Afrika en kontinent i förändring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Afrika en kontinent i förändring"

Transkript

1 Stockholms FN-förening Afrika en kontinent i förändring

2 inledning Afrika går framåt Medan den övriga världen bytt massfattigdom mot ekonomisk utveckling tycks de afrikanska länderna ha kört fast. Tillväxten uteblir, korruptionen härjar, länder faller sönder. Varför hjälper det inte att hjälpa Afrika? Dagens Nyheter, 17 juni 2008 steg inom många olika områden. Varför får vi aldrig läsa om den positiva utvecklingen på den afrikanska kontinenten? Varför berättar ingen om demokratierna, tillväxten och de engagerade människor som driver Afrika framåt? Detta är också bilden många av oss har av Afrika. Krig, fattigdom, sjukdomar och galna diktatorer präglar medierapporteringen från de afrikanska länderna. I skymundan av den mörka bild som målas upp görs stora fram- I svensk media saknas idag en heltäckande bild av Afrika. Denna rapport syftar till att lyfta fram exempel på den positiva utvecklingen och därigenom bidra till en mer nyanserad bild av de afrikanska länderna och dess invånare. sid 1 Inledning 2 Bilden av Afrika 3 Bakgrund till projekt 4 Utvecklingstrender 5 Mänskliga rättigheter 7 Klimat & hållbar utveckling 9 Hiv/aids 11 Utveckling av civila samhället 13 Källor & avslutning 1

3 mediebild Den stereotypa bild av ett Afrika fyllt av misär, krig och hopplöshet måste brytas ner och ge plats åt bilden av en kontinent som blomstrar, utvecklas och växer! Stockholms FN-förening Bilden av Afrika Det är inte unikt för Sverige att mediebilden av Afrika är dyster. Det är heller inte unikt att nyheter över lag uppfattas som negativa. Det står och visas mycket negativt om Sverige i medierna också. Den stora skillnaden är att våra bakgrundskunskaper om det egna samhället är så pass stora att vi vet hur den andra, positiva, sidan av livet ser ut också. Samma sak gäller i viss utsträckning också rapporteringen från övriga Europa och Asien. Ett exempel är de drygt svenskar som varje år besöker Asien och därmed skaffar sig en egen uppfattning om länder, kulturer och människor. Positiva semesterminnen och bilder sprider vi sedan gärna vidare till familj och vänner. Det är inte lika vanligt att svenskar besöker Afrika och det finns därför inte samma spridning av glada upplevelser och positiva bilder. En ensidig och mörk mediabild av Afrika tillsammans med den stereotypa offerbild som biståndsoch hjälporganisationer vädjande försöker nå oss med saknar därför motpol. Vi låter oss därför inte bara leva med en skev verklighetsbild, det finns också risk att bilden leder till ökade fördomar mot afrikaner som lever i Sverige. Detta får i sin tur problematiska konsekvenser i samhället. 2

4 bakgrund Bakgrund till projekt Projektet Afrika en kontinent i förändring genomförs av Stockholms FN-förening och finansieras av bidrag från Forum Syd. Stockholms FN-förenings mål är att öka och fördjupa kunskaperna om den positiva utvecklingen som sker och har skett i de afrikanska länderna. Projektet har bestått av fyra studiegrupper vars uppgift varit att samla in informationsmaterial och positiva exempel från framstegen i Afrika. Grupperna har varit indelade efter fyra olika teman; Mänskliga rättigheter Klimat och hållbar utveckling Hiv/aids Utveckling av det civila samhället Denna informationsbroschyr är en sammanställning av det insamlade materialet. Medlemmarna i arbetsgrupperna har under sin research fått fördjupade insikter om utveck- 3

5 utvecklingstrender lingen i Afrika. Vi vill nu sprida vidare den kunskapen, både inom och utom organisationen. Denna broschyr ska därför användas som underlag vid framtida seminarier arrangerade av Stockholms FNförening. Vi gör inga anspråk på att leverera en vetenskaplig sanning om situationen i Afrika. Vi lyfter medvetet fram positiva händelser och trender som gynnar en mer nyanserad bild av kontinenten. Informationen i broschyren bör ses som ett komplement och ett inlägg i en debatt som alltför länge varit snedvriden och präglats av död och hopplöshet. Media visar en sida vi visar den andra. Om Stockholms FN-förening Förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen bildades 1957 och har sedan dess arbetat lokalt med genusfrågor, miljöfrågor, utveckling, mänskliga rättigheter och att sprida information om Förenta Nationerna och dess arbete för fred och rättvisa i världen. Positiv utveckling Under det senaste decenniet har Afrika fått 18 nya demokratier och antalet allvarliga väpnade konflikter har minskat från tolv till tre. Den genomsnittliga tillväxten i länderna söder om Sahara är mellan tre och sex procent. Det innebär konkreta förändringar och människors levnadsvillkor har förbättras och fortsätter utvecklas. Som kontinent kan Afrika ses som ekonomiskt fattig i förhållande till andra världsdelar. Det är dock viktigt att inte betrakta hela Afrika som en homogen massa. Afrika består av 54 länder. De har alla unika förutsättningar och bygger sin egen nationella politik. Gemensamt är att det går framåt, men i olika tempo. Till exempel i Uganda ökade BNP per capita med nästan 50 procent mellan 1985 och 1998 och har sedan dess fortsatt i positiv riktning. Tillväxten leder i sin tur till konkreta förändringar. Sydafrika har en av världens modernaste konstitutioner och i många afrikanska huvudstäder finns häftigare och högre skyskrapor än de vi hittar hemma i Sverige. Statistik från FN visar att både spädbarns- och mödradödligheten minskar i Afrika. Även hiv och aids har kulminerat och börjar minska drastiskt i vissa länder. Utbildning kan också ses som en framgångssaga i Afrika. I länder söder om Sahara går nu två av tre barn i skolan. En stor skillnad mot för bara några år sen då endast hälften hade tillgång till skolundervisning. Denna positiva utveckling har framförallt gynnat fickor. 4

6 mänskliga rättigheter Demokrati och rättvisa SENEGAL Ekonomisk och politisk framgång går hand i hand när folkligt engagemang ligger till grund för vad som kallas Afrikas bäst fungerande demokrati. Sedan stora ekonomiska reformer påbörjades 1994 har Senegals BNP ökar med 5 procent årligen. Även den politiska utvecklingen går stadigt framåt. Under de senaste åren har regeringen undertecknat flera av FNs viktiga resolutioner inom området för mänskliga rättigheter. Stora framsteg Några av de viktigaste politiska förändringarna har drivits igenom av det senegalesiska folket. Lagligt förbud mot kvinnlig könsstympning och bortgiftemål är exempel på resultat av lokala föreningars och folkrörelsers aktiva arbete. Afrika flera steg före USA AFRIKA Tretton afrikanska länder har nu avskaffat dödsstraffet. Dessutom har tjugo andra länder helt upphört att verkställa avrättningar. Under 2008 röstade den Afrikanska kommissionen för en resolution LIBERIA Det demokratiska valet i Liberia 2005 resulterade inte bara i en kvinnlig president. Idag genomsyras samhället av en mer jämställd politik och landet har aldrig varit säkrare och stabilare. Även ministerposterna på handels-, finans- och utrikesdepartementet tillsattes 2005 med kvinnor. Det är med målet att samtliga afrikanska länder ska ta avstånd till dödsstraffet. Majoriteten av de avrättningar som äger rum varje år utförs i Kina, Iran, Saudiarabien och i USA där 36 av 50 delstater fortfarande har kvar dödsstraffet som laglig påföljd. Mäktig kvinna - Afrikas första kvinliga president påverkar Liberia få länder i världen som har kvinnor vid samtliga av dessa viktiga ministerposter. På grund av landets konfliktfyllda historia finns många utmaningar för regeringen men redan nu börjar resultat i positiv riktning märkas av. Allt fler skolor öppnas och särskilt flickor uppmuntras börja studera. 5

7 mänskliga rättigheter UTBILDNING. Barnens möjligheter att gå i skolan är en av de rättigheter som ökar mest i Afrika den senaste tiden. Mali lyckades mot alla odds MALI Landets engagerade medborgare gjorde det omöjliga. Trots sämsta möjliga förutsättningar lyckades Mali skapa en väl fungerande demokrati. Enligt de flesta internationella mätningar är Mali bland de fattigaste och minst utbildade nationerna i världen. De linjära landsgränserna som godtyckligt sattes av kolonialmakterna talar också till landets nackdel när det kommer till att ena olika folkgrupper till en nation. Ändå befinner sig Mali högt upp på de listor som visar demokratisk framgång och utveckling. Sedan 1991 har landet styrts med ett demokratiskt system som bygger på en folkomröstad konstitution. Jämställd representation Genom konstitutionen decentraliseras makten till kommuner där representanter för byar, kvinnor och civila samhället har stort inflytande. På nationell nivå finns flera institutioner för att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna. Media bevakar makten Dessutom har alla Malis ministerier anställt jämställdhetsrådgivare för att integrera gender-perspektiv på flera politiska områden. Press- och yttrandefriheten, framförallt för tidningar, är väl fungerande i Mali och de rapporterar ständigt om brister i statsförvaltningen vilket i sin tur driver samhället till en fortsatt utveckling framåt. 6

8 klimat & hållbar utveckling Vinst till Kenya - belönas med prestigefyllt miljöpris KENYA Genom att placera solceller i Kibera, ett av Afrikas största slumområden skapades mängder av arbetstillfällen, ökad tillgång till elektricitet samt en hållbar produktion av ren energi. Succén som följde det kenyanska initiativet Simple Solar Assembling Project belönades med det internationella priset World clean energy awards. Juryns motivering betonar projektets billiga konstruktion. De välkomnar fortsatt utveckling av energikällor som till ett lågt pris kan producera miljövänlig energi samt höja levnadsstandarden i fattiga områden. ENERGI. Solen används som resurs. Bannlyser plastpåsar ÖSTAFRIKA Medan många länder i Europa ökar sin plastkonsumtion görs miljövänliga insatser i Östafrika. Rwanda, Tanzania, Kenya och Uganda har till exempel infört totalförbud mot plastpåsar. I Tanzania har även ett förbud mot plastflaskor diskuterats. Politisk storsatsning på miljön AFRIKA Tack vare flera afrikanska forskningsstudier kan miljöarbete och fattigdomsbekämpning gå hand i hand. Samtliga länder söder om Sahara initierar nu nationella energiplaner. The forum for miniters in Africa (FEMA) har åtagit sig att fortsätta göra analyser på hur miljöarbetet kan integreras med utvecklingsarbetet för att uppnå FNs milleniemål. Dessutom har ett femtontal regionala samarbeten startat med målet att utveckla mer hållbar energipolitik. På nationell nivå drivs redan flertalet projekt. Till exempel utveckling av sol- och vindkraft och metangaskanaler. 7

9 klimat & hållbar utveckling Sydafrika i spetsen för klimatkamp SYDAFRIKA Sydafrikas finansminister Trevor Manuel föreslår en ny tilläggsskatt för de fordon som släpper ut mest koldioxid. Många organisationer ser hoppfullt på Sydafrikas ledarroll i klimatpolitiken. Flertalet utsläppsregleringar har redan införts i Sydafrika. De närmar sig därmed toppen på listan över länder som tar mest ansvar över sina utsläpp. Påverkar andra länder Greenpeace är en av flera organisationer som välkomnar Sydafrikas allt kraftigare initiativtagande på miljöområdet. De menar att landet genom sin aktiva roll i Afrikanska unionen och G77 är i en maktfull position att påverka andra länder i rätt riktning. MILJÖVÄNLIGT. Runt om i Afrika finns många olika sorters ekologiska odlingar. 8

10 hiv/aids Skönhet som synliggör hiv BOTSWANA Kvinnor i Botswana försöker synliggöra hiv/ aids-problemet genom att anordna en årlig skönhetstävling. Välgörenhetsorganisationen The Centre for Youth of Hope (CEYOHO) har sedan 2003 anordnat skönhetstävlingen Miss HIV-Stigma Free. De reser runt i landet, anordnar auditions och väljer slutligen ut vackra hiv-positiva kvinnor som får tävla om den ärorika titeln. Minskade fördomar Domarna bedömer därefter inte enbart efter utseendet, vinnaren ska även klara av att vara hiv-ambassadör för landet under sitt år som Miss HIV. Tävlingen har fått stort genomslag i Botswana där ministrar, högt uppsatta ämbetsmän och sponsorer är delaktiga. Alla uppmuntrar till att synliggöra problemen och fördomarna som hiv-smittan bär med sig. Lokala projekt som förändrar ÖSTAFRIKA Mängder av lokala hiv/aids-projekt bidrar till en minskning av smittan i Afrika. Med teater, studiecirklar och serietidningar skräddarsyr folket sina egna problemlösningar. Dramagruppen The Aids Support Organisation (TASO) i Uganda väntar inte på att någon annan ska lösa problemen med hiv/aids. De ser själva till att genom teater sprida information och bistå med medicinsk hjälp ute i byarna. På landsbygden är det även vanligt med studiecirklar om hiv/ aids, vilket särskilt uppskattas av AFRIKA Sedan 1990 har Rwanda gjort det största framsteget i kampen mot hiv/aids. Strax därefter kommer Uganda som också minskat prevalensen med 60 procent. Enligt UNAIDS rapport har andelen hiv-smittade minskat i flera invånare med sämre läskunnighet som inte har möjlighet att ta del av annat informationsmaterial. I Sydafrika har dramagruppen Africa Centre for hiv/aids Management tagit steget vidare och uppträder regelbundet med en interaktiv musikalföreställningar på både skolor och i byar. Att våga prata Serietidningar, lokalradioprogram och rollspelsgrupper som uppmuntrar människor att prata om och samla kunskap om sjukdomen är populärt i många delar av Afrika söder om Sahara. 70-procentig minskning av hiv i Rwanda afrikanska länder. Afrika söder om Sahara som i särklass varit värst drabbat av smittan har nu lyckas vända trenden. Sedan början av 2000-talet har andelen smittade minskat från 5,7 till 5,0 procent Andra länder som lyckats minska smittoförekomsten markant är Botswana och Zambia. 9

11 hiv/aids Bromsmedicin till alla BOTSWANA Redan 2002 startade Botswana, som det första landet i Afrika ett program för gratis behandling med bromsmediciner till alla medborgare. Allt fler afrikanska länder följer samma exempel och erbjuder fri sjukvård och behandling. Tjejer ger resultat SYDAFRIKA Färre hiv-smittas när fler tjejer går i skolan. Risken att smittas med hiv hänger starkt ihop med nivån av utbildning. En nyligen utförd studie i Sydafrika skattar att varje skolår minskar risken att få hiv med sju procent. Detta beror delvis på att de samlar kunskap om sjukdomen samt hur de ska skydda sig. Ökad självförtroende Främst påverkar utbildningen självförtroendet för tjejer. Studien visar att både kondomanvändningen och förmågan att avstå riskfyllda situationer är dubbelt så stor hos flickor som fullföljt primary school. För dem som fullföljt secondary school är sannolikheten att de använder kondom mellan fyra och sju gånger så stor. Utbildning är avgörande Att tjejer nu har större möjlighet att gå i skolan beror på att många länder satsat på Education for all -program. I bland annat Burkina Faso och Etiopien har regeringen även tagit bort skolavgiften vilket dramatiskt ökat flickors deltagande i undervisningen. Kondomanvändning ökar SENEGAL Senegals satsning på utbildning, gratis kondomer och fria vårdbesök för prostituerade visar lysande resultat. Utbildningsdepartementets satsning på sexualundervisning samt regeringens fortlöpande registrering av sexarbetare bedöms ha tredubblat kondomanvändningen. Lagbrott att diskriminera AFRIKA Regeringar tar krafttag mot den diskriminering som ofta kan vara en konsekvens för hiv-positiva människor. I bland annat Namibia, Malawi, Sydafrika och Zimbabwe har de infört lagar mot diskriminering relaterat till hiv/aids. 10

12 civila samhället Folkets röst - allt starkare i samhället AFRIKA Folkets röst blir starkare när Afrikanska Unionen skapar ett officiellt organ för civila samhällets representanter. Afrikanska unionens ekonomiska, sociala och kulturella råd (Ecosocc) består av representanter från fackförbund, kvinnogrupper, människorättsorganisationer, funktionshindrades organisationer och näringslivsrepresentanter. Organet fungerar som en folkets SAMLING. Att människor träffas lokalt ligger till grund för det starka civila samhället. röst och det civila samhället kommer ha möjlighet att ha möten direkt med de afrikanska statscheferna. Många är överens om att rådet med hjälp av gräsrotsaktivister kommer bidra till kritiskt ifrågasättande av orättvisor och påtryckningar om utveckling till folkets fördel. Kvinnligt fackengagemang GHANA Afrikas enade fackföreningsrörelse får stöd från nationella regeringar när de lanserar ett projekt för att värva fler kvinnor till ledare i fackföreningarna. Ett stort steg framåt för både jämställdheten och det civila samhället menar Internationella fackföreningsorganisationen (ICFTU). Särskilt Ghanas arbetsminister har varit pådrivande i frågan med motiveringen att fackföreningar kommer saknar trovärdighet om inte kvinnorna finns representerade på alla nivåer. Folket som vågar vara kritiska SYDAFRIKA Mängder av lokala rörelser kritiserar öppet sina makthavare i strävan efter en rättvisare, mer jämställd och demokratisk politik. Ett exempel är Local Democracy Action - den första rapporten efter apartheids fall om hur de lokala myndigheterna i Sydafrika skötte sina uppgifter. Rapporten som var öppet kritisk skapade reaktioner när den publicerades. Därmed uppmärksammades myndigheterna på nödvändigheten att beakta rösterna från det civila samhället. 11

13 civila samhället Flera framsteg för funktionshindrade AFRIKA Världens mest långtgående reglering för personer med funktionsnedsättningar finns i Sydafrika och nya projekt skapar enorma möjligheter till fortsatt utveckling. I Uganda finns fem parlamentsledamöter med funktionsnedsättning, samt representanter på alla beslutsfattande nivåer. Flera afrikanska länder följer samma mönster, till stor del tack vare det kontinentala projektet Afrikanska handikappdekalen som syftar till att öka rättigheterna för personer med funktionshinder genom att påverka myndigheterna. Fler medlemmar Flera lyckosamma projekt som rör positiv särbehandling inom statlig och privat sektor finns redan spridda över kontinenten. Utbildningsmöjligheter i till exempel teckenspråk växter samtidigt som antalet medlemmar och lokalföreningar ökar. MAKT. Kvinnorörelserna i Afrika är oerhört starka och det görs hela tiden nya framsteg Rwanda vinner i jämställdhet RWANDA Det ruandiska folket röstar fram världens mest jämställda parlament och slår därmed ner Sverige till en andra plats. Därefter visar regeringen ett tydligt ställningstagande genom att etablera internationella kvinnodagen som allmän helgdag. Vid sidan av detta arbetar kvinnoorganisationer aktivt med att förbättra förhållandena för kvinnor inom olika områden, inte minst inom jordbruket där kvinnor står för huvuddelen av arbetskraften. Det framgångsrika jämställdhetsarbetet i Rwanda har även utvecklat en gemensam samhällelig attityd som baseras på att kvinnan också ses som fred- och framtidssymbol. Detta visas bland annat genom den kvinnogestaltande staty som restes i huvudstaden Kigali som symbol för hoppet om framtiden. 12

14 källor MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER KLIMAT HIV/AIDS Avsändare: Stockholms FN-förening Text & Layout: Ahnna Gudmunds Foto: Jesper Stenmark Tryck: West Studios AB, Stockholm, 2009 Denna skrift har finansierats med stöd från Forum Syd. Forum Syd svarar inte för innehållet. CIVILA SAMHÄLLET

15 avslutning Vill du veta mer? För dig som är intresserad av att veta mer om Afrika, dess länder och invånare finns flera källor till information

16 Stockholms FN-förening Den stereotypa bild av ett Afrika fyllt av misär, krig och hopplöshet måste brytas ner och ge plats åt bilden av en kontinent som blomstrar, utvecklas och växer! Stockholms FN-förening Krig, fattigdom, sjukdomar och galna diktatorer präglar i dag medierapporteringen från de afrikanska länderna. I skymundan av den mörka bild som målas upp görs stora framsteg inom många olika områden. Varför får vi aldrig läsa om den positiva utvecklingen på den afrikanska kontinenten? Varför berättar ingen om demokratierna, tillväxten och de engagerade människor som driver Afrika framåt? I svensk media saknas idag en heltäckande bild av den afrikanska kontinenten. Denna rapport syftar till att lyfta fram exempel på den positiva utvecklingen och därigenom bidra till en mer nyanserad bild av de afrikanska länderna och dess invånare.

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH Vad tänker du på när du hör ordet Afrika? Bilder av Afrika I filmen Citizen Oketch får vi följa med George och Esther Oketch och deras fyra barn i vardagen i ett slumområde

Läs mer

Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania

Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania Tanzania har ratificerat FN:s konvention om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor och officiellt förklarar sig landet

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Åsiktskort. Åsiktskort. Åsiktskort

Åsiktskort. Åsiktskort. Åsiktskort Att sprida gratis kondomer är det samma som att uppmuntra till sex utanför äktenskap. Kondom förstör ju hela grejen med sex! Visst borde man kunna avskeda någon som visar sig ha aids! Hiv är ett biologiskt

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Att lyckas med affärer i Afrika

Att lyckas med affärer i Afrika Att lyckas med affärer i Afrika Peter Stein Stein Brothers AB Presentationens innehåll 1. Stora linjer i Afrikas ekonomiska utveckling 2. Sveriges handel med Afrika 3. Att lyckas med affärer i Afrika 4.

Läs mer

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld!

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Jag/vi kommer även presentera de globala målen för hållbar utveckling

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

2012-02-29. Promemoria. Utrikesdepartementet

2012-02-29. Promemoria. Utrikesdepartementet Promemoria 2012-02-29 Utrikesdepartementet Strategi för regionalt arbete med hiv och aids och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt arbete för homo-, bi- och transsexuella personers

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

Africa is a Great Country

Africa is a Great Country Africa is a Great Country by Jens Assur Gaborone in Botswana Johannesburg in South Africa, Victoria Falls in Zimbabwe, Cairo in Egypt, Accra in Ghana, Lusaka in Zambia, Monrovia in Liberia, Kigali in Rwanda,

Läs mer

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1 Manus Världskoll-presentation Svenska FN-förbundet Uppdaterad 2014-02-04 Bild 1 65 %, en klar majoritet, av alla svenskar tror att mindre än hälften av världens befolkning har tillgång till rent vatten.

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

En mer barnvänlig värld. Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige

En mer barnvänlig värld. Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige En mer barnvänlig värld Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Forskning och utveckling Kartläggningar och utvärderingar Böcker,

Läs mer

Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard

Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard AIDS Accountability International 2008 Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard 1 Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard

Läs mer

Praktikrapport Hungerprojektet

Praktikrapport Hungerprojektet Samira Rabit Utbildning: Statsvetsvetarprogrammet Mail: samira.rabit@gmail.com Praktikplats: Hungerprojektet Göteborg Besöksadress: c/o World Trade Center, Mässans gata 18, 412 51 Göteborg Postadress:

Läs mer

BÄTTRE BISTÅND: TIMBRO KRAFTIGT UTÖKADE STIPENDIER TILL STUDENTER FRÅN FATTIGA LÄNDER. Fredrik Segerfeldt SEPTEMBER 2012

BÄTTRE BISTÅND: TIMBRO KRAFTIGT UTÖKADE STIPENDIER TILL STUDENTER FRÅN FATTIGA LÄNDER. Fredrik Segerfeldt SEPTEMBER 2012 BÄTTRE BISTÅND: KRAFTIGT UTÖKADE STIPENDIER TILL STUDENTER FRÅN FATTIGA LÄNDER Fredrik Segerfeldt SEPTEMBER 2012 TIMBRO Författaren och Timbro 2012 ISBN 978-91-7566-910-6 www.timbro.se info@timbro.se http://www.timbro.se/innehall/?isbn=9175669106&flik=4

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN. Sammanträdeshandling. Utskottet för sociala frågor och miljö

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN. Sammanträdeshandling. Utskottet för sociala frågor och miljö GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN Sammanträdeshandling AVS EU/100.012/B/2007/SLUTLIG VERSION 8.3.2007 BETÄNKANDE om migration av utbildad arbetskraft och dess effekter på den nationella utvecklingen

Läs mer

Rika och fattiga länder

Rika och fattiga länder Att dela in världen - I-länder Länder som industrialiserats U-länder Länder där utvecklingen gått långsammare - Stor skillnad mellan I-länder storskillnad mellan I-länder och U-länder - BNI Bruttonationalinkomst

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010

Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplan för 2010 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer

Skolmaterial FN-DAGEN 2017

Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Fira FN-dagen och lär dig mer om flickors rättigheter och Agenda 2030 med Svenska FN-förbundet Mänskliga rättigheter för alla Jämställdhet är en mänsklig rättighet men världen

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

WORLD AIDS DAY. Hur kan man arbeta med World Aids Day i undervisningen?

WORLD AIDS DAY. Hur kan man arbeta med World Aids Day i undervisningen? WORLD AIDS DAY Hur kan man arbeta med World Aids Day i undervisningen? Den 1:a december är det World Aids Day. Hivfrågan i Sverige har fått ett uppsving bland annat genom Jonas Gardells uppmärksammade

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

BILAGOR. till. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGOR. till. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.5.2014 COM(2014) 319 final ANNEXES 1 to 7 BILAGOR till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner

Läs mer

Hur kan samarbetet med NÄRINGSLIVET användas som medel för lokal demokratiutveckling?

Hur kan samarbetet med NÄRINGSLIVET användas som medel för lokal demokratiutveckling? Vilka luckor har kommuner som NÄRINGSLIVET kan fylla? Nätverkande mötesplatser med både näringsliv och partners Kommunen har ingen produktionskapacitet till skillnad från företagen Att få till verkstad

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

)XXHIQSOVEXMSGL VÇXXMKLIXWTIVWTIOXMZMWZIRWOX YXZIGOPMRKWWEQEVFIXI rzehhixçvsglzehhixjåvj VOSRWIOZIRWIV 7ITXIQFIV 9XVMOIWHITEVXIQIRXIX 78=6)07)2*Ó6-28)62%8-32)008 98:)'/0-2+77%1%6&)8) %ZHIPRMRKIRJ VHIQSOVEXMSGLWSGMEPYXZIGOPMRK

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER Stöd Flickaprojektet! Sms:a Flicka till 72909 så bidrar du med 50 kr. Du kan också swisha valfri gåva till 1239000795 eller besöka fn.se. Foto: FN-förbundet/Carolina Given-Sjölander FLICKA UTSTÄLLNING

Läs mer

SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN RESERAPPORT. Bakgrund. Konferensen i sammandrag. Handläggare: Daniel Liljendahl Telefon: 08-508 25 026

SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN RESERAPPORT. Bakgrund. Konferensen i sammandrag. Handläggare: Daniel Liljendahl Telefon: 08-508 25 026 SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN Handläggare: Daniel Liljendahl Telefon: 08-508 25 026 RESERAPPORT Bakgrund Stadens hiv/aids-samordnare deltog i Världsaidskonferensen i Mexico City som genomfördes

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

för jämställdhet elevmaterial

för jämställdhet elevmaterial för jämställdhet elevmaterial INNEHÅLL VAR MED I AKTION FN. 3 AKTION FN FÖR JÄMSTÄLLDHET..... 4 10 FAKTA OM JÄMSTÄLLDHET... 5 FÖRDJUPA ER INOM PROJEKET FLICKA... 6 INFORMATION VID INSAMLING... 6 MATERIAL...

Läs mer

Globalisering/ internationalisering/ hållbar utveckling

Globalisering/ internationalisering/ hållbar utveckling Globalisering/ internationalisering/ hållbar utveckling Motiv, perspektiv och exempel på övningar P-O Hansson Ämnesdidaktik Internationell ekonomi 20 % av världens befolkning står för: 83 % av BNP 81

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Årsrapport (2010 2011)

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Årsrapport (2010 2011) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.12.2012 COM(2012) 775 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Årsrapport (2010 2011) om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande

Läs mer

Hur långt bär resolution 1325?

Hur långt bär resolution 1325? Hur långt bär resolution 1325? Målet med FN-resolutionen 1325 är att ge mer makt åt kvinnor i fredsprocesser. Istället för att ses som passiva offer ska kvinnor synliggöras som pådrivande aktörer. Men

Läs mer

HRFs värdegrund Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016

HRFs värdegrund Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016 Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016 Om Hörselskadades Riksförbund (HRF) har i nästan ett århundrade bedrivit verksamhet för att stärka hörselskadade och tillvarata

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar INSPIRATIONSMATERIAL - Ungdomar Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material som du kan använda för att påverka något du tycker är fel eller försöka genomföra

Läs mer

Statschefen bör väljas demokratiskt En undersökning av svenska medborgares inställning till Sveriges statsskick

Statschefen bör väljas demokratiskt En undersökning av svenska medborgares inställning till Sveriges statsskick Statschefen bör väljas demokratiskt En undersökning av svenska medborgares inställning till Sveriges statsskick Samordnare av rapporten Mona Abou- Jeib Broshammar Republikanska Föreningen Inledning I offentlig

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 11.1.2006 B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen från Margrete

Läs mer

Det talade ordet gäller. Tal av biståndsminister Pierre Schori vid Sveriges förkonferens i FN: Fjärde Kvinnokonferens, den 31 maj 1995

Det talade ordet gäller. Tal av biståndsminister Pierre Schori vid Sveriges förkonferens i FN: Fjärde Kvinnokonferens, den 31 maj 1995 Det talade ordet gäller Tal av biståndsminister Pierre Schori vid Sveriges förkonferens i FN: Fjärde Kvinnokonferens, den 31 maj 1995 Evenis Guchu är ensamstående mor i den lilla byn Chivhu i Zimbabwe.

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Vår rödgröna biståndspolitik

Vår rödgröna biståndspolitik 2010-08-20 Stockholm Vår rödgröna biståndspolitik En rättvis värld är möjlig 2 (8) Solidaritetspolitik Det finns stora orättvisor och svåra utmaningar som världen måste ta sig an för att kunna utrota fattigdomen,

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

Demokrati Folket styr

Demokrati Folket styr Demokrati Folket styr Demokrati finns överallt i vårt samhälle, i skolan m m. Vad betyder demokrati? Och hur såg det ut om vi går tillbaka i historien? Ordet demokrati betyder folkstyre och kommer från

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik SD Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

9101/16 /ss 1 DG C 1

9101/16 /ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2016 (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 23 maj 2016 till: Delegationerna Föreg.

Läs mer

Bild: Skolflickor i Afghanistan. Utbildning för flickor har varit prioritet för det svenska biståndet till Afghanistan under de senaste tio åren.

Bild: Skolflickor i Afghanistan. Utbildning för flickor har varit prioritet för det svenska biståndet till Afghanistan under de senaste tio åren. Bild: Skolflickor i Afghanistan. Utbildning för flickor har varit prioritet för det svenska biståndet till Afghanistan under de senaste tio åren. Bilden är tagen av Lotta Westerberg, Sidas handläggare

Läs mer

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har investerat i en framtid fri från

Läs mer

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU- FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor 16.10.2014 FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT om kulturell mångfald och mänskliga rättigheter i AVS- och EU-länderna Medföredragande:

Läs mer

Hur lever Sveriges regering upp till FN:s Kvinnokonvention?

Hur lever Sveriges regering upp till FN:s Kvinnokonvention? Hur lever Sveriges regering upp till FN:s Kvinnokonvention? CEDAW-nätverkets lättlästa rapport Sveriges Kvinnolobby Rapporten har tagits fram med pengar från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.

Läs mer

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Somalia 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.018 Resultatstrategi

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Frågor & Svar. Svar på frågor som kan tänkas dyka upp under din visning.

Frågor & Svar. Svar på frågor som kan tänkas dyka upp under din visning. Frågor & Svar Svar på frågor som kan tänkas dyka upp under din visning. INNEHÅLL Varför sprider Plan en film om flickors rätt till utbildning? Är det Plan som står bakom Girl Rising? Hur jobbar Plan med

Läs mer

En bättre värld. United Nations Photo's photostream Licens CC BY-NC-ND 2.0

En bättre värld. United Nations Photo's photostream Licens CC BY-NC-ND 2.0 En bättre värld United Nations Photo's photostream Licens CC BY-NC-ND 2.0 Landyta Källa: Worldmapper Befolkning Källa: Worldmapper 1. Utrota extrem fattigdom och hunger Delmål: Halvera andelen människor

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

GLOBALA FAKTA OM LÄSFÖRMÅGA

GLOBALA FAKTA OM LÄSFÖRMÅGA 10 GLOBALA FAKTA OM I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A B C D E F G H 1. Det finns ungefär 800 miljoner vuxna som inte kan läsa i världen 1 KÖNSFÖRDELNINGEN BLAND VUXNA ANALFABETER ANDELEN ANALFABETER

Läs mer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

Intraservice Intro socialarbetare 4 maj 2017

Intraservice Intro socialarbetare 4 maj 2017 Intraservice Intro socialarbetare 4 maj 2017 Seroj Ghazarian Så här ser min vardag ut, när ska jag bedriva min verksamhet då? Mänskliga rättigheter Möten Nationella minoriteter Information Förhållningssätt

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Ekonomi. Vad betyder det? Förklara med en mening: Hushålla med knappa resurser. (hushålla = planera, se till att man inte använder mer än man har.

Ekonomi. Vad betyder det? Förklara med en mening: Hushålla med knappa resurser. (hushålla = planera, se till att man inte använder mer än man har. Ekonomi Vad betyder det? Förklara med en mening: Hushålla med knappa resurser. (hushålla = planera, se till att man inte använder mer än man har.) Ekonomi För vem? Privatpersoner/hushåll (privatekonomi)

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

Test Samspråk Kapitel 5

Test Samspråk Kapitel 5 Test Samspråk Kapitel 5 Namn: Datum: Poäng: A. LÄSFÖRSTÅELSE 1. Läs texten om kvinnodagen. År 1909 firades den första organiserade kvinnodagen. Det var några politiker i New York som bestämde sig för att

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING. Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012

HÅLLBAR UTVECKLING. Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012 HÅLLBAR UTVECKLING Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Hållbar utveckling FN:s miljöarbete kopplat till millenniemålen FN:s miljöhistoria I år i Rio Frågor till

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Dnr UD2016/09273/IU

Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Dnr UD2016/09273/IU Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Inledning I millenniemålen fick funktionshinderperspektivet inget större utrymme. Ett talande exempel är området utbildning. Där kunde stora

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Områden som Kraftsamlingarnas Unga Jämställdhet Mångfald Integration Självbilden som en röd tråd Områden som Kraftsamlingarnas Unga Kraftsamlingens deltagare

Läs mer

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Organisation RFSU Halland är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening för sexualupplysning och sexualpolitik som verkar i Hallands län. Lokalföreningen

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

SKOLUTBILDNING FÖR FÖRÄLDRALÖSA FLICKOR

SKOLUTBILDNING FÖR FÖRÄLDRALÖSA FLICKOR SKOLUTBILDNING FÖR FÖRÄLDRALÖSA FLICKOR Stöd döttrar till sjuksköterskor som dött i HIV/AIDS SKOLUTBILDNING FÖR FÖRÄLDRALÖSA FLICKOR Vårdförbundet och SSF stöder ICNs (1) och FNIFs (2) delprojekt Girl-Child

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i samhällskunskap skall ge grundläggande kunskaper om olika samhällen, förmedla demokratiska värden och stimulera till delaktighet i den

Läs mer

Botswana en framgångssaga

Botswana en framgångssaga Botswana en framgångssaga Senioruniversitetet 5 mars 2015 Julia Majaha-Järtby Per Järtby Botswana Översikt Land, befolkning, språk, klimat Historisk återblick Utveckling Framgångar och möjliga förklaringar

Läs mer

DEMOKRATI. - Folkstyre

DEMOKRATI. - Folkstyre DEMOKRATI - Folkstyre FRÅGOR KRING DEMOKRATI 1. Allas åsikter är lika mycket värda? 2. För att bli svensk medborgare och få rösta måste man klara av ett språktest? 3. Är det ett brott mot demokratin att

Läs mer

Utbildning i ett globalt perspektiv

Utbildning i ett globalt perspektiv Utbildning i ett globalt perspektiv 1 1. Utbildning i ett globalt perspektiv Internationella utvecklingsmål prioriterar utbildning Källor och tabellhänvisningar för detta avsnitt, se sist i kapitlet. FN

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

Vad är FN? Är FN en sorts världsregering? FN:s mål och huvuduppgifter. FN:s Officiella språk

Vad är FN? Är FN en sorts världsregering? FN:s mål och huvuduppgifter. FN:s Officiella språk Om FN Förenta Nationerna är en unik organisation som består av självständiga stater som sammanslutit sig för att arbeta för fred i världen och ekonomiska och sociala framsteg. Unik, därför att ingen annan

Läs mer