Vad är ADHD, finns det en koppling till enures? Hur hjälper man barnen?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är ADHD, finns det en koppling till enures? Hur hjälper man barnen?"

Transkript

1 Vad är ADHD, finns det en koppling till enures? Hur hjälper man barnen? Sven Bölte, PhD ProfessorofChild & Adolescent Psychiatric Science Director of Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (>KIND<) Dept. of Women's & Children's Health Astrid Lindgren Children's Hospital, Q2:07 SE Stockholm Historia Alexander Critchton George Frederik Still ADHD är inget nytt fenomen Heinrich Hoffmann 1

2 Zappel Philipp ur Pelle Snusk Heinrich Hoffmann (1846) Thomas Clouston (1899) Centers of inhibition in the brain are weakened Hereditary, congenital peculiarities Sir George Frederick Still (1902) Lack of volition inhibition 2

3 ADHD epoker MCD: [Strauss & Werner (1955), Rapin (1964), Herbert (1964)] Hypermotorik: [Laufer et al. (1957), Chess (1960)] Uppmärksamhetsstörning: [Douglas, 1980] Bristande hämning, exekutiv dysfunktion, motivationsstil: idag [Barkley (1990, 1994), Quay (1997), Sonuga Barke (1995)] ADHD: en omstridd diagnos? > 50% av alla BUP utredningar/diagnoser Bäst vetenskapligt undersökt barnpsykiatrisk diagnos Ca peer reviewed publikationer sedan 1985 ADHD diagnos har hög: reliabilitet bland experter, stabilitet, prognostisk validitet ADHD diagnos har högre: reliabilitet och validitet än många andra diagnoser i psykiatrin & somatiken [Risk för fel, över & underdiagnostisering?] 3

4 När ställs dt det en ADHD diagnos (DSM IV TR)? Bristande Uppmärksamhet (BU) Hyperaktivitet / Impulsivitet (H I) Tycks inte lyssna Kroppslig oro Avbryter andra och stör Fullföljer inte arbete Lämnar sin plats Svårt att vänta på sin tur Svårt att organisera Springer runt/klättrar Hasplar ur sig svar Lättdistraherad Är i farten Stort risktagande Undviker ihållande Svårigheter att leka Svårt att planera framåt ansträngning stilla Snabba reaktioner Tappar lätt bort saker Pratar överdrivet mycket Föredrar ofta omedelbar belöning Min. 6/9 symtom av H I (ADHD huvudsakligen H I) Min. 6/9 symtom av BU (ADHD huvudsakligen BU) ( ADD ) Min 6/9 H I plus & min. 6/9 BU (ADHD kombinerad typ) 4

5 Konsistent över en längre tidsperiod (min. 6 månader, ej episodiskt) & I flera miljöer (min. 2) (t ex hemma, skola) & Korresponderar inte med utvecklingsnivån & Leder till funktionsnedsättning och/eller personligt lidande Debut före 6 år Konsistenta informationer från mer än två källor (föräldrar, lärare, själv, vänner etc) Förklaras inte bättre av en annan psykisk störning 5

6 Typiska problem under dagens gång Morgnarna Förmiddag Eftermiddag Kväll Vill inte kliva upp, klä på sig etc. (spänningar i familjen) Stör undervisningen, inlärningsproblem, fungerar inte ihop med andra i klassen (skolproblem) Problem med läxor, mobbing av jämnåriga, fungerarinte brasom lagspelare (social isolation, inga rutiner) Kaotiskt, högljudd hemma, stör kvällsmaten, vill inte lägga sig (belastning av familjelivet) Prognos Tonårsgraviditeter Droganvändning Kriminalitet Olyckor [trafik] (odds: 3 6) Prestation i skolan Prestation i jobbet 6

7 Starka sidor Kreativitet (Hyperfokuserung) (Einstein, Shaw, Dali, Poe, Edison, Lincoln) Humor Vänlig & omtänksam om avslappnad Inte långsint okomplicerad oberoende Döpfner et al 2000, 2002 Core symtoms Hur vanligt är ADHD bland barn? Prevalenstalen är avhängig av metoden Metaanalys (Polanczyk et al., 2007; Am J Psychiatr, 164, 856 8) 102 Studier mellan 1978 bis individer < 18 år Nordamerika, Sydamerika, Europa, Asien, Oceanien, Afrika 5.29% Kombinerad typ = 1 2% 7

8 Flickor med ADHD? pojkar / flickor ca 4 : 1 (3 15 år) Fler pojkar med komorbid uppförandestörning & exekutiva problem (Gaub & Carlson, 1997, Herrero et al., 1994; Seidman et al., 1995, Castellanos et al., 2000) ADHD = pojkdiagnos Dagdrömmande flickor får sällan diagnos 2x fler flickor än pojkar får diagnos huvudsakligen bristande uppmärksamhet Biederman et al (2002) Am J Psychiatry 159: Två X kromosom protektivt? ADHD i vuxenålder 60% syndromal remission (H/I), bara ~10% funktionell remission Biederman et al. (2000) Am J Psychiatry 157: Prevalens i vuxenålder 4% Wender et al (2001) Ann New York Acad Sci 931:1 16 8

9 Orsaker: genetik Upp till 8 gånger vanligare att hitta andra familjemedlemmar med ADHD än i allmänna populationen (Biederman et al., 1986, Faraone & Biederman, 1994) ADHD risk för syskon = 21% (Biederman et al., 1992) 7.5% av biologiska föräldrar har ADHD, 2.1.% av adoptivföräldrar (Morrison & Stewart, 1973) Tvillingkonkordans för ADHD: MZ=.67/.79 DZ=.29/.00 (Gillis et al., 1992; Sherman et al., 1997) Ärftlighet.75 bis.98 Miljö Deladuppväxtmiljö 0 13 % T ex uppfostringsmönster, socialgrupp, miljögifter Icke gemensamma miljöfaktorer 9 20% T ex graviditetsfaktorer, förlossningsskador, barn föräldrasamspel, livshändelser [ kvantitet, inte kvalitet ] 9

10 Vilka gener? Dopamintransportergener (DAT 1) Dopaminreceptorgener (DRD 4, DRD5) Kandidatregioner överlappar med andra neuropsykiatriska problem: 2q24 & 16p13 [autism] (IMGSAC, 1998), 16p, 17q [dyslexi] (Loo et al., 2003) Inga allmänna ADHD risk varianter, måste vara individuell [Neale et al. (2010), metaanalys, JAACAP] CNVs? (Williams et al., 2010) Hjärnanatomi, hjärnfunktion, hjärnkemi 10

11 (Pre)Frontalloben & Basala ganglier [NC, GP, Put, NA] Dopaminsystemet Minskad hjärnvolym EEG tyder på minskad aktivering Durston (2003); Castellanos et al. (1997, 2002) Neuropsykologi Bristande exekutivfunktioner Loss of cognitive supervision/ control (Barkley, 1994, 1996, 1997) Arbetsminne, Regulation av emotioner, internt talande, beteende analys & syntes Motivationsstil Delay aversion (Sonuga Barke, 1994, 1995) 11

12 Utredning & behandling 12

13 Utredning BUP & barnmedicin barnläkare/barnpsykiater, psykolog Socialpedagog, logoped, sjukgymnast, arbetsterapeut Utvecklingsanamnes (t ex språk, motorik, social) Medicinsk anamnes (t ex familj, graviditet) Social anamnes (t ex migration, stödjande nätverk) Frågeformulär (t ex Brown, SNAP, SDQ, CBCL) Diagnostisk intervju (t ex K SADS) Observation Allmän begåvning & exekutiva funktioner Ev remisser: ögon, hörsel, EEG, genetik, neuroradiologi, lab Behandlingsmål Reducera ADHD symtom Reducera associerade problem/comorbida symtom Reducera risk för ytterligare komplikationer Utbilda patienten och omgivningen Anpassa omgivningen till patientens behov Förstärka patientens, föräldrarnas och lärarnas förmåga att hantera svårigheterna Förändra felaktiga föreställningar 13

14 Multimodal behandling Farmakabehandling Insatser i skolan Insatser i familjen Parent Management Training Färdighetsträning social skills Kognitiv beteendeterapi Träningsprogram i datormiljö Neurofeedback Pedagogiska/ psykologiska insatser Behandling av komorbida problem Principer: ped./psyk. insatser Information om ADHD Stödattutveckla självstyre Skapa omgivning som förstår barnets behov Lära omgivningen att ge positiv feedback Ge stöd och verktyg till föräldrar & skolan Avlasta, behandla familjen Förhindra onda cirklar Öka struktur, organisation, minska stimuli Skapa delmål Använda kognitiva hjälpmedel Fokusera på viktiga gränser, tydliggjorda regler Ignorerar vissa beteenden Hitta konstruktiva intressen, aktiviteter 14

15 Farmaka kan vara kontroversiellt Mer kärlek mindre läkemedel? Internationell kampanj mot psykofarmaka: Antal personer som får läkemedel mot ADHD i Sverige Läkemedel mot ADHD 15

16 Förbrukning av läkemedel mot ADHD i Sverige och internationell Sverige c:a 0.4 % av barn och ungdomar läkemedel mot ADHD 6% (pojkar), 2 % (flickor) (Swanson et al., 1995) Möjliga farmaka Metylfenidat (MF), CS (Ritalin, Concerta, Equazym, Medikinet ) [C:a 250 studier med barn / 20 med vuxna] Amfetamin, CS (Aderall, Fenetyllin, Captagon ) Atomoxetin, SNRI (Strattera ) 16

17 Farmakaeffekt (för MF) Barn med kombinerad ADHD 70 bis 90% Vuxna med ADHD 25 bis 78% Placebo < 20% Bäst svar vid ADHD utan komorbiditet Sämre utfall om samtidig ODD/CD eller ångesttillstånd, depressivitet [Atomoxetine antas vara bättre vid komorbiditet] Farmakaeffekt (för MF) forts. Responder efter 4 till 6 veckor Uppmärksamhet, impulsivitet, koncentration, uttålighet, handskrift Aggressivitet, trots Socialt beteende Prestation i skolan, minne, EF Självkänsla (nästan) alltid oftast (Frankel et al., 1999; Wilens & Biederman, 1992; Hinshaw et al., 1992) 17

18 Multimodal Treatment Study of Children with ADHD (MTA; NIMH) (Richters et al., 1995; Greenhill et al., 1996; Wells et al., 2000, Jensen et al., 2002) Conners Biverkningar Vanliga (~10%) Ovanliga (~1%) Ofta viss irritation, ledsenhet och ibland trötthet i start av behandlingen Minskad aptit Risk för tillväxtproblem Insomningsproblem Orolig sömn Magont illamående Huvudvärk Högt blodtryck Takykardi Ökad ticsfrekvens Nedsatt kramptröskel Hallucinos Hudutslag 18

19 Compliance BARN 3 månader ~ 70% 3 år ~ 50% Ibrahim et al (2002) Hum Psychopharmacol 17: Thiruchelvam et al (2001) J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 40:922 8 VUXNA 20% Perwien et al (2004) J Manag Care Pharm 10:122 9 Vad gör MF inte? Bara ge effekt hos personer med ADHD Bota ADHD (rebound) Framkalla missbruk (i kliniska doser/adhd) Framkalla Parkinsons sjukdom 19

20 Komorbiditet eller samsjuklighet 50 80% (Cantwell, 1996; Jensen et al., 1997) många > 2 (Biederman et al., 1996) Uppförandestörning Trotssyndrom Specifika inlärningsproblem/dyslexi Tourette/tics Autismspektrumliknande symptom Depression Ångesttillstånd Enures osv enbart ADHD 31% 40% trots tics uppförandestörning 14% 11% ADHD 38% N = 579 ångest, depression The MTA Cooperative Group, Archives of General Psychiatry 1999; 56:

21 Komorbiditet: odds ratios Ångest 3.0 ADHD Depression Metaanalys med 21 populationsbaserade studier Angold et al. (1999) J Child Psychol Psychiatry 40: Uppförandest. ADHD & enures 21

22 Enuresis nocturna prevalens Prevalens enures 25% alla 4 åringar 10 % alla 7 åringar 4% 8 11 åringar 1% av alla vuxna 22

23 ADHD och enures National Health and Nutricion Examination Survey (n =1136) [Sheeram et al., 2009, JAACAP] allmän prevalens av enures 4,5% (8 11 åringar) pojkar 6.2% flickor 2.5% Odds ratio för enures bland ADHD = Barn med enures och ADHD har betydligt ökad risk för dålig självkänsla Varför samband enures och ADHD ADHD & enures oberoende orsaker! (Bailey et al., 1999) Båda tillstånden förknippade med (kortikal) mognadsförsening 23

24 ADHD och enures (forts.) Vissa barn med ADHD och enures blir torra på centralstimulantia eller atomoxetine Barn med enures i kombination med ADHD har enligt vissa studier mer sällan fått behandling för enures (Sheeram et al., 2009) sämre behandlingsresultat (med läkemedel & larm) (Crimmins et al., 2003) Betydelse för behandling av enures med ADHD? I första hand prövas gängse metoder som ofta fungerar: Apparativ BT, enureslarm Desmopressin (Minirin ) Tricyclika / imipramin (Tofranil ) 24

25 Enureslarmet Fördelar öd Hjälper i minst ca. 65% av fallen långsiktigt (torr) Kurativ potential Ofarligt Billigt Nackdelar Effekten dröjer Krångligt, arbetskrävande Hjälper bara mot frekvent enures Desmopressin Fördelar Hjälper i 60 80% av fallen Högt situativt värde (resor, självkänsla) Snabb effekt Enkelt Nackdelar Botar sällan (torr = 20%) Risk (liten) för vattenintoxikation Pris 25

26 Behandling enkla åtgärder Information, råd, skapa lugn, avlastning av familjen Bygga upp motivation Kalender ("Sol och moln ) positiv bekräftelse Goda kiss, bajs och drickvanor/dagligen Drick mycket på dagen och lite på kvällen Barnet bestämmer och tar ansvar Tack för uppmärksamheten! 26

ADHD och enures. ADHD - kärnsymtom. Mats Johnson Barnneuropsykiatri (BNK) Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus

ADHD och enures. ADHD - kärnsymtom. Mats Johnson Barnneuropsykiatri (BNK) Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus ADHD och enures Mats Johnson Barnneuropsykiatri (BNK) Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus ADHD - kärnsymtom Ouppmärksamhet Överaktivitet Impulsivitet Kriterier för ADHD enligt DSM-IV DSM-IV American

Läs mer

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Björn Kadesjö, ö.l. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Socialstyrelsen, Stockholm

Läs mer

ADHD-behandling till barn; när, var och hur? Marcus Westin, BUP marcus.westin@akademiska.se

ADHD-behandling till barn; när, var och hur? Marcus Westin, BUP marcus.westin@akademiska.se 20110203 ADHD-behandling till barn; när, var och hur? Marcus Westin, BUP marcus.westin@akademiska.se ADHD I Uppsala län ca 65 000 barn Prevalens ADHD 4 % = 2 800 barn 2008 Pojkar:Flickor 5:1 (2-3:1) ADHD

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

ADHD hos vuxna. ADHD - diagnoskriterier. ADHD diagnoskriterier/dsm-iv. ADHD - diagnoskriterier. Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADHD hos vuxna. ADHD - diagnoskriterier. ADHD diagnoskriterier/dsm-iv. ADHD - diagnoskriterier. Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD hos vuxna Utvecklingsrelaterade störningar i uppmärksamhet och aktivitetskontroll. Göteborg 18 november 2011 Attention Deficit Hyperactivity Disorder Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning.

Läs mer

Utvecklings- och neuropsykiatriska störningar

Utvecklings- och neuropsykiatriska störningar 1078 Utvecklings- och neuropsykiatriska störningar Henrik Pelling, BUP-kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Susanne Bejerot, Norra Stockholms psykiatri, Stockholm Inledning Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Läs mer

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB Faktagranskat av dr Pär Svanborg, Sr Medical Advisor, Neuroscience Eli Lilly Sweden AB, mars 2010 Innehåll 1. Kortfakta om ADHD... 3 2. Orsaker

Läs mer

Vad är ADHD? Definitioner

Vad är ADHD? Definitioner 2011-12-05 Vad är ADHD? Alla kan vi ibland ha svårt att sitta still, att fokusera vår uppmärksamhet och att kontrollera våra impulser, i synnerhet om vi är stressade eller trötta. För en del barn, ungdomar

Läs mer

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD?

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Anna Tegelbratt Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2013:F26 Bör fler läkemedel

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid ADHD hos barn

Läkemedelsbehandling vid ADHD hos barn Läkemedelsbehandling vid ADHD hos barn Kerstin Malmberg, överläkare, med. Dr BUP Skärholmen Stockholm Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna Socialstyrelsen Stöd för beslut om behandling Rekommendationer

Läs mer

BUSA behandlingsuppföljning säkerställd ADHD. Årsrapport 2005 2013. Nationellt kvalitetsregister

BUSA behandlingsuppföljning säkerställd ADHD. Årsrapport 2005 2013. Nationellt kvalitetsregister BUSA behandlingsuppföljning säkerställd ADHD Årsrapport 25 213 Nationellt kvalitetsregister Årsrapport 25 213 BUSA behandlingsuppföljning säkerställd ADHD Registerhållare Jan-Olov Larsson Docent Överläkare

Läs mer

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet En systematisk litteraturöversikt Observera! Alla detaljer i denna rapport har ännu inte helt kontrollerats. Det är därför

Läs mer

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD Inger Myrlander Elisabeth Palm KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD Behövs det anpassning av vuxenbehandling CBT-treatment for adolescent with ADHD/ADD Is it necessary with adjustment of treatment

Läs mer

Barn med ADHD i tandvården

Barn med ADHD i tandvården Barn med ADHD i tandvården MY BLOMQVIST Neuropsykiatriska funktionshinder är vanligt förekommande hos barn i skolåldern, och det vanligaste neuropsykiatriska funktionshindret är attention deficit hyperactivity

Läs mer

Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos: en randomiserad studie. Anna Nylin & Elin Wesslander

Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos: en randomiserad studie. Anna Nylin & Elin Wesslander Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos: en randomiserad studie Anna Nylin & Elin Wesslander Anna Nylin & Elin Wesslander Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos:

Läs mer

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna Regionalt vårdprogram 2010 ADHD vuxna Regionalt vårdprogram ADHD vuxna 2010 1 Regionalt vårdprogram ADHD Innehåll Bakgrund... 4 Inledning... 4 Sammanfattning... 5 Epidemiologi... 6 Diagnosen ADHD... 6

Läs mer

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Specialistarbete inom pedagogisk psykologi TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Oktober 2012 Marie Hilding Handledare Birgitta

Läs mer

KAN SAMHÄLLSPROBLEM MEDICINERAS?

KAN SAMHÄLLSPROBLEM MEDICINERAS? ÄR DET BARNEN DET ÄR FEL PÅ? KAN SAMHÄLLSPROBLEM MEDICINERAS? Fakta om psykofarmaka till ungdom på Gotland särskilt avseende ADHD Sammanfattning av ABF-föreläsning 12 november 2013 Lars Lundström Samtliga

Läs mer

Rätt eller fel? Föräldrars val kring medicinering av barn med ADHD

Rätt eller fel? Föräldrars val kring medicinering av barn med ADHD EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2013:38 Rätt eller fel? Föräldrars val kring medicinering av barn med ADHD Ingrid Albrektsson

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju för ADHD. hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju för ADHD. hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen svenska DIVA 2.0 Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna J.J.S. Kooij, MD, PhD & M.H. Francken, MSc 2010,

Läs mer

ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. November 2005. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering

ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. November 2005. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering ADHD hos flickor En inventering av det vetenskapliga underlaget November 2005 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar

Läs mer

EXAMENSARBETE. ADHD och missbruk. Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie. Tina Larsson 2015. Filosofie kandidatexamen Psykologi

EXAMENSARBETE. ADHD och missbruk. Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie. Tina Larsson 2015. Filosofie kandidatexamen Psykologi EXAMENSARBETE ADHD och missbruk Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie Tina Larsson 2015 Filosofie kandidatexamen Psykologi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

Koncentrationssvårigheter. Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening

Koncentrationssvårigheter. Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Koncentrationssvårigheter Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Struktur 1. Koncentrationssvårigheter vad är det? 2. Olika typer av koncentrationssvårigheter 3. Typiska problem

Läs mer

Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt

Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt Jönköping 18 november Föreläsare: Marie Adolfsson och Johan Bysell www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 12.00 Neuropsykiatriska

Läs mer

BarnBladet. Teman. Barns miljö ADHD & läkemedel. Nr 2 Volym XXXVIII juni 2013

BarnBladet. Teman. Barns miljö ADHD & läkemedel. Nr 2 Volym XXXVIII juni 2013 BarnBladet Nr 2 Volym XXXVIII juni 2013 Teman Barns miljö ADHD & läkemedel FOTO: DENISE GRÜNSTEIN Natusan first touch. Utvecklad för den nyfödda hudens unika behov. Forskningen visar att spädbarnshud är

Läs mer

Alternativa metoder för att hantera ADHD

Alternativa metoder för att hantera ADHD UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Moment B, uppsats 15 hp Termin 6 Höstterminen 2014 Alternativa metoder för att hantera ADHD Alternative methods for dealing with ADHD Handledare: Daniel

Läs mer

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod! Kunskapsakuten/ Genetiska faktorer orsakar upp till 80 procent av all adhd. Andra orsaker är relaterade till rökning, alkohol- eller narkotikaintag under graviditeten, för tidig förlossning och komplikationer

Läs mer