbitar kan enket sågas ti med vanig fogsvans. Förstyva bärprofier i skarvarna med sk skarvtungor. Skivcips Donn Dx passar ti Träuit Akustik mm IL-A och mm IL-E. Bärprofiens pendeavstånd ska vara s 600 mm. För att undertaket ska bi demonterbart bör det fria avståndet vara 150 mm från överkant skiva ti underkant bjäkag. Armatur ska atid fästas i profierna. Infäd armatur äggs upp på profiernas fänsar och utanpåiggande armaturer fästs med vridkammer och mutter (Armaturfäste typ Donn FTX). Spotights e dy av mindre mode kan fäas in och beasta skivan (vikt max 1 kg/skiva 600x600 mm). Bärverk kan kompetteras med träister etc viket passar estetiskt med Träuit. Det finns praktiska och designade ösningar. Måerås Gasbruk Exempe på beskrivningstext: NSF Träuit Akustik typ Diskret, nr 200, kant IL-A, format x593x1193 mm fabrikat Träuit. Monteras i modubärverk T-35 enigt Träuits anvisningar. 10

11 Fribärande utan synigt bärverk Träuit Akustik korridorpane uppaggd på kortändarna Träuit Akustik korridorpane är ett undertakeement som består av mm Träuit Akustik med gavaniserade ståprofier fastskruvade på ovansidan. Paneen äggs direkt på vägghängda T-auminiumprofier i t ex korridorer - L-profi eer skuggist, se fig sid 9. Pendar och syniga bärprofier behövs ej. Tack vare sin konstruktion är paneen mycket enke och snabb att montera och demontera. Denna egenskap är mycket värdefu b a där det är mycket instaationer ovan undertaket. Vid stora sammanhängande ytor bör T-profierna skruvas eer popnitas ti uppagen för ökad stabiitet. Korridorpaneen kan även användas som nedpendat undertak i andra utrymmen. Den äggs då upp på auminiumprofi typ Träuit T-profi at L-profi, s max 2,4 m som pendas s 1200 mm. Korridorpaneen kan också hängas fritt genom pending direkt i dess påtprofier, max s 1000 mm. Stabiisering bör utföras vid stora ytor. Mått (se fig) För att undertaket ska bi demonterbart gäer föjande minimummått för det fria avståndet mean bjäkaget/instaationer och korridorpaneen: 190 mm med L-profi 100 mm med skuggist Korridorpaneens ängd anges ti: korridorens bredd - 10 mm med L-profi korridorens bredd - 60 mm med skuggist Uppaget ska vara minst 20 mm. Observera att väggarnas toeranser iband gör att måttanpassning måste göras på arbetspatsen. Armaturer Armaturer fästs normat så att de ej beastar korridorpaneen. Spotights av mindre modeer och dyikt kan fäas in och beasta skivan. 150 Träuit Akustik Påtprofi Träuit Akustik är 10 mm ängre än påtprofierna i ändarna för att göra det möjigt att justerkapa på pats. Speciamått kan bestäas. max 20 mm Exempe på beskrivningstext: NSF Träuit Akustik korridorpane typ Diskret fabrikat Träuit, trävit nr 200, tj mm, bredd 600 mm, ängder enigt ritning nr... fritt uppagd på L-profi typ Träuit enigt fabrikantens anvisningar. Träuit Akustik används inomhus i fuktiga mijöer. Träuit Akustik Utomhus / Simhaar Träuit Akustik är fukt- och frostbeständig och kan därför även användas utomhus i t ex portiker, utkragande byggnadsdear, skärmtak mm. Använd endast skruv för fuktiga mijöer enigt tabeen sid 7. Se mijökasser i HusAMA 98. Träuit Akustik kan även användas utomhus. 11

12 Dikt an mot bjäkag Motgjutning Träuitskivorna kan motgjutas direkt utagda i förband på vavformen, 50 mm skivtjockek rekommenderas. Särskida förankringar i betongen behövs inte. Där det är höga krav på estetik avråds från motgjutning med tanke på risk för cementgenomsag, aternativt att åtgärder vidtas som förhindrar genomrinning. Detta kan göras med papp eer brukstätning. Mot ättbetong Träuit Akustik skruvas med t ex ättbetongskruv ISO-FAST IG SFS Stader. Motgjuten med fasad kant (FK) Trekantsist paceras på vavformen som tätning. Träuit Akustik kan vid motgjutning fäas in i betongvavet. Brandegenskaper Tändskyddande bekädnad med ytskikt kass 1. Även tjockek mm skruvad mot trääkt. Exempe på beskrivningstext vid motgjutning: NSF Träuit Akustik Norma trävit nr 200, FK, format 50x600x20 mm fabrikat Träuit. Motgjutes med stum fog enigt fabrikantens anvisningar. Övriga dokumentationer Mijö- och kvaitetsdokumentation Uppgifter från mijöutredning av Träuitsortimentet och fabriken kan bestäas. Även kvaitetsmanua på Träuittiverkningen kan bestäas. Extern kontro utförs av SP, (av egenkontro samt övervakande kontro). Det finns en utförig Byggvarudekaration upprättad enigt BYKRs instruktioner. Dekarationen pubiceras på vår hemsida samt i MijövaruBas, Svensk Byggtjänst. Återanvändning Träuit Akustik är cementbunden. Det ger styrka, ivsängd och möjighet att använda demonterade skivor på nytt (beroende på montagesätt mm). Användning Träuit Akustik bidrar ti god inomhusmijö genom att ösa många tekniska probem samtidigt. Därför används den i de mest skida mijöer med höga funktionskrav (se egenskaper sid 6-7). De få begränsningar som finns där Träuit Akustik inte bedöms vara ämpig är; i ivsmedesindustrin o dy där man öppet hanterar färskvaror, i särskida hygienutrymmen inom sjukvården t ex operationsrum. Träuit är perfekt i mijöer med höga funktionskrav 12

13 Montering och skötse Hantering Träuit Akustik evereras på paar för truckhantering. Skivorna ska hanteras så att ytor och kanter inte skadas. Lossning sker vanigtvis med gaffetruck. Om paar yfts med sk bandstropp måste de översta skivornas ångkanter skyddas, så att de inte skadas. Lagring Skivorna ska skyddas mot nederbörd. Böta skivor ska ej monteras. Träuit Akustik ska före monteringen förvaras i varm och torr oka. Likt aa naturmateria ska skivan hest konditioneras i det rumskimat där den ska monteras. Bearbetning Träuit Akustik borras, sågas etc med vaniga träbearbetningsverktyg. Verktyg med hårdmetaskär är att föredra. Speciaformat kan bestäas färdigkapade mot pristiägg från fabrik. För anpassning av kant typ B och IL-E används t ex kantfräs och rasp. Lagra skivorna torrt och pant. Det behövs inga speciea verktyg för att bearbeta Träuit Akustik. Använd t ex en vanig fogsvans. Upphängning av armaturer Såvä utanpåiggande som infäda armaturer ska atid fästas i underaget i bärverk, ej i skivorna. För infäd armatur kan såvä runda som rektanguära urtag göras i skivorna. Spotights av mindre mode o dy kan fäas in och beasta skivan (max 1 kg/600x600 mm skiva.) Rengöring Det damm som bidas vid bearbetningen är inte häsovådigt. Träuit Akustik tå att dammsugas. Använd borstförsett munstycke och tryck ätt mot ytan. Smuts som sitter fast på ytan kan avägsnas med borste at böt trasa. Rengöringsmede får användas. Vid grov nedsmutsning kan rengöringen skada ytan något, t ex kan träusspån ossna. Eftersom skivorna inte har något speciet ytskikt utan istäet har samma struktur rakt igenom hea tjockeken får sådan smärre skadegörese iten inverkan på skivans utseende. Vattentvätt med högtrycksspruta avråds. (Vatten skadar dock normat ej skivorna.) Spotights, don och dyikt kan ätt fäas in. Lagning Skivorna kan inte agas tifredstäande ur estetisk och funktione synpunkt. Skadade skivor bör bytas. Vid skador i måad yta kan dessa bättringsmåas med fugott resutat utan att hea ytan ommåas. Träuit Akustik kan också figursågas på byggarbetspatsen Bid: Bonniers Konstha 13

14 Kontor Hesingfors, Finand, Byggår 2007 På dagis håer Träuit Akustik judet på en angenäm nivå. Stora biden ovan: Riksutstäningar, Riksantikvarieämbetet, Visby, Arkitekt: Johan Cesing Arkitektkontor AB, Byggherre: Nordisk Renting AB, Entreprenör: Peab, Byggnadsår: Foto: Håkan Ludwigson 14

15 Rum för stisamma kväar men även för fest och stoj. Bid ovan: Magasin 3, Stockhom. Arkitekt: John Robert Nisson Arkitektkontor AB. Byggherre: Magasin 3, Stockhom Konstha. Byggyta: ca 450 m 2. Byggnadsår: 2006 Foto: Johann Lang 15

16 Förpackning, märkning Träuit Akustik evereras på pa med hörnskydd och sträcknät. Monteringsanvisning och pasede medföjer. Skivorna är märkta enigt typgodkännandebevis nr 3175/79. Förpackningsstorek Träuit Akustik Tjockek mm Format mm st/pa m 2 /pa x x x20 600x x x20 Träuit Akustik Korridorpane 600x x ca 22 ca 22 28,8 28,8 57,6 14,4 14,4 28,8 15,8 31,6 Obs! Träuit Akustik i tjockekarna 20 och 30 mm utgår ur sortimentet mars Vi kommer därefter endast att everera dessa tjockekar för utbyte av skadade skivor på byggnader. Träuit Akustik Diskret Vikt Densitet Tj mm: ca 14 kg/m kg/m 3 Träuit Akustik Norma Vikt Densitet Tj mm: ca 13 kg/m kg/m 3 Tj 50 mm: ca 20 kg/m 2 0 kg/m 3 Träuit Akustik Korridorpane Vikt Tj mm: ca 15 kg/m 2 ink profier (tota tjockek 50 mm) Övriga produkter och användningsområden Det finns andra typer av träusskivor för andra användningsområden (se även Träuit produktguide pub 117 samt Inspirationsbroschyr jan 2007). Träuit Standard Värmeisoerande putsbärare och motgjuten bjäkagsisoering. Träuit Takeement Bärande yttertakseement med inbyggd akustik och värmeisoering. Bärande meanbjäkagseement med inbyggd akustik för oika gov. Träuit Buerskydd Effektiva buerskydd för väg- och tågtrafik. Träuit Heväggseement Heväggseement objektanpassas och gjuts på fabrik efter kundens önskemå. Detta förkortar byggtiden då husen monteras och eftergjuts på mindre än en dag. Träuit Heväggseement ger en homogen, väisoerad yttervägg i ett värmetrögt materia som inte mögar och som ger en bra fuktbaans åt inomhusuften. Fabriksgatan 2 Box Österbymo Te Träuit började tiverka träuspattor redan 1946 och är i dag marknadsedande i Sverige. Företaget är famijeägt och tiverkningen sker i Österbymo, södra Östergötand. Art & Copy Produktion

Semullit Akustikk Byggetekniske anvisninger

Semullit Akustikk Byggetekniske anvisninger Semuit Akustikk Byggetekniske anvisninger Bygg på ag naturen Semuit Akustikk sørger for et behageig ydmijø og et stabit kima. Träuit Akustik skapar en behagig judmijö och ett jämnare rumskimat. Bid: Bide:

Läs mer

Sortiment och användning av Träullit

Sortiment och användning av Träullit Sortiment och användning av Träullit Bygg med naturlagarna Sortiment och användning Träullit består av två av världens äldsta byggmaterial trä och cement förenade som cementbunden träull Kombinationen

Läs mer

Ridhus av Semullit Byg y g med naturla på lag med g n artn u a ren

Ridhus av Semullit Byg y g med naturla på lag med g n artn u a ren Ridhus av Semullit Bygg med på lag naturlagarna med naturen Ridhus med bättre klimat och akustik Kraven på ett ridhus är många. Det ska tåla en tuff miljö, men också ha en god akustik och ett bra inomhusklimat.

Läs mer

Jan 2015 Ersätter jan 2014. Prislista. Naturens byggstenar. Bygg med naturlagarna

Jan 2015 Ersätter jan 2014. Prislista. Naturens byggstenar. Bygg med naturlagarna Jan 2015 Ersätter jan 2014 Prislista Naturens byggstenar Bygg med naturlagarna r äullit prislista Skivor och element av cementbunden träull Innehåll räullit Standard 3 räullit Putsbärare 3 räullit SBS

Läs mer

Gyptone BIG system Monteringsanvisning

Gyptone BIG system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning/användning Gyptone BIG är ett akustikundertak av gips som har stora designmässiga fördelar eftersom det inte förekommer några synliga skarvar. Gyptone

Läs mer

EN 312 P6 och P7 SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning

EN 312 P6 och P7 SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning EN 312 P6 och P7 SPAANDEX K-GOLV Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV ti undergov Den här monteringsanvisningen avser äggning av undergov som utförs med SPAANDEX K-GOLV eer SPAANDEX UNIPAN K-GOLV från NOVO-

Läs mer

Gyptone akustikvägglösningar

Gyptone akustikvägglösningar Gyptone akustikvägglösningar Lägre efterklangstid, mindre fluttereko och bättre taluppfattbarhet Akustisk reglering av nya och befintliga utrymmen. Gyptone akustikvägglösningar används för akustisk reglering

Läs mer

Motgjutning med Träullit

Motgjutning med Träullit Motgjutning med Träullit Bygg med naturlagarna Motgjutning med Träullit Värmeisolering, värmekapacitet, fuktbeständighet och ljuddämpning Ett funktionellt byggmaterial Träullit är ett miljövänligt, funktionellt

Läs mer

Sonar sortimentet. Sonar Activity

Sonar sortimentet. Sonar Activity 52 Sonar sortimentet Sonar Sonar Plan Sonar Activity Sonar Bas Maximal designfrihet kännetecknar Sonarsortimentet, som består av produkterna: Sonar, Sonar Plan,Sonar Activity, Sonar Activity Plan och Sonar

Läs mer

Putsning på Träullit Bygg med naturlragarn r a

Putsning på Träullit Bygg med naturlragarn r a Putsning på Träullit Bygg med naturlagarna Träullit har använts som putsbärande värmeisolering i mer än 60 år Materialet Träullit består av två av världens äldsta byggmaterial: trä och cement förenade

Läs mer

Gyptone akustikvägglösningar

Gyptone akustikvägglösningar Gyptone akustikvägglösningar Kortare efterklangstid, mindre fladdereko och bättre taluppfattbarhet Akustisk reglering av nya och befintliga utrymmen. Gyptone akustikvägglösningar används för akustisk reglering

Läs mer

Innovativt bärverk för Träullit

Innovativt bärverk för Träullit Innovativt bärverk för Träullit Bygg med naturlagarna Innovativt bärverk för undertak. DONN Rapid Fix dolt bärverkssystem för nedsänkt montering av undertak. Vid behov av ett nedsänkt undertak kan Träullit

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

Husbyggnation med Träullit

Husbyggnation med Träullit Husbyggnation med Träullit Bygg med naturlagarna Naturliga och energieffektiva hus i mer än 65 år Träullit Hus har välisolerade, homogena ytterväggar med överlägsen värmelagringsförmåga och därmed lägre

Läs mer

Fjord Exclusive, Classic, Nordic och Reflex. Undertak och undertakssystem

Fjord Exclusive, Classic, Nordic och Reflex. Undertak och undertakssystem Fjord Exclusive, Classic, Nordic och Reflex Undertak och undertakssystem BSAB-96 NSF Rekv.nr 211 Ersätter rekv.nr 211 juni 2004, 214 och 217 Mars 2008 1 FJORD EXCLUSIVE Fjord Exclusive Parafon Fjord Exclusive

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

Hållbart byggande med Träullit

Hållbart byggande med Träullit Hållbart byggande med Träullit Bygg med naturlagarna Naturens byggstenar Träull, vatten och cement. Mycket mer än så behövs inte för att skapa ett funktionellt, hållbart och miljövänligt byggmaterial.

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett

Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett Perforerad Plåtkassett och Sträckmetallkassett BSAB-96 NSF Rekv.nr 303 Ersätter rekv.nr 302 och 303 mars 2000 Mars 2008 PERFORERAD PLÅTKASSETT Perforerad Plåtkassett l vissa miljöer utsätts ljudabsorbenter

Läs mer

Rörsystem från Dustcontrol

Rörsystem från Dustcontrol Rörsystem Rörsystem från Dustcontro Rörsystemet transporterar damm och materia från arbetspatserna ti centraenheten. Dammet är vanigtvis sitande varför standardrören är av 1,5 mm stå. I samband med rök

Läs mer

Ecophon Advantage E. bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål.

Ecophon Advantage E. bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål. Ecophon Advantage E När man önskar ett lättmonterat, demonterbart akustiktak för enklare applikationer som uppfyller baskraven. Ecophon Advantage E har försänkt bärverk, vilket ger ett undertak med skuggeffekter

Läs mer

NYHET! Gyptone Quattro 70

NYHET! Gyptone Quattro 70 NYHET! Akustikundertak och -väggar med fina perforeringar NYHET! Rena, lätta ytor med behagligt ljud Skapa estetiska omgivningar med en behaglig ljudmiljö. Med den nya serien kan du designa rum med lätta,

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

INSTALLATIONS- HANDBOK

INSTALLATIONS- HANDBOK SE Garageportöppnare Keasy L / XL INSTALLATIONS- HANDBOK Keasy L / XL 1 Innehåsförteckning Symboer som används i denna handbok...3 För din säkerhet...3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...3 Anvisningar för

Läs mer

Rockfon Eclipse När design och akustik tas till en högre nivå

Rockfon Eclipse När design och akustik tas till en högre nivå Rockfon Eclipse När design och akustik tas till en högre nivå Rockfon Eclipse När design och akustik får samverka Elegant ö utan ram Goda ljudabsorberande egenskaper Passar bra i de flesta typer av rum

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Gyptone Kant D2. Inspiration och design för nya undertak

Gyptone Kant D2. Inspiration och design för nya undertak Gyptone Kant D2 Inspiration och design för nya undertak Gyptone Kant D2 bildar ett harmoniskt tak som ger ett vackert helhetsintryck. Ett nytt taksystem med dolt bärverkssystem En trivsam känsla Ett tak

Läs mer

Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel

Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel KINOPANEL KINOPANEL VÄGGBEKLÄDNAD Väggbeklädnad för biografer och andra nöjeslokaler som behöver enastående akustikhantering. Diskret utseende med eleganta

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 2012

Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 2012 Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 01 Uppgift 1: Ett företag tiverkar säkerhetsutrustningar ti biar. Tiverkningen är föragd ti fyra oika änder, A, B C och D. I and A finns 0%

Läs mer

Hus & Anläggningar 7,5 poäng

Hus & Anläggningar 7,5 poäng AF1002 TEN1 Hus & Anäggningar 7,5 poäng Tentamen Tisdag 2010-08-17 k. 09.00-13.00 Saar: V21, V22 Tider studerande som anänder senare än 45 min efter skrivningstidens början äger ej rätt att deta. studerande

Läs mer

Proffs på. golvslipningsutrustning. Tre starka länkar Jerneviken, Centraction och Hamatic i samverkan

Proffs på. golvslipningsutrustning. Tre starka länkar Jerneviken, Centraction och Hamatic i samverkan Proffs på govsipningsutrustning Tre starka änkar Jerneviken, Centraction och Hamatic i samverkan änkarna i JCH J E R N E V I K E N har över 35 års samad erfarenhet som håtagningsentreprenör och 32 års

Läs mer

Balkar och hålprofiler

Balkar och hålprofiler BRANDSKYDD AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Balkar och hålprofiler allmänt Inklädning av pelare och balkar av stål med Norgips Normal 13 eller Norgips Brand 15 är ett enkelt och säkert sätt att uppnå önskat

Läs mer

Godkänt i hela Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5

Godkänt i hela Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 Godkänt i hea Norden SPAANDEX K-GOLV Monteringsanvisning SPAANDEX K-GOLV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GOLV P6/P5 1 SPAANDEX K-GOLV för undergov Den här monteringsanvisningen avser äggning

Läs mer

Ecophon Advantage A. bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål.

Ecophon Advantage A. bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål. Ecophon Advantage A När man önskar ett lättmonterat, demonterbart akustiktak för enklare applikationer som uppfyller baskraven. Ecophon Advantage A har synligt bärverk. Varje absorbent är lätt demonterbar.

Läs mer

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtät Förvaring/lagring Vindtätskivorna ska förvaras torrt och vara torra vid montering. Före montering bör skivorna acklimatiseras så att fuktigheten motsvarar genomsnittsfuktigheten

Läs mer

Övning 7 Diffraktion och upplösning

Övning 7 Diffraktion och upplösning Övning 7 Diffraktion och uppösning Diffraktionsbegränsade system Om man tittar på ett objekt genom ett perfekt (aberrationsfritt) optiskt system avgörs hur små saker man kan se av diffraktionen i insen.

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

Ecophon Master Rigid Dp

Ecophon Master Rigid Dp Ecophon Master Rigid Dp Lämplig för klassrum eller andra lokaler där kraven på god akustik och taluppfattbarhet är viktigt men där också ett slagtåligt och demonterbart undertak önskas. Ecophon Master

Läs mer

Cembrit Multi Force. Brandskydd vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad.

Cembrit Multi Force. Brandskydd vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad. Cembrit Multi Force Brandskydd vid eldstäder och heta installationer Rekommendationer för skyddande beklädnad. Cembrit Multi Force och Promatect Obrännbara och brandskyddande fibercementskivor som tål

Läs mer

Gyptone Undertak 5.0 Hantering och skötsel

Gyptone Undertak 5.0 Hantering och skötsel Gyptone Undertak 5.0 Hantering och skötsel Reflecting everyday life Lång livslängd och enkelt underhåll Som alla andra undertak påverkas Gyptone undertakssystem med tiden av en rad olika faktorer luft,

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

PARAFON ROYAL UNDERTAK OCH BAFFLAR. Elegant, Effektivt och Enkelt

PARAFON ROYAL UNDERTAK OCH BAFFLAR. Elegant, Effektivt och Enkelt PARAFON ROYAL UNDERTAK OCH BAFFLAR Elegant, Effektivt och Enkelt NU LANSERAR VI PARAFON ROYAL ETT EXKLUSIVT, HÖGABSORBERANDE UNDERTAK FÖR DIKTMONTAGE MED ETT HELTÄCKANDE YTSKIKT AV GLASFIBER Vi ser en

Läs mer

Gyptone Kant D1 system Monteringsanvisning

Gyptone Kant D1 system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning/användning Gyptone akustikundertak med Kant D är ett färdigmålat, demonterbart undertak monterat i ett dolt bärverkssystem (T-). Undertak med Kant

Läs mer

Hus & Anläggningar 7,5 poäng

Hus & Anläggningar 7,5 poäng AF1002 TEN1 Hus & Anäggningar 7,5 poäng Tentamen Tisdag 2011-05-24 k. 14.00-18.00 Saar: Q, Q13, QS, Q17, Q21, Q22, Q31, stora projekthaen BV 23 Tider Studerande som anänder senare än 45 min efter skrivningstidens

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Kosmorama, Danmark, Amfipanel, Tangent

Kosmorama, Danmark, Amfipanel, Tangent Kosmorama, Danmark, Amfipanel, Tangent AMFIPANEL VISSTE DU ATT... Knauf Danolines produkter är testade för god luftkvalitet inomhus enligt dansk kvalitetsmärkning för inomhusmiljö och är placerade i den

Läs mer

Ingen kommer ens nära, när Lindab kryper tätt intill!

Ingen kommer ens nära, när Lindab kryper tätt intill! indab kanasystem Lindabs nya SLCU, SLCBU och BSLCU är typgodkända i brandkass EI 120 med skyddsavstånd >0 ti brännbara materia. Ingen koer ens nära, när Lindab kryper tätt inti! indab kanasystem Ny juddämparserie

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering 02 2007 Granab Undergolvsystem Det bästa egenskaperna ser du inte Undergolvsystemet

Läs mer

Mieles dammsugarprogram. September 2008

Mieles dammsugarprogram. September 2008 Miees dammsugarprogram September 2008 Miees nya dammsugare* yttre och inre egenskaper Kraftfua motorer De kraftfua motorerna i Miees dammsugare ger överägsen rengöringseffekt med bästa dammupptagningsvärden.

Läs mer

Ecophon Master Ds. Systemöversikt. Format c, mm. 600x600 T24. Tjocklek (tj) 40 M236, M242. Principskiss. Pharmakon,, Denmark

Ecophon Master Ds. Systemöversikt. Format c, mm. 600x600 T24. Tjocklek (tj) 40 M236, M242. Principskiss. Pharmakon,, Denmark Ecophon Master Ds Lämplig för kontorslandskap och andra lokaler med höga krav på god akustik och taluppfattbarhet, där man har behov av ett dolt bärverk samt att kunna demontera enskilda takplattor. Bärverket

Läs mer

Montageguide. FERMACELL fibergips

Montageguide. FERMACELL fibergips Montageguide FERMACELL fibergips Varför välja FERMACELL fibergips Ställ krav på din byggskiva! Det räcker med ett lager för att ändra på din tidigare vanor FERMACELL fibergips kan spara dig mycket. Ett

Läs mer

Ecophon Advantage E. och kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål.

Ecophon Advantage E. och kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål. Ecophon Advantage E När man önskar ett lättmonterat, demonterbart akustiktak för enklare applikationer som uppfyller baskraven. Ecophon Advantage E har försänkt bärverk, vilket ger ett undertak med skuggeffekter

Läs mer

Gyproc Planum...ger dig släta tak och väggar

Gyproc Planum...ger dig släta tak och väggar Gyproc Planum...ger dig släta tak och väggar traditionell spackelskarv perfekt spackelskarv Planum har försänkta kanter på alla fyra sidor också de korta Perfekta fogar...snabbt Tak så släta som... Planum

Läs mer

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog Produktnyheter Pressverktygsbygge I / 2015 CD-kataog 5.8.4.0 Onine-kataog Med en ny produktutökning reagerar vi på era önskemå och försag. om systemeverantör erbjuder vi därmed ett ännu större urva av

Läs mer

Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion.

Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion. Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion. Produkt Tänk nytt & innovativt. Bygg ansvarsfullt & ekonomiskt. Wekla Colorit är en mångsidig ytterväggsskiva, gjord på naturliga material som ger

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Produkten är främst avsedd för privat boendemiljö.

Läs mer

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Version 4.1 22 juni 2011 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Innehå 2 Vad är ett Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

BULLERSKIVA 1379. BSAB -96 NSF/-83 G8.6 Rekv.nr 301 Mars 2000

BULLERSKIVA 1379. BSAB -96 NSF/-83 G8.6 Rekv.nr 301 Mars 2000 ULLERSKIVA 1379 SA -96 NSF/-83 G8.6 Rekv.nr 301 Mars 2000 ULLERSKIVA Parafon är en ljudabsorberande, energibesparande och brandskyddande skiva för montage i tak och på vägg, i t ex industrilokaler. En

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

Gyptone Undertak Funktion och design

Gyptone Undertak Funktion och design Gyptone Undertak Funktion och design Reflecting everyday life 1 1 Reflecting everyday life För den dagliga användaren av en byggnad är undertaket en naturlig del av vardagen som ofta märks ifall det inte

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus Hårda skivor för brandskydd av stålkonstruktioner Hårdskiva Plus är en skiva för användning bland annat till brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Skivorna består av kalciumsilikat förstärkt med cellulosafibrer

Läs mer

Ecophon Industry Modus

Ecophon Industry Modus Ecophon Industry Modus Lämplig för bullerdämpning i industrilokaler där behov av olika format och montagemetoder finns. Ecophon Industry Modus kan monteras i synligt bärverk med inlineprofiler eller med

Läs mer

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Varför välja fermacell fibergips Det räcker med ett lager för att ändra på din tidigare vanor fermacell fibergips kan spara dig mycket tid. Ett enkelt lager är ofta tillräckligt

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

BRA LUFT ÄVEN INNE 096MV 145 MV 110 MV. Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi. Vallox. Vallox. Vallox

BRA LUFT ÄVEN INNE 096MV 145 MV 110 MV. Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi. Vallox. Vallox. Vallox BRA LUFT ÄVEN INNE Användarvänig avancerad ventiationsteknoogi 09MV 110 MV 1 MV VALLOX VENTILATIONSSYSTEM VALLOX VENTILATIONSSYSTEM Ditt hem är en stor och viktig investering det är sjävkart. Med ett ventiationssystem

Läs mer

Rockfon Contour Ett annat sätt att få bra akustik

Rockfon Contour Ett annat sätt att få bra akustik Rockfon Contour Ett annat sätt att få bra akustik Rockfon Contour Ett annat sätt att få bra akustik En enkel och estetisk baffel Mycket bra ljudabsorberande egenskaper Nya designmöjligheter Rockfon Contour

Läs mer

MONTAGEANVISNING - FORMNING AV TRÄ

MONTAGEANVISNING - FORMNING AV TRÄ MONTAGEANVISNING - FORMNING AV TRÄ Förklaring: B C Underlagspanelen ska vara minst 60 mm bred i kortändarna (gäller vid anv. av träpanel; stålregel kan vara min. 45 mm). Övrig underlagspanel kan vara 45

Läs mer

färdigmålade tak- och väggskivor B-56.03.14

färdigmålade tak- och väggskivor B-56.03.14 färdigmålade tak- och väggskivor B-56.03.14 NYA FÄRGER OCH YTOR 1 färdigmålad innertak Huntonit färdigmålade innertak är tillverkade i miljövänlig, slitstark, hårt saanpressad träfiber och målade 5ggr.

Läs mer

fermacell Montageguide Juni 2016

fermacell Montageguide Juni 2016 fermacell Montageguide Juni 2016 2 Varför välja fermacell fibergips Det räcker med ett lager för att ändra på dina tidigare vanor fermacell fibergips kan spara dig mycket tid. Ett enkelt lager är ofta

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

Typgodkännandebevis 0108/02

Typgodkännandebevis 0108/02 Typgodkännandebevis 0108/02 med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL Rockwool stenullsprodukter Utvändig brandisolering av ventilationskanaler Innehavare

Läs mer

Ecophon Focus C. Ecophon rekommenderar Connect Absorbentlim för snabbt och enkelt montage. Systemöversikt

Ecophon Focus C. Ecophon rekommenderar Connect Absorbentlim för snabbt och enkelt montage. Systemöversikt Ecophon Focus C För applikationer när man vill att akustiktaket ska ha minsta möjliga konstruktionshöjd. Absorbenterna limmas kant mot kant direkt mot underlaget och skapar ett undertak med slätt utseende.

Läs mer

Roth Universal Spånskivesystem

Roth Universal Spånskivesystem Roth Universal Spånskivesystem Helspontade skivor för förläggning flytande eller på reglar GOLVVÄRMESYSTEM Beskrivning Roth Universal Spånskivesystem är utvecklat för användning både på vanligt träbjälklag

Läs mer

Lathund. för programmet TeamViewer. Deltagare/elever

Lathund. för programmet TeamViewer. Deltagare/elever Lathund för prograet TeaViewer Detagare/eever Detagare/eev Detta är en athund för dig so använder prograet TeaViewer (version 9). Det finns också videoanuaer att tigå. Dessa hittar du på www.svkapanj.se/videoanuaer.

Läs mer

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6.

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6. Innehåll Förberedelse 3 Tätning av stomme 4 Vi tillhandahåller för utlåning 5 Taksäkerhet 5 Inmätning av stomme 6 Lossning av element 6 Lyft av element 6 Inpassning av element 7 Hopdragning av element

Läs mer

Gyptone Undertak 4.2 Funktion och egenskaper

Gyptone Undertak 4.2 Funktion och egenskaper Gyptone Undertak 4.2 Funktion och egenskaper Reflecting everyday life Funktion och Egenskaper Med Gyptone undertaksprodukter följer en lång rad inbyggda egenskaper. Kombinationen av goda egenskaper och

Läs mer

Montage av Färdigkapad Halle Stomme.

Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Lite kompletterande bildinfo utöver monteringsanvisningen På följande sidor ges kompletterande förklaringar till hur Färdigkapade limträstommar från Halle är utförda

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Ecophon Focus Ds. kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör. Systemet är patenterat.

Ecophon Focus Ds. kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör. Systemet är patenterat. Ecophon Focus Ds När önskemålet är ett akustiktak utan synligt bärverk, där enskilda plattor är enkelt demonterbara. Ecophon Focus Ds har dolt bärverk och symmetrisk kantdesign för enklare montering och

Läs mer

NYA FÄRGER BLI INSPIRERAD

NYA FÄRGER BLI INSPIRERAD FÄRDIGMÅLADE TAK- OCH VÄGGSKIVOR B-56.01.16 NYA FÄRGER BLI INSPIRERAD 1 FÄRDIGMÅLAD INNERTAK Huntonit färdigmålade innertak är tillverkade i miljövänlig, slitstark, hårt saanpressad träfiber och målade

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME Detta är en generell monteringsanvisning för pulpetstomme. Vissa punkter kommer inte utföras beroende på om du har

Läs mer

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt Skivstorlek: 600 x 2 600 mm Isoleringstjocklek: 30 eller 60 mm Spont: halv spont på långsidorna Ytbeläggning: 9 mm tjock gipsskiva med fasade kanter SPU Gips skiva fdigt belagd isoleringsskiva för nybyggnad

Läs mer

Bullerskiva BSAB-96 NSF Rekv.nr 301 Ersätter rekv.nr 301 sept 2006 Mars 2008 1

Bullerskiva BSAB-96 NSF Rekv.nr 301 Ersätter rekv.nr 301 sept 2006 Mars 2008 1 BSAB-96 NSF Rekv.nr 301 Ersätter rekv.nr 301 sept 2006 Mars 2008 1 BULLERSKIVA Parafon är en ljudabsorberande, energibesparande och brandskyddande skiva för montage i tak och på vägg, i t ex industrilokaler.

Läs mer

Monteringsanvisning Novoroom Ultra

Monteringsanvisning Novoroom Ultra 2004-05-01 Uterum för hela året Monteringsanvisning Novoroom Ultra jus och inspiration i framtidens uterum Monteringsanvisning skjutbara dörrar och fönster. Novoroom Ultra levereras i skjutbara dörrar

Läs mer

Stomkomplettering innertak Gipsskivor på reglar av trä eller plåt

Stomkomplettering innertak Gipsskivor på reglar av trä eller plåt 64 HSB.1 & KBC.32 Stomkomplettering innertak Gipsskivor på reglar av trä eller plåt Innertak på reglar av trä eller plåt Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad

Läs mer

GK-SYSTEMBÄRVERK. Klicka undertaket på plats! Gyproc GK-system undertaksmontering

GK-SYSTEMBÄRVERK. Klicka undertaket på plats! Gyproc GK-system undertaksmontering GK-SYSTEMBÄRVERK Klicka undertaket på plats! Gyproc GK-system undertaksmontering Montera undertak snabbt med Gyproc GK-system Gyproc GK är ett bärverksystem av stål för nedpendlade undertak. Systemet gör

Läs mer

Ecophon Akusto Wall C

Ecophon Akusto Wall C Ecophon Akusto Wall C Används som vertikal absorbent tillsammans med akustiktak för att skapa goda akustiska egenskaper i rummet, speciellt större lokaler. Ecophon Akusto Wall C har dolt bärverk och de

Läs mer

fermacell Ytbehandling Februari 2016

fermacell Ytbehandling Februari 2016 101 fermacell Ytbehandling Februari 2016 102 2 Information Tele 2 Arena, Stockholm, Sverige Byggherre Arkitekt Entreprenör Stockholm Stad White Arkitekter PEAB Sverige Byggår 2010-2013 103 3 5. Ytbehandling

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

Läs mer

Testresultat Brand, Ljud & Slag

Testresultat Brand, Ljud & Slag Testresultat Brand, Ljud & Slag Motståndskraftig mot fukt, brand, ljud och slag w w w. h y d r o p a n e l. com BRANDSÄKERHET Brandsäkra konstruktioner Syftet med brandmotstånd är att skydda liv. Byggkonstruktioner

Läs mer

Universalrörskål med tejp. Montageanvisning för Universalrörskål med tejp

Universalrörskål med tejp. Montageanvisning för Universalrörskål med tejp Universalrörskål med tejp 2009-09-04 Tillhör typgodkännandebevis 0509/02 Montageanvisning för Universalrörskål med tejp Rörskålens storlek beror på rördimensioner och erforderlig isoleringstjocklek. Montage

Läs mer

Knauf Danogips undertakssystem CD-2. Systembeskrivning och montagevägledning. innertak

Knauf Danogips undertakssystem CD-2. Systembeskrivning och montagevägledning. innertak Knauf Danogips undertakssystem CD-2 Systembeskrivning och montagevägledning innertak Flexibelt undertakssystem med knauf danogips CD-2 undertakssystem används där det önskas ett nedpendlat, ljudisolerande

Läs mer

Monteringsanvisning. Cembrit Windstopper - vindskydd för lätta väggar. Ingår i MINERIT CONCEPT. Monteringsanvisning för vindskydd.

Monteringsanvisning. Cembrit Windstopper - vindskydd för lätta väggar. Ingår i MINERIT CONCEPT. Monteringsanvisning för vindskydd. Publ 225 juni 2015 BSAB KBB.111 Ersätter 225 april 2015 Uppdatering se: www.cembrit.se Monteringsanvisning Cembrit Windstopper - vindskydd för lätta väggar Ingår i MINERIT CONCEPT Monteringsanvisning för

Läs mer

Nouvelles Cliniques Nantaises, Frankrike, Visona Tangent Arkitekt: A.I.A Architectes ingenieurs associes

Nouvelles Cliniques Nantaises, Frankrike, Visona Tangent Arkitekt: A.I.A Architectes ingenieurs associes Nouvelles Cliniques Nantaises, Frankrike, Visona Tangent Arkitekt: A.I.A Architectes ingenieurs associes VISONA VISONA DEMONTERBART T-PROFILSUNDERTAK Akustikundertak med flexibel placering av undertaksskivor

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAK- STOMME Detta är en generell monteringsanvisning för sadeltakstomme. Vissa punkter kommer inte utföras beroende på om

Läs mer

63 KBC.32. Innerväggar Gipsskivor - skruvade. Montering gipsskivor på vägg - enkling och dubbling. Förutsättningar. Förarbete.

63 KBC.32. Innerväggar Gipsskivor - skruvade. Montering gipsskivor på vägg - enkling och dubbling. Förutsättningar. Förarbete. 63 KBC.32 Innerväggar Gipsskivor - skruvade Montering gipsskivor på vägg - enkling och dubbling Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas

Läs mer

Cembrit Multi Force. Guide för brandskydd vid eldstäder och heta installationer LEK

Cembrit Multi Force. Guide för brandskydd vid eldstäder och heta installationer LEK Cembrit Multi Force Guide för brandskydd vid eldstäder och heta installationer LEK Cembrit Multi Force Obrännbara och brandskyddande fibercementskivor som tål 150 o C kontinuerlig värme. Skivorna ger därför

Läs mer