Resan till framgång Utbildningprogram. Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resan till framgång Utbildningprogram. Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder."

Transkript

1 Resan till framgång Utbildningprogram Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder.

2 Innehåll Utbildningar Utbildningar idan XPM (PROP) för Projektmedarbetare 7 XPM (PROP) för Projektledare 8 Projektmetodik enligt PMBOK 9 PMP Examen Preparandprogram 10 PMP Examen Preparandutbildning 11 CAPM Examen Preparandutbildning 12 Prince2 Foundation 14 Prince2 Practitioner 15 Projektplanering och Projektstyrning 16 Earned Value i Projekt 17 Projektekonomi 18 Riskhantering i Projekt 19 Programledning - XPM 20 Microsoft Project i Projekt 21 crum i XPM (PROP V4) 22 Medarbetare Projektmedarbetare M Projektledare teg 1 Grundläggande utbildning Projektledare teg 2 eniorprojektledare Projektledare teg 3 Masterprojektledare Programledare upport Projektadministratör Projektekonom Projektplanerare Projektkontorschef Projektportföljledare M M M M P3 edning Projektportföljägare Projektsponsor Programsponsor tyrgruppsmedlem Utveckla dina fackkunskaper inom projektledning är dig de verktyg och metoder som är nödvändiga för effektivt och flexibelt projektarbete. amtidigt ökar du dina kunskaper kring projektplanering och budgetering. Utveckla ditt affärsmannaskap Här är fokus på hur du affärsmässigt närmar dig ett projekt genom att sätta kundnyttan först och fördela resurserna optimalt. är dig också att bedöma affärsmöjligheter som ligger i linje med ditt företags strategier. Utveckla din förståelse för det mänskliga perspektivet Genom tydlig kommunikation, gemensamma mål och god förståelse för gruppdynamik kan du leda dig själv och andra till strålande resultat. Workshop för Projektsponsorer 27 Projektportföljhantering - XPM 29 Projektkontor 30 Affärsbeslut i Projekt 31 Program för Erfarna Projektledare 32 XPM (PROP) för injechefer 33 Human skills för Projektledare 37 Human skills II - Effektiva Team 38 P3 P3 Viktiga uppdateringar PROP för Projektledare har bytt namn till XPM för projektledare Introduktion till PROP har bytt namn till XPM för projektmedarbetare Kommunikation i Projekt 39 Konflikthantering i Projekt 40 Det Coachande edarskapet i Projekt 41 PROP för linjechefer har bytt namn till XPM för linjechefer crum i PROP V4 har bytt namn till crum i XPM 2 3

3 Innehåll Övrigt Utveckla dina fackkunskaper inom projektledning Project Management Institute (PMI ) idan 6 22 Ordning och reda i Toyotas projektportfölj 24 Utveckla ditt affärsmannaskap 26 XPM - Excellence in Project Management 34 Populär kursledare 35 Utveckla din förståelse för det mänskliga perspektivet 36 Kontaktinformation 42 Vi hjälper er att skapa en stark projektkultur 4 7

4 Utveckla dina fackkunskaper inom projektledning XPM för Projektmedarbetare 1 dag För att bli framgångsrik och lönsam måste du och din organisation åstadkomma mer, till en lägre kostnad och med färre resurser. Du ska dessutom göra det på kortare tid och samtidigt hantera ständiga förändringar. Nyckeln är ett effektivt och flexibelt projektarbete men för att det ska fungera bra krävs ett strukturerat arbetssätt och rätt kompetens. Vi erbjuder utbildningar till alla som arbetar i och kring projekt. Vårt utbud täcker alla aspekter inom projektledning, från grundläggande kunskaper om metoder för planering, genomförande, uppföljning och styrning: till mer ingående och specialiserade kunskaper. är dig hur du styr tidplaner, budgetar, leveranser och hur du samordnar projekt och projektportföljer för att bli mer lönsam. Bli bättre på att hantera risker och att uppnå både kortsiktiga och långsiktiga mål. Våra internationellt erfarna och skickliga konsulter hjälper dig också att staka ut en lämplig karriärväg och lägga upp en anpassad kompetensutvecklingsplan. Du kan även få tillgång till en mentor eller coach. Om du arbetar i en organisation där verksamheten bedrivs i projektform, kommer du direkt eller indirekt att påverkas av projektarbetet. Därför är det viktigt att du förstår hur arbetsformen för projekt fungerar och hur du kan bidra till ett lyckat projekt. Den här utbildningen lär dig grunderna i XPM, som är en generell metodik för ledning och styrning av projekt. Introduktion till PROP har bytt namn till XPM för projektmedlemmar Ha grundläggande kunskap om projekt som arbetsform och betydelsen av en gemensam projektkultur Kunna identifiera och ha förståelse för olika roller i en projektorganisation Känna till projektledningsmetodiken XPM Organisationer med flera parallella projekt Två perspektiv på projektarbete: - Det affärsmässiga perspektivet - Det mänskliga perspektivet Två modeller för projektarbete: - Projektlivscykeln - Projektorganisationen Projektledningens kunskapsområden Utbildningen riktar sig till dig som är projektmedarbetare och som behöver kunskap om grunderna i XPM. Är du projektledare, projektplanerare eller projektadministratör bör du istället välja XPM för projektledare. injechefer bör välja XPM för linjechefer. XPM-dokumentation PDU-poäng 8 äs om PDU XPM äs om XPM på sidan 34. M 6 7

5 XPM för Projektledare 3 dagar Projektmetodik enligt PMBOK 3 dagar Att göra rätt saker i rätt ordning kan låta som en självklarhet. Men vad som är rätt för en person kanske inte är det för en annan. En av dina viktigaste uppgifter i rollen som projektledare är att göra det självklart för alla i ditt team vem som gör vad och vilka tidsramar som gäller. Då gäller det att du har rätt verktyg. I den här utbildningen utforskar vi XPM-metodiken och hur du kan använda den för att skapa samsyn och tydlighet i projektarbetet. Dessutom genomför vi ett mindre projekt med XPM-metodiken så att du på ett konkret sätt kan förankra dina kunskaper. PROP för projektledare har bytt namn till XPM för projektledare Förstå projekt som arbetsform och betydelsen av en gemensam projektkultur Förstå projektledarens roll i en organisation med flera parallella projekt Kunna använda projektledningsmetodiken XPM Organisationer med flera parallella projekt Två perspektiv på projekt: Det affärsmässiga perspektivet Det mänskliga perspektivet Projektledningens tio kunskapsområden Det enskilda projektet i praktiken, från förstudie till avslutning XPM-dokumentation och stöd Utbildningen riktar sig till dig som är projektledare, projektadministratör, projektekonom, projektplanerare, projektkontorschef, projektportföljledare, projekt- eller programsponsor eller projektportföljägare. XPM-dokumentation Denna kurs ger en introduktion till projektmetodik och riktar sig till dig som behöver grundläggande kunskap om projektledning. Kursen är baserad på den internationella de facto standarden PMBOK Guide som utges av Project Management Institute (PMI). Förstå vad projektledning är Förstå projektledarens roll Förstå hur du initierar, planerar utför, styr och avslutar ett projekt Projektets livscykel Projektets intressenter Matrisorganisationen Kravspecifikation Projektledningsprocesser Arbetsfördelningsstruktur Nätverksdiagram Kritiska linjen Projektets tidsplan Matris för tilldelning av ansvar Projektbudget Riskhantering Utbildningen riktar sig till dig som är projektadministratör, projektekonom, projektplanerare, projektkontorschef, projektportföljledare, projektledare, projekt- eller programsponsor eller projektportföljägare. PMBOK Guide och emcon-kompendium PDU-poäng 24 äs om PDU XPM äs om XPM på sidan 34. PDU-poäng 24 äs om PDU 8 9

6 PMP Examen Preparandprogram 4+2 dagar PMP Examen Preparandutbildning 3 dagar Detta program ger dig kunskap och självförtroende för att klara examen för PMP certifieringen. Programmet liksom tentamen är huvudsakligen baserat på PMI:s Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) men också på annat material som är relevant för att klara examen. Programmet är uppdelat i två moduler. Efter den första modulen, som omfattar 4 dagar, är det ett uppehåll på 4 6 veckor, därefter följer den andra modulen som omfattar 2 dagar. Programmet vänder sig till dig som saknar eller har liten erfarenhet av PMBOK. Du ska uppfylla kraven för att få genomföra PMP examen. Deltagarna tar med sig sitt eget exemplar av PMBOK. Förstå begrepp och innehåll i PMBOK Guide Ha tillräcklig kunskap och självförtroende för att fortsätta med självstudier inför tentamen och att kunna tillämpa dina kunskaper på din arbetsplats Anmälan till tentamen Projektledningens sammanhang Projektledningens processgrupper Projektledningens kunskapsområden Professionellt ansvar enligt PMI Hemuppgifter Provtentamen Individuell återkoppling Utbildningen riktar sig till som avser att delta i tentamen för PMP -certifiering (och som uppfyller kraven för certifieringen) samt saknar kunskaper om PMBOK Guide. emcon-kompendium Denna preparandutbildning riktar sig till dig som avser att delta i PMP examen. Att vara certifierad av en oberoende välrenommerad organisation är en kvalitetsstämpel och i många fall en konkurrensfördel. Utbildningen liksom tentamen är huvudsakligen baserat på PMI:s Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) men också på annat material som är relevant för att klara examen. Du är en erfaren projektledare och har erfarenhet av PMBOK Guide. Du ska uppfylla kraven för att få genomföra PMP examen. Deltagarna ska medföra sitt eget exemplar av PMBOK. Förstå hur PMP :s certifieringsexamen är uppbyggt och hur du går tillväga för att förbereda dig inför provet. Du kommer även känna till vilka kunskapsområden som du måste behärska Innehåll i certifieringsexamen Introduktion till PMBOK De nio kunskapsområdena Professionellt ansvar enligt PMI Övning i att svara på examensfrågor Utbildningen riktar sig till dig som är senior projektledare och avser att delta i tentamen för PMP -certifiering. emcon-kompendium och böckerna PMP Exam Prep av R. Mulcahy och Q&As for the PMBOK Guide PDU-poäng 48 äs om PDU PDU-poäng 24 äs om PDU 10 11

7 CAPM Examen Preparandutbildning 2 dagar Denna preparandutbildning riktar sig till dig som avser att delta i CAPM examen. Att vara certifierad av en oberoende välrenommerad organisation är en kvalitetsstämpel och i många fall en konkurrensfördel. Utbildningen liksom examen är huvudsakligen baserad på PMI:s Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) men också på annat material som är relevant för att klara examen. Utbildningen XPM (PROP) för projektledare eller motsvarande där du fått en allmän känsla för hur man driver ett projekt från början till slut. Detta är nödvändigt eftersom PMBOK :s upplägg inte följer projektprocessen och kursen blir för teoretisk för den som inte har en förståelse för hur ett projekt drivs. Du ska även uppfylla kraven för att få genomföra CAPM examen. Deltagarna ska medföra sitt eget exemplar av PMBOK. Ha erhållit kompetens inom PMBOK :s struktur och innehåll Kunna besvara kunskapsfrågor kopplat till testets upplägg och genomförande. Vara tränad på att besvara flervalsfrågor av den typ som används i CAPM examen Vara medveten om omfattningen av studierna som krävs för att klara CAPM examen Certifieringsprovets innehåll Introduktion till PMBOK De nio kunskapsområdena Professionellt ansvar enligt PMI Övning i att svara på examensfrågor Utbildningen riktar sig till dig som är projektmedarbetare, studerande inom projektledning eller projektledare i början av karriären och som uppfyller PMI:s behörighetskrav för att erhålla CAPM certifiering samt som står i begrepp att genomföra CAPM examen. emcon-kompendium och böckerna Hot Topics PMP Exam Flashcards 5th Edition av R. Mulcahy och Q&As for the PMBOK Guide Third Edition PDU-poäng 16 äs om PDU och CAPM Att gå en utbildning har inget värde i sig om inte de nya kunskaperna kan tas till vara och bli en del i din och ditt företags utvecklingsprocess. äkert har du själv upplevt hur du kommer tillbaka till kontoret M efter en riktigt bra workshop eller utbildning, full av nya kunskaper och idéer, ivrig att dela med dig. Dina kollegor kan inte riktigt förstå din entusiasm och du får inget riktigt gehör och det är inte så konstigt, de var ju inte där. Genom att vi utbildar alla, från projektmedarbetare till ledning, gör vi det möjligt att skapa förändringar som ger en bestående effekt på hela organisationen. 12 Foto Hans HoJo Johansson 13

8 PRINCE2 Foundation 2 dagar PRINCE2 Practitioner 3 dagar Utbildningen täcker hela kursplanen för PRINCE2 Foundation evel och förbereder dig för PRINCE2 Foundation-examinationen. Kursen är ackrediterad genom APM Group och baseras på 2009 års version av PRINCE2-manualen. PRojects IN Controlled Environments (PRINCE) är en metod för projektledning. Metoden utvecklades på lokal nivå i torbritannien på 1980-talet och har blivit standardmetod inom projektledning både inom den privata och den offentliga sektorn i många länder, som t.ex. Nederländerna, Australien och UA. PRINCE2 är den andra upplagan av projektledningsmetodens verktyg och är ett registrerat varumärke som ägs av brittiska Office of Government Commerce (OGC). Det är bra om du har erfarenhet av att arbeta i projekt. Du kommer få material för inläsning innan kursen. Detta är en intensivkurs och visst kvällsarbete kommer att krävas under kursen. Förstå PRINCE2 -metodens principer, teman, processer och anpassningsmöjligheter Ha följt ett projekt inom projektplanens gränser Ha deltagit i ett projekt i enlighet med PRINCE2 metoden Relationen mellan ett projekt och dess Business Case Detaljerad förklaring av PRINCE2 principer, teman och processer Roller och relaterade uppgifter och ansvarsområden inom ett PRINCE2 -projekt tyrningen av risker och problem i ett projekt truktur och innehåll i en produktfokuserad projektplan tyrningen av ett projekt i förhållande till projektplanen Definition, styrning och godkännande av arbetspaket Examination PRINCE2 Foundation-examinationen består av 75 flervalsfrågor som ska slutföras inom en timme med en gräns för godkänt på 50 %. Den andel deltagare som godkänns på emcon Project Managements kurser är 100 %. Projektledare, teamledare och projektmedarbetare Prince-dokumentation Utbildningen förbereder dig för examen PRINCE2 Practitioner. Under utbildningen arbetar vi praktiskt i en fallstudie som omfattar de viktigaste delarna i ett PRINCE2-projekt. Tillsammans utforskar vi sammanhanget mellan Business Case och projektet och utvecklar specifika PRINCE2-produkter under kursen. Kursens sista dag inkluderar examen Practitioner. Kursen är ackrediterad genom APM Group och baseras på 2009 års version av PRINCE2-manualen. Projektledarerfarenhet och erfarenhet av att arbeta i projektteam. Du kommer få material för inläsning innan kursen. Detta är en intensivkurs och visst kvällsarbete kommer att krävas under kursen. Projektledare, teamledare och projektmedarbetare Prince-dokumentation Ha tillämpat alla sidor av PRINCE2 principer, teman, processer för ett specifikt projekt Förstå hur man kan sätta upp och hantera komplexa projekt Kunna identifiera och kontrollera risker Kunna säkerställa att fokus på kvalitet upprätthålls genom hela projektet Kunna hantera målen i ett projekt och de nödvändiga justeringar som behövs för att svara på förändringar i omgivningen ammanhang mellan Business Case, program och projektet PRINCE2 principer Fortsatt affärsberättigande, lära från erfarenheter, definierade roller och ansvar, styra genom steg, styra genom undantag, fokus på produkter och skräddarsy för att passa behoven i projektmiljön PRINCE2 processer tarta ett projekt, initiera ett projekt, styra ett projekt, kontrollera ett stadium, hantera produktleverans, hantera stadiegränser och avsluta ett projekt PRINCE2 teman - Business Case, organisation, kvalitet, planer, risk, förändring och utveckling Examinationsmetod för examen Examination Examensprovet för PRINCE2 Practitioner är ett flervalsprov på 2,5 timme med nio frågor baserade på ett givet scenario. Varje fråga är värd 12 poäng (totalt 108 poäng) och testar dina kunskaper kring att tillämpa metodiken på scenariot och i allmänhet. Gränsen för godkänt är 55 % (59 poäng). M M 14 15

9 Projektplanering och Projektstyrning 2 dagar Earned Value i Projekt 1 dag om projektledare ställs du inför ständigt ökande krav på att hålla projektet inom budget och att leverera inom projekttiden. I den här kursen utforskar vi hur man kan arbeta på ett strukturerat sätt med att systematiskt planera och styra projektets aktiviteter. Förstå anledningen till, och kunna utveckla, effektiva planeringsstrategier Kunna huvudprinciperna för projektplanering och projektstyrning Kunna hantera eventuella effekter av risker Kunna använda Earned Value Management på en grundläggande nivå Ha tillämpat projektplanering och projektstyrning på ett övningsprojekt Avgränsning av projekt Varför vi planerar Fastställande av ramverk för planering trukturering och dokumentation av arbetspaket Estimeringstekniker ekvensiering av aktiviteter Resursplanering Utveckling av tidplan Budgetering Risk- och buffertplanering Projektstyrning med Earned Value Management Projektstyrning med milstolpeuppföljning Förändringshantering Projektledare och andra resurskategorier involverade i projektplanering och projektstyrning. emcon-kompendium Earned Value är en metod för att styra projekt och projektportföljer. Metoden ger dig en aktuell bild över projektets status i förhållande till projektets budget och tidplan. Earned Value är ett utmärkt hjälpmedel för att prognostisera slutkostnader och sluttider. Du bör ha genomgått en grundkurs i projektledning eller ha motsvarande kunskaper från praktiskt arbete. Förstå terminologin och grunderna i metoden Earned Value Förstå vad som krävs för att införa Earned Value Förstå skillnaderna mellan Earned Value och Earned Value Management Kunna följa upp och styra projekt med Earned Value Kunna prognostisera med Earned Value Grunder i Earned Value Terminologi Att införa Earned Value Praktiska övningar Analys av Earned Value-resultat Prognostisering Utbildningen riktar sig till dig som är senior projektledare, linjechef eller projektplanerare. emcon-kompendium PDU-poäng 16 äs om PDU PDU-poäng 8 äs om PDU 16 17

10 Projektekonomi 2 dagar Riskhantering i Projekt 1 dag Projekt påverkas av företagets ekonomiska krav på lönsamhet och kapitaltillgångar. I den här utbildningen betraktas projekt som en investering som skall bidra till företagets långsiktiga lönsamhet. Utbildningen syftar till att ge dig en affärsmässig syn på hur projektbeslut kopplas till produktkalkyler, investeringsbedömningar och andra strategiska överväganden. Du skall ha projektledarerfarenhet eller arbeta i en position inom projekt med ansvar för rapportering med inslag av ekonomi. Förstå grundläggande ekonomiska synsätt och vanliga ekonomiska nyckeltal som avser ett projekts långsiktiga lönsamhet Kunna göra kostnadsberäkningar, kassaflödesanalys och beräkning av kapitalbehov för produktens livscykel Göra lönsamhetskalkyl baserad på produktens livscykel Ha bättre förståelse för den affärsmässiga aspekten hos projekt Ekonomiska grundbegrepp för produktkalkyler och investeringsbedömningar Kassaflödesbudget och kapitalbehov ivscykelbaserad lönsamhetsberäkning Investeringsbedömningar, återbetalningstid, diskontering, nuvärdemetod Kostnadsberäknings och prissättningsmetoder Ekonomisk ändringshantering, kontroll och beslut Utbildningen riktar sig till dig som är projektledare, projektadministratör, projektplanerare, projektsponsor eller linjechef som ansvarar för projektets ekonomi eller är mottagare av rapportering. emcon-kompendium En av de viktigaste faktorerna för framgångsrika projekt är förmågan att hantera risker. Den här utbildningen lär dig riskhantering steg för steg och hur du praktiskt ska använda dig av riskhantering i ditt projektarbete. Grundläggande kurs i projektledning eller motsvarande kunskaper genom praktiskt arbete som projektledare. Kunna utforma riskanalyser och leda åtgärder för riskhantering Kunna bedöma olika riskers omfattning och avgöra vilka metoder och verktyg som är mest lämpliga att använda i ditt projekt Riskhanteringens betydelse för projektets framgång Indata till riskhantering och omgivningsfaktorer Plan för riskhantering Risksignaler i projekt Metoder för riskidentifiering Kvalitativ och kvantitativ riskanalys Övervakning och styrning av risker Vanliga fällor Verktyg och mallar Utbildningen riktar sig till dig som är projektsponsor eller projektledare. emcon-kompendium PDU-poäng 16 äs om PDU PDU-poäng 8 äs om PDU 18 19

11 Programledning - XPM 1 dag Microsoft Project i Projekt 2 dagar På utbildningen lär du dig hur du kan använda programledning som ett strategiskt verktyg. Vi kommer tillsammans genom lärarledda lektioner och olika övningar diskutera definitionerna av ett program och se vad som skiljer program från stora projekt. I utbildningen ingår bland annat en genomgång av de olika typerna av program och vad deras styrkor respektive svagheter är. Utbildningen kommer ge dig en förståelse för relationen mellan de enstaka projekten, programmen och projektportföljen. Förstå programledarens roll i en multiprojektmiljö Förstå PMIs livscykelmodell och processer för programhantering Kunna använda programhantering som ett strategiskt verktyg Programmets livscykel och organisation Processer och aktiviteter i programledning Projektledning i relation till programhantering Programledare, projektledare, linjechefer, projektportföljägare, projektsponsorer and projektkontorschefer. XPM-dokumentation Microsoft Project är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att bryta ner projekt i hanterbara delar vilket ger dig möjlighet att planera, administrera, följa upp och styra projektet. Utbildningen vänder sig till företag och organisationer som använder, eller kommer att börja använda, Microsoft Project. Vara bekant med huvudprinciperna för projektplanering Kunna använda Microsoft Project för att planera dina projekt Projektplaneringsteori Att strukturera och dokumentera arbetspaket Estimera och ordna aktiviteter Resurssätta och budgetera projekt I verktyget jobbar vi med: Grunderna i Microsoft Project Att skapa och ordna aktiviteter Att förstå aktivitetsinformationen Att skapa en tidplan Att förstå innebörden av aktivitetstyperna och hur de ska användas Att resurssätta och budgetera projektet Utbildningen riktar sig till dig som är projektplanerare, projektledare eller projektadministratör. Utbildningen bygger på att du har projektledarutbildning, till exempel XPM (PROP) för projektledare, eller har erfarenhet från området. Du bör även vara en erfaren Windows-användare och ha goda kunskaper i Excel. M Office Project tep by tep av Carl Chatfield Programvaror Våra utbildningar är anpassade till: Microsoft Office 2003 och senare versioner PDU-poäng 8 äs om PDU XPM äs om XPM på sidan 34. PDU-poäng 16 äs om PDU P

12 crum i XPM 2 dagar Project Management Institute, PMI crum höjer produktivitet och kvalitet på samma gång. Det är en iterativ, inkrementell process, vanlig vid utveckling av mjukvara. Under utbildningen lär sig och praktiserar projektledare, scrum masters, scrum-team och produktägare sina nya roller och ansvar. De lär sig också hur man arbetar tillsammans som ett team för att nå projektets mål i tid och inom budget. XPM är en projektmodell i världsklass med tilltagande spridning i världen. Utbildningen går igenom hur man bäst använder scrum tillsammans med XPM. Vi studerar de utmaningar som organisationer med traditionella arbetssätt kan möta och diskuterar best practices. crum i PROP V4 har bytt namn till crum i XPM Förstå hur man tillämpar scrum tillsammans med XPM för bästa resultat Förstå hur man arbetar enligt scrum som scrum master, medlem i ett scrum-team eller som produktägare Känna till vanliga utmaningar och best practices vid införande av scrum i organisationer som arbetar traditionellt med styrprinciper och styrmodeller De grundläggande principerna Processen och rollerna Planering och uppföljning Hur samverkar crum och XPM? Vilka är utmaningarna? Vilka best practices finns? En fallstudie ger möjlighet att effektivt praktisera kunskaperna på ett fiktivt projekt. Projektledare, projektmedarbetare, projektadministratörer, linjechefer, programchefer, projektportföljchefer, projektsponsorer, projektkontorschefer, samt till framtida scrum masters, scrum-team och produktägare. Vad är PMI? The Project Management Institute (PMI ) PMI grundades 1969 och är idag världens ledande organisation för personer som är intresserade av professionell projektledning. PMI har idag över medlemmar runt om i världen. Det är en fristående och icke vinstdrivande organisation vars syfte är att främja och utveckla projektledning, sprida information samt skapa kontaktytor för projektledning. En central uppgift för PMI är att öka kännedom och kunskap om standarder inom projektledning, erbjuda tillfällen för nätverksträffar samt att informera om certifiering till Project Management Professional (PMP ). Vad är PMP? Project Management Professional (PMP ) Den formella titeln för någon som har certifierats av PMI på högsta nivån inom projektledning är PMP. Titeln har blivit ett begrepp som förknippas med excellence in project management och är idag världens mest etablerade och erkända certifiering inom projektledning. Idag är omkring projektledare certifierade över hela världen. Behovet av projektledare ökar och för individen kan en satsning på att bli PMP -certifierad vara vägen till nya intressanta arbetsuppgifter eller nya karriärmöjligheter. Vad är PgMP? Program Management Professional(PgMP ) Riktar sig till programledare som kan uppvisa lång erfarenhet från både programhantering och projektledning. Vad är PDU? Professional Development Units (PDU) Enligt PMI:s bestämmelser måste innehavare av någon av PMI:s certifikat arbeta aktivt med att utveckla sin kompetens inom projektledning, programledning, riskhantering eller tidsplanering. Detta är ett krav för att kunna behålla PMI:s certifieringstitel och redovisas individuellt enligt det poängsystem som har fastställts av PMI. Varje PMP måste uppfylla PMI :s Continuing Certification Requirements (CCR) Program för att behålla sitt PMP -certifikat. Dessa krav är: 1. Att samla minst 60 poäng (=PDU:s) under en CCR-period. 2. Att följa och vara trogen PMP Code of Professional Conduct. Professional Development Units (PDU:s) är ett poängsystem, framtaget av PMI, för att kunna ställa krav på både kvalitet och kvantitet av kompetensutvecklingsaktiviteter. Varje aktivitet ges ett antal poäng, PDU:s. emcon-kompendium PDU-poäng 16 äs om PDU XPM äs om XPM på sidan 34. Vad är CAPM? Certified Associate in Project Management (CAPM ) CAPM inriktar sig främst mot studenter och projektledare i början av karriären. En CAPM är en person som har visat grundläggande kunskaper och erfarenheter inom projektledning. En typisk CAPM kan vara: Projektdeltagare tudent med eller utan högre utbildning Projektledare i början av karriären med målet att uppnå PMP -certifiering Vad är R.E.P.? Registered Education Providers (R.E.P.) En R.E.P. är en organisation som är godkänd av PMI och får utfärda PDU-poäng för sina utbildningar. emcon Project Management är en R.E.P. M 22 23

13 Ordning och reda i Toyotas projektportfölj PROP är ett ovärderligt stöd i vårt projektarbete, inte minst genom att det ger oss ett ramverk och en terminologi som alla kan enas omkring, säger Anna Harrius på Toyota Material Handling Europe. Tack vare emcons breda kursutbud hittar vi passande utbildningar till alla personalkategorier som jobbar med projekt. Toyota Material Handling Europe (TMHE) är en ledande leverantör av utrustning och tjänster för materialhantering, framför allt försäljning av truckar men även service, reservdelsförsörjning, uthyrning, logistik och förarutbildning. TMHE använder sedan flera år PROP, och emcon anlitas flitigt för utbildningar. Anna ansvarar för det projektkontor som samordnar alla IT-projekt, exempelvis utveckling och förvaltning av affärssystem för hela TMHE-organisationen med dess anställda. Upplägget i emcons utbildningar att blanda teori och praktik, och att låta deltagarna pröva på flera roller, gör att man får en djupare förståelse för hela projektprocessen, framhåller Anna. Det är både inspirerande och lärorikt. En annan fördel är att projektledare med PMI-certifiering kan samla nödvändiga poäng genom att delta i emcons kurser. Anna uppskattar PROP Online, som integrerats med företagets intranät där de anställda kan hitta information, dokument, checklistor och mallar som används i projektverksamheten. Det gör det lättare för en novis att snabbt sätta sig in i projektarbetet. 24 Inga projekt i radarskugga Eftersom TMHE driver många parallella och inbördes beroende projekt, jobbar man aktivt med portföljhantering och programstyrning för att ha överblick över företagets totala projektsituation samt för att prioritera och utnyttja samordningsfördelar. Tidigare körde varje affärsområde sina projekt utan att man hade koll på varandra, men de kärvare ekonomiska tiderna har gjort det nödvändigt att effektivisera verksamheten. Dessutom är det viktigt att företagsledningen har kontroll. Ett större projekt ska inte kunna flyga under radarn, utan alla planerade och pågående uppdrag ska vara synliga och lättöverskådliga. om medlem i XPM (PROP) User Group har Anna verkat för att lyfta projektportföljernas betydelse, och nu lanseras XPM, med fokus på dessa frågor. Jag är nyfiken på hur den övergripande projektmiljön kan integreras i XPM-strukturen, säger hon. lutligen har Anna ett råd till den organisation som planerar att styra upp sitt projektarbete: Det är bättre att ha ett litet antal hjälpmedel som verkligen används än att bygga upp stora bibliotek med mallar och processbeskrivningar. Efter hand kan man alltid utöka verktygen, men det viktigaste är att de inblandade förstår helheten och sina respektive roller. I det avseendet har PROP varit till stor hjälp för oss! Vårt uppdrag Vi har genomfört workshops och utbildningar inom projektledningsområdet för olika målgrupper på Toyota. äs mer om XPM och PROP på sidan 34. Toyota Material Handling Europe (TMHE) är en del av Toyota Material Handling Group, världens ledande leverantör av gaffeltruckar och tillhörande tjänster. I Europa är TMHE anställda med tillverkning i tre länder. TMHE ansvarar för utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning i Europa. 25

14 Utveckla ditt affärsmannaskap Workshop för Projektsponsorer 1 dag Projektverksamhet är så mycket mer än det enskilda projektet. Oavsett storlek på ditt projekt så måste det stämma överens med din organisations långsiktiga affärsmål och vision. Och oavsett om ditt projekt går ut på att utveckla nya produkter, utföra kundorder, åstadkomma interna förbättringar eller genomföra förändringar i den egna eller kundens organisation, så är syftet att generera lönsamhet. Våra utbildningar utvecklar din förmåga att fatta rätt affärsbeslut och öka lönsamheten i dina projekt. Du lär dig att bedöma affärsmöjligheter för att utvärdera risker och möjligheter, och att utveckla ditt affärsmässiga tänkesätt. Du får metoder för att säkra förutsägbara tidplaner, kostnader och leveranser och du lär dig att reducera lanseringstider och hur du snabbt uppnår lönsamhet. tor vikt läggs också vid hur du, genom att prioritera rätt projekt, kan utveckla hela din organisations projektportfölj. om projektsponsor, dvs. chef med affärsansvar, kan du starta projekt för att utveckla nya produkter, utföra kundorder, åstadkomma interna förbättringar eller genomföra förändringar i den egna eller kundens organisation. I denna utbildning får du lära dig använda Tollgatemodellen för att fatta rätt beslut och öka lönsamheten i dina projekt. Du får även en bättre bild av styrgruppens arbete och hur den kan stötta projektledaren och sponsorn i projekten. Förstå hur du kan använda Tollgate-modellen för att ta affärsbeslut i projekt Kunna prioritera rätt projekt Förstå projektsponsorns och styrgruppens ansvar och möjligheter tyrgruppen och projektsponsorns ansvar och befogenheter Tollgate-modellen, för obyråkratiska och flexibla affärsbeslut i projekt Projektportföljorganisationen tarta, genomföra och lägga ner projekt ur projektsponsorns perspektiv tyrgruppsarbetet i projekten Utbildningen riktar sig till dig som är linjechef, projektportföljägare, projektsponsor, projektkontorschef eller senior projektledare. emcon-kompendium PDU-poäng 8 äs om PDU 26 27

15 Projektportföljhantering - XPM 2 dagar Denna utbildning visar och ger exempel på hur du effektivt kan välja och prioritera olika projekt och program för att optimera ditt företags projektportfölj. Du får lära dig metoder för att fokusera ditt företags begränsade resurser på de projekt och program som ger bäst avkastning och har störst möjlighet att lyckas och dessutom är i linje med företagets övergripande strategi. Du bör ha erfarenhet av, och god kännedom om, projektintensiva miljöer. Kunna leda din organisation mot en mer fördelaktig projekthantering i en strukturerad miljö Ha fördjupade kunskaper i metoderna kring projektportföljstyrning och hur man bygger upp och styr projektportföljen Förstå hur ledning för projektportföljer relaterar till företagets övriga huvudprocesser och vilka metoder och verktyg som används Hur projektportföljstyrning kan användas för att uppnå strategiska affärsmål Projektportföljens organisationsmodell Projektportföljens livscykelmodell Etablering av en projektportföljorganisation i en projektintensiv miljö Case study, där vi fördjupar viktiga frågeställningar för projektportföljhantering Utbildningen riktar sig till dig med strategiskt och taktiskt ansvar för verksamhetsutveckling som till exempel vd, medlem i ledningsgrupper, produktchef, linjechef eller operativ projektledare som samordnar och koordinerar projektportföljer XPM-kompendium Under de senaste åren har emcon Project Management utbildat mer än personer i över 60 olika länder. Våra internationellt erfarna och skickliga konsulter kombinerar lärarinsatserna med konsultuppdrag inom projektområdet hos olika kunder. Det innebär att lärarna är väl förankrade i de frågeställningar och utmaningar man kan stöta på vid projektarbete. PDU-poäng 16 äs om PDU XPM äs om XPM på sidan 34. P3 28 Foto Hans HoJo Johansson 29

16 Projektkontor 2 dagar Affärsbeslut i Projekt 2 dagar Ett projektkontor ökar möjligheterna till effektiv projektverksamhet genom att hantera balansen mellan linjeorganisation, projekt och program. Varje projektkontor är unikt. Dess organisation och vilka funktioner som inkluderas beror till stor del på organisationens mognad, och på vilket stöd som erbjuds av andra delar av organisationen. Denna kurs erbjuder dels en god förståelse för vilket ansvar och vilka uppgifter som är lämpliga för ett projektkontor i den omgivning som det ska verka, men också var organisationen står idag och vad som är en lämplig väg framåt. Förstå projektkontorets roll och hur det kan anpassas till sin omgivning, och känna till de ansvarsområden och de funktioner som kan ligga på projektkontoret Ha en god uppfattning om vilka steg som behöver tas i din organisation för att öka affärsnyttan av ditt projektkontor Definitioner av termer och begrepp Intressenter och gränsytor Ansvarsområden för ett projektkontor Funktioner som kan utföras av ett projektkontor Egenskaper som kännetecknar en organisation med bra balans mellan linje och projekt Personer som är involverade i att etablera ett nytt eller utveckla ett befintligt projektkontor, till exempel projektportföljledare, projektkontorschefer (eller projektledare ansvariga för att etablera ett projektkontor) eller personer som kan ses som kravställare på ett projektkontor, såsom projektsponsorer, linjechefer eller erfarna projektledare och programledare. emcon-kompendium om projektsponsor dvs. chef med affärsansvar, kan du starta projekt för att utveckla nya produkter, utföra kundorder, åstadkomma interna förbättringar eller genomföra förändringar i den egna eller kundens organisation. I denna utbildning använder vi ett simuleringsverktyg för att ge dig möjlighet att lära dig använda Tollgate-modellen. Genom verktyget lär du dig fatta rätt beslut och öka lönsamheten i dina projekt. Förstå hur du kan använda Tollgate-modellen för att fatta affärsbeslut i projekt Kunna prioritera rätt projekt Förstå projektsponsorns ansvar och möjligheter Veta hur du ska tillämpa Tollgate-modellen i ditt dagliga arbete Att undersöka affärsmöjligheter Projektportföljorganisationen Projektsponsorns ansvar Risker och möjligheter i affärer Tollgate-modellen, för obyråkratiska och flexibla affärsbeslut i projekt Att lägga ned projekt Utbildningen riktar sig till dig som är linjechef, projektportföljägare, projektsponsor, projektkontorschef eller senior projektledare. emcon-kompendium PDU-poäng 16 äs om PDU PDU-poäng 16 äs om PDU 30 31

17 Program för Erfarna Projektledare 10 dagar XPM för injechefer 1 dag Att leda ett betydelsefullt projekt innebär att projektledaren tar ansvar för det enskilda projektets lönsamhet som en del av företagets framtid. Detta ansvar kräver bred kompetens inom allt från aktivt ledarskap, projektledningsmetoder, program- och projektportföljhantering till ekonomi och juridik. Den här utbildningen ger dig en gedigen teoretisk bas och möjlighet att praktiskt tillämpa färdigheter som du behöver som projektledare. Under utbildningen arbetar du med en projektuppgift kopplad till din egen organisation. Minst fem års erfarenhet av arbete som projektledare med totalansvar för projekt. Utbildningen riktar sig till dig som är senior projektledare. Kunna tillämpa en rad metoder och verktyg för att med ett aktivt och visionärt ledarskap driva effektiva projekt Ha kunskaper inom flera områden som är relaterade till projektarbete, t. ex. immaterialrätt och affärsjuridik Kunna tillämpa de kunskapsområden och processgrupper som presenteras i Project Management Body Of Knowledge PMBOK Guide från Project Management Institute Ha kunskap om program- och projektportföljhantering Ha praktisk erfarenhet av att arbeta med att öka projektmognaden både hos individer och i en organisation Individ- och grupputveckling Kommunikation och presentationsteknik Konflikthantering tress och kreativitet Projektmetodik, projektplanering och projektuppföljning Projektekonomi Projektets koppling till företagets affärsstrategier Datorstödd planering och budgetering Immaterialrätt och affärsjuridik Projektrevision Program- och projektportföljhantering Projektuppgift kopplad till din egen organisation som löper genom hela programmet Intressentanalys och hantering Projektets business case Inget projekt kan lyckas utan stöd från linjechefen. Du som är linjechef innehar en nyckelroll eftersom du tilldelar resurser och ansvarar för att rätt kompetens finns i projektgruppen. Dessutom övertar du ansvaret för projektets resultat. I den här utbildningen lär du dig använda XPM för att effektivt uppnå både projektens mål och organisationens långsiktiga affärsmål. PROP för linjechefer har bytt namn till XPM för linjechefer Förstå linjeorganisationens inflytande på projektarbetet Förstå linjechefens olika roller i förhållande till projekten Ha grundläggande kunskaper om XPM Att ha flera parallella projekt i organisationen Projektportföljstyrning injechefens olika roller i projekt Affärsbeslut i projekt Interna kontrakt Informationsflödet i ett projekt Riskhantering i projekt Kvalitetsstyrning av projektgenomförandet Utbildningen riktar sig till dig som är linjechef, projektportföljägare, projektportföljledare, projektsponsor eller projektkontorschef. XPM-dokumentation PDU-poäng 80 äs om PDU på sidan 22 PDU-poäng 8 äs om PDU XPM äs om XPM på sidan 34. P

18 XPM Exellence in Project Management Populär kursledare Att arbeta i projekt är ett arbetssätt som lämnar stort utrymme för flexibilitet och anpassningsmöjligheter men som samtidigt kräver struktur och tydlighet. Projektmetodiken XPM har tagits fram för att en verksamhet oavsett storlek, geografisk spridning och kultur, ska kunna använda en och samma metodik för alla sina projekt, program och projektportföljer. XPM ger struktur, fokus på affärsmässighet, ett gemensamt språk, tydliga roller och processer. Metodiken utgår från hela organisationen och dess projektportfölj inte bara det enskilda projektet och ger stöd åt beslutsfattare och projektmedarbetare på alla nivåer i organisationen. XPM är baserad på internationella standarder för projektledning, till exempel PMI och IO. En av faktorerna bakom modellens framgång är att den kontinuerligt vidareutvecklas och förfinas. XPM kan också specialanpassas för olika verksamheter. XPM har utvecklats av emcon Project Management AB och är baserad på de grundläggande koncept som ingår i PROP. XPM har ytterligare förbättrats och utvecklats och ger fullt stöd för projekt, program och projektportföljer för att tillfredsställa organisationer som kräver en heltäckande metodik för den projektorienterade verksamheten. äs mer om XPM på spm.semcon.se Kjell Johansson på emcons kontor i Karlstad är ingenting mindre än ett fenomen. edan 1996 har han hållit cirka 350 projektledarkurser i 47 länder, från Algeriet till Venezuela, eller från Kanada till Australien, beroende på om man sorterar dem efter alfabetet eller världskartan. Inte nog med att han har detta svårslagna rekord, som dessutom hela tiden bara växer han är även en av de kursledare som får allra bäst utvärderingsresultat. Vad är hemligheten? Jag delar med mig av mina egna erfarenheter, jag försöker att alltid ha ett leende på läpparna, och jag anpassar kurserna efter deltagarnas förutsättningar och förväntningar, svarar Kjell. Och så är jag mån om att skapa en avslappnad och trivsam stämning då blir det så mycket lättare att lära sig! Entusiast och inspiratör ara Borneroth på Ericsson har deltagit i Kjells kurser för projektledare i Kenya. Hon har inte ord nog för att berömma Kjells insats: Ingen kan som han förmedla och begripliggöra kursinnehållet! Hans entusiasm går inte att ta miste på, och det bidrar givetvis till hans popularitet. Kjell framhåller dock att han inte skulle kunna vara så engagerad om han inte verkligen gillade det han håller på med: Det märks att utbildningarna fyller ett stort behov, och den pedagogiska metoden med mycket deltagaraktivitet gör det tacksamt att vara lärare. Trots kulturella skillnader uppskattas konceptet i alla länder. För närvarande jobbar Kjell mest med kurser för kundprojektledare. Vilka egenskaper och färdigheter är det man ska odla i just kundprojekt? Att jobba mot en extern kund ställer helt andra krav, förklarar han. Du representerar inte bara ett projekt utan ett helt företag, och därför är kommunikationen med uppdragsgivaren så viktig. Kjell är faktiskt civilingenjör i reaktorfysik, med ett förflutet på både Ringhals och Forsmark. Efter att ha drivit projekt inom kärnteknik blev han medveten om vikten av effektiv projektledning, och när han blev tillfrågad om han ville börja på Ericsson som konsult och lärare, så bestämde han sig för att byta bana. XPM ger struktur XPM-metodiken gav mig en aha-upplevelse den får en att upptäcka strukturen i det kaos som projektarbete ibland kan likna. Det är rätt fantastiskt med en metodik som kan användas för allt från leveranser av avancerade telekomlösningar till försäkringsbolag och tidningar. Och som sagt, i alla hörn av världen! 34 35

19 Utveckla din förståelse för det mänskliga perspektivet Human kills för Projektledare 4 dagar För att lyckas med projekt är det viktigt att du och dina medarbetare delar ett engagemang och har samma bild av slutmålet. Det här ska vi göra bör överensstämma med så här ska vi göra det. Det måste finnas ett gemensamt språk och samtliga i projektteamet behöver förstå sin roll och sitt ansvarsområde. Var och en måste också känna att den egna insatsen är viktig. Människor som är delaktiga skapar framgång. Genom våra utbildningar lär du dig, både som medarbetare och ledare, att bättre förstå det mänskliga perspektivet i projektarbete. Du får en större förståelse för gruppdynamik och vi utvecklar din förmåga till bättre och tydligare kommunikation. Du får också råd och tips om hur du kan hantera relationer med människor i och utanför projektteamet, till exempel för att möta krav och behov från myndigheter, linjeorganisationer, familjen och parallella projekt. När du känner inspiration och engagemang bidrar du till din organisations framgång! I den här utbildningen lär du dig att använda din personlighet när du leder andra. Du lär dig hur du kan anpassa ditt ledarskap efter dina medarbetares behov och i vilka delar du kan utvecklas för att hantera fler situationer som ledare. Genom att träna på att använda olika verktyg kommer du att öka din förmåga att höja effektiviteten i det dagliga projektarbetet. Du kommer också att få öva på olika problemsituationer, där vi arbetar med positiv feedback. Ha ökad kunskap om din egen ledarstil och hur du kan förbättra den Ha en egen erfarenhet av verktyg, som ökar effektiviteten i projektarbetet Ha en bättre bild av hur du kommunicerar vid gruppmöten, förhandlingar och presentationer Ha mer kunskap om personliga samtal i problemsituationer Märkbart förbättra ditt sätt att leda projekt edarrollen: situationsanpassat ledarskap och FIRO, återkoppling samt personlig utveckling Kommunikation: transaktionsanalys, presentationer och kontakt med beslutsfattare Problemsituationer: tidspress och svåra samtal. Hantera förändring eda en tillfälligt sammansatt grupp Pröva på att använda verktyg för att öka effektiviteten i projekt Utbildningen riktar sig till dig som är projektledare eller teamledare. emcon-kompendium PDU-poäng 32 äs om PDU 36 37

20 Human kills II - Effektiva Team 3 dagar Kommunikation i Projekt 2 dagar om projektledare har du ofta kort tid på dig att sätta samman och få igång ett effektivt team. I den här utbildningen lär du dig hur du ska utveckla och etablera de rätta förutsättningarna för din projektgrupp. Vi koncentrerar oss på att analysera gruppens behov inför starten av ett projekt. Du får lära dig skapa och leda ett team för att få största möjliga utbyte av olika kompetenser och personligheter. Resultatet blir ett team som är både kreativt och produktivt. Human kills för projektledare eller liknande kunskaper. I utbildningen använder vi de verktyg som introducerats där. Analysera nuläget, så att du hittar gruppens utvecklingsbehov och drivkrafter Välja aktiviteter efter gruppens behov och omgivande faktorer Genomföra teambuildingaktiviteter på ett professionellt sätt Att genomföra och analysera ett flertal teambuilding-övningar Din personliga profil enligt MBTI (Myer-Briggs Type Indicator) Olika profiler i en grupp Att förstå och använda medarbetarnas olikheter i ett team De olika faserna av grupputveckling Analys av nuläge Val av aktiviteter Genomförande av teambuildingaktiviteter Verktyg för teambuilding Utbildningen riktar sig till dig som är projektledare eller teamledare. emcon-kompendium Projekt kännetecknas av högt tempo, deadlines, mål och många människor med olika agendor och skiftande intressen. I en sådan miljö ställs det stora krav på att alla inblandade har förmåga att kommunicera med varandra, och utomstående, på ett effektivt och genomtänkt sätt. Bra kommunikation i projekt handlar om en god förståelse av behovet hos projektets alla intressenter, en implementerad plan för hur kommunikationen ska gå till och en projektkultur som stimulerar en öppen och ärlig dialog. Den här utbildningen kommer att ge dig förståelse för vikten av kommunikation med projekts alla intressenter och hur du kan kommunicerar med andra människor på ett framgångsrikt sätt. Den kommer också att ge dig en förståelse för hur du planerar kommunikation, med målet att skapa rätt förutsättningar för projektet. Deltagaren bör ha praktisk erfarenhet av projektarbete. Kunna analysera dina intressenter utifrån engagemang och påverkan på projektet Ha kunskap om kommunikationsplanering och kunna skriva en kommunikationsplan Förstå vad som är grunderna för en effektiv mellanmänsklig kommunikation Behov av kommunikation i projekt Kommunikationsplanering Aktivt lyssnande Att sända tydliga budskap Kommunikationsstilar Utbildningen riktar sig till dig som har behov att lära dig mer om kommunikationsstyrning och om det som är grundläggande i effektiv mellanmänsklig kommunikation. Troligtvis är du projektledare, projektadministratör, projektplanerare, teamledare eller liknande. emcon-kompendium PDU-poäng 24 äs om PDU PDU-poäng 16 äs om PDU 38 39

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Projektledarutbildningar på svenska universitet och högskolor

Projektledarutbildningar på svenska universitet och högskolor Enes Drndo och Jan Bingegård Projektledarutbildningar på svenska universitet och högskolor Innehåll och relevans för yrkesrollen The relevance of project management education Projektledning D-uppsats Termin:

Läs mer

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER

Läs mer

Kurskatalog 12/13 IAD UTBILDNING & UTVECKLING - ÖVER HELA VÄRLDEN

Kurskatalog 12/13 IAD UTBILDNING & UTVECKLING - ÖVER HELA VÄRLDEN Kurskatalog 12/13 IAD UTBILDNING & UTVECKLING - ÖVER HELA VÄRLDEN VÄLKOMMEN Är du redo för nästa steg? 2 IAD Svenska AB +46 (0)8-714 03 90 www.iad.se För mer info, Information om plats, datum och pris

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Viktiga faktorer för Kommunikationsoch Informationsflöden inom projekt

Viktiga faktorer för Kommunikationsoch Informationsflöden inom projekt School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Viktiga faktorer för Kommunikationsoch Informationsflöden inom projekt Victoria Geiborg April 2009 MSI Report 09012 Växjö

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Carola Ann Mari Rosenback Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Enheten för företagsekonomi och turism 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för informationsbehandling ABSTRAKT

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta Resurshantering Strategisk styrning Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 NyBorealisering Ekonomisk styrning Riskhantering Intressenthantering SPI Q214 Alla (318) SPI 2013 Alla (727) SPI Q214 Svensk Projektmognad

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Ny som chef/ledare -

Ny som chef/ledare - Tatyana Dokukina Homayla Xidir Ny som chef/ledare - En studie om effekter av ledarutvecklingsprogram New as Manager/Leader - A Study on the Impact of Leadership Programs Företagsekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development Institutionen för ekonomi & IT Avd. för informatik Agil Systemutveckling Agile System Development A study of requirements management and client role in agile approaches Examensarbete i informatik, 15 hp

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv

Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv Författare: Fannie Mikaelsson Emma Sjölund Handledare: Thommie Burström Student Vårterminen 2012 Examensarbete,

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Konstruktion. Ledarskap

Konstruktion. Ledarskap Utbildningar 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Affärsutveckling 4 Entreprenadjuridik 5 ABM 07 6 ABM 07 Fördjupning Försäljning 8 Affärsmannaskap och säljteknik 10 Industriell teknisk försäljning 11 Bli trygg i

Läs mer