Välkomna! Vi ses i talarstolen! Styrelsen för Sveriges Elevkårer genom dess ordförande, Emil Gustavsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna! Vi ses i talarstolen! Styrelsen för Sveriges Elevkårer genom dess ordförande, Emil Gustavsson"

Transkript

1 Möteshandlingar

2 Välkomna! Det har blivit dags att summera ytterligare ett verksamhetsår. Ett år under vilket elevrörelsen tagit ytterligare steg mot visionen om en framgångsrik elevkår på varje gymnasieskola i Sverige. Under de senaste åren har Sveriges Elevkårer utvecklats i syfte att skapa en stabil organisation med en långsiktig riktning. Det har bland annat gjorts genom att anta övergripande styrdokument samt en strategi som säger var vi ska vara 2020 och hur vi ska ta oss dit. En ny och mer långsiktigt fokuserad organisation kräver också kontinuitet. Därför har vi infört två olika typer av möten: kongressen som väljer styrelse och fattar de långsiktiga besluten, och om vartannat årsmötet. Och nu är det alltså dags för årsmöte. En plats där styrelse och medlemmar möts för att diskutera hur elevkårerna i Sverige kan utvecklas ytterligare och vad Sveriges Elevkårer kan göra ännu bättre i det arbetet. Under årsmötet ska sju motioner samt en proposition behandlas, och en ny valberedning ska väljas. Från styrelsen sida ser vi fram emot bra diskussioner och i slutändan väl avvägda beslut som kan föra elevrörelsen vidare på den framgångsrika väg vi är inne på. Vi ses i talarstolen! Styrelsen för Sveriges Elevkårer genom dess ordförande, Emil Gustavsson 3

3 Sida 6 Formalia 7 Föregående protokoll 26 Förslag på dagordning 27 Förslag på arbetsordning 28 Föregående år 29 Verksamhetsberättelse 14/15 40 Årsredovisning Ekonomi Q1-Q Revisionsberättelse 60 Proposition 1 62 Motion 1 63 Motion 2 64 Motion 3 66 Motion 4 68 Motion 5 70 Motion 6 72 Motion 7 74 Valbilaga 76 Stadga Innehåll

4 Praktisk info Schema Observera att följande tider kan komma att ändras på grund av den demokratiska processen. Informationsdisk Informationsdisken finns till för att hjälpa dig som deltagare. Om du undrar över något, behöver få tag i någon eller mår dåligt kan du vända dig till våra medarbetare där. Vi har en första hjälpen-låda tillgänglig som tas över av nattvakterna inför kvällen. Öppettider: Fredag Lördag Söndag Röstkort och namnskylt När ni checkade in fick din elevkår ett röstkort. Röstkortet kan inte ersättas om det tappas bort så se till att hålla reda på det under hela helgen! Om din elevkår blev medlem efter den 30 juni i år har ni inte fått något röstkort - istället får ni ett yttrandekort. Det beror på att stadgan säger att den elevkår som blivit medlem senare än 30 juni inte får rösträtt. Kontakta styrelsen vid frågor kring detta. Du har även fått en namnskylt vilken fungerar som ett passerkort, exempelvis för att komma in i plenum och måste bäras under hela årsmötet. Borttappad namnskylt ersätts ej. Mat och fika Frukost och lunch serveras i Colosseum på de angivna tiderna i schemat. Fika serveras i anslutning till plenum. Guldgemet äger rum i Collegium. Boende och bagage Enligt den information som tidigare har gått ut finns inga sängar, madrasser, lakan eller liknande i övernattningslokalerna. Du använder den sovutrustning du själv har med dig. Det kommer att finnas nattvakter på plats under båda nätterna som innehar infodiskens roll på boendet. Vid ankomst på fredagen finns bagagerum i anslutning till incheckningen och på söndagen tar ni med er packning och lämnar i bagagerummen till dagens slut. Notera att Sveriges Elevkårer ej ansvarar för värdesaker. Nötfritt Det finns personer på plats med allvarlig luftburen nötallergi. INGA NÖTTER får under några som helst omständigheter medtas varken till plena, mingel, sovsalar eller andra platser under helgen. Regler för boendet Om du av någon anledning behöver lämna boendet måste du meddela nattvakterna om detta och tillfälligt checka ut från arrangemanget. Du får en namnskylt när du checkar in. Det är mycket viktigt att du alltid bär den så att vi och övriga vet att du är en deltagare. Det är ditt passerkort och kan inte ersättas. Salsdörrarna måste vara öppna på natten när ni sover av brandsäkerhetsskäl. Ingen rökning inomhus eller i närheten av byggnaderna vi vistas i. Respektera andra. Låt de som vill sova göra det utan att bli störda. Duschtider Det finns tillgång till duschar via Campushallen. Duscharna finns tillgängliga för oss följande tider: Fredag Lördag Söndag Det kommer inte finnas möjlighet att duscha precis innan bankettmiddagen, det kommer dock att finnas tid för ombyte om årsmötet väljer att hålla sig till beräknade hålltider. Alkoholfritt Årsmöte15 är en helt alkoholfri mötesplats. Deltagare som inte respekterar detta kommer få lämna arrangemanget. Detta gäller under hela helgen, även när mötet ajournerats.t Att lämna området Om du av någon anledning behöver lämna Linköpings universitet eller boendet måste du meddela detta i informationsdisken eller till nattvakterna. Samma sak gäller om du behöver lämna årsmötet för att åka hem tidigare. Om olyckan är framme måste vi ha en lista över alla personer på plats och därför är det viktigt att denna regel följs. WiFi I informationsdisken finns utskrivna inloggningsuppgifter till de som valde att uppge personnummer för detta i anmälan. Utvärdering Vi vill uppmana dig att gå in på utvärderingslänken du får via mail efter Årsmöte15 och fylla i formuläret. Det är för din skull lika mycket som vår, så att ditt nästa besök på något av våra arrangemang kan bli ännu bättre. Fyll i formuläret senast den 2 december. Fredag 27 november Incheckning Välkomsttal Filmvisning Lördag 28 november Frukost* Workshop med styrelsen Mässa Invigning Förhandlingar Mässa* Förhandlingar Paus Guldgemet* Söndag 29 november Frukost* Förhandlingar Lunch* Förhandlingar Avslutning *Serveras mat i samband 6 7

5 Föregående protokoll Formalia 8 9

6 10 11

7 12 13

8 14 15

9 16 17

10 18 19

11 20 21

12 22 23

13 24 25

14 26 27

15 Förslag på Dagordning Årsmötet föreslås besluta att fastställa dagordningen till följande Årsmötets öppnande Val av a.ordförande b.sekreterare c.justerare tillika rösträknare för årsmötet Fastställande av röstlängden Fråga om årsmötet har blivit utlyst så som det beskrivs i stadgan Fastställande av arbetsordningen Fastställande av dagordningen Presentation av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret Presentation av bokslut för det gångna bokföringsåret Presentation av revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret och det gångna bokföringsåret Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för Sveriges Elevkårer för det senaste verksamhetsåret Behandling av propositioner a.stadgerevidering Behandling av motioner a.motion 1 Öppenhet för ökat engagemang b.motion 2 Ekonomisk transparens c.motion 3 Eliminera faktorn Lokalt finan sieringsbidrag d.motion 4 Öppna möten e.motion 5 Engelskspråkiga elevkårer f.motion 6 Möten på alla nivåer g.motion 7 Verksamhetsplan och budget Val av ordförande för Sveriges Elevkårers valberedning för en mandatperiod fram till nästa årsmöte Val av ledamöter till valberedningen för Sveriges Elevkårer för en mandatperiod fram till nästa årsmöte Val av auktoriserad revisor för Sveriges Elevkårer för en mandatperiod fram till nästa kongress Övriga frågor Årsmötets avslutande Förslag på Arbetsordning Årsmötet föreslås besluta att fastsälla arbetsordningen till följande Närvaro och yttranderätt Följande personer har närvaro och yttranderätt på årsmötet Styrelsen Valberedningen Lekmannarevisorer Auktoriserad revisor Två ombud per elevkår som var medlemmar i Sveriges Elevkårer per 15/06/30 vars medlemskap godkändes av styrelsen 15/08/15 Två ombud per elevkår som inte var medlemmar per 15/06/30 Nominerade kandidater (i valärenden) Mötespresidiet Särskilt inbjudna gäster Generalsekreteraren Övriga medarbetare (OBS! endast närvarorätt) Hur man gör sin röst hörd i plenum Alla som enligt denna arbetsordning har yttranderätt kan begära ordet, och därmed hamna på talarlistan, genom att sträcka upp sitt talarkort. Kortet ska hållas uppsträckt till dess att mötespresidiet nickat till dig eller du ser ditt talarnummer på projektorduken. All debatt sker från talarstolen. Talartidsbegränsning Varje debatt inleds med att styrelsen eller motionären föredrar sitt förslag. Därefter är debatten öppen för alla med yttranderätt. Den som talar för första gången i en debatt har förtur framför den som talat sedan tidigare. Det finns olika tidsbegränsningar för olika typer av inlägg: Föredragande av motion/proposition 5 min Förstagångstalare 3 min Andragångstalare 2 min Pläderingar vid personval 2 min Rösträtt Elevkårer som var medlemmar innan 15/06/30 vars medlemskap godkändes av styrelsen 15/08/15 har rösträtt på årsmötet. Alla elevkårer som har rösträtt har en inloggning till VoteIt som primärt används vid omröstning, samt ett röstkort som används vid behov. Förslagsrätt Dessa har förslagsrätt under årsmötet: Ombuden för medlemmarna (detta gäller alla medlemmar oaktat när medlemskapet slöts) Styrelsen Valberedningen Revisorerna Mötespresidiet (endast förslagsrätt i ordningsfrågor) Hur man inkommer med ett förslag Alla förslag lämnas till mötesordförande via VoteIt under pågående förhandling. För att ett förslag ska behandlas måste det inkomma innan det att mötet börjar diskutera frågan. Det sistnämnda gäller dock inte förslag i ordningsfrågor Hur omröstningar går till Utgångspunkten är att all omröstning sker genom acklamation, det vill säga ja-rap. Mötespresidiet bedömer vilket förslag som får flest röster. Om något röstberättigat ombud begär det så sker omröstningen genom votering, det vill säga att ombuden håller upp sitt röstkort i luften. Mötespresidiet bedömer vilket förslag som får flest röster Om något röstberättigat ombud begär det så sker omröstningen genom rösträkning, det vill säga att ombuden lämnar in sin röst via VoteIt. Systemet räknar sedan rösterna. Om något röstberättigat ombud begär det så sker omröstningen genom sluten omröstning. Detta innebär att ombuden lämnar in sin röst via VoteIt men att röster inte går att härleda till de enskilda ombuden. Om 1/6 av ombuden begär det så genomförs en protokollomröstning. Det innebär att varje enskild röst nedtecknas i protokollet. Styrelsens förslag är alltid huvudproposition i samtliga omröstningar. Hur valen går till Bara nominerade kandidater kan väljas av årsmötet. Alla val sker genom acklamation om det inte finns fler kandidater än platser som ska tillsättas, då används sluten omröstning. Reservation En reservation är ett meddelande om att man inte håller med om ett beslut som årsmötet har fattat och att man därmed vill föra detta meddelande till protokollet. En reservation måste lämnas in skriftligt till mötespresidiet innan årsmötet är slut och ska läsas upp under pågående förhandling. En reservation ska även noteras i protokollet. Replik Om någon som innehar yttranderätt anser sig felaktigt citerad eller vara utsatt för ett personligt påhopp kan replik begäras. Replik beviljas av mötespresidiet och bryter talarlistan. Ordningsfråga Ordningsfrågor rör formerna för mötet, exempelvis ajournering eller beslut om streck i debatten. Ordningsfrågor lämnas in till mötespresidiet och bryter talarlistan. Streck i debatten Om debatten behöver avslutas kan någon begära streck i debatten, och då röstar kongressen om debatten ska fortsätta eller inte. Om kongressen beslutar om streck i debatten får alla som vill en chans att sätta upp sig på talarlistan- Sedan lottas talarlistan och debatten fortsätter När det sista talaren är klar går kongressen till beslut

16 Föregående år Verksamhetsberättelse 14/

17 Årsmötet föreslås besluta att lägga verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret till handlingarna Verksamhet Styrelsen Styrelsen för Sveriges Elevkårer har under verksamhetsåret utgjorts av tolv ledamöter från olika delar av landet samt olika elevkårer. Ordförande Emil Gustavsson, 22 år från Elevkåren på De la Gardiegymnasiet, Lidköping Vice Ordförande Helena Frieberg, 23 år från Elevkåren Katedral, Uppsala Andra vice ordförande Lina Hultqvist, 21 år från Elevkåren vid Mönsteråsgymnasiet, Mönsterås Ledamöter Erik Kochbati, 18 år från Hulebäcks Elevkår, Mölnlycke Jennifer Cardell, 20 år från Fokungaskolans Fria Elevkår, Linköping Joel Furvik, 21 år från Ingrid Segersteds elevkår, Göteborg Karolina Berntsson, 24 år från Schillerskas Elevkår, Göteborg Katja Holböll, 19 år från Den Fria Elevkåren vid Malmö Borgarskola, Malmö Max Holm, 18 år från Elevkåren Katedral, Uppsala Olivia Gyllenhammar, 17 år från Elevkåren Rosendal, Uppsala Richard Pettersson, 19 år från Hvitfeldtska Elevkår, Göteborg Suppleant Richard Leijon, 19 år från Kulturama Gymnasiums Elevkår Genomförda styrelsemöten december 2014 på Sveriges Elevkårers huvudkontor i Hägersten 11 ledamöter, generalsekreteraren, valberedningens ordförande samt den då tillträdande styrelsen närvarade. 1-2 februari 2015 på Radison Blue Royal Wiking, Stockholm 12 ledamöter, generalsekreteraren, valberedningens ordförande och samtliga lekmannarevisorer närvarade. 2-3 maj 2015 på Sveriges Elevkårers huvudkontor i Hägersten 11 ledamöter, generalsekreteraren, valberedningens ordförande och 1 lekmannarevisor närvarade. 27 juni 2015 på Sveriges Elevkårers huvudkontor i Hägersten 10 ledamöter, generalsekreteraren, valberedningens ordförande och 1 lekmannarevisor närvarade augusti 2015 på Sveriges Elevkårers huvudkontor i Hägersten 11 ledamöter, generalsekreteraren och 1 ledamot från valberedningen närvarade. 21 september 2015 via telefon 9 ledamöter närvarade 11 oktober 2015 på Sveriges Elevkårers huvudkontor i Hägersten 11 ledamöter, generalsekreteraren och valberedningens ordförande närvarade. 25 oktober 2015 via telefon 10 ledamöter närvarade Genomförda styrelsemöten Drygt en månad efter varje utgånget kvartal lämnar generalsekreteraren en rapport till styrelsen om hur kvartalet varit för organisationen. Styrelsen granskar hela rapporten och därefter görs den tillgänglig för alla medlemmar samt andra intressenter. Kvartalsrapporten innehåller alla de viktiga händelser organisationen varit med om, hur det går med måluppfyllelsen samt hur väl organisationen håller sig inom fastställd budget. Genomgående i hela rapporten görs kommentarer på hur det går för organisationen av såväl styrelse och generalsekreterare som ledningschefer. Strategi 2020 Första året på organisationens femåriga strategi har snart nått sitt slut. Strategin innehåller mål inom sex strategiska områden som tillsammans ska säkerställa tillväxten av elevrörelsen och att fler gymnasieelever nås av en mer givande skoltid. Under året har flertalet handlingsplaner jobbats fram och implementerats i organisationen. Det har varit alltifrån att uppdatera strukturen utefter vilken styrelsen sätter mål, arbeta fram nya aktivitetsområden för elevkårerna samt utveckla organisationens HR-arbete. Media När denna verksamhetsberättelse skrivs har tre kvartal passerat. Under den perioden har Sveriges Elevkårer skrivits om i totalt 216 gånger i traditionell webbmedia och 513 nyheter har handlat om elevkår. Det är i samma nivå som under föregående verksamhetsår. Vi har deltagit i både nationella dagstidningar, debatter och radio. Elevkår har nämnts 7866 gånger i sociala medier efter tre kvartal. Jämfört med förra verksamhetsåret är det en sänkning med 12 %. På lång sikt ska dessa siffror öka för att bidra till en ökad kännedom om och stärka varumärket elevkår. Nationellt påverkansarbete Sveriges Elevkårer jobbar ständigt, utifrån vår syftesparagraf, med att företräda elevkårernas intressen gentemot nationella beslutsfattare. Ståndpunkterna hämtas ifrån det medlemsbeslutna Förutsättningsprogrammet för fri och självständig organisering, samt rapporter och undersökningar vi gjort. Detta verksamhetsår har präglats av att anpassa oss till det politiska klimat som råder samt knyta nya kontakter eftersom det blev ett regeringsskifte förra hösten samt att vi fick en ny ordförande i årsskiftet. Vi har under verksamhetsåret bland annat haft möten med: Utbildningsdepartementet Riksdagens utbildningsutskott Skolkommissionen Skolverket Skolinspektionen Sveriges Kommuner och Landsting Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Sveriges Skolledarförbund Partipolitiska ungdomsförbund Vi har utöver de fysiska mötena även skrivit remissvar på relevanta utredningar samt suttit med i ett antal referensgrupper till statliga utredningar som bereder förslag till riksdag och regering. Vi har även släppt en rapport tillsammans med Lärarnas Riksförbund där vi ställt frågor om gymnasieskolan i allmänhet och studiemotivation i synnerhet. Rapporten släpptes under Almedalsveckan i Visby, där vi också arrangerade en utfrågning med samtliga riksdagspartiers skolpolitiska talespersoner och deltog i flertal paneler. Som vanligt när vi representerar organisationen lyfte vi också frågor som rör elevers organisering. Elevera Under verksamhetsåret har Sveriges Elevkårer återupptagit verksamheten i Kårprofil AB under varumärket Elevera. Syftet med uppstarten var initialt att förändra marknaden för studentmössor till det bättre. Detta är fortfarande ett av de viktigaste ändamålen med Elevera men under året har företagets produktutbud även breddats. I skrivande stund erbjuder företaget även T-shirts och tygpåsar. Idén är att erbjuda sådana produkter som gymnasieelever redan köper i dagsläget men att flytta vinsten som dessa produkter genererar till elevrörelsen. Detta görs genom att varje köp ger provision till elevkårerna på respektive skola men också genom att vinsten i Elevera går vidare till att stärka elevrörelsen genom att öka Sveriges Elevkårers intäkter. Internationella utskottet Årsmötet 2013 gav styrelsen i uppdrag att inrätta ett internationellt utskott. Tanken med utskottet var att det skulle främja och möjliggöra elevkårers internationella engagemang. Under verksamhetsåret har det internationella utskottet påbörjat arbetet med att ta fram ett material. Tanken är att materialet, som ska vara färdigt under våren 2016, ska innehålla tips för hur elevkårerna i Sverige kan engagera sig internationellt. Dessutom har det internationella utskottet representerat organisationen vid träffar med våra nordiska systerorganisationer. Planerade styrelsemöten 31 oktober - 1 november 2015 på Sveriges Elevkårers huvudkontor i Hägersten 32 33

18 Uppföljning av Medarbetare kongressbeslut Under kongress14 beslutade medlemmarna om ett antal propositioner som gav styrelsen två tydliga uppdrag. Här rapporterar styrelsen hur vi har jobbat med besluten. Förutsättningsprogrammet Kongressen 2014 fattade beslut om ett förutsättningsprogram för fri och självständig organisering av Sveriges elever. Under året har de politiska uppmaningarna från programmet drivits fram av styrelsen, primärt genom dess ordförande som har ansvar för det politiska arbetet. Parallellt med detta har styrelsen arbetat med att kartlägga hur förutsättningarna ser ut för elevkårerna runtom i landet. Denna kartläggning ska vidare ligga till grund för hur Sveriges Elevkårer långsiktigt ska arbeta med att skapa de förutsättningar som återfinns i programmet. Styrelsen kommer under kommande verksamhetsår att befästa denna strategi. Ombudsperson 2012 inrättade kongressen ett antal förmåner som ska ges till medlemmarna i Sveriges Elevkårer. På kongressen 2014 fattade medlemmarna beslut om att lägga till ytterligare en medlemsförmån; Ombudsperson. Under året har styrelsen fattat beslut om ett hanteringssystem som gör det möjligt för medlemmarna att använda sig av Sveriges Elevkårer då de är i konflikt med tredje part. Efter implementering av hanteringssystem har fokus legat på att öka kännedomen bland medlemmarna om förmånen eftersom den är så pass ny. Enligt kvartalsenkäten för kvartal 2 var 71% av medlemmarna medvetna om förmånen. Sveriges Elevkårer har, när denna verksamhetsberättelse skrivs, totalt 36 personer som jobbar för organisationen. De har under året funnits utspridda i 10 städer runt om i landet, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Våra kontor finns i 10 städer runt om i landet: Sundsvall, Uppsala, Stockholm, Karlstad, Linköping, Göteborg, Kalmar, Helsingborg, Kristianstad och Malmö. Under verksamhetsåret har dessa personer arbetat för organisationen: Medarbetare som jobbar nu Agnes Skyman, verksamhetsutvecklare Aleese Rydlund, verksamhetsutvecklare Alexander Lucas Ljungqvist, regionchef Alexandra Stenlund, verksamhetsutvecklare Angelo da Silveira, säljare Axel Tjäder Berggren, verksamhetsutvecklare Christoffer Linnér, regionchef Dina Otterli, regionchef Ebba Grape, verksamhetsutvecklare Elina Stigengård, verksamhetsutvecklare Elsa Risby, verksamhetsutvecklare Emil Samuelsson, verksamhetsutvecklare Erika Wideqvist, personalchef Frida Ågrup, verksamhetsutvecklare Hannes Psajd, verksamhetsutvecklare Henrietta Cahn, verksamhetsutvecklare Izabell Zaza, projektassistent Jack Strömer, kreatör Jacob Hellke, verksamhetsutvecklare Johan Sandblom Widerman, verksamhetsutvecklare Johanna Andersson, verksamhetsutvecklare Jonas Larsson, ekonomichef Jill Johansson Vennelin, projektledare Kristoffer Ruckemann, kommunikationschef Lina Thunberg, regionchef Linn Svansbo, operativ chef Maja Sundkvist Kräutner, turnéassistent Marcus Nilsson, verksamhetsutvecklare Matilda Pettersson, verksamhetsutvecklare Mattis Lilja, verksamhetsutvecklare Max Karlsson, verksamhetsutvecklare Mikael Lundström, generalsekreterare Oliver Björklund, verksamhetsutvecklare Sebastian Krantz, IT-ansvarig Simon Sjögren, kontorsansvarig Torbjörn Averås Skorup, verksamhetsutvecklare 34 35

19 Medlemmar Medarbetare som är tjänstlediga Frida Åsbrink, verksamhetsutvecklare Marie Widerberg, administrativ chef Ofelia Daun, regionchef Sofia Hovnert, verksamhetsutvecklare Victor Johansson, verksamhetsutvecklare Medarbetare som slutat Amelia G Westerberg, receptionist Anna Maria Karlsson, verksamhetsutvecklare Axel Edlund, regionchef Berfin Eken, verksamhetsutvecklare Caroline Knutsson, verksamhetsutvecklare Elias Collin, verksamhetsutvecklare Freja Hedman, verksamhetsutveckare Hanna Bergman, verksamhetsutvecklare Hedda Tingskog, verksamhetsutvecklare Iris Nilsson, receptionist Jini Christoffersson, projektassistent Jacob Danielsson, verksamhetsutvecklare John Gustafsson, informationssekreterare Jonas Lindeberg, informationssekreterare Josefin Liv, turnéassistent Julia Örtegren, verksamhetsutvecklare Klara Nilsson, Personalchef Lovisa Birath, verksamhetsutvecklare Lucas Nilsson, projektledare Madeleine Liljedal, kontorsansvarig Malin Alfredsson, verksamhetsutvecklare Malin Zakrisson, verksamhetsutvecklare Matilda Yvede, regionchef Oskar Kindberg, verksamhetsutvecklare Pehr Ekdahl, verksamhetsutvecklare Philip Österbo, regionchef Ronja Sannasdotter, verksamhetsutvecklare Samuel Fernmo, projektledare Signe Gry, verksamhetsutvecklare Vi började 2015 med 343 medlemsorganisationer som ansökt om medlemskap för året. De organiserade ungefär elever, utspridda i alla Sveriges 21 län. Under verksamhetsåret har 17 elevkårer ansökt om nytt medlemskap. En lista på alla medlemmar finns som bilaga. Medlemsförmåner På kongressen 2012 fattade medlemmarna beslut om fyra medlemsförmåner och 2014 tillkom en. Här nedan följer en redogörelse för hur medlemsorganisationerna fått ta del av dem. Support Som medlem i Sveriges Elevkårer har medlemsorganisationerna rätt till support från oss. Den tillhandahålls främst genom våra anställda verksamhetsutvecklare. De träffar elevkårerna fysiskt, men ger även support via mail, telefon och sociala medier. Stöttningen verksamhetsutvecklarna ger är både utifrån elevkårens specifika behov men också mer allmänt såsom projektledning och hur elevkårerna kan hålla årsmöten. Material Förutom support och utbildning tillhandahåller Sveriges Elevkårer även en del material. De syftar till att bygga och utveckla elevkårernas kunskapsgrund. Nivån på materialet är varierande, där elevkårernas företrädare kan börja på en grundläggande nivå och sedan ta till sig fördjupande material. Det grundläggande materialet finns att ladda ner på vår hemsida. Det mer fördjupande materialet finns att köpa genom Elevrörelsens förlag, Där finns även en mer utförlig lista på tryckt material som vi erbjuder. Visst tryckt material delar vi även ut gratis till våra medlemmar. Vår senast bok, Varför finns det inga svenska high school-filmer?, handlar om vår historia och elevrörelsens framväxt. Ekonomiskt stöd De medlemmar som uppfyllt kraven för ekonomiskt stöd har fått det. Det innebär de medlemmar som skickat in korrekta kontobevis har fått ekonomiskt stöd utifrån parametrarna i servicemodellen. Den totala summan år 2015 var kr fram tills verksamhetsberättelsens författande. Utbildning Sveriges Elevkårers medlemmar erbjuds även utbildningar. Syftet med utbildningarna är att ge elevkårerna, både dess medlemmar och dess företrädare, verktyg och inspiration att utveckla både verksamheter och deras organisation. Organisationen erbjuder flera utbildningar till elevkårernas styrelse. Bland annat just en styrelseutbildning eller inom exempelvis ekonomi, projektledning, marknadsföring och kommunikation. Vi erbjuder också en heldag kallad Inspiration. Tanken är att elevkårerna då ska träffa föreläsare de vanligtvis inte stöter på i deras dagliga arbete. Inspiration sker dock bara på ett antal platser i Sverige, de har ett max antal platser och till dem är det först till kvarn som gäller. Årets största utbildning och mötesplats är Upptakt. Det är ett nationellt arrangemang som sker på våren. I år hölls Upptakt på Högskolan i Jönköping och 343 deltagare från 103 elevkårer var på plats. Temat på årets Upptakt var elevkårernas aktivitetsområden event, service, lobbying och bildning. Genom seminarium och workshops fick medlemmarna ny kunskap inom dessa områden som de kan använda i sin verksamhet. Bland de som talade fanns bland annat Camilla Waltersson Grönvall, Nils von Heijne och Gustav Fridolin, som skickade en hälsning via videolänk. Andra gäster var Petrina Solange, Fatime Nedzipovska och Mattias Hjelm. Till sist har drygt 50 elevkårsaktiva med ledande positioner i sina organisationer genomgått en ledarskapsutbildning i samarbete med Raoul Wallenberg Academy. Ombudsperson Kongressen 2014 beslutade att lägga till ytterligare en medlemsförmån ombudsperson. Under året har ett system inrättats internt för att organisationen ska kunna tillgodose medlemmarnas behov att bli företrädda vid konflikt med tredje part. Dessutom har vi verkat för att sprida kännedomen om medlemsförmånen. Enligt kvartalsenkäten för kvartal 2 var 71% av medlemmarna medvetna om förmånen

20 Sex principer Medlemslista Kongressen 2012 fattade beslut om sex principer för Sveriges Elevkårer samt tio principer för elevkårerna i Sverige. Det är principer som ska genomsyra såväl Sveriges Elevkårers som elevkårernas arbete. Att göra avsteg från principerna innebär att gå emot det som elevrörelsen kommit överens om. De sex principerna för Sveriges Elevkårer är: demokrati, långsiktighet, medlemsfokus, sammanhållning, tillgänglighet och öppenhet, De tio principerna för elevkårerna i Sverige är: bredd, balans, demokrati, ekonomisk hållbarhet, engagemang, frivillighet, jämlikhet, självständighet, tillgänglighet och universalism. Nedan följer en kort redogörelse för hur Sveriges Elevkårer har arbetat med våra sex principer. Medlemsfokus Sveriges Elevkårer utformar sina mål, strategier och verksamheter utifrån medlemmarnas beslut och behov. Utgångspunkten för alla de beslut som styrelsen fattar är att de ska gynna våra medlemmar. Eftersom vi är en medlemsstyrd organisation handlar det framförallt om att göra verklighet av de viljeyttringar som medlemmarna enats kring på årsmöte eller kongress. I vår vardagliga verksamhet sätter Sveriges Elevkårer ständigt medlemmarna i fokus. Ett sätt är exempelvis genom att vi kontinuerligt tar in information om hur elevkårerna uppfattar sitt medlemskap allt för att utveckla våra medlemsförmåner än mer. Demokrati Sveriges Elevkårer styrs genom av medlemmarna fastställda styrdokument och den av kongressen valda styrelsen. De viktigaste besluten fattas alltid av kongress och årsmöte. Under året har vi arbetat med att implementera de beslut som kongressen 2014 fattade. I en organisation som vår, med stor omsättning av anställda, förtroendevalda och aktiva är det viktigt att det ständigt finns en diskussion om de av medlemmarna beslutade styrdokument. Det handlar om att vi fattar beslut och genomför verksamhet som går i riktning mot visionen, faller inom ramen för vårt syfte samt genomsyras av våra principer. Tillgänglighet Sveriges Elevkårer upprätthåller en god relation med sina medlemmar och gör sig tillgänglig för dem i deras vardag. Under året har styrelsen funnits närvarande vid de mötesplatser som har samlat en större skara medlemmar. Relationen mellan styrelsen och medlemmarna syftar både till ge styrelsen möjlighet att lyssna in medlemmarnas åsikter samt att medlemmarna ska känna att styrelsen finns tillgängliga för dem. I medlemmarnas vardagliga arbete finns våra verksamhetsutvecklare tillgängliga. Öppenhet Sveriges Elevkårer redovisar regelbundet sin verksamhet och sina ekonomiska förhållanden för medlemmarna på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Styrelsen släpper varje kvartal en kvartalsrapport som redovisar hur verksamheten och ekonomin gått under det gångna kvartalet. Efter varje styrelsemöte finns även en protokollsammanfattning tillgänglig och för den medlem som begär det går även beslutsprotokollet att få ut. Meningen med denna redovisning är att medlemmarna löpande ska kunna följa hur organisationen förvaltas. Dessutom finns styrelsen tillgänglig för frågor från medlemmarna som rör förvaltningen av organisationen. Sammahållning Enbart om alla medlemsorganisationer sluter upp bakom visionen kan den uppnås. Sveriges Elevkårer uppmuntrar därför medlemmarna att utvecklas i enlighet med organisationens vision och principer. Såväl vår kommunikation som våra utbildningar har fokuserat på att stärka uppslutningen bakom visionen och värna gemenskapen i Sveriges Elevkårer. En betydande del av detta arbete är också våra mötesplatser där Upptakt15 och Inspiration varit de viktigaste. Under dessa träffar har vi samlat elevrörelsen och skapat en stark känsla av gemenskap. Långsiktighet Sveriges Elevkårer planerar sin verksamhet på lång sikt, för att nå den vision som är fastställd av medlemmarna. Under verksamhetsåret har styrelsen fattat de sista besluten för att göra Strategi 2020 komplett. Det innebär att organisationen nu har en tydlig riktning för hur den ska utvecklas under de kommande fem åren. Dessutom har styrelsen fortsatt att satsa på varumärket Elevera ett sätt för att långsiktigt kunna stärka finansieringen av organisationen. ABBE ABSOLUTPLUS af Chapman Akademi Båstad Gymnasiums Elevkår ALE Allékåren Allvar Gullstrands elevkår Almåskåren Alströmergymnasiets elevkår senaten Angereds Elevkår Apelryds Elevkår Aranäskåren Arlandas Elevkår Bergagymnasiets Elevkår Berzans Elevkår Birgittaskolans Elevkår Björko Elevkår Blackebergs Elevkår Borgar Borgis elevkår Bromma Gymnasiums Elevkår Bryggeriets Gymnasiums Elevkår Bräckebygg elevkår C4 Elevkår Carl Adolph Agardhs Elevkår Carlforsskas Elevkår Celsiusskolans elevkår Culturas Elevkår Cultus elevråd Cybergymnasiets elevkår DAGYs Elevkår Dahlandergymnasiets elevråd DBGY Elevkår Borås DBGY Halmstad Didaktus Elevkår Liljeholmen DLG Donnergymnasiets Elevkår Dragonskolans Elevkår Drottning Blankas Elevkår Göteborg Ehrensvärdskas Elevkår Einar Hansens elevkår Ekbackeskolans Elevråd Ekebys Elevkår Elevföreningen JENSEN Gymnasium Borås Elevkåren af ProCivitas Elevkåren Akademi Elevkåren Duveholm och KTC Elevkåren Katedral Elevkåren Katedralskolan Elevkåren Lugnetgymnasiet Elevkåren på Blekinges naturbruks- gymnasiet Elevkåren Rosendal Elevkåren Theta Elevkåren THG Elevkåren vid ABB industrigymnasium Elevkåren vid Bladins Elevkåren vid Campeon Frigymnasium Elevkåren vid Jenny Nyströmsskolan Elevkåren vid Lars Kaggskolan Elevkåren vid Mönsteråsgymnasiet Elevkåren vid Nicolai Elevkåren vid Procivitas i Helsingborg Elevkåren vid Rytmus Elevkåren vid Rönnowska Elevkåren vid Universitetholmens gymnasium Elevkåren vid Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm Elevkåren vid Växjö Katedralskola Elevkåren vid Österänggymnasiet Elevkåren vid Östra Real Elevplenum vid Procivitas i Växjö Elevrådet Eksjö Gymnasium Elevrådet Falkenbergs gymnasieskola Elevrådet HALIB Elevrådet på ABB Industrigymnasium Ludvika Elevrådet på Ingelstorpgymnasiet Elevrådet på Kunskapsgymnasiet Norrköping Elevrådet på Sunnerbogymnasiet Elofkåren Enskilda gymnasiets elevkår Enskilda Kåren Nyköping Ester Mosessons Elevkår Europakåren EVV Facettens Elevkår FEK FGE Filbornas Elevkår Folkungaskolans Fria Elevkår Framtida elevkår Franska skolans Elevkår Fria Läroverken i Norrköpings Elevkår Fyrisskolans elevkår Fågelviks elevkår Globala gymnasiets elevkår Grennaskolans Elevkår GTI:s Elevråd Gudlav Bilderskolans elevråd Gullviva Gymnasiums Fria Elevkår Gunillakåren Hagagymnasiets Elevråd Hagagymnasiets elevråd Haganässkolans elevkår Hagströmska Elevkår Hagströmskas elevkår Hardkåren Hedbergskas elevkår Helixgymnasiets elevråd Hermods Elevkår Hermods Elevkår - Göteborg Hermods Elevkår Malmö Himmelkåren HTS elevkår Huddinge gymnasiets Elevkår Hulebäcks Elevkår Humanus elevkår Hvitfeldtska elevkår IGUEK IHGR STUN IKE Ingelstads gymnasium elevråd 38 39

21 Ingrid Segerstedts Elevkår INIT Elevkår ITG Elevkår IT-Gymnasiet Uppsalas elevkår Jacobsskolans Elevkår JB gymnasiet Skellefteå elevråd JB uppsala elevråd Jensen gymnasium Uppsalas Elevkår Jensen Gymnasium Västerås Elevkår Jensen Örebro Elevkår Jensen Gymnasium Västra Elevkår Jensens Elevkår Jällas Elevkår Karlbergs Elevkår Karlfeldts elevkår Karolinska Läroverkets Elevkår Katedralskolans Elevkår Katedralskolans fristående elevkår Kattegattkåren Kavelbro elevkår KCM Elevråd KGK Elevkår KGLE KGVE KKF Klara södras elevkår Klaras Elevkår Klippans Elevkår KPGs elevkår Kristinegymnasiets elevkår Kristofferskolans Elevkår KSKÅREN Kullagymnasiets elevkår Kulturama Gymnasiums Elevkår Kungsholmens Gymnasiums Elevkår Kungshögaskolans Elevråd kungsmadskolan elevkår Kungstensgymnasiets Elevkår Kunskapsgymnasiet elevkår Kunskapsgymnasiet Globens Elevkår Kunskapsgymnasiet Göteborgs Elevkår Kunskapsgymnasiets Elevkår Uppsala Kärrtorps elevkår Lars-Erik Larsson Gymnasiets Elevkår LBS Elevkår LBS Elevråd Kungsbacka LBS Kristianstads elevkår Leksands gymnasiums elevråd Lerums Gymnasiums Elevråd LFTG kåren Lidingös Elevkår Lindeskolans Elevkår Linnékåren LM Engströms Elevkår Malmö Latins Elevkår Malmö Praktiskas Elevkår Marks Elevkår MediaGymnasiets Elevkår MHEK Midgårds Elevkår Mikael Elias Elevkår Mikael Elias Elevkår Millners elevkår MLE Mount High Elevkår MTU s Elevkår Munkkåren Mågs elevkår Nacka gymnasiums elevkår NFU Elevråd Nils Ericsons Elevkår Nils Holgerssons elevkår Nolaskolans Elevråd nordenbergsskolans elevråd Norra Reals Elevkår NT-Gymnasiets Elevkår NTI elevkår NTI Gymnasiet Stockholm Elevkår Nyströmskas Elevkår Nösnäs Elevkår Olympias Elevkår Oscarskåren P.R.I.M.E.S.T Elevråd Parkgymnasiets elevkår Parkskolans Elevkår Pauliskolans Elevkår Peabskolans elevkår Per Brahegymnasiet Platengymnasiets Elevkår Plusgymnasiet Malmös Elevkår Polhems elevkår Polhemskåren Polhemsskolans Elevkår Praktiska Dreamkår Praktiska elevkår Psyket Realgymnasiet Lunds Elevkår Risbergska skolans Elevråd Rodengymnasiets Elevkår Rudbecks elevkår Rymds Elevkår Ryssby Fria Elevkår Rönnes elevkår S:t Petri elevkår S:ta Ragnhilds Elevkår Sanda Elevkår Sandvikens Elevkår Schillerskas elevkår Sigrid Rudebecks Elevkår Sjödals Elevkår Sjökåren Sjölins Elevkår Sjölins Elevkår Södermalm Skanska Hard-kår Skrapans Elevkår Skvadersekten SMV Tyska Skolan Smålandsgymnasiets elevkår Solbergas Elevkår Solna Gymnasiums Elevkår Soltorgs Elevråd Sportgymnasiets Elevkår Spånga Gymnasiums Elevkår SRG-Svedalas elevråd SSG Elevkår Staffangymnasiets Elevkår STage4you Elevkår Stagneliusskolans elevkår Stiernhööksgymnasiets elevkår Stjerneskolans Elevkår Strömmaskolans elevkår Sturekåren Sunds Elevkår SÄG:s Elevkår Söderports elevkår Södra Latins Elevkår Taseruds Elevkår TBS Karlstad Elevkår TBS Malmö Elevkår TBS uppsala elevkår TEEO Teknikums elevkår Teknis Teknis Elevkår TG Elevkår The Core The IB Student Union The Student Council of International School of Stockholm The Student Union of IEGS Thorén Business School Linköpings Elevkår Tibbles elevkår Tingvallas Elevkår TIS Elevkår TIS Göteborgs Elevkår Torsbergsgymnasiets elevråd Tranemo Gymnasieskolas Elevråd TSE Tullinge gymnasium elevkår Tycho Brahes Elevkår Tyresö Gymnasiums Elevkår Törnfisch Elevkår UBC Elevkår UBGS elevkår UIG Elevkår Ullvikåren Uppvidinge elevkår UWS Elevkår Valhalls Elevkår Vasagymnasiets Elevkår Wendela Hebbegymnasiets elevkår Wendesgymnasiets elevkår Westerlundskas Elevkår Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplans Elevkår Viktor Rydberg Odenplans Elevkår Wilhelm Haglunds Elevråd Vipans elevkår Voxnadalens gymnasiums elevråd Värmdö Gymnasiums Elevkår Västerhöjds Elevkår Västermalms elevkår Växjö Fria Fordonsgymnasium växjö frias elevkår Växjö Praktiska Yrkesgymnasiets Elevkår Ådalsskolans Elevkår Ållebergsgymnasiets Elevkår Åva elevråd Älvstrandsgymnasiets Elevkår ÖEG Öknaskolans Elevråd Ölands gymnasiums elevkår Önnestadsgymnasiets Elevråd ÖPEK Österlengymnasiets Elevkår Östersunds gymnasieskolas elevrådsorganisation Östrabo elevkår Östras elevkår 40 41

22 Årsmötet föreslås besluta att lägga verksamhetsberättelsen för verksam hetsåret till handlingarna 42 43

23 44 45

24 46 47

25 48 49

26 50 51

27 52 53

28 Ihop med finansmarknadsminister Per Bolund (Mp) var två medlemmar inbjudna för att ringa in Stockholmsbörsen under Global Money Week, som uppmärksammade privatekonomi för unga. Tycho Brahes Elevkår säljer pingisracket till sina medlemmar, bland annat för spel i det stora elevkårsrummet. Ekonomi Vi öppnar året med starka ekonomiska resultat och positivt kassaflöde. Vilket delvis beror på IT satsningar som har blivit billigare än budgeterat och delvis på att de stora nationella bidragen har betalats ut. Vi har gjort flera IT-satsningar i börjar av året, bland annat implementering av ett HR-system och utveckling av medlemssystemet Ebas. Dessa har blivit billigare än budgeterat. Vi har fått våra nationella bidrag från MUCF och Skolverket under början av året, vilket är de främsta anledningarna till vårt positiva kassaflöde och höga likviditet. Andra bidragande faktorer är att vi ännu inte har gjort vissa planerade likvidöverföringar till fasträntekonton samt att vi har hållit kostnaderna nere inom flera delar av verksamheten. Ekonomin ser stark ut för det kommande året och vi projicerar ett positivt ekonomiskt resultat vid årets slut. Vi står dock inför vissa ekonomiska utmaningar. Till exempel så kommer ökningen av sociala avgifter för anställda under 26 år att slå hårt mot oss. Ekonomi från Q1 Försäljning Q2 Q3 Q4 Q1 Försäljning av utbildningar, föreläsningar och workshops till kommuner, skolor och andra parter. Inkluderar även turnéer och försäljning av monterplatser till organisationer och företag på våra arrangemang. Balansräkning Ing. Balans Utfall Utg. Balans Tillgångar Tecknat men ej inbetalt kapital Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar S:a Tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder S:a Eget kapital och skulder Beräknat resultat Kassaflöde Resultaträkning Budget Utfall Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning S:a Rörelsens intäkter och lagerförändringar Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter 0 0 Övriga externa kostnader Personalkostnader S:a Rörelsens kostnader inkl. råvaror Avskrivningar Avskrivningar S:a Avskrivningar Resultat från finansiella investeringar Övr. ränteintäkter och likn. resultatposter 0 38 Räntekostnader och likn. resultatposter S:a Resultat från finansiella investeringar Beräknat resultat Januari Februari Mars Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Likvida medel vid periodens början Inbetalningar Utbetalningar Likvida medel vid periodens slut

29 Ekonomi från Q2 Försäljning Balansräkning Resultaträkning Budget Utfall Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning S:a Rörelsens intäkter och lagerförändringar Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter 0 0 Övriga externa kostnader Personalkostnader S:a Rörelsens kostnader inkl. råvaror Avskrivningar Avskrivningar S:a Avskrivningar Resultat från finansiella investeringar Q3 Q4 Q1 Q2 Övr. ränteintäkter och likn. resultatposter 0 38 Räntekostnader och likn. resultatposter Försäljning av av utbildningar, föreläsningar föreläsningar och till workshops kommuner, till skolor kommuner, och andra S:a Resultat från finansiella investeringar och workshops parter. Inkluderar även turnéer och försäljning skolor och andra parter. Inkluderar av monterplatser till organisationer och företag även turnéer på våra arrangemang. och försäljning av monterplatser till organisationer och Beräknat resultat företag på våra arrangemang. Ing. Balans Utfall Utg. Balans Tillgångar Tecknat men ej inbetalt kapital Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar S:a Tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder S:a Eget kapital och skulder Ekonomi från Q3 Försäljning Q4 Q1 Q2 Q3 Försäljning av utbildningar, föreläsningar och workshops till kommuner, skolor och andra parter. Inkluderar även turnéer och försäljning av monterplatser till organisationer och företag på våra arrangemang. Balansräkning Resultaträkning Budget Utfall Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning S:a Rörelsens intäkter och lagerförändringar Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter 0 0 Övriga externa kostnader Personalkostnader S:a Rörelsens kostnader inkl. råvaror Avskrivningar Avskrivningar S:a Avskrivningar Resultat från finansiella investeringar Övr. ränteintäkter och likn. resultatposter 0 46 Räntekostnader och likn. resultatposter S:a Resultat från finansiella investeringar Beräknat resultat Ing. Balans Utfall Utg. Balans Tillgångar Tecknat men ej inbetalt kapital Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar S:a Tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder S:a Eget kapital och skulder Beräknat resultat Beräknat resultat Kassaflöde Januari Februari Mars Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Likvida medel vid periodens början Inbetalningar Utbetalningar Likvida medel vid periodens slut Kassaflöde Juli Augusti September Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Likvida medel vid periodens början Inbetalningar Utbetalningar Likvida medel vid periodens slut

30 Revisionsberättelse Sveriges Elevkårer, verksamhetsåret Enligt stadgan är revisorernas uppgift att ha insyn i Sveriges Elevkårers räkenskaper, verksamhet och bokslut samt att avlämna en revisionsberättelse till organisationens medlemmar. I revisionsberättelsen ska revisorerna beskriva hur revisionen genomförts, och i de eventuella fall då styrelsens beslut inte överensstämmer med kongressens, årsmötets beslut eller organisationens stadgar, påvisa det för kongressen eller årsmötet. Revisorerna ska också i de eventuella fall då organisationen grovt missköts i annat avseende, påvisa detta i revisionsberättelsen och uttala sig om huruvida styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet eller inte. Denna revisionsberättelse avhandlar den revision som genomförts av de undertecknade lekmannarevisorerna. Revision berör huvudsakligen verksamheten samt styrelsens följsamhet till stadgar, övriga styrdokument, samt tidigare beslut fattade av kongress och årsmöte. Organisationens ekonomiska förvaltning har granskats av den auktoriserade revisorn, varför denna inte berörs närmare i denna revisionsberättelse Tillvägagångssätt för revision Revision har skett löpande under verksamhetsåret, primärt genom granskning av styrelsens protokoll, styrdokument och kvartalsrapporter, liksom närvaro på ett antal styrelsesammanträden för att få en djupare förståelse för styrelsens resonemang och beslut. Revisorerna har också genomfört en granskning av organisationens medlemssystem ebas inför ansökan om bidrag från Ungdomsstyrelsen. Revisorernas bedömning av verksamheten Under kongressen 2014 antogs ett förutsättningsprogram där sex strategiska fokusområden sattes upp för att kunna förverkliga strategi Det nya förutsättningsprogrammet går i linje med både den vision som fastslogs av kongressen 2012 genom sex formulerade nyckelord som ska ligga till grund för styrelsens och organisationens arbete och den servicemodell som fastslogs av årsmötet Under verksamhetsåret har rapportering och uppföljningen anpassats efter de nya målsättningarna i förutsättningsprogrammet med utgångspunkt från organisationens vision, syfte medlemsförmåner och strategi. Revisorerna bedömer att styrelsens arbete som helhet under verksamhetsåret i allt väsentligt bedrivits i enlighet med stadgar, styrdokument samt beslut fattade av kongress och årsmöte. 58

31 Framtiden 60 61

32 Proposition 1 Stadgerevidering Bakgrund Efter att propositionsfönstret stängde har en av våra största bidragsgivare gjort en anmärkning i vår stadga. Den rör otydligheter i paragrafen rörande revisionen av organisationen. Sveriges Elevkårers styrelse vill åtgärda paragrafen beträffande revisionen redan på årsmöte15 eftersom det inför 2016 inte ska uppkomma samma problem igen, trots att propositionen egentligen är för sen. Anledningen till att problemet kommit upp är att styrelsen gjort ändringar i paragrafen vid olika årsmöten och kongresser, och inte skrivit om paragrafen i sin helhet. Det har gjort det lite rörigt i själva stadgan. Därför har styrelsen gjort en genomarbetning av hela paragrafen för att allt som står där ska hänga ihop och vara enhetligt. Förändringarna rör förtydliganden, och inte praktiska förändringar, vilket gör att styrelsen hoppas medlemmarna kan godkänna att lyfta frågan trots att propositionen kommer för sent. Vårt förslag Vi föreslår som sagt att förtydliga ett antal moment i stadgan som rör den auktoriserade revisorn. Eftersom Sveriges Elevkårer är en så stor organisation krävs både granskning av lekmannarevisorer som känner organisationen väl och kan ta ett större ansvar för styrelsens förvaltning av verksamheten och en auktoriserad revisor som granskar framförallt räkenskaperna och huruvida styrelsen håller sig till lagar och rådande organisationspraxis. Denna uppdelning har inte varit helt tydlig och därför föreslår styrelsen ett förtydligande rörande den auktoriserade revisorns uppgift. Vidare har paragrafen benämnt granskningsorganet som revisor, lekmannarevisor och auktoriserad revisor. Styrelsen föreslår en språklig förändring där endast lekmannarevisor och auktoriserad revisor används för att tydliggöra vem det är som menas. Proposition 1 Stadgerevidering Nuvarande lydelse mom 1 Lekmannarevisorer väljs av kongressen. mom 2 Lekmannarevisorerna ska vara två till antalet. mom 3 Varje lekmannarevisor ska ha en personlig suppleant. Föreslagen lydelse mom 4 Lekmannarevisorerna har rätt att ta del av all verksamhet som Sveriges Elevkårer anordnar. mom 5 Lekmannarevisorernas uppgift är att ha insyn i Sveriges Elevkårer räkenskaper, verksamhet och bokslut. Styrelsen för Sveriges Elevkårer ska vara lekmannare visorerna så behjälpliga att det blir möjligt. kontrollera och godkänna rapporter till styrelsen avlämna en revisionsberättelse senast fyra veckor före kongressen och årsmötets öppnande, samt i sin revisionsberättelse: beskriva hur revisionen gått till i de eventuella fall då styrelsens beslut inte överensstämmer med kongressens, årsmötets beslut eller organisationens stadgar, påvisa det för kongressen eller årsmötet. i de eventuella fall då organisationen grovt missköts i annat avseende, påvisa det för kongressen eller årsmötet. uttala sig om huruvida styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet mom 6 I ett fall då en lekmannarevisor avgår ska detta meddelas skriftligt till styrelsen, som i sin tur ska inhämta skriftlig bekräftelse från den personliga suppleanten att denna tillträder i ordinarie lekmannarevisors ställe. Om suppleanten avböjer tillträde ska styrelsen vända sig till den andra suppleanten. Besked om avgång och tillträde ska anslås för medlemmarna. mom 7 Ordinarie lekmannarevisorer uppbär ett halvt prisbasbelopp arvode för genomförandet av sitt uppdrag. mom 8 Kongressen ska välja en auktoriserad revisor, i syfte att granska styrelsens arbete mom 9 Den auktoriserade revisorn ska avlämna revisionsberättelse i samma ordning som lekmannarevisorerna mom 10 Den auktoriserade revisorn har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på Sveriges Elevkårers arrangemang och möten i samma ordning som lekmannarevisorerna mom 11 Nyvalda revisorer tillträder den 1:a januari det på efter kongressen påföljande kalenderåret mom 8 Kongressen ska välja en auktoriserad revisor. mom 9 Den auktoriserade revisorn har närvaro-, yttrande-, och förslagsrätt på Sveriges Elevkårers arrangemang och möten i samma ordning som lekmannarevisorerna mom 10 Den auktoriserade revisorns uppgift är att granska organisationens årsredovisning, räkenskaper och styrelsens förvaltning mom 11 Den auktoriserade revisorn ska avlämna revisionsberättelse i samma ordning som lekmannarevisorerna mom 12 Nyvalda lekmannarevisorer och nyvald auktoriserad revisor tillträder den 1:a januari det på efter kongressen påföljande kalenderåret. Förslag till beslut Med anledning av ovanstående föreslås årsmötet besluta att lyfta förslaget om stadgerevidering att godkänna förslaget på stadgerevidering 62 63

VILKEN SERVICENIVÅ HAR MIN ELEVKÅR?

VILKEN SERVICENIVÅ HAR MIN ELEVKÅR? VILKEN SERVICENIVÅ HAR MIN ELEVKÅR? ABBE 73 46 63,01% 4,30% B3 ABSOLUTPLUS 354 8 2,26% 0,00% A1 af Chapman 496 155 31,25% 0,00% A2 Akademi Båstad Gymnasiums Elevkår 207 103 49,76% 0,00% A2 ALE 1356 244

Läs mer

Kvartalsrapport Kvartal 4 2014

Kvartalsrapport Kvartal 4 2014 Kvartalsrapport Kvartal 4 2014 2 Innehåll Förord 4 Generalsekreterarens kommentarer 5 Organisationen & elevrörelsen 6 Ekonomi 8 Inblick 10 Media 12 Kongressen 14 Elevera 16 Tacklista 17 Medlemslista 18

Läs mer

Kvartalsrapport Kvartal 2 2015

Kvartalsrapport Kvartal 2 2015 Kvartalsrapport Kvartal 2 2015 Innehåll Förord 4 Generalsekreterarens kommentarer 5 Organisationen & elevrörelsen 6 Ekonomi 8 Inblick 10 Media 12 Upptakt 14 Skolriksdagen 16 Tacklista 17 Medlemslista 18

Läs mer

Innehåll. Förord. Organisation. Ekonomi. Media. Årsmötet. Medlemmar

Innehåll. Förord. Organisation. Ekonomi. Media. Årsmötet. Medlemmar Q1Q2 Q3Q4 Innehåll 3 5 7 11 13 15 16 Förord Organisation Ekonomi Media Årsmötet Tack Medlemmar Förord Kära vänner, Nytt år och nya möjligheter, som alla vet. Men innan vi riktar ögonen mot 2016 summerar

Läs mer

Kvartalsrapport Kvartal 1 2015

Kvartalsrapport Kvartal 1 2015 Kvartalsrapport Kvartal 1 2015 Innehåll Förord 4 Generalsekreterarens kommentarer 5 Organisationen & elevrörelsen 6 Ekonomi 8 Inblick 10 Media 12 Strategi 2020 14 Utbyte 16 Tacklista 17 Medlemslista 18

Läs mer

Stockholms Elevråd Beslut, information och principer

Stockholms Elevråd Beslut, information och principer Stockholms Elevråd Styrelse 2014 2015 Stockholms Elevråd Beslut, information och principer Stockholms Elevråds Principer Elevråd på grundskolan Elevrådet är en sammanslutning av elever för elever på en

Läs mer

Verksamhetsberättelse 13/14

Verksamhetsberättelse 13/14 Verksamhetsberättelse 13/14 Nu har vår styrelses tvååriga mandatperiod snart nått sitt slut. Det andra året har präglats av våra sex principer: medlemsfokus och demokrati, tillgänglighet och långsiktighet

Läs mer

Kvartalsrapport Kvartal 1 2014

Kvartalsrapport Kvartal 1 2014 Kvartalsrapport Kvartal 1 2014 Innehåll Förord 4 Generalsekreterarens kommentarer 5 Organisationen och elevrörelsen 6 Ekonomi 8 Inblick 10 Media 12 Skolval 2014 14 ESO-turnén 16 Tack 17 Medlemslista 18

Läs mer

Kvartalsrapport Kvartal 4 2013

Kvartalsrapport Kvartal 4 2013 Kvartalsrapport Kvartal 4 2013 Innehåll Förord 4 Generalsekreterarens kommentarer 5 Organisationen och elevrörelsen 6 Ekonomi 8 Inblick 10 Media 12 Årsmötet 14 Skolsmart 16 Tack 17 Medlemslista 18 2 3

Läs mer

Kvartalsrapport Kvartal 2 2014

Kvartalsrapport Kvartal 2 2014 Kvartalsrapport Kvartal 2 2014 Innehåll Förord 4 Generalsekreterarens kommentarer 5 Organisationen & elevrörelsen 6 Ekonomi 8 Inblick 10 Media 12 Upptakt 14 Skolval 16 Tacklista 17 Medlemslista 18 2 3

Läs mer

Kvartalsrapport Kvartal 3 2014

Kvartalsrapport Kvartal 3 2014 Kvartalsrapport Kvartal 3 2014 Innehåll Förord 4 Generalsekreterarens kommentarer 5 Organisationen & elevrörelsen 6 Ekonomi 8 Inblick 10 Media 12 Almedalen 14 Skolval 16 Tacklista 17 Medlemslista 18 2

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 Välkommen. 3 Schema. 4 Praktisk information. 5 Förslag på dagordning. 6 Förslag på arbetsordning

Innehållsförteckning. 2 Välkommen. 3 Schema. 4 Praktisk information. 5 Förslag på dagordning. 6 Förslag på arbetsordning Innehållsförteckning 2 Välkommen 3 Schema 4 Praktisk information 5 Förslag på dagordning 6 Förslag på arbetsordning 9 Verksamhetsberättelse 2012/2013 10 Revisionsberättelse 11 Bokslut 14 Propositioner

Läs mer

Innehåll. Förord. Organisation. Ekonomi. Media. Almedalen. Medlemmar

Innehåll. Förord. Organisation. Ekonomi. Media. Almedalen. Medlemmar Q1Q2 Q3Q4 1 Innehåll 3 5 7 11 13 15 16 Förord Organisation Ekonomi Media Almedalen Tack Medlemmar 2 Förord Kära medlemmar, Tiden under skolstarten har innehållit mängder av välkomstaktiviteter i syfte

Läs mer

Kvartalsrapport Kvartal 2 2013

Kvartalsrapport Kvartal 2 2013 Kvartalsrapport Kvartal 2 2013 2 Innehåll Förord 4 Generalsekreterarens kommentarer 5 Upptakt 6 Media 8 Inblick 10 Elevrörelsen 12 Ekonomi 13 Skolsmart 14 Tacklista 16 Medlemslista 17 3 Styrelsen har bland

Läs mer

Kvartalsrapport Kvartal 3 2013

Kvartalsrapport Kvartal 3 2013 Kvartalsrapport Kvartal 3 2013 2 Innehåll Förord 4 Generalsekreterarens kommentarer 5 Elevrörelsen 6 Ekonomi 8 Inblick 10 Media 12 Almedalen 14 Tacklista 17 Medlemslista 18 3 Jacob, Malin, Frida, Abdul,

Läs mer

Sveriges Elevråds årsmöte 2014. Kallelse

Sveriges Elevråds årsmöte 2014. Kallelse Sveriges Elevråds årsmöte 2014 s årsmöte 2014 Sida 2 Förslag på dagordning 22 november 2014 1. Årsmötets öppnande 2. Val av årsmötesordförande 3. Val av årsmötessekreterare och biträdande årsmötessekreterare

Läs mer

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2015

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2015 Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2015 Vänner! 2014 präglades av ett omfande och intensivt strategiarbete för formulera och förankra den gemensamma väg Scouterna skall gå de kommande 10 åren.

Läs mer

Kvartalsrapport Kvartal 1 2013

Kvartalsrapport Kvartal 1 2013 Kvartalsrapport Kvartal 1 2013 Innehåll 2 Kära vänner och medlemmar 4 Generalsekreterarens kommentarer 5 Regional Medlemsservice 6 Kommunikation 8 Inblick 10 Administration 12 Projekt 13 Ekonomi 14 Alumnimiddag

Läs mer

Möteshandlingar. Kongress14

Möteshandlingar. Kongress14 Möteshandlingar Kongress14 Välkommen till Kongress14! Den svenska elevrörelsen är starkare än på länge. Under 2014 kommer vi att krossa alla tidigare rekord om hur många elever som är medlemmar och engagerade

Läs mer

Exempelstadga med instruktion

Exempelstadga med instruktion Exempelstadga med instruktion Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna har Sveriges Elevråd tagit fram

Läs mer

Juseks studerandesektion Årsmötesskola

Juseks studerandesektion Årsmötesskola Juseks studerandesektion Årsmötesskola En handbok som innehåller allt du som förtroendevald student inom Jusek behöver veta för att aktivt kunna delta och påverka under studerandesektionens årsmöte. 1.

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Till dig som är kongressombud

Till dig som är kongressombud Till dig som är kongressombud Det här är en enkel guide för dig som är på väg till journalistkongressen. Den gör inte anspråk på att täcka allt som händer eller kan hända på en kongress, men tar upp sådant

Läs mer

Ordförande har ordet. Mattias Hallberg, Ordförande, Sveriges Elevkårer. Princip s. 27. Mingel s. 30. Medlemsvärvning s. 8. Inspiration & support s.

Ordförande har ordet. Mattias Hallberg, Ordförande, Sveriges Elevkårer. Princip s. 27. Mingel s. 30. Medlemsvärvning s. 8. Inspiration & support s. 2012 Elevrörelsen Du håller nu i berättelsen om den svenska elevrörelsen 2012. Elevrörelsen är en idéburen rörelse som använder elevers engagemang och organisering för att förbättra samhället. Vi hämtar

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Proposition 1 Stadgarna

Proposition 1 Stadgarna Proposition 1 Stadgarna Förslag till förändringar i stadgarna för PeaceWorks Sweden. PeaceWorks styrelse har under året som gått genomfört en översyn av föreningens stadgar i syfte att förtydliga utveckla

Läs mer

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015 Datum då skolorna tar över reservantagningen 2015 Från och med det datum då skolan övertar reservantagningen så ska du kontakta skolan direkt angående sena val och den fortsatta reservantagningen. Om datum

Läs mer

Riksårsmötet 2016 i Malmö!

Riksårsmötet 2016 i Malmö! Riksårsmötet 2016 i Malmö! Den 10-12 juni tar vi över Malmö stad och drar igång Riksårsmötet 2016! Riksårsmötet är vårt förbunds största årliga händelse - vårt högsta beslutande organ där vi tar beslut

Läs mer

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgarna senast ändrade av representantskapet 2014. Innehåller även normalstadgar för korpföreningar, korpförbund och specialdistriktsförbund. Innehåll

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Innehåll. Förord. Organisation. Ekonomi. Media. Eso-turnen. Medlemmar

Innehåll. Förord. Organisation. Ekonomi. Media. Eso-turnen. Medlemmar 20 17 Q1 Innehåll 4 6 9 15 17 19 20 Förord Organisation Ekonomi Media Eso-turnen Tack Medlemmar Förord Kära vänner Årets första månader har passerat, vilket betyder svingande årsmötesklubbor, skrivande

Läs mer

Tingsguide 2014. Ting 2014 Växjö 2-4 maj

Tingsguide 2014. Ting 2014 Växjö 2-4 maj 1 Tingsguide 2014 Hej och välkomna till Ting 2015 i Stora Levene och vad kul att just du vill vara med och påverka din utmanarscouttid! För dig som är på Ting för första gången har vi skrivit ihop en ordlista

Läs mer

Innehåll. Förord. Elevrörelsen. Ekonomi. Media. Upptakt17. Medlemmar

Innehåll. Förord. Elevrörelsen. Ekonomi. Media. Upptakt17. Medlemmar 20 17 Q2 Innehåll 4 6 9 15 17 19 20 Förord Elevrörelsen Ekonomi Media Upptakt17 Tack Medlemmar Förord Kära vänner Detta är vad jag kallar elevkårskvartal! De senaste månaderna har varit starten för nya

Läs mer

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013

Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013 Datum då skolorna tar över reservantagningen 2013 Från och med det datum då skolan övertar reservantagningen så ska du kontakta skolan direkt angående sena val och den fortsatta reservantagningen. Om datum

Läs mer

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid

Öppet hus TIDER OCH DATUM. El och Energi. estetisk ekonomi. naturbruk. Vård och Omsorg. Fordon och Transport. barn- och fritid Öppet hus 2015 TIDER OCH DATUM www.gymnasiedagarna.se naturbruk estetisk ekonomi El och Energi Fordon och Transport Vård och Omsorg barn- och fritid teknik natur Hotell och turism Restaurang och Livsmedel

Läs mer

Delegationsbeslut 2014-01-20 Ärende: Beslut om grundbelopp till fristående skola 2014 Delegat: Handläggare

Delegationsbeslut 2014-01-20 Ärende: Beslut om grundbelopp till fristående skola 2014 Delegat: Handläggare Delegationsbeslut 2014-01-20 Ärende: Beslut om grundbelopp till fristående skola 2014 Delegat: Handläggare Datum Dnr Beslut Anmärkning Nr i del ordning 2013-01-20 2013-575 Grundbelopp enligt Internbudget

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4. Dagordning... 5

Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4. Dagordning... 5 1 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4 Dagordning... 5 Arbetsordning... 9 1. Tider... 9 2. Offentlighet... 12 3. Ekonomisk ersättning med mera till kongressombuden... 12 4.

Läs mer

Innehåll. Förord. Organisation. Ekonomi. Media. Almedalen. Medlemmar

Innehåll. Förord. Organisation. Ekonomi. Media. Almedalen. Medlemmar Q3 Innehåll 4 6 9 14 16 19 20 Förord Organisation Ekonomi Media Almedalen Tack Medlemmar Förord Kära vänner Under augusti månad påbörjade cirka 100.000 elever gymnasiet. Mer än hälften utav dem möttes

Läs mer

Stadgar för Lokalförening

Stadgar för Lokalförening 1 (8) Stadgar för Lokalförening 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3. Årsmöte... 3 4. Konstituerande årsmöte... 5 5. Extra årsmöte... 5 6. Lokalföreningens styrelse... 6 7. Valberedning...

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM 1 Ändamål Same Ätnam den samiska riksorganisationen (RSÄ) skall vara en samisk huvudorganisation för samerna i Sverige. RSÄ har till uppgift att under demokratiska

Läs mer

Kongressutbildning 2013. Med Milena Kraft, mångfaldskoordinator

Kongressutbildning 2013. Med Milena Kraft, mångfaldskoordinator Kongressutbildning 2013 Med Milena Kraft, mångfaldskoordinator Lite för- och bakgrundssnack Maktmätningen 2012 Några resultat: de flesta utan tidigare erfarenhet många förstod inte allt eller endast mycket

Läs mer

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund.

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund. STADGAR Stadgar för Tender Loving Caring ideell förening. Antagna vid årsmöte 1 augusti 2015. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Tender Loving Caring ideell förening. Förkortas TLC. 2 - Föreningens

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2010

Dagordning Årsmöte 2010 DAGORDNING Kårhuset Lund, 12 november 2010 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2010 Tid: Torsdag 2 december 2010 klockan 18.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD Innehåll SAMMANFATTNING... 1 SAMARBETE med RÖDA KORSET... 1 MEDLEMMAR... 1 STYRELSEN... 2 FÖRTROENDEVALDA... 2 STYRELSENS ARBETE...

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Möteshandlingar. Sveriges Elevkårers årsmöte 2013

Möteshandlingar. Sveriges Elevkårers årsmöte 2013 Möteshandlingar Sveriges Elevkårers årsmöte 2013 Årsmöte 2013 Välkommen till Årsmötet Kära vänner och företrädare för Sveriges Elevkårers medlemmar, Det är vi som är den svenska elevrörelsen. Vi är en

Läs mer

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015.

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Stadgar Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Innehåll I. Allmänna bestämmelser för UNF... 2 II. Bestämmelser för UNF som riksorganisation...5 III. Bestämmelser för UNF-distrikt...

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening 1. Mål och uppgifter 1.1 Organisationens mål Organisationens grundläggande mål

Läs mer

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Förbundet Aktiva Seniorer Program Förbundet Aktiva Seniorer är en ideell

Läs mer

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser.

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser. 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk grund. Föreningen Emmaus Björkå

Läs mer

Medlemsservice Sveriges Elevkårer ska arbeta för att medlemsorganisationerna ska få tillgång till följande medlemsservice.

Medlemsservice Sveriges Elevkårer ska arbeta för att medlemsorganisationerna ska få tillgång till följande medlemsservice. Sida 1 av 5 Sveriges Elevkårers verksamhetsdirektiv för 2016 utgår från organisationens vision, syfte, medlemsförmåner och strategi. Medlemsservice Sveriges Elevkårer ska arbeta för att medlemsorganisationerna

Läs mer

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar Juridiska föreningen i Uppsala Grundad 24 maj 1844 Stadgar Innehållsförteckning Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 3 Kapitel 2 Medlemskap... 3 Kapitel 4 Föreningsstämma... 5 Kapitel 5 Styrelse... 6 Kapitel

Läs mer

välkommen till S-studenters 27:e kongress!

välkommen till S-studenters 27:e kongress! välkommen till S-studenters 27:e kongress! S-studenter 27:e ordinarie kongress går av stapeln 10-12 juni på Karlstads universitet. Förbundsstyrelsen och värdklubben S-studenter Karlstad hälsar dig hjärtligt

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

Proposition: Treårsstrategi i MSF

Proposition: Treårsstrategi i MSF Innehåll Innehåll... 1 Proposition: Treårsstrategi i MSF... 2 Proposition: Verksamhetsrevision i MSF... 4 Proposition: Flytt av fullmäktigemöte... 5 Bilaga 1 Strategisk plan för Medicine Studerandes Förbund

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK Stadgarna stadfästes av Regeringen den 18 december 1997. Ändringar registrerades den 13 april 1999, 13 maj 2002, 17 december 2004, 13 juni 2005, 23 april 2009, 2015-06-25. 1

Läs mer

Arbetsgivaralliansens. stadgar

Arbetsgivaralliansens. stadgar Arbetsgivaralliansens stadgar Stadgar för Arbetsgivaralliansen Innehåll 1 Organisationsform och firma 4 2 Föreningens uppgift 4 3 Medlemskap 4 4 Utträde och uteslutning 5 5 Avgifter 5 6 Organisation 5

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA Ägare: Idrottsföreningen Friskis & Svettis JÄRFÄLLA Datum: 2003-02-02 Sid 1 av 7 1. Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen

Läs mer

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 för Lärarnas Riksförbund gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 Fastställda av Lärarnas Riksförbunds ordinarie kongress 2012 Innehåll Stadgar för Lärarnas Riksförbund 1 Ändamål 10 2

Läs mer

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013 Stadgar Svenska Blå Stjärnan 2013 STADGAR SVENSKA BLÅ STJÄRNAN SBS 2013 STADGAR FÖR SVENSKA BLÅ STJÄRNANS SBS RIKSFÖRBUND INLEDNING Svenska Blå Stjärnan (SBS) är det centrala organet för SBS föreningar

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA 1 FIRMA Föreningens firma är JAK Medlemsbank. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar Antagna efter årsmötet 150423 Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar för HSO Göteborg, antagna 2015-04-23 Namn, mål och uppgift 1 Namn Handikappföreningarnas samarbetsorgan i

Läs mer

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Tid: Torsdag 23 april 2015, kl 18.30 20.00, och onsdag 13 maj 2015, kl 18.00 Plats: IOGT NTO, Växjö, Gavelrummet (23/4) och

Läs mer

Regionråd 2016 14 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR

Regionråd 2016 14 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR Regionråd 2016 14 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR För dig som bor eller arbetar, är registrerad medlem, i Unionen Östra Sörmland/Gotland. Vilket bland annat omfattar kommunerna: Botkyrka

Läs mer

Stadgar Gerlesborg 2:1 ef 2015-11-18

Stadgar Gerlesborg 2:1 ef 2015-11-18 Stadgar för Gerlesborg 2:1 ekonomisk förening 290754/08 Diarie nr. Bolagsverket Affärsidé: Uthyrning och underhåll av ändamålsenliga lokaler till olika kulturverksamheter som drivs av KKV-B och andra föreningar

Läs mer

Tillsammans får vi Gotland att växa

Tillsammans får vi Gotland att växa Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Tillsammans får vi Gotland att växa 2015 2015 2015 TILLVÄXT GOTLAND/VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Tillväxt Gotlands roll är att skapa bättre

Läs mer

GUIDE. Administrativ uppstart

GUIDE. Administrativ uppstart GUIDE Administrativ uppstart Innehållsförteckning 3. Inledning, syfte och innehåll 4. Årsmötet Checklista: efter årsmötet 7. Överlämning Checklista: överlämning 8. Första styrelsemötet 8. Besöka banken

Läs mer

S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Handbok för scoutgillen. Mötets A till Ö. Ajournera Att ta en paus.

S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Handbok för scoutgillen. Mötets A till Ö. Ajournera Att ta en paus. Mötets A till Ö I landsgillerådet har vi sett över våra egna kunskaper i sammanträdesteknik, både med tanke på våra egna sammanträden och på gilleråd, gilleting och landsgilleting. Reglerna för ett sammanträde

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Kallelse till årsmöte 2015 Feministiskt Initiativ Nordöstra Skåne Datum: 21 mars 2015 Tid: 13.00 Plats: Spannmålsgatan 9 291 32 Kristianstad Information Lokalen är fullt tillgänglig och i närheten av tågstationen.

Läs mer

Skola: Namn: e-mail Af Chapmangymnasiet Bertil Reiz bertil.reiz@karlskrona.se Väggaskolan Yvette Lomnitz annlouise.lomnitz@aak.

Skola: Namn: e-mail Af Chapmangymnasiet Bertil Reiz bertil.reiz@karlskrona.se Väggaskolan Yvette Lomnitz annlouise.lomnitz@aak. Skola: Namn: e-mail Af Chapmangymnasiet Bertil Reiz bertil.reiz@karlskrona.se Väggaskolan Yvette Lomnitz annlouise.lomnitz@aak.com Ung i Fokus, Arbetsmarknadsenheten Halmstad Marlene Johansson marlene.johansson@halmstad.se

Läs mer

Unga Hörselskadades stadgar. Reviderade på årsmötet 2015

Unga Hörselskadades stadgar. Reviderade på årsmötet 2015 Unga Hörselskadades stadgar Reviderade på årsmötet 2015 Stadgar för Unga Hörselskadade 1 Ändamål Unga Hörselskadade (UH) är en intresseförening för personer med hörselskada i åldern 0 30 år. Med begreppet

Läs mer

Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Patric Westberg (styrit) väljs som sekreterare för mötet.

Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Patric Westberg (styrit) väljs som sekreterare för mötet. 1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Marcus Sundberg väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare Patric Westberg (styrit)

Läs mer

Stadga. Föreningen Bioteknikstudenterna. Antagen 111112. Uppdaterad 131116

Stadga. Föreningen Bioteknikstudenterna. Antagen 111112. Uppdaterad 131116 Stadga Föreningen bioteknikstudenterna Antagen 111112 Uppdaterad 131116 Förkortningar Föreningen Bioteknikstudenterna Styrelsen för Bioteknikstudenterna Bioteknikdagarna Projektgruppen för Bioteknikdagarna

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015

Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015 Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015 Närvarande: Agnes Ambrosiani Rasmus Storkamp Erland Nylund Hedvig Lindström John Lundhgren Sebastian Krantz Kajsa Harnesk Adjungerade till mötet Caroline

Läs mer

Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och Inriktning

Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och Inriktning Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta och inriktningar Yrkes Kommunala Fristående Barn- och fritidsmet Pedagogiskt arbete Midsommarkransens gymnasium Didaktus Liljeholmen Plusgymnasiet

Läs mer

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande STADGAR Antagna vid det konstituerande årsmötet 1999-05-08 i Missionskyrkan, Alingsås. Ändrade 2007-04-21 vid ordinarie årsmöte i Konserthuset, Grästorp. Ändrade 2011-04-16 vid ordinarie årsmöte på Hjälmareds

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2016!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2016! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2016! Datum: 14-15 maj 2016 Plats: Hotell Scandic, Karlskrona Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

Välkommen till SFSFUM 2016 i Uppsala!

Välkommen till SFSFUM 2016 i Uppsala! Välkommen till SFSFUM 2016 i Uppsala! Sveriges förenade studentkårer (SFS) bjuder en gång om året in alla medlemskårer till SFS Fullmäktigemöte och för det står varje år en eller flera av SFS medlemskårer

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg 1. Föreningens firma Föreningens firma är Reningsborg. 2. Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen är en hjälporganisation på kristen grund och är organiserad

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB

STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB Förslag till nya stadgar STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB Visby Tennisklubb har till ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva tennis och annan passande idrottsverksamhet i enlighet med klubbens vision

Läs mer

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen Demokratifesten årsmöte för lokalgruppen 2014 2015 Guiden är till våra lokalgrupper så att de kan genomföra demokratiska, inkluderande och roliga demokratifester. Till guiden finns ett flertal mallar och

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE 2016 1 09 Kalendarium 04 Introduktion för nya ledamöter 08 Ekonomi för bostadsrättsföreningen 10 Anmälan & praktisk information I HSB Södertäljes studieråd sitter Ulla Castenvik,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Slagans medlemmar kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. onsdagen den 18 maj 2016 kl 19.00

Bostadsrättsföreningen Slagans medlemmar kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. onsdagen den 18 maj 2016 kl 19.00 Kallelse Bostadsrättsföreningen Slagans medlemmar kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 18 maj 2016 kl 19.00 i HSB:s kvartersgård på Platåvägen (terrasshusen Edsbacka). Förslag till

Läs mer

Värvningsguide. - så får ni fler medlemmar till er elevkår

Värvningsguide. - så får ni fler medlemmar till er elevkår Värvningsguide - så får ni fler medlemmar till er elevkår Sida 2 av 7 Innehåll Vad är en medlem?... 3 Aktivt medlemskap... 3 Elev kontra medlem... 3 Vad säger stadgan?... 3 Elevkårens mål bör vara att

Läs mer

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Fastställda av Baserade på grundstadgar för Svenska Brukshundklubben vilka är fastställda av kongressen och godkända av Svenska Kennelklubben. 1

Läs mer

Protokoll från Kallhälls Scoutkårs Kårstämma 2014

Protokoll från Kallhälls Scoutkårs Kårstämma 2014 Protokoll från Kallhälls Scoutkårs Kårstämma 2014 Datum: 2014-10-05 Tid: 13:00 Plats: Slammertorp, Kallhäll Närvarande: Torbjörn Persson Jenny Persson Felicia Persson Emilia Persson Jakob Maleus Cederäng

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland ÅF Stadgar Slutgiltigt förslag 2012-04-03 ORG.docx Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland 1. Föreningens firma och ändamål 1.1 Föreningens firma är Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Läs mer

Stadgar. Allmänna möten. Styrelsen. Apollonia. Idrottsutskottet. Internationella utskottet. Kulturutskottet. Sexmästeriet.

Stadgar. Allmänna möten. Styrelsen. Apollonia. Idrottsutskottet. Internationella utskottet. Kulturutskottet. Sexmästeriet. 1 2 Stadgar Kap. 1 Allmänna bestämmelser Kap. 2 Medlemskap Kap. 3 Allmänna mötet Kap. 4 Odontologiska studentkårens styrelse (OSS) Kap. 5 Styrelsemedlemmarna Kap. 6 Inspektorn Kap. 7 Utskotten Kap. 8 Grupper

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd Stadgar Stadgarna antogs av Akademikerförbundet SSRs kongress 8-10 maj 2015 1 Förbundets ändamål Akademikerförbundet SSR är ett fackligt yrkesförbund som ska tillvarata medlemmarnas ekonomiska, sociala

Läs mer

Innehåll. Förord. Organisation. Ekonomi. Media. Upptakt16. Medlemmar

Innehåll. Förord. Organisation. Ekonomi. Media. Upptakt16. Medlemmar Q1Q2 Q3Q4 Innehåll 4 6 9 14 16 19 20 Förord Organisation Ekonomi Media Upptakt16 Tack Medlemmar Förord Kära vänner Det har blivit dags att summera ytterligare ett kvartal inom elevrörelsen. Ett kvartal

Läs mer

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund 2014 Paragrafer 1 Förbundets namn och säte... 3 2 Ändamål... 3 3 Organisationer... 3 4 Medlemmar... 4 5 Medlemsavgift... 4 6 Kongress... 4 7 Förbundsmöte... 7 8 Förbundsstyrelse...

Läs mer