Bostadsrättsföreningen Sjöberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen Sjöberg"

Transkript

1 Informationsblad med trivsel- och ordningsregler för Dig som bor i Bostadsrättsföreningen Sjöberg Uppdaterad mars 2015 Brf Sjöberg 1

2 Innehållsförteckning Styrelsens och fritidskommitténs ledamöter 3 Förvaltare/fastighetsskötare 3 Akuta fel utanför kontorstid 3 Nyckelhantering 3 Lägenhetsnummer 4 Reparera lägenheten/ombyggnad 4 Diskmaskin/tvättmaskin 5 Bostadsrättsföreningens tillträde till lägenheten 5 Sopor/grovsopor 5 Bostadsrättsföreningens hemsida 6 Kabel-tv/paraboler 6 Bredband och telefoni 6 Föreningslokal 7 Övernattningslägenhet 8 Partytält 8 Duschrum 8 Grillning 8 Tvättstugor 8 Förråd och källare 8 Barnvagnar 9 Cyklar och mopeder 9 Parkering, garage 9 Uteplatser/balkonger 10 Inglasning av balkong 10 Husdjur 10 Försäkring 10 Skadedjur 11 Visa hänsyn 11 Brandvarnare 12 Elanvändning 12 Andrahandsuthyrning 12 Lägenhetsförsäljning/avflyttning 12 Blankett för ombyggnad av bostadsrätt i brf Sjöberg 15 Brf Sjöberg 2

3 Hjärtligt välkommen till brf Sjöberg i Sollentuna! Vi i styrelsen hoppas att du och din familj ska trivas i området. Med den här lilla broschyren vill vi kort informera om området och de ordningsregler som gäller här. Har du frågor efter genomläsningen, ta kontakt med oss i styrelsen eller varför inte ta chansen och prata med din närmaste granne. Sjöberg är en bostadsrättsförening inom HSB Norra Storstockholm. Husen och tomterna ägs av föreningen, dvs. av dig och de övriga boende i föreningen. Det innebär att vi alla gemensamt bestämmer och ansvarar för husen och grönområdena. Vid årsmötet varje år (april-maj) går vi igenom det gångna verksamhetsåret och godkänner bokslutet. Motioner från föreningens medlemmar tas upp och styrelse/revisorer och valberedning väljs. Motioner till stämman ska vara inlämnade till styrelsen före februari månads utgång för att bli behandlade vid årsmötet. Styrelsens och fritidskommitténs ledamöter På anslagstavlan i din entré finns uppgift om vilka som sitter med i styrelsen och fritidskommittén. Är det något som du undrar över eller har du något förslag som du gärna vill föra vidare? Kontakta i så fall någon i styrelsen eller fritidskommittén. Förvaltare/fastighetsskötare Föreningen anlitar SBC (Stockholms BostadsrättsCentrum AB) för ekonomisk och teknisk förvaltning av våra fastigheter. Har du frågor och funderingar som berör fastigheternas skötsel kan du vända dig till styrelsen eller till SBC:s kundtjänst, telefon Fastighetsskötarna som har hand om våra hus kommer från Driftia och finns i området 1-2 dagar i veckan. De hanterar låsbrickor till garage och soprum. Kontakta SBC:s kundtjänst om du behöver beställa en låsbricka. Telefonnummer Har du frågor angående lägenhetsöverlåtelser, hyror och avgifter kan du ringa till SBC:s kundtjänst, telefon De har öppet vardagar kl Alla fel som uppstår i huset eller i din lägenhet ska anmälas direkt till SBC:s kundtjänst, telefon eller via Lövhagen Mark & Trädgård ansvarar för trädgårdsskötsel och snöröjning i vårt område. Städpulsen ansvarar för städningen i vår bostadsrättsförening. Akuta fel utanför kontorstid Uppstår fel på t ex vatten eller avlopp efter kontorstid; ring Driftias JOUR OBS! Endast akut. Om du är osäker, kontakta någon i styrelsen först. Nyckelhantering Om du behöver köpa en nyckel till barnvagnsförrådet i din trappuppgång, ytterligare en port/källarnyckel eller en bokningscylinder till tvättstugan ska du kontakta den nyckelansvarige i styrelsen. Det går att skriva e-post till eller att ringa. Information med Brf Sjöberg 3

4 kontaktuppgifter finns i anslagstavlan i entrén och på vår hemsida Ny bricka till soprum och garage går att köpa och denna beställs via SBC:s kundtjänst. Lägenhetsnummer Varje lägenhet har ett nummer som är registrerat i Lantmäteriets lägenhetsregister. Detta nummer står framför varje medlems namn i entréernas namntavlor. När du kontaktar en myndighet ska du ange detta nr i kombination med din gatuadress, t ex om du ska göra ett rotavdrag. SBC har sitt eget system för att numrera lägenheterna. Detta nummer står efter varje medlems namn i entréernas namntavlor samt ovanför din lägenhetsdörr, på ditt kontrakt och på månadsavierna. Observera att det är detta nummer du ska uppge när du kontaktar SBC, t ex för att göra en felanmälan. Reparera lägenheten/ombyggnad Mindre förändringar får göras i lägenheten efter egna önskemål. Du får t ex måla, tapetsera, lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Spisfläkt med kolfilter får installeras, men det är inte tillåtet att installera spisfläktar med egen inbyggd fläkt som ansluts till den gemensamma ventilationsanläggningen. Den befintliga ventilationen får absolut inte byggas för utan måste finnas lätt åtkomlig för inspektion, rensning och mätning. Byte av blandare i kök och badrum samt installation/byte av avstängningsventiler i tappvattensystem (t ex ballofix) får varje bostadsrättshavare stå för själv. Observera att alla blandare måste ha fungerande backventil för att undvika problem med överströmning av kallvatten in i varmvattensystemet! Vid större reparation/ombyggnad måste du i god tid lämna in en ansökan i 2 exemplar till styrelsen för godkännande. Detta gäller t ex vid ombyggnad av badrum, kök, vid flyttning av väggar eller vid balkong/uteplatsbyggnationer (t ex förråd eller staket). Styrelsen rekommenderar att samtliga större ingrepp utförs av fackman. För VVS-arbeten och arbeten med tätskikt i bad/duschrum kräver styrelsen intyg på att den som utför arbetet är certifierad enligt Säker vatten, eller motsvarande från Byggkeramikrådet. För elarbeten gäller svensk lagstiftning med krav på särskild behörighet. I övrigt gäller att alla arbeten ska utföras fackmannamässigt. För inglasning av balkong gäller särskilda regler. Se sidan 10. Mer information om reparation och ombyggnad hittar du på vår hemsida Här hittar du avtal när det gäller uteplats, balkonginglasning, förråd och ombyggnation (avtalen har du även fått tillsammans med denna information). Du kan naturligtvis även kontakta någon i styrelsen. Det är viktigt att du vid varje större renovering tar kontakt med dina grannar, eftersom ombyggnadsarbeten medför en del buller och olägenheter. Se Visa hänsyn s. 12. Följande får du inte förändra: Ventilationssystemet (t ex flytta eller bygga för utsuget i kök och bad/duschrum) Värmesystemet, t ex ta bort radiatorer och värmerör. Radiator i enstaka rum kan dock ersättas med elektrisk golvvärme eller handdukstork efter tillåtelse från styrelsen. Vatten och avlopp (flytta golvavloppet i kök eller badrum) Inkommande elanslutning inklusive elmätaren Fasaden (det är inte tillåtet att sätta upp panel eller liknande på fasaden eller gavlarna på uteplats/balkong) Det är inte tillåtet att sätta upp markiser över fönster som finns på husens gavlar. Brf Sjöberg 4

5 Enligt styrelsebeslut 2007 står föreningen för byte av golvbrunn vid renovering av badrum. Kontakta vår SBC förvaltare för att få mer information. Enligt styrelsebeslut 2007 står föreningen för utbyte av anslutningen mot stammen till diskbänksavloppet vid renovering av kök. Kontakta vår SBC förvaltare för att få mer information om det är aktuellt. Styrelsen manar till försiktighet vid installation av diskmaskin under diskbänk närmast fönstret i köket. Där ligger ett avloppsrör som försvårar installationen och kan orsaka vattenskada om diskmaskinen pressas in. Diskmaskin/tvättmaskin Var noggrann med att diskmaskin/tvättmaskin installeras korrekt. Tänk på att vattenläckage som du orsakar och som skadar grannen, kan resultera i att du själv får betala skadan. Se därför till att du har en hemförsäkring. Bostadsrättsföreningens tillträde till lägenheten Det finns tillfällen då styrelsen eller hantverkare som är beställda av styrelsen måste få tillträde till lägenheten (t ex sotning, värme-, vattenarbeten eller inspektion). Om du inte kan vara hemma vid tillfället, eller inte har någon som kan hjälpa dig att släppa in hantverkarna, måste du lämna din lägenhetsnyckel enligt instruktion som kommer i brevlådan inför varje tillfälle som denna typ av arbete ska utföras. Vidare utför föreningen en tillsyn i samband med överlåtelse, se kapitel lägenhetsförsäljning/avflyttning. Enligt Bostadsrättslagen är bostadsrättshavaren skyldig att ge tillträde för dessa arbeten och inspektioner. Sopor/grovsopor Hushållssopor ska vara väl paketerade innan de slängs i sopbehållarna som står i soprummet för hushållssopor i vårt garage på Lomvägen 647. Det finns kärl för brännbart hushållsavfall och för kompost. Föreningen betalar avgift per kilo hushållsavfall. Avgiften för det komposterbara avfallet är lägre än för det brännbara. Det är alltså viktigt att vi sorterar rätt, annars riskerar vi att få högre sophämtningsavgift, vilket kan komma att läggas på månadsavgiften. I kompostbehållaren (brun) slänger du allt komposterbart avfall, t ex frukt-/grönsaksskal, matrester, kaffesump, teblad etc. Det går också bra att slänga vissna blommor och mindre trädgårdsavfall direkt i tunnan. Du får endast använda de för ändamålet avsedda påsarna som finns att hämta i alla tvättstugor. I den gröna behållaren slängs övrigt brännbart hushållsavfall (inklusive kuvert). I källsorteringsrummet i garaget kan du sortera förpackningar av glas, metall, plast och kartong. Det är naturligtvis viktigt att vi alla hjälps åt att hålla ordning. På vändplanen i föreningen finns en tidningscontainer. OBS att kuvert, förpackningar, wellpapp mm inte får slängas där. Grovsopor, som gamla möbler, bilbatterier, byggavfall o dyl. måste du själv transportera till avfallsanläggning, t ex Hagby. Likaså färg- och limrester. Några gånger om året ställs en container upp på vändplanen (information om detta sätts i god tid upp på anslagstavlan utanför porten). Då kan du passa på att slänga grovsopor. Vitvaror (kylskåp, spisar, el-artiklar, gummidäck o dyl.) får absolut inte slängas i containern. Brf Sjöberg 5

6 Ett el-avfallsrum finns på Lomvägen 655. Där slänger du all småel, t ex hårtorkar, brödrostar, leksaker med batteri etc. samt glödlampor och batterier (dock inte bilbatterier!). Kom ihåg att ta ur glödlampor och batterier samt att ta bort lampskärmar, slangar och förpackningsmaterial innan du lägger skräpet i el-buren. Det finns speciella kärl för batterier och glödlampor i el-avfallsrummet. Miljöfarligt avfall, t ex bilbatterier, kemikalier, färgburkar mm ska lämnas på en av Sollentuna kommun angiven miljöstation eller på avfallsanläggning, t ex Hagby. Vitvaror, som spisar, kylskåp, frysar, diskmaskiner och tvättmaskiner, hämtas var fjärde vecka av kommunens avtalspartner i avfallshantering. Ring Sollentuna Energis kundtjänst på telefonnummer för information om när nästa hämtning sker och för att meddela att det finns vitvaror för hämtning. Kvällen före hämtning ska vitvarusoporna ställas utanför el-avfallsrummet på Lomvägen 655 (se till att du inte blockerar port eller dörr!) Bostadsrättsföreningens hemsida Föreningen har en egen hemsida med adressen Denna uppdateras regelbundet avseende vad som händer och sker i föreningen samt med annan information som kan vara av intresse för föreningens medlemmar. Där finns till exempel kontaktinformation, föreningens senaste årsredovisning, information om projekt inom föreningen samt länk till SBC:s hemsida där du kan logga in och kontrollera dina betalningar mm. Kabel-tv/paraboler Du har tillgång till Comhem digitalkabel-tv. Avgiften för kabel-tv är inbakad i din månadsavgift. Vill du veta mer om kabel-tv; kontakta Comhem Kabel-tv på telefon Till radio- och tv-uttag får endast godkända antennsladdar anslutas. Kontakta din radiohandlare om du får problem att ställa in tv och radio. Observera att det inte är tillåtet att flytta eller göra ingrepp i uttaget eftersom både din egen och dina grannars mottagning kan påverkas. Tack vare kabel-tv kan du också höra tv-ljudet i stereo. Information hittar du i lokalkanalen (E2). Parabolantenner får endast monteras innanför räcket till balkonger och terrasser och får absolut inte fästas i balkongräcket. Det är således inte tillåtet att sätta upp parabolantenner som sticker ut utanför balkonger, terrasser och uteplatser. Det är inte heller tillåtet att sätta upp paraboler på taket. Bredband och telefoni Samtliga lägenheter i föreningen är anslutna till Bredbandsbolagets nät. Anslutningen sker via den vita dosan som sitter vid ytterdörren. Observera att det inte är tillåtet att flytta eller göra ingrepp i bredbandsuttaget. Tekniska uppgifter: Internet är på 100 Mbit/s nedströms (tar emot data) och upp till 10 Mbit/s uppströms (sänder data) Föreningen har ett gruppanslutningsavtal med Bredbandsbolaget (BBB). I avtalet ingår Internet och telefonabonnemang. Kostnaden är obligatorisk och betalas per månad genom att den läggs på månadsavgiften. Telefonsamtalskostnader debiteras separat till medlemmarna genom BBB. Information gällande trygghetslarm. Den telefoni som ingår i föreningens gruppanslutningsavtal med BBB är IP-telefoni. Nackdelen med IP-telefoni är att den är mindre driftsäker än traditionell telefoni. Den fungerar till Brf Sjöberg 6

7 exempel inte vid strömavbrott eller liknande driftstörning, vilket innebär att ett trygghetslarm inte går att använda vid dessa tillfällen. Om du idag har trygghetslarm eller ska installera ett, rekommenderar vi att du byter till traditionell telefonitjänst. Kontakta även din Kommun och kontrollera hur de kan hjälpa till med Trygghetslarm! Vad ska du göra när du flyttar från brf Sjöberg? Vid försäljning av lägenheten ska bostadsrättshavare kontakta BBB för att säga upp sitt abonnemang. Telefonidosan ska återlämnas till BBB. Vad ska du göra när du flyttar in i brf Sjöberg? Som ny bostadsrätthavare i brf Sjöberg ska man kontakta BBB kundtjänst för att få tillgång till Internet och telefoni. Vid fel på telefoni och Internet kontaktar man BBB kundtjänst på telefonnummer , öppettider alla dagar 8:00 22:00 eller går in på deras hemsida Viktiga paragrafer i vårt gruppanslutningsavtal som bostadrättshavaren bör ha vetskap om. 4. Flytt 4.1 Boende som omfattas av detta Gruppanslutningsavtal och som har ingått avtal om Tjänst och som inte kan flytta Tjänst till ny adress, skall vid flytt omedelbart säga upp tjänst. 4.2 Boende som vid flytt enligt punkten 4.1 inte säger upp Tjänsten omfattas från den tidpunkten Boende flyttat inte av villkoren enligt Gruppanslutningsavtal och Bredbandsbolaget äger därför rätt att debitera sådan Boende samma avgift som Bredbandsbolaget tillämpar i övrigt på marknaden mot privatpersoner. 4.3 Om Boende som tecknat avtal om Tjänsten flyttar till annan bostad som omfattas av detta Gruppanslutningsavtal kommer Tjänsten att behöva stängas av och aktiveras på nytt i den nya bostaden. 5. Information till Boende 5.1 Gruppanslutningskunden åtar sig att informera de Boende om de villkor som gäller för tecknande av Tjänsten enligt detta Gruppanslutningsavtal. 5.2 Bredbandsbolaget skall snarast efter det att part sagt upp Gruppanslutningsavtalet enligt punkten 6.1 informera Boende om detta och att betalningsskyldigheten för Tjänst vid Gruppanslutningsavtalet upphörande övergår på den Boende. Föreningslokal Det finns en lokal i vår förening på Lomvägen 649 som du får hyra för fester, träffar, sammanträden etc. Där finns utrustning för ca 40 personer, kylskåp, mikrougn och kaffebryggare. Hyran är f.n. 400 kr på kvällar och 150 kr dagtid. Eftersom det bor människor ovanpå lokalen, måste den vara utrymd kl söndag-torsdag och kl fredag-lördag. Då stängs strömmen av. Du får skriva under ett kontrakt, där du förbinder dig att följa vissa regler som står i kontraktet, innan du får tillträde till lokalen. Information om vem som ansvarar för uthyrning av lokalen finns på anslagstavlan i entrén eller på vår hemsida. Brf Sjöberg 7

8 Övernattningslägenhet Det finns en övernattningslägenhet i vår förening på Lomvägen 643 som du får hyra om du får gäster som vill sova över, men inte har plats för dem i din lägenhet. Den får inte användas för fest. Där finns det kylskåp, kokplatta och enkel köksutrustning för 4 personer, 2 bäddsoffor, inkl. täcken och kuddar, med plats för 4 gäster. Lakan finns inte det får du ordna själv. Hyran är f n 200 kr per natt och den får maximalt hyras 7 dygn i rad. Du får skriva under ett kontrakt, där du förbinder dig att följa vissa regler som står i kontraktet, innan du får tillträde till lägenheten. Information om vem som ansvarar för uthyrning av lokalen finns på anslagstavlan i entrén eller på vår hemsida. Partytält I vår förening finns ett partytält som du får hyra för 250 kr per dag. Dessutom tas en depositionsavgift på 500 kr ut (återfås om partytältet är i samma skick som innan det hyrdes). Tältet bokas via lokalansvarig. Duschrum I en före detta tvättstuga på Lomvägen 651 finns en duschkabin installerad som du kan använda t ex om du renoverar ditt badrum. Nyckel hämtas hos nyckelansvarig. Grillning Det är tillåtet att grilla på gräsmattan framför uteplatserna, minst 7 meter från närmaste byggnadsdel (hus, staket, terrass). Iaktta försiktighet och visa hänsyn till andra boende som kan få grillröken in till sig! Det är inte tillåtet att grilla på balkongerna eller uteplatserna med kol- eller gasolgrill. Däremot är det tillåtet att använda elgrill. Sollentuna Kommun utlyser vid väldigt torrt väder eldningsförbud. Tvättstugor På Lomvägen 643 finns en dubbeltvättstuga. Tvättstugor finns också på Lomvägen 639, 651och 655. Grovtvättstuga för mattor etc. finns i 651:an. Din källarnyckel/portnyckel passar till tvättstugan. För att boka tid måste du använda en bokningscylinder. Saknar du en sådan finns den att köpa. Kontakta styrelsens nyckelansvarige (se rubrik Nyckelhantering). Är du osäker på hur maskinerna fungerar, prata med någon i styrelsen eller fastighetsskötarna. Kom ihåg att alltid anmäla ev. fel till felanmälan samt att sätta en lapp på den trasiga maskinen med uppgift om när du anmält felet. Felanmälan görs till SBC:s kundtjänst telefon: Städningen ansvarar du själv för. Varken hunden, katten eller andra djur är välkomna i tvättstugan allergirisk. Förråd och källare Till varje lägenhet finns ett förråd, antingen i samma hus som lägenheten eller i ett grannhus. Källardörrarna måste alltid hållas låsta. Brf Sjöberg 8

9 Om förrådet vid tillträdet inte är tomt har du skyldighet att kontakta någon i styrelsen och meddela detta. Om du förvarar kemikalier eller annat som kan avge lukt eller ångor måste du använda tättslutande behållare. Observera att eldfarliga vätskor (t ex bensin) inte får förvaras i källarförrådet. Det är också absolut förbjudet att ställa saker i källargången p.g.a. brandrisk. Dessa saker kan komma att bortföras utan föregående varning. Vill du hyra ett extra förråd ska du kontakta SBC:s kundtjänst. När du flyttar från vår bostadsrättsförening måste du se till att förrådet töms. Barnvagnar I varje hus finns ett särskilt förvaringsutrymme för barnvagnar. Nyckel beställer du från styrelsens nyckelansvarige (se s.4, Nyckelhantering). Rummen är små och ska därför endast användas för barnvagnar, barnleksaker (på hyllorna) och eventuellt barncyklar (om det finns plats). Cyklar och mopeder Förvaringsutrymmen för cyklar finns i husen Lomvägen 643, 651, 655 och 657, dit din källarnyckel passar. Mopeder får ställas i cykelställ, men inte i cykelrum och de får inte heller förvaras i källarförråd. Cyklar och mopeder får inte förvaras i källargångar, barnvagnsrum, trapphus eller på loftgångar! Parkering, garage All parkering av bilar och motorcyklar utanför parkeringsdäcket är förbjuden. Ägare till felparkerade bilar och MC får betala böter utskrivna av parkeringsbolaget som föreningen anlitar. Kortare parkering inom föreningens område får dock ske vid in- och utlastning. Efter 10 minuter riskerar man böter. Man får inte köra eller ställa bilen på våra gräsmattor. Gatan är kommunens. Garageplats går att hyra för de boende, vilket hanteras av SBC:s kundtjänst. Att byta garageplats innebär rätt höga administrativa kostnader som den boende själv får stå för, förutom om bytet sker till en dyrare plats. Övriga regler för garage- och parkeringsplatsuthyrning finns på hemsidan. Tillträde till garaget får du genom att behörighet tillförs din låsbricka när du tecknar avtal om garageplats. Det går även att köpa en fjärrkontroll till garaget för 500 kr eller tillföra portöppningsbehörighet via mobiltelefon för 100 kr. Gästparkering finns i gatuplanet innanför nedre garageinfarten. Vi tar ut en avgift för att parkeringsplatserna inte skall användas som permanent parkeringsplats. Biltvätt får inte utföras i garaget eller i bostadsområdet. OBS att det inte får förvaras något annat än fordon på parkeringsplatserna! Inga däck, bilbatterier eller andra lösa föremål får finnas där, av brandsäkerhetsskäl. Om garageplatsen vid tillträdet inte är tomt har du skyldighet att kontakta någon i styrelsen och meddela detta. Brf Sjöberg 9

10 Uteplatser/balkonger Du har enligt bostadsrättsföreningens stadgar ansvar för att hålla din uteplats ren och prydlig. De enda färger som är godkända för målning av väggarna på uteplatser och balkonger är samma färger som ursprungsfärgerna på våra fasader; enfärgat rött, brunt och vitt. Försäkra dig om att rätt färgtyp väljs. Balkonglådor får inte hängas på utsidan av balkongräcket. Föreningen har generellt bygglov för att bygga ut uteplatser och för att bygga förråd på uteplatser och balkonger, men du måste söka tillstånd hos föreningens styrelse. Information om detta kan du få om du vänder dig till styrelsen eller på föreningens hemsida (avtalet har du även fått tillsammans med denna information). Inglasning av balkong För att få glasa in sin balkong måste man ansöka om bygglov hos kommunens Miljö- och byggnadskontor samt skriva ett avtal med föreningen. Först när detta är klart får balkonginglasning ske. Avtal med föreningen finns på föreningens hemsida (du har även fått det tillsammans med denna information). Det går naturligtvis också bra att kontakta någon i styrelsen. En inglasad balkong utan bygglov är ett svartbygge som du kan anmodas att ta bort eller få böta för. När man säljer sin lägenhet är man skyldig att informera köparen om att han/hon måste skriva avtal med föreningen och alltså överta ansvaret för balkonginglasningen. Om inte köparen vill göra det måste säljaren montera ner inglasningen och återställa balkongen i det skick den var innan inglasningen gjordes. Husdjur Katter och hundar ska hållas kopplade utomhus. Rastning av husdjur ska inte ske inom bostadsområdet. Eftersom många är allergiska mot bl.a. katter, är det viktigt att du håller noga uppsikt över din katt och inte låter den springa runt på andras uteplatser. I tvättstugor, i föreningslokalen och i övernattningslägenheten är det inte tillåtet att medföra husdjur. Försäkring Det är av yttersta vikt att du har en giltig hemförsäkring. Föreningen ersätter inga skador som du har vållat genom bristande tillsyn eller annat i enlighet med de stadgar som gäller för föreningen. Detta gäller även bristande underhåll av t ex våtrum. Är du oförsäkrad är du ändå ekonomiskt ersättningsskyldig för de skador som har uppkommit. Det är även din egen hemförsäkring som bekostar annat boende om du råkar ut för en stor skada i lägenheten, t ex vattenskada eller brand. Du har också en skyldighet att anmäla skador på installationer i din lägenhet, som du inte har direkt ansvar för att åtgärda, t ex läckande kran, otät koppling, läckande element, el-kontakter som sprakar till ibland o.s.v. Om du inte omgående anmäler detta kan du bli ersättningsskyldig för de skador som uppstått genom din underlåtenhet. Styrelsen har hos Folksam ett kollektivt bostadsrättstillägg till föreningens fastighetsförsäkring som gäller alla lägenheter i brf Sjöberg. Detta innebär att du inte behöver ha bostadsrättstillägg som Brf Sjöberg 10

11 komplement till din hemförsäkring. Men om du som bostadsrättsinnehavare har ett annat försäkringsbolag än brf Sjöberg (Folksam), kan du t ex vid ett inbrott behöva betala två självrisker. En självrisk för skador som täcks av bostadsrättstillägget (t ex skador på ytskikt, köks/badrumsinredning, fönster och dörrar) och en självrisk för försvunnet eller skadat lösöre. Har du samma försäkringsbolag som brf Sjöberg slipper du den dubbla självrisken. Det är dock viktigt att noggrant tänka igenom och kontrollera kostnader och självrisker för din befintliga hemförsäkring och jämföra med den som Folksam erbjuder. Om det skiljer mycket i pris kan du med en billigare hemförsäkring, i ett annat försäkringsbolag, tjäna in kostnaden för en extra självrisk. Kontakta ditt försäkringsbolag och diskutera med dem om det är aktuellt med ändrade försäkringsvillkor för dig. Skadedjur Skulle du ha oturen att få din lägenhet invaderad av skadedjur (pälsängrar, myror, kackerlackor, vägglöss etc.) ska du anmäla det till Anticimex, telefon , eller fylla i en skadeanmälan på Informera gärna styrelsen om du anlitar en skadedjurssanerare. Information finns även i anslagstavlorna i trapphusen och på vår hemsida Det går naturligtvis också bra att kontakta någon i styrelsen. Visa hänsyn Tänk på att du bor i ett flerfamiljshus. Alla har inte samma vanor som du, vilket betyder att du måste visa hänsyn om du kommer hem sent, har fest o dyl. Du måste också förstå att dina grannar kanske inte är knäpptysta när du vill sova etc. Om du tycker att du störs av någon, ta först kontakt med den personen och prata igenom problemen. Oftast kan de lösas direkt. I annat fall hjälper styrelsen till. Några riktlinjer som gäller i vår förening: Dämpa ljud efter kl En regel som ofta tillämpas är att det ska vara tyst mellan kl och på vardagar. Om du har fest, informera grannarna och visa hänsyn om det blir sent. Tänk också på att det är irriterande för grannarna om du har fest varje helg. Tvätta/torktumla inte efter kl eller före kl på vardagar (10.00 på helger). Använd inte diskmaskinen på sen kväll eller natt. Klampa inte på loftgången eller i trapphuset eller prata högt och slå i dörrar under sen kväll eller natt. Spela inte hög musik med öppen altandörr, så att alla grannar måste lyssna på ditt musikval. Rök inte i allmänna utrymmen, t ex på loftgångar, i trapphus, tvättstugor eller i källargångar. Tänk också på att om du röker på din uteplats/balkong, kan röken ringla sig in i grannens öppna vädringsfönster. I garaget råder det rökförbud. Skaka inte mattor, sängkläder mm över balkong- eller loftgångsräcket. Piskställningar finns i området. När du borrar i betongväggen låter det i hela huset. Sådana arbeten får därför utföras endast måndag fredag kl. 8:00 19:00, lördag och söndag kl. 10:00 17:00 och inte alls på helgdagar (julafton, juldagar, nyårsafton, nyårsdagen, långfredag, påskafton, påskdagar mm). Håll snyggt på din uteplats, sköt om staket och dina egna växter. Brf Sjöberg 11

12 Det är inte tillåtet att spela fotboll mellan husen. Använd skolans fotbollsplan eller de stora gräsytorna under kraftledningen. Anmäl genast klotter till förvaltaren. Se till att porten går i lås efter dig på kvällen. Håll ögon och öron öppna, bästa sättet att undvika inbrott är att bry sig om vilka som rör sig i området. Loftgångar, källargångar och andra liknade utrymmen får inte användas för uppställning av cyklar, barnvagnar, kälkar, skräp eller liknande. Inte heller får mattor läggas ut i trapplanen. Brandvarnare Det ska finnas minst en brandvarnare i varje lägenhet. Saknas det ska du kontakta SBC:s kundtjänst. Det är ditt eget ansvar att kontrollera att brandvarnaren fungerar (testa batterierna regelbundet genom att trycka på batterikontrollknappen). Om brandvarnaren slutar fungera ska du kontakta SBC kundtjänst så att du kan få en ny. Elanvändning Bostadsrättsföreningen har avtal med elleverantör, som vanligtvis löper på 1-2 år. När avtalet går ut görs en ny anbudsförfrågan till ett flertal leverantörer och på så sätt bevakar styrelsen att vi köper elenergi till ett bra pris. Föreningen köper således både hushållsel (lägenhetsförbrukning) samt fastighetsel (övrig elförbrukning till fastigheterna). I föreningen sker individuell elmätning genom att mätare är installerade i respektive lägenhet. Via fjärravläsning läses den månatliga elanvändningen av. Fyra gånger om året kommer en räkning för den el du använt de tre månaderna som har gått. Boende kan själva läsa av sin elanvändning på mätarens display. Vid avflyttning är det upp till den nya och gamla bostadsrättshavaren att fördela elkostnaden sedan förra räkningen. Det åligger inte bostadsrättsföreningen att hjälpa till med detta. Mer information och tips hur man minskar elanvändningen hittar man på Sollentuna Energis hemsida Andrahandsuthyrning För att få hyra ut din lägenhet i andra hand, måste du få tillstånd av styrelsen. Detta krävs även då bostadsrättsinnehavaren är nära släkt med den som ska hyra bostaden. Om andrahandsuthyrning skulle bli aktuell är det viktigt att du lämnar in din ansökan i god tid, då det i vissa fall kan krävas intyg (t ex vid studier utomlands). Kontakta den person i styrelsen som har ansvar för andrahandsuthyrningar och lämna in en ansökan i 2 exemplar. På hittar du information om andrahandsuthyrning, vem i styrelsen som är ansvarig och särskild blankett för ansökan. Lägenhetsförsäljning/avflyttning Vid lägenhetsförsäljning måste överlåtelsen registreras av SBC och köparen godkännas som medlem i föreningen. Detta gäller oavsett om du säljer själv eller via mäklare. Vid avflyttning från föreningen måste du som ska flytta, i god tid ta kontakt med vår förvaltare och beställa tid för tillsyn av lägenheten. Tillsyn görs för att kontrollera att inga otillåtna ombyggnader gjorts som kan vara till men för den som flyttar in eller för föreningen. Observera att detta inte är en Brf Sjöberg 12

13 besiktning utan ett styrelsedokument som inte lämnas ut. Det är upp till respektive köpare att anlita en besiktningsman om man inte själv har kunskaper att avgöra skick och status på lägenheten. Styrelsen kommer inte att godkänna några lägenhetsöverlåtelser innan tillsynsprotokoll inkommit och eventuella åtgärder vidtagits eller planlagts. I vår förening är minsta tillåtna ägarandel vid lägenhetsöverlåtelser 1/3. Detta har styrelsen beslutat om för att undvika att man kringgår reglerna om andrahandsuthyrning genom att skriva någon som ägare av en lägenhet med några enstaka procent. Glöm inte att säga upp eventuellt extraförråd eller garageplats i god tid innan du flyttar samt att lämna tillbaka barnvagnsnyckel om du har en. Passagebrickan som ger tillträde till soprummet och garaget ska lämnas vidare till den nya bostadsrättshavaren. I samband med överlåtelse upphör alla garagerättigheter på brickan, förutom access till soprummet. Möjligheten att komma in i garaget tillförs brickan vid nytecknande av garageplats. Om brickan inte överlämnas till köparen upphör alla rättigheter och brickan blir oanvändbar. Brf Sjöberg 13

14 Brf Sjöberg 14

15 Blankett för ombyggnad av bostadsrätt i brf Sjöberg Fyll i nedanstående blankett i två ex och lämna dessa till Edward Koorn Lomvägen 659. Har du frågor, kontakta gärna Edward på telefon (nås säkrast måndag till torsdag kl. 19:00 till 21:00) Namn: Lomvägen: Lägenhetsnr: Tänk på detta:» Föreningen har ett vattenburet uppvärmningssystem anslutet till fjärrvärme. Utgångspunkten är att alla radiatorer i lägenheten skall vara kvar. Det är tillåtet att byta radiatorer i enstaka rum mot elektrisk golvvärme men då kan föreningen inte längre ansvara för att en fungerande uppvärmning uppnås. Alla ingrepp i värme- och elsystemen måste utföras av en väl insatt yrkesman. De tidigare röranslutningarna skall vara proppade så att radiatorerna kan återinstalleras. Golvvärme förbrukar mycket el som resp. bostadsrättshavare själv betalar.» Det är inte tillåtet att bila upp golvet i våtrum för att flytta på avloppsrör, brunn etc.» Det måste finnas en rejäl tröskel till badrum/duschrum(översvämningsskydd)» Alla ventilationsdon måste vara lätt åtkomliga och får inte gömmas bakom skåp el dyl.» Se även föreningens hemsida för mera information Förvarna grannarna innan du startar! Beskrivning av ombyggnaden: (Bifoga gärna ritning över ombyggnaden) Startdatum: Beräknat slutdatum: Ansvarig för ombyggnaden: Vid behov kan intyg på erforderlig kompetens komma att erfordras Sollentuna den Sollentuna den Sökandes underskrift Godkännande av styrelsen i brf Sjöberg Kommentarer/villkor Brf Sjöberg 15

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Inledning. Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4

Inledning. Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4 1 Inledning Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4 Området är den nordligaste delen av Östermalm. Dess äldsta namn var Stora Kullberget. År 1670 överfördes det från Solna till Stockholms Stad, och det s.k.

Läs mer

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6 Innehållsförteckning Avsnitt Att bo i en bostadsrätt 1 Föreningens arbete 2 Lägenheten 3 Gemensamma lokaler och utrustning 4 Sopor och returpapper 5 Förvaring och parkering 6 Systematiskt Brandskyddsarbete

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Brf Husby Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Innehåll Välkommen... 3 Om Torsdammen... 3 Kontaktuppgifter... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Att tänka på vid problem i din lägenhet eller fastigheten... 4

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT I detta dokument hittar du information om Brf Ymsen, vad som gäller för diverse frågor och vem du ska vända dig till med frågor och om problem uppstår. ADB fastighetsservice ADB fastighetsservice är föreningens

Läs mer

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Uppdaterad 2014-04-18 Sida 1 av 12 Akuta fel Vid akuta fel, exempelvis vattenläckage, avloppsstopp eller hissfel, ringer man dagtid

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01 Brf Husby Basinformation 2012 Stockholm 2011-12-01 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på Värt att veta SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.wallfast.com Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port. INNEHÅLL

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Information om föreningen, regler m m i Brf Vårregnet

Information om föreningen, regler m m i Brf Vårregnet Information om föreningen, regler m m i Brf Vårregnet Innehåll 1.Välkommen till bostadsrättsförening Vårregnet i Lund... 2 2. Vad är en bostadsrätt?... 2 Föreningsstämma, stadgar, och ditt inflytande...

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 VÄLKOMMEN Grundad 2001 Bostadsrättsföreningen Månhästen Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 INNEHÅLL Välkommen Flik 1 Allmän information Flik 2 Styrelsen och kontaktpersoner Flik 3 Förvaltning

Läs mer

Trivsel- & Ordningsregler. För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24

Trivsel- & Ordningsregler. För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24 Trivsel- & Ordningsregler För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24 Hagagatan 15-17 Det senast uppdaterade regeldokumentet finns på vår hemsida eller i föreningspärmen i tvättstugan 15c www.riddaren24.se

Läs mer

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm.

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. A till Ö För att en bostadsrättsförening skall fungera, erfordras vissa trivsel- och ordningsregler. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. Pärmen tillhör

Läs mer