FUNKTIONÄRSGUIDE SOMMAR 2013 CYKLA ELLER SPRING I FÄDERS SPÅR. 16 augusti 24 augusti

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FUNKTIONÄRSGUIDE SOMMAR 2013 CYKLA ELLER SPRING I FÄDERS SPÅR. 16 augusti 24 augusti"

Transkript

1 FUNKTIONÄRSGUIDE SOMMAR 2013 CYKLA ELLER SPRING I FÄDERS SPÅR 16 augusti 24 augusti

2 Välkommen som funktionär till Sommarveckan 2013! CykelVasan och Vasastafetten bildar Vasaloppets Sommarvecka. Vi förväntar oss runt cyklister och löpare i sommar. Det är återigen ett rekord för Vasaloppet. Ni hörde säkert hur fort det gick i höstas när fler än deltagare anmälde sig på mindre än en halvtimme till CykelVasan 90. Dessa Vasaloppsentusiaster har nu i snart ett år planerat för sitt besök i Dalarna och sett fram emot våra sommararrangemang. För Vinterveckan 2013 får vår enastående funktionärsorganisation återigen toppbetyg. Vi är övertygade att det är just vårt sätt att organisera loppen och hur vi bemöter och tar hand om alla våra besökare som gör Vasaloppet så populärt. Vi kanske ibland inte tänker på hur unikt detta är. Under 90 år har vi utvecklat Vasaloppet och vi är duktiga - det påminns vi om av entusiastiska deltagare som jämför oss med andra lopp. Det skall vi med stolthet glädjas åt och samtidigt inte förringa de uppoffringar vi faktiskt gör för att ställa upp. Ideellt arbete skall aldrig tas för givet och det är många som är tacksamma för våra funktionärsinsatser. Våra Vasaloppsarrangemang ger föreningar och idrotten i regionen unika förutsättningar. Många klubbar i landet avundas oss att vi har ett arrangemang som kan hjälpa oss finansiera våra verksamheter för barn, ungdom och elit. Vi som jobbar hela året med Vasaloppet gör allt vi kan för att göra arbetet och upplevelsen som funktionär så angenäm och så minnesvärd som möjligt. Din insats som funktionär är ovärderlig och utan allas våra gemensamma ansträngningar vore genomförandet Vasaloppet det inte möjligt. Vi söker ständigt förbättringar och har du förslag eller åsikter är du alltid välkommen att höra av dig, antingen direkt till någon av oss eller genom din förening. Tack för att du ställer upp! Innehållsförteckning Välkommen som funktionär...2 Innehållsförteckning...3 Gemensamma värderingar... 4 Några goda råd...5 Sjukvårdsinformation...7 Vasaloppet och miljön... 9 SOMMARVECKAN INFORMATION Öppettider...10 Allmän information om sommarveckan A Ö Informationskarta startplats Sälen...16 Karta startplats Sälen...18 Karta startplats Oxberg...19 Informationskarta Mora...20 Årets sommaraffisch...22 LOPPEN UngdomsCykelVasan 30 km...23 CykelVasan 30 km...23 CykelVasan 45 km...23 CykelVasan 90 km...25 VasaStafetten...27 Trafik- och reseinformation Trafikinformation Bussresor...33 TJÄNSTER Sms-tjänsten...35 Vasaloppets app...36 Samarbetspartners...37 Sponsorstruktur...39 Ulf Hållmarker Ordf. Vasaloppsföreningen Anders Selling VD Vasaloppet 2 3

3 Gemensamma värderingar Det här är en vägledning för dig som ska vara funktionär under Vasaloppets sommarvecka. Alla funktionärer är ambassadörer för Vasaloppet. Det betyder att var och en av oss bör sträva efter att vara vänlig, representativ och serviceinriktad. I många kulturer väcker oljud och bråkigt uppträdande anstöt. Respektera deltagarna så att de kan koncentrera sig på loppet. Var vaksam på daglig och ny information från din arbetsledare. Ha som vana att innan nästa dags arbetspass logga in i funktionärsverktyget (www.funktionar.vasaloppet.se) för att se senaste nytt! Vi har sammanfattat den anda som vi skulle vilja genomsyrade vårt gemensamma arbete: Vi är här för deltagarna och besökarna Vi är här för att allt ska gå smidigt, enkelt och upplevas lättillgängligt. Vi vill att alla ska känna sig välkomna och omhändertagna. Vi är öppna och tillgängliga för alla slags frågor. Vi vill hjälpa till med att skapa en folkfest och minnesvärda dagar i Vasaloppskommunerna. Vi visar oss Vårt signum ska vara tillmötesgående, hjälpsamma och välkomnande. Vi ska visa glädje, positivitet och stolthet. Handlingskraft och initiativförmåga ska prägla vårt agerande och våra handlingar. Vi tar reda på, söker och sprider information. Vi ska ge mer än man förväntar sig! Vi är noga Vi ska på ett proffsigt sätt förverkliga och genomföra det uppdrag och de arbetsuppgifter vi fått. Vi uppträder representativt för Vasaloppet. Rent snyggt helt fräscht ska prägla oss på startplatserna, på kontrollerna, i målet och även ute i spåret. Vi respekterar tider, beslut och överenskommelser. Vi har kul Vårt uppdrag som funktionär ska kännas kul, positivt och mänskligt. Alla kollegor ska känna sig som en i gänget. Vi hjälps åt. Vi stöttar varandra. Vi löser eventuella problem tillsammans. Vi delar glädje. Vi är viktigare än jag. Några goda råd Sträva efter att uppnå bra relationer med deltagare, besökare och kollegor. Visa respekt och gärna uppskattning för alla i din omgivning. Försök undvika att säga att någon har fel diskutera hellre med utgångspunkt från att man kan ha olika syn på saken. Om det visar sig att du haft fel i något sammanhang, så stå för det och ta lärdom. Hur du påvisar ett bra medarbetarskap Visa ödmjukhet och intresse för alla i din grupp. Försök entusiasmera till jobb istället för att ge order. Ge beröm vid varje framsteg och förbättring. Överdramatisera inte någons misstag. Hur man svarar på ett klagomål En positiv grundinställning gör att ett problem kan vändas till något bra. Ställ frågan: Hur kan jag hjälpa dig? Lyssna. Och lyssna igen innan du svarar, så att du verkligen uppfattat problemet. Ställ frågor för att bringa klarhet i vad problemet handlar om, samt respektera personens klagomål. Visa intresse och svara med att ge enkla och tydliga lösningar. Fortsätt att vara positiv och ta inte klagomålet personligt. Kontakta din arbetsledare om du inte kan lösa problemet själv eller är osäker. Innan du går till ditt arbetspass Läs Funktionärsguiden och andra instruktioner du fått. Bär de kläder som du är anvisad att ha och ta med körkortet (om du kör något fordon). Var förberedd på olika väderförhållanden, genom att ha med dig kläder så att du klarar dig hela dagen. Planera restiden till ditt arbetspass så att du är i tid till passets början. Tänk på miljön, samåk eller om möjligt åk kollektivt Om vi gör allt för att minska trafiken blir det bättre för alla. Även för miljön! Ha som vana att logga in i funktionärsverktyget (www.funktionar.vasaloppet.se) och se om något nytt dykt upp som du som funktionär behöver veta eller ha nytta av. 4 5

4 Sjukvårdsinformation Vid akuta händelser under pågående tävling ring Vasaloppets radiocentral: detta nummer ringer du i första hand. Annars 112. Tävlingsläkarens tel: Via radiocentralen når man den sjukvårdspersonal som finns vid start, alla kontroller och i målet. På dessa ställen finns blodsockerapparater. Tävlingsläkare finns utmed banan. CykelVasan: Åkare som bryter loppet måste besöka sjukvården för avregistrering. VasaStafetten: Löpare som bryter loppet meddelar/lämnar chipset till kontrollchefen. Mora: Efter målgång finns sjuksköterska och läkare i målområdet i Mora. Det här bör alla kunna och speciellt du som är funktionär: Om en deltagare eller åskådare faller ihop och ingen sjukvårdspersonal finns i närheten gör du så här: 1. Försök få kontakt med personen. Svarar/reagerar personen på tilltal och/ eller skakning? Får du kontakt med personen ringer du radiocentralen och meddelar vad som hänt! 2. Får du inte kontakt med personen kontrollerar du om han/hon andas. Andas personen lägger du honom eller henne i framstupa sidoläge och kallar på hjälp via Radiocentralen eller 112. Se till att personen hålls varm. 3. Andas personen inte påbörjar du omgående HLR (HjärtLungRäddning). Om du inte själv är utbildad i HLR tar du hjälp av någon i din närhet. Se till att någon ringer Radiocentralen eller 112. Avbryt inte HLR för att ringa om ni är flera på platsen. 6 7

5 Kontrollera om han/hon har ID-uppgifterna ifyllda på insidan av nummerlappen (gäller endast deltagare i CykelVasan.) Där kan finnas information om åkaren har någon sjukdom eller äter vissa mediciner. Avbryt inte HLR för att göra detta. Räddnings- och sjukvårdstjänstens funktionärer äger rätt att ta deltagare av banan, om skäl föreligger. Vasaloppet och miljön Att vi alla måste ta ett ansvar för vår miljö är en självklarhet idag. För en organisation som Vasaloppet är det extra påtagligt när klimatpåverkan har en så direkt inverkan på våra vinterarrangemang. Sedan några år tillbaka jobbar vi mycket konkret med miljöfrågan och har antagit en miljöpolicy som du kan se delar av här. Som en av världens största idrottsarrangörer ska Vasaloppet vara en ledande och god förebild inom miljöområdet. Vi vill att hela organisationen är engagerad i miljöarbetet och att varje medarbetare och funktionär väger in miljöhänsyn i de beslut som tas. Successivt ska Vasaloppets miljöpåverkan minskas i relation till antalet deltagare genom medvetna val. Under senare år har vi bland annat minskat avfallet genom källsortering vid vårt stora förråd i Hemus och genom successiv övergång till digitala medier istället för tryckta publikationer. Vi har också bytt till miljövänlig el (vind, vatten, sol och bioenergi) vid alla våra fasta och tillfälliga abonnemang. Vi uppmanar även våra leverantörer att vara med och bidra till ett mera miljömedvetet arrangemang. Miljömärkt Event Vasaloppet har varit miljöcertifierad av Håll Sverige Rent varje år sedan De kriterier som Håll Sverige Rent satt upp för miljömärkningen Miljömärkt Event kan liknas vid ett förenklat miljöledningssystem där fokus ligger på handling. Vi kan alla bidra i olika former. Som funktionär vill vi i första hand uppmana dig att samåka, åka kollektivt, promenera eller cykla i största mån och att ta hand om allt skräp på ett sätt som gör att det kan återvinnas mest möjligt. En väldigt konkret och synlig miljöaktivitet är de skräpzoner som vi jobbat med under ett par år. Inför CykelVasan 2013 kommer dessa att finnas och vi hoppas att de kommer att användas lika flitigt som tidigare. Låt oss tillsammans visa att Vasaloppet agerar för miljöns bästa! 8 9

6 Öppettider Vasaloppets Hus Mora Mötesplats mora/vid startplats Oxberg vasaloppets Vasaloppsstarten Sälen Reception/Information Vasaloppsmålet Tävlingsexp. sommarmässa Tävlingsexp. Funktionärsexp. Tävlingsexp. Nummerlapps- Lindvallen/Sälen Nummerlapps Nummerlappsutlämning utlämning Tävlingsexp./Information utlämning/info Vasaloppsmuseet Bussbiljetter Nummerlappsutlämning Bussbiljetter Bussbiljetter Torsdag 15/ Fredag 16/ sista start Lördag 17/ sista start Söndag 18/ Fredag 23/ Lördag 24/ ** SÖNdag 25/ mötesplats mora mötesplats mora sälen/experium mötesplats mora Diplom och ramar Prisceremonier Diplom och ramar shimano café och restaurang Borttappat/Upphittat/Lånat Torsdag 15/ Fredag 16/ UngdomsCykelVasan Lördag 17/ CykelVasan Söndag 18/ * Fredag 23/8 Lördag 24/ VasaStafetten * Från den 18/8 flyttas Borttappat/Upphittat/Lånat till receptionen i Vasaloppets Hus. ** Borttappat/Upphittat/Lånat finns i receptinen på Vasaloppets Hus 10 11

7 Allmän information om sommarveckan A Ö App för smartphones Det är bra om du som funktionär kan beskriva hur Vasaloppets app fungerar. Utförligare information om det hittar du på sidan 36 i Funktionärsguiden och på Vasaloppets hemsida. Barnens Cykelvasa I Sälen, Lindvallen arrangeras Barnens CykelVasa fredagen den 16 augusti kl I Mora arrangeras Barnens CykelVasa lördagen den 17 augusti kl Borttappade, upphittade och lånade saker Borttappade och upphittade saker lämnas/hämtas vid Hittat/lånat vid mötesplats Mora under CykelVasahelgen och i receptionen på Vasaloppets Hus under VasaStafetten. Vasaloppet ansvarar inte för förlust av deltagarnas tillhörigheter. Bryta loppet CykelVasan: Åkare som bryter loppen måste besöka sjukvården vid start, mål eller vid våra kontroller för avregistrering. VasaStafetten: Löpare som bryter loppet meddelar/lämnar chipset till kontrollchefen eller sjukvården. Räddnings- och sjukvårdstjänstens funktionärer äger rätt att ta deltagare av banan, om skäl föreligger. Bussbiljetter Vasaloppet rekommenderar alla att ta buss (cykeln på långtradare) till starten när det är möjligt. Detta för att undvika köer. Alla busslinjer finns på Vasaloppets hemsida. Enklast köper man biljetter på vasaloppet.se. Bussbiljetter säljs även vid tävlingsexpeditionerna i Sälen och Mora, och vid inpasseringsgaten till bussarna. Cykelinlämning Efter målgång skall deltagarna fortsätta efter markerad väg till Prästholmen där de kan lämna sin cykel i cykelinlämningen. De får ett kvitto som bevis och Vasaloppet ansvarar för cyklarna fram till kl under fredagen och kl under lördagen. Cykelservice Mindre cykelservice finns på alla officiella kontroller i alla lopp. Även vid start i Sälen och Oxberg. Cykeltvätt Kostnadsfri självbetjäning, finns på Prästholmen. Diplom/åkprofil med mellantider Efter målgång kan alla som genomfört CykelVasan hämta sitt diplom och köpa sin åkprofil vid mötesplats Mora eller i Lindvallen, Sälen. För öppettider, se sidan 10. Försäkring Arrangören tecknar olycksfallsförsäkring för deltagare i samtliga motionslopp. Som funktionär är du också försäkrad. Kranskulla/Kransmas Kranskulla/kransmas finns i UngdomsCykelVasan, CykelVasan 90 km tävling och i VasaStafetten års kranskulla är Isabelle Jansson och kransmas är André Gatu. Medaljer I CykelVasan får alla som fullföljer loppen medalj vid målgång. I Vasa- Stafetten får de lag som fullföljer medalj till varje lagmedlem. Omklädning Dusch och omklädning sker på Prästholmens IP i Tennishallen. Resultat Resultat- och deltagarlistor från loppen läggs ut på vasaloppet.se, även liveresultat

8 Servicekontroller Servicekontrollerna finns efter hela bansträckningen. Mer information är beskrivet under respektive lopp. Sjukvård I loppen finns sjukvård vid start, samtliga officiella servicekontroller och i målet. Larmnumret till Vasaloppets radiocentral: SMS-tjänst Det är bra om du som funktionär kan beskriva hur Vasaloppets sms-tjänst fungerar. Utförligare information om sms-tjänsten hittar du på sid 35 i guiden eller på Vasaloppets hemsida. Spärrtider i CykelVasan 90 km För att deltagare skall få fortsätta loppet ska de ha anlänt till kontrollen i Evertsberg före kl och i Hökberg före kl

9 Informationskarta startplats Sälen 16 17

10 Karta startplats Sälen Karta startplats Oxberg 18 19

11 Informationskarta Mora 20 21

12 Årets sommaraffisch är tryckt med blåbär Det sägs att 14 % av Sveriges yta är täckt av blåbärsris och att alla blåbär samlade i en hink skulle väga 250 miljoner kg. Några av alla dessa kilon blir till drivmedel för våra cyklister och löpare under sommarveckan. Därför andas också sommarens affisch blåbär. Vasaloppets sommaraffisch är tryckt med blåbär och blåbärssoppa och finns i limiterad upplaga på 500 stycken. CykelVasan 2013, augusti UngdomsCykelVasan 30 km, 16 augusti Startplats Oxberg kl Klasser Herrar/Damer 02/01, 00/99, 98/97 Skogsbilväg/vasaloppsspår Grus Asfalt ca 23 km ca 4 km ca 5 km CykelVasan 30 km, 16 augusti Startplats Oxberg från kl Startar gruppvis var 5:e minut med 200 i varje grupp Skogsbilväg/vasaloppsspår ca 23 km Grus ca 4 km Asfalt ca 5 km CykelVasan 45 km, 16 augusti Startplats Oxberg från kl Startar gruppvis var 5:e minut med 200 i varje grupp Skogsbilväg/vasaloppsspår ca 32 km Grus ca 5 km Asfalt ca 8 km Bansträckning information Banmärkning och pilar längs hela banan (vit botten med röda pilar). Trafikvakter finns längs med banan. LÄNGS MED BANAN FINNS servicekontroller/sjukvård/cykelservice Det finns tre kontroller på 45 km och tre på 30 km med sjukvårdstjänst, vätska och hjälp med mindre reparationer. Sjukvård finns även vid starten och efter målgång. 23

13 Oxberg Start Vatten för påfyllning i egna flaskor. Oxberg 28 km Endast 45 km. Hökberg 19 km Eldris 9 km I kontrollen finns en passeringskorridor för de som inte vill stanna och äta eller dricka. Målet i Mora Vatten. OBS! UngdomsCykelVasan och CykelVasan 30 km passerar kontrollen i Oxberg. Det kommer att serveras vatten och Enervit sportdryck för 30 km deltagare på Oxbergskontrollen. Målet stänger kl Omklädning Dusch och omklädning sker på Prästholmens idrottsplats. Skyltad väg efter målgång. Där finns deltagarnas packning förutsatt att de har skickat den med våra transporter. På Prästholmen finns bevakad cykelparkering. Där finns det också en cykeltvätt, kostnadsfri självbetjäning. Priser och resultat Medalj delas ut till alla som fullföljer CykelVasan oavsett distans. UngdomsCykelVasan: Priser till de tre första i varje klass. Prisceremoni vid mötesplats Mora kl 13.00, fredag 16 augusti. Resultat redovisas på vasaloppet.se CykelVasan 90 km, 17 augusti Vasaloppsstarten, Berga by från kl Tävlingsklass H+D startar först i gemensam start. Motionsklassen Skogsbilväg/Vasaloppsspår Grus Asfalt Startar gruppvis var 5:e minut med 300 i varje grupp från kl ca 46 km ca 37 km ca 12 km Bansträckning/information Banmärkning och pilar längs hela banan (vit botten med röda pilar). Trafikvakter finns längs med banan. Längs med banan finns servicekontroller/sjukvård/cykelservice Det finns sju servicekontroller på 90 km, med sjukvårdstjänst, vätska och hjälp med mindre reparationer. Sjukvård finns även vid starten och efter målgång. Kontroller Start Sälen 95 km Vatten för påfyllning i egna flaskor. Smågan 79 km Mångsbodarna 66 km Risberg 55 km Evertsberg 42 km Oxberg 28 km Hökberg 19 km Eldris 9 km Passeringskorridorer finns vid alla kontroller, för de som inte vill stanna och dricka, utom Hökberg och Oxberg. Målet i Mora Vatten. Målet stänger kl

14 Omklädning Dusch och omklädning sker på Prästholmens idrottsplats. Skyltad väg efter målgång. Där finns deltagarnas packning förutsatt att de har skickat den med våra transporter. På Prästholmen finns bevakad cykelparkering. Där finns det också en cykeltvätt, kostnadsfri självbetjäning. Efter målgång erbjuds ett mål mat för alla som fullföljer CykelVasan 90 km. Priser och resultat Medalj delas ut till alla som fullföljer CykelVasan oavsett distans. Bergspris till första dam och herre i Evertsberg. Träningsstipendier till de 3 första damerna och de 10 första herrarna. Prisceremoni vid mötesplats Mora kl 14.00, lördag 17 augusti. Resultat redovisas på vasaloppet.se efter loppet. Ungefärliga passertider CykelVasan Om täten håller en medelhastighet av 35 km/timme och de långsammaste cyklar i 10 km/timme blir de ungefärliga passertiderna: Täten/ Sista åkaren Start Sälen Smågan Mångsbodarna Risberg Evertsberg (repet dras 16.45) Oxberg Hökberg (repet dras 18.45) Eldris Mål SPÄRRTIDER För att deltagarna ska få fortsätta loppet ska de ha anlänt till kontrollen i Evertberg före kl och i Hökberg före kl VasaStafetten, 24 augusti Sälen Mora, 90 km På tävlingsmorgonen hämtar deltagarna sina nummerlappar och lagets chips (som fungerar som växlingspinne) vid Vasaloppsstarten i Sälen, mellan kl Startgrupp Klass Startnummer Starttid Gemensam Damer Herrar Mixed Bansträckning/transport/trafikregler 1. Vasaloppsstarten Sälen Smågan 9,2 km. Med buss från Mora, Strandens skola Vasaloppsstarten Sälen kl Smågan Mångsbodarna 14,4 km. Med buss från Vasaloppsstarten Sälen Smågan (sträcka 2) kl Denna buss tar även löparen på sträcka 1 tillbaka till Sälen eller vidare via Mångsbodarna och Evertsberg till Mora. Möjlighet till påstigning i Mångsbodarna mot Mora. Sträckorna 3 10 sköter transporterna själva. 3. Mångsbodarna Risberg 11 km 4. Risberg Evertsberg 12,4 km 5. Evertsberg Oxberg 15,1 km 6. Oxberg Gopshus 4,6 km 7. Gopshus Hökberg 4,7 km Parkeringsförbud råder på grusvägen upp till Hökberg och Vasaloppsvägen! 8. Hökberg Läde 4,7 km 9. Läde Eldris 5,5 km Parkeringsförbud råder på vägen till Eldris och Vasaloppsvägen! 10. Eldris Mål i Mora 9,3 km 26 27

15 Banmärkning Orangefärgade snitslar, kompletterat röda pilar på vit botten (Vasaloppsvägen/asfalt är ej snitslad). Trafik till växlingskontroll i Eldris: Passersedel krävs, alla lag har fått en passersedel. Parkeringsavgifter ingår i anmälningsavgiften. Växling och tidtagning Av säkerhets- och tidsskäl sker gemensam omstart ca kl i Evertsberg för de lag som då inte växlat. Av samma skäl kan gemensam omstart ske även vid övriga växelstationer. Detta avgörs av respektive växelstationschef. Det finns vätskekontroller vid starten, varje växlingskontroll, vid målgång och ca var 3 5:e km längs banan. Passertider VasaStafetten Kontroll Första löpare Sista löpare Starten Sälen Smågan Mångsbodarna Risberg Evertsberg Oxberg Gopshus Hökberg Läde Eldris Målet Dusch och omklädning Deltagarna har möjligheten till dusch och omklädning på Prästholmens IP (Tennishallen) i Mora. Skyltad gångväg från målet (900 m). Deltagare som åker bil följer skyltningen till Prästholmen i Mora. Målet stänger kl Priser och resultat Medaljer till samtliga deltagare (hämtas direkt vid målgång). Hederspriser till de tre första lagen i varje klass. Prisceremoni mötesplats Mora kl Träningsstipendier till det segrande laget i varje klass. Sträckpris för sträcka 6 Evertsberg Oxberg till snabbaste dam- och herrlöpare (oavsett klass). Resultat redovisas live på vasaloppet.se 28 29

16 Trafikinformation Vasaloppets sommarvecka 2013 Över startande i CykelVasan och upp emot 600 tio-mannalag deltar i våra lopp. Vi ber därför alla att vara uppmärksamma på de tillfälliga lokala trafikföreskrifter som tillkännages genom skyltning. Framkomligheten med bil kommer att vara begränsad på vissa platser under tävlingsdagarna. Observera att Spjutmodammen är helt avstängd för all trafik inkl. gående under hela sommaren och hösten. ENKELRIKTADE AVSTÄNGDA VÄGAR fredag 16 augusti Under fredagen är all motorfordonstrafik förbjuden på sträckan från affären i Evertsberg till affären i Oxberg i bägge riktningar från kl All trafik hänvisas via Väsa Lv 1027/Älvdalen Rv 70. Trafik från Mora till startplatsen i Oxberg hänvisas till Rv 70. ENKELRIKTADE VÄGAR lördag 17 augusti Vasaloppsvägen mot Mora är enkelriktad enligt följande: Länsväg 1024 Fiskarheden Evertsberg kl Länsväg 1025Evertsberg Oxberg kl Trafik mot Sälen måste ha passerat affären i Evertsberg före kl Under fyra avsnitt på sträckan har vägen delats upp i en avkonad korridor för cyklister längst till vänster i färdriktningen. På dessa avsnitt råder nedsatt hastighet samt förbud att stanna och parkera. Trafikinformation centrala Mora torsdag 15 lördag 17 augusti Vasagatan i Mora från klockstapeln fram till Vasaloppsmålet är avstängd för trafik från onsdag 14 aug kl måndag 19 aug kl Vasagatan, motorfordonstrafik förbjuden mellan Millåkersgatan och Vasaloppsmålet från torsdag 15 aug kl lördag 17 aug kl Kaplansgatan Rondellen Badstubacksgatan är avstängd för trafik från fredag 16 aug kl lördag 17 aug kl

17 Trafikinformation centrala Mora lördag 24 augusti Delen av Vasagatan från klockstapeln fram till vasaloppsmålet är avstängd för all fordonstrafik mellan kl Flaggvakter kommer att stoppa fordonstrafik i rondellen vid Fredsgatan Badstugatan. Trafikinformation Sälen Riksväg 66 vid starten i Sälen är stängd för genomfartstrafik kl den 17 augusti. Lördag 24 augusti Hastighetsnedsättningar råder i anslutning till alla växlingskontroller under VasaStafetten lördagen den 24 augusti. Övrig trafikinformation Förbud mot genomfart mellan väg 1025 och väg 1027/infart startområdet Terminalen i Oxberg kl Gäller fredag 16 aug. Tänk på att många mindre vägar och bygator är påverkade av CykelVasan framför allt i Oxbergs by. Enskilda vägen i Gopshus samt enskilda vägen i Hökberg är enkelriktade i samma riktning som cykelvasan. Under fredag 16 aug kl och lördag 17 aug kl Bussresor Bussar CykelVasan Busstider till startplatsen Oxberg (30/45 km): Fredag 16/8 Morgon Avgång från Sälen/Lindvallen Oxberg 30 km kl km kl 9.00 Avgång från Mora, Strandens skola Oxberg 30 km kl km kl Bussarna avgår allt eftersom de fylls. Eftermiddag/kväll Avgång från Mora,Strandens skola Lindvallen Kl 15.00, och Avgång från Mora, Strandens skola Oxberg Kl Bussarna avgår allt eftersom de fylls. Minst en avgång per timme. Busstider till Vasaloppsstarten i Berga by (90 km): Lördag 17/8 Morgon Mora Strandens Skola Vasaloppsstarten Sälen kl Bussarna avgår allt eftersom de fylls. Eftermiddag/kväll Mora, Strandens skola Vasaloppsstarten Sälen (och Lindvallen) kl Bussarna avgår allt eftersom de fylls. (Mellan är alla fordon i trafik, mellan Mora och Sälen kan uppstå fordonsbrist och köer under denna tid.) 32 33

18 Transport avser både transport av cykeln (lastbil) och cyklisten (buss). Bubbelplast i begränsad mängd finns att tillgå för emballering av cyklar vid transport. Bussbiljetter säljs på tävlingsexpeditionerna i Sälen och Mora, i Vasaloppets Hus och vid inpassagen vid bussarna. Även på vasaloppet.se Pris Förköp På plats Mora, Strandens skola Startplats Oxberg 120 kr 150 kr Lindvallen Startplats Oxberg 220 kr 250 kr Mora Strandens skola Lindvallen 220 kr 250 kr Mora Vasaloppsstarten Sälen 220 kr 250 kr Bussar VasaStafetten Avgift ingår i anmälningsavgiften Busstider Sträcka 1 till startplatsen Sälen. Bokning krävs Avgång från Mora, Strandens Skola Vasaloppsstarten i Berga by, kl Busstider Sträcka 2 till startplatsen Smågan: Avgång från Vasaloppstarten- Sälen Smågan, kl (Avgång endast från Vasaloppsstarten Sälen.) Löparen på Sträcka 2 MÅSTE åka med bussen! Bokning behövs ej Buss från Smågan och Mångsbodarna: Denna buss tar löparen på sträcka 1 tillbaka till Sälen eller vidare via Mångsbodarna och Evertsberg till Mora. Möjlighet till påstigning i Mångsbodarna mot Mora. Vasaloppets SMS-bevakning Så här används våra SMS tjänster Skicka ett SMS med koden för aktuellt lopp och startnummer på den deltagare du vill följa, till nummer så får du löpande tidrapporter under loppets gång. CykelVasan 90 = CV90 mellanslag startnummer, kostnad 35 kr Du får SMS när beställt startnummer startat, passerat Mångsbodarna, Evertsberg, Hökberg, Eldris och gått i mål. Vid målgång återupprepas även passertiderna från kontrollerna i SMS:et. CykelVasan 45 = CV45 mellanslag startnummer, kostnad 25 kr Du får SMS när beställt startnummer startat, passerat Hökberg, Eldris och gått i mål. Vid målgång återupprepas även passertiden från kontrollerna i SMS:et. CykelVasan 30 = CV30 mellanslag startnummer, kostnad 25 kr Du får SMS när beställt startnummer startat, passerat Hökberg, Eldris och gått i mål. Vid målgång återupprepas även passertiden från kontrollerna i SMS:et. VasaStafetten = VS mellanslag startnummer, kostnad 35 kr Du får SMS när beställt startnummer startat, passerat Smågan, Mångsbodarna, Risberg, Evertsberg, Oxberg, Gopshus, Hökberg, Läde och Eldris samt gått i mål. (Exempel: SMS:a CV till ) Fakta SMS tjänsten Alla priser är inklusive moms. Beskrivningen ovan gäller för alla operatörer inom Sverige och kan göras redan idag. SMS-köp kan även göras av abonnemang från Norge, Danmark och Finland (dock är språket svenska). Byt endast ut telefonnumret Norge: 2223, Danmark: 1230, Finland: WYWALLET För att göra SMS-köp i Sverige krävs ett registrerat konto hos betaltjänsten WyWallet. Då kan du fortsätta att betala SMS-köp via din mobilfaktura, precis som vanligt. Läs mer på nästa sida

19 Så gör du för att komma igång med WyWallet Med privatabonnemang 1. Gör ett första köp med SMS, precis som tidigare. Kostnaden hamnar på din mobilfaktura. 2. Genom att göra ett andra köp accepterar du villkoren för WyWallet. 3. Du kan när som helst avsluta tjänsten genom att skicka ett sms till och skriva AVSLUTA. Med kontantkort eller företagsmobil 1. Ladda ned WyWallet-appen gratis. 2. Registrera dig. 3. Välj betalsätt. Det smidigaste är att koppla ett kreditkort till ditt WyWalletkonto. Då behöver du aldrig tänka på att fylla på WW-kontot när du handlar med mobilen. Läs mer på wywallet.se App för smartphones De som har en smartphone kan utan kostnad ladda ner applikationen Vasaloppet sommar från AppStore eller Google Play. Med den får du tillgång till de senaste nyheterna från Vasaloppet, information om loppen och en automatisk bevakningstjänst. Följ en eller flera deltagare I appen har du möjlighet att köpa bevakning av en eller flera deltagare. Kostnaden är 7 kronor per bevakning. För att starta en bevakning söker du efter deltagaren via startnummer eller namn och klickar på Bevaka. När köpet har gått igenom får du automatiskt passertider under loppet när deltagaren passerat våra kontroller. Passertider CykelVasan 90: Start, Mångsbodarna, Evertsberg, Hökberg, Eldris och målgång. Passertider CykelVasan 30 & 45: Start, Hökberg, Eldris och målgång. Passertider VasaStafetten: Vid alla växlingskontroller. Samarbetspartners Vasaloppet arbetar nära sina samarbetspartners för att tillsammans utveckla Vasaloppets olika arrangemang och tillföra mervärden för våra deltagare samt för att skapa mervärden och affärsnytta för samarbetspartners. Som samarbetspartner till Vasaloppet har man en möjlighet att kommunicera och aktivera sig tillsammans med Vasaloppet, både internt och externt, året runt! Som funktionär är det viktigt att känna till vilka Vasaloppets officiella partners är. Många försöker åka snålskjuts på vårt varumärke vilket de inte får. Alla officiella partners bidrar på något sätt till att Vasaloppet kan ge ägarna (Sälens IF och IFK Mora Idrottsallians) och funktionärsklubbarna det bidrag som gör att idrotts- och föreningslivet kan fungera. De ska därför ha ensamrätten att synas och genomföra de aktiviteter som är överenskomna med Vasaloppet. Vasaloppets sponsorstruktur erbjuder företag möjlighet att bli huvudsponsor, värd, partner, mediapartner eller leverantör beroende på företagets möjligheter, behov och syfte. Som huvudsponsor har man kraftigare exponering och en större dos av relationsskapande rättigheter och större möjligheter till aktivering än om man t ex är leverantör. Vill man fokusera på en specifik målgrupp kan man bli värd för ett av Vasaloppets lopp under vinter- eller sommarveckan. Leverantörer Som leverantör har man något mindre antal banderoller och synlighet i VasaloppsArenan än partnernivån samt något mindre antal startplatser och möjlighet till aktivering. Bland våra leverantörer finns många som stöttar Vasaloppet med produkter och tjänster som gör det möjligt för Vasaloppet att genomföra uppskattade arrangemang och skapa en trevlig upplevelse för alla deltagare. Partners Som partner till Vasaloppet erhåller man en jämn exponering i Vasalopps- Arenan under Vasaloppets vinter- och sommarvecka. Självklart erhåller man som partner relationsskapande värden och rättigheter samt möjligheter till aktivering året runt

20 VASALOPP VASALOP HUVUDSPONSORER HUVUDSPONSORER Mediapartners Som mediapartner erhåller man liknande värden och rättigheter som en partner. Vasaloppet mediapartners gör det möjligt för Vasaloppet att stärka sin kommunikation med sina målgrupper. Värdar Som värd till ett lopp kan man fokusera starkare på en specifik målgrupp. Man har under det aktuella loppet en kraftfull exponering ute i VasaloppsArenan och möjlighet att aktivera sig och kommunicera med deltagarna i det specifika loppet. Självklart har man också sin logotyp på deltagarnas nummerlappar. VASALOPPETS VASALOPPETS SAMARBETSPARTNERS SAMARBETSPARTNERS VÄRDAR VÄRDAR VASALOPPET VASALOPPET OCH OCH CYKELVASA CYKELV HUVUDSPONSORER HUVUDSPONSORER VÄRDAR VASALOPPET OCHVÄRDAR CYKELVASAN VASALOPPET 90 OCH CYKELVASAN 90 VÄRDAR VÄRDAR VASALOPPETS VASALOPPETS VINTER VIN KORTVASAN KORTVASAN VÄRDAR VASALOPPETS VINTERVECKA VÄRDAR VASALOPPETS VINTERVECKA KORTVASAN KORTVASAN TJEJVASAN TJEJVASAN UNGDOMSVASAN UNGDOMSVASAN ÖPPET SPÅR ÖPPET SPÅR HALVVASAN HALVVASAN Huvudsponsorer Vasaloppets huvudsponsorer exponeras i stor omfattning i VasaloppsArenan under Vasaloppets vinter- och sommarvecka och finns tydligt med i Vasaloppets kommunikation året runt. Som huvudsponsor erhåller man också en stor dos av relationsskapande värden samt möjligheter till aktivering. Vasaloppets huvudsponsorer är också gemensamt värdar för Vasaloppet första söndagen i mars. HALVVASAN STAFETTVASAN HALVVASAN TJEJVAS TJEJV STAFETTV STAFE STAFETTVASAN VÄRDAR VÄRDAR VASALOPPETS VASALOPPETS SOM SO VA CYKELVASAN CYKELVASAN 30/45 30/45 VÄRDAR VASALOPPETS SOMMARVECKA VÄRDAR VASALOPPETS SOMMARVECKA CYKELVASAN 30/45 VASASTAFETTEN CYKELVASAN 30/45 VASASTAFETTEN PARTNERS PARTNERS PARTNERS PARTNERS MEDIAPARTNERS MEDIAPARTNERS MEDIAPARTNERS MEDIAPARTNERS LEVERANTÖRER LEVERANTÖRER LEVERANTÖRER 38 LEVERANTÖRER 39

MEDIAFAKTA VASALÖPAREN

MEDIAFAKTA VASALÖPAREN 20 13 MEDIAFAKTA VASALÖPAREN 91 % av deltagarna läser tidningen Vasalöparen enligt vår deltagarundersökning. 89 % ger den betyget mycket bra eller ganska bra. 2 Vasaloppet Vasaloppsarrangemangen växer

Läs mer

Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM

Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM Tävlingsdag Torsdagen den 31 december 2010. Starttider Första start klockan 12.00 Start 1 Startnummer: 2201-2500 12.00 - Lilla Sylvesterloppet, 3km Start 2 12.05 - Sylvesterloppet,

Läs mer

INFÖR LOPPET INNAN LOPPET

INFÖR LOPPET INNAN LOPPET INFÖR LOPPET Träning inför loppet När ni tränar i spåret ser vi gärna att ni visar hänsyn till personer/djur i spåret. Använd ringklocka, sakta ner och följ trafikreglerna. Nu när snön är borta och vädret

Läs mer

INFÖR LOPPET INNAN LOPPET

INFÖR LOPPET INNAN LOPPET INFÖR LOPPET Träning inför loppet När ni tränar i spåret ser vi gärna att ni visar hänsyn till personer/djur i spåret. Använd ringklocka, sakta ner och följ trafikreglerna. Nu när snön är borta och vädret

Läs mer

Välkommen till Fjällturen 2014 PM

Välkommen till Fjällturen 2014 PM Välkommen till Fjällturen 2014 PM Fjällturen 19 juli 2014 Välkommen till Fjällturen 2014-07-19 I detta PM följer viktig information gällande årets Fjälltur MTB. Fakta Fjällturen MTB 2014 den 18 19 Juli.

Läs mer

MALERYD VARBERG TRIATHLON 22 JUNI 2014

MALERYD VARBERG TRIATHLON 22 JUNI 2014 MALERYD 22 JUNI 2014 Du är välkommen till Maleryd Varberg Triathlon. Tävlingen arrangeras av Varbergs Sim där Maleryd Varberg Triathlon inleder Simmarveckan. TÄVLINGS-PM Du är välkommen till Maleryd Varberg

Läs mer

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015 START pm VIKTIG STARTINFORMATION Välkommen till Velothon Stockholm 2015! Nedan följer viktig information om tävlingen och evenemanget. För att garantera din säkerhet, och ett incidentfritt

Läs mer

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Distans 386 m simning, 18 km cykling, 4,2 km löpning Hålltider Fredagen den 5 juni 17.00-19.30 Uthämtning av startkuvert vid växlingsområdet på Dalabadet. Ta

Läs mer

Välkommen till Göteborg Simmet söndagen den 16 augusti 2015. Här följer information om hur du genomför loppet.

Välkommen till Göteborg Simmet söndagen den 16 augusti 2015. Här följer information om hur du genomför loppet. Välkommen till Göteborg Simmet söndagen den 16 augusti 2015. Här följer information om hur du genomför loppet. Preliminära startgrupper Startgrupp Starttid Klass Anm 1 10:00 5000 Damer TÄVLINGSGRUPP 2

Läs mer

PM 1572 MTB Challenge Motala Lördag den 1:a augusti 2015, Start 10:30

PM 1572 MTB Challenge Motala Lördag den 1:a augusti 2015, Start 10:30 INFÖR LOPPET PM 1572 MTB Challenge Motala Lördag den 1:a augusti 2015, Start 10:30 Information om banan och träning på banan innan tävling De markägare som upplåter sin mark för 1572 MTB Challenge Motala

Läs mer

Inbjudan Långa Lugnet, Falun, 30 maj 2015

Inbjudan Långa Lugnet, Falun, 30 maj 2015 Inbjudan Långa Lugnet, Falun, 30 maj 2015 Välkomna till Långa Lugnet, ett MTB-långlopp för elit och motionärer i klassisk Faluterräng. Tävlingscentrum är Lugnet Arena i Falun. Tävlingen arrangeras under

Läs mer

2009-05-26 Version 1 1(5)

2009-05-26 Version 1 1(5) 1(5) Boende Sörsjöns Friluftsanläggning, 011-61250, Vandrarhem och Camping Lillsjöstugan, kontakta Tore Bränneby, 011-66644. Sörsjöns eller Norrköping Vandrarhem, läs mer på STF:s hemsida Tävlingscentrum

Läs mer

Tävlings-PM. Koordinater dit är: WGS84: 56.869923, 14.816265 SWEREF99TM: 6302922, 488800. De viktigaste sakerna att tänka på:

Tävlings-PM. Koordinater dit är: WGS84: 56.869923, 14.816265 SWEREF99TM: 6302922, 488800. De viktigaste sakerna att tänka på: Tävlings-PM Tävlingscentrum Tävlingscentrum ligger på Kampa-ängen, utmed Kampastigen i Växjö. För navigering med GPS kan adressen Kampastigen 5, Växjö användas. I tävlingscentrum hittar du sekretariatet

Läs mer

PM Trek International Sprint Challenge, fredag 31 juli samt 1572 MTB Challenge Motala/ICA MAXI MTB Challenge, lördag 1 augusti

PM Trek International Sprint Challenge, fredag 31 juli samt 1572 MTB Challenge Motala/ICA MAXI MTB Challenge, lördag 1 augusti PM Trek International Sprint Challenge, fredag 31 juli samt 1572 MTB Challenge Motala/ICA MAXI MTB Challenge, lördag 1 augusti Start försök Sprint: Fredag 31 juli, 12:00, Tävlingscentrum Stadsparken, Motala

Läs mer

16 juni 2012 TSOK MULTISPORT RACE

16 juni 2012 TSOK MULTISPORT RACE ! 16 juni 2012 PM TSOK MULTISPORT RACE 16 juni 2012 1 Välkomna till Trollhättan och den 13:e upplagan av TSOK multisportrace! På följande sidor ges information som är gemensam för alla klasser. Därefter

Läs mer

TOLVTJÄRNSloppetR INBJUDAN / PM L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2. 40km H17-, D17- 20km F12-16, P12-16, H17-, D17- 8km F12-16, P12-16

TOLVTJÄRNSloppetR INBJUDAN / PM L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2. 40km H17-, D17- 20km F12-16, P12-16, H17-, D17- 8km F12-16, P12-16 INBJUDAN / PM 40km H17-, D17-20km F12-16, P12-16, H17-, D17-8km F12-16, P12-16 2.5km NYBÖRJARE F/P-12 TOLVTJÄRNSloppetR CK ÖRNEN ÖRNSKÖLDSVIK L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2 Inbjudan/PM Tolvtjärnsloppet

Läs mer

Arena Götgatan Arenan med start och mål är belägen mitt på Götgatan mellan korsande vägarna Åsögatan och Blekingegatan.

Arena Götgatan Arenan med start och mål är belägen mitt på Götgatan mellan korsande vägarna Åsögatan och Blekingegatan. PM/Deltagarinfo Anmälan Anmälan sker via www.stockholmchallenge.se, fram till den 20 juni. Därefter går det att efteranmäla sig till motionsklasserna påarenan från 10.00 påtävlingsdagen. Efteranmälan stänger

Läs mer

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge Vi hoppas ni kommer ha en trevlig dag och en bra tävlingsupplevelse! Kom gärna med synpunkter på både förbättringsområden och sådant som är bra. Vårt mål är att utveckla tävlingen i positiv riktning varje

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 Versin 2015-09-01 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasalppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör

Läs mer

SVENSKA CYKELFÖRBUNDETS REGLER FÖR MOTIONSLOPP PÅ MTB (MR-MTB)

SVENSKA CYKELFÖRBUNDETS REGLER FÖR MOTIONSLOPP PÅ MTB (MR-MTB) SVENSKA CYKELFÖRBUNDETS REGLER FÖR MOTIONSLOPP PÅ MTB (MR-MTB) 2000 1999-12-05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAP.1 SANKTION 1:1 Motionslopp 1:2 Sanktion 1:3 Sanktionsansökan 1:4 Ansvar för motionslopp 1:5 Åtgärder

Läs mer

RINGSJÖN RUNT CYKEL - MOUNTAINBIKE HUVUDSPONSOR: MEDIASPONSOR: 35 km, 65 km eller 125 km - med start och mål i HÖÖR

RINGSJÖN RUNT CYKEL - MOUNTAINBIKE HUVUDSPONSOR: MEDIASPONSOR: 35 km, 65 km eller 125 km - med start och mål i HÖÖR RINGSJÖN RUNT CYKEL - MOUNTAINBIKE HUVUDSPONSOR: MEDIASPONSOR: 35 km, 65 km eller 125 km - med start och mål i HÖÖR VÄLKOMMEN TILL EN FOLKFEST PÅ HJUL 30 MAJ 2015 KONFERENCIER OCH PRISUTDELARE INGVAR OLDSBERG

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 Versin 2015 08 22 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasalppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör

Läs mer

SIMMA I STRÖMMEN. Tävlingsdatum: 17 augusti 2013

SIMMA I STRÖMMEN. Tävlingsdatum: 17 augusti 2013 Tävlingsdatum: 17 augusti 2013 SIMMA I STRÖMMEN Vem kunde tror att det skulle vara möjligt att simma i Motala ström? Strömmen, som den benämns av Norrköpingsborna, slingrar sig som en pulsåder genom staden

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Farleden 2014 Deltagar-PM

Farleden 2014 Deltagar-PM Farleden 2014 Deltagar-PM Välkommen till det första Farleden 27 juli 2014. Här kommer all information du behöver. När du kommer till Arkösund Bussen stannar helt nära tävlingscentrum, se karta. Hållplatsen

Läs mer

16:00 19:30 Uthämtning av startkuvert hos Nordic Wellness, Östra hamnen 1, Hönö

16:00 19:30 Uthämtning av startkuvert hos Nordic Wellness, Östra hamnen 1, Hönö RACE PM 2014 Hålltider Fredag 15 augusti 16:00 19:30 Uthämtning av startkuvert hos Nordic Wellness, Östra hamnen 1, Hönö Lördag 16 augusti 07:00-10:30 Frukostbuffé på Hotell Trubaduren (till självkostnadspris)

Läs mer

Preliminärt PM Smålandskavlen 30-31 oktober i Tranås

Preliminärt PM Smålandskavlen 30-31 oktober i Tranås Incheckning Incheckning sker på respektive förläggning från lördag kl. 13.00. Förteckning över förläggningar och vägvisning till dessa läggs ut på hemsidan före tävlingen. Uthämtning av klubbkuvert sker

Läs mer

TEAM SPORTIA- LOPPET 2013 VÄLKOMMEN TILL START! LÖRDAG 24/8 KL 10.00

TEAM SPORTIA- LOPPET 2013 VÄLKOMMEN TILL START! LÖRDAG 24/8 KL 10.00 www.teamsportiahuset.se TEAM SPORTIA- LOPPET 2013 Succén återkommer missa inte årets löparfest! Passa på att springa i vackra Kiruna med Kebnekaise som kuliss. Ett lopp för alla! Löp, lunka ellergå. Välkommen!

Läs mer

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen.

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. Gävle är en stad med stark kultur- och idrottsprofil. Här finns det legendariska hockeylaget Brynäs

Läs mer

Var: Ånga, 14 km nordöst om Nyköping, på väg 219 mellan Nyköping och Vagnhärad. Adress: Ånga Gård 611 93 Nyköping.

Var: Ånga, 14 km nordöst om Nyköping, på väg 219 mellan Nyköping och Vagnhärad. Adress: Ånga Gård 611 93 Nyköping. Tävlings PM Ångaloppet sprint 2015 Varmt välkomna till den tredje upplagan av Ångaloppet sprint! Nedan följer viktigt information gällande loppet och vi ber er att läsa igenom punkterna. När: Lördagen

Läs mer

Ränneslätts. Inbjudan. 28:e Juni 2015 Eksjö

Ränneslätts. Inbjudan. 28:e Juni 2015 Eksjö turen MTB Ränneslätts 28:e Juni 2015 Eksjö Inbjudan 28 Juni 2015 är det dags för årets fjärde deltävling i Mitsubishi MTB Challenge och vi i Eksjö CK och Eksjö SOK hälsar er välkomna till Ränneslättsturen.

Läs mer

Göteborg 30 maj 2011. Blodomloppet En del av

Göteborg 30 maj 2011. Blodomloppet En del av Blodomloppet En del av Umeå 19 maj Hudiksvall 23 maj Malmö 24 maj Karlskrona 25 maj Linköping 26 maj Göteborg 30 maj Uppsala 31 maj Luleå 7 juni Stockholm 8 juni Borlänge 9 juni Jönköping 17 augusti Örebro

Läs mer

SFIM i cykling 17-18.8.2013 i Nykarleby. Svenska Finlands Idrottsförbund med Nykarleby Cykelklubb som lokal arrangör inbjuder till förbundsmästerskap

SFIM i cykling 17-18.8.2013 i Nykarleby. Svenska Finlands Idrottsförbund med Nykarleby Cykelklubb som lokal arrangör inbjuder till förbundsmästerskap SFIM i cykling 17-18.8.2013 i Nykarleby Svenska Finlands Idrottsförbund med Nykarleby Cykelklubb som lokal arrangör inbjuder till förbundsmästerskap i cykling 2013 Nykarlebyloppet 18.8.2013 Nykarleby Cykelklubb

Läs mer

SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2013 MARATHON 50 KM. 27 januari 2013 Falun Runn Sveriges bästa sjöisbanor

SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2013 MARATHON 50 KM. 27 januari 2013 Falun Runn Sveriges bästa sjöisbanor PM SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2013 MARATHON 50 KM 27 januari 2013 Falun Runn Sveriges bästa sjöisbanor SM-tävlingarna arrangeras enligt Svenska Skridskoförbundets regelverk. http://iof3.idrottonline.se/imagevaultfiles/id_40616/cf_104/reglermente_f-r_marathon_s

Läs mer

Deltag i Malmö 26 maj

Deltag i Malmö 26 maj Umeå 19 maj Malmö 26 maj Göteborg 27 maj Linköping 28 maj Hudiksvall 1 juni Borlänge 2 juni Uppsala 3 juni Stockholm 10 juni Jönköping 19 augusti Örebro 20 augusti Visby 26 augusti Västerås 27 augusti

Läs mer

Det skitigaste, jobbigaste och roligaste lopp du kan tänka dig. SNABBINFO

Det skitigaste, jobbigaste och roligaste lopp du kan tänka dig. SNABBINFO LOPP PÅ ÖLAND 9 MAJ 2015 Det skitigaste, jobbigaste och roligaste lopp du kan tänka dig. Sträckor: Lilla Tjurruset 1,5 km start 15.00. Stora Tjurruset 5 km start 16.00. Anmälan: Sätt in 60 kr för lilla

Läs mer

BLODOMLOPPET LULEÅ 12 JUNI 2012. www.blodomloppet.se

BLODOMLOPPET LULEÅ 12 JUNI 2012. www.blodomloppet.se LULEÅ BLODOMLOPPET 12 JUNI 2012 Huvudsponsor: Blodomloppet är ett motionslopp för alla. Ung som gammal, stark som svag. Genom att delta främjar du blodgivning i Sverige. Anmälan och mer information hittar

Läs mer

ÖSTERSUNDSLOPPET. -ett motionslopp i skidskytte Lördagen den 8 mars 2014 10 km eller 30 km - individuellt eller som stafett

ÖSTERSUNDSLOPPET. -ett motionslopp i skidskytte Lördagen den 8 mars 2014 10 km eller 30 km - individuellt eller som stafett ÖSTERSUNDSLOPPET -ett motionslopp i skidskytte Lördagen den 8 mars 2014 10 km eller 30 km - individuellt eller som stafett PM Fredag 7 mars, tra ning 17.00-21.00 Sekretariatet öppet, uthämtning av nummerlappar

Läs mer

Nyhetsbrev 3 16 juli 2013. Utrustning Boende i Göteborg Inför Start Start Under loppet Efter Målgång Publikområde. Publikbåten

Nyhetsbrev 3 16 juli 2013. Utrustning Boende i Göteborg Inför Start Start Under loppet Efter Målgång Publikområde. Publikbåten Du som får detta nyhetsbrev är en av deltagarna till den andra upplagan av Öloppet. Nu är det mindre än 3 veckor kvar till start. Vi hoppas att träningen under sommaren har gått bra och att ni är laddade

Läs mer

Barncancertrampet - Guideline för arrangörer

Barncancertrampet - Guideline för arrangörer Barncancertrampet - Guideline för arrangörer Kontaktperson Barncancerfonden Alexander Amprazis alexander.amprazis@barncancerfonden.se 08-584 209 55 Barncancerfonden Box 5408 114 84 Stockholm Barncancertrampet

Läs mer

Vi hoppas på en dag med många skratt, svett, kämpaglöd och framförallt mersmak!

Vi hoppas på en dag med många skratt, svett, kämpaglöd och framförallt mersmak! PM Välkommen till 2012 års upplaga av Utmaningen 2012. Utmaningen är den 4:e deltävlingen i Svenska Multisportcupens långa klass. Utmaningen är en tuff tävling för dig som vill prova på multisport för

Läs mer

KRETSLOPPET I BORÅS LÖRDAG 19 SEPTEMBER 2015

KRETSLOPPET I BORÅS LÖRDAG 19 SEPTEMBER 2015 TÄVLINGSINFOMATION KRETSLOPPET I BORÅS LÖRDAG 19 SEPTEMBER 2015 21 km Löpning för alla, från elitlöpare till joggare, individuellt eller lag. Tidtagning, lägsta ålder 15 år. 21 km-loppet är sanktionerat

Läs mer

Välkommen till Tri4fun Uppsala Triathlon den 14 juni en triathlon för barn och ungdomar

Välkommen till Tri4fun Uppsala Triathlon den 14 juni en triathlon för barn och ungdomar Välkommen till Tri4fun Uppsala Triathlon den 14 juni en triathlon för barn och ungdomar Vi hälsar dig varmt välkommen till Uppsala och Tri4fun. Söndag den 14 juni är det dags och vi ser fram emot en riktigt

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

TÄVLINGS PM. Newline BAMM 19-20 augusti

TÄVLINGS PM. Newline BAMM 19-20 augusti TÄVLINGS PM Newline BAMM 19-20 augusti Program Torsdag 18 augusti 15.00 21.00 Tävlingskansliet öppet 18.00 20.00 Pastabuffé 20.00 Tävlingsmöte Fredag 19 augusti 07.00 09.00 Tävlingskansliet öppet 08.00

Läs mer

PM SM MTB 2007. I DH och 4# finns ingen H50 klass

PM SM MTB 2007. I DH och 4# finns ingen H50 klass PM SM MTB 2007 IK Hakarpspojkarna och Svenska Cykelförbundet Hälsar alla välkomna till SM, JSM, USM och VSM i Mountainbike i grenarna Down Hill (DH), Four Cross (4#) XC, Tempo, Lag, Stafett Tävlingsregler:

Läs mer

Info Täby Extreme Challenge 2015

Info Täby Extreme Challenge 2015 Info Täby Extreme Challenge 2015 17-19 april 2015. Första start 200 miles är klockan 10:00 fredagen den 17 april och målet stänger 54 timmar senare den 19 april (16.00). Andra start är klockan 10.00 lördagen

Läs mer

START-PM GÔRSLITET TRIATHLON 2015

START-PM GÔRSLITET TRIATHLON 2015 START-PM GÔRSLITET TRIATHLON 2015 VI i arrangörsföreningen I 2 IF Karlstad Triathlon önskar alla, deltagare som publik, hjärtligt välkomna! Det viktigaste för oss är att alla skall känna sig välkomna och

Läs mer

PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram

PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram Fredag 7 juni 17.00 Logi öppnar Deltagarkuvert med nummerlappar, PMmm finns vid entrén till Fässbergsgymnasiet 17.00-20.00 Träningskontroller med Sportident

Läs mer

Mitt nya jobb. Månadsbrev

Mitt nya jobb. Månadsbrev Månadsbrev 0308 Mitt nya jobb I dag är det den 1 mars 2008 och det är en mycket stor dag för mig, Fredrik Jansson. Så länge jag kan minnas har jag drömt om att driva ett eget företag och kunna försörja

Läs mer

Västerås 26 augusti 2010

Västerås 26 augusti 2010 Umeå 20 maj Hudiksvall 24 maj Malmö 25 maj Karlskrona 26 maj Linköping 27 maj Uppsala 1 juni Göteborg 2 juni Borlänge 3 juni Luleå 8 juni Stockholm 9 juni Jönköping 18 augusti Örebro 19 augusti Visby 25

Läs mer

PM Cykelcity Gran Fondo Tour 11-15 augusti!

PM Cykelcity Gran Fondo Tour 11-15 augusti! PM Cykelcity Gran Fondo Tour 11-15 augusti! Varmt välkommen till en härlig cykelvecka i Dalarna med oss på Cykelklubben.se, YA Arena, Bancykelklubben och Cykelcity! I år är vi stolta över att få ge svenska

Läs mer

ÖLANDS KYRKSTAFETT - EN UPPLEVELSE FÖR ALLA

ÖLANDS KYRKSTAFETT - EN UPPLEVELSE FÖR ALLA 16 MAJ 2015 ÖLANDS KYRKSTAFETT - EN UPPLEVELSE FÖR ALLA Att springa stafett på ett vårspirande Öland är en upplevelse. Den numera klassiska löparstafetten mellan kyrkor på Öland genomförs i år för 37:e

Läs mer

PM Linköping Kanotmaraton 2015

PM Linköping Kanotmaraton 2015 PM Linköping Kanotmaraton 201 Innehållsförteckning VÄLKOMMEN Start och mål Tider Transporter Inregistrering Klasser Anmälningsavgifter Master Anmälan Bansträckning Depåer Mat Dusch och omklädningsrum Säkerhet

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Sammanfattning av Loos Vintervecka 2014 i bilder

Sammanfattning av Loos Vintervecka 2014 i bilder Sammanfattning av Loos Vintervecka 2014 i bilder Lördag den 1 Mars Skoterträff vid slalombacken och After skoter på hembygdsgården Arrangör Los-Hamra skoterklubb Teknikbana, skoterhandledare, knallar,

Läs mer

Välkomna Postens Idrottsförening, Göteborg och Postens Idrottsförbund

Välkomna Postens Idrottsförening, Göteborg och Postens Idrottsförbund Postens Idrottsförening i Göteborg hälsar deltagarna i Postmilen välkomna till Göteborg. Ett speciellt välkomnande riktar vi till våra danska kollegor, som för första gången deltar i ett Postmästerskap

Läs mer

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015 Tidtabell 1 september - 4 januari 2015 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM

FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM INFORMATION Lördagen den 2 augusti blir en träningsfylld och rolig dag som vi startar med simning på morgonen följt av löpning och cykel samt lite skidor under cykelpasset.

Läs mer

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning HEJA BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning I den här broschyren får du veta hur du reser med buss i Örebro län, hur du betalar och

Läs mer

Marstrandskajaker Melin Software

Marstrandskajaker Melin Software PM Version 1 Uppdaterat 2015-04-18 Marstrandskajaker Melin Software 1 West Coast Adventure Race 15-16 maj 2015 på Marstrand Tidsschema Dag Tid Aktivitet Plats Torsdag Fredag Lördag Söndag 15:00-21:00 Cykelinlämning

Läs mer

REGISTRERING & NUMMERLAPPAR

REGISTRERING & NUMMERLAPPAR INFO-PM INFÖR 4 JULI 2015 Välkommen till 25:e upplagan av KolmårdsRundan/Kolmården Trail Marathon! Vi firar med premiär av vår 21 km trailbana över tekniska Kvarseboklint och runt vackra Nävsjön. REGISTRERING

Läs mer

Tävlings-PM / Allt du behöver veta inför Kristinehamn Adventure Race 2012

Tävlings-PM / Allt du behöver veta inför Kristinehamn Adventure Race 2012 Tävlings-PM / Allt du behöver veta inför Kristinehamn Adventure Race 2012 Välkomna! Kristinehamn Multisport hälsar alla tävlande varmt välkomna till den 9:e upplagan av Kristinehamn Adventure Race. Nedan

Läs mer

Rapport bakom styret

Rapport bakom styret Rapport bakom styret Lördagen den 14/8 var delar av styrelsen för Pif Kalmar på Öland för att provcykla banan. Här följer en kort rapport från det äventyret. Dimman låg tät över alvaret när vi startade

Läs mer

VÄLKOMNA TILL VETERAN-SM 22-25 JANUARI 2015 FÖR PINGISSPELARE FRÅN 30 ÅR TILL 85+.

VÄLKOMNA TILL VETERAN-SM 22-25 JANUARI 2015 FÖR PINGISSPELARE FRÅN 30 ÅR TILL 85+. VÄLKOMNA TILL VETERAN-SM 22-25 JANUARI 2015 FÖR PINGISSPELARE FRÅN 30 ÅR TILL 85+. Arrangör: Skövde PK, Skövde kommun och Svenska Bordtennisförbundet får härmed hälsa alla spelare och ledare välkomna till

Läs mer

BLODOMLOPPET UPPSALA 19 MAJ 2015. www.blodomloppet.se

BLODOMLOPPET UPPSALA 19 MAJ 2015. www.blodomloppet.se Foto: Desiré Östergren UPPSALA BLODOMLOPPET 19 MAJ 2015 Foto: Desiré Östergren Huvudsponsor: Foto: Eddie Grandlund Blodomloppet är ett motionslopp för alla. Genom att delta främjar du blodgivning i Sverige.

Läs mer

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015 Tidtabell 5 januari - 29 mars 2015 blekingeflyg blekingeflyg Tack alla som väljer att flyga med oss! Med pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015 Tidtabell 5 januari - 29 mars 2015 flysmåland flysmåland Tack alla som väljer att flyga med oss! Med pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

SWEDISH OPEN SQUASH 09

SWEDISH OPEN SQUASH 09 SWEDISH OPEN SQUASH 09 Avgörs på fyrglasbanan i Linköpings Sporthall 5-8 februari. Kvalspel Linköping Squash Center och Norrköping Squashcenter.net 3-4 februari. Världens proffs är eniga Case Swedish Open

Läs mer

Inbjudan Active Games 9-11 maj 2014

Inbjudan Active Games 9-11 maj 2014 Inbjudan Active Games 9-11 maj 2014 Active Games är en idrottstävling för barn och ungdomar i åldern 7-20 år med synnedsättning från hela Sverige. Tävlingen vänder sig både till dig som redan tränar någon

Läs mer

BLODOMLOPPET JÖNKÖPING 21 AUGUSTI 2012. www.blodomloppet.se

BLODOMLOPPET JÖNKÖPING 21 AUGUSTI 2012. www.blodomloppet.se JÖNKÖPING BLODOMLOPPET 21 AUGUSTI 2012 Huvudsponsor: Blodomloppet är ett motionslopp för alla. Ung som gammal, stark som svag. Genom att delta främjar du blodgivning i Sverige. Anmälan och mer information

Läs mer

LIDINGÖ NYA SPORTMÄSSA 2014

LIDINGÖ NYA SPORTMÄSSA 2014 Välkommen till årets upplaga av LIDINGÖ NYA SPORTMÄSSA 2014 26-28 september Som arrangör av världens största terränglopp erbjuder vi människor och näringsidkare en spännande mötesplats för träning och

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Höst 2013 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 4/11-13 5/1-14 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 22/12-13 6/4-14 Ängelholm/Helsingborg

Läs mer

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 Postens IF Ludvika och Postens Idrottsförbund inbjuder till POSTTRAMPET. Motionsklassen kommer att cykla på natursköna cykelbanor anlagda på gamla järnvägsbankar på

Läs mer

BLODOMLOPPET MALMÖ 12 MAJ 2015. www.blodomloppet.se

BLODOMLOPPET MALMÖ 12 MAJ 2015. www.blodomloppet.se Foto: Desiré Östergren MALMÖ BLODOMLOPPET 12 MAJ 2015 Foto: Desiré Östergren Huvudsponsor: Foto: Eddie Grandlund Blodomloppet är ett motionslopp för alla. Genom att delta främjar du blodgivning i Sverige.

Läs mer

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 PROGRAM Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 Lördag 27/6 Avresedag 10:00 Tintin hämtar upp hyrbilen. Elin och Ida handlar kvällsmat + frukost för söndagen. 10:45 Samling på parkeringen bredvid St1-macken,

Läs mer

Inbjudan. SM i skidskytte. Biathlon Östersund bjuder på uppdrag av Svenska Skidskytteförbundet in till

Inbjudan. SM i skidskytte. Biathlon Östersund bjuder på uppdrag av Svenska Skidskytteförbundet in till Inbjudan SM i skidskytte Biathlon Östersund bjuder på uppdrag av Svenska Skidskytteförbundet in till SM / JSM / USM Sprint SM / JSM Jaktstart, USM Distans SM / USM Stafett Sveriges nationalarena för skidskytte

Läs mer

Info PRESS. Official Timing

Info PRESS. Official Timing Info PRESS FIS Presenting Sponsor Official FIS World Cup Sponsors Official Timing Tiden går fort och snart är det dags för Världscup finalen vi vill med denna info påminna er om att ansöka om ackreditering

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

PM För deltagande i AmfibieMannen

PM För deltagande i AmfibieMannen PM För deltagande i AmfibieMannen Hjärtligt välkomna till 4:e upplagan av AmfibieMannen Detta kompletterar den information som återfinns på hemsidan: www.amfibiemannen.se, se särskilt regler. Parkering

Läs mer

Uppdaterad: 2013-02-28. Aktivera och skicka SMS

Uppdaterad: 2013-02-28. Aktivera och skicka SMS Uppdaterad: 2013-02-28 Aktivera och skicka SMS 1 Innehållsförteckning Några saker att tänka på innan aktivering 3 Aktivera gruppen 3 Aktivera sms-tjänsten 3 Frågor och Svar 4 Skicka sms från IdrottOnline-Dator

Läs mer

PM. Västerås XC, rev 1

PM. Västerås XC, rev 1 PM. Västerås XC, rev 1 13 juni 2015 Rev 1 (2015-06-10): En teknisk zon tillkommit. Vi hälsar alla deltagare välkomna till Västerås XC 2015 Plats: Rocklunda Idrottsområde i Västerås. Start/mål: På fotbollsplanen

Läs mer

Frövi brukshundsklubb och vår Agilitytävling Augustisnurren den 14-16 Augusti 2015

Frövi brukshundsklubb och vår Agilitytävling Augustisnurren den 14-16 Augusti 2015 Frövi brukshundsklubb och vår Agilitytävling Augustisnurren den 14-16 Augusti 2015 Domare: Anders Bergqvist, Lena Dyrsmeds, Rene Uhlan, Leif Olsen, Thomas Juhrén, Kjell Pettersson, Yvonne Ahlin, Tina Karlsson.

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern)

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) 1 Varför har ni sagt upp min mobila plånbok? WyWallet erbjuder nu allt det och lite till som du som kund är van vid i Telia

Läs mer

Detta skräddarsydda förslag till Er är planerat och sammanställt, den 15 december 2012, av:

Detta skräddarsydda förslag till Er är planerat och sammanställt, den 15 december 2012, av: Göteborgs stolthet, F98 Qvidings FF, Spanienläger 2013 1-16 april Barcelona är en fantastisk blandning av gammalt och nytt, med världens just nu bästa fotboll, Tyvärr slängde ju Kung Zlatan in handduken

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

PM STAR 2015. Vägbeskrivning till TC (tävlingscentrum) Boende Hellasgårdens stugor Information och bokning Tel: 08-716 39 61 och www.hellasgarden.

PM STAR 2015. Vägbeskrivning till TC (tävlingscentrum) Boende Hellasgårdens stugor Information och bokning Tel: 08-716 39 61 och www.hellasgarden. PM STAR 2015 Version 1.0 2015-16- 07 Vi välkomnar alla deltagare, elit som motionär, till Stockholm Adventure Race (STAR) den 19:e september 2015 arrangerat av Feelaalive Scandinavia AB. Förutom de sprintklasserna

Läs mer

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS.

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. EM I FRIIDROTT GÖTEBORG 6 AUGUSTI 006 DET STÖRSTA EVENEMANGET PÅ TIO ÅR. Under tio dagar i augusti är hela Göteborg en arena och staden sjuder av aktivitet, förväntan

Läs mer

Inbjudan till A-TÄVLING Uddevalla-Pokalen 10-11 oktober 2015

Inbjudan till A-TÄVLING Uddevalla-Pokalen 10-11 oktober 2015 Inbjudan till A-TÄVLING Uddevalla-Pokalen 10-11 oktober 2015 Tävlingsplats Uddevalla, Fridhemshallen, Svanevägen 2A, 451 93 Uddevalla Inomhus, uppvärmd, 30 x 60m Tävlingsdagar Lördag 10 oktober 2015 Söndag

Läs mer

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015 Tidtabell 5 januari - 29 mars 2015 kalmarflyg kalmarflyg Tack alla som väljer att flyga med oss! Med pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club ett trevligt sätt att ta hand om dina kunder Företag har många möjligheter till givande samarbeten med Mölle,

Läs mer

PayEx Mobil FAQ Fungerar PayEx Mobil på alla mobiltelefoner? Är PayEx Mobil verkligen säkert?

PayEx Mobil FAQ Fungerar PayEx Mobil på alla mobiltelefoner? Är PayEx Mobil verkligen säkert? PayEx Mobil FAQ Detta dokument svarar på nedanstående frågeställningar. För fler frågor och svar samt supportnummer, se http://payex.se/privat. Fungerar PayEx Mobil på alla mobiltelefoner? Är PayEx Mobil

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Privatkund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

Mellannorrlands Simförbund och Sundsvalls Simsällskap hälsar alla deltagande föreningar VARMT VÄLKOMNA!

Mellannorrlands Simförbund och Sundsvalls Simsällskap hälsar alla deltagande föreningar VARMT VÄLKOMNA! Mellannorrlands Simförbund och Sundsvalls Simsällskap hälsar alla deltagande föreningar VARMT VÄLKOMNA! Mellannorrlands Simförbund och Sundsvalls Simsällskap inbjuder härmed till: Norrländska Mästerskapen

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer