Bostadsrättsföreningen Sjöberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen Sjöberg"

Transkript

1 Informationsblad med trivsel- och ordningsregler för Dig som bor i Bostadsrättsföreningen Sjöberg Uppdaterad mars 2015 Brf Sjöberg 1

2 Innehållsförteckning Styrelsens och fritidskommitténs ledamöter 3 Förvaltare/fastighetsskötare 3 Akuta fel utanför kontorstid 3 Nyckelhantering 3 Lägenhetsnummer 4 Reparera lägenheten/ombyggnad 4 Diskmaskin/tvättmaskin 5 Bostadsrättsföreningens tillträde till lägenheten 5 Sopor/grovsopor 5 Bostadsrättsföreningens hemsida 6 Kabel-tv/paraboler 6 Bredband och telefoni 6 Föreningslokal 7 Övernattningslägenhet 8 Partytält 8 Duschrum 8 Grillning 8 Tvättstugor 8 Förråd och källare 8 Barnvagnar 9 Cyklar och mopeder 9 Parkering, garage 9 Uteplatser/balkonger 10 Inglasning av balkong 10 Husdjur 10 Försäkring 10 Skadedjur 11 Visa hänsyn 11 Brandvarnare 12 Elanvändning 12 Andrahandsuthyrning 12 Lägenhetsförsäljning/avflyttning 12 Blankett för ombyggnad av bostadsrätt i brf Sjöberg 15 Brf Sjöberg 2

3 Hjärtligt välkommen till brf Sjöberg i Sollentuna! Vi i styrelsen hoppas att du och din familj ska trivas i området. Med den här lilla broschyren vill vi kort informera om området och de ordningsregler som gäller här. Har du frågor efter genomläsningen, ta kontakt med oss i styrelsen eller varför inte ta chansen och prata med din närmaste granne. Sjöberg är en bostadsrättsförening inom HSB Norra Storstockholm. Husen och tomterna ägs av föreningen, dvs. av dig och de övriga boende i föreningen. Det innebär att vi alla gemensamt bestämmer och ansvarar för husen och grönområdena. Vid årsmötet varje år (april-maj) går vi igenom det gångna verksamhetsåret och godkänner bokslutet. Motioner från föreningens medlemmar tas upp och styrelse/revisorer och valberedning väljs. Motioner till stämman ska vara inlämnade till styrelsen före februari månads utgång för att bli behandlade vid årsmötet. Styrelsens och fritidskommitténs ledamöter På anslagstavlan i din entré finns uppgift om vilka som sitter med i styrelsen och fritidskommittén. Är det något som du undrar över eller har du något förslag som du gärna vill föra vidare? Kontakta i så fall någon i styrelsen eller fritidskommittén. Förvaltare/fastighetsskötare Föreningen anlitar SBC (Stockholms BostadsrättsCentrum AB) för ekonomisk och teknisk förvaltning av våra fastigheter. Har du frågor och funderingar som berör fastigheternas skötsel kan du vända dig till styrelsen eller till SBC:s kundtjänst, telefon Fastighetsskötarna som har hand om våra hus kommer från Driftia och finns i området 1-2 dagar i veckan. De hanterar låsbrickor till garage och soprum. Kontakta SBC:s kundtjänst om du behöver beställa en låsbricka. Telefonnummer Har du frågor angående lägenhetsöverlåtelser, hyror och avgifter kan du ringa till SBC:s kundtjänst, telefon De har öppet vardagar kl Alla fel som uppstår i huset eller i din lägenhet ska anmälas direkt till SBC:s kundtjänst, telefon eller via Lövhagen Mark & Trädgård ansvarar för trädgårdsskötsel och snöröjning i vårt område. Städpulsen ansvarar för städningen i vår bostadsrättsförening. Akuta fel utanför kontorstid Uppstår fel på t ex vatten eller avlopp efter kontorstid; ring Driftias JOUR OBS! Endast akut. Om du är osäker, kontakta någon i styrelsen först. Nyckelhantering Om du behöver köpa en nyckel till barnvagnsförrådet i din trappuppgång, ytterligare en port/källarnyckel eller en bokningscylinder till tvättstugan ska du kontakta den nyckelansvarige i styrelsen. Det går att skriva e-post till eller att ringa. Information med Brf Sjöberg 3

4 kontaktuppgifter finns i anslagstavlan i entrén och på vår hemsida Ny bricka till soprum och garage går att köpa och denna beställs via SBC:s kundtjänst. Lägenhetsnummer Varje lägenhet har ett nummer som är registrerat i Lantmäteriets lägenhetsregister. Detta nummer står framför varje medlems namn i entréernas namntavlor. När du kontaktar en myndighet ska du ange detta nr i kombination med din gatuadress, t ex om du ska göra ett rotavdrag. SBC har sitt eget system för att numrera lägenheterna. Detta nummer står efter varje medlems namn i entréernas namntavlor samt ovanför din lägenhetsdörr, på ditt kontrakt och på månadsavierna. Observera att det är detta nummer du ska uppge när du kontaktar SBC, t ex för att göra en felanmälan. Reparera lägenheten/ombyggnad Mindre förändringar får göras i lägenheten efter egna önskemål. Du får t ex måla, tapetsera, lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Spisfläkt med kolfilter får installeras, men det är inte tillåtet att installera spisfläktar med egen inbyggd fläkt som ansluts till den gemensamma ventilationsanläggningen. Den befintliga ventilationen får absolut inte byggas för utan måste finnas lätt åtkomlig för inspektion, rensning och mätning. Byte av blandare i kök och badrum samt installation/byte av avstängningsventiler i tappvattensystem (t ex ballofix) får varje bostadsrättshavare stå för själv. Observera att alla blandare måste ha fungerande backventil för att undvika problem med överströmning av kallvatten in i varmvattensystemet! Vid större reparation/ombyggnad måste du i god tid lämna in en ansökan i 2 exemplar till styrelsen för godkännande. Detta gäller t ex vid ombyggnad av badrum, kök, vid flyttning av väggar eller vid balkong/uteplatsbyggnationer (t ex förråd eller staket). Styrelsen rekommenderar att samtliga större ingrepp utförs av fackman. För VVS-arbeten och arbeten med tätskikt i bad/duschrum kräver styrelsen intyg på att den som utför arbetet är certifierad enligt Säker vatten, eller motsvarande från Byggkeramikrådet. För elarbeten gäller svensk lagstiftning med krav på särskild behörighet. I övrigt gäller att alla arbeten ska utföras fackmannamässigt. För inglasning av balkong gäller särskilda regler. Se sidan 10. Mer information om reparation och ombyggnad hittar du på vår hemsida Här hittar du avtal när det gäller uteplats, balkonginglasning, förråd och ombyggnation (avtalen har du även fått tillsammans med denna information). Du kan naturligtvis även kontakta någon i styrelsen. Det är viktigt att du vid varje större renovering tar kontakt med dina grannar, eftersom ombyggnadsarbeten medför en del buller och olägenheter. Se Visa hänsyn s. 12. Följande får du inte förändra: Ventilationssystemet (t ex flytta eller bygga för utsuget i kök och bad/duschrum) Värmesystemet, t ex ta bort radiatorer och värmerör. Radiator i enstaka rum kan dock ersättas med elektrisk golvvärme eller handdukstork efter tillåtelse från styrelsen. Vatten och avlopp (flytta golvavloppet i kök eller badrum) Inkommande elanslutning inklusive elmätaren Fasaden (det är inte tillåtet att sätta upp panel eller liknande på fasaden eller gavlarna på uteplats/balkong) Det är inte tillåtet att sätta upp markiser över fönster som finns på husens gavlar. Brf Sjöberg 4

5 Enligt styrelsebeslut 2007 står föreningen för byte av golvbrunn vid renovering av badrum. Kontakta vår SBC förvaltare för att få mer information. Enligt styrelsebeslut 2007 står föreningen för utbyte av anslutningen mot stammen till diskbänksavloppet vid renovering av kök. Kontakta vår SBC förvaltare för att få mer information om det är aktuellt. Styrelsen manar till försiktighet vid installation av diskmaskin under diskbänk närmast fönstret i köket. Där ligger ett avloppsrör som försvårar installationen och kan orsaka vattenskada om diskmaskinen pressas in. Diskmaskin/tvättmaskin Var noggrann med att diskmaskin/tvättmaskin installeras korrekt. Tänk på att vattenläckage som du orsakar och som skadar grannen, kan resultera i att du själv får betala skadan. Se därför till att du har en hemförsäkring. Bostadsrättsföreningens tillträde till lägenheten Det finns tillfällen då styrelsen eller hantverkare som är beställda av styrelsen måste få tillträde till lägenheten (t ex sotning, värme-, vattenarbeten eller inspektion). Om du inte kan vara hemma vid tillfället, eller inte har någon som kan hjälpa dig att släppa in hantverkarna, måste du lämna din lägenhetsnyckel enligt instruktion som kommer i brevlådan inför varje tillfälle som denna typ av arbete ska utföras. Vidare utför föreningen en tillsyn i samband med överlåtelse, se kapitel lägenhetsförsäljning/avflyttning. Enligt Bostadsrättslagen är bostadsrättshavaren skyldig att ge tillträde för dessa arbeten och inspektioner. Sopor/grovsopor Hushållssopor ska vara väl paketerade innan de slängs i sopbehållarna som står i soprummet för hushållssopor i vårt garage på Lomvägen 647. Det finns kärl för brännbart hushållsavfall och för kompost. Föreningen betalar avgift per kilo hushållsavfall. Avgiften för det komposterbara avfallet är lägre än för det brännbara. Det är alltså viktigt att vi sorterar rätt, annars riskerar vi att få högre sophämtningsavgift, vilket kan komma att läggas på månadsavgiften. I kompostbehållaren (brun) slänger du allt komposterbart avfall, t ex frukt-/grönsaksskal, matrester, kaffesump, teblad etc. Det går också bra att slänga vissna blommor och mindre trädgårdsavfall direkt i tunnan. Du får endast använda de för ändamålet avsedda påsarna som finns att hämta i alla tvättstugor. I den gröna behållaren slängs övrigt brännbart hushållsavfall (inklusive kuvert). I källsorteringsrummet i garaget kan du sortera förpackningar av glas, metall, plast och kartong. Det är naturligtvis viktigt att vi alla hjälps åt att hålla ordning. På vändplanen i föreningen finns en tidningscontainer. OBS att kuvert, förpackningar, wellpapp mm inte får slängas där. Grovsopor, som gamla möbler, bilbatterier, byggavfall o dyl. måste du själv transportera till avfallsanläggning, t ex Hagby. Likaså färg- och limrester. Några gånger om året ställs en container upp på vändplanen (information om detta sätts i god tid upp på anslagstavlan utanför porten). Då kan du passa på att slänga grovsopor. Vitvaror (kylskåp, spisar, el-artiklar, gummidäck o dyl.) får absolut inte slängas i containern. Brf Sjöberg 5

6 Ett el-avfallsrum finns på Lomvägen 655. Där slänger du all småel, t ex hårtorkar, brödrostar, leksaker med batteri etc. samt glödlampor och batterier (dock inte bilbatterier!). Kom ihåg att ta ur glödlampor och batterier samt att ta bort lampskärmar, slangar och förpackningsmaterial innan du lägger skräpet i el-buren. Det finns speciella kärl för batterier och glödlampor i el-avfallsrummet. Miljöfarligt avfall, t ex bilbatterier, kemikalier, färgburkar mm ska lämnas på en av Sollentuna kommun angiven miljöstation eller på avfallsanläggning, t ex Hagby. Vitvaror, som spisar, kylskåp, frysar, diskmaskiner och tvättmaskiner, hämtas var fjärde vecka av kommunens avtalspartner i avfallshantering. Ring Sollentuna Energis kundtjänst på telefonnummer för information om när nästa hämtning sker och för att meddela att det finns vitvaror för hämtning. Kvällen före hämtning ska vitvarusoporna ställas utanför el-avfallsrummet på Lomvägen 655 (se till att du inte blockerar port eller dörr!) Bostadsrättsföreningens hemsida Föreningen har en egen hemsida med adressen Denna uppdateras regelbundet avseende vad som händer och sker i föreningen samt med annan information som kan vara av intresse för föreningens medlemmar. Där finns till exempel kontaktinformation, föreningens senaste årsredovisning, information om projekt inom föreningen samt länk till SBC:s hemsida där du kan logga in och kontrollera dina betalningar mm. Kabel-tv/paraboler Du har tillgång till Comhem digitalkabel-tv. Avgiften för kabel-tv är inbakad i din månadsavgift. Vill du veta mer om kabel-tv; kontakta Comhem Kabel-tv på telefon Till radio- och tv-uttag får endast godkända antennsladdar anslutas. Kontakta din radiohandlare om du får problem att ställa in tv och radio. Observera att det inte är tillåtet att flytta eller göra ingrepp i uttaget eftersom både din egen och dina grannars mottagning kan påverkas. Tack vare kabel-tv kan du också höra tv-ljudet i stereo. Information hittar du i lokalkanalen (E2). Parabolantenner får endast monteras innanför räcket till balkonger och terrasser och får absolut inte fästas i balkongräcket. Det är således inte tillåtet att sätta upp parabolantenner som sticker ut utanför balkonger, terrasser och uteplatser. Det är inte heller tillåtet att sätta upp paraboler på taket. Bredband och telefoni Samtliga lägenheter i föreningen är anslutna till Bredbandsbolagets nät. Anslutningen sker via den vita dosan som sitter vid ytterdörren. Observera att det inte är tillåtet att flytta eller göra ingrepp i bredbandsuttaget. Tekniska uppgifter: Internet är på 100 Mbit/s nedströms (tar emot data) och upp till 10 Mbit/s uppströms (sänder data) Föreningen har ett gruppanslutningsavtal med Bredbandsbolaget (BBB). I avtalet ingår Internet och telefonabonnemang. Kostnaden är obligatorisk och betalas per månad genom att den läggs på månadsavgiften. Telefonsamtalskostnader debiteras separat till medlemmarna genom BBB. Information gällande trygghetslarm. Den telefoni som ingår i föreningens gruppanslutningsavtal med BBB är IP-telefoni. Nackdelen med IP-telefoni är att den är mindre driftsäker än traditionell telefoni. Den fungerar till Brf Sjöberg 6

7 exempel inte vid strömavbrott eller liknande driftstörning, vilket innebär att ett trygghetslarm inte går att använda vid dessa tillfällen. Om du idag har trygghetslarm eller ska installera ett, rekommenderar vi att du byter till traditionell telefonitjänst. Kontakta även din Kommun och kontrollera hur de kan hjälpa till med Trygghetslarm! Vad ska du göra när du flyttar från brf Sjöberg? Vid försäljning av lägenheten ska bostadsrättshavare kontakta BBB för att säga upp sitt abonnemang. Telefonidosan ska återlämnas till BBB. Vad ska du göra när du flyttar in i brf Sjöberg? Som ny bostadsrätthavare i brf Sjöberg ska man kontakta BBB kundtjänst för att få tillgång till Internet och telefoni. Vid fel på telefoni och Internet kontaktar man BBB kundtjänst på telefonnummer , öppettider alla dagar 8:00 22:00 eller går in på deras hemsida Viktiga paragrafer i vårt gruppanslutningsavtal som bostadrättshavaren bör ha vetskap om. 4. Flytt 4.1 Boende som omfattas av detta Gruppanslutningsavtal och som har ingått avtal om Tjänst och som inte kan flytta Tjänst till ny adress, skall vid flytt omedelbart säga upp tjänst. 4.2 Boende som vid flytt enligt punkten 4.1 inte säger upp Tjänsten omfattas från den tidpunkten Boende flyttat inte av villkoren enligt Gruppanslutningsavtal och Bredbandsbolaget äger därför rätt att debitera sådan Boende samma avgift som Bredbandsbolaget tillämpar i övrigt på marknaden mot privatpersoner. 4.3 Om Boende som tecknat avtal om Tjänsten flyttar till annan bostad som omfattas av detta Gruppanslutningsavtal kommer Tjänsten att behöva stängas av och aktiveras på nytt i den nya bostaden. 5. Information till Boende 5.1 Gruppanslutningskunden åtar sig att informera de Boende om de villkor som gäller för tecknande av Tjänsten enligt detta Gruppanslutningsavtal. 5.2 Bredbandsbolaget skall snarast efter det att part sagt upp Gruppanslutningsavtalet enligt punkten 6.1 informera Boende om detta och att betalningsskyldigheten för Tjänst vid Gruppanslutningsavtalet upphörande övergår på den Boende. Föreningslokal Det finns en lokal i vår förening på Lomvägen 649 som du får hyra för fester, träffar, sammanträden etc. Där finns utrustning för ca 40 personer, kylskåp, mikrougn och kaffebryggare. Hyran är f.n. 400 kr på kvällar och 150 kr dagtid. Eftersom det bor människor ovanpå lokalen, måste den vara utrymd kl söndag-torsdag och kl fredag-lördag. Då stängs strömmen av. Du får skriva under ett kontrakt, där du förbinder dig att följa vissa regler som står i kontraktet, innan du får tillträde till lokalen. Information om vem som ansvarar för uthyrning av lokalen finns på anslagstavlan i entrén eller på vår hemsida. Brf Sjöberg 7

8 Övernattningslägenhet Det finns en övernattningslägenhet i vår förening på Lomvägen 643 som du får hyra om du får gäster som vill sova över, men inte har plats för dem i din lägenhet. Den får inte användas för fest. Där finns det kylskåp, kokplatta och enkel köksutrustning för 4 personer, 2 bäddsoffor, inkl. täcken och kuddar, med plats för 4 gäster. Lakan finns inte det får du ordna själv. Hyran är f n 200 kr per natt och den får maximalt hyras 7 dygn i rad. Du får skriva under ett kontrakt, där du förbinder dig att följa vissa regler som står i kontraktet, innan du får tillträde till lägenheten. Information om vem som ansvarar för uthyrning av lokalen finns på anslagstavlan i entrén eller på vår hemsida. Partytält I vår förening finns ett partytält som du får hyra för 250 kr per dag. Dessutom tas en depositionsavgift på 500 kr ut (återfås om partytältet är i samma skick som innan det hyrdes). Tältet bokas via lokalansvarig. Duschrum I en före detta tvättstuga på Lomvägen 651 finns en duschkabin installerad som du kan använda t ex om du renoverar ditt badrum. Nyckel hämtas hos nyckelansvarig. Grillning Det är tillåtet att grilla på gräsmattan framför uteplatserna, minst 7 meter från närmaste byggnadsdel (hus, staket, terrass). Iaktta försiktighet och visa hänsyn till andra boende som kan få grillröken in till sig! Det är inte tillåtet att grilla på balkongerna eller uteplatserna med kol- eller gasolgrill. Däremot är det tillåtet att använda elgrill. Sollentuna Kommun utlyser vid väldigt torrt väder eldningsförbud. Tvättstugor På Lomvägen 643 finns en dubbeltvättstuga. Tvättstugor finns också på Lomvägen 639, 651och 655. Grovtvättstuga för mattor etc. finns i 651:an. Din källarnyckel/portnyckel passar till tvättstugan. För att boka tid måste du använda en bokningscylinder. Saknar du en sådan finns den att köpa. Kontakta styrelsens nyckelansvarige (se rubrik Nyckelhantering). Är du osäker på hur maskinerna fungerar, prata med någon i styrelsen eller fastighetsskötarna. Kom ihåg att alltid anmäla ev. fel till felanmälan samt att sätta en lapp på den trasiga maskinen med uppgift om när du anmält felet. Felanmälan görs till SBC:s kundtjänst telefon: Städningen ansvarar du själv för. Varken hunden, katten eller andra djur är välkomna i tvättstugan allergirisk. Förråd och källare Till varje lägenhet finns ett förråd, antingen i samma hus som lägenheten eller i ett grannhus. Källardörrarna måste alltid hållas låsta. Brf Sjöberg 8

9 Om förrådet vid tillträdet inte är tomt har du skyldighet att kontakta någon i styrelsen och meddela detta. Om du förvarar kemikalier eller annat som kan avge lukt eller ångor måste du använda tättslutande behållare. Observera att eldfarliga vätskor (t ex bensin) inte får förvaras i källarförrådet. Det är också absolut förbjudet att ställa saker i källargången p.g.a. brandrisk. Dessa saker kan komma att bortföras utan föregående varning. Vill du hyra ett extra förråd ska du kontakta SBC:s kundtjänst. När du flyttar från vår bostadsrättsförening måste du se till att förrådet töms. Barnvagnar I varje hus finns ett särskilt förvaringsutrymme för barnvagnar. Nyckel beställer du från styrelsens nyckelansvarige (se s.4, Nyckelhantering). Rummen är små och ska därför endast användas för barnvagnar, barnleksaker (på hyllorna) och eventuellt barncyklar (om det finns plats). Cyklar och mopeder Förvaringsutrymmen för cyklar finns i husen Lomvägen 643, 651, 655 och 657, dit din källarnyckel passar. Mopeder får ställas i cykelställ, men inte i cykelrum och de får inte heller förvaras i källarförråd. Cyklar och mopeder får inte förvaras i källargångar, barnvagnsrum, trapphus eller på loftgångar! Parkering, garage All parkering av bilar och motorcyklar utanför parkeringsdäcket är förbjuden. Ägare till felparkerade bilar och MC får betala böter utskrivna av parkeringsbolaget som föreningen anlitar. Kortare parkering inom föreningens område får dock ske vid in- och utlastning. Efter 10 minuter riskerar man böter. Man får inte köra eller ställa bilen på våra gräsmattor. Gatan är kommunens. Garageplats går att hyra för de boende, vilket hanteras av SBC:s kundtjänst. Att byta garageplats innebär rätt höga administrativa kostnader som den boende själv får stå för, förutom om bytet sker till en dyrare plats. Övriga regler för garage- och parkeringsplatsuthyrning finns på hemsidan. Tillträde till garaget får du genom att behörighet tillförs din låsbricka när du tecknar avtal om garageplats. Det går även att köpa en fjärrkontroll till garaget för 500 kr eller tillföra portöppningsbehörighet via mobiltelefon för 100 kr. Gästparkering finns i gatuplanet innanför nedre garageinfarten. Vi tar ut en avgift för att parkeringsplatserna inte skall användas som permanent parkeringsplats. Biltvätt får inte utföras i garaget eller i bostadsområdet. OBS att det inte får förvaras något annat än fordon på parkeringsplatserna! Inga däck, bilbatterier eller andra lösa föremål får finnas där, av brandsäkerhetsskäl. Om garageplatsen vid tillträdet inte är tomt har du skyldighet att kontakta någon i styrelsen och meddela detta. Brf Sjöberg 9

10 Uteplatser/balkonger Du har enligt bostadsrättsföreningens stadgar ansvar för att hålla din uteplats ren och prydlig. De enda färger som är godkända för målning av väggarna på uteplatser och balkonger är samma färger som ursprungsfärgerna på våra fasader; enfärgat rött, brunt och vitt. Försäkra dig om att rätt färgtyp väljs. Balkonglådor får inte hängas på utsidan av balkongräcket. Föreningen har generellt bygglov för att bygga ut uteplatser och för att bygga förråd på uteplatser och balkonger, men du måste söka tillstånd hos föreningens styrelse. Information om detta kan du få om du vänder dig till styrelsen eller på föreningens hemsida (avtalet har du även fått tillsammans med denna information). Inglasning av balkong För att få glasa in sin balkong måste man ansöka om bygglov hos kommunens Miljö- och byggnadskontor samt skriva ett avtal med föreningen. Först när detta är klart får balkonginglasning ske. Avtal med föreningen finns på föreningens hemsida (du har även fått det tillsammans med denna information). Det går naturligtvis också bra att kontakta någon i styrelsen. En inglasad balkong utan bygglov är ett svartbygge som du kan anmodas att ta bort eller få böta för. När man säljer sin lägenhet är man skyldig att informera köparen om att han/hon måste skriva avtal med föreningen och alltså överta ansvaret för balkonginglasningen. Om inte köparen vill göra det måste säljaren montera ner inglasningen och återställa balkongen i det skick den var innan inglasningen gjordes. Husdjur Katter och hundar ska hållas kopplade utomhus. Rastning av husdjur ska inte ske inom bostadsområdet. Eftersom många är allergiska mot bl.a. katter, är det viktigt att du håller noga uppsikt över din katt och inte låter den springa runt på andras uteplatser. I tvättstugor, i föreningslokalen och i övernattningslägenheten är det inte tillåtet att medföra husdjur. Försäkring Det är av yttersta vikt att du har en giltig hemförsäkring. Föreningen ersätter inga skador som du har vållat genom bristande tillsyn eller annat i enlighet med de stadgar som gäller för föreningen. Detta gäller även bristande underhåll av t ex våtrum. Är du oförsäkrad är du ändå ekonomiskt ersättningsskyldig för de skador som har uppkommit. Det är även din egen hemförsäkring som bekostar annat boende om du råkar ut för en stor skada i lägenheten, t ex vattenskada eller brand. Du har också en skyldighet att anmäla skador på installationer i din lägenhet, som du inte har direkt ansvar för att åtgärda, t ex läckande kran, otät koppling, läckande element, el-kontakter som sprakar till ibland o.s.v. Om du inte omgående anmäler detta kan du bli ersättningsskyldig för de skador som uppstått genom din underlåtenhet. Styrelsen har hos Folksam ett kollektivt bostadsrättstillägg till föreningens fastighetsförsäkring som gäller alla lägenheter i brf Sjöberg. Detta innebär att du inte behöver ha bostadsrättstillägg som Brf Sjöberg 10

11 komplement till din hemförsäkring. Men om du som bostadsrättsinnehavare har ett annat försäkringsbolag än brf Sjöberg (Folksam), kan du t ex vid ett inbrott behöva betala två självrisker. En självrisk för skador som täcks av bostadsrättstillägget (t ex skador på ytskikt, köks/badrumsinredning, fönster och dörrar) och en självrisk för försvunnet eller skadat lösöre. Har du samma försäkringsbolag som brf Sjöberg slipper du den dubbla självrisken. Det är dock viktigt att noggrant tänka igenom och kontrollera kostnader och självrisker för din befintliga hemförsäkring och jämföra med den som Folksam erbjuder. Om det skiljer mycket i pris kan du med en billigare hemförsäkring, i ett annat försäkringsbolag, tjäna in kostnaden för en extra självrisk. Kontakta ditt försäkringsbolag och diskutera med dem om det är aktuellt med ändrade försäkringsvillkor för dig. Skadedjur Skulle du ha oturen att få din lägenhet invaderad av skadedjur (pälsängrar, myror, kackerlackor, vägglöss etc.) ska du anmäla det till Anticimex, telefon , eller fylla i en skadeanmälan på Informera gärna styrelsen om du anlitar en skadedjurssanerare. Information finns även i anslagstavlorna i trapphusen och på vår hemsida Det går naturligtvis också bra att kontakta någon i styrelsen. Visa hänsyn Tänk på att du bor i ett flerfamiljshus. Alla har inte samma vanor som du, vilket betyder att du måste visa hänsyn om du kommer hem sent, har fest o dyl. Du måste också förstå att dina grannar kanske inte är knäpptysta när du vill sova etc. Om du tycker att du störs av någon, ta först kontakt med den personen och prata igenom problemen. Oftast kan de lösas direkt. I annat fall hjälper styrelsen till. Några riktlinjer som gäller i vår förening: Dämpa ljud efter kl En regel som ofta tillämpas är att det ska vara tyst mellan kl och på vardagar. Om du har fest, informera grannarna och visa hänsyn om det blir sent. Tänk också på att det är irriterande för grannarna om du har fest varje helg. Tvätta/torktumla inte efter kl eller före kl på vardagar (10.00 på helger). Använd inte diskmaskinen på sen kväll eller natt. Klampa inte på loftgången eller i trapphuset eller prata högt och slå i dörrar under sen kväll eller natt. Spela inte hög musik med öppen altandörr, så att alla grannar måste lyssna på ditt musikval. Rök inte i allmänna utrymmen, t ex på loftgångar, i trapphus, tvättstugor eller i källargångar. Tänk också på att om du röker på din uteplats/balkong, kan röken ringla sig in i grannens öppna vädringsfönster. I garaget råder det rökförbud. Skaka inte mattor, sängkläder mm över balkong- eller loftgångsräcket. Piskställningar finns i området. När du borrar i betongväggen låter det i hela huset. Sådana arbeten får därför utföras endast måndag fredag kl. 8:00 19:00, lördag och söndag kl. 10:00 17:00 och inte alls på helgdagar (julafton, juldagar, nyårsafton, nyårsdagen, långfredag, påskafton, påskdagar mm). Håll snyggt på din uteplats, sköt om staket och dina egna växter. Brf Sjöberg 11

12 Det är inte tillåtet att spela fotboll mellan husen. Använd skolans fotbollsplan eller de stora gräsytorna under kraftledningen. Anmäl genast klotter till förvaltaren. Se till att porten går i lås efter dig på kvällen. Håll ögon och öron öppna, bästa sättet att undvika inbrott är att bry sig om vilka som rör sig i området. Loftgångar, källargångar och andra liknade utrymmen får inte användas för uppställning av cyklar, barnvagnar, kälkar, skräp eller liknande. Inte heller får mattor läggas ut i trapplanen. Brandvarnare Det ska finnas minst en brandvarnare i varje lägenhet. Saknas det ska du kontakta SBC:s kundtjänst. Det är ditt eget ansvar att kontrollera att brandvarnaren fungerar (testa batterierna regelbundet genom att trycka på batterikontrollknappen). Om brandvarnaren slutar fungera ska du kontakta SBC kundtjänst så att du kan få en ny. Elanvändning Bostadsrättsföreningen har avtal med elleverantör, som vanligtvis löper på 1-2 år. När avtalet går ut görs en ny anbudsförfrågan till ett flertal leverantörer och på så sätt bevakar styrelsen att vi köper elenergi till ett bra pris. Föreningen köper således både hushållsel (lägenhetsförbrukning) samt fastighetsel (övrig elförbrukning till fastigheterna). I föreningen sker individuell elmätning genom att mätare är installerade i respektive lägenhet. Via fjärravläsning läses den månatliga elanvändningen av. Fyra gånger om året kommer en räkning för den el du använt de tre månaderna som har gått. Boende kan själva läsa av sin elanvändning på mätarens display. Vid avflyttning är det upp till den nya och gamla bostadsrättshavaren att fördela elkostnaden sedan förra räkningen. Det åligger inte bostadsrättsföreningen att hjälpa till med detta. Mer information och tips hur man minskar elanvändningen hittar man på Sollentuna Energis hemsida Andrahandsuthyrning För att få hyra ut din lägenhet i andra hand, måste du få tillstånd av styrelsen. Detta krävs även då bostadsrättsinnehavaren är nära släkt med den som ska hyra bostaden. Om andrahandsuthyrning skulle bli aktuell är det viktigt att du lämnar in din ansökan i god tid, då det i vissa fall kan krävas intyg (t ex vid studier utomlands). Kontakta den person i styrelsen som har ansvar för andrahandsuthyrningar och lämna in en ansökan i 2 exemplar. På hittar du information om andrahandsuthyrning, vem i styrelsen som är ansvarig och särskild blankett för ansökan. Lägenhetsförsäljning/avflyttning Vid lägenhetsförsäljning måste överlåtelsen registreras av SBC och köparen godkännas som medlem i föreningen. Detta gäller oavsett om du säljer själv eller via mäklare. Vid avflyttning från föreningen måste du som ska flytta, i god tid ta kontakt med vår förvaltare och beställa tid för tillsyn av lägenheten. Tillsyn görs för att kontrollera att inga otillåtna ombyggnader gjorts som kan vara till men för den som flyttar in eller för föreningen. Observera att detta inte är en Brf Sjöberg 12

13 besiktning utan ett styrelsedokument som inte lämnas ut. Det är upp till respektive köpare att anlita en besiktningsman om man inte själv har kunskaper att avgöra skick och status på lägenheten. Styrelsen kommer inte att godkänna några lägenhetsöverlåtelser innan tillsynsprotokoll inkommit och eventuella åtgärder vidtagits eller planlagts. I vår förening är minsta tillåtna ägarandel vid lägenhetsöverlåtelser 1/3. Detta har styrelsen beslutat om för att undvika att man kringgår reglerna om andrahandsuthyrning genom att skriva någon som ägare av en lägenhet med några enstaka procent. Glöm inte att säga upp eventuellt extraförråd eller garageplats i god tid innan du flyttar samt att lämna tillbaka barnvagnsnyckel om du har en. Passagebrickan som ger tillträde till soprummet och garaget ska lämnas vidare till den nya bostadsrättshavaren. I samband med överlåtelse upphör alla garagerättigheter på brickan, förutom access till soprummet. Möjligheten att komma in i garaget tillförs brickan vid nytecknande av garageplats. Om brickan inte överlämnas till köparen upphör alla rättigheter och brickan blir oanvändbar. Brf Sjöberg 13

14 Brf Sjöberg 14

15 Blankett för ombyggnad av bostadsrätt i brf Sjöberg Fyll i nedanstående blankett i två ex och lämna dessa till Edward Koorn Lomvägen 659. Har du frågor, kontakta gärna Edward på telefon (nås säkrast måndag till torsdag kl. 19:00 till 21:00) Namn: Lomvägen: Lägenhetsnr: Tänk på detta:» Föreningen har ett vattenburet uppvärmningssystem anslutet till fjärrvärme. Utgångspunkten är att alla radiatorer i lägenheten skall vara kvar. Det är tillåtet att byta radiatorer i enstaka rum mot elektrisk golvvärme men då kan föreningen inte längre ansvara för att en fungerande uppvärmning uppnås. Alla ingrepp i värme- och elsystemen måste utföras av en väl insatt yrkesman. De tidigare röranslutningarna skall vara proppade så att radiatorerna kan återinstalleras. Golvvärme förbrukar mycket el som resp. bostadsrättshavare själv betalar.» Det är inte tillåtet att bila upp golvet i våtrum för att flytta på avloppsrör, brunn etc.» Det måste finnas en rejäl tröskel till badrum/duschrum(översvämningsskydd)» Alla ventilationsdon måste vara lätt åtkomliga och får inte gömmas bakom skåp el dyl.» Se även föreningens hemsida för mera information Förvarna grannarna innan du startar! Beskrivning av ombyggnaden: (Bifoga gärna ritning över ombyggnaden) Startdatum: Beräknat slutdatum: Ansvarig för ombyggnaden: Vid behov kan intyg på erforderlig kompetens komma att erfordras Sollentuna den Sollentuna den Sökandes underskrift Godkännande av styrelsen i brf Sjöberg Kommentarer/villkor Brf Sjöberg 15

Ordningsregler bostadsrättsföreningen Sjöberg

Ordningsregler bostadsrättsföreningen Sjöberg Ordningsregler bostadsrättsföreningen Sjöberg Allmänna bestämmelser om bostadsrättsinnehavares skyldigheter finns i bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Härutöver gäller följande ordningsregler.

Läs mer

Läs gärna föreningens stadgar, framförallt Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter som du hittar på www.vitahusen.se

Läs gärna föreningens stadgar, framförallt Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter som du hittar på www.vitahusen.se Ordningsregler bostadsrättsföreningen Vita Husen Allmänna bestämmelser om bostadsrättsinnehavares skyldigheter finns i bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Häröver gäller följande ordningsregler.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sjöberg

Bostadsrättsföreningen Sjöberg Informationsblad med trivsel- och ordningsregler för Dig som bor i Bostadsrättsföreningen Sjöberg Uppdaterad oktober 2015 Brf Sjöberg 1 Innehållsförteckning Styrelsens och fritidskommitténs ledamöter 3

Läs mer

Ordningsregler bostadsrättsföreningen Sjöberg

Ordningsregler bostadsrättsföreningen Sjöberg Ordningsregler bostadsrättsföreningen Sjöberg Allmänna bestämmelser om bostadsrättsinnehavares skyldigheter finns i bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Härutöver gäller följande ordningsregler.

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. l TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Höjdpunkten Utgåva 2/2011-11-29 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Ordningsregler för Brf Vikingen 2

Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Allmänna trivsel- och ordningsregler Våra trivselregler är antagna av styrelsen och du ska se dessa som ett komplement till Bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler Trivsel- och ordningsregler Viktiga telefonnummer och e-postadresser. Drift och skötsel, felanmälan vardagar 7:00 17:00: 08-560 502 19 eller www.jensendrift.se Jouranmälan utanför kontorstid Vardagar 17.00

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Bo-info för hyresgäster

Bo-info för hyresgäster Bo-info för hyresgäster Bostadsrättsföreningen Åsunden www.brf-asunden.se Detta dokument tillhör lägenhet nr... med adress Sköntorpsvägen... Rev 2010-01-16 Bo-info. Sidan 1 av 6 Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler Brf Leoparden 5

Trivselregler Brf Leoparden 5 Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt trivselregler. Dessa regler gäller inte bara dig som hyresgäst/bostadsrättshavare utan

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY.

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. Huvudregel Hyresgäster och Bostadsrättsinnehavare med familjer, gäster och inneboende skall leva och vara på ett sådant sätt att ingen störs eller

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler.

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. ORDNINGSREGLER För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD När man flyttar in i en ny bostad kan det vara mycket man funderar över. Om lägenheten, området, service m.m. Även om man tagit reda på en del i förväg så kan säkert många

Läs mer

Välkommen till BRF Vallatorp!

Välkommen till BRF Vallatorp! Välkommen till BRF Vallatorp! Här kommer lite förhandsinformation från oss. När du läst informationen önskar vi att du skriver din kontaktinformation på sista sidan och lämnar denna undertecknad till Kerstin

Läs mer

För att föreningen ska fungera, området vara tryggt och trivsamt samt fastigheten och utemiljön kunna hållas i gott skick krävs gemensamma regler.

För att föreningen ska fungera, området vara tryggt och trivsamt samt fastigheten och utemiljön kunna hållas i gott skick krävs gemensamma regler. Trivsel- och ordningsregler i Brf Gröna Husen, Lidingö Antagna vid årsmötet 2016-05-03 - - - - - - - För att föreningen ska fungera, området vara tryggt och trivsamt samt fastigheten och utemiljön kunna

Läs mer

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng.

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng. Välkommen Till rf. Skäcklinge Äng. Medlemskap Som bostadsrättsinnehavare är du medlem i bostadsrättsföreningen Skäcklinge Äng. Medlemskapet innebär att du i demokratisk ordning direkt kan påverka ditt

Läs mer

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler.

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01 VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP Nu har du blivit medlem i en kooperativ bostadsrättsförening. Det är något alldeles speciellt med en bostadsrätt i HSB. Tillsammans

Läs mer

Vill du veta mer om vad som gäller ditt boende i en bostadsrätt, exempelvis underhåll, ombyggnationer etc., kontaktar du styrelsen med dina frågor.

Vill du veta mer om vad som gäller ditt boende i en bostadsrätt, exempelvis underhåll, ombyggnationer etc., kontaktar du styrelsen med dina frågor. Antaget vid möte 2012-05-15 Välkommen till Brf Grisselmaren 1! Som medlem i Brf Grisselmaren 1 är du tillsammans med andra medlemmar delägare i fastigheten. I vår förening utgår vi ifrån en enkel punkt

Läs mer

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Till styrelsen! Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Ordningsreglerna i bifogade dokument har tagits fram i förhoppningen att kunna göra det något enklare för styrelsen att inför de boende

Läs mer

Trivsel/ordningsregler för Brf Spårö

Trivsel/ordningsregler för Brf Spårö TRIVSEL/ORDNINGSREGLER Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt att verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också föreningens

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF OXENGÅRDEN

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF OXENGÅRDEN ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF OXENGÅRDEN Föreningens namn Lägenhetens adress Lägenhetens nummer Namn innehavare 1 Telefon/Mobil Epost adress Namn innehavare 2 Telefon/Mobil Epost

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning TRIVSELHANDBOK Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du ansvaret för att hyran betalas i tid och att lägenheten sköts.

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Tegelviksgatan 37-39 116 41 Stockholm Brf Sofia Strand, Tegelviksgatan 39, 116 41 Stockholm Sida 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand!

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger.

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger. 1 Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra huset och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas

Läs mer

Ordningsregler och information

Ordningsregler och information 1 (8) Ordningsregler och information Senaste revision: 2015-06-30 Vid eventuella frågor om ordningsreglerna kan styrelsen kontaktas via styrelsen@kvadraten21.se För vem gäller reglerna Ordningsreglerna

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27.

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. ORDNINGSREGLER Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. För vem gäller ordningsreglerna Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Datum: 2015-12-23 Allmänt I bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 vill vi att alla skall trivas och finna sig till

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

Ordningsregler för Brf Trasten 7 och 8

Ordningsregler för Brf Trasten 7 och 8 Ordningsregler för Brf Trasten 7 och 8 För allas vår trevnad som boende i husen är det viktigt att du har kunskap om och följer föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Det är styrelsens uppgift

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

Uppdaterad 2014-02-11. Din guide till Brf. Björken

Uppdaterad 2014-02-11. Din guide till Brf. Björken Uppdaterad 2014-02-11 Din guide till Brf. Björken Till dig som är ny medlem i Brf. Björken Styrelsen önskar dig varmt välkommen som ny medlem i Brf. Björken! Genom denna skrift hoppas vi att du snabbare

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDVIKSBERG 1 I SKÄRHAMN Fastställda av styrelsen den 3 september 2014 ANSVARET FÖR REGLERNA Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Brf Vindsslottet Januari 2008

Brf Vindsslottet Januari 2008 Nyhetsbrev januari 2008 Hänglås garage De hänglås som ni har idag till garageburarna måste lämnas tillbaka till Sollentuna hem enligt tidigare information från Sollentunahem. Du kan kvittera ut ett nytt

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Oliven 13-14 OXELÖSUND Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ordningsregler För bostadsrättsföreningen Kista Ängar 2. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Brf HÖJDEN 2

ORDNINGSREGLER för Brf HÖJDEN 2 ORDNINGSREGLER för Brf HÖJDEN 2 Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningen utan Du har också skyldigheter mot föreningen

Läs mer

Handbok för boende i brf Beda

Handbok för boende i brf Beda Handbok för boende i brf Beda Grundinformation Brf Beda bildades 2001 Katarina Bangata 61, 116 42 Stockholm Fastighetsbeteckning: Vitbetan 33 Organisationsnummer: 769606 6765 www.brfbeda.se Förvaltare

Läs mer

VÄRT ATT VETA OM BRF LINERO.

VÄRT ATT VETA OM BRF LINERO. Bostadsrättsföreningen Linero i Lund Uppdaterad 15 januari 2017 VÄRT ATT VETA OM BRF LINERO. Detta informationsblad ska försöka ge medlemmarna i bostadsrättsföreningen Linero en samlad information om bostadsrättsföreningens

Läs mer