Projektledningen informerar. Aktuellt från delprojekten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektledningen informerar. Aktuellt från delprojekten"

Transkript

1 Kalendariet Januari /1 IKT workshop i Stockholm, heldag 17/1 Utbildning-Migration och hälsa, del 2, Stockholm 23-24/1 Utbildning-Migration och hälsa, del 1, Norrköping 31/1 IKT workshop i Luleå, heldag Februari /2 Planeringsmöte för hela projektgruppen, SMI, kontraktsperiod /2 Utbildning-Migration och hälsa, del 2, Norrköping 20-21/2 Utbildning-Migration och hälsa, del 1, Boden Mars /3 Utbildning-Migration och hälsa, del 2, Boden Maj /5 Halvtidskonferens Stockholm Nummer 1/ 2013 Förbättrad struktur och samordning kring hälsoundersökningar av Projektledningen informerar Ett år har gått sedan projektstarten som manifesterades i den konferens vi hade på Norra Latin här i Stockholm. Då var förväntningarna stora och vi kan nu i backspegeln se tillbaka på ett mycket intressant projektår fyllt av arbete och en övertygelse hos oss och de vi har kontakt med om att Aktuellt från delprojekten Operativa gränssnittet ( OG) projektet kommer att göra skillnad och att vi är på rätt väg. Projektets första år med bl. a. definition av ansvar, roller och planering av aktiviteter har varit både roligt och intensivt för oss alla. Läs mer> Projektet inledde sina aktiviteter våren 2012 genom att göra fokusgruppsintervjuer med handläggare på Migrationsverket och sjuksköterskor som genomför hälsoundersökningar i projektens fyra län; Norrbotten, Stockholm, Östergötland och Skåne. Intervjuerna kretsade kring behoven av kompetenshöjande insatser gällande hälsoundersökningar och hur sådana insatser bäst utformas till form och innehåll. Utifrån resultatet av fokusgrupperna utformades ett utbildningsupplägg i modulform. Modul 1 utformades som en bred introduktion till ämnesområdet och syftet var att inspirera till fortsatt engagemang och skapa en kreativ plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan landstingen och Migrationsverket. Läs mer> Hälsoundersökningar och Asylsökande (HUA) asylsökande Efter en explorativ fas, där uppfattningar och erfarenheter av hälsoundersökningar diskuterades med f.d. asylsökande från Somalia och från arabiska länder har forskargruppen vid Uppsala universitet utarbetat en enkät som nu testas och finslipas. Formulären kommer att översättas under de kommande veckorna till de vanligaste språken bland nyanlända, för att i början av 2013 genomföra datainsamlingen på SFI skolor i de fyra landsting som deltar i projektet. Läs mer> Information, kommunikation, teknik (IKT) Efter en något trevande start under våren 2012, är det nu full fart framåt i delprojekt IKT. Projektets fyra landstingsrepresentanter identifierade under hösten 2012 de utmaningar man ser och aktiviteter som bör prioriteras. Hur landstingaen ska bygga informationskedjan vidare efter Migrationsverkets e-mo-projekt, hur ett bättre och mer funktionellt IT-stöd för verksamheten kan implementeras och hur man mest effektivt når ut med information inom vården, var återkommande och stora frågor i diskussionerna. Att noga följa arbetet i e-mo-projekt är förstås en prioritet under våren. Läs mer> Smittskyddsinstitutet Nobels väg Solna Telefon:

2 Projektledning informerar, forts. Nu har vi gått in i en fas av genomförande av aktiviteterna som planerats inom delprojekten tillsammans med projektpartners och målgruppen. Flera av er har deltagit i olika aktiviteter och bidragit till att föra projektet framåt. Kontakta oss: Projektkansliet Robert Jonzon, projektledare, e-post: Pär Vikström, bitr. projektledare e-post: Eva Thyselius, delprojektledare OG e-post: Charlotta Erisksson, delprojektledare IKT e-post: I de aktiviteter som har genomfört i projektet märker vi att alla partners är engagerade och vill arbeta för att vi tillsammans ska nå projektets mål. Det finns en gemensam förståelse för att det är vi tillsammans, i våra olika roller, som skapar bättre förutsättningar för att öka antalet hälsoundersökningar av asylsökande. Vi gör bedömningen att projektet som helhet ligger i linje med den tidsplan vi har för planerade aktiviteter. Vi börjar nu gå mot slutet av halvtid för projektet och kommer snart att påbörja en summering av denna del. Arbetet med att slutföra ett kontrakt med ERF tog tyvärr längre tid än beräknat, men är nu i hamn och vi kommer att återföra godkända kostnader för 2012 till våra partners under januari. Vi kommer regelbundet under återstående projekttid att komma med uppdaterad projektinformation och vi hoppas att den ska ge er en bra bild om var projektet är i dagsläget. Den kommer att fokusera på genomförda aktivteter och planeringen framåt. För mer information om projektets syfte och mål har vi vår projektbroschyr som ni kan beställa av oss eller hämta på vår hemsida, se längre fram för rätt adress. Ni är alltid välkomna att kontakta oss, i slutet på den här projektinformationen finner ni kontaktuppgifter till oss som arbetar i projektet på SMI. Lubin Lobo, delprojektledare HUA e-post: Karin Gustafsson, ekonom e-post: Sandra Rubinova, projektkoordinator e-post: För kontakt med övriga medarbetare knutna till projektet kontakta projektkoordinator EU-projektet har en ny webbplats: Till webbplatsen>> Smittskyddsinstitutet Nobels väg Solna Telefon:

3 Förbättrad struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande Operativa gränssnittet ( OG) forts. Ämnes mråden som behandlas är rätten till hälsa, hälsa ur ett migrantperspektiv och bemötande av asylsökande ur ett mångkulturellt perspektiv. Majoriteten av föreläsarna har själva erfarenhet av att befinna sig i en migrant-situation vilket gav extra liv till dialogen. Modul 2 utformades med tanke på det utvecklingsområde som identifierats av projektet, -bristande kunskap hos migrationsverk och landsting om både sin egen och motpartens roll vad gäller hälsoundersökningar av asylsökande. Syftet med modulen är att ge svar på frågan,- Hur fungerar asylprocessen? Hur fungerar en hälsoundersökning? Hur samverkar migrationsverk och landsting bäst? Smittskyddsläkare och forskare i hälsolitteracitet har knutits till denna modul för att ge behövlig kunskap om hiv och TBC och behoven av kulturellt anpassade kommunikationskanaler vad gäller hälsa. Utbildningar har genomförts i sin helhet i Skåne och Stockholm. Under perioden januari till mars kommer utbildningar genomföras i Norrköping och Norrbotten samt ännu en omgång i Skåne då efterfrågan är stor. Utvärderingarna av utbildningarna har genomgående visat att upplägget som sådant fungerat mycket väl. Ubildning om hälsa och migration Under 2013 kommer stor energi ägnas åt att skapa ett system för kontinuerlig kompetenshöjning som skall fortleva efter projektets slut. Detta kommer att ske i nära dialog med delprojekt HUA. Tanken är att forskningsresultaten från HUA kontinuerligt skall föras in i OG och populariseras och därmed bidra till implementeringen av resultaten. Information, kommunikation, teknik (IKT) forts. MALMÖ november 2012 Hälsoundersökningar och Asylsökande (HUA), forts. En studie av Faustine Nkulu Kalengayi, i forskargruppen Umeå universitet, visar nyanländas rädsla för att testa sig då många tror att deras HIV-status kan få konsekvenser för deras möjligheter att stanna i Sverige.. En annan studie pågår där hon studerar sjukvårdspersonalens och asylsökandes erfarenheter av hälsoundersökningar. Därutöver pågår i Umeå arbete med ytterligare studier på temat hälsoundersökningen utifrån asylsökandes perspektiv. I Stockholms läns landsting analyseras nu data från en studie om attityder och uppfattningar bland flyktingar från Etiopien och Eritrea kring att låta sig testas för HIV, vilket ingår i asylsökandes hälsoundersökningar. projektledare, och Charlotta Eriksson, delprojektledare IKT, som tillsammans med ett utvalt team i varje landsting lägger ihop pusslet kring informationsvägarna, hur hälsoundersökningarna hanteras och vilket IT-stöd som är inkopplat i processen. Alla är eniga om att det blivit både innehållsrika och lyckade arbetsdagar. Tidigare har man känt till sin del av processen och saknat helhetsbilden. Man har också kunnat se vad som behöver göras både på kort och på lång sikt. Inom delprojekt IKT pågår just nu processkartläggningar i varje landsting i form av en heldags workshop. Syftet är att kartlägga nuläget vad gäller information om asylsökande från Migrationsverket, att identifiera utvecklingsbehov (flaskhalsar, tidstjuvar, etc.) och att påbörja arbetet med en handlingsplan. Deltagare är personer som på olika sätt och på olika nivåer hanterar information om asylsökande som Adress: Nobels väg 18 NuStockholm står landstinget i Norrbotten på tur den 31 januari. En ska kallas eller har genomfört hälsoundersökning. Först ut stor utmaning för delprojektledaren blir sammanställning var Region Skåne där processkartläggningen genomfördes och analys 2300 av det gedigna material som kommer att finnas den 23 november Därefter följde landstinget i Öst- Telefon: till senvintern. Detta får dock bli ett ämne för kommande ergötland den 4 december och Stockholm den 11 januari. projektinformation. Processkartläggningen leds av Pär Vikström, biträdande

4 Workshop SMI september 2012 Delprojekt HUA

5 Utbildning om Migration och hälsa, Stockholm 6 december 2012 Delprojekt OG

6 Projektet Förbättrad struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande Publikationer och artiklar Artiklar Faustine Nkulu Kalengayi, Umeå universitet Fear of deportation, J Immigrant Minority Health (2012) 14:39 47, Faustine Kyungu Nkulu Kalengayi Anna-Karin Hurtig, Clas Ahlm och Ingela Krantz. Läs mer>> Övrigt Strukturfel inom vården missar hivfall bland asylsökande, tidskriften Smittskydd nr. 5-6/2010, Läs mer>> externa webbplatser Rädsla i vägen för hiv-vård, reportage om Faustine Nkulu Kalengayi artikel, tidskriften Ottar, Läs mer>> första sidan

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2013/842-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Åsa Sundgren Häggberg Jonas Boman Individ-

Läs mer

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Rapport 2011 Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Christina Stattin, KSL, projektledare Liz Trana, Haninge kommun, projektägare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 1 Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 Slutrapport för delprojekt Virtuellt hälsotorg 1. Sammanfattning Målet med delprojektet var att skapa en plattform

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg, projektledare Innehåll Inledning /Bakgrund:... 3 Syfte... 3 Projektmål... 3 1 Effektmål - Deltagande

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren.

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. MÅLBESKRIVNING Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. Sammanfattning Kommunikation är ett medel för att nå uppsatta mål.

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd 10 år 2003-2013 Aktuellt från välfärd och FoU-stöd December 2013 Varför FoU-stöd? Individen i centrum - eller brukaren, klienten, patienten, kunden har man talat om i många år. Det är egentligen självklart

Läs mer

Region Väst. Kommunal reserevision

Region Väst. Kommunal reserevision Region Väst Kommunal reserevision Resultat från en kvalitativ undersökning avseende attityder till pilotprojektet kommunal reserevision bland nyckelpersoner i Mark och Orust kommun Stockholm i januari

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Slutrapport. Ge och Ta varje dag

Slutrapport. Ge och Ta varje dag Slutrapport Ge och Ta varje dag Projektanordnare: Södertörns polismästardistrikt Projektperiod: 2011-01-11 2011-12-31 ESF dnr: IF-2010-0037 Dnr: 2009-58 Projektnamn: Ge och Ta-varje dag Projektanordnare:

Läs mer