KATALOG ÖVER HANDSKRIFTER I HERNQUISTSKA BIBLIOTEKET VID VETERINÄR INRÄTTNINGEN I SKARA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KATALOG ÖVER HANDSKRIFTER I HERNQUISTSKA BIBLIOTEKET VID VETERINÄR INRÄTTNINGEN I SKARA"

Transkript

1 KATALOG ÖVER HANDSKRIFTER I HERNQUISTSKA BIBLIOTEKET VID VETERINÄR INRÄTTNINGEN I SKARA Upprättad av Ivar Dyrendahl Sid (beskrift): [8] Mått: [17*20.5] Placering: [A.1] Nr: [001] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [Sköldman] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Luth Axel P] Stil, språk: [1700-t, bygdemål] Tid: [1740] Ämne: [Bröllopsdikt] Bröllopsdikt på bygdemål av Axel P Luth, teol dr, lektor och prost i Ås. "Hans tryckta och tryckta andeliga sånger vittna om en utmärkt fallenhet för svenska skaldekonsten" (Warholm). Bröllopet hölls på Holmen i Fägre socken mellan borgmästaren i Skara Nils Northman och Christina Fegreus. Tryckt i Sallander, H: Personversar tryckta i Skara under 1700-talet. Göteborg 1971, sid 37 nr 203. "Rä sum bå bita å supa wa alt..." Sid (beskrift): [40 (35)] Mått: [17*21] Placering: [A.1] Nr: [002] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [CC, LEMCHEN] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Bring E S] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Historia, rysk och dansk] Annoterat på Privat Lection hos Professor Bring. Innehåller Danska, Norska, Ryska och Svenska Historierna. - Börjar med 15 sidor rysk historia och fortsätter med dansk; slutar med Christian IV. Professorn är väl Erland Samuel Bring ( ). Han var professor i historia i Lund från 1779 (1770). Sid (beskrift): [24 (23)] Mått: [17*21] Placering: [A.1] Nr: [003] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [CC, LEMCHEN] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Bring E S] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Historia, Tysklands] Annotationes Publice Prælectie Historia Germanicæ a Prof Bring Oct Tysklands historia av Erland Samuel Bring ( ), professor i historia i Lund från 1779 (1770). Skriven av samma person som 002. Sid (beskrift): [16 (14)] Mått: [17.5*20.5] Placering: [A.1] Nr: [004] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [BLOMSHOLM Stor] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Okänd, Eschen?] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Tyskland. Självförsörjning] Det isolerade Tyskland, synbarligen en översättning från tyska rörande landets möjlighet till självförsörjning och oberoende av Englands kolonialvaror. Flera personer omnämnda men endast von Hazzi känd. Användning av inhemska växter i bästa Linneanska stil. Avskriften är undertecknad Eschen.

2 Sid (beskrift): [20 (18)] Mått: [16*19.5] Placering: [A.1] Nr: [005] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PP J H & ZOON] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Trådhäftad] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk] Tid: [<1799] Ämne: [Medborgerlig sällhet (!)] Förra delen af en academisk afhandling som undersöker den vigtiga frågan: Hvilka äro grunderne för medborgerlig sällhet? Utgifven och försvarad på latin vid Kongl. Academien i Greifswald den 23 Sept Ingen uppgift om presiderande eller respondent. Originaltitel: Dissertatio, illustrem quaestionem Quae sint fundamenta felicitatis civilis disquisitura. Presiderande var Jonas Fr. Mellin, sedermera kyrkoherde i Hångsdala, och respondent gotlänningen Olaus Lixander. Sid (beskrift): [56 (53)] Mått: [17*21.5] Placering: [A.1] Nr: [006] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PP GR] Hand: [Knös, O A] Häftning mm: [Ohäftad i lumppappersomslag] Författare: [Ihre J(?)] Stil, språk: [Romansk] Tid: [1777] Ämne: [Om naturlig rätt] C? R? Ihres Föreläsningar öfver Gribneri Jurispr. Natur. På omslaget insida ägaranteckningen Olavus Andreæ Knös, Upsaliæ Skriften förefaller närmast vara religionsfilosofisk, 14 kapitel. - Grundmaterialet är Michael Heinrich Gribner: Priciporum iuris prudentiæ naturalis libri IV... Editio tertia. Vitembergæ Frågetecknen vid Ihres initialer därför att det måste väl vara Johan Ihre ( )? - Olof Andersson Knös ( ) blev efter tjänster i Stockholm och Uppsala lektor i Skara Sid (beskrift): [6] Mått: [20*32] Placering: [A.1] Nr: [007] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [ÖSTANÅ] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Tryckfrihetsinlaga till prins] Fragment? av inlaga till Store Prins i tryckfrihetsärende. Förefaller vara en avskrift med lucka för något ej tolkat ord. Sid (beskrift): [8 (6)] Mått: [20.5*33] Placering: [A.1] Nr: [008] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PP IM GR] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Ärlighet i politik, inlaga om] Svagt bläck. Fragment av inlaga till prins om ärlighet i politiken. Ståndsriksdagen omtalas. Säkerligen avskrift. Sid (beskrift): [2] Mått: [10.5*16.5] Placering: [A.1] Nr: [009] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [Utan VM] Hand: [Okänd] Häftning mm: [] Författare: [Bertuch Friedrich Justin] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Forskningsresa, Nya Zealand] Referat av en artikel i Bertuchs Allgemeine geographische Ephemeriden om en fransk

3 forskningsexpedition till Australien och Nya Zealand under ledning av de la Peyrousse. Den slutade med hela expeditionens undergång. Sid (beskrift): [8 (6)] Mått: [17.5*22] Placering: [A.1] Nr: [010] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [RÖTLE CE] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Jordglob, naturfilosofi] Fantastisk berättelse om djurlivets uppkomst på en "animalisk jordglob." Föga vetenskaplig förankring. Sid (beskrift): [100 (82)] Mått: [16.5*21, 17*20.5] Placering: [A.1] Nr: [011] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PP-RING, PP AGP] Hand: [Okänd, möjl. Conrad Quensel] Häftning mm: [Tidigare varit häftad] Författare: [Murray, Adolph] Stil, språk: [Romansk] Tid: [1796] Ämne: [Kirurgiska operationer] Chirurgiæ Operationes. Privatim Ad: Murray. d 22/ Inledes med allmän kirurgi: suturer, artäravbindning, blödning etc och fortsätter direkt med speciella operationer av olika slag. Efter sid 53 några tomsidor liksom efter sid 70. Texten börjar åter oförmedlat på sid 77 (lucka?). - Adolph Murray ( ), professor i anatomi och kirurgi i Uppsala Conrad Quensel ( ) Historiæ Naturalis och Pharmaciæ Professor i Stockholm Sid (beskrift): [124 (113)] Mått: [17.5*21.5] Placering: [A.1] Nr: [012] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [LINGONB, HVH] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Häftad, frampärm saknas] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Fysiologi, human] Vid läsning på strödda ställen verkar fysiologin ålderdomlig. Handstilen är dock modern, tydlig och lättläst. Sid 73 är överhoppad vid pagineringen. Otvivelaktigt human fysiologi. Sid (beskrift): [72 (70)] Mått: [17.5*21.5] Placering: [A.1] Nr: [013] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [LB, PP V D LEY] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Häftad utan omslag] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Fysiologi, human] Flera händer (minst 2) finns i handskriften; de förefaller vara från tidigt 1800-tal, men personerna i avd om fyiologins historia tillhör alla och början av 1700-talet. Sid (beskrift): [188 (187)] Mått: [17*20.5] Placering: [A.1] Nr: [014] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [SCHAL] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad, 2 med knappnålar] Författare: [Okänd] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Anatomi, human, regional] Regional beskrivning av människans anatomi; man börjar med benlära, kärl- och nervförsörjning, muskler etc. Hela manuskriptet har en ålderdomlig prägel.

4 Sid (beskrift): [136 (133)] Mått: [17*20.5] Placering: [A.1] Nr: [015] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [Oidentifierad PP] Hand: [Quensel I J] Häftning mm: [Trådhäftad utan omslag] Författare: [] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Naturpsykologi] Deo auspice! Collegium psychologicum conscriptum ab Isaco Johanne Quensel. Uppfattades först som ett fysiologiskt manuskript med redogörelser för bl a sinnesorganen, men förefaller handla om psykologi med naturvetenskaplig anknytning. Isak Johannes Quensel var yngre broder till Conrad Q. Handskriften bör vara tillkommen i Lund, där han avlade jur. examen 1797 (Sjöström: Skånska nationen... Lund 1897). Sid (beskrift): [54 (53)] Mått: [17.5*21] Placering: [A.1] Nr: [016] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [LINGONB, Oidentifierad PP] Hand: [Okänd, möjl. Quensel Conrad] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Murray Ad] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Kirurgiska operationer] Föreläsningsanteckningar av samma hand som 011. Innehållet täcker delvis samma områden, men uppläggningen är något olika, varför det troligen rör sig om olika årgångar föreläsningar i samma ämne. - Adolph Murray ( ), professor i anatomi och kirurgi Conrad Quensel, se 011. Sid (beskrift): [16 (15)] Mått: [16.5*21] Placering: [A.1] Nr: [017] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [TUMBA, Utan VM] Hand: [Quensel Conrad?] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Murray Ad] Stil, språk: [Romansk] Tid: [1792] Ämne: [Dissektionsprotokoll, homo] Myologiskt protokoll, hållit i Upsala Febr, Mars etc Ordförande Anat: Pro. Ad. Murray. Assistent Prosector Ziervogel. De första 8 sidorna utgör, som rubriken antyder, början av beskrivningen. Fortsättningen saknas, men ett ark, som tillagts, är sannolikt avslutningen: samma uppställning och beskrivningssätt men på annat papper. - Adolph Murray ( ), professor i anatomi och kirurgi i Uppsala Conrad Quensel, se 011. Sid (beskrift): [104] Mått: [17*21] Placering: [A.1] Nr: [018] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [CC, PP Oidentifierad] Hand: [Quensel Conrad] Häftning mm: [Häftad, grått omslag] Författare: [Fremling Mattias] Stil, språk: [1700-t] Tid: [1784] Ämne: [Metafysik] Collegium Metaphysicum. Litteris mandatum prælegente Amplmo et Revermo Professore Dro Mathæo Fremling a Conrado Quensel. Lundæ d. 16/ M Fremling ( ) blev professor i teoretisk filosofi i Lund Conrad Qvensel, se nr 11. Sid (beskrift): [152 (146)] Mått: [17* 21.5 m fl] Placering: [A.1] Nr: [019] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PP ECD, LINGONB, LEMCHEN, TUMBA,] Hand: [Quensel Conrad]

5 Häftning mm: [Ohäftad PP MEYRINK] Författare: [Murray Ad] Stil, språk: [Romansk] Tid: [1791] Ämne: [Nervsystemet, sinnesorganen] Sensus Externi. Profess: Murray. Prelegit Oct: Nov: Dec: Annotavit C.Q. - De första 16 sidorna behandlar syn, hörsel, lukt- och smaksinne jämte början av dissektionsanteckningar. Andra delen omfattar en beskrivning av nervsystemet, gjord vid privatföreläsningar av prof Murray, sammanlagt 119 sidor. Ett kort ofullständigt parti De symtomatibus nervor. avslutar handskriften. - Adolph Murray (< ) professor i anatomi och kirurgi i Uppsala 1775.Conrad Quensel, se 011. Sid (beskrift): [62] Mått: [17*20.5] Placering: [A.1] Nr: [020] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [VM ej tolkat] Hand: [Quensel Conrad] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Murray Ad] Stil, språk: [Romansk] Tid: [1791] Ämne: [Rättsmedicin, human] Medicina Legalis. Prælecta a Prof. Murray. Upsal. Oct: Nov: Dec: Det sista, korta kapitlet heter De lue Pecorum(!) Med Lars Tidéns ägaranteckning på framsidan. - Adolph Murray ( ) professor i anatomi och kirurgi i Uppsala 1775.Conrad Qvensel, se 011. Sid (beskrift): [86 (81)] Mått: [17*21.5,17*20.5] Placering: [A.1] Nr: [021] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [LINGOB, TUMBA 3, LEMCHEN PP ECD?] Hand: [Quensel Conrad] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Acrell Olof af] Stil, språk: [Romansk] Tid: [1793] Ämne: [Allmän patologi, human] Nosologia vel Pathologia Generalis af Prof. Acrell. WSäby 10 Jan: Utdragit af Acrells(?) Collegium och sedan ökadt under lectionerna dels med marginalanteckningar, dels med en vid slutet tilökad fullständigare afhandl., som dock endast enl. Prof.s derom gorda anmärkning bör anses som et utkast. April 93. Osäkert om alla sidorna hör till samma arbete; olika uppställning och innehåll, olika papper. På slutet en terapia generalis. - Olof af Acrel ( ) Professor 1775, General-Directeur öfver Sjukskötseln vid alla Lazaretter i Riket Conrad Qvensel, se 011. Sid (beskrift): [328 (319)] Mått: [17*21] Placering: [A.1] Nr: [022] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PP C I H, PP WOLVEN, PP-LIB] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Allmän patologi och terapi] Pathologia Generalis (human). Lösa häften, ombundna med snöre. Början och huvuddelen behandlar febrar = infektionssjukdomar, vidare pest, angina, pneumoni, pleurit, hepatit, splenit, nefrit, gastrit, enterit, cystit, hysterit (metrit), reumatism samt exantematäsa sjukdomar; allt med etiologi, symptom, prognos och behandling. Stilen verkar en bit in på 1800-talet men pappret kan vara 1700-tal. Ingen namn- eller tidsuppgift.i häfte 4 ligger ett löst kopparstick 11*18 med beteckningen Tab: V. och Jonas Silfverling Sculp: Det visar människans muskulatur. - Till häfte 8 är fogad en översiktstabell om olika slags febrar.

6 Sid (beskrift): [80 (76)] Mått: [16.5*20.5,17*21] Placering: [A.1] Nr: [023] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PP WOLVEN, PP-LIB BLAUW] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Farmakologi, allmän, human] De viribus medicamentorum. Stilen är modern, lättläst och redogörelsen enkel och klar. Ger en allmän beskrivning av läkemedlen, indelning efter deras verkningar. Den speciella farmakologin berörs inte alls. Sid (beskrift): [32 (29)] Mått: [17*20] Placering: [A.1] Nr: [024] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [SKEEN] Hand: [Kjellander Bengt] Häftning mm: [Häftad, grått omslag] Författare: [Afzelius Pehr von] Stil, språk: [Romansk] Tid: [1803] Ämne: [Könssjukdomar, syfilis] öfverdirecteuren och Professorens uti Practiska Medicinen Dr Pehr Afzelii Publika föreläsningar vid Academien i Upsala under Häst- Termin 1803, repeterade vårterminen Samlade af B. Kjellander. - Kjellander ( ) var överläkare vid Gäta kanals västra fördelning, död vid Valla, Mariestad Manuskriptet omfattar fragment av könssjukdomar samt en fullständigare redogörelse för Lue venera. - Ägaranteckning förutom Benedictus Kjellander också W.G. - Pehr von Afzelius ( ) Medicinæ Theoret. och Practicæ professor i Stockholm 1801, generalinspektär över hela medicinalvården Sid (beskrift): [120] Mått: [17.5*22] Placering: [A.1] Nr: [025] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [LINGONB, BIK LESSE, PP ILB] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Afzelius Pehr von] Stil, språk: [Romansk] Tid: [1800] Ämne: [Barnsjukdomar] Barnsjukdomar. Föreläsningar af Peter Afzelius Förefaller vara komplett. Felpaginering vid sid 113, varför högsta paginasiffra är 117. Pehr von Afzelius, se 024. Sid (beskrift): [210 (177)] Mått: [16.5*22.5, 16.5*21] Placering: [A.1] Nr: [026] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [BIK HESS, ROGGE, PP PVH] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad GR, Middelink] Författare: [Afzelius Pehr von] Stil, språk: [Romansk] Tid: [ ] Ämne: [Allmän patologi och terapi] öfverdir. P. Afzelii Publika föreläsningar. Pathologia generalis. Oredig samling blad, men ordnad efter påträffade anteckningar om föreläsningsdatum. Serien börjar med några blad 27/2-17/ och fortsätter 5/ / Fyra sidor avlägsnade, vilka synbarligen är ett fragment av läkemedelslära (också avvikande format). - Pehr von Afzelius se 024. Sid (beskrift): [28 (17)] Mått: [16.5*21] Placering: [A.1] Nr: [027] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [ROGGE] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Åkerman, Jacob] Stil, språk: [Romansk] Tid: [1807] Ämne: [Bråck (humant)] Föreläsninganteckningar vid professor Åkermans föreläsningar om ektopier och deras

7 behandling 5/10-27/ Jacob Åkerman ( ), professor i anatomi och kirurgi i Uppsala Sid (beskrift): [16 (13)] Mått: [20.5*27] Placering: [D.101] Nr: [028] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [CH LB, TILAS] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Åkerman Jacob] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Graviditet, fysiologi, patol.] Föreläsningsanteckningar vid prof Åkermans föreläsningar om graviditet hos kvinna. - Jacob Åkerman ( ), professor i anatomi och kirurgi i Uppsala Sid (beskrift): [16] Mått: [11.5*19] Placering: [A.1] Nr: [029] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PH BLAUW] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Graviditet hos homo] Föreläsningsanteckningar om gravititet hos homo. Inleds med de speciella förlossningssvårigheterna hos homo, bäckenmått, bäckenfel; befruktning och graviditetens fortskridande med beskrivning av placenta. Sid (beskrift): [20] Mått: [17*21] Placering: [A.1] Nr: [030] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [LEJONR] Hand: [Norlin P A] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Kvinnosjukdomar] Sectio de Morbis Mulierum. Pet. Anth. Norlin. Föreläsningsanteckningar(?), paginerade. Sidorna 9-16 saknas, sista sidan har nr 30. Omfattar Passio hysterica och Obstructio mensum. - Pehr Anton Norlin ( ), lasarettsläkare i Mariestad 1792, regementsläkare vid Westgötha Linie- Dragon-Regementet Dessa anteckningar bör ha skrivits någon gång Sid (beskrift): [12 (19)] Mått: [17*21] Placering: [A.1] Nr: [031] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [AMSTER, LEJON] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Kvinnosjukdomar] Fragment som förvarats tillsammans med 020, men som uppenbarligen inte hör dit: annan hand, annat papper. Avhandlar Chlorosis s Icterus albus, Leucorrhea och Carcinoma uteri.paginerad Obs! Pappret mycket sprätt! Sid (beskrift): [12] Mått: [17*21] Placering: [A.1] Nr: [032] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PP-LIB] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Graviditet, homo] Fragment De Signa Graviditatis., Lefnadsreglor och konstens biträde under Grossessen.

8 Marginalanteckningar av annan hand liksom de två sista sidorna. Texten gör klart, att åtminstone ett ark saknas. Sid (beskrift): [16] Mått: [16.5*21] Placering: [A.1] Nr: [033] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PP Wolven] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Förlossningskonst, human] Fragment av redogörelse för human förlossningslära. Paginering med blyerts (sentida?). Också tilläggsnoteringar i marginalen med blyerts. Sid (beskrift): [84 (71)] Mått: [17*21] Placering: [A.1] Nr: [034] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PP AS, PP+ANS, S] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Anatomi, human] Human anatomi med Hvad är anatomia? som rubrik på första kapitlet. Allmän översikt samt ett avsnitt om osteologi. Kapitlet om muskler börjar oförmedlat vid pharynx och är paginerat med början på 19 och avslutas med [56]. Ett lösblad med översikt av musklerna samt fragment om cirkulationen. Sid (beskrift): [152 (150)] Mått: [17.5*22] Placering: [A.1] Nr: [035] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [Utan VM] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Trådhäften, 2 st] Författare: [Okänd] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Allmän patologi och terapi] I början en översikt av sjukdom och dess orsaker, men också fysiologi och förebyggande av sjukdomar. Ett kapitel Therapeutique följer och därpå praktiska regler. Redogörelse för olika sjukdomar som börjar med febrar. Sid (beskrift): [16] Mått: [13*20.5] Placering: [A.1] Nr: [036] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PP KP] Hand: [Okänd] Häftning mm: [Trådhäftad] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk] Tid: [] Ämne: [Läkemedel, preussiska farmak.] Composita & Præparata e Pharmacopea Borusscæ. C:a 40 recept för humant bruk, avfattade på latin. På de tre sista sidorna beredningar med svensk beskrivning. På en lös lapp ett recept enl. en obekant dr. Schiller(?) Sid (beskrift): [64 (63)] Mått: [10*24.5] Placering: [A.1] Nr: [037] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [ÄPPLE, oläsliga bokstäver] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [2 häften med knappnålar] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk, latin] Tid: [] Ämne: [Fysiologi, anteckningar i] Anteckningar på latin av Peter Hernquist från läsning av något stort verk om fysiologi (sista refererade sidan är 903). En sida upp- och nedvänt skriven. Manuskriptet har lätta brandskador (från 1802?). Häftande knappnålar avlägsnade.

9 Sid (beskrift): [16 (13)] Mått: [12*20] Placering: [A.1] Nr: [038] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PH CIH] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Häftad,knappnål,grått omslag] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk, latin] Tid: [] Ämne: [Medicin, allmän] Anteckningar av Peter Hernquist på latin, indelade i kapitel och paragrafer, troligen från läsningen av något allmänmedicinskt verk (humanmedicin). - Knappnålshäftningen avlägsnad och därmed det grå lumppappersomslaget; ligger i omslaget. - På sista sidan en av allt att döma senare anteckning med 1700-talsstil: Tullförwaltaren Swensson Controleuren Johan Stensson i LandsCrona tullkammar. Niclas Bök student i Barsebäck begär Strandridare syslan wid Barsebäck 200 pr Smt län hos öfwer Directeuren Stapelmod. Anteckningen gjord vid Hernquists uppehåll i Lund ? Sid (beskrift): [120] Mått: [13*20] Placering: [A.1] Nr: [039] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PH CIH, PP?, PHH GR, Utan VM] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Knappnålshäftad,grått omslag] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk, latin] Tid: [] Ämne: [Patologi, allmän, human] Anteckningar på latin från Peter Hernquists läsning av något latinskt arbete Pathologia generalis. Mycket finstilt och tätt skrivet, men ändå lättläst. Från Hernquists tid i Frankrike? Knappnål och lumppapperspärm avlägsnade; den senare placerad i omslaget. Sid (beskrift): [16] Mått: [17*21,12*19.5] Placering: [A.1] Nr: [040] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PH CIH] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Häftad med knappnål] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk, latin] Tid: [] Ämne: [Medicin, human] Anteckningar på latin av Peter Hernquist från läsningen av någon bok: Fundamenta Praxeos Medica seu Therapia Specialis. Mycket finstilt och tätt skrivet men ändå lättläst: upp till 56 rader på 19 cm! Troligen skrivet i Frankrike. - Knappnålen avlägsnad. Sid (beskrift): [36] Mått: [12*20] Placering: [A.1] Nr: [041] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PH CIH] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Nålhäftad i grått omslag] Författare: [Okänd] Stil, språk: [Romansk, latin] Tid: [] Ämne: [Terapi, allmän, human] Anteckningar på latin av Peter Hernquist från läsning av någon latinsk bok Therapia generalis. Tio kapitel, mycket finstilt och tätt skrivet men ganska lättläst. Vattenskador i nederkanten. Skrivet i Frankrike? - Knappnålar och omslag avlägsnade. Sid (beskrift): [16 (15)] Mått: [11*17] Placering: [A.1] Nr: [042] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [VESSLA, ANNONAY] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Trådhäftad, tråden brustit] Författare: [Garsault F A de] Stil, språk: [Romansk, franska] Tid: [] Ämne: [Hästsjukdomar enl Garsault] Anteckningar på franska av Peter Hernquist från läsningen av Fr A de Garsaults Le

10 noveau parfait maréshal ou la connoissance génerale et universelle du cheval. Paris Anteckningarna berör bara kapitlet Le médecin, ou traité des maladies des chevaux, sid Mycket fin och tät stil men ganska lättläst. Från Frankriketiden? Sid (beskrift): [112] Mått: [11*16] Placering: [A.1] Nr: [043] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [TUPP] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Enkelt trådhäftad] Författare: [Okänd] Stil, språk: [romansk=franska,1700=svenska] Tid: [] Ämne: [Sjukdomar, husdjurens] Anteckningar av Peter Hernquist från läsningen av Le gentilhomme cultivateur ou cours complet d agriculture, traduit d anglois de M. Hale & tiré des auteurs qui ont le mieux écrit sur cet art. T Paris :o (KSLA:s biblioteks tryckta katalog). Beskriver sjukdomar hos fjäderfä, får svin, häst (utförligast). På de 9 sista sidorna omväxlande fransk och svensk text; i början allt på franska. Sid (beskrift): [20 (19)] Mått: [17*21.5] Placering: [A.1] Nr: [044] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [VESSLA] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [1 nålhäftad, f ö ohäftad] Författare: [Beaumé (Baumé, Antoine?)] Stil, språk: [Romansk, franska] Tid: [] Ämne: [Farmakologi (farmakognosi)] överskriften Beaumé. Anteckningar på franska av Peter Hernquist från läsning av ett större arbete (sista refererade sida är 774) om farmakologi (farmakognosi). Från tiden i Frankrike? - Knappnålen i första häftet avlägsnad. Kontroll av Antoine Baumé: Chymie expérimentale et raisonnée, Paris Stämmer inte, men det kan vara någon annan bok av Baumé, som var apotekare i Paris och ledamot av vetenskapsakademin. - Troligen?l ments de pharmacie théoretique et pratique. 3 ed Paris 1773 (KVLH, Köpenhamn, tryckt katalog). Sid (beskrift): [16] Mått: [11.5*18] Placering: [A.1] Nr: [045] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [GRIP] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Häftad med knappnål] Författare: [Machy Jaques François de] Stil, språk: [Romansk, franska] Tid: [] Ämne: [Medicinsk kemi] Peter Hernquists anteckningar på franska vid läsning av ett arbete i kemi av Jaques François de Machy ( ). Denne var främst farmakolog, undervisade vid H-tel- Dieu i Paris, utgav ett stort antal vetenskapliga arbeten. - Häft-knappnålen avlägsnad. Sid (beskrift): [16] Mått: [19*23] Placering: [D.101] Nr: [046] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [PH DCB] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Tidigare häftad?] Författare: [Hernquist?] Stil, språk: [Romansk, franska, latin] Tid: [] Ämne: [Växtförteckning (Frankrike?)] Förteckning med tre spalter över växter, indelade efter något system i 5 klasser (ej Linnés sexualsystem); den första med ett nummer och latinskt, den andra med franskt och den tredje med latinskt namn enligt Linné. Den första spaltens latinska beteckningar förefaller vara efter äldre litteratur - stämmer med Bauhin, Pinax theatri botanici. Basel 1671 (enl Flora Suec). Manuskriptet förefaller fragmentariskt och omfattar 110 arter i första, 116 i andra, 115 i tredje, 122 i fjärde samt 62 i femte klassen. - Förteckning över

11 växter i någon fransk botanisk trädgård? Petit Trianon? - Klassindelningen ej enligt Tournefort. Sid (beskrift): [32 (31)] Mått: [17*21] Placering: [A.1] Nr: [047] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [NO3 SH] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Häftad med knappnålar] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Jordbruk, modernt på 1700-t.] Under rubriken Ekonomiska åkerbruket uppräknas först 20 olika punkter, som kännetecknar det då moderna jordbruket: I princip innebär detta ett övergivande av det gamla bruket med halva eller tredjedelen av arealen i helträda varje år; i stället odlar man där växter till tidig skörd (morötter, potatis, kål, kålrötter, vicker), så att ordentligt hästbruk kan ske. Även ifråga om trädesväxter måste man ha växelbruk. - Följande kapitel om jordens beskaffenhet, växternas skötsel, indelning av åkerjorden, jämförelse emellan gamla och nya odlingen, kalkyl för 20 tnl i 3 skiften, vinsten, hinder, ängars förbättrande, stallfodring, flera indelningssätt. - Det hela synes innebära övergång till ett systematiskt växelbruk. Båtnaden beräknas. - Knappnålarna för häftning avlägsnade. Sid (beskrift): [8 (4)] Mått: [16*21] Placering: [A.1] Nr: [048] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [BLOM BH] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Vikt, odelat ark] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Vallodling] Under rubriken Artificiella ängar rekommenderas jordberedning, utsädesmängd och sådd av vall. De rekommenderade växterna är Lucerne (Medicago sativa), Sainfoin, esparsett (Onobrychis viciifolia), Klöfwer (Trifolium purpur. majus). En förteckning av Swenska gräs lämnas, som dock upptar en rad andra ängsväxter än gräs. Avslutas med en sida om ängens skötsel. Sid (beskrift): [4] Mått: [17*20.5] Placering: [A.1] Nr: [049] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [BLOMS?] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Vikt] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Nyttoväxter, odling] På första sidan minneslista?, bl a om allmän okunnighet, dagsverksinrättningar, Henric IV, Kejsaren av Kina, avelsåtgärder. Sedan odling och användning av olika växter: potatis, rovor, åkerböna, kålrot, bovete, linfrö och hampa. Sid (beskrift): [8] Mått: [16*21] Placering: [A.1] Nr: [050] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [BLOM BH] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Vikt, odelat] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Jord, jordbearbetning, sådd] Fragment utan rubrik. Handlar om jordarter, jordberedning och sådd av olika grödor: korn, havre, vicker, bovete. En avdelning om Höfoder oumbärligt? sedan återgång till åkerbruket, gödsling, bearbetning. - Obs! Den stora fläcken på framsidan fanns från början; Hernquist har skrivit runt omkring.

12 Sid (beskrift): [8 (7)] Mått: [16.5*21] Placering: [A.1] Nr: [051] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [BLOM BH] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Jordarter, deras bördighet] Fragment med rubriken "Jordarterne och deras fruchtbarhet." Är till större delen överkorsad, möjligen därför att texten överförts till annan handskrift. Alla sidorna sönderrivna i ena nedre hörnet; skadan uppkommen efter skrivningen. - Något ark saknas uppenbarligen eftersom sammanhang i texten inte finns. Sid (beskrift): [80] Mått: [17*21] Placering: [A.2] Nr: [052] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [J B, JB LEMKE] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Häftat i grått omslag] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Trädgårdsanläggning] Konsten at Plantera är överskriften på första sidan. Först en historisk översikt om trädgårdar från Adam och fram till 1700-talet. Allmänna regler om anläggning av trädgårdar; anvisningar lämnas i 18 praktiska punkter. Jordens beredning och gödsling behandlas ingående. utförliga kapitel om häckars plantering och skötsel: hagtorn, björk, hassel, vide och hylle (fläder). För häckar skadliga örter uppräknas samt Häckars förbättrande och hjelpande. - Sedan följer hägnader av döda ting. I en avdelning om Lusthäckar behandlas avenbok, idgran, tall, gran, lärk och lager. Därpå nämnas träd, som duga at betäcka och skygga bort åsyn af något. Vissa klängväxter uppräknas och slutligen talas Om Wilda Skogsparker. Kapitlet KjöksTrägården inledes med en längre redogörelse för drefbänkar, deras anläggning och skötsel månad för månad. Anvisningar lämnas för melon, lactuk (sallad), gurka, angurier (vattenmeloner), savoykål, blomkål, portlak, selleri, endiv, basilika. För drivbänkar skadliga ting berörs. Enskildta Bänkar beskrivs (frilandsbänkar på bädd av hästgödsel) och möjligheterna med sådana. utförliga anvisningar om odling av melon lämnas. 6 olika sorter omnämnas; alla med franska namn. Därpå utförliga kapitel om odling av gurkor, kronärtskockor, kål och dess varieteter, och spenat, kortare om lactuca, betor- rovor, lök av olika slag, cikoria, rotväxter (majrova, morot, sockerrätter, scorzonera, koriander, anis, gentiana, palsternacka, rättika, havrerot, jordärtskockor. Kortfattat uppräknas odling av något tjog andra växter. Anläggning av något som kallas drefgraf beskrivs. En förteckning över vad som bör finnas i Apotheques Trägården upptar mer än 80 arter. Trägården deri fruchträn planteras, upptar först bara 2 sidor och sedan oförmedlat en sida om sparrisodling och en om drivhus, varefter fruktodlingen återkommer (fel inhäftat?). Avslutning sker med ett kort kapitel om Blomsterqwarteren samt om orangeri. På insidan av den grå pärmen står skrivet För Magister Juslenius (har troligen använts som omslag för papper eller något annat till denne). Samuel Juslenius ( ) blev gymnasiiadjunkt i Skara 1774 och lektor i filosofi På omslagets bakre insida har Hernquist skrivit Lisa Anders dotter. Sid (beskrift): [92 (88)] Mått: [17*20] Placering: [A.2] Nr: [053] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [JB, BLOM S, PP CIH] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Häftad, grått omsl.] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Trädgårdsskötsel]

13 På omslaget titeln 9 Horticultura. Texten är genomgående indelad i kapitel. Cap 1 om 3 olika slag: köks-, frukt- och blomsterträdgårdar. Läge, jordmån och andra förutsättningar behandlas. C2 om spade och grävning. C3 om sådd av olika växter på häst och vår samt om föregående jordbearbetning. C4 om fröns uppdragande. C6 Kål. C7 Vinterkål. Följande sidor fel inhäftade med C45 om ympar och okulering. Sedan återkommer C6 om sådd av kålfrö, C7 om såtider. C8 om blomkål, C9 Blåkål, C10 Vit- och rödkål, C11 Savoykål. C12 Kålrötter. C13 Rovor. C14 Rädisor, rättikor. C15 Morötter. C16 saknas? C17 Persilja. C18 Selleri. C19 Röd- och vitbetor, mangold. C20 Scorzonerarot. C21 Havrerot. C22 Cikoria. C23 Sockerrötter. C24 Sallad. C25 Endiver. C26 Gurkor. C27 Portlak. C28 Syra. C29 Spenat. C30 Rödlök. C31 Charlottenlök. C32 Gräslök. C33 Purjolök. C34 Pepparrot. C35Timjan. C36 Mejram. C37 Basilika. C38 Kummin. C39 Sparris (flera sidor!) C40 Kronärtskockor. C41 Trädgårdsört. C42 Bönor. Oförmedlat efter en tomsida kommer sedan C43 Jordmån för fruktträn, C44 Fruktträdens uppdragande. C45 Ympning, hänvisning till ovan 46, 47 och 48. C50 Flyttning och sättning. C51 Sjukdomar. C52 Beskärning. C53 Om apel. Äpplesorter uppräknas. C54 Päron. C55 Kvitten. C56 Körsbär (många sorter). C57 Plommon. C58 Persikor (rätt utförligt). C59 Aprikoser. C60 Mullbärsträd. C61 Valnötsträd. C62 Hasselnötter. C63 Vinrankan. C64 Röda vinbär. C65 Hallon. C66 Berberis. 67 Smultron. Blomstergården börjar med C68 Allmänna regler. C69 Blomster som conserveras öfwer wintren. C70 Anemoner. C71 Aurikler. C72 Lackvioler. C73 Hyacinter (utförligt). C74 Lövkoja. C75 Nejlikor. C76 Ranunkler. C77 Tulpaner. C78 Narcisser. C79 Hesperis matronalis. C80 Lychnis chalcedonica. C81 Iris susiana. C82 Fritillaria meleagris. C83 Colchicum autumnale. C84 Sättet att forma törnrosor at blomma om vintern. Utan kapitelnummer: Beta altissima. Sid (beskrift): [40 (36)] Mått: [16.5*21] Placering: [A.2] Nr: [054] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [NMG] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Trådhäftad] Författare: [Hernquist?] Stil, språk: [Romansk t] Tid: [] Ämne: [Växter använda som läkemedel] Alfabetisk förteckning över växter med överskriften Usus medicamentorum collectum. Förtecknar ett stort antal växter efter deras latinska namn med följande beskrivning av den medicinska användningen med angivande av siffror. Om dessa hänvisar till recept, sjukdomsbeskrivningar eller annat framgår ej. Att manuskriptet är tidigt framgår av den fina stilen (som i de franska referaten). Inhäftningen har tydligen skett senare i ett enkelt ark från Blomsholm. Handskriften är mycket koncentrerad och innehållsrik. Sid (beskrift): [200] Mått: [17*21] Placering: [A.2] Nr: [055] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [J B, BLOMS?] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Häftad i grått omslag] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t + romansk] Tid: [] Ämne: [Materia medico pharmacæ] Börjar med en allmän redogörelse för medikamenterna, deras egenskaper och verkningar. Därefter följer mer eller mindre väl avgränsade kapitel om jordaktiga medikamenter, ampra och snörpande, söta, beska, purgerande, sömngivande, balsamiska och aromatiska, kådaktiga, sötaktiga, metalliska ämnen. I 7de häftet finns en redogörelse om vikter och kortfattat om receptskrivning, följt av olika beredningar: pulver, piller, dekokter, infusioner, boli, plåster. Så följer en indelning av medicinerna i

14 utvärtes och invärtes; de senare vidare i förändrande, avförande, styrkande samt lindrande. De förändrande indelas i sin tur i syrhämmande, lindrande, upplösande och trubbande. För de olika slagen anges receptexempel, både för människa och djur; inom flera kategorier mängder av recept. Utvärtes läkemedel upptar också en stor avdelning. Recept vid olika slags sjukdomar återkommer. En avdelning beskriver förfalskning av läkemedel. Sid (beskrift): [8] Mått: [16.5*21.5] Placering: [A.2] Nr: [056] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [BLOM JK] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Sammanhängande ark] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t, romansk] Tid: [] Ämne: [Inhemska växter i medicinen] Beskriver kortfattat användning av svenska växter i medicinen: Linnéa, hästhovsört, vitsippa, maskros, blodrot, besksöta, bolmört, hasselört, fläder, islandslav, vejde, liljekonvalj, harsyra, tranbär, alm, ängskavle, smultron, svalört, skvattram, vänderot, åkerbär, ryl (Pyrola), kantarell, nyponros, jättegröe, vattenklöver, timotej, berberis, gullviva, ormbär, tibast och luktviol. Sid (beskrift): [4] Mått: [16.5*21] Placering: [A.2] Nr: [057] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [Utan VM] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Vikt ark] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Farmakognosi, fragment] Beskrivningen omfattar Crocus, Narcissus, Iris, Gladiolus, Alo-, Phalangium, Scilla, Fritillaria, Ornithogalum, Cepa, Allium, Glycyrrhiza, Cicer (Vicia), Lens, Orobrychis, Vulneraria, Faba (Vicia), Lupinus, Orobus, Pisum. Börjar och slutar oförmedlat men andra hithörande ark ej påträffade. I de flesta fall anges efter latinska namnet dess grekiska motsvarighet resp härledning. Sid (beskrift): [8 (7)] Mått: [16.5*21] Placering: [A.2] Nr: [058] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [BLOM BH] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Farmakologi, fragment] Börjar oförmedlat Mot tjocka wätskor, mot sura, mot alcalinska, mot häftig rörelse, att wäcka en dufwen rörelse, för förstoppelser, afförande på stohlg:, öfwerflödiga wätskor, urindrifwande, spottdrifwande, nysmedel, åderlåtning, omåttelig afföring. Sid (beskrift): [220 (210)] Mått: [22*34.5] Placering: [D.101] Nr: [059] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [BLOM JK, NO3 SH] Hand: [Hernquist m fl] Häftning mm: [8 häften med tråd] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t, romansk] Tid: [] Ämne: [Farmakologi] De 7 första häftena, numrerade 3-9, med VM fransk lilja i krönt sköld + BLOMSHOLM, sista häftet, numrerat 10, med No3 SH. Första häftet skrivet av Hernquist, nr 4-7 av flera okända händer (åtminstone 4 olika); häfte 8 börjar med okänd hand, sedan 4 sidor av Hernquist, varpå en okänd hand återkommer. Den fortsätter i häfte 9 4 sida, där Hernquist återkommer mitt i en sats. Återstoden är av Hernquists hand. Troligen har en

15 inledning funnits (finns?) eftersom första häftet har nr 3. Den börjar med Djurrikets produkter på 7 sida, och sedan följer örtriket, uppdelat i Linnés klasser. Med Hernquists piktur finns klasserna 1-5 (sista växten är en Gentiana), men den okända handen i häfte 4 börjar med växter tillhörande 19 Synenesia och fortsätter med 20 Gynandria, 21 Monoecia, 22 Dioecia, 23 Polygamia och 24 Cryptogamia. De saknade klasserna 5-18 återfunna i F V a:1, återbördat från GLA 20/ Ett kort kapitel om medikamenter vars ursprung man inte vet samt ett om produkter från växtmaterial följs av Mineralier, Mineralsyror och Jordarter. Rubrikerna är sedan osäkra men salter, metaller och metallföreningar, jordharts (Bitumen), bergolja och såpa beskrivs. Efter en tomsida börjar Medicamenters Werkan och Krafter på Djurkropparne, följt av en översikt av medikamenternas farmakologiska verkan. Den följande avdelningen Zoopharmacologie förefaller vara tänkt som inledning till hela manuskriptet, och här finner man bl a ett angrepp på den dåvarande (gymnasie-)skolans totala inriktning på döda språk, en översikt av veterinärmedicinens olika delar samt en kort berättelse om veterinärvetenskapens utveckling från bibeln till dåvarande tid. Den är i början skriven av Hernquist men fortsätter oförmedlat med annan hand. Apotekarkonsten beskrivs kort med olika beredningsformer, och därefter återkommer Hernquist med Receptkonsten. I samband därmed återges mängder av recept av olika slag och för olika ändamål. Manuskriptet förefller vara sent; papper med VM No3 SH användes så sent som Sid (beskrift): [110] Mått: [21*32] Placering: [D.101] Nr: [060] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [BLOM BH] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Häftad i grått omslag] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t, romansk] Tid: [] Ämne: [Ärternas bruk (i medicinen)] Ärternas bruk är första sidans överskrift; handlar om läkemedelsväxter, fördelade på 19 klasser, vilka inte har något att göra med Linnéi. Den första klassen är ej markerad som rubrik, medan de följande bara rubriceras med romersk siffra. För klass 5 finns en svensk definition, som klargör att det rör sig om Cruciferæväxter. Klass 6 har bara en siffra, men de följande har också benämningar: VII Umbellata; VIII Caryophyllæi; IX Liliacei; X Ärtskidfrucht,Leguminosæ; XI Flos Polypetalus anomalus; XII Flosculosi; XII Semiflosculosi; XIV Radiati; XV Apetalus flos, Stamineus; XVI Cryptanthera; XVII Cryptospermata; XVIII Trän buskar u. blomblan; XIX Flos amentaceus. Inom klasserna 1-3 är växterna numererade, men åtskilliga nummer saknas (t ex 9, 17, 19-21, ). I allmänhet anges apoteknamnet; inte alltid det latinska. Svenskt namn, ursprungsland, använd växtdel, beredningssätt och dos anges i de flesta fall; stundom kvalitetskrav och produkter. Sedan material från GLA återkommit, har konstaterats att klassindelningen är enligt Tourneforts system och följer Hernquists specimenskrift i Lund Sid (beskrift): [296 (250)] Mått: [17*22] Placering: [A.2] Nr: [061] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [BLOM GÅS, BLOM MK, Utan VM] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Nålhäftade ark] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t, romansk] Tid: [] Ämne: [Naturaliers kännedom (kort)] Första sidans överskrift är Kort ärindran om Naturens Hushållning. Den börjar med naturens uppdelning i tre riken och redan på första sidan med Regnum Vegetabile. I fortsättningen redogörs för 84 numrerade växter; ett egendomligt urval och underlig

16 ordning. I djurriket behandlas maskar, mollusker, insekter, fiskar, amfibier, fåglar och mammalia. Sist ett kort kapitel om stenar. Näst sista och sista häftet upprepar delvis samma sak om valar och andra havsdäggdjur. Sid (beskrift): [28 (25)] Mått: [19*23] Placering: [A.2] Nr: [062] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [Utan VM] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Ohäftade] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t, romansk] Tid: [] Ämne: [Naturalhistoria, fragment] Fragment om naturalhistoria, vilka tidigare numrerats separat, men som här sammanförts därför att alla avhandlar naturalhistoria på ett ovanligt pappersformat utan VM. Det första arket behandlar först naturens tre riken och definierar skillnaden mellan dessa. Djuren indelas sedan i1 Betlare (elefant, valross, sengångare, myrbjörn, bälta)2 Gnagare (piggsvin, hare, bäver, råtta, ekorre)3 Förstar (människa, apor, fladdermus)4 Rofdjur (säl, hund, katt, skunk, vessla, björn, igelkott)5 Bestar (häst, svin, noshörning)6 Nöt (kamel, hjort, get, får, oxe)7 Hwalar (enhörning, spermaceti, delfin, blåsare)första arket avslutas med recept på råttgift och ett mot vägglöss,uppenbarligen tillagda långt senare.andra häftet upptar först klass 2 fåglar, 3 amfibier (kräk), 4 fiskar, 5 insekter (yrfä) och 6 maskar.arket fortsätter med fåglarnas indelning i rovfåglar, skator och vattenfåglar.tredje arket indelar också fåglarna; här i 26 ordningar. Fjärde arket är ett fragment om insekter: klass 3 fjällwingar, 4 sländor, 5 twärwingade och 6 ofotade.femte arkets första avdelning Aranea är överstruken men därpå ett schema över maskarnas indelning. Beteckningarna överensstämmer med Linnés men ej indelningen. Sid (beskrift): [172 (170)] Mått: [17*21.5] Placering: [A2] Nr: [063] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [JB, JB LEMKE] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Trådhäftad i grått omslag] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Farmaci, kemi] Omslagets titel är Chemia Pharmaceutica. Efter definitioner etc ett kapitel om Instrumenta pharmaceutica et utensilia. - Kap Operationes behandlar tre avdelningar:1 Oeconomica: samlande, torkande, förvaring2 Mechanica: förändrar medikamenterna genom instrument3 Pharmaceutica: använder eld, luft, upplösningsmedel etc I det följande förklaras och utvidgas de tre avdelningarna. Observera att ark 3 felaktigt inhäftats före ark 2! Kapitlet Præparata beskriver viktiga enkla ämnen: syror, salter, metaller m fl; sedan också sammansatta preparat: egenskaper, förekomst, rening. Efter de fem första häftena kommer en avdelning, skriven med breda yttermarginaler och med ny häftesnumrering. Yttermarginalerna börjar minska i häfte 9-10, varpå Hernquist utnyttjar hela sidorna på vanligt sätt. - Avdelningen har överskriften Chymica. Den informerar om kemiska föreningar, om framställning, rening och användning av metaller, halfmetaller samt lämnar vissa upplysningar om lämpliga kärl och ugnar. Ett kapitel om Practiska Chemien lämnar upplysningar om praktisk framställning och rening av ett stort antal oorganiska substanser, följt av ett kapitel om behandling av växtrikets produkter med olika metoder. Sid (beskrift): [24 (16)] Mått: [17*.5*22] Placering: [A.2] Nr: [064] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [BLOM Y] Hand: [Hernquist]

17 Häftning mm: [Knappnålshäftad; tråd isatt] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Farmaci, kemi (fragment)] Redogör först för ljusets, värmets, luftens och vattnets kemiska verkningar, därefter för jordarternas och alkaliers egenskaper, för metallerna (17 st) samt för syrorna och deras föreningar. Slutar med tomsidor. Sid (beskrift): [16 (14)] Mått: [16.5*210] Placering: [A.2] Nr: [065] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [BLOM MK] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Farmaci, kemi (fragment)] Tre sammanförda fragment om kemi (metaller), delvis på olika papper. Behandlar först alkalier fragmentariskt, varpå följer ett kapitel Substaliae Metallicae, där metallerna först översiktligt behandlas, därpå de enskilda metallerna och deras viktigaste föreningar: Kvicksilver, antimon, vismut, zink, kobolt, sedan koppar, järn, och tenn. Oförmedlat och fragmentariskt kommer guld och därpå platina. Sid (beskrift): [8] Mått: [17*21.5] Placering: [A.2] Nr: [066] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [BLOM Y] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Fysik mm] Manuskriptet börjar med en redogörelse med exempel på kolerisk, sangvinisk och melankolisk, men efter ett litet streck på första sidan vidtar tämligen omfattande redogörelser för solen, stjärnorna, planeterna och kometerna. På sista sidan en beskrivning av färgerna och deras uppkomst. Sid (beskrift): [4] Mått: [17*21.5] Placering: [A.2] Nr: [067] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [BLOM S] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Enkelt ark] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Fysik] Om luftens egenskaper, vikt (Torricellis rör), elasticitet, rörelser (vind), torr och fuktig, frysning av fuktig luft till sexkantiga "kofwor" (SAOB kova=hopgyttring av småpartiklar, klimp, snöflinga) samt bildning av hagel, åska och blixt. Även norrskenet och dess samband med magnetism berörs. Sid (beskrift): [8 (7)] Mått: [16.5*21] Placering: [A.2] Nr: [068] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [BLOM MK] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Fysik (läsanteckningar?)] Troligen anteckningar, förda vid läsning av något arbete i fysik. I början korta noteringar, skilda med ett litet horisontellt streck i vänsterkanten; senare siffror som förefaller vara sidhänvisningar.

18 Sid (beskrift): [4] Mått: [16.5*21] Placering: [A.2] Nr: [069] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [JB] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Ark] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Fysik, matematik] I början anges vissa astronomiska mätmetoder och beräkningar. Algebraiska beräkningar t ex (a + b)2 och (a - b)2 visas. Exemplet 242 är felräknat; det blir 416; ej 516! En rad andra algebraiska beräkningar visas med exempel; även behandling av allmänna bråk. Archimedes kalkyler rörande Hierons guldkrona visas. Beräkningar om hävstångens verkan. - Manuskriptet är brunt missfärgat och trasigt. Sid (beskrift): [16 (11)] Mått: [17*21] Placering: [A.2] Nr: [070] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [BLOM MK] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Osteologi, kraniet] Inledes med gombenet och sedan flertalet övriga ben och tänderna hos olika djurslag. Behandlar också suturerna och kaviteterna. Redogörelsen för huvudets osteologi är inte komplett. (Husdjur). Sid (beskrift): [24 (19)] Mått: [17.5*22] Placering: [A.2] Nr: [071] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [BLOM Y] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Trasig trådhäftning] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Osteologi, myologi, jämförande] Kapitlen har rubrikerna: Skillnad emellan Hästens och Oxens Benrangel, Skilnad emellan Fårets och Hästens Benrangel, Skilnad emellan Fårets och Bockens Benrangel, Skilnad emellan Hästens och Oxens Muskler. På sista sidan en helt ovidkommande anteckning om jordbruksinstitutet Georgikon i Ungern. Sid (beskrift): [48 (26)] Mått: [16.5*21] Placering: [A.2] Nr: [072] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [BLOM BH] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Trådhäftad] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Muskellära, human] Bortsett från de första bladen endast vänstersidorna beskriftade. Framställningen börjar med huvudets muskler och fortsätter halsens, skulderbladets, armens, handledens och fingrarnas muskler. Magmusklerna, rygg- och ländmusklerna behandlas, och därefter lårmuskulaturen, benmusklerna samt fotens muskler. Skriften avslutas med en repetition i tabellform. Sid (beskrift): [112 (106)] Mått: [16.5*21,18*22] Placering: [A.2] Nr: [073] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [BLOM BH, BLOM Y] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Trådhäftade, nålhäftad] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Splanchnologi, Inmätslära] Inmätsläran består av tre häften, som påträffats åtskilda. De båda första är utseendemässigt lika, medan det tredje är av avvikande format och papperskvalitet.

19 Beskrivningen är i början allmänt hållen, men är senare närmast anpassad till homo. Framställningen är uppdelad under tydliga rubriker på svenska. Man får här en god översikt av de svenska benämningar på organen, som användes vid slutet av talet. Anmärkas bör, att?derläran och Nerfläran behandlas under Inmätsläran. Därefter följer något överraskande en schematisk översikt av benen i kroppen, samt en allmän översikt av de mjuka delarna. Under Menskjokroppen lämnas en indelning i olika anatomiska regioner. Efter en kort redogörelse för Matsmältningen och Blodgöringen återkommer Hernquist under Bröstholigheten till en fysiologisk redogörelse för hjärta och cirkulation samt andningen. De följande beskrivningarna av lever, mjälte, bukspottkörtel, njurar, urinblåsa mm kompletterar den tidigare framställningen. En redogörelse för hjärnan, dess byggnad och dess hinnor följs av fysiologiska redogörelser för Smakens wärktyg, Syn, Härslen, Kjäntsla och Lifsandarna. Fädslodelarna hos man och qwinna återkommer; fostrets danande och föda, Blodets cirkulation hos fostret. Huden, buk- och bröstmusklernas funktion samt slutligen tabellarisk sammanställning av tidigare lämnade uppgifter. Sid (beskrift): [8 (5)] Mått: [17*21] Placering: [A.2] Nr: [074] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [BLOM Y] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Ark] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Fysiologi, farmakologi,fragm.] I första delen redogörs för andningen och syrsättningen av blodet, därefter om användning av oorganiska syror i medicinen. Sid (beskrift): [208 (204)] Mått: [17*21] Placering: [A.2] Nr: [075] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [BLOM MK] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Fysiologi] Tätt skriven; delvis mycket tätt, med fin stil, vilket möjligen tyder på att detta är ett tidigt manuskript. Genomgående 8 sidor i varje häfte (=ark), enhetligt papper. Varje häfte är numrerat, men det finns två häfte 1 och inget häfte 6; texten löper dock direkt från 5 till 7. Inledningen har tre olika sektioner om sättet att studera fysiologi. Den första delen har sedan 6 kapitel om fysiologiens grunder; det första med en historisk överblick, vari nämnes en rad klassiska författare, men också dåtida auktoriteters åsikter. Andra delen har titeln "Om grund till Constitutio physica animali vivi" med 7 olika kapitel, som främst behandlar människans konstitution och dess påverkan av yttre och inre faktorer. Den tredje delen behandlar sinnesorgan och sinnesintryck och dess sammanhang med hjärnan i 13 kapitel; det fjortonde är uppdelat i avsnitt, som behandlar kroppsrörelsernas fysiologi. Fjärde delen har två avdelningar. Den första behandlar i 7 kapitel kärlsystemet och cirkulationen; den andra respirationsorganen och deras funktion samt kroppens värmereglering. "Fädande sakers wärkan, Nutritio" behandlar matsmältningen relativt kortfattat, och ännu kortare är slutkapitlet om fortplantning, "Om förening med könet." Efter läsningen av detta arbete kan man inte hålla tillbaka ett litet uttryck av beundran för Hernquists framställningskonst; hans uttrycksfulla, klara och flytande prosa!

20 Sid (beskrift): [16 (6)] Mått: [16.5*22] Placering: [A.2] Nr: [076] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [Utan VM] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Vikta ark] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Fysiologi, fragment] Handskriften börjar oförmedlat om djurens föda; om människans urval efter sinnesintryck och djurens efter instinkt. Olika författares mening om matsmältningen beskrivs. Nästa kapitel har rubriken Kön och sedan följer ett om manbarheten, om djurens förvandling, om livslängd samt om djurens instinkter. Sid (beskrift): [8 (6)] Mått: [17*21] Placering: [A.2] Nr: [077] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [JB] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Ohäftad] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Fysiologi, fragment] Har rubriken Physiologia Prolegomena och börjar med en kort definition, berör kortfattat medicinens historia och behandlar sedan blodet, hjärtat och blodomloppet. På grund av tomsidorna på slutet förefaller det röra sig om ett utkast. Sid (beskrift): [170 (169)] Mått: [21.5*34] Placering: [D.101] Nr: [078] Vattenmärke (enl. kopiesamling.): [JB, BLOM BH] Hand: [Hernquist] Häftning mm: [Häftad i grått omslag] Författare: [Hernquist] Stil, språk: [1700-t] Tid: [] Ämne: [Fysiologi, patologi, terapi] På omslaget av Hernquists hand texten Physiologia. Pathologia. Therapia. - Första häftet är paginerat. Mellan sid 6 och 7 är infogat ett dubbelt tilläggsblad. Från sid 9 nedtill måste man hoppa över en sida (numrerad 14) till en högersida 10 och fortsätta t o m 13, varefter man går tillbaka till den med 14 betecknade sidan. - Mellan 20 och 21 är ett extrablad infogat; detta utgör fortsättningen från sid De följande häftena är inte paginerade men förefaller vara inhäftade i rätt ordning. I första kapitlet beskrivs vad som vid denna tid röknades till fysiologi, patologi resp terapi. Därefter följer en ganska utförlig redogörelse för medicinens historia. Bl a omnämnes en rad antika författare, men han skriver "Många hafwa skrifwet i Mulomedicine; få förtjena at nämnas; knapt några at läsas." Också en rad (på den tiden) moderna verk uppräknas med utgivningsort och år. - Kraven på en läkare anges. I andra kapitlet talas om kroppens uppbyggnad av stampartiklar. Det finns två kapitel med nummer 3, varav det första handlar om fibrer i kroppen och det andra om blodet och dess omlopp. Frånsilning (=utsöndring) behandlas därefter liksom "tilökningen i kropparne" (tillväxt och regeneration) och nerverna. Kapitlen 7-12 redogöres för olika delar av födan och dess behandling i kroppen, kapitel 13 om "Mjölkkjäril" och 14 om andningen. Sedan följer om utsöndring "på ytan" och genom urinen. Sinnena och deras intryck behandlas i två kapitel, och de båda följande handlar om sömnen samt avelse och födelse. Slutligen beskrivs hälsotecken, dieten och "sinnets oro". Avdelningen om patologi är ganska liten och behandlar ämnet översiktligt om allmänna begrepp, sjukdomarnas orsaker, deras följder samt sjukdomstecknen. En särskild avdelning kallas Symptomatologia. Avdelningen om terapi är också kortfattad. Den upptar terapins allmänna grunder, om strävan efter att bevara djurets naturliga skyddskrafter, att undanröja orsakerna och att söka bota resp palliativ behandling. På sista sidan lämnas en redogörelse för kokoppor (den avslutas nedtill på näst sista sidan).

FRÖODLING Anders Skarlind 25 sep 2006

FRÖODLING Anders Skarlind 25 sep 2006 FRÖODLING FRÖODLING Författare: Anders Skarlind Johnny Andreasson Peter Erlandsson Paul Teepen Redaktörer: Anders Skarlind Johnny Andreasson Utgiven av Anders Skarlind Fröodling finns tillgänglig på Fröodling.se

Läs mer

Biologi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Biologi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Biologi Delprov C Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Vad är Functional Food för hund och katt

Vad är Functional Food för hund och katt Vad är Functional Food av Jill Mellström 1 Vad är Functional Food för hund och katt BARF står för Biologiskt Anpassad Rå Föda. Det betyder att alla djur ska äta den föda som de är tänkta och anpassade

Läs mer

Kemi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Kemi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Kemi elprov Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. etta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

Tio recept från Ekomatsedeln

Tio recept från Ekomatsedeln Tio recept från Ekomatsedeln Innehållsförteckning Potatissoppa med röda linser och dessert...3 Kikärtor med spenat och fetaost...4 Pannkakor med keso och kikärtsallad...5 Röd fisk med pasta...6 Skinkgryta

Läs mer

Kemiska ämnen som vi behöver

Kemiska ämnen som vi behöver Kemiska ämnen som vi behöver Vatten Mineraler (t ex koksalt) Vitaminer Proteiner- kött, fisk, ägg, mjölk, baljväxter Kolhydrater- ris, pasta, potatis, bröd, socker Fetter- smör, olivolja osv Tallriksmodellen

Läs mer

Områden om människokroppen. Celler

Områden om människokroppen. Celler Celler Vad är en cell? Var finns celler, hur och när upptäcktes dem? Hur många celler består en människa av. Vad finns det för olika typer av celler i människokroppen. Förklara skillnaden mellan cell,

Läs mer

Vad är en art? morfologiska artbegreppet

Vad är en art? morfologiska artbegreppet Vad är en art? Vad är en art? Du tycker kanske att det är uppenbart vad som är olika arter? En hund är en annan art än en katt det ser man ju på långt håll. De flesta arter är så pass olika att man på

Läs mer

Inspiration och idéer för daghem

Inspiration och idéer för daghem Grönsaker Frukter Bär Inspiration och idéer för daghem Koppla ihop rätt frukt, grönsak eller bär med rätt ballong och färglägg sedan frukterna. Fem nävar grönt per dag Enligt de finska näringsrekommendationerna

Läs mer

Elevintervjuer, resultat

Elevintervjuer, resultat Elevintervjuer, resultat Bilaga 1 1. Har du någon kompis som inte går på din skola? Ja Nej Drottninghögsskolan 9 1 Svensgårdsskolan 6 0 2. Var bor din bästa kompis? Nära Långt bort Drottninghögsskolan

Läs mer

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation 06 Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation Vid alla typer av kirurgiska ingrepp får man en genomgång av orsak, fördelar och risker. Vid en stomioperation är riskerna desamma som vid andra

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen:

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen: Farmaci MÅLSÄTTNING Utbildningen som leder till farmaceutexamen strävar till att ge studeranden färdigheter inom läkemedelsförsörjningens alla delområden. Framförallt strävar utbildningen till att främja

Läs mer

Våren och försommaren är bästa tiden att göra en vild sallad. Då är växterna späda och goda.

Våren och försommaren är bästa tiden att göra en vild sallad. Då är växterna späda och goda. Syfte: Skapa förståelse för odlingens grundprinciper och ge en känsla av att kunna bidra till en hållbar utveckling genom egna handlingar, samt väcka ett intresse för odling hos barnen Mål: Att jämföra

Läs mer

Naturskyddsföreningens kampanj för att minska matens miljöpåverkan.

Naturskyddsföreningens kampanj för att minska matens miljöpåverkan. Naturskyddsföreningens kampanj för att minska matens miljöpåverkan. Om alla svenskar bytte kött mot grönsaker två gånger i veckan skulle det motsvara koldioxidutsläppet från 233 000 bilar under ett helt

Läs mer

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI STOMIVÅRD Äta gott Leva gott ILEOSTOMI Råd till dig som har en ileostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en vägledning

Läs mer

Risker med kallt vatten vätskebalans

Risker med kallt vatten vätskebalans Risker med kallt vatten vätskebalans SSSKs Iskunskapskurs Version jan 2011 www.paddlingsnyaadress.com har ett par artiklar som jag skrivit om kallt vatten värmebalans och vätskebalans Värmereglering Produktion

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

TRÄNINGSPROGRAM INFÖR LIDINGÖLOPPET

TRÄNINGSPROGRAM INFÖR LIDINGÖLOPPET TRÄNINGSPROGRAM INFÖR LIDINGÖLOPPET Träningen du skall genomföra består av kondition, styrka och rörlighet. Till detta ligger även några tips kring kost som är bra att tänka på i samband med löpning. Lycka

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Ida Bergström ida.bergstrom@farmaci.uu.se - granskning av recept 11. Får expedieras gånger -Med bokstäver, ej siffror (pga förfalskningsrisken) - Inga generella begränsningar på

Läs mer

Handledning. Sinnenas äventyr. Lektion 1. Våra sinnen

Handledning. Sinnenas äventyr. Lektion 1. Våra sinnen Handledning Sinnenas Lektion 1 Våra sinnen Sinnenas Överraska dina elever med att ta fram väskan Sinnenas. Dramatisera gärna och låt eleverna gissa vad som finns i väskan och låt deras tankar om vad Sinnenas

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ångugn. Steam S. Bruksanvisning Tips om inställningar

V-ZUG Ltd. Ångugn. Steam S. Bruksanvisning Tips om inställningar V-ZUG Ltd Ångugn Steam S Bruksanvisning Tips om inställningar Tips om inställningar Förklaring av symboler Tim. Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts Tid i minuter Tid i

Läs mer

Gråbo, Lavar Sälg, Älgört. Al, Blodrot En Sileshår, Stensöta. Blodrot, Blåbär, Gullris Stensöta Pors, Rölleka, Skvattram Ljung, Vänderot

Gråbo, Lavar Sälg, Älgört. Al, Blodrot En Sileshår, Stensöta. Blodrot, Blåbär, Gullris Stensöta Pors, Rölleka, Skvattram Ljung, Vänderot Detta dokument behandlar vilka medicinalväxter som finns att tillgå i Sverige. Kom ihåg att dessa växter ibland kan förväxlas med giftiga släktingar, så var försiktig. Likaså är de inte lika effektiva

Läs mer

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare:

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare: VÄSTRA TOLLSTAD 157. ALVASTRA KLOSTER SHM/KMK 16374, 16811, 17033, 17237, 17555, 18401, 18802, 19149, 19415, 19675, 20095, 20106, 20395, 20748, 21068, 21530, 21855, 22111, 22416, 22617, 22959, 22972, 23127,

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Ekologi. Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön

Ekologi. Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön Ekologi Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön Enligt kursplanen ska ni efter det här området ha kunskap i: Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER

NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER SEMMELWEIS DAGBOK TEXT 1 Juli 1846. Nästa vecka får jag en befattning som Herr Doktor vid förlossningsklinikens första avdelning på Wiens allmänna sjukhus. Jag förfärades då

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

Kemi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Kemi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Kemi Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Vitaminer Vitamin A Retinol (Betakaroten) * Vitamin B1 Tiamin

Vitaminer Vitamin A Retinol (Betakaroten) * Vitamin B1 Tiamin Vitaminer Har du koll på vad alla vitaminer egentligen innehåller?. Vet du vad du matar till ditt djur?. Är du säker på att den får i sig allt? Varför är den hängig, tjurig eller seg på att läka? OBS!

Läs mer

Vad skulle du vilja uppfinna?

Vad skulle du vilja uppfinna? Vad skulle du vilja uppfinna? Bakgrund Alfred Nobel var en mångsidig man. Han var kemist och uppfinnare, skrev pjäser och dikter, drev företag och öppnade fabriker. Han kunde flera språk och var ofta på

Läs mer

INKÖPSINFORMATION. Inköpsinformation Krischan Dokumentansvarig: Johannes Lindmark, PQS Uppdaterad 2011-06-01

INKÖPSINFORMATION. Inköpsinformation Krischan Dokumentansvarig: Johannes Lindmark, PQS Uppdaterad 2011-06-01 2011 INKÖPSINFORMATION Inköpsinformation Krischan Dokumentansvarig: Johannes Lindmark, PQS Uppdaterad 2011-06-01 Krischans Inköpspolicy I Kristianstads nations verksamheter konsumeras dagligen stora mängder

Läs mer

Bergarter. 1. Lägg stenarna på rätt bild. 2. Om det finns tid: hämta några stenar från skolgården och sortera dem på samma sätt.

Bergarter. 1. Lägg stenarna på rätt bild. 2. Om det finns tid: hämta några stenar från skolgården och sortera dem på samma sätt. Ämnen i jordskorpan; station a) Bergarter Stenar av olika sorter: granit, gnejs, fältspat, kvarts, ev glimmer. Bilder av stenarterna, se webbsidan för temadagen. Granit och gnejs är våra vanligaste bergarter.

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Boris flyttar in ULF SINDT

Boris flyttar in ULF SINDT Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: En ekorrunge blir tagen, från boet, av en kråka. Ekorrungen sprattlar för att komma loss, och kråkan tappar den. Ekorren landar på trappan, utanför en familjs hus.

Läs mer

STO M I V Å R D. Äta gott Leva gott COLOSTOMI

STO M I V Å R D. Äta gott Leva gott COLOSTOMI STO M I V Å R D Äta gott Leva gott COLOSTOMI Råd till dig som har en colostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en

Läs mer

Författare Jansson K. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 3. Förbundet organisk biologisk odling. Redaktör Jansson K.

Författare Jansson K. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 3. Förbundet organisk biologisk odling. Redaktör Jansson K. Bibliografiska uppgifter för Börja odla på hösten Författare Jansson K. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 3 Utgivare Redaktör Jansson K. Huvudspråk Målgrupp Förbundet organisk biologisk

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer.

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer. Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer. Värme är alltså en form av energi. En viss temperatur hos ett ämne motsvara alltså en viss inre energi. Vatten

Läs mer

Fröodling en översikt

Fröodling en översikt Fröodling en översikt Anders Skarlind Detta kapitel vänder sig framför allt till dig, som vill få en överblick över hur man odlar frö. Först kommer lite teori och sen kortfattade odlingsanvisningar. Är

Läs mer

Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen.

Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen. VÅRBREV 1 Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen. Genom systematiska undersökningar och naturvetenskapliga arbetsmetoder

Läs mer

Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se

Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se På Rätt Väg Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se Äta, Träna eller Återhämtning/Vila Vad är viktigast? Vad händer

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

BASF Coatings Safety Week. Andning

BASF Coatings Safety Week. Andning Andning 1 Luft Vad andas vi in? Luften består av 78 % Kväve 21 % Syre 1 % Andra gaser Kroppens begränsningar Försvarsystemets svagheter Smittsamma eller giftiga partiklar Giftiga gaser Stora kvantiteter

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010. 10 läckra kycklingrecept

RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010. 10 läckra kycklingrecept RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010 10 läckra kycklingrecept Grillade kycklingfileér med pestosallad Vänd filéerna i en blandning av citronsaft och olivolja. Krydda med salt och peppar. Stek filéerna tills de

Läs mer

Kött. Det du äter när du äter kött består av. Muskler. Fett. Bindväv MÖRT KÖTT

Kött. Det du äter när du äter kött består av. Muskler. Fett. Bindväv MÖRT KÖTT Kött Det du äter när du äter kött består av Muskler Fett Bindväv MÖRT KÖTT Kött som har varit mycket i arbete har grövre muskeltrådar och mer bindväv. Det gör att vi tycker att köttet är grövre och segare

Läs mer

6 sätt att laga småländska isterband

6 sätt att laga småländska isterband 6 sätt att laga småländska isterband Historik 1939 startade Verner Grönqvist den lanthandel som genom sina isterband skulle komma att bli en lokal popularitet. Att isterbanden blev så uppskattade berodde

Läs mer

nominering till UNESCOs världsarvslistav

nominering till UNESCOs världsarvslistav The Rise of Systematic Biology Ett föreslagen f nominering till UNESCOs världsarvslistav Vad är ett världsarv? En unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia.

Läs mer

Atomer luktar inte och har ingen färg. Men om många atomer binds samman till molekyler får de andra egenskaper som lukt och färg.

Atomer luktar inte och har ingen färg. Men om många atomer binds samman till molekyler får de andra egenskaper som lukt och färg. Kemi Partikelmodellen Allt runt omkring oss är gjort av olika ämnen. Vissa ämnen är i ren form, som guld och silver, andra ämnen är blandningar, som plast eller sockerkaka. Atomer kallas de små byggstenar

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

men - du får inte skada stängsel och. du måste stänga grindarna efter dig.

men - du får inte skada stängsel och. du måste stänga grindarna efter dig. EKOLOGI ALLEMANSRÄTTEN I Sverige får man röra sig fritt i skog och mark. Man får också plocka svamp, bär och blommor, även om man inte äger marken som de växer på. Detta kallas för allemansrätten. Men

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Lill-Skansens djur. (Så fort alla djuren fotats fyller vi på) www.skansen.se

Lill-Skansens djur. (Så fort alla djuren fotats fyller vi på) www.skansen.se Lill-Skansens djur. Här presenterar vi de djur som finns inne på Lill- Skansen. För att besöket ska bli så bra som möjligt är det bra om du lär dig känna igen så många djur som möjligt. Foton: Anders Bouvin

Läs mer

En sensorisk resa med övningar

En sensorisk resa med övningar En sensorisk resa med övningar I det här kapitlet kommer du att hitta övningar som är tänkt att användas vid de sex stationer som finns på vår sensoriska resa till smakens ursprung. Varje stycke är ägnad

Läs mer

Gör det enkelt och roligt att leva sunt.

Gör det enkelt och roligt att leva sunt. Sida 1 av 5 Email not displaying correctly? View it in your browser. GreppaLivet nyhetsbrev nr 6-2011, augusti. Gör det enkelt och roligt att leva sunt. Augusti! Sommarfrukost! Vad är väl mera sommar än

Läs mer

ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt!

ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt! ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt! Art. 103/104 All Purpose Cream normal/torr hud Verkar mjukgörande, binder fuktigheten ihuden och stärker vävnaden.

Läs mer

Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis.

Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis. Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis. Dåligt med Fokus. Sedan i söndags har jag tömt 56 mm! Inte konstigt att det låter ifrån bäckarna på åsen. Dags för årlig

Läs mer

Laborera åk 4-6. Lärarhandledning anpassad till LGR11

Laborera åk 4-6. Lärarhandledning anpassad till LGR11 Laborera åk 4-6 Lärarhandledning anpassad till LGR11 Att arbeta med Laborera 4-6 Upptechs tema Laborera 4-6 är ett komplement till skolans kemiundervisning. Med glädje och nyfikenhet tar sig Laboria* och

Läs mer

GODKÄND BETYGSKRITERIER BIOLOGI

GODKÄND BETYGSKRITERIER BIOLOGI BETYGSKRITERIER BIOLOGI GODKÄND Växter känna till växtens grundproblem och hur växten tacklar problemen jämfört med djuren känna till att växterna har utvecklats successivt från enkla alger till blomväxter

Läs mer

I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer.

I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer. TEORI Kemi I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer. Länge trodde man att atomer var de minsta byggstenarna. Idag

Läs mer

Grön Flagg 2006-2007

Grön Flagg 2006-2007 Grön Flagg 2006-2007 Utvärdering av Förskolan Spargrisens arbetat med Grön Flagg. Inledning Under läsåret 06-07 hade vi valt att fortsätt Grön Flagg- och miljö arbetet med tema Skogen. Skogen/skogarna

Läs mer

7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år

7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år Centrala Barnhälsovården Södra Bohuslän & Göteborg mars 2011 7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år Recepten är beräknade för familjen med 2 barn i åldrarna 1-6 år (familjens mat från cirka

Läs mer

Hippokrates-terapin. Förutom detta får patienten tre mål om dagen.

Hippokrates-terapin. Förutom detta får patienten tre mål om dagen. Hippokrates-terapin Dr Max Gerson började experimentera i ung ålder. Han märkte att när han höll en grönsaks- och fruktdiet så försvann hans migrän. (Migrän är symptom på att tjocktarmen är toxiskt förgiftad.)

Läs mer

Spot, röd, på pulserande hjärta. (violett sidoljus) Fade.

Spot, röd, på pulserande hjärta. (violett sidoljus) Fade. Publik på plats. Black. Följespot på två ansikten. (två teaterelever) Text: Tårene mine lager glade och triste blomster Jeg vanner med kirkeklokker Å drukne er som en spennende bok Jeg hörer stemmer fra

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd

TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd Här 6 Bergets nordsida. Kontrasten mellan vegetation finns flera arter av stora träd samt Robinia som inte är utanför respektive innanför hjorthägnet är stor inhemsk.

Läs mer

Hur mycket jord behöver vi?

Hur mycket jord behöver vi? Lärarhandledning Hur mycket jord behöver vi? Ett arbetsmaterial för gymnasiets naturkunskap från Sveriges lantbruksuniversitet 1 Bra att veta Målsättningen är att eleverna ska: - förstå hur marken som

Läs mer

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se Gott med BÖNOR BÖNOR & LINSER Bönor och linser är lätta att använda och passar bra i både kalla och varma rätter. Snabbt kan du göra en härlig bönsallad, en het salsa eller piffa upp grytan lite extra

Läs mer

Inköpspolicy. Kristianstads Nation

Inköpspolicy. Kristianstads Nation Inköpspolicy Kristianstads Nation Miljömål Nationens mål är att minst 10 % av våra råvaror ska vara framtagna på ett sätt som är hållbart för miljön. Med det så söker vi varor som är märkta med t.ex. något

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter.

Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter. Nr 3 1553 Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter Södra och Mellersta Finland Ler och Grova mjäl mineral Norra Finland Ler och

Läs mer

STUDIETEKNIKER FÖR LÄKARSTUDENTER

STUDIETEKNIKER FÖR LÄKARSTUDENTER STUDIETEKNIKER FÖR LÄKARSTUDENTER Sammanställt av Nils Karlsson efter att ha hört en föreläsning av Björn Liljeqvist, braingain.se samt inkluderande material från diverse andra källor INDEX Förord...1

Läs mer

Tema 1 Minisar - Årskurs 3

Tema 1 Minisar - Årskurs 3 Minisar årskurs 3 - Tidsmaskinen Här vill vi på ett lekfullt sätt skapa intresse för och kunskap om de stora sprången i människans svindlande historia. Vi letar efter de stora utvecklingssteg som möjliggjorts

Läs mer

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären.

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären. Mjölk Mjölk betraktas som ett av våra nyttigaste livsmedel. Det beror på att den innehåller så många av de näringsämnen som är särskilt viktiga för kroppen. De viktigaste ämnena är kalcium ( C), protein,

Läs mer

Handledning: Tvångsmata en sjuk kanin med Critical Care(version 1) Författare: HenricLuijten@hotmail.com. Index:

Handledning: Tvångsmata en sjuk kanin med Critical Care(version 1) Författare: HenricLuijten@hotmail.com. Index: Handledning: Tvångsmata en sjuk kanin med Critical Care(version 1) Författare: HenricLuijten@hotmail.com Index: 1.0 Vad är det här för handledning? 1.1 När tvångsmata? 1.2 Är det svårt att tvångsmata en

Läs mer

4.2 Vad är träd bra för?

4.2 Vad är träd bra för? AGROFORESTRY 4.2 Vad är träd bra för? Dela upp eleverna i grupper och tilldela varje grupp varsin del av trädet som de får tillverka förslagsvis i papper eller kartong. Dela upp trädet i delarna; stammen,

Läs mer

PRISLISTA Vecka 08/11

PRISLISTA Vecka 08/11 PRISLISTA Vecka 08/11 Nyheter! Sommartider Svartrot, Majrova, Savoykål, Spetskål, Auberginer, Persilja, Mango & Päron Williams! POTATIS: SALLADSGRÖNSAKER: forts 1001 POTATIS Sava S KRAV 10 kg á 13606 SUGARSNAPS

Läs mer

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind NÄRINGSLÄRA www.almirall.com Solutions with you in mind ALLMÄNNA RÅD Det har inte vetenskapligt visats att en särskild diet hjälper vid MS, inte heller att några dieter är effektiva på lång sikt. Nuvarande

Läs mer

07-03-08. Ordning i Myllret

07-03-08. Ordning i Myllret Moment Ordning i Myllret Studieplan och bedömningsgrunder i Biologi för åk 7 Bedömningsgrunder för uppnåendemålen veta att biologin är läran om det levande förstå förutsättningar för liv kunna använda

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

Hippokrates läkekonstens fader i antikens Grekland (468-377 f kr) ansåg att vägen till hälsa låg i en aromamassage per dag & ett aroma bad per dag.

Hippokrates läkekonstens fader i antikens Grekland (468-377 f kr) ansåg att vägen till hälsa låg i en aromamassage per dag & ett aroma bad per dag. Vad är Aromaterapi? & Vad kan aromaterapi göra för Dig? Historik. Stenåldersmänniskorna, Egyptierna, 1700 f kr, forntids människorna i de gamla kulturerna Indien, Kina, Babylon, Assyrien använde sig av

Läs mer

Osteopaten. hittar orsaken till besvären

Osteopaten. hittar orsaken till besvären Osteopaten hittar orsaken till besvären Det är inte alltid självklart att besvärens ursprung finns just där det gör ont. Osteopater, är en yrkesgrupp som jobbar med att gå på djupet med klienternas problem,

Läs mer

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Klinefelters syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

12 steg för att göra en bok med Word

12 steg för att göra en bok med Word steg för att göra en bok med Word I den här övningen ska vi göra en bok med tre kapitel utifrån en råtext och några bilder. Texten och bilderna finns på www.kj.se/merword. Boken ska skrivas ut på egen

Läs mer

Forskarinriktning mot biomedicin

Forskarinriktning mot biomedicin Forskarinriktning mot biomedicin Naturvetenskapsprogrammet S:t Petri skola Naturvetenskap för framtidens forskare Du är nyfiken och kreativ och tänker självständigt. Du drömmer om en karriär som forskare

Läs mer

Använd en lampa som sol och låt jordgloben snurra så att det blir dag och natt i Finland. En flirtkula på en grillpinne kan också föreställa jorden.

Använd en lampa som sol och låt jordgloben snurra så att det blir dag och natt i Finland. En flirtkula på en grillpinne kan också föreställa jorden. Rymden 1 Rymden...2 Dygnet...2 Månaden...2 Året...3 Stjärnhimlen...5 Öva att hitta några stjärnbilder på vinterhimlen...6 Starka stjärnor...7 Solsystemet...9 Gör en miniatyr i verklig skala...9 Ta reda

Läs mer

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh. Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Anatomi och fysiologi samt grundläggande

Läs mer

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept 1 7 goda matlåderecept Här är Sara Begners matlådor för under 20 kr per portion. CHILI CON CARNE ca 400 g nötfärs 2 msk smör eller margarin 2 gula lökar, skalade, finhackade 2 vitlöksklyftor, skalade,

Läs mer

Trerätters år 9. Förväntat resultat Efter arbetsområdets slut förväntas eleven

Trerätters år 9. Förväntat resultat Efter arbetsområdets slut förväntas eleven Trerätters år 9 Förankring i kursplanen Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att planera och tillaga måltider och att genomföra uppgifter som förekommer i ett hem. använda metoder, livsmedel och

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Kost & Livsstil. Du är vad du äter

Kost & Livsstil. Du är vad du äter Frågeformulär Kost & Livsstil Besvara varje fråga med det svar som bäst passar in på dig. Det är viktigt att du besvarar frågorna så noggrant och ärligt som möjligt. Det finns inga korrekta eller felaktiga

Läs mer