Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen Budget-SM (14) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt , 17:49 00:20 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas Falk förklarade mötet öppnat 17:49. 2 Formalia 1. Val av mötesordförande Marie Alexander valdes till mötesordförande. 2. Val av mötessekreterare Frida Jansson valdes till mötessekreterare. 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare Petter Djupfeldt och Egil Antonsen valdes till justerare tillika rösträknare. 4. Mötets behöriga utlysande Mötet förklarades behörigt utlyst. 5. Eventuella adjungeringar Sara Gabrielsson gavs yttranderätt 6. Anmälan av övriga frågor Egil Antonsen anmälde KÖN och SM:s organisation som övrig fråga. Erik Lindström anmälde Arvoderande av ordförande som övrig fråga. 7. Fastställande av föredragningslistan Marie Alexander yrkade för att flytta punkt Motion angående införskaffande av ordförandekedja och Motion angående införskaffande av ordförandetelefon till efter punkt 3 Rapporter och lägga till punkt 2.9 Portos visa att fastställa föredragningslistan med ovanstående ändringar. 8. Tidigare mötens protokoll Protokoll från Val-SM lades till handlingarna.

2 Konglig Datasektionen Budget-SM (14) 9. Portos visa Portos visa sjöngs starkt och vackert. 3 Rapporter 1. D-rektoratet (a) Presidiet Andreas Falk rapporterade att presidiet har varit på elektros nøllegasque, där de gav bort en korrespondenstavla. De har bokfört och haft arbetsmöten. Egil Antonsen undrade vad som har hänt med medlemsundersökningen och medlemsmail, Andreas svarade att det ligger på is just nu pga stor arbetsbörda. (b) Kassör Max Nordlund rapporterade att vi har bokfört och vi är klara med första kvartalet i år. Vi har haft 3 fonder i datasektionen: stora fonden, jubileumsfonden och sektionshusfonden. En av fonderna har vi kvar, en gick ut i april i år men den tredje vet vi inte riktigt vart den har tagit vägen. Ska kolla årsbeskeden 5 år bakåt i tiden för att se när pengarna i fonden har betalts ut och var. Förmodligen har den gått ut och dåvarande kassören inte har tänkt på det, men det finns en risk att fonden är förskingrad. Följden av detta är att vi inte har så mycket pengar som vi trodde, men vi har inte dåligt med pengar. (c) Sekreterare Frida Jansson rapporterade att hon har förberett SM genom att skicka ut kallelse, göra dagordning och skriva propositioner. (d) Ledamot för sociala frågor och relationer Peter Boström rapporterade att han har sett över alumniverksamheten och vill flytta den till sektionshistorikern ansvarsområden. Har sett till att alla nämnder ska ha en kontaktperson i styrelsen. (e) Ledamot för utbildningsfrågor Niclas Nilsson rapporterade att han har satt sig in i hur kansliet fungerar, har varit på möten. Det har kommit en förberendande rapport på kansliet inför en stor rapport som ska göras nästa år om hur KTH ska förbättras. (f) Ledamot för studiemiljöfrågor Petter Djupfeldt rapporterade att han har varit på arbetsmiljöråd, det var mest lärarnas frågor som togs upp. Har jobbat på en funktionärsfolder tillsammans med Peter Boström som kommer senare. 2. Övriga funktionärer (a) DIU Se bilaga. (b) DKM Simon Ström rapporterade att de har haft Sommarosqvik. Har bokfört och januari är klart. Planerar Reclaim. Börjar ha onsdagspubar och ansökan är uppe för DKM. (c) METAdorerna Therese Askling rapporterade att de har startat en ny sektionslokalsnämnd, METAdorerna, tillsammans med Media. De hade sitt första riktiga möte för två veckor sen tillsammans med en person från media. NØllestäd börjar på måndag tillsammans med Media, det kommer skickas ut info innan helgen. Har fixat småsaker i lokalen. (d) Fanbärare Charlie Lindviken rapporterade att det har varit ett tillfälle att bära fanan på, då han inte kunde vara med.

3 Konglig Datasektionen Budget-SM (14) (e) Ior Martin Frost rapporterade att IOR har dragit igång hackerkvällar på torsdagskvällar i Grå, de kommer de fortsätta med. Tänker dra igång ett nyhetsbrev. (f) Jämlikhetsnämnden Johanna Ohlsson rapporterade att de kommer att ha terminens första möte på måndag. Ska prata om hur de ska göra en undersökning hos medlemmarna och en krisplan. Ska ha en filmkväll med QN och en kväll där man diskuterar jämlikhetsfrågor. Sitter i en grupp med CSC jämlikhet, mångfald och lika behandling. (g) KF-ledamöter Johan Stjernberg rapporterade att de har varit på utbildning där de har lärt sig om vad man gör i KF. Första KF är på torsdag. Jakob Håkansson berättade att de tänkte vara bättre på att meddela övriga sektionsmedlemmar vad som händer i KF. (h) KÖN Åsa Sproge rapporterade att KÖN har stått på sektionsrundvandringen under mottagningen. Har haft ett planeringsmöte och spikat datum för den första middagen den 25:e oktober och tjejsittningen den 2:a december. (i) Mottagningen Emma Angermund rapporterade att mottagningen har gått över förväntan och nøllan lyckades bli ettan även i år. Lördagens nøllegasque blev otroligt lyckad och vi fick många fina komplimanger för trevlig personal och ett välordnat arrangemang. Nu återstår några få arrangemang samt utvärdering och ekonomisk uppföljning innan jag och Micke lämnar över till de blivande mottagningsansvariga. (j) Näringslivsgruppen Andreas Falk rapporterade att D-dagen är på gång och förhoppningsvis blir det en ölprovning snart. (k) Programansvarig student Alexander Solsmed rapporterade att han har varit på möten på CSC där de har diskuterat den förberedande rapporten och gett kritik. De har bl.a. kritiserat MVK-kursen som är en käpphäst. CSC är duktiga på att lyssna. Har även samkört med media på CSC vilket är bra för att vi tillhör samma skola. (l) Prylmånglaren David Karlbom rapporterade att han har fixat nollegasquemärken, overaller och sjöslagetmärken. Har försäljning på torsdag då allt går att köpa. (m) QN Matilda Valleryd rapporterade att de har gjort jättemycket och alla är aspepp. Har ett samarbete och en medordförande på media. Har två stycken PR-ansvariga, en från media och Peter Boström från data. Har ett samarbete med näringslivsgruppen, jämlikhetsnämnden och MKM. Ska ha en omröstning om vilka filmer som ska visas. Det är mest data som kommer på qn-kvällarna, media har inte haft särskilt mycket verksamhet tidigare. Har fixar gratis biljetter till teater. Har haft en kick-off och kommer ta in nya medlemmar. Kommer ha en filmvisning i R1 och dansövning för de som är intresserade. (n) Redaqtionen Thomas Sjöholm rapporterade att det finns en typ klar dbuggen, behöver pilla lite på den så den blir klar. Har tjatat på redaqteuren att tidningen ska ges ut. (o) Revisorer Erik Lindström rapporterade att de har petat på styrelsen om bokföringen och har ett nära samarbete med D-rektoratet. (p) SIL Ej närvarande.

4 Konglig Datasektionen Budget-SM (14) (q) Sektionshistoriker Christian Avemark rapporterade att han inte har gjort någonting men planerar att digitalisera massa diabilder och förändra sektionshistorikerrollen. Det är meningen att sektionshistorikern ska ta hand om alumni. Vill göra sektionshistorikern till en nämnd snarare än en enpersonspost för det kommer troligen bli lite mer jobb. Johan Stjernberg undrade om daddegrafen, Christian svarade att han har fått nån sorts kod för den men har inte tittat närmare på den. (r) Spexdireqteur Ej närvarande. (s) Spexmästeriet Jesper Bratt rapporterade att på d-funkmiddagen kom det fram att han borde göra ett spex på SM så han framförde ett spex med Jakob Nordström, Thomas Sjöholm och David Karlbom. Tänkte dra ihop en grupp som ska sjunga och de ska heta Cerise siren. Spexmässigt så är det METAspexet som gäller nu. Ska dra ihop folk till Sångartäflan på THS. (t) Studienämnden Alexander Solsmed rapporterade att de håller på att strukturera upp studienämnden med årskursrepresentanter så att det blir lättare att ha koll på vad som händer i varje årskurs. (u) Valberedningens ordförande Erik Lindström rapporterade att som det är nu är valberedningen en enmanspost vilket gärna skulle utökas lite så att de istället för att bara uppdatera hemsidan faktiskt kan försöka hitta kandidater när de saknas. Ska försöka jaga fram alla som varit funktionärer de senaste åren och fråga vad de har gjort och vad som förväntas av en på posten för att ge till de nya funktionärerna. 3. Kåren Sara Gabrielsson från THS rapporterade att de var på datas nøllegasque. Stefan som är datas kontaktperson på THS kunde inte vara här. På THS jobbar de med tjafset om läsårsindelningen, THS:s utbildningsansvariga jobbar med att få KTH att utnyttja tidsfristen de har fått på 3 år och under tiden utreda vilken läsårsindelning som är bäst för studiekvaliten. KTH tycker egentligen att läsårsindelningen vi har nu är bra men är lite trötta på frågan så det finns inte så mycket kämparglöd kvar där, därför försöker vi väcka den. Politikerna tror att problemet är löst, så vi ska engagera studenter i protester som kan ge resultat. Sara ville ge cred till CSC-skolan, utbildningsansvariga där är bland de bättre på skolan. NKM försöker utöka till att ha pub två gånger i veckan och kommer att försöka ha en konsert i höst eller vinter med Iron Maidens orginalsångare. Om man har en nämnd så kan man kontakta Osqledaren och göra reklam för den. Erik Lindström yrkade för att återuppta punkt 2.7 Fastställande av föredragningslistan. att återuppta punkt 2.7 Fastställande av föredragningslistan. Erik Lindström yrkade för att flytta punkt 5.1 Val av Näringslivsansvarig till efter punkt Motion angående införskaffande av ordförandetelefon. Mikael Muszinski anmälde META-loggan i lokalen som övrig fråga. att flytta punkt 5.1 Val av Näringslivsansvarig till efter punkt Motion angående införskaffande av ordförandetelefon. att lägga till META-loggan i lokalen som en övrig fråga. att återuppta punkt punkt 3.4 a) dåre 2012

5 Konglig Datasektionen Budget-SM (14) 4. Projekt (a) dåre2012 Ludvig Jonsson rapporterade att han har arbetat med dåre 2012 och har satt ihop en stab med några nya, det är bokat och anmälan öppnar senare den här veckan. (b) studs2012 Gustav Johansson rapporterade att studs är igång, de har träffat flera företag och har en grupp som jobbar med det. Det ser bra ut, det är positivt på arbetsmarknaden. (c) Vårbalen 2012 Projektledare väljs på sittande SM. 5. Sektionen för Medieteknik Ej närvarande. 10 Motioner 10. Motion angående införskaffande av ordförandekedja Andreas Falk föredrog motionen. Frida Jansson föredrog motionssvaret. att bifalla motionen i dess helhet. 11. Motion angående införskaffande av ordförandetelefon Andreas Falk föredrog motionen. Peter Boström föredrog motionssvaret. Andreas Falk jämkade sig med motionssvaret. att bifalla motionssvaret. 5 Bordlagda ärenden 1. Val av Näringslivsansvarig Andreas Falk presenterade sig. att välja Andreas Falk till Näringslivsansvarig. Andreas Falk yrkade för att återuppta punkt 2.1 Val av mötesordförande att återuppta punkt 2.1 Val av mötesordförande att välja Andreas Falk till mötesordförande.

6 Konglig Datasektionen Budget-SM (14) 4 Utövande av SM:s befogenheter 1. Lägga max kr på lokalhyra för Ettans fest Det fanns ingen budgetpost för Ettans fest och för att det inte ska bli så dyrt för ettan och andra att gå på den vill vi budgetera pengar för lokalhyra. Erik Lindström är ansvarig för Ettans fest inom mottagningen och har kollat upp hur mycket som kommer behövs för lokalhyra och har kommit fram till att kr är lagom. att godkänna beslutet. 2. Lägga kr på lokalhyra för nøllegasquen Det datumet som nøllegasquen normalt är och var planerat till var Medicinska föreningen bokat och det gick inte att hitta någon annan lokal som passade. Den enda lokalen som passade och som var ledig den helgen var Gamla tryckeriet, vilken kostade kr mer än det var budgeterat. Det Gamla Tryckeriet är väldigt stort så man skulle kunna göra mycket roliga grejer med den lokalen och då skulle man även ha efterköret där. Det andra alternativet var att skjuta fram nøllegasquen en vecka, vilket både mottagningen och DKM motsatte sig. För DKM blir det väldigt tajt eftersom rekryteringsprocessen som måste vara klar innan tentapuben och de nya måste hinnas läras upp också, och Reclaim ska hinnas med också. Mottagningen hade velat ha det en vecka tidigare om det hade gått eftersom det bl.a. gör det jobbigt för drifvarna som måste hålla sig gömda en vecka längre. D-rektoratet beslutade sig att utöva SM:s befogenheter och ge mottagningen kr för att hyra den dyrare lokalen istället för att skjuta det en vecka. Det stulade dock till sig så att lokalen blev uppbokad av någon annan när beslutet hade tagits och i slutändan blev nøllegasquen en vecka senare på Medicinska föreningen och pengarna förbrukades inte alls. Egil Antonsen undrade hur det kan vara sektionens allmännytta att underlätta för två nämnder. Frida Jansson svarade att det inte bara handlade om att underlätta för nämnderna utan D-rektoratet tyckte det gav mer fördelar för alla involverade att hyra den dyrare lokalen. att godkänna beslutet. Jonas Sundberg, Martin Frost, Max Nordlund och Egil Antonsen reserverade sig mot beslutet. 5 Bordlagda ärenden 2. Verksamhetsberättelse för hösten 2010 Är inte klar. att bordlägga ärendet. 3. Resultatrapport för hösten 2010 Inte klart. Peter Boström yrkade för att bordlägga punkt 3.3 Resultatrapport för hösten 2010 och 3.4 Ansvarsfrihet för verksamhetsåret hösten 2010 i klump att bordlägga punkt 3.3 Resultatrapport för hösten 2010 och 3.4 Ansvarsfrihet för verksamhetsåret hösten Ansvarsfrihet för verksamhetsåret hösten 2010 Se ovan.

7 Konglig Datasektionen Budget-SM (14) 5. Motion angående borttagande av urnval ur stadgarna Erik Lindström föredrog motionen. Andreas Falk föredrog motionssvaret. Jonas Sundberg föredrog sitt yrkande. Max Nordlund yrkade för streck i debatten. att bifalla yrkandet för streck i debatten. Marie Alexander lämnade in yrkande angående att dela upp motionen i mindre komponenter. Johan Stjernberg lämnade in yrkande angående att sektionsordförande och vice ordförande väljs genom urnval. Marie Alexander drog tillbaka sitt yrkande. att bifalla Stjernbergs yrkande. att bifalla andra att-satsen i motionen. att bifalla tredje att-satsen. att avslå fjärde att-satsen. att avslå femte att-satsen. att avslå sjätte att-satsen. att bifalla Jonas Sundbergs yrkande. 6 Andra läsningen 1. Stadgeändring angående deadlines inför sektionsmöten Erik Lindström föredrog motionen. att bifalla motionen enligt tidigare beslut och därmed att motionssvarets första att-sats avslås. motionssvarets andra att-sats bifalles. motionen bifalles i sin helhet. Åsa Sproge yrkade för att återuppta punkt 2.7 Fastställande av fördragslistan att återuppta punkt 2.7 Fastställande av föredragningslistan Åsa Sproge yrkade för att lägga till punkt 14. KÖNsbyte före 7. De-charge ärenden. att lägga till punkt 14. KÖNsbyte före 7. De-charge ärenden. 14 KÖNsbyte Åsa Sproge överlämnar en ros till Robin Chowdhury tillkännager att han kommer bli KÖN:s hedersdam 2011.

8 Konglig Datasektionen Budget-SM (14) 7 De-charge ärenden 1. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2012 Jonas Sundberg, Martin Frost och Andreas Tarandi lämnade in yrkande angående att byta 7:e punkten under Klubbmästeriet och Informationsorganet till tillse att Klubbmästeriets system för att beräkna dryckesåtgång ersätts med ett lagerhållningssystem. Max Nordlund lämnade in yrkande angående att Sektionshistorikern ska vara med i verksamhetsplanen. D-rektoratet jämkade sig med yrkandet. Egil Antonsen lämnade in yrkande angående att göra en medlemsundersökning. D-rektoratet jämkade sig med yrkandet. att bifalla Jonas Sundberg, Martin Frost och Andreas Tarandis yrkande. att lägga verksamhetsplan för 2012 enligt bilaga. 2. Styrelsens förslag till budget 2012 Jonas Sundberg lämnade in yrkande angående att posten Julgran under Djulmiddagen ska strykas. Jonas Sundberg lämnade in yrkande angående att posten Inköp qultur ändras från 1500 kr till 4000 kr samt att en ny post Lokalhyra införs under QN på 3000 kr. att avslå Jonas Sundbergs yrkande angeånde att posten Julgran under Djulmiddagen ska strykas. att bifalla Jonas Sundbergs yrkande om QN. att lägga budget för 2012 enligt bilaga. Johan Stjernberg yrkade för att återuppta punkt 2.7 Fastställande av föredragningslistan. att återuppta punkt 2.7 Fastställande av föredragningslistan. Johan Stjernberg yrkade för att flytta på punkt 10.4 Motion angående METAspexet till efter punkt 8. Valärenden Frida Jansson yrkade för att lägga till en övrig fråga Behövs det fler SM? att flytta på punkt 10.4 Motion angående METAspexet till efter punkt 8. Valärenden. att lägga till Behövs det fler SM? som en övrig fråga. att återuppta punkt 8. Valärenden. 8 Valärenden 1. Val av projektledare för Vårbalen 2012 Charlie Lindviken presenterade sig. att välja Charlie Lindviken till projektledare för Vårbalen 2012.

9 Konglig Datasektionen Budget-SM (14) 10 Motioner 4. Motion angående METAspexet Alexander Solsmed föredrog motionen. Andreas Falk föredrog motionssvaret. Johan Stjernberg och Jakob Håkansson lämnade in yrkande angående att lånet stryks. Alexander Solsmed lämnade in yrkande angående att stryka lånet och bevilja spexet 5000 kr från varje sektion att använda till produktionskostnader och att METAspexet ska presentera en reviderad budget på Glögg-SM, som ska vara noll- eller vinstbudgeterad. Johan Stjernberg och Jakob Håkansson drog tillbaka sitt yrkande. Alexander Solsmed jämkade sig med motionssvaret. att bifalla motionssvaret. 9 Propositioner 1. Proposition angående jubileumsprojektet Marie Alexander föredrog propositionen. att bifalla propositionen. 2. Proposition angående kontaktpersoner i styrelsen, extern representation samt alumniverksamhet Peter Boström föredrog propositionen. att bifalla propositionen. 3. Proposition angående presentation av Hedersdeltat Andreas Falk föredrog propositionen. att bifalla propositionen. 10 Motioner 1. Motion angående uppstartsbidrag för Qulturnämnden Peter Boström föredrog motionen. Max Nordlund föredrog motionssvaret. Peter Boström jämkade sig med motionssvaret. att bifalla motionen. 2. Motion angående ändring i budgeten Therese Askling föredrog motionen. Marie Alexander föredrog motionssvaret. Therese Askling jämkade sig med motionssvaret.

10 Konglig Datasektionen Budget-SM (14) att bifalla motionen. 3. Motion angående reglementsändring Therese Askling föredrog motionen. Petter Djupfeldt föredrog motionssvaret. att bifalla motionen. 5. Motion angående fastställande av ledord Alexander Solsmed föredrog motionen. Frida Jansson föredrog motionssvaret. Alexander Solsmed jämkade sig med motionssvaret. att bifalla motionssvaret. 6. Motion angående inköp och montering av ett ordentligt ljudsystem Jesper Bratt föredrog motionen. Marie Alexander föredrog motionssvaret. att bifalla motionssvaret. 7. Motion angående införskaffandet av en Ugn Jesper Bratt föredrog motionen. Petter Djupfeldt föredrog motionssvaret. att avslå motionen. att avslå motionssvaret. 8. Motion angående instiftandet av Konglig Fenixorden Victor Hallberg föredrog motionen. Peter Boström föredrog motionssvaret. Simon Ström lämnade in yrkande att han tillförordnas till ordförande. Victor Hallberg jämkade sig med motionssvaret. Victor Hallberg jämkade sig med Simon Ströms yrkande. att bifalla motionssvaret och Simon Ströms yrkande. 9. Motion angående instiftandet av KUK Egil Antonsen yrkade på att bordlägga ärendet. att avslå yrkandet om bordläggning. att avslå motionen.

11 Konglig Datasektionen Budget-SM (14) 11 Övriga frågor 1. KÖN Egil Antonsen ville prata om varför vi har nämnden Kongliga Östrogennämnden. Han tycker dess funktioner borde rymmas under andra nämnder. Det borde inte behöva finnas en nämnd som buntar ihop en minoritet. Frida Jansson sa att nämnden skapades just därför att det inte har funnits någon sådan verksamhet inom de andra nämnderna och det behövs. Mikael Muszinski sa det finns ju andra grupper med minoriteter så varför inte denna. Jesper Bratt sa att han inte ser något problem om några vill lägga ner sin tid på något som ger så mycket positivt. Christian Avemark tyckte det kändes konstigt att ta upp frågan om en nämnd behövs ett SM efter att den skapades. Kristoffer Emanuelsson sa att om vi acceptrerar nämnder för de som har glasögon så går väl detta bra, det är positivt om vi får in fler tjejer på data. Åsa Sproge sa att hon saknade ett sånt här forum för tjejer när hon började på data. Egil Antonsen sa att han inte är negativt inställd mot KÖNs verksamhet utan snarare formen, att det är en nämnd för tjejer. Åsa Sproge svarade att det inte är en nämnd för tjejer utan syftet är att öka tjejers nätverkande. Egil Antonsen tyckte att detta redan borde finnas i resten av verksamheten. 2. SM:s organisation Egil Antonsen tyckte att SM borde organiseras om så att D-rektoratet slipper göra allt jobb under och inför SM. Det borde ändras så att vi åtminstone har en fast talman så slipper ordförande vara det. Då kommer det bli enklare att ha åsikter om saker under SM när man är sektionsordförande, vilket man inte får när man är mötesordförande. Christian Avemark föreslog att Egil ska lägga en motion om det på nästa SM. Marie Alexander tyckte att det är bra att sektionsordförande är mötesordförande eftersom det är ett av de få tillfällen ordförande syns. Egil Antonsen föreslog att man även skulle kunna ändra så att man avlastar sekreteraren. Frida Jansson tyckte att det är rätt bra idé eftersom sekreteraren har en väldigt hög arbetsbörda kring SM och då skulle hon även få mer tid att skriva propositioner och motionssvar. Erik Lindström undrar om talmansposten i såna fall skulle ligga under D-rektoratet, Egil Antonsen tyckte inte det. 3. Arvoderande av ordförande Erik Lindström sa att vara sektionsordförande innebär mycket jobb och det är inte rimligt att tro att någon som gör ett bra jobb på ordförandeposten har en chans att hinna med skolan. Om man vill att de ska göra ett bra jobb vore en bra idé att arvodera honom med en summa som motsvarar studiemedlet så att han kan ta det lugnt. Baksidan med det skulle kunna vara att folk kan söka till ordförandeposten för att få ett bra extraknäck. Max Nordlund sa att om vi börjar arvodera en post är det konstigt att vi inte gör det på andra poster också men skillnaden är att ordförande och kassören är högst ansvariga. Peter Boström sa att på kåren är folk som jobbar arvoderade, inte styrelsen men folk som jobbar åt dem. Mikael Muszinski tyckte att diskussionen om huruvvida andra ska få betalt blir en för stor fråga och bör inte tas upp nu. Alexander Solsmed tyckte att om någon ska arvoderas så bör det vara de som har störst ansvar. Christian Avemark trodde att det kan finnas duktiga personer söker ordförandeposten om de vet att de blir arvoderade, som inte hade gjort det annars. Andreas Tarandi tyckte att det här borde utredas och tas igen om det är relevant.

12 Konglig Datasektionen Budget-SM (14) 4. METAlogga i lokalen Mikael Muszinski sa att han har pratat med Joannis Fotinos om att ta fram en logga för META. Han tycker det borde komma upp en skylt i lokalen så småningom för nu är det några som kallar det för ciderhuset. Therese Askling sa att METAdorerna har haft en tävling under Mottagningen om att göra en logga. Alxander Solsmed sa att en stor del av grafikernämnden vill jobba med framtagandet av en logga. 5. Behövs det fler SM? Frida Jansson tyckte att de senaste SM:en i år har tagit alldeles för lång tid, Val-SM höll på i totalt 8 timmar och nu har vi har också suttit i nästan 6 1/2 timme. Hon undrar därför om vi behöver ha fler SM. Erik Lindström sa att allt måste kanske inte tas upp på SM utan man kan kanske rusta upp DM istället så att mer kan tas upp där. David Karlbom sa att fler SM tar extra tid för D-funk som måste var med på varje att rapportera. Frida sa att som det ser ut nu tar det upp nästan 8 timmar för D-rek och alla andra som vill vara med på hela SM. Jesper Bratt sa att det mest är skitgejer som tar tid. Christian Avemark sa att dagens SM är bevis för att folk tycker det är kul att skriva motioner. Kanske kan en lösning vara att man har SM där man inte lägger motioner och motions-sm så att det blir kortare. Max Nordlung sa att man kan ha påverkans torg där man bara tar snabbare beslut och har mindre formalia. Olika rum sitter med olika motioner under fika och allt skrivs upp. När rasten är slut kan man kolla vad de andra skrivit och allt kan klubbas fortare. Maxtid kanske då blir 2 h. 12 Nästa möte Datum kommer senare. 13 Mötets högtidliga avslutande Andreas Falk förklarade mötet avslutat 00:20. Bilagor 1. Närvarolista 2. In- och utlista 3. Rapport DIU 4. Motion angående införskaffande av ordförandekedja 5. Svar på motion angående införskaffande av ordförandekedja 6. Motion angående införskaffande av ordförandetelefon 7. Svar på motion angående införskaffande av ordförandetelefon

13 Konglig Datasektionen Budget-SM (14) 8. Reservation mot SM-beslut, punkt 4.2, av Jonas Sundberg, Martin Frost och Egil Antonsen 9. Motion angående borttagande av urnval ur stadgarna 10. Svar på motion angående borttagande av urnval ur stadgarna 11. Yrkande av Jonas Sundberg, punkt Yrkande av Max Nordlund, punkt Yrkande av Marie Alexander, punkt Yrkande av Johan Stjernberg, punkt Motion angående deadlines inför sektionsmöten 16. Svar på motion angående deadlines inför sektionsmöten 17. Förslag till verksamhetsplan Yrkande av Jonas Sundberg, Martin Frost och Andreas Tarandi angående punkt Yrkande av Max Nordlund angående punkt Yrkande av Egil Antonsen angående punkt Förslag till budget Yrkande av Jonas Sundberg angående punkt Yrkande av Jonas Sundberg angående punkt Motion angående METAspexet 25. Budget METAspexet 26. Avtal om METAspexet 27. Svar på motion angående METAspexet 28. Yrkande av Johan Stjernberg och Jakob Håkansson, angående punkt Yrkande av Alexander Solsmed, angående punkt Proposition angående jubileumsprojektet 31. Proposition angående kontaktpersoner i styrelsen, extern representation samt alumniverksamhet 32. Proposition angående presentation av Hedersdeltat 33. Motion angående uppstartsbidrag för Qulturnämnden 34. Svar på motion angående uppstartsbidrag för Qulturnämnden 35. Motion angående ändring i budgeten 36. Svar på motion angående ändring i budgeten 37. Motion angående reglementsändring 38. Svar på motion angående reglementsändring 39. Motion angående fastställande av ledord

14 Konglig Datasektionen Budget-SM (14) 40. Svar på motion angående fastställande av ledord 41. Motion angående inköp och montering av ett ordentligt ljudsystem 42. Svar på motion angående inköp och montering av ett ordentligt ljudsystem 43. Motion angående införskaffandet av en Ugn 44. Svar på motion angående införskaffandet av en Ugn 45. Motion angående instiftandet av Konglig Fenixorden 46. Svar på motion angående instiftandet av Konglig Fenixorden 47. Yrkande av Simon Ström angående punkt Motion angående instiftandet av KUK 49. Svar på motion angående instiftandet av KUK Frida Jansson, mötessekreterare Marie Alexander, mötesordförande Andreas Falk, mötesordförande Petter Djupfeldt, justeringsperson Egil Antonsen, justeringsperson

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01 Styrelsemöte 2 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:21. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 24 februari,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Styrelsemöte 10 februari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2011-03-29 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-29, 17:51 20:21 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2013-12-11. Anton Warnhag och Lukas Häggström utses till justerare.

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2013-12-11. Anton Warnhag och Lukas Häggström utses till justerare. Styrelsemöte 11 december 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 18:43. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Samtliga styrelsemedlemmar är närvarande.

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2013-02-11 1(25) Dagordning Revisions-SM 2013-02-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25 Styrelsemöte 25 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:18 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10 Styrelsemöte 10 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:35. 1.2. Val av mötesordförande Matilda

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-14

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-14 Styrelsemöte 15 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:30. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 14 mars,

Läs mer

Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2013-04-22 1(34) Dagordning Val-SM 2013-04-22 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två

Läs mer

PROTOKOLL HÖSTMÖTE THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN. THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 L1 2012-10-25 KLOCKAN 17:30

PROTOKOLL HÖSTMÖTE THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN. THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 L1 2012-10-25 KLOCKAN 17:30 THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 PROTOKOLL HÖSTMÖTE 2012 THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN L1 KLOCKAN 17:30 NÄRVARANDE UR STYRELSEN: ADAM BERG ERIKA KLINGMARK JONAS HÄGGMARK ERIK FLOGVALL BJÖRN MAGNUSSON

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Föredragningslista 2012-10-03

Föredragningslista 2012-10-03 Sida 1 av 22 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande Johan Lundh Heindstedt förklarar mötet öppnat kl.17.41 1.2 Val av mötesordförande Johan Lundh Heindstedt väljs till mötesordförande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06 Stockholm 2015-05-06 Styrelsemöte 6 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:26 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-01-31 1(19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-01-31, 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt,

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-07- 23 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2010

Dagordning Årsmöte 2010 DAGORDNING Kårhuset Lund, 12 november 2010 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2010 Tid: Torsdag 2 december 2010 klockan 18.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Onsdagen den 2/11 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Johan Suvanen öppnar mötet 17.06. 1.2

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP52. 00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare

00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP52. 00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Närvarande: Philip Karlsson, Ordförande Mike Persson, Festerichef Alexander Lagerbielke, Rekrytering Erik Wetterin, Webb/Tryck/PR Elias Olsson, Näringsliv Jerry Sundin, SnOrdf Niklas Bohman, Vice SnOrdf

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2012-12-13 Plats: Wallenbergrummet, Kårallen Närvarande: Thea Almgren, Erik Arvidsson, Hanna Edlundh, Jakob

Läs mer

Rickard Nilsson (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet.

Rickard Nilsson (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet. 1 Mötets öppnande Rickard Nilsson (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Rickard Nilsson väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-28 Tid: 17:00 Plats: Tryggheten, plan 1 i Samhällsvetarhuset plan Närvarande med rösträtt (röstlängd): Närvarande utan rösträtt: FORMALIA Punkt Ärende

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2006-10-09 Plats: Studiecentrum Ordförande: Erik Wendel TM05 Sekreterare: Anna Hansson TM05 Jenny A Andersson TM06 Jenny

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 2 31/8. Närvarande. Bilagor: 5 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 2 31/8. Närvarande. Bilagor: 5 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL $$M 2 31/8 Måndagen den 14/9-2015 kl. 18:01. Lokalansvarigs lägenhet, Margretelundsvägen 32, lgh 1202, 167 41 Bromma Närvarande Anna Wessén, ordförande Fredrik Abele, vice ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2009-03-24 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-03-24, 17.20 20.24 Plats Närvarande K2, KTH se bifogad lista 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

Motion 1- Motion om ST

Motion 1- Motion om ST Motion 1- Motion om ST Motion till Sektionen för Energi och miljö Till SM6 2014/2015 Motivering/bakgrund: Det har tidigare varit tal om att masterprogrammet Sustainable technology (på svenska Teknik och

Läs mer

Protokoll fört vid: Konglig Elektrosektionens Sektionsmöte 3 uti Oktober Tordagen den 25/10 u.n.å. 111001 (2012 b.t.) å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Konglig Elektrosektionens Sektionsmöte 3 uti Oktober Tordagen den 25/10 u.n.å. 111001 (2012 b.t.) å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Konglig Elektrosektionens Sektionsmöte 3 uti Oktober Tordagen den 25/10 u.n.å. 111001 (2012 b.t.) å Tolvan, Stockholm Mötets högtidliga öppnande av Teddy

Läs mer

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-03-16 1(26) Dagordning DM 2014-03-16 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-12-01 1(4) Dagordning DM 2009-12-01 Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-12-01, 17.30 18.03 Plats E35, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-11-08 1(5) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-08, 17:26 19:36 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Revisor Max Roth, D-09

Läs mer

1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat.

1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Rickard Nilsson väljs som mötesordförande. Rickard Nilsson går igenom

Läs mer

Dagordning Kort-DM 2015-11-12 Konglig Datasektionen

Dagordning Kort-DM 2015-11-12 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Kort-DM 2015-11-12 1(6) Dagordning Kort-DM 2015-11-12 Konglig Datasektionen D-Rektoratsmöten (DM) är öppna styrelsemöten som hålls minst två gånger per termin. På dessa informeras

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2014-05-14 Styrelsemöte 2014, 14 maj 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta K, Boris K, Ebba D, Hanna Maria N, Hannah E, Fredrik Ro, Julia FE, Melinda P, Julia M, Albin T, Hanna

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2009-10-27 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-10-27, 17.19 18.59 Plats E52, KTH Närvarande Sektionsordförande Joel Westberg, D-05 Vice sektionsordförande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 6 Plats:Majstångsvägen, Hägersten( Joakim Persson) Datum:31 oktober 2012 Tid: Kl. 19:00-21:00 Närvarande:Elin Hellmér(Ordförande), Elin Malmgren (SNO),Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2004-05-11 1(7) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 16:30. För närvarolista, se bilaga 1.

Läs mer

Protokoll. Sara Bergqvist, fullmäktiges sekreterare

Protokoll. Sara Bergqvist, fullmäktiges sekreterare 2010-11-10 Protokoll Consensusfullmäktigesammanträde Datum:10november Tid:17.23 20.23 Lokal:Rönnen,CampusUS Närvarande: SG Nadja Börjesson Marika Johansson LOG Sofia Björhn Marie-Louise Henriksson MF Sofia

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2013-10-17 1(43) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-17, 17:32 19:36 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL ÖSM #1 2012 THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN

PROTOKOLL ÖSM #1 2012 THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN PROTOKOLL ÖSM #1 2012 THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN T-CENTRALEN 2012-02-02 KLOCKAN 12:15 NÄRVARANDE UR STYRELSEN: ADAM BERG JOHANN BIRGISSON THERESE EK ERIKA KLINGMARK FANNIE JERILGÅRD SARA HALLIN BJÖRN

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen

Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2011-09-27 1(4) Dagordning Budget-SM 2011-09-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val

Läs mer

Styrelsemöte Ösmo kyrkokör 10 januari 2013 Församlingshemmet

Styrelsemöte Ösmo kyrkokör 10 januari 2013 Församlingshemmet Närvarande: Maria Flink (ordförande), Lena Lagborn (vice ordförande), Monica Risberg (kassör), Annica Kilegård Brissman (sekreterare), Katarina Rudérus (körledare) samt Peter Mourath (kyrkoherde) närvarande

Läs mer

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet Stadgar SEKE 1 (7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är SEKE Civilingenjörerna Karlstad. 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-04-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-04-23 Styrelsemöte 23 april 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 19.28. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 21 april, i enlighet med

Läs mer

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-02-27 1(6) Dagordning DM 2014-02-27 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll studienämndsmöte 1 25/9-2012. 2 Rapporter från råd

Protokoll studienämndsmöte 1 25/9-2012. 2 Rapporter från råd Protokoll studienämndsmöte 1 25/9-2012 Närvarolista: Ida Johansson, Sara Pettersson, Anders Johansson, Stanislaw Bengtsson, Henrik Roos, Helga Brage, Louise Anderberg, Anders Fredholm, Johan Ahlberg. 1

Läs mer

Juseks studerandesektion Årsmötesskola

Juseks studerandesektion Årsmötesskola Juseks studerandesektion Årsmötesskola En handbok som innehåller allt du som förtroendevald student inom Jusek behöver veta för att aktivt kunna delta och påverka under studerandesektionens årsmöte. 1.

Läs mer

Protokoll för ordinarie årsmöte 2015 i Utby Egnahemsförening Göteborgs Bangolfsklubb, 2015-03-29

Protokoll för ordinarie årsmöte 2015 i Utby Egnahemsförening Göteborgs Bangolfsklubb, 2015-03-29 Protokoll för ordinarie årsmöte 2015 i Utby Egnahemsförening Göteborgs Bangolfsklubb, 2015-03-29 1. Mötets öppnande Agneta Tjust, ordförande, hälsar de närvarande varmt välkomna Ordförande inleder med

Läs mer

Linköpings Y-teknologsektions Höstmöte 2015

Linköpings Y-teknologsektions Höstmöte 2015 1(9) Linköpings Y-teknologsektions Höstmöte 2015 Onsdag 11 november 2015, kl 17:15, lokal: C4 Kallade: Sektionens medlemmar Närvarande: Se bifogad närvarolista. 1 Mötets öppnande Föredragare: Klas Gudmundsson,

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL SM1 15/16

MÖTESPROTOKOLL SM1 15/16 Sid 1(15) MÖTESPROTOKOLL SM1 15/16 Tid: 18:01, måndagen den 23 februari 2015. Plats: Sal K2, KTH, Campus Valhallavägen, Teknikringen 28. Närvarande ur Styrelsen 15/16 Anna Wessén, Ordförande Fredrik Abele,

Läs mer

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista Konglig samhällsbyggnad Föredragningslista 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 1.5 Adjungeringar

Läs mer

Sektionsmöte 2015-12-01, 17:15

Sektionsmöte 2015-12-01, 17:15 , 17:15 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat kl 17:28. 1.2. Val av mötesordförande Matilda Carlson valdes till mötesordförande. 1.3. Val

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 Kongl. Datasektionen vid THS Extra Sektionsmöte 2000-11-09 1(5) Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17:21 med 26 teknologer närvarande.

Läs mer

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-12-09 Stadgar Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 1.1 NAMN... 3 1.2 ÄNDAMÅL... 3 1.3 SAMMANSÄTTNING... 3 1.4 GRUNDPRINCIPER... 3 1.5 SÄTE... 3 1.6 VERKSAMHETSÅR...

Läs mer

Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Patric Westberg (styrit) väljs som sekreterare för mötet.

Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Patric Westberg (styrit) väljs som sekreterare för mötet. 1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Marcus Sundberg väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare Patric Westberg (styrit)

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Kallelse till årsmöte 2015 Feministiskt Initiativ Nordöstra Skåne Datum: 21 mars 2015 Tid: 13.00 Plats: Spannmålsgatan 9 291 32 Kristianstad Information Lokalen är fullt tillgänglig och i närheten av tågstationen.

Läs mer

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Christoffer Bator, P13 Johanna Dolk, P11 Erik Hedin, M13 Gustav Johansson,

Läs mer

Datum: 2014-04-08 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet

Datum: 2014-04-08 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet Sid 1(4) Protokoll fört vid styrelsemöte 11 13/14 Datum: 2014-04-08 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet F13-11 FORMALIA F13-11.1 Mötets öppnande Ordförande Linnea Kyrö Stenlund

Läs mer

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen Demokratifesten årsmöte för lokalgruppen 2014 2015 Guiden är till våra lokalgrupper så att de kan genomföra demokratiska, inkluderande och roliga demokratifester. Till guiden finns ett flertal mallar och

Läs mer

Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-01-26 1(2) Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige torsdag den 29 september kl 17.30 Rönnen

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige torsdag den 29 september kl 17.30 Rönnen Protokoll FUM 2011-09-29 Protokoll från s Fullmäktige torsdag den 29 september kl 17.30 Rönnen Sammanträdande organ: Linköping Kallade: Kursrepresentanter, Styrelsen, MF:s Inspektor och samtliga övriga

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Slagans medlemmar kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. onsdagen den 18 maj 2016 kl 19.00

Bostadsrättsföreningen Slagans medlemmar kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. onsdagen den 18 maj 2016 kl 19.00 Kallelse Bostadsrättsföreningen Slagans medlemmar kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 18 maj 2016 kl 19.00 i HSB:s kvartersgård på Platåvägen (terrasshusen Edsbacka). Förslag till

Läs mer

EW NB FB DK. Sektionen för Elektronikdesign Organisationsnummer: 825003-5493 Protokoll höstmöte 2015. Datum: 2015-10-15

EW NB FB DK. Sektionen för Elektronikdesign Organisationsnummer: 825003-5493 Protokoll höstmöte 2015. Datum: 2015-10-15 Datum: 2015-10-15 Närvarande: 55, varav 9 styrelsemedlemmar och 13 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Protokoll för SLUSS vintermöte 2016

Protokoll för SLUSS vintermöte 2016 Sida 1 av 12 för SLUSS vintermöte 2016 Datum: 11-12 mars 2016 Plats: Umeå Närvarande: Amanda Backlund Ledamot, ASK Carin Danielsson Ledamot, HAS Nils Nilsson Ledamot, LMK Christian Syk Ledamot, SHS Jonathan

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

QMM #6 2015-05-26. 1.7 Anmälan av övriga frågor Felanmälan Qmisk.com, tidigare felanmälda fel har fortplantat sig

QMM #6 2015-05-26. 1.7 Anmälan av övriga frågor Felanmälan Qmisk.com, tidigare felanmälda fel har fortplantat sig QMM #6 2015-05-26 1 Formalia 1.1 Mötets högtidliga öppnande Mötet öppnades kl.18.12. 1.2 Val av mötesordförande Mötet valde John Å till mötesordförande. 1.3 Val av mötessekreterare Mötet valde Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Sida 1(7) PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Närvarande ur styrelsen, 14 oktober: Joakim Trobeck, Jennifer Idman,, Josefine Severholt (ankommer under punkt 6.1), Petra Hesselmar (ankommer under

Läs mer

Datum: 2013-10-08 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet.

Datum: 2013-10-08 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet. Sid 1(4) Protokoll fört vid styrelsemöte 1 13/14 Datum: 2013-10-08 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet. F13-1 FORMALIA F13-1-1 F13-1.2 F13-1.3 F13-1.4 F13-1.5 F13-1.6 F13-1.7

Läs mer

Protokoll från Kallhälls Scoutkårs Kårstämma 2014

Protokoll från Kallhälls Scoutkårs Kårstämma 2014 Protokoll från Kallhälls Scoutkårs Kårstämma 2014 Datum: 2014-10-05 Tid: 13:00 Plats: Slammertorp, Kallhäll Närvarande: Torbjörn Persson Jenny Persson Felicia Persson Emilia Persson Jakob Maleus Cederäng

Läs mer

Föredragningslista extrainkallat KF 2003/2004

Föredragningslista extrainkallat KF 2003/2004 NYMBLE, 03-10-24 SIDA 1 (1) Föredragningslista extrainkallat KF 2003/2004 * = bilaga finnes Kårfullmäktigemöte Datum 2003-10-27 Tid 18.00-23.00 Plats sal E2 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS FÖREDGRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2011-11-08 kl 17.17 i Sal M3 * = Bilaga finns 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

Vårmöte #1, VT 2015. Tid: Torsdagen den 19:e februari, kl 17.15 Plats: Vasa A, Vasa

Vårmöte #1, VT 2015. Tid: Torsdagen den 19:e februari, kl 17.15 Plats: Vasa A, Vasa Vårmöte #1, VT 2015 Tid: Torsdagen den 19:e februari, kl 17.15 Plats: Vasa A, Vasa 1 Mötets öppnande Mötet förklaras enhälligt öppnat. 2 Val av mötesordförande Caroline Hansson väljs enhälligt till mötesordförande.

Läs mer

LESS årsmöte 2014 12 03

LESS årsmöte 2014 12 03 LESS årsmöte 2014 12 03 Datum: 2014 12 03 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga, Lund Ordförande: Kristoffer Berglind Sekreterare: Anton Frisk Rösträknare: Emilie Edh, Pontus Renmarker Justerare:

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-12-03, 17:00 Föredragningslista, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:20. 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare Terese Skoog väljs till mötesordförande. Niclas Ericsson väljs

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Logistiksektionen Logistiksektionen Protokoll Linköpings Universitet 2012-09-21 Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping

Logistiksektionen Logistiksektionen Protokoll Linköpings Universitet 2012-09-21 Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping Logistiksektionen styrelsemöte 2012-09-19 Närvarande: Jonas Hutter, ordförande Erica Andersson, sekreterare Kristoffer Jansson, kassör Victor Ottosson, studienämndsordförande KTS Viktor Westin, studienämndsordförande

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15. Kårstyrelsen 14/15. Olle Gynther Zillén THS Kårledning Nicoline Jakobsson

Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15. Kårstyrelsen 14/15. Olle Gynther Zillén THS Kårledning Nicoline Jakobsson Sid 1(9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 07 14/15 Torsdagen den 15 december 2014 klockan 18.00 Plats: Gröten, Nymble Närvarande THS Kårstyrelse Cecilia Molinder Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen

Läs mer

Kristna studentrörelsen i Sverige

Kristna studentrörelsen i Sverige Kristna studentrörelsen i Sverige Protokoll fört vid KRISS riksmöte Farsta den 4-6 mars 2011 Inledning 1. Riksmötet öppnas Kristoffer Moldéus öppnar mötet. 2. Val av presidium, bestående av ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 2011-05-15 Årsmöte

PROTOKOLL 2011-05-15 Årsmöte Närvarande: Se bilaga 1. Dagordning Bilagor 1 Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängden 3 Fastställande av dagordning 4 Val av mötets ordförande 5 Val av mötets sekreterare 6 Val av två personer att

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 2, 2014-04-24, kl. 17.00, oasen 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Playstars årsmöte 2012-03-31

Playstars årsmöte 2012-03-31 Playstars årsmöte 2012-03-31 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Årsmöte Å 2014. Fest- och samlingslokalen, Vg 62 2014-02-23

Årsmöte Å 2014. Fest- och samlingslokalen, Vg 62 2014-02-23 Väktargatans förtroenderåd PROTOKOLL PROTOKOLL NR Årsmöte Å 2014 PLATS DATUM FÖR MÖTET Fest- och samlingslokalen, Vg 62 2014-02-23 NÄRVARANDE DATUM FÖR MÖTET närvarande: Juan R. Lopez, 6F; Nebiat Tzeghe,

Läs mer

S ÖRA V ÄSTRA S AMFÄLLIGHETSFÖRENING

S ÖRA V ÄSTRA S AMFÄLLIGHETSFÖRENING 1. Stämmans öppnande Styrelseordföranden Sara Johansson öppnade mötet klockan 19:05. 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar Sara förslog Fredrik Drotte som ordförande, och han valdes omgående

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Sektionsmöte 2004-11-24

Sektionsmöte 2004-11-24 Sektionsmöte 2004-11-24 24 nov -04, 17:15 HA2 Närvarande: 40 IT-teknologer; styrit (5) 1 Mötets öppnande Jimmy Stridh förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande Jimmy Stridh väljs till mötets ordförande.

Läs mer

Protokoll Vårmötet. 1. Preliminärer. 2. Beslutsuppföljning. 3. Meddelanden. Mötet startades med att alla närvarande var med på ett sektionsfoto.

Protokoll Vårmötet. 1. Preliminärer. 2. Beslutsuppföljning. 3. Meddelanden. Mötet startades med att alla närvarande var med på ett sektionsfoto. Protokoll Vårmötet 1. Preliminärer Mötet startades med alla närvarande var med på ett sektionsfoto. a) Mötets öppnande, 18.09. b) Mötets ansågs vara stadgaenligt upplyst. c) Adjungeringar. d) Föredragningslistan

Läs mer