FUNKTIONÄRSGUIDE SOMMAR 2013 CYKLA ELLER SPRING I FÄDERS SPÅR. 16 augusti 24 augusti

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FUNKTIONÄRSGUIDE SOMMAR 2013 CYKLA ELLER SPRING I FÄDERS SPÅR. 16 augusti 24 augusti"

Transkript

1 FUNKTIONÄRSGUIDE SOMMAR 2013 CYKLA ELLER SPRING I FÄDERS SPÅR 16 augusti 24 augusti

2 Välkommen som funktionär till Sommarveckan 2013! CykelVasan och Vasastafetten bildar Vasaloppets Sommarvecka. Vi förväntar oss runt cyklister och löpare i sommar. Det är återigen ett rekord för Vasaloppet. Ni hörde säkert hur fort det gick i höstas när fler än deltagare anmälde sig på mindre än en halvtimme till CykelVasan 90. Dessa Vasaloppsentusiaster har nu i snart ett år planerat för sitt besök i Dalarna och sett fram emot våra sommararrangemang. För Vinterveckan 2013 får vår enastående funktionärsorganisation återigen toppbetyg. Vi är övertygade att det är just vårt sätt att organisera loppen och hur vi bemöter och tar hand om alla våra besökare som gör Vasaloppet så populärt. Vi kanske ibland inte tänker på hur unikt detta är. Under 90 år har vi utvecklat Vasaloppet och vi är duktiga - det påminns vi om av entusiastiska deltagare som jämför oss med andra lopp. Det skall vi med stolthet glädjas åt och samtidigt inte förringa de uppoffringar vi faktiskt gör för att ställa upp. Ideellt arbete skall aldrig tas för givet och det är många som är tacksamma för våra funktionärsinsatser. Våra Vasaloppsarrangemang ger föreningar och idrotten i regionen unika förutsättningar. Många klubbar i landet avundas oss att vi har ett arrangemang som kan hjälpa oss finansiera våra verksamheter för barn, ungdom och elit. Vi som jobbar hela året med Vasaloppet gör allt vi kan för att göra arbetet och upplevelsen som funktionär så angenäm och så minnesvärd som möjligt. Din insats som funktionär är ovärderlig och utan allas våra gemensamma ansträngningar vore genomförandet Vasaloppet det inte möjligt. Vi söker ständigt förbättringar och har du förslag eller åsikter är du alltid välkommen att höra av dig, antingen direkt till någon av oss eller genom din förening. Tack för att du ställer upp! Innehållsförteckning Välkommen som funktionär...2 Innehållsförteckning...3 Gemensamma värderingar... 4 Några goda råd...5 Sjukvårdsinformation...7 Vasaloppet och miljön... 9 SOMMARVECKAN INFORMATION Öppettider...10 Allmän information om sommarveckan A Ö Informationskarta startplats Sälen...16 Karta startplats Sälen...18 Karta startplats Oxberg...19 Informationskarta Mora...20 Årets sommaraffisch...22 LOPPEN UngdomsCykelVasan 30 km...23 CykelVasan 30 km...23 CykelVasan 45 km...23 CykelVasan 90 km...25 VasaStafetten...27 Trafik- och reseinformation Trafikinformation Bussresor...33 TJÄNSTER Sms-tjänsten...35 Vasaloppets app...36 Samarbetspartners...37 Sponsorstruktur...39 Ulf Hållmarker Ordf. Vasaloppsföreningen Anders Selling VD Vasaloppet 2 3

3 Gemensamma värderingar Det här är en vägledning för dig som ska vara funktionär under Vasaloppets sommarvecka. Alla funktionärer är ambassadörer för Vasaloppet. Det betyder att var och en av oss bör sträva efter att vara vänlig, representativ och serviceinriktad. I många kulturer väcker oljud och bråkigt uppträdande anstöt. Respektera deltagarna så att de kan koncentrera sig på loppet. Var vaksam på daglig och ny information från din arbetsledare. Ha som vana att innan nästa dags arbetspass logga in i funktionärsverktyget (www.funktionar.vasaloppet.se) för att se senaste nytt! Vi har sammanfattat den anda som vi skulle vilja genomsyrade vårt gemensamma arbete: Vi är här för deltagarna och besökarna Vi är här för att allt ska gå smidigt, enkelt och upplevas lättillgängligt. Vi vill att alla ska känna sig välkomna och omhändertagna. Vi är öppna och tillgängliga för alla slags frågor. Vi vill hjälpa till med att skapa en folkfest och minnesvärda dagar i Vasaloppskommunerna. Vi visar oss Vårt signum ska vara tillmötesgående, hjälpsamma och välkomnande. Vi ska visa glädje, positivitet och stolthet. Handlingskraft och initiativförmåga ska prägla vårt agerande och våra handlingar. Vi tar reda på, söker och sprider information. Vi ska ge mer än man förväntar sig! Vi är noga Vi ska på ett proffsigt sätt förverkliga och genomföra det uppdrag och de arbetsuppgifter vi fått. Vi uppträder representativt för Vasaloppet. Rent snyggt helt fräscht ska prägla oss på startplatserna, på kontrollerna, i målet och även ute i spåret. Vi respekterar tider, beslut och överenskommelser. Vi har kul Vårt uppdrag som funktionär ska kännas kul, positivt och mänskligt. Alla kollegor ska känna sig som en i gänget. Vi hjälps åt. Vi stöttar varandra. Vi löser eventuella problem tillsammans. Vi delar glädje. Vi är viktigare än jag. Några goda råd Sträva efter att uppnå bra relationer med deltagare, besökare och kollegor. Visa respekt och gärna uppskattning för alla i din omgivning. Försök undvika att säga att någon har fel diskutera hellre med utgångspunkt från att man kan ha olika syn på saken. Om det visar sig att du haft fel i något sammanhang, så stå för det och ta lärdom. Hur du påvisar ett bra medarbetarskap Visa ödmjukhet och intresse för alla i din grupp. Försök entusiasmera till jobb istället för att ge order. Ge beröm vid varje framsteg och förbättring. Överdramatisera inte någons misstag. Hur man svarar på ett klagomål En positiv grundinställning gör att ett problem kan vändas till något bra. Ställ frågan: Hur kan jag hjälpa dig? Lyssna. Och lyssna igen innan du svarar, så att du verkligen uppfattat problemet. Ställ frågor för att bringa klarhet i vad problemet handlar om, samt respektera personens klagomål. Visa intresse och svara med att ge enkla och tydliga lösningar. Fortsätt att vara positiv och ta inte klagomålet personligt. Kontakta din arbetsledare om du inte kan lösa problemet själv eller är osäker. Innan du går till ditt arbetspass Läs Funktionärsguiden och andra instruktioner du fått. Bär de kläder som du är anvisad att ha och ta med körkortet (om du kör något fordon). Var förberedd på olika väderförhållanden, genom att ha med dig kläder så att du klarar dig hela dagen. Planera restiden till ditt arbetspass så att du är i tid till passets början. Tänk på miljön, samåk eller om möjligt åk kollektivt Om vi gör allt för att minska trafiken blir det bättre för alla. Även för miljön! Ha som vana att logga in i funktionärsverktyget (www.funktionar.vasaloppet.se) och se om något nytt dykt upp som du som funktionär behöver veta eller ha nytta av. 4 5

4 Sjukvårdsinformation Vid akuta händelser under pågående tävling ring Vasaloppets radiocentral: detta nummer ringer du i första hand. Annars 112. Tävlingsläkarens tel: Via radiocentralen når man den sjukvårdspersonal som finns vid start, alla kontroller och i målet. På dessa ställen finns blodsockerapparater. Tävlingsläkare finns utmed banan. CykelVasan: Åkare som bryter loppet måste besöka sjukvården för avregistrering. VasaStafetten: Löpare som bryter loppet meddelar/lämnar chipset till kontrollchefen. Mora: Efter målgång finns sjuksköterska och läkare i målområdet i Mora. Det här bör alla kunna och speciellt du som är funktionär: Om en deltagare eller åskådare faller ihop och ingen sjukvårdspersonal finns i närheten gör du så här: 1. Försök få kontakt med personen. Svarar/reagerar personen på tilltal och/ eller skakning? Får du kontakt med personen ringer du radiocentralen och meddelar vad som hänt! 2. Får du inte kontakt med personen kontrollerar du om han/hon andas. Andas personen lägger du honom eller henne i framstupa sidoläge och kallar på hjälp via Radiocentralen eller 112. Se till att personen hålls varm. 3. Andas personen inte påbörjar du omgående HLR (HjärtLungRäddning). Om du inte själv är utbildad i HLR tar du hjälp av någon i din närhet. Se till att någon ringer Radiocentralen eller 112. Avbryt inte HLR för att ringa om ni är flera på platsen. 6 7

5 Kontrollera om han/hon har ID-uppgifterna ifyllda på insidan av nummerlappen (gäller endast deltagare i CykelVasan.) Där kan finnas information om åkaren har någon sjukdom eller äter vissa mediciner. Avbryt inte HLR för att göra detta. Räddnings- och sjukvårdstjänstens funktionärer äger rätt att ta deltagare av banan, om skäl föreligger. Vasaloppet och miljön Att vi alla måste ta ett ansvar för vår miljö är en självklarhet idag. För en organisation som Vasaloppet är det extra påtagligt när klimatpåverkan har en så direkt inverkan på våra vinterarrangemang. Sedan några år tillbaka jobbar vi mycket konkret med miljöfrågan och har antagit en miljöpolicy som du kan se delar av här. Som en av världens största idrottsarrangörer ska Vasaloppet vara en ledande och god förebild inom miljöområdet. Vi vill att hela organisationen är engagerad i miljöarbetet och att varje medarbetare och funktionär väger in miljöhänsyn i de beslut som tas. Successivt ska Vasaloppets miljöpåverkan minskas i relation till antalet deltagare genom medvetna val. Under senare år har vi bland annat minskat avfallet genom källsortering vid vårt stora förråd i Hemus och genom successiv övergång till digitala medier istället för tryckta publikationer. Vi har också bytt till miljövänlig el (vind, vatten, sol och bioenergi) vid alla våra fasta och tillfälliga abonnemang. Vi uppmanar även våra leverantörer att vara med och bidra till ett mera miljömedvetet arrangemang. Miljömärkt Event Vasaloppet har varit miljöcertifierad av Håll Sverige Rent varje år sedan De kriterier som Håll Sverige Rent satt upp för miljömärkningen Miljömärkt Event kan liknas vid ett förenklat miljöledningssystem där fokus ligger på handling. Vi kan alla bidra i olika former. Som funktionär vill vi i första hand uppmana dig att samåka, åka kollektivt, promenera eller cykla i största mån och att ta hand om allt skräp på ett sätt som gör att det kan återvinnas mest möjligt. En väldigt konkret och synlig miljöaktivitet är de skräpzoner som vi jobbat med under ett par år. Inför CykelVasan 2013 kommer dessa att finnas och vi hoppas att de kommer att användas lika flitigt som tidigare. Låt oss tillsammans visa att Vasaloppet agerar för miljöns bästa! 8 9

6 Öppettider Vasaloppets Hus Mora Mötesplats mora/vid startplats Oxberg vasaloppets Vasaloppsstarten Sälen Reception/Information Vasaloppsmålet Tävlingsexp. sommarmässa Tävlingsexp. Funktionärsexp. Tävlingsexp. Nummerlapps- Lindvallen/Sälen Nummerlapps Nummerlappsutlämning utlämning Tävlingsexp./Information utlämning/info Vasaloppsmuseet Bussbiljetter Nummerlappsutlämning Bussbiljetter Bussbiljetter Torsdag 15/ Fredag 16/ sista start Lördag 17/ sista start Söndag 18/ Fredag 23/ Lördag 24/ ** SÖNdag 25/ mötesplats mora mötesplats mora sälen/experium mötesplats mora Diplom och ramar Prisceremonier Diplom och ramar shimano café och restaurang Borttappat/Upphittat/Lånat Torsdag 15/ Fredag 16/ UngdomsCykelVasan Lördag 17/ CykelVasan Söndag 18/ * Fredag 23/8 Lördag 24/ VasaStafetten * Från den 18/8 flyttas Borttappat/Upphittat/Lånat till receptionen i Vasaloppets Hus. ** Borttappat/Upphittat/Lånat finns i receptinen på Vasaloppets Hus 10 11

7 Allmän information om sommarveckan A Ö App för smartphones Det är bra om du som funktionär kan beskriva hur Vasaloppets app fungerar. Utförligare information om det hittar du på sidan 36 i Funktionärsguiden och på Vasaloppets hemsida. Barnens Cykelvasa I Sälen, Lindvallen arrangeras Barnens CykelVasa fredagen den 16 augusti kl I Mora arrangeras Barnens CykelVasa lördagen den 17 augusti kl Borttappade, upphittade och lånade saker Borttappade och upphittade saker lämnas/hämtas vid Hittat/lånat vid mötesplats Mora under CykelVasahelgen och i receptionen på Vasaloppets Hus under VasaStafetten. Vasaloppet ansvarar inte för förlust av deltagarnas tillhörigheter. Bryta loppet CykelVasan: Åkare som bryter loppen måste besöka sjukvården vid start, mål eller vid våra kontroller för avregistrering. VasaStafetten: Löpare som bryter loppet meddelar/lämnar chipset till kontrollchefen eller sjukvården. Räddnings- och sjukvårdstjänstens funktionärer äger rätt att ta deltagare av banan, om skäl föreligger. Bussbiljetter Vasaloppet rekommenderar alla att ta buss (cykeln på långtradare) till starten när det är möjligt. Detta för att undvika köer. Alla busslinjer finns på Vasaloppets hemsida. Enklast köper man biljetter på vasaloppet.se. Bussbiljetter säljs även vid tävlingsexpeditionerna i Sälen och Mora, och vid inpasseringsgaten till bussarna. Cykelinlämning Efter målgång skall deltagarna fortsätta efter markerad väg till Prästholmen där de kan lämna sin cykel i cykelinlämningen. De får ett kvitto som bevis och Vasaloppet ansvarar för cyklarna fram till kl under fredagen och kl under lördagen. Cykelservice Mindre cykelservice finns på alla officiella kontroller i alla lopp. Även vid start i Sälen och Oxberg. Cykeltvätt Kostnadsfri självbetjäning, finns på Prästholmen. Diplom/åkprofil med mellantider Efter målgång kan alla som genomfört CykelVasan hämta sitt diplom och köpa sin åkprofil vid mötesplats Mora eller i Lindvallen, Sälen. För öppettider, se sidan 10. Försäkring Arrangören tecknar olycksfallsförsäkring för deltagare i samtliga motionslopp. Som funktionär är du också försäkrad. Kranskulla/Kransmas Kranskulla/kransmas finns i UngdomsCykelVasan, CykelVasan 90 km tävling och i VasaStafetten års kranskulla är Isabelle Jansson och kransmas är André Gatu. Medaljer I CykelVasan får alla som fullföljer loppen medalj vid målgång. I Vasa- Stafetten får de lag som fullföljer medalj till varje lagmedlem. Omklädning Dusch och omklädning sker på Prästholmens IP i Tennishallen. Resultat Resultat- och deltagarlistor från loppen läggs ut på vasaloppet.se, även liveresultat

8 Servicekontroller Servicekontrollerna finns efter hela bansträckningen. Mer information är beskrivet under respektive lopp. Sjukvård I loppen finns sjukvård vid start, samtliga officiella servicekontroller och i målet. Larmnumret till Vasaloppets radiocentral: SMS-tjänst Det är bra om du som funktionär kan beskriva hur Vasaloppets sms-tjänst fungerar. Utförligare information om sms-tjänsten hittar du på sid 35 i guiden eller på Vasaloppets hemsida. Spärrtider i CykelVasan 90 km För att deltagare skall få fortsätta loppet ska de ha anlänt till kontrollen i Evertsberg före kl och i Hökberg före kl

9 Informationskarta startplats Sälen 16 17

10 Karta startplats Sälen Karta startplats Oxberg 18 19

11 Informationskarta Mora 20 21

12 Årets sommaraffisch är tryckt med blåbär Det sägs att 14 % av Sveriges yta är täckt av blåbärsris och att alla blåbär samlade i en hink skulle väga 250 miljoner kg. Några av alla dessa kilon blir till drivmedel för våra cyklister och löpare under sommarveckan. Därför andas också sommarens affisch blåbär. Vasaloppets sommaraffisch är tryckt med blåbär och blåbärssoppa och finns i limiterad upplaga på 500 stycken. CykelVasan 2013, augusti UngdomsCykelVasan 30 km, 16 augusti Startplats Oxberg kl Klasser Herrar/Damer 02/01, 00/99, 98/97 Skogsbilväg/vasaloppsspår Grus Asfalt ca 23 km ca 4 km ca 5 km CykelVasan 30 km, 16 augusti Startplats Oxberg från kl Startar gruppvis var 5:e minut med 200 i varje grupp Skogsbilväg/vasaloppsspår ca 23 km Grus ca 4 km Asfalt ca 5 km CykelVasan 45 km, 16 augusti Startplats Oxberg från kl Startar gruppvis var 5:e minut med 200 i varje grupp Skogsbilväg/vasaloppsspår ca 32 km Grus ca 5 km Asfalt ca 8 km Bansträckning information Banmärkning och pilar längs hela banan (vit botten med röda pilar). Trafikvakter finns längs med banan. LÄNGS MED BANAN FINNS servicekontroller/sjukvård/cykelservice Det finns tre kontroller på 45 km och tre på 30 km med sjukvårdstjänst, vätska och hjälp med mindre reparationer. Sjukvård finns även vid starten och efter målgång. 23

13 Oxberg Start Vatten för påfyllning i egna flaskor. Oxberg 28 km Endast 45 km. Hökberg 19 km Eldris 9 km I kontrollen finns en passeringskorridor för de som inte vill stanna och äta eller dricka. Målet i Mora Vatten. OBS! UngdomsCykelVasan och CykelVasan 30 km passerar kontrollen i Oxberg. Det kommer att serveras vatten och Enervit sportdryck för 30 km deltagare på Oxbergskontrollen. Målet stänger kl Omklädning Dusch och omklädning sker på Prästholmens idrottsplats. Skyltad väg efter målgång. Där finns deltagarnas packning förutsatt att de har skickat den med våra transporter. På Prästholmen finns bevakad cykelparkering. Där finns det också en cykeltvätt, kostnadsfri självbetjäning. Priser och resultat Medalj delas ut till alla som fullföljer CykelVasan oavsett distans. UngdomsCykelVasan: Priser till de tre första i varje klass. Prisceremoni vid mötesplats Mora kl 13.00, fredag 16 augusti. Resultat redovisas på vasaloppet.se CykelVasan 90 km, 17 augusti Vasaloppsstarten, Berga by från kl Tävlingsklass H+D startar först i gemensam start. Motionsklassen Skogsbilväg/Vasaloppsspår Grus Asfalt Startar gruppvis var 5:e minut med 300 i varje grupp från kl ca 46 km ca 37 km ca 12 km Bansträckning/information Banmärkning och pilar längs hela banan (vit botten med röda pilar). Trafikvakter finns längs med banan. Längs med banan finns servicekontroller/sjukvård/cykelservice Det finns sju servicekontroller på 90 km, med sjukvårdstjänst, vätska och hjälp med mindre reparationer. Sjukvård finns även vid starten och efter målgång. Kontroller Start Sälen 95 km Vatten för påfyllning i egna flaskor. Smågan 79 km Mångsbodarna 66 km Risberg 55 km Evertsberg 42 km Oxberg 28 km Hökberg 19 km Eldris 9 km Passeringskorridorer finns vid alla kontroller, för de som inte vill stanna och dricka, utom Hökberg och Oxberg. Målet i Mora Vatten. Målet stänger kl

14 Omklädning Dusch och omklädning sker på Prästholmens idrottsplats. Skyltad väg efter målgång. Där finns deltagarnas packning förutsatt att de har skickat den med våra transporter. På Prästholmen finns bevakad cykelparkering. Där finns det också en cykeltvätt, kostnadsfri självbetjäning. Efter målgång erbjuds ett mål mat för alla som fullföljer CykelVasan 90 km. Priser och resultat Medalj delas ut till alla som fullföljer CykelVasan oavsett distans. Bergspris till första dam och herre i Evertsberg. Träningsstipendier till de 3 första damerna och de 10 första herrarna. Prisceremoni vid mötesplats Mora kl 14.00, lördag 17 augusti. Resultat redovisas på vasaloppet.se efter loppet. Ungefärliga passertider CykelVasan Om täten håller en medelhastighet av 35 km/timme och de långsammaste cyklar i 10 km/timme blir de ungefärliga passertiderna: Täten/ Sista åkaren Start Sälen Smågan Mångsbodarna Risberg Evertsberg (repet dras 16.45) Oxberg Hökberg (repet dras 18.45) Eldris Mål SPÄRRTIDER För att deltagarna ska få fortsätta loppet ska de ha anlänt till kontrollen i Evertberg före kl och i Hökberg före kl VasaStafetten, 24 augusti Sälen Mora, 90 km På tävlingsmorgonen hämtar deltagarna sina nummerlappar och lagets chips (som fungerar som växlingspinne) vid Vasaloppsstarten i Sälen, mellan kl Startgrupp Klass Startnummer Starttid Gemensam Damer Herrar Mixed Bansträckning/transport/trafikregler 1. Vasaloppsstarten Sälen Smågan 9,2 km. Med buss från Mora, Strandens skola Vasaloppsstarten Sälen kl Smågan Mångsbodarna 14,4 km. Med buss från Vasaloppsstarten Sälen Smågan (sträcka 2) kl Denna buss tar även löparen på sträcka 1 tillbaka till Sälen eller vidare via Mångsbodarna och Evertsberg till Mora. Möjlighet till påstigning i Mångsbodarna mot Mora. Sträckorna 3 10 sköter transporterna själva. 3. Mångsbodarna Risberg 11 km 4. Risberg Evertsberg 12,4 km 5. Evertsberg Oxberg 15,1 km 6. Oxberg Gopshus 4,6 km 7. Gopshus Hökberg 4,7 km Parkeringsförbud råder på grusvägen upp till Hökberg och Vasaloppsvägen! 8. Hökberg Läde 4,7 km 9. Läde Eldris 5,5 km Parkeringsförbud råder på vägen till Eldris och Vasaloppsvägen! 10. Eldris Mål i Mora 9,3 km 26 27

15 Banmärkning Orangefärgade snitslar, kompletterat röda pilar på vit botten (Vasaloppsvägen/asfalt är ej snitslad). Trafik till växlingskontroll i Eldris: Passersedel krävs, alla lag har fått en passersedel. Parkeringsavgifter ingår i anmälningsavgiften. Växling och tidtagning Av säkerhets- och tidsskäl sker gemensam omstart ca kl i Evertsberg för de lag som då inte växlat. Av samma skäl kan gemensam omstart ske även vid övriga växelstationer. Detta avgörs av respektive växelstationschef. Det finns vätskekontroller vid starten, varje växlingskontroll, vid målgång och ca var 3 5:e km längs banan. Passertider VasaStafetten Kontroll Första löpare Sista löpare Starten Sälen Smågan Mångsbodarna Risberg Evertsberg Oxberg Gopshus Hökberg Läde Eldris Målet Dusch och omklädning Deltagarna har möjligheten till dusch och omklädning på Prästholmens IP (Tennishallen) i Mora. Skyltad gångväg från målet (900 m). Deltagare som åker bil följer skyltningen till Prästholmen i Mora. Målet stänger kl Priser och resultat Medaljer till samtliga deltagare (hämtas direkt vid målgång). Hederspriser till de tre första lagen i varje klass. Prisceremoni mötesplats Mora kl Träningsstipendier till det segrande laget i varje klass. Sträckpris för sträcka 6 Evertsberg Oxberg till snabbaste dam- och herrlöpare (oavsett klass). Resultat redovisas live på vasaloppet.se 28 29

16 Trafikinformation Vasaloppets sommarvecka 2013 Över startande i CykelVasan och upp emot 600 tio-mannalag deltar i våra lopp. Vi ber därför alla att vara uppmärksamma på de tillfälliga lokala trafikföreskrifter som tillkännages genom skyltning. Framkomligheten med bil kommer att vara begränsad på vissa platser under tävlingsdagarna. Observera att Spjutmodammen är helt avstängd för all trafik inkl. gående under hela sommaren och hösten. ENKELRIKTADE AVSTÄNGDA VÄGAR fredag 16 augusti Under fredagen är all motorfordonstrafik förbjuden på sträckan från affären i Evertsberg till affären i Oxberg i bägge riktningar från kl All trafik hänvisas via Väsa Lv 1027/Älvdalen Rv 70. Trafik från Mora till startplatsen i Oxberg hänvisas till Rv 70. ENKELRIKTADE VÄGAR lördag 17 augusti Vasaloppsvägen mot Mora är enkelriktad enligt följande: Länsväg 1024 Fiskarheden Evertsberg kl Länsväg 1025Evertsberg Oxberg kl Trafik mot Sälen måste ha passerat affären i Evertsberg före kl Under fyra avsnitt på sträckan har vägen delats upp i en avkonad korridor för cyklister längst till vänster i färdriktningen. På dessa avsnitt råder nedsatt hastighet samt förbud att stanna och parkera. Trafikinformation centrala Mora torsdag 15 lördag 17 augusti Vasagatan i Mora från klockstapeln fram till Vasaloppsmålet är avstängd för trafik från onsdag 14 aug kl måndag 19 aug kl Vasagatan, motorfordonstrafik förbjuden mellan Millåkersgatan och Vasaloppsmålet från torsdag 15 aug kl lördag 17 aug kl Kaplansgatan Rondellen Badstubacksgatan är avstängd för trafik från fredag 16 aug kl lördag 17 aug kl

17 Trafikinformation centrala Mora lördag 24 augusti Delen av Vasagatan från klockstapeln fram till vasaloppsmålet är avstängd för all fordonstrafik mellan kl Flaggvakter kommer att stoppa fordonstrafik i rondellen vid Fredsgatan Badstugatan. Trafikinformation Sälen Riksväg 66 vid starten i Sälen är stängd för genomfartstrafik kl den 17 augusti. Lördag 24 augusti Hastighetsnedsättningar råder i anslutning till alla växlingskontroller under VasaStafetten lördagen den 24 augusti. Övrig trafikinformation Förbud mot genomfart mellan väg 1025 och väg 1027/infart startområdet Terminalen i Oxberg kl Gäller fredag 16 aug. Tänk på att många mindre vägar och bygator är påverkade av CykelVasan framför allt i Oxbergs by. Enskilda vägen i Gopshus samt enskilda vägen i Hökberg är enkelriktade i samma riktning som cykelvasan. Under fredag 16 aug kl och lördag 17 aug kl Bussresor Bussar CykelVasan Busstider till startplatsen Oxberg (30/45 km): Fredag 16/8 Morgon Avgång från Sälen/Lindvallen Oxberg 30 km kl km kl 9.00 Avgång från Mora, Strandens skola Oxberg 30 km kl km kl Bussarna avgår allt eftersom de fylls. Eftermiddag/kväll Avgång från Mora,Strandens skola Lindvallen Kl 15.00, och Avgång från Mora, Strandens skola Oxberg Kl Bussarna avgår allt eftersom de fylls. Minst en avgång per timme. Busstider till Vasaloppsstarten i Berga by (90 km): Lördag 17/8 Morgon Mora Strandens Skola Vasaloppsstarten Sälen kl Bussarna avgår allt eftersom de fylls. Eftermiddag/kväll Mora, Strandens skola Vasaloppsstarten Sälen (och Lindvallen) kl Bussarna avgår allt eftersom de fylls. (Mellan är alla fordon i trafik, mellan Mora och Sälen kan uppstå fordonsbrist och köer under denna tid.) 32 33

18 Transport avser både transport av cykeln (lastbil) och cyklisten (buss). Bubbelplast i begränsad mängd finns att tillgå för emballering av cyklar vid transport. Bussbiljetter säljs på tävlingsexpeditionerna i Sälen och Mora, i Vasaloppets Hus och vid inpassagen vid bussarna. Även på vasaloppet.se Pris Förköp På plats Mora, Strandens skola Startplats Oxberg 120 kr 150 kr Lindvallen Startplats Oxberg 220 kr 250 kr Mora Strandens skola Lindvallen 220 kr 250 kr Mora Vasaloppsstarten Sälen 220 kr 250 kr Bussar VasaStafetten Avgift ingår i anmälningsavgiften Busstider Sträcka 1 till startplatsen Sälen. Bokning krävs Avgång från Mora, Strandens Skola Vasaloppsstarten i Berga by, kl Busstider Sträcka 2 till startplatsen Smågan: Avgång från Vasaloppstarten- Sälen Smågan, kl (Avgång endast från Vasaloppsstarten Sälen.) Löparen på Sträcka 2 MÅSTE åka med bussen! Bokning behövs ej Buss från Smågan och Mångsbodarna: Denna buss tar löparen på sträcka 1 tillbaka till Sälen eller vidare via Mångsbodarna och Evertsberg till Mora. Möjlighet till påstigning i Mångsbodarna mot Mora. Vasaloppets SMS-bevakning Så här används våra SMS tjänster Skicka ett SMS med koden för aktuellt lopp och startnummer på den deltagare du vill följa, till nummer så får du löpande tidrapporter under loppets gång. CykelVasan 90 = CV90 mellanslag startnummer, kostnad 35 kr Du får SMS när beställt startnummer startat, passerat Mångsbodarna, Evertsberg, Hökberg, Eldris och gått i mål. Vid målgång återupprepas även passertiderna från kontrollerna i SMS:et. CykelVasan 45 = CV45 mellanslag startnummer, kostnad 25 kr Du får SMS när beställt startnummer startat, passerat Hökberg, Eldris och gått i mål. Vid målgång återupprepas även passertiden från kontrollerna i SMS:et. CykelVasan 30 = CV30 mellanslag startnummer, kostnad 25 kr Du får SMS när beställt startnummer startat, passerat Hökberg, Eldris och gått i mål. Vid målgång återupprepas även passertiden från kontrollerna i SMS:et. VasaStafetten = VS mellanslag startnummer, kostnad 35 kr Du får SMS när beställt startnummer startat, passerat Smågan, Mångsbodarna, Risberg, Evertsberg, Oxberg, Gopshus, Hökberg, Läde och Eldris samt gått i mål. (Exempel: SMS:a CV till ) Fakta SMS tjänsten Alla priser är inklusive moms. Beskrivningen ovan gäller för alla operatörer inom Sverige och kan göras redan idag. SMS-köp kan även göras av abonnemang från Norge, Danmark och Finland (dock är språket svenska). Byt endast ut telefonnumret Norge: 2223, Danmark: 1230, Finland: WYWALLET För att göra SMS-köp i Sverige krävs ett registrerat konto hos betaltjänsten WyWallet. Då kan du fortsätta att betala SMS-köp via din mobilfaktura, precis som vanligt. Läs mer på nästa sida

19 Så gör du för att komma igång med WyWallet Med privatabonnemang 1. Gör ett första köp med SMS, precis som tidigare. Kostnaden hamnar på din mobilfaktura. 2. Genom att göra ett andra köp accepterar du villkoren för WyWallet. 3. Du kan när som helst avsluta tjänsten genom att skicka ett sms till och skriva AVSLUTA. Med kontantkort eller företagsmobil 1. Ladda ned WyWallet-appen gratis. 2. Registrera dig. 3. Välj betalsätt. Det smidigaste är att koppla ett kreditkort till ditt WyWalletkonto. Då behöver du aldrig tänka på att fylla på WW-kontot när du handlar med mobilen. Läs mer på wywallet.se App för smartphones De som har en smartphone kan utan kostnad ladda ner applikationen Vasaloppet sommar från AppStore eller Google Play. Med den får du tillgång till de senaste nyheterna från Vasaloppet, information om loppen och en automatisk bevakningstjänst. Följ en eller flera deltagare I appen har du möjlighet att köpa bevakning av en eller flera deltagare. Kostnaden är 7 kronor per bevakning. För att starta en bevakning söker du efter deltagaren via startnummer eller namn och klickar på Bevaka. När köpet har gått igenom får du automatiskt passertider under loppet när deltagaren passerat våra kontroller. Passertider CykelVasan 90: Start, Mångsbodarna, Evertsberg, Hökberg, Eldris och målgång. Passertider CykelVasan 30 & 45: Start, Hökberg, Eldris och målgång. Passertider VasaStafetten: Vid alla växlingskontroller. Samarbetspartners Vasaloppet arbetar nära sina samarbetspartners för att tillsammans utveckla Vasaloppets olika arrangemang och tillföra mervärden för våra deltagare samt för att skapa mervärden och affärsnytta för samarbetspartners. Som samarbetspartner till Vasaloppet har man en möjlighet att kommunicera och aktivera sig tillsammans med Vasaloppet, både internt och externt, året runt! Som funktionär är det viktigt att känna till vilka Vasaloppets officiella partners är. Många försöker åka snålskjuts på vårt varumärke vilket de inte får. Alla officiella partners bidrar på något sätt till att Vasaloppet kan ge ägarna (Sälens IF och IFK Mora Idrottsallians) och funktionärsklubbarna det bidrag som gör att idrotts- och föreningslivet kan fungera. De ska därför ha ensamrätten att synas och genomföra de aktiviteter som är överenskomna med Vasaloppet. Vasaloppets sponsorstruktur erbjuder företag möjlighet att bli huvudsponsor, värd, partner, mediapartner eller leverantör beroende på företagets möjligheter, behov och syfte. Som huvudsponsor har man kraftigare exponering och en större dos av relationsskapande rättigheter och större möjligheter till aktivering än om man t ex är leverantör. Vill man fokusera på en specifik målgrupp kan man bli värd för ett av Vasaloppets lopp under vinter- eller sommarveckan. Leverantörer Som leverantör har man något mindre antal banderoller och synlighet i VasaloppsArenan än partnernivån samt något mindre antal startplatser och möjlighet till aktivering. Bland våra leverantörer finns många som stöttar Vasaloppet med produkter och tjänster som gör det möjligt för Vasaloppet att genomföra uppskattade arrangemang och skapa en trevlig upplevelse för alla deltagare. Partners Som partner till Vasaloppet erhåller man en jämn exponering i Vasalopps- Arenan under Vasaloppets vinter- och sommarvecka. Självklart erhåller man som partner relationsskapande värden och rättigheter samt möjligheter till aktivering året runt

20 VASALOPP VASALOP HUVUDSPONSORER HUVUDSPONSORER Mediapartners Som mediapartner erhåller man liknande värden och rättigheter som en partner. Vasaloppet mediapartners gör det möjligt för Vasaloppet att stärka sin kommunikation med sina målgrupper. Värdar Som värd till ett lopp kan man fokusera starkare på en specifik målgrupp. Man har under det aktuella loppet en kraftfull exponering ute i VasaloppsArenan och möjlighet att aktivera sig och kommunicera med deltagarna i det specifika loppet. Självklart har man också sin logotyp på deltagarnas nummerlappar. VASALOPPETS VASALOPPETS SAMARBETSPARTNERS SAMARBETSPARTNERS VÄRDAR VÄRDAR VASALOPPET VASALOPPET OCH OCH CYKELVASA CYKELV HUVUDSPONSORER HUVUDSPONSORER VÄRDAR VASALOPPET OCHVÄRDAR CYKELVASAN VASALOPPET 90 OCH CYKELVASAN 90 VÄRDAR VÄRDAR VASALOPPETS VASALOPPETS VINTER VIN KORTVASAN KORTVASAN VÄRDAR VASALOPPETS VINTERVECKA VÄRDAR VASALOPPETS VINTERVECKA KORTVASAN KORTVASAN TJEJVASAN TJEJVASAN UNGDOMSVASAN UNGDOMSVASAN ÖPPET SPÅR ÖPPET SPÅR HALVVASAN HALVVASAN Huvudsponsorer Vasaloppets huvudsponsorer exponeras i stor omfattning i VasaloppsArenan under Vasaloppets vinter- och sommarvecka och finns tydligt med i Vasaloppets kommunikation året runt. Som huvudsponsor erhåller man också en stor dos av relationsskapande värden samt möjligheter till aktivering. Vasaloppets huvudsponsorer är också gemensamt värdar för Vasaloppet första söndagen i mars. HALVVASAN STAFETTVASAN HALVVASAN TJEJVAS TJEJV STAFETTV STAFE STAFETTVASAN VÄRDAR VÄRDAR VASALOPPETS VASALOPPETS SOM SO VA CYKELVASAN CYKELVASAN 30/45 30/45 VÄRDAR VASALOPPETS SOMMARVECKA VÄRDAR VASALOPPETS SOMMARVECKA CYKELVASAN 30/45 VASASTAFETTEN CYKELVASAN 30/45 VASASTAFETTEN PARTNERS PARTNERS PARTNERS PARTNERS MEDIAPARTNERS MEDIAPARTNERS MEDIAPARTNERS MEDIAPARTNERS LEVERANTÖRER LEVERANTÖRER LEVERANTÖRER 38 LEVERANTÖRER 39

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

13 JUNI ÅRETS SVETTIGASTE FOLKFEST! KARLSTADSTADSLOPP.SE FACEBOOK.COM/KARLSTADSTADSLOPP

13 JUNI ÅRETS SVETTIGASTE FOLKFEST! KARLSTADSTADSLOPP.SE FACEBOOK.COM/KARLSTADSTADSLOPP 13 JUNI VÄLJ MELLAN 10 & 21 KM ÅRETS SVETTIGASTE FOLKFEST! KARLSTADSTADSLOPP.SE FACEBOOK.COM/KARLSTADSTADSLOPP Karlstad är upplevelser I Karlstad är det alltid något på gång. Musikfestivalen Putte i parken

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

KRETSLOPPET I BORÅS LÖRDAG 19 SEPTEMBER 2015

KRETSLOPPET I BORÅS LÖRDAG 19 SEPTEMBER 2015 TÄVLINGSINFOMATION KRETSLOPPET I BORÅS LÖRDAG 19 SEPTEMBER 2015 21 km Löpning för alla, från elitlöpare till joggare, individuellt eller lag. Tidtagning, lägsta ålder 15 år. 21 km-loppet är sanktionerat

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Bankuellt Nr 8 Februari 2013

Bankuellt Nr 8 Februari 2013 Bankuellt Nr 8 Februari 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Under 2012 hände något historiskt. Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor på en ort som varit utan bankkontor

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Handbok för kappseglingsfunktionärer

Handbok för kappseglingsfunktionärer Handbok för kappseglingsfunktionärer 2005 Utgiven mars 2005 Svenska Seglarförbundet Arrangörskommittén 1 Tom sida 2 Innehållsförteckning Förord... 8 Inledning... 10 1. Klubbens roll vid en kappsegling...

Läs mer

SÅ JOBBAR VI @ THE BEACH

SÅ JOBBAR VI @ THE BEACH SÅ JOBBAR VI @ THE BEACH Hej! Du läser det här för att du kanske vill jobba eller praktisera hos oss. Här står långt ifrån allt du behöver veta men det ger dig kanske svar på några frågor och en del fakta

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer