KATALOG ÖVER HANDSKRIFTER I HERNQUISTSKA BIBLIOTEKET VID VETERINÄR INRÄTTNINGEN I SKARA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KATALOG ÖVER HANDSKRIFTER I HERNQUISTSKA BIBLIOTEKET VID VETERINÄR INRÄTTNINGEN I SKARA"

Transkript

1 KATALOG ÖVER HANDSKRIFTER I HERNQUISTSKA BIBLIOTEKET VID VETERINÄR INRÄTTNINGEN I SKARA Upprättad av Ivar Dyrendahl Sid (beskrift): [8] Mått: [17*20.5] Placering: [A.1] Nr: [001] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [Sköldman] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Luth Axel P] Stil, språk: [1700-t, bygdemål] Tid: [1740] Ämne: [Bröllopsdikt] Bröllopsdikt på bygdemål av Axel P Luth, teol dr, lektor och prost i Ås. "Hans tryckta och tryckta andeliga sånger vittna om en utmärkt fallenhet för svenska skaldekonsten" (Warholm). Bröllopet hölls på Holmen i Fägre socken mellan borgmästaren i Skara Nils Northman och Christina Fegreus. Tryckt i Sallander, H: Personversar tryckta i Skara under 1700-talet. Göteborg 1971, sid 37 nr 203. "Rä sum bå bita å supa wa alt..." Sid (beskrift): [40 (35)] Mått: [17*21] Placering: [A.1] Nr: [002] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [CC, LEMCHEN] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Bring E S] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Historia, rysk och dansk] Annoterat på Privat Lection hos Professor Bring. Innehåller Danska, Norska, Ryska och Svenska Historierna. - Börjar med 15 sidor rysk historia och fortsätter med dansk; slutar med Christian IV. Professorn är väl Erland Samuel Bring ( ). Han var professor i historia i Lund från 1779 (1770). Sid (beskrift): [24 (23)] Mått: [17*21] Placering: [A.1] Nr: [003] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [CC, LEMCHEN] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Bring E S] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Historia, Tysklands] Annotationes Publice Prælectie Historia Germanicæ a Prof Bring Oct Tysklands historia av Erland Samuel Bring ( ), professor i historia i Lund från 1779 (1770). Skriven av samma person som 002. Sid (beskrift): [16 (14)] Mått: [17.5*20.5] Placering: [A.1] Nr: [004] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [BLOMSHOLM Stor] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Okänd, Eschen?] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Tyskland. Självförsörjning] Det isolerade Tyskland, synbarligen en översättning från tyska rörande landets möjlighet till självförsörjning och oberoende av Englands kolonialvaror. Flera personer omnämnda men endast von Hazzi känd. Användning av inhemska växter i bästa Linneanska stil. Avskriften är undertecknad Eschen.

2 Sid (beskrift): [20 (18)] Mått: [16*19.5] Placering: [A.1] Nr: [005] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PP J H & ZOON] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Trådhäftad] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk] Tid: [<1799] Ämne: [Medborgerlig sällhet (!)] Förra delen af en academisk afhandling som undersöker den vigtiga frågan: Hvilka äro grunderne för medborgerlig sällhet? Utgifven och försvarad på latin vid Kongl. Academien i Greifswald den 23 Sept Ingen uppgift om presiderande eller respondent. Originaltitel: Dissertatio, illustrem quaestionem Quae sint fundamenta felicitatis civilis disquisitura. Presiderande var Jonas Fr. Mellin, sedermera kyrkoherde i Hångsdala, och respondent gotlänningen Olaus Lixander. Sid (beskrift): [56 (53)] Mått: [17*21.5] Placering: [A.1] Nr: [006] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PP GR] Hand: [Knös, O A] Häftning mm: [Ohäftad i lumppappersomslag] Författare: [Ihre J(?)] Stil, språk: [Romansk] Tid: [1777] Ämne: [Om naturlig rätt] C? R? Ihres Föreläsningar öfver Gribneri Jurispr. Natur. På omslaget insida ägaranteckningen Olavus Andreæ Knös, Upsaliæ Skriften förefaller närmast vara religionsfilosofisk, 14 kapitel. - Grundmaterialet är Michael Heinrich Gribner: Priciporum iuris prudentiæ naturalis libri IV... Editio tertia. Vitembergæ Frågetecknen vid Ihres initialer därför att det måste väl vara Johan Ihre ( )? - Olof Andersson Knös ( ) blev efter tjänster i Stockholm och Uppsala lektor i Skara Sid (beskrift): [6] Mått: [20*32] Placering: [A.1] Nr: [007] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [ÖSTANÅ] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Tryckfrihetsinlaga till prins] Fragment? av inlaga till Store Prins i tryckfrihetsärende. Förefaller vara en avskrift med lucka för något ej tolkat ord. Sid (beskrift): [8 (6)] Mått: [20.5*33] Placering: [A.1] Nr: [008] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PP IM GR] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Ärlighet i politik, inlaga om] Svagt bläck. Fragment av inlaga till prins om ärlighet i politiken. Ståndsriksdagen omtalas. Säkerligen avskrift. Sid (beskrift): [2] Mått: [10.5*16.5] Placering: [A.1] Nr: [009] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [Utan VM] Hand: [Okänd] Häftning mm: [] Författare: [Bertuch Friedrich Justin] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Forskningsresa, Nya Zealand] Referat av en artikel i Bertuchs Allgemeine geographische Ephemeriden om en fransk

3 forskningsexpedition till Australien och Nya Zealand under ledning av de la Peyrousse. Den slutade med hela expeditionens undergång. Sid (beskrift): [8 (6)] Mått: [17.5*22] Placering: [A.1] Nr: [010] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [RÖTLE CE] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Jordglob, naturfilosofi] Fantastisk berättelse om djurlivets uppkomst på en "animalisk jordglob." Föga vetenskaplig förankring. Sid (beskrift): [100 (82)] Mått: [16.5*21, 17*20.5] Placering: [A.1] Nr: [011] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PP-RING, PP AGP] Hand: [Okänd, möjl. Conrad Quensel] Häftning mm: [Tidigare varit häftad] Författare: [Murray, Adolph] Stil, språk: [Romansk] Tid: [1796] Ämne: [Kirurgiska operationer] Chirurgiæ Operationes. Privatim Ad: Murray. d 22/ Inledes med allmän kirurgi: suturer, artäravbindning, blödning etc och fortsätter direkt med speciella operationer av olika slag. Efter sid 53 några tomsidor liksom efter sid 70. Texten börjar åter oförmedlat på sid 77 (lucka?). - Adolph Murray ( ), professor i anatomi och kirurgi i Uppsala Conrad Quensel ( ) Historiæ Naturalis och Pharmaciæ Professor i Stockholm Sid (beskrift): [124 (113)] Mått: [17.5*21.5] Placering: [A.1] Nr: [012] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [LINGONB, HVH] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Häftad, frampärm saknas] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Fysiologi, human] Vid läsning på strödda ställen verkar fysiologin ålderdomlig. Handstilen är dock modern, tydlig och lättläst. Sid 73 är överhoppad vid pagineringen. Otvivelaktigt human fysiologi. Sid (beskrift): [72 (70)] Mått: [17.5*21.5] Placering: [A.1] Nr: [013] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [LB, PP V D LEY] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Häftad utan omslag] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Fysiologi, human] Flera händer (minst 2) finns i handskriften; de förefaller vara från tidigt 1800-tal, men personerna i avd om fyiologins historia tillhör alla och början av 1700-talet. Sid (beskrift): [188 (187)] Mått: [17*20.5] Placering: [A.1] Nr: [014] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [SCHAL] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad, 2 med knappnålar] Författare: [Okänd] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Anatomi, human, regional] Regional beskrivning av människans anatomi; man börjar med benlära, kärl- och nervförsörjning, muskler etc. Hela manuskriptet har en ålderdomlig prägel.

4 Sid (beskrift): [136 (133)] Mått: [17*20.5] Placering: [A.1] Nr: [015] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [Oidentifierad PP] Hand: [Quensel I J] Häftning mm: [Trådhäftad utan omslag] Författare: [] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Naturpsykologi] Deo auspice! Collegium psychologicum conscriptum ab Isaco Johanne Quensel. Uppfattades först som ett fysiologiskt manuskript med redogörelser för bl a sinnesorganen, men förefaller handla om psykologi med naturvetenskaplig anknytning. Isak Johannes Quensel var yngre broder till Conrad Q. Handskriften bör vara tillkommen i Lund, där han avlade jur. examen 1797 (Sjöström: Skånska nationen... Lund 1897). Sid (beskrift): [54 (53)] Mått: [17.5*21] Placering: [A.1] Nr: [016] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [LINGONB, Oidentifierad PP] Hand: [Okänd, möjl. Quensel Conrad] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Murray Ad] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Kirurgiska operationer] Föreläsningsanteckningar av samma hand som 011. Innehållet täcker delvis samma områden, men uppläggningen är något olika, varför det troligen rör sig om olika årgångar föreläsningar i samma ämne. - Adolph Murray ( ), professor i anatomi och kirurgi Conrad Quensel, se 011. Sid (beskrift): [16 (15)] Mått: [16.5*21] Placering: [A.1] Nr: [017] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [TUMBA, Utan VM] Hand: [Quensel Conrad?] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Murray Ad] Stil, språk: [Romansk] Tid: [1792] Ämne: [Dissektionsprotokoll, homo] Myologiskt protokoll, hållit i Upsala Febr, Mars etc Ordförande Anat: Pro. Ad. Murray. Assistent Prosector Ziervogel. De första 8 sidorna utgör, som rubriken antyder, början av beskrivningen. Fortsättningen saknas, men ett ark, som tillagts, är sannolikt avslutningen: samma uppställning och beskrivningssätt men på annat papper. - Adolph Murray ( ), professor i anatomi och kirurgi i Uppsala Conrad Quensel, se 011. Sid (beskrift): [104] Mått: [17*21] Placering: [A.1] Nr: [018] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [CC, PP Oidentifierad] Hand: [Quensel Conrad] Häftning mm: [Häftad, grått omslag] Författare: [Fremling Mattias] Stil, språk: [1700-t] Tid: [1784] Ämne: [Metafysik] Collegium Metaphysicum. Litteris mandatum prælegente Amplmo et Revermo Professore Dro Mathæo Fremling a Conrado Quensel. Lundæ d. 16/ M Fremling ( ) blev professor i teoretisk filosofi i Lund Conrad Qvensel, se nr 11. Sid (beskrift): [152 (146)] Mått: [17* 21.5 m fl] Placering: [A.1] Nr: [019] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PP ECD, LINGONB, LEMCHEN, TUMBA,] Hand: [Quensel Conrad]

5 Häftning mm: [Ohäftad PP MEYRINK] Författare: [Murray Ad] Stil, språk: [Romansk] Tid: [1791] Ämne: [Nervsystemet, sinnesorganen] Sensus Externi. Profess: Murray. Prelegit Oct: Nov: Dec: Annotavit C.Q. - De första 16 sidorna behandlar syn, hörsel, lukt- och smaksinne jämte början av dissektionsanteckningar. Andra delen omfattar en beskrivning av nervsystemet, gjord vid privatföreläsningar av prof Murray, sammanlagt 119 sidor. Ett kort ofullständigt parti De symtomatibus nervor. avslutar handskriften. - Adolph Murray (< ) professor i anatomi och kirurgi i Uppsala 1775.Conrad Quensel, se 011. Sid (beskrift): [62] Mått: [17*20.5] Placering: [A.1] Nr: [020] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [VM ej tolkat] Hand: [Quensel Conrad] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Murray Ad] Stil, språk: [Romansk] Tid: [1791] Ämne: [Rättsmedicin, human] Medicina Legalis. Prælecta a Prof. Murray. Upsal. Oct: Nov: Dec: Det sista, korta kapitlet heter De lue Pecorum(!) Med Lars Tidéns ägaranteckning på framsidan. - Adolph Murray ( ) professor i anatomi och kirurgi i Uppsala 1775.Conrad Qvensel, se 011. Sid (beskrift): [86 (81)] Mått: [17*21.5,17*20.5] Placering: [A.1] Nr: [021] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [LINGOB, TUMBA 3, LEMCHEN PP ECD?] Hand: [Quensel Conrad] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Acrell Olof af] Stil, språk: [Romansk] Tid: [1793] Ämne: [Allmän patologi, human] Nosologia vel Pathologia Generalis af Prof. Acrell. WSäby 10 Jan: Utdragit af Acrells(?) Collegium och sedan ökadt under lectionerna dels med marginalanteckningar, dels med en vid slutet tilökad fullständigare afhandl., som dock endast enl. Prof.s derom gorda anmärkning bör anses som et utkast. April 93. Osäkert om alla sidorna hör till samma arbete; olika uppställning och innehåll, olika papper. På slutet en terapia generalis. - Olof af Acrel ( ) Professor 1775, General-Directeur öfver Sjukskötseln vid alla Lazaretter i Riket Conrad Qvensel, se 011. Sid (beskrift): [328 (319)] Mått: [17*21] Placering: [A.1] Nr: [022] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PP C I H, PP WOLVEN, PP-LIB] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Allmän patologi och terapi] Pathologia Generalis (human). Lösa häften, ombundna med snöre. Början och huvuddelen behandlar febrar = infektionssjukdomar, vidare pest, angina, pneumoni, pleurit, hepatit, splenit, nefrit, gastrit, enterit, cystit, hysterit (metrit), reumatism samt exantematäsa sjukdomar; allt med etiologi, symptom, prognos och behandling. Stilen verkar en bit in på 1800-talet men pappret kan vara 1700-tal. Ingen namn- eller tidsuppgift.i häfte 4 ligger ett löst kopparstick 11*18 med beteckningen Tab: V. och Jonas Silfverling Sculp: Det visar människans muskulatur. - Till häfte 8 är fogad en översiktstabell om olika slags febrar.

6 Sid (beskrift): [80 (76)] Mått: [16.5*20.5,17*21] Placering: [A.1] Nr: [023] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PP WOLVEN, PP-LIB BLAUW] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Farmakologi, allmän, human] De viribus medicamentorum. Stilen är modern, lättläst och redogörelsen enkel och klar. Ger en allmän beskrivning av läkemedlen, indelning efter deras verkningar. Den speciella farmakologin berörs inte alls. Sid (beskrift): [32 (29)] Mått: [17*20] Placering: [A.1] Nr: [024] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [SKEEN] Hand: [Kjellander Bengt] Häftning mm: [Häftad, grått omslag] Författare: [Afzelius Pehr von] Stil, språk: [Romansk] Tid: [1803] Ämne: [Könssjukdomar, syfilis] öfverdirecteuren och Professorens uti Practiska Medicinen Dr Pehr Afzelii Publika föreläsningar vid Academien i Upsala under Häst- Termin 1803, repeterade vårterminen Samlade af B. Kjellander. - Kjellander ( ) var överläkare vid Gäta kanals västra fördelning, död vid Valla, Mariestad Manuskriptet omfattar fragment av könssjukdomar samt en fullständigare redogörelse för Lue venera. - Ägaranteckning förutom Benedictus Kjellander också W.G. - Pehr von Afzelius ( ) Medicinæ Theoret. och Practicæ professor i Stockholm 1801, generalinspektär över hela medicinalvården Sid (beskrift): [120] Mått: [17.5*22] Placering: [A.1] Nr: [025] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [LINGONB, BIK LESSE, PP ILB] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Afzelius Pehr von] Stil, språk: [Romansk] Tid: [1800] Ämne: [Barnsjukdomar] Barnsjukdomar. Föreläsningar af Peter Afzelius Förefaller vara komplett. Felpaginering vid sid 113, varför högsta paginasiffra är 117. Pehr von Afzelius, se 024. Sid (beskrift): [210 (177)] Mått: [16.5*22.5, 16.5*21] Placering: [A.1] Nr: [026] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [BIK HESS, ROGGE, PP PVH] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad GR, Middelink] Författare: [Afzelius Pehr von] Stil, språk: [Romansk] Tid: [ ] Ämne: [Allmän patologi och terapi] öfverdir. P. Afzelii Publika föreläsningar. Pathologia generalis. Oredig samling blad, men ordnad efter påträffade anteckningar om föreläsningsdatum. Serien börjar med några blad 27/2-17/ och fortsätter 5/ / Fyra sidor avlägsnade, vilka synbarligen är ett fragment av läkemedelslära (också avvikande format). - Pehr von Afzelius se 024. Sid (beskrift): [28 (17)] Mått: [16.5*21] Placering: [A.1] Nr: [027] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [ROGGE] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Åkerman, Jacob] Stil, språk: [Romansk] Tid: [1807] Ämne: [Bråck (humant)] Föreläsninganteckningar vid professor Åkermans föreläsningar om ektopier och deras

7 behandling 5/10-27/ Jacob Åkerman ( ), professor i anatomi och kirurgi i Uppsala Sid (beskrift): [16 (13)] Mått: [20.5*27] Placering: [D.101] Nr: [028] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [CH LB, TILAS] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Åkerman Jacob] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Graviditet, fysiologi, patol.] Föreläsningsanteckningar vid prof Åkermans föreläsningar om graviditet hos kvinna. - Jacob Åkerman ( ), professor i anatomi och kirurgi i Uppsala Sid (beskrift): [16] Mått: [11.5*19] Placering: [A.1] Nr: [029] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PH BLAUW] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Graviditet hos homo] Föreläsningsanteckningar om gravititet hos homo. Inleds med de speciella förlossningssvårigheterna hos homo, bäckenmått, bäckenfel; befruktning och graviditetens fortskridande med beskrivning av placenta. Sid (beskrift): [20] Mått: [17*21] Placering: [A.1] Nr: [030] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [LEJONR] Hand: [Norlin P A] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Kvinnosjukdomar] Sectio de Morbis Mulierum. Pet. Anth. Norlin. Föreläsningsanteckningar(?), paginerade. Sidorna 9-16 saknas, sista sidan har nr 30. Omfattar Passio hysterica och Obstructio mensum. - Pehr Anton Norlin ( ), lasarettsläkare i Mariestad 1792, regementsläkare vid Westgötha Linie- Dragon-Regementet Dessa anteckningar bör ha skrivits någon gång Sid (beskrift): [12 (19)] Mått: [17*21] Placering: [A.1] Nr: [031] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [AMSTER, LEJON] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Kvinnosjukdomar] Fragment som förvarats tillsammans med 020, men som uppenbarligen inte hör dit: annan hand, annat papper. Avhandlar Chlorosis s Icterus albus, Leucorrhea och Carcinoma uteri.paginerad Obs! Pappret mycket sprätt! Sid (beskrift): [12] Mått: [17*21] Placering: [A.1] Nr: [032] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PP-LIB] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Graviditet, homo] Fragment De Signa Graviditatis., Lefnadsreglor och konstens biträde under Grossessen.

8 Marginalanteckningar av annan hand liksom de två sista sidorna. Texten gör klart, att åtminstone ett ark saknas. Sid (beskrift): [16] Mått: [16.5*21] Placering: [A.1] Nr: [033] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PP Wolven] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Förlossningskonst, human] Fragment av redogörelse för human förlossningslära. Paginering med blyerts (sentida?). Också tilläggsnoteringar i marginalen med blyerts. Sid (beskrift): [84 (71)] Mått: [17*21] Placering: [A.1] Nr: [034] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PP AS, PP+ANS, S] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Anatomi, human] Human anatomi med Hvad är anatomia? som rubrik på första kapitlet. Allmän översikt samt ett avsnitt om osteologi. Kapitlet om muskler börjar oförmedlat vid pharynx och är paginerat med början på 19 och avslutas med [56]. Ett lösblad med översikt av musklerna samt fragment om cirkulationen. Sid (beskrift): [152 (150)] Mått: [17.5*22] Placering: [A.1] Nr: [035] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [Utan VM] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Trådhäften, 2 st] Författare: [Okänd] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Allmän patologi och terapi] I början en översikt av sjukdom och dess orsaker, men också fysiologi och förebyggande av sjukdomar. Ett kapitel Therapeutique följer och därpå praktiska regler. Redogörelse för olika sjukdomar som börjar med febrar. Sid (beskrift): [16] Mått: [13*20.5] Placering: [A.1] Nr: [036] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PP KP] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Trådhäftad] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Läkemedel, preussiska farmak.] Composita & Præparata e Pharmacopea Borusscæ. C:a 40 recept för humant bruk, avfattade på latin. På de tre sista sidorna beredningar med svensk beskrivning. På en lös lapp ett recept enl. en obekant dr. Schiller(?) Sid (beskrift): [64 (63)] Mått: [10*24.5] Placering: [A.1] Nr: [037] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [ÄPPLE, oläsliga bokstäver] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [2 häften med knappnålar] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk, latin] Tid: [] Ämne: [Fysiologi, anteckningar i] Anteckningar på latin av Peter Hernquist från läsning av något stort verk om fysiologi (sista refererade sidan är 903). En sida upp- och nedvänt skriven. Manuskriptet har lätta brandskador (från 1802?). Häftande knappnålar avlägsnade.

9 Sid (beskrift): [16 (13)] Mått: [12*20] Placering: [A.1] Nr: [038] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PH CIH] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Häftad,knappnål,grått omslag] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk, latin] Tid: [] Ämne: [Medicin, allmän] Anteckningar av Peter Hernquist på latin, indelade i kapitel och paragrafer, troligen från läsningen av något allmänmedicinskt verk (humanmedicin). - Knappnålshäftningen avlägsnad och därmed det grå lumppappersomslaget; ligger i omslaget. - På sista sidan en av allt att döma senare anteckning med 1700-talsstil: Tullförwaltaren Swensson Controleuren Johan Stensson i LandsCrona tullkammar. Niclas Bök student i Barsebäck begär Strandridare syslan wid Barsebäck 200 pr Smt län hos öfwer Directeuren Stapelmod. Anteckningen gjord vid Hernquists uppehåll i Lund ? Sid (beskrift): [120] Mått: [13*20] Placering: [A.1] Nr: [039] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PH CIH, PP?, PHH GR, Utan VM] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Knappnålshäftad,grått omslag] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk, latin] Tid: [] Ämne: [Patologi, allmän, human] Anteckningar på latin från Peter Hernquists läsning av något latinskt arbete Pathologia generalis. Mycket finstilt och tätt skrivet, men ändå lättläst. Från Hernquists tid i Frankrike? Knappnål och lumppapperspärm avlägsnade; den senare placerad i omslaget. Sid (beskrift): [16] Mått: [17*21,12*19.5] Placering: [A.1] Nr: [040] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PH CIH] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Häftad med knappnål] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk, latin] Tid: [] Ämne: [Medicin, human] Anteckningar på latin av Peter Hernquist från läsningen av någon bok: Fundamenta Praxeos Medica seu Therapia Specialis. Mycket finstilt och tätt skrivet men ändå lättläst: upp till 56 rader på 19 cm! Troligen skrivet i Frankrike. - Knappnålen avlägsnad. Sid (beskrift): [36] Mått: [12*20] Placering: [A.1] Nr: [041] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PH CIH] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Nålhäftad i grått omslag] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk, latin] Tid: [] Ämne: [Terapi, allmän, human] Anteckningar på latin av Peter Hernquist från läsning av någon latinsk bok Therapia generalis. Tio kapitel, mycket finstilt och tätt skrivet men ganska lättläst. Vattenskador i nederkanten. Skrivet i Frankrike? - Knappnålar och omslag avlägsnade. Sid (beskrift): [16 (15)] Mått: [11*17] Placering: [A.1] Nr: [042] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [VESSLA, ANNONAY] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Trådhäftad, tråden brustit] Författare: [Garsault F A de] Stil, språk: [Romansk, franska] Tid: [] Ämne: [Hästsjukdomar enl Garsault] Anteckningar på franska av Peter Hernquist från läsningen av Fr A de Garsaults Le

10 noveau parfait maréshal ou la connoissance génerale et universelle du cheval. Paris Anteckningarna berör bara kapitlet Le médecin, ou traité des maladies des chevaux, sid Mycket fin och tät stil men ganska lättläst. Från Frankriketiden? Sid (beskrift): [112] Mått: [11*16] Placering: [A.1] Nr: [043] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [TUPP] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Enkelt trådhäftad] Författare: [Okänd] Stil, språk: [romansk=franska,1700=svenska] Tid: [] Ämne: [Sjukdomar, husdjurens] Anteckningar av Peter Hernquist från läsningen av Le gentilhomme cultivateur ou cours complet d agriculture, traduit d anglois de M. Hale & tiré des auteurs qui ont le mieux écrit sur cet art. T Paris :o (KSLA:s biblioteks tryckta katalog). Beskriver sjukdomar hos fjäderfä, får svin, häst (utförligast). På de 9 sista sidorna omväxlande fransk och svensk text; i början allt på franska. Sid (beskrift): [20 (19)] Mått: [17*21.5] Placering: [A.1] Nr: [044] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [VESSLA] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [1 nålhäftad, f ö ohäftad] Författare: [Beaumé (Baumé, Antoine?)] Stil, språk: [Romansk, franska] Tid: [] Ämne: [Farmakologi (farmakognosi)] överskriften Beaumé. Anteckningar på franska av Peter Hernquist från läsning av ett större arbete (sista refererade sida är 774) om farmakologi (farmakognosi). Från tiden i Frankrike? - Knappnålen i första häftet avlägsnad. Kontroll av Antoine Baumé: Chymie expérimentale et raisonnée, Paris Stämmer inte, men det kan vara någon annan bok av Baumé, som var apotekare i Paris och ledamot av vetenskapsakademin. - Troligen?l ments de pharmacie théoretique et pratique. 3 ed Paris 1773 (KVLH, Köpenhamn, tryckt katalog). Sid (beskrift): [16] Mått: [11.5*18] Placering: [A.1] Nr: [045] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [GRIP] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Häftad med knappnål] Författare: [Machy Jaques François de] Stil, språk: [Romansk, franska] Tid: [] Ämne: [Medicinsk kemi] Peter Hernquists anteckningar på franska vid läsning av ett arbete i kemi av Jaques François de Machy ( ). Denne var främst farmakolog, undervisade vid H-tel- Dieu i Paris, utgav ett stort antal vetenskapliga arbeten. - Häft-knappnålen avlägsnad. Sid (beskrift): [16] Mått: [19*23] Placering: [D.101] Nr: [046] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PH DCB] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Tidigare häftad?] Författare: [Hernquist?] Stil, språk: [Romansk, franska, latin] Tid: [] Ämne: [Växtförteckning (Frankrike?)] Förteckning med tre spalter över växter, indelade efter något system i 5 klasser (ej Linnés sexualsystem); den första med ett nummer och latinskt, den andra med franskt och den tredje med latinskt namn enligt Linné. Den första spaltens latinska beteckningar förefaller vara efter äldre litteratur - stämmer med Bauhin, Pinax theatri botanici. Basel 1671 (enl Flora Suec). Manuskriptet förefaller fragmentariskt och omfattar 110 arter i första, 116 i andra, 115 i tredje, 122 i fjärde samt 62 i femte klassen. - Förteckning över

11 växter i någon fransk botanisk trädgård? Petit Trianon? - Klassindelningen ej enligt Tournefort. Sid (beskrift): [32 (31)] Mått: [17*21] Placering: [A.1] Nr: [047] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [NO3 SH] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Häftad med knappnålar] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Jordbruk, modernt på 1700-t.] Under rubriken Ekonomiska åkerbruket uppräknas först 20 olika punkter, som kännetecknar det då moderna jordbruket: I princip innebär detta ett övergivande av det gamla bruket med halva eller tredjedelen av arealen i helträda varje år; i stället odlar man där växter till tidig skörd (morötter, potatis, kål, kålrötter, vicker), så att ordentligt hästbruk kan ske. Även ifråga om trädesväxter måste man ha växelbruk. - Följande kapitel om jordens beskaffenhet, växternas skötsel, indelning av åkerjorden, jämförelse emellan gamla och nya odlingen, kalkyl för 20 tnl i 3 skiften, vinsten, hinder, ängars förbättrande, stallfodring, flera indelningssätt. - Det hela synes innebära övergång till ett systematiskt växelbruk. Båtnaden beräknas. - Knappnålarna för häftning avlägsnade. Sid (beskrift): [8 (4)] Mått: [16*21] Placering: [A.1] Nr: [048] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [BLOM BH] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Vikt, odelat ark] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Vallodling] Under rubriken Artificiella ängar rekommenderas jordberedning, utsädesmängd och sådd av vall. De rekommenderade växterna är Lucerne (Medicago sativa), Sainfoin, esparsett (Onobrychis viciifolia), Klöfwer (Trifolium purpur. majus). En förteckning av Swenska gräs lämnas, som dock upptar en rad andra ängsväxter än gräs. Avslutas med en sida om ängens skötsel. Sid (beskrift): [4] Mått: [17*20.5] Placering: [A.1] Nr: [049] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [BLOMS?] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Vikt] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Nyttoväxter, odling] På första sidan minneslista?, bl a om allmän okunnighet, dagsverksinrättningar, Henric IV, Kejsaren av Kina, avelsåtgärder. Sedan odling och användning av olika växter: potatis, rovor, åkerböna, kålrot, bovete, linfrö och hampa. Sid (beskrift): [8] Mått: [16*21] Placering: [A.1] Nr: [050] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [BLOM BH] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Vikt, odelat] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Jord, jordbearbetning, sådd] Fragment utan rubrik. Handlar om jordarter, jordberedning och sådd av olika grödor: korn, havre, vicker, bovete. En avdelning om Höfoder oumbärligt? sedan återgång till åkerbruket, gödsling, bearbetning. - Obs! Den stora fläcken på framsidan fanns från början; Hernquist har skrivit runt omkring.

12 Sid (beskrift): [8 (7)] Mått: [16.5*21] Placering: [A.1] Nr: [051] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [BLOM BH] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Jordarter, deras bördighet] Fragment med rubriken "Jordarterne och deras fruchtbarhet." Är till större delen överkorsad, möjligen därför att texten överförts till annan handskrift. Alla sidorna sönderrivna i ena nedre hörnet; skadan uppkommen efter skrivningen. - Något ark saknas uppenbarligen eftersom sammanhang i texten inte finns. Sid (beskrift): [80] Mått: [17*21] Placering: [A.2] Nr: [052] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [J B, JB LEMKE] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Häftat i grått omslag] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Trädgårdsanläggning] Konsten at Plantera är överskriften på första sidan. Först en historisk översikt om trädgårdar från Adam och fram till 1700-talet. Allmänna regler om anläggning av trädgårdar; anvisningar lämnas i 18 praktiska punkter. Jordens beredning och gödsling behandlas ingående. utförliga kapitel om häckars plantering och skötsel: hagtorn, björk, hassel, vide och hylle (fläder). För häckar skadliga örter uppräknas samt Häckars förbättrande och hjelpande. - Sedan följer hägnader av döda ting. I en avdelning om Lusthäckar behandlas avenbok, idgran, tall, gran, lärk och lager. Därpå nämnas träd, som duga at betäcka och skygga bort åsyn af något. Vissa klängväxter uppräknas och slutligen talas Om Wilda Skogsparker. Kapitlet KjöksTrägården inledes med en längre redogörelse för drefbänkar, deras anläggning och skötsel månad för månad. Anvisningar lämnas för melon, lactuk (sallad), gurka, angurier (vattenmeloner), savoykål, blomkål, portlak, selleri, endiv, basilika. För drivbänkar skadliga ting berörs. Enskildta Bänkar beskrivs (frilandsbänkar på bädd av hästgödsel) och möjligheterna med sådana. utförliga anvisningar om odling av melon lämnas. 6 olika sorter omnämnas; alla med franska namn. Därpå utförliga kapitel om odling av gurkor, kronärtskockor, kål och dess varieteter, och spenat, kortare om lactuca, betor- rovor, lök av olika slag, cikoria, rotväxter (majrova, morot, sockerrätter, scorzonera, koriander, anis, gentiana, palsternacka, rättika, havrerot, jordärtskockor. Kortfattat uppräknas odling av något tjog andra växter. Anläggning av något som kallas drefgraf beskrivs. En förteckning över vad som bör finnas i Apotheques Trägården upptar mer än 80 arter. Trägården deri fruchträn planteras, upptar först bara 2 sidor och sedan oförmedlat en sida om sparrisodling och en om drivhus, varefter fruktodlingen återkommer (fel inhäftat?). Avslutning sker med ett kort kapitel om Blomsterqwarteren samt om orangeri. På insidan av den grå pärmen står skrivet För Magister Juslenius (har troligen använts som omslag för papper eller något annat till denne). Samuel Juslenius ( ) blev gymnasiiadjunkt i Skara 1774 och lektor i filosofi På omslagets bakre insida har Hernquist skrivit Lisa Anders dotter. Sid (beskrift): [92 (88)] Mått: [17*20] Placering: [A.2] Nr: [053] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [JB, BLOM S, PP CIH] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Häftad, grått omsl.] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Trädgårdsskötsel]

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

Människan skapar sig själv

Människan skapar sig själv Gordon Childe Människan skapar sig själv Gebers Innehåll Arkeologi och historia...1 Äldre stenålderns vildekultur...11 Yngre stenålderns barbarkultur...22 Kopparålderns högre barbarkulturer...33 Stadsbildningsrevolutionen

Läs mer

Lathund för rapportskrivning

Lathund för rapportskrivning Lathund för rapportskrivning Magnus Merkel, Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköpings universitet Linköping 2006-01-20 Omslagsbild: Lat hund. Källa: Ulrika Andersson. Sammanfattning

Läs mer

Mellan retoriken och skoluppsatsen

Mellan retoriken och skoluppsatsen Mellan retoriken och skoluppsatsen Läroverkens skrivundervisning under 1800-talets andra hälft Lena Lötmarker Rapport nr 6 Innehåll Lena Lötmarker Mellan retoriken och Skoluppsatsen 1. Bakgrund 3 2. Lärpverkens

Läs mer

ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL?

ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL? ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL? EN FILOSOFISK DISKUSSION OM ABBORRAR, SJÄLEN, GUD OCH VETENSKAPEN av HANS ROSING Lektor i vetenskapsfilosofi vid Åbo Akademi (DENNA TEXT ÄR I HUVUDSAK SKRIVEN SOMMAREN 1994).

Läs mer

KAN KONJUNKTURLÄGET FÖRBÄTTRAS MED HJÄLP AV EN SKRIVHANDLEDNING?

KAN KONJUNKTURLÄGET FÖRBÄTTRAS MED HJÄLP AV EN SKRIVHANDLEDNING? STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Språkkonsultlinjen KAN KONJUNKTURLÄGET FÖRBÄTTRAS MED HJÄLP AV EN SKRIVHANDLEDNING? en studie av Konjunkturinstitutets interna skrivhandledning Sara

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

MILJÖETIK EN INTRODUKTION Olle Torpman

MILJÖETIK EN INTRODUKTION Olle Torpman MILJÖETIK EN INTRODUKTION Olle Torpman 1. INLEDNING Miljöetiken är en tämligen ung gren av etiken, även om dess rötter går tillbaka lika långt i tiden som det mesta inom filosofin. Dessutom är den kanske

Läs mer

Att skriva en god rapport

Att skriva en god rapport Institutionen för Teknik och samhälle Att skriva en god rapport Hjälp och stöd för examensarbeten, rapporter och inlämningsuppgifter 2011 Version 2 April 2011 Teknik och samhälle Framtagen av Koglin, Adell

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Äp9Bi 2013. Innehåll... Sid nr

Äp9Bi 2013. Innehåll... Sid nr Innehåll... Sid nr Inledning... 2 Bedömningsanvisning Delprov A... 4 Bedömningsanvisning Delprov B... 20 Kopieringsunderlag för resultatsammanställning... 24 Innehållsmatris... 25 Bedömningsmatris... 26

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport Version 2.9, maj -03 Att skriva en rapport Sammanställd av Maria Björklund och Ulf Paulsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT...1 2 EN AKADEMISK RAPPORT...2 2.1 KRAV PÅ ETT AKADEMISKT ARBETE...

Läs mer

Vart har all kunskap om kostens betydelse för hälsa och sjukdom tagit vägen?

Vart har all kunskap om kostens betydelse för hälsa och sjukdom tagit vägen? Vart har all kunskap om kostens betydelse för hälsa och sjukdom tagit vägen? Under de första 3-4 årtiondena av 1900-talet gjordes stora framsteg inom näringsforskningen. Man upptäckte då bl a de flesta

Läs mer

TIMSS population 2 Matematik (Algebra)

TIMSS population 2 Matematik (Algebra) TIMSS population 2 Matematik (Algebra) I1. Benny ville lösa ett problem med tre på varandra följande heltal, som tillsammans ger summan 81. Han skrev ner ekvationen (n - 1) + n + (n + 1) = 81. Vad står

Läs mer

Bengt Mattsson. Riskhantering vid skydd mot olyckor. problemlösning och beslutsfattande. nej. Räddningsverket

Bengt Mattsson. Riskhantering vid skydd mot olyckor. problemlösning och beslutsfattande. nej. Räddningsverket Bengt Mattsson Riskhantering vid skydd mot olyckor problemlösning och beslutsfattande ja nej Räddningsverket Bengt Mattsson Riskhantering vid skydd mot olyckor Problemlösning och beslutsfattande Räddningsverket

Läs mer

Vad är vetenskap? Kompendium i vetenskapsfilosofi Joakim Molander Filosofiska institutionen, Åbo Akademi 1995 Reviderad Mitthögskolan 1997 & 1999

Vad är vetenskap? Kompendium i vetenskapsfilosofi Joakim Molander Filosofiska institutionen, Åbo Akademi 1995 Reviderad Mitthögskolan 1997 & 1999 Vad är vetenskap? Kompendium i vetenskapsfilosofi Joakim Molander Filosofiska institutionen, Åbo Akademi 1995 Reviderad Mitthögskolan 1997 & 1999 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. VAD

Läs mer

Förord till den svenska utgåvan

Förord till den svenska utgåvan Förord till den svenska utgåvan Originalets titel: Hva er ervervet hjerneskade? Författare: Jan Magne Krogstad Illustrationer: Annette Flaaum Holth Översättning till svenska: Monica Degermark, leg psykolog/specialist

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Mötas av hinder. en analys av upplevelser av diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning.

Mötas av hinder. en analys av upplevelser av diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. Mötas av hinder en analys av upplevelser av diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning Rapport 2014:2 Författare: Kristina Engwall DO:s ärende LED 2012/236 Rapport 2014:2

Läs mer

Födan vi är anpassade till 2 juni 2006. Finns det ett samband mellan fetma och svält? Mellan välfärdssjukdomarna och utfiskningen av haven?

Födan vi är anpassade till 2 juni 2006. Finns det ett samband mellan fetma och svält? Mellan välfärdssjukdomarna och utfiskningen av haven? Evolutionen har anpassat oss till en viss föda Maten vi borde äta som håller oss normalviktiga och vid god hälsa i hela långa livet Orsaken till metabola syndromet förklaras av Evolutionen Jenny Reimers

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

TA TATTE TA Instrumentallärares uppfattning om undervisning i rytm

TA TATTE TA Instrumentallärares uppfattning om undervisning i rytm TA TATTE TA Instrumentallärares uppfattning om undervisning i rytm Examensarbete Musikpedagogexamen Vårterminen 2011 Poäng: 15 hp Författare: Joakim Kvarnäs Handledare: Maria Calissendorff Innehållsförteckning

Läs mer

Håll reda på denna! Du behöver den under hela din utbildning! Att presentera vetenskap

Håll reda på denna! Du behöver den under hela din utbildning! Att presentera vetenskap Håll reda på denna! Du behöver den under hela din utbildning! Att presentera vetenskap Institutionen för biologisk grundutbildning 2013 Institutionen för biologisk grundutbildning 2013 Illustration framsida:

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

Laborativ matematikundervisning vad vet vi?

Laborativ matematikundervisning vad vet vi? Laborativ matematikundervisning vad vet vi? Elisabeth Rystedt & Lena Trygg A good vehicle, however, does not guarantee the right destination Liping Ma Typografi: Åsa Dahlberg, NCM Göteborgs universitet

Läs mer

Återvinna fosfor. hur bråttom är det?

Återvinna fosfor. hur bråttom är det? Återvinna fosfor hur bråttom är det? Fosfor är nödvändigt för allt liv och för all matproduktion. Nu varnar forskare för att fosforreserverna kan ta slut fortare än vi anar. Men är läget verkligen så allvarligt

Läs mer

Vad är klassisk ridning? Litteratur- och intervjustudie

Vad är klassisk ridning? Litteratur- och intervjustudie Beteckning: Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Vad är klassisk ridning? Litteratur- och intervjustudie Lena Danius December 2006 B-uppsats, 5 poäng Didaktik Handledare: Eva Boudiaf Examinator:

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Genteknik som tar skruv. Genteknik. som tar skruv

Genteknik som tar skruv. Genteknik. som tar skruv Genteknik som tar skruv Genteknik som tar skruv Gentekniken har revolutionerat möjligheterna att förädla växter, bakterier och djur. Tekniken skulle kunna bidra till nyttigare och säkrare mat som räcker

Läs mer