YGGBIZ 2010? ROT-PRISET VEM VINNER MAJ NR 3/10 ROT-SPECIAL HÅLLBARA STÄDER DÖDEN PÅ BYGGET STOCKHOLM BYGGER VIKTIG TIDNNG ÅRSMÖTEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YGGBIZ 2010? ROT-PRISET VEM VINNER MAJ NR 3/10 ROT-SPECIAL HÅLLBARA STÄDER DÖDEN PÅ BYGGET STOCKHOLM BYGGER VIKTIG TIDNNG ÅRSMÖTEN"

Transkript

1 YGGBIZ NYHETER FRÅN BYGGMÄSTAREFÖRENINGARNA STOCKHOLM, SÖDERTÄLJE, GOTLAND. MAJ NR 3/10 ROT-SPECIAL VEM VINNER ROT-PRISET 2010? Foto: Ryno Quantz HÅLLBARA STÄDER DÖDEN PÅ BYGGET STOCKHOLM BYGGER VIKTIG TIDNNG ÅRSMÖTEN

2 BYGGBIZ ROT-SPECIAL I MAJ NR 3/10 NOMINERAD: SALTSJÖKVARN Gammal kvarn blir modernt hotell Elite Hotel Marina Tower i området Saltsjökvarn vid Danvikstull har en av Stockholms finaste utsikter. Den stora kvarnbyggnaden, som blev klar 1891, har nu fått nytt liv och tronar vid kajkanten med utsikt mot Djurgården och Waldemarsudde. Den byggdes av Handelsbolaget Holmberg & Möller och ritades av arkitekt Anders Wilhelm Bergström med stilinfluenser hämtade från de medeltida hansestäderna kring Östersjön. Fram till 1970-talet byggdes kvarnen ut med flera olika byggnader, bland annat Mannagrynskvarnen. Kvarndriften lades ner 1989 av dåvarande ägaren Kungsörnen AB, varefter en stor del av magasinsbyggnaderna revs förvärvades Saltsjökvarn av NCC. Visionen har varit att lyfta fram den gamla mjölkvarnens kvaliteter. Exteriören har förändrats mycket lite. Murverket har restaurerats varsamt och flera typer av takkupor har rekonstruerats. Tilläggsbyggnader har koncentrerats till de delar av byggnaden som inte är påtagligt synliga från farleden. Stora utmaningar vid ombyggnaden har varit att stabilisera fasaden invändigt ett krav på grund av byggnadens q-märkning. Ett helt nytt innanmäte har byggts upp byggnadens fasad är helt åtskild från övriga delar av byggnaden! Idag tronar det nya Elite Hotel Marina Tower på kajen med sina 186 rum och sviter, mäss- och konferenskapacitet för upp till 900 personer, restauranger, bar, uteservering och spa med pool en kraftfull injektion av pulserande liv till den nya stadsdelen. På huvudfasaden samsas idag den ursprungliga kvarnrörelsens skylt med det moderna företagsnamnet kulturhistorien har mött framtiden! Byggentreprenör: NCC Construction Sverige AB Arkitekt: Studio 1-11 (exteriör/interiör) / SandellSandberg (interiör) Fastighetsägare/Byggherre: RBS Nordisk Renting och Elite/NCC Construction Sverige Total kostnad: 306 miljoner kronor Yta: kvm BTA Foto: Anders Abrahamsson. NOMINERAD: AGA 1 Byggnadernas innandömen har rensats ut och ersatts av högre takhöjder, nya installationer och ny rumsindelning. Dessutom har ett glasat atrium skapats mellan byggnaderna. Foto: Kalle Wendel. Verkstäder med nobla anor blir modernt huvudkontor AGA har funnits med sina fabriks- och kontorslokaler på södra Lidingö sedan tidigt 1900-tal. Där tillverkades bland annat de berömda AGA-fyrarna, uppfunna av nobelpristagaren och företagets grundare, Gustaf Dalén. Det s.k. Dalénumområdet har under åren utvecklats och karaktäriseras av byggnader från olika arkitekturstilar fram till sent 1970-tal. Ägaren, JM AB, avser att utveckla området med cirka arbetsplatser och cirka bostäder när det är färdigutbyggt. Idag finns här många olika hyresgäster med AGA som den största. I februari 2008 tecknades avtal om nytt huvudkontor för företaget i ett par av byggnaderna, ursprungligen använda som verkstäder. Utgångspunkten har varit att tillvarata och utveckla byggnadernas kulturhistoriska grundkvaliteter, med en rå känsla i materialen. Ursprungskaraktären har återskapats, tegelfasader och befintliga trapphus och vissa hisschakt har blivit kvar. Gammalt och nytt möts idag på ett spännande sätt. Ett nytt glasat atrium med trapp- och hisstorn har skapats mellan byggnaderna, vilket har blivit ett nytt, ljust mötesrum, samtidigt som det främjar logistiken inom byggnaderna. Här har belysningen blivit en viktig gestaltningsfaktor. I atriet hänger rår med scenbelysning och även hisstornet är ljussatt, vilket möjliggör en mängd olika ljussättningar och användningsområden för rummet. Utmaningarna vid ombyggnaden har varit många. På 16 månader projekterades, revs, sanerades och producerades AGAs lokaler i nära samarbete med hyresgästen. Att husen från bjöd på många överraskningar som inte fanns på ritningarna, förvånar nog ingen. Byggentreprenör: JM Entreprenad AB Arkitekt: Nyréns arkitektkontor Byggherre: Lidingöstrand Fastighets AB c/o JM AB Projektkostnad: 196 miljoner kronor Byggyta: cirka kvm BTA

3 NOMINERAD: JAKOBSBERGS SPORTHALL Från nedgången sporthall till hemmalagens stolthet Den kommunala sporthallen i Jakobsberg från 1960-talet var allt annat än en bedagad skönhet: trist, nedgången och anonym. Istället för att ge upp, riva och bygga nytt, beslutade Järfälla kommun att satsa på den trots allt gedigna tegelbyggnaden som fanns. Idag ståtar den tillbyggda hallen med läktarplatser, häftig arkitektur och delvis nytt fasadmaterial. Ny ventilation, anpassning till funktionshindrade, ny entré, fler toaletter och ett tillbyggt klubbhus med mötesrum, kanslilokaler, förråd och hiss är ytterligare sådant som gör att hallen idag har gjort att hemmalagen känner en enorm stolthet över sin hall. Byggentreprenör: BOL entreprenad AB Arkitekt: AW Arkitekter Byggherre: Järfälla kommun Projektets kontraktskostnad: 14,75 miljoner kronor Total byggnadsyta: cirka kvm BTA Den nya utskjutande läktardelen ovan pelare ger ett fantastiskt intryck, inte minst om kvällen. En kommunalgrå sporthall har förvandlats till en gnistrande rubin. Foto: Malin Ullman. NOMINERAD: KV FRUKTKORGEN Foto: Åke E:son Lindman. Här är goda råd dyra Stockholms rådhus från 1915 har fått kvm ny golvyta. Det berömda rådhuset ritades 1915 av Carl Westman och är ett praktfullt exempel på den nationalromantiska stilen. Sedan 1933 är huset förklarat som byggnadsminne. Det är främst Rådhusets två inre gårdar och miljön kring dessa som har byggts om. Bland annat har ett glastak byggts över gårdarna och gårdsytan/golvet har höjts en våning. På så vis har ett stort inomhusrum skapats i nära anslutning till huvudentrén. Här finns reception, vakt, väntrum med café och sju nya salar i två ellipsformade byggnadsvolymer om vardera två våningar. Vindar har inretts och ytterligare två våningsplan har tillskapats. Exteriört har endast smärre förändringar gjorts på fasader och tak. Idén bakom den arkitektoniska utformningen av nya delar har varit att smärre utvändiga tillägg, som vindskupor, fönsteröppningar och förbindelsegångar, ska vara utförda diskret och i samklang med Westmans formspråk. Det är kring byggnadens inre gårdar som de stora förändringarna har gjorts. Detta på ett sätt som ska skapa en stark kontrast till det gamla. Interiört har äldre inredning, möbler och armaturer återanvänts och ställts samman med ny inredning och textila konstverk. Byggentreprenör: Peab Arkitekt: Ahrbom & Partner Byggherre: Vasakronan Byggnadskostnad: 600 miljoner kronor Bruttoarea: kvm

4 NOMINERAD: DROTTNINGHOLMS SLOTT En riktig läckerbit Karamellan på Drottningholms slottsområde rymmer idag slottscafé, besökscentrum och butik. Den tidigare marketenteri- och schweizerirörelsen etablerades under 1800-talet och har omnämnts i skrifterna redan Mellan bedrevs konditorirörelse av Hofconditor J C Landelius, men redan 1903 byggdes huset om. Exteriören bevarar i stora drag det utseende som den fick efter denna ombyggnad. Byggnaden, som ligger nära ångbåtsbryggan, skulle bevaras exteriört, samtidigt som målet var att besökarna till Drottningholms slott skulle få ny svensk formgivning i kontrast till världsarvet. Interiört har byggnaden blivit ett magnifikt besökscentrum med modern teknik. En stökig vindsvåning har rivits och ett rum i två våningar med ljusinsläpp från befintliga takkupor ger besökarna en härlig känsla av ljus och rymd. Karamellan efter ombyggnaden. Färgsättningen från sekelskiftet har återskapats. Slottscaféets serveringsdisk har en perforerad front där ventilationen är integrerad ett gott exempel på förening av formgivning och teknik. Foto: Fotograf Tomas Thelin byrå Gabriel Uggla. Byggentreprenör: Byggnadsfirman Viktor Hansson Arkitekt: AIX Arkitekter AB Byggherre: Statens fastighetsverk Ombyggnadskostnad: Cirka 12 miljoner kronor Yta: Cirka 335 kvm NOMINERAD: KV SÅGEN 19 Gulmärkt låda i granna färger Vid Hornstull på Södermalm i Stockholm har ett enligt Stadsmuseet gulmärkt kontorshus från sent 1950-tal, byggts om och moderniserats. I en första etapp har en totalrenovering av kontorsbyggnaden genomförts, där fasaden mot Långholmsgatan har nydanats och gavelfasaderna mot Hornsgatan och Bergsunds strand har putsats om. I en andra etapp har handelsytorna på gatuplanet fått en ny exteriör och layout. Arkitektoniskt är byggnaden uppbyggd som en liggande låda och är upphöjd från markplanet med ett pelar-/balksystem med indragen gatufasad. Detta ger byggnaden ett svävande intryck. Vid upprustningen har skillnaderna mellan de tunga bärande sidorna med dess kanter lådan och den lätta utfackningsfasaden skärmen tydliggjorts genom att öka kontrasten mellan de olika fasaderna. Den nya fasaden är utförd likt den ursprungliga, men med fönsterband och vertikala inslag av färgat accentglas. För att förstärka byggnadens karaktär har gatuplanets fasader glasats upp och pelare framhävts genom att de försetts med mörkgrå puts. Den ljusgrå tunnputsen på huvudbyggnadens gavelfasader har påförts ett yttre skikt av glasgranulat som reflekterar det ljus som kvällstid belyser fastigheten i olika kulörer beroende på från vilken vinkel man betraktar huset. Detta har skett i samarbete med konstnären Mikael Pauli. Vid renoveringen har stor omsorg lagts på att, i harmoni med byggnadens gestaltning, omvandla de tidigare slutna och mörka kontorsplanen till moderna, ljusa och effektiva ytor med en transparent fasad. Nya spännande butikslokaler och nya kontorsytor gör denna vackra låda till ett fantastiskt hus för övrigt ett av relativt få hus innanför tullarna som kan erbjuda kontorslokaler med fasad mot alla vädersträck. Byggentreprenör: Arcona + Peab Arkitekt: Wester+Elsner Arkitekter + BSK Arkitekter Byggherre: Bonnier Fastigheter Total kostnad: Cirka 120 miljoner kronor Byggnadsyta: kvm BTA Foto: Mattias Ek. BYGGBIZ ROT-SPECIAL I MAJ NR 3/10

5 Att utse vilka projekt som ska nomineras till ROT-priset är ett digert men roligt arbete. Top Secret! Urvalet sker bakom lyckta dörrar och inte en enda person, förutom juryledamöterna och juryns sekreterare, släpps in i styrelserummet på Stockholms Byggmästareförening, där arbetet pågår. Juryns ledamöter i år är Anna-Greta Leijon, Lennart Ericson, Jan Wejdmark och Johan Nordström (förra årets ROT-prisvinnare, Lydmar Hotel), samt BF:s Lennart Granlöf, juryns sekreterare. De träffas en regnig aprilmorgon för att utse vilka projekt som ska nomineras till 2010 års ROT-pris. Utbrett över hela det enorma styrelsebordet ligger en massa pappershögar. Varje hög representerar en ansökan. Lennart Granlöf har under flera veckors tid noga förberett vartenda inkommet förslag och sedan kopierat upp allt så att juryledamöterna kan läsa Juryn under topphemligt arbete med att utse sex nominerade projekt till ROT-priset Från vänster Lennart Ericson, Jan Wejdmark, Anna-Greta Leijon och Johan Nordström. Foto: Ryno Quantz. på ordentligt innan avgörandet kan fattas om vilka som ska nomineras. Samtliga ansökningar gås igenom rigoröst. Man kan förmoda, att ju fylligare ansökan, desto lättare för juryn att ta ställning. Fina foton underlättar antagligen beslutsgången. Men det är också en mängd andra kriterier som juryn har att ta hänsyn till förutom arkitekturen och designen. Tekniska och andra problemlösningar, originalitet, och inte minst ekonomi är förstås också mycket viktigt för valet av projekt. När det väl är bestämt vilka projekt som ska nomineras startar den del av arbetet som juryn brukar tycka är allra roligast: att besöka de olika projekten på platsen och se dem live. Även detta sker mycket diskret och då får inte fotografen finnas på plats års nominerade projekt presenteras i detta nummer av Byggbiz. Vilket ROT-projekt som avgår med segern får vi veta i maj. Fram till dess är det Top Secret! Årsmöte med utflykt till Shanghai Stockholms Byggmästareförenings årsmöte samt extra föreningsstämma i BI Stockholm gick av stapeln den 15 april i Stockholms Byggnadsförenings lokaler. VD Elisabeth Martin kommenterade året som gått och konstaterade att engagemanget i föreningens utskott och aktiviteter är stort. Den upprustning och de hyresgästanpassningar som gjorts i föreningens kontorslokaler har föranletts av en del vakanser, men vid årsskiftet återstod endast en ledig kontorslokal i fastigheten. Hon kommenterade också den placeringspolicy som ligger till grund för bästa möjliga tillväxt. Till nya ordinarie styrelseledamöter valdes Fredric Kastevik och Freddie Norvell. Till nya suppleanter valdes: Erik Alteryd, Peter Andersson, Lars Bergman och Jens Hoffmann. Efter att Jan Henriksson, Q-gruppen, redogjort för förloppet av avtalsförhandlingarna, kunde årsmötet övergå till en mjukare del världsutställningen i Shanghai som invigs den 1 maj och pågår till den 31 oktober. Anders Neregård, SWECO Architects, en av arkitekterna bakom svenska paviljongen, visade fantastiska bilder och 3D-animeringar som nog fick många av årsmötesdeltagarna En stor skara medlemmar samlades till årsmötet som ägde rum i Stockholms Byggnadsförenings vackra lokaler på Norrlandsgatan 11. Huset är ritat av Sven Markelius och uppfördes Efter ett bombattentat återuppfördes huset att drömma sig iväg till Kina och utställningen som beräknas attrahera 70 miljoner besökare. Utställningens övergripande tema är Better City, Better Life, och den svenska utställningens tema Sweden Spirit of Innovation har utvecklats ur ledorden innovation, hållbarhet och kommunikation. Vid utformningen har SWECO haft följande tankar: Naturen har en central plats i den svenska själen och är därför också en plattform som skapar innovationer. Naturen är en källa till inspiration och kreativitet. Stadens attraktionskraft finns i de nätverk som skapas mellan människor. Ett öppet, inbjudande och berikat stadsrum är en god grund för livsvilja och innovation. Paviljongen ska visa på mötet mellan staden och naturen och den hoppfullhet och styrka som kan skapas där i. Paviljongen som är utförd i stål, plåt, limträ och glas tar skogsrummet in i byggnaden bland annat med hjälp av jättelika vepor med naturfotografier av Mattias Klum. Mer info om Världsutställningen:

6 Torsten Josephson, till vänster, uppskattad styrelseledamot, avtackades av föreningens VD Elisabeth Martin och ordförande Svante Hagman. Foto: Ryno Quantz. Stipendier till elever som vill vidare Eric Forss som var verksam i föreningen i många år grundade en stipendiefond Han hyste speciellt varma känslor för yrkesarbetare som ville vidareutbilda sig och börja jobba i arbetsledande ställning. Stipendierna, som delats ut i många år, överlämnades för första gången vid föreningens årsmöte. De prisbelönade är elever från den tvååriga högskoleutbildningen Nackademin samt författarinnorna och arkitekterna Laila Reppen och Cecilia Björk, som fick ett stipendium till sitt aktuella läroboksprojekt Laila Reppen och Cecilia Björk har tidigare givit ut böckerna Flerbostadshusens historia. Så byggdes husen, Så byggdes staden och Så byggdes villan. Här flankerade av Elisabeth Martin och Svante Hagman. Foto: Ryno Quantz. Kommande evenemang Avtackningar Vid årsmötet avtackades Torsten Josephson för sina år i Byggmästareföreningens styrelse. Han kommer fortsatt att vara ordförande i föreningens bostadsutskott. Övriga styrelseledamöter som avtackades var Zdravko Markovski, Håkan Bergquist och Alf Björk. Gunnar Eriksson, som varit valberedningens primus motor i tio, år avtackades även han. En applåd fick också Johnny Kellner, som avgått efter många år som ordförande i teknik- och miljö-utskottet. Informationsträff för nya medlemmar 18 maj Frukostmöte 19 maj S-företagarträff på Solvalla 26 maj Informationsträff för nya medlemmar 15 juni Prisutdelning Årets bygge och Årets renovering i Södertälje 27 maj Båtutflykt 24 aug Mer information: Anneli Albertsson, tel B PORTO BETALT Har ni genomfört något fint ROT-projekt 2009? I Vårberg har vi åt Micasa Fastigheter byggt om ett seniorboende till ett äldre- och vårdboende, totalt 225 lägenheter, med en ordersumma om 150 miljoner kronor. I kvarteret har vi också byggt om en lokal till förskola. En komplett ombyggnad, från rivning och ny planlösning till montering av nya balkonger. Per Ununger, VD, MVB Öst AB Vi arbetar nästan bara som byggledningsföretag idag. Ett fint projekt det tycker alla som går förbi är det gröna huset på Karlavägen, hörnet Sibyllegatan, som vi har färdigställt. Det är färgsatt av Yvonne Lombom. Ove Karlsson, chef Bygg, Togo Danielsson Bygg & Fastighet I höstas öppnade MC Collection, ett konstoch designmuseum som visar 110 originalmotorcyklar från olika epoker och delar av världen. Ett unikt museum vid Edsviken i Sollentuna som vi har byggt. Det är för övrigt också vi som har byggt om Edsvikens konsthall alldeles intill. Helena Kristerson, VD, BVT Bygg AB Vi har byggt om och till det k-märkta Minoch Torpeddepartementet till kulturhus på Skeppsholmen, där vi förnyat bl a brandsäkerhet, ventilation, handikappanpassning och ljudisolering. Konsten har varit att bevara de ursprungliga kulturvärdena samtidigt som huset har anpassats till modern standard. Mehmet Apak, VD, Byggmästargruppen Entreprenad AB Ombyggnad och renovering av ett bostadskvarter vid Stureparken på Östermalm är ett väldigt fint projekt. I ett av trapphusen har kommersiella lokaler omvandlats till vackra sekelskifteslägenheter. Vi har hanterat hela processen från bygglovshantering till framtagandet av bygghandlingar. Därefter fick vi lämna anbud i konkurrens och hade bästa priset och kunde genomföra projektet. Michael Bogren, VD, Metrolit Byggnads AB B Byggmästareföreningen är en lokal branschorganisation för bygg- och anläggningsföretag i Stockholms län. Föreningen ansvarar också för verksamheten på Gotland och i Södertälje. Antalet medlemmar uppgår totalt till drygt 900 varav de flesta är små- och medelstora företag. Vi vill bidra till en progressiv utveckling av regionen, att höja byggbranschens status inom sektorer som direkt berör våra medlemmars dagliga affärer och ge daglig service inom områden som entreprenadjuridik, avtalsrätt och övriga branschfrågor. Vårt kursutbud är omfattande, drygt personer/ år passerar genom våra program, och där kurser kopplade till vårt eget produktcertifieringsprogram BF9K tillhör grundstommen i vår verksamhet. Ansvarig utgivare: Elisabeth Martin Projektledning och text: peggy communication ab, Grafisk form: komodesing.se / hansen-info.com Tryck: Printing, Malmö Byggmästareföreningen i Stockholm. Box Stockholm. Tel Byggmästareföreningen på Gotland. Bremergränd Visby. Tel Byggmästareföreningen i Södertälje. Box Södertälje Tel BYGGBIZ ROT-SPECIAL I MAJ NR 3/10

YGGBIZ. Vem vinner? MAJ NR 3/11 ROT-SPECIAL

YGGBIZ. Vem vinner? MAJ NR 3/11 ROT-SPECIAL YGGBIZ NYHETER FRÅN BYGGMÄSTAREFÖRENINGARNA STOCKHOLM, SÖDERTÄLJE, GOTLAND. MAJ NR 3/11 ROT-SPECIAL Vem vinner? Tävlingen om vem som vinner ROT-priset är mer spännande än någonsin tidigare. I år kommer

Läs mer

FÄRGFABRIKEN / Petra Gipp arkitektur

FÄRGFABRIKEN / Petra Gipp arkitektur Grovkornig minimalism på Färgfabriken Utställningshallen Färgfabriken i Stockholm har genomgått en totalrenovering. RUM har träffat arkitekten Petra Gipp som ritat det mesta. Ett helhetsansvar man sällan

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 , Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 Lokalisering Med sin placering mellan Stureplan, Norrmalmstorg och Hamngatan ligger kvarteret Vildmannen 10 mitt i händelsernas centrum. De omgivande kvarteren eller

Läs mer

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent.

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent. Varje år utses Årets byggnad och Årets renovering i Södertälje. Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma god bebyggelse och uppmuntra till varsam renovering i Södertälje, så att vi bygger en stad att

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Årets byggnad. Södertälje kommun tillsammans med. Södertälje Byggmästareförenings

Årets byggnad. Södertälje kommun tillsammans med. Södertälje Byggmästareförenings Södertälje kommun tillsammans med Södertälje Byggmästareförening vill uppmärksamma ny bebyggelse och ombyggnader av god kvalitet. Målsättningen är att allt som produceras skall bidra till en försköning

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Radisson Blu Riverside Hotel

Radisson Blu Riverside Hotel M O D E R N I N T E R I Ö R www.inredningsnyheter. se En specialbilaga från Modern Interiör Radisson Blu Riverside Hotel SPEKTAKULÄRT OCH INNOVATIVT IFS KONTOR MICROSOFT Intrum Justitia inreds med grön

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 340 kvm

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 340 kvm Jakobsbergsgatan 16 Stockholm 340 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 16 Yta: 340 kvm. Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan 2006-2008.

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22. Stockholm 1833 kvm

Jakobsbergsgatan 22. Stockholm 1833 kvm Jakobsbergsgatan 22 Stockholm 1833 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 22 Yta: 1833 kvm. Plan: 9 Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK OR MED SJÖUTSIKT Kontorsfastigheten Stora Katrineberg ligger mycket strategiskt utanför Stockholms avgiftsbelagda tullar med absolut närhet till både innerstaden

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 339 kvm

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 339 kvm Jakobsbergsgatan 16 Stockholm 339 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 16 Yta: 339 kvm. Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan 2006-2008.

Läs mer

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg 1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg Ett av de mest spännande byggprojekten i Helsingborg just nu är S:t Nicolai - förvandlingen av gamla Nicolaiskolan till moderna kontor. Projektet

Läs mer

NACKA STRAND. Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm

NACKA STRAND. Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm NACKA STRAND Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm LOKALEN KONTOR MED HÖRSAL FÖR 40 PERSONER + UTSTÄLLNINGSYTA Area: 782 kvm, plan 3 Antal arbetsplatser: 36 arbetsplatser Byggår: 1997 Teknisk info: Mekanisk

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

c/o 25 Klassisk & hög

c/o 25 Klassisk & hög c/o 15 Klassisk Markerat takutsprång och äkta genomgående spröjs gör detta hus till en äkta klassisk länga i litet format. Utifrån bildar fasader, fönster och tak i enhetlig matt kulör en fin helhet. Inifrån

Läs mer

Från militärt stall till bibliotek och kontor

Från militärt stall till bibliotek och kontor N Y H E T E R F R Å N B Y G G M Ä S T A R E F Ö R E N I N G A R N A I S T O C K H O L M, S Ö D E R T Ä L J E O C H G O T L A N D N U M M E R 3, J U N I 2 0 0 5 ROT-priset 2005 Kv. Krubban Skanska Från

Läs mer

På Banverket lyser ljuset som på räls

På Banverket lyser ljuset som på räls Flytten från gamla slitna lokaler i betonggrå miljö gick till nybyggda, fräscha och ljusa lokaler. Där det första intrycket symboliserar och lyser upp verksamheten och dess framtid på ett unikt och spännande

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 1050-2160 kvm

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 1050-2160 kvm Jakobsbergsgatan 16 Stockholm 1050-2160 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 16 Yta: 1050-2160 kvm. Plan: 5 Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick

Läs mer

Lästmakargatan 13. Stockholm 397 kvm

Lästmakargatan 13. Stockholm 397 kvm Lästmakargatan 13 Stockholm 397 kvm Välkommen till Diligentia Lästmakargatan 13 Yta: 397 kvm. Plan: 4 Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan 2006-2008.

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

PFIZER HUVUDKONTOR Första kontorsetableringen i Silverdal

PFIZER HUVUDKONTOR Första kontorsetableringen i Silverdal artikel ur: Nordisk Interiör projekt 2-06 text: Kristian Palm foto: Åke E:son Lindman PFIZER HUVUDKONTOR Första kontorsetableringen i Silverdal Mänskligt och varmt var ledorden när Pfizer byggde nytt huvudkontor

Läs mer

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Gamla Brogatan 34 Här finns ledig lokal på 359 kvm. Yta 359 kvm Plan 1 Våning Husets karaktär Huset byggdes 1890 och 1989 skedde en

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

Majavallen. Kalmar Lindsdal. Kom som du är. Lev som du vill.

Majavallen. Kalmar Lindsdal. Kom som du är. Lev som du vill. Majavallen Kalmar Lindsdal Kom som du är. Lev som du vill. Majavallen» Kul i stadens vimmel, men ännu skönare att komma hem igen « Det lätta livet i Lindsdal I Lindsdal får du vara precis den du är. Leva

Läs mer

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan 24 februari 2014 1 Higab i korthet Higab äger, förvaltar och utvecklar fasegheter för kommersiella, offentliga och kulturella ändamål för Göteborgs

Läs mer

känsla Värme, ljus & en mjuk

känsla Värme, ljus & en mjuk Värme, ljus & en mjuk känsla Det förenar två småländska byggprojekt som trots att de är mycket vitt skilda som objekt har flera gemensamma nämnare. En sådan nämnare är ljusgrå Borghamnskalksten, en annan

Läs mer

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se I den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna bygger vi framtidens kontor. Allt från bästa skyltläge längs med E4:an till kontor med utmärkt kommunikationsläge intill Ulriksdals pendeltågsstation. I stadsdelen

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 610 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 143 Alviks Strand Ledig yta: 610 m 2 Typ: Kontor Tillträde: Enligt överenskommelse Gym Tåg 150 m Tunnelbana 500 m Unikt

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8

Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8 Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8 Hangövägen 25, Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Ledig yta Typ: Kontor 240 m 2 Antal arbetsplatser: 12-15 Byggt/ombyggt:

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Lästmakargatan 13. Stockholm 190 kvm

Lästmakargatan 13. Stockholm 190 kvm Lästmakargatan 13 Stockholm 190 kvm Välkommen till Diligentia Lästmakargatan 13 Yta: 190 kvm. Plan: Entréplan Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Esplanaden 3C Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Välkommen till Diligentia Esplanaden 3 C Här finns lediga lokaler från 937 6 000 kvm. Lokalerna är flexibla och delbara från 937 kvadratmeter. Se översiktsritningen

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Zinkensdammsskolan vann ROT-priset 2008

Zinkensdammsskolan vann ROT-priset 2008 N Y H E T E R F R Å N B Y G G M Ä S T A R E F Ö R E N I N G A R N A I S T O C K H O L M, S Ö D E R T Ä L J E O C H G O T L A N D N U M M E R 3, J U N I 2 0 0 8 Zinkensdammsskolan vann ROT-priset 2008 Zinkensdammsskolan

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Ringvägen 100. 994 kvadratmeter Stockholm

Ringvägen 100. 994 kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 994 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 994 kvadratmeter. Yta Våning 994 kvm plan 8 hus B Husets karaktär Vissa delar av huset är byggt

Läs mer

Residenset i Visby PROSPEKT

Residenset i Visby PROSPEKT PROSPEKT Residenset i Visby På Strandgatan 1 ligger Visby residens en 1700-talspärla i anrik miljö. Byggnaden vilar vackert ovanför hamnområdet, lummigt och upplyst. Residenset kan med sitt unika läge

Läs mer

Huset med de tre. Byggt 1909 Arkitektrenovering. Den 667 kvadratmeter smala tomten är en av anledningarna till husets speciella utformning.

Huset med de tre. Byggt 1909 Arkitektrenovering. Den 667 kvadratmeter smala tomten är en av anledningarna till husets speciella utformning. Byggt 1909 Arkitektrenovering Takkuporna är beklädda i en slags cementplatta som kallas för hardiepanel. Den 667 kvadratmeter smala tomten är en av anledningarna till husets speciella utformning. Huset

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Ditt nästa kontor? Centrum

Ditt nästa kontor? Centrum Ditt nästa kontor? Centrum Södra Förstadsgatan 47, våning 3-4, 1 252 2 402 kvm Södra Förstadsgatan 47, våning 3 4, Centrum Ledig yta 1 252 2 402 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 40 150 Tillträde: enligt

Läs mer

KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 5 000M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Möjlighet till eget, nybyggt hus om ca 5 000 kvm modernt kontor med egen stor terrass invid Sickla och Hammarby

Läs mer

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum FRESTA Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum Prisvärda och ljusa bostadsrätter med ljust läge några minuter från Sollentuna Centrum. Nära vatten och grönska precis bredvid det

Läs mer

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset På Skeppsbron i Malmö ligger Kolgahuset, stadens mest kända funkishus. Namnet Kolga kommer från den

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Välkommen till Diligentia Esplanaden 3A Yta: 1732 kvm Våning: BV Husets karaktär Huset på Esplanaden byggdes i början på 1980-talet och har en total uthyrningsbar

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 737 kvm. Yta Våning 737 kvm Plan 7 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

SAMVERKANSFORUM Nätverket för arkitektur & kulturmiljö. Reserapport från Visby 14 maj 2009

SAMVERKANSFORUM Nätverket för arkitektur & kulturmiljö. Reserapport från Visby 14 maj 2009 RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN FASTIGHETSENHETEN Rolf Egertz Arkitektur & Bevarandefrågor Tfn: 08-786 42 20 Ordförande i Nätverket för Arkitektur & Kulturmiljö PM 2009-05-14 SAMVERKANSFORUM Nätverket för arkitektur

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Fördel Kungsholmen. Nyrenoverade kontorslokaler. S:t Göransgatan DE BÄSTA IDÉERNA FÖDS I BYGGNADER MED HISTORIA

Fördel Kungsholmen. Nyrenoverade kontorslokaler. S:t Göransgatan DE BÄSTA IDÉERNA FÖDS I BYGGNADER MED HISTORIA Fördel Kungsholmen DE BÄSTA IDÉERNA FÖDS I BYGGNADER MED HISTORIA Nyrenoverade kontorslokaler S:t Göransgatan Besök gärna vår hemsida för mer information www.olovlindgren.se S:t Göransgatan I hörnet av

Läs mer

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET SID 1 (5) RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET Handläggare: Cecilia Skog Telefon: 08-508 29 766 2011.03.14 SR Dnr 2011-0055 (S-Dp 2006-19499) Till Stadsbyggnadsnämnden Länsstyrelsen i Stockholms län

Läs mer

Sveavägen 20 Malmskillnadsgatan 29. Stockholm

Sveavägen 20 Malmskillnadsgatan 29. Stockholm Sveavägen 20 Malmskillnadsgatan 29 Stockholm Välkommen till Diligentia Sveavägen 20/Malmskillnadsgatan 29 Här har vi en ledig lokal på 644 kvadratmeter. Yta Våning 644 kvm plan 2 Husets karaktär Huset

Läs mer

MER ÄN EN SKOLA VÄNDA TRENDER

MER ÄN EN SKOLA VÄNDA TRENDER KVARTERET MESSINGEN MESSINGEN MER ÄN EN SKOLA Messingen är ett multifunktionellt hus med utrymme för varje behov. Mitt i centrum har ett kreativt kunskapscentrum vuxit fram med Väsby Nya Gymnasium i spetsen.

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening Modernt formspråk och traditionell livsstil i skön förening Högt uppe på klipporna i Göteborgs norra skärgård och med en vidunderlig utsikt över havet ligger ett av Vallsjöhus senaste byggprojekt. Tio

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 668 kvm. Yta Våning 668 kvm plan 6 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse Topphemligt Boende Från övergivet hus till lyxbostad, galleri, restaurang och boutique. Graanmarkt 13 i Antwerpen blev Ilse Cornelissens och Tim Van Gelovens drömprojekt. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik

Läs mer

4-2014. Centralt läge för hyresrätter Sid 8

4-2014. Centralt läge för hyresrätter Sid 8 Objektivt 4-2014 Exklusiva egnahem i Lund Sid 2 8-vånings punkthus i Svedala Sid 6 Centralt läge för hyresrätter Sid 8 På Källbyområdet i södra Lund har NIMAB Entreprenad uppfört totalt 20 stycken exklusiva

Läs mer

Balkonger. Vägledning. Arkitektur Stockholm INNEHÅLL

Balkonger. Vägledning. Arkitektur Stockholm INNEHÅLL Arkitektur Stockholm Vägledning Balkonger Vägledning Vindsinredning DNR. 201305967570 Antaget av Stadsbyggnadsnämnden 20130613 DNR. 201305968570 INNEHÅLL INLEDNING 2 STOCKHOLMS LÅNGSIKTIGA UTVECKLING 2

Läs mer

Jakobsbergsgatan 18. Stockholm 232 kvm

Jakobsbergsgatan 18. Stockholm 232 kvm Jakobsbergsgatan 18 Stockholm 232 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 18 Yta: 232 kvm. Plan: 7 Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1960. En omfattande renovering av hela fastigheten

Läs mer

Dalgången. Nockebyhov

Dalgången. Nockebyhov Dalgången Nockebyhov Trivsamt i Nockebyhov Nockebyhov är en trivsam stadsdel i Bromma. Området ligger attraktivt beläget mellan Mälarens strand och Judarskogen vilket ger närhet till såväl naturreservat

Läs mer

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor Utsikt mot Nybroviken City Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm LOKALEN Nyrenoverat med fritt läge högst upp i huset Kontorsyta 1 023 kvm Adress Hamngatan 2 På Hamngatan

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Sveavägen 20. Stockholm 318 kvm

Sveavägen 20. Stockholm 318 kvm Sveavägen 20 Stockholm 318 kvm Välkommen till Diligentia Sveavägen 20 Yta: 318 kvm. Plan: Gatuplan Husets karaktär Huset byggdes år 1967 för Skandia International. 2006 påbörjade man en totalrenovering

Läs mer

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Ledig kontorslokal på 299 kvm. Yta Våning 299 kvm Plan 8 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Larsberg Centrum - Lidingö Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Framtidens mötesplats Hälsa. Tillsammans John Mattsons mål är att skapa en mötesplats på Lidingö där hållbarhet, hälsa och närservice är

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08 Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan Kontur arkitektkontor ab Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm telefon +46 8 411 54 10 kontor@kontur.se www.kontur.se INNEHÅLL Försättsblad Innehåll Byggnaden, förändring,

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

KONTOR 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 2 382M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 TREVLIG LOKAL I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks kontorsområde

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

På onsdag den 16/9 påbörjas bygget av två ekologiska flerfamiljshus på Lusthusbacken, Piteå.

På onsdag den 16/9 påbörjas bygget av två ekologiska flerfamiljshus på Lusthusbacken, Piteå. Grönbo AB & Block Arkitektkontor 2015-04-15 Byggpremiär! På onsdag den 16/9 påbörjas bygget av två ekologiska flerfamiljshus på Lusthusbacken, Piteå. Lusthusbacken är ett attraktivt läge vid Furunäset,

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer