Goodyears Däckbarometer En färsk rapport om trafiksäkerhet, körvanor och däck.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Goodyears Däckbarometer 2014. En färsk rapport om trafiksäkerhet, körvanor och däck."

Transkript

1 Goodyears Däckbarometer 14 En färsk rapport om trafiksäkerhet, körvanor och däck.

2 Du skall precis börja läsa Goodyears Däckbarometer 14, en färsk rapport om trafiksäkerhet, körvanor och däck. Det är för andra året i rad som rapporten lanseras i Sverige. Nytt för i år är att Däckbarometern nu lanseras i alla de nordiska länderna. I Goodyears Däckbarometer har vi bland annat kartlagt hur nordborna beter sig i trafiken, vad de tycker om EU:s däckmärkning, vilka de främsta orsakerna bakom trafikfarorna är och mycket annat. Säkerhet är ett delat ansvar och Goodyear har ett starkt engagemang till att öka trafiksäkerheten. Syftet med Goodyears Däckbarometer är att främja en medveten och ansvarsfull bilkörning. Vi hoppas att bilförare ska reflektera över sitt körbeteende för att förbättra sin körning och därmed bidra till ökad säkerhet ute på vägarna. För att vara en bra bilförare krävs viss kunskap om däck, eftersom dessa har en fundamental betydelse vid körning. Vi hoppas att vår Däckbarometer ska bidra till ökad kunskap om detta. Goodyears Däckbarometer är indelad i fyra kapitel och startar med ett kapitel om bilar och trafik. Det andra och tredje kapitlet berör EU:s däckmärkning och generell kunskap kring däck. I det fjärde och sista kapitlet kikar vi närmre på ländernas olika beteenden vid själva däckköpet. Vem är det egentligen som bestämmer när det kommer till val av däck och vilka kriterier är viktigast vid köp av däck. Vår Däckbarometer innehåller många goda och handfasta tips för bättre körning och trafiksäkerhet och inte minst tips för hur man som konsument skall lyckas med däckköpet. Ludvig Nauckhoff VD för Goodyear Dunlop Nordic 2

3 BILAR OCH TRAFIK ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION NORRMÄNNEN MEST BILTOKIGA I NORDEN Sett till hur många bilar som finns hemma i de nordiska garagen är det allra vanligaste att man har endast en bil till förfogande. Bland danskarna är det hela 65 procent som har en bil i hushållet jämfört med drygt hälften av svenskarna och finländarna. I Norge har 41 procent av bilägarna en bil i sitt hushåll. Norrmännen är de som är mest biltokiga, om man ser till antalet bilar i hushållet. Närmare hälften av dem, 44 procent, uppger att de äger två bilar. I Sverige och Finland är det drygt var tredje, 34 respektive 32 procent, som svarar samma sak. I Danmark är det 30 procent som har två bilar. I Norge och Finland återfinns flest nordiska hushåll med tre eller fler bilar, nämligen 15 procent i bägge länderna. De som njuter mest av bilkörning återfinns i Danmark. Däckbarometern 14 visar att hela 64 procent av danskarna svarar att de betraktar bilkörning som ett nöje eller som en kombination mellan nöje och nödvändighet. Detta kan jämföras med inställningen i Finland, där nästan lika många, 57 procent, i stället anser att bilkörning i första hand är en praktisk nödvändighet. Hur många andra bilar, om några, finns det i ditt hushåll? SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND Inga övriga bilar 54% 41% 65% 53% 1 bil till 34% 44% 30% 32% 2 eller fler bilar 12% 15% 5% 15% Betraktar du din bilkörning som ett nöje (sport, upplevelse) eller nödvändighet (transport, ekonomi)? SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND Huvudsakligen ett nöje 2% 5% 3% 2% Huvudsakligen en nödvändighet 50% 46% 36% 57% En kombination av nöje och nödvändighet 48% 48% 61% 42% Vet ej 0% 1% 0% 0% 3

4 BILAR OCH TRAFIK ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION Fel sorts däck kan ha en stor inverkan på bilens prestanda, eftersom däcken är den enda delen av bilen som kommer i kontakt med vägen. En av dagens största utmaningar är att informera konsumenterna om att aktivt välja de säkraste däcken för deras behov och anpassa körstilen därefter. säger Ernestas Cejauskas, Goodyears däckspecialist i Norden och Baltikum. BILFÖRARE FRÄMSTA ORSAKEN BAKOM TRAFIKOLYCKOR Många faktorer kan spela in när olyckan är framme. Men nordborna är överens om att den som oftast är att skylla för en trafikolycka, är den som sitter bakom ratten. Mest övertygade om detta är svenskarna, varav hela 93 procent anser att det är brister i bilförarens kompetens som leder till olyckor på vägarna. I Norge och Finland är 83 procent inne på samma linje, medan motsvarande siffra i Danmark är 77 procent. Näst vanligast är att man betraktar alkohol eller drogpåverkade bilförare som en olycksrisk. Även här sticker svenskarna ut, med hela 82 procent som är av den åsikten. Många finländare anser också att det förhåller sig så, det svarar 77 procent av dem. Danskar och norrmän är något mindre bekymrade över i hur hög grad alkohol och droger leder till trafikolyckor, i dessa länder anger 65 respektive 62 procent detta som en olycksfaktor. DÄCK OCH TRAFIKSÄKERHET Även däckens kvalitet anses vara av stor betydelse för trafiksäkerheten. I Sverige svarar störst andel i hela Norden, 70 procent, att gamla och utslitna däck leder till fler olyckor på vägarna. I övriga Norden är motsvarande andel drygt hälften. Även nyare däck av sämre kvalitet identifieras som en olycksfaktor av många, närmare fyra av tio i Sverige respektive Finland anser detta. I Norge och Danmark är motsvarande siffror något lägre, 28 respektive 27 procent. Studier visar på ett starkt samband mellan däck och trafiksäkerhet. Det finns inte ett perfekt däck för alla vägförhållanden. Att välja rätt typ av däck är därför inte alltid enkelt. Många kriterier spelar in, så som geografiska överväganden, individuella körbeteenden, och det fordon som används samt hur mycket det har använts, men även tidigare erfarenhet och återförsäljarens rekommendationer. Däremot ser inte ens hälften av nordborna riskerna med fortkörning. Minst bekymrade är norrmännen, varav så få som 13 procent svarar att den som överskrider hastighetsbestämmelserna bidrar till att trafikolyckor sker. 4

5 BILAR OCH TRAFIK ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION Alla dåliga erfarenheter är baserade på samma grundproblem: att man inte har anpassat sin körning till rådande väg- och väderförhållanden. fortsätter Ernestas Cejauskas, Goodyears däckspecialist i Norden och Baltikum. I Sverige menar något fler, 30 procent, att fortkörning är en olycksfaktor. I Danmark och Finland är närmare fyra av tio av denna åsikt. Andra relativt vanliga olycksorsaker som identifieras av de tillfrågade nordborna i Däckbarometern 14 är dåliga vägar och bilar av dålig kvalitet. Vad tror du orsakar trafikolyckor? SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND Vägar av dålig kvalitet 45% 39% 22% 48% Bilar av dålig kvalitet 34% 29% 32% 38% Alkohol- eller drogpåverkade bilförare 82% 62% 65% 77% Däck av dålig kvalitet 36% 28% 27% 36% Utslitna däck 70% 55% 56% 59% Att inte följa hastighetsbegränsningarna 30% 13% 36% 37% Bilförarnas kompetens 93% 83% 77% 83% Annat/Vet ej 14% 9% 8% 6% VAR UPPMÄRKSAM PÅ DE OLIKA ÅRSTIDERNA Du måste förbereda bilen och däcken i god tid för vintern, men även för de andra årstiderna. Kraftigt regn, snö och is, men också att bli bländad av solljus eller varma temperaturer kräver sina specifika justeringar. Läs gärna igenom våra säsongstips på Goodyears hemsida för mer information. Du kan också kontakta din Goodyear återförsäljare. Säkerhet är ett gemensamt ansvar och genom att följa några grundläggande körregler och lära sig några viktiga tekniker, kan både bilförare och passagerare reducera onödiga risker. 5

6 BILAR OCH TRAFIK ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION FEM TIPS FÖR EN SÄKRARE RESA 1. VAR MEDVETEN OM DIN FYSISKA KONDITION Du behöver ha god syn och bra hörsel, samt vara alert och lyhörd. Kör aldrig när: Du har druckit alkohol. Du har tagit läkemedel som kan orsaka dåsighet och/eller kan påverka din körförmåga. Du är mycket trött. Du är känslomässigt upprörd det kan göra att du blir ouppmärksam. 2. PLANERA DIN RESA Bilförare som inte planerat in pauser under resans gång anstränger sig ofta lite till för att köra ytterligare några kilometer. Det är då riskerna kan börja öka. När du planerar din resa, räkna in tid för pauser. Börja din resa utvilad. Ha en god natts sömn i kroppen innan du ger dig av. Respektera din biorytm. Starta resan under en tid på dygnet när kroppen vanligtvis är vaken och aktiv. Undvik att resa mitt i rusningstrafik. Ta regelbundna pauser. Vila direkt när du märker av tecken på trötthet. Gå en kort promenad. Undvik för hög värme i bilen. Höga temperaturer kan ha samma effekt som en alkoholhalt i blodet på 0,5 promille.* 3. KONTROLLERA DINA DÄCK Se till att du gör följande rutinunderhåll: Förvara däcken ordentligt pumpade. Rätt lufttryck anges av fordonstillverkaren och finns utmärkt antingen på bilens dörrkant, dörrpost, handskfacket eller bränsledörren. Det är också angivet i ägarmanualen. Numret som finns på sidan av däcket är inte det rekommenderade lufttrycket för dina däck det är det maximala lufttrycket för däcken. Du bör kontrollera däckets lufttryck minst en gång i månaden. Glöm inte heller att kontrollera mönsterdjupet på däcken. Ett korrekt mönsterdjup förhindrar sladd, vattenplaning och att luften pyser ut. 4. TÄNK PÅ AVSTÅNDET Håll avståndet till bilen framför. Det tar exempelvis ungefär tre gånger längre tid att bromsa in på våta vägar jämfört på torra vägar. *Källa: 6

7 BILAR OCH TRAFIK ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION u Så kör du säkert och tryggt: Testa dina kunskaper om både bilkörning och däck! Goodyear har ett starkt engagemang för att främja en säker och ansvarsfull bilkörning i hela världen. Dessa kunskapstester hjälper dig mer om väg-, däck- och allmän körsäkerhet: Var extra uppmärksam vid stadskörning. Städer och tätorter har högst koncentration av trafikanter, med allt från fotgängare, spårvagnar och cyklister till nyttofordon som sopbilar. Det är dubbelt så mycket att se upp för. Du behöver därför ägna stor uppmärksamhet åt vad som händer framför, bredvid och bakom fordonet. 5. SAKTA NER Att köra för långsamt kan vara farligt, men sänk hastigheten när det råder sämre väderförhållanden såsom dimma, regn, snö eller bländning av sol. Stressa inte och tappa inte tålamodet. Var alltid redo att reagera på de andra förarna, i fall de inte gör det de ska eller vad du tycker att de borde. 7

8 EU:S DÄCKMÄRKNING ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION KÄNNEDOMEN OM EU:S DÄCKMÄRKNING ÖKAR NÅGOT I slutet av 12 införde EU en ny däckmärkning med syftet att underlätta för konsumenten vid val av däck. Märkningen betygsätter de tre kriterierna extern bullernivå, våtgrepp och bränsleeffektivitet. Kännedomen om däckmärkningen var relativt låg hos konsumenterna när den infördes, men har sedan dess ökat något. Kring 40 procent av nordborna svarade i början av 14 att de är någorlunda eller fullständigt insatta i vad däckmärkningen innebär, jämfört med cirka 30 procent året innan. Mest har kännedomen ökat i Danmark, där 12 procent fler har kunskap om EU:s däckmärkning nu jämfört med när den först infördes 12. Högst är kunskapsnivån i Finland, där närmare hälften eller 46 procent idag är någorlunda eller fullständigt insatta i vad märkningen innebär. Däremot har danskarna i större utsträckning fullständig kunskap om däckmärkningen, det svarar 9 procent, samtidigt som de även har lägst kunskap, 64 procent anger att de överhuvudtaget inte känner till den. Kunskapen om EU-däckmärkningen är även låg i Sverige, där 63 procent anger att de inte känner till den överhuvudtaget. Ja, jag känner till den helt och hållet Ja, jag känner till den någorlunda Nej, jag har aldrig hört talas om den Jag har endast hört ryktas om den SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND / / / /14 Sedan november 12 finns en ny däcklag som innebär att bildäck nu är klassificerade och märkta utifrån bränsleeffektivitet, våtgrepp och bullernivå. Känner du till den här lagen? 8

9 EU:S DÄCKMÄRKNING ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION u SNABBFAKTA: Visste du att däcken står för upp till procent av bilens bränsleförbrukning? Att välja däck som har märkts med bäst betyg för bränsleeffektivitet, ger dig fler körda kilometer och lägre CO 2 -utsläpp. VÅTGREPP DET VIKTIGASTE KRITERIET VID VAL AV DÄCK I en nödsituation kan ett par meter göra hela skillnaden. En personbil med A-klassade däck som kör på vått väglag med en hastighet av 80 km/h, kan ha en upp till 18 meter kortare inbromsningssträcka än motsvarande bil som kör med F-klassade däck.* När nordborna tillfrågas om vilket av EU:s tre däckkriterier som är viktigast för dem vid valet av däck, svarar majoriteten att de lägger mest vikt vid våtgreppet. Många fokuserar även på däckens bränsleeffektivitet, medan bullernivån är relativt ointressant för majoriteten av de tillfrågade i Norden. Våtgrepp, det vill säga bromssträckan på våta vägar, rankas som det viktigaste för nordborna. Sju av tio norrmän och danskar svarar att detta är det enskilda kriterium som väger tyngst vid däckköp. I Sverige och Finland är det däremot endast drygt varannan som rankar våtgrepp som det viktigaste kriteriet vid val av däck. Däck som bidrar till bränslesnål körning är också viktigt för svenskarna. Närmare tre av tio eller 28 procent anger detta som det viktigaste kriteriet vid däckköp. I Finland är var femte av samma åsikt. I Danmark och Norge är det däremot endast 9 respektive 12 procent som anser att bränsleeffektivitet är viktigast. Mest bullerkänsliga är finländarna, varav 18 procent svarar att de baserar däckköpet i första hand på detta kriterium. Motsvarande andel i grannländerna är endast ungefär var tionde tillfrågad. Bränsleeffektivitet Våtgrepp Bullernivå Vet ej SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND / / / /14 Vilket av följande däckmärkningskriterier är det viktigaste för dig när du köper bildäck? * Vid mätning enligt de testmetoder som anges i förordning EG 1222/09. Bromssträckan kan variera beroende på körförhållanden och andra påverkande faktorer. Etikettvärden som visas är endast illustrationer. Exakta värden för ett visst däck/storlek kan variera. 9

10 DÄCKKUNSKAP ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION NORDBORNA HAR DÅLIG KOLL PÅ MÖNSTERDJUPREGLERNA FÖR SOMMARDÄCK Kunskapen är bristande i samtliga nordiska länder kring vilket mönsterdjup som är det lägst tillåtna vid användning av sommardäck. Lägst kunskap om detta har svenskarna. Bland dem tror en majoritet, 47 procent, att mönsterdjupet behöver vara 1,7-3 millimeter när det i själva verket är 1,6 millimeter som gäller. Även i grannländerna tror de flesta att mönsterdjupet på sommardäck behöver vara 1,7 3 millimeter. Samtidigt tror så många som 12 procent av norrmännen och finländarna att det är tillåtet att köra på sommardäck med ett mönsterdjup under 1,6 millimeter. En oroväckande siffra med tanke på riskerna som är förknippade med bilkörning på utslitna däck. Samtidigt är finska bilförare de som i högst utsträckning har kännedom om det korrekta måttet för minsta tillåtna mönsterdjup. Mer än var tredje, 39 procent, vet om att det är 1,6 millimeter som gäller för sommardäck. Kontrollera däckens slitbana regelbundet för att se om något av dem behöver bytas. Alla däck för personbilar har slitageindikatorer ingjutna i slitbanan. Dessa indikatorer sitter på botten av slitbanans spår på flera ställen runt däcket. Även om slitbanan ligger inom den tillåtna gränsen innebär ett mönsterdjup på mindre än 3 millimeter att vägkontakten minskar avsevärt vid högre hastighet på våta vägunderlag. Se exempel nedan: Vilken är den lagstadgade minimigränsen för mönsterdjup på sommardäck för en personbil innan de måste bytas ut? SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND Mindre än 1,6 millimeter 10% 12% 9% 12% 1,6 millimeter 23% 26% 31% 39% 1,7 3 millimeter 47% 46% 32% 31% Mer än 3 millimeter % 17% 29% 18% 10

11 DÄCKKUNSKAP ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION Kontakt på asfalt vid 3 mm vatten på vägen Lagligt minimumkrav 1,6 mm mönster Halvslitet däck 4 mm mönster Nytt däck 8 mm mönster 5 km/t 100% vägkontakt 100% vägkontakt 100% vägkontakt 75 km/t 16% vägkontakt 58% vägkontakt 74% vägkontakt 125 km/t 6% vägkontakt 11% vägkontakt 47% vägkontakt 11

12 DÄCKKUNSKAP ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION u SNABBFAKTA: Du kan öka livslängden på dina däck genom att: undvika fortkörning, snäva svängar i kurvor och runt hörn, snabba starter och panikstopp. Dubbat eller odubbat? Huruvida man väljer att köra med dubbade eller odubbade däck skiljer sig åt en del mellan de nordiska länderna. Främst är det finländarna som föredrar att använda dubbdäck under vinterhalvåret, det gör hela 89 procent. Även svenska bilförare föredrar dubbat, det svarar 62 procent. I Norge kör istället majoriteten med odubbade däck. Det finns inga perfekta däck för alla situationer och vägförhållanden. Man bör därför välja däck utifrån sina egna individuella behov. Den stora utmaningen för framtiden är att fortsätta att utveckla vinterdäckens prestanda och samtidigt minska påverkan på miljön. Vi undersöker ständigt hur man kan optimera däcken ytterligare för olika vägförhållanden säger Ernestas Cejauskas, Goodyears däckspecialist i Norden och Baltikum. VIKTIGA KRITERIER ATT TA HÄNSYN TILL NÄR MAN KÖPER VINTERDÄCK Vinterdäck bör ses som en säkerhetsåtgärd och det är viktigt att välja rätt däck för ens specifika förutsättningar. Valet av däck påverkar både säkerhet och miljö. DET FINNS TRE TYPER AV VINTERDÄCK: Dubbade vinterdäck, bäst på is. Odubbade vinterdäck för nordiska förhållanden, likvärdiga egenskaper som dubbdäck på vinterväglag förutom på is. Odubbade vinterdäck för mellaneuropeiska förhållanden, fördelaktiga på torra och våta vägar. 12

13 DÄCKKUNSKAP ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION u SNABBFAKTA: Sommardäck är aldrig ett alternativ till vinterdäck! Gummiblandningen i sommardäck är utvecklad för sommarförhållanden, vilket gör att gummit blir hårt när det är kallt. Kontrollera i tabellen* vilka vinteregenskaperna olika typer av däck har: Våt is Rå is Hård snö Slask Lös snö Våt asfalt Torr asfalt Stabilitet Komfort Ljudnivå Dubbdäck Odubbade vinterdäck För nordiska förhållanden För mellaneuropeiska förhållanden Summa 37 stjärnor 37 stjärnor 37 stars Fler stjärnor = bättre prestanda. Tabellen* jämför däck med likvärdig kvalitet Vilken typ av vinterdäck använder du? SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND Dubbdäck 62% 47% 5% 89% Odubbade däck 38% 53% 89% 11% 4 season däck (bara tillåtet i Danmark) - - 4% - Vet ej 0% 0% 2% 0% * Källa: STRO The Scandinavian Tire & Rim Organization, 13

14 DÄCKKÖP MÄNNEN VÄLJER DÄCK I DE NORDISKA HUSHÅLLEN Det är mannen i familjen som väljer vilka däck som ska köpas till hushållets bil. Allra vanligast är detta i Sverige, där 79 procent svarar att mannen står bakom däckvalet. Även i övriga nordiska länder är det tydligt att det är mannen i hushållet som bestämmer vilka däck som ska köpas till bilen. Men, även kvinnorna tar för sig när det kommer till val av däck. I samtliga länder är det ungefär var fjärde kvinna som tar beslut om vilket däckmärke som ska inhandlas. Högst är siffran i Finland och Norge (28 procent). Vem i ditt hushåll bestämmer vilket däckmärke som ska köpas? SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND Man/pappa 79% 78% 77% 78% Kvinna/mamma 25% 28% 27% 28% Son 1% 1% 1% 1% Dotter 0% 1% 1% 0% Annan 4% 2% 3% 4% Vet ej 2% 3% 2% 3% 14

15 DÄCKKÖP PRISET VIKTIGAST VID KÖP AV DÄCK MEN NÄRMARE VAR FEMTE DANSK PRIORITERAR DESIGN Priset är det viktigaste när nordborna köper däck men övriga preferenser skiljer sig något åt mellan länderna. I Danmark bryr sig exempelvis betydligt fler om design. Närmare var femte dansk, 18 procent, svarar att design är den viktigaste aspekten vid val av däck vilket kan jämföras med 2 procent i Sverige respektive 1 procent i Norge och Finland. När det kommer till varumärke så är det norrmännen som bryr sig mest om detta vid köp. Närmare var tredje av dem, 32 procent, uppger att detta är viktigast. Detta kan jämföras med danskarna där drygt var femte, 22 procent, svarar samma sak. Pris Varumärke Betyg i EU:s däckmärkning Återförsäljare Design SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND Det finns ett antal aspekter att ta hänsyn till vid köp av däck, till exempel vikten av återförsäljare, märke, pris, design och betygssättning i EU:s däckmärkning. Försök att komma ihåg vilken av dessa aspekter som var viktigast senaste gången du köpte däck till din bil. 15

16 DÄCKKÖP u SNABBFAKTA Goodyear Dunlops ingenjörer testar varje ny däckmodell mot mer än 50 olika prestandakriterier. FRÅGOR ATT STÄLLA SIG VID KÖP AV NYA DÄCK 1. VILKEN STORLEK ÄR RÄTT FÖR MIN BIL? Det första du behöver veta när du köper nya däck är vilken storlek du ska välja. De flesta människor byter sina gamla däck mot samma storlek som redan fanns på fordonet, men detta är inte alltid korrekt, speciellt om du har köpt en begagnad bil. De flesta däckbutiker har en databas med fabriksdäckstorlekar för olika bilar. Du kan också hitta informationen i manualen för din bil. 2. HUR ÄR VÄGFÖRHÅLLANDENA? På sommaren: analysera din genomsnittliga bilkörning för att avgöra om du oftast kör på torra vägar, en kombination av både våta och torra vägar, eller främst våta vägar. Behöver du kanske däck med specifika terrängegenskaper? På vintern: hur mycket snö och is brukar finnas på vägarna i ditt område under vintermånaderna? Är det hårda eller milda vinterförhållanden du ställs inför varje år? 3. VAD HAR DU FÖR KÖRSTIL? Föredrar du en bekväm körning eller en mer sportig stil? Det finns olika körsätt och det är viktigt att välja däck med rätt prestanda för att kunna njuta maximalt av körupplevelsen. 4. VEM KAN HJÄLPA MIG ATT VÄLJA RÄTT DÄCK? Tänk på att valet av däck är en balans mellan köregenskaper, buller, bränsleförbrukning, slitage, lastkapacitet och pris. Be däckåterförsäljaren om hjälp för att välja ett däck som är rätt både för bilen och för dig. 5. EU-DÄCKMÄRKNINGEN Graderingen i EU-däckmärkningen kan vara en ytterligare hjälp vid val av nya däck. EUdäckmärkningen kan ge viktig information om däckets säkerhets- och miljöaspekter. Mer information hittar du här: goodyear.eu/home_en/tire-advice/eu-tire-label Däremot ger inte EU-däckmärkning information om vissa nordiska vinterkriterier som också är viktiga när man köper vinterdäck, som prestanda på snö och is. Be däckåterförsäljaren om hjälp för att välja ett däck som är rätt både för bilen och för dig. 16

17 DÄCKKÖP DÄCKVANOR ONLINE Enligt danskar och finländare används internet i första hand för att jämföra och kolla upp däckpriser inför ett köp. Det vanligaste är fortfarande att man därefter handlar sina däck hos en fysisk återförsäljare. Närmare var femte svensk och dansk planerar dock att köpa sina däck på nätet. I Finland är den siffran endast 9 procent. Även inför nästa däckköp planerar majoriteten av nordborna att handla däcken hos en däckspecialist eller bilhandlare. Föreställ dig att du skulle köpa nya däck till din bil nästa vecka, skulle du då använda Internet i samband med ditt köp? SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND Ja, för att se var däckåterförsäljarna finns 26% 24% 21% 29% Ja, för att kolla information om priset 52% 43% 54% 54% Ja, för att få information och sedan köpa däcken på nätet 18% 10% 17% 9% Nej, jag skulle inte använda nätet 24% 27% 24% 19% Ja, för att läsa mer om produkten 46% 40% 35% 37% Ja, för att kolla upp pris och använda som underlag vid förhandling med återförsäljare 17% 19% 22% 24% Ja, för att läsa omdömen/recensioner 29% 23% 19% 29% 17

18 DÄCKKÖP Var handlade du dina däck vid ditt senaste däckköp? SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND Däckåterförsäljare/däckspecialist 59% 57% 37% 61% Bilhandlare 14% 15% % 11% Fristående däckhandlare 1% 6% 8% 1% Motorcenter/Motortillbehörsbutik 2% 4% 7% 2% Internet 14% 5% 13% 4% Snabbservice 0% 1% 1% 12% Annan/vet ej 9% 9% 13% 5% Om du skulle köpa nya däck idag, var skulle du köpa dem då? SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND Däckåterförsäljare/däckspecialist 69% 63% 45% 67% Bilhandlare 5% 8% 11% 3% Fristående däckhandlare 0% 4% 6% 1% Motorcenter/Motortillbehörsbutik 2% 3% 4% 1% Internet 14% 8% 14% 6% Snabbservice 0% 1% 1% 12% Annan/vet ej 9% 10% 17% 8% 18

19 DÄCKKÖP MER ÄN HÄLFTEN TAR HÄNSYN TILL MILJÖN VID VAL AV DÄCK Miljöaspekten är viktigt vid däckinköp. Faktum är att däcken har en direkt påverkan på bilens bränsleförbrukning, eftersom procent av förbrukningen härstammar direkt från däckens rullmotstånd. Störst är miljöintresset i Danmark, där 64 procent anger att de är lite, ganska eller mycket påverkade av miljöaspekter vid däckköp. I Finland är motsvarande siffra 54 procent, och i Sverige 56 procent. Minst påverkade av miljöaspekter är norrmännen (53 procent). 100 SVERIGE 100 NORGE / /14 De påverkar mig mycket De påverkar mig ganska mycket De påverkar mig lite De påverkar mig inte alls Vet ej 100 DANMARK 100 FINLAND / /14 Det har nyligen debatterats i media om däckens effekter på miljön och människors hälsa, exempelvis när det kommer till dubbat/ odubbat. Föreställ dig att du skulle köpa nya däck till din bil, i vilken omfattning skulle debatten påverka dig när du köper däck? 19

20 DÄCKKÖP BRÄNSLEBESPARANDE KÖRTIPS Oavsett var du bor eller vilken typ av bil du kör, är chansen stor att du kan dra ner på din bränsleförbrukning. Nedan listar Goodyear sex tips för hur du kan bränslebespara och därmed spara pengar samtidigt som du minskar CO 2 -utsläppen: SEX TIPS FÖR BRÄNSLESNÅL KÖRNING 1. SAKTA NER Ett av de enklaste och mest effektiva sätten att spara bränsle är att sänka hastigheten, eftersom högre hastigheter ökar bränsleförbrukningen avsevärt. Till exempel, en ökning av hastigheten från 40 km / h till 80 km / h dubblerar bränsleförbrukningen. Men, för hög eller för låg hastighet kan också leda till en hög bränsleförbrukning. Den optimala bränsleförbrukningen sker i hastigheter mellan 50 km / h och 70 km / h *. *Källa: Elsevier, Transport forskning 2. ÄNDRA DIN KÖRSTIL Du kan spara bränsle genom att accelerera gradvis och växla så smidigt som möjligt. Undvik plötsliga inbromsningar och ta lång sikt på vägen framför dig. Att köra aggressivt med plötsliga inbromsningar kan förbruka så mycket som % mer bränsle än mjuk körning*. *Källa: US Environmental Protection Agency ( EPA ) 3. ANVÄND HÖGSTA MÖJLIGA VÄXEL Bilar är utformade för att starta med hjälp av lägsta möjliga växel eftersom dessa är de mest kraftfulla, men körning med högsta möjliga växel kan förbättra din bränsleekonomi. Samtidigt kan bilkörning på låga växlar öka bränsleförbrukningen. Försök alltid att växla upp till en högre växel när det är säkert att göra det. *Källa: National Renewable Energy Laboratory ( US Department of Energy Laboratory ) 4. TA BORT ONÖDIG LAST Ju tyngre bilen är desto mer energi behövs för att förflytta fordonet, därför leder en tungt lastad bil till högre bränsleförbrukning. För varje extra 50 kg ökar din bränsleförbrukning med 1-2 %*. Tänk noga över vad du behöver ha ha med dig i bilen och töm ut all onödig last. * Källa: US Environmental Protection Agency ( EPA ) * Källa: Energi -och miljöanalys, Inc., Washington, DC

21 DÄCKKÖP u SNABBFAKTA: I verkligheten skulle det exempelvis kunna innebära att om du väljer A-klassade däck istället för G-klassade däck skulle du kunna spara mer än 6 liter bränsle för varje 1000 kilometer**. 5. HÅLL DÄCKEN ORDENTLIGT PUMPADE Dåligt pumpade däck har mer rullmotstånd, vilket kräver mer energi för att de ska rulla. Detta leder i sin tur till en högre bränsleförbrukning. Däck som monteras direkt på fälgen tappar luft över tid. Därför är det nödvändigt att regelbundet kontrollera lufttrycket och säkerställa att detta är korrekt. Informationen finner du i bruksanvisningen till din bil. Genom att ha rätt lufttryck i däcken kan du spara upp till 5 %* bränsle. Rätt pumpade däck är också säkrare och håller längre. * Källa: US Environmental Protection Agency (EPA) 6. KONTROLLERA EU-DÄCKMÄRKNINGSGRADERINGEN PÅ DINA DÄCK Däck har en betydande inverkan på rullmotståndet på din bil och drivmedelseffektiva däck kräver mindre energi för att rulla. Ett däck med lågt rullmotstånd kräver mindre bränsle eftersom en mindre mängd energi går åt till friktion och värme. Om däcket du kör med har fått en A-gradering istället för en G-gradering i rullmotstånd kan detta innebära en minskning av bränsleförbrukningen med upp till 7,5 %. A B C D E F G B A B C D E F G B 72 db Om undersökningen Goodyears Däckbarometer 14 är baserad på följande undersökning från 13/14: Goodyear Dunlop Brand Perception Survey, Winter 13. Utförd av GFK Custom Research med 4 0 konsumenter i åldrarna år i Estland, Lettland, Litauen, Sverige, Norge, Danmark och Finland. Un-dersökningen har genomförts i januari 14. ** Baserat på en genomsnittlig förbrukning av 8 liter/100km, ett bränslepris på 1,50 euro/liter, och en genomsnittlig körsträcka på km. 21

22 NOTES 22

23 NOTES 23

24 Goodyear Dunlop Tires Sverige AB Rosenlundsgatan 50, 1 tr, SE Stockholm Tel. vxl:

DUBBFRIA VINTERDÄCK SOMMARTID

DUBBFRIA VINTERDÄCK SOMMARTID R I K S D A G E N S U T R E D N I N G S T J Ä N S T Dan Lindbeck Tfn: 08-7864923 PM 2011-07-07 Dnr 2011:903 DUBBFRIA VINTERDÄCK SOMMARTID En del bilförare använder dubbfria vinterdäck även på sommaren

Läs mer

PRISLISTA PERSONBILSDÄCK Vinter 2012 GÄLLER FR O M JULI 2012 ROLIGARE TILLSAMMANS

PRISLISTA PERSONBILSDÄCK Vinter 2012 GÄLLER FR O M JULI 2012 ROLIGARE TILLSAMMANS PRISLISTA PERSONILSDÄCK Vinter 2012 GÄLLER FR O M JULI 2012 ROLIGARE TILLSAMMANS EU:s däckmärkningsförordning 72 d Regulation (EC) No 1222/2009 Däckmärkningsförordningen introducerades (med start från

Läs mer

Vårens Viktigaste test:

Vårens Viktigaste test: test 15 sommardäck Vårens Viktigaste test: sommarsulor Vi testar femton av de vanligaste däcken inför sommarsäsongen 2011. Är verkligen miljödäck farliga? Vågar man köpa kinesiskt? Vi hjälper dig i jakten

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2014

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2014 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2014 Publiceringsdatum: 150831 1 Olagliga däck (

Läs mer

Däckbarometern 2013 PRESSINFORMATION

Däckbarometern 2013 PRESSINFORMATION Däckbarometern 2013 Däckbarometern 2013 Förord Välkommen till Goodyears Däckbarometer som är en färsk rapport om däck, körvanor och trafiksäkerhet. I Däckbarometern har vi bland annat kartagt hur svenskarna

Läs mer

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd Vägledning - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet NTF Skånes Trafikäldreråd Januari 2007 Manual och informationsunderlag för trafikantombud att användas vid möten och sammankomster med medlemmarna

Läs mer

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTER ÄR FRIHET I år firar Stena Line 50 år och därför är vi extra stolta att kunna presentera vår största kartläggning av svenskt resande med bil hittills: Bilsemesterrapporten

Läs mer

Råd & Rön 2012. Eftertryck, helt eller delvis, är förbjudet. Sida 1

Råd & Rön 2012. Eftertryck, helt eller delvis, är förbjudet. Sida 1 Tillverkare Continental Continental Michelin Modell EcoContact 5 PremiumContact 5 Energy Saver Pris, cirka 640 kr 830 kr 610 kr Samlat 72 70 70 Storlek 165/70R14T 205/55R16V 165/70R14T Våt väg, 6 7 7 Våt

Läs mer

Tränade för bättre bromskraft Produktkatalog Vinter

Tränade för bättre bromskraft Produktkatalog Vinter Tränade för bättre bromskraft Produktkatalog Vinter Personbils-, 4x4- och C-däck Vinter 2009 / 2010 En professionell samarbetspartner till fordonsindustrin - Bäst på broms Av alla nya bilar i Europa rullar

Läs mer

MASW. Prislista vinterdäck 2013/14. norradack.se. Presa Spike Presa Ice Arctictrekker

MASW. Prislista vinterdäck 2013/14. norradack.se. Presa Spike Presa Ice Arctictrekker TREKKER MASUW SP02 MASW Prislista vinterdäck 2013/14 39 Presa Spike Presa Ice Arctictrekker norradack.se Maxxis är en av världens 10:e största däcktillverkare. Originalmonteras av: Vi tänker på miljön.

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

I vått och torrt tills greppet skiljer er åt

I vått och torrt tills greppet skiljer er åt T E S T S O M M A R D Ä C K I vått och torrt tills greppet skiljer er åt Sommardäcktest 205/55 R 16V. Rätt grepp är inte bara en fråga om tycke och smak det kan även vara skillnaden mellan olycka och körglädje.

Läs mer

Kvinnor är våra favoriter

Kvinnor är våra favoriter Kvinnor är våra favoriter För oss på Bonnier Tidskrifter är skönhet ett av de viktigaste segmenten både innehållsmässigt i våra varumärken och gentemot våra annonsörer, läsare och besökare. Med våra varumärken

Läs mer

Keep it MINI. MINI ORIGINALTILLBEHÖR till mini countryman.

Keep it MINI. MINI ORIGINALTILLBEHÖR till mini countryman. Keep it MINI. MINI ORIGINALTILLBEHÖR till mini countryman. BEHÅLL KÖRUPPLEVELSEN året runt. MINI Original-hjul är resultatet av de bästa kombinationerna av däck och fälgar. De är omsorgsfullt designade

Läs mer

DÄCKBYTE? Har du järnkoll på dina sommardäck så

DÄCKBYTE? Har du järnkoll på dina sommardäck så T E S T D Ä C K T E S T DÄCKBYTE? Sommardäcktest. Det är dags att kolla sommardäcken och vi bidrar till dina funderingar med ett alldeles färskt sommardäcktest. Text: Thomas Berggren. Foto: Lasse Allard.

Läs mer

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen En undersökning av Studentum om val till högskola och Kvalificerad Yrkesutbildning Studentum AB Torstenssonsgatan

Läs mer

Svanenmärkning av Fordonsdäck

Svanenmärkning av Fordonsdäck Remissvar från Gröna Bilister Svanenmärkning av Fordonsdäck Miljömärkningen Svanen Att. Svante Sterner 118 80 Stockholm Gröna Bilister stöder förslaget men har följande invändningar: Skärpning av testmetoder,

Läs mer

Informationskampanj för minskad dubbdäcksanvändning. En åtgärd för minskade partikelhalter, PM10, i Stockholm. Inriktningsbeslut.

Informationskampanj för minskad dubbdäcksanvändning. En åtgärd för minskade partikelhalter, PM10, i Stockholm. Inriktningsbeslut. Kontaktperson Evelyn Lindell Avdelningen för trafikplanering Telefon: 08-508 271 24 evelyn.lindell@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2007-03-06 Informationskampanj för minskad dubbdäcksanvändning.

Läs mer

Taxiundersökning. 2001 Rapport 3. Intervjuer med 200 taxiresenärer kring deras erfarenheter från taxiresor. Helena Hartzell

Taxiundersökning. 2001 Rapport 3. Intervjuer med 200 taxiresenärer kring deras erfarenheter från taxiresor. Helena Hartzell Taxiundersökning Intervjuer med 200 taxiresenärer kring deras erfarenheter från taxiresor Helena Hartzell 2001 Rapport 3 Förord Taxitrafiken i Stockholm utgör en betydande del av det totala trafikarbetet

Läs mer

Däckens betydelse för väggreppet. Mattias Hjort. Friktion på sommarvägar 2014-05-27. Däckens inverkan. Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp

Däckens betydelse för väggreppet. Mattias Hjort. Friktion på sommarvägar 2014-05-27. Däckens inverkan. Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp Däckens betydelse för väggreppet Mattias Hjort Friktion på sommarvägar 2014-05-27 Däckens inverkan Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp 1 Däckstatus i trafiken - Däckrazzior Mönsterdjup/Bromsfriktion på våt väg

Läs mer

Vårt övergripande miljömål är att minska utsläppen av fossila koldioxider samt effektivisera energianvändningen.

Vårt övergripande miljömål är att minska utsläppen av fossila koldioxider samt effektivisera energianvändningen. VÅRA ISO-MÅL K valitets mål Vårt övergripande kvalitetsmål är att minska antalet avvikelser genom förbättringsrapportering med fokus på kundklagomålen. För närvarande focuserar vi på andelen krediteringar.

Läs mer

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19 RAPPORT Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009- -0-19 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

INLEDNING. Liselott Kågström, Vd Safe Education Norden

INLEDNING. Liselott Kågström, Vd Safe Education Norden INLEDNING Träningstrenden som har svept över Sverige har knappast undgått någon. Träningen är inte längre bara en fritidsaktivitet, utan en del av vår moderna livsstil. Sju av tio svenskar tränar minst

Läs mer

HÖSTKAMPANJ 2015 För dig och din Toyota

HÖSTKAMPANJ 2015 För dig och din Toyota HÖSTKAMPANJ 2015 För dig och din Toyota 42% rabatt på vinterdäck Hjulskifte från 275 kr Thule takbox 3.495 kr 42% rabatt på vinterdäck Motorvärmarpaket från 4.495 kr Lördagsöppet på verkstaden i Rissne

Läs mer

HÖSTKAMPANJ 2015 För dig och din Toyota

HÖSTKAMPANJ 2015 För dig och din Toyota HÖSTKAMPANJ 2015 För dig och din Toyota 42% rabatt på vinterdäck Hjulskifte från 199 kr Thule takbox 3.495 kr 42% rabatt på vinterdäck Motorvärmarpaket från 4.199 kr Köp 4 vinterdäck och få en säsong på

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Under maj och oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sammanlagt tolv gymnasieskolor i Sjuhärad;,, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov 2

Moped klass II Kunskapsprov 2 Moped klass II Kunskapsprov 2 Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Inomhusklimatguiden. Om inomhusklimat, felanmälan och gränsdragning

Inomhusklimatguiden. Om inomhusklimat, felanmälan och gränsdragning Inomhusklimatguiden Om inomhusklimat, felanmälan och gränsdragning Inomhusklimatguiden vänder sig till dig som vistas och arbetar i lokalerna på KTH Campus. Guiden har tagits fram i samverkan mellan Akademiska

Läs mer

1. Hur dricker du? Kartläggning av nuläget. Kännetecken på problembruk. Hur mycket dricker du i dagsläget?

1. Hur dricker du? Kartläggning av nuläget. Kännetecken på problembruk. Hur mycket dricker du i dagsläget? Kartläggning av nuläget I det här avsnittet kan du bedöma din egen situation som alkoholanvändare. Genom att svara på en rad frågor får du reda på om varningsklockorna redan ringer. Dessutom lär du dig

Läs mer

ETT ÅR MED DIN TRÄNING

ETT ÅR MED DIN TRÄNING ETT ÅR MED DIN TRÄNING Bli både större, starkare & snyggare till nästa sommar! TEXT: JOACHIM BARTOLL FOTO: JASON MATHAS Sommaren är över och de flesta av oss ser höst och vinter som en utmärkt tid att

Läs mer

VÅRKAMPANJ 2016. För dig och din Toyota. 40% rabatt på sommardäck. Hjulskifte från 199 kr. Thule takbox 3.495 kr. AC-service, endast 595 kr

VÅRKAMPANJ 2016. För dig och din Toyota. 40% rabatt på sommardäck. Hjulskifte från 199 kr. Thule takbox 3.495 kr. AC-service, endast 595 kr VÅRKAMPANJ 2016 För dig och din Toyota 40% rabatt på sommardäck Hjulskifte från 199 kr Thule takbox 3.495 kr AC-service, endast 595 kr Stenskottslagning vindruta, 0 kr, se sid 10 ÄNTLIGEN VÅR Efter en

Läs mer

Andas bättre må bättre!

Andas bättre må bättre! Andas bättre må bättre! 28-dagars Medveten andningsträning NEDLADDNING: medvetenandning.se/28-dagars All strävan efter förbättrad hälsa och ökat välbefinnande bör inkludera en förbättrad andning som en

Läs mer

Frågor och Svar - Dräger Alcotest 3000

Frågor och Svar - Dräger Alcotest 3000 Frågor och Svar - Dräger Alcotest 3000 Vad skiljer olika alkomätare åt? Dräger kommenterar aldrig konkurrenters produkter. Som riktlinje för dig som konsument finns det dock ett antal saker som brukar

Läs mer

SÄKERHETSAVSTÅND I BILKÖER

SÄKERHETSAVSTÅND I BILKÖER ÄKERHETAVTÅND I BILKÖER En studie i bilars stoppavstånd Foad aliba Bassam Ruwaida Hassan hafai Hajer Mohsen Ali Mekanik G118 den 7 februari 8 AMMANFATTNING Projektet utgångspunkt har varit att svara på

Läs mer

Mopedinformation för föräldrar

Mopedinformation för föräldrar Mopedinformation för föräldrar Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen Mopedkörningens popularitet och antalet olyckor

Läs mer

Betyg E (med tvekan) : (= Eleven beskriver mest med egna ord hur man upplevt träningen)

Betyg E (med tvekan) : (= Eleven beskriver mest med egna ord hur man upplevt träningen) Betyg E (med tvekan) : (= Eleven beskriver mest med egna ord hur man upplevt träningen) Utverdering det har gott bra med träningen. jag tycker att det var kul att träna och så var det skönt att träna.

Läs mer

PRIVATINFÖRSEL OCH SMUGGLING AV ALKOHOL TILL SVERIGE

PRIVATINFÖRSEL OCH SMUGGLING AV ALKOHOL TILL SVERIGE sida 1 MILJÖKONSEKVENSANALYS PRIVATINFÖRSEL OCH SMUGGLING AV ALKOHOL TILL SVERIGE Beställare: Svenska Bryggareföreningen Stockholm 2004-09-03 www.schenkerconsulting.se Tel 031-703 80 00 Tel 08-585 100

Läs mer

Älska vintern! Parkeringsvärmare från Webasto

Älska vintern! Parkeringsvärmare från Webasto Älska vintern! Parkeringsvärmare från Webasto Isfria rutor och behagligt uppvärmd kupé för alla! Sätt dig i bilen, njut av hur bra det känns och kör iväg så härlig kan vintern vara för alla bilförare om

Läs mer

Ny prissättning 2014. Läs mer om vår nya prissättning som gör det lite mer rättvist. Fjärrvärme från Norrenergi

Ny prissättning 2014. Läs mer om vår nya prissättning som gör det lite mer rättvist. Fjärrvärme från Norrenergi Ny prissättning 2014 Läs mer om vår nya prissättning som gör det lite mer rättvist. Fjärrvärme från Norrenergi Energi och hållbarhet Norrenergi är Solnas och Sundbybergs eget energibolag. Vårt uppdrag

Läs mer

VINTERHJUL 2007-2008 2007-12-03

VINTERHJUL 2007-2008 2007-12-03 VINTERHJUL 2007-2008 2007-12-03 ENDAST FÖR INTERN BRUK Prislistan Information om BMW och MINI Original vinterhjul. Denna vinterhjulslista omfattar hela det utbud av BMW och MINI original vinterhjul som

Läs mer

Energimärkning av däck

Energimärkning av däck Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från Gröna Bilister Energimärkning av däck (Directive of the European Parliament and of the Council on labelling of tyres with respect to fuel efficiency

Läs mer

Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som åkt fast för rattfylleri. Kronobergs län

Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som åkt fast för rattfylleri. Kronobergs län Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som åkt fast för rattfylleri Kronobergs län Ta chansen nu Nu kan du som åkt fast för rattfylleri få professionell hjälp snabbt. Du får träffa personal från

Läs mer

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet Lärarhandledning LOKORS GÅTA en film om järnväg och säkerhet Innehållsförteckning Tack! Du bidrar till att minska antalet tågolyckor 3 Planering av lektionen 4 Faror vid järnvägen 6 Tåg är miljövänligt

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

Vägverkets redovisning av regeringsuppdrag - samlad lägesrapport om Vinterdäck (N2008/5938/TR)

Vägverkets redovisning av regeringsuppdrag - samlad lägesrapport om Vinterdäck (N2008/5938/TR) Näringsdepartementet registrator@enterprise.ministry.se 103 33 Stockholm Remissvar från Gröna Bilister Vägverkets redovisning av regeringsuppdrag - samlad lägesrapport om Vinterdäck (N2008/5938/TR) Inledning

Läs mer

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt.

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Helite Airbag-plagg Användarhandbok Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

BILFRITT. because they re worth it

BILFRITT. because they re worth it BILFRITT because they re worth it BILFRI MÅNAD SÄKER SKOLVÄG Trafiksituationen är farlig för våra barn och det är främst vi föräldrar som är orsaken till detta när vi skjutsar barnen till och från skolan.

Läs mer

Vinterdäck, vad säger forskningen? Mattias Hjort

Vinterdäck, vad säger forskningen? Mattias Hjort Vinterdäck, vad säger forskningen? Mattias Hjort Tre typer av vinterdäck Dubbdäck Dubbfria vinterdäck för nordiska förhållanden Dubbfria vinterdäck för mellaneuropeiska förhållanden Året-runt-däck är

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Operatör:

Kundundersökning mars 2013. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Den skandinaviska flygresenären ny rapport från Expedia.se avslöjar hur vi beter oss i luften

Den skandinaviska flygresenären ny rapport från Expedia.se avslöjar hur vi beter oss i luften Pressmeddelande Den skandinaviska flygresenären ny rapport från Expedia.se avslöjar hur vi beter oss i luften Svenskar är mest flygrädda, norrmän tar gärna med egen mat ombord och danskar dricker minst

Läs mer

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Mopedkörningens popularitet ökar Antalet skadade mopedister

Läs mer

SKOLRESANS KOLDIOXIDAVTRYCK

SKOLRESANS KOLDIOXIDAVTRYCK SKOLRESANS KOLDIOXIDAVTRYCK Övningens mål Eleverna ska bli medvetna om hur deras resor till skolan bidrar till koldioxidutsläppen beroende på färdmedel. Sammanfattning av övningen På en bestämd dag noterar

Läs mer

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 RESULTAT 5 Hur stort sparande har du? 6 Varför sparar du? 7

Läs mer

Undervisningsplan för förarbevis snöskoter

Undervisningsplan för förarbevis snöskoter 2010-12-16 Undervisningsplan för förarbevis snöskoter Mål för utbildningen Utbildningen syftar till att skapa sådan attityd, kunskap och färdighet om snöskotern och dess användning som krävs för att uppfylla

Läs mer

OM KRITERIER av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2004

OM KRITERIER av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2004 OM KRITERIER av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2004 Ibland dyker det upp ord som är så fantastiskt användbara och bra att man inte kan begripa hur man någonsin klarat sig utan

Läs mer

VINTERDÄCK PÅ VINTERN

VINTERDÄCK PÅ VINTERN VINTERDÄCK PÅ VINTERN Ett vanligt svenskt femkronorsmynt hjälper dig att hålla koll på dina vinterdäck. Avståndet mellan överdelen på siffran 5 och kanten är 3 mm, vilket är minsta tillåtna mönsterdjup

Läs mer

Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten.

Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten. Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten. En rapport från SEKO juni 2011. Ny undersökning från SEKO Fartsyndare största hotet mot vägarbetare Sveriges trafikanter struntar i hastighetsbegränsningarna vid

Läs mer

Nordic Human Factors Guideline NHFG

Nordic Human Factors Guideline NHFG Nordic Human Factors Guideline NHFG Förklaringsmodell för trafikantbeteende Ett nordiskt samarbete under Nordiska Väggeometrigruppen 1 Varför en ny förklaringsmodell? Trafikolyckor är ett stort problem

Läs mer

E-handelstrender i Norden 2015. Så handlar vi på nätet

E-handelstrender i Norden 2015. Så handlar vi på nätet E-handelstrender i Norden 2015 Så handlar vi på nätet 1 3 Anna Borg Enkelhet är enkelt - eller? 4 Rapporten i korthet 5 Fakta Sverige, Danmark, Finland & Norge 6-8 Stark näthandel i Norden 9-12 Mobila

Läs mer

Från sömnlös till utsövd

Från sömnlös till utsövd SAMUEL LINDHOLM & FREDRIK HILLVESSON Från sömnlös till utsövd Ett sexveckorsprogram mot sömnproblem för bättre sömn, mer energi och högre livskvalitet BILAGOR Innehåll Bilaga A: Målsättning 3 Bilaga B:

Läs mer

Sop-OLA -för säkrare avfallsinsamling

Sop-OLA -för säkrare avfallsinsamling 1 Sop-OLA -för säkrare avfallsinsamling Antalet dödade, svårt- och lindrigt skadade personer i olyckor där sopbilar varit inblandade 45 40 35 30 Antal 25 20 Dödade Svårt Skadade Lindrigt skadade Totalt

Läs mer

2008/2009 HANKOOK KATALOG VINTERDÄCK

2008/2009 HANKOOK KATALOG VINTERDÄCK hankook.se 2008/2009 HANKOOK KATALOG VINTERDÄCK PERSONBIL LÄTT LASTBIL LASTBIL hankook.se HASTIGHET T/H/V/W HASTIGHET T/H/V/W HASTIGHET Q/T HASTIGHET H/V/W H730 är ett framtaget för 4 säsonger! Med ett

Läs mer

Grunderna kring helmäskning

Grunderna kring helmäskning Grunderna kring helmäskning I bryggskolans kapitel extraktbryggning och delmäskning så har vi berättat om hur du kan brygga goda öl med hjälp av dessa metoder. Vad vi också nämner är att i extraktbryggning,

Läs mer

Lokalbussen i Lycksele

Lokalbussen i Lycksele Lokalbussen i Lycksele 1. Kön A. Man 15 31,9 B. Kvinna 32 68,1 2. Ålder A. >12 0 0 B. 13-19 19 40,4 C. 20-29 3 6,4 D. 30-39 4 8,5 E. 40-49 3 6,4 F. 50-59 13 27,7 G. 60-69 2 4,3 H. 70< 3 6,4 3. Vilken är

Läs mer

Trä ning och trä ningsplänering

Trä ning och trä ningsplänering Trä ning och trä ningsplänering Alla mår bättre av motion och för att motion och träning ska bli en del av din vardag är det viktigt att hitta något som passar dig och som du tycker är roligt. En del människor

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

November 2015 Lommabanan

November 2015 Lommabanan November 2015 banan Kävlinge Furulund Malmö Om banan banan sträcker sig från Kävlinge i norr till Arlöv i söder där den ansluter till Södra stambanan. Banan som öppnades för trafik år 1886 är enkelspårig

Läs mer

Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16. 1. Har din son deltagit som? 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit?

Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16. 1. Har din son deltagit som? 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit? Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16 1. Har din son deltagit som? 10 9 8 85.7% 7 3 2 Målvakt Utespelare Målvakt 14,3% Utespelare 85,7% 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit? 10 9 8 7

Läs mer

Exempel på innehåll för teoretiska mål i kursplan AM

Exempel på innehåll för teoretiska mål i kursplan AM [dnr] BREV 1(14) Exempel på innehåll för teoretiska mål i kursplan AM Transportstyrelsen inledde våren 2009 arbetet med att ta fram ett nytt kunskapsprov för behörighet AM med ikraftträdande den 1 oktober

Läs mer

Vår Policy Fordonsanvändning Utrycknings körning. Skellefteå Räddningstjänst

Vår Policy Fordonsanvändning Utrycknings körning. Skellefteå Räddningstjänst Vår Policy Fordonsanvändning Utrycknings körning Skellefteå Räddningstjänst Nå målet säkert! 11:7 Särskild försiktighet 2:1 Omsorg varsamhet & hänsyn 11:8 Andras säkerhet Trafiksäkerhetspolicy Räddningstjänsten

Läs mer

Notera. 4. Om det är några tveksamheter kontakta bilbarnstolens tillverkare eller återförsäljare.

Notera. 4. Om det är några tveksamheter kontakta bilbarnstolens tillverkare eller återförsäljare. Notera 1. Det här är en säkerhets stol för barn, provad enligt standard ECE regel 44.04, för användning i bilar, och den passar i de flesta, men inte i alla bilsäten. 2. Bilbarnstolen kan användas i bilen,

Läs mer

VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL PÅ VINTERN GER VINTERDÄCK HÖGRE SÄKERHET PÅ VÄGARNA MED ELLER UTAN SNÖ I kallt, vått, isigt eller snöigt väglag

Läs mer

Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar Buss Ifs försäkring för buss är utformad för att passa varje bussägares försäkringsbehov. Försäkringen är flexibelt uppbyggd och kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd

Läs mer

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning.

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. En del frågor ska besvaras ur två perspektiv: Så här var det för mig och Så här betydelsefullt var det för mig. Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. OMT-studien,

Läs mer

Vinter. Med vinterhjul från Mercedes-Benz.

Vinter. Med vinterhjul från Mercedes-Benz. Vinter. Med vinterhjul från Mercedes-Benz. örändring. Nu kommer vintern igen. Gulnande löv och fallande temperaturer signalerar att det snart är dags. Det är nu hög tid att förbereda din Mercedes för regn,

Läs mer

VÅRKAMPANJ 2016. För dig och din Toyota. 40% rabatt på sommardäck. Hjulskifte från 275 kr. Thule takbox 3.495 kr. AC-service, endast 595 kr

VÅRKAMPANJ 2016. För dig och din Toyota. 40% rabatt på sommardäck. Hjulskifte från 275 kr. Thule takbox 3.495 kr. AC-service, endast 595 kr VÅRKAMPANJ 2016 För dig och din Toyota 40% rabatt på sommardäck Hjulskifte från 275 kr Thule takbox 3.495 kr AC-service, endast 595 kr Lördagsöppet på verkstaden i Rissne Stenskottslagning vindruta, 0

Läs mer

Notera. Återförsäljare: Comfy Child. Cyklon AB, Snöåvägen 115A, 77194 Ludvika Sverige.

Notera. Återförsäljare: Comfy Child. Cyklon AB, Snöåvägen 115A, 77194 Ludvika Sverige. Notera 1. Det här är en säkerhets stol för barn, provad enligt standard ECE regel 44.04, för tre olika typer av användning: - Med användande av ISOFIX och toppförankring, är bilbarnstolen klassad som "Universal"

Läs mer

NTF:s 7 punkter för minskat rattfylleri. Sju konkreta åtgärder som radikalt kan minska antalet dödade i trafiken

NTF:s 7 punkter för minskat rattfylleri. Sju konkreta åtgärder som radikalt kan minska antalet dödade i trafiken NTF:s 7 punkter för minskat rattfylleri Sju konkreta åtgärder som radikalt kan minska antalet dödade i trafiken NTF April 2007 Vi har alla ett ansvar att motarbeta rattfylleriet Alkoholen är vårt allvarligaste

Läs mer

Powder-Trans user case 23.3.2015

Powder-Trans user case 23.3.2015 Powder-Trans user case 23.3.2015 http://www.powder-trans.fi/index.php Bakgrund Powder-Trans är ett av Nordens största företag inom pulvertransporter. Vår huvudsakliga marknad är de nordiska och baltiska

Läs mer

Innehåll. Innehåll...2. Sammanfattning...3. Bakgrund...4. Däckrisk...4. Mönsterdjup...4. Lufttryck...4. Finsk förebild...4. Mindre kampanj 2004...

Innehåll. Innehåll...2. Sammanfattning...3. Bakgrund...4. Däckrisk...4. Mönsterdjup...4. Lufttryck...4. Finsk förebild...4. Mindre kampanj 2004... Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2005 Innehåll Innehåll...2 Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Däckrisk...4 Mönsterdjup...4 Lufttryck...4 Finsk förebild...4 Mindre

Läs mer

Skoterspecial Körglädje, trygghet och naturupplevelser

Skoterspecial Körglädje, trygghet och naturupplevelser SÄKER PÅ SKOTER Skoterspecial Körglädje, trygghet och naturupplevelser Med skotern på släp kan du reglerna? Håll huvudet kallt trygg körning på isen Viktor Stenman livet efter jättekraschen tahandomdigitrafiken.se

Läs mer

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Silvano Box 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Utrustning som behövs för monteringen Nödvändiga verktyg: (Skruvar medföljer) Du behöver också: Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter

Läs mer

Information till föräldrar/stödjande vuxna om internetbehandlingen för insomni:

Information till föräldrar/stödjande vuxna om internetbehandlingen för insomni: Information till föräldrar/stödjande vuxna om internetbehandlingen för insomni: Din ungdom har anmält sig till vår internetbehandling för sömnproblem. Behandlingen är en internetbaserad guidad självhjälp

Läs mer

BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL & LSS

BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL & LSS 1 (7) TYP AV DOKUMENT: BILAGA TILL RUTIN DOKUMENTATION SOL OCH LSS BESLUTAD AV: UPPDRAGSCHEF ANTAGEN: 19 JANUARI 2016 ANSVARIG: KVALITETSSAMORDNARE REVIDERAS: ÅRLIGEN SENAST REVIDERAD: 18 MAJ 2016 BILAGA

Läs mer

Rollspel 2a: Förhandlingsteknik

Rollspel 2a: Förhandlingsteknik Rollspel 2a: Förhandlingsteknik Du är säljare på företaget Tire Control som utvecklar och producerar däck och styren till Downhill-cyklar. Tire Control är ett nystartat företag som grundades av Downhill

Läs mer

Trafikskadestöd 020-49 48 00 Måndag-tisdag och torsdag-fredag kl. 9.00-11.30

Trafikskadestöd 020-49 48 00 Måndag-tisdag och torsdag-fredag kl. 9.00-11.30 En trafikolycka medför många gånger problem för de inblandade och deras anhöriga. Vissa problem kanske kan lösas med ett enkelt telefonsamtal. Detta gäller även för Dig som är anhörig eller vittne. Trafikskadestöd

Läs mer

Fråga 1: Övergångsställen

Fråga 1: Övergångsställen Fråga 1: Övergångsställen Järbovägen/Kungsforsvägen som går rakt genom byn trafikeras dagligen av tung trafik. Många gång- och cykeltrafikanter behöver ta sig över vägen under en dag. Hur många övergångställen

Läs mer

NÄR MAN TALAR OM TROLLEN och några andra talesätt

NÄR MAN TALAR OM TROLLEN och några andra talesätt 6. NÄR MAN TALAR OM TROLLEN och några andra talesätt När man talar om trollen så står de i farstun är ett gammalt talesätt. Men finns det något vetenskapligt som ligger bakom det, och andra liknande talesätt

Läs mer

Innehåll. Smakprov från boken ORKA! utgiven på www.egetforlag.se

Innehåll. Smakprov från boken ORKA! utgiven på www.egetforlag.se FRIDA SÖDERMARK Innehåll Jag lever min dröm 5 1. Orka 9 2. Hitta din grej 11 3. Hitta tiden 17 4. Utgå från dig själv 27 5. Att sätta upp mål 30 6. Motivation 36 7. Motgångar 43 8. Jämvikt och fokus 50

Läs mer

Bedömning, avseende SAKAB. Rapport B07008. QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till 2008-09-08

Bedömning, avseende SAKAB. Rapport B07008. QIII-system version 05:08. Bedömning giltig till 2008-09-08 Bedömning, avseende SAKAB Rapport B07008 QIII-system version 05:08 Bedömning giltig till 2008-09-08 Bedömningsprotokoll för SAKAB Innehållsförteckning BEDÖMNINGSPROTOKOLL FÖR QIII...3 ALLMÄNT...3 Förkortningar...3

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder telefon: 070 220 89

Läs mer

Efter att ha arbetat med det här kapitlet bör du

Efter att ha arbetat med det här kapitlet bör du 6 Efter att ha arbetat med det här kapitlet bör du > veta något om hur mycket och på vilket sätt du ska träna > kunna skilja på träning för uthållighet, styrka och rörlighet > förstå uppvärmningens betydelse

Läs mer

VÄRDEFULLA ERBJUDANDEN OCH TRYGGA TIPS INFÖR VINTERN! PERSONLIG SERVICELAMPA HJULSKIFTE FRÅN 250 KR UPP TILL 40% RABATT PÅ DÄCK

VÄRDEFULLA ERBJUDANDEN OCH TRYGGA TIPS INFÖR VINTERN! PERSONLIG SERVICELAMPA HJULSKIFTE FRÅN 250 KR UPP TILL 40% RABATT PÅ DÄCK VÄRDEFULLA ERBJUDANDEN OCH TRYGGA TIPS INFÖR VINTERN HJULSKIFTE FRÅN 250 KR UPP TILL 40% RABATT PÅ DÄCK PERSONLIG SERVICELAMPA ÄR DIN TOYOTA REDO FÖR VINTERN? Efter en skön sommar och en härlig höst, är

Läs mer

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv 7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv Lagom är bäst, eller? Om vi säger något tillräckligt ofta tenderar det ju att bli sant, eller hur? Jag gissar att Du, mer eller mindre medvetet,

Läs mer

Vad är målsättningen med FORMULA?

Vad är målsättningen med FORMULA? Det Smarta Valet Varför FORMULA? Stöd till Pirelli-gruppens PREMIUM strategi Nytt kommersiellt verktyg för att nå mellansegmentet Vad är målsättningen med FORMULA? Etablera sig som en referens när det

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Under april och maj månad besökte representanter från nämnden fem gymnasieskolor i Sjuhärad; Tingsholmsgymnasiet i Ulrice, sgymnasiet i, i,

Läs mer