Bra att veta för oss i Söderhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bra att veta för oss i Söderhus"

Transkript

1 Bra att veta för oss i Söderhus 1. Vad är bostadsrätt? En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening utan vinstsyfte, som har till ändamål att i föreningens hus och till föreningens medlemmar, upplåta lägenheter med nyttjanderätt utan tidsbegränsning. En bostadsrättsförening har en demokratisk uppbyggnad. Föreningen äger huset. De boende äger föreningen. Ägarskapet utövas av styrelsen som väljs på årsstämman. Bostadsrättsföreningen ska enbart gynna föreningens medlemmar. Till exempel att få avkastning på insatt kapital genom att ha en bra boendekostnad, bra boendemiljö och en möjlig värdestegring på den egna bostadsrätten. Alla medlemmar ska behandlas lika. Olika behandling av medlemmar kan vara tillåtet om det är sakligt motiverat. Det är alltså inte detsamma att bo i en bostadsrätt som att bo i en hyresrätt och tro att bostadsrättföreningen ska sköta om allt. Det innebär också att du inte kan göra vissa större förändringar utan att fråga föreningen. 2. Större förändringar Som bostadsrättshavare får du göra vissa förändringar inne i bostaden som till exempel byta köksinredning, lägga nya golv, måla om, ta ner eller sätta upp väggar som inte är bärande. 1

2 Utan styrelsens godkännande får du inte ta bort eller lägga rör, ta bort vattenburna element, ta ner eller utföra andra ingrepp i bärande väggar, det vill säga sådant som bostadsrättföreningen enligt stadgarna bär ansvar för. Ibland kan det behövas en bygganmälan för att få utföra vissa åtgärder i lägenheten. Om du ska flytta köket ska du ansöka om detta till styrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla en skiss över den förändring som du vill göra. Om du byter eller installerar fläkt ska det vara fläkt med kolfilter. 3. Uthyrning i 2:a hand Styrelsen har en restriktiv policy till att bevilja tillstånd för andrahandsuthyrning. Enligt bostadsrättslagen får man hyra ut i andra hand när det finns beaktansvärda skäl. Exempel på detta är till exempel arbete på annan ort och studier. Mer finns att läsa på Hyresnämndens hemsida. I god tid innan uthyrningen ska en ansökan lämnas till styrelsen. Du får bara hyra ut den om styrelsen ger sitt samtycke, se stadgarna. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens samtycke har du förverkat nyttjanderätten till lägenheten. Vi rekommenderar att det upprättas ett kontrakt även om det gäller en nära vän eller en kortare period. Frågor om ersättning från försäkringsbolag kan bli besvärligt vid andrahandsuthyrning. Både du som hyr ut och som hyr bör ta kontakt med försäkringsbolaget och kontrollera vad som gäller. 4. Källsortering i Miljöhuset - Rätt sak på rätt plats På gården har vi ett miljöhus som är till för hushållsavfall. ALLA som bor i vår förening har skyldighet att sortera allt avfall. Detta för att vi gemensamt ska bidra till en bättre miljö och att sänka kostnaderna för föreningen. Om vi inte sorterar hushållsavfallet medför detta bland annat att kostnaderna inte minskar och att kärlen blir överfulla. Konsekvensen blir antingen att kärlen inte töms såsom de ska och/eller att vi får beställa extra tömningar. Pappkartonger ska tryckas ihop för att kärlen ska utnyttjas maximalt. Exempel på sådant som inte är hushållsavfall: Metallskrot, kastruller och stekpannor Vitvaror Större elektronik Farligt avfall Större pappkartonger (till exempel för tv-apparater) 2

3 Material från renoveringar Tänk på att inte kasta glas på natten. Många har sina sovrum in mot gården och kan uppleva det som störande. 5. Annat avfall än hushållsavfall Annat avfall än hushållsavfall har alla boende själv ansvar för att bortforsla. Ett par gånger om året har vi en container på gården. När den kommer anslås i varje trapphus. I containern får vi absolut inte slänga miljöfarligt avfall. Vi får heller inte slänga elektronikavfall. Till detta räknas alla saker som har sladd eller som drivs med batteri. Vi får inte heller inte kasta färg eller andra kemiska produkter i containern. Vi blir debiterad extra avgift för felaktigt avfall i containern. Skrymmande produkter t.ex. TV-apparater, spisar och datorer hämtas av VA SYD. Kontakta styrelsen så ringer vi och beställer hämtning. Återvinningscentralerna i Malmö: Sjölunda återvinningscentral, Borrgatan Bunkeflo återvinningscentral, längst ut på Gottorpsvägen i Bunkeflostrand 6. Hänsyn till grannar Alla är skyldiga att rätta sig efter stadgar och trivselregler. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätt till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar och boende i fastigheten. Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare utan även dina gäster. Det kan naturligtvis inte vara knäpptyst i ett hus där det bor många människor. Speciellt om huset är gammalt som vårt. Några orsaker som kan störa grannarna är: Spela hög musik Slå ovarsamt i dörrar hela dygnet Ideligen tappa föremål i golvet Tänk på att ditt golv förmodligen är en annans tak. Att gå med skor inomhus upplevs inte alltid så kul för din granne. Vissa ljud fortplantas mycket lätt i betong. Ljudeffekterna av hemmabio kan ge en skakande upplevelse för dina grannar. Så tänk på detta när du ska njuta av hemmabions fulla effekt. Huvudregeln är naturligtvis att vi måste visa hänsyn mot varandra. Efter kl ska det vara lugnt och senast kl ska var och en kunna gå och lägga sig och sova utan störningar. Ska du ha fest någon gång är det väldigt bra och lämpligt att 3

4 varsko grannarna i god tid om man tror att man ska hålla på efter Man kan sätta upp en lapp i trapphuset eller lägga en lapp i brevinkasten. Men för en fest finns det naturligtvis gränser. Använd sunt förnuft. Har du synpunkter på din/dina grannar så är det allra bästa att prata med den det berör och framlägga dina synpunkter. 7. Rökning och nedskräpning Det är inte tillåtet att röka i trappuppgångar, vindar och källare. Utöver brandfara handlar det om att visa hänsyn för alla och speciellt för de som är allergiska. Aska inte ut genom fönster eller från balkongen. Och för allas trevnad, kasta inte fimpar, begagnat snus eller tuggummi på vår fina gård eller i andra gemensamma utrymmen. Fimpar och annat skräp som ligger på marken eller andra ställen får vaktmästaren ta upp. Vi har en hög ambition att våra gemensamma utrymmen ska vara fritt från skräp. Och Du ansvarar för att dina gäster inte skräpar ner inom föreningens område och runt fastigheten. Tänk på det till exempel när du har fest. 8. Husdjur Ska hållas under sådan tillsyn att de inte orsakar olägenhet för andra boende. Hundar får inte rastas inom föreningens område. 9. Tvättstugan Till tvättstuga 1 hör torkrum 1 (Blå intill bokningsrummet) och torktumlare 1 Till tvättstuga 2 hör torkrum 2 (Rosa) och torktumlare 2 Till tvättstuga 3 hör torkrum 3 (Gul) och torktumlare finns i tvättstuga 3 Har inte den som bokat sig för en tvättid kommit inom en halvtimme anses tvättstugan ledig och kan användas av någon annan. Om du avser att komma senare än när tvättpasset börjar kan du notera på skrivtavlan (mittemot bokningstavlan) när du tänker börja tvätta. Skriv datum, tvättstuga, ditt lägenhetsnummer, namn och när du avser att börja tvätta. Ett tvättpass är ledigt om det inte finns en tvättkolv på bokningstavlan eller om det inte finns någon tvättkolv i läsaren på dörren. Men du måste naturligtvis kontrollera på skrivtavlan om det finns någon notering där. Och vi förutsätter att alla respekterar detta. Titta också så att det inte är upptaget i tvättstugan. ALLA ska städa efter sig när man tvättat klart. Rengör filtret i torktumlaren. Rengör tvättmedelsfacket på tvättmaskinerna och låt det därefter vara öppet. Kvarlig- 4

5 gande tvättmedel orsakar mögel och kan orsaka stora problem för allergiker eftersom en allergisk reaktion kan utlösas av det. Golven ska sopas och torkas. Vi har ett miljöhus för hushållsavfall. Om du inte själv vill gå till miljöhuset med dina sopor ska du sortera i de olika behållare för avfall som finns i tvättstugan vid torktumlarna. Tänk på att platta ihop tomma tvättmedelspaket. Om något är sönder eller saknas meddela styrelsen. 10.Lämna inte dörrar till entré, källare och tvättstuga olåsta. Lämna heller inte de obevakade, tänk på inbrottsrisken! Vi vill att alla hjälps åt med att förebygga inbrott, rån, bränder på vind och i källare m.m. Därför uppmanar vi alla att aldrig släppa in någon person i fastigheten om du inte känner personen. Föreningen har, bland annat av säkerhetsskäl, investerat stora pengar i ett passersystem med tillhörande porttelefon. Och vill någon in i fastigheten som inte bor här, ska den personen kontakta den han/hon ska besöka genom porttelefonen eller på annat sätt. Tänk på att alltid stänga alla dörrar och portar efter dig. Ser du att en dörr eller port står öppen utan bevakning, stäng den. Och märker du att en dörr inte stängs automatiskt så stäng den av egen kraft. Meddela därefter styrelsen om felet. Detta gäller naturligtvis också om något annat är sönder eller inte fungerar som det ska. 11.Trapplan och entréer Enligt brandföreskrifter ska entréer och trapplan hållas fria från lösa föremål, som till exempel skor och mattor. Rullatorer ska vara fastlåsta. Vid en brand då kanske inte ljuset fungerar kan små hinder och snubbelrisker vara till stor fara. Även för städningens skull ska entréer och trapplan hållas fria. Trappstädning utförs av RentAv. Synpunkter på städning, kontakta styrelsen. 12.Fönster och dörrar ska vara stängda Du som öppnar fönster i trapphusen och dörrar till trappbalkongerna se till att du också stänger dom. Detta då det kan regna in och fuktskador skapas i fönsterlister eller väggar. 13.Förvara inte brandfarligt material i källar- eller vindsförråd Brandfarliga gaser och vätskor eller explosiva ämnen får inte förvaras på vindar eller i källare. Mopeder eller andra motorfordon får inte förvaras i källare. Gångar på vindar och i källare ska hållas fria från hindrande föremål och brännbart material. Dörrar i anslutning till vindar och källare ska hållas stängda och låsta. Undvik också att förvara stöldbegärlig egendom i källar- och vindsförråden. 14.Parkering av motorfordon 5

6 Det är inte tillåtet att ta in eller parkera motorfordon på gården, vilket även gäller mopeder. 15.Balkonglådor och Balkongskydd Den som vill ha balkonglådor ska placera dessa på balkongens insida. Vad gäller skydd på balkongerna är det endast glas med aluminiumram som får förekomma, dito de som finns uppsatta på ett antal balkonger. 16.Parabolantenn Det är inte tillåtet att borra på väggen. Den får inte vara placerad utanför balkongens golvyta. Prata alltid med styrelsen före du avser att sätta upp antennen. 17.Brandvarnare Du som inte har en brandvarnare, tag kontakt med styrelsen. Var vänlig att kontrollera att din brandvarnare fungerar. Håll in knappen på brandvarnaren minst 8 sekunder och då ska den pipa. Om inget pip hörs, byt batteri. 18.Självdragsventilation Självdragsventilation är den vanligaste och äldsta typen av bostadsventilation. Principen bygger enkelt uttryckt, att den stigningskraft som sker då uppvärmd luft stiger upp igenom ventilationskanaler ut ur bostaden ger ett undertryck och ny luft fylls på genom ventiler eller otätheter. Självdragsventilation är extremt väderberoende och fungerar bäst vid den kallare årstiden då skillnaden mellan inneoch yttertemperatur är som störst. Det innebär att du måste se till att tilluftsventilerna som sitter i dina fönster alltid ska vara öppna. De är öppna när de två svarta plopparna är riktade från varandra. Risken med dålig ventilation är mögel. 19.Dammlister till fönster Föreningen tillhandahåller dammlister gratis. Eftersom det är specialmått på våra fönster har föreningen köpt in lister med rätt tjocklek. Ta kontakt med styrelsen. 20.Säkerhetsdörr Är någon intresserad av att byta dörr till lägenheten, kontakta styrelsen. 21.Rensa golvbrunnen i badrummet Vi har haft problem med stopp i avloppen i badrummen. För att inte problem ska uppstå uppmanar vi alla att rensa avloppet/golvbrunnen. Varje golvbrunn är försedd med ett vattenlås för att förhindra dålig lukt och översvämning. Vattenlåset bör rengöras regelbundet, en åtgärd som du som bostadsrättshavare har ansvar för. 6

7 Lyft bort gallret (silen) och rengör brunnen med en mjuk borste eller svamp. Glöm inte att också rengöra gallret, speciellt på undersidan. Då brunnen är försedd med en lös insats kan denna avlägsnas och eventuella hårbollar rensas bort. 22.Hemförsäkring Tänk på att du själv tecknar en hemförsäkring som skyddar dig vid stöld, brand och vattenskada eller om du skulle bli skadeståndsskyldig m.m. Däremot behövs ingen bostadsrättstilläggsförsäkring eftersom föreningen har tecknat en kollektiv sådan. 23.Grillplats och Takterass Det finns två (2) rekreationsplatser som du kan boka, grillplats på gården och takterass som finns överst mellan trappa C och D. Bokningslistor för grillplatsen finns i tvättstugan och för takterassen vid utgången till terassen (vinden trappa D). Och där kan du också ta del av ordningsreglerna. Allt ska naturligtvis städas, torka av bord m.m. och ta bort dina sopor - för allas trivsel. 24.Styrelsen för Brf Söderhus Styrelsen finns tillgänglig via telefon eller e-post. Föreningens e-postadress är och hemsidan Telefonnummer till respektive styrelsemedlem står på informationstavlan i varje trapphus. Aktuella telefonnummer, se anslagstavlan i varje trapphus. Vi informerar på olika sätt, men den officiella anslagstavlan för styrelsens meddelanden finns placerad invid bokningstavla i tvättstugan och utanför styrelsens expedition. 25.Ansvar och mål för Brf Söderhus Då vi är en ganska stor bostadsrättsförening har styrelsen formulerat vad styrelsen ska arbeta för. Vi arbetar utifrån Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar. Det formella ansvaret regleras i föreningens stadgar. Våra mål är att styrelsen ska arbeta för att föreningen ska vara välskött och ha en bra ekonomi att skapa mervärde för föreningen och de boende att kostnaderna hålls så låga som möjligt i förhållande till rimlig kvalitet att hålla månadsavgifterna så låga som möjligt och utifrån denna målsättning fastställa styrelsens budget att ha hög tillgänglighet för medlemmar och andra intressenter att med hög ambition se till att medlemmar hålls informerade 7

8 Alla initiativ och förslag till förbättringar kring vår förening är välkomna inslag. På årsstämman väljs nya ledamöter in i styrelsen. Du kan kontakta valberedningen om du är intresserad av att ingå i styrelsen. 26.Lägenhetsnummer och vilket nummer ska användas vid kontakt med styrelsen? Som det ser ut idag har alla två olika lägenhetsnummer. Det nya systemet är en fyrsiffrig numrering som alla måste ha enligt Lantmäteriet. Då den fyrsiffriga bygger på vilken våning och vilken lägenhet man har i ordningen på den våningen är det många som har samma nummer. Därför ska vi fortsätta att använda det gamla numret i kommunikation med styrelsen och ekonomisk förvaltare. Då vet vi precis vilken lägenhet som avses. Det fyrsiffriga numret finns på namntavlan i varje trapphus. 27.Organisationsnummer och fastighetsbeteckning Föreningens organisationsnummer är och fastighetsbeteckningen är Advokaten 6 (viktigt vid ROT-avdrag). 28.Ekonomisk förvaltning Den ekonomiska förvaltningen av föreningen sköts av SBC Förvaltning. Tel mellan kl Frågor om avgifter och dylikt, ring detta nummer. 29.Teknisk förvaltning Den tekniska förvaltningen sköts av Servicom. Felanmälan görs på tel.nr , kl Det går också bra att skicka e-post till Har du synpunkter på innehåll av detta informationsblad eller vill ha mer information är du välkommen att höra av dig till styrelsen. Innehållet är sådant som vi anser är bra att veta. Och om hur man bryr sig och visar varandra hänsyn. 8

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

Välkommen till BRF Malmgården

Välkommen till BRF Malmgården Välkommen till BRF Malmgården Vi är en familjär förening med ett stort hus, 13 trappuppgångar, 281 lägenheter. Ett 10-tal butikslokaler, ett 30 -tal vinds- och källarlokaler. Föreningen har även ett underjordiskt

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006

ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006 ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 En sammanfattning av den viktigaste information du bör känna till som boende i föreningen Uppdaterat informationsmaterial mars 2006 Innehåll: Bostadsrätt

Läs mer

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT I detta dokument hittar du information om Brf Ymsen, vad som gäller för diverse frågor och vem du ska vända dig till med frågor och om problem uppstår. ADB fastighetsservice ADB fastighetsservice är föreningens

Läs mer

Välkommen till. brf MASTEN

Välkommen till. brf MASTEN Välkommen till brf MASTEN Denna informationsmapp innehåller: - Information för nyinflyttade till HSB brf Masten - Aptusinformation - Information gällande hyresavgiften - Trivselregler för brf Masten -

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Trivsel- & Ordningsregler. För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24

Trivsel- & Ordningsregler. För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24 Trivsel- & Ordningsregler För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24 Hagagatan 15-17 Det senast uppdaterade regeldokumentet finns på vår hemsida eller i föreningspärmen i tvättstugan 15c www.riddaren24.se

Läs mer

Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Brf Örebrohus 44 Org nr 716453-1084. Välkommen till. Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44

Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Brf Örebrohus 44 Org nr 716453-1084. Välkommen till. Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Välkommen till Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Vi i föreningen har nära till naturen och centrum T.ex. Buss nr. 11 som går varje halvtimme till centrum t.o.r I Ladugårdsängen finns: Bankomat Närbutik

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm.

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. A till Ö För att en bostadsrättsförening skall fungera, erfordras vissa trivsel- och ordningsregler. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. Pärmen tillhör

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö Uppdaterad 2013-04-11 Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö För att vi ska trivas tillsammans har föreningen satt samman några enkla trivselregler. Grovsoprum öppet måndagar 18:30-19:00... 3 Hushållssopor...

Läs mer