FÖRKÖPSINFORMATION FÖRKÖPSINFORMATION. PRO Husdjursförsäkring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRKÖPSINFORMATION FÖRKÖPSINFORMATION. PRO Husdjursförsäkring 2014-01-01"

Transkript

1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖRKÖPSINFORMATION PRO Husdjursförsäkring

2 HUNDFÖRSÄKRING Din favorit vår specialitet Våra hundförsäkringar är framtagna för att passa för alla typer av hundar oavsett ras och användningsområde. Vi är måna om att du skall ha ett så bra försäkringsskydd som möjligt utifrån dina behov. Kontakta gärna Sveland Djurförsäkringars kundservice på telefon: eller via Hund PRO Husdjursförsäkring - Hund passar lika bra för sällskapshunden som för den arbetande hunden eller utställningshunden. Såväl rashundar som blandraser är i behov av en bra försäkring, vi hjälper dig med detta. PRO Husdjursförsäkring - Hund är en flexibel försäkring, där du kan välja den nivå för självrisk och ersättning som passar Dina behov bäst. Veterinärvårdsförsäkring Ersättning för veterinärvård utgår med upp till alternativt kronor om hund skadas eller blir sjuk. Fast självrisk är alternativt kronor och därutöver utgår rörlig självrisk med 15 alternativt 25 procent. Behandlingsperioden är 125 dagar, det vill säga att inom denna tid utgår endast en självrisk oavsett sjukdom/skada. Livförsäkring och användbarhet Livförsäkring är valfri och livvärde kan högst uppgå till gällande marknadsvärde. Försäkringen lämnar ersättning om hund behöver avlivas på grund av sjukdom eller olycka. Del av livförsäkringsbeloppet kan utgå i ersättning då hund, som har registrerad avkomma, förlorat sin avelsförmåga på grund av sjukdom. Vid förlorad bruks- eller jaktegenskap kan ersättning utgå. tillval efter vissa sjukdomar och skador har blivit allt viktigare för att ge ett snabbare tillfrisknande och en bättre livskvalitet för drabbade djur. Försäkringen ersätter upp till kronor under försäkringsperioden. Medicinförsäkring - tillval Försäkringen ersätter receptbelagda läkemedel som behandlande veterinär ordinerat vid skada eller sjukdom med upp till kronor. Unghund UPP TILL 20% RABATT Livförsäkring Livförsäkring ingår för Unghund. Inköpspriset används som livförsäkringsvärde. Livförsäkringen går att välja bort. PRO Husdjursförsäkring - Hund Unghund nytecknas för alla hundar mellan fyra och sexton månaders ålder. Veterinärvårdsförsäkring Ersättning för veterinärvård utgår med upp till kronor om hunden skadas eller blir sjuk. Fast självrisk är kronor och därutöver utgår rörlig självrisk med 15 alternativt 25 procent på veterinärvårdskostnaden. Behandlingsperioden är 125 dagar, det vill säga att inom denna tid utgår endast en fast självrisk oavsett sjukdom/ skada. efter vissa sjukdomar och skador har blivit allt viktigare för att ge ett snabbare tillfrisknande och en bättre livskvalitet för drabbade djur. Försäkringen ersätter upp till kronor under försäkringsperioden. ingår i Unghundsförsäkringen. Medicinförsäkring - tillval Försäkringen ersätter receptbelagda läkemedel som behandlande veterinär ordinerat vid skada eller sjukdom med upp till kronor.

3 HUNDFÖRSÄKRING Junior UPP TILL 40% RABATT Dolda fel Försäkring för dolda fel på valpen ingår, förutsatt att anmärkningsfritt veterinärintyg erhållits vid köpet. PRO Husdjursförsäkring - Hund Junior är vårt bästa försäkringsskydd för valpar och tecknas före fyra månaders ålder. Veterinärvårdsförsäkring Ersättning för veterinärvård utgår med upp till kronor om valpen skadas eller blir sjuk. Fast självrisk är kronor och därutöver utgår rörlig självrisk med 15 alternativt 25 procent. Behandlingsperioden är 125 dagar. När försäkringen Junior tecknas, lämnas extra skydd för veterinärkostnader vid kvarsittande mjölktänder och led- eller skelettsjukdomar (om valpen senare i livet drabbas av detta). Livförsäkring Livförsäkring ingår för valp. Livförsäkringsvärdet kan högst uppgå till inköpspriset. Livförsäkringen går att välja bort. efter vissa sjukdomar och skador har blivit allt viktigare för att ge ett snabbare tillfrisknande och en bättre livskvalitet för drabbade djur. Försäkringen ersätter upp till kronor under försäkringsperioden. ingår i Juniorförsäkringen. Medicinförsäkring - tillval Försäkringen ersätter receptbelagda läkemedel som behandlande veterinär ordinerat vid skada eller sjukdom med upp till kronor. Ingen karens Tecknas PRO Husdjursförsäkring - Hund Junior direkt vid köpet, erbjuds ett försäkringsskydd utan karenstid om valp är veterinärbesiktigad utan anmärkning tidigast sju dagar före köpet. Olycksfall PRO Husdjursförsäkring - Hund Olycksfall är en försäkring med mindre omfattning. Veterinärvårdsförsäkring Ersättning för veterinärvård efter olycksfall utgår med upp till kronor. Fast självrisk är kronor och därutöver utgår rörlig självrisk med 25 procent. Behandlingsperioden är 125 dagar. Livförsäkring Vid val av livförsäkring är det fasta livvärdet kronor. - tillval efter olycksfallsskador har blivit allt viktigare för att ge ett snabbare tillfrisknande och en bättre livskvalitet för drabbade djur. Försäkringen ersätter upp till kronor under försäkringsperioden. Medicinförsäkring - tillval Försäkringen ersätter receptbelagda läkemedel som behandlande veterinär ordinerat vid ersättningsbar skada efter olycksfall med upp till kronor.

4 HUNDFÖRSÄKRING Val i PRO Husdjursförsäkring - Hund Hund Junior, upp till 40 % premierabatt på ordinarie hundpremie Tecknas för alla hundar mellan sex veckor och fyra månaders ålder Veterinärvård Ersättning kr. Behandlingsperiod 125 dagar. Fast självrisk kr. Rörlig självrisk 15 % eller 25 %. Hound Personolycksfallsförsäkring som kan lämna ersättning om din hund orsakar skada på dig själv eller familjemedlem. Hund Unghund, upp till 20 % premierabatt ordinarie hundpremie Tecknas för alla hundar mellan fyra och sexton månaders ålder Veterinärvård Liv/användbarhet Dolda fel-skydd Ersättning kr. Behandlingsperiod 125 dagar. Fast självrisk kr. Rörlig självrisk 15 % eller 25 %. Liv/användbarhet Inköpspris används som maximalt livvärde. Kan väljas bort. Medicin Ersätter receptbelagda läkemedel som behandlande veterinär ordinerat vid ersättningsbar skada eller sjukdom med upp till kr. Inköpspris används som maximalt livvärde. Kan väljas bort. Dolda fel-skydd Under förutsättning att valpen försäkrats före 4 månaders ålder och att anmärkningsfritt veterinärintyg från leveranstillfället kan uppvisas. Under förutsättning att valpen försäkrats i Sveland Junior före 4 månaders ålder och att anmärkningsfritt veterinärintyg från leveranstillfället kan uppvisas. med kr. Ersätter kostnader för rehabiliteringsbehandling som behandlande veterinär ordinerat/remitterat till efter sjukdom eller olycksfall. med kr. Ersätter kostnader för rehabiliteringsbehandling som behandlande veterinär ordinerat/remitterat till efter sjukdom eller olycksfall. Hound Personolycksfallsförsäkring som kan lämna ersättning om din hund orsakar skada på dig själv eller familjemedlem. Medicin Ersätter receptbelagda läkemedel som behandlande veterinär ordinerat vid ersättningsbar skada eller sjukdom med upp till kr. Hund Tecknas för alla hundar över sexton månaders ålder till och med sex års ålder Veterinärvård Liv/användbarhet Ersättning kr eller kr. Behandlingsperiod 125 dagar. Fast självrisk kr eller kr. Rörlig självrisk 15 % eller 25 %. Gällande marknadsvärde används som maximalt livvärde. Kan väljas bort. Dolda fel-skydd Under förutsättning att hunden försäkrats i Sveland Junior före 4 månaders ålder och att anmärkningsfritt veterinärintyg från leveranstillfället kan uppvisas. Hound Personolycksfallsförsäkring som kan lämna ersättning om din hund orsakar skada på dig själv eller familjemedlem. Medicin Ersätter receptbelagda läkemedel som behandlande veterinär ordinerat vid ersättningsbar skada eller sjukdom med upp till kr. Ersätter kostnader med upp till kr för rehabiliteringsbehandling som behandlande veterinär ordinerat/remitterat till efter sjukdom eller olycksfall. Du kan själv påverka priset och omfattningen på din försäkring genom att välja självrisknivå och ersättningsnivå. För fullständig information hänvisar vi till gällande försäkringsvillkor som du hittar på

5 HUNDFÖRSÄKRING Hund Olycksfall Tecknas för alla hundar Veterinärvård Maxersättning kr Behandlingsperiod 125 dagar. Fast självrisk kr. Rörlig självrisk 25 %. Liv Livvärde kronor. Upphör vid tolv års ålder. Kan väljas bort. Hound Personolycksfallsförsäkring som kan lämna ersättning om din hund orsakar skada på dig själv eller familjemedlem. Medicin Ersätter receptbelagda läkemedel som behandlande veterinär ordinerat vid ersättningsbar skada efter olycksfall med upp till kr. Ersätter kostnader med upp till kr för rehabiliteringsbehandling som behandlande veterinär ordinerat/remitterat till efter ersättningsbar olycksfallsskada. Sveland och PRO ger dig mervärde! Kontakta oss! På vår hemsida finner du information om företaget, villkor, blanketter med mera. Sveland Djurförsäkringar har försäkringslösningar för de flesta djurslag. För smådjur och häst finns möjlighet att teckna försäkring direkt på vår hemsida. Har du frågor eller vill teckna försäkring är du naturligtvis också varmt välkommen att kontakta vår kundservice på telefon På vår facebooksida finner du kontinuerligt ny information om bland annat våra tävlingar och kampanjer. Kastrationsrabatt Om du har valt att kastrera din hund ger vi dig ytterligare 5 % rabatt på grundpremien i våra försäkringar Junior, Unghund och Hund. Direktreglering Om djuret blir sjukt eller skadat och undersöks av veterinär på djursjukhus eller djurklinik finns möjlighet att få djurets veterinärvårdskostnader direktreglerade. Du behöver då ha med dig uppgifter om din försäkring. Hos Sveland Djurförsäkringar är direktreglering en kostnadsfri service. Delbetalning av självrisken Som medlem i PRO har du möjlighet att dela upp din självriskkostnad på tre månader. Om du vill använda denna möjlighet ber vi din vänligen kontakta Sveland Djurförsäkringar på telefon , innan reglering av ditt skadeärende. Personlig skadereglerare Vid skada eller sjukdom får du tillgång till en personlig skadereglerare som du kan vända dig till vid behov.

6 HUNDFÖRSÄKRING Kort information om PRO hundförsäkringar För fullständig information hänvisar vi till gällande försäkringsvillkor som du hittar på För vem gäller försäkringen? Försäkringen omfattar de djur som du som försäkringstagare/ djurägare anger. Var gäller försäkringen? Våra djurförsäkringar gäller inom Sverige och EU/EFTA-området. Försäkringen upphör när ditt djur säljs eller på annat sätt avyttras. Ersättning för djur som stulits eller kommit bort gäller endast inom Sverige. Karens Försäkringen gäller inte för sjukdom och dödsfall/avlivning till följd av sjukdom som påbörjats inom 20 dagar efter att försäkringen trätt i kraft. Karens utgår också med 20 dagar vid höjning av försäkringsbelopp eller byte till en mer omfattande försäkringsform gällande den förbättrade delen. Försäkringens omfattning Våra djurförsäkringar är uppbyggda av olika moment. Veterinärvårdsersättning vid olycka och sjukdom. Liv och användbarhetsersättning vid olycka och sjukdom. sförsäkring ingår i Sveland Junior och Sveland Unghund medan den är tillval för Sveland Hund. Medicinförsäkring och personolycksfallsförsäkringen Hound är tillval. Självrisk i veterinärvårdsförsäkringen Sjävrisk är den del av skadekostnaden du själv får betala. I våra veterinärvårdsförsäkringar består självrisken av en fast och en rörlig självrisk. Den fasta självrisken betalar du en gång under behandlingsperioden som är 125 dagar. Den rörliga självrisken betalas vid varje veterinärbesök under behandlingsperioden. Du kan själv påverka pris och omfattning på din försäkring genom att välja ersättning- och självrisknivå. Viktiga undantag Här nedan anger vi några viktiga begränsningar i försäkringen. Det finns fler begränsningar än de vi nämner här. Vi betonar att det är vad som står i aktuellt försäkringsvillkor som gäller. Aktuella försäkringsvillkor hittar du på Du kan också beställa via mail: eller på telefon Försäkringen ersätter bland annat inte alternativbehandling avlivning, omhändertagande eller kremering exteriöra defekter förebyggande behandling jouravgift och övriga fördyrande kostnader som inte är medicinskt motiverat komplikationer orsakade av behandling och vård som inte omfattas av försäkringen kostnader för fakturering, intyg eller uppläggning av journalkort kostnader för resor, transporter eller inackordering mervärdesskatt för momsredovisningsskyldiga navelbråck protesoperationer (t.ex. höftledsprotes), inplantat (t.ex pacemaker), samt organtransplantationer tandsjukdomar eller munhålans sjukdomar eller komplikationer till dålig tandstatus/munhälsa, bettfel, tandsten, parodontit (tandlossning) samt nednötta tänder undersökning och behandling vid lynnesfel, beteenderubbningar eller ovanor valpsjuka och parvo i de fall hunden inte är vaccinerad enligt veterinärs rekommendation vissa skelett- och ledsjukdomar om hunden inte är försäkrad före fyra månaders ålder och fortsatt försäkrad utan avbrott ögon- och hudsjukdomar hos rasen shar-pei Skadefall som påbörjats innan försäkringen trädde i kraft Försäkringen gäller inte vid skadefall/sjukdom som påbörjats eller funnits innan försäkringen trätt i kraft, inte heller för dolda fel oavsett när skadan/sjukdomen upptäcktes. Veterinärmedicinsk expertis är avgörande vid denna bedömning. Vid förbättrat försäkringsskydd, ersätts ej kostnader för sjukdom, skada eller andra skadehändelser, avseende den förbättrade delen, som uppkommit före förbättringen av försäkringsskyddet. Försäkringen gäller inte heller för sjukdom eller skada som inträffat (påbörjats) efter det att Sveland Djurförsäkringars ansvarighet upphört. Veterinärmedicinsk erfarenhet avgör tidpunkten för när ett skadefall anses påbörjat oavsett när skadan eller sjukdomen först kunnat iakttas. Om felaktiga uppgifter lämnats till oss vid försäkringens tecknande, riskerar du helt eller delvis att stå utan försäkringsskydd. Vi kan göra avdrag på ersättningen vid skada om det uppsåtligen eller genom oaktsamhet lämnats oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

7 HUNDFÖRSÄKRING Kort information om Dolda Fel-skydd Försäkringen gäller för såld eller genom fodervärdsavtal överlåten valp, både inom och utom Sverige. För egen valp gäller försäkringen från och med två månaders ålder, förutsatt att den då är veterinärbesiktigad utan anmärkning. Dolda Fel-försäkringen gäller i tre år från leveranstillfället av valp, under förutsättning att premie erlagts i föreskriven tid, dock längst till fyra års ålder. Ersättning betalas för kostnader som inte täcks av en individuell liv- och veterinärvårdsförsäkring. Ersättning betalas för så kallade dolda fel som uppkommit på grund av sjukdom och som uppfödaren blivit ansvarig för gentemot köparen enligt gällande konsumentköplag eller köplag, dvs för sjukdom som funnits vid leveranstillfället men som inte kunnat upptäckas vid veterinärbesiktning. Ärftliga eller misstänkt ärftliga sjukdomar som utvecklats efter leverans är inte att betrakta som dolda fel. Valp skall vara veterinärbesiktigad utan anmärkning och intyget får inte vara äldre än sju dagar vid överlåtelsen. Vid senare leverans eller omleverans måste valpen besiktigas om. Kopia av veterinärintyget samt kopia av köpeavtalet skall bifogas ersättningsansökan vid skada. Dolda Fel-försäkringen lämnar inte ersättning för anmärkningar i veterinärintyg från leveranstillfället, samt eventuell kompletterande ögonundersökning beteenderubbningar, lynnesfel eller ovanor exteriöra defekter fel som inte påverkar hundens hälsa eller funktion som sällskapshund kostnader för resor, telefoni och transporter kostnader som kan ersättas enligt individuell liv- eller veterinärvårdsförsäkring kryptorchism och dess följder mervärdesskatt för momsredovisningsskyldiga navelbråck eller avsaknad av tänder om eventuellt av SKK organiserat hälsoprogram mot medfödda eller ärftligt betingade defekter ej har följts om föräldradjuren är kända bärare av anlag för medfödda eller ärftligt betingade defekter tillväxtrubbningar Kort information om sförsäkring Försäkringen ersätter kostnader för rehabilitering som behandlande veterinär ordinerat/remitterat till, efter sjukdom eller olycksfall som kan ersättas enligt hundens veterinärvårdsförsäkring. sbehandling skall påbörjas inom 20 dagar efter att veterinär utfärdat remiss och försäkringen lämnar ersättning för uppkomna kostnader under 90 dagar, räknat från första sbehandlingen. Ersättning lämnas med högst kr per försäkringsår. Ersättning lämnas för dokumenterad behandling. Veterinärens remiss skall åtfölja skadeanmälan. sförsäkringen lämnar inte ersättning för: behandling i förebyggande syfte, t ex motionssimning behandling utförd utomlands behandling som strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet behandling som inte är i rehabiliterande syfte kostnader för fakturering och intyg mervärdesskatt för momsredovisningsskyldiga receptförskrivna eller av veterinär utlämnade läkemedel resor, transporter, inackorderingskostnader Kort information om Medicinförsäkring Medicinförsäkring kan endast tecknas som tillägg till veterinärvårdsförsäkring. Försäkringen ersätter kostnader för receptbelagda läkemedel och av veterinär utlämnad medicin som behandlande veterinär ordinerat. För att ersättning skall utgå krävs att sjukdom eller olycksfall ersatts enligt djurets veterinärvårdsförsäkring och att veterinärvårdskostnaderna överstiger gällande självrisk. Ersättningsregler Ersättning lämnas med högst kronor per försäkringsår. Medicinkostnader ersätts med 75 %. Ersättning lämnas för i Sverige registrerade och receptbelagda läkemedel. Vid reglering av kostnad gällande läkemedel enligt ovan, skall apotekskvitton sändas in till Sveland Djurförsäkringar i original. Journalkopia kan komma att begäras in och det skall då framgå i denna vilket läkemedel receptet avser samt den ordination som föreskrivits. För receptbelagt läkemedel som behandlande veterinär lämnar ut till djurägaren skall kostnaden framgå på faktura/kvitto från veterinären. Det skall även framgå vilket läkemedel som avses samt den ordination som föreskrivits.

8 HUNDFÖRSÄKRING Kort information om Sveland Hound Personolycksfallsförsäkringen Hound Försäkringen omfattar olycksfallsskada, på försäkrad person, som inträffat under försäkringstiden i samband med att hunden rastats, deltagit i jakt eller utbildnings-, tränings- alternativt tävlingsverksamhet för hundar. Försäkringen omfattar även olycksfallsskada i hemmet på försäkrad person, i de fall den försäkrade hunden är den direkta orsaken till olycksfallet. Försäkringen omfattar även bitskada som orsakats av hunden på försäkrad person. Vid varje skada är självrisken kr och totala kostnadsersättningen maximerad till kr. Följande kostnader kan ersättas: kostnader för läkar- och sjukhusvård, tandskadekostnader, resekostnader, kostnader för bl.a. skadade kläder och glasögon (glasögon max kr), merkostnader under skadans akuta behandlingsoch läketid, kostnader för hjälpmedel vid invaliditet. Försäkringen ersätter även följande: dödsfallskapital på kr. Medicinsk invaliditet innebär att den försäkrade fått en varaktig bestående nedsättning av kroppsfunktionen till följd av olycksfallsskada. Skadan ska ha medfört någon mätbar invaliditet inom tre år. Försäkringsbeloppet vid fullständig invaliditet är kr. Vem kan omfattas Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes maka/ make/sambo eller barn folkbokförda på samma adress som försäkringstagaren, samt för person som har ett skriftligt fodervärdsavtal gällande hund försäkrad i Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt. Försäkringen kan tecknas av den som är bosatt (folkbokförd) i Sverige samt berättigad till ersättning från svensk försäkringskassa. Viktiga begränsningar Ersättning för bitskada är begränsad till ett (1) skadetillfälle. Olycksfallsskada vid jakt samt olycksfallsskada i hemmet omfattas endast om skadan är direkt orsakad av hunden. Med olycksfallsskada avses här inte kroppsskada som uppkommit genom: överansträngning, sträckning eller vridning (t.ex. muskelbristning eller ryggskott), smitta av bakterie eller virus eller förgiftning genom intagande av mat och dryck, användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring, tandskada på försäkrad person till följd av tugg ning eller bitning, sådant tillstånd som även om det konstaterats efter en olycksfallsskada enligt medicinsk erfarenhet inte kan anses bero på olycksfallsskadan utan på sjukdom, lyte eller sjukliga förändringar. Om det kan antas att den skadevållande händelsen föranletts av att den försäkrade var sinnessjuk, påverkad av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska preparat, kan rätten till ersättning sättas ned eller helt bortfalla. Försäkringen omfattar inte olycksfall som ersätts genom trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) eller trafikförsäkring. Giltighet i utlandet Försäkringen gäller även för olycksfallsskada som försäkrad drabbas av vid vistelse utanför Sverige. Försäkringsgivare för försäkringen är Generali PanEurope Limited (Generali).

9 KATTFÖRSÄKRING Din favorit vår specialitet Våra kattförsäkringar är framtagna för att passa för alla typer av katter oavsett ras och användningsområde. Vi är måna om att du skall ha ett så bra försäkringsskydd som möjligt utifrån dina behov. Kontakta gärna Sveland Djurförsäkringars kundservice på telefon: eller via Katt PRO Husdjursförsäkring - Katt är en flexibel försäkring, där du kan välja den nivå för självrisk och ersättning som passar Dina behov bäst. Den passar lika bra för huskatt som för raskatt. Veterinärvårdsförsäkring Ersättning för veterinärvård utgår med upp till kronor om katt skadas eller blir sjuk. Vid val av kronor i maxersättning, reduceras premien. Fast självrisk är alternativt kronor och därutöver utgår rörlig självrisk med 15 alternativt 25 procent. Behandlingsperioden är 125 dagar. Livförsäkring Livförsäkring är valfri och livvärde kan högst uppgå till gällande marknadsvärde. Försäkringen lämnar ersättning om katt behöver avlivas på grund av sjukdom eller olycka. Livförsäkringen gäller till förfallodagen det år katten fyller 10 år. Del av livförsäkringsbeloppet kan utgå i ersättning då katt, som har registrerad avkomma, förlorat sin avelsförmåga på grund av sjukdom. - tillval efter vissa sjukdomar och skador har blivit allt viktigare för att ge ett snabbare tillfrisknande och en bättre livskvalitet för drabbade djur. Försäkringen ersätter upp till kronor under försäkringsperioden. Medicinförsäkring - tillval Försäkringen ersätter receptbelagda läkemedel som behandlande veterinär ordinerat vid skada eller sjukdom med upp till kronor. Junior PRO Husdjursförsäkring - Katt Junior är vårt bästa försäkringsskydd för katter och tecknas före fem månaders ålder. UPP TILL 40% RABATT Veterinärvårdsförsäkring Ersättning för veterinärvård utgår med upp till kronor om katten skadas eller blir sjuk. Fast självrisk är kronor och därutöver utgår rörlig självrisk med 15 alternativt 25 procent. Behandlingsperioden är 125 dagar. När försäkringen Junior tecknas, lämnas extra skydd för veterinärkostnader vid kvarsittande mjölktänder. Livförsäkring Livförsäkring ingår för kattunge. Inköpspriset används som livförsäkringsvärde. Livförsäkringen går att välja bort. Dolda fel Försäkring för dolda fel ingår, förutsatt att anmärkningsfritt veterinärintyg erhållits vid köpet. efter vissa sjukdomar och skador har blivit allt viktigare för att ge ett snabbare tillfrisknande och en bättre livskvalitet för drabbade djur. Försäkringen ersätter upp till kronor under försäkringsperioden. ingår i Juniorförsäkringen. Medicinförsäkring - tillval Försäkringen ersätter receptbelagda läkemedel som behandlande veterinär ordinerat vid skada eller sjukdom med upp till kronor. Ingen karens Tecknas PRO Husdjursförsäkring - Katt Junior direkt vid köpet, erbjuds ett försäkringsskydd utan karenstid om kattunge är veterinärbesiktigad utan anmärkning tidigast sju dagar före köpet.

10 KATTFÖRSÄKRING Val i PRO Husdjursförsäkring - Katt Katt Junior, upp till 40% premierabatt på ordinarie kattpremie Tecknas för alla katter mellan sex veckor och fem månaders ålder. Veterinärvård Liv/användbarhet Dolda fel-skydd Medicin Ersättning kr. Behandlingsperiod 125 dagar. Fast självrisk kr. Rörlig självrisk 15 % eller 25 %. Gällande marknadsvärde används som maximalt livvärde. Kan väljas bort. Under förutsättning att kattungen försäkrats före 5 månaders ålder och att anmärkningsfritt veterinärintyg från leveranstillfället kan uppvisas. med kr. Ersätter kostnader för rehabiliteringsbehandling som behandlande veterinär ordinerat/remitterat till efter sjukdom eller olycksfall. Ersätter receptbelagda läkemedel som behandlande veterinär ordinerat vid ersättningsbar skada eller sjukdom med upp till kr. Katt Tecknas för alla katter över fem månaders ålder till och med sex år. För katter över sju år kan du teckna veterinärvårdsförsäkring, kontakta Sveland Djurförsäkringars kundservice. Veterinärvård Ersättning kr eller kr. Behandlingsperiod 125 dagar. Fast självrisk kr eller kr. Rörlig självrisk 15 % eller 25 %. Liv/användbarhet Gällande marknadsvärde används som maximalt livvärde. Kan väljas bort. Dolda fel-skydd Under förutsättning att katten försäkrats i Sveland Junior före 5 månaders ålder och att anmärkningsfritt veterinärintyg från leveranstillfället kan uppvisas. Ersätter kostnader upp till kr för rehabiliteringsbehandling som behandlande veterinär ordinerat/remitterat till efter sjukdom eller olycksfall. Medicin Ersätter receptbelagda läkemedel som behandlande veterinär ordinerat vid ersättningsbar skada eller sjukdom med upp till kr. Du kan själv påverka priset och omfattningen på din försäkring genom att välja självrisknivå och ersättningsnivå. För fullständig information hänvisar vi till gällande försäkringsvillkor som du hittar på

11 KATTFÖRSÄKRING Sveland och PRO ger dig mervärde! Kontakta oss! På vår hemsida finner du information om företaget, villkor, blanketter med mera. Sveland Djurförsäkringar har försäkringslösningar för de flesta djurslag. För smådjur och häst finns möjlighet att teckna försäkring direkt på vår hemsida. Har du frågor eller vill teckna försäkring är du naturligtvis också varmt välkommen att kontakta vår kundservice på telefon På vår facebooksida finner du kontinuerligt ny information om bland annat våra tävlingar och kampanjer. Personlig skadereglerare Vid skada eller sjukdom får du tillgång till en personlig skadereglerare som du kan vända dig till vid behov. Direktreglering Om djuret blir sjukt eller skadat och undersöks av veterinär på djursjukhus eller djurklinik finns möjlighet att få djurets veterinärvårdskostnader direktreglerade. Du behöver då ha med dig uppgifter om din försäkring. Hos Sveland Djurförsäkringar är direktreglering en kostnadsfri service. Delbetalning av självrisken Som medlem i PRO har du möjlighet att dela upp din självriskkostnad på tre månader. Om du vill använda denna möjlighet ber vi din vänligen kontakta Sveland Djurförsäkringar på telefon , innan reglering av ditt skadeärende.

12 KATTFÖRSÄKRING Kort information om PRO kattförsäkringar För fullständig information hänvisar vi till gällande försäkringsvillkor som du hittar på För vem gäller försäkringen? Försäkringen omfattar de djur som du som försäkringstagare/ djurägare anger. Var gäller försäkringen? Våra djurförsäkringar gäller inom Sverige och EU/EFTA-området. Försäkringen upphör när ditt djur säljs eller på annat sätt avyttras. Karens Försäkringen gäller inte för sjukdom och dödsfall/avlivning till följd av sjukdom som påbörjats inom 20 dagar efter att försäkringen trätt i kraft. Karens utgår också med 20 dagar vid höjning av försäkringsbelopp eller byte till en mer omfattande försäkringsform gällande den förbättrade delen. Försäkringens omfattning Våra djurförsäkringar är uppbyggda av olika moment. Veterinärvårdsersättning vid olycka och sjukdom. Liv och användbarhetsersättning vid olycka och sjukdom. Tilläggsförsäkringar för Medicin och kan tecknas som tillval. Självrisk i veterinärvårdsförsäkringen Sjävrisk är den del av skadekostnaden du själv får betala. I våra veterinärvårdsförsäkringar består självrisken av en fast och en rörlig självrisk. Den fasta självrisken betalar du en gång under behandlingsperioden som är 125 dagar. Den rörliga självrisken betalas vid varje veterinärbesök under behandlingsperioden. Du kan själv påverka pris och omfattning på din försäkring genom att välja ersättning- och självrisknivå. Viktiga undantag Här nedan anger vi några viktiga begränsningar i försäkringen. Det finns fler begränsningar än de vi nämner här. Vi betonar att det är vad som står i aktuellt försäkringsvillkor som gäller. Aktuella försäkringsvillkor hittar du på eller beställer på Försäkringen ersätter bland annat inte alternativbehandling avlivning, omhändertagande eller kremering exteriöra defekter förebyggande behandling jouravgift och övriga fördyrande kostnader som inte är medicinskt motiverat kattpest i de fall katten inte är vaccinerad enligt veterinärs rekommendation komplikationer orsakade av behandling och vård som inte omfattas av försäkringen kostnader för fakturering, intyg eller uppläggning av journalkort kostnader för resor, transporter eller inackordering mervärdesskatt för momsredovisningsskyldiga MR- (magnetresonans), CT- (datortomografi) och scintografiundersökning navelbråck protesoperationer (t.ex. höftledsprotes), implantat (t.ex pacemaker) samt organtransplantationer tandsjukdomar eller munhålans sjukdomar eller komplikationer till dålig tandstatus/munhälsa, bettfel, tandsten, parodontit (tandlossning), samt nednötta tänder undersökning och behandling vid lynnesfel, beteenderubbningar eller ovanor Skadefall som påbörjats innan försäkringen trädde i kraft Försäkringen gäller inte vid skadefall/sjukdom som påbörjats eller funnits innan försäkringen trätt i kraft, inte heller för dolda fel oavsett när skadan/sjukdomen upptäcktes. Veterinärmedicinsk expertis är avgörande vid denna bedömning. Vid förbättrat försäkringsskydd, ersätts ej kostnader för sjukdom, skada eller andra skadehändelser, avseende den förbättrade delen, som uppkommit före förbättringen av försäkringsskyddet. Försäkringen gäller inte heller för sjukdom eller skada som inträffat (påbörjats) efter det att Sveland Djurförsäkringars ansvarighet upphört. Veterinärmedicinsk erfarenhet avgör tidpunkten för när ett skadefall anses påbörjat oavsett när skadan eller sjukdomen först kunnat iakttas. Om felaktiga uppgifter lämnats till oss vid försäkringens tecknande, riskerar du helt eller delvis att stå utan försäkringsskydd. Vi kan göra avdrag på ersättningen vid skada om det uppsåtligen eller genom oaktsamhet lämnats oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

13 KATTFÖRSÄKRING Kort information om Dolda Fel-skydd Ersättning lämnas då katt på grund av medfödd eller ärftligt betingad sjukdom eller defekt avlider eller enligt veterinärmedicinsk expertis måste avlivas. Är medfödd eller ärftligt betingad sjukdom eller defekt föremål för organiserat hälsoprogram måste detta ha följts för att ersättning skall utgå. Ersättning lämnas under förutsättning att katt är införsäkrad i Sveland Djurförsäkringar före fem månaders ålder och sedan fortsatt försäkrad utan avbrott. Anmärkningsfritt veterinärintyg, som ej är äldre än sju dagar, från leveranstillfället skall kunna uppvisas. För att ersättning skall utgå för egenuppfödd kattunge måste den, före fem månaders ålder, vara veterinärbesiktigad utan anmärkning. Ersättning kan utgå först efter att besiktning är utförd. Kort information om sförsäkring sförsäkring kan endast tecknas som tillägg till veterinärvårdsförsäkring. Försäkringen ersätter kostnader för rehabilitering, som behandlande veterinär ordinerat/remitterat till efter sjukdom eller olycksfall, som ersätts enligt katts veterinärvårdsförsäkring. sbehandlingen skall påbörjas inom 20 dagar efter att veterinär utfärdat remiss. Försäkringen lämnar ersättning för uppkomna kostnader under 90 dagar, räknat från första rehabiliteringsbehandlingen. Ersättning lämnas med högst kronor per försäkringsår. Beloppet gäller utöver gällande veterinärvårdsersättning. Ersättning lämnas för dokumenterad behandling. Veterinärs remiss skall åtfölja skadeanmälan. sförsäkringen lämnar inte ersättning för: behandling i förebyggande syfte, t ex motionssimning behandling utförd utomlands behandling som strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet behandling som inte är i rehabiliterande syfte kostnader för fakturering och intyg mervärdesskatt för momsredovisningsskyldiga receptförskrivna eller av veterinär utlämnade läkemedel resor, transporter, inackorderingskostnader Kort information om Medicinförsäkring Medicinförsäkring kan endast tecknas som tillägg till veterinärvårdsförsäkring. Försäkringen ersätter kostnader för receptbelagda läkemedel och av veterinär utlämnad medicin som behandlande veterinär ordinerat. För att ersättning skall utgå krävs att sjukdom eller olycksfall ersatts enligt djurets veterinärvårdsförsäkring och att veterinärvårdskostnaderna överstiger gällande självrisk. Ersättningsregler Ersättning lämnas med högst kronor per försäkringsår. Medicinkostnader ersätts med 75 %. Ersättning lämnas för i Sverige registrerade och receptbelagda läkemedel. Vid reglering av kostnad gällande läkemedel enligt ovan, skall apotekskvitton sändas in till Sveland Djurförsäkringar i original. Journalkopia kan komma att begäras in och det skall då framgå i denna vilket läkemedel receptet avser samt den ordination som föreskrivits. För receptbelagt läkemedel som behandlande veterinär lämnar ut till djurägaren skall kostnaden framgå på faktura/kvitto från veterinären. Det skall även framgå vilket läkemedel som avses samt den ordination som föreskrivits.

14 FÖRSÄKRING Allmän information Försäkringsgivare Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt, Besöksadress: Österg. 15, Hässleholm Postadress: Box 31, Hässleholm E-post: Tel: Fax: Sveland Djurförsäkringar står under Finansinspektionens tillsyn. Sveland Djurförsäkringar tillhandahåller djurförsäkringar för bland annat hästar, hundar, katter, smådjur och lantbruksdjur. Aktsamhetskrav Du måste behandla ditt djur väl och skydda det mot onödigt lidande och sjukdom. Du är skyldig att iaktta de lagar och föreskrifter som finns och begränsa skada på ditt djur. Ersättningen kan nedsättas eller helt falla bort om ovanstående inte har följts liksom om skada orsakats med uppsåt eller genom oaktsamhet. Om djuret blir sjuk eller skadat Du skall kontakta veterinär då djuret visar tecken på sjukdom eller har blivit skadat. Priset på din försäkring Vid prissättning av din försäkring gör vi en bedömning utifrån risk. Några av de faktorer vi anser är viktiga och som vi använder oss av är djurets ras, ålder samt den valda försäkringens omfattning med vald självrisk och vald ersättningsnivå. Geografiska områden med större skadeuttag än genomsnittet bär en högre del av kostnaden. Betalning av premien Välj själv det betalningssätt som passar dig bäst. På fakturan anges sista betalningsdag. Betalas inte försäkringen inom angiven tid skickas en påminnelse med ny sista betalningsdag och information om att försäkringen kommer att annulleras om inte betalning kommer in. Uppsägning av försäkringen i förtid Du får säga upp försäkringen under försäkringstiden t.ex om behovet av försäkringen upphör genom att djuret sålts. Uppsägningen räknas från den dag Du anmäler det till oss. Inbetald premie för tiden efter uppsägningen återbetalas. Byte till annat försäkringsbolag under gällande försäkringsperiod räknas inte som upphört försäkringsbehov. Ångerrätt När du tecknar försäkring t ex via telefon eller på vår hemsida har du enligt Distans- och hemförsäljningslagen rätt att ångra köpet inom 14 dagar från det att avtalet ingås. Vill du ångra ditt köp måste du meddela oss detta muntligt eller skriftligt. Preskription Sveland Djurförsäkringar ersätter inte skada, som anmäls senare än tre år från det att försäkringstagaren fått kännedom om rätt att kräva ersättning. Sveland Djurförsäkringar ersätter inte heller skada, som anmäls senare än tio år efter skadetillfället. Om en skadehändelse anmälts i rätt tid, kan talan väckas vid domstol inom sex månader sedan Sveland Djurförsäkringar tagit slutlig ställning i ersättningsfrågan. Registrering och personuppgifter Alla uppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Registrering av personuppgifter sker i den utsträckning som är nödvändig för försäkringsadministration. Uppgifterna kommer att användas för utvärderingar, analyser och när upplysningsskyldighet finns gentemot en myndighet. Nödvändiga uppgifter lämnas till Sveland Djurförsäkringars samarbetspartners för exempelvis skadereglering. Försäkringstagaren har rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter Sveland Djurförsäkringar har. Besvärshänvisning - Överklagande Ett avslag innebär oftast att det man sökt ersättning för inte omfattas av försäkringen. Den veterinärmedicinska bedömningen av sjukdoms- eller skadefallet ligger då ofta till grund för avslaget. En del ersättningsbeslut kan grunda sig på missförstånd eller oklarheter vid skaderegleringen på grund av att exempelvis skadeanmälan är bristfällig, med följd att man blir nekad ersättning. Om Försäkringstagaren inte är nöjd med bedömningen av ett skadefall kontaktas skadeavdelningen, så att eventuella oklarheter eller missförstånd kan redas ut. Kvarstår meningsskiljaktigheter efter detta kan om så begärs skadefallet prövas i Sveland Djurförsäkringars Skadeprövningsnämnd. Detta görs genom ett skriftligt överklagande i vilket måste anges hur och varför beslutet bör ändras. Det skriftliga överklagandet sändes till: Sveland Djurförsäkringar Skadeprövningsnämnd Box Hässleholm Tel Den skriftliga överklagan måste inkomma senast sex månader från det att Sveland Djurförsäkringar sänt ut sitt beslut, annars förloras rätten mot bolaget.

15 FÖRSÄKRING Allmän information Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) ARN har särskild avdelning för försäkringsfrågor för privatpersoner. Frågor med veterinärmedicinsk anknytning kan inte prövas av ARN enligt deras reglemente. ARN Box Stockholm Tel Tingsrätt Inom sex månader efter skaderegleringsbeslutet kan en tvist prövas av domstol. Om tvisten rör ett mindre belopp (under ett halvt basbelopp) kan s.k. förenklat rättegångsförfarande tillämpas. Är bägge parter eniga därom, kan tvisten även avgöras enligt lag om skiljemän. Tvister med anledning av försäkringsavtalet ska avgöras av svensk domstol och med tillämpning av svensk lag. Rådgivning Konsumenternas Försäkringsbyrå lämnar råd i frågor som rör försäkring eller skadereglering. Konsumenternas Försäkringsbyrå Karlavägen 108 Box , Stockholm Tel

SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - KATT. Särskilt villkor. PRO Husdjurförsäkring. Katt 2014-01-01. Gäller fr.o.m.

SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - KATT. Särskilt villkor. PRO Husdjurförsäkring. Katt 2014-01-01. Gäller fr.o.m. SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - KATT 2014-01-01 Särskilt villkor PRO Husdjurförsäkring Katt Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss! På vår hemsida www.sveland.se

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 procent rabatt på veterinärvårdspremien för varje skadefritt år, upp till 20 procent lägre premie! Kontakta

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2016-01-01

Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Hund Maximal. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 procent rabatt på veterinärvårdspremien för varje skadefritt år, upp till 20 procent lägre premie! Kontakta

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR KENNEL. Särskilt villkor. Kennel. Gäller fr.o.m. 2014-02-01 2014-02-01

SÄRSKILT VILLKOR KENNEL. Särskilt villkor. Kennel. Gäller fr.o.m. 2014-02-01 2014-02-01 SÄRSKILT VILLKOR KENNEL Särskilt villkor 2014-02-01 Kennel Gäller fr.o.m. 2014-02-01 Kennel, särskilt villkor 2014-02-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 % rabatt på

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 procent rabatt på veterinärvårdspremien för varje skadefritt år, upp till 20 procent lägre premie! Kontakta

Läs mer

VILLKOR. Sveland. Till Tusen. Särskilt villkor. Till Tusen. gäller från 2012-01-01

VILLKOR. Sveland. Till Tusen. Särskilt villkor. Till Tusen. gäller från 2012-01-01 VILLKOR Sveland Till Tusen Särskilt villkor Till Tusen gäller från 2012-01-01 Innehåll Åldersregler nyteckning...4 Skadefall som påbörjats innan försäkringen trädde i kraft...4 Försäkringens giltighet

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss! På vår hemsida www.sveland.se finner du information om företaget, villkor och blanketter med mera. Sveland Djurförsäkringar har försäkringslösningar

Läs mer

Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m

Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m Jämför hundförsäkring I alla hundförsäkringar finns många undantag för uppräknade sjukdomar. Försäkringen består i regel en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring. Livbeloppet och maxbeloppet för

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL

SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL 2013-07-01 Hund Olycksfall Särskilt villkor Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personliga råd om bästa försäkringsskydd.

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖRKÖPSINFORMATION. Kattförsäkringar

FÖRKÖPSINFORMATION FÖRKÖPSINFORMATION. Kattförsäkringar FÖRKÖPSINFORMATION 2013-09-01 FÖRKÖPSINFORMATION Kattförsäkringar Din favorit vår specialitet Våra kattförsäkringar är framtagna för att passa för alla typer av katter oavsett ras. Vi är måna om att du

Läs mer

Förköpsinformation PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE

Förköpsinformation PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE Förköpsinformation PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING KUNDSERVICE 0451-38 30 00 www.sveland.se 2015-02-01 1 INNEHÅLL Sveland och PRO ger dig mervärde...3 Hundförsäkringar, Junior...4 Hundförsäkringar, Unghund...5

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Försäkringsvillkor. Hundförsäkring

Försäkringsvillkor. Hundförsäkring Försäkringsvillkor Hundförsäkring Gäller från och med 1 maj 2016 Folksam 106 60 Stockholm 0771-950 950 folksam.se 2 Innehåll Översiktlig information...4 Försäkringsvillkor Hundförsäkring Bas...5 1. Vem

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

Förköpsinformation KATTFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE

Förköpsinformation KATTFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE Förköpsinformation KATTFÖRSÄKRING KUNDSERVICE 0451-38 30 00 www.sveland.se 2016-01-01 1 INNEHÅLL Ditt eget försäkringsbolag...3 Sveland Katt Favorit...4 Sveland Katt Maximal...6 Sveland Katt Olycksfall...8

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

Förköpsinformation PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE

Förköpsinformation PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE Förköpsinformation PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING KUNDSERVICE 0451-38 30 00 www.sveland.se 2016-01-01 1 INNEHÅLL Sveland och PRO ger dig mervärde...3 Hundförsäkringar, Junior...4 Hundförsäkringar, Unghund...5

Läs mer

Gäller från och med 1 maj 2015 Försäkringsvillkor. Hundförsäkring

Gäller från och med 1 maj 2015 Försäkringsvillkor. Hundförsäkring Gäller från och med 1 maj 2015 Försäkringsvillkor Hundförsäkring Folksam 106 60 Stockholm 0771-950 950 folksam.se 2 Innehåll Innehåll Översiktlig information...4 Försäkringsvillkor Hundförsäkring BAS...5

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLP

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Olycksfallsförsäkring 2015 Svenska Volleybollförbundet Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR...3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Förköpsinformation Gravidförsäkring

Förköpsinformation Gravidförsäkring Förköpsinformation Gravidförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med oss för att få veta om

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

Förköpsinformation SMÅDJURFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE

Förköpsinformation SMÅDJURFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE Förköpsinformation SMÅDJURFÖRSÄKRING KUNDSERVICE 0451-38 30 00 www.sveland.se 2016-01-01 1 INNEHÅLL Ditt eget försäkringsbolag...3 Sveland Smådjur...4 Sveland Fågel...4 Sveland Minigris...5 Försäkringsinfo

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:4 Villkor 2006-01-01 Kollektiv olycksfallsförsäkring Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun Jokkmokks kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande 13400dc5-06d1-4b4d-96fc-f89ddd83cbaf Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun Lekebergs kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun Habo kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom och vissa andra

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar. Gäller från 2016-01-01

Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar. Gäller från 2016-01-01 Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Allmänna Bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar A.1 När och hur gäller försäkringen 3 A.1.1 Försäkringsavtalet

Läs mer

Agria Smådjur och Fågel. Gäller från 2015-04-01

Agria Smådjur och Fågel. Gäller från 2015-04-01 Agria Smådjur och Fågel Gäller från 2015-04-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Medicin, tilläggsförsäkring 4 C Agria Liv 5 KANIN I VILLKORET För att beskriva

Läs mer

Förköpsinformation SVELAND HUNDFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE

Förköpsinformation SVELAND HUNDFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE Förköpsinformation SVELAND HUNDFÖRSÄKRING KUNDSERVICE 0451-38 30 00 www.sveland.se 2016-01-01 1 INNEHÅLL Ditt eget försäkringsbolag...3 Sveland Hund Favorit...4 Sveland Hund Special...6 Sveland Hund Maximal...8

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 NOVEMBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från 1 november 2010 Innehållsförteckning 1. Allmänna avtalsbestämmelser...4 1.1 Den

Läs mer

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Sid. 1(7) Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Villkor nr K 64960 som gäller från och med 2008-04-01 Allmänt Vilka ersättningar som gäller för varje enskild försäkring framgår av

Läs mer

Fortsättningsförsäkring avtal 42001

Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Gäller fr o m 1 jan 2014 Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad, till exempel därför att du slutar din anställning eller därför

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - HUND. Särskilt villkor. PRO Husdjurförsäkring. Hund 2014-01-01. Gäller fr.o.m.

SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - HUND. Särskilt villkor. PRO Husdjurförsäkring. Hund 2014-01-01. Gäller fr.o.m. SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - HUND 2014-01-01 Särskilt villkor PRO Husdjurförsäkring Hund Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss! På vår hemsida www.sveland.se

Läs mer

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båt 16. Båtförsäkring. Gäller från 2016-02-01

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båt 16. Båtförsäkring. Gäller från 2016-02-01 FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16 Båt 16 Båtförsäkring Gäller från 2016-02-01 Brunskogs försäkringsbolags Båtförsäkring ditt ankare i stormen! Gäller från 2016-02-01 Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning

Läs mer

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Obligatorisk gruppförsäkring GF 3100, KS 3101, GF 3102, GF 14302, GF 14418 och GF 14750-00005 Gäller från och med 1 januari 2016 I samarbete med Folksam Försäkrade

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Foto: Juliana Wiklund 2 Våra barn är det viktigaste som finns Barn är de viktigaste människorna i världen.

Läs mer

VILLKOR. Sveland Katt. Särskilt villkor Kattförsäkring. gäller från 2012-01-01

VILLKOR. Sveland Katt. Särskilt villkor Kattförsäkring. gäller från 2012-01-01 VILLKOR Sveland Katt Särskilt villkor Kattförsäkring gäller från 2012-01-01 Innehåll Åldersregler nyteckning...4 Livförsäkringsbelopp...4 Ålderssänkning av livförsäkringsbeloppet... 4 Skadefall som påbörjats

Läs mer

Startklar och Startklar Plus

Startklar och Startklar Plus 1(6) Startklar och Startklar Plus Villkor som gäller från och med den 1 april 2008. Avbeställningsförsäkring och olycksfallsförsäkring Villkoret gäller för varje person som tecknat Startklar eller Startklar

Läs mer

Agria Häst. Gäller från 2016-01-01

Agria Häst. Gäller från 2016-01-01 Agria Häst Gäller från 2016-01-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A A1 Safe Veterinärvård 3 B Racing Veterinärvård 5 C Breeding Veterinärvård 8 D A2 Limited Veterinärvård 10 E A1 Guld, tilläggsförsäkring

Läs mer

Agria Alpacka. Gäller från 2015-04-01

Agria Alpacka. Gäller från 2015-04-01 Agria Alpacka Gäller från 2015-04-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Alpacka Enskild 3 B Agria Alpacka Veterinärvård, tilläggsförsäkring 5 C Allmänna Bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

3.2 Utanför Sverige Försäkringen gäller också utanför Sverige, under förutsättning att uthyraren gett sitt skriftliga godkännande.

3.2 Utanför Sverige Försäkringen gäller också utanför Sverige, under förutsättning att uthyraren gett sitt skriftliga godkännande. 1. ALLMÄN INFORMATION Detta är en egendomsförsäkring med 20 000 kronor i högsta ersättningsbelopp Alla fordon är helförsäkrade och har ersättningsskyldighet för varje skademoment. Hyresmannen ska betala

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkring

Barn- och ungdomsförsäkring OSB 625:9 Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn Översiktlig information om Barn- och ungdomsförsäkringen På dessa inledande sidor ger vi dig en kortfattad information om vad du bör känna till om Barn-

Läs mer

Livförsäkring katt + veterinärvårdsförsäk ring katt

Livförsäkring katt + veterinärvårdsförsäk ring katt Försäkringen består i regel av en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring. Livbeloppet och maxbeloppet för veterinärvård sänks hos de flesta försäkringsbolag successivt när katten blir äldre. Från

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01 Olycksfall Plus 2 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt. Vår försäkring

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad försäkringen gäller för 3 5.

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och spara denna

Läs mer

ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900

ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900 Sid. 1(7) ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900 Villkor nr 741 från och med 1 januari, 2006 Allmänt Detta försäkringsvillkor innehåller samtliga ersättningar som kan ingå i försäkringen. Vilka ersättningar som

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 08-555 802 60. försäkringsvillkor 2012 Hjerta

Gruppförsäkring. telefon 08-555 802 60. försäkringsvillkor 2012 Hjerta Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2012 Hjerta Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt. Gäller från 1.3.2015

Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt. Gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt Gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt Innehåll Sjuk- och olycksfallsförsäkringar för hund och katt 3 Du kan välja tilläggsskydd

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR JÄGARHUND

SÄRSKILT VILLKOR JÄGARHUND SÄRSKILT VILLKOR JÄGARHUND Särskilt villkor 2013-01-01 Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 % rabatt på premien för varje skadefritt år, upp till

Läs mer

Individuell barn- och ungdomsförsäkring

Individuell barn- och ungdomsförsäkring Individuell barn- och ungdomsförsäkring Allmänna villkor av år 2004 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt,

Läs mer

STUDENT IN. Statens försäkring för utländska studenter i Sverige. Försäkringsvillkor 2006-07-01

STUDENT IN. Statens försäkring för utländska studenter i Sverige. Försäkringsvillkor 2006-07-01 STUDENT IN Statens försäkring för utländska studenter i Sverige Försäkringsvillkor 2006-07-01 Alla studenter i Sverige omfattas i dag av den personskadeförsäkring (den generella studentförsäkringen) som

Läs mer

Sjukförsäkring. Extra inkomst vid sjukskrivning. Även för din partner!

Sjukförsäkring. Extra inkomst vid sjukskrivning. Även för din partner! Även för din partner! Du kan medförsäkra din registrerade partner, make/maka eller sambo till samma erbjudande. Sjukförsäkring Extra inkomst vid sjukskrivning Vid långvarig sjukdom kan din ekonomi påverkas

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP262723. Höörs kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING VILLKOR OL 2002 Gäller från 2001-11-01 Innehållsförteckning sida Viktigt om vår olycksfallsförsäkring 2 A. Försäkringsavtalet 4 1. Allmänna bestämmelser 4 2. Försäkrad person 4 3.

Läs mer

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948,

Läs mer

Hemförsäkring. Gäller från 2016-05-01

Hemförsäkring. Gäller från 2016-05-01 HEMFÖRSÄKRING ÅR 2016 FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Hemförsäkring Gäller från 2016-05-01 Hemförsäkringen är basen i ditt ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett ekonomiskt skydd egendomsskydd,

Läs mer

Särskilt Personskadeskydd SPS

Särskilt Personskadeskydd SPS Särskilt Personskadeskydd SPS Försäkringsvillkor 2011-07-01 [Titel 3] Sid 2 (11) Innehåll 1 TECKNANDE; OMFATTNING; DEFINITIONER OCH SJÄLVRISK.3 1. Vem gäller försäkringen för?... 3 1.2 Vilka försäkringar

Läs mer

VILLKOR. Sveland Hund. Särskilt villkor Hundförsäkring. gäller från 2012-01-01

VILLKOR. Sveland Hund. Särskilt villkor Hundförsäkring. gäller från 2012-01-01 VILLKOR Sveland Hund Särskilt villkor Hundförsäkring gäller från 2012-01-01 Innehåll Åldersregler nyteckning... 4 Livförsäkringsbelopp... 4 Ålderssänkning av livförsäkringsbeloppet... 4 Skadefall som påbörjats

Läs mer

Förköpsinformation SVELAND KENNELFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE

Förköpsinformation SVELAND KENNELFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE Förköpsinformation SVELAND KENNELFÖRSÄKRING KUNDSERVICE 0451-38 30 00 www.sveland.se 2016-01-01 1 INNEHÅLL Ditt eget försäkringsbolag...3 Sveland Kennel...4 Utökat skydd...7 Tilläggsförsäkringar...7 Allmän

Läs mer

Förköpsinformation Bilförsäkring

Förköpsinformation Bilförsäkring Förköpsinformation Bilförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida eller

Läs mer

Allmänna villkor 85:4 2011-09-01. Olycksfall 55+

Allmänna villkor 85:4 2011-09-01. Olycksfall 55+ Allmänna villkor 85:4 2011-09-01 Olycksfall 55+ 2 Olycksfall 55+ 85:4 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt.

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR FLOCK

SÄRSKILT VILLKOR FLOCK SÄRSKILT VILLKOR FLOCK Särskilt villkor 2013-01-01 Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personliga råd om bästa försäkringsskydd. Kontakta någon av våra representanter

Läs mer

Gäller från 2016-04-01 Morgonmys

Gäller från 2016-04-01 Morgonmys Agria Katt Gäller från 2016-04-01 Morgonmys Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Medicin, tilläggsförsäkring 5 C Agria Trygghet, tilläggsförsäkring 5 D Agria Liv

Läs mer

Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg

Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg Villkor för personbil och lätt lastbil Gäller från 2008-09-01 Sida 1 Allmänna villkor Upplysningsplikt Upplysningsplikt innebär att du dels är skyldig att

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR FÅGEL. Särskilt villkor. Fågel. Gäller fr.o.m. 2013-12-01 2013-12-01

SÄRSKILT VILLKOR FÅGEL. Särskilt villkor. Fågel. Gäller fr.o.m. 2013-12-01 2013-12-01 SÄRSKILT VILLKOR FÅGEL 2013-12-01 Fågel Särskilt villkor Gäller fr.o.m. 2013-12-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personliga råd om bästa försäkringsskydd. Kontakta någon av våra

Läs mer

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar 1 januari 2016 Vårdförbundets Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam 1 Vårdförbundet väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för dig som

Läs mer

pensionär Gäller från och med 2004

pensionär Gäller från och med 2004 Gruppliv och olycksfallsförsäkring för dig som blir pensionär Gäller från och med 2004 Bra försäkringar för dig och din make* Du som är pensionärsmedlem har rätt att teckna Folksams grupplivförsäkring

Läs mer

Agria Häst. Gäller från 2015-01-01

Agria Häst. Gäller från 2015-01-01 Agria Häst Gäller från 2015-01-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria A1 Veterinärvård 3 B Agria Aktiv Veterinärvård 5 C Agria A2 Veterinärvård 8 D Agria Plus, tilläggsförsäkring 9 E

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Vi ger dig mervärden! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring PRO Husdjursförsäkring Hund Olycksfall. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland

Läs mer

Om du blir skadad i vården...... kan du i vissa fall ha rätt till ersättning från patientförsäkringen

Om du blir skadad i vården...... kan du i vissa fall ha rätt till ersättning från patientförsäkringen Om du blir skadad i vården...... kan du i vissa fall ha rätt till ersättning från patientförsäkringen Besök vår hemsida för mer information: www.patientforsakring.se Om du skadas i vården... Om du drabbas

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag hemförsäkring produktblad Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2010-01-01 Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger

Läs mer

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2016-01-01

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2016-01-01 Försäkringsvillkor Olycksfall 2016-01-01 Innehåll Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring... 3 A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Var försäkringen gäller... 3 A2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

Skanska GodAffär Trygghetsförsäkring vid sjukdom, dödsfall, arbetslöshet och olycksfall

Skanska GodAffär Trygghetsförsäkring vid sjukdom, dödsfall, arbetslöshet och olycksfall Skanska GodAffär Trygghetsförsäkring vid sjukdom, dödsfall, arbetslöshet och olycksfall Skanska Nya Hem 169 83 Solna Besök: Råsundavägen 2 Telefon: 020-310 310 www.skanska.se/bostad Stockholm, september

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

Skadereglering Skadereglering sker genom Optimal Djurförsäkring i Norr AB. www.optimaldjur.se Telefon: 060-66 30 30.

Skadereglering Skadereglering sker genom Optimal Djurförsäkring i Norr AB. www.optimaldjur.se Telefon: 060-66 30 30. Villkor 2014-03-01 Allmän information Optimal Djurförsäkring i Norr AB har arbetat fram djurförsäkringsprodukter hos Lloyd s. Det här häftet innehåller de fullständiga villkoren, gällande från 1 mars 2014.

Läs mer

Välkommen till Agria Djurförsäkring

Välkommen till Agria Djurförsäkring Välkommen till Agria Djurförsäkring I detta häfte finner du försäkringsvillkoren för Agrias hundförsäkringar samt Allmänna Bestämmelser för Agrias smådjursförsäkringar (ABS) som gäller från 1 januari 2010.

Läs mer

A1 Veterinärvård och A1 Liv och Användbarhet Hel Liv- och Hel Veterinärvårdsförsäk ring A1 liv + A1 Veterinärvård

A1 Veterinärvård och A1 Liv och Användbarhet Hel Liv- och Hel Veterinärvårdsförsäk ring A1 liv + A1 Veterinärvård Försäkringen består i regel av en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring. Livbeloppet och maxbeloppet för veterinärvård sänks successivt när hästen blir äldre. Från vilken ålder nedtrappningen börjar,

Läs mer

Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version

Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version ALLMÄNNA VILLKOR DEFINITIONER har lyfts ut till en egen punkt längst bak i produktvillkoret. De flesta definitioner

Läs mer

Försäkringsvillkor januari 2016

Försäkringsvillkor januari 2016 SJUKVÅRD Försäkringsvillkor januari 2016 Här har vi samlat allt som vår sjukvårdsförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2017-05-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Hund Olycksfall. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

Försäkringsvillkor. Inkomstförsäkring. vid ofrivillig arbetslöshet

Försäkringsvillkor. Inkomstförsäkring. vid ofrivillig arbetslöshet Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring vid ofrivillig arbetslöshet Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2016 Folksam 106 60 Stockholm 0771-950 950 folksam.se 2 Innehåll Innehåll

Läs mer

ST Student. försäkring till riktigt studentpris. Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån

ST Student. försäkring till riktigt studentpris. Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån ST Student försäkring till riktigt studentpris Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån För- och efterköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR FLOCK. Särskilt villkor. Flock. Gäller fr.o.m

SÄRSKILT VILLKOR FLOCK. Särskilt villkor. Flock. Gäller fr.o.m SÄRSKILT VILLKOR FLOCK 2014-02-01 Särskilt villkor Flock Gäller fr.o.m. 2014-02-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personliga råd om bästa försäkringsskydd. Kontakta någon av våra

Läs mer