Förvaltningschefsinfo. Trafiknämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningschefsinfo. Trafiknämnden 2012 09 25"

Transkript

1 Förvaltningschefsinfo Trafiknämnden

2 Innehåll Redovisning åtgärder spärrar Redovisning arbetsläge plattformsdörrar SMS biljett Rutiner för hantering av inkommande frågor Förslag Trafiknämndens utbildningsdag Inkomna trafikanmälningar Kommande ärenden i höst Lägesredovisning depåer och terminaler SL:s deltagande i program samverkan för Stockholmsregionen Redovisning för förvaltningens hanteringar av inbjudningar mm Kommande debattartikel Kommande kampanj

3 Spärrproblematiken och dess åtgärder År 2000 initierades installationen av glasdörrsspärrar och utbyggnaden har fortsatt sedan dess. I stort sett samtliga spärrar kommer att vara utbytta till glasdörrsspärrar under år Positiva effekter vad gäller intäktssäkring och ordning men anmälda person /sakskador p.g.a. incidenter i spärrarna under perioden 1 januari 2010 till 20 september 2012 uppgår till 2010 Tunnelbanan 53 st., Pendeltåg 28 st Tunnelbanan 128 st., Pendeltåg 27 st Tunnelbanan 59 st., Pendeltåg 20 st. (hittills) Problemen orsakas såväl av tekniska begränsningar som av svårigheter för resenärer och spärrpersonal att handskas med systemet på rätt sätt. 3

4 Redan genomförda åtgärder Nya funktioner och tydligare instruktioner för spärrexpeditörer vid styrning av barnvagnsgrinden och spärren närmast spärrkiosken Nytt forum för spärrfrågor där SL, MTR, Stockholmståg, serviceleverantörer samt skaderegleringshandläggare deltar 4

5 Pågående åtgärder Informations och utbildningsinsatser för resenärerna, bland annat genom tidningen Metro, klart okt Information till resenärerna om att en kortvalidering gäller för en resenär, i annat fall ska spärrexpeditören kontaktas, klart sep Enkelriktning av spärrlinjer för att förhindra skadetillbud, utvärdering av hittills genomförda åtgärder inför full utrullning. Ny mjukvara för dubbelriktade spärrar som ger säkrare passage när två resenärer går in i spärren samtidigt från olika håll, klart oktober Ny lösning för flexibel enkelriktning för evenemangsstationer, klart våren Anpassad riktning av rulltrappor för att matcha spärrlinjens flöden, pågår. Längre öppettid av barnvagnsgrinden, klart oktober

6 Pågående åtgärder, forts. Mjukvaruförändring i biljettsystemets kommunikation med spärren för att förhindra att spärren indikerar grönt när kortet inte är korrekt viserat, klart november Kundundersökning för att kartlägga resenärsflöden genom spärrlinjen ska ge bättre kunskap om varför olyckstillbud uppstår, klart november Försök med långsammare öppning Slussen norra pågår, utvärderas under hösten Mjukvaruförändring avs. kommunikationen mellan spärr och biljettsystem, nov Framtagande av ny spärrtyp för trånga biljetthallar, presenteras Test på Arlanda av uppdaterad spärrversion, utvärderas våren

7 Exempel på ytterligare åtgärder som övervägs Bättre tillgång till filmat material för att öka kunskapen om orsaken till incidenter Framtagande av instruktion avseende säker passage för resenärer Upprätta en permanent testmiljö för spärrar för att säkerställa minimalt antal tekniska brister i kundmiljö Framtagande av effektivare rutin för felanmälan av trasiga spärrar Ytterligare förbättringar avs. passagerarströmmarna i biljetthallen Möjligheten till kapacitetsökning i biljetthallar på lång sikt Ytterligare förbättringar avseende mjuk och hårdvara Förbättrat internt arbetssätt koordinering av olika SL projekt som berör spärrarna möjligheter till detaljerad ekonomisk uppföljning 7

8 Innehåll Redovisning åtgärder spärrar Redovisning arbetsläge plattformsdörrar SMS biljett Rutiner för hantering av inkommande frågor Förslag Trafiknämndens utbildningsdag Inkomna trafikanmälningar Kommande ärenden i höst Lägesredovisning depåer och terminaler SL:s deltagande i program samverkan för Stockholmsregionen Redovisning för förvaltningens hanteringar av inbjudningar mm Kommande debattartikel Kommande kampanj

9 Plattformsdörrar Fysiskt hinder mellan plattform och spår T.ex. i Köpenhamn (inomhusstationer), Paris, Barcelona. Provanläggning i Helsingfors Olika höjder, t.ex.; Höga: från plattform till tak Halvhöga: cirka 1,4 2 meter höga Höga kan påverka luftcirkulationen Stängning kan påverkas av t.ex. snö Kan påverka plattformars bärighet Påverkar stationens konstverk Barcelona Köpenhamn Helsingfors 9

10 Plattformsdörrar, forts Trenden förefaller vara att gå mot plattformsdörrar, både i automatiska och manuella tunnelbanor (för manuella tunnelbanor gäller detta främst utanför Europa) Säkerhet är ett viktigt skäl för plattformsdörrar. Men inte alltid. Skäl som anges är också: Bättre inomhusklimat (framförallt i varmare länder) Energibesparing Reducering av vindtrycket när tåg kommer in till stationen (tunneln är en cylinder där tåget, kolven, pressar luften framför) Eftersom resenärer kan stå närmare plattformskanten utan att riskera att falla ut i spåret, ökar den tillgängliga plattformsytan Högre hastighet in till plattformen Rapport under senhösten med bl.a. slutsatser, ekonomi och rekommendationer, inkl. rekommendationer om sådant som behöver studeras ytterligare 10

11 Spårbeträdandelarm Larmar, och kan automatiskt stoppa tåg, men inget fysiskt hinder T.ex. i Köpenhamn (utomhusstationer), Nürnberg, Lyon Olika modeller, t.ex.; Infrarött Kamera/Video Radar Fler driftstörningar än plattformsdörrar utomhus. Kan inte alltid skilja på människor och snöfall, fåglar, tidningar etc. 11

12 Innehåll Redovisning åtgärder spärrar Redovisning arbetsläge plattformsdörrar SMS biljett Rutiner för hantering av inkommande frågor Förslag Trafiknämndens utbildningsdag Inkomna trafikanmälningar Kommande ärenden i höst Lägesredovisning depåer och terminaler SL:s deltagande i program samverkan för Stockholmsregionen Redovisning för förvaltningens hanteringar av inbjudningar mm Kommande debattartikel Kommande kampanj

13 SL:s nuvarande SMS biljetter Står för 5,8% av SL:s totala försäljning Svarar för närmare 87% av försäljningen av zonbiljetter 13

14 Pågående upphandling Upphandlingen omfattar Tekniktjänst inklusive automatisk validering (tunnelbana och pendeltåg) Betaltjänst (som ersätter mobiloperatörernas nuvarande lösning) Tidplan Utvärdering av anbud sker under september (pågående) Tilldelningsbeslut i månadsskiftet september/oktober Leverans och införandeprojekt, tester under höst/vinter Publik driftsättning 1 februari 2013 Installation av automatiska validerare klar sommaren

15 Hur påverkas resenärerna? Registrering i SL:s betaltjänst Innan första köp genomförs måste resenären registrera sig i SL:s upphandlade betaltjänst Beställning, betalning Beställning sker som tidigare med koder som skickas med sms Betalningen kommer att ske med följande betalsätt: Bankkort (debetkort och onlinekort (Maestro/Electron) Kreditkort Utländska bank och kreditkort Faktura Leverans av biljett Sker som tidigare via sms till resenärens mobiltelefon Validering Manuellt som tidigare Automatisk validering för resa med pendeltågen och tunnelbanan

16 Skillnaden mellan SL:s upphandling och andra lösningar SL:s tjänst SMS biljett Beställningar och biljetterna levereras via sms Inget krav på vilken mobiltelefon som resenären använder Ny betaltjänst där resenären registrerar sig hos SL SL äger kundförhållandet Andra lösningar för mobila betalningar Beställningar via appar som kommunicerar med mobildata/surf Krav på mobiltelefonen, inställningar och användaren för att kunna använda nya mobila betallösningar (ex. smart phone) Andra leverantörer äger kundförhållandet 16

17 Mobil plånbok de nya förutsättningarna för kunderna Mobiloperatörernas tjänst premium sms upphör inom kort Premium sms innebär att konsumenten betalar via mobilfakturan eller registrerat kontantkort Av bl a affärsstrategiska skäl etablerar mobiloperatörerna via 4T Sverige AB en mobil plånbok, WyWallet, där betalning sker: Pengar på WyWallet konto (överfört från bank) Betal och kreditkort Via faktura från 4T Sverige/WyWallet Via mobilfakturan, endast om man är privatkund med abonnemang hos någon av de 4 största mobiloperatörerna Andra leverantörer kan leverera lösningar för mobil plånbok 17

18 Innehåll Redovisning åtgärder spärrar Redovisning arbetsläge plattformsdörrar SMS biljett Rutiner för hantering av inkommande frågor Förslag Trafiknämndens utbildningsdag Inkomna trafikanmälningar Kommande ärenden i höst Lägesredovisning depåer och terminaler SL:s deltagande i program samverkan för Stockholmsregionen Redovisning för förvaltningens hanteringar av inbjudningar mm Kommande debattartikel Kommande kampanj

19 Förslag till rutin för hantering av frågor från nämndledamot Frågor från nämndledamot muntligt, per telefon eller e post besvaras direkt till ledamoten. Frågor som önskas bli besvarade vid ett nämndsammanträde ska inlämnas som skrivelse.

20 Innehåll Redovisning åtgärder spärrar Redovisning arbetsläge plattformsdörrar SMS biljett Rutiner för hantering av inkommande frågor Förslag Trafiknämndens utbildningsdag Inkomna trafikanmälningar Kommande ärenden i höst Lägesredovisning depåer och terminaler SL:s deltagande i program samverkan för Stockholmsregionen Redovisning för förvaltningens hanteringar av inbjudningar mm Kommande debattartikel Kommande kampanj

21 Förslag Trafiknämndens utbildningsdag Hur vi investerar Kostnadsutvecklingen Pendling på inre vatten Strategier Studieresa våren 2013

22 Innehåll Redovisning åtgärder spärrar Redovisning arbetsläge plattformsdörrar SMS biljett Rutiner för hantering av inkommande frågor Förslag Trafiknämndens utbildningsdag Inkomna trafikanmälningar Kommande ärenden i höst Lägesredovisning depåer och terminaler SL:s deltagande i program samverkan för Stockholmsregionen Redovisning för förvaltningens hanteringar av inbjudningar mm Kommande debattartikel Kommande kampanj

23 Anmäld trafik, förändringar En linje, flygbuss Bromma Kista/Frösunda, avanmäldes under sommaren Anmälan inkommen från SJ innan sommaren Trafikering som framgår av sj.se Anmälan vidarebefordrad till andra RKTM i landet Ändrad tidtabell för Djurgårdsbussen Trafikering dagtid endast fredag söndag Nacka Kista linjen erbjuder prova på biljetter samt transport av cykel En anmäld linje, Sergels torg Södertälje via Gullmarsplan och Heron City, drogs tillbaks innan planerad trafikstart

24 Innehåll Redovisning åtgärder spärrar Redovisning arbetsläge plattformsdörrar SMS biljett Rutiner för hantering av inkommande frågor Förslag Trafiknämndens utbildningsdag Inkomna trafikanmälningar Kommande ärenden i höst Lägesredovisning depåer och terminaler SL:s deltagande i program samverkan för Stockholmsregionen Redovisning för förvaltningens hanteringar av inbjudningar mm Kommande debattartikel Kommande kampanj

25 Kommande ärenden i höst Spårväg Syd Hagastaden Genomförandebeslut Roslagsbanan, dubbelspår samt nya depåer Tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda Trafikupphandling E22 Förhyrning av pendeltågsdepå Nord Genomförandebeslut uppgradering C20 Internkontrollplan 2013 Stomnätsstrategi för Stockholms län Genomförandebeslut bussdepåer Handen och Ekerö

26 Innehåll Redovisning åtgärder spärrar Redovisning arbetsläge plattformsdörrar SMS biljett Rutiner för hantering av inkommande frågor Förslag Trafiknämndens utbildningsdag Inkomna trafikanmälningar Kommande ärenden i höst Lägesredovisning depåer och terminaler SL:s deltagande i program samverkan för Stockholmsregionen Redovisning för förvaltningens hanteringar av inbjudningar mm Kommande debattartikel Kommande kampanj

27 Terminaler i SL trafiken SL arbetar löpande och i nära dialog med kommuner och privata exploatörer vad gäller utvecklingen av terminaler/bytespunkter. Fortlöpande utöka antalet infartsparkeringsplatser: Målet f.n p platser per år, i såväl ordinära som smarta infartsparkeringslösningar Större terminallösningar där SL arbetar med kommun och exploatör och där det dessutom pågår detaljplanearbete är Brommaplan i Stockholm och i Handen Exempel på andra terminallösningar i tidiga skeden som SL tillsammans med berörd kommun arbetar med är Telefonplan, Fruängen, Ropsten och Norrtälje SL har även fört en dialog med Stockholm och markägaren Atrium Ljungberg om ny terminallösning i Farsta.

28 Pågående depåprojekt i SL trafiken Buss Innerstad: Fredriksdal Ersätter Söderhallen, Pågår. Bygglov inlämnat. Depån bedöms vara klar 2017 Tomteboda Ersätter Hornsberg, Detaljplanearbete pågår, planarbetet bedöms klart Depån bedöms vara klar vintern 2017 Buss Ytterstad: Färentuna, Ekerö pågår, detaljplan överklagad, bedöms bli godkänd tidigast våren Depån bedöms vara klar 2015 Charlottendal, Värmdö. Pågår men avvaktar Vattenfalls nedläggning av kraftledning. Depån bedöms vara klar våren 2016/2017. Tunnelbana: Norsborgsdepån, Röda linjen. Upphandling av entreprenörer pågår. Bedöms klar 2016 Pendeltåg: Depå Nord. Sammanställning av upphandlingsunderlag pågår. Förfrågan går ut i närtid. Bedöms färdig 2016 Lokalbana: Depå AGA, Lidingö. Spårväg City. Projektering pågår. Bedöms färdig 2016/2017 Depå Molnby, Roslagsbanan. Förhandling med markägare, Arkeologisk undersökning pågår Depå Kistagrenen: möjlig depåplatser studeras

29 Ny bussdepå Charlottendal Ersätter tillfälliga uppställningarna i Slussen, Mölnvik, Älvsby och Grisslinge och tar höjd för den planerade trafikökningen i Värmdö och Nacka Försörjs med biogas från Käppala via egen ledning Inrymmer 140 bussar Beräknad kostnad 560 miljoner Förfrågningsunderlag klart i slutet av 2012, och upphandlingen mitten av Ibruktagande beräknat till tredje kvartalet Sprängning har skett så långt det är möjligt. SL är beroende av att Vattenfall lägger ner kraftledning för att kunna färdigställa depån. Planeras ske sker under 2013.

30 Innehåll Redovisning åtgärder spärrar Redovisning arbetsläge plattformsdörrar SMS biljett Rutiner för hantering av inkommande frågor Förslag Trafiknämndens utbildningsdag Inkomna trafikanmälningar Kommande ärenden i höst Lägesredovisning depåer och terminaler SL:s deltagande i program samverkan för Stockholmsregionen Redovisning för förvaltningens hanteringar av inbjudningar mm Kommande debattartikel Kommande kampanj

31 SL:s deltagande i Program för samverkan Stockholmsregionen Vad? Ett regionalt utvecklingsarbete som utvecklar förmågan att förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller plötsligt inträffade händelser, olyckor och kriser. Vilka? Samverkande aktörer är: SL, SLL, SOS Alarm, Polisen, Södertörns brandförsvarsförbund, Storstockholms brandförsvar, Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten Norrtälje, Länsstyrelsen, Trafikverket, Trafikkontoret, Stockholms stad, Stockholms hamnar, MSB Flytta ihop? Ett antal av aktörerna ser ett mervärde i att samlokalisera operativa ledningsfunktioner. De har för avsikt att flytta in i den samverkanscentral som Stockholms stad planerar att bygga och som ska stå klar Beslut har inte fattats vad gäller SL och SL:s entreprenörers ledningscentraler. Vårt deltagande? SL har via en avsiktsförklaring åtagit sig att: 1. Kommunicera och informera om projektet internt och externt. 2. Verka för att berörda verksamheter i sina organisationer deltar aktivt och är tillgängliga för arbetet. 3. Utreda om samlokaliseringen skulle gynna SL och vår verksamhet samt kostnadsbilden. Vi återkommer till Trafiknämnden med mer information under hösten. 4. Nu analys av ledningsbehoven 31

32 Innehåll Redovisning åtgärder spärrar Redovisning arbetsläge plattformsdörrar SMS biljett Rutiner för hantering av inkommande frågor Upphandling biljettkontrollen Förslag Trafiknämndens utbildningsdag Inkomna trafikanmälningar Kommande ärenden i höst Lägesredovisning depåer och terminaler SL:s deltagande i program samverkan för Stockholmsregionen Redovisning för förvaltningens hanteringar av inbjudningar mm Kommande debattartikel Kommande kampanj

33 Redovisning för förvaltningens hanteringar av inbjudningar mm

34 Innehåll Redovisning åtgärder spärrar Redovisning arbetsläge plattformsdörrar SMS biljett Rutiner för hantering av inkommande frågor Upphandling biljettkontrollen Förslag Trafiknämndens utbildningsdag Inkomna trafikanmälningar Kommande ärenden i höst Lägesredovisning depåer och terminaler SL:s deltagande i program samverkan för Stockholmsregionen Redovisning för förvaltningens hanteringar av inbjudningar mm Kommande debattartikel Kommande kampanj

35 Kommande debattartikel Tydligt ställningstagande mot skadegörelse och fusk Kostnad för detta ca mkr/år Vi accepterar inte att få förstör för många Detta skulle pengarna kunnat användas till konkreta exempel Tack till dig som betalar Hjälp oss att förändra/förbättra öka engagemang från resenärer/medborgare 35

36 Innehåll Redovisning åtgärder spärrar Redovisning arbetsläge plattformsdörrar SMS biljett Rutiner för hantering av inkommande frågor Upphandling biljettkontrollen Förslag Trafiknämndens utbildningsdag Inkomna trafikanmälningar Kommande ärenden i höst Lägesredovisning depåer och terminaler SL:s deltagande i program samverkan för Stockholmsregionen Redovisning för förvaltningens hanteringar av inbjudningar mm Kommande debattartikel Kommande kampanj

37 Målgrupp De betalande resenärerna Den stora massan. Majoriteten är emot fuskåkning. Den oregelbundne fuskåkaren Betalar ibland, fuskar ibland. Varierande orsaker, ibland ekonomi eller spänning. 37

38 Syfte med kampanjen öka kunskap, stolthet och betalningsvilja hos resenären Vi berättar om: Kollektivtrafikens bredd och omfattning i siffror Att alla som betalar bidrar till att kollektivtrafiken fungerar idag och förbättras imorgon Att om fler betalade så skulle trafiken kunna bli ännu bättre 38

39 Exempel 39

40 Exempel, forts

41 41

Beslut med anledning av förstudie inriktning för köp och validering av biljett

Beslut med anledning av förstudie inriktning för köp och validering av biljett 1(7) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-16 Version Trafiknämnden 2015-04-14, punkt 5 Ärende/Dok. id. 2014-0256 Beslut med anledning

Läs mer

Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer i Mälaren

Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer i Mälaren 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-05 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 10 Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 6/2012. Tryggt i kollektivtrafiken?

PROJEKTRAPPORT NR 6/2012. Tryggt i kollektivtrafiken? PROJEKTRAPPORT NR 6/2012 N Tryggt i kollektivtrafiken? Revisorsgrupp III 2012-11-20 Diarienummer: RK 201203-0013 Trafiknämnden Styrelsen för AB Storstockholms lokaltrafik Styrelsen för Waxholms Ångfartygs

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Sjukresor Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Tina Burgerhout Nils Rydmarker Helseplan Stadsgården 10 116 45 Stockholm tel 08-410 408 00 helseplan.se Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

SL-2013-00833. Kollektivtrafiken övergripande (ej TN specifikt)

SL-2013-00833. Kollektivtrafiken övergripande (ej TN specifikt) DELÅR 2013 BILAGA 4 Diarienummer SL-2013-00833 Kollektivtrafiken övergripande (ej TN specifikt) 2 (4) DELÅR 2013 BILAGA 4 Diarienummer SL-2013-00833 Frågeställningar enligt riktade anvisningar i delårsrapporteringen

Läs mer

Ärende 21 RS 2014-04-30

Ärende 21 RS 2014-04-30 Resandeutveckling i Halland januari 2014 Ackumulerat resande i Halmstads stadstrafik Ärende 21 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 2006 2011 2012 2013 2014 1 500 000 1 000 000-5,8

Läs mer

Kollektivtrafik 2.0. Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen

Kollektivtrafik 2.0. Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Kollektivtrafik 2.0 Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Kollektivtrafik 2.0 - beslutad 2 Innehåll Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen 1 1. Inledning

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

SJ 11. Årsredovisning

SJ 11. Årsredovisning SJ 11 Årsredovisning Innehåll Vd har ordet 2 Ordföranden har ordet 4 Fortsatt förbättringsarbete 6 Vision, affärsidé, kärnvärden, strategier 8 Prioriterad punktlighet 10 Bättre och bekvämare tåg 12 Sveriges

Läs mer

Dokumentation av arbete och beslutsprocess för ny pris- och sortimentsstrategi för Västtrafik

Dokumentation av arbete och beslutsprocess för ny pris- och sortimentsstrategi för Västtrafik Västra Götalandsregionen och Västtrafik AB Dokumentation av arbete och beslutsprocess för ny pris- och sortimentsstrategi för Västtrafik 2012-10-22 Innehållsförteckning BAKGRUND... 3 Missnöje och vikande

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer

SL-2014-0017. Trafiknämnden

SL-2014-0017. Trafiknämnden SL--0017 Trafiknämnden FEBRUARI 2 (20) SL--0017 Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari och förväntad utveckling... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Jill Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5)

Jill Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5) Jill Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-15 Handläggare Jens-Plambeck 08-686 1651 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 5 Godkännande av förstudie avseende nytt systemstöd

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA S O S En tidning från SOS Alarm Nr 1 2013 PROFILEN, SIDAN 10 Jag kan egentligen bara beskriva trygghet negativt, fast det är en positiv känsla. Trygg het är avsaknad av olika typer av hot. Erik Wennerström,

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

Tekniska kontorets kvalitetsrapport 2014

Tekniska kontorets kvalitetsrapport 2014 1(22) Handläggare, titel, telefon Pernilla Thörnqvist, kvalitetsutvecklare 011-15 15 78 Tekniska nämnden s kvalitetsrapport 2014 Bakgrund Enligt kommunens styrmodell ska förvaltningarna redovisa sitt kvalitetsarbete

Läs mer

Förutsättningar för ett lånecykelsystem i Skåne, Malmö, Lund och Helsingborg

Förutsättningar för ett lånecykelsystem i Skåne, Malmö, Lund och Helsingborg Förutsättningar för ett lånecykelsystem i Skåne, Malmö, Lund och Helsingborg En delrapport i Öresund som cykelregion Rent n bike 2012-10-25 Innehåll Rapportens bakgrund och syfte... 4 Öresund som cykelregion...

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Ett arbete inom: Program för samverkan Stockholmsregionen Slutrapport, version 1 Sammanfattning Introduktion Som ett led i utvecklingen av

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Störningar i Stockholms vägtrafik 2012

Störningar i Stockholms vägtrafik 2012 Störningar i Stockholms vägtrafik 2012 Titel: Störningar i Stockholmstrafiken 2012 Publikation: 2013:097 Utgivningsdatum: 2013-05 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: David Kernell, Trafikverket Distributör:

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer