Telefonnummer till styrelsen Brf Skogshöjden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telefonnummer till styrelsen Brf Skogshöjden"

Transkript

1 Ett gemensamt engagemang betyder oerhört mycket för boendetrivsel och den trygghet som vi alla vill uppleva och känna i vårt boende. Då gemensamt engagemang skapas genom delaktighet och kännedom, vill vi med denna lilla folder berätta mer om vår förening, besvara vanliga frågor och informera om de regler som gäller. Telefonnummer till styrelsen Brf Skogshöjden NAMN Ordförande Kaj Eriksson Vice ordförande Marie Klingberg Sekreterare Gunilla Fagerberg Christina Gunning Katarina Konecnik Beppe Stålbrand Åsa Blomqvist HSB-ledamot Ulla Pihlvang Revisor Berne Arvidsson Revisorsuppleant Björn Lohmer Valberedning Berne Arvidsson Valberedning Åke Carlsson Edinsvägen 3, 9 tr Edinsvägen 3, 1 tr Edinsvägen 1, 2 tr Ekonomiansvarig TEL.NR Edinsvägen 3, 10 tr Edinsvägen 1, 4 tr Parkeringsansvarig Edinsvägen 3, 7tr Dataansvarig, hemsidan Edinsvägen 3, 5 tr Uthyrning av gästlägenh Kantatvägen Nacka Edinsvägen 3, 8 tr Edinsvägen 3, 3 tr Edinsvägen 3 8 tr Edinsvägen 1, 7tr

2 Historik Fastigheterna på Edinsvägen 1-12 byggdes under år 1961 och upprättades som hyresrätter i kommunala Nackahem AB. Under fastighetskrisen i början av 1990-talet beslutade Nacka kommun att avveckla allmännyttan och 1996 sålde Nackahem AB alla sina bostadsfastigheter till privata hyresvärdar. Fastigheterna på Edinsvägen såldes till Storheden AB, senare Wihlborgs Fastighets AB, i vars ägo de var fram till den 28 september Då bildades tre bostadsrättsföreningar under ledning av HSB. Brf Skogshöjden Edinsvägen 1, 3 och 5. Brf Ektorpshöjden Edinsvägen 2,6 och 8 Brf Tallmohöjden på Edinsvägen 10, 11 och 12. Föreningarna äger och förvaltar även en gemensam värmecentral genom en samfällighet. Värmecentralen förser förutom de tre föreningarna även Ektorps skola och Ektorpshemmet med värme. Föreningsfakta, Brf Skogshöjden, Edinsvägen 1, 3 och 5. Föreningen äger två fastigheter. Edinvägen 1 och 3 med två uppgångar om 10 våningar med undervåning/-källare i 0/2 plan samt vind. Edinsvägen 5 med 3 våningsplan samt souterräng med lägenheter och källare. De flesta lägenheterna är upplåtna med bostadsrätt men ett antal hyrs av föreningen ut som hyresbostäder. Antal bostäder: Edinsvägen 1 har 39 lägenheter, (1 fem- 19 fyra- och 19 enrumslägenheter) Edinsvägen 3 har 39 lägenheter, (20 fyra- 1 två- och 18 enrumslägenheter) Edinsvägen 5 har 28 lägenheter, (14 två- och 14 enrumslägenheter) Övrigt: Föreningen upplåter med hyresrätt några mindre lokaler till medlemmar och hyresgäster samt en större lokal som för närvarande hyrs av Bring. Dessutom hyrs det ut ett antal antennplatser på höghusets tak. Styrelse: Styrelse väljs på föreningens årsstämma. Medlemmarna i styrelsen finns anslaget i portarnas anslagstavlor För aktuella telefonnummer se anslag i portarna.

3 Ansvar Av hyresavtal/brf kontrakt framgår de viktigaste villkoren för boendet. I övrigt hänvisas till hyreslagen. Lägenhetsinnehavaren är skyldig att göra felanmälan samt underrätta brf Skogshöjdens styrelse om fel uppstår som kan skada fastigheten. Balkong Se paraboler. Barnvagnar Barnvagnar, som används regelbundet ska ställas i barnvagnsrummet. Ej i trappuppgångar eller entréer. Barnvagnar som inte används förvaras i vindsförråd. Bredband/kabel TV Brf Skogshöjden har avtal med Com Hem bredband och Internet. Digitalboxarna, 1 eller 2 till varje lägenhet, tillhör lägenheten och skall lämnas kvar vid avflyttning. Betalning av hyra/avgift Hyran/avgiften ska betalas i förskott senast den sista vardagen i månaden före den månad som hyran avser. Hyresavier kommer ut en gång per kvartal.. Brandvarnare För din egen säkerhet bör brandvarnare monteras. Cyklar Cyklar skall ställas i cykelstället eller förvaras i cykelförrådet och märkas. Kom ihåg att ta med cyklar vid avflyttning! Elektricitet Vid inflyttningen är det viktigt att du anmäler nytt abonnemang till Nacka Energi samt elleverantör och vid avflyttning måste du själv säga upp dina abonnemang. Felanmälan Du är skyldig att anmäla alla fel och brister som uppstår i din lägenhet. Du kan bli ersättningsskyldig om du inte anmält felet. Felanmälan Fastighetsskötsel: se aktuell fastighetsservice på anslag i portarna. Felanmälan av hiss, se anslagstavlan och i hissarna. Förråd Till varje lägenhet hör ett vindsförråd. Lås alltid ditt förråd och förvara inte stöldbegärligt gods i förrådet. Brandfarliga ämnen får absolut inte förvaras i förrådet. Förvara inte något gods utanför i gångarna. Det finns även några källarförråd. Kontakta styrelsen om du vill hyra ett sådant.

4 Grillning Använd gärna grillplatsen på gården utanför 5:an så grannar inte störs av rök och os. Städa efter dig och kasta dina sopor (askan måste svalna först) direkt i moloken, så att vi slipper råttor och kråkor. Ställ tillbaka grillarna i förrådet. Gästlägenhet Gästlägenhet finns i Edinsvägen 5, 1 tr ned. För uthyrning ansvarar Åsa Blomqvist. Bokning göres lämpligen på Hemförsäkring För att ha ekonomiskt skydd om något skulle hända i ditt hem måste du ha en hemförsäkring, brf-ägare även en tilläggsförsäkring. Hiss Se felanmälan. Husdjur Som djurägare måste du se till att dina djur inte förorenar i eller runt bostadshusen. Kattsand får absolut inte spolas ner i toaletten då det orsakar stopp. Hundar får inte rastas på gården. Hyresavtal/kontrakt Det är viktigt att du läser avtalsvillkoren i ditt hyresavtal/kontrakt. Du får inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan tillstånd från brf Skogshöjden. Du får inte utan skriftligt tillstånd sätta upp skyltar, markiser, balkongskydd, paraboler eller utomhusantenner på fastigheten. Information Information och nyheter om ditt boende sätts upp i porten eller delas ut direkt i din brevlåda. Aktuell information kan du alltid få via vår föreningens hemsida Installation Endast personer med särskild behörighet får göra ingrepp i ledningar för vatten, avlopp och el. Skulle du göra något av dessa ingrepp själv kan du bli skyldig att betala skadestånd om något skulle hända. Se även information på hemsidan. Klotter Allt klotter polisanmäls och vid sanering är det alla boende som får betala via hyran/avgiften. Nycklar Varje hushåll har kvitterat ut ett set med nycklar (till port, tvättstuga, källar-vindsförråd samt cykelförråd). Har du tappat bort nyckeln till porten, tvättstugan etc kan nya beställas mot en avgift. Fastighetsservice/styrelsen har inga extranycklar till din lägenhet. Du måste själv kontakta låssmed om du är utelåst.

5 Paraboler Det är inte tillåtet att montera paraboler på fasaden, fönsterkarmar eller utsidan av balkongen. Parkering Bilfria bostadsområden För allas säkerhet och trivsel är obehörig trafik och parkering på gårdar och gångvägar förbjuden. Kortvarig parkering för i-och urlastning är tillåten på gården eller vid vägbommen. Föreningen har parkeringsavtal med Q-park. Garage/parkeringsplatser Kallgarage och några varmgarage samt utomhusplatser med eller utan motorvärmare finns att hyra. Kö kan förekomma. Kontakta styrelsen. Förbjudet i garaget: Brandfarligt material, gastuber, att införa eld. Att tända eld och att röka, reparationsoch underhållsarbeten som är störande eller kan medföra brandfara eller annan skada. (Reglerna är av säkerhetsskäl upprättade tillsammans med brandmyndighet.) Gästparkering 2 st platser finns vid Bring och 1 plats finns vid 1:an och 3:ans parkeringsplats. Kontakta någon i styrelsen för parkeringstillstånd. Tillstånd kan ges för upp till en vecka. Rökning Alla gemensamma utrymmen (trapphus, hissar, källare, vind, förråd, tvättstugor o s v) är rökfria. Det är absolut förbjudet att kasta ut fimpar, från fönster eller balkonger och på gården. Rök ej på lekplatsen! Skadedjur Du är skyldig att kontakta styrelsen i brf Skogshöjden så fort du upptäcker skadedjur (även mjölbaggar eller pälsänger) så att ett saneringsföretag kan bekämpa ohyran. Sopor Hushållssopor lämnar du i sopbehållaren som finns vid parkeringens västra sida. Soporna skall vara väl förpackade i plastpåsar. Luckan till sopbehållaren skall vara låst. Samma nyckel som till portlåsen gäller. Grovsopor och tidningar lämnas i för detta avsedda kärl i soprummet vid 1:ans entré. Endast sopor som ryms i kärlen får lämnas. Grovsoprummet är öppet: måndag-fredag kl 19-20, söndagar Till grovsopor räknas ej: El, eller elektronikvaror, kyl och frys, glas, byggsopor, reglar foder och lister eller annat som inte ryms i kärlen.

6 Dessa sopor skall lägenhetsinnehavaren själv transportera till någon av kommunens miljöstationer. Öppettider, se kommuninformation, Nacka.se. Miljöfarliga produkter såsom vätskor, färgrester, lampor, lysrör m m skall var och en själv ta hand om och lämna till miljöstation.. Störande grannar/arbeten I brf Skogshöjden tar vi alltid hänsyn till varandra! Kvälls- och nattro skall respekteras för vår gemensamma trevnad. Störande hantverksarbete: borra, hamra, spika, såga mm, får ENDAST utföras under följande tider: Måndag torsdag Fredag Lördag söndag Aldrig under storhelger! OBS! Större förändringar i lägenheten, till exempel bilning i golv eller rivning av vägg, kräver styrelsens medgivande. Se ytterligare information på hemsidan. Trapphus och entré I trapphusen får inte ställas cyklar och barnvagnar. Trapphusen måste vara framkomliga för t ex ambulanstransporter, vid brand eller snabb utrymning. Tvättstugan Tvättstugan får användas av boende i huset mellan kl och 21.00, sön- och helgdag För att kunna tvätta måste du boka en tid på bokningstavlan som finns uppsatt i tvättstugan. Bokningscylindern erhåller du vid inflyttning, av styrelsen. Kommer du inte i tid har andra boende rätt att ta dina maskiner efter 30 minuter. Du har rätt att använda torkrum 60 min efter din tvättid. Följ instruktionerna för maskinerna. Gör rent i tvättstugan enligt de instruktioner som är anslagna. Om någon maskin är trasig. Anmäl det omgående till felanmälan. Ta bort ditt bokningslås från tvättiden och parkera den på bokningstavlan när du är klar. Vatten Vatten är en stor gemensam kostnad. Om kranar läcker eller toaletten rinner måste detta åtgärdas, vid behov kontakta fastighetsservice. Om vi alla hjälps åt att spara på vattnet kan vi hålla våra boendekostnader nere. För att undvika vattenskador är det viktigt att rensa golvbrunnarna i badrummen regelbundet. Ventilation Rengör regelbundet ventilerna i kök, badrum och toaletter. Nedsmutsade ventiler sänker luftväxlingen.

7 Värme Det är viktigt att du har rätt temperatur i din lägenhet. Temperaturen bör vara mellan grader. Om du har problem med värmen kontakta fastighetsservice eller styrelsen. Rör aldrig själv de röda kranarna under diskbänken, då det kan påverka uppvärmningen av flera lägenheter! Kontakt På anslagstavlor i portarna finns alltid aktuella uppgifter och telefonnummer till styrelsen, valberedning, felanmälan, jour och förvaltare. Här kommer även annan viktig information att sättas upp. Kontakta styrelsen eller SBC via telefon. För aktuella telefonnummer, se anslagen i portarna. Frågor relaterade till kabel-tv, bredband eller IP-telefoni ska ställas till Comhem. Klicka på felanmälan i menyn för att hitta kontaktinformation. Gå gärna in på vår hemsida för ytterligare information. Har du förslag på hur vi kan göra vår förening bättre eller bidra med din kunskap och ditt engagemang, kontakta oss i styrelsen Felanmälan Fastighetsskötsel Åkerlunds Fastighetsservice tfn: E-post: Sveriges Bostadsrätts Centrum Avgifts och hyresadministration Kundtjänst måndag tredag

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6 Innehållsförteckning Avsnitt Att bo i en bostadsrätt 1 Föreningens arbete 2 Lägenheten 3 Gemensamma lokaler och utrustning 4 Sopor och returpapper 5 Förvaring och parkering 6 Systematiskt Brandskyddsarbete

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Innehåll Välkommen... 3 Om Torsdammen... 3 Kontaktuppgifter... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Att tänka på vid problem i din lägenhet eller fastigheten... 4

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Välkommen till BRF Malmgården

Välkommen till BRF Malmgården Välkommen till BRF Malmgården Vi är en familjär förening med ett stort hus, 13 trappuppgångar, 281 lägenheter. Ett 10-tal butikslokaler, ett 30 -tal vinds- och källarlokaler. Föreningen har även ett underjordiskt

Läs mer

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss.

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss. Att bo hos Bygg Göta Tips och regler för dig som bor hos oss. 1 Innehållsförteckning 1. Hyreskontraktet... 3 2. Att flytta in och ut... 4 3. Trivselregler för alla... 6 4. Sophanteringen... 7 5. Tips om

Läs mer

VÄLKOMMEN HEM. Störningsjouren når du på telefon 031-80 50 75 UTOMHUS FELANMÄLAN

VÄLKOMMEN HEM. Störningsjouren når du på telefon 031-80 50 75 UTOMHUS FELANMÄLAN Välkommen hem - här kan du läsa om vad du bör tänka på för att trivseln i ditt och dina grannars boende ska bli så bra som möjligt. Du får också råd om hur du tar hand om din lägenhet på bästa sätt. VÄLKOMMEN

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö

LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö I detta informationsblad har vi sammanställt information som rör vår bostadsrättsförening. Om du har frågor eller förslag till förbättringar av informationsbladet är du alltid

Läs mer

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö Uppdaterad 2013-04-11 Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö För att vi ska trivas tillsammans har föreningen satt samman några enkla trivselregler. Grovsoprum öppet måndagar 18:30-19:00... 3 Hushållssopor...

Läs mer

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01 Brf Husby Basinformation 2012 Stockholm 2011-12-01 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

Välkommen till Stena Fastigheter!

Välkommen till Stena Fastigheter! Välkommen till Stena Fastigheter! 02 VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST 04 KONTAKT 06 BO HOS OSS 08 TRIVSEL 09 FIXA SJÄLV VÄLKOMMEN Välkommen som hyresgäst! Här hittar du några viktiga saker att tänka på för att

Läs mer

Du är skyldig att visa hänsyn. Tänk på att Du i ett flerfamiljshus har grannar runt omkring

Du är skyldig att visa hänsyn. Tänk på att Du i ett flerfamiljshus har grannar runt omkring BOENDEINFORMATION Som hyresgäst finns det en del måsten och skyldigheter förutom att betala hyran och bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Vi har gjort en liten broschyr som skall hjälpa

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRF KVARNEN

VÄLKOMMEN TILL HSB BRF KVARNEN VÄLKOMMEN TILL HSB BRF KVARNEN För att underlätta ditt boende som nyinflyttad har vi låtit sammanställa denna folder som ger dig en kortfattad information från A-Ö så att du lättare ska finna dig tillrätta

Läs mer

Brf. Tre Källor. (Styrelsen Brf.Tre Källor) Botkyrkas bästa boende. Index: Allmän Information:

Brf. Tre Källor. (Styrelsen Brf.Tre Källor) Botkyrkas bästa boende. Index: Allmän Information: Boendeinformation Brf. Tre Källor (Styrelsen Brf.Tre Källor) Botkyrkas bästa boende Index: Allmän Information: 1 2 -kontaktinformation 3 -kontakt med styrelsen 3 Andrahandsuthyrning 3 Balkonger & uteplatser

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Inflyttningsguide. Välkommen till oss!

Inflyttningsguide. Välkommen till oss! Foto: K Bjällerstedt Mickos, bildarkivet.se, Andreas Offesson, Jesper Molin, Leif Johansson, Rebecca Wallin, T Andersson, Göran Strand, Jörgen Wiklund & Co. Inflyttningsguide Välkommen till oss! I denna

Läs mer

Välkommen till Stena Fastigheter!

Välkommen till Stena Fastigheter! Välkommen till Stena Fastigheter! 03 VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST 05 KONTAKT 07 BO HOS OSS 09 TRIVSEL 10 FIXA SJÄLV Välkommen som hyresgäst! Här hittar du några viktiga saker att tänka på för att din inflyttning

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

2014 reviderad 2014-03-11

2014 reviderad 2014-03-11 ABC 2014 reviderad 2014-03-11 Regler och information för medlemmarna i BRF Göteborgshus nr 13. Allmänna utrymmen På grund av brandrisk får ej material t ex möbler, lådor, skräp, cyklar etc. ställas i föreningens

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm.

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. A till Ö För att en bostadsrättsförening skall fungera, erfordras vissa trivsel- och ordningsregler. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. Pärmen tillhör

Läs mer