FÖLJESEDELSTOTAL Brussels Utrikesflyg SAS. Flyg Med Brussels Airlines Höga Kustenflyg. Arvode flyg inrikes

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖLJESEDELSTOTAL. 662446 Brussels 2009.03.15 Utrikesflyg SAS. Flyg Med Brussels Airlines. 2009.03.16 Höga Kustenflyg. Arvode flyg inrikes"

Transkript

1 2 7? o e 3.:. 5 ;B 9 3 B 5 DINERS CLUB SWEDEN AB STOCKHOlM. lelefoii TAC SUPPORT' &O. TE lefax' E POST: IOcsuppondnersclub.se SG: , ORG.NR INNEI-lAR F-SKATTESEOEL (OBSI EJ unelerlag tor moms1edosn!ng. } SEKAB INTERNATIONAL AB BGC-ID: POSTBOX HRNSKöLDSVIK Fakturanr Sda l Resenär F:ljesedel E post: se HARS CARSTEDT/PERHR Brussels Arvode hotell utrkes FÖLJESEDELSTOTAL Följesedel Destnatan Typ av käp H oms Typ av käp Typ av köp Brussels Utrkesflyg SAS Flyg Med Brussels Arlnes Höga Kustenflyg Arvode flyg nrkes Arvode hotell utrkes Arvode flyg utrkes öresavrundnng 5.564, , , ,00 938,68 995,00 56,32 93, '32 23,46 523,50 523,50 131,50 131,50 0,32 0,32 FÖLJESEDELSTOTAL HOHS 9.281, ,00 79,78 Vd betalnng eller IC!ffallodalum utgår dröjom615111nta enlgt avtal.

2 r Fakturasere Löpnr Bokförngsdatum Verfkatonssere Verfkatonsnr Altematvd w o r k 2 o j. l 1', 7..a :4 '9 "' Dnersc,Lub lnternatto!ul' DINERS CLUB SWEDEN AB 103 Bl STOCKHOLM. TELEFON TAC-SUPPOR:T TE LEFAX: &. E-POST: tacsupporlodlners club.set BG: 4!!l 6193, OR.G.NR INNEHAR f-skattesedel. {OBSI Ej underlag löt mnsredov sn l ng.) SEKAB INTERNATIONAL AB BGC-ID: 55& POSTBOX HRNSKHLDSVIK TRAVELACCOUNTCONCEPT Fakturanr Sda 2 Resenär Följesedel Destnat on Typ av köp Hos Be l opp Ty p av köp TYP av käp Följesedel TYP av köp MARS CARSTEDT/PERHR Brussels Utrkesflyg SAS Höga Kustenflyg Arvode hotell utrkes Arvode flyg utrkes Arvode hotell nrkes Arvode flyg nrkes öresavrundnng FöLJESEDELSTOTAL HOMS Brussels Arvode hotell utrkes 60. E-post: , ,92 82, , 00 17,50 136,79 34, ,22 133, , , ,00 87,50 170,99 0,49-0, ,00 FHLJESEDELSTOTAL NETTOBELOPP TOTAL ,44 MOHS TOTAL 213,56 Vd betalnng eller lllrfallodatum utgar drojsmllsrlnta enlgt avtal. TOTALT ATT BETALA ,00 l

3 , J J :w o :r l DnersClub Internatonar DINERS CLUB SWEDEN AB 103 Bl STOCKUOlM. TELEFON TAC SUPPORT; om ,TELtfAll: DB. E POST: Cocsuppandlnauelub.so BG; ORG.NR 55G ,1NNfltAR f SKATTESEDEL.COBS! EJ untarlog lot mamsrodovlsnlng.l TRAVELACCOUNTCONCEPT SEKAB BICFUEL INDUSTRES AB BGC-10: POSTBOX ärnsköldsvik Fakturanr HARS : =. = Resenär Följesedel TYP av köp Typ av ksp Hams Typ av ktp Hams Hams TYP av köp TYP av köp BelOPP Sda TAC-support Telefon: E-post: CARSTEDT/PERMR Johannesburg Flyg med KLM - Höga Kustenflyg Flygtax CABONNET Arvode flyg nrkes Arvode flyg utrkes Arvode flyg nrkes lresavrundnng FHLJESEDELSTOTAL l'ohs Royal Dutch Ar , ,00 255, , ,58 76,41 91,50 23, ,50 319,50 158,00 402,50 176,50 192,50 919,00 86,00 22,00 o,o ,87 457, , ,00 260,00 l. l 1.349,99 l 114,so 1.171,50 319,50 158,00 402,50 176,50 192,50 919,00 108,00 O,Dl ,00 9 "' c ETTO,Lopp HOHSlQTAL VId bolllnng OI\!W c TOTAL ,21 882,79 TOTALT ATT BETALA ,00

4 Dners Club Internatonar TRAVELACCOUNTCONCEPT DINERS CLUB SWEDEN AB 103 Bl STOCKHOLM. TELEFON TAC SUPPORT: DB H TELEFAX; E POST: tocsuppoltedlnersclub.so BG: ORG.NR S56C12 1SH INNEHAR f -SKATIESEDEL (OBSI Ej undrleg IGr mamsrodovlsnlng.) SEKAB BIOFUEL INDUSTRES AB BGC-10: PDSTBOX örnsköldsvik Fakturanr Sda ' : :: N Resenär Följesedel TYP av köp TYP av köp Hams Typ av köp TYP av köp. HARS CARSTEDT/PERMR stockhalm Arlanda Häga Kustenflyg Arvode Arvode flyg nrkes. öresavrundnng 1.367,92 82,08 17,50 136,79 34,20 136,79 34,20 0, ,00 87,50 170,99 170,99-0,48-. Följ e sedel Typ a.y köp TYP av köp TYP av köp ' FHLJESEDELSTOTAL HDMS Johannesburg Inrkesflyg SAS Flyg med KLH ,94 250, ,00 66,00 Royal Dutch Ar , , ,00 Flyg Hed south Afrcan Arways 6.853,00 Flyg med TAM Brazlan Arlne 1.829, , , , , , , , ,00 :;:l "' o u c Vd botalnng altar rorfallodalum utg6r drlljsmllll'lnui en!ij' avtal.

5 L ;l j :1 - DnersClub 1 Internatonal' TRAVEL ACCOUNT CONCEPT 2 D 2 t; 3 6 a 6 7,f., 6 7 DINERS CLUB SWEDEN AB STOCKHOLM. TELEFON TAC SUPPORT: OR U TELE:FAX: DB E-POST: tncsuppondlnnroclub.s BG: 4Bl6193. ORG.NR INNElAR F SATTESE:DE:L (0851 Ej und01lag IDr momsrodovlsnlng.l SEKAB BIOFUEL INDUSTRES AB BGC-ID: POSTBOX örnsköldsvik Fakturanr Sda l.. = Resenär Följesedel TP av köp TYP av köp Hams Hams H oms TYP av köp MARS CARSTEDT/PERMR Map ut o Flyg med KLH - Royal Dutch Ar ,00 Flyg Med South Afrcan Arways 1.949,00 Flyg med KLM - Royal Dutch Ar ,00 Höga Kustenflyg Arvode flyg nrkes Arvode flyg utrkes öresavrundnng FHLJESEDELSTOTAL HOMS 1.127,36 67,64 938,68 56, ,18 93,86 23, ,00 79,50 529,00 0, ,40 175,60.se , , , ,00 995,00 140, ,00 79,50 529,00 0, ,00 Följesedel Avresedatull Hams stockhalm Arlanda Höga Kustenflyg 1.367,92 82, ,00 ::. B, "' o g VId balllnng enar förfallodatum ut r drcjsm6lsrsnllt onlgtavtal

6 SEKRB Faktura Fakturanr Levaransadress Sekab Internatonal AB BGC d Box 168 ÖRNSKÖLDSVIK, Sverge Köpare Sekab Internatonal AB BGC d Box 168 ÖRNSKÖLDSVIK, Sverge Kund nr 30 Vår referens Gunlla Sundqust Ert ordernr Leveransvllkor Utleveransdatum Förfallodatum Betalnngsvllkor 30 dagar netto Ert Art.nr Produkt Antal Enhet A-prs Vdarefakturerng enlgt bf blagor , ,21 Totalt SEK exkl. moms ,45 25%moms ,55 Öresutjämnng 0,24 Totalt SEK nkl. moms ,00 SEKAB BoFuel lndustres AB Box286 ÖRNSKÖLDSVIK, Sverge Telefonnr Telefaxnr styrelsens säte reg.nr Ömsköldsvk SE Bankgro Bank l Nr Swftadress IBAN Nr PlusGronr Handelsbanken HANOSESS Företaget Innehar F-skatte sedel.

7 I Fakturasere Löp nr -- Bokförngsdatum Verfkatonssere ! Verfkatons!:_ Altematvd w o r k \11. : ;.:; -. t 'l 'l 2 :} DnersClub lnternatorwt DINERS CLUB SWEDEN AB STOCKHOLU TELEFON TAC-SUPPORT: TELEFAX: E POST: tac5upporteajnersclub.se BG: ORG.NR INNEHAR F. SI( ATTESF.OEL. (OBSI Ej unelerlag tor momsredovsnng.) SEKAB INTERNATIONAL AB BGC-ID: POSTBOX HRNSKHLDSVIK TRAVEL ACCOUNT CONCEPT Fakturanr l Resenär Följesedel ;' APRIL CARSTEDT/PERHR 6"/21 04 Brussels Crowne Plaza ! D : N FHLJESEDELSTOTAL ,00 NETTOBELOPP TOTAL HOHS TOTAL 7.025,00 o,oo a Vd betalnng efter förfallodetum utgtr dröjsmålsranta enlgt avtal. TOTALT ATT BETALA 7.025,00 o g

8 2 " ;. 7 :"!J 1 q? 4 o!i' ; (t.! e a ' 1 DINERS CLUB SWEOEN AB IOIIJ STOCKHOI.M. lel.uottac SU,OAT: Dl U H IO.TU[FAX: Da Ull O&. t POSl: IIC,pporOdlnerK,,IO BG; 41J.alfJ. DRG.ItR IUU2ll41. lltnthaa F SKATUSE CE. {OBSI EJ U11dorlagto r momorodovltntng SEKAB BIOFUEL INDUSTRES Al 8GC-IDa PDSTBOX ÖRNSKÖLDSVIK TRAVEL ACCOUNT CONCEPT Fakturanr ! -1 Resenär CARSTEDT/PERMR FtUeaedel Stockholm Arlanda Typ av ksp flyb Med Lufthansa Typ av k lp Hltga Kustenflyg BeloDD MOIIS TYP av kl p Arvode flyg utrkes Arvode fln nr-kes Arvode hotell lnr-lkes MDIIIS FIILJESEDELSTOTAL MDMS 9.622, , ,00 85,oo 902,50 902,50 250,00 312,00 u.oo 87,50 n.so , ,00 162,50 FHUesedel DesUnatan Dar es Salaa Avresedatu TYP av kap Flyg med KLM - Royal Dutch Ar , ,00 TYP av köp HHga Kustenflyg ,00 n,oo S,OO 73,00 Typ av kltp Ta nrkes 440,57 467,00 26,4S ,00 M oas 4,30

9 TRAVEL ACCOUNT CONCEPT DINERS CLUB SWEDEN AB TDCKIIOLM. ltlefoii TAC SUPI'ORJ: IIID.UI.EFAX: Dl 14 el OS. E P05T: <acaupp<ui. InorKIIJb.lo BG: "l-il Dl. OAC.NR IIIU JSo.INNEHAII F SlAJTESEDEL (OBSI Ej un lag 101 "'"""'"""llrag.l SEIAB BIDFUEL INDUSTRES AB BGC-10: PDSTBOX IIRNSKHLDSVIK Fakturanr Sda 2 - : -. -! JUNI Resanlr I:AASTEDT/PERMR Fllljesedal DesUnatan Stackhol Arlanda Avreseda tu Tl'P av kllp Utrkesfln SAS Typ av kl p Hllga Kustenflyg Mos MOIIS Tl'P av kl P Arvode hotell nrkes Typ av kl p Arvode flyg utrkes T"P av kl P Arvode flyg nrkes MDIIIS Typ av k Up öresavrundnng FISljesedal Avresadatull Typ av kllp la lapp Mas FIILJESEDELSTDTAL MDMS 6903U Dar as Salas n TAg nrkes FHLJESEDELSTOTAL MOHS , ,00 1.no.oo 1.672,00 so2,ao l. 370.oo 1.672,00 502,00 87,50 17,50 666,oo 666,00 121,00 151,00 30,00 121,00 151,00 30,00 o,so ll.l43,!0 681,50 a,so 11.82!,OO so,ao 55,00 3,00 50,00!3,0D 3,00 E ; VId llelalllna fllrfoadalum ucaar ndlllllnla enllgl ntal.

10 Bokförngsdatum TRAVEL ACCOUNT CONCEPT DINERS CLUB SWEDEN AB STDCXHOLM. TELEfON TAC SU PPORT: ID.ULI:FAX: E POST: llc:suppanfdlnscub.so IC: Ul!lll. OAC.NR "'lll TS. INNEHAA f SMA'ITESEDlL EJ unaorlag IDo!Nmlrodo>l"ll'll.l SEKAB BIDFUEL INDUSTRES AB BGC-IDz POSTBDX HRNSKöLDSVIK Fakturanr l Resenlr CARSTEDT/PERMR Följesedel DesUnatan stackhal Arlanda Avresedatulll u TYP av kllp Inrkesflyg SAS l. 609' 00 MOIIS 92,00 Typ ev köp Flyg 11ed KLM - Royal Dutch Ar , ,00 Typ I!IV k lp Arvode flyg nrkes 132 ' Mos 53,oo Typ av ksp Arvode flyi utrkes le lapp 1.200, TYP av ktlp öresavrundnng o,sa o,so FtLJESEDELS'JOTAL , ,00 MOMS 125,00 Fllljesedel DesUnatan Dar es Salaans Typ av kllp Tg nrkas 879, o l Mo s 52,76 Typ av kb Arvode tg nrkes Mos so.oo Typ av kl p trasavrundnng D,01- D,01 FHLJESEDELSTOTAL 1.079o! o o MDMS 102' 76 ; Vd leufftng Iller l&alloålum utg6r clrlljomalrlnta etust -'

11 Verfkatonssere TRAVEL ACCOUNT CONCEPT 7DJ IJ STOCKHO TELEFON TAC SUPPORT: ! BO. TU!,: Dl l f E POST: tacsuppo<!odlnor"lub.!o BG: '1. ORG.NR 516Ul 75o. '""EHR F SKATTESEDEL. 40BSII;Iodortog lllt m roltodovln"'u I SEKAB BIDFUEL INDUSTRES AB BGC IDaSS PDSTBOX UB 8912 örnskiildsvik Faktur-anr oot.o1.n - Rasenllr- FIIUesedel Destnatan Avreseda tu TP av kl5p Malls Typ av k lp Tvp av k lp Has Malls CARSTEDT/PERMA Dar as Salaa Arvode tg nrkes Arvode n n utrkes Ar vada fb nrkes FtLJESEDELSTDTAL HOMS 200,00 so,oo 1.200,00 121,1)0 30,00 121,00 u,oo 2!.l56, , ,80 151, DO 151,00 2&.3.00 NETTOBElOPP TOTAL MDHS TOTAL TOTALT ATT BETALA ,00

12 l Fakturasere Löp nr Bokförngsdatum Verfkatonssere Verfkatonsnr Altematvd l w o r k f' :?;!3 7 't t SEKRB Laveranaadraaa Sekab Internatonal AB BGC Id Box 168 ORNSKÖLDSVIK, Sverge Faktura Köpara Sekab Internatonal AB BGC Id Box168 ÖRNSKÖLDSVIK, Sverge Faktura nr Kundnr 3D VAr raterena Gunlla Sundqust Ert ordarnr Lavaranavllkor Utlaveranadatum Förfallodatum Betalnngsvllkor 3D dagar netto Ert Art. nr Produkt Antal Enhet A-prs VIdarefakturerng kostna<ler,enl blf blaga , ,51 Totalt SEK exkl. moms 79421,62 25%moms 19855,38 Öresutjämnng 0,11 Totalt SEK lnkl. moms ,00 SEKAB BloFuallnduatrlae AB BOlC 286 ÖRNSKÖL.DSVIK, Sverge Talafonn r Talafaanr Styralaena slta reg.nr Omsköldsvk SE Bankgro Bank/ Nr Swlftadrass IBANNr Handelsbankan HANDSESS PluaGlronr Företaget Innehar F-skattesedel.

13 2 6 o ft 1 s 4 t 9 1 Faktura-/OCR-nr: (anse.s vd betalnng) Fakturadatum: lo> (fares) Abonnemang Jobbmobl Dubbel RAM Trafkperlod Oppn.aVIfmlnulYS Anul Tlm:rnln:Mk Tanzana (Celtel) 9 22:53 Tunslen (TunT el) 4 13:00 Tyskland (T-Moble) 0:06 Meddetandetjllnster Sms tll Telas abonnemang Alla dagar, dygnet runt 0,59 persms 47 Sms tll övrga svenska abomemang Alla dagar, dygnet runt 0,59 persms 17 Sms tll utländska abonnemang Kongo-Knshasa. Alla dagar, dygnet runt 1,39 per sms Norge. Alla dagar. dygnet runt 1,39 per sms 2 Tanzana. Alla dagar, dygnet runt 1,39 per sms Sms utlandet Brasllen (Caro) 5 Frankrke (Bouygues Telecom) 3 Frankrke (Orange) Italen (TIM) 21 Tanz.anla (Celtel) 2 Tunsen (Tun Tel) 2 Tunsen (Tunsana) 1 Summa trafkavgfter Jobbmobl Dubbel RAM Kredlnem 202,23 55;87 0,20 27; ,39 2,78 1, _.16 24,36 7: , ,09 Förmedlade tjänster 5 All nm:mln:sek Enro AB leverantörens te! &MS56 25% moms tllkommer 34 31:16 Summa förmedlade tjänster Kreklmoms ,36 1. Deblleraa por pbl!rjad 10 sekunders perod. 2. S;tmlalsav&Jfter l fl vsstidnder kan vorlera beroende p6 numn'ltlrpreb och nummel'ltlle. Du IYn 10 avajftoroa l prlllllon för utlonduamtal 10m g!uer!6r dfn obonnemena. 3. Ingen llppnlng&ovgllt a'h mfnutav&lft redavl101 lor 10mtall utlandet. Du kan u avalflermi prf1l11ton som glller för dll 4bannemna. 4. F6r vl110 moddelendet jansar l ulllndel radovllllslngen DVBHL Ou kan 1114Yglltern3 l prslllan som gfllar 16r dll abannemong. 5. Samtal eller tjdnst som Inte draslrn djn pott.

14 Faktura-/OCR-nr: (sngos vd betalnng) Fakturadatum: o (lorts) Abonnemang Jobbmobl Dubbel RAM Trafkperlod Oppn.e"'fm\nuLIVI Tll on-nummer Alla dagar, dygnet runt 0,49/0,00 Tll utlandet 2 Braslen. Alla dagar, dygnet runt 0,49/2,99 Kenya. Alla dagar, dygnet runt 0,49/7,49 Konao-ICnshasa. Alla dasar, dysnet runt 0,49/7,49 Mocambque. Alla dapr, dygnet runt 0,49/7,49 Nederllnderna. Alla dagar, dygnet runt 0,49/0,99 Norge. Alla dqar, dygnet runt 0,49/0,79 Norge. Alla dagar, dygnet runt 0,49/1,99 Storbrltannen. AUa dagar, dygnet runt 0,49/0,99 Storbrltannlen. Alla dagar, dysnet rum 0,49/2,49. Tantanla: Alla dagar, dygnet runt 0,49/7;49 Tunsen. Alla dagar, dygnet runt 0,49/2,r:t9 Tyskland. Alla dasar, dygnet runt 0,49/0,99 Tyskland. Alla dagar, dygnet runt 0.49/2,49 USA. Alla dagar, dygnet runt 0,49/0,99 l utlandet, rngda samtal 5 Brastlen (Oaro) Brasmen (TIM) Brasllen (O) Frankrke (Bouygues Telecom) Frankrke (Orange) Italen (TIM) Italen (Wnd) Nederlnderna (KPN) Tanzana (Celtel) Tunsen (TunT el) Tunslen (T'unsana) Tyskland (T-Moble) lltl11ndet, mottagna samtal J Braslen (Claro) Frankrke (Bouygues Telecom) ltbiien (Wnd) Italen (TIM) Anl.ll llm;mn:k 9 1:03: :30:23 1 6: : :16 17:07 2 3: :04:47 2 1:21:56 1 0: :19:11 4 8: :01 2 1: : :35:25 3 6: : :56 2 1: :20 1 0: : : :02 2 7: : :15 1:14 1 2: :18 Kr tdlmamt 4,41 463,85 So,42 90,12 :341,97 17,44 3,97 135, Z.B6 4662,18 28,12 11,40 s, n 32, ,05 104,73 314,24 54,46 6,04 590,20 4,49 94, ,29 878,60 253,94 157,82 235,59 2,47 4,87 46,62

15 2 6 "turasere. Il--- o :?. 3.,1) l }J l 9 4.1, 7 t 1? Löpor Bokförngsdatum l :r. - Specfkaton Verfkatonssere Verfkatonsnr Alternatvd 849 faktura-iocr nr: (anses vd betalnln&) Fakturadatum: T ELlA Q (); , Fast a'cfjobbmobl1 Dubbel Ram Z31 Förhöj avgft under bndnngstd T ra fkavgfter Förmedlade tjänster Summa: M lam& ,00 tcroxllmlms 735,00 1ZO,OO ,09 482, ,45 Trafkavgfter Abonnemang Jobbmab Il Dubbel RAM Trafkperlod Samtal TlU Tellas moblabonnemang Alla dagar, dygnet runt. TIU mobllsv Alla dagar, dyanet runt TID övrlaa svenka mobllabdmemang Alla dagar, elygnet runt Alla dagar, dygnet runt 1 Tll fasta telenlltet Alla dagar, d)'lnet runt O,.,a'lllmlnu_. 0,4910,00 0,49/0,00 0,49/0,00 0,49/0,99 0,49/0,00 All llmsntn:sot :17: :52: : :58: :Z0:29 ICtål- 289,10 79!87 16,66 347',53 176,40

16 2 Aw: TellaSone111Svorp AB Mabladmn ft fmiii SEKAB BIOFUEL INDUSTRIES AB BGC ID: BOX ORNSKÖLDSVIK fakturan avser: SEKAS SIOFUEL INDUSTRIES. AS Org.nr: Falctura /OCR nr: (anaes vd betalnlnr) Falcturadatum: exkl moms: : : ,45 kronor 3 812,41 kronor kronor Ftlrfallodaa: 16 november 2009 t Plus(jlro: Bankgro: Fl r_ mer Informaton om fakturan besök eller rng kundtjänst 90 <100. Sammandrag av moblfaktura AllonMmanaprlod 1 ob 31 doc Z009. Trallkper!od 1 Jul- 11 ott ZOQ Avatfter "- : 25 '16 beräknad pa kr ,45 Oresutjllmnlng tll njrmmto krona.. {lnkl moms) 19062,00 Far mer nformatlan, vänd pa sld1n. TtSCftlfl s.n 1 o AB Sllf! S!Delhalnt Org nt SS&OD-OHZ VAT.nt SESSe FGmql! hlr f satttlodel VId b«lllnl"l ttor lerlllllodopn to1111åejsmlslanta mod,.t.,.,.anta 8S.Inpn,_,. p' matlrta av&lfr. Ncmlu Banl< A8 (pub!) SWIFT: NMASESS lan: Sl <10.Pus Grot INBETALNING /GIRERING C ICod' TID f'iiiiqri(onlo - n () Vd. betanng p annat sä,.t. var god ange,so aga,. looqui Nlm!l) l faktura-/ocr-nummer t! T ellasonera Sverge AB. KotW!Ampel., g c A-ns (namn ocn pollla<lra113) : kronor SEKAB BIOFUEL INDUSTRIES AB III Förfallodag: 16 november 2009 Meddelanden 1111 bollnlngsmonagaron kan Egel klmlonr vd Qhlll'IIJ In le llmnae p denna blanllelt l FÅLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GORAS l BeloDD lfar lntalnclrat) I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE G0RAS RESERVERAT FOR PLUSGIROT l Sveneka kronor le re l RESERVERAT FOR PLUSGIROT Il fl > t.d-l.{ Of. t-

17 Verfkatonssere TRAVEL ACCOUNT CONCEPT \ 1311TDCKHOUI, TEUFOII TC SY PPOIIT: OI U GB GO,Tl:LEFAX: 08 1< a? DB. E POST: ltcaupp,odlllorciud.ii Bl: U31113, I IIIIFT: Eaa&SIIIIS.IBAN: SE431DDO COCO OO.N R NNEt4AA F SKAn E8EOEL. (088J 1!1 unlforlllg 1Dr maunttldcnijnlng SEKAB BIOFUEL INDUSTRES AB BGC-IDa PQSTBDX örnskhldsvik Fakturanr Sda 5 Resenär FUljesedel Avresadatum TYP av kllp Typ av kllp TYP av köp FBUesedel Du U naton Avresedatull T!fp av ktp Be lapp Typ av kup F lljasedel TlfP av kp Tp av kup E-post: tacauppor!odlneraclub.imi SEPTEMBER 3& CARSTEDT/PERHR Ro de Janero Arvode hotell utrkes Arvode flyg utrkes öresavrundnng FISLJESEDELSTDTAL 11&, ,00 o,so , Ro de Janero Flyg med TAM Brazlan Arlna ,00 Arvode flyg utrkes 250,00 FlSLJESEDELSTOTAL Ra de Janero ,00 Flyg med TAM Brazlan Arlne 2t.o,oo ,0D- Arvode flyg utrkes 250,00-7D,OO 116.so 1.200,o o 0, &5,00 240,00 244,0B 250,00 FtLJESEDELSTDTAL 734,00-240,00-24tt,oo- 250,00-734,00 -

18 TRAVEL AC'COUNT CONCEPT DINI!RS CLUB 8WEDEN AB 103 BS ATOCMHOLII. TIEFON TACBUPPORT: III.TELE,All: ! POIT: loc:ouppaodlntm".ji aa: CI:I BIU SWIFT: ESSfSESB. II!AN: SE !111 SIIIO 018 OM.NA m<2 TU&.. INNEHAR F 91CATTESEOEL. (0981!J ndlog ff> moinrodovllnlng.j SEKAB BIOFUEL INDUSTRES AB BGC-IDs POSTBOX ÖRNSKHLDSVIK Fakturanr Sda 4. ' ;, _g a -, ;; ' Resentr FHl;tesedel Destnatan Avreseda tu Typ av kllp Typ av kllp Be lapp Be lapp Typ av kllp F lljasedel TYD av kp FtlJesedel Avresedatull Typ av kllp Typ av kup SEPTEMBER CARSTEDT/PERMR Ra de Janero Arvode flyg nrkes Arvode flyg utrkes Hresavrundnna FHLJESEDELSTDTAL MOMS Ro de Janero Fbg Med Ar France Arvode flyg utrkes öresavrundnng FtLJESEDELSTDTAL Ro da Janero 20ot F ha med TAM Brazllan Fln Med Ar France ,00 83,75. 16, , ,00 114,00 114,00 111,00 111,00 0,25 0, ,23 27,53lt,OD 56,77 l.lt20, DO 1.420,00 136,50 136,50 o,so o,so l. 5!57, DD 1.557,00 ArUne 1.220, , , ,00 l ;. VI beten ollor llrtallodotuiii Ulpr dltlrm,ta enllll m.j.

19 TRAVEL ACCOUNT CONCEPT 2f o 5't 3,r 1 ;!!.1 1 c. B. 4 gj 1 7 'JIJ IOS 8S &TOCHOLU, T!LER)j,j TAC SUPPORT: Dl 14 Il BD.TEI.EF: 01!4 a7 De. 6 P09T: llctupporodloaclb.h B : IWI" : ESSE8E88. 1BAN: SE43 IDDII & OAO.NA INNEHAR F SKAnGIEO&L. COBBI!junc!.,legOo """""ldovlonlnt.) SEKAI BIOFUEL INDUSTRES AB BGC-IDa POSTBDX örnshldsvik Fakturanr Sda 3 l.:! Rasenär Fllljesedel Destnatan Tp av ktjp Typ av kl P FISljesadel Desuna u on TP av kllp Molls TYP av kl p F lljasedel Avresadatum TP av köp Belapp Bel a p p TP av kllp. Maras SEPTEMBER CARSTEDT/PERMR stackhalm Arlanda Arvode hotell nrkes drasavrundnng FISLJESEDELSTOTAL MOHS stockhalm Arlanda Arvode flg nrkes öresavrundnng FIILJESEDELSTOTAL MOMS l Aa de Janero Flyg Med Ar France eo. E-post: tucsuppoltodlnerselub.ee 17,50 0, ,02 265,98 250,00 62,50 0,50 250,50 62, ,00 Flyg med TAM Brazlan Arlne 1.195, , ,09.27 Flg nrkes med Norwagan Ckt U6,98 40, ,50 0, ,00 512,so o,so 313, , , ,00 707,00 VId betalnng el!&r fllrfltllodotum ulglr d.ojsm6toranta anllgl avtal,

20 DINERS CLUB 8WEDEN B Utll:l BTOCKHOLM. TELE'FOMTA,CSUPPORT: D.TELEFAX: Dr14157 DD.! POST; 11CtupQOr10cUnoraolub.M 110: 18HI8S. SWII'T: ESSESEB&. IBAH: SEo3 SOGG OSII &2. OAII.NR Sle41HUI. INN!HAA P BKAnEBI!DEL. (OBII Et ul\dlt'flq ror momttdo'llln. l SEKAB BIOFUEL INDUSTRES AB IGC-IDs55,, POSTBOX HRNSKHLDSVIK l. Fakturan Sda 2 l! ;; SEPTEMBER Resanär CARSTEDT/PERMR följasedel Dar as salaans T!IP av kup Arvode fl!lll nrkes Malls MDIIS TYP av k Up Flygtax. l'tdiiis Typ av kl p T!IP av kull Malls Typ av k lp Arvode flyg utrkes Arvode öresavrundnng FÖLJESEDELSTDTAL MOMS Följesedel stockhalm Arlanda Typ av ktlp Mtga Kustenflyg Moras Typ av kl p Arvode flyg nrkes B'elopp tacauppo!iodlnoraclub.se ,50 30,50 9'1,00 117,50 23,50 255,66 271,00 15, , ,00 250,00 312,50 62,50 0,50 o,so , ,00 261, ,26 l. 550,oo 87, , ,00 87,74 146,00 182,50. 3& l 50 1'16,00 36,50 182,so '"' f., Vlcl.,.tollng - flrfalloclotum utgar drtlomaarllmo enlgt """"'

21 V<rfkot;;;, _ AremotMd 848 l TRAVELACCOUNTCONCEPT l 1113 ll8tockholiii. 'TElEFON 1AC IUPPORT: !1 oo.teufiji: GII E-POST: lacoup-odlno,lllb.,. BG: 41:1-1111, IWIPT: EBBI!B&IS. 18AH;8fa aaoa ODDO G51131GD D 2. ORD.NR HII412ol546, INNEHAR F 8KAnG8&DIL (08Bl!l undortq rer,_,,,dovtonlng.l SEKAB BIOFUEL INDUSTRES AB BGC-IDr POSTBOX örnsköldsvik Fakturanr Sda l -.f -- l SEPTEMBER Rasenär CARSTEDT/PERMR FISljuedel Ornskoldsvk Typ av kllp Hllaa Kustenfllltll Molls TYP av kl5p Flygtax Mos Typ av kl p Arvode flyg nrkas MOIIS TYP av kp aresavrundnng FHLJESEDELSTOTAL MOMS Fllljasedel Dar as Salaant Avresedatulll Typ av klfp flyg med KL - Ro tal TYP av kl p H lsa KustenflYt Ma m l. 370,o o 1.443,00 73, ,00 73,00 245, , ,72 120,90 150, , 9D ,00 0,20 0, , ,00 235,44 Dutch Ar , , ,00 73,30 938,68 995,80 56,32

22 Bokfö1ngsdatum Verfkatonssere Verfkatonsnr Alternatvd - --If TRAVEL ACCOUNT CONCEPT DINERS CLUB SWEDEN AB 103 U GTOCKHOLII.lELEFQN TAC&UPPORT:OB\118 OD.TELEFAX; O& U Il 06, E PCSl; IDcoppoollllntrtc"b,u 911; U II&:I. SWI"; ESSESES!. IBAN; SEo Dl U ORO NR 55UI INNEHAR FSKATTeSECEL, (0851 ElndorQ 10< moiiiiiodcvllntng.) SEKAB BIOFUEL INDUSTRES AB BGC PDSTBDX URNSKöLDSVIK Fakturanr Sda 6. : ;; Resenär Flll.:tesedel DesUna U on Avresedatull Ttfp av kllp Avreseda tu Tvp av kp 60. E pcst: tac6uppon0dlnersclub.ee SEPTEMBER CARSTEDTIPERMR Ra de Janero Flvg med TAM Brazlan Arlna 240, ,27 Arvode flva utrkes FHLJESEDELSTDTAL 250,00 734,00 240,00 244,00 250,00 734,00 III r. NETTOBELOPP TOTAL HOHS TDTAL ;85 882,15 VId llelelnl"'l onor llrfol16ctolu"' IIIar drll.,,.la Uat ""'"' TOTALT ATT BETALA ,00

UbiGo. h"p://vimeo.com/96486671

UbiGo. hp://vimeo.com/96486671 UbiGo h"p://vimeo.com/96486671 Per- Erik Holmberg Magnus Kuschel Hans Arby MariAnne Karlsson h"p://vimeo.com/96486671 www.ubigo.me 10 5 0 402 78 Göteborg Telefon: 031-7647000 Godkänd för F-skatt Svenska

Läs mer

Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest

Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest rn Samman trädesdatum TRANAs KOMMUN 2011-05-18 Sida 8(45) KOMMUNSTRYRElSENS AU SAMMANTRÄ ESPROTOKOl l s 99 Dnr 215/11 Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest Ekonomichef Rosie-Marie Fors redogör

Läs mer

Verifikationsregistrering

Verifikationsregistrering Verifikationsregistrering Arbetsgång 1. Välj modulen Bokföring. 2. Välj Aktivitet i menyraden och därefter Verifikationsregistrering. Välj vilket år du vill registrera i. 3. Du får upp en tom verifikation

Läs mer

FAKTURA 2013-12-05 Sid 1 (4)

FAKTURA 2013-12-05 Sid 1 (4) 1 FAKTURA 2013-12-05 Sid 1 (4) Kundnr: 362993 Fakturanr/OCR-nr: 131205011465355 Box 1500, 581 15 Linköping Kundservice 0771-25 26 27 Öppettider mån-tor 8-17, fre 8-16 kundservice@tekniskaverken.se tekniskaverken.se/minasidor

Läs mer

Verifikationsregistrering

Verifikationsregistrering Verifikationsregistrering Arbetsgång 1. Välj modulen Bokföring. 2. Välj Aktivitet i menyraden och därefter Verifikationsregistrering. Välj vilket år du vill registrera i. 3. Du får upp en tom verifikation

Läs mer

Ansökan Travel Account Concept TAC

Ansökan Travel Account Concept TAC Ansökan Travel Account Concept TAC UPPGIFTER OM FÖRETAGET FÖRETAGETS FULLSTÄNDIGA NAMN ORGANISATIONSNR OM SÖKANDE ÄR DOTTERBOLAG ANGE MODERBOLAGETS NAMN OCH ORGANISATIONSNR FAKTURAMOTTAGARE (PERSON ELLER

Läs mer

Henrik Holst Essinge Brogata 7 lgh 1201 112 61 STOCKHOLM 1 (2)

Henrik Holst Essinge Brogata 7 lgh 1201 112 61 STOCKHOLM 1 (2) Henrik Holst 1 (2) 2 (2) Försäkringsbrev FÖRNYELSE Utskriftsdatum: 2011-11-23 1 (2) Henrik Holst Försäkringsuppgifter Försäkringsnr 1709650-1 Försäkringsställe Essinge Brogata 7, Stockholm Produkt Netviq

Läs mer

Offerter i ADJob 4.3. ADJob 4.3 revision 1.7 eller nyare. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

Offerter i ADJob 4.3. ADJob 4.3 revision 1.7 eller nyare. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. ADJob 4.3 revision 1.7 eller nyare Offerter i ADJob 4.3 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas

Läs mer

Affärshändelser 2052 Kontonamn och nummer Debet Kredit

Affärshändelser 2052 Kontonamn och nummer Debet Kredit Affärshändelser 2052 Kontonamn och nummer Debet Kredit 1. 2052-01-12 Moms tillbaka för november månad. 2. 2052-01-29 Inkommen betalning av utestående faktura. 3. 2052-02-12 Moms betalning för december

Läs mer

Landinformationen 1 (47)

Landinformationen 1 (47) Landinformationen Med Internationella betalningar via Internetbanken, Internationella betalningar via fil eller Internationella betalningar via fil med växling kan du enkelt och tryggt skicka betalningar

Läs mer

Kortinlösen och Betalningslösning Netaxept Advanced

Kortinlösen och Betalningslösning Netaxept Advanced Kortinlösen och Betalningslösning Netaxept Advanced Är du nyetablerad inom e- handel? Beställer du Netaxept Start genom bjuder vi på uppläggningsavgiften (värde 2 490 SEK). Läs mer på: www.teller.se Detta

Läs mer

- KOMMUNSTRYRELSENS AU

- KOMMUNSTRYRELSENS AU -;... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-09 Sida 15 (3B) - KOMMUNSTRYRELSENS AU 141 Dnr 406/15 Sponsring av projekt Ljusslingan Skrivelse har inkommit från Tranås handel (via

Läs mer

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-14 KS-2014/1554.319 1 (2) HANDLÄGGARE Joel Edding 08-535 313 91 Joel.Edding@huddinge.se Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

DAGON. Uh ur 10d$ A. KYLA 1 VENTILATIONSKLAUSUL Fba LoKitst. Bilaga nr 6. Västerbotten 44. avseende kyla och ventilation,

DAGON. Uh ur 10d$ A. KYLA 1 VENTILATIONSKLAUSUL Fba LoKitst. Bilaga nr 6. Västerbotten 44. avseende kyla och ventilation, 31. Mars 29 1:29 Dagan AB Nr. 713 8. 15 DAGON KYLA 1 VENTILATIONSKLAUSUL Fba LoKitst. Bilaga nr 6 1111hbi kro akontrekt nr.---r-rw gl Ian 926-411$ - Västerbotten 44 FigepOrd Donzelle AS Hyrespägt Liber

Läs mer

NORRTEUE TIDNING 2J NOVEMBER 2012 Skolan är en knepig fråga Funderar lite liver skolsituationen i kommunen, en knepig grej tyckerjag. Jag tycker det är jätteroligt att Norrtälje har klättrat 28 platser

Läs mer

193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag

193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-06-13 1 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 22 juni 2011, klockan 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Läs mer

Justerare~~.~---J----------- Hissieholms kommun

Justerare~~.~---J----------- Hissieholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Hissieholms kommun Kommunfullmliktige Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare Hässleholm

Läs mer

Köpvillkor. 4. Betalningsvillkor Du kan välja mellan följande betalningsalternativ:

Köpvillkor. 4. Betalningsvillkor Du kan välja mellan följande betalningsalternativ: 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av kosttillskott. Vi följer våra produkter noggrant från råvara till färdig produkt

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Cakewalk Capital AB, org nr. 556886-6007 Ejdervägen 2, 47132

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (11) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AA Ombud: BB Skattebetalarnas Servicebyrå AB Box 3319 103 66 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

Kortinlösen och Betalningslösning Netaxept Advanced

Kortinlösen och Betalningslösning Netaxept Advanced flest kort på handen Kortinlösen och Betalningslösning Netaxept Advanced Detta är ett kombinerat erbjudande kring kortinlösen från och betalningslösning Netaxept Advanced från Nets. Är du nyetablerad inom

Läs mer

Uppfoljningsundersökning

Uppfoljningsundersökning S D A Utredningsbyrån BÖNDERNA MPJ DALEN Kibaha Farmers Training Centre Tanzanias Kustregion 965 68 974 4 URåsultatvärdering 7 HUVUDUNDEESÖKNNG Basundersökning Uppfoljningsundersökning DJUPUNDEESÖKNNG

Läs mer

~;: ~~u,-n_d",-_= =". ASa~g

~;: ~~u,-n_d,-_= =. ASa~g BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Bildningsnämnden 2009-06-23 1 (14) Plats och tid: Beslutande: Sammanträdesrum Astrakanen, tisdagen den 23 juni 2009, k115.15-17.30 Asa Ragnarsson

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

Limiten för Visa och Mastercard är 15 000 kr. Limiten för Direktbank är 100 000 kr.

Limiten för Visa och Mastercard är 15 000 kr. Limiten för Direktbank är 100 000 kr. Jag har ångrat mitt köp eller beställt fel produkt, vad ska jag göra? Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du har mottagit varan och handlar därmed med full trygghet. Om du ångrar

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

NASDAQ OMX First North. TBDY SE0001295437 Aktier 269 386 959 Market name First North STO Internet www.trustbuddyinternational.com.

NASDAQ OMX First North. TBDY SE0001295437 Aktier 269 386 959 Market name First North STO Internet www.trustbuddyinternational.com. NASDAQ OMX First North TrustBuddy International AB Östermalmstorg 1, 114 42 STOCKHOLM Telefon: +46 8-562 596 00 http://trustbuddyinternational.com e-post: info@trustbuddy.com Namn TBDY ISIN SE0001295437

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS AMERICAN BUSINESS TRAVEL

FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS AMERICAN BUSINESS TRAVEL If you can't read this newsletter, click here SVERIGE OKTOBER 2010 FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS AMERICAN BUSINESS TRAVEL Tips och inspiration för dig som planerar höstens konferens Aten i oktober innebär bra

Läs mer