Jubil- Extra Härnösands Läroverks/Gymnasiums kamratförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jubil- Extra Härnösands Läroverks/Gymnasiums kamratförening"

Transkript

1 Jubil- Extra Härnösands Läroverks/Gymnasiums kamratförening 2008 Jubileumsfest i dagarna tre Latinarnas Lilla röda Vad händer i Härnösand? Upp till kamp!

2 Jubelfest i dagarna tre Solsken, sång, sköna damer och stiliga herrar Kamratföreningens jubileumsfest i Härnösand den 2-4 juni 2007 blev precis så succéartad som arrangörerna önskat och deltagarna drömt om. Drygt 30-talet 50-årsjubilarer bänkade sig på fredagsförmiddagen i ett av de gamla klassrummen på Landgrenskolan för en heldag med personliga berättelser om allas livshistorier. Många kunde också berätta om icke närvarande studentkamrater. Årsmötet var i år ytterst välbesökt med ett 50-tal närvarande. Ove Bergman var tyvärr inte med, han som brukar komma varje år. Hela styrelsen omvaldes och fick varmt tack från medlemmarna för ett ideellt och uppskattat arbete. Vid lunchen i den nya matsalsbyggnaden betraktades 57:orna med något dinosarieartat i blicken hos dagens häpna abiturienter. Pubkvällen besöktes av ett 60-tal medlemmar, dels de tillresta, dels personer bosatta i Härnösand, som inte kunde vara med på middagen följande dag. Foto: Gunnar Olsson De närvarande fick Carin Hjorts (1965) lilla guidebok över Härnösand och boken Härnösands stadsbild genom tiderna, som Kjell Mellberg skrev för många år sedan. Barbro Hultman anmälde sig som villig att hjälpa till med medlemsbladet, som tidigare skötts av Olle Berlin. Åtagandet fick skjutas på framtiden på grund av flytt tillbaka till Stockholm. I väntan på bättre tider har hon tagit hjälp av goda krafter inom styrelsen och medlemmar, som medverkat med den aktuella produktionen. I baren sågs bland andra bröderna Sven Björklund (1973) och Anders Björklund (1967) tillsammans med Staffan Nordlöf (1973). Ulf Boström (1967) var där liksom Sten Arver (1940) och många, många fler. Gunnar Modig (1963), Bertil Astby (1961) och Nils Rydén (1957) tillhör föreningens trognaste gäster och kommer årligen. Karin Sahlin, Ulla Dahlin, Kerstin Lundberg och Anders Wiklund - studenter Jubil-Extra 2008 Redaktion: Kerstin Selander, redaktör, och Ulla Johansson, Jan-Anders Ekman, fotograf Formgivning: Susanna Berggren, SuzyLu Design E-post: Hemsida: Fler festbilder hittar du där!

3 Utflykten till Hemsö fästning - subventionerad av Kamratföreningen skedde på initiativ från 57 års jubilarer. Havet glittrade och guidningen var suverän. Birger Olevard (1957), som varit överstelöjtnant vid marinkommandot, berättade om bakgrund, tillblivelse och sedermera nedläggning av fästningarna. Staffan Nordlöf (1973) hade varit underofficer och eldledare och kunde berätta från en värnpliktigs perspektiv. Hemsö fästnings egna guider bidrog också liksom Sten Arver. För många av oss var det första besöket på ön, 80-tal medlemmar i Kamratföreningen och 44 från flickskolan. Ordförande Kerstin hälsade alla välkomna, presenterade 57: or (32 närvarande) och 67:or (24 närvarande) i grupp och likaså flickskolegästerna. Särskilt uppmärksammades två som kommit resande långväga ifrån, Maj-Britt Scheerman (1962) från Tyskland och Marilla Senterfit = Marie Louise Toreskog (1957) från USA samt Sten Arver (1940). Vid festborden fanns också två jubilarer från 1947, Nils Parkman och Anna-Brita Rosell, samt tre jubilarer från 1962, förutom Maj-Britt Scheerman även Sune Ågren och Britt-Louise Marteleur. som blivit en ny turistattraktion i Härnösand med omnejd. Och många var vi som skänkte fästningens militärer en tacksamhetens tanke, medan vi klättrade upp och ner på smala stegar, ålade oss in i trånga skjutstationer, betraktade logement och sjuksalar och lyckligen steg ut i Guds fria natur igen. Lunch intogs i mässen - kycklingsallad från S:t Petri-Logen. Kerstin Selander guidade i bussen ut till Hemsön. Jan-Anders Ekman och Marie-Charlotte Sigeman från styrelsen deltog också och tog hand om gästerna. Jubileumsfesten på S:t Petri-Logen hade lockat ett 40-års jubilarerna Anna Skånberg, Margareta Palmer, Ulf Boström och Lena Högberg. Rose Olevard överlämnade vandringsstaven, som Karl-Erik Figge Fichtelius ursprungligen skänkt, till Barbro Hultman representerandes 57:orna. Hon var mäkta stolt, berättade att allas namn numera ristas på brödspadar och överlämnade latinklassens Lilla röda, dagboken som klassen fört och som nu finns i kamratföreningens arkiv. Gösta Lindström, tillika stormästare i S:t Petri Orden, fungerade med den äran som kvällens toastmaster. Nils Rydén (1957) höll ett roligt tal, ståendes på bordet till några servitrisers förskräckelse. Anna-Brita Rosell (1947) höll ett mycket fint tal om hur det var att vara inackorderad i Härnösand under skoltiden en uppmaning från Ulla Johansson i senaste medlemsbladet. Talet publiceras i detta blad i form av en artikel. Ove Nordlander (1967) höll ett improviserat tal, där han inte missade att nämna den auktion han skulle hålla den första juli. Gösta och Anna-Brita. Nicke på bordet... Foto: Jan Hägglund

4 Även Barbro Ohlsson 50-årsjubilar från flickskolan - höll tal om hur det var att gå på just denna skola. Alla kära sånger som Jerum, Jerum och Franzéns vinvisa sjöngs samt givetvis några snapsvisor. Birger Olevard, 50-års jubilar, tackade traditionsenligt för maten. Från styrelsen deltog, förutom ordförande, Rose Olevard, Gösta Lindström, Lotta Sigeman, Ulla Johansson och Jan-Anders Ekman. Inbjuden gäst var Carin Hiort som tack för söndagens stadsvandring. Stadsvandringen under ledning av Carin Hiort samlade ett tiotal intresserade, flest 57:or. För övriga jubelfestdeltagare väntade hemresor och farväl till Öbacka för denna gången. 50-års jubilarerna samlade på Sankt Petri Logens veranda. Foto Gunnar Olsson. Latinarnas Lilla röda Text av Barbro Hultman Historiskt skoldokument Upprinnelsen till latinarnas (57:orna) Lilla Röda hade inga ädlare skäl än att med alla medel undvika friskluftsintaget på skolgården i ett bitande vinterklimat. Klassen omvandlades till en förening som kallade till styrelsemöten i klassrummet. Därmed slapp vi trampa snön på skolgården och ingen lärare opponerade sig märkligt nog. Möjligen fanns också viljan att hålla samman klasskamraterna med gemensamma aktiviteter. Det senare visade sig bli lyckosamt, sammanhållningen är fortfarande stor, vilket visade sig i den breda uppslutningen till jubileumsfirandet i Härnösand Man kunde tro att studietiden var ett enda oavbrutet festande. Boken inleds med höstens första lektionstimme i latin under ledning av magister E.G. Westman, salig i åminnelse. (Han flyttade till Malung ett år senare och blev rektor vid kommunala realskolan.) Denne underhållande pedagog, som förtjänat att vara med i vårens uppmärksammade tv-dokumentär Klass 9A, inledde terminen med en auktion till förmån för klasskassan, skött av kassören Eva Marcusson. Westman prånglade ut en anteckningsbok Sture Ulander gick i fällan och förberedelserna för en klassfest inleddes omgående. Den 21 januari 1956 inbjöds alla lärare till julgransplundring med förbehållet att de på ena eller andra sättet bidrog till underhållningen. Det blev en minnesvärd tillställning med lärarbidragen nedtecknade i boken. Barbro med den lilla röda. Foto: Gunnar Olsson Så fortsatte det med firande av lärarparet Karin och Bertil Thyressons födelsedagar, luciafester, biobesök, tebjudningar (sic!) och under läsåret studentskrivningar och studentexamen. Däremellan avläser man att dagarna ibland flöt tröga, pluggandet var trist och snön låg meterhög i mars Texterna kompletteras med teckningar och fotografier. Innehållet i den röda poesiboken nedtecknades av tre olika sekreterare och speglar en gymnasieklass öden och äventyr , från andra ring fram till studentexamen. Undertecknad har förvaltat dyrgripen och överlämnade den med varm hand till Kamratföreningen vid 50-årsjubiléet 2007 för vidare deposition i Kamratföreningens arkiv.

5 Inackorderingsminnen I förra numret av Jubil-Extra efterlyste redaktionen inackorderingsminnen från våra läsare. Man kan inte påstå, att responsen var överväldigande. Men två svar fick vi, som kanske kan inspirera fler att höra av sig. Olle Bark, student 1945, delade välvilligt med sig av sina minnen, i vissa fall även dokumenterade med foton. Olle bor i Kramfors sedan 1981, dit han flyttade under de sista åren i sin militära karriär. Den hade fört honom från Sollefteå till Stockholm, Visby, Karlstad och slutligen åter till Sollefteå. Under åren var Olle elev på Härnösands läroverk. Hans föräldrahem låg då i Kramfors och han måste alltså bo inackorderad under gymnasietiden. Tillsammans med elva elever ytterligare bodde och åt han hos f.d. sjökapten Melinder på Östanbäcksgatan. Huset är numera flyttat till Murberget. Sjökaptenskan Gunhild skötte om inackorderingarna. Några av dem, som hon hade i sitt beskydd, var förutom Olle Karin Zettervall och hennes bror Olle från Nyland, Birger Olsson från Åsmon, Kerstin Undén från Sprängsviken, Barbro Alderyd samt Rudi Näsström, Nisse Nyman, Anders Björk, Alf Sjölander och ytterligare två läroverkselever. Vid måltiderna tillkom två flickskoleelever från andra sidan gatan. Olle minns många roliga episoder och kamrater från skoltiden. Lennart Björk t.ex. kallades för Masken i äpplet på grund av att han en gång sagt Jag är masken i livets äpple. Blev han poet månne eller äppelodlare? Olles viktigaste minne av inackorderingstiden är nog, att han träffade sin blivande fru då. Värdinnan var nämligen moster till henne. De unga tu blev dock inte ett par förrän 1948, då de möttes på nytt i Sollefteå. Ulla Johansson, adress som hoppas på flera bidrag. Huset på Östanbäcken, sedermera flyttat till Murberget Här är studiefliten hög...men det fanns utrymme för romantik också. Detta var innan Olle började umgås med sin blivande fru. Realexamen avverkad. Fr v Lennart Bjärne, Sven Hultgren och Åke Sjöström. Olle utan mössa. Den vita mössan erövrad. Olle återfinns på det övre fotot från den 14 maj 1945, längst ned till höger

6 Mitt liv som inackorderad läroverkselev i Härnösand på 1940-talet Text av Anna-Brita Rosell, född Lundvall 1943 när jag började som elev i LI4 på läroverket i Härnösand, var detta det enda läroverket i Ångermanland, så många av eleverna hade sina hem långt borta och måste ha någonstans att bo i staden. I många fall löstes detta så, att man blev inackorderad hos en tant, som kanske hade upp till dussinet inackorderingar. Jag kom från den lilla utposten i södra Kramfors, som heter Sprängsviken. Vi var två flickor, Kersti Lundqvist och jag, som hade varit klasskamrater hela vägen från småskolan och till realskolan i Kramfors, allmänt kallad Vallen, men efter tre år där hade våra föräldrar beslutat att vi skulle fortsätta vår skolgång på latingymnasiet i Härnösand. Till Kramfors hade vi åkt buss men det är över 3 mil från Sprängsviken till Härnösand, alltför långt för att pendla, så när hösten kom och jag blev elev vid det anrika läroverket i Härnösand, där raden av namn längs taket i aulan varje morgonbön påminde om vilka bedrifter som hade utförts av tidigare elever i skolan, började också mitt liv som inackordering. Den typiska inackorderingstanten var i många fall en änka som hade ett stort hus till förfogande. Att ta emot inackorderingar blev hennes sätt att försörja sig. En mer eller mindre nödvändig egenskap för att bli en bra inackorderingstant var givetvis också att hon var intresserad av ungdomar. För alla oss som bodde inackorderade i staden fyllde inackorderingstanten en viktig uppgift. Första året hyrde jag ett rum hos bekantas bekanta till mina föräldrar men åt hos en inackorderingstant, Lotten Nyholm på Volontärvägen. Nästa år blev jag inackorderad hos Märta Melinder på Östanbäcksgatan, och där bodde jag tills jag tog studenten. Större delen av tiden delade jag rum med en annan flicka, och för mig som växt upp utan syskon var det en rolig tid. Inackorderingstanten skulle ju inte bara hålla oss med mat och förse oss med sängplats utan hon blev också en sorts extramamma, som förväntades hålla ett öga på oss. Så här efteråt förstår jag att vår värdinna inte kunde ha haft så mycket privatliv, för vi inackorderingar stannade minsann inte snällt på våra rum utan vi vimlade omkring i hela huset. När hon fick besök av sina vuxna barn fanns vi där överallt och hennes svägerska kallade vi faster Siri. Åtminstone vi flickor ockuperade badrummet, tvättade håret i tid och otid och tvättade upp kläder som vi sedan hängde på tork på element och stolar i vårt rum. Läroverkets elever var ingen homogen grupp. 60-års jubilarerna Nils Parkman och Anna-Brita Rosell. Foto: Jan-Anders Ekman. Upptagningsområdet var stort och somliga var stadsbarn, en del kom från landsbygden och andra kom liksom jag från något av de små industrisamhällena i Ådalen eller norra Ångermanland. Vi hade alltså olika bakgrund och nu skulle vi samsas under samma tak och träffas om inte annat så vid varje måltid. Förvånansvärt snabbt svetsades vi samman till en grupp och jag minns inte några större meningsskiljaktigheter. Däremot kom våra bordssamtal att röra sig om de mest skilda saker just på grund av våra olika erfarenheter. När vi kom till Härnösand 1943 var det krig ute i Europa och det kände vi av i Sverige bl. a. genom brist på mat och andra förnödenheter. Våra matkuponger fick vi givetvis lämna ifrån oss men hur de räckte till för att ordna mat på bordet åt denna hord av hungriga ungdomar, stycken, som stormade in till matbordet tre gånger om dagen och dessutom ville ha fika på kvällen, är så här i efterhand svårt att förstå. Men jag gick aldrig hungrig från bordet och det behövde nog ingen annan göra heller. Det är klart att man måste äta det som bjöds även om det inte var ens favoriträtt. Kokt salt strömming med potatis liksom ärtsoppa var sådant som återkom ett par gånger i veckan och egentligen var det ju ganska bra mat även om det inte var våra favoriträtter då. Händelserna ute i världen och kriget talade vi inte så mycket om. Vi levde i vår egen lilla värld även om läroverkets gymnastikbyggnad en tid tjänade som förläggning för en grupp flyktingar som vi kunde betrakta över ett stängsel. Inte heller var politik något som i högre grad upptog vårt intresse. Sverige hade ju en samlingsregering under krigsåren så partipolitik talades det inte mycket om ute i samhället heller.

7 Ungefär en gång i månaden brukade jag packa en väska med smutskläder och ta tåget hem till Sprängsviken. Då var det skönt att få träffa föräldrarna och känna sig ompysslad några dagar. Men för övrigt trivdes jag med livet som inackordering. Det var roligt att bo i en stad där det fanns affärer, konditorier och bio. Så mycket pengar att spendera på sådant hade man ju inte men bara det att det fanns och man kunde gå en promenad och titta i skyltfönster gav en speciell känsla när man växt upp utan sådant. En sak fanns som inte kostade något och det var stadsbiblioteket. Det låg på den tiden granne med residenset, ett gammalt hus fyllt av bokhyllor med böcker. Nu är det konsthall. Då hade det den där speciella atmosfären av gamla böcker, inte alls den spatiösa och färgglada mötesplats som våra dagars bibliotek har blivit, där man ibland får en känsla av att det inte är böckerna som är det viktigaste. Även i Sprängsviken fanns ett bibliotek, i godtemplarlokalen, och det fyllde ju en uppgift i det samhället, men mängden av böcker på stadsbiblioteket och friheten att kunna välja och vraka gav en sådan glädje. Nu skulle vi börja läsa latin. Varför då? undrar säkert yngre personer. Latinet är ju ett dött språk och det har numera försvunnit från schemat på gymnasiet. Vi hade inte alls de valmöjligheter som står dagens gymnasister till buds, men jag tycker ändå att vi på vår tid fick en gedigen allmänbildning, och en del av det står latinet för. Fast jag aldrig haft anledning att läsa vare sig italienska eller spanska kan jag ofta gissa mig till betydelsen av ord och uttryck på de språken tack vare deras latinska ursprung. Den inblick vi fick i den del av vårt kulturarv som trots allt härstammar från Medelhavsländerna, är ju ovärderlig. Bland det första vi lärde oss på latin var uttrycket Per aspera ad astra genom svårigheterna mot stjärnorna och om lektor Nord menade det som ett motto för våra latinstudier, för vår skoltid eller för hela det fortsatta livet vet jag inte, men det stämmer ju bra på alla tre. Våra lärare var alla utmärkta var och en på sitt sätt och bidrog väl utan att vi förstod det till att forma oss till vuxna människor. Vi var påpassade på ett sätt som väl i dag skulle kallas för integritetskränkande, så var det t.ex. förbjudet att röka inte bara i skolan utan överhuvudtaget, vilket naturligtvis lockade oss att tända en cigarett ibland på rummet, även om vi snabbt vädrade ut röken. Min rumskamrats föräldrar kom ibland på oväntade besök så det var bäst att vara försiktig.. Trots att vi hade gott om hemuppgifter hann vi med att ha roligt på fritiden. Att bli hembjuden till någon som hade sitt hem i staden var alltid roligt, och skoldanserna var efterlängtade. De flesta var väl med i åtminstone någon av de gymnasieföreningar som fanns. I dessa tider med allt tal om feminism är det kanske värt att nämna att elevkåren under min tid fick sin första kvinnliga ordförande, min klasskamrat Ingrid Lagerström. Vi flickor röstade praktiskt taget enhälligt på henne och hon blev en omtyckt ordförande. Utan att vi visste ordet av hade tiden gått, året var 1947 och det var dags för examen. Det var ju väldigt spännande först med skrivningarna. När vi klarat dem hörde det till att vi skulle brodera något spirituellt på våra skolmössor. På latinklassens mössor stod det bl.a. att läsa scandale pyramidale. Det var vår fransklärare Karin Thyressons favorituttryck, när ett svar inte motsvarade hennes förväntningar. Så kom till slut den både efterlängtade och fruktade examensdagen med munta och censorer och till sist en sådan enorm lättnad och glädje när det hela var över. Med liv och lust sjöng vi om den ljusnande framtid som var vår och jag undrar om någon annan generation har kunnat sjunga den med samma berättigande. Under vår gymnasietid hade vi fått uppleva krigsslutet. Nu öppnades gränserna, allt andades en enorm framtidstro. Vi hade fått en god grund för fortsatta studier och vi kom ut på arbetsmarknaden i en tid när det fanns gott om arbete och lönerna steg. Åren i Härnösand var en tid jag minns med glädje. Med föräldrarna på avstånd måste jag lära mig att klara mig på egen hand, och att bo inackorderad tillsammans med andra ungdomar fordrade både anpassning och flexibilitet. Det är något jag haft nytta av senare i livet. Idag kan praktiskt taget alla ungdomar bo hemma under gymnasietiden samtidigt som gymnasiet blivit tillgängligt för de flesta, och den utvecklingen är naturligtvis av godo, men ibland undrar jag om vi inte hade roligare förr. Erbjudande - 100kr för två spex Nu kan du köpa en skrift med de båda spexen Lycksalighetens ö och Pyramus och Thisbe - skrivna och framförda av gymnasister m.fl och Sätt in 100 kronor (inkl. leveranskostnad) på Kamratföreningens postgirokonto , så får du skriften per post. OBS! Glöm inte att sätta ut namn och adress! Orginalensemble från

8 VAD HÄNDER I HÄRNÖSAND? Text av Ulla Johansson Foto: Härnösands kommuns webbredaktion Nu när jubileumsfesten närmar sig, kan det vara på sin plats att fundera över tillståndet i vår gamla skolstad. Vad händer egentligen här? Händer det något överhuvudtaget? Läser man de svartaste rubrikerna i vår lokaltidning, kan man lätt få uppfattningen, att Härnösand går en långsam död till mötes. Så är det inte alls! Visserligen har sjukhuset försvunnit till Sundsvall liksom vissa myndighetsfunktioner och visserligen läggs Utansjöfabriken ner trots nyinvestering härom året i en s.k. CTMP-linje, högtidligt invigd av kungen. Men här händer mycket av positiv karaktär. Vi har framgångsrika företag Comhem, Edmo Lift, Logosol för att nämna några. Och vi har unga prisbelönta uppfinnare, som Joakim Byström. Häromdagen gav mig lokaltidningen förklaring till de kraftiga smällarna, som hörts i staden under senare tid. Järnvägsbron skjuts på plats lydde rubriken. Tack och lov, det är inte terroristattacker! Järnvägsbron är en del av den nya Ådalsbanan, som ska ansluta till Botniabanan, det andra stora järnvägsbygget i Norrland. Omdiskuterat och kritiserat - åtminstone i södra Sverige. Är det samhällsekonomiskt försvarbart? Ja, inte vet jag, men det ger i alla fall jobb och framtidstro till norra delen av vårt land. Som sagt, så levereras både positiva och negativa nyheter. Samtidigt som beslutet om nedläggning av Utansjö nu är oåterkalleligt och realiseras redan i slutet av maj, kan man läsa om ökad hamnverksamhet i samarbete med Delta Terminal AB i Söråker på försök i tre månader. I hamnen öppnar i dagarna också en restaurangbåt med det historiskt passande namnet Johan III af Hernösand. Vidare hoppas kommunledningen kunna locka hit stora kryssningsbåtar. Vilket klipp, om penningstarka amerikaner och dylika släpps loss i centrum! Visserligen är dollarvärdet lågt nu, men ändå. Torsvik räddades från s.k. köplador (åtminstone tills vidare) genom folkomröstningen hösten Däremot har Lidl nu etablerat sig på andra sidan Nybrogatan i en byggnad som smälter ganska väl in i omgivningarna. I närheten ligger vårt gamla fina tingshus, som tyvärr stått tomt i många år. Men nu hoppas jag på renässans för huset. Kommunen utreder möjligheterna att använda det för bl.a. olika kulturella verksamheter. Ägare till huset är numera ett isländskt företag! Det nya resecentrumet framhålls ofta som viktigt för Härnösands utveckling. Det blir nog det så småningom, men vägen dit tycks lång. Nåväl, det finns mycket spännande och intressant att se och uppleva i Härnösand. Vad sägs t.ex. om vår livaktiga filmstudio, som onsdag efter onsdag under säsong fyller teatersalongens 500 platser? Inte dåligt, eller hur? Jazzklubben håller hög kvalitet och har många medlemmar. Och Sambiblioteket och Länsmuseet och Konsthallen med alla deras Konsthallen

9 kulturaktiviteter! Listan kan göras lång. Sjöbodarna vid Torsvik Brännaborg En aning förvånad blev jag trots allt, när jag läste följande rubrik i lokaltidningen häromdagen: Härnösand vill bli huvudstad. Det gäller alltså inte rollen som Sveriges huvudstad utan som huvudstad i den nya Norrlandsregionen, som nu fullmäktige efter mycken vånda bestämt, att vi vill tillhöra. Ingen har väl undgått den långvariga och bland regionala och lokala politiker stundtals mycket animerade diskussionen om hur Sverige ska styras och vara indelat. I Norrland har Norrbotten och Västerbotten tagit ställning för en samlad Norrlandsregion, bestående av de fyra nordligaste länen. Det har också de ångermanländska kommunerna samt Timrå gjort. Sundsvall och Ånge däremot vill ingå i en region tillsammans med Jämtland och hoppas också på anslutning av ett par kommuner i Hälsingland. Skulle regeringen välja en sådan lösning, innebär det en delning av såväl Västernorrlands som Gävleborgs län. Det är nog inte sannolikt, att så blir fallet. Tyvärr är det väl inte heller särskilt sannolikt, att Härnösand skulle bli huvudstad i en stor Norrlandsregion. Men det är bra, att våra lokala politiker har höga ambitioner! Till skillnad från människor behöver ju en ort inte dö en gång. Den kan leva hur länge som helst, om det finns krafter som hjälper till att hålla den vid liv eller kanske t.o.m. ger den ett nytt liv. Vi har ju efter förra valet en ny alliansregering i kommunen. Den kanske bidrar till förnyelse. Då och då finner man små pikanta notiser i lokaltidningen om kommunalrådets (kommunstyrelsens ordförande) förändringsiver, t ex vad avser möblemanget i tjänsterummet. Nu är det faktiskt så, att Härnösands kommun har en vision förutom huvudstadsdrömmen. Ingen ska tro, att man tänker kortsiktigt. Fyra beståndsdelar ska påverka kommunens framtid, nämligen vision, balanspaket, investeringar och regionsamverkan. Med tanke på det nya säkerhetsfängelset, som är under byggnad - ett av de större byggprojekten i kommunen för närvarande - så skulle jag vilja föreslå, att man formulerar en slogan att locka turister och presumtiva invånare med: Kom till Härnösand den fängslande staden och du blir kvar på livstid! Den vackra naturen talar för sig själv. Smitingen Höga Kusten-bron Länsmuséet

10 UPP TILL KAMP! Text av Dag Jonzon Det känns länge sedan som eftermiddagsfikat på Atena, Move Club eller sista-dansen-på- Brännaborg var betydande delar i ens vardag vid sidan av sporadiska ansträngningar i syfte att erövra en studentexamen. Samtidigt känns det för tidigt att bli riktigt nostalgisk. Det är bara att titta i jobbalmanackan och se hur svårt det kan vara att pressa in ett 40-årsjubileum bland andra aktiviteter och engagemang, skriver Dag Jonzon, en av alla dom som tog studenten för 40 år sedan Vart i världen ledde alla dessa mer eller mindre allvarliga studier och till sist godkända slutbetyg? Vi är några som under vintern spårat gamla klasskamrater från 1968 och hittat adresser och titlar som både förvånar och glädjer. Nya hemorter som USA, Tierp och Djursholm blandas med jobb som professorer, informatörer eller forskare. Själv bor jag i Söråker, men sitter på Gådeå när detta skrivs och försöker planera mitt liv. Det har alltså hänt en del under 40 år även i Hernis. Sida Civil Society Center har tagit sinnessjukhusets plats och regerar i Gådeåparken. Vanföreanstalten är sedan länge det kollektiva minnet och landsarkiv. Calle & Co (Tycho Lundquists son) äger större delen av stadens fastigheter och Gerhard Larsson pendlar hem för gott i sommar efter sju år som landshövding. Hans första försök med att byta namn på Västernorrland till Höga Kusten-länet misslyckades. Nu kämpar Härnösandspolitikerna om var de ska ha sin framtida politiska identitet. Tillsammans med Timrå som vill bli en del av ett stor-norrland eller med Sundsvall, som satsar på Jämtland och Tröndelag. 10 Medlemskort till klubben. I dag är det precis 40 år sedan The Move Club startade i Härnösand. En av de norrländska popklubbarna som under åren bildade en länk från Söderhamn i söder till Umeå i norr. Affischen skapades av konststudenten Åsa Örnberg. För en del handlar det alltså om allt längre bort eller större regioner, men med kamratföreningen och 24 maj i sikte handlar det just nu om barndomens rötter och den otroligt dominerande del av livet som skoltiden var. Eller om när Älgarna toppade Division 1 Norra med Östen Persson som tung center. Skidskolan i Kacklabacken och Vårdkasen, första skridskoisen på Godstjärn och när Tempo kom till stan. Härnön och fastlandet de enda begrepp som räknas. Möjligen stor-härnösand efter kommunsammanslagningen var året när centern tog över makten i fullmäktige och Gösta Ekberg skrev ledare i VA om 17 bönder utifrån som stövlade in i härnösandssalarna. Även Nordingrå får räknas in som en del av läroverkets upptagningsområde och idag ett sommarparadis för många. Det känns som jag hade turen att vara på rätt plats vid rätt tid i mitt liv när 60-talet inträffade. Ja, åtminstone rätt tid. Platsen Härnösand kändes väl aldrig riktigt rätt när man var år och längtade ut i världen. Till musikens England, Beatles och Stones, bluesens USA, möta mixen av folkmusiker och avantgardisterna i New York och Los Angeles, som Bob Dylan skriver om i sina memoarer. Eller följa i Che Guevaras fotspår, skramla med bössor under gruvstrejken och fantisera om egna radioprogram. Helt enkelt göra skillnad. Det här var tiden när vi var många som mer eller mindre lämnade idrotten bakom oss och i stället läste i tidningen om klasskamrater som blev framgångsrika elitidrottare. Vi blev åskådare och Lena Heldt, Larsa Norén och Lennart Norberg fick vara våra ställföreträdande hjältar på sportarenorna

11 Rökiga Move Club blev ett substitut på hemmaplan för andra av oss. Vi tog banden och musiken till Härnösand när vi inte själva kunde komma därifrån. Moody Blues, Hansson & Karlsson, Mikael Ramels Steampacket II, Hounds, Mascots, Shanes och Ola & The Janglers. Vi delade uppdämda behov med 500 andra som blev medlemmar. För fem eller tio kronor i entré (beroende på hur dyra banden var), kunde vi dansa två våningar under Prismagallerian vid Stora Torget i Härnösand varje lördagskväll 67/68. Några bildade egna band. Svante, Flosse, Pigge, Ulf och Sten Gustin blev plötsligt Odds & Ends. Sten har berättat om hur alla pengar och nästan all tid gick åt till bandet och att betala alla instrument, förstärkare och en omtalat dyr begagnad turnébuss., Några av oss blev fixare och managers. Det mesta påminde om Peter Birros prisbelönta tv-serie Upp till Kamp, som handlade om mitten/slutet av 60-talet i Göteborg. Alla ingredienserna som fanns i Göteborg och i tv-serien, fanns samtidigt i Härnösand. Politik, arméjackor, pop, långt hår, mellanöl och hasch, för att inte tala om lycklig & olycklig kärlek, Princepaket, John Silver och alla andra långa, korta, svaga eller billiga cigaretter. Riktigt länge sen och nostalgiskt blir allt det här först om 20 år, när vi samlas igen till 60-årsjubileum, men det kan vara bra att hålla minnet vid liv till dess. Mikael Ramel med sitt band Steampacket inviger The Move Club i Härnösand för 40 år sedan. Odds & Ends ska få låna grejerna av Finsviks Strandband. Det blir succé när vi känner igen I can hear the grass grow, the Moves gamla hit. Vi kan shaka loss på dansgolvet tillsammans igen, fast den här gången på S:t Petri Logen. Det blir psykedeliskt bildspel, flash-backs och många andra överraskningar. Att det över huvud taget blev en popklubb i Härnösand, berodde på att Rolf Appelquist (reallinjen) och jag (latinlinjen) kunde låna 7000 kronor, för att bygga om 160 kvadrat meter lagerlokal och göra en ny brandutgång genom P- garagegolvet. Nordhus gjorde jobbet och Kickan Centerwall ställde upp som borgenär. Min pappa, som hade kontor fem våningar högre upp i Prismahuset, lånade ut en toalett i korridoren till alla kissnödiga. Tv Rolf Maul, numera Finsviks Strandband, Dag Jonzon och Lars Törner i entrén till Move Club, som låg i Prismavaruhuset, två våningar under jord. Och riktigt roligt om så många som möjligt klickar sig fram till 24 maj i sina mobiler eller elektroniska kalendrar och ser till att komma loss. 11

12 Y:et får bli vägvisaren. - När börjar vi? I morron? Bengt Lindström hade just fyllt 75 år. Jag sökte upp honom i ateljén i Essvik, söder om Sundsvall, för att höra om han var intresserad av att medverka i en film om sig själv och sin drivkraft att ägna ett helt liv åt konsten. Det var så arbetet med den här filmen började hösten Han har ju aldrig velat prata så mycket om sina motiv, men utan att använda ord är han en av de norrlänningar som talat högst och nått längst med vad han velat säga. Ingen lämnas oberörd och ingen talar med sån tydlighet och utrycksfullhet som Bengt i sitt måleri. Det språket behärskar han och det har uppfattats av många runt om i världen. Som en förmedlare av våra djupaste mänskliga uttryck. Med en känsla för våra ursprungligaste rötter och med en intuitiv förmåga förbunden med shamaner och samisk kultur. Det är en stor nordisk bildberättelse han har skapat. Den kommer att leva kvar i framtiden och efter ett stormigt och rastlöst liv har han till sist hittat en boning. Bengt har tagit hem sina Gudar till Länsmuséet och Härnösand. Text av Dag Jonzon Själv vilar han i familjegraven på Säbrå kyrkogård under en gravsten han själv utformat efter sin pappas död Bengt Lindström blev 82 år. en jävel på färg och form En film av Dag Jonzon och Hans Östbom. Fransk, engelsk och tysk text. 8-sidig folder med bilder medföljer. Begränsad upplaga. Köp filmen för endast 199:- Skicka din beställning till Y:et står kvar som en monumental vägvisare till Bengt konst vid E:4:an med uträckta armar och fortsätter att betrakta oss. Bengt Lindström, 22 år, i Paris. Teckning av Eva Underdal, Ludvig Nordströmspriset till Oline Stig Motivering: 2008 års Ludvig Nordströmspris går till Oline Stig med motiveringen för en novellkonst som i sin jämlika öppenhet ställer fram maktens vardagliga irrvägar och dess brutala ynkedom. Oline får priset för sin lovprisade novellsamling Den andra himlen. Hon är Ludvig Nordström Sällskapets elfte pristagare sedan starten och den sjätte novellisten som får priset. Ludvig Nordström-sällskapets årliga pris på kronor finansieras av Härnösands Läroverks/Gymnasiums kamratförening och Härnösands kommun. 12 Foto av Cato Lein

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och Jag och min morbror. Jag var hemma själv och satt i soffan. Jag har inget och göra. Vart är tv kontrollen någonstans? Har mamma tagit bort kontrollen? Jag får väl leta sa jag med en suck. Ring ring, är

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

NIVÅER A1-A2. 1. Gunnar söker jobb. ett IT- företag kommer din fru? Från Italien jag röka? Nej, tyvärr det är förbjudet!

NIVÅER A1-A2. 1. Gunnar söker jobb. ett IT- företag kommer din fru? Från Italien jag röka? Nej, tyvärr det är förbjudet! NIVÅER A1-A2 1. Välj rätt alternativ 1. Gunnar söker jobb. ett IT- företag. A. i B. på C. till D. om 2. -. kommer din fru? Från Italien. A. Vart B. Var C. Varifrån D. Vad 3. Vad kör du bil? En Volvo. A.

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Nu har turen kommit till Trollet Sture som skickat oss en julhälsning. Jo, det är sant. Även trollen firar Jul minsann.

Nu har turen kommit till Trollet Sture som skickat oss en julhälsning. Jo, det är sant. Även trollen firar Jul minsann. Värdparet in Nu har turen kommit till Trollet Sture som skickat oss en julhälsning. Jo, det är sant. Även trollen firar Jul minsann. Musikintro Sture är hemma, trollampa, hattmajor m.m bemannas av skådespelare

Läs mer

Vilken termin ska man åka?

Vilken termin ska man åka? Under höstterminen 2012 åkte jag till Kina som utbytestudent till ett universitet som heter Shanghai Jiao Tong University (SJTU). Jag valde Jiao Tong för att det ligger i min favoritstad Shanghai och är

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda 2001 NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET Jesper Norda Hyr filmen Breakdown (Kurt Russel, Kathleen Quinlan m fl, regi: Jonathan Mostow, 1997). I det tysta och stilla partiet, när Amy har lämnat Jeff

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Text: KATARINA HÄLLGREN. Foto: PER-JOSEF IDIVUOMA. Översättning: MILIANA BAER

Text: KATARINA HÄLLGREN. Foto: PER-JOSEF IDIVUOMA. Översättning: MILIANA BAER Vid järnvägens slut, eller nästan i alla fall, har kreativiteten flödat i höst. I den lilla byn Vassijaure har samiska och svenska artister mötts för att göra ljuv musik tillsammans. Resultatet kommer

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Eva Andreas Tunadalskyrkan 160904 Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Matt 28:16-20 Under hösten kommer de flesta av mina predikningar att ha ett gemensamt tema, och varje predikan

Läs mer

1 december B Kära dagbok!

1 december B Kära dagbok! 1 december B Kära dagbok! (Fast egentligen är det ju ingen dagbok, utan en blå svenskaskrivbok från skolan. Jag bad fröken om en ny och sa att jag hade tappat bort den andra. Sen kan jag bara säga att

Läs mer

Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och

Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och MONSTRET AV: Freja Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och gick på skolan Röda hornet. Felicia

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Slappt och skärpt på samma gång. Vi spelade helst mot varandra för pappa vann jämnt. Är det inte Lasse Lönndahl?

Slappt och skärpt på samma gång. Vi spelade helst mot varandra för pappa vann jämnt. Är det inte Lasse Lönndahl? Våren 1968, det året jag skulle fylla tonåring, köpte familjen en sommarstuga i Åsa för den hisnande summan av 80.000 kr, men då var det ju med havsutsikt. Det kom att bli en fristad under många år. Slappt

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

HÄR OCH NU! Tina Persson Hälsoinspiratören

HÄR OCH NU! Tina Persson Hälsoinspiratören HÄR OCH NU! Tiden går fort, även om den under tiden kan gå väldigt långsamt. Det är mycket jag vill här i livet, men livet tar sån tid på sig. Fast jag vet att det är nog jag som behöver tiden för att

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Joel är död Lärarmaterial

Joel är död Lärarmaterial sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Den 9 maj förändras Linus liv. Linus är i skogen med mamma, pappa och storebror Joel. Linus ser upp till Joel och en dag vill han också vara stor

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

SÅNG I NÖD OCH LUST Predikan 31 jan 2016, av Ulrika Ernvik

SÅNG I NÖD OCH LUST Predikan 31 jan 2016, av Ulrika Ernvik SÅNG I NÖD OCH LUST Predikan 31 jan 2016, av Ulrika Ernvik Och så kom det sej att David fick sjunga för kungen, när kungen var orolig sjöng han tröstesånger, sånger om Gud. HERREN ÄR MIN HERDE Herren är

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Första operationen september 2010

Första operationen september 2010 Första operationen september 2010 Oliver Vår son föddes med total dubbelsidig LKG-spalt. Första operationen som vi nu har genomfört gjordes när han var nästan 7 månader och då slöt de den mjuka gommen

Läs mer

Medlemsblad. Bästa medlemmar! Nr 3 Årg. 22 (2013)

Medlemsblad. Bästa medlemmar! Nr 3 Årg. 22 (2013) Medlemsblad Nr 3 Årg. 22 (2013) Bästa medlemmar! Våren blev sen, kall och efterlängtad. Trots mångas misströstan infann den sig till slut, som alltid. Måndagen den 22:e april blev vi guidade på den nybyggda

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land

Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land Under denna period började med att PEGASUS skulle upp på land (den

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Liknelsen om talenterna 33:e söndagen under året (årgång A) 16 november 2014 Tidsram: 20-25 minuter. Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, 19-21 (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Det blir nämligen

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 5, december 2012 Vi startar terminen med att tillsammans ta farväl av julen eftersom vi aldrig kunde hälsa den välkommen! Alla våra dansare, medlemmar såväl som

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

Några händelser på 1960-talet

Några händelser på 1960-talet Några händelser på 1960-talet Det var väl på 1960-talet som revolutionen av Högre Allmänna Läroverket för Gossar i Helsingborg började. I början gick bara pojkar på denna skola. När jag tog studenten 1967

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 4 Friluftsdagen En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Det

Läs mer

(Nils) Govart Stark en berättelse om ett människoöde

(Nils) Govart Stark en berättelse om ett människoöde 12.1.1. (Nils) Govart Stark en berättelse om ett människoöde Känslor. Det mesta handlar om känslor. Det som berör. Jag kan verifiera något på en sorts vetenskaplig grund och argumentera utifrån detta.

Läs mer

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST TEXT JESSICA RICKARDSSON FOTO JAN EKBLOM Hösten 1996 hände något som förändrade Norrköping totalt universitetet kom till stan! Nu, nästan tio år senare, är studenterna en självklar del av stadsbilden.

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

Rapport från klassrummet: Glasblåsarns barn

Rapport från klassrummet: Glasblåsarns barn Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1 Telefon: 08-665 11 00 Fax: 08-661 18 20 www.sfi.se 2015-03-26 Rapport från klassrummet: Glasblåsarns barn Klass 4 Örnen

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Minnesanteckningar från 25-årsjubileet i samband med årsmötet den 5 april 2014 i Örnsköldsviks församlingshem

Minnesanteckningar från 25-årsjubileet i samband med årsmötet den 5 april 2014 i Örnsköldsviks församlingshem 2014-05-04 1 (10) 25-årsjubileet i samband med årsmötet den 5 april 2014 i Örnsköldsviks församlingshem Kallelse och information Annons i ÖA och i sjukhusets intranät m.m. Via Doris Hultdin vid sjukhuskansliet

Läs mer

Jämställdhetsbluffen

Jämställdhetsbluffen Jämställdhetsbluffen Jämställdhetsbluffen Pelle Billing 2012 Pelle Billing www.pellebilling.se pelle@pellebilling.se Ansvarig utgivare: Pelle Billing Omslag: Sanjo Rajalin Framställd på vulkan.se ISBN:

Läs mer

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTER ÄR FRIHET I år firar Stena Line 50 år och därför är vi extra stolta att kunna presentera vår största kartläggning av svenskt resande med bil hittills: Bilsemesterrapporten

Läs mer

Gårdarna runt Mörtsjön

Gårdarna runt Mörtsjön 1 Gårdarna runt Mörtsjön Uthuset Munter-Gustav byggde av locken från salttunnorna vid Morshyttans station 2 När farsan, Sten Bylén, fyllde 90 år, den 12 juni 2004, lovade jag honom en utflykt till Mörtsjön,

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

DÖDLIG törst Lärarmaterial

DÖDLIG törst Lärarmaterial sidan 1 Författare: Peter Gotthardt Vad handlar boken om? I staden där Anna, Siri och Lina bor finns ett gammalt hus som alla kallar Slottet. Det är ett mystiskt hus där helt otroliga saker kan hända.

Läs mer

BARNHEMMET I MUANG MAI

BARNHEMMET I MUANG MAI BARNHEMMET I MUANG MAI onsdag 24 mars - onsdag 28 april Snart kommer våra älskade barn tillbaks nu är det bara 5 dagar kvar.. Tiden vi har väntat har varit lång och fylld med städning och reparationer,

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Olle

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Olle Innehållsförteckning Kap 1 Olle sida 2 Kap 2 Blomplockning i nationalparken sida 3 och 4 Kap 3 Bankrånet sida 5 Kap 4 Rättegången sida 6 Kap 5 videogranskningen sida 7 Kap 6 Den rätta rättegången sida

Läs mer

Den magiska dörren. By Alfred Persson

Den magiska dörren. By Alfred Persson Den magiska dörren By Alfred Persson 1 Hej Ffcbtgbgfjbfgjb Hej jag heter Benjamin. Jag är 10 år och går på Heliås. Mina ögon är bruna och håret är svart och jag har 5 finnar. Jag gillar att ha matte då

Läs mer

Marstrands Sjungande Trädgårdar

Marstrands Sjungande Trädgårdar Marstrands Sjungande Trädgårdar 21-23 aug 2015 Medverkande Claudia Thorn Boström Går avslutande året på Mimers Hus estetiska musikalprogram, där fokus läggs på sång, dans och teater. Marion Larsson Slöjdare

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande ... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande sommarläsning och många turisttips! vålitömmen! KftTRtNrffoUttS

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Nätverket för Synskadade Föräldrar

Nätverket för Synskadade Föräldrar Nätverket för Synskadade Föräldrar I den här broschyren möter du några av oss som är med i Nätverket för Synskadade Föräldrar. I nätverket stöttar vi varandra i vår roll som synskadade föräldrar. Vi ger

Läs mer

Du och jag, Agnes Lärarmaterial

Du och jag, Agnes Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Boken handlar om Agnes som tycker att hennes kompis Maja alltid får vad hon vill. Typiskt nog vinner Maja en veckas kurs i biologi på ett läger

Läs mer

Cochabamba, 24 oktober, 2012. Kära faddrar och gåvogivare!

Cochabamba, 24 oktober, 2012. Kära faddrar och gåvogivare! Cochabamba, 24 oktober, 2012 Kära faddrar och gåvogivare! Nu är det än en gång vår här i Cochabamba, Bolivia, min tionde i ordningen och jag kan tillägga att det är ganska nyligt jag börjat kunna skilja

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december Söndagen den 20 december och vad har hänt sen sist? I början var det lugn vardag men även på barnhemmet märks det att högsäsongen har börjat.

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Om lilla mig. många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta

Om lilla mig. många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta Om lilla mig många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta "Märkligt att man kan sakna någon så ofantligt mycket. Någon som egentligen aldrig tidigare existerat. En gång var det bara du

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Sveriges mest ovanliga företagare

Sveriges mest ovanliga företagare Sveriges mest ovanliga företagare Therese Albrechtson startade sitt företag Bodyguard Säkerhetsprodukter direkt efter gymnasiet. Idag, vid 22 års ålder, har hon tre aktiebolag och har fått en rad fina

Läs mer