DOM Meddelad i Huddinge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2014-04-22 Meddelad i Huddinge"

Transkript

1 Meddelad i Huddinge Mål nr 1 PARTER KÄRANDE VICTOR Yuri Sandoval Hinojosa, XXXXX-XXXX Xxxxxxxxx xx xxx xxxx 14XXX Tumba Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Jur.kand. Ingrid Åbjörnsson c/o Advokat Maarit Eriksson AB Rådmansgatan Stockholm SVARANDE O. K., xxxxxxxx-xxxx Xxxxxxxxxxx XX Lgh XXX 14X XX Tumba Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Eva Hammarlund Sheppard Advokatfirman Eva Hammarlund Box Stockholm SLUT 1. O. K. tillerkänns ensam vårdnad om parternas gemensamma son E. K., XXXXXX-XXXX. Dok.Id E. K. ska ha rätt till umgänge med Victor Sandoval Hinojosa enligt följande. a) Varje jämn vecka från onsdag kl till påföljande måndag kl b) Varannan julhelg från den 21 december kl till den 30 december kl med början år c) Varannan nyårshelg från den 30 december kl till den 8 januari kl med början år Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Björnkullavägen 5 A måndag fredag Huddinge E-post: 08:30-16:00

2 2 d) Vartannat sportlov från fredag vecka 8 kl till måndag vecka 10 kl , med början år e) Varannan påskhelg från skärtorsdagen kl till annandag påsk kl , med början f) Vartannat höstlov från fredag vecka 43 kl till måndag vecka 45 kl , med början år 2015 g) Två perioder om tre veckor respektive en vecka varje sommar, under skolornas sommarlov. Vardera förälder ska vartannat år senast den 30 mars meddela vilka veckor denne önskar, med början för Victor Sandoval Hinojosa att välja för sommaren 2014 och med början för O. K. att välja sommaren h) Hämtning och lämning ska i första hand ske vid skolan/förskolan. För det fall det inte är möjligt ska överlämning ske genom att den föräldern som E. ska vara hos nästkommande period hämtar honom utanför den andre förälderns bostad. De år umgänge enligt punkten 2 b) - f) inte äger rum ska E. K. och O. K. ha rätt till obruten samvaro under en mot respektive punkt svarande period. Detta innebär att löpande umgänge enligt punkten 2 a) som infaller under sådan period ska bortfalla. På motsvarande sätt ska E. K. och O. K. ha rätt till obruten samvaro under en mot det umgänge som bestämts i punkten 2 g) svarande period. 3. Vad tingsrätten förordnat under punkterna 1-2 ska gälla utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft. 4. Tingsrättens intermistiska beslut av den 5 juli 2013 ska inte längre gälla. 5. Tingsrätten fastställer att ersättning enligt rättshjälpslagen ska utgå till Ingrid Åsbjörnssson med kr 25 öre, varav kr avser arbete, kr avser tidsspillan, kr 25 öre avser utlägg och avser mervärdesskatt.

3 3 6. Tingsrätten fastställer att ersättning enligt rättshjälpslagen ska utgå till Eva Hammarlund Sheppard med kr, varav kr avser arbete, kr avser tidsspillan, 488 kr avser utlägg och kr avser mervärdesskatt.

4 4 YRKANDEN M.M Victor Sandoval Hinojosa har i första hand yrkat att ska tillerkännas ensam vårdnad om E. Han har i andra hand yrkat att E. ska ha sitt stadigvarande boende hos honom. Han har, för det fall O. K. skulle anförtros ensam vårdnad om E. eller om hans stadigvarande boende ska vara hos henne, slutligen yrkat att E. ska ha rätt till umgänge med honom enligt följande. a) Varannan vecka från söndag kl ojämn vecka till söndag kl jämna vecka. b) Varannan jul från den 21 december kl till den 30 december kl med början c) Vartannat nyår från den 30 december kl till morgonen den 8 januari med början 2015/16. d) Vartannat sportlov från fredag eftermiddag vecka 8 till måndag morgon vecka 10 med början e) Varannan påsk från skärtorsdagens eftermiddag till morgonen efter annandag påsk med början Från det att E. påbörjar skolan/förskolan ska umgänge ske vartannat påsklov, jämna år, från sista skoldagens eftermiddag till första skoldagens morgon. f) Två perioder om två veckor varje sommar med skyldighet för Victor Sandoval Hinojosa att senast den 30 mars varje jämnt år skriftligen meddela O. K. vilka veckor som avses, och vice versa. g) Vartannat höstlov från fredag eftermiddag vecka 43 till måndag morgon vecka 45 med början h) Hämtning och lämning ska i första hand ske vid förskolan/skolan. För det fall förskolan/skolan är stängd eller om E. av annan anledning är hemma ska överlämning ske genom att den föräldern som E. ska vara hos nästkommande period hämtar honom utanför den andre förälderns bostad.

5 5 O. K. har bestritt Victor Sandoval Hinojosas yrkande om ensam vårdnad och stadigvarande boende. Hon har beträffande vardagsumgänget medgett att E. ska ha rätt till umgänge med Victor Sandoval Hinojosa varje jämn vecka från torsdag eftermiddag till måndag morgon. Hon har vidare medgett Victor Sandoval Hinojosas yrkanden under punkterna b-e och g-h, men bestritt yrkandet under punkten f och medgett sommarumgänge under två perioder om tre veckor respektive en vecka. Hon har i första hand yrkat att hon tillerkänns ensam vårdnad om E. Hon har i andra hand yrkat att E. ska ha sitt stadigvarande boende hos henne. För det fall tingsrätten tillerkänner Victor Sandoval Hinojosa ensam vårdnad om E. eller om hans stadigvarande boende ska vara hos Victor Sandoval Hinojosa, har hon yrkat att E. ska ha rätt till umgänge med henne enligt följande. a) Varannan jämn vecka från onsdag eftermiddag till måndag morgon. b) Varannan jul från den 21 december kl till den 30 december kl med början c) Vartannat nyår från den 30 december kl till morgonen den 8 januari med början 2015/16. d) Vartannat år sammanfallande med skolornas sportlov från sista skoldagens eftermiddag till första skoldagens morgon med början e) Vartannat år sammanfallande med skolornas påsklov från sista skoldagens eftermiddag till första skoldagens morgon med början f) Två perioder om tre veckor respektive en vecka. Vardera parten ska äga rätt att välja veckor först vartannat år, med början för O. K Den som väljer veckor först ska meddela den andre vilka veckor som önskas senast den 30 mars varje år. g) Vartannat år sammanfallande med skolornas höstlov från sista skoldagens eftermiddag till första skoldagens morgon, med början Victor Sandoval Hinojosa har bestritt O. K. yrkanden om ensam vårdnad och stadigvarande boende. Han har beträffande vardagsumgänget medgett att E. ska

6 6 ha rätt till umgänge med O. K. varje jämn vecka från torsdag eftermiddag till måndag morgon. Han har vidare medgett O. K. yrkanden under punkterna b-e och g, men bestritt yrkandet under punkten f och medgett sommarumgänge under två perioder om två veckor per period. Parterna har uppgett att de inte motsätter sig gemensam vårdnad om tingsrätten skulle finna detta vara förenligt med barnets bästa. Parterna har slutligen yrkat att domslutet avseende vårdnad, boende och umgänge ska gälla utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft. GRUNDER Victor Sandoval Hinojosa har som grund för sin talan anfört att det är i enlighet med E. bästa att han har vårdnaden om honom. Parterna har allvarliga samarbetsproblem. Han kan bäst tillgodose E. behov av kontakt med båda föräldrarna. O. K. är en olämplig mamma och det föreligger en stor risk att hon tar med sig E. till Ryssland och inte tillåter kontakt mellan E. och honom. Det finns därtill en oro kring O. K. uppfostringsmetoder. O. K. smutskastar även Victor Sandoval Hinojosa inför E. O. K. omsorgsförmåga kan således ifrågasättas. Egor får tillsammans med honom bo kvar i sin invanda miljö och E. kommer att få en trygg uppväxt. E. har också uppgett att han vill bo hos sin pappa. Victor Sandoval Hinojosa är också E. primära anknytningsförälder. O. K. har som grund för sin talan anfört att det vore det bästa för E. om hon hade ensam vårdnad om honom. Parterna har djupgående samarbetsproblem. Victor Sandoval Hinojosa är olämplig som vårdnadshavare. Nu har Victor Sandoval Hinojosa negativa inställning till O. K. börjat påverka E., vilket gör att Victor Sandoval Hinojosas omsorgsförmåga bör sättas ifråga.

7 7 UTVECKLING AV TALAN Victor Sandoval sakframställning. Han kommer ursprungligen från Chile. Han och O. K. träffades på Internet. De gifte sig och bosatte sig hos honom i Sverige sommaren E. föddes Han har dottern C. tillsammans med E. P. D. O. K. visade tydligt att hon inte tyckte att C. skulle vara en del av familjen. Hans umgänge med C. minskade därför. För att underlätta umgänget med C. flyttade han närmare henne år Kontakten mellan honom och O. K. blev allt sämre och hon ansökte om skilsmässa. Han ville ge relationen en ny chans och de påbörjade samarsbetssamtal. O. K. valde att studera i Västerås under hösten Parterna avslutade relationen under den tiden. När O. K. studerade hade han huvudansvaret för E. Han var borta mycket från jobbet eftersom E. var sjuk. Det var skälet till att han inte fick ha kvar sin anställning. Den 15 december 2011 meddelade tingsrätten dom på äktenskapsskillnad mellan parterna. De fortsatte dock att bo tillsammans i hans lägenhet till maj O. K. flyttade då ut. De kom överens om att E. skulle folkbokföras hos henne och att han skulle behålla hyresrätten. Hon frågade i augusti 2012 om hon fick flytta tillbaka till hyresrätten. Det fick hon och de kom att bo tillsammans fram till april 2013, då hon tillerkändes kvarsittningsrätt till lägenheten. När de bodde tillsammans uppstod konflikter mellan parterna. O. K. skrek på honom inför E. och hon attackerade honom flera gånger. Polis tillkallades flera gånger. Polisanmälningar gjordes, men förundersökningarna har lagts ner. Efter beslutet om kvarsittanderätt pågick det medling mellan parterna, men de lyckades inte komma överens. E. bodde hos O. K. på heltid innan han lyckades få tag på en lägenhet. O. K. vägrade E. kontakt med honom per telefon. Hon gjorde sig oanträffbar. Det var en påfrestande situation för E. Tingsrätten meddelade den 5 juli 2013 ett interimistisk beslut av vilket det framgick att E. skulle bo tillsammans med O. K. och att E. skulle ha rätt till umgänge med honom. De rättade sig efter beslutet och det fungerade bra. O. K. har varit

8 8 dålig på att ge honom information om E. Hon anmälde E. till gymnastik utan att säga till honom. Egor kom hem med blåmärken och O. K. vägrade att prata med honom om det. När han hörde sig för om blåmärkena på E:s skolan anmälde O. K. honom för sexuella övergrepp mot E. O. K. är negativt inställd till honom och det påverkar E. E. har spontant sagt negativa saker om Chile och chilenare. O. K. negativa inställning till honom har också påverkat E. P. D (tidigare frun). och C (hans dotter). C. har knappt någon kontakt med honom längre. Han är orolig för att O. K. bosätter sig i Ryssland med E. O. K. har sin mamma i Ryssland och en bostad där. Han fick vetskap om att O. K. åkte utomlands med Egor och han behöll då E:s pass. Han har inget förtroende för O. K. Han har ett bättre känsloband med E. än vad O. K. har. Han har nyligen gift sig med Ek. M. och hon har träffat E. flera gånger. De har en bra relation. O. K sakframställning. Parterna gifte sig i Ryssland Hon är utbildad ingenjör i Ryssland. Hon beslutade att bosätta sig i Sverige och hon studerade svenska intensivt. E. föddes 2009 och han är enbart svensk medborgare. Båda parter blev arbetslösa i april Hon beslutade då att komplettera sin utbildning. De levde på studielånet. Victor Sandoval Hinojosa tog till viss del hand om E. eftersom han var arbetslös. Efter skilsmässan kom de fortsatt bo ihop eftersom hon inte kunde ordna ett eget boende. De kom att bo ihop till våren Situationen blev då ohållbar. Victor Sandoval Hinojosa var hotfull mot henne och uppträdde obalanserat. Victor Sandoval Hinojosa sparkade ut henne och E. från lägenheten. Hon fick bo i ett rum i E. P. D. (hans ex-fru) lägenhet i två månader. Sedan flyttade hon och hyrde ett rum hos en annan kompis ett tag. Victor Sandoval Hinojosa var inte intresserad av E. alls under den här tiden. Hon kunde inte lösa boendesituationen och bad därför att få flytta tillbaka till Victor Sandoval Hinojosas lägenhet. Han lämnade senare in en ansökan om kvarsittanderätt till tingsrätten, men hon tillerkändes kvarsittanderätten. Hon ville hela tiden att de skulle byta ut Victor Sandoval Hinojosas stora lägenhet till två mindre, men han vägrade. När det interimistiska beslutet om boendet och umgänget meddelades rättade de sig efter det. Hon har inte förhindrat umgänget med Victor

9 9 Sandoval Hinojosa på något sätt. Hon har haft huvudansvaret för E. under största delen av hans levnad. C. har inte haft någon bra relation med Victor Sandoval Hinojosa, men det är inte O. K. fel. Victor Sandoval Hinojosa har anmält henne för barnmisshandel. Han har förtalat henne rejält. Det finns filmer på youtube där han förmått E. att säga saker om henne. Parterna samarbetar inte alls. De har ingen kontakt med varandra. I början av 2014 när E. kom tillbaka från umgänge med Victor Sandoval Hinojosa uppvisade han ett annorlunda beteende och ett utåtagerande sätt av en sexuell natur. Hon kontakade sociala myndigheter som i sin tur upprättade en orosanmälan. Det var inte hon som anmälde Victor Sandoval Hinojosa för sexuella övergrepp. Hon har inga planer på att bosätta sig i Ryssland. Hon har bara sin mamma där. E. är svensk medborgare och hon har kämpat för att få en bra situation i Sverige. Hon driver nu en enskild firma. UTREDNING Utöver fria partsförhör har på Victor Sandoval Hinojosas begäran förhör hållits med R. Lorca Pinochet, O. Akimova, Ek. M. och Monica Hinojosa Sanchez. På O. K. begäran har förhör hållits med E. P. D. Skriftlig bevisning har åberopats. Victor Sandoval Hinojosa har även åberopat en videosekvens som spelats upp under huvudförhandlingen. SKÄL Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är barnets bästa måste hänsyn tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. En av omständigheterna som domstolen särskilt ska fästa avseende vid är barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella förhållandena.

10 10 Så långt det är möjligt ska såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter för barnet beaktas. Barn har som regel behov av samhörighet med båda sina föräldrar efter en separation. Föräldrarna måste respektera att barnet känner lojalitet och samhörighet med båda föräldrarna även om dessa är i konflikt med varandra. Barnet ska inte behöva välja sida och ta ansvar i föräldrarnas konflikt. Parterna har i första hand begärt ensam vårdnad om Egor. Tingsrätten inleder dock bedömningen med ett ställningstagande i frågan om det finns förutsättningar för gemensam vårdnad. Finns förutsättningar för gemensam vårdnad? Utredningen ger vid handen att parterna har djupa samarbetsproblem. Det exemplifieras av att parterna inte har någon kontakt med varandra och att de få gånger de försökt kommunicera det har uppstått konflikter. Därtill har det framkommit att parterna inte vidarebefordrar information om E. som kan vara viktigt för den andra föräldern att känna till. Det finns över huvud taget inga tecken på att parternas samarbete inom en nära framtid kommer att bli bättre. Enligt tingsrätten är parternas samarbetsproblem av sådan art och omfattning att det inte är förenligt med E. bästa att vårdnaden om honom är gemensam. Vem ska ha ensam vårdnad om E.? Enligt tingsrättens mening har E. en god och nära relation till båda sina föräldrar. Båda föräldrarna är utifrån detta perspektiv lämpliga vårdnadshavare. Avgörande för vårdnadsfrågan blir således vem av föräldrarna som vid en jämförelse bäst kan förväntas tillgodose E. behov av en nära och god kontakt med den andra föräldern.

11 11 Tingsrätten instämmer i den bedömning och slutsats som finns redovisad i vårdnadsutredningen (s. 10). Frågan om vårdnaden, vem av föräldrarna som ska ha ensam vårdnad om E. blir då avgörande. Ingen av föräldrarna anser att de kan ha gemensam vårdnad och båda föräldrarna har yrkat på ensam vårdnad. Vi har då utgått ifrån vem av föräldrarna som verkat mest tillmötesgående i samarbetet och vem av föräldrarna som bäst kommer att tillgodose E. behov av den andra föräldern. Modern säger att pappa är viktig för E. och att han, till största del, är en bra pappa till Egor. Fadern säger att han bäst kan tillgodose E:s behov av båda sina föräldrar, men han säger också att modern just nu är en olämplig vårdnadshavare. Han anser att modern har psykopatiska drag och att hon har en narcissistisk personlighet. Vi har tagit del av medlarens skrivelse där det framgår att fadern motsatte sig att byta den gemensamma bostaden till två mindre bostäder, vilket modern ställde sig positiv till. Vi har förstått från förskolan att föräldrarna var oense om vilket hemspråk som E skulle ha på förskolan. Fadern vill att det skulle vara spanska och modern ville att det skulle vara ryska. Modern gick till slut med på att det var spanska. Vi har i samtal med fadern hört hans krav på att lämna E. pass till modern. Vi har uppfattat fadern som mer fast i sin inställning och fylld av negativa känslor inför modern. Vi bedömer att det i nuläget är omöjligt för föräldrarna att ha ett samarbete kring E. Vi upplever att modern är något mer flexibel i sin inställning och mindre negativ till fadern, vilket gör att vi tror att modern bäst kan se till E:s behov av fadern. Vårt förslag är att modern ska ha ensam vårdnad om E. samt att E. ska bo hos modern och ha umgänge med fadern onsdag em till måndag fm varannan vecka. O. K. har således bättre förutsättningar att verka för ett samarbete mellan föräldrarna och till att E. får en välfungerande relation till båda föräldrarna. Det bör tilläggas att socialtjänsten genomförde en utredning enligt 11 kap. 1 socialtjänstlagen, som avslutades så sent som den 24 mars Socialtjänsten har bekräftat den bild som målats upp i vårdnadsutredningen men också påpekat att fadern

12 12 brister i förmåga att skydda E från faderns negativa känslor för modern. Utredarna har därför föreslagit Victor Sandoval Hinojosa samtalsstöd och hjälp med bearbetning och reflektion under en tid för att han senare ska kunna tillgodose sig hjälp och stöd för att kunna börja samarbeta och kommunicera om föräldraskapet. Av utredningen framgår att Victor Sandoval Hinojosa har tackat nej till samtalsstöd och uppgett att han framöver kan tänka sig att ta emot hjälp och stöd för att bearbeta hans känslor för hela situationen och modern men att han just vid utredningstillfället var upptagen inför förhandlingen i tingsrätten. Victor Sandoval Hinojosa har i utredning yttrat att PAS (parental alienation syndrom), narcissism och psykopati kan vara beskrivningar som kan förklara moderns beteende. Utifrån den verklighetsbeskrivning som Victor Sandoval Hinojosa redovisar om orsaken till parternas konflikt, en beskrivning som tingsrätten inte delar, och hans uppfattning om O. K. framgår det att Victor Sandoval Hinojosa inte är den av föräldrarna som bäst kan tillgodose att E. får en fungerande relation med båda sina föräldrar. Det är slutligen oroande att Victor Sandoval Hinojosa under huvudförhandlingen uppgett att han, för det fall han får ensam vårdnad om E., inledningsvis skulle begränsa E. umgänge med O. K. utifrån vad som är lämpligt med hänsyn tagen till O. K. psykiska tillstånd. Det finns således en beaktansvärd risk för att Victor Sandoval Hinojosa skulle skärma av O. K. från insyn i E:s liv. Victor Sandoval Hinojosa har uppgett att det finns en risk för att O. K., om hon får ensam vårdnad om E, kommer att flytta till Ryssland med E. O. K. har för egen del uppgett att hon inte har några planer på att flytta tillbaka till Ryssland, utan att hon har skapat en bra situation i Sverige och vill bo här. Tingsrätten finner ingen anledning att betvivla hennes uppgifter. O. K. har etablerat sig i landet på så sätt att hon har ett eget företag och bostad. E. är

13 13 dessutom endast svensk medborgare. Tingsrätten anser inte att det finns en risk för att O. K. flyttar till Ryssland om hon får ensam vårdnad om E. O. K. är den förälder som bäst kan förväntas tillgodose E. behov av en nära och god kontakt med den andra föräldern. Hon ska därför tillerkännas ensam vårdnad om E. Umgänge När det gäller frågan om umgänge har O. K. medgett ett vardagsumgänge från torsdag till måndag varje jämn vecka. Tingsrätten anser att umgänget som för närvarande är förenligt med E. bästa är det som rekommenderats i vårdnads- och umgängesutredningen, det vill säga umgänge från onsdag till måndag. O. K. har i övrigt medgett Victor Sandoval Hinojosa yrkande om umgänge under storhelger. Det yrkade umgänget är förenligt med E. bästa. Beträffande sommarumgänget har O. K. yrkat ett sommarumgänge under två perioder om tre respektive en vecka. Victor Sandoval Hinojosa har yrkat sommarumgänge under två perioder om två respektive två veckor. Tingsrätten finner att eftersom båda parterna har familj i andra länder det är lämpligt med ett sommarumgänge om tre respektive en vecka; allt för att parterna under sitt umgänge ska ha tillräckligt med tid att hälsa på sina respektive familjer. Ersättning enligt rättshjälpslagen Eva Hammarlund Sheppard har begärt ersättning för 57 timmars arbete, tre timmars tidsspillan och utlägg. Begärd ersättning bedöms vara skälig. Ingrid Åsbjörnsson har begärt ersättning för 72 timmars arbete, två timmars tidsspillan och utlägg. Tingsrätten ifrågasätter inte att Ingrid Åsbjörnsson har lagt ned den tid som redovisas i hennes arbetsredogörelse. Angiven tidsåtgång är dock inte skälig utifrån

14 14 vad som förevarit i målet. Med hänsyn till uppdragets art och omfattning bedöms skälig ersättning motsvara 60 timmars arbete. Den begärda ersättningen för tidsspillan och utlägg ska utgå. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 401) Överklagandet adresseras till Svea hovrätt men ska ha kommit in till tingsrätten senast den 13 maj Prövningstillstånd krävs. Kai Koskela

15 Bilaga 1 ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE I TVISTEMÅL DV Producerat av Domstolsverket Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt 6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis. Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen. Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

DOM 2013-10-04 Meddelad i Huddinge

DOM 2013-10-04 Meddelad i Huddinge 1 Meddelad i Huddinge Mål nr PARTER Kärande Nummerupplysningen OÜ, 11550212 Tatari 30 EE-10116 Tallin Ombud: Biträdande jurist Stefan Köhler c/o Advokataktiebolaget Independent Lawyers Skeppsbron 2 111

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna Mål nr T 7805-11 Ombud: Jur.kand. Laine Nõu Strömgren och Jur.kand. Anna

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Claes Harrysson, 510112-3254 Valutavägen 1 129 34 Hägersten Ombud: Advokaten Magnus Ullman och jur.kand. Henrik Ljungholm Lindskog Malmström Advokatbyrå KB

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0506 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 5358-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Doni Livaja, 770706-4114 Rörstrandsgatan 28 B

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Sökande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom processråden Gunnar Wikström och Ida Nyström Motpart Onlinecon Group AB, 556713-9158 Box 701 601 16 Norrköping

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 10692-11 2012-09-14 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Föredragning i Vänersborg Aktbilaga 70 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖREDRAGANDE

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020104 DOM 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 1912-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2013-01-28 i mål T 9515-11, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405

Läs mer

DOM 2010-11-30 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-11-30 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE Retriever Sverige AB, 556586-1571 Grev Turegatan 27, 4 tr 114 38 Stockholm Ombud: Advokat Olof Alffram Wistrand Advokatbyrå, Stockholm Box 7543 103 93 Stockholm

Läs mer

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Nya vårdnadsregler Från och med den 1 juli 2006 gäller nya regler rörande vårdnad, boende och umgänge. Meddelandebladet behandlar

Läs mer

att skiljas när man har barn

att skiljas när man har barn att skiljas när man har barn Att skiljas när man har barn Samarbetssamtal, avtal och familjerådgivning I 5 kap. 3 socialtjänstlagen står att kommunen skall sörja för att föräldrar kan erbjudas samtal

Läs mer

DOM 2015-07-29 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-07-29 Meddelad i Stockholm 1 DOM 2015-07-29 Meddelad i Stockholm Mål nr T 9162-15 PARTER Kärande Konkurrensverket 103 85 Stockholm Svarande 1. Cederroth Intressenter AB, 556745-7386 Box 715 194 27 Upplands Väsby Ombud: Advokat Eric

Läs mer

2013-01-30 meddelad i Stockholm

2013-01-30 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare tf. chefsåklagare Håkan Roswall Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm 1. Målsägande Pernilla Gunskog Björngårdsvägen

Läs mer

DOM 2012-03-27 Göteborg

DOM 2012-03-27 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 24 2012-03-27 Göteborg Mål nr B 1192-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 januari 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-08-30 Stockholm

DOM 2012-08-30 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2012-08-30 Stockholm Mål nr B 2476-12 Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 februari 2012 i mål nr B 12-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Ställföreträdare: institutionschefen Miguel Benito, adress som ovan

Ställföreträdare: institutionschefen Miguel Benito, adress som ovan STOCKHOLMS TINGSRÄ TT 2006-12-14 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Immigrant-institutet, 802005-6837 Kvarngatan 16,50244 Borås Ställföreträdare: institutionschefen Miguel Benito, adress som ovan

Läs mer