niobe Senast uppdaterad:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09"

Transkript

1 niobe Senast uppdaterad: Uppdragsområden: Byggherreombud Fastighetsutveckling Projektkoordination Asset Management Förvaltning Arbetsledande befattningar Stefan Dahlgren NIOBE Fastighetsutveckling AB Sveavägen 76 BV, ög STOCKHOLM Mobilnr: Födelseår: 1959 Utbildning Gymnasieingenjör Åsö Gymnasium Civ. ing. VoV. Studier vid KTH sektionen för Väg och Vattenbyggnad med studieinriktning på byggnadsteknik och fastighetsförvaltning Arbetslivserfarenhet Anställd hos AB Förvaltaren som Marknadskonsulent Anställd hos AB Piren som Projektledare Anställd hos AB Piren som Förvaltningschef Anställd hos Trygg-Hansa SEB som Förvaltare Anställd hos Trygg-Hansa SEB som Biträdande Förvaltningschef Anställd hos Trygg-Hansa SEB som Projektledare Anställd hos SEB HIBY som chef för Drift och Teknik samt VD i SEB Fastighetsservice AB. Från den 1/ även anställd som Chef för Bygg och Projektutveckling. Personalansvar ca 75 pers Anställd hos NewSec Förvaltning AB som chef för Projektutveckling Anställd hos John Mattson Fastighets AB som Affärsområdeschef kommersiellt VD i NIOBE Fastighetsutveckling AB som grundades av Stefan Dahlgren tillsammans med Helena Blix Dahlgren Övriga meriter Utbildningar Övrigt Flera utbildningar i inköp, ledarskap och förhandling Bas U + P Partnering Styrelseordförande I CM Bolagen från 2012, Språk, datakunskaper Datakunskaper Goda Engelska I tal och skrift Referenser lämnas på begäran.

2 /Sdn Referensförteckning Stefan Dahlgren Några projektexempel Kv. Städet 9, St. Eriksgatan 121 Stockholm Renovering och hyresgästanpassningar i en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Byggnaden uppfördes 1923 och har använts för vindistribution. Vin & Sprithistoriska muséet finns i byggnaden samt kontor, lager och hotell. En del av byggnaden utformades som hotell. I renoveringsarbetet har kulturhistoriska värden beaktats samtidigt som en modernisering av lokalerna genomförts. Arbetet har skett i samarbete med antikvarier och andra sakkunniga. I uppdraget ingick även hyresförhandlingar, evakueringar/ omflyttning av hyresgäster, projektering och genomförande av byggnation. Projektstorlek ca kvm, 120 MSEK Fastighetsägare är HIBY AB och min roll har varit byggherrombud i projektet Kv. Siktet E2, Rosenlundsgatan 54, Stockholm Renovering och hyresgästanpassningar i en kontorsfastighet som tomställts. Successiv uthyrning till flera hyresgäster. I uppdraget ingick hyresgästkontakter, projektering och genomförande av byggnation. Projektstorlek ca kvm, 50 MSEK Fastighetsägare Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv och min roll var byggherreombud i projektet Kv. Sommaren, Alsnögatan 7, Stockholm Teknisk uppgradering och fasadrenovering av kontorshus. Inför kommande uthyrningar av kontorslokaler genomfördes en teknisk uppgradering avseende kyla och ventilation samtidigt som fasaden renoverades och trapphusen moderniserades. Projektstorlek ca kvm, 50 MSEK Fastighetsägare Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv och min roll var byggherreombud i projektet Kv. Veddesta 2:7, Äggelundav 12, Ny anläggning för Ramirent

3 En ny- till- och ombyggnad av Ramirens anläggning för maskinuthyrning i Veddesta, Järfälla Anläggningen är ca kvm varav ca kvm kontor och investeringen 45 MSEK. Min roll har varit beställarombud genom hela processen från avtalsskrivning, projektering, byggnation till färdigt förvaltningsobjekt. Fastighetsägare Kefren Properties IX Väst AB. Min roll i projektet har vari beställarombud Myndigheternas Hus i Uddevalla Modernisering av ett kontorshus, ca kvm i Uddevalla som innehåller Skatte- och Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen. Anpassningskostnad ca 50 MSEK. Renoveringen har genomförts med kvarsittande hyresgäster som flyttat runt samtidigt som renovering pågått vilket inneburit en komplicerad tidoch projektgenomförande plan. Projektet innehöll upprättande av hyresavtal, entreprenadupphandling, genomförande av totalentreprenad Fastighetsägare: Kefren Properties IX Väst AB Kv. Presidenten, Norrköping Lokalanpassning av kontorslokaler för Migrationsverket. Anpassningen omfattade ca kvm och genomfördes i sju deletapper. Uppdraget omfattade hyresgästkontakter med kontraktsskrivning samt projektering, entreprenadupphandling och genomförande av lokalanpassning. Anpassningskostnad ca 110 MSEK. Fastighetsägare: Municipalfastigheter Norrköping AB Min roll i projektet var beställarombud Referens: Stefan Norrman Kv. Tulpanen i Mölndal Hyresgästanpassning av lokaler för Ericsson, ca kvm. Projektet genomfördes i tre etapper där hyresgästens verksamhet evakuerades i tre etapper. Renoveringen gjordes utifrån Ericsson s mycket högt ställda krav på klimat mm. I uppdraget har förhandling av hyresavtal, medverkan i projektering, entreprenadgenomförande och hyresgästmöten ingått. Anpassningskostnad ca 70 MSEK Fastighetsägare: Kefren Properties IX Väst AB

4 Renovering av parkeringsgarage Birger Jarlsgatan 6, Stockholm Projektet innebar en renovering av yt- och tätskikt samt säkerställande brandskydd. Garaget är beläget inom ett skydddsrum och ägs delvis av Fastighetskontoret Stockholm. Under ombyggnad var garaget delvis öppet. Fastighetsägare: Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Projektstorlek ca 17 MSEK, ca 3500 kvm. Min roll i projektet har varit byggherrombud. Referens: Susanna Widaeus SEB Wealth Management SKF huvudkontor i Göteborg Renovering och teknisk uppgradering av lokaler för SKF, ca kvm. Projektet genomfördes med pågående verksamhet och hyresgästen evakuerades från de 15 våningar höga huset i ca 20 deletapper. I uppdraget har förhandling av hyresavtal ingått samt medverkan i projektering, entreprenadgenomförande och hyresgästmöten. Anpassningskostnad ca 75 MSEK Fastighetsägare: Kefren Properties IX Väst AB Renovering och tillbyggnad av butiks- kontors- och bostadshus Sturegatan 6-8 Stockholm. Sperlingens Backe 30 Projektet innebär en renovering och tillbyggnad av befintlig fastighet. Nya kontor- bostäder och butiker skapas. Ca kvm. Projektet pågår och beräknas avslutas i slutet av 2013 Projektkostnad > 200 MSEK Fastighetsägare Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv och min roll är byggherrombud i projektet. I min roll ingår hantering av detaljplan och bygglovfrågor, medverkan i hyresförhandlingar, projektering, entreprenadgenomförande Renovering och ombyggnad av fd. Vin & Sprithistoriska museét till kontorslokaler för Academic Work St. Eriksgatan 121. Kv Städet 9 Projektet innebär en ombyggnad av fd Vin- &Sprithistoriska Museét s lokaler till nya moderna kontorslokaler. Ca kvm. Projektet pågick och avslutades under 2012 Projektkostnad 20 MSEK Fastighetsägare Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv (Hiby AB) och min roll är byggherrombud i projektet. I min roll ingick hantering av bygglovfrågor, medverkan i hyresförhandlingar, projektering, entreprenadgenomförande projektuppföljning samt antikvariska frågor.

5 Referens: Lars-Eric Andersson, SEB, Förstudie kring ny användning av Vasateatern i Stockholm Förstudien innebär en genomgång av förutsättningarna för ombyggnad och anpassning av Vasateatern till ny användning som eventlokal. Ca kvm. Projektkostnad 50 MSEK Fastighetsägare KLP Försäkring och min roll i förstudien är byggherrombud. I min roll ingår hantering av bygglovfrågor, medverkan i hyresförhandlingar, projektering, entreprenadgenomförande projektuppföljning samt antikvariska frågor samt total projektekonomi som sammanställs i ett beslutsunderlag. Referens: Anette von Mentzer KLP

Projekt och byggrätter

Projekt och byggrätter Projekt och byggrätter Castellum strävar efter att ständigt förädla och utveckla sitt fastighetsbestånd genom investeringar i såväl om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter som genom nyproduktion.

Läs mer

Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998

Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998 Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998 Engelbrektsplan 1 Innehåll 1998 I SAMMANDRAG 3 VD-KOMMENTAR 4 AKTIEN 6 AFFÄRSIDÈ, MÅL OCH STRATEGIER 8 STOCKHOLMS UTVECKLING 10 STOCKHOLMS HYRESMARKNAD 12

Läs mer

Projekt och byggrätter

Projekt och byggrätter FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Projekt och byggrätter Fastighetsbeståndet skall ständigt förädlas och utvecklas i syfte att förbättra kassaflödet och öka fastigheternas värde. Detta sker både genom om- och tillbyggnader

Läs mer

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Vi tog flera kliv framåt 2 Varje medarbetare är en viktig resurs 3 Forsen är allt oftare med från början 4 Historiskt ansiktslyft för Naturhistoriska riksmuseet 6 Konsten

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Nr 1 2014. Storsatsning på nytt akutsjukhus i Södertälje IN3PRENÖR etablerar sig i Uppsala Möt Erik och Martin, våra två nya arbetschefer

Nr 1 2014. Storsatsning på nytt akutsjukhus i Södertälje IN3PRENÖR etablerar sig i Uppsala Möt Erik och Martin, våra två nya arbetschefer Nr 1 2014 Storsatsning på nytt akutsjukhus i Södertälje IN3PRENÖR etablerar sig i Uppsala Möt Erik och Martin, våra två nya arbetschefer LEDARE Flexibilitet och struktur I vår vision säger vi att IN3PRENÖR

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Våra kärnvärderingar Våra kärnvärderingar är sprungna ur vår historia och bakgrund. De är ledstjärnorna som vi följer i vårt dagliga arbete, internt och externt. Grafer Hyresintäkter

Läs mer

KVALITET - NÄRHET - ENGAGEMANG

KVALITET - NÄRHET - ENGAGEMANG KVALITET - NÄRHET - ENGAGEMANG ÅRSREDOVISNING 2014 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING INNEHÅLL ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET AFFÄRSIDÉ OM CERNERA FASTIGHETER INTERVJU TOMAS ROSSING

Läs mer

Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm - Vilka krav ställs på fastighetsförvaltare idag?

Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm - Vilka krav ställs på fastighetsförvaltare idag? Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 344 Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm - Vilka krav ställs på

Läs mer

INNEHÅLL BOLAGSSTÄMMA

INNEHÅLL BOLAGSSTÄMMA INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4 LJUNGBERGGRUPPENS FASTIGHETER 6 FÖRVALTNING OCH UTVECKLING 8 UTVECKLING AV CENTRALA SICKLA 10 FINANSIELL ÖVERSIKT 12 AVKASTNING OCH SUBSTANSVÄRDE 13 TL BYGG AB

Läs mer

POSTENS MÖTESPLATS För att möta framtidens krav behövde Posten öppna transparanta lokaler som bjuder in till möten och kontakter. Läs mer på sidan 13

POSTENS MÖTESPLATS För att möta framtidens krav behövde Posten öppna transparanta lokaler som bjuder in till möten och kontakter. Läs mer på sidan 13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MODERNA KONTORET DIN GUIDE TILL EN SMARTARE KONTORSLÖSNING FOTO:THERESE ALDGÅRD MAJ 2006 Framtiden ställer krav på kreativitet, flexibilitet

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL BESQAB I KORTHET 2 ÅRET I KORTHET 5 VD:S KOMMENTAR 6-7 AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI 8 FINANSIELLA MÅL 9 OMVÄRLDSANALYS 10 Kundtrender 10 Marknadstrender 11 Pristrender 12 Konkurrenter

Läs mer

Innehåll. Diligentia i korthet. Ett modernt fastighetsbolag. Strategi och organisation. Miljö, etik och värderingar. Medarbetare och kompetens

Innehåll. Diligentia i korthet. Ett modernt fastighetsbolag. Strategi och organisation. Miljö, etik och värderingar. Medarbetare och kompetens Årsöversikt 2007 Innehåll Sid 2-3 Sid 4-5 Sid 6-13 Sid 14-17 Sid 18 Sid 19 Sid 20-33 Sid 34-37 Sid 38-39 Sid 40 Diligentia i korthet Vd-ord Ett modernt fastighetsbolag Strategi och organisation Miljö,

Läs mer

2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin

2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin Projekt & Affärer 2/10 NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE Foto: Pär Lodin RAPPORT FRÅN EN CYKELSADEL I förra numret av Projekt & Affärer berättade jag om WSPs energikampanj som bland annat

Läs mer

Urval av genomförda uthyrningar, omförhandlingar, lokalanskaffning och förtida avvecklingsuppdrag 2011 2013

Urval av genomförda uthyrningar, omförhandlingar, lokalanskaffning och förtida avvecklingsuppdrag 2011 2013 Urval av genomförda uthyrningar, omförhandlingar, lokalanskaffning och förtida avvecklingsuppdrag 2011 2013 2013 Inspektionen för vård och omsorg, den nya myndigheten IVO Torsplan NCC:s handels- och kontorsfastighet

Läs mer

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall!

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Kontor 2013 Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren Så byggde vi Sveriges modernaste kontor Nya Swecohuset Därför

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad.

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. Funktion EN TIDNING FRÅN AFFÄRSOMRÅDE INSTALLATION, ÅF-INFRASTRUKTUR JUNI 2008 Klimat & Miljö Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. www.funktion.se >Ledaren När alla

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2011

Å r s r e d o v i s n i n g 2011 Årsredovisning 2011 Kort om svenska bostäder Svenska Bostäder är ett bostadsbolag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Närmare 59 600 stockholmare bor i någon av våra

Läs mer

ÅRS R EDOVISNING 1 4

ÅRS R EDOVISNING 1 4 ÅRS R EDOVISNING 14 . Framsida Emilia, Kastanjebacken Fotograf Jörgen Hinder Illustration sid 20 Mikael Fohlin SGS Studentbostäder Kaserntorget 11 411 18 Göteborg Telefon 031-333 63 00 Stiftelsen Göteborgs

Läs mer

Årskrönika 2008. Tryggare och nöjdare kunder. Upprustning och utveckling gör boendet tryggare och säkrare. från Micasa Fastigheter

Årskrönika 2008. Tryggare och nöjdare kunder. Upprustning och utveckling gör boendet tryggare och säkrare. från Micasa Fastigheter Årskrönika 2008 från Micasa Fastigheter Tryggare och nöjdare kunder Upprustning och utveckling gör boendet tryggare och säkrare Innehåll 2 Årskrönika 2008 från Micasa Fastigheter Innehåll VD har ordet

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

INNEHÅLL. innehåll. VD har ordet...4

INNEHÅLL. innehåll. VD har ordet...4 ÅRSREDOVISNING 2014 innehåll 2013 STARTADE EN ny ettårig utbildning för fastighetsvärdar på GR/VUX som tagits fram tillsammans med oss och våra systerbolag. Flera av eleverna har under 2014 fått anställning

Läs mer

SVE N SK A B OS TÄD E R

SVE N SK A B OS TÄD E R SVE N SK B OS TÄD E R Å R SR E D OV IS N IN G 2 3 Innehåll Kundundersökning 23 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier Marknad och kunder 4 Stockholms bostadsmarknad

Läs mer

Årsredovisning 2008 08

Årsredovisning 2008 08 Årsredovisning 2008 08 Innehållsförteckning Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Higabgruppens uppdrag 4 Mål och uppföljning 6 Fastigheter med en stark identitet 8 Fastighetsmarknaden i Göteborg 10 Med fokus

Läs mer

Lokalförsörjningsplan för perioden 2012-2017

Lokalförsörjningsplan för perioden 2012-2017 2012-11-06 BESLUT Dnr LiU-2012-01418 (1) Lokalförsörjningsplan för perioden 2012-2017 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2012-2017 enligt bilaga som grund för det fortsatta

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Skansen 18 i stadsdelen Norrmalm (påbyggnad hotell)

Startpromemoria för planläggning av Skansen 18 i stadsdelen Norrmalm (påbyggnad hotell) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (12) 2014-08-15 Handläggare Julia Nedersjö Telefon: 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Skansen 18

Läs mer

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003 Året i korthet Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 62 miljoner kronor (57). Bruksarea fördelad på typ av lokaler Omsättning Koncernens omsättning uppgick till 522 miljoner

Läs mer

Forsen Årsredovisning

Forsen Årsredovisning Forsen Årsredovisning Forsen Projekt AB Kungsgatan 49, Box 208, 101 24 Stockholm. Tel 08-506 004 00. Fax 08-615 07 37. Kungsängsvägen 25, 753 23 Uppsala. Tel 018-430 18 80. Fax 018-430 18 90. Ängelholmsgatan

Läs mer