Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning Luleå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå"

Transkript

1 1 Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning Luleå Ansökan om bidrag till projektet Möte med Norrbottensförfattare ett projekt för ökade kontakter mellan hörselskadade i Norrbotten och biblioteken/litteraturen Bakgrund Hörselskador är idag ett av våra vanligaste funktionshinder. Enligt aktuell statistik har ca 14 % av befolkningen (16-84 år) nedsatt hörsel. Det innebär för Norrbottens län ca personer. Dessutom visar de statistiska kurvorna en ökande trend; en allt större andel av medborgarna upplever att de har nedsatt hörsel, framför allt bland yrkesverksamma. Hörselskador är egentligen ett samlingsnamn. Begreppet omfattar personer med olika grad av hörselnedsättning, personer med tinnitus, ljudöverkänslighet och vuxendöva. Hörselnedsättning förekommer ibland i kombination med andra hörselskador som tinnitus och ljudöverkänslighet. Hörselskada är för många ett stort hinder för att ta del av samhällets kulturutbud i form av t ex författaraftnar, konserter, teaterföreställningar eller föreläsningar. En alltför vanlig reaktion hos den hörselskadade är att dra sig tillbaka och avstå från att försöka ta del av kulturutbudet. En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig ett arrangemang är att det genomförs i en bra ljud- och hörmiljö. Den är i sin tur ett samspel mellan flera tekniska funktioner: akustik, ljudförstärkning och fungerande hörselslinga. Personer med grava hörselskador behöver ofta även stöd av skrivtolkar. Hörselskadades Riksförbund (HRF) i Norrbotten har 14 lokala föreningar en i varje kommun och sammanlagt ca medlemmar. Föreningarnas aktiviteter består bl a i att regelbundet anordna möten för sina medlemmar. Målgrupper Målgruppen för projektet är hörselskadade i Norrbotten. Det kan även finnas närbesläktade målgrupper inom HSO (Handikappförbundens Samarbetsorgan), som organiserar nästan 30 länsföreningar. Till målgruppen hör även människor med nedsatt hörsel som inte är organiserade i någon förening. Målsättning Etablera och utveckla nätverk och kontakter mellan målgruppen, biblioteken och författare och andra kulturproducenter Stimulera och stödja målgruppens intresse för att trots sitt funktionshinder aktivt ta del av kulturutbudet Påverka kommuner och andra aktörer att tillhandahålla lokaler och hörmiljöer som underlättar för personer med hörselskador att ta del av det löpande kulturutbudet Öka målgruppens intresse för litteratur Ge målgruppen ökad medvetenhet, nya kunskaper och stimulans för den personliga utvecklingen

2 2 Genomförande/Metod/Marknadsföring Varje HRF-förening ägnar ett möte varje halvår åt temat Möte med Norrbottensförfattare. Inriktningen kan vara skönlitterär, kulturhistorisk eller populärvetenskaplig inriktningen bör med andra ord vara bred och även anpassad till lokala förutsättningar. Norrbottens länsbibliotek, ABF Norrbotten och HRF Norrbotten arbetar fram olika förslag till arrangemang under senhösten/vintern 2008 av den typ som listas i bilaga 1. Det kan bli tal om en meny från vilken de lokala HRF-föreningarna, i samarbete med ABF, kan välja. Arbetsgrupper i kommunerna kommer också att få ge sina synpunkter och arbeta fram förslag tillsammans med biblioteken. I varje kommun ska två arrangemang genomföras: ett på våren och ett på hösten. Det betyder 28 arrangemang under det första projektåret. För att locka icke-organiserade människor med nedsatt hörselfunktion kommer vi att ha så kallade Öppet hus arrangemang. Projektet inleds med en dörröppnare, en författarturné i länet där en författare med hörselskada inbjuds att tala om sitt författarskap och sitt funktionshinder. På så sätt får projektet genomslagskraft i inledningen genom den popularitet författaren har och det kommer att locka de nya besökarna projektet vill nå. Dessutom kommer projektet att få massmedial uppmärksamhet och sätta fokus på hörselskadades situation. Information om projektet och aktiviteterna kommer att spridas via de medverkande organisationernas nätverk. Möjligheten att väcka intresse för projektet hos massmedierna bedömer vi vara goda. Fortsättning fas 2 Vi har för avsikt att söka projektmedel även för år 2010 då vi kommer att utvidga samarbetet till att gälla också kulturområden som teater och museiverksamhet. Vi kommer att söka samverkan med Norrbottensteatern och andra teatrar i länet och Norrbottens läns museum och lokala museer i länets kommuner. Erfarenheter från projektets första år blir vägledande för hur fortsättningen av projektarbetet, fas 2, kommer att läggas upp och utvecklas. Arbetet med att införliva teater och museiverksamhet i projektet kommer att inledas i augusti Projektorganisation Projektägare Norrbottens länsbibliotek Samarbetsparter HRF Norrbotten ABF Norrbotten Kommunbiblioteken Projektledare Norrbottens länsbibliotek kommer att anställa en projektledare på deltid. Arbetsuppgifterna blir bland annat att upprätta kontakter mellan föreläsare och lokala arrangörer och koordinera aktiviteterna i de olika kommunerna (nätverksbygge), att informera om och marknadsföra projektet till olika målgrupper. Projektledaren ska också svara för förarbetet till fortsättningen av projektet. Styrgrupp I styrgruppen sitter representanter från Länsbiblioteket, HRF och ABF. Styrgruppen sammanträder var tredje månad.

3 3 Arbetsgrupper I varje kommun bildas en arbetsgrupp med representanter från HRF, ABF och biblioteket. Arbetsgruppen avgör under vilka teman arrangemangen genomförs och vilka författare/föreläsare som ska anlitas. Lokalt har HRF den sammankallande funktionen. Vid behov kommer ABF att stödja lokal HRF-förening. Tidsplan Oktober 2008 December 2008 Januari 2009 Februari Maj 2009 Juni 2009 Bidragsansökan inlämnas till Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting. Information om ansökan till berörda organisationer. Beslut om bidrag. Information om beslut till berörda organisationer. Konstituerande av lokala arbetsgrupper. Utarbetande av lokala aktivitetsplaner. Författarturné Aktiviteter på lokal nivå Erfarenhetsinsamling och analys av vårens aktiviteter. Augusti September Kontakt med teatrar och museer 2009 September - December Aktiviteter på lokal nivå oktober 2009 Ansökan till Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting om bidrag till verksamheten December 2009 Utvärdering och dokumentation av projektets första år. Januari 2010 Planering av projektets andra år. Utvärdering och dokumentation Efter vårens aktiviteter kommer en insamling av erfarenheterna att göras för att användas som underlag vid diskussionerna med teatrar och museer inför det utvidgade samarbetet 2010 (se Fortsättning ovan). Efter projektårets slut lämnas en skriftlig redovisning och analys av verksamheten till finansiärerna. Finansiärer Statens kulturråd Norrbottens läns landsting Norrbottens länsbibliotek HRF ABF Kommunbiblioteken

4 4 Budget Kostnader Våren 2009 SEK Turné med välkänd författare, dörröppnare Författarbesök: 14 kommuner à Hjälpmedel, exv hyra av portabel hörselslinga Resor för styrgruppen Marknadsföring Projektledare Administration ABF Norrbotten Administration HRF Norrbotten Administration Norrbottens länsbibliotek Administration lokala arrangörer Summa våren Hösten 2009 SEK Författarbesök: 14 kommuner à Hjälpmedel, exv hyra av portabel hörselslinga Resor för styrgruppen Marknadsföring Projektledare Administration ABF Norrbotten Administration HRF Norrbotten Administration Norrbottens länsbibliotek Administration lokala arrangörer Summa hösten TOTALT Intäkter Statens kulturråd Norrbottens läns landsting HRF Norrbotten ABF Norrbotten Norrbottens länsbibliotek TOTALT Äskande Norrbottens länsbibliotek med samverkansparter ansöker härmed om kr i bidrag från Norrbottens läns landsting för genomförande av projektet Möte med Norrbottensförfattare. Luleå den 8 oktober 2008 Jimmy Gärdemalm, Järker Lundström, Viktoria Persson, Norrbottens länsbibliotek HRF Norrbotten ABF Norrbotten

5 5 Bilaga 1 Möte med Norrbottensförfattare exempel på tänkbara teman Prosa Poesi Deckare, brott & straff (exv Vietaskuppen. Enbomsaffären, lokal deckarhistoria) Folkliv (historiskt, jakt & fiske, natur) av exv syskonen Ryd, Westrin Vädret/klimatet Geografi (Nordkalotten, Barentsregionen) Krigsminnen i Nordkalotten och Tornedalen av exv Gyllenhaal Historia i länet: medeltid och kloster? Äventyr och livsöden (t ex Tre vägar från Norrfjärden till Afrika, Eremiterna på Taigan) Att vara politiker i Bryssel och Sametinget. Att vara forskare (exv Håkan Myrlund). Same utan renar av Håkan Johnsson. Astronomi, astrologi. Finns det någon därute av personal vid Esrange Bibliotekarie: Vad gömmer sig i våra hyllor och vad kan berika mitt liv? Kultur och subkultur: Finns det en Norrbottensidentitet? Vad betyder vår region? Vad säger forskare och andra icke parti-politiska experter om dessa frågor. Våra världsreligioner Geologi, trädgård, exteriör och interiör Siffror och andra tekniska lekar Filosofi, livsåskådning, hälsa av exv Bo Henricson, Ann-Katrin Kostenius

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Programberedningens verksamhetsrapport 2011

Programberedningens verksamhetsrapport 2011 Programberedningens verksamhetsrapport 2011 Innehåll Programberedningen 1 Disposition 1 Metod 2 Patientgrupper 2 Landstingets hörselvård 3 Samverkan med verksamhetsansvariga 5 Beredningens analys och

Läs mer

Läsning som redskap inom äldreomsorgen

Läsning som redskap inom äldreomsorgen Länsbibliotek Västmanland Läsning som redskap inom äldreomsorgen erfarenheter från projekt Andersson, Pettersson, Lundström och jag i Västmanland 2001-2003 Ett samarbete mellan Länsbibliotek Västmanland,

Läs mer

Unikt samarbete Norrbottens alla bibliotek marknadsförs under gemensam flagg

Unikt samarbete Norrbottens alla bibliotek marknadsförs under gemensam flagg Unikt samarbete Norrbottens alla bibliotek marknadsförs under gemensam flagg Hur det hela började Vintern 2004 samlades Länsbiblioteket och alla länets bibliotekschefer i Haparanda för att diskutera vilken

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Barnbiblioteket i Kulturens hus i rummet & i rymden

Barnbiblioteket i Kulturens hus i rummet & i rymden Barnbiblioteket i Kulturens hus i rummet & i rymden Bakgrund: Kulturens hus planeras för fullt i Luleå. Byggstart 1 april 2005. Planerad inflyttning i december 2006. Huset ska inrymma Stadsbiblioteket,

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-29 UAN-2014-0191 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Innehåll Inledande ord 3 Tillgänglighet är ditt ansvar 4 Syfte med strategin 5 Ord och betydelser 6 Vad säger lagen? 8 Bättre tillgänglighet

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad

KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor om tillgänglighet och delaktighet i Stockholm KOMMUNAL Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor Den 14 september 2014 ska stockholmarna välja vilka

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Skönlitterärt Arbete i Västerbottens län (SAV)

Skönlitterärt Arbete i Västerbottens län (SAV) Skönlitterärt Arbete i Västerbottens län (SAV) Bakgrund Hösten 2006 sökte Bjurholms kommun i samarbete med Länsbiblioteket i Västerbotten medel hos Kulturrådet för ett utvecklingsprojekt med namnet SAV

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer