Ordningsregler för Brf Dykaren 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordningsregler för Brf Dykaren 12"

Transkript

1 Ordningsregler för Brf Dykaren 12 Här följer information om vår bostadsrättsförening. Inledningsvis ges lite allmän information om bostadsrättsföreningar och deras syfte och funktion. Detta följs av ett kort avsnitt om fastighetens historik och därefter följer specifik information om Dykaren 12 samt de principer och regler som är viktiga att känna till. I alla portar på namntavlorna finns styrelsens sammansättning innevarade verksamhetsår och vem som har ansvar för vilken fråga. Kontakta någon i styrelsen för ytterligare information. Innehåll Varför finns Brf Dykaren 12?... 2 Historik... 3 Administrationskostnad vid överlåtelse och pantsättning... 3 Andrahandsuthyrning... 3 Balkonger (trivselregler)... 3 Cykelrum och barnvagnsparkering... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Föreningens brevlåda... 4 Föreningsstämma... 4 Försäkringar... 4 Garageplats... 5 Hobbyrum... 5 Hustomtar/vardagsunderhåll... 5 Information till medlemmarna... 5 Inköpsförmåner... 5 Kabel-TV/Bredband... 6 Markiser... 6 Nycklar... 6 Parkering på gården... 6 Påminnelseavgift... 6 Sopor... 6 Städdagar (gemensamma)... 6 Trappstädning... 7 Tvättstuga... 7 Underhåll och skötsel (se vidare föreningens stadgar)... 7 Upprustning, renovering och ombyggnation (se vidare föreningens stadgar)

2 Varför finns Brf Dykaren 12? Syftet med en bostadsrättsförening som Dykaren 12, är att genom samverkan skapa ett fördelaktigt boende, såväl ekonomiskt som praktiskt. Varför finns det ordningsregler? Bostadsrätten är en ganska komplicerad form av samägande med många intressen som ska tillgodoses. Ibland får den enskilde medlemmens rätt stå tillbaka för föreningens intressen. För att uppnå ett fördelaktigt boende där alla förstår vad som förväntas av var och en, så behövs det skriftliga ordningsregler som ett komplement till föreningens stadgar. Vad är en bostadsrätt? En bostadsrätt är en nyttjanderätt utan tidsbegränsning. Så länge man sköter sig och följer stadgarna och ordningsreglerna så får man bo kvar i den lägenhet som man har nyttjanderätten till. Vad är det egentligen jag har köpt? Du har köpt nyttjanderätten till en viss lägenhet och en andel i föreningens tillgångar. Strikt sett så äger man alltså INTE sin lägenhet, man har bara en nyttjanderätt till den Det är föreningen som äger hela fastigheten med dess lägenheter. Vem sköter om huset? Det gör vi medlemmar själva, med hjälp av olika entreprenörer. Varför ska man engagera sig i föreningen? En bostadsrättsförening bygger på tanken att alla ska dra sitt strå till stacken och att vi därigenom uppnår: en trevlig och välskött fastighet (leder till ett högre värde på din bostadsrätt) en låg boendekostnad (leder till ett högre värde på din bostadsrätt) en bra grannsämja (leder till ett högre värde på din bostadsrätt) ett bra pris när man en gång säljer sin bostadsrätt. Vad händer om ingen engagerar sig i föreningen? Ju färre som engagerar sig, desto tyngre blir arbetsbelastningen för de som engagerar sig. Till sist orkar eller vill ingen hjälpa till eller sitta i styrelsen. Om vi inte får ihop en styrelse, så tvångslikvideras föreningen, det vill säga: föreningen avvecklas fastigheten säljs varje medlem får ut sin andel av fastighetens försäljningspris (enligt andelstalet) efter avdrag för föreningens skulder. Detta pris understiger dock marknadsvärdet för respektive lägenhet, vilket innebär att medlemmarna kan förlora stora pengar. bostadsrätten försvinner och vi blir hyresgäster hos den nye ägaren Varför ska just jag hjälpa till i föreningen? Det är lätt att hitta skäl till varför man inte har tid att göra en insats för föreningen: När man är ung och studerar: Jag har inte tid för studierna tar all min tid. När man börjat jobba: Jag har inte tid för jobbet tar all min tid. När man fått barn: Jag har inte tid för barnen tar all min tid. När man blivit nybliven pensionär: Jag har inte tid, för nu ska jag göra allt som jag inte hann med när jag jobbade (ta hand om barnbarnen, resa, sommarstugan...). När man blivit gammal : Jag orkar inte, för jag har blivit gammal. 2

3 Ingen har tid men alla vill bo i en fungerande förening med låga avgifter. Hur göra? Om vi delar på arbetet så blir det inte så betungande. Du kanske har någon speciell kompetens som kan vara till nytta för föreningen, eller så kan du hjälpa till med att skotta snö någon gång eller baka en kaka till städdagen. Kontakta styrelsen och fråga vad just du kan hjälpa till med! Ingen kan göra allt men alla kan göra något! Historik Huset byggdes mellan och ritades av arkitekt Sam Kjellberg. Ombyggnad har skett vid flera tillfällen: 1929, 1934 och Byggföretaget Bygg-Oleba (Anders Diös) köpte huset 1982 för att göra 46 moderna lägenheter av 74 gamla. En helrenovering ägde rum och BRF Dykaren 12 bildades. I slutet av 1980-talet byggdes vindarna om till lägenheter. Intill huset ligger en judisk begravningsplats som anlades i slutet av 1700-talet. Administrationskostnad vid överlåtelse och pantsättning En överlåtelseavgift på 800 kronor tas ut av ny medlem och en avgift på 375 kronor tas ut vid pantsättning för att täcka föreningens administrationskostnader. Andrahandsuthyrning För andrahandsuthyrning krävs styrelsens tillstånd innan uthyrning sker. Skriftlig ansökan görs med uppgift om skäl, andrahandshyresgäst, uthyrningstid samt adress och telefon till bostadsrättsinnehavaren under uthyrningstiden. Styrelsens policy för andrahandsuthyrningar är att följa bostadsrättslagen. För att upplåta bostadsrätten i andra hand krävs beaktansvärda skäl, till exempel tillfälligt arbete på annan ort under en tidsbestämd period då medlemmen inte själv har möjlighet att bo i lägenheten. Balkonger (trivselregler) För att bevara vår vackra husfasad och göra det möjligt för så många som möjligt att kunna använda sina balkonger föreslås att medlemmarna i föreningen följer gemensamma trivselregler som gäller för samtliga balkonganvändare. Armatur och elinstallationer Ingen armatur får sättas upp på fasaden. Förberedd elinstallation i balkongprojektet 2011 ska utföras av behörig elektriker. Endast stickkontakt får monteras på utsidan. Balkongskydd/vindskydd Vi rekommenderar ett enfärgat tyg i en av markistygsfärgerna om en medlem önskar sätta upp balkongskydd/vindskydd. Detta för att behålla ett enhetligt utseende för alla balkonger. Balkongvård Bidra till förebyggande åtgärder för att minska behov av yttre underhåll av balkonger och fasader. Håll balkongen ren från snö vintertid. Inget får lutas mot väggen vintertid pga risk för fastfrysning. Inget får fästas vid väggen förutom stickkontakt. Blomkrukor/blomlådor Balkonglådor får hängas på insidan av balkongräckena. Blomkrukor får placeras på golvet eller hängas på insidan av balkongräcket. Hänsyn skall tagas till boende under, samt vistande på gården vid vattning på balkongen. Förvaring För att bibehålla ett snyggt och enhetligt intryck så får balkongen inte användas som förvaringsutrymme. Grillning Stämman beslutade att vi följer rekommendationen från brandskyddsföreningen: Grillning i kolgrill på balkong rekommenderas inte (elgrill är att föredra). 3

4 Husfasad Det är inte tillåtet att sätta upp blomkrukor, vädringshängare eller annat på husfasaden utan skriftligt tillstånd av styrelsen. Ingen spik eller skruv får fästas i fasaden. Markis Endast tillåtet för balkonger på 4:e våningen (högst upp i respektive balkongrad) och på vindsvåningarnas altaner. Tyg samma som befintliga markiser hos E31 och E34, kontakta styrelsen för färgbeteckning. Parabolantenner Inte tillåtet att sätta upp antenner på husfasaden eller balkongen. Rökning Visa hänsyn till grannarna, speciellt allergikerna, så att alla som vill kan njuta av sin balkong, altan eller sina öppna fönster. Vädringshängare Får monteras på fönsterfoder. Övrigt - Matning av fåglar och andra djur är ej tillåten på balkongen. - Tänk på ljudnivån vid användning av balkongen. - Skaka inga mattor på balkongen. - Balkongen får ej glasas in. Cykelrum och barnvagnsparkering Två cykelrum finns i föreningen, båda i B-huset. Det ena finns i markplan och det andra finns i källaren, till vänster efter trappan, i slutet av korridoren. Cyklar som inte används ofta ska förvaras i det nedre cykelrummet. I det övre cykelrummet finns även barnvagnsparkering. Barnvagnar får inte förvaras i trapphusen på grund av brandrisken. Ekonomisk förvaltning Föreningen har anlitat ISS Ekonomiförvaltning för den ekonomiska förvaltningen. ISS ansvarar för bl.a. för fakturering av månadsavgift, garageavgift och övriga avgifter, påminnelser samt upprättandet av bokslut. Föreningens brevlåda Föreningens brevlåda finns i ingången i B-huset och kan användas för skriftliga meddelanden, synpunkter eller frågor till styrelsen. Det går också bra att skicka e-post till Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före juni månads utgång. Extra stämma hålls då styrelsen finner skäl till det. Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma ska skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen enligt de tidsangivelser som anges i samband med att information om stämma anslås. Försäkringar Alla medlemmar rekommenderas att teckna en hemförsäkring. Föreningen har tecknat en fastighetsförsäkring med Trygg-Hansa (inklusive ADE-försäkring). I denna ingår ett bostadsrättstillägg som har tecknats gemensamt för alla medlemmar. Detta innebär att man inte behöver ha det särskilda bostadsrättstillägget på sin hemförsäkring. I fastighetsförsäkringen ingår även en skadedjursförsäkring. 4

5 Garageplats Föreningen har 25 garageplatser och 4 MC-platser. Följande principer gäller för garagekön: Anmälan: Anmälan till garageplats görs skriftligt till styrelsen. Datum för anmälan avgör plats i kön. Endast en plats tilldelas per hushåll. Vilande kö: Erbjuds man en plats men tackar nej ställs man automatiskt i en vilande kö. Då får man inga erbjudanden om plats. För att aktivera platsen måste detta anmälas skriftligt till styrelsen och man får då den plats i garagekön man skulle haft om man inte tackat nej. Byteskö: Om man redan har en plats men vill byta är det möjligt att ställa sig i byteskö. Anmälan görs skriftligt till styrelsen. När en ledig plats uppstår får den som står först i byteskön erbjudande om att byta. Därefter får den som står först i garagekön erbjudande om den lediga platsen. Andrahandsuthyrning: Uthyrning i andra hand ska godkännas av styrelsen. Styrelsen anvisar andrahandshyresgäst från garagekön. Det är givetvis tillåtet att låna ut sin plats om man t.ex. är bortrest, har semester eller är på landet. I de fall styrelsen godkänt andrahandsuthyrning av en lägenhet är det tillåtet att hyra ut garageplatsen till andrahandshyresgästen. Medlem som inte tänker utnyttja sin plats under en längre tid uppmanas att kontakta styrelsen för att få den uthyrd. Uppsägning av garageplats: Uppsägning av garageplatsen skall göras skriftligt senast en månad innan platsen skall lämnas. Detta gäller även den som flyttar från fastigheten. Hobbyrum Ett hobbyrum finns i C-uppgången (inre gården). Nyckel finns att låna hos styrelsen. Hobbyrummet får användas maximalt 1 vecka i taget. Inga verktyg får lånas från hobbyrummet. Inga egna saker får förvaras i hobbyrummet förutom under den tid som hobbyrummet används. Glöm inte att städa innan nyckeln lämnas tillbaka (ta bort byggdamm, dammsug och torka golvet). Hustomtar/vardagsunderhåll I vardera uppgång (E, B och D) finns en hustomte. De har ansvar för vardagsunderhållet i trappuppgång och utanför porten, dvs. byte av glödlampor, se till att hisstopp åtgärdas, sandning utanför porten m.m. Kontakta i första hand din hustomte då problem uppstår i trapphus, gård, garage eller källare. Om inget händer inom rimlig tid, lägg en lapp i föreningens brevlåda i (Bhuset). De som har garageplats ombedes att vid lövfällning hålla nerfarten sopad. Kvast finns vid garageporten. Föreningen har ingen upphandlad tjänst för att ta hand om gården. Alla ombedes därför att hjälpa hustomtarna att hålla gården i bra skick. Är det halt: sanda gärna (sand och spade finns i lådan utanför B-porten). Ligger det skräp på marken: släng det i soporna. Stopp i gårdsbrunnarna: om vattnet inte rinner ner ordentligt kontakta snarast en hustomte eller någon i styrelsen. Alla bör hålla koll på detta eftersom vi annars riskerar översvämning i källaren. Det är oftast löv m.m. som orsakar stoppen. Ta gärna bort lite löv vid akut översvämningsrisk. Information till medlemmarna Ett informationsblad delas ut till medlemmarna delas ut till medlemmarna ca 3 4 gånger per år. I detta informerar styrelsen om årsmöten, styrelsebeslut, renoveringar, nya medlemmar m.m. Övriga meddelanden, PM m.m. kommer vid behov att komplettera informationsbladet. Inköpsförmåner Medlemmarna har vissa inköpsförmåner via föreningens medlemskap i Fastighetsägarna. Förmånskortet finns att låna hos styrelsen. 5

6 Kabel-TV/Bredband Föreningen har avtal med Ownit för bredband och med Canal Digital för kabel-tv. Markiser För den som vill sätta upp markiser så har styrelsen tagit fram en gemensam färg för alla. Kontakta styrelsen. Markiser får endast monteras där det finns balkong. Nycklar Samtliga hushåll har två portnycklar (alfanycklar) En avgift på 200 kronor tas ut om man behöver en extra portnyckel. Detta gäller även om man tappat nyckeln. Parkering på gården Det är endast tillåtet att parkera på gården för att lasta i och ur bilen. Hantverkare som har anlitats av medlem får parkera på gården dagtid. För detta krävs tillstånd som ska läggas synligt i bilen. Kontakta styrelsen för att få ett tillstånd. En skiss över var bilen kan ställas delas ut samtidigt. Påminnelseavgift En påminnelseavgift uttas med 50 kr vid sen betalning av avgiften. Sopor Följande gäller för sophantering i föreningen. Inga sopor får ställas utanför soprummet! Hushållssopor: Ska slängas i sopinkastet i soprummet som finns i B-huset. Observera att soptunnorna i garaget INTE får användas till hushållssopor eller pizzakartonger och liknande eftersom de då fylls på en gång. De är tänka för mindre sopor. Grovsopor: Kontakta styrelsen för nyckel till grovsoprummet. Grovsopor som inte får plats måste man forsla bort själv. I grovsoporna får inte elsopor slängas (t.ex. mikrovågsugnar, brödrostar, hårtorkar, radioapparater). Tidningar (inklusive dagstidningar, veckotidningar och andra tidskrifter, reklamblad och kontorspapper): Slängs i de gröna soptunnorna på gården i papperskassar (OBS! inga kartonger, kuvert, wellpapp, pappersförpackningar eller plastpåsar). Glas, hårdplast, metall, kartong, batterier: Lämnas på sopsorteringsstationen på Igeldammsgatan. Miljöfarliga sopor (t.ex. kemikalier, hushållsmaskiner, lysrör): Måste alltid forslas bort av medlemmarna. Återvinningscentraler (ÅVC) finns på följande platser i Stockholm: ÅVC Vanadisberget, Cedersdalsgatan 7, Norrmalm, Stockholm ÅVC Östberga Bussens Väg 2, Enskede, Huddingevägen/Sockenvägen vid Årstafältet ÅVC Lövsta, Lövstavägen 501, Hässelby ÅVC Vantör, Kvicksundsvägen 16, Bandhagen, Högdalens industriområde ÅVC Bromma, Linta Gårdsväg 16, Bromma Städdagar (gemensamma) Föreningen har två gemensamma städdagar per år (vanligen i april och i oktober). Städningen äger rum på söndagar kl Den som inte kan vara med kan istället utföra en städuppgift någon annan dag. För den som inte deltar alls utgår en avgift på 500 kronor. En container för grovsopor finns på gården i samband med städdagarna. Korvgrillning och fika ordnas på städdagarna. 6

7 Trappstädning Trappstädning sker kontinuerligt av ett städbolag, med skiftande frekvens beroende på säsong. Tvättstuga Tvättstugan finns i B-huset på bottenplanet. Tid kan bokas tre timmar i taget och görs i tvättstugan. Ej använd bokad tid får övertas av annan medlem en halvtimme efter bokningstidens början. Det är tillåtet att tvätta mellan Var vänlig respektera detta. Glöm inte att städa tvättstugan efter användning. Underhåll och skötsel (se vidare föreningens stadgar och renoveringsregler) Bostadsrättsinnehavaren ska på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten och tillhörande utrymmen i gott skick samt omgående anmäla fel och brister avseende sådant underhåll som föreningen svarar för. Bostadsrättsinnehavaren svarar bl.a. för underhåll och skötsel av: Lägenhetens väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt Inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, gas, ventilation och el (inkl. proppskåp) till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är en ledning som tjänar fler än en lägenhet Glas och bågar i lägenhetens ytterfönster, innanfönster. Lägenhetens ytter- och innerdörrar Svagströmsanläggningar Målning av vattenradiatorer, kall- och varmvattenledningar Bostadsrättsföreningen svarar bl.a. för underhåll och skötsel av: Ventilationsdon Vattenradiatorer med ventiler och termostat dock ej målning Målning av yttersidor av ytterfönster och ytterdörrar Springventiler Ledningar som tjänar fler än en lägenhet och inte befinner sig inne i lägenhet Reparation vid brand- eller vattenskada Bostadsrättsinnehavaren ansvarar endast om skadan uppkommit genom han/hennes egen vårdslöshet eller försummelse, eller vårdslöshet eller försummelse av person/-er som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom/henne som gäst/-er han/hon har inrymt i lägenheten För reparation på grund av brand- eller vattenskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock denne ansvarig endast om han/hon brustit i omsorg eller tillsyn. Detta stycke gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten. Då hantverkare/entreprenör anlitats av bostadsrättshavaren skall den senare ansvara för att anlitat företag är godkänt av föreningen och då har tecknat de ansvarsförsäkringar som är relevanta. Upprustning, renovering och ombyggnation (se vidare föreningens stadgar och renoveringsregler) Bostadsrättsinnehavaren får inte utan styrelsens skriftliga tillstånd utföra åtgärder i lägenheten som innefattar ingrepp i bärande konstruktion 7

8 ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, vatten, ventilation annan väsentlig förändring av lägenheten eller ombyggnad som kräver bygglov Om du är osäker på vad som gäller vid din renovering, kontakta styrelsen innan du börjar. Ombyggnad som kräver bygglov Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för att söka bygglov. Styrelsen skall godkänna bygglov och denna prövning görs senast i samband med att bygganmälan har upprättats. Att tänka på innan tillståndspliktig renovering/ombyggnad börjar En tidplan över arbetet som anger när de olika arbetsmomenten ska göras ska upprättas och delges styrelsen. Styrelsen skall kunna ta del av samtliga ritningar och övriga handlingar som skall ligga till grund för aktuellt projekt. Byggnads- och VVS-arbeten får endast utföras av firmor godkända av styrelsen före byggstart. I projekt där bygganmälan krävs skall styrelsen godkänna av bostadsrättshavaren föreslagen certifierad kvalitetskontrollansvarig med riksbehörighet. Bostadsrättshavaren svarar för samtliga kostnader. Styrelsen skall ha rätt att utse en egen Bygg/VVS-kontrollant som skall kontrollera genomförandet av arbeten, som i väsentlig grad, kan påverka fastigheten. En entreprenör skall ge minst två års garanti på utfört arbete. För tätskikt i våtutrymmen får endast auktoriserad entreprenör anlitas och garantitiden skall vara fem år. Garanti- och felansvar skall även omfatta följdskador. Garantiansvaret skall ställas gentemot föreningen. Kopia av garantibevis ska lämnas till styrelsen. Alla installerade produkter och system skall ha godkänd CE-märkning. Bostadsrättshavaren eller dennes entreprenör skall under byggtiden ha tecknat erforderliga försäkringar. Detta gäller även i ABT 06 angiven allriskförsäkring för skador på entreprenaden. Allriskförsäkringen skall vara utformad enligt gängse svenska försäkringsvillkor. Härutöver gäller som särskilt villkor att Föreningen skall vara medförsäkrad. Försäkringsbeloppet skall minst motsvara det belopp vartill byggkostnaden beräknas uppgå. Självrisken skall uppgå till högst ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Bostadsrättshavaren eller dennes entreprenör skall ha allmän ansvarsförsäkring med följande kompletteringar: skydd för entreprenörer, så att bland annat entreprenörens ansvar enligt ABT 06 täcks, försäkringsskydd för sak- person- och förmögenhetsskada till följd av miljöskada enligt miljöbalken, försäkringsskydd enligt arbetsmiljölagen 3 kap 7, försäkringsbeloppet för ansvarsförsäkringen skall för egendomsskada var minst tio (10) miljoner kr. Bostadsrättshavaren eller av Bostadsrättshavaren anlitad entreprenör ska teckna 10-årig byggfelsförsäkring enligt lagen om byggfelsförsäkring. Försäkringarna skall gälla under hela byggtiden och under garantitiden. Bostadsrättshavaren skall svara för självrisken. Bostadsrättshavaren skall förete handling som utvisar försäkringar 8

9 enligt ovan och att premien är betald. Nytt försäkringsbevis skall företes varje år. Försäkringsbevis skall lämnas till styrelsen innan arbetena påbörjas. Att tänka på under pågående renovering/ombyggnad Lämna erforderlig information till boende och övriga hyresgäster i föreningens hus. Avstängning av värme, vatten och elektricitet får inte vara längre än två timmar per dag under dagtid kl måndag till fredag, om det inte hör samman med arbeten av jourkaraktär. Föreningens medlemmar och hyresgäster skall meddelas minst en dag i förväg. Störande arbeten får inte ske på lördagar och söndagar mellan kl samt vardagar mellan kl Undantaget är begränsade arbetsinsatser av jourkaraktär. Trapphus och hiss får inte skadas vid materialtransporter. Om hissen används skall denna skyddstäckas. Transport av byggmaterial får ske in på gården. Hantverkare får parkera på gården dagtid. För detta krävs tillstånd som ska läggas synligt i bilen. Kontakta styrelsen för att få ett tillstånd. Byggmaterial får inte utan styrelsens medgivande läggas upp i entré, gård, trapphus och källare. Byggmaterial skall förvaras på, av styrelsen, anvisad plats. Byggsopor skall förvaras på av styrelsen, anvisad plats under förutsättning att dessa förpackas/läggs i typ Big bag. Grovstädning ska ske efter dagens slut och finstädning en gång/vecka i gemensamma utrymmen om nödvändigt. Att tänka på efter avslutad renoveringen/ombyggnad Då ombyggnadsarbetet är avslutat skall föreningen meddelas. Lägenhetsinnehavaren skall slutligen markera utförda väsentliga förändringar på en ritningskopia av lägenheten. Underlag tillhandahålls av styrelsen. Det är av största vikt att föreningen får vetskap om nya rördragningar, eventuellt tillkommande väggbitar etc. I en del fall skall ritningar också skickas till berörd kommunal myndighet. Vid större och mer omfattande ändringar skall opartisk besiktningsman anlitas. Dennes arvode bekostas av medlemmen. Vid mindre arbeten gör Föreningen själv en kostnadsfri besiktning/syn. Äganderätten till alla nya installationer, som kan anses som fastighetstillbehör, tillfaller Föreningen. Brf Dykaren 12 November 2011 (uppdaterad april 2015) Styrelsen 9

Ordningsregler för Brf Dykaren 12

Ordningsregler för Brf Dykaren 12 Ordningsregler för Brf Dykaren 12 Här följer information om vår bostadsrättsförening. Inledningsvis ges lite allmän information om bostadsrättsföreningar och deras syfte och funktion. Detta följs av ett

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm Funderar du på att renovera din lägenhet? Som bostadsrättshavare har du många rättigheter, men även en del skyldigheter. Att äga en bostadsrätt innebär inte att du äger lägenheten. Det innebär medlemskap

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 Bostadsrättshavare: Adress: Lägenhetsnummer: Telefon: E-post: Start (åååå-mm-dd): Beräknat färdigt (åååå-mm-dd): Beskrivning av

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

SID 1 (5) Trivselregler Brf Tjället 6

SID 1 (5) Trivselregler Brf Tjället 6 SID 1 (5) Trivselregler Brf Tjället 6 SID 2 (5) Affischering Det är inte tillåtet att affischera i de gemensamma utrymmena samt på fastighetens utsida och tomt. Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Mars 2007. www.fabriken32.se

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Mars 2007. www.fabriken32.se Handbok Tips, regler och bestämmelser Mars 2007 www.fabriken32.se Innehåll En handbok för föreningsmedlemmar 5 Om föreningen och huset 5 Allmänna ordningsregler 6 Förvaltning 6 Att renovera 6 För vilka

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den 2013-10-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Trivselregler för Brf Strandlycka

Trivselregler för Brf Strandlycka Trivselregler för Brf Strandlycka Styrelsens uppgift Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2011 Bostadsrättsföreningen Minnet 15 Organisationsnummer 769621-1460 Innehåll 1 En handbok för föreningsmedlemmar... 3 2 Om föreningen och huset... 3 3 Allmänna

Läs mer

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen.

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Erik Dahlbergsgatan 50 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Brf Starrbäcken 2 Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Välkommen till. Brf Gubben Noak nr 6

Välkommen till. Brf Gubben Noak nr 6 Välkommen till Brf Gubben Noak nr 6 Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till brf Gubben Noak nr 6! I detta häfte hittar du lite information om föreningen samt annan information som kan vara till nytta

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF OXENGÅRDEN

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF OXENGÅRDEN ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF OXENGÅRDEN Föreningens namn Lägenhetens adress Lägenhetens nummer Namn innehavare 1 Telefon/Mobil Epost adress Namn innehavare 2 Telefon/Mobil Epost

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person Stadgar för Brf Gripen Antagna den 2011-12- 20 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Gripen. 2 Ändamål, verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler.

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. ORDNINGSREGLER För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Antages 2013-05-01 1 Föreningsnamn Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Biografen. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler.

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Lobo. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Utdrag ur befintliga stadgar för Brf Roslags Kulle och förslag till ändring

Utdrag ur befintliga stadgar för Brf Roslags Kulle och förslag till ändring BEFINTLIGA PARAGRAFER FÖRSLAG TILL NY SKRIVNING Avgifter 7 För bostadsrätten utgående insats, andelstal och årsavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats och andelstal skall dock alltid beslutas

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06

HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06 HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06 Policy för tillbyggnader och utnyttjande av gemensam mark inom bostadsrättsföreningen. Bakgrund Inom Brf Dritteln har, sedan inflyttningarna, funnits en vilja att

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. 2005-05-25 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Kattryggen 15 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Tips, regler och bestämmelser

Tips, regler och bestämmelser Tips, regler och bestämmelser Maj 2010 Bostadsrättsföreningen Spikbrädan 1 Organisationsnummer769617-2621 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar..sid 3 2. Om föreningen och huset..sid 3 3. Allmänna

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Förslag till ändring av stadgar

Förslag till ändring av stadgar 1 Brf Markan i Järvastaden Förslag till ändring av stadgar Föreningen har nu funnits några år och styrelsen har funnit behov av att göra en del justeringar i stadgarna. För att ändra föreningens stadgar

Läs mer

Reviderade vid styrelsesammanträde och samt reviderade och fastställda vid styrelsesammanträde

Reviderade vid styrelsesammanträde och samt reviderade och fastställda vid styrelsesammanträde TRIVSELSREGLER för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 32 Reviderade vid styrelsesammanträde 2009-06-16 och samt reviderade och fastställda vid styrelsesammanträde 2011-02-22. För allas vår gemensamma trevnad

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDVIKSBERG 1 I SKÄRHAMN Fastställda av styrelsen den 3 september 2014 ANSVARET FÖR REGLERNA Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11 Information om boendet och föreningen Uppdaterad 2015-03-11 Välkommen till Brf. Lillsjönäs 22-28 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 köpte i april 2008 fastigheten på Barrstigen i Bromma av Stockholmshem.

Läs mer

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen TALLEN 25 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082

OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082 OMBYGGNADSAVTAL Enligt föreningens stadgar ska mer omfattande renoveringar alltid meddelas och godkännas av styrelsen före genomförandet. Med

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Oliven 13-14 OXELÖSUND Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Horisonten Kallebäck Örgryte nr 2 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! För Dig, Dina grannar, Vår bostadsrättsförening Var och en som bor i huset ingår i en gemenskap. Ge den hjälp som du kan! Begär den hjälp som du behöver!

Läs mer

Allmän information och trivselregler för boende i Bostadsrättsföreningen Ångpannan 16

Allmän information och trivselregler för boende i Bostadsrättsföreningen Ångpannan 16 Allmän information och trivselregler för boende i Bostadsrättsföreningen Ångpannan 16 1 Vår gemensamma egendom omfattar - förutom de individuella lägenheterna med tillhörande vindsförråd - trapphus, gemensam

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

BRF FALKEN UPPSALA. Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken

BRF FALKEN UPPSALA. Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken BRF FALKEN UPPSALA Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättföreningen Falken. Org nr 717600-1308. 2 Ändamål och verksamhet. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY.

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. Huvudregel Hyresgäster och Bostadsrättsinnehavare med familjer, gäster och inneboende skall leva och vara på ett sådant sätt att ingen störs eller

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27.

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. ORDNINGSREGLER Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. För vem gäller ordningsreglerna Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

Det här ska Du som boende i fastigheten veta om föreningens ordningsregler!

Det här ska Du som boende i fastigheten veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Blosset 4, Stockholm Det här ska Du som boende i fastigheten veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. l TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Höjdpunkten Utgåva 2/2011-11-29 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22

TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22 TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22 Ordningsföreskrifter för Brf Vätan 22 Välkommen till Brf Vätan 22 Det är styrelsens utgångspunkt att alla som bor, arbetar och studerar i vårt fina hus skall trivas och att

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR BRF SOLROSEN1 1(5)

NORMALSTADGAR FÖR BRF SOLROSEN1 1(5) NORMALSTADGAR FÖR BRF SOLROSEN1 1(5) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Solrosen Gröna gränd 7 19, 831 36 ÖSTERSUND. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Ordningsregler för Bf Rosen u p a

Ordningsregler för Bf Rosen u p a Ordningsregler för Bf Rosen u p a Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer