Anslagstavlor öppna för alla finns i uppgångarna. Tag bort meddelandena när de inte längre är aktuella.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslagstavlor öppna för alla finns i uppgångarna. Tag bort meddelandena när de inte längre är aktuella."

Transkript

1 1 ANDELSTAL Framgår av bifogad lista. 2 ANDRAHANDSUTHYRNING Styrelsen måste tillfrågas skriftligen se stadgarna. Policyn är att det i normalfallet är OK i upp till två år (ett år med förlängning i ytterligare ett år). En grundläggande regel för att få hyra ut i andra hand är att man skall ha bott i lägenheten minst ett år. Observera att den som hyr i andra hand har samma skyldigheter som den som innehar bostadsrätten, dvs. trappstädning skall skötas, obligatoriskt deltagande i husets arbetsdagar etc. 3 ANSLAGSTAVLA Anslagstavlor öppna för alla finns i uppgångarna. Tag bort meddelandena när de inte längre är aktuella. 4 BALKONG I andan av att det är bättre att förekomma än att förekommas så har vi i styrelsen knåpat ihop några ganska självklara regler och riktlinjer för livet på våra balkonger. Låt inte damm och smuts ramla ner på balkongen under när du städar och skaka helst inte mattor och sängkläder från balkongen. Lika självklart är att ingen får kasta cigarettfimpar från sin balkong. Låt inte heller vatten rinna ner till grannen när du pysslar om dina blommor på balkongen. Lämna inga sopor, matrester och dylikt på balkongen då dessa lätt lockar till sig traktens större fåglar som stör och stökar till. Grillning med gasol eller el är tillåten, men inte kolgrill. Röken från en kolgrill sugs lätt in i lägenheten ovanför. Rök och lukt från tändvätska kan dessutom verka störande speciellt för personer med allergiska besvär. Det finns en grill som inköpts av föreningen för användning av medlemmarna på lämplig plats ute på ängen. Grillen finns sommartid fastlåst i trappräcket ut till ängen. Grilltillbehör och nyckel finns på väggen till höger inne i cykelrummet. Bokningslista är uppsatt på dörren in till cykelrummet. Den som använder grillen ser också till att rengöra den efter användning. Placera grillen en bra bit från fasaden, eftersom grilloset kommer in i lägenheterna. Störande aktiviteter som hög musik undanbedes speciellt under de sena timmarna och definitivt inget avfyrande av fyrverkerier från balkongerna. Vindskydd i form av markisväv får uppsättas på balkongen men man bör välja samma kulör som de befintliga. 5 BARNVAGNSRUM Finns intill soprummet. Endast barnvagnar får placeras där. 6 BASTU Bastu finns i gemensamhetsslokalen i källarplanet, uppgång 9B. Bokning görs här.

2 7 BRANDSKYDD Under 2002 gjordes en inventering av brandvarnare i samtliga lägenheter. De som inte hade fungerande brandvarnare fick detta av föreningen enligt rekommendation från SBC. Föreningen förutsätter efter detta att det finns fungerande brandvarnare i samtliga lägenheter. Skötsel och underhåll av dessa åligger varje enskild medlem. Brandvarnare är också uppsatta på vindarna och i trapphusen samt gemensamhetslokalen. Att tänka på: Glöm inte att byta batterier i brandvarnare i lägenheten innan du reser bort under längre tid. Hantering och förvaring av brandfarliga material som t.ex. bensin. Vi vill informera om att det finns lagar och regler som reglerar hantering och förvaring av brandfarliga produkter. Lagen som reglerar detta heter "Lag om brandfarliga och explosiva varor". I förordningar, föreskrifter och allmänna råd i anslutning till lagen finner man detaljerade regler beträffande förvaring/ hantering. Du får bara förvara brandfarliga varor för hushållets behov. Så här mycket får du förvara utan tillstånd i flerfamiljshus. - Varje lägenhet: Sprayburkar, gasolflaskor av högst 5 liters storlek, brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek. - Balkong: Gasolflaskor högst P11 storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek, gärna i ett skåp. - Källarförråd och vindsförråd: Ingen förvaring! 8 BREDBAND Samtliga lägenheter är anslutna till Bredbandsbolagets bredbandsnät (10 Mbit/s). Anslutningen kan aktiveras genom att kontakta Bredbandsbolaget. Det finns även möjlighet att få tillgång till Internet via telefonjacket. För närvarande kan vi inte få bredband via TV-uttaget och ComHem, läs mer under Kabel TV. 9 CYKELKÄLLARE Finns under 9:ans gårdshus med ingång från källargången till Ängen och från uppgång 9C. Cyklar som inte används bör inte stå på gården för att underlätta sopning och snöskottning. 10 ENTREDÖRRARNA Var extra noga med att stänga entrédörrarna då det regnar, annars kan de slå sig och förstöras. Dörrarna skall alltid vara stängda. Trappuppgången blir sval och skön om man inte öppnar dörrarna när det är sommarvärme. Låt istället ett fönster stå öppet en spalt för att få cirkulation i luften. 11 FASADEN Det porösa materialet är känsligt för påverkan. Vi bör därför inte ställa eller luta cyklar mm mot fasaden.

3 12 FASTIGHETSSKÖTARE Föreningen har från och med 2014 avtal med FF Fastighetsservice avseende fastighetsskötsel. Omfattar endast fastighetens allmänna utrymmen och inte de boendes enskilda lägenheter. Om du upptäcker något fel som läckande rör eller tak, lösa takplåtar, trasiga el-ledningar, ohyra m.m. så anmäl detta omgående till styrelsen. Kontaktuppgifter till styrelsen finns i alla trappuppgångar. 13 FEST Är alltid trevligt att ha. Innergården tenderar att fungera som en eko-kammare vilket innebär att ljuden förstärks. Ha därför inte fönstren öppna mot gården utan öppna istället fönstren mot gatan/ängen. Likaså är det inte lämpligt att rökande gäster uppehåller sig på innergården på sena kvällar/nätter. 14 FJÄRRVÄRME Fastigheten är kopplad till fjärrvärmenätet. Avtalet är tecknat med Göteborgs Energi AB. 15 FÖRSÄKRING Föreningen har tecknat fastighetsförsäkring hos Länsförsäkringar. Medlemmarna i föreningen måste teckna bostadsrättstilläggsförsäkring till sin hemförsäkring. I fastighetsförsäkringen ingår skadedjurssanering. Glöm inte att anmäla eventuella skadedjur till styrelsen först. 16 FÖRSÄLJNING AV LÄGENHET Meddela styrelsen snarast. Endast fysisk person får bli medlem och den som bor i lägenheten ska också vara ägare eller delägare av lägenheten. När köpeavtalet/överlåtelseavtalet är klart lämnas ett exemplar av detta till styrelsen. Styrelsen ska godkänna köparen. En blankett där köparen ansöker om medlemskap och säljaren ansöker om utträde ska fyllas i och lämnas till styrelsen i 3 exemplar. Styrelsen upprättar en kontrolluppgift som skickas till skatteverket avseende överlåtelsen. Säljaren får en kopia av denna kontrolluppgift. Se vidare överlåtelseavgift. Säljaren ska ha åtgärdat de krav på förändringar som sotaren och OVK kontrollanterna har meddelat i samband med de regelbundna besiktningarna. Vindsförråden måste tömmas. Säljaren ska kontakta styrelsen i samband med Köparens tillträde av lägenheten för avstämning av lämnade vindsförråd och antalet överlämnade nycklar till lägenheten. Inget bohag får lämnas kvar på vindarna eller i övriga utrymmen. 17 LOKALEN Se mer under länk på hemsidan 18 HOBBYRUM Föreningen har 7 st hobbyrum att hyra ut. Intresseanmälan ska ske skriftligen till styrelsen. 19 HUND PÅ KRÅKÄNGEN Hundar skall vara kopplade då de är på Ängen. Information om detta har tillsänts alla fastighetsägare runt Ängen från Hejderidarens samfällighetsförening.

4 20 KABEL-TV Föreningen har ett avtal med ComHem om kabel TV. Vid mottagningsproblem ring eller maila till eller kontakta styrelsen. 21 KAKELUGN Vissa lägenheter har kakelugnar. Många av dem är renoverade så att de är tillåtna att elda i, andra inte. Kakelugnarna och deras status är ingen föreningsangelägenhet utan får hanteras och bekostas av respektive medlem. Givetvis måste en kakelugn vara provtryckt av sotare innan den får användas. Sotning av kakelugnar, se avsnitt Sotning. Styrelsen ska informeras om man avser att iordningställa sin kakelugn. Efter att kakelugnen är renoverad och behörigen provtryckt ska en kopia av protokollet avseende provtryckningen lämnas till styrelsen för registrering. 22 KRÅKAN Kråkan är föreningens informationsblad och distribueras c:a 4 gånger per år. 23 KOMPOSTERING Se Sopor 24 NORDHEMSKOLAN Nordhemsskolan är granne med oss och vi har ofta problem med att skolbarnen står utanför porten och röker. Klotter och annan förstörelse har också förekommit. Det är viktigt att tänka på att inte släppa in okända personer genom porten och in på vår innergård. 25 NYCKLAR Önskas fler nycklar till lägenheten kontakta nyckelansvarig i styrelsen. 26 PANTSÄTTNINGSAVGIFT Vid pantsättning av lägenheten tar föreningen ut en pantsättningsavgift på 1% av basbeloppet. 27 PLÄTTEN Föreningen har träffat ett skötselavtal med Göteborgs stad innebärande att föreningen övertagit ansvaret för skötseln av detta utrymme, utanför 11A/B. Läs mer här 28 PLANTERINGAR I ett antal lådor och krukor på gården finns växter planterade. Hjälp gärna till att hålla planteringarna fräscha. Om du är intresserad av att hjälpa till med detta, kontakta styrelsen. Ett bevattningsschema för sommaren sätts upp på porten där du kan anteckna dig att ansvara för detta under en vecka. 29 PORTKOD OCH LÅS Porten mot gatan är försedd med kodlås.koden ändras regelbundet och annonseras i Kråkan.

5 30 RABATT Föreningen har rabatt hos Järnia Järntorget och Huggets Färg. Uppge "Brf Kråkängen". 31 RENOVERING Det är viktigt att komma ihåg att man är ansvarig för de förändringar man gör, t.ex. om man tar upp en ny dörr. Man måste då se till att arbetet utförs av en fackman. Tänk på att dina förändringar kan påverka väggarnas hållfasthet för dina grannar. Glöm inte att ta kontakt med styrelsen för avstämning innan någon förändring av lägenheten görs. El-arbeten, rördragningar, iordningställande av våtrum och kakelugnar måste utföras av fackmän. 32 RÖKNING Släng ej fimpar eller snus på gården. Rök helst inte på balkongerna. 33 SBC/BOSTADSRÄTTERNA Föreningen köper administrativa tjänster samt vissa juridiska och tekniska tjänster av SBC. Bostadsrätterna har en hemsida där man kan få allmän information om bostadsrätt, svar på vanliga frågor samt blanketter. Adressen är Inloggning får du av föreningen efter medlemskap. 34 SOPHANTERING Soprummet finns intill 9A:s ingång. För närvarande separerar vi det komposterbara avfallet för sig, tidningar, kartong, metall, plast, glas och övrigt brännbart för sig. Föreningen debiteras extra om en sopbinge är överfull så att locket inte går att stänga samt om sopor står på golvet. Använd istället den återvinningsstation som finns på Vegagatan. Plast eller miljöfarligt avfall får ej läggas i påsarna för komposterbart avfall. Vidare får inte kartong eller wellpapp läggas i pappersåtervinningen. Var noga med uppdelningen av soporna i de olika kategorierna. Tänk på att platta till kartonger innan de placeras i sopbingen. Det blir väldigt snabbt fullt om detta inte görs. Renhållningsverket kontrollerar att vi sköter oss. Slarv innebär en högre taxa. 35 SOTNING Sotning av rökkanaler från kakelugnar ska göras vart 3:e år och är egentligen respektive kakelugnsinnehavares ansvar. För att förenkla för alla är rutinen att föreningen beställer sotningen och sedan debiteras respektive medlem. Sotningen sker i alla lägenheterna och brukar utföras under en period av sammanlagt 2 arbetsdagar. Du måste därför själv vara hemma och släppa in sotaren. Då har du samtidigt möjlighet att direkt få besked om eventuella åtgärder som måste vidtas. Brandskyddskontroll görs vart 6:e år. 36 STADGAR Föreningen har stadgar som antagits år Stadgarna återfinns hos mäklaren eller på hemsidan.

6 37 STUPRÖR Informera omedelbart styrelsen om ni upptäcker att stuprören läcker eller inte fungerar tillfredsställande. Vattenskador via fasaden är dyra skador. 38 STÄDDAG Traditionsenligt har vi en vårstäddag och en höststäddag. Dessa är obligatoriska för alla. Om man inte kan delta på städdagarna kan man göra sin del vid annat tillfälle. Tala om för styrelsen i förväg om du inte kan ställa upp på städdagen. Vanliga uppgifter: städning av allmänna utrymmen, målning, in- och utflyttning av trädgårdsmöblerna, vindsröjning, trädgårdsskötsel m.m. På städdagen bjuder föreningen alla som jobbat på mat och dryck. 39 STYRELSELOKAL Styrelserummet ligger i källarplanet i 11:ans gårdshus. Där sammanträder styrelsen ca en gång/månad. 40 TRAPPSTÄDNING Sköts av varje uppgång för sig. Sopning och våttorkning bör ske en gång per månad. Städschema ska finnas i varje trappuppgång. Alla i uppgången har ansvar för att städschema finns och att städningen sköts. 41 TVÄTTSTUGOR Det finns två tvättstugor, en i källaren uppgång 9D och en i källaren uppgång 11A. Bokningslista finns i båda tvättstugorna. För att de attraktiva tvättiderna ska räcka till för oss alla får endast två pass bokas i taget. Detta gäller speciellt kvällspassen och helgpassen. Man antecknar på bokningslistan när man tänker börja tvätta om man inte startar vid tvättpassets början. Skriv ut efternamnet, ej bara initialer. Om den som tecknat sig för ett tvättpass inte börjar tvätta under den första timmen och det inte finns någon anteckning på bokningslistan om senare start kan andra nyttja tvättstugan under detta pass. Städschema för tvättstugorna finns uppsatta på dörrarna. När du är klar med tvätten och lämnar tvättstugan ska denna vara välstädad (tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp m.m.) 42 UNDERHÅLLSPLAN Föreningens styrelse har under 2013 via Rejäl Konsult AB upphandlat en underhållsplan. 43 UTEMÖBLER De rödmålade utemöblerna tillhör föreningen. De ses över på städdagarna och placeras ut på vårens gemensamma städdag. 44 UTRYMMEN UNDER GÅRDEN Under större delen av gården finns utrymmen som tidigare användes som ved- och kolkällare

7 45 VATTENSKADOR Installation av disk- och tvättmaskiner måste utföras av fackmän. Vattenskador är onödiga och kostsamma, både för föreningen och för den enskilde lägenhetsinnehavaren. Var observanta på om ni misstänker något läckage. Ett informationsblad om detta som i viss mån kan vara till hjälp bifogas. 46 VENTILATION Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, med efterföljande justering av luftflöden genomförs vart sjätte år. Observera att de spaltventiler som finns i fönstren ska vara öppna för att det inte ska bli undertryck i lägenheterna med åtföljande problem av typ röklukt.. Efter injustering av flöden vid genomförd OVK får inställningen av tallriksventiler i kök och badrum absolut inte ändras. Köksfläkt med fläktmotor (även kolfilterfläkt) kopplad till frånluftskanalen är ej tillåten då detta kan orsaka att matos sprider sig till andra lägenheter (frånluftskanalerna är gemensamma för flera lägenheter). 47 VINDSFÖRRÅD Skriv namn på det eller de vindsförråd som du disponerar. Då gångarna på vindarna är brandutrymningsvägar får absolut inga möbler eller andra föremål ställas där. Utrymmena utanför vindsförråden är inte avsedda för förvaring av saker som är tänkta att slängas på kommande städdag. 48 ÅTERVINNINGSCENTRAL Närmaste finns i Högbo industriområde. En anläggning för återvinning i närområdet finns på Vegagatan i korsningen Vegagatan/Nordenskiöldsgatan. 49 ÄNGEN Ängen i Kråkestan sköts av en samfällighetvbestående av samtliga fastigheter som gränsar till ängen längs ÖvrevDjupedalsgatan, Nordhemsgatan och Prinsgatan och disponeras av de boende i dessa fastigheter. Förenngen betalar en avgift till samfälligheten för skötseln av ängen 50 ÖVERLÅTELSEAVGIFT Vid försäljning av lägenhet tar föreningen ut en överlåtelseavgift på 2,5 % av basbeloppet. Denna avgift delas upp på säljare och köpare med 50% vardera.

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Välkommen till brf Skogalundsklippan

Välkommen till brf Skogalundsklippan www.skogalundsklippan.com 2013-03-15 Välkommen till brf Skogalundsklippan II denna skriift har vii samllat några av de allllmänna regller vii har att fölljja för att vii ska få det så triivsamt som möjjlliigt

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö Uppdaterad 2013-04-11 Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö För att vi ska trivas tillsammans har föreningen satt samman några enkla trivselregler. Grovsoprum öppet måndagar 18:30-19:00... 3 Hushållssopor...

Läs mer

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö Andrahandsuthyrning Om du vill hyra ut din lägenhet, fyll i blanketten: Ansökan om andrahandsuthyrning och lägg i föreningens brevlåda Roslagsgatan 22 i god tid före uthyrningen.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN

VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN Kära medlemmar, Denna folder vänder sig till nya såväl som befintliga medlemmar i Brf Lill-Jansplan 3. Att förfoga över en bostadsrätt i vår förening innebär både rättigheter

Läs mer

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT I detta dokument hittar du information om Brf Ymsen, vad som gäller för diverse frågor och vem du ska vända dig till med frågor och om problem uppstår. ADB fastighetsservice ADB fastighetsservice är föreningens

Läs mer

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6 Innehållsförteckning Avsnitt Att bo i en bostadsrätt 1 Föreningens arbete 2 Lägenheten 3 Gemensamma lokaler och utrustning 4 Sopor och returpapper 5 Förvaring och parkering 6 Systematiskt Brandskyddsarbete

Läs mer

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7.

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Andrahandsuthyrning Bostadsrättsinnehavaren får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Innehåll Välkommen... 3 Om Torsdammen... 3 Kontaktuppgifter... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Att tänka på vid problem i din lägenhet eller fastigheten... 4

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Hej! Varmt välkommen till BRF Birka. Vi vill med detta välkomstbrev passa på att ge Dig som ny medlem i föreningen lite praktisk information.

Hej! Varmt välkommen till BRF Birka. Vi vill med detta välkomstbrev passa på att ge Dig som ny medlem i föreningen lite praktisk information. Stockholm 2006-12-05 Lägenhet nr. Hej! Varmt välkommen till BRF Birka. Vi vill med detta välkomstbrev passa på att ge Dig som ny medlem i föreningen lite praktisk information. Bostadsrättsföreningen Birka

Läs mer

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN B rf REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSÖRENINGEN REGATTAN 5 5 31 5 33 5 35 5 37 5 39 L I D 1954 I N G Ö Ordningsregler Juni 2011 Innehåll Inledning... 3 Bostadsrättsföreningen Regattan 5... 4 akta om fastigheten...

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

2012-05-31. Husskrift. för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64. Instruktioner, trivseltips och bra att veta

2012-05-31. Husskrift. för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64. Instruktioner, trivseltips och bra att veta 2012-05-31 Husskrift för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64 Instruktioner, trivseltips och bra att veta Inledning Med denna husskrift vänder vi oss både till dig som alldeles nyss har flyttat hit, till dig

Läs mer

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y.

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y. Trivselregler för BRF Sten Sture d.y. Innehåll Trivselregler- varför det?... 3 Andrahandsuthyrning... 4 Brandsäkerhet... 4 Fastighetsskötsel... 5 Försäkring... 5 Förvaltare... 5 Garageplatser... 5 Gården...

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

Välkommen till. brf MASTEN

Välkommen till. brf MASTEN Välkommen till brf MASTEN Denna informationsmapp innehåller: - Information för nyinflyttade till HSB brf Masten - Aptusinformation - Information gällande hyresavgiften - Trivselregler för brf Masten -

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer