FÖLJESEDELSTOTAL Brussels Utrikesflyg SAS. Flyg Med Brussels Airlines Höga Kustenflyg. Arvode flyg inrikes

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖLJESEDELSTOTAL. 662446 Brussels 2009.03.15 Utrikesflyg SAS. Flyg Med Brussels Airlines. 2009.03.16 Höga Kustenflyg. Arvode flyg inrikes"

Transkript

1 2 7? o e 3.:. 5 ;B 9 3 B 5 DINERS CLUB SWEDEN AB STOCKHOlM. lelefoii TAC SUPPORT' &O. TE lefax' E POST: IOcsuppondnersclub.se SG: , ORG.NR INNEI-lAR F-SKATTESEOEL (OBSI EJ unelerlag tor moms1edosn!ng. } SEKAB INTERNATIONAL AB BGC-ID: POSTBOX HRNSKöLDSVIK Fakturanr Sda l Resenär F:ljesedel E post: se HARS CARSTEDT/PERHR Brussels Arvode hotell utrkes FÖLJESEDELSTOTAL Följesedel Destnatan Typ av käp H oms Typ av käp Typ av köp Brussels Utrkesflyg SAS Flyg Med Brussels Arlnes Höga Kustenflyg Arvode flyg nrkes Arvode hotell utrkes Arvode flyg utrkes öresavrundnng 5.564, , , ,00 938,68 995,00 56,32 93, '32 23,46 523,50 523,50 131,50 131,50 0,32 0,32 FÖLJESEDELSTOTAL HOHS 9.281, ,00 79,78 Vd betalnng eller IC!ffallodalum utgår dröjom615111nta enlgt avtal.

2 r Fakturasere Löpnr Bokförngsdatum Verfkatonssere Verfkatonsnr Altematvd w o r k 2 o j. l 1', 7..a :4 '9 "' Dnersc,Lub lnternatto!ul' DINERS CLUB SWEDEN AB 103 Bl STOCKHOLM. TELEFON TAC-SUPPOR:T TE LEFAX: &. E-POST: tacsupporlodlners club.set BG: 4!!l 6193, OR.G.NR INNEHAR f-skattesedel. {OBSI Ej underlag löt mnsredov sn l ng.) SEKAB INTERNATIONAL AB BGC-ID: 55& POSTBOX HRNSKHLDSVIK TRAVELACCOUNTCONCEPT Fakturanr Sda 2 Resenär Följesedel Destnat on Typ av köp Hos Be l opp Ty p av köp TYP av käp Följesedel TYP av köp MARS CARSTEDT/PERHR Brussels Utrkesflyg SAS Höga Kustenflyg Arvode hotell utrkes Arvode flyg utrkes Arvode hotell nrkes Arvode flyg nrkes öresavrundnng FöLJESEDELSTOTAL HOMS Brussels Arvode hotell utrkes 60. E-post: , ,92 82, , 00 17,50 136,79 34, ,22 133, , , ,00 87,50 170,99 0,49-0, ,00 FHLJESEDELSTOTAL NETTOBELOPP TOTAL ,44 MOHS TOTAL 213,56 Vd betalnng eller lllrfallodatum utgar drojsmllsrlnta enlgt avtal. TOTALT ATT BETALA ,00 l

3 , J J :w o :r l DnersClub Internatonar DINERS CLUB SWEDEN AB 103 Bl STOCKUOlM. TELEFON TAC SUPPORT; om ,TELtfAll: DB. E POST: Cocsuppandlnauelub.so BG; ORG.NR 55G ,1NNfltAR f SKATTESEDEL.COBS! EJ untarlog lot mamsrodovlsnlng.l TRAVELACCOUNTCONCEPT SEKAB BICFUEL INDUSTRES AB BGC-10: POSTBOX ärnsköldsvik Fakturanr HARS : =. = Resenär Följesedel TYP av köp Typ av ksp Hams Typ av ktp Hams Hams TYP av köp TYP av köp BelOPP Sda TAC-support Telefon: E-post: CARSTEDT/PERMR Johannesburg Flyg med KLM - Höga Kustenflyg Flygtax CABONNET Arvode flyg nrkes Arvode flyg utrkes Arvode flyg nrkes lresavrundnng FHLJESEDELSTOTAL l'ohs Royal Dutch Ar , ,00 255, , ,58 76,41 91,50 23, ,50 319,50 158,00 402,50 176,50 192,50 919,00 86,00 22,00 o,o ,87 457, , ,00 260,00 l. l 1.349,99 l 114,so 1.171,50 319,50 158,00 402,50 176,50 192,50 919,00 108,00 O,Dl ,00 9 "' c ETTO,Lopp HOHSlQTAL VId bolllnng OI\!W c TOTAL ,21 882,79 TOTALT ATT BETALA ,00

4 Dners Club Internatonar TRAVELACCOUNTCONCEPT DINERS CLUB SWEDEN AB 103 Bl STOCKHOLM. TELEFON TAC SUPPORT: DB H TELEFAX; E POST: tocsuppoltedlnersclub.so BG: ORG.NR S56C12 1SH INNEHAR f -SKATIESEDEL (OBSI Ej undrleg IGr mamsrodovlsnlng.) SEKAB BIOFUEL INDUSTRES AB BGC-10: PDSTBOX örnsköldsvik Fakturanr Sda ' : :: N Resenär Följesedel TYP av köp TYP av köp Hams Typ av köp TYP av köp. HARS CARSTEDT/PERMR stockhalm Arlanda Häga Kustenflyg Arvode Arvode flyg nrkes. öresavrundnng 1.367,92 82,08 17,50 136,79 34,20 136,79 34,20 0, ,00 87,50 170,99 170,99-0,48-. Följ e sedel Typ a.y köp TYP av köp TYP av köp ' FHLJESEDELSTOTAL HDMS Johannesburg Inrkesflyg SAS Flyg med KLH ,94 250, ,00 66,00 Royal Dutch Ar , , ,00 Flyg Hed south Afrcan Arways 6.853,00 Flyg med TAM Brazlan Arlne 1.829, , , , , , , , ,00 :;:l "' o u c Vd botalnng altar rorfallodalum utg6r drlljsmllll'lnui en!ij' avtal.

5 L ;l j :1 - DnersClub 1 Internatonal' TRAVEL ACCOUNT CONCEPT 2 D 2 t; 3 6 a 6 7,f., 6 7 DINERS CLUB SWEDEN AB STOCKHOLM. TELEFON TAC SUPPORT: OR U TELE:FAX: DB E-POST: tncsuppondlnnroclub.s BG: 4Bl6193. ORG.NR INNElAR F SATTESE:DE:L (0851 Ej und01lag IDr momsrodovlsnlng.l SEKAB BIOFUEL INDUSTRES AB BGC-ID: POSTBOX örnsköldsvik Fakturanr Sda l.. = Resenär Följesedel TP av köp TYP av köp Hams Hams H oms TYP av köp MARS CARSTEDT/PERMR Map ut o Flyg med KLH - Royal Dutch Ar ,00 Flyg Med South Afrcan Arways 1.949,00 Flyg med KLM - Royal Dutch Ar ,00 Höga Kustenflyg Arvode flyg nrkes Arvode flyg utrkes öresavrundnng FHLJESEDELSTOTAL HOMS 1.127,36 67,64 938,68 56, ,18 93,86 23, ,00 79,50 529,00 0, ,40 175,60.se , , , ,00 995,00 140, ,00 79,50 529,00 0, ,00 Följesedel Avresedatull Hams stockhalm Arlanda Höga Kustenflyg 1.367,92 82, ,00 ::. B, "' o g VId balllnng enar förfallodatum ut r drcjsm6lsrsnllt onlgtavtal

6 SEKRB Faktura Fakturanr Levaransadress Sekab Internatonal AB BGC d Box 168 ÖRNSKÖLDSVIK, Sverge Köpare Sekab Internatonal AB BGC d Box 168 ÖRNSKÖLDSVIK, Sverge Kund nr 30 Vår referens Gunlla Sundqust Ert ordernr Leveransvllkor Utleveransdatum Förfallodatum Betalnngsvllkor 30 dagar netto Ert Art.nr Produkt Antal Enhet A-prs Vdarefakturerng enlgt bf blagor , ,21 Totalt SEK exkl. moms ,45 25%moms ,55 Öresutjämnng 0,24 Totalt SEK nkl. moms ,00 SEKAB BoFuel lndustres AB Box286 ÖRNSKÖLDSVIK, Sverge Telefonnr Telefaxnr styrelsens säte reg.nr Ömsköldsvk SE Bankgro Bank l Nr Swftadress IBAN Nr PlusGronr Handelsbanken HANOSESS Företaget Innehar F-skatte sedel.

7 I Fakturasere Löp nr -- Bokförngsdatum Verfkatonssere ! Verfkatons!:_ Altematvd w o r k \11. : ;.:; -. t 'l 'l 2 :} DnersClub lnternatorwt DINERS CLUB SWEDEN AB STOCKHOLU TELEFON TAC-SUPPORT: TELEFAX: E POST: tac5upporteajnersclub.se BG: ORG.NR INNEHAR F. SI( ATTESF.OEL. (OBSI Ej unelerlag tor momsredovsnng.) SEKAB INTERNATIONAL AB BGC-ID: POSTBOX HRNSKHLDSVIK TRAVEL ACCOUNT CONCEPT Fakturanr l Resenär Följesedel ;' APRIL CARSTEDT/PERHR 6"/21 04 Brussels Crowne Plaza ! D : N FHLJESEDELSTOTAL ,00 NETTOBELOPP TOTAL HOHS TOTAL 7.025,00 o,oo a Vd betalnng efter förfallodetum utgtr dröjsmålsranta enlgt avtal. TOTALT ATT BETALA 7.025,00 o g

8 2 " ;. 7 :"!J 1 q? 4 o!i' ; (t.! e a ' 1 DINERS CLUB SWEOEN AB IOIIJ STOCKHOI.M. lel.uottac SU,OAT: Dl U H IO.TU[FAX: Da Ull O&. t POSl: IIC,pporOdlnerK,,IO BG; 41J.alfJ. DRG.ItR IUU2ll41. lltnthaa F SKATUSE CE. {OBSI EJ U11dorlagto r momorodovltntng SEKAB BIOFUEL INDUSTRES Al 8GC-IDa PDSTBOX ÖRNSKÖLDSVIK TRAVEL ACCOUNT CONCEPT Fakturanr ! -1 Resenär CARSTEDT/PERMR FtUeaedel Stockholm Arlanda Typ av ksp flyb Med Lufthansa Typ av k lp Hltga Kustenflyg BeloDD MOIIS TYP av kl p Arvode flyg utrkes Arvode fln nr-kes Arvode hotell lnr-lkes MDIIIS FIILJESEDELSTOTAL MDMS 9.622, , ,00 85,oo 902,50 902,50 250,00 312,00 u.oo 87,50 n.so , ,00 162,50 FHUesedel DesUnatan Dar es Salaa Avresedatu TYP av kap Flyg med KLM - Royal Dutch Ar , ,00 TYP av köp HHga Kustenflyg ,00 n,oo S,OO 73,00 Typ av kltp Ta nrkes 440,57 467,00 26,4S ,00 M oas 4,30

9 TRAVEL ACCOUNT CONCEPT DINERS CLUB SWEDEN AB TDCKIIOLM. ltlefoii TAC SUPI'ORJ: IIID.UI.EFAX: Dl 14 el OS. E P05T: <acaupp<ui. InorKIIJb.lo BG: "l-il Dl. OAC.NR IIIU JSo.INNEHAII F SlAJTESEDEL (OBSI Ej un lag 101 "'"""'"""llrag.l SEIAB BIDFUEL INDUSTRES AB BGC-10: PDSTBOX IIRNSKHLDSVIK Fakturanr Sda 2 - : -. -! JUNI Resanlr I:AASTEDT/PERMR Fllljesedal DesUnatan Stackhol Arlanda Avreseda tu Tl'P av kllp Utrkesfln SAS Typ av kl p Hllga Kustenflyg Mos MOIIS Tl'P av kl P Arvode hotell nrkes Typ av kl p Arvode flyg utrkes T"P av kl P Arvode flyg nrkes MDIIIS Typ av k Up öresavrundnng FISljesedal Avresadatull Typ av kllp la lapp Mas FIILJESEDELSTDTAL MDMS 6903U Dar as Salas n TAg nrkes FHLJESEDELSTOTAL MOHS , ,00 1.no.oo 1.672,00 so2,ao l. 370.oo 1.672,00 502,00 87,50 17,50 666,oo 666,00 121,00 151,00 30,00 121,00 151,00 30,00 o,so ll.l43,!0 681,50 a,so 11.82!,OO so,ao 55,00 3,00 50,00!3,0D 3,00 E ; VId llelalllna fllrfoadalum ucaar ndlllllnla enllgl ntal.

10 Bokförngsdatum TRAVEL ACCOUNT CONCEPT DINERS CLUB SWEDEN AB STDCXHOLM. TELEfON TAC SU PPORT: ID.ULI:FAX: E POST: llc:suppanfdlnscub.so IC: Ul!lll. OAC.NR "'lll TS. INNEHAA f SMA'ITESEDlL EJ unaorlag IDo!Nmlrodo>l"ll'll.l SEKAB BIDFUEL INDUSTRES AB BGC-IDz POSTBDX HRNSKöLDSVIK Fakturanr l Resenlr CARSTEDT/PERMR Följesedel DesUnatan stackhal Arlanda Avresedatulll u TYP av kllp Inrkesflyg SAS l. 609' 00 MOIIS 92,00 Typ ev köp Flyg 11ed KLM - Royal Dutch Ar , ,00 Typ I!IV k lp Arvode flyg nrkes 132 ' Mos 53,oo Typ av ksp Arvode flyi utrkes le lapp 1.200, TYP av ktlp öresavrundnng o,sa o,so FtLJESEDELS'JOTAL , ,00 MOMS 125,00 Fllljesedel DesUnatan Dar es Salaans Typ av kllp Tg nrkas 879, o l Mo s 52,76 Typ av kb Arvode tg nrkes Mos so.oo Typ av kl p trasavrundnng D,01- D,01 FHLJESEDELSTOTAL 1.079o! o o MDMS 102' 76 ; Vd leufftng Iller l&alloålum utg6r clrlljomalrlnta etust -'

11 Verfkatonssere TRAVEL ACCOUNT CONCEPT 7DJ IJ STOCKHO TELEFON TAC SUPPORT: ! BO. TU!,: Dl l f E POST: tacsuppo<!odlnor"lub.!o BG: '1. ORG.NR 516Ul 75o. '""EHR F SKATTESEDEL. 40BSII;Iodortog lllt m roltodovln"'u I SEKAB BIDFUEL INDUSTRES AB BGC IDaSS PDSTBOX UB 8912 örnskiildsvik Faktur-anr oot.o1.n - Rasenllr- FIIUesedel Destnatan Avreseda tu TP av kl5p Malls Typ av k lp Tvp av k lp Has Malls CARSTEDT/PERMA Dar as Salaa Arvode tg nrkes Arvode n n utrkes Ar vada fb nrkes FtLJESEDELSTDTAL HOMS 200,00 so,oo 1.200,00 121,1)0 30,00 121,00 u,oo 2!.l56, , ,80 151, DO 151,00 2&.3.00 NETTOBElOPP TOTAL MDHS TOTAL TOTALT ATT BETALA ,00

12 l Fakturasere Löp nr Bokförngsdatum Verfkatonssere Verfkatonsnr Altematvd l w o r k f' :?;!3 7 't t SEKRB Laveranaadraaa Sekab Internatonal AB BGC Id Box 168 ORNSKÖLDSVIK, Sverge Faktura Köpara Sekab Internatonal AB BGC Id Box168 ÖRNSKÖLDSVIK, Sverge Faktura nr Kundnr 3D VAr raterena Gunlla Sundqust Ert ordarnr Lavaranavllkor Utlaveranadatum Förfallodatum Betalnngsvllkor 3D dagar netto Ert Art. nr Produkt Antal Enhet A-prs VIdarefakturerng kostna<ler,enl blf blaga , ,51 Totalt SEK exkl. moms 79421,62 25%moms 19855,38 Öresutjämnng 0,11 Totalt SEK lnkl. moms ,00 SEKAB BloFuallnduatrlae AB BOlC 286 ÖRNSKÖL.DSVIK, Sverge Talafonn r Talafaanr Styralaena slta reg.nr Omsköldsvk SE Bankgro Bank/ Nr Swlftadrass IBANNr Handelsbankan HANDSESS PluaGlronr Företaget Innehar F-skattesedel.

13 2 6 o ft 1 s 4 t 9 1 Faktura-/OCR-nr: (anse.s vd betalnng) Fakturadatum: lo> (fares) Abonnemang Jobbmobl Dubbel RAM Trafkperlod Oppn.aVIfmlnulYS Anul Tlm:rnln:Mk Tanzana (Celtel) 9 22:53 Tunslen (TunT el) 4 13:00 Tyskland (T-Moble) 0:06 Meddetandetjllnster Sms tll Telas abonnemang Alla dagar, dygnet runt 0,59 persms 47 Sms tll övrga svenska abomemang Alla dagar, dygnet runt 0,59 persms 17 Sms tll utländska abonnemang Kongo-Knshasa. Alla dagar, dygnet runt 1,39 per sms Norge. Alla dagar. dygnet runt 1,39 per sms 2 Tanzana. Alla dagar, dygnet runt 1,39 per sms Sms utlandet Brasllen (Caro) 5 Frankrke (Bouygues Telecom) 3 Frankrke (Orange) Italen (TIM) 21 Tanz.anla (Celtel) 2 Tunsen (Tun Tel) 2 Tunsen (Tunsana) 1 Summa trafkavgfter Jobbmobl Dubbel RAM Kredlnem 202,23 55;87 0,20 27; ,39 2,78 1, _.16 24,36 7: , ,09 Förmedlade tjänster 5 All nm:mln:sek Enro AB leverantörens te! &MS56 25% moms tllkommer 34 31:16 Summa förmedlade tjänster Kreklmoms ,36 1. Deblleraa por pbl!rjad 10 sekunders perod. 2. S;tmlalsav&Jfter l fl vsstidnder kan vorlera beroende p6 numn'ltlrpreb och nummel'ltlle. Du IYn 10 avajftoroa l prlllllon för utlonduamtal 10m g!uer!6r dfn obonnemena. 3. Ingen llppnlng&ovgllt a'h mfnutav&lft redavl101 lor 10mtall utlandet. Du kan u avalflermi prf1l11ton som glller för dll 4bannemna. 4. F6r vl110 moddelendet jansar l ulllndel radovllllslngen DVBHL Ou kan 1114Yglltern3 l prslllan som gfllar 16r dll abannemong. 5. Samtal eller tjdnst som Inte draslrn djn pott.

14 Faktura-/OCR-nr: (sngos vd betalnng) Fakturadatum: o (lorts) Abonnemang Jobbmobl Dubbel RAM Trafkperlod Oppn.e"'fm\nuLIVI Tll on-nummer Alla dagar, dygnet runt 0,49/0,00 Tll utlandet 2 Braslen. Alla dagar, dygnet runt 0,49/2,99 Kenya. Alla dagar, dygnet runt 0,49/7,49 Konao-ICnshasa. Alla dasar, dysnet runt 0,49/7,49 Mocambque. Alla dapr, dygnet runt 0,49/7,49 Nederllnderna. Alla dagar, dygnet runt 0,49/0,99 Norge. Alla dqar, dygnet runt 0,49/0,79 Norge. Alla dagar, dygnet runt 0,49/1,99 Storbrltannen. AUa dagar, dygnet runt 0,49/0,99 Storbrltannlen. Alla dagar, dysnet rum 0,49/2,49. Tantanla: Alla dagar, dygnet runt 0,49/7;49 Tunsen. Alla dagar, dygnet runt 0,49/2,r:t9 Tyskland. Alla dasar, dygnet runt 0,49/0,99 Tyskland. Alla dagar, dygnet runt 0.49/2,49 USA. Alla dagar, dygnet runt 0,49/0,99 l utlandet, rngda samtal 5 Brastlen (Oaro) Brasmen (TIM) Brasllen (O) Frankrke (Bouygues Telecom) Frankrke (Orange) Italen (TIM) Italen (Wnd) Nederlnderna (KPN) Tanzana (Celtel) Tunsen (TunT el) Tunslen (T'unsana) Tyskland (T-Moble) lltl11ndet, mottagna samtal J Braslen (Claro) Frankrke (Bouygues Telecom) ltbiien (Wnd) Italen (TIM) Anl.ll llm;mn:k 9 1:03: :30:23 1 6: : :16 17:07 2 3: :04:47 2 1:21:56 1 0: :19:11 4 8: :01 2 1: : :35:25 3 6: : :56 2 1: :20 1 0: : : :02 2 7: : :15 1:14 1 2: :18 Kr tdlmamt 4,41 463,85 So,42 90,12 :341,97 17,44 3,97 135, Z.B6 4662,18 28,12 11,40 s, n 32, ,05 104,73 314,24 54,46 6,04 590,20 4,49 94, ,29 878,60 253,94 157,82 235,59 2,47 4,87 46,62

15 2 6 "turasere. Il--- o :?. 3.,1) l }J l 9 4.1, 7 t 1? Löpor Bokförngsdatum l :r. - Specfkaton Verfkatonssere Verfkatonsnr Alternatvd 849 faktura-iocr nr: (anses vd betalnln&) Fakturadatum: T ELlA Q (); , Fast a'cfjobbmobl1 Dubbel Ram Z31 Förhöj avgft under bndnngstd T ra fkavgfter Förmedlade tjänster Summa: M lam& ,00 tcroxllmlms 735,00 1ZO,OO ,09 482, ,45 Trafkavgfter Abonnemang Jobbmab Il Dubbel RAM Trafkperlod Samtal TlU Tellas moblabonnemang Alla dagar, dygnet runt. TIU mobllsv Alla dagar, dyanet runt TID övrlaa svenka mobllabdmemang Alla dagar, elygnet runt Alla dagar, dygnet runt 1 Tll fasta telenlltet Alla dagar, d)'lnet runt O,.,a'lllmlnu_. 0,4910,00 0,49/0,00 0,49/0,00 0,49/0,99 0,49/0,00 All llmsntn:sot :17: :52: : :58: :Z0:29 ICtål- 289,10 79!87 16,66 347',53 176,40

16 2 Aw: TellaSone111Svorp AB Mabladmn ft fmiii SEKAB BIOFUEL INDUSTRIES AB BGC ID: BOX ORNSKÖLDSVIK fakturan avser: SEKAS SIOFUEL INDUSTRIES. AS Org.nr: Falctura /OCR nr: (anaes vd betalnlnr) Falcturadatum: exkl moms: : : ,45 kronor 3 812,41 kronor kronor Ftlrfallodaa: 16 november 2009 t Plus(jlro: Bankgro: Fl r_ mer Informaton om fakturan besök eller rng kundtjänst 90 <100. Sammandrag av moblfaktura AllonMmanaprlod 1 ob 31 doc Z009. Trallkper!od 1 Jul- 11 ott ZOQ Avatfter "- : 25 '16 beräknad pa kr ,45 Oresutjllmnlng tll njrmmto krona.. {lnkl moms) 19062,00 Far mer nformatlan, vänd pa sld1n. TtSCftlfl s.n 1 o AB Sllf! S!Delhalnt Org nt SS&OD-OHZ VAT.nt SESSe FGmql! hlr f satttlodel VId b«lllnl"l ttor lerlllllodopn to1111åejsmlslanta mod,.t.,.,.anta 8S.Inpn,_,. p' matlrta av&lfr. Ncmlu Banl< A8 (pub!) SWIFT: NMASESS lan: Sl <10.Pus Grot INBETALNING /GIRERING C ICod' TID f'iiiiqri(onlo - n () Vd. betanng p annat sä,.t. var god ange,so aga,. looqui Nlm!l) l faktura-/ocr-nummer t! T ellasonera Sverge AB. KotW!Ampel., g c A-ns (namn ocn pollla<lra113) : kronor SEKAB BIOFUEL INDUSTRIES AB III Förfallodag: 16 november 2009 Meddelanden 1111 bollnlngsmonagaron kan Egel klmlonr vd Qhlll'IIJ In le llmnae p denna blanllelt l FÅLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GORAS l BeloDD lfar lntalnclrat) I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE G0RAS RESERVERAT FOR PLUSGIROT l Sveneka kronor le re l RESERVERAT FOR PLUSGIROT Il fl > t.d-l.{ Of. t-

17 Verfkatonssere TRAVEL ACCOUNT CONCEPT \ 1311TDCKHOUI, TEUFOII TC SY PPOIIT: OI U GB GO,Tl:LEFAX: 08 1< a? DB. E POST: ltcaupp,odlllorciud.ii Bl: U31113, I IIIIFT: Eaa&SIIIIS.IBAN: SE431DDO COCO OO.N R NNEt4AA F SKAn E8EOEL. (088J 1!1 unlforlllg 1Dr maunttldcnijnlng SEKAB BIOFUEL INDUSTRES AB BGC-IDa PQSTBDX örnskhldsvik Fakturanr Sda 5 Resenär FUljesedel Avresadatum TYP av kllp Typ av kllp TYP av köp FBUesedel Du U naton Avresedatull T!fp av ktp Be lapp Typ av kup F lljasedel TlfP av kp Tp av kup E-post: tacauppor!odlneraclub.imi SEPTEMBER 3& CARSTEDT/PERHR Ro de Janero Arvode hotell utrkes Arvode flyg utrkes öresavrundnng FISLJESEDELSTDTAL 11&, ,00 o,so , Ro de Janero Flyg med TAM Brazlan Arlna ,00 Arvode flyg utrkes 250,00 FlSLJESEDELSTOTAL Ra de Janero ,00 Flyg med TAM Brazlan Arlne 2t.o,oo ,0D- Arvode flyg utrkes 250,00-7D,OO 116.so 1.200,o o 0, &5,00 240,00 244,0B 250,00 FtLJESEDELSTDTAL 734,00-240,00-24tt,oo- 250,00-734,00 -

18 TRAVEL AC'COUNT CONCEPT DINI!RS CLUB 8WEDEN AB 103 BS ATOCMHOLII. TIEFON TACBUPPORT: III.TELE,All: ! POIT: loc:ouppaodlntm".ji aa: CI:I BIU SWIFT: ESSfSESB. II!AN: SE !111 SIIIO 018 OM.NA m<2 TU&.. INNEHAR F 91CATTESEOEL. (0981!J ndlog ff> moinrodovllnlng.j SEKAB BIOFUEL INDUSTRES AB BGC-IDs POSTBOX ÖRNSKHLDSVIK Fakturanr Sda 4. ' ;, _g a -, ;; ' Resentr FHl;tesedel Destnatan Avreseda tu Typ av kllp Typ av kllp Be lapp Be lapp Typ av kllp F lljasedel TYD av kp FtlJesedel Avresedatull Typ av kllp Typ av kup SEPTEMBER CARSTEDT/PERMR Ra de Janero Arvode flyg nrkes Arvode flyg utrkes Hresavrundnna FHLJESEDELSTDTAL MOMS Ro de Janero Fbg Med Ar France Arvode flyg utrkes öresavrundnng FtLJESEDELSTDTAL Ro da Janero 20ot F ha med TAM Brazllan Fln Med Ar France ,00 83,75. 16, , ,00 114,00 114,00 111,00 111,00 0,25 0, ,23 27,53lt,OD 56,77 l.lt20, DO 1.420,00 136,50 136,50 o,so o,so l. 5!57, DD 1.557,00 ArUne 1.220, , , ,00 l ;. VI beten ollor llrtallodotuiii Ulpr dltlrm,ta enllll m.j.

19 TRAVEL ACCOUNT CONCEPT 2f o 5't 3,r 1 ;!!.1 1 c. B. 4 gj 1 7 'JIJ IOS 8S &TOCHOLU, T!LER)j,j TAC SUPPORT: Dl 14 Il BD.TEI.EF: 01!4 a7 De. 6 P09T: llctupporodloaclb.h B : IWI" : ESSE8E88. 1BAN: SE43 IDDII & OAO.NA INNEHAR F SKAnGIEO&L. COBBI!junc!.,legOo """""ldovlonlnt.) SEKAI BIOFUEL INDUSTRES AB BGC-IDa POSTBDX örnshldsvik Fakturanr Sda 3 l.:! Rasenär Fllljesedel Destnatan Tp av ktjp Typ av kl P FISljesadel Desuna u on TP av kllp Molls TYP av kl p F lljasedel Avresadatum TP av köp Belapp Bel a p p TP av kllp. Maras SEPTEMBER CARSTEDT/PERMR stackhalm Arlanda Arvode hotell nrkes drasavrundnng FISLJESEDELSTOTAL MOHS stockhalm Arlanda Arvode flg nrkes öresavrundnng FIILJESEDELSTOTAL MOMS l Aa de Janero Flyg Med Ar France eo. E-post: tucsuppoltodlnerselub.ee 17,50 0, ,02 265,98 250,00 62,50 0,50 250,50 62, ,00 Flyg med TAM Brazlan Arlne 1.195, , ,09.27 Flg nrkes med Norwagan Ckt U6,98 40, ,50 0, ,00 512,so o,so 313, , , ,00 707,00 VId betalnng el!&r fllrfltllodotum ulglr d.ojsm6toranta anllgl avtal,

20 DINERS CLUB 8WEDEN B Utll:l BTOCKHOLM. TELE'FOMTA,CSUPPORT: D.TELEFAX: Dr14157 DD.! POST; 11CtupQOr10cUnoraolub.M 110: 18HI8S. SWII'T: ESSESEB&. IBAH: SEo3 SOGG OSII &2. OAII.NR Sle41HUI. INN!HAA P BKAnEBI!DEL. (OBII Et ul\dlt'flq ror momttdo'llln. l SEKAB BIOFUEL INDUSTRES AB IGC-IDs55,, POSTBOX HRNSKHLDSVIK l. Fakturan Sda 2 l! ;; SEPTEMBER Resanär CARSTEDT/PERMR följasedel Dar as salaans T!IP av kup Arvode fl!lll nrkes Malls MDIIS TYP av k Up Flygtax. l'tdiiis Typ av kl p T!IP av kull Malls Typ av k lp Arvode flyg utrkes Arvode öresavrundnng FÖLJESEDELSTDTAL MOMS Följesedel stockhalm Arlanda Typ av ktlp Mtga Kustenflyg Moras Typ av kl p Arvode flyg nrkes B'elopp tacauppo!iodlnoraclub.se ,50 30,50 9'1,00 117,50 23,50 255,66 271,00 15, , ,00 250,00 312,50 62,50 0,50 o,so , ,00 261, ,26 l. 550,oo 87, , ,00 87,74 146,00 182,50. 3& l 50 1'16,00 36,50 182,so '"' f., Vlcl.,.tollng - flrfalloclotum utgar drtlomaarllmo enlgt """"'

21 V<rfkot;;;, _ AremotMd 848 l TRAVELACCOUNTCONCEPT l 1113 ll8tockholiii. 'TElEFON 1AC IUPPORT: !1 oo.teufiji: GII E-POST: lacoup-odlno,lllb.,. BG: 41:1-1111, IWIPT: EBBI!B&IS. 18AH;8fa aaoa ODDO G51131GD D 2. ORD.NR HII412ol546, INNEHAR F 8KAnG8&DIL (08Bl!l undortq rer,_,,,dovtonlng.l SEKAB BIOFUEL INDUSTRES AB BGC-IDr POSTBOX örnsköldsvik Fakturanr Sda l -.f -- l SEPTEMBER Rasenär CARSTEDT/PERMR FISljuedel Ornskoldsvk Typ av kllp Hllaa Kustenfllltll Molls TYP av kl5p Flygtax Mos Typ av kl p Arvode flyg nrkas MOIIS TYP av kp aresavrundnng FHLJESEDELSTOTAL MOMS Fllljasedel Dar as Salaant Avresedatulll Typ av klfp flyg med KL - Ro tal TYP av kl p H lsa KustenflYt Ma m l. 370,o o 1.443,00 73, ,00 73,00 245, , ,72 120,90 150, , 9D ,00 0,20 0, , ,00 235,44 Dutch Ar , , ,00 73,30 938,68 995,80 56,32

22 Bokfö1ngsdatum Verfkatonssere Verfkatonsnr Alternatvd - --If TRAVEL ACCOUNT CONCEPT DINERS CLUB SWEDEN AB 103 U GTOCKHOLII.lELEFQN TAC&UPPORT:OB\118 OD.TELEFAX; O& U Il 06, E PCSl; IDcoppoollllntrtc"b,u 911; U II&:I. SWI"; ESSESES!. IBAN; SEo Dl U ORO NR 55UI INNEHAR FSKATTeSECEL, (0851 ElndorQ 10< moiiiiiodcvllntng.) SEKAB BIOFUEL INDUSTRES AB BGC PDSTBDX URNSKöLDSVIK Fakturanr Sda 6. : ;; Resenär Flll.:tesedel DesUna U on Avresedatull Ttfp av kllp Avreseda tu Tvp av kp 60. E pcst: tac6uppon0dlnersclub.ee SEPTEMBER CARSTEDTIPERMR Ra de Janero Flvg med TAM Brazlan Arlna 240, ,27 Arvode flva utrkes FHLJESEDELSTDTAL 250,00 734,00 240,00 244,00 250,00 734,00 III r. NETTOBELOPP TOTAL HOHS TDTAL ;85 882,15 VId llelelnl"'l onor llrfol16ctolu"' IIIar drll.,,.la Uat ""'"' TOTALT ATT BETALA ,00

Verifikationer i samband med Inköp av ny spårvagn. Roland Rydin Resor Grå teckenfärg == Tidigare lämnade uppgifter. Summa: 18 429,00 0,00 1868,67

Verifikationer i samband med Inköp av ny spårvagn. Roland Rydin Resor Grå teckenfärg == Tidigare lämnade uppgifter. Summa: 18 429,00 0,00 1868,67 Verifikationer i samband med Inköp av ny spårvagn Roland Rydin Resor Grå teckenfärg == Tidigare lämnade uppgifter Resekostnad Övrigt en l Datum Resmål Färdsätt flyg :@g reseräkn Hotellkostnad Verifikation

Läs mer

UbiGo. h"p://vimeo.com/96486671

UbiGo. hp://vimeo.com/96486671 UbiGo h"p://vimeo.com/96486671 Per- Erik Holmberg Magnus Kuschel Hans Arby MariAnne Karlsson h"p://vimeo.com/96486671 www.ubigo.me 10 5 0 402 78 Göteborg Telefon: 031-7647000 Godkänd för F-skatt Svenska

Läs mer

Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit

Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit 1. 2051-01-01 Dan Dansson startar aktiebolaget Dundrande Dans Data och satsar 50 000 kr. Pengarna sätts in på checkkontot. 2. 2051-10-01 Utöver den

Läs mer

ATA HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY. INKOM.&.t..-o.JJO... BEDÖMD... REGLERAD...

ATA HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY. INKOM.&.t..-o.JJO... BEDÖMD... REGLERAD... ATA 37 HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY INKOM.&.t..-o.JJO.... BEDÖMD....... REGLERAD..... Nec Construction Sverige AB Underrättelse nr: 37 Projekt Skogs-Ekeby Projektnummer 4403090 Ort Beställarens telefon

Läs mer

Faktura. k ' Fakt nr / Kundnr. Fakturaadress. Vår referens. FörfaUodatum. Dröjsmålsränta. Lev ant Enh a-pns Rabatt Summa

Faktura. k ' Fakt nr / Kundnr. Fakturaadress. Vår referens. FörfaUodatum. Dröjsmålsränta. Lev ant Enh a-pns Rabatt Summa RÖD 81:1 AB r Faktura k ' Fakt nr / Kundnr v 910 Fakturaadress Srnåhöga Bil & Växellådsservice BERGA3 ö //^?

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Faktura nr. 11519218 Faktura. Anges vid betalning

Faktura nr. 11519218 Faktura. Anges vid betalning Sida 1 av (15) Kundnummer 75092 Fakturadatum 2012-02-24 Vår referens Webshop Betalning oss tillhanda 2012-03-25 Betalningsvillkor 30 dagar netto Order Fakturadatum Ert ordernummer Er referens Belopp SO

Läs mer

l Datum!Resmål l Färdsätt lim 1 20020614-20020616 Pistoia flyg 9 479,00 783,72 N400AG203843

l Datum!Resmål l Färdsätt lim 1 20020614-20020616 Pistoia flyg 9 479,00 783,72 N400AG203843 Verifikationer i samband med Inköp av ny spårvagn r Bernt Nielsen Resor Grå teckenfärg =Tidigare lämnade uppgifter Resekostnad l Datum!Resmål l Färdsätt lim 1 20020614-20020616 Pistoia flyg 9 479,00 783,72

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ÖVNING BOKFÖRA KUNDFAKTUROR

ÖVNING BOKFÖRA KUNDFAKTUROR ÖVNING BOKFÖRA KUNDFAKTUROR Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: 3 Jobba verklighetsbaserat med bokföring 3 Läsa och förstå kundfakturor 3 Kontera kundfakturor 3 Använda redovisningsprogrammet

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Henrik Holst Essinge Brogata 7 lgh 1201 112 61 STOCKHOLM 1 (2)

Henrik Holst Essinge Brogata 7 lgh 1201 112 61 STOCKHOLM 1 (2) Henrik Holst 1 (2) 2 (2) Försäkringsbrev FÖRNYELSE Utskriftsdatum: 2011-11-23 1 (2) Henrik Holst Försäkringsuppgifter Försäkringsnr 1709650-1 Försäkringsställe Essinge Brogata 7, Stockholm Produkt Netviq

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ÖVNING BOKFÖRA LEVERANTÖRS- FAKTUROR MANUELLT

ÖVNING BOKFÖRA LEVERANTÖRS- FAKTUROR MANUELLT ÖVNING BOKFÖRA LEVERANTÖRS- FAKTUROR MANUELLT Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: 3 Jobba verklighetsbaserat med bokföring 3 Läsa och förstå leverantörsfakturor 3 Kontera leverantörsfakturor

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Datum 2012-12-27. Handikappbidrag till Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun för år 2013

Datum 2012-12-27. Handikappbidrag till Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun för år 2013 J.os KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Karlsson Daniel Datum 2012-12-27 Diarienummer NHO-2012-0165.15 Nämnden för hälsa och omsorg Handikappbidrag till Handikappföreningarnas samarbetsorgan

Läs mer

ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning

ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning Svefaktura till ABB Detta dokument beskriver hur e-fakturor i format Svefaktura ska utformas för att de ska kunna skickas till ABB AB i Sverige.

Läs mer

Faktura Hästförsäkring KD073528-2634-01. Hej! Dina betalningsuppgifter:

Faktura Hästförsäkring KD073528-2634-01. Hej! Dina betalningsuppgifter: Faktura Hästförsäkring KD073528-2634-01 WIKANDER LINDER, CAMILLA EVA-LENA BARSEBÄCKSVÄGEN 186 261 93 LANDSKRONA 4SL 30 maj 2007 Hej! Tack för att du väljer If för din Hästförsäkring. Som If Plus-kund betyder

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Verifikationsregistrering

Verifikationsregistrering Verifikationsregistrering Arbetsgång 1. Välj modulen Bokföring. 2. Välj Aktivitet i menyraden och därefter Verifikationsregistrering. Välj vilket år du vill registrera i. 3. Du får upp en tom verifikation

Läs mer

Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen.

Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen. Rutin faktureringar En gång per år i januari - genomför Riksföreningen för företagssköterskor en avisering av medlemsavgifter i samarbete med Vårdförbundets betalningsservice. Ett par månader senare skickar

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Summa exkl. moms 3 403,28 kr

Summa exkl. moms 3 403,28 kr 613 81 Oxelösund FAKTURA 2013-11-04 Sid 1 (5) Kundnr: 111111 Fakturanr/OCR-nr: 131104700089354 Kundcenters besök och telefontid: Mån 8-17, Tis - Fre 8-14:30 Lunchstängt alla dagar 12-13 Telefon 0155-388

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Nya regler från 1 juli 2007 Syfte Att motverka momsfusk där köparen gör avdrag för ingående moms som

Läs mer

Visma Fakturering. Välkommen till storfamiljen för småföretagare

Visma Fakturering. Välkommen till storfamiljen för småföretagare Visma Fakturering Välkommen till storfamiljen för småföretagare Välkommen till Visma Fakturering För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Affärshändelser 2052 Kontonamn och nummer Debet Kredit

Affärshändelser 2052 Kontonamn och nummer Debet Kredit Affärshändelser 2052 Kontonamn och nummer Debet Kredit 1. 2052-01-12 Moms tillbaka för november månad. 2. 2052-01-29 Inkommen betalning av utestående faktura. 3. 2052-02-12 Moms betalning för december

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar InExchange Web En guide för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura i

Läs mer

EXEMPEL. Adressuppgifter Telefon. Maskin nr: Arbetsplats... Summa. Exempel 1 TIDRAPPORT

EXEMPEL. Adressuppgifter Telefon. Maskin nr: Arbetsplats... Summa. Exempel 1 TIDRAPPORT Exempel 1 TIDRAPPORT Maskin nr: Beställare...... Adressuppgifter Telefon... Arbetsplats... Datum Arbetets art m. m. Effektiv Övertid Ackord Flyttning Smörjning körtid Summa Bestyrkes... den... Chaufför...

Läs mer

Beskrivning av fakturan

Beskrivning av fakturan Beskrivning av fakturan Fakturahuvud Faktura Fakturanummer / OCR-nummer 2110101010 Kundnummer Er referens 999999-000 ABC-12345 Organisationsnummer Fakturaperiod Fakturadatum Betalning oss tillhanda senast

Läs mer

HANDöl,s SKTFTESLAGS. 3. Val av ordliirande fiir stämman Beslut: Torbjörn Öien valjes till ordforande fiir stämman.

HANDöl,s SKTFTESLAGS. 3. Val av ordliirande fiir stämman Beslut: Torbjörn Öien valjes till ordforande fiir stämman. ; HANDöl,s SKTFTESLAGS S AMF;T,IT GHE T S T Ö NTh[IN G Protokoll fiirt vid stämman 2012-03-11 på Hanriis Caf6 i Handö1. Närvarande: EnliE närvarolista (bilaga 1) 1. Öpprande Torbjörn Oien hälsar alla välkomna

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Uttryck i förreglingstabeller, översättning Skapat av (org) Dokumentdatum Version Trafikverket 2010-10-15 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 6 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Läs mer

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering InExchange Web En handledning för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura

Läs mer

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network! Integrerade tjänster Skicka Välkommen till InExchange Network! Innehåll Logga in... 2 Skickade fakturor... 3 Sök efter och ta fram skickade fakturor... 3 Hur sammanställer jag en rapport på skickade fakturor?...

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Vägledning för Flyg utrikes

Vägledning för Flyg utrikes Sid 1 (6) 2013-06-03 Vägledning för Flyg utrikes Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom dokumentet ska vara korsreferenser

Läs mer

Er refererens Leveransvillkor Betalningsvillkor Sven Petersson 1 fri lev/v till ert lager 60 dagar netto från fakt.datum

Er refererens Leveransvillkor Betalningsvillkor Sven Petersson 1 fri lev/v till ert lager 60 dagar netto från fakt.datum OFFERT Kundnr Offertnummer Offertdatum 13098 Derome Byggvaror Halmstad Svarvaregatan 9 302 50 HALMSTAD Vår refererens Leveranssätt Leveransbestämmelser Tobias Bonnevier DHL STYCKE ABM 07 Er refererens

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

- KOMMUNSTRYRELSENS AU

- KOMMUNSTRYRELSENS AU -;... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-09 Sida 15 (3B) - KOMMUNSTRYRELSENS AU 141 Dnr 406/15 Sponsring av projekt Ljusslingan Skrivelse har inkommit från Tranås handel (via

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Neova AB

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Neova AB Så skickar ni elektroniska fakturor till Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, har nu möjlighet att ta emot e-fakturor via Basware. Det här dokumentet innehåller viktig information för

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 71 Mål nr M 2008-14 RÄTTEN Hovrättsrådet Henrik Löv, tekniska rådet Bengt Jonsson samt hovrättsråden Vibeke

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

BEHANDLINGSREGLER. för. e-tullräkning

BEHANDLINGSREGLER. för. e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 1(8) BEHANDLINGSREGLER för e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 2(8) Innehållsförteckning 1 för e-tullräkning... 3 1.1 Mottagarens referens... 3 1.2 Bilaga, betalningsinformation

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till JM AB. Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved

Så skickar ni elektroniska fakturor till JM AB. Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Så skickar ni elektroniska fakturor till Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, kan ta emot e-fakturor via Basware.

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

@2014 Jeeves Information Systems AB. All Rights Reserved. Ny momsrapport. Instruktion för inläsning av nya momsgrupper

@2014 Jeeves Information Systems AB. All Rights Reserved. Ny momsrapport. Instruktion för inläsning av nya momsgrupper @2014. All Rights Reserved. Ny momsrapport Instruktion för inläsning av nya momsgrupper 2 Ekonomi Ny momsrapport - Underlag till skattedeklaration Allmänt Anledningen till att momsgrupperna gjorts om är

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 - noter l() Sveriges TvitteriförbuncI Oi g nr 846001-0815 Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 Styrelsen avger följande irsredovisning. lnnehill Sida - förvaltningsberlittelse resultaträkning 3 - bajansrikning

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

20 196,00 0,00 20 196,00

20 196,00 0,00 20 196,00 FOnr 01449838 VAT nr FI01449838 Hemort: Mariehamn Nordstrand Bo Karlbergsvägen 11 S113 27 STOCKHOLM GIRO/FAKTURA Bokningsnr/Fakturanr: 94959312 Kundnr: OCRnummer: 94959310213 Datum: 20130214 Förfallodag:

Läs mer

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsen Falkenberg 2011-06-07 171 Medborgarförslag om elektronsk nformatonsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Leverantörs- och kundreskontra

Leverantörs- och kundreskontra Leverantörs- och kundreskontra [Raindance Classic version 2012 vår underrubrik] Manualen beskriver hur leverantörer och kunder läggs upp, hur man söker fram en leverantör eller kund och hur man söker leverantörsfakturor

Läs mer

KVITTO Säljare Valbo Bilklinik AB

KVITTO Säljare Valbo Bilklinik AB KVITTO Säljare Valbo Bilklinik AB Kanalvägen 11 803 09 Gävle Tilläggsinformation och villkor Kort Köpare Datum Kontant Köp via Wasa Kredit Beskrivning Moms kr Belopp 0 kr Summa totalt Godkänd för F-skatt

Läs mer

RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(1) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringskiass: Oppen

RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(1) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringskiass: Oppen RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(1) 2013-01-28 Dnr 2013/213 Beslutande: Jenny Rolling Föredragande: Björn Wallgren Övriga närvarande: Jan-Maarten Dijkgraaf, Jennie Alm En tjänst i ramavtalet betalningstjänster

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Information i samband med bankbytet

Information i samband med bankbytet Information i samband med bankbytet Idag 9 juni byter vi bank för inbetalningar till Linnéuniversitetet. Det som händer fr om idag är att alla inbetalningar till vårt bankgiro går via Danske Bank istället

Läs mer

Odd Roar Øgård. Ditt bokningsnummer: AZD4QP5. MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: Fra: oddroar@mesterteknikk.

Odd Roar Øgård. Ditt bokningsnummer: AZD4QP5. MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: Fra: oddroar@mesterteknikk. Odd Roar Øgård Fra: MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: oddroar@mesterteknikk.no Emne: Din bokning hos MrJet Ditt bokningsnummer: AZD4QP5 Hej OddRoar, Tack för din bokning!

Läs mer

Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar

Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar Gäller från den 1 januari 2015 tills vidare Vill du få mer information om våra priser eller våra erbjudanden är du välkommen att ringa Kundcenter

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 september 2011 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 september 2011 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. 1/6 Abonnemangsprislista för Engångsavgift Vid nytecknande 10 Abonnemang med inkluderad Jobbsurf 1 Mix Plus Max Rörlig Fast med bindningstid 24 mån 0/12/18 mån 119 kr 2 159 kr 509 kr 2 549 kr 579 kr 2

Läs mer

Visma Fakturering. Enkelt och smidigt faktureringsprogram. Fakturering. Kundreskontra

Visma Fakturering. Enkelt och smidigt faktureringsprogram. Fakturering. Kundreskontra Visma Fakturering. Pris (inkl 6 månaders serviceavtal) från 1.290:- (frakt och moms tillkommer). Enkelt och smidigt faktureringsprogram Visma Fakturering Visma Fakturering är ett lättarbetat faktureringsprogram

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 007-1-18 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Företag X Gruppresa - Paris 13-16 Sept 2012 Offert

Företag X Gruppresa - Paris 13-16 Sept 2012 Offert Datum: 2012-05-30 Företag X Gruppresa - Paris 13-16 Sept 2012 Offert Fix Travel Er resebyrå för en lyckad resa! We Fix It Kundansvarig/Projektansvarig Åsa Melander Fix Travel AB Brädgårdsvägen 28 236 32

Läs mer

BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag

BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag Bankgiro Direkt är en blankettbetalningstjänst som du tecknar avtal med banken om för att använda. Tjänsten innebär att ditt företag sänder sina betalningar direkt

Läs mer

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2 Innehållsförteckning Kom igång ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Byt från övningsföretaget till ditt eget företag ----------------------------------------

Läs mer

Fakturaskanning -processen ver 1.1

Fakturaskanning -processen ver 1.1 Fakturaskanning -processen ver 1.1 Faktura ankommer postbox 1. Posthantering 2. Postöppning, sortering, preparering 3. Skanning, tolkning, verifiering 5. Fysisk lagring Klicka på rutan du vill veta mer

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 1 - facit

Fe2, redovisning, tentamen 1 - facit sid 1 [10] Omdöme E 1. När uppstår en utgift? Den uppstår redovisningstekniskt när du erhåller ett kvitto eller en faktura. 2. Vad innebär att periodisera? När du fördelar inkomster och utgifter till rätt

Läs mer

Liv och rörelse på landsbygden - Evenemangsstöd till evenemanget "Kom till gården i Svartådalen".

Liv och rörelse på landsbygden - Evenemangsstöd till evenemanget Kom till gården i Svartådalen. SALA KOMMUN Bilaga KS 2012/61/1 SALA KOMMUN Ink. 2012-03- 2 6 1 (l) 2011-03-20 SKRIVELSE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Information Sala SKRIVELSE Liv och rörelse på landsbygden - Evenemangsstöd till evenemanget

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 29 april 2014 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 29 april 2014 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands. Telia Företagsavtal Abonnemangsprislista för Telia Jobbmobil Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 29 april 2014 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands Jobbmobil

Läs mer

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell Oktober 2000 Version 1:1 Välkommen till e-giro webhotell Inledning Inledning E-giro webbhotell. Är en integrerad elektronisk fakturerings- och betalningstjänst. Skapar nya möjligheter till direktkommunikation

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer