MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER"

Transkript

1 MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER Ödenäs kyrkby: skiktad heterogen skog. Rekommenderad att brukas med k-skogsbruk (kontinuitetsskogsbruk), kalhyggesfritt skogsbruk, 2008/2009. Självföryngrad skiktad, stormfast heterogen skog som borde ha brukats med k-skogsbruk, kalhyggesfritt skogsbruk. Denna skog kalhöggs 2005, se bild nedan. Självföryngrad kommande kvalitetsstall, Ödenäs kyrkby. Skogsstyrelsen råder vanligtvis fortfarande skogsägare att kalhugga denna skogstyp. MJV arbetar för att Skogsstyrelsen skall utveckla rådgivningen, inklusive k-skogsbruk, i denna skogstyp. SVENSKT SKOGSBRUK BORDE FÖREGÅ MED GOTT EXEMPEL. KALHYGGESBRUKET ÄR FORTFARANDE ALLTFÖR ALLENARÅDANDE, OFTA UTAN TILLRÄCKLIG NATURHÄNSYN, OCH DÄRMED INTE EKOLOGISKT UTHÅLLIGT. MJV:S SKOGSPROJEKT VILL VISA ATT EN ANNAN VÄG ÄR MÖJLIG BÅDE UR ETT EKO- NOMISKT OCH ETT EKOLOGISKT PERSPEKTIV. Miljöförbundet Jordens Vänner: bildbilaga till projektrapporten Kontinuitetsskogsbruk i praktiken 1

2 KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN: BILDER Ska vi kunna vara trovärdiga inför andra länder borde vi kunna föregå med gott exempel. Den biologiska mångfalden fortsätter att minska i våra svenska skogar. En viktig orsak enligt MJV, utskottet svensk skog, är det allenarådande, ensidiga kalhyggesbruket, som skapar skogsplantager med generellt mycket låga naturvärden. En möjlighet inför framtiden är k-skogsbruket, det kalhyggesfria skogsbruket, förstärkt med en hög naturhänsyn. Hotad heterogen skog med höga naturvärden. Alternativet för den här skogstypen skulle kunna vara kalhyggesfritt skogsbruk. 2 Miljöförbundet Jordens Vänner: bildbilaga till projektrapporten Kontinuitetsskogsbruk i praktiken

3 Större tall avverkas, mindre tall får stå kvar. Den mindre tallen kommer att få en rejäl tillväxtökning när den "mogna/större" tallen avverkas. Markägare som har tjäder på sina marker är att gratulera. Tjädermark är ofta virkesrik, skiktat med kvalitetsdanat virke. K- skogsbruk, kalhyggesfritt skogsbruk, utfört på rätt sätt, ger en möjlighet att både skörda inkomstbringande kvalitetsvirke och behålla en rik tjäderstam. Före all avverkning avgränsas höga naturvärden och trädgrupper. Här en kjolgran, sparas som naturvärdesträd. Miljöförbundet Jordens Vänner: bildbilaga till projektrapporten Kontinuitetsskogsbruk i praktiken 3

4 KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN: BILDER Praktfull tjäderskog Snytbaggeinsekten är fruktad av skogsbrukare. Vad många inte vet är att kalhyggesbruket gynnar snytbaggen som därmed gör den till en skadeinsekt. Det bästa sättet att minska angreppen är att påbörja ett kontinuitetsskogsbruk/kalhyggefritt skogsbruk. Skogsvårdskonsulent markerar naturvärdesträd. Före all avverkning görs en noggrann naturvärdesinventering, där naturområden och naturvärdesträd avgränsas. Projektsamarbete med enskild markägare om en provyta på cirka 2 hektar. 4 Miljöförbundet Jordens Vänner: bildbilaga till projektrapporten Kontinuitetsskogsbruk i praktiken

5 Skog som ska k-huggas på försök. Redan uppkommen självföryngring i är ett gott tecken på kommande återväxt. Självföryngring mot alla odds. Självföryngring borde utnyttjas bättre dagens skogsbruk. Miljöförbun det Jordens Vänn er: bildbilaga ti ll projektrapporten Kontin uitetsskogsbruk i praktiken 5

6 KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN: BILDER Tall som ger mycket dåligt ekonomiskt utbyte. För mycket kvist leder till dålig kvalitet. Vanligt förekommande träd i våra plantageskogar. Befriande gallring medför att tillväxten överflyttas på de kvarvarande träden, oavsett om dessa är större eller mindre än de som tas bort. Konkurrens utövas i huvudsak från de större träden till de mindre. Dock reagerar även stora träd med ökad tillväxt, när små träd i närheten tas bort, vilket innebär att konkurrensen är dubbelriktad. Naturvärdesträd: grov asp. 6 Miljöförbundet Jordens Vän ner: bildbilaga till proje ktrapporten Kontinuite tsskogsbruk i prakti ke n

7 Naturvärdesträd: spillkråka. Befriande gallring. Skiktad, heterogen skog. Miljöförbun det Jordens Vänn er: bildbilaga ti ll projektrapporten Kontin uitetsskogsbruk i praktiken 7

8 KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN: BILDER Självföryngring, fuktig mark efter gallring. Genom de kvarlämnade träden ökar möjligheten till god återväxt. Vanligt förekommande artfattigt granplantage som uppkommit efter kalhuggning och plantering. Har låg timmerkvalitet i jämförelse med skiktad skog. Ej stormfast. Lämplig skog för kontinuitetsskogsbruk. 8 Miljöförbundet Jordens Vän ner: bildbilaga till proje ktrapporten Kontinuite tsskogsbruk i prakti ke n

9 Vacker blåbärsgranskog står i tur att kalhuggas och efterplanteras? MJV:s skogsprojekt visar att en annan väg är möjlig. PÅ MJV:S HEMSIDA HITTAR DU ÄVEN RAPPORTEN KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN. PÅ HEMSIDAN KAN DU ÄVEN LÄSA MER OM ARBETET INOM MJV:S UTSKOTT SVENSK SKOG, SAMT EN HEL DEL OM FÖRENINGENS ÖVRIGA AKTIVITETER. HAR DU FRÅGOR OM KONTINUITETSSKOGSBRUK ÄR DU VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA MJV:S PROJEKTKOORDINATOR INOM PROJEKTET MED K-SKOGSBRUK: CARL-GUSTAF LUNDGREN, TEL: , E-POST: Miljöförbun det Jordens Vänn er: bildbilaga ti ll projektrapporten Kontin uitetsskogsbruk i praktiken 9

1 av 6 2009-10-08 15:22

1 av 6 2009-10-08 15:22 Naturkultur - frälsning eller villolära? - www.skogsstyrelsen.se 1 av 6 2009-10-08 15:22 Anpassa sida Webbkarta Söksida Startsida Kontakt/adresser Om Skogsstyrelsen Lediga tjänster International Startsida

Läs mer

viltvård i skogen Svenska Jägareförbundet Viltvård för ett rikare landskap

viltvård i skogen Svenska Jägareförbundet Viltvård för ett rikare landskap viltvård i skogen Svenska Jägareförbundet Viltvård för ett rikare landskap Ett varierat skogslandskap med stora inslag av lövträd ger goda förutsättningar för vilt och mångfald. Viltvård i skogslandskapet

Läs mer

Lokaleko. Det är tio år sedan Gudrun. Jag har reflekterat en hel del kring. Kronobergs distrikt

Lokaleko. Det är tio år sedan Gudrun. Jag har reflekterat en hel del kring. Kronobergs distrikt Lokaleko Information från Skogsstyrelsen Nummer 2 I 2015 Kronobergs distrikt Ledare. Jerker Bergdahl, Stf. DISTRIKTSCHEf Det är tio år sedan Gudrun De mest lyckade föryngringarna efter stormen Gudrun är

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt!

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! HemsidaExpress När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! Skaffa din egen identitet på nätet Välkommen till HemsidaExpress! Med HemsidaExpress kan du skapa egna hemsidor utan att

Läs mer

Verktygslåda. för ökad lönsamhet i familjeskogsbruket

Verktygslåda. för ökad lönsamhet i familjeskogsbruket Verktygslåda för ökad lönsamhet i familjeskogsbruket 1 Målinriktat skogsbruk Planera ditt skogsföretag Att vara skogsägare är att vara företagare. Att vara företagare är som att köra bil. Först måste du

Läs mer

Ett renskötselanpassat skogsbruk. Foto: Inger Hellman

Ett renskötselanpassat skogsbruk. Foto: Inger Hellman Ett renskötselanpassat skogsbruk Foto: Inger Hellman Ett renskötselanpassat skogsbruk Följande åtgärder, som utvecklas i denna policy, är viktiga för att utveckla förhållandet mellan rennäring och skogsbruk:

Läs mer

RECEPTET PÅ EN BRA PLANTSKOG

RECEPTET PÅ EN BRA PLANTSKOG RECEPTET PÅ EN BRA PLANTSKOG Röj i tid för bättre ekonomi i ditt skogsbruk Handbok gjord inom projektet Bättre plantskogar i Nyland, 2014 Text och foton: Annikka Selander Ombrytning: Katarina Maris Tabeller,

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Bli en bättre beställare. för bättre ekonomi i ditt skogsbruk. - och det är du som bestämmer.

Bli en bättre beställare. för bättre ekonomi i ditt skogsbruk. - och det är du som bestämmer. Bli en bättre beställare Det är Röj din i tid skog för bättre ekonomi i ditt skogsbruk - och det är du som bestämmer. Handbok gjord inom projektet Bättre plantskogar i Nyland, 2014 Finansiär: NTM-centralen

Läs mer

SKOGSBRUK UTAN HYGGEN. Rapport. Skogsbruk utan hyggen

SKOGSBRUK UTAN HYGGEN. Rapport. Skogsbruk utan hyggen Rapport Skogsbruk utan hyggen i Innehåll Presentation av författarna 1 Förord 2 Hyggesfritt är ett laddat ord 3 Definitioner och bakgrundsfakta 5 Sverker Rosell: Hyggesfritt skogsbruk och kontinuitetsskogar

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Vill du läsa mer? Den här publikationen är en förkortad och anpassad version av Energimyndighetens rapport Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränslen

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Gallringskvitto i praktiken Korsnäs gallringskvitto innehåller två delar, en beståndskarta och en beståndsbeskrivning och dessa beskriver hur din skog ser ut efter en gallring.

Läs mer

Hänsyn vid avverkningar

Hänsyn vid avverkningar Hänsyn vid avverkningar Kontraktsbilaga för avverkningsuppdrag och leveransvirke inom Södra Certifiering Texten i broschyren bygger på standardkraven inom FSC och PEFC. PEFC/05-22-11 Främjande av uthålligt

Läs mer

LokalEko. Problem och möjligheter när klimatet blir varmare. Västmanlands distrikt

LokalEko. Problem och möjligheter när klimatet blir varmare. Västmanlands distrikt LokalEko 4 2012 Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås kommuner Västmanlands distrikt Problem och möjligheter när klimatet blir varmare

Läs mer

Skogsskötselserien Gallring Första upplagan, januari 2009 Andra omarbetade upplagan, april 2015. Författare: Eric Agestam, Skog Dr, universitetslektor

Skogsskötselserien Gallring Första upplagan, januari 2009 Andra omarbetade upplagan, april 2015. Författare: Eric Agestam, Skog Dr, universitetslektor GALLRING Skogsskötselserien är en sammanställning för publicering via Internet av kunskap om skogsskötsel utan ställningstaganden eller värderingar. Texterna har skrivits av forskare och har bearbetats

Läs mer

skogsskötsel gallring i barrskog

skogsskötsel gallring i barrskog skogsskötsel gallring i barrskog Gallring ökar lönsamheten i skogsbruket. Genom att ta bort de mindre värdefulla träden och låta de bästa växa kvar ökar värdetillväxten i skogen. En nettointäkt fås tidigt

Läs mer

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Innehåll Så bevarar vi artrikedomen i skogen - 2 Utmaningen - 4 Det svenska skogsbruket - 8 De politiska målen - 14 Miljömålen - 16 SKOGSINDUSTRINS

Läs mer

Aktionsplan för biologisk mångfald

Aktionsplan för biologisk mångfald Aktionsplan för biologisk mångfald Uppföljning 1997-2007 Projektansvarig: Magnus Bergström och Monica Pettersson Författare: Jessica Eisenring Omslag: Bertil Kumlien Tryck: Affärstryckeriet 2008 Ledningskontoret

Läs mer

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com Din skog din skatt Ekonomi för skogsägare www.scaskog.com Innehåll En plan för framtiden... 4 Skogsägare en egen företagare... 9 Skatta lagom... 12 Vikten av att planera... 14 Betalningsplan och skogskonto...

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 PIXLRGUIDEN av AlizonWeb Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 Innehåll Introduktion 3 Vad är Pixlr? 3 Fördelar med Pixlr 3 Om denna guide 3 Kapitel 1: Genomgång av arbetsyta

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär från kontrakt till årsbesked 2012 SCA SKOG www.scaskog.com SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär Att välja SCA för din virkesaffär ska vara både enkelt och tryggt. Vi gör vårt allra bästa

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Projektledare: Clas Fries, Skogsstyrelsen. Skogsskötselserien Gallring Författare: Eric Agestam, SkogDr, docent, SLU

Projektledare: Clas Fries, Skogsstyrelsen. Skogsskötselserien Gallring Författare: Eric Agestam, SkogDr, docent, SLU GALLRING Skogsskötselserien är en sammanställning för publicering via Internet av kunskap om skogsskötsel utan ställningstaganden eller värderingar. Texterna har skrivits av forskare och har bearbetats

Läs mer

PELTOVAARA. 558-åring. Abborrträsk pärlan i parken. En levande. bark som livsmedel och förpackningsmaterial. mångfaldspark i gällivare 67.085 20.

PELTOVAARA. 558-åring. Abborrträsk pärlan i parken. En levande. bark som livsmedel och förpackningsmaterial. mångfaldspark i gällivare 67.085 20. mångfaldspark i gällivare PELTOVAARA hitta hit med gps 67.085 20.347 En levande 558-åring bark som livsmedel och förpackningsmaterial Abborrträsk pärlan i parken Välkommen till SCAs första mångfaldspark

Läs mer