Bagagekvitto Den del av bagagekupongen som passageraren tar emot som kvitto för incheckat bagage.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bagagekvitto Den del av bagagekupongen som passageraren tar emot som kvitto för incheckat bagage."

Transkript

1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TRANSPORT Avsnitt 1: Definitioner Auktoriserad agent En agent som är godkänd av flygbolaget för att representera bolaget vid försäljning av biljetter till passagerare på flygbolagets flygningar. Bagage De personliga ägodelar som passageraren tar med sig på resan. Såvida inget annat uttryckligen har fastställts omfattar det både incheckat bagage och handbagage. Bagagekvitto Den del av bagagekupongen som passageraren tar emot som kvitto för incheckat bagage. Bagagekupong Det dokument som har utställts av flygbolaget uteslutande för att identifiera incheckat bagage. Biljett Ett giltigt resedokument, bagagekvitto och avtalsvillkor utställt direkt av flygbolaget eller på dess vägnar samt dokumenten som leveras till passageraren före ombordstigning eller efter bekräftelse av platsbeställning då elektronisk biljettering eller biljettering via telefon används. Dagar Kalenderdagar. Omfattar alla sju dagar i veckan. För ändringar eller meddelanden gäller inte dagen då ändringen eller meddelandet togs emot/skickades. För fastställande av biljettens giltighetstid gäller inte dagen då biljetten utställdes eller dagen då flygresan påbörjades. Elektronisk biljettering eller biljettering via telefon Utställande av en biljett av flygbolaget eller på dess vägnar som görs då en passagerare beställer plats via Internet eller telefonbeställning. Flygbolaget Norwegian Air Shuttle AS Flygbolagets bestämmelser Alla regler och förklaringar, med undantag för dessa Allmänna villkor för transport, som har upptecknats av flygbolaget och som gäller den dag då biljetten utställs för transport av passagerare och/eller bagage, inklusive priser som gäller denna dag. Force Majeure

2 En ovanlig och oförutsedd händelse utanför vår kontroll, vars konsekvenser inte hade kunnat undvikas även om alla möjliga åtgärder hade vidtagits. Frivilliga landstigningar En landstigning under en resa, begärd av en passagerare, under en mellanlandning mellan avreseflygplatsen och ankomstflygplatsen, godkänd av flygbolaget på förhand. Fullpris Det dyraste priset på en skala som definieras av flygbolagets bestämmelser. Handbagage/kabinbagage Allt bagage som inte checkas in. Incheckat bagage Allt bagage som flygbolaget ansvarar för och i samband därmed utställer ett bagagekvitto för. Incheckningsfrist Den tid som fastställts av flygbolaget då du ska ha genomfört incheckningsformaliteterna och tagit emot ditt boardingkort. Konvention En eller flera av följande dokument, i den grad de är tillämpliga på transportavtalet: - Konventionen om införande av vissa homogena regler om internationella lufttransporter undertecknat i Warszawa den 12 oktober 1929 (nedan hänvisad till som Warszawakonventionen) - Warszawakonventionen med ändringen som antogs i Haag den 28 september Warszawakonventionen med ändringar som antogs i tilläggsprotokoll nr. 1 i Montreal (1975) - Warszawakonventionen med ändringar som antogs i tilläggsprotokoll nr. 2 i Montreal (1975) - Warszawakonventionen med ändringar som antogs i tilläggsprotokoll nr. 4 i Montreal (1975) - Tilläggskonventionen från Guadalajara (1961) Passagerare Varje person, med undantag för besättningsmedlemmarna, som transporteras eller ska transporteras med ett flygplan på basis av en flygbiljett. Reguljära mellanlandningar De flygplatser, med undantag för avreseflygplatsen och ankomstflygplatsen, som anges på passagerarens biljett eller i flygbolagets flygtabell som mellanlandningsplatser på passagerarens resrutt. Reserutt

3 Ett dokument eller flera dokument som flygbolaget ställer ut till passagerare och som innehåller passagerarens namn, reseinformation och meddelanden. Skada Omfattar död, personskador, förlust, delvis förlust, stöld eller annan skada som kan uppstå på grund av eller i samband med flygtransport. SDR En särskild dragningsrätt definierad av Internationella valutafonden. Tariff Det publicerade priset och/eller transportregler hos ett flygbolag som har registrerat sådan tariff hos myndigheterna i det land där det erfordras. Avsnitt 2: Tillämpning 2.1 Allmänt Dessa allmänna villkor utgör flygbolagets transportvillkor som det hänvisas till på flygbolagets biljetter eller elektroniska beställningsdokument. Bortsett från bestämmelserna i avsnitt 2.3 och 2.4 gäller de för all transport av passagerare och bagage som utförs av flygbolaget och för andra tjänster som levereras av flygbolaget, betalda eller inte. Transportvillkoren kompletterar flygbolagets bestämmelser som anges på biljetten eller i de elektroniska beställningsdokumenten. Transportvillkoren gäller också för transport som utförs utan ersättning eller till reducerad sådan, såvida det inte tagits förbehåll om detta i dessa villkor, i avtalet eller på biljetten eller i de elektroniska beställningsdokumenten för transporten. 2.2 Charter Om transporten genomförs till följd av ett avtal som ingåtts med ett annat bolag ska dessa allmänna villkor endast gälla så länge de inte strider mot villkoren som angetts i avtalet med det chartrande bolaget. 2.3 Tvingande lagbestämmelser Flygbolagets allmänna villkor för transport gäller under förutsättning att de inte strider mot gällande tariffer eller lagar. Vid eventuell motstridighet mellan dessa villkor och gällande tariffer eller lagar ska tariffer och/eller lagar alltid äga företräde framför flygbolagets transportvillkor. 2.4 Företrädesrätt för allmänna villkor för transport framför flygbolagets andra bestämmelser. Om motstridighet uppkommer mellan flygbolagets andra bestämmelser och de allmänna villkoren för transport ska det sistnämnda äga företräde framför flygbolagets andra bestämmelser.

4 Avsnitt 3: Biljetter 3.1 Allmänt a) Biljetten utgör ett bevis på ingående av avtal mellan flygbolaget och passageraren om dennes namn anges på biljetten. Om ingen biljett har utställts ska platsbeställningen och påföljande betalning utgöra bevis på ingående av avtal. I sådana fall ska de allmänna villkoren för transport gälla. b) Passagerarens rätt till transport Transport ombord på en flygning ska endast godkännas för personer som har utställts en biljett eller som har fått sin platsbeställning bekräftad enligt reglerna i avsnitt 6. Flygbolaget kommer endast att erbjuda transport till den vars namn står angivet på biljetten. Passageraren kan bli ombedd att identifiera sig och som giltig legitimation räknas giltigt pass, giltigt bank-/kredittkort med personlig bild, giltigt körkort, värnpliktsbok, ID-kortet Kongeriket Norge och Luftfartsverkets ID-kort. Passagerare som reser med barn under 2 år ska oombett kunna uppvisa barnets födelseattest. Om passageraren inte kan intyga att han är den vars namn står på biljetten kan flygbolaget neka transport. För resande utanför Norge är ett giltigt pass det enda offentliga godkända legitimationspappret för norska medborgare. Barn ska ha ett eget pass. c) Borttappad eller förstörd biljett Om hela eller delar av biljetten är förstörd kan flygbolaget på passagerarens begäran ersätta den genom att utställa en ny biljett, under förutsättning att passageraren kan uppvisa tillräckliga bevis för flygbolaget att en giltig biljett för flygningen eller flygningarna har varit utställd. Passageraren ska i sådana fall vara beredd att underteckna ett avtal om att ersätta flygbolaget för alla kostnader och förluster som har orsakats flygbolaget till följd av missbruk av biljetten. Flygbolaget kan kräva en administrativ avgift för denna tjänst. Om du har tappat bort eller glömt din referens kan du vända dig till Norwegians representant på flygplatsen. Vid borttappad pappersbiljett som utställts av resebyrå måste en ny resa inköpas. Borttappad biljett återbetalas inte. d) Överföring/ändring av biljett En biljett eller platsbeställning kan utgångsmässigt inte överföras till andra, såvida man inte har fått ett skriftligt medgivande av flygbolaget. Om en biljett uppvisas av en annan än den vars namn står på biljetten eller på platsbeställningen kan flygbolaget inte hållas ansvarigt gentemot den passagerare vars namn står på biljetten eller platsbeställningen om flygbolaget företar transporten med gott omdöme. Du kan ändra namn, resemål och datum mot en avgift per person och sträcka. Eventuell prisskillnad mellan det ursprungliga och det nya biljettpriset debiteras i tillägg. För namnändring tillkommer endast en avgift. e) Inte utställande av biljett Om flygbolaget väljer att inte utställa en biljett kommer dessa villkor att gälla för den passagerare vars namn står på platsbeställningen.

5 3.2 Biljettens giltighet En biljett eller en platsbeställning gäller endast så länge som den överensstämmer med en platsbeställning som bekräftats enligt flygbolagets regler såsom beskrivs i avsnitt 6.1 eller i dokument som erhållits av flygbolaget i ett elektroniskt brev. 3.3 Giltighet En biljett eller platsreservation gäller endast om den överensstämmer med en bekräftelse som lämnats i enlighet med flygbolagets regler, såsom beskrivs närmare i avsnitt 6.1, eller i ett dokument som lämnats som bekräftelse via elektroniskt brev. Avsnitt 4: Frivilliga landstigningar Flygbolaget kan ge passagerare tillstånd att gå i land från flyget under reguljära mellanlandningar, om lokala myndigheter eller flygbolagets allmänna villkor tillåter det. Avsnitt 5: Biljettpriser och avgifter 5.1 Allmänt Biljettpriserna gäller endast transport mellan avreseflygplats och ankomstflygplats, om inget annat har angivits speciellt. Priserna gäller inte marktransport mellan flygplatser eller mellan flygplatser och markterminaler. Biljettpriset beräknas enligt det pris som gäller den dagen du beställer biljetten för resa på ett bestämt datum och en bestämd resväg. Om du ändrar resväg eller datum för resan kan det leda till ändringar i biljettpriset. 5.2 Giltiga priser Giltiga priser är de som gäller vid tidpunkten för reservationen. Priserna kan variera beroende på hur många stolar som fortfarande är lediga inom varje priskategori. Flygbolaget lämnar ingen garanti för att det finns tillgängliga priser inom varje kategori, även om förköpsfristen iakttas. 5.3 Skatter och avgifter Gällande skatter och avgifter som påförs av offentliga myndigheter eller flygplatsmyndigheter ska betalas av passageraren. När passageraren beställer biljetten kommer han att informeras om de skatter och avgifter som inte ingår i biljettpriset. Skatter och avgifter för flygresor ändras då och då och kan därför påföras efter att biljetten är beställd och/eller utställd. Passageraren måste då betala för prisökningen som har ägt rum från det datum då biljetten beställdes och/eller köptes fram till avresedatumet. Om sådan skatt eller avgift tas bort eller reduceras så att den inte längre gäller passagerarens resa på avresedagen har passageraren rätt till återbetalning om han kontaktar flygbolaget. Vi kommer att försöka kontakta passageraren genom våra vanliga kommunikationskanaler om beloppet som kan krävas åter överstiger 17 SDR.

6 5.4 Valuta Biljettpriser och skatter erläggs i den valuta som flygbolaget anger vid tidpunkten för platsbeställningen. Avsnitt 6: Platsbeställning 6.1 Beställningsvillkor Passageraren intygar att de personuppgifter som lämnats till flygbolaget har lämnats i avsikt att: beställa transport, köpa en biljett, utföra anknutna tjänster såsom hotellreservation och hyra av bil, anordna speciella arrangemang och faciliteter för funktionshämmade, beställa speciella måltider och för att uppfylla andra speciella önskemål som passageraren kan tänkas ha, underlätta behandling i samband med immigrations- och tillträdesvillkor samt göra sådana data tillgängliga för myndigheterna i samband med resan. I enlighet med dessa förutsättningar ger passageraren flygbolaget rätt att behålla och använda sådana data och att överlämna dem till våra egna kontor, auktoriserade agenter, aktuella myndigheter och andra flygbolag eller andra som utför de tjänster som nämns ovan. Passagerarens personuppgifter kommer inte att användas för marknadsföring om passageraren inte på förhand gett tillåtelse till det. a) Platsbeställningar bekräftas eller kan räknas som bekräftade först när betalning har mottagits. Om du inte har betalt för biljetten inom den fastställda betalningsfristen som lämnats av flygbolaget eller dess auktoriserade agent, kan flygbolaget upphäva passagerarens beställning. b) Flygbolagets biljettpriser baseras på ett regelverk som anger om passageraren har rätt att ändra eller avboka sin platsbeställning eller inte. Dessa biljettpriser och detta regelverk gäller vid platsbeställningstidpunkten och begränsningar eller avgifter för ändring/avbokning av biljett meddelas passageraren vid denna tidpunkt. 6.2 Stolsplacering Flygbolaget garanterar inte tilldelning av en specifik stol på flygplanet och passageraren bekräftar att han accepterar varje stol som tilldelas på den aktuella flygningen. 6.3 Avbokning av biljett Alla biljetter eller platsbeställningar som inte utnyttjas på en flygning blir ogiltiga och är inte återbetalningsbara. Flygbolagets biljetter som säljs till fullt pris ger, om flygbolagets gällande regler vid beställningstidpunkten tillåter det, passageraren möjlighet att ändra till en annan avgång eller att återbetalas beloppet. Avsnitt 7: Incheckning och ombordstigning 7.1

7 Sista tidpunkt för incheckning varierar från flygplats till flygplats och flygbolaget rekommenderar passageraren att själv inhämta information om dessa tider och iaktta dem. Flygbolaget förbehåller sig rätten att upphäva platsbeställningen om passageraren inte iakttar de angivna tidpunkterna och incheckningskraven. Tiden för sista incheckning finns på flygbolagets hemsida eller är tillgänglig hos flygbolaget eller dess auktoriserade agenter. 7.2 Om passageraren inte befinner sig vid bolagets gate senast vid den tidpunkt som angivits av flygbolaget kommer passagerarens platsbeställning att avbokas. Flygningen får under inga omständigheter försenas och passageraren kommer att nekas ombordstigning för egen räkning. Flygbolaget ansvarar inte för passagerarens eventuella förlust eller utgifter till följd av dennes bristande iakttagande av bestämmelserna i denna avsnitt. Avsnitt 8: Nekande och begränsning av transport 8.1 Rätt att neka transport Flygbolaget kan, efter rimligt bedömande, neka passagerare eller bagage transport om flygbolaget har gett passageraren ett skriftligt meddelande om att flygbolaget, efter att ett sådant meddelande har lämnats till passageraren, inte kommer att transportera passageraren på sina flygningar. Passageraren har i så fall rätt till återbetalning. Flygbolaget kan också neka passagerare eller bagage transport om en eller flera av följande situationer har ägt rum, eller om flygbolaget har skäl att tro att de kan komma att äga rum: a) sådan åtgärd är nödvändig för att upprätthålla gällande lagar, föreskrifter eller andra bestämmelser som lämnats av offentliga myndigheter b) transport av passagerare eller dennes bagage kan riskera andra passagerares och/eller besättningens säkerhet och hälsa c) transport av passageraren eller dennes bagage kan vara till olägenhet eller besvär för passagerare och/eller besättning d) passagerarens uppförande, ålder, mentala eller fysiska hälsa, inklusive påverkan av alkohol eller narkotiska preparat, kan orsaka fara eller risk för passageraren själv eller för medpassagerare, besättning eller flygplan, eller kräver specialassistans från flygbolagets sida som det inte har möjlighet att ge e) passageraren har uppfört sig klandervärt under tidigare flygningar och flygbolaget har skäl att tro att sådant klandervärt uppförande kan förekomma igen f) passageraren har nekat att genomgå en säkerhetskontroll g) passageraren har inte betalt gällande biljettpris, skatter eller avgifter

8 h) det framgår att passageraren inte har giltiga resedokument eller att vederbörande har för avsikt att förstöra dem under flygningen eller nekar att överlämna resedokumenten till flygbesättningen om de skulle begära det i) passageraren uppvisar en biljett eller platsreservation som har införskaffats på olagligt vis eller har köpts av andra än flygbolaget eller dess auktoriserade agenter, eller som har anmälts som förlorad eller stulen, är en förfalskning, eller passageraren inte kan bevisa att hans identitet är densamma som det namn som står på biljetten eller platsbeställningen j) passageraren underlåter att följa flygbolagets säkerhetsanvisningar k) passageraren har tidigare begått en av de handlingar eller underlåtenheter som nämns ovan. Vid situationer som nämns ovan behövs ingen skriftlig varning, utan flygbolaget kan häva platsbeställningen utan något ansvar för återbetalning av biljetten eller att täcka andra utgifter. 8.2 Transport av barn som reser ensamma, handikappade, gravida eller sjuka kan godkännas under förutsättning att flygbolaget godkänner det. Transport av barn som reser ensamma ska kunna nekas om flygbolaget vid avresetidpunkten inte kan garantera att barnet kommer att ankomma ankomstplatsen på utsatt tid. Transport av passagerare som behöver särskild assistans kommer att ske i enlighet med flygbolagets gällande riktlinjer för sådan transport. Avsnitt 9: Bagage 9.1 Föremål som inte godkänns som bagage: a) Passageraren får inte placera följande i sitt bagage: 1) föremål som inte är bagage enligt definitionen i avsnitt 1 2) föremål som kan utsätta flygplanet, personer eller gods ombord i flygplanet för skada och/eller fara, som till exempel de föremål som anges i International Civil Aviation Associations (ICAO) eller International Air Transport Associations (IATA) regler om farligt gods 3) föremål, om transport inte är tillåtet enligt lagar, föreskrifter eller bestämmelser lämnade av det land som flygningen sker från, genom eller till 4) föremål som flygbolaget inte anser lämpligt för transport då de betraktas som en fara för säkerheten, eller de är olämpliga för transport på grund av vikt, omfång, form eller andra egenskaper, eller som är ömtåliga eller förgängliga 5) levande djur, med undantag för vad som beskrivs i avsnitt 9.9

9 b) Vapen och ammunition, inklusive sport- eller jaktvapen, är förbjudna i kabinen. Generellt sett kommer inga vapen, annat än sport- eller jaktvapen, och ammunition att godkännas som incheckat bagage. Vapen måste i alla händelser vara oladdade och säkrade och i övrig rimligt förpackade och slutstycket/förstocken ska skickas åtskilda från resten av vapnet. Transport av ammunition är underställt ICAO:s och IATA:s bestämmelser om farligt gods. c) Passageraren ska inte placera ömtåliga föremål, lättförstörda eller värdefulla föremål som bärbara datorer, smycken och ädelstenar, pengar, säkerhetsdokument, dokumentmappar och attachéväskor med larm, mediciner, medicinska intyg eller legitimationsdokument i det incheckade bagaget. d) Det är förbjudet att medföra kopior av vapen, dolkar, (stilett)knivar och andra liknande hotfulla artiklar som handbagage, men det kan godkännas som incheckat bagage. e) Om föremål som anges i avsnitt 9 ändå medförs i passagerarens bagage trots att det är förbjudet hålls inte flygbolaget ansvarigt gentemot passageraren för förlust eller skada på dessa föremål. 9.2 Rätt att neka transport a) Flygbolaget kommer inte att transportera sådana föremål som bagage som beskrivs i avsnitt 9.1 och flygbolaget kan också neka vidare transport av sådana föremål om de upptäcks längs vägen. b) Flygbolaget kommer inte att transportera sådana föremål som bagage som är av sådan storlek, form, vikt, innehåll eller i övrigt har egenskaper som gör att de inte är lämpliga att transporteras ombord på flygplanet. c) Flygbolaget kommer inte att godkänna sådant bagage för transport som inte är riligt förpackat i lämpligt emballage, så att flygbolaget under normala förhållanden kan garantera att de kommer fram oskadade. 9.3 Rätt att utföra kontroll Flygbolaget kan av säkerhetsskäl begära att få utföra en kontroll av passagerarens bagage eller att tillkalla flygplatsmyndigheterna för att företa en kroppsvisitation. Om passageraren inte kan närvara under inspektionen av bagaget kan flygbolaget av säkerhetsskäl kontrollera bagaget för att försäkra sig om att passageraren inte har medfört något av föremålen som beskrivs i avsnitt 9.1, som godkänns av flygbolaget enligt avsnitt 9.1. Om passageraren nekar att godkänna begäran kan flygbolaget neka att godkänna transport av passagerare och bagage. 9.4 Incheckat bagage

10 a) När bagaget överlämnas till flygbolaget för incheckning tar flygbolaget hand om bagaget och utställer en bagagekupong för varje kolli. b) Passageraren är skyldig att sätta dit en märkeslapp som innehåller åtminstone namn och adress. c) Incheckat bagage transporteras på samma flygplan som passageraren. d) Undantag: Om delar av eller allt bagage som en passagerare vill checka in inte kan godkännas på grund av flygplanets lastkapacitet kan flygbolaget besluta att låta det återstående bagaget eftersändas på en av flygbolagets kommande flygningar eller på ett annat bolags flygplan. 9.5 Fribagage Passagerare kan medföra fribagage enligt flygbolagets villkor och begränsningar. Dessa finns hos flygbolaget, på flygbolagets hemsida eller hos en av flygbolagets auktoriserade agenter. 9.6 Överdimensionerat bagage eller övervikt Passagerare får betala en avgift för att medföra bagage som överskrider den fastställda vikten för fribagage. Dessa avgifter finns hos flygbolaget, på flygbolagets hemsida eller hos en av flygbolagets auktoriserade agenter. 9.7 Handbagage a) Bagage som medtas som handbagage kan vara av sådan storlek och/eller vikt att den kan placeras i en låst bagagehylla i kabinen eller under stolen framför passageraren. Föremål som flygbolaget anser vara av sådan storlek och/eller vikt att det inte går kommer inte att godkännas i kabinen och måste då skickas som incheckat bagage. Innan detta görs ska passageraren ha möjlighet att ta bort föremål som nämns i avsnitt 9.1 punkt tre. b) Föremål som inte kan bli transporteras i flygplanets lastrum (till exempel ömtåliga musikinstrument, dialysmaskiner o.s.v.) kommer endast att godkännas i kabinen om flygbolaget har informerats om det i förväg och har gett sitt tillstånd till det. Passageraren får räkna med en avgift för transport av sådana föremål. 9.8 Hämtning och utlämning av incheckat bagage a) Passageraren ska hämta ut sitt incheckade bagage så snart det finns tillgängligt på ankomstplatsen eller mellanlandningsplatsen. Om passageraren inte hämtar ut sitt bagage inom rimlig tid kan flygbolaget kräva en förvaringsavgift. Om passageraren inte har hämtat ut sitt bagage senast 3 månader efter att det gjordes tillgängligt kommer bagaget att tas bort utan ansvar gentemot passageraren. b) Bara den som kan uppvisa ett bagagekvitto och en bagagekupong har rätt att hämta ut incheckat bagage.

11 9.9 Djur c) Om en person som kräver utlämning av bagage inte kan uppvisa ett bagagekvitto eller identifiera bagaget med en bagagekupong kommer flygbolaget endast att utlämna bagaget till en sådan person om han eller hon på ett tillfredsställande sätt kan bevisa sin egendomsrätt till bagaget. a) Flygbolaget godkänner levande djur (hund och katt) för transport i lastrummet enligt gällande villkor. b) Djuren (hund eller katt) ska vara placerade i en IATA-godkänd kennel och bifogas giltiga hälso- och vaccinationsintyg, införseltillstånd och eventuella andra dokument som krävs av inrese- eller transitlandet. Djur godkännas endast om flygbolaget har informerat om det i förväg. c) Om djuret, inklusive bur och mat, godkänns som bagage är inkluderas det ändå inte i fribagaget. Det räknas som överviktsbagage och påförs därmed gällande tilläggsavgift. d) Ledarhundar, under ledning av passagerare med nedsatt hörsel eller syn, samt deras bur eller mat transporteras kostnadsfritt i tillägg till det normala fribagaget, om man meddelat det före resan. e) Passageraren är fullt ansvarig för skador, förlust, sjukdom eller död hos djur som godkänns för transport såvida inte flygbolaget har uppträtt oaktsamt. Flygbolaget tar inte heller ansvar för böter, kostnader eller förluster som påförs i samband med att ett djur inte godkänns för inresa. Sådana kostnader belastas passageraren. Avsnitt 10: Tidtabeller och avbokningar Tidtabeller: Flygbolaget ska göra sitt bästa för att transportera passagerare och bagage på lämpligaste sätt. Flygbolaget ska också göra sitt bästa för att följa den publicerade tidtabell som gäller för transportdagen. Flygtiderna i flygbolagets publicerade tidtabeller är inte garanterade och kan ändras från och med det att tidtabellen utges fram till det datum då passageraren önskar resa. Flygtiderna ingår därför inte i avtalet mellan flygbolaget och passageraren. Inställda flyg, ruttändringar, förseningar o.s.v När som helst efter att beställningen har gjorts kan flygbolaget ändra flygtabellen eller ställa in, ändra, omdirigera eller försena en flygning om det berättigas av orsaker utanför flygbolagets kontroll eller av säkerhetsskäl.

12 I sådana fall gäller följande villkor: a) Vid inställning av ett flyg återbetalar flygbolaget pengarna enligt villkoren i avsnitt 11. b) b) Vid omdirigering till andra flygplatser än inom din resrutt sörjer flygbolaget för att passageraren transporteras till avtalat resmål i Norwegians ruttnät. Flygbolaget ansvarar inte för vidareförbindelser, såvida inte bolaget är ersättningsskyldigt till följd av förseningen. c) Vid försening följer vi våra allmänna riktlinjer vid förseningar (se vår Reseinformation). Vi hänvisar också till avsnitt 15.4 samt EU-förordning 261/ Om förseningen varar i mer än fem timmar återbetalar vi i de flesta fall biljetten för den berörda sträckan om du väljer att inte utnyttja biljetten. Om din förlust till följd av förseningen utgör ett större belopp än det återbetalda biljettpriset, eller om du inte har fått någon sådan återbetalning, är Norwegian endast ersättningsskyldig om Norwegian och bolagets samarbetspartner inte har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att undvika förseningen eller om det inte har varit möjligt för oss. För förlust som beror på försenad transport av personer är ansvaret begränsat till 4150SDR. För förlust som beror på försening av incheckat bagage är ansvaret begränsat till 17 SDR per kilo, såvida inget annat framgår av tvingande konventioner eller lagar. Om bagagets vikt inte anges på kvittona förutsätts det att den totala vikten inte överskrider den tillåtna viktgränsen Det händer att flygbolaget måste ändra avgångstiden efter att biljetten har utställts. Om du lämnar information om hur vi kan kontakta dig försöker vi informera dig om sådana ändringar. Om vi ändrar avgångstiden avsevärt efter att du har köpt biljetten och du inte kan godkänna det och vi inte kan skaffa dig plats på ett alternativt flyg som du godkänner, har du rätt till återbetalning enligt avsnitt 11. Dessutom kan bestämmelserna i avsnitt 10.3 också gälla Om några av situationerna som nämns i punkt a), b) och c) äger rum, bortsett från om något annat har fastställts i en konvention eller nationell lagstiftning, är alternativen som nämns i avsnitt 10 den enda hjälpen som är tillgänglig för dig och vi har inget ytterligare ansvar gentemot dig Överbokning Flygbolaget lämnar kompensation för ofrivillig nekad ombordstigning ( involuntary denied boarding ) i enlighet med gällande lagstiftning. Kompensation för frivilligt avstående från ombordstigning ( voluntary denied boarding ) utbetalas i enlighet med flygbolagets egna ersättningsregler.

13 Ytterligare information om detta finns hos flygbolagets biljettkontor eller auktoriserade agenter. Avsnitt 11: Återbetalning 11.1 Allmänt Om flygbolaget inte kan transportera passageraren återbetalar flygbolaget biljetten i enlighet med detta avsnitt och dess regler. Alla krav på återbetalning ska skickas per post till bolagets avräkningskontor. En biljett kan bara återbetalas om den överensstämmer med en bekräftad biljettbeställning och passageraren har en biljett som enligt bolagets regler vid utställningstidpunkten är att betrakta som återbetalningsbar samt om flygbolaget har mottagit betalning Mottagare av återbetalning a) Om inget annat anges ska flygbolaget återbetala biljetten till personen vars namn står på biljetten eller till den person som har betalat för biljetten, under förutsättning att tillfredsställande bevis för sådan betalning kan framläggas. b) Om en biljett har betalats av andra än den person vars namn står som passagerare på biljetten återbetalar flygbolaget endast biljetten till den person som betalade för biljetten eller i enlighet med en fullmakt från denne. c) Återbetalning som gjorts till en person som kan uppvisa en oanvänd biljett eller som har en oanvänd platsbeställning, eller som presenterar sig som den som har krav på återbetalning i enlighet med avsnitt a) eller b), betraktas som en utförd återbetalning och flygbolaget hålls utan ansvar för vidare krav på återbetalning Återbetalning i samband med avbokning Om flygbolaget ställer in en flygning eller inte kan erbjuda en tidigare bekräftad flygstol ska beloppet som återbetalas vara följande: a) ett belopp som motsvarar biljettpriset om ingen del av biljetten har utnyttjats. b) om en del av biljetten har utnyttjats ska återbetalningen inte vara mindre än skillnaden mellan biljettpriset och det gällande priset för resan mellan de platser där biljetten har använts Återbetalning i samband med force majeure och sjukdom under resan Om passageraren förhindras från att resa på grund av force majeure kan han krediteras biljettpriset minus en administrationsavgift per sträcka. Beloppet kan endast utnyttjas för framtida resor med Norwegian. Norwegian ska snarast underrättas och passageraren ska framlägga tillräckliga bevis för att det föreligger force majeure. Beviset ska vara

14 Norwegian tillhanda senast 24 timmar före avresa. Samtidigt som beviset framläggs ska passageraren lämna besked om vilken resrutt han/hon föredrar. Om passageraren blir sjuk efter en påbörjad resa och det förhindrar användning av biljetten under giltighetsperioden kan giltighetsperioden förlängas tills passageraren är frisk nog att resa eller första möjliga avgång därefter. Ett läkarintyg ska uppvisas snarast. Biljetter med full flexibilitet kan förlängas i högst tre månader. Rabatterade biljetter kan förlängas i högst sju dagar Frivillig återbetalning Om du har krav på återbetalning av andra skäl än vad som anges i 11.3 ska återbetalningsbeloppet vara följande: a) om ingen del av biljetten har utnyttjats ska återbetalningsbeloppet vara detsamma som biljettpriset med avdrag för eventuella administrativa kostnader och avbeställningsavgifter. b) om en del av biljetten har utnyttjats ska återbetalningsbeloppet vara detsamma som skillnaden mellan biljettpriset och gällande pris på resan mellan de flygplatser där biljetten har använts, med avdrag för eventuella administrativa kostnader och avbeställningsavgifter Återbetalning av skatte-/avgiftsdelen på biljetten vid avbeställning Rabatterade biljetter kan inte återbetalas. Däremot kan offentliga skatter och avgifter på inte utnyttjade resor återbetalas genom skriftlig begäran till Norwegian Rätt att neka återbetalning Om biljettens utgångsdatum har passerat kan flygbolaget neka återbetalning, med undantag för skatter och avgifter som vi återbetalar Valuta Flygbolaget förbehåller sig rätten att återbetala biljetten på samma sätt och i samma valuta som den är betald med Auktoriserad för återbetalning Endast flygbolaget eller dess auktoriserade agenter kan företa återbetalning. Avsnitt 12: Uppförande ombord 12.1 Allmänt Om en passagerare skulle uppföra sig på ett sådant sätt ombord på flyget att vederbörande sätter säkerheten för personer ombord i fara eller misstänks vilja göra skada på flygplanet och inventarier, eller om passageraren förhindrar flygbesättningen från att utföra sina plikter eller underlåter att rätta sig efter anvisningar från besättningen ombord, inklusive, men inte begränsat till rökning eller alkohol- eller narkotikaintag, eller uppför sig på ett sådant sätt att det är till olägenhet och besvär för andra passagerare

15 och/eller besättning, kan flygbolaget vidta de åtgärder det anser nödvändigt för att förhindra att sådant uppförande fortsätter. Det inbegriper också tillgripande av tvång. Passageraren kan tvingas lämna planet, nekas vidare transport från varje flygplats och anmälas för straffbar handling som begåtts ombord Användning av elektronisk utrustning Passagerare är förbjudna att använda elektronisk utrustning som innehåller sändare eller mottagare under hela vistelsen ombord på planet. Sådan utrustning inkludera, men är inte begränsad till mobiltelefoner, bärbara bandspelar, transistorradio, CD-spelare, elektroniska spel och radiostyrda leksaker. Elektronisk utrustning som inte innehåller sändare eller mottagare får inte användas medan skylten fasten seatbelt är tänd. Sådan utrustning inkludera, men är inte begränsad till bärbara datorer, kassettbandspelare och videokamera. Användning av hörapparat och pacemaker är tillåten under hela flygningen. Avsnitt 13: Avtal om andra tjänster Om flygbolaget godkänner att under avtal om transport erbjuda extra tjänster som levereras av tredje person, ansvarar flygbolaget inte för sådana tjänster. Avsnitt 14: Administrativa formaliteter 14.1 Allmänt Passageraren ansvarar själv för att införskaffa alla nödvändiga resedokument, inklusive visum, samt följa alla lagar, föreskrifter och övriga myndighetsbestämmelser i anknytning till resan i det land som passageraren flyger från, till eller genom. Flygbolaget ansvarar inte för följderna för passageraren om denne inte har införskaffat nödvändiga dokument eller visum eller inte följer angivna lagar, föreskrifter, krav eller order Resedokument Passageraren ska före transporten kunna uppvisa alla utrese-, inrese-, hälso- och andra dokument som krävs enligt lagar, föreskrifter och bestämmelser som fastställts av offentlig myndighet i det berörda landet och tillåta flygbolaget att ta och behålla kopior av dessa dokumenten. Flygbolaget förbehåller sig rätten att neka transport om passageraren inte har följt gällande regler, eller om det visar sig att passagerarens resedokument inte ser ut att vara i ordning Nekad inresa Om passageraren nekas inresa i ett land är vederbörande själv ansvarig för att betala varje bot eller avgift som påförs flygbolaget av gällande myndighet. Passageraren ansvarar dessutom själv för att betala för sin transport ut ur landet i fråga. Biljettpriset för

16 resan fram till platsen för nekad inresa eller deportation återbetalas inte heller av flygbolaget Passagerarens ansvar för böter och utgifter Om flygbolaget ska betala en bot eller pådrar sig en kostnad på grund av att passageraren underlåter att följa lagar, föreskrifter eller övriga villkor i anknytning till resan i det aktuella landet eller underlåter att skaffa fram nödvändiga dokument, ska passageraren på begäran återbetala varje belopp som flygbolaget har betalat eller varje utlägg som flygbolaget har pådragit sig Tullkontroll Om det krävs ska passageraren närvara vid kontroll av sitt bagage som företas av tullväsendet eller andra representanter från myndigheterna. Flygbolaget är inte ansvarigt gentemot passageraren för förlust eller annan skada som orsakas av sådan kontroll eller genom att passageraren inte rättar sig efter sådana krav på närvaro Säkerhetskontroll Passageraren är skyldig att underkasta sig varje säkerhetskontroll som företas av offentliga tjänstemän, flygplatspersonal samt av flygbolaget eller andra flygbolag. Avsnitt 15: Ansvar för skada 15.1 Allmänt Flygbolagets ansvarsvillkor är som följer: Ansvar kan bara riktas mot flygbolaget för skador som uppstått på bolagets egna rutter som bolaget själv opererar. I de fall då bolaget står angivet på biljetten som kontraherande bolag, men ett annat flygbolag har utfört själva flygningen, kan passageraren välja vilket flygbolag ansvaret ska göras gällande mot Flygbolagets ansvar reduceras enligt gällande regler om passageraren genom egen förskyllan har orsakat eller medverkat till skadan Flygbolaget ansvarar inte för skador som uppstår av att flygbolaget rättar sig efter gällande lagar eller föreskrifter och regler som lämnats av offentliga myndigheter, eller av passagerarens underlåtelse att rätta sig efter dem Flygbolagets ansvar är begränsat till dokumenterad ekonomisk förlust och gäller under inga omständighet indirekt förlust Om en passagerares höga ålder eller mentala eller fysiska hälsa är av sådan art att den utgör en fara och/eller en risk för passageraren under flygresan, ansvarar flygbolaget inte för sjukdom, personskada, handikapp eller dödsfall som drabbar passageraren, om sådan sjukdom, personskada, handikapp eller dödsfall kan tillskrivas ett sådant tillstånd. Skulle passagerarens hälsotillstånd förvärras ombord, är flygbolaget inte heller ansvarigt för detta. Om flygbolaget skulle pådra sig kostnader till följd av en nödvändig mellanlandning för att ta ovan nämnda

17 passagerare till sjukhus, förbehåller flygbolaget sig rätten att hålla passageraren ansvarig för återbetalning till flygbolaget av alla kostnader och utgifter som flygbolaget kan pådra sig i samband med detta De begränsningar som gäller för flygbolagets ansvar gäller i samma omfattning för dess auktoriserade agenter, anställda och representanter som de gäller för flygbolaget. Det totala belopp som kan inkrävas från flygbolaget och från sådana auktoriserade agenter, anställda och representanter ska inte överstiga flygbolagets samlade ansvarsbelopp, om flygbolaget har ett sådant ansvar Såvida inget annat uttryckligen framgår innebär inte något av det som står i dessa Allmänna villkor för transport att flygbolaget frånskriver sig några undantag eller begränsningar i sitt ansvar till följd av gällande lagar, konventioner eller avtal Ansvar för skada på bagage Flygbolaget tar inget ansvar för skador som uppstår på handbagage, såvida inte skadan beror på oaktsamhet från flygbolagets sida Flygbolagets ansvar för skada på eller förlust av bagage gäller endast bagage som har checkats in. Ansvaret ska följa de begränsningar som följer av gällande nationella och internationella konventioner och regler. Ansvaret för sådan skada eller förlust är begränsad till 1000 SDR per passagerare Flygbolaget ansvarar inte för eventuella skador som passagerarens bagage orsakar på personer eller andra personers egendom, inklusive flygbolagets egendom. Alla passagerare är personligen ansvariga för den eventuella skada som orsakas på personer, andra personers egendom, inklusive flygbolagets egendom, av passagerarens bagage och ska täcka alla förluster som flygbolaget pådrar sig till följd av detta Flygbolaget ansvarar inte för skada på föremål som inte tillåts tas med som incheckat bagage, se avsnitt 9.1. Det innefattar ömtåliga och lättförstörda föremål, värdefulla föremål som bärbara datorer, smycken och ädelstenar, pengar, säkerhetsdokument, dokumentmappar och attachéväskor med alarm, mediciner och medicinska intyg eller legitimationsdokument, oavsett om detta bagage har checkats in eller tagits med som handbagage Flygbolaget ansvarar under inga omständigheter för kosmetiska och/eller ytliga skador som uppkommit på bagaget under resan och som har orsakats av normalt slitage och påverkan ( wear and tear ) Ansvar för personskada och död

18 Flygbolaget ansvarar för personskador och död i enlighet med konventionen och nationell lagstiftning om personskada eller död inträffar på en flygning som flygbolaget själv opererar Följande villkor gäller all transport med flygbolaget, oavsett om transporten är underställd nationell eller internationell lag Blir en passagerare dödad eller skadad på kropp eller hälsa är flygbolaget ansvarigt, under förutsättning att den händelse som orsakade skadan inträffade ombord på flygplanet eller i samband med att passageraren gick ombord på eller lämnade planet. Ersättningsansvaret ska inte vara underlagt någon ekonomisk begränsning, oavsett om den är fastställd i lag, konvention eller avtal Utan hänsyn till bestämmelserna i kan flygbolaget helt eller delvis frias från ersättningsansvar i överenstämmelse med gällande lagstiftning om flygbolaget bevisar att den skadade eller dödade personen genom oaktsamhet har orsakat eller medverkat till skadan Om en olycka skulle uppstå ska flygbolaget omgående, och inte under några omständigheter senare än 15 dagar efter att identiteten på personen som har rätt till ersättning har fastställts, utbetala ett förskott för täckande av omedelbara behov och som står i relation till omfattningen på den skada som har uppstått. Detta förskott ska inte vara mindre än SDR uttryckt i EUR per passagerare vid död Utbetalning av förskott såsom beskrivs i : a) är inte detsamma som erkännande av ansvar. b) kan dras från varje belopp som senare utbetalas utifrån flygbolagets ansvar. c) ska endast återbetalas i de fall som nämns i , eller om det senare bevisas att den person som tog emot förskottet genom oaktsamhet orsakat eller medverkat till skadan eller inte var den person som hade rätt till ersättning Flygbolaget ansvarar inte för ersättningskrav som överskrider SDR per passagerare om det kan bevisas att flygbolaget och dess anställda har vidtagit alla åtgärder för att undgå skadan eller att det var omöjligt för bolaget eller dess anställda att vidta sådana åtgärder Flygbolaget bekräftar att det har en ansvarsförsäkring som täcker minst SDR per passagerare och inte mindre än det minsta beloppet som stipuleras i gällande lagar, konventioner eller avtal Ansvar för försening Flygbolaget ansvarar bara för förlust som orsakas av försening om flygbolaget och dess anställda inte har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att

19 undvika förlusten, såvida inget annat framgår av tvingande konventioner eller lagar För förlust som beror på försenad transport av personer är ansvaret begränsat till SDR För förlust som beror på försening av incheckat bagage är ansvaret begränsat till SDR per passagerare. Avsnitt 16: Frister vid klagomål och talan 16.1 Frister Om innehavaren av ett bagagekvitto hämtar ut sitt incheckade bagage utan att inlämna ett klagomål är det tillräckligt bevis för att bagaget utlämnades i bra skick och i överensstämmelse med transportavtalet. Passageraren ska vid behov bevisa motsatsen. Om passageraren vill inlämna ett anspråk rörande skada på incheckat bagage ska passageraren underrätta bolaget snarast efter att skadan har uppdagats och senast sju (7) dagar efter att bagaget tagits emot. Om passageraren vill inlämna ett anspråk rörande försenat bagage ska han underrätta flygbolaget senast tjugoen (21) dagar efter att bagaget ställdes till hans förfogande. Alla meddelanden och klagomål ska göras skriftligen till - Norwegian Air Shuttle, Customer Relations, Postbox 115, 1330 Fornebu, Norge Om passageraren upptäcker skador på sitt incheckade bagage vid ankomst på destinationen, ska vederbörande omedelbart informera flygbolagets representanter om detta och en rapport för saknat bagage ska fyllas i Preskription av klagorätt/talan Varje rätt till skadeersättning upphör om inte talan har väckts inom två (2) år efter ankomstdagen på destinationen, eller från och med det datum då flygplanet skulle ha ankommit eller från och med det datum då transporten avbröts. Metoder för att beräkna fristen för talan fastställs av lagbestämmelserna i det land där talan ska väckas. Avsnitt 17: Uppsägning Om passageraren inte rättar sig efter villkoren i Allmänna villkor för transport eller i flygbolagets bestämmelser avslutas avtalet med passageraren med omedelbar verkan utan varsel eller skriftligt meddelande och flygbolaget behåller den betalning som har erlagts.

20 Avsnitt 18: Bemyndigande Ingen agent, medarbetare eller representant för flygbolaget är bemyndigad att ändra, modifiera eller avstå från krav som anges i transportvillkoren.

Innehållsförteckning Version 20120612. Inledning... 2. 1. Definitioner... 2. 2. Tillämplighet... 3. 3. Biljetter... 4

Innehållsförteckning Version 20120612. Inledning... 2. 1. Definitioner... 2. 2. Tillämplighet... 3. 3. Biljetter... 4 Allmänna villkor för transport av passagerare Innehållsförteckning Version 20120612 Inledning... 2 1. Definitioner... 2 2. Tillämplighet... 3 3. Biljetter... 4 4. Biljettpriser, skatter och avgifter...

Läs mer

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU Flygresenär inom EU Dina rättigheter som flygpassagerare i EU I dag flyger vi mer än någonsin. Skillnaden är stor om man jämför med hur det såg ut för bara tjugo år sedan. Den stora ökningen medför ibland

Läs mer

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR (PASSAGERARE OCH BAGAGE)

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR (PASSAGERARE OCH BAGAGE) ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR (PASSAGERARE OCH BAGAGE) ARTIKEL 1 DEFINITIONER Förutom där kontexten kräver något annat, eller där det på annat sätt är uttryckligen uttryckt, har följande ord och formuleringar

Läs mer

Innehållsförteckning Version 2013-02-11. Inledning... 2. 1. Definitioner... 2. 2. Tillämplighet... 3. 3. Biljetter... 4

Innehållsförteckning Version 2013-02-11. Inledning... 2. 1. Definitioner... 2. 2. Tillämplighet... 3. 3. Biljetter... 4 Allmänna villkor för transport av passagerare Innehållsförteckning Version 2013-02-11 Inledning... 2 1. Definitioner... 2 2. Tillämplighet... 3 3. Biljetter... 4 4. Biljettpriser, skatter och avgifter...

Läs mer

Allmänna villkor För transport av passagerare

Allmänna villkor För transport av passagerare Allmänna villkor För transport av passagerare Innehållsförteckning Version 2013-02-11 Inledning 2 1. Definitioner 2 2. Tillämplighet 5 3. Biljetter 5 4. Biljettpriser, skatter och avgifter 8 5. Bokning

Läs mer

Jet Times särskilda villkor för befordran av passagerare och bagage

Jet Times särskilda villkor för befordran av passagerare och bagage Jet Times särskilda villkor för befordran av passagerare och bagage Januari 2015 Kära passagerare hos Jet Time Dessa befordringsvillkor kompletterar det avtal som ingåtts mellan din researrangör och Jet

Läs mer

Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage

Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage Inledning Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan dig som passagerare och oss som transportör avseende din transport på ett flygplan som

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TRANSPORT AV PASSAGERARE OCH BAGAGE HÖGA KUSTEN FLYG AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TRANSPORT AV PASSAGERARE OCH BAGAGE HÖGA KUSTEN FLYG AB 2014-02-11 1/26 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TRANSPORT AV PASSAGERARE OCH BAGAGE HÖGA KUSTEN FLYG AB 2014-02-11 2/26 1. INLEDNING I dessa allmänna villkor regleras dina rättigheter och skyldigheter gentemot oss

Läs mer

FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT

FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT DENNA BLANKETT KAN ANVÄNDAS FÖR REKLAMATIONER TILL FLYGBOLAG ELLER NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER Passagerares rättigheter vid nekad ombordstigning, nedgradering

Läs mer

Allmänna transportvillkor. September 2011

Allmänna transportvillkor. September 2011 Allmänna transportvillkor September 2011 1 Innehåll Inledning 3 Vad vissa ord och uttryck betyder i dessa villkor, artikel1 3 Giltighet, Artikel 2 6 Biljetter, Artikel 3 7 Priser, skatter och avgifter,

Läs mer

Direktflygs allmänna resebestämmelser för passagerare och bagage.

Direktflygs allmänna resebestämmelser för passagerare och bagage. Direktflygs allmänna resebestämmelser för passagerare och bagage. INLEDNING Dessa transportvillkor reglerar förhållandet mellan dig som passagerare och oss som transportör avseende din transport på ett

Läs mer

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad 2014-02-11

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad 2014-02-11 Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage Senast reviderad 2014-02-11 Senast reviderad 2014-02-11 Sida 2/27 INNEHÅLL 1. Definitioner... 3 2. Tillämplighet... 5 3. Biljetter... 6 4. Återlösen

Läs mer

Allmänna transportvillkor. Februari 2013

Allmänna transportvillkor. Februari 2013 Allmänna transportvillkor Februari 2013 1 Innehåll Inledning 3 Vad vissa ord och uttryck betyder i dessa villkor, Artikel1 3 Giltighet, Artikel 2 6 Biljetter, Artikel 3 7 Priser, skatter och avgifter,

Läs mer

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU STÄNGT LUFTRUM Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU Det stängda luftrummet har lett till enorma störningar i hela Europa för både turister och affärsresenärer. Men även

Läs mer

Dina reserättigheter

Dina reserättigheter Dina reserättigheter - när du reser med flyg, tåg, buss eller båt Dina rättigheter EU har regler för alla olika resor. När du reser med flyg, tåg, buss eller båt har du alltid vissa rättigheter när det

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip)

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) BOKNING & ANMÄLNINGSAVGIFT Depositionen är 750 kr per person

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter Köpevillkor Definitioner Den person som i eget eller annans namn genomför bokning av flygbiljetter på webbplatsen benämns beställaren. Den vars namn anges i bokningen som resenär benämns resenär. I de

Läs mer

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa.

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Med paketresa menas ett arrangemang som utformats innan avtal ingår och som består av inkvartering och transport

Läs mer

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar?

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Denna information är utformad i enlighet med Europaparlamentets och Europeiska unionens råds förordning nr

Läs mer

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar?

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Denna information är utformad i enlighet med Europaparlamentets och Europeiska unionens råds förordning nr

Läs mer

WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE

WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE 1 Innehållsförteckning Artikel 1. DEFINITIONER... 5 Artikel 2. TILLÄMPLIGHET... 8 2.1. Allmänna bestämmelser... 8 2.2. Chartertransport...

Läs mer

Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar 1

Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar 1 Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar 1 Förordning (EU) nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar

Läs mer

Rättigheter för passagerare som reser med buss sammanfattning 1

Rättigheter för passagerare som reser med buss sammanfattning 1 Rättigheter för passagerare som reser med buss sammanfattning 1 Förordning (EG) nr 181/2011 (förordningen) började tillämpas den 1 mars 2013. I förordningen föreskrivs vissa minimirättigheter för passagerare

Läs mer

Snälltåget. Allmänna villkor för tågresor 2 DEFINITIONER 1 INLEDNING

Snälltåget. Allmänna villkor för tågresor 2 DEFINITIONER 1 INLEDNING 1 INLEDNING Resenärens och Snälltågets skyldigheter och rättigheter regleras i järnvägstrafiklagen (1985:192, i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 1371/2007 om rättigheter och skyldighet för

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Författare: Carina Karlsson 1/6 Flygbussarna - Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer

Läs mer

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage Senast reviderad 2016-10-14 Senast reviderad 2016-10-14 Sida 2/27 INNEHÅLL 1. Definitioner... 3 2. Tillämplighet... 5 3. Biljetter... 6 4. Återlösen

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

Hotellrummet står till ditt förfogande senast från kl ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna rummet senast kl

Hotellrummet står till ditt förfogande senast från kl ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna rummet senast kl BOKNINGSREGLER: Allmänt * Receptionen stänger kl. 22.00 alla dagar förutom söndag då vi stänger kl. 15.00, för att komma in krävs en nyckel eller portkod, koden får ni om ni kontaktar receptionen på tel.

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE

WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE 1 Innehållsförteckning Artikel 1. DEFINITIONER... 5 Artikel 2. TILLÄMPLIGHET... 8 2.1. Allmänna bestämmelser... 8 2.2. Chartertransport...

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut som

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Resevillkor för Resplusresa

Resevillkor för Resplusresa Resevillkor för Resplusresa INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Dessa Resevillkor för Resplusresa är gemensamma för de trafikföretag (Resplusföretag) som deltar i Resplussamarbetet samt Resplus och gäller för en

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Kinaresor Draken AB, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören eller KD),

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR 2014-04-25 SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ),

Läs mer

Särskilda Resevillkor

Särskilda Resevillkor Page 1/6 Särskilda Resevillkor INLEDNING De paketresor GO Sport Travel erbjuder innehåller vanligtvis flygtransport, övernattningar och evenemangsbiljett, dock finns det undantag där antalet övernattningar

Läs mer

MARKNADSFÖRING AV FLYGRESOR

MARKNADSFÖRING AV FLYGRESOR MARKNADSFÖRING AV FLYGRESOR I marknadsföringen måste priset på flygbiljetter anges som ett totalpris som utöver passagerarpriset även inkluderar alla obligatoriska skatter och avgifter som tillämpas för

Läs mer

Golden Airs allmänna resevillkor*

Golden Airs allmänna resevillkor* Golden Airs allmänna resevillkor* Allmänt Identifikationshandling Bokning Betalning Kortavgifter för betal och kreditkort Biljettpriser skatter och avgifter Av- och ombokning Inställda flyg, förseningar

Läs mer

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären.

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären. Frågor och Svar om Resplus Resevillkor Övergripande Resevillkoren för Resplus är anpassade efter gällande lagar och förordningar och påverkar resenärens rättigheter och trafikföretagens skyldigheter både

Läs mer

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK NORWAY SWEDEN ( SAS ) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK NORWAY SWEDEN ( SAS ) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK NORWAY SWEDEN ( SAS ) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR Dessa allmänna villkor för paketresor är utarbetade i enlighet med den svenska paketreselagen och gällande föreskrifter.

Läs mer

Explore Tours AB's Särskilda Resevillkor

Explore Tours AB's Särskilda Resevillkor Explore Tours AB's Särskilda Resevillkor Reservation för ändringar Explore Tours resor och program är unika. Det innebär också att vi inte till hundra procent kan garantera att den ursprungliga resplanen

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT ALLMÄNT Dessa avtalsvillkor gäller för företagsprogrammet Finnair Corporate Programme (nedan kallat Programmet). Förutom dessa villkor gäller inga andra regler. Programmet avser hantering av flygresor

Läs mer

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE.

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Allmänna leveransvillkor 1.Nedanstående allmänna leveransvillkor ska förutsatt

Läs mer

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda Författare: Anette Tenggren 1/6 Arlanda Express - Tåg Stockholm-Arlanda Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer med funktionsnedsättningar 2 4 Säljkanaler 2 5 Biljettyper/distribution

Läs mer

Allmänna transportvillkor. November 2017

Allmänna transportvillkor. November 2017 Allmänna transportvillkor November 2017 1 Innehåll Inledning 3 Vad vissa ord och uttryck betyder i dessa villkor, Artikel1 3 Giltighet, Artikel 2 6 Biljetter, Artikel 3 7 Priser, skatter och avgifter,

Läs mer

- Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn - Uppsala-Stockholm-Jönköping- Göteborg - Ludvika-Stockholm

- Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn - Uppsala-Stockholm-Jönköping- Göteborg - Ludvika-Stockholm Författare: Carina Karlsson 1/5 GoByBus Expressbuss - Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn - Uppsala-Stockholm-Jönköping- Göteborg - Ludvika-Stockholm Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod

Läs mer

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige

Läs mer

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Villkoren anges på denna sida är tänkt som automatiskt av klient med bekräftelse av reservationen av våra tjänster. 1. Bokningsvillkor och betalningssätt För

Läs mer

Regler & villkor. Eco Biljetten är ombokningsbar mot avgift men är ej återbetalningsbar.

Regler & villkor. Eco Biljetten är ombokningsbar mot avgift men är ej återbetalningsbar. Regler & villkor Biljettregler Flex Biljetten ger dig full valfrihet och kan bokas/avbokas fram till en timme före avresa. Biljetten kan bokas både som en enkel och tur- och retur. Flex är fullt om- och

Läs mer

1.2.2. Resenären ska för samtliga i resan ingående flygningar ha avslutat check-in i enlighet med resplanen eller annan anvisning.

1.2.2. Resenären ska för samtliga i resan ingående flygningar ha avslutat check-in i enlighet med resplanen eller annan anvisning. 1 VILLKOR FÖR RESOR BeachTravels Sweden AB 1.1 Parter Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan BeachTravels Sweden AB (nämns som arrangören), och resenär vid köp av resa. Utöver dessa villkor

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

- Stockholm-Sundsvall-Örnsköldsvik- Umeå - Stockholm-Sundsvall-Sollefteå

- Stockholm-Sundsvall-Örnsköldsvik- Umeå - Stockholm-Sundsvall-Sollefteå Författare: Carina Karlsson 1/5 Ybuss Expressbuss - Stockholm-Sundsvall-Örnsköldsvik- Umeå - Stockholm-Sundsvall-Sollefteå Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer

Läs mer

- Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter

- Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter Författare: Carina Karlsson 1/6 Tågab - Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland.

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Särskilda betalnings- och avbokningsregler gäller vid bokning av stugor/lägenheter. Vid grupp och skolresebokningar gäller avbokningsregler enligt

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Allmänna transportvillkor. Februari 2013

Allmänna transportvillkor. Februari 2013 Allmänna transportvillkor Februari 2013 1 Innehåll Inledning 3 Vad vissa ord och uttryck betyder i dessa villkor, Artikel1 3 Giltighet, Artikel 2 6 Biljetter, Artikel 3 7 Priser, skatter och avgifter,

Läs mer

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card KORTMEDLEM Skadeanmälan Namn: Adress: Postnummer och ort: Telefon dagtid: e-mail: Kortnummer: För utbetalning av ersättning: Bankgiro, bankkontonummer

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Betalning för hemtransport av hittegods från Arlanda Flygplats

Betalning för hemtransport av hittegods från Arlanda Flygplats Betalning för hemtransport av hittegods från Arlanda Flygplats Betalning skall ha kommit Bagport tillhanda innan hittegodset skickas till kunden. Om inget annat avtalats skickas godset normalt inom två

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag.

Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Europeiska dokument Själva resandet är den första och oftast viktigaste frågan för att kunna delta

Läs mer

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN?

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? Gunnarsgården i Sälen s Allmänna bokningsvillkor Dessa allmänna villkor gäller mellan Gunnarsgården i Sälen och den som själv eller genom annan träffar

Läs mer

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3506, 103 69 Stockholm Tel +46 8 506 920 20 Fax +46 8 506 920 90 E-mail claims.sweden@aig.com För att kunna ge en snabb och effektiv service

Läs mer

Anmälningstjänsten. Hej Anna,

Anmälningstjänsten. Hej Anna, Anmälningstjänsten Från: Anna Bergholtz [anna@annasvision.se] Skickat: den 20 november 2009 23:38 Till: Hans Filipsson Ämne: Fw: Förfrågan bokningsbekräftelse Original Message From: "Station Kullaflyg"

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Allmänna resevillkor för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 8

Allmänna resevillkor för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 8 Allmänna resevillkor för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 8 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets Allmänna Resevillkor

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Allmänna resevillkor för Serviceresa med Skånetrafiken

Allmänna resevillkor för Serviceresa med Skånetrafiken Allmänna resevillkor för Serviceresa med Skånetrafiken 1 Resevillkorens ändamål och tillämpning 1.1 Dessa Allmänna resevillkor för Serviceresa gäller för resor som beställs genom Skånetrafikens beställningscentral

Läs mer

- Tåg Göteborg/Kalmar/Karlskrona- Malmö-Köpenhamn-Helsingör

- Tåg Göteborg/Kalmar/Karlskrona- Malmö-Köpenhamn-Helsingör Författare: Carina Karlsson 1/7 Öresundståg - Tåg Göteborg/Kalmar/Karlskrona- Malmö-Köpenhamn-Helsingör Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Försäljningsperiod 2 4 Resor för personer

Läs mer

SKADEANMÄLAN Flybe Privatreseförsäkring

SKADEANMÄLAN Flybe Privatreseförsäkring Skadeanmälan skickas till: Chartis Europe S.A. Skadeavdelningen Box 3122, SE-103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 45 Fax +46 8 506 920 95 Skadenummer (Ifylles av Chartis) Organisationsnummer: 516405-4966

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 19 juni 2002 PE 231.734/25-33 ÄNDRINGSFÖRSLAG 25-33 Förslag till yttrande (PE 231.734) Phillip Whitehead Införande av gemensamma

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Xtravel, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ), och resenär vid

Läs mer

Kenzan Tours AB s resevillkor

Kenzan Tours AB s resevillkor Kenzan Tours AB s resevillkor 1. Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras

Läs mer

Bokningsregler 2014-2015

Bokningsregler 2014-2015 Bokningsregler 2014-2015 1. Vänligen kontrollera din bokning och kontakta oss omedelbart om det är något som inte stämmer För att muntliga löften ska kunna åberopas måste de vara skriftligen bekräftade.

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

- Dagtåg Uppsala-Stockholm-Göteborg

- Dagtåg Uppsala-Stockholm-Göteborg Författare: Carina Karlsson 1/5 Blå Tåget - Dagtåg Uppsala-Stockholm-Göteborg Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer med funktionsnedsättningar 2 4 Säljkanaler

Läs mer

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Kft. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Kft. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR Wizz Air Hungary Kft. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE September 2013 Innehållstabell AVSNITT 1 - DEFINITIONER... 3 AVSNITT 2 - TILLÄMPLIGHET... 6 AVSNITT

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Allmänna transportvillkor för Wizz Air Hungary Kft.

Allmänna transportvillkor för Wizz Air Hungary Kft. Allmänna transportvillkor för Wizz Air Hungary Kft. Allmänna transportvillkor för Wizz Air Hungary Kft. AVSNITT 1 - DEFINITIONER ALLMÄNNA FLYGTRANSPORTVILLKOR: de villkor för flygtransport av Passagerare

Läs mer

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE... november 2012 Allmänna transportvillkor för Wizz Air Hungary Kft. AVSNITT 1 - DEFINITIONER ALLMÄNNA

Läs mer

1. Biljetter VANLIGA FRÅGOR OM MATCHBILJETTER

1. Biljetter VANLIGA FRÅGOR OM MATCHBILJETTER 1. Biljetter Särskilda villkor Är enskild biljett köpt är denna gällande för aktuellt speldatum förutsatt att detta sker inom samma helg fredag-måndag, återbetalning sker ej av outnyttjad biljett. Är biljett

Läs mer

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor FINLAND ALLMÄNT

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor FINLAND ALLMÄNT ALLMÄNT Dessa avtalsvillkor gäller för företagsprogrammet Finnair Corporate Programme (nedan kallat Programmet). Förutom dessa villkor gäller inga andra regler. Programmet avser hantering av flygresor

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort

FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort Gällande från 2016-02-29 FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för

Läs mer

Dina rättigheter som tågresenär inom EU

Dina rättigheter som tågresenär inom EU Tågresenär inom EU Dina rättigheter som tågresenär inom EU I Europa reser miljoner människor med tåg varje dag. Ibland uppstår problem på grund av inställda resor, försenade avgångar och krångliga biljettköp.

Läs mer

Särskilda och allmänna resevillkor

Särskilda och allmänna resevillkor Särskilda och allmänna resevillkor För dig som reser med Travel By Excellence Teknisk arrangör RESOR MED ASIATISK OMSORG Index Sid. 0. Allmänna resevillkor....2 1. Avtalet...2 2. Betalning av priset för

Läs mer

Regler & villkor. Eco Biljetten är ombokningsbar mot avgift men är ej återbetalningsbar.

Regler & villkor. Eco Biljetten är ombokningsbar mot avgift men är ej återbetalningsbar. Regler & villkor Biljettregler Flex Biljetten ger dig full valfrihet och kan bokas/avbokas fram till en timme före avresa. Biljetten kan bokas både som en enkel och tur- och retur. Flex är fullt om- och

Läs mer