FÖLJESEDELSTOTAL Brussels Utrikesflyg SAS. Flyg Med Brussels Airlines Höga Kustenflyg. Arvode flyg inrikes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖLJESEDELSTOTAL. 662446 Brussels 2009.03.15 Utrikesflyg SAS. Flyg Med Brussels Airlines. 2009.03.16 Höga Kustenflyg. Arvode flyg inrikes"

Transkript

1 2 7? o e 3.:. 5 ;B 9 3 B 5 DINERS CLUB SWEDEN AB STOCKHOlM. lelefoii TAC SUPPORT' &O. TE lefax' E POST: IOcsuppondnersclub.se SG: , ORG.NR INNEI-lAR F-SKATTESEOEL (OBSI EJ unelerlag tor moms1edosn!ng. } SEKAB INTERNATIONAL AB BGC-ID: POSTBOX HRNSKöLDSVIK Fakturanr Sda l Resenär F:ljesedel E post: se HARS CARSTEDT/PERHR Brussels Arvode hotell utrkes FÖLJESEDELSTOTAL Följesedel Destnatan Typ av käp H oms Typ av käp Typ av köp Brussels Utrkesflyg SAS Flyg Med Brussels Arlnes Höga Kustenflyg Arvode flyg nrkes Arvode hotell utrkes Arvode flyg utrkes öresavrundnng 5.564, , , ,00 938,68 995,00 56,32 93, '32 23,46 523,50 523,50 131,50 131,50 0,32 0,32 FÖLJESEDELSTOTAL HOHS 9.281, ,00 79,78 Vd betalnng eller IC!ffallodalum utgår dröjom615111nta enlgt avtal.

2 r Fakturasere Löpnr Bokförngsdatum Verfkatonssere Verfkatonsnr Altematvd w o r k 2 o j. l 1', 7..a :4 '9 "' Dnersc,Lub lnternatto!ul' DINERS CLUB SWEDEN AB 103 Bl STOCKHOLM. TELEFON TAC-SUPPOR:T TE LEFAX: &. E-POST: tacsupporlodlners club.set BG: 4!!l 6193, OR.G.NR INNEHAR f-skattesedel. {OBSI Ej underlag löt mnsredov sn l ng.) SEKAB INTERNATIONAL AB BGC-ID: 55& POSTBOX HRNSKHLDSVIK TRAVELACCOUNTCONCEPT Fakturanr Sda 2 Resenär Följesedel Destnat on Typ av köp Hos Be l opp Ty p av köp TYP av käp Följesedel TYP av köp MARS CARSTEDT/PERHR Brussels Utrkesflyg SAS Höga Kustenflyg Arvode hotell utrkes Arvode flyg utrkes Arvode hotell nrkes Arvode flyg nrkes öresavrundnng FöLJESEDELSTOTAL HOMS Brussels Arvode hotell utrkes 60. E-post: , ,92 82, , 00 17,50 136,79 34, ,22 133, , , ,00 87,50 170,99 0,49-0, ,00 FHLJESEDELSTOTAL NETTOBELOPP TOTAL ,44 MOHS TOTAL 213,56 Vd betalnng eller lllrfallodatum utgar drojsmllsrlnta enlgt avtal. TOTALT ATT BETALA ,00 l

3 , J J :w o :r l DnersClub Internatonar DINERS CLUB SWEDEN AB 103 Bl STOCKUOlM. TELEFON TAC SUPPORT; om ,TELtfAll: DB. E POST: Cocsuppandlnauelub.so BG; ORG.NR 55G ,1NNfltAR f SKATTESEDEL.COBS! EJ untarlog lot mamsrodovlsnlng.l TRAVELACCOUNTCONCEPT SEKAB BICFUEL INDUSTRES AB BGC-10: POSTBOX ärnsköldsvik Fakturanr HARS : =. = Resenär Följesedel TYP av köp Typ av ksp Hams Typ av ktp Hams Hams TYP av köp TYP av köp BelOPP Sda TAC-support Telefon: E-post: CARSTEDT/PERMR Johannesburg Flyg med KLM - Höga Kustenflyg Flygtax CABONNET Arvode flyg nrkes Arvode flyg utrkes Arvode flyg nrkes lresavrundnng FHLJESEDELSTOTAL l'ohs Royal Dutch Ar , ,00 255, , ,58 76,41 91,50 23, ,50 319,50 158,00 402,50 176,50 192,50 919,00 86,00 22,00 o,o ,87 457, , ,00 260,00 l. l 1.349,99 l 114,so 1.171,50 319,50 158,00 402,50 176,50 192,50 919,00 108,00 O,Dl ,00 9 "' c ETTO,Lopp HOHSlQTAL VId bolllnng OI\!W c TOTAL ,21 882,79 TOTALT ATT BETALA ,00

4 Dners Club Internatonar TRAVELACCOUNTCONCEPT DINERS CLUB SWEDEN AB 103 Bl STOCKHOLM. TELEFON TAC SUPPORT: DB H TELEFAX; E POST: tocsuppoltedlnersclub.so BG: ORG.NR S56C12 1SH INNEHAR f -SKATIESEDEL (OBSI Ej undrleg IGr mamsrodovlsnlng.) SEKAB BIOFUEL INDUSTRES AB BGC-10: PDSTBOX örnsköldsvik Fakturanr Sda ' : :: N Resenär Följesedel TYP av köp TYP av köp Hams Typ av köp TYP av köp. HARS CARSTEDT/PERMR stockhalm Arlanda Häga Kustenflyg Arvode Arvode flyg nrkes. öresavrundnng 1.367,92 82,08 17,50 136,79 34,20 136,79 34,20 0, ,00 87,50 170,99 170,99-0,48-. Följ e sedel Typ a.y köp TYP av köp TYP av köp ' FHLJESEDELSTOTAL HDMS Johannesburg Inrkesflyg SAS Flyg med KLH ,94 250, ,00 66,00 Royal Dutch Ar , , ,00 Flyg Hed south Afrcan Arways 6.853,00 Flyg med TAM Brazlan Arlne 1.829, , , , , , , , ,00 :;:l "' o u c Vd botalnng altar rorfallodalum utg6r drlljsmllll'lnui en!ij' avtal.

5 L ;l j :1 - DnersClub 1 Internatonal' TRAVEL ACCOUNT CONCEPT 2 D 2 t; 3 6 a 6 7,f., 6 7 DINERS CLUB SWEDEN AB STOCKHOLM. TELEFON TAC SUPPORT: OR U TELE:FAX: DB E-POST: tncsuppondlnnroclub.s BG: 4Bl6193. ORG.NR INNElAR F SATTESE:DE:L (0851 Ej und01lag IDr momsrodovlsnlng.l SEKAB BIOFUEL INDUSTRES AB BGC-ID: POSTBOX örnsköldsvik Fakturanr Sda l.. = Resenär Följesedel TP av köp TYP av köp Hams Hams H oms TYP av köp MARS CARSTEDT/PERMR Map ut o Flyg med KLH - Royal Dutch Ar ,00 Flyg Med South Afrcan Arways 1.949,00 Flyg med KLM - Royal Dutch Ar ,00 Höga Kustenflyg Arvode flyg nrkes Arvode flyg utrkes öresavrundnng FHLJESEDELSTOTAL HOMS 1.127,36 67,64 938,68 56, ,18 93,86 23, ,00 79,50 529,00 0, ,40 175,60.se , , , ,00 995,00 140, ,00 79,50 529,00 0, ,00 Följesedel Avresedatull Hams stockhalm Arlanda Höga Kustenflyg 1.367,92 82, ,00 ::. B, "' o g VId balllnng enar förfallodatum ut r drcjsm6lsrsnllt onlgtavtal

6 SEKRB Faktura Fakturanr Levaransadress Sekab Internatonal AB BGC d Box 168 ÖRNSKÖLDSVIK, Sverge Köpare Sekab Internatonal AB BGC d Box 168 ÖRNSKÖLDSVIK, Sverge Kund nr 30 Vår referens Gunlla Sundqust Ert ordernr Leveransvllkor Utleveransdatum Förfallodatum Betalnngsvllkor 30 dagar netto Ert Art.nr Produkt Antal Enhet A-prs Vdarefakturerng enlgt bf blagor , ,21 Totalt SEK exkl. moms ,45 25%moms ,55 Öresutjämnng 0,24 Totalt SEK nkl. moms ,00 SEKAB BoFuel lndustres AB Box286 ÖRNSKÖLDSVIK, Sverge Telefonnr Telefaxnr styrelsens säte reg.nr Ömsköldsvk SE Bankgro Bank l Nr Swftadress IBAN Nr PlusGronr Handelsbanken HANOSESS Företaget Innehar F-skatte sedel.

7 I Fakturasere Löp nr -- Bokförngsdatum Verfkatonssere ! Verfkatons!:_ Altematvd w o r k \11. : ;.:; -. t 'l 'l 2 :} DnersClub lnternatorwt DINERS CLUB SWEDEN AB STOCKHOLU TELEFON TAC-SUPPORT: TELEFAX: E POST: tac5upporteajnersclub.se BG: ORG.NR INNEHAR F. SI( ATTESF.OEL. (OBSI Ej unelerlag tor momsredovsnng.) SEKAB INTERNATIONAL AB BGC-ID: POSTBOX HRNSKHLDSVIK TRAVEL ACCOUNT CONCEPT Fakturanr l Resenär Följesedel ;' APRIL CARSTEDT/PERHR 6"/21 04 Brussels Crowne Plaza ! D : N FHLJESEDELSTOTAL ,00 NETTOBELOPP TOTAL HOHS TOTAL 7.025,00 o,oo a Vd betalnng efter förfallodetum utgtr dröjsmålsranta enlgt avtal. TOTALT ATT BETALA 7.025,00 o g

8 2 " ;. 7 :"!J 1 q? 4 o!i' ; (t.! e a ' 1 DINERS CLUB SWEOEN AB IOIIJ STOCKHOI.M. lel.uottac SU,OAT: Dl U H IO.TU[FAX: Da Ull O&. t POSl: IIC,pporOdlnerK,,IO BG; 41J.alfJ. DRG.ItR IUU2ll41. lltnthaa F SKATUSE CE. {OBSI EJ U11dorlagto r momorodovltntng SEKAB BIOFUEL INDUSTRES Al 8GC-IDa PDSTBOX ÖRNSKÖLDSVIK TRAVEL ACCOUNT CONCEPT Fakturanr ! -1 Resenär CARSTEDT/PERMR FtUeaedel Stockholm Arlanda Typ av ksp flyb Med Lufthansa Typ av k lp Hltga Kustenflyg BeloDD MOIIS TYP av kl p Arvode flyg utrkes Arvode fln nr-kes Arvode hotell lnr-lkes MDIIIS FIILJESEDELSTOTAL MDMS 9.622, , ,00 85,oo 902,50 902,50 250,00 312,00 u.oo 87,50 n.so , ,00 162,50 FHUesedel DesUnatan Dar es Salaa Avresedatu TYP av kap Flyg med KLM - Royal Dutch Ar , ,00 TYP av köp HHga Kustenflyg ,00 n,oo S,OO 73,00 Typ av kltp Ta nrkes 440,57 467,00 26,4S ,00 M oas 4,30

9 TRAVEL ACCOUNT CONCEPT DINERS CLUB SWEDEN AB TDCKIIOLM. ltlefoii TAC SUPI'ORJ: IIID.UI.EFAX: Dl 14 el OS. E P05T: <acaupp<ui. InorKIIJb.lo BG: "l-il Dl. OAC.NR IIIU JSo.INNEHAII F SlAJTESEDEL (OBSI Ej un lag 101 "'"""'"""llrag.l SEIAB BIDFUEL INDUSTRES AB BGC-10: PDSTBOX IIRNSKHLDSVIK Fakturanr Sda 2 - : -. -! JUNI Resanlr I:AASTEDT/PERMR Fllljesedal DesUnatan Stackhol Arlanda Avreseda tu Tl'P av kllp Utrkesfln SAS Typ av kl p Hllga Kustenflyg Mos MOIIS Tl'P av kl P Arvode hotell nrkes Typ av kl p Arvode flyg utrkes T"P av kl P Arvode flyg nrkes MDIIIS Typ av k Up öresavrundnng FISljesedal Avresadatull Typ av kllp la lapp Mas FIILJESEDELSTDTAL MDMS 6903U Dar as Salas n TAg nrkes FHLJESEDELSTOTAL MOHS , ,00 1.no.oo 1.672,00 so2,ao l. 370.oo 1.672,00 502,00 87,50 17,50 666,oo 666,00 121,00 151,00 30,00 121,00 151,00 30,00 o,so ll.l43,!0 681,50 a,so 11.82!,OO so,ao 55,00 3,00 50,00!3,0D 3,00 E ; VId llelalllna fllrfoadalum ucaar ndlllllnla enllgl ntal.

10 Bokförngsdatum TRAVEL ACCOUNT CONCEPT DINERS CLUB SWEDEN AB STDCXHOLM. TELEfON TAC SU PPORT: ID.ULI:FAX: E POST: llc:suppanfdlnscub.so IC: Ul!lll. OAC.NR "'lll TS. INNEHAA f SMA'ITESEDlL EJ unaorlag IDo!Nmlrodo>l"ll'll.l SEKAB BIDFUEL INDUSTRES AB BGC-IDz POSTBDX HRNSKöLDSVIK Fakturanr l Resenlr CARSTEDT/PERMR Följesedel DesUnatan stackhal Arlanda Avresedatulll u TYP av kllp Inrkesflyg SAS l. 609' 00 MOIIS 92,00 Typ ev köp Flyg 11ed KLM - Royal Dutch Ar , ,00 Typ I!IV k lp Arvode flyg nrkes 132 ' Mos 53,oo Typ av ksp Arvode flyi utrkes le lapp 1.200, TYP av ktlp öresavrundnng o,sa o,so FtLJESEDELS'JOTAL , ,00 MOMS 125,00 Fllljesedel DesUnatan Dar es Salaans Typ av kllp Tg nrkas 879, o l Mo s 52,76 Typ av kb Arvode tg nrkes Mos so.oo Typ av kl p trasavrundnng D,01- D,01 FHLJESEDELSTOTAL 1.079o! o o MDMS 102' 76 ; Vd leufftng Iller l&alloålum utg6r clrlljomalrlnta etust -'

11 Verfkatonssere TRAVEL ACCOUNT CONCEPT 7DJ IJ STOCKHO TELEFON TAC SUPPORT: ! BO. TU!,: Dl l f E POST: tacsuppo<!odlnor"lub.!o BG: '1. ORG.NR 516Ul 75o. '""EHR F SKATTESEDEL. 40BSII;Iodortog lllt m roltodovln"'u I SEKAB BIDFUEL INDUSTRES AB BGC IDaSS PDSTBOX UB 8912 örnskiildsvik Faktur-anr oot.o1.n - Rasenllr- FIIUesedel Destnatan Avreseda tu TP av kl5p Malls Typ av k lp Tvp av k lp Has Malls CARSTEDT/PERMA Dar as Salaa Arvode tg nrkes Arvode n n utrkes Ar vada fb nrkes FtLJESEDELSTDTAL HOMS 200,00 so,oo 1.200,00 121,1)0 30,00 121,00 u,oo 2!.l56, , ,80 151, DO 151,00 2&.3.00 NETTOBElOPP TOTAL MDHS TOTAL TOTALT ATT BETALA ,00

12 l Fakturasere Löp nr Bokförngsdatum Verfkatonssere Verfkatonsnr Altematvd l w o r k f' :?;!3 7 't t SEKRB Laveranaadraaa Sekab Internatonal AB BGC Id Box 168 ORNSKÖLDSVIK, Sverge Faktura Köpara Sekab Internatonal AB BGC Id Box168 ÖRNSKÖLDSVIK, Sverge Faktura nr Kundnr 3D VAr raterena Gunlla Sundqust Ert ordarnr Lavaranavllkor Utlaveranadatum Förfallodatum Betalnngsvllkor 3D dagar netto Ert Art. nr Produkt Antal Enhet A-prs VIdarefakturerng kostna<ler,enl blf blaga , ,51 Totalt SEK exkl. moms 79421,62 25%moms 19855,38 Öresutjämnng 0,11 Totalt SEK lnkl. moms ,00 SEKAB BloFuallnduatrlae AB BOlC 286 ÖRNSKÖL.DSVIK, Sverge Talafonn r Talafaanr Styralaena slta reg.nr Omsköldsvk SE Bankgro Bank/ Nr Swlftadrass IBANNr Handelsbankan HANDSESS PluaGlronr Företaget Innehar F-skattesedel.

13 2 6 o ft 1 s 4 t 9 1 Faktura-/OCR-nr: (anse.s vd betalnng) Fakturadatum: lo> (fares) Abonnemang Jobbmobl Dubbel RAM Trafkperlod Oppn.aVIfmlnulYS Anul Tlm:rnln:Mk Tanzana (Celtel) 9 22:53 Tunslen (TunT el) 4 13:00 Tyskland (T-Moble) 0:06 Meddetandetjllnster Sms tll Telas abonnemang Alla dagar, dygnet runt 0,59 persms 47 Sms tll övrga svenska abomemang Alla dagar, dygnet runt 0,59 persms 17 Sms tll utländska abonnemang Kongo-Knshasa. Alla dagar, dygnet runt 1,39 per sms Norge. Alla dagar. dygnet runt 1,39 per sms 2 Tanzana. Alla dagar, dygnet runt 1,39 per sms Sms utlandet Brasllen (Caro) 5 Frankrke (Bouygues Telecom) 3 Frankrke (Orange) Italen (TIM) 21 Tanz.anla (Celtel) 2 Tunsen (Tun Tel) 2 Tunsen (Tunsana) 1 Summa trafkavgfter Jobbmobl Dubbel RAM Kredlnem 202,23 55;87 0,20 27; ,39 2,78 1, _.16 24,36 7: , ,09 Förmedlade tjänster 5 All nm:mln:sek Enro AB leverantörens te! &MS56 25% moms tllkommer 34 31:16 Summa förmedlade tjänster Kreklmoms ,36 1. Deblleraa por pbl!rjad 10 sekunders perod. 2. S;tmlalsav&Jfter l fl vsstidnder kan vorlera beroende p6 numn'ltlrpreb och nummel'ltlle. Du IYn 10 avajftoroa l prlllllon för utlonduamtal 10m g!uer!6r dfn obonnemena. 3. Ingen llppnlng&ovgllt a'h mfnutav&lft redavl101 lor 10mtall utlandet. Du kan u avalflermi prf1l11ton som glller för dll 4bannemna. 4. F6r vl110 moddelendet jansar l ulllndel radovllllslngen DVBHL Ou kan 1114Yglltern3 l prslllan som gfllar 16r dll abannemong. 5. Samtal eller tjdnst som Inte draslrn djn pott.

14 Faktura-/OCR-nr: (sngos vd betalnng) Fakturadatum: o (lorts) Abonnemang Jobbmobl Dubbel RAM Trafkperlod Oppn.e"'fm\nuLIVI Tll on-nummer Alla dagar, dygnet runt 0,49/0,00 Tll utlandet 2 Braslen. Alla dagar, dygnet runt 0,49/2,99 Kenya. Alla dagar, dygnet runt 0,49/7,49 Konao-ICnshasa. Alla dasar, dysnet runt 0,49/7,49 Mocambque. Alla dapr, dygnet runt 0,49/7,49 Nederllnderna. Alla dagar, dygnet runt 0,49/0,99 Norge. Alla dqar, dygnet runt 0,49/0,79 Norge. Alla dagar, dygnet runt 0,49/1,99 Storbrltannen. AUa dagar, dygnet runt 0,49/0,99 Storbrltannlen. Alla dagar, dysnet rum 0,49/2,49. Tantanla: Alla dagar, dygnet runt 0,49/7;49 Tunsen. Alla dagar, dygnet runt 0,49/2,r:t9 Tyskland. Alla dasar, dygnet runt 0,49/0,99 Tyskland. Alla dagar, dygnet runt 0.49/2,49 USA. Alla dagar, dygnet runt 0,49/0,99 l utlandet, rngda samtal 5 Brastlen (Oaro) Brasmen (TIM) Brasllen (O) Frankrke (Bouygues Telecom) Frankrke (Orange) Italen (TIM) Italen (Wnd) Nederlnderna (KPN) Tanzana (Celtel) Tunsen (TunT el) Tunslen (T'unsana) Tyskland (T-Moble) lltl11ndet, mottagna samtal J Braslen (Claro) Frankrke (Bouygues Telecom) ltbiien (Wnd) Italen (TIM) Anl.ll llm;mn:k 9 1:03: :30:23 1 6: : :16 17:07 2 3: :04:47 2 1:21:56 1 0: :19:11 4 8: :01 2 1: : :35:25 3 6: : :56 2 1: :20 1 0: : : :02 2 7: : :15 1:14 1 2: :18 Kr tdlmamt 4,41 463,85 So,42 90,12 :341,97 17,44 3,97 135, Z.B6 4662,18 28,12 11,40 s, n 32, ,05 104,73 314,24 54,46 6,04 590,20 4,49 94, ,29 878,60 253,94 157,82 235,59 2,47 4,87 46,62

15 2 6 "turasere. Il--- o :?. 3.,1) l }J l 9 4.1, 7 t 1? Löpor Bokförngsdatum l :r. - Specfkaton Verfkatonssere Verfkatonsnr Alternatvd 849 faktura-iocr nr: (anses vd betalnln&) Fakturadatum: T ELlA Q (); , Fast a'cfjobbmobl1 Dubbel Ram Z31 Förhöj avgft under bndnngstd T ra fkavgfter Förmedlade tjänster Summa: M lam& ,00 tcroxllmlms 735,00 1ZO,OO ,09 482, ,45 Trafkavgfter Abonnemang Jobbmab Il Dubbel RAM Trafkperlod Samtal TlU Tellas moblabonnemang Alla dagar, dygnet runt. TIU mobllsv Alla dagar, dyanet runt TID övrlaa svenka mobllabdmemang Alla dagar, elygnet runt Alla dagar, dygnet runt 1 Tll fasta telenlltet Alla dagar, d)'lnet runt O,.,a'lllmlnu_. 0,4910,00 0,49/0,00 0,49/0,00 0,49/0,99 0,49/0,00 All llmsntn:sot :17: :52: : :58: :Z0:29 ICtål- 289,10 79!87 16,66 347',53 176,40

16 2 Aw: TellaSone111Svorp AB Mabladmn ft fmiii SEKAB BIOFUEL INDUSTRIES AB BGC ID: BOX ORNSKÖLDSVIK fakturan avser: SEKAS SIOFUEL INDUSTRIES. AS Org.nr: Falctura /OCR nr: (anaes vd betalnlnr) Falcturadatum: exkl moms: : : ,45 kronor 3 812,41 kronor kronor Ftlrfallodaa: 16 november 2009 t Plus(jlro: Bankgro: Fl r_ mer Informaton om fakturan besök eller rng kundtjänst 90 <100. Sammandrag av moblfaktura AllonMmanaprlod 1 ob 31 doc Z009. Trallkper!od 1 Jul- 11 ott ZOQ Avatfter "- : 25 '16 beräknad pa kr ,45 Oresutjllmnlng tll njrmmto krona.. {lnkl moms) 19062,00 Far mer nformatlan, vänd pa sld1n. TtSCftlfl s.n 1 o AB Sllf! S!Delhalnt Org nt SS&OD-OHZ VAT.nt SESSe FGmql! hlr f satttlodel VId b«lllnl"l ttor lerlllllodopn to1111åejsmlslanta mod,.t.,.,.anta 8S.Inpn,_,. p' matlrta av&lfr. Ncmlu Banl< A8 (pub!) SWIFT: NMASESS lan: Sl <10.Pus Grot INBETALNING /GIRERING C ICod' TID f'iiiiqri(onlo - n () Vd. betanng p annat sä,.t. var god ange,so aga,. looqui Nlm!l) l faktura-/ocr-nummer t! T ellasonera Sverge AB. KotW!Ampel., g c A-ns (namn ocn pollla<lra113) : kronor SEKAB BIOFUEL INDUSTRIES AB III Förfallodag: 16 november 2009 Meddelanden 1111 bollnlngsmonagaron kan Egel klmlonr vd Qhlll'IIJ In le llmnae p denna blanllelt l FÅLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GORAS l BeloDD lfar lntalnclrat) I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE G0RAS RESERVERAT FOR PLUSGIROT l Sveneka kronor le re l RESERVERAT FOR PLUSGIROT Il fl > t.d-l.{ Of. t-

17 Verfkatonssere TRAVEL ACCOUNT CONCEPT \ 1311TDCKHOUI, TEUFOII TC SY PPOIIT: OI U GB GO,Tl:LEFAX: 08 1< a? DB. E POST: ltcaupp,odlllorciud.ii Bl: U31113, I IIIIFT: Eaa&SIIIIS.IBAN: SE431DDO COCO OO.N R NNEt4AA F SKAn E8EOEL. (088J 1!1 unlforlllg 1Dr maunttldcnijnlng SEKAB BIOFUEL INDUSTRES AB BGC-IDa PQSTBDX örnskhldsvik Fakturanr Sda 5 Resenär FUljesedel Avresadatum TYP av kllp Typ av kllp TYP av köp FBUesedel Du U naton Avresedatull T!fp av ktp Be lapp Typ av kup F lljasedel TlfP av kp Tp av kup E-post: tacauppor!odlneraclub.imi SEPTEMBER 3& CARSTEDT/PERHR Ro de Janero Arvode hotell utrkes Arvode flyg utrkes öresavrundnng FISLJESEDELSTDTAL 11&, ,00 o,so , Ro de Janero Flyg med TAM Brazlan Arlna ,00 Arvode flyg utrkes 250,00 FlSLJESEDELSTOTAL Ra de Janero ,00 Flyg med TAM Brazlan Arlne 2t.o,oo ,0D- Arvode flyg utrkes 250,00-7D,OO 116.so 1.200,o o 0, &5,00 240,00 244,0B 250,00 FtLJESEDELSTDTAL 734,00-240,00-24tt,oo- 250,00-734,00 -

18 TRAVEL AC'COUNT CONCEPT DINI!RS CLUB 8WEDEN AB 103 BS ATOCMHOLII. TIEFON TACBUPPORT: III.TELE,All: ! POIT: loc:ouppaodlntm".ji aa: CI:I BIU SWIFT: ESSfSESB. II!AN: SE !111 SIIIO 018 OM.NA m<2 TU&.. INNEHAR F 91CATTESEOEL. (0981!J ndlog ff> moinrodovllnlng.j SEKAB BIOFUEL INDUSTRES AB BGC-IDs POSTBOX ÖRNSKHLDSVIK Fakturanr Sda 4. ' ;, _g a -, ;; ' Resentr FHl;tesedel Destnatan Avreseda tu Typ av kllp Typ av kllp Be lapp Be lapp Typ av kllp F lljasedel TYD av kp FtlJesedel Avresedatull Typ av kllp Typ av kup SEPTEMBER CARSTEDT/PERMR Ra de Janero Arvode flyg nrkes Arvode flyg utrkes Hresavrundnna FHLJESEDELSTDTAL MOMS Ro de Janero Fbg Med Ar France Arvode flyg utrkes öresavrundnng FtLJESEDELSTDTAL Ro da Janero 20ot F ha med TAM Brazllan Fln Med Ar France ,00 83,75. 16, , ,00 114,00 114,00 111,00 111,00 0,25 0, ,23 27,53lt,OD 56,77 l.lt20, DO 1.420,00 136,50 136,50 o,so o,so l. 5!57, DD 1.557,00 ArUne 1.220, , , ,00 l ;. VI beten ollor llrtallodotuiii Ulpr dltlrm,ta enllll m.j.

19 TRAVEL ACCOUNT CONCEPT 2f o 5't 3,r 1 ;!!.1 1 c. B. 4 gj 1 7 'JIJ IOS 8S &TOCHOLU, T!LER)j,j TAC SUPPORT: Dl 14 Il BD.TEI.EF: 01!4 a7 De. 6 P09T: llctupporodloaclb.h B : IWI" : ESSE8E88. 1BAN: SE43 IDDII & OAO.NA INNEHAR F SKAnGIEO&L. COBBI!junc!.,legOo """""ldovlonlnt.) SEKAI BIOFUEL INDUSTRES AB BGC-IDa POSTBDX örnshldsvik Fakturanr Sda 3 l.:! Rasenär Fllljesedel Destnatan Tp av ktjp Typ av kl P FISljesadel Desuna u on TP av kllp Molls TYP av kl p F lljasedel Avresadatum TP av köp Belapp Bel a p p TP av kllp. Maras SEPTEMBER CARSTEDT/PERMR stackhalm Arlanda Arvode hotell nrkes drasavrundnng FISLJESEDELSTOTAL MOHS stockhalm Arlanda Arvode flg nrkes öresavrundnng FIILJESEDELSTOTAL MOMS l Aa de Janero Flyg Med Ar France eo. E-post: tucsuppoltodlnerselub.ee 17,50 0, ,02 265,98 250,00 62,50 0,50 250,50 62, ,00 Flyg med TAM Brazlan Arlne 1.195, , ,09.27 Flg nrkes med Norwagan Ckt U6,98 40, ,50 0, ,00 512,so o,so 313, , , ,00 707,00 VId betalnng el!&r fllrfltllodotum ulglr d.ojsm6toranta anllgl avtal,

20 DINERS CLUB 8WEDEN B Utll:l BTOCKHOLM. TELE'FOMTA,CSUPPORT: D.TELEFAX: Dr14157 DD.! POST; 11CtupQOr10cUnoraolub.M 110: 18HI8S. SWII'T: ESSESEB&. IBAH: SEo3 SOGG OSII &2. OAII.NR Sle41HUI. INN!HAA P BKAnEBI!DEL. (OBII Et ul\dlt'flq ror momttdo'llln. l SEKAB BIOFUEL INDUSTRES AB IGC-IDs55,, POSTBOX HRNSKHLDSVIK l. Fakturan Sda 2 l! ;; SEPTEMBER Resanär CARSTEDT/PERMR följasedel Dar as salaans T!IP av kup Arvode fl!lll nrkes Malls MDIIS TYP av k Up Flygtax. l'tdiiis Typ av kl p T!IP av kull Malls Typ av k lp Arvode flyg utrkes Arvode öresavrundnng FÖLJESEDELSTDTAL MOMS Följesedel stockhalm Arlanda Typ av ktlp Mtga Kustenflyg Moras Typ av kl p Arvode flyg nrkes B'elopp tacauppo!iodlnoraclub.se ,50 30,50 9'1,00 117,50 23,50 255,66 271,00 15, , ,00 250,00 312,50 62,50 0,50 o,so , ,00 261, ,26 l. 550,oo 87, , ,00 87,74 146,00 182,50. 3& l 50 1'16,00 36,50 182,so '"' f., Vlcl.,.tollng - flrfalloclotum utgar drtlomaarllmo enlgt """"'

21 V<rfkot;;;, _ AremotMd 848 l TRAVELACCOUNTCONCEPT l 1113 ll8tockholiii. 'TElEFON 1AC IUPPORT: !1 oo.teufiji: GII E-POST: lacoup-odlno,lllb.,. BG: 41:1-1111, IWIPT: EBBI!B&IS. 18AH;8fa aaoa ODDO G51131GD D 2. ORD.NR HII412ol546, INNEHAR F 8KAnG8&DIL (08Bl!l undortq rer,_,,,dovtonlng.l SEKAB BIOFUEL INDUSTRES AB BGC-IDr POSTBOX örnsköldsvik Fakturanr Sda l -.f -- l SEPTEMBER Rasenär CARSTEDT/PERMR FISljuedel Ornskoldsvk Typ av kllp Hllaa Kustenfllltll Molls TYP av kl5p Flygtax Mos Typ av kl p Arvode flyg nrkas MOIIS TYP av kp aresavrundnng FHLJESEDELSTOTAL MOMS Fllljasedel Dar as Salaant Avresedatulll Typ av klfp flyg med KL - Ro tal TYP av kl p H lsa KustenflYt Ma m l. 370,o o 1.443,00 73, ,00 73,00 245, , ,72 120,90 150, , 9D ,00 0,20 0, , ,00 235,44 Dutch Ar , , ,00 73,30 938,68 995,80 56,32

22 Bokfö1ngsdatum Verfkatonssere Verfkatonsnr Alternatvd - --If TRAVEL ACCOUNT CONCEPT DINERS CLUB SWEDEN AB 103 U GTOCKHOLII.lELEFQN TAC&UPPORT:OB\118 OD.TELEFAX; O& U Il 06, E PCSl; IDcoppoollllntrtc"b,u 911; U II&:I. SWI"; ESSESES!. IBAN; SEo Dl U ORO NR 55UI INNEHAR FSKATTeSECEL, (0851 ElndorQ 10< moiiiiiodcvllntng.) SEKAB BIOFUEL INDUSTRES AB BGC PDSTBDX URNSKöLDSVIK Fakturanr Sda 6. : ;; Resenär Flll.:tesedel DesUna U on Avresedatull Ttfp av kllp Avreseda tu Tvp av kp 60. E pcst: tac6uppon0dlnersclub.ee SEPTEMBER CARSTEDTIPERMR Ra de Janero Flvg med TAM Brazlan Arlna 240, ,27 Arvode flva utrkes FHLJESEDELSTDTAL 250,00 734,00 240,00 244,00 250,00 734,00 III r. NETTOBELOPP TOTAL HOHS TDTAL ;85 882,15 VId llelelnl"'l onor llrfol16ctolu"' IIIar drll.,,.la Uat ""'"' TOTALT ATT BETALA ,00

Faktura KOPIA Fakturadatum Fakturanr!OCR-nr Kundnr

Faktura KOPIA Fakturadatum Fakturanr!OCR-nr Kundnr Faktura KOPIA Fakturadatum Fakturanr!OCR-nr 2015-10-07 0251725305 Bert-Olof Lundström DB do Mariette Ahlin Västerhejde Hallvards allé 4 622 61 Visby Vid kontakt:gotlandsenergi.se eller ring vår kundtjänst

Läs mer

do Mariette Ahlin Till PlusGirokonto 1Avgift Kassastämpel 4143304-6 Betslningsmottagare (endast namn) Gotlands Elförsäljning AB

do Mariette Ahlin Till PlusGirokonto 1Avgift Kassastämpel 4143304-6 Betslningsmottagare (endast namn) Gotlands Elförsäljning AB IBAN Faktura KOPIA Fakturadatum FakturanrlOCR-nr Kundnr 2015-10.07 0251725305 957287 Bert-Olof Lundström DB do Mariette Ahlin Västerhejde Hallvards allé 4 622 61 Visby Vid kontakt:gotlandsenergi.se eller

Läs mer

Verifikationer i samband med Inköp av ny spårvagn. Roland Rydin Resor Grå teckenfärg == Tidigare lämnade uppgifter. Summa: 18 429,00 0,00 1868,67

Verifikationer i samband med Inköp av ny spårvagn. Roland Rydin Resor Grå teckenfärg == Tidigare lämnade uppgifter. Summa: 18 429,00 0,00 1868,67 Verifikationer i samband med Inköp av ny spårvagn Roland Rydin Resor Grå teckenfärg == Tidigare lämnade uppgifter Resekostnad Övrigt en l Datum Resmål Färdsätt flyg :@g reseräkn Hotellkostnad Verifikation

Läs mer

Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit

Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit 1. 2051-01-01 Dan Dansson startar aktiebolaget Dundrande Dans Data och satsar 50 000 kr. Pengarna sätts in på checkkontot. 2. 2051-10-01 Utöver den

Läs mer

UbiGo. h"p://vimeo.com/96486671

UbiGo. hp://vimeo.com/96486671 UbiGo h"p://vimeo.com/96486671 Per- Erik Holmberg Magnus Kuschel Hans Arby MariAnne Karlsson h"p://vimeo.com/96486671 www.ubigo.me 10 5 0 402 78 Göteborg Telefon: 031-7647000 Godkänd för F-skatt Svenska

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

P:INFO@HANDELSVERKET.SE TIDELIUSGATAN 58 118 69 STOCKHOLM 33622131317 2016-02-28 1 500,00

P:INFO@HANDELSVERKET.SE TIDELIUSGATAN 58 118 69 STOCKHOLM 33622131317 2016-02-28 1 500,00 Faktura Fakturadatum: Förfallodag: Att betala: HANDELSVERKET INVEST AB 2016-02-07 P:INFO@HANDELSVERKET.SE TIDELIUSGATAN 58 118 69 STOCKHOLM 2016-02-28 1 50 Nu kan du byta in företagets gamla mobiler mot

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

ATA HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY. INKOM.&.t..-o.JJO... BEDÖMD... REGLERAD...

ATA HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY. INKOM.&.t..-o.JJO... BEDÖMD... REGLERAD... ATA 37 HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY INKOM.&.t..-o.JJO.... BEDÖMD....... REGLERAD..... Nec Construction Sverige AB Underrättelse nr: 37 Projekt Skogs-Ekeby Projektnummer 4403090 Ort Beställarens telefon

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Faktura. k ' Fakt nr / Kundnr. Fakturaadress. Vår referens. FörfaUodatum. Dröjsmålsränta. Lev ant Enh a-pns Rabatt Summa

Faktura. k ' Fakt nr / Kundnr. Fakturaadress. Vår referens. FörfaUodatum. Dröjsmålsränta. Lev ant Enh a-pns Rabatt Summa RÖD 81:1 AB r Faktura k ' Fakt nr / Kundnr v 910 Fakturaadress Srnåhöga Bil & Växellådsservice BERGA3 ö //^?

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Viktigt! Nu ändrar vi vår. faktura! Viktig information om vår nya faktura

Viktigt! Nu ändrar vi vår. faktura! Viktig information om vår nya faktura Viktigt! Nu ändrar vi vår faktura! Viktig information om vår nya faktura Nu ändrar vi vår faktura Fakturan vår mest lästa trycksak! Nu gör vi det enklare för dig som kund att läsa vår faktura. Vi hoppas

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Faktura nr. 11519218 Faktura. Anges vid betalning

Faktura nr. 11519218 Faktura. Anges vid betalning Sida 1 av (15) Kundnummer 75092 Fakturadatum 2012-02-24 Vår referens Webshop Betalning oss tillhanda 2012-03-25 Betalningsvillkor 30 dagar netto Order Fakturadatum Ert ordernummer Er referens Belopp SO

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

l Datum!Resmål l Färdsätt lim 1 20020614-20020616 Pistoia flyg 9 479,00 783,72 N400AG203843

l Datum!Resmål l Färdsätt lim 1 20020614-20020616 Pistoia flyg 9 479,00 783,72 N400AG203843 Verifikationer i samband med Inköp av ny spårvagn r Bernt Nielsen Resor Grå teckenfärg =Tidigare lämnade uppgifter Resekostnad l Datum!Resmål l Färdsätt lim 1 20020614-20020616 Pistoia flyg 9 479,00 783,72

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

AVTAL AV5EENDE FLYTNING AV 130 KV LEDN1NG ML1 561 KATRINEH02M\s KOMMUN

AVTAL AV5EENDE FLYTNING AV 130 KV LEDN1NG ML1 561 KATRINEH02M\s KOMMUN Kommunstyrelsens handl~ nr 4J2Q08~~ VATENFALL ~ AvtallD: VN-D-Av-1977-2007., AVTAL AV5EENDE FLYTNNG AV 130 KV LEDN1NG ML1 561 KATRNEH02Ms KOMMUN Mellan kv VATTENFALL lednng. ELDSTRBUTON AB, (org.nr. 556417-0800),

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Makro nr 16801/02. Bprint avityper för Devis/X. INBETALNING / GIRERING C Till PlusGirokonto nr. Avskilj inbetalningskortet före betalning

Makro nr 16801/02. Bprint avityper för Devis/X. INBETALNING / GIRERING C Till PlusGirokonto nr. Avskilj inbetalningskortet före betalning Ev anmärkning mot fakturan skall göras inom 8 dagar. Makro nr 16801/02 Avskilj inbetalningskortet före betalning INBETALNING / GIRERING C Till PlusGirokonto nr Avgift Kod 1 Kassastämpel Bl 2021.04 OSE

Läs mer

Datum 2012-12-27. Handikappbidrag till Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun för år 2013

Datum 2012-12-27. Handikappbidrag till Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun för år 2013 J.os KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Karlsson Daniel Datum 2012-12-27 Diarienummer NHO-2012-0165.15 Nämnden för hälsa och omsorg Handikappbidrag till Handikappföreningarnas samarbetsorgan

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

ÖVNING BOKFÖRA KUNDFAKTUROR

ÖVNING BOKFÖRA KUNDFAKTUROR ÖVNING BOKFÖRA KUNDFAKTUROR Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: 3 Jobba verklighetsbaserat med bokföring 3 Läsa och förstå kundfakturor 3 Kontera kundfakturor 3 Använda redovisningsprogrammet

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Henrik Holst Essinge Brogata 7 lgh 1201 112 61 STOCKHOLM 1 (2)

Henrik Holst Essinge Brogata 7 lgh 1201 112 61 STOCKHOLM 1 (2) Henrik Holst 1 (2) 2 (2) Försäkringsbrev FÖRNYELSE Utskriftsdatum: 2011-11-23 1 (2) Henrik Holst Försäkringsuppgifter Försäkringsnr 1709650-1 Försäkringsställe Essinge Brogata 7, Stockholm Produkt Netviq

Läs mer

NY FAKTURA FRÅN JÖNKÖPING ENERGI

NY FAKTURA FRÅN JÖNKÖPING ENERGI NY FAKTURA FRÅN JÖNKÖPING ENERGI Nu blir det enklare allt på en faktura Från och med maj 2014 kommer vi att förenkla och samordna vår fakturering genom att samla alla nyttigheter per fastighet på en faktura.

Läs mer

Tävlingskalender, trav och galopp 2016 ( ) datum

Tävlingskalender, trav och galopp 2016 ( ) datum Tävlingskalender, trav och galopp 2016 (2015-11-09) datum Januari 2016 01-jan Fr Mp 02-jan Lö Ro (V75) 03-jan Sö Bs Tä gal 04-jan Må F Ös 05-jan Ti Ö J 06-jan On S (V86) 07-jan To G Å 08-jan Fr Bo S (V65)

Läs mer

Mål) J97. Bilaeati FAKTURA Sida: 1/2. Borlange Energl " " " '

Mål) J97. Bilaeati FAKTURA Sida: 1/2. Borlange Energl    ' Bilaeati FAKTURA Sida: 1/2 a Fakturadatum 10 maj 2016 _ Faknnanunnner 1064324906 Borlange Energl " " " ' " ' K d 155774 Box 834 781 28 B I" Orange Mäss- och Fotbollshallen i Kvarnsveden AB Telefon 0243-73000

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Introducerar Ny FedEx-faktura

Introducerar Ny FedEx-faktura Introducerar Ny FedEx-faktura Välkommen till nya FedEx Expressfaktureringen. Vi har skapat en ny faktura med valfria format som passar dina affärsbehov och gör ditt liv enklare. Nedan följer en kort beskrivning

Läs mer

FAKTURA Fakturadatum 10 mar 2017

FAKTURA Fakturadatum 10 mar 2017 435 80 MÖLNLYCKE PlusGiro 93 60 01-7 Bankgiro 946-0015 Org nr 556026-3245 Företaget innehar F-skattebevis 410139601 FAKTURA Fakturadatum 10 mar 2017 1 Fakturanummer 8569870 Kundnummer 527328 527328 Löfving

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning

ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning Svefaktura till ABB Detta dokument beskriver hur e-fakturor i format Svefaktura ska utformas för att de ska kunna skickas till ABB AB i Sverige.

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Betalningar till Plusgirot och Bankgirot

Betalningar till Plusgirot och Bankgirot Betalningar till Plusgirot och Bankgirot Allmän information På följande sidor beskrivs betalsätten Plusgiro och Bankgiro för svenska och utländska betalningar. Vi beskriver hur du lägger upp de olika betalsätten

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

FAKTURA FIRST, CARD ------------- -- 14-05-01. Sida 1. Kund nr. Fakturanr. Datum. OCR-nr

FAKTURA FIRST, CARD ------------- -- 14-05-01. Sida 1. Kund nr. Fakturanr. Datum. OCR-nr 14-5-1 2518888471 OCR-nr 251888847125 15 46 STOCKOLM 31 Y.id frågor gällande resedebiteringar, kontakta din lokala resebyrå. Ovrigt, kontakta Kndservie. Kndservie tel 8-534 91 8 Fax 8-534 911 7. First

Läs mer

ÖVNING BOKFÖRA LEVERANTÖRS- FAKTUROR MANUELLT

ÖVNING BOKFÖRA LEVERANTÖRS- FAKTUROR MANUELLT ÖVNING BOKFÖRA LEVERANTÖRS- FAKTUROR MANUELLT Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: 3 Jobba verklighetsbaserat med bokföring 3 Läsa och förstå leverantörsfakturor 3 Kontera leverantörsfakturor

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

Faktura Hästförsäkring KD073528-2634-01. Hej! Dina betalningsuppgifter:

Faktura Hästförsäkring KD073528-2634-01. Hej! Dina betalningsuppgifter: Faktura Hästförsäkring KD073528-2634-01 WIKANDER LINDER, CAMILLA EVA-LENA BARSEBÄCKSVÄGEN 186 261 93 LANDSKRONA 4SL 30 maj 2007 Hej! Tack för att du väljer If för din Hästförsäkring. Som If Plus-kund betyder

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga I LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 8025-11 Enhet 1

FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga I LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 8025-11 Enhet 1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga I LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 8025-11 Enhet 1 Sundsvall Elnät AB./. Energimarknadsinspektionen angående tillämpning av ellagen Anges vid kontakt med domstolen

Läs mer

Summa exkl. moms 3 403,28 kr

Summa exkl. moms 3 403,28 kr 613 81 Oxelösund FAKTURA 2013-11-04 Sid 1 (5) Kundnr: 111111 Fakturanr/OCR-nr: 131104700089354 Kundcenters besök och telefontid: Mån 8-17, Tis - Fre 8-14:30 Lunchstängt alla dagar 12-13 Telefon 0155-388

Läs mer

,53 g ESLÖVS KOMMUN. Statistik genomströmning, slutbetyg, kostnader och befolkningsprognos. Genoms trömnin

,53 g ESLÖVS KOMMUN. Statistik genomströmning, slutbetyg, kostnader och befolkningsprognos. Genoms trömnin 751,53 g Svil /11 INVESTOR IN PEOPLE Statistik genomströmning, slutbetyg, kostnader och befolkningsprognos Underlaget är taget från databasen SIRIS, 2012-01-15 Genoms trömnin Vald eriod: 2012 Vald or anisation:

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL Logga in på ert konto genom att gå till https://portal.basware.com och fylla i era användaruppgifter (emailadress + lösenord) som ni skapade vid

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV FÖR ÅLAND GEMENSAMMA PLANBETECKNINGAR GENERALPLAN jmf BYGGNADSPLAN/STADSPLAN GENERALPLAN BYGGNADSPLAN/STADSPLAN färg beteck. textförklaring färg beteck. textförklaring förklaring A Område för offentlig

Läs mer

Heinrich Schütz. Vår Frälsare Jesu Kristi Sju Ord på Korset. Kör

Heinrich Schütz. Vår Frälsare Jesu Kristi Sju Ord på Korset. Kör Henrch chütz Vår Frälsare Jesu Krst ju Ord på Korset Kör nders Gustavsson 20072016 Denna verson av Henrch chütz Jesu sju ord är en bearbetnng av Ingvar ahlns verson, utgven på Nordska muskförlaget 1936.

Läs mer

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön MIDDAGSMENY TRE RÄTTER Meny 1, 450 Sashi mi på Sal mal ax med mar i ner ad kål r abbi, f or el l r om, mi somaj onäs och kr assesal l ad Ör t f är ser ad går dskyckl i ng med ci t r on- och t i mj anpot

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från Säker på Taket Prislista Taksäkerhetsprodukter från Lathund löpmeterpriser Räcke, snörasskydd och takbrygga baserat på 24 meter. Skyddsräcke / st. Takstegar på 4,5 meter. Varmförzinkat Lackerat 1-rör 3-rör

Läs mer

Självfakturering. Org nr: 55xxxxxx Fakturadatum: 2016-02-11

Självfakturering. Org nr: 55xxxxxx Fakturadatum: 2016-02-11 Org nr: 55xxxxxx Fakturadatum: Månadsrapport kund med pantautomat Månadsrapporten är en rapport från Returpack, som talar om hur mycket pant som har betalats tillbaka till er under föregående månad, det

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen.

Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen. Rutin faktureringar En gång per år i januari - genomför Riksföreningen för företagssköterskor en avisering av medlemsavgifter i samarbete med Vårdförbundets betalningsservice. Ett par månader senare skickar

Läs mer

ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt.

ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt. 2005-10-19 16:20:57 1 AT 9.2.1 Orderlös faktura, baserad på avtal/kontrakt eller abonnemang -meddelande MS 48 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för regelbunden fakturering av produkter

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.3

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.3 Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Ang ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti

Ang ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti Bialga MS 2013/177/1 1 (1) 2013-07-08 YTTRANDE KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET Roger Nilsson LEDNINGSUTSKOTTET YTTRANDE Ang ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti "BALUNS i Ransta" Gymix Ransta tillsammans

Läs mer

Affärshändelser 2052 Kontonamn och nummer Debet Kredit

Affärshändelser 2052 Kontonamn och nummer Debet Kredit Affärshändelser 2052 Kontonamn och nummer Debet Kredit 1. 2052-01-12 Moms tillbaka för november månad. 2. 2052-01-29 Inkommen betalning av utestående faktura. 3. 2052-02-12 Moms betalning för december

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Beskrivning av fakturan

Beskrivning av fakturan Beskrivning av fakturan Fakturahuvud Faktura Fakturanummer / OCR-nummer 2110101010 Kundnummer Er referens 999999-000 ABC-12345 Organisationsnummer Fakturaperiod Fakturadatum Betalning oss tillhanda senast

Läs mer

Artikelnr Artikelbeskrivning Antal Pris/Enhet Rabatt. Moms 1 574,00. Momsreg.nr. SE Org-nr Internet

Artikelnr Artikelbeskrivning Antal Pris/Enhet Rabatt. Moms 1 574,00. Momsreg.nr. SE Org-nr Internet * Presto Presto Brandsäkerhet AB Box 315 641 23 Katrineholm FAKTURA Sida 1(1 Fakturanr/lnv. no Datum/Date 4627481 15-12-14 Lev.adress/Consignee WintbyRöd81:1 AB Flygmotorsvägen 3 Torslanda Betalare/Payer

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Verifikationsregistrering

Verifikationsregistrering Verifikationsregistrering Arbetsgång 1. Välj modulen Bokföring. 2. Välj Aktivitet i menyraden och därefter Verifikationsregistrering. Välj vilket år du vill registrera i. 3. Du får upp en tom verifikation

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

HANDöl,s SKTFTESLAGS. 3. Val av ordliirande fiir stämman Beslut: Torbjörn Öien valjes till ordforande fiir stämman.

HANDöl,s SKTFTESLAGS. 3. Val av ordliirande fiir stämman Beslut: Torbjörn Öien valjes till ordforande fiir stämman. ; HANDöl,s SKTFTESLAGS S AMF;T,IT GHE T S T Ö NTh[IN G Protokoll fiirt vid stämman 2012-03-11 på Hanriis Caf6 i Handö1. Närvarande: EnliE närvarolista (bilaga 1) 1. Öpprande Torbjörn Oien hälsar alla välkomna

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Hasselfors Garden AB

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Hasselfors Garden AB Så skickar ni elektroniska fakturor till Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, For English see How to send e-invoice to. har nu möjlighet att ta emot e-fakturor via Basware. Det här dokumentet

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Enklare! Kom ihåg! Betala med e-faktura eller Autogiro Ny design på fakturan. Mina sidor Läs mer om hur du får överblick över dina tjänster hos Vakin.

Enklare! Kom ihåg! Betala med e-faktura eller Autogiro Ny design på fakturan. Mina sidor Läs mer om hur du får överblick över dina tjänster hos Vakin. Information till fastighetsägare i Vindeln Enklare! Betala med e-faktura eller Autogiro Ny design på fakturan Kom ihåg! Vakin har ett nytt bankgironummer för boende i Vindeln, 5105-2231. Mina sidor Läs

Läs mer

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Nya regler från 1 juli 2007 Syfte Att motverka momsfusk där köparen gör avdrag för ingående moms som

Läs mer