YGGBIZ 2010? ROT-PRISET VEM VINNER MAJ NR 3/10 ROT-SPECIAL HÅLLBARA STÄDER DÖDEN PÅ BYGGET STOCKHOLM BYGGER VIKTIG TIDNNG ÅRSMÖTEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YGGBIZ 2010? ROT-PRISET VEM VINNER MAJ NR 3/10 ROT-SPECIAL HÅLLBARA STÄDER DÖDEN PÅ BYGGET STOCKHOLM BYGGER VIKTIG TIDNNG ÅRSMÖTEN"

Transkript

1 YGGBIZ NYHETER FRÅN BYGGMÄSTAREFÖRENINGARNA STOCKHOLM, SÖDERTÄLJE, GOTLAND. MAJ NR 3/10 ROT-SPECIAL VEM VINNER ROT-PRISET 2010? Foto: Ryno Quantz HÅLLBARA STÄDER DÖDEN PÅ BYGGET STOCKHOLM BYGGER VIKTIG TIDNNG ÅRSMÖTEN

2 BYGGBIZ ROT-SPECIAL I MAJ NR 3/10 NOMINERAD: SALTSJÖKVARN Gammal kvarn blir modernt hotell Elite Hotel Marina Tower i området Saltsjökvarn vid Danvikstull har en av Stockholms finaste utsikter. Den stora kvarnbyggnaden, som blev klar 1891, har nu fått nytt liv och tronar vid kajkanten med utsikt mot Djurgården och Waldemarsudde. Den byggdes av Handelsbolaget Holmberg & Möller och ritades av arkitekt Anders Wilhelm Bergström med stilinfluenser hämtade från de medeltida hansestäderna kring Östersjön. Fram till 1970-talet byggdes kvarnen ut med flera olika byggnader, bland annat Mannagrynskvarnen. Kvarndriften lades ner 1989 av dåvarande ägaren Kungsörnen AB, varefter en stor del av magasinsbyggnaderna revs förvärvades Saltsjökvarn av NCC. Visionen har varit att lyfta fram den gamla mjölkvarnens kvaliteter. Exteriören har förändrats mycket lite. Murverket har restaurerats varsamt och flera typer av takkupor har rekonstruerats. Tilläggsbyggnader har koncentrerats till de delar av byggnaden som inte är påtagligt synliga från farleden. Stora utmaningar vid ombyggnaden har varit att stabilisera fasaden invändigt ett krav på grund av byggnadens q-märkning. Ett helt nytt innanmäte har byggts upp byggnadens fasad är helt åtskild från övriga delar av byggnaden! Idag tronar det nya Elite Hotel Marina Tower på kajen med sina 186 rum och sviter, mäss- och konferenskapacitet för upp till 900 personer, restauranger, bar, uteservering och spa med pool en kraftfull injektion av pulserande liv till den nya stadsdelen. På huvudfasaden samsas idag den ursprungliga kvarnrörelsens skylt med det moderna företagsnamnet kulturhistorien har mött framtiden! Byggentreprenör: NCC Construction Sverige AB Arkitekt: Studio 1-11 (exteriör/interiör) / SandellSandberg (interiör) Fastighetsägare/Byggherre: RBS Nordisk Renting och Elite/NCC Construction Sverige Total kostnad: 306 miljoner kronor Yta: kvm BTA Foto: Anders Abrahamsson. NOMINERAD: AGA 1 Byggnadernas innandömen har rensats ut och ersatts av högre takhöjder, nya installationer och ny rumsindelning. Dessutom har ett glasat atrium skapats mellan byggnaderna. Foto: Kalle Wendel. Verkstäder med nobla anor blir modernt huvudkontor AGA har funnits med sina fabriks- och kontorslokaler på södra Lidingö sedan tidigt 1900-tal. Där tillverkades bland annat de berömda AGA-fyrarna, uppfunna av nobelpristagaren och företagets grundare, Gustaf Dalén. Det s.k. Dalénumområdet har under åren utvecklats och karaktäriseras av byggnader från olika arkitekturstilar fram till sent 1970-tal. Ägaren, JM AB, avser att utveckla området med cirka arbetsplatser och cirka bostäder när det är färdigutbyggt. Idag finns här många olika hyresgäster med AGA som den största. I februari 2008 tecknades avtal om nytt huvudkontor för företaget i ett par av byggnaderna, ursprungligen använda som verkstäder. Utgångspunkten har varit att tillvarata och utveckla byggnadernas kulturhistoriska grundkvaliteter, med en rå känsla i materialen. Ursprungskaraktären har återskapats, tegelfasader och befintliga trapphus och vissa hisschakt har blivit kvar. Gammalt och nytt möts idag på ett spännande sätt. Ett nytt glasat atrium med trapp- och hisstorn har skapats mellan byggnaderna, vilket har blivit ett nytt, ljust mötesrum, samtidigt som det främjar logistiken inom byggnaderna. Här har belysningen blivit en viktig gestaltningsfaktor. I atriet hänger rår med scenbelysning och även hisstornet är ljussatt, vilket möjliggör en mängd olika ljussättningar och användningsområden för rummet. Utmaningarna vid ombyggnaden har varit många. På 16 månader projekterades, revs, sanerades och producerades AGAs lokaler i nära samarbete med hyresgästen. Att husen från bjöd på många överraskningar som inte fanns på ritningarna, förvånar nog ingen. Byggentreprenör: JM Entreprenad AB Arkitekt: Nyréns arkitektkontor Byggherre: Lidingöstrand Fastighets AB c/o JM AB Projektkostnad: 196 miljoner kronor Byggyta: cirka kvm BTA

3 NOMINERAD: JAKOBSBERGS SPORTHALL Från nedgången sporthall till hemmalagens stolthet Den kommunala sporthallen i Jakobsberg från 1960-talet var allt annat än en bedagad skönhet: trist, nedgången och anonym. Istället för att ge upp, riva och bygga nytt, beslutade Järfälla kommun att satsa på den trots allt gedigna tegelbyggnaden som fanns. Idag ståtar den tillbyggda hallen med läktarplatser, häftig arkitektur och delvis nytt fasadmaterial. Ny ventilation, anpassning till funktionshindrade, ny entré, fler toaletter och ett tillbyggt klubbhus med mötesrum, kanslilokaler, förråd och hiss är ytterligare sådant som gör att hallen idag har gjort att hemmalagen känner en enorm stolthet över sin hall. Byggentreprenör: BOL entreprenad AB Arkitekt: AW Arkitekter Byggherre: Järfälla kommun Projektets kontraktskostnad: 14,75 miljoner kronor Total byggnadsyta: cirka kvm BTA Den nya utskjutande läktardelen ovan pelare ger ett fantastiskt intryck, inte minst om kvällen. En kommunalgrå sporthall har förvandlats till en gnistrande rubin. Foto: Malin Ullman. NOMINERAD: KV FRUKTKORGEN Foto: Åke E:son Lindman. Här är goda råd dyra Stockholms rådhus från 1915 har fått kvm ny golvyta. Det berömda rådhuset ritades 1915 av Carl Westman och är ett praktfullt exempel på den nationalromantiska stilen. Sedan 1933 är huset förklarat som byggnadsminne. Det är främst Rådhusets två inre gårdar och miljön kring dessa som har byggts om. Bland annat har ett glastak byggts över gårdarna och gårdsytan/golvet har höjts en våning. På så vis har ett stort inomhusrum skapats i nära anslutning till huvudentrén. Här finns reception, vakt, väntrum med café och sju nya salar i två ellipsformade byggnadsvolymer om vardera två våningar. Vindar har inretts och ytterligare två våningsplan har tillskapats. Exteriört har endast smärre förändringar gjorts på fasader och tak. Idén bakom den arkitektoniska utformningen av nya delar har varit att smärre utvändiga tillägg, som vindskupor, fönsteröppningar och förbindelsegångar, ska vara utförda diskret och i samklang med Westmans formspråk. Det är kring byggnadens inre gårdar som de stora förändringarna har gjorts. Detta på ett sätt som ska skapa en stark kontrast till det gamla. Interiört har äldre inredning, möbler och armaturer återanvänts och ställts samman med ny inredning och textila konstverk. Byggentreprenör: Peab Arkitekt: Ahrbom & Partner Byggherre: Vasakronan Byggnadskostnad: 600 miljoner kronor Bruttoarea: kvm

4 NOMINERAD: DROTTNINGHOLMS SLOTT En riktig läckerbit Karamellan på Drottningholms slottsområde rymmer idag slottscafé, besökscentrum och butik. Den tidigare marketenteri- och schweizerirörelsen etablerades under 1800-talet och har omnämnts i skrifterna redan Mellan bedrevs konditorirörelse av Hofconditor J C Landelius, men redan 1903 byggdes huset om. Exteriören bevarar i stora drag det utseende som den fick efter denna ombyggnad. Byggnaden, som ligger nära ångbåtsbryggan, skulle bevaras exteriört, samtidigt som målet var att besökarna till Drottningholms slott skulle få ny svensk formgivning i kontrast till världsarvet. Interiört har byggnaden blivit ett magnifikt besökscentrum med modern teknik. En stökig vindsvåning har rivits och ett rum i två våningar med ljusinsläpp från befintliga takkupor ger besökarna en härlig känsla av ljus och rymd. Karamellan efter ombyggnaden. Färgsättningen från sekelskiftet har återskapats. Slottscaféets serveringsdisk har en perforerad front där ventilationen är integrerad ett gott exempel på förening av formgivning och teknik. Foto: Fotograf Tomas Thelin byrå Gabriel Uggla. Byggentreprenör: Byggnadsfirman Viktor Hansson Arkitekt: AIX Arkitekter AB Byggherre: Statens fastighetsverk Ombyggnadskostnad: Cirka 12 miljoner kronor Yta: Cirka 335 kvm NOMINERAD: KV SÅGEN 19 Gulmärkt låda i granna färger Vid Hornstull på Södermalm i Stockholm har ett enligt Stadsmuseet gulmärkt kontorshus från sent 1950-tal, byggts om och moderniserats. I en första etapp har en totalrenovering av kontorsbyggnaden genomförts, där fasaden mot Långholmsgatan har nydanats och gavelfasaderna mot Hornsgatan och Bergsunds strand har putsats om. I en andra etapp har handelsytorna på gatuplanet fått en ny exteriör och layout. Arkitektoniskt är byggnaden uppbyggd som en liggande låda och är upphöjd från markplanet med ett pelar-/balksystem med indragen gatufasad. Detta ger byggnaden ett svävande intryck. Vid upprustningen har skillnaderna mellan de tunga bärande sidorna med dess kanter lådan och den lätta utfackningsfasaden skärmen tydliggjorts genom att öka kontrasten mellan de olika fasaderna. Den nya fasaden är utförd likt den ursprungliga, men med fönsterband och vertikala inslag av färgat accentglas. För att förstärka byggnadens karaktär har gatuplanets fasader glasats upp och pelare framhävts genom att de försetts med mörkgrå puts. Den ljusgrå tunnputsen på huvudbyggnadens gavelfasader har påförts ett yttre skikt av glasgranulat som reflekterar det ljus som kvällstid belyser fastigheten i olika kulörer beroende på från vilken vinkel man betraktar huset. Detta har skett i samarbete med konstnären Mikael Pauli. Vid renoveringen har stor omsorg lagts på att, i harmoni med byggnadens gestaltning, omvandla de tidigare slutna och mörka kontorsplanen till moderna, ljusa och effektiva ytor med en transparent fasad. Nya spännande butikslokaler och nya kontorsytor gör denna vackra låda till ett fantastiskt hus för övrigt ett av relativt få hus innanför tullarna som kan erbjuda kontorslokaler med fasad mot alla vädersträck. Byggentreprenör: Arcona + Peab Arkitekt: Wester+Elsner Arkitekter + BSK Arkitekter Byggherre: Bonnier Fastigheter Total kostnad: Cirka 120 miljoner kronor Byggnadsyta: kvm BTA Foto: Mattias Ek. BYGGBIZ ROT-SPECIAL I MAJ NR 3/10

5 Att utse vilka projekt som ska nomineras till ROT-priset är ett digert men roligt arbete. Top Secret! Urvalet sker bakom lyckta dörrar och inte en enda person, förutom juryledamöterna och juryns sekreterare, släpps in i styrelserummet på Stockholms Byggmästareförening, där arbetet pågår. Juryns ledamöter i år är Anna-Greta Leijon, Lennart Ericson, Jan Wejdmark och Johan Nordström (förra årets ROT-prisvinnare, Lydmar Hotel), samt BF:s Lennart Granlöf, juryns sekreterare. De träffas en regnig aprilmorgon för att utse vilka projekt som ska nomineras till 2010 års ROT-pris. Utbrett över hela det enorma styrelsebordet ligger en massa pappershögar. Varje hög representerar en ansökan. Lennart Granlöf har under flera veckors tid noga förberett vartenda inkommet förslag och sedan kopierat upp allt så att juryledamöterna kan läsa Juryn under topphemligt arbete med att utse sex nominerade projekt till ROT-priset Från vänster Lennart Ericson, Jan Wejdmark, Anna-Greta Leijon och Johan Nordström. Foto: Ryno Quantz. på ordentligt innan avgörandet kan fattas om vilka som ska nomineras. Samtliga ansökningar gås igenom rigoröst. Man kan förmoda, att ju fylligare ansökan, desto lättare för juryn att ta ställning. Fina foton underlättar antagligen beslutsgången. Men det är också en mängd andra kriterier som juryn har att ta hänsyn till förutom arkitekturen och designen. Tekniska och andra problemlösningar, originalitet, och inte minst ekonomi är förstås också mycket viktigt för valet av projekt. När det väl är bestämt vilka projekt som ska nomineras startar den del av arbetet som juryn brukar tycka är allra roligast: att besöka de olika projekten på platsen och se dem live. Även detta sker mycket diskret och då får inte fotografen finnas på plats års nominerade projekt presenteras i detta nummer av Byggbiz. Vilket ROT-projekt som avgår med segern får vi veta i maj. Fram till dess är det Top Secret! Årsmöte med utflykt till Shanghai Stockholms Byggmästareförenings årsmöte samt extra föreningsstämma i BI Stockholm gick av stapeln den 15 april i Stockholms Byggnadsförenings lokaler. VD Elisabeth Martin kommenterade året som gått och konstaterade att engagemanget i föreningens utskott och aktiviteter är stort. Den upprustning och de hyresgästanpassningar som gjorts i föreningens kontorslokaler har föranletts av en del vakanser, men vid årsskiftet återstod endast en ledig kontorslokal i fastigheten. Hon kommenterade också den placeringspolicy som ligger till grund för bästa möjliga tillväxt. Till nya ordinarie styrelseledamöter valdes Fredric Kastevik och Freddie Norvell. Till nya suppleanter valdes: Erik Alteryd, Peter Andersson, Lars Bergman och Jens Hoffmann. Efter att Jan Henriksson, Q-gruppen, redogjort för förloppet av avtalsförhandlingarna, kunde årsmötet övergå till en mjukare del världsutställningen i Shanghai som invigs den 1 maj och pågår till den 31 oktober. Anders Neregård, SWECO Architects, en av arkitekterna bakom svenska paviljongen, visade fantastiska bilder och 3D-animeringar som nog fick många av årsmötesdeltagarna En stor skara medlemmar samlades till årsmötet som ägde rum i Stockholms Byggnadsförenings vackra lokaler på Norrlandsgatan 11. Huset är ritat av Sven Markelius och uppfördes Efter ett bombattentat återuppfördes huset att drömma sig iväg till Kina och utställningen som beräknas attrahera 70 miljoner besökare. Utställningens övergripande tema är Better City, Better Life, och den svenska utställningens tema Sweden Spirit of Innovation har utvecklats ur ledorden innovation, hållbarhet och kommunikation. Vid utformningen har SWECO haft följande tankar: Naturen har en central plats i den svenska själen och är därför också en plattform som skapar innovationer. Naturen är en källa till inspiration och kreativitet. Stadens attraktionskraft finns i de nätverk som skapas mellan människor. Ett öppet, inbjudande och berikat stadsrum är en god grund för livsvilja och innovation. Paviljongen ska visa på mötet mellan staden och naturen och den hoppfullhet och styrka som kan skapas där i. Paviljongen som är utförd i stål, plåt, limträ och glas tar skogsrummet in i byggnaden bland annat med hjälp av jättelika vepor med naturfotografier av Mattias Klum. Mer info om Världsutställningen:

6 Torsten Josephson, till vänster, uppskattad styrelseledamot, avtackades av föreningens VD Elisabeth Martin och ordförande Svante Hagman. Foto: Ryno Quantz. Stipendier till elever som vill vidare Eric Forss som var verksam i föreningen i många år grundade en stipendiefond Han hyste speciellt varma känslor för yrkesarbetare som ville vidareutbilda sig och börja jobba i arbetsledande ställning. Stipendierna, som delats ut i många år, överlämnades för första gången vid föreningens årsmöte. De prisbelönade är elever från den tvååriga högskoleutbildningen Nackademin samt författarinnorna och arkitekterna Laila Reppen och Cecilia Björk, som fick ett stipendium till sitt aktuella läroboksprojekt Laila Reppen och Cecilia Björk har tidigare givit ut böckerna Flerbostadshusens historia. Så byggdes husen, Så byggdes staden och Så byggdes villan. Här flankerade av Elisabeth Martin och Svante Hagman. Foto: Ryno Quantz. Kommande evenemang Avtackningar Vid årsmötet avtackades Torsten Josephson för sina år i Byggmästareföreningens styrelse. Han kommer fortsatt att vara ordförande i föreningens bostadsutskott. Övriga styrelseledamöter som avtackades var Zdravko Markovski, Håkan Bergquist och Alf Björk. Gunnar Eriksson, som varit valberedningens primus motor i tio, år avtackades även han. En applåd fick också Johnny Kellner, som avgått efter många år som ordförande i teknik- och miljö-utskottet. Informationsträff för nya medlemmar 18 maj Frukostmöte 19 maj S-företagarträff på Solvalla 26 maj Informationsträff för nya medlemmar 15 juni Prisutdelning Årets bygge och Årets renovering i Södertälje 27 maj Båtutflykt 24 aug Mer information: Anneli Albertsson, tel B PORTO BETALT Har ni genomfört något fint ROT-projekt 2009? I Vårberg har vi åt Micasa Fastigheter byggt om ett seniorboende till ett äldre- och vårdboende, totalt 225 lägenheter, med en ordersumma om 150 miljoner kronor. I kvarteret har vi också byggt om en lokal till förskola. En komplett ombyggnad, från rivning och ny planlösning till montering av nya balkonger. Per Ununger, VD, MVB Öst AB Vi arbetar nästan bara som byggledningsföretag idag. Ett fint projekt det tycker alla som går förbi är det gröna huset på Karlavägen, hörnet Sibyllegatan, som vi har färdigställt. Det är färgsatt av Yvonne Lombom. Ove Karlsson, chef Bygg, Togo Danielsson Bygg & Fastighet I höstas öppnade MC Collection, ett konstoch designmuseum som visar 110 originalmotorcyklar från olika epoker och delar av världen. Ett unikt museum vid Edsviken i Sollentuna som vi har byggt. Det är för övrigt också vi som har byggt om Edsvikens konsthall alldeles intill. Helena Kristerson, VD, BVT Bygg AB Vi har byggt om och till det k-märkta Minoch Torpeddepartementet till kulturhus på Skeppsholmen, där vi förnyat bl a brandsäkerhet, ventilation, handikappanpassning och ljudisolering. Konsten har varit att bevara de ursprungliga kulturvärdena samtidigt som huset har anpassats till modern standard. Mehmet Apak, VD, Byggmästargruppen Entreprenad AB Ombyggnad och renovering av ett bostadskvarter vid Stureparken på Östermalm är ett väldigt fint projekt. I ett av trapphusen har kommersiella lokaler omvandlats till vackra sekelskifteslägenheter. Vi har hanterat hela processen från bygglovshantering till framtagandet av bygghandlingar. Därefter fick vi lämna anbud i konkurrens och hade bästa priset och kunde genomföra projektet. Michael Bogren, VD, Metrolit Byggnads AB B Byggmästareföreningen är en lokal branschorganisation för bygg- och anläggningsföretag i Stockholms län. Föreningen ansvarar också för verksamheten på Gotland och i Södertälje. Antalet medlemmar uppgår totalt till drygt 900 varav de flesta är små- och medelstora företag. Vi vill bidra till en progressiv utveckling av regionen, att höja byggbranschens status inom sektorer som direkt berör våra medlemmars dagliga affärer och ge daglig service inom områden som entreprenadjuridik, avtalsrätt och övriga branschfrågor. Vårt kursutbud är omfattande, drygt personer/ år passerar genom våra program, och där kurser kopplade till vårt eget produktcertifieringsprogram BF9K tillhör grundstommen i vår verksamhet. Ansvarig utgivare: Elisabeth Martin Projektledning och text: peggy communication ab, Grafisk form: komodesing.se / hansen-info.com Tryck: Printing, Malmö Byggmästareföreningen i Stockholm. Box Stockholm. Tel Byggmästareföreningen på Gotland. Bremergränd Visby. Tel Byggmästareföreningen i Södertälje. Box Södertälje Tel BYGGBIZ ROT-SPECIAL I MAJ NR 3/10

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Vi tog flera kliv framåt 2 Varje medarbetare är en viktig resurs 3 Forsen är allt oftare med från början 4 Historiskt ansiktslyft för Naturhistoriska riksmuseet 6 Konsten

Läs mer

Rådhuset Stockholm Särtryck ur tidskriften Arkitektur nr 6/2009

Rådhuset Stockholm Särtryck ur tidskriften Arkitektur nr 6/2009 Rådhuset Stockholm Särtryck ur tidskriften Arkitektur nr /009 VINJETT Rådhuset Stockholm Arkitekt: Ahrbom & Partner Carl Westmans berömda rådhus från 9 har fått 000 kvm ny golvyta genom en expansion inåt.

Läs mer

NORRA DJURGÅRDS STADEN I FOKUS NR 2 NOV 2014. Nya Värtapiren tar form sid 5. Vad döljer sig i gasklockorna? sid 8. Nya vinklar fotoreportage sid 10

NORRA DJURGÅRDS STADEN I FOKUS NR 2 NOV 2014. Nya Värtapiren tar form sid 5. Vad döljer sig i gasklockorna? sid 8. Nya vinklar fotoreportage sid 10 NORRA DJURGÅRDS STADEN I FOKUS NR 2 NOV 2014 FÖRE TAGSGRUPPEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN Nya Värtapiren tar form sid 5 Nya vinklar fotoreportage sid 10 Vad döljer sig i gasklockorna? sid 8 1 Stockholms Hamnar

Läs mer

CityMark NR 8 OKTOBER 2009 ÅRG 7

CityMark NR 8 OKTOBER 2009 ÅRG 7 CityMark NR 8 OKTOBER 2009 ÅRG 7 ANALYSER TRENDER FLYTTIPS REPORTAGE LEDIGA LOKALER Ett tänkbart scenario är att vi kommer att se fler exempel på företag som flyttar från en central delmarknad till en

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Resultat- och balansräkning* 30 Flerårsöversikt 31 Geografisk översikt fastigheter 32 Fastighetsinnehav 34

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Resultat- och balansräkning* 30 Flerårsöversikt 31 Geografisk översikt fastigheter 32 Fastighetsinnehav 34 Örebroporten Fastigheter AB. 2011 1 2 Örebroporten Fastigheter AB. 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Örebroporten utvecklar miljöer som stärker Örebro 4 2011 i sammandrag 5 Samtal om framtiden 6 Nu börjar utvecklingen

Läs mer

Hamnmagasinet. i ord&bild. mellan stad & skärgård. Hemma hos. Lyckad modell. Ledarskapsutveckling. I en ny hyresrätt på Söder. Diligentia utökar avtal

Hamnmagasinet. i ord&bild. mellan stad & skärgård. Hemma hos. Lyckad modell. Ledarskapsutveckling. I en ny hyresrätt på Söder. Diligentia utökar avtal i ord&bild 2011 Hamnmagasinet mellan stad & skärgård Hemma hos I en ny hyresrätt på Söder Lyckad modell Diligentia utökar avtal Ledarskapsutveckling KTH-forskare ute i verkligheten EINAR MATTSSON-BOLAG

Läs mer

Hållbara lösningar. i ORD&BILD. när Stockholm växer

Hållbara lösningar. i ORD&BILD. när Stockholm växer i ORD&BILD 2013 Hållbara lösningar när Stockholm växer NORRA DJURGÅRDSSTADEN Miljöstadsdel i världsklass OAXEN KROG & SLIP Ekologi och gastronomi möts på Djurgården NYBYGGE I LILJEHOLMEN Smarta processer

Läs mer

HUSBRÖDER. Jonas och Peter Åman förskönar Sundsvall ALLT FLER TROR TIDER SID 32

HUSBRÖDER. Jonas och Peter Åman förskönar Sundsvall ALLT FLER TROR TIDER SID 32 MEDLEMS- OCH BRANSCHTIDNINGEN FÖR FASTIGHETSÄGARNA NR 5 JUNI 2010 WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE Belönad med Guldbladet Bästa medlems-/organisationstidning 2010 Belönad med Silverbladet Bästa journalistik

Läs mer

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare.

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2010 Vision 2014 Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. sid 24 KompissnacK öppnar för ny jättemarknad Ett halvår efter

Läs mer

stadsholmen Nya hyresgäster i Flintan Nu är fiberutbyggnaden i gång Lär dig mer om rödfärg en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 2 2014

stadsholmen Nya hyresgäster i Flintan Nu är fiberutbyggnaden i gång Lär dig mer om rödfärg en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 2 2014 stadsholmen en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 2 2014 Nya hyresgäster i Flintan Nu är fiberutbyggnaden i gång Lär dig mer om rödfärg Nya hyror inom Stadsholmen Överenskommelsen om hyrorna mellan

Läs mer

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 2009-11-22 Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 sid 1 2009-12-03 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Program för förändring

Läs mer

THOMAS VIKTORSSON, DISTRIKTSSÄLJARE, GYPROC:

THOMAS VIKTORSSON, DISTRIKTSSÄLJARE, GYPROC: Gyproc Hållbart byggande med lättbyggnadsteknik #1 2015 Tema Certifiering Habito flyttar gränserna Umeå fortsätter att växa Musiken i fokus på Malmö Live Skillnader på ljudreglar Ett hållbart samhälle

Läs mer

n bättre värd Ljuddesign mycket mer än decibel Collectors Lena Apler vågade bygga nytt Nuevo Riche VÄRDENS BÄSTA HUVUDKONTOR Hur två blev ett

n bättre värd Ljuddesign mycket mer än decibel Collectors Lena Apler vågade bygga nytt Nuevo Riche VÄRDENS BÄSTA HUVUDKONTOR Hur två blev ett n bättre värd E N T I D N I N G F R Å N V A S A K R O N A N N U M M E R 3 O K T O B E R 2 0 0 9 Ljuddesign mycket mer än decibel Collectors Lena Apler vågade bygga nytt Nuevo Riche VÄRDENS BÄSTA HUVUDKONTOR

Läs mer

En bättre värd. Gymnasium med rättvisa i väggarna Spektakulär utsikt från The View Träffpunkt Tinget. Stad i ny

En bättre värd. Gymnasium med rättvisa i väggarna Spektakulär utsikt från The View Träffpunkt Tinget. Stad i ny En bättre värd E n t i d n i n g f r å n V a s a k r o n a n n u m m e r 3 se p te m b e r 2 0 1 1 Gymnasium med rättvisa i väggarna Spektakulär utsikt från The View Träffpunkt Tinget Stad i ny skrud hjärtat

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

Pieplows växlar upp. s 8. där Malmö möter havet. Sommarlovsmorgon i marinan s 4. Passion för kalkon s 5. JM satsar på smarta kvadrat s 6

Pieplows växlar upp. s 8. där Malmö möter havet. Sommarlovsmorgon i marinan s 4. Passion för kalkon s 5. JM satsar på smarta kvadrat s 6 Ett nyhetsbrev från Öresundsregionens mest expansiva område där Malmö möter havet Pieplows växlar upp s 8 Sommarlovsmorgon i marinan s 4 Passion för kalkon s 5 JM satsar på smarta kvadrat s 6 N u m m e

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

älvstrand Bon appétit! i nya saluhallen # 3.2013 Första etappen i Frihamnen få nytt hopp med alhaji Nybyggarna i Kvillebäcken

älvstrand Bon appétit! i nya saluhallen # 3.2013 Första etappen i Frihamnen få nytt hopp med alhaji Nybyggarna i Kvillebäcken älvstrand # 3.2013 Bon appétit! i nya saluhallen få nytt hopp med alhaji Första etappen i Frihamnen Nybyggarna i Kvillebäcken Det ombyggda Lindholmsmotet öppnas för trafik redan innan årsskiftet! Arbetet

Läs mer

Forsen Årsredovisning

Forsen Årsredovisning Forsen Årsredovisning Forsen Projekt AB Kungsgatan 49, Box 208, 101 24 Stockholm. Tel 08-506 004 00. Fax 08-615 07 37. Kungsängsvägen 25, 753 23 Uppsala. Tel 018-430 18 80. Fax 018-430 18 90. Ängelholmsgatan

Läs mer

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in En kundtidning från John Mattson, december 2012 Höga resultat i årets kundenkät 2 Träning, hälsa och mat 4 Ser fram emot sitt nya jobb 6 Låna böcker i tvättstugor 7 Tips och råd inför julhelgen 8 Larsberg

Läs mer

domkretsen Stockholms tingsrätt i nygammal kostym Bäst i Sverige målet för Göteborgs tingsrätt

domkretsen Stockholms tingsrätt i nygammal kostym Bäst i Sverige målet för Göteborgs tingsrätt nr 4 2009 Hittade nya vägar Nya webbplatser Frilans i statens tjänst Framgångsrik rutinöversyn domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Bäst i Sverige målet för Göteborgs tingsrätt Stockholms tingsrätt

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad ANNONS elsingborg växer EN SKAPANDE, PULSERANDE, GLOBAL, GEMENSAM OCH BALANSERAD STAD SIDAN 2 Spännande läsning om: NYA MÖTESPLATSER Foto: Anders

Läs mer

Kulturminnesmärkta fastigheter ställer höga krav på utförandet. Etabl 1964. Fokuserar på kulturbyggnader. & äldre hus

Kulturminnesmärkta fastigheter ställer höga krav på utförandet. Etabl 1964. Fokuserar på kulturbyggnader. & äldre hus Etabl 1964 & Fokuserar på kulturbyggnader & äldre hus Unikt klinkertegel tuff utmaning för murarna Tomas Lööw erhöll historiskt mästarbrev Kulturminnesmärkta fastigheter ställer höga krav på utförandet

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen Vi i VätterHem Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009 Västra kajen Nu är arkitekttävlingen avgjord - Tham & Videgård Hansson Arkitekter från Stockholm har gjort det vinnande förslaget

Läs mer

Nr 1 2014. Storsatsning på nytt akutsjukhus i Södertälje IN3PRENÖR etablerar sig i Uppsala Möt Erik och Martin, våra två nya arbetschefer

Nr 1 2014. Storsatsning på nytt akutsjukhus i Södertälje IN3PRENÖR etablerar sig i Uppsala Möt Erik och Martin, våra två nya arbetschefer Nr 1 2014 Storsatsning på nytt akutsjukhus i Södertälje IN3PRENÖR etablerar sig i Uppsala Möt Erik och Martin, våra två nya arbetschefer LEDARE Flexibilitet och struktur I vår vision säger vi att IN3PRENÖR

Läs mer

HOTELL Piteå mot nya höjder. KULTUR. MÖTES- PLATSER Kultur och shopping går hand i hand. BOSTÄDER. SHOPPING Träkronan får stora Örnen att lyfta.

HOTELL Piteå mot nya höjder. KULTUR. MÖTES- PLATSER Kultur och shopping går hand i hand. BOSTÄDER. SHOPPING Träkronan får stora Örnen att lyfta. ALDRIG HAR DET...varit så mycket på gång i en så liten stor stad som Piteå. Och aldrig har det varit så många som tillsammans gör det möjligt. Sex stora byggsatsningar inom hotell, bostäder, shopping,

Läs mer

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler 05 VÄSTERVIK 2011 Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET med sina egentillverkade möbler Höstrusk och harmoni Nu byggs många nya bostäder i Västervik, både villor och bostadsrätter. Kanske just din

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2009

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2009 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS MÅNADENS TEMA Den svenska kontorsmarknaden sidan 4 FASTIGHETSNYTT Transaktionsvolymen Q2, 2009 sidan 6 NYHET Form, färg & struktur

Läs mer