wow((~ ,Ii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "@J\XJ\:J@Jw wow((~ ,Ii"

Transkript

1 00 0 wow((~,ii II ~

2 ~ TOBAKSODLING, SKORD OCH BEHANDLING Tobaksodling ar en trivsam hobby,som inte tara ar till gladje under varen oeh sommaren, utan bereder aven odlaren manga avkopplande stunder under det marka halvaret. Erfarenheterna jag redovisar nar ar naturligtvis anpassade till framstallning av tobak i myeket liten skala. De professionella metoderna skiljer sig pa manga punkter. ~ven mellan tobaksfabrikanterna sinsemellan skiljer sig tillvagagangssattet pa manga punkter. Det ar a]tsa fritt fram att experimentera.. Om man vill ha kraftiga plantar att satta ut oeh skarda sa tidigt sam majligt, kan man sa i andra half ten av februari. En farutsattning ar, att det finns ljusa fanster i rum sam ar svala eller vaxthus med uppvarmning, sa att plantorna inte drar ivag oeh blir spinkiga. Sa i salada eller anvand ett gammalt akvarium. Om det, ar svart att sa de myeket sma frana glest, kan man blandadem med fin sand. Frana taekes inte utan ar ljusgroende. Ha11 dem fuktiga med sprayflaska. Optimal groningstemperatur ar 25 grader. Anvand garna en 22 watts lagenergilampa sam tillskottsbelysning. Efter en veeka-1o dagar tittar hjartbladen fram. Med en pineett gallras de plantorbort, sam star for tatt. Lamna ett par centimeter fritt runt varje planta.. ~, ~ -- Efter ett par veekor brukar plantorna vara sa stefa, att de kan planteras ut i krukor. En tesked ar bra att anvanda for att lyfta upp dem ur saladan. En forsta bra kruka ar den hoga 9x9xlO em, sam rymmer e:a 0.5 liter. De spada sma plantorna behandlas med varsamhet oeh omhet.

3 Kal~ i plantjorden ar inte bra. Jag brukar blanda lueker tradgardsmylla med half ten ogodslad okalkad torvstro. Det blir kanske litet magert, men i stallet har man kontroll over naringstillforseln med godselvattnet oeh kan anpassa det till vaxtforhallandena. Jag brukar stalla plantorna pa ett bard sam ar 1.20xl.50 oeh anvader en 400 watts natriumvaxbampa pa e:a 60 em avstand. Detta ar plaeerat i ett svalt rum i kallaren, dar nattemperaturen blir grader. Under de 15 timmar lampan ar pa, stiger temperaturen till 20 grader genom varmestralningen. Detta ger kraftiga plantar. Har man tillgang till vaxthus med' uppvarmning utnyttjas naturligvis detta.planterar man senare ner nagra plantar sam far vaxa fardigt i vaxthuset, sa ger dessa tunna fina blad sam kan anvandas sam taekblad.annars kan plantorna stallas i fonster sa ljust sam mojligt, dar temperaturen ar sval. Ett bra satt att godselvattna ar att losa upp 2 liter honsgodsel i en 5 liters dunk med vatten oeh halla i en skvatt (en knapp dl) i en 3 liters kanna. Skaka dunken varje gang. Visserligen luktar det inte sa gatt, men det gar gott dit det kommer. Godselvattnandet skall naturligtvis anpassas till tillgang pa sol, konstljus, temperatur oeh plantornas storlek oeh tillvaxt. Sa smaningom blir 0.5 l-krukan for trang oeh behover bytas ut till en pa 2-3-1iter, eftersom man bar vanta med utplanteringen tills risken for frost ar over. Vid omplantering till storre kruka kan man lagga ett lager brunnen stallgodsel i batten. Aven omplanteringsjorden kan blandas med litet stallgodsel. Nu anpassas godselvattningen till den naringsrikare plantjorden. Framat senare half ten av maj kan det vara dags att borja tanka pa utplantering efter avhardning. Om man tor i ett omrade sam ar frostutsatt bar man kanske vanta till manadsskiftet. Mina odlingar har vid ett par tillfallen blivit utsatta for frost

4 '- 3. men endast ett fatal blad har tagit skada.det ar nu 8:de generationens fron jag sar, oeh kanske en viss 'hardighet bygges in i generna, nar plantorna odlas i samma klim~t oeh jord ar efter ar. Om man blir radd nar frostvarning utfardas oeh man hunnit plantera ut, sa kan man ju alltid skydda plantorna med vaxtvav. Jorden skall vara mullrik, lueker oeh val godslad. Stallgodsel ar att foredra. Ingen kalk. Laget skall vara ljust oeh solrikt. Plantorna kan planteras ner en bit under rothalsen, eftersom nya ratter bildas pa stammen.c.a 50 em avstand ar lagom. Under vaxtperioden luekras jorden oeh plantorna kupas. Allteftersom plantorna vaxer, kraver de mer naring. Sjalv har jag anvant uppblott honsgodsel med gott resultat, men proffsodlarna anvander superfosfat, svavelsyrat kalium oen litet kvave. Att svavelsyrat kalium anvandes beror pa att klor forsamrar tobakens kvalitet. Om sommaren bjuder pa exotiskt klimat med myeket sol, kan vit vaxtvav anvandas for att skugga plantorna. Det hindrar bladen fran att bli tjoeka oeh oljiga. Nar plantorna ar e:a m toppas de, eftersom toppbladen ar grova, tjariga oeh av samre kvalitet. Efter toppningen bildas Bade sidoskott oeh skott i bladveeken. Des sa maste tort, sa att naringen kommer de nyttiga bladen till godo.det har arbetet pagar under hela vaxtperioden. ~ven blomknopparna maste tort. Om man har for avsikt att ta ut 2 skordar pa samma rot, kan man slappa tram ett sidoskott eller ett skott nertill pa stammen. Men detta forutsatter att man skordar hela plantan pa en gang ovanfor skottet.

5 4. 4. SKORDOCH BEREDNING I augusti kan man i allmanhet barja skarda. Skarden kan ske i omgangar, blad for blad eller hela plantan pa en gang. Bladen ar spanda oeh fyllda av vatska, varfor de latt kan skadas vid hantering. De lagges darfor i solen oeh far sloka under dagen. Skardas hela plantan pa en gang, hanges denna upp oeh ner i solen till den slokat. ~or att snabbt fa igang proeessen, da bladen'fargas gula oeh b run a, k an man 1 a 9 9 a ce m :s 1 a tap 1 at t p a va ran n i hag i e t t sa varmt rum sam mojligt oeh taeka over dem med t.ex. en filt. Efter ett par dagar bladar man igenom hagen, sa att de sam legat ytterst kommer innuti. Det ar noga med att hogen passas sa att inte reaktionen gar far fort oeh bladmassan blir las och vattnig. Efterhand sam de blir gula oeh bruna sorteras dessa ut oeh hanges pa tork pa t.ex. ett snore. Ett snitt skares da mitt i huvudnerven, e:a em langt. Till detta kan en brytkniv med klingor sam brytas av allt eftersom skarpan forsamrasjanvandas. Man fattar da om knivens spetts oeh later tummen oeh pekfingret lopa pa var sin sida om bladnerven och styr pa sa vis skarbladet mitt pa huvudnervens rygg. Borja skara 3 em fran huvudnervens tjoekaste ande. Torkning kan ske t.ex. pa vinden. Kroka fast snorets ena ande oeh tra pa bladen fran den andra anden. Bladen hanges med alla ovansidor at samma hall pa ett par em avstand fran varandra.efterhand sam de torkar makas de samman far att torkningen inte skall ga for fort. Det pagar proeesser i blade~som maste hinna verka oeh detta forhindras om de torkar for snabbt. Nar e:a 90% av vatskan torkat ut, ar det dags att ta ner bladen. De skall da inte vara knastertorra, sa att de gar sander, utan en viss smidighet finns kvar. Om de rakat torka ut for myeket kan de sprayas med vatten for att aterfa smidigheten. Det ar nu dags for fermenteringen.for egen del har jag gjort en lada av frigolitskivor med lock oeh ett litet lufthal. I denna har jag installerat en 25 watts lampa oeh en termostat sam jag kopt has Clas Ohlson far 120 kr. Det kan namligen vara svart att uppna fermenteringstemperaturen pa 40 grader spontant, nar man fermenterar sma partier. En del professio-

6 - ~ 5. nella tobaksfabrikanter fermenterar i tunnor. Sortera garna de tunna bladen for sig, sam skall anvandas sam tackblad. Bladen slatas ut och sprayas om de blivit for terra, och lagges platt ovanpa varandra i en star plastback, sam jag fordrat med en avklippt plastsack. Nar det hela ar klart tacks de over med plast.hall koll pa temperaturen mea en termometer. Max 42 grader. Titta till fermenteringen sa ofta sam mojligt. Spraya med vatten om den torkat ut, men inte for mycket, for da kan det borja mogla. Fermenteringstiden ar beroende av flera saker.de tunna tackbladen fermenteras endast 3-4 veckor och de tjockare upp till 3 manader. Har handlar det ocksa om talamod. Aromen blir finare, ju langre man ger sig tid att fermentera. Under fermenteringen avgar amoniak och andra skadliga orenheter. Efter denna forsta fermentering sorteras bladen for de andamal de avses att anvandas. De sprayas om de ar for terra. Man kan redan nu ta Dart mittnerven. For detta fordras en viss skicklighet om man ska kunna utfora det utan verktyg, varfor jag foredrar att anvanda en rullkniv, sam jag kopt has Claes Ohlson. Den bestar av ett handtag i vars spets sitter ett runt rullande skarblad. Tobaksblad& lagges platt med baksidan upp pa en linoleumbit el. likn. Sedan rullar man bara kniven langs mittnerven och far behandigt Dart nerven, utan att skada bladet i ovrigt. Nar detta ar klart sprayas bladen om det behovs. Inte for mycket, utan bara sa att de ar lite lagom smidiga. Nu ar det dags for ytterligare en omgang fermentering i dagar. Bladen lagges tillbaks slatt och tint i backen. Man bladar aven om hogen nagra ganger under fermenteringes gang, sa att Get sam ligger ytters kommer in i hogen, for att pa sa vis fa en jamnare fermentering. Samma sak gores naturligtvis aven via den forsta fermenteringsomgangen.

7 De tunna t~ckbladen beh~ver inte h~nga~med l~ngre ~n c:a 10 dagar i den h~r fermenteringsomgangen. Ta ut dem och f~rvara dem i en plastpase. De b~r vara n~stan terra men inte helt om de skall lagras. Vid f~r h~g fuktighet kan de b~rja m~gla. Om man har oturen att raka ut f~r en hagelskur och en del av sk~rden slas s~nder, kan denna anv~ndas till vanlig tobak eller eventuellt sam inlaga till cigarrerna. ~ven de gulnande bladen l~ngst ner pa plantan duger till vanlig tobak. Anv~ndes de s~ndertrasade bladen till vanlig tabak, beh~ver man tara fermentera nagra veckor eftersom man sj~lv tillsatter st~rre delen av arom~mnena. Bladen bl~tas sedan och tillskares i ~nskad grovlek. Tob'aken bredes sedan ut att torka, tills den nastan ~r helt torr. Den far sedan ligga kvar pa bordet och sprayas med J&B wisky smaksatt med vanilj och pulveriserad lakritzrot tills den blir lagom fuktig. Vad man anv~nder f~r smak~mnen ar ju valdigt individuellt. Sj~lv tycker jag t.ex. att det ar gott att str~ litet pulvriserad kada over, sam jag st~tt i morteln. H~r finns det utrymme f~r mycket experimenterande. Tobaken f~rvaras i kylskap. Jag har inhandlat en bra sk~rapparat f~r tobak fran Hansa Baltic Imp.-Exp., Box 8, H~lleforsn~s. T.:

8 7. 7. CIGARREN Att rulla cigarrer ar en ctrevlig och avkopplande hobby, sam bereder utovaren manga mysiga stunder. Jag redogor har bara for hur JAG gar till vaga och det finns formodligen flera satt. Om nagon har tipps pa forbattringar bade vad galler rullning av cigarrer, edling, torkning och fermentering, sa her garna av dig. Cigarren bestar av inlaga, omblad och tackblad. Det ar i huvudsak inlagan sam dominerar cigarrens smak. Den bestar dels av blad sam ar fula, trasiga eller mindre snygga, men kan ocksa besta av spill sam man far nar man renskar bladen. For att fa tram omblad och tackblad renskares bladen C"" ~ Huvudnerven skares bart, om inte detta redan ar gjort. Bladet lagges med undersidan upp. Borja skara med rullkniven fran spetsen. - c::: - -- ::::.- U~~.~E7 ~~'-~ ~ ~. C;; ~-":::-"">--" ~~ ~" "<~J Bladen renskares i ytterkanten och andarna. Kasta nerven och spara spillet sam halles en aning fuktigt i en plastpase. Nu aterstar tva fina bitar, sam anvandes till omblad om de ar av tjockare kvalitet, och tackblad om de ar tunna.

9 -r Fortsatt mea detta tillsett onskat ant?l omblad oeh taekblad har astadkommits.. Dessa forvaras i platta snygga buntar var for sig i plastpasar. Lagg oem pa en fuktig pappskiva, sa gar Get lattare att lagga in oem i pasar, utan att deskrynklar sig. Skall de forvaras lange innan de anvandes, far de inte vara sa fuktiga att de moglar. Om de daremot skall anvandas omgaende eller de narmaste dagarna, kan de vara fuktigare, sa Get gar latt att rulla demo Inlagan, daremot, skall bara innehalla sa myeket fuktighet att den inte smulas sander, nar den viras in i ombladen. ~r den for fuktig, blir eigarren kompakt oeh far daligt drag. Om den daremot ar snustorr, sa blir inlagan for gles oeh svarhanterlig. Draget blir da my~ket bra men roken varm oeh stiekig. Att forma till inlagan kan vara litet knepigt ibland. Det galler att fa ratt mango oeh nagorlunda ratt langd i forhallance till ombladet man ska vira in den i.har man tillgang till hela blad ar Get lattast. ~r Get stora blad, kan man skara oem i strimlor pa e:a 8 em bread. Blanda garna tunna oeh tjoekare blad. Lagg en 5-6 blad ovanpa varandra. De tjoekare bladen bar laggas overst sa de hamnar i mitten av eigarren, da de brinner langsamt. Kommer de for nara taekbladet, brinner eigarren ojamnt. Se till att inlagan ar jamnt paekad, annars kan man fa problem mea draget. Ombladet lagges mea undersidan uppat oeh bestrykes mea litet smaklost lim, t.ex. Dextrin, pa kanten pa ryggen av bladet (ytterkanten). Dextrin kan fas has Engvall&Claeson T.: eller Pigmentspeeialisten, I

10 r I! It ~~~~ ~--. ~ 3f -~"~"';'~ ~<:...~>;"'.~. -.>~,~ -~ """ '" '--- ','~ ~ Rulla ihop inlagan. 5' '\ it.., <, {" '<- '., -';'<;":;-oi.::"':---"~~:-'.c"~-",;;~: ~::...,,,,~,-. :Jff ',' Darpa lagges inlagan diagonalt pa nederkanten av ombladet. Lyft upp ombladet mot inlagan och borja rulla sa att bladet lappar over litet grand allt eftersom. Den tjockaste delen av nerverna kommer innerst. Strack en 1 it en aning pa bladet under rullningen. Bladnervern kommer saledes att hamna ungefar langsmed cigarren. Det galler att rulla lagom hart. Rullar man for lost brinner den bra, men roken blir varm och fran. Rullar man for hart blir draget daligt. uvning ger fardighet. Man har nu fait en "vickel". -I~ r )~ Nu skall vickeln vila sig ett tag och smatorka. Jag brukar rulla in den i papperark jag klippt till av ON. Det kanske later trist men jag tycker att tjockleken ar lagom. Forr virade man in vickeln i ett styvt papper och stoppade den i ett traror, dar den tick vila. Rulla in vickeln at samma hall sam du rullade in den i ombladet, annars kommer inte ombladet att sluta om inlagan ordentligt. Rulla ganska fast, sa forsvinner eventuella ojamnheier, och forsegla med en 1 it en tejpbit. Lat det hela vila over natten eller atminstone 4-5 timmar.

11 J r Nu ar Get Gags att vacka vickeln och kla pa den tackbladet. 'r Tackbladets kvalitet spelar ocksa roll for hur jamnt cigarren brinner. Man far nu bestamma sig for, om man vill ha en jamntjock cigarr eller om den skall smalna av mot andarna. Den jamntjocka ar lattast att rulla, sa vi kan ju borja mea den. ~ ~"~,~ Tackbladet lagges mea undersidan uppat och bestrykes mea litet lim pa ytterkanten. Vickeln friseras litet i andarna, och utstickande inlaga klippes bort. ~ \~ I (/ "') Den lagges sedan diagonalt, sa att nerverna i bladet kommer ungefar parallelt mea vickeln, sa att den tjockare delen av nerverna kommer innerst. Tackbladet lappar over litet under rullningen. Strack bladet en aning under rullningen, sa att Get ligger slatt runt cigarren. Innan sista biten rullas pa strykes for sakerhets skull litet extra lim pa kortsidan, sa att tackbladet inte rullar upp sig. Skar forst bort ena hornet pa tackbladet, sa att rullningen inte avslutas mea en spets.

12 11. "; ~ \> (tj/ ~ " De har sista tva momenten utfares 11. med ena ha~den, medan den andra haller kvar cigarren tryckt mot bordet. Det gar aven att lyfta upp cigarren, nar det sista halva varvet AterstAr, klippa av spetsen pa tackbladet, stryka pa litet lim pa anden och trycka fast den. Men hall da hela tiden ordentligt om tackbladet, sa det inte rullar upp sig. Frisera darpa andarna med en sax. Ru 11 a sedan i n c i gar r en i papper, men set i 11 at t r u 11 a At s a'mma hall, sam du rullade pa tackbladet. Efter 4-5 timmar eller dagen darpa kan man beskada resultatet. Att rulla en cigarr sam smalnar av i andarna ar litet knepigare, men ingenting ooverstigligt. Det kan handa att man har sander nagra tackblad medan man avar, men det far man ta sam en pravning. Vickeln utfares sam tidigare, men friseras inte lika mycket i andarna, utan litet mer av inlagan far sticka ut. ~

13 t ~ I I Nu riktas vickeln i rat vinkel mot tackbladet. (Inte diagonalt sam tidigare)..,. Men samtidigt skall vickeln lutas litet ner mot tackbladet. Samla upp anden pa tackbladet och lagg den forsta biten over vickeln..~ Borja rulla och vrid samtidigt I 0; vickeln, sa att den kommer diagonalt mot tackbladet (som nar vi rullade pa tackbladet forra gangen). Fortsatt rulla och sank samtidigt vickeln, sa att den kommer platt mot bordet.

14 I " N~r det iista av ~~ckbladet aterstar att rulla,skall samma manover utforas, sam man borjade med. Samtidigt sam man rullar hojes den f~rdigrullade ~nden en aning fran bordet, ~ och cigarren vinklas in i rat vinkel mot tackbladet. Den kan t.o.m. overskrida den rata vinkeln., lrr Stryk pa litet lim, innan den sista lappen lagges fast. Jag brukar klippa av en liten snutt i andarna, sa riskerar man inte att tackbladet spricker om man gar detta nar cigarren torkat till lagom fuktighet for att rokas.

15 ~ Det blir mycket spill fran renskarningen av bladen nar man forfardigar omblad och tackblad och aven trasiga blad. Detta kastas inte utan kan anvandas till vanlig tobak eller inlaga till cigarrerna. Det gar att blanda in spillet i inlagan for att dryga ut den. Men det gar ocksa att anvanda enbart spill, tara det finns en litet storre bladbit att tillga. Pa detta blad fordelas spillet sa jamnt sam mojligt och rullas sedan in. Det blir da lattare att hantera smabitarna, nar man virar in dem i ombladet. "" Ett problem kan vara att kvaliteten pa cigarrerna blir ojamn. Detta motverkas i viss grad av en omsorgsfull fermentering. Om nagra fermenterade blad av fin kvalitet med harlig arom sparas, sa kan des sa bladas in i nastkommande skord vid fermenteringen. De sprider da sina arom~tiska amnen i den nya fermenteringen och paverkar denna i positiv riktning. Det ar anda en viss spanning att tanda en cigarr, sam man sjalv tillverkat fran froet, men man vill ju anda ha-' fram den basta mojliga kvaliteten, aven om man tara ar amator pa omradet. ;, I' Det ar viktigt att tanda cigarren, sa att den inte brinner snett. I tobaksaffarerna fanns forr en liten spritlampa (som senare byttes ut mot gas), sam man kunde tanda sina inhandlade rokverk pa. Men det ar ju en forgangen njutning. Att tanda en cigarr kan krava flera stickor, savida man inte foredrar gas. Man kan borja med att varma upp cigarren i spetsen och tanda den litet latt. Darpa drar man forsiktigt nagra latta puffar och kontrollerar att den brinner jamnt. En cigarr skall aldrig stormrokas utan njutas mjukt och forsiktigt, annars blir roken varm och stickig. Tand den for all del i ratt ande, sa att inte tackbladet rullar upp sig. Ratt ande ar den dar rullningen at tackbladet borjade.

16 ~r l~pparna k~nsliga f~r direkt kontak~ med tobaken, kan man inhandla ett litet munstycke i nagon v~lsorterad tobaksaff~r, om det finns nagon kvar. 'f!, i I Om inlagan har blivit oj~mn och draget daligt, kan man anv~nda en tunn strumpsticka eller liknande och k~ra in den litet f~rsiktigt i cigarren och pa sa vis ~ppna en b~ttre kanal. Temperatur och luftfuktighet spelar r~ker. Efter ett regn n~r luften ~r det vara en star njutning att ta en en cigarr. Dessutom slipper man att star roll n~r man fuktig och sval, kan promenad och avnjuta v~dra efter n~jet. Att f~rvara cigarrerna sa de inte blir f~r..terra eller f~r fuktiga ~r ocksa viktigt. F~~ sa var linneskapet ett bra st~lle att ha sam lager, men numera kanske denna typ av skap ~r mindre vanliga. Man kan ju ocksa f~rf~rdiga en liten lada, en humidor, d~r man haller lagom fuktighet med en fuktad svamp t.ex. I II ~, Vanliga misstag man g~r sam nyb~rjare ~r att man v~ter tobaken f~r mycket, sa att den m~glar, att man later temperaturen stiga f~r mycket i bladh~gen efter sk~rden eller att man har f~r bl~t inlaga n~r man rullar cigarfen. Ja, det finns sakert fler saker man bor beakta, men manl~r sig av misstagen,och den h~r lilla handledningen for nyborjare hoppas jag skall vara till nytta, sa att en del av de misstag jag har gjort kan undvikas. Lycka till! Copyright Bj~rn Jernberg 1998

17 16. Och slutligen nagra viktiga punkter. GaOSLA jorden ordentligt dar plantorna skall vaxa. Finns inte tillgang till stallgodsel, sa mylla ner pelleterat honsgodsel. C.a 1 liter per plantae Jorden skall vara lucker. SKaRDA inte allt for sent. Bladen blir for tjocka och oljiga och bladnerverna grova och kraftiga. TORKA langsamt eftersom en forsta "fermentering" ager rum pa torklinan. Maka ihop bladen litet grand redan efter nagra dagar. Fortsatt sedan ihopmakhingen efter hand sam torkningen pagar. Forsok att hanga upp blad av samma storlek efter varandra. Torkar bladen snabbt vid hog temperatur forblir de grana. Visserligen finns det en typ av cigarrer sam ar gronaktiga, men dessa ar ganska smaklosa och trakiga. Men det saljes en del sadana, framst i USA. INLAGAN bar innehalla ganska tunna och milda blad, medan man anvander tjockare blad till omblad. Anvander man tjocka och morka blad till inlagan blir cigarren sa stark, att man pa sin hojd kan njuta halva cigarren innan den blir fran och obehaglig. Skarda darfor i omgangar, sa att tillgangen pa 01i19 sorters blad blir god. Ju tjockare Omblad man anvander, desto tunnare bar INLAGAN vara.

18 17. Pa sid. 8 langst ner star det att jag an vander Dextrin for limning. Jag har nu overgatt till att anvanda vanligt tapetklisteri pulverform, typ Nitor. Detta ar ett cellulosabaserat klister utan konserveringsmedel och helt ofarligt. Torkar farglost. DETTA ~R EN STILLSAM OCH KONTEMPLATIV SYSSELSTATTNING vars njutning endast tillkommer den eftertanksamma och meditativa manniskan. Bade odlingen och tillverkningen av cigarrer bjuder pa moj)igheter att inte bara odla tobak utan aven sin sjal.. Har man gavan att vara talmodig och stillsam ar det en fordel vid denna sysselsattning. Och har man inte dessa gavor, sa 'finns det sidra mojligheter att tillagna sig dessa. Det kanske verkar h1j"gtravande, men vi behover alla en 1 iten { stund~arje. dag i lugn och ro, da man kan syssla med nagonting sam kanns avkopplande och mysigt och ger tid for eftertanke pa samma gang sam man glads over det man skapar,o~n-d~ri:nar sysselsattningen stracker sig over hela aret. Och fran det ena aret till det andra.gar det at helvete med verksamheten det forsta aret, sa har man lart sig en massa till nasta ar, sa det finns ingen anledning att misstrosta. TAlamod och fornojsamhet var det! Nagonting sam det ar daligt med numera. Men manniskan ar ju foranderlig...

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma Att tapetsera själv Här har vi samlat råd, tips och enkla uppsättningsanvisningar. Läs igenom och kom fram till det du behöver veta så är du snart igång med ditt nya rum! OBS! Kom ihåg att arbetet måste

Läs mer

Hantverk i skogsbrynet

Hantverk i skogsbrynet Växtfärg Papper, växter. Stormkök, konservburk att koka i ( så slipper ni färgad kastrull ). Gör så här: Plocka växter och växtdelar, blommor, blad eller bär. Samla dom färgvis. Ta ca 2 dl växter till

Läs mer

Fysik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Fysik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Fysik Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

Hur du anlägger och sköter din gräsmatta från Hemmanet

Hur du anlägger och sköter din gräsmatta från Hemmanet Hur du anlägger och sköter din gräsmatta från Hemmanet Användning av gräsmattan Hemmanets färdiga gräsmatta håller att gå på genast efter utläggning. I början ska mera slitande användning undvikas tills

Läs mer

Materialet från: Växter och ljus Nelson Garden

Materialet från: Växter och ljus Nelson Garden Materialet från: Växter och ljus Nelson Garden Växter behöver ljus för alla sina livsprocesser. Under det mörka halvåret är odlingen är som svårast. Ofta är det trångt i våra fönsterkarmar så här års med

Läs mer

Älskade Pelargoner...

Älskade Pelargoner... Stjärnpelargon Bladen spetsigt flikiga, liknar lönnblad. Blommorna är stjärnformiga, lite spretiga. Även dubbla sorter finns, de är charmigt rufsiga. blomjord. Plocka bort vissna blommor och blad efter

Läs mer

Glöm inte att märka dina sådder. Här en primula, P. tanneri ssp Nepalensis. Foto: Helen Isaksson-Nyman

Glöm inte att märka dina sådder. Här en primula, P. tanneri ssp Nepalensis. Foto: Helen Isaksson-Nyman Så perenner - så här kan du göra! Publicerad: 2012-01-03 Det kliar i många gröna fingrar nu. Så snart det nya året börjar blickar vi framåt mot en ny vår och sommar och vi vill börja så fröer! Perennerna

Läs mer

Förslaget kommer från: Simon Nyström

Förslaget kommer från: Simon Nyström Träplantering Jag vill komma med ett förslag till plantering av träd. Bakrunden till detta är bland annat att jag fått veta att vår äng visat sig vara mycket lämpligt för plantering då det råder ett litet

Läs mer

EXPERIMENTBOKEN NATURVETARNA I ALMEDALEN

EXPERIMENTBOKEN NATURVETARNA I ALMEDALEN EXPERIMENTBOKEN NATURVETARNA I ALMEDALEN 1 Innehåll INTRODUKTION... 3 FILMBURKSRAKETEN... 4 RUSSINHISSEN... 5 MENTOS I COCA-COLA... 6 EXPLODERANDE PÅSE... 8 JÄST BLÅSER UPP BALONG... 9 UNDERVATTENSVULKAN...10

Läs mer

Gjuta egna mjukbeten Så jag skulle inte rekommendera att använda spisen Innan gjutning

Gjuta egna mjukbeten Så jag skulle inte rekommendera att använda spisen Innan gjutning Gjuta egna mjukbeten Detta med plastgjutning har konstigt nog aldrig riktigt blivit något hit i Sverige. Trots att det är väldigt enkelt att göra när man väl har fått prova. Kanske är det avsaknaden av

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Snart är det Jul igen

Snart är det Jul igen Snart är det Jul igen Norsen, 21.11 2007 Kvällens program Presentation av kvällens program samt genomgång av resepten Tillredning av kvällens rätter Middagen avnjuts o Förrätt Laxtartar Fiskpaté Sikrom

Läs mer

VÄXTFÄRGNING FÖR NYBÖRJARE med

VÄXTFÄRGNING FÖR NYBÖRJARE med VÄXTFÄRGNING FÖR NYBÖRJARE med teljé dda FÖRORD: Jag kommer beskriva denna växtfärgningsprocess som om jag växtfärgade endast en garnhärva. Varför då? Jo, för texten är främst för den som aldrig växtfärgat

Läs mer

Prova att lägga märke till olika spårtecken och du kommer att upptäcka att naturen är full av liv.

Prova att lägga märke till olika spårtecken och du kommer att upptäcka att naturen är full av liv. SKOGSREFLEXEN ÖVNINGAR ÄMNESVIS: MILJÖ- OCH NATURKUNSKAP Ekorrspåraren Tecken som visar att här har varit ett djur kallas spårtecken. Det kan vara avtryck av fötter, en halväten kotte, märken efter avbitna

Läs mer

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ;

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ; 1 Bonad ca 21,5 x 21,5 cm Du behöver ; * Tyg till bakgrund 16,25 x 16,25 * Tyg till baksidan 24 x 24 cm * Tyg till kantning 6,25 x tyg bredd (110 cm) * Vliesofix 10 cm * Diverse bitar tyg i olika färger

Läs mer

vid tvättning av sådana. Handskas icke hårdhänt med tyget. Använd icke kraftig lut. Gnugga icke mot knogarna eller mot bräde.

vid tvättning av sådana. Handskas icke hårdhänt med tyget. Använd icke kraftig lut. Gnugga icke mot knogarna eller mot bräde. Våta konstfibcrtyger rivas lätt, var därför aktgam vid tvättning av sådana. Använd icke borste. Gnugga icke mot knogarna eller mot bräde. Handskas icke hårdhänt med tyget. Använd icke kraftig lut. Ett

Läs mer

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ;

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ; 1 Bonad ca 21,5 x 21,5 cm Du behöver ; * Tyg till bakgrund 16,25 x 16,25 * Tyg till baksida 24 x 24 cm * Tyg till kantning 6,25 x tyg bredd (110 cm) * Vliesofix 10 cm * Diverse bitar tyg i olika färger

Läs mer

Kemisk tipsrunda. Så trodde vi innan experimentet. Station 1 X 2 Hypotes 1

Kemisk tipsrunda. Så trodde vi innan experimentet. Station 1 X 2 Hypotes 1 Så trodde vi innan experimentet Station 1 X 2 Hypotes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Så blev resultatet av experimentet Försök att förklara resultatet och utveckla gärna något nytt experiment för att

Läs mer

Instruktioner hur man gör RSC:s nya hatt, den s.k. cykelsadeln

Instruktioner hur man gör RSC:s nya hatt, den s.k. cykelsadeln Instruktioner hur man gör RSC:s nya hatt, den s.k. cykelsadeln Om du fått en gammal blå cykelsadel, börja med den. Ta isär den en smula för att se hur den är gjord. Sprätta loss plymen i tyll och se om

Läs mer

Hydrangea macrophylla Magical sortiment

Hydrangea macrophylla Magical sortiment Hydrangea macrophylla Magical sortiment Magical Four Seasons Speciellt utvald Skiftar i färg under säsongen Tjusig present Fyra årstider med Magical Hydrangea macrophylla Magical är en fröjd för ögat.

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

FORMTAGNING METODBESKRIVNING

FORMTAGNING METODBESKRIVNING Bygg upp din skultur så den står stadigt och håller för leran som väger tungt, den skall också vara fastspikad ordentligt i en stabil och någorlunda tung bräda. Bra om man kan vända på figuren, så den

Läs mer

Idén att odla sparris fick Lotta i Provence. För ett husbehov räcker 10 20 plantor, men det visste inte Lotta som tyckte att plantorna såg små ut och

Idén att odla sparris fick Lotta i Provence. För ett husbehov räcker 10 20 plantor, men det visste inte Lotta som tyckte att plantorna såg små ut och Idén att odla sparris fick Lotta i Provence. För ett husbehov räcker 10 20 plantor, men det visste inte Lotta som tyckte att plantorna såg små ut och köpte 500 stycken. I dag finns 24 000 sparrisplantor

Läs mer

Inspirationshäfte Vinter Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn

Inspirationshäfte Vinter Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn Inspirationshäfte Vinter Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn Snögubbe Flaska 1. Gör en stor boll av leran (storleken beroende på flaskhalsens storlek). 2. Ta av korken och tryck på bollen

Läs mer

korsuppläggning för v-hänta Gör en korsuppläggning på detta vis:

korsuppläggning för v-hänta Gör en korsuppläggning på detta vis: TVÅÄNDSSTICKAD VANTE (medelsvår svår) 1 Material: 3-trådigt ullgarn, två färger, ca 1 hg av vardera färgen. Strumpstickor (5 st) nr 3 ½ Stoppnål till trädning och fästning Sax Måttband Beräknad tidsåtgång:

Läs mer

Ryggsäckssystem 2012

Ryggsäckssystem 2012 Ryggsäckssystem 2012 Bruksanvisning Produktdata Ryggsäck Stort, löstagbart lock som väl täcker säcken Höjbart lock som kan anpassas till olika volymer. Stort topplocksfack. Hållare för hjälm eller kläder.

Läs mer

TVÅÄNDSSTICKAD VANTE (medelsvår svår)

TVÅÄNDSSTICKAD VANTE (medelsvår svår) TVÅÄNDSSTICKAD VANTE (medelsvår svår) Material: 3-trådigt ullgarn, två färger, ca 1 hg av vardera färgen. Strumpstickor (5 st) nr 3 ½ Stoppnål till trädning och fästning En ganska stor gummisnodd eller

Läs mer

Naturpedagogiskt Centrums TIPSRUNDA KRING

Naturpedagogiskt Centrums TIPSRUNDA KRING Naturpedagogiskt Centrums TIPSRUNDA KRING KLIMAT och KRETSLOPP. Kopplingar till kursplanernas mål SO Förstå vad som utgör resurser i naturen, kunna se samband mellan naturresurser och människors verksamheter,

Läs mer

Instruktion G-vagn v. 0.1 Sida 1 av 6

Instruktion G-vagn v. 0.1 Sida 1 av 6 Instruktion G-vagn v. 0.1 Sida 1 av 6 INSTRUKTIONER G-VAGN Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

Fönsterlagande på gamla skolan

Fönsterlagande på gamla skolan Fönsterlagande på gamla skolan Sent omsider har fönsterlagandet kommit igång. Det var en sen vår, en krånglig sommar och en mycket sen skörd som satte käppar i hjulet för våra planer. Men nu är det första

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Från Barnträdgård till Trädgårdsbarn

Från Barnträdgård till Trädgårdsbarn Från Barnträdgård till Trädgårdsbarn Projektledare Martina Jönsson Matkonsult Hushållningssällskapet Halland Nästan alla barn gillar att odla och alla barn gillar att skörda smultron, jordgubbar, små söta

Läs mer

Pälsvård och klippning av Curly Coated Retriever

Pälsvård och klippning av Curly Coated Retriever Pälsvård och klippning av Curly Coated Retriever av Hannie Warendorf (översättning Millan Ericsson) Hur ska de se ut? För Curly Coated Retriever är pälsen en mycket viktig del. Pälsen är ju t.o.m. omnämnd

Läs mer

Vad gör växten med vattnet?

Vad gör växten med vattnet? Innehåll ver.2 Vad gör växten med vattnet? Du har säkert undrat över varför dina växter behöver så mycket vatten. Det är inte mera märkligt än att du själv behöver 1-3 liter vatten om dagen. Du får det

Läs mer

Vägledning för behandling av potatis:

Vägledning för behandling av potatis: Ultima Janssons Frestelse Janssons Frestelse görs på lika många sätt som det finns kockar. Vad som utmärker en Jansson är kanske att det är svårt att förutsäga resultatet från gång till annan. Det är ju

Läs mer

Manual Mini Plant Factory PMF-M30. EcoSolu ons

Manual Mini Plant Factory PMF-M30. EcoSolu ons Manual Mini Plant Factory PMF-M30 EcoSolu ons Manual Mini Plant Factory För säker användning s. 3 Ingående delar s. 4 Produktinfo s. 5 Installation s. 6 Odling s. 7-14 Så ställer du in timern s. 15-16

Läs mer

Card Peeling by Tim Star

Card Peeling by Tim Star Card Peeling by Tim Star Först ett par ord om varför jag har börjat att skriva nu. Jag fick min trollerigrund i Åby, där jag växte upp, och det var naturligtvis hos Harries, som jag besökte väldigt ofta,

Läs mer

Produktanvisning. INNEHÅLL: Termometer, hygrometer och vattenbehållare (mont.) Bottengaller och mellanrumsstycke. Vändarmotor till art 450640, 450650.

Produktanvisning. INNEHÅLL: Termometer, hygrometer och vattenbehållare (mont.) Bottengaller och mellanrumsstycke. Vändarmotor till art 450640, 450650. Art 45060, 450630 Äggkläckare 4/48 ägg. Halvautomatisk äggvändning Art 450640, 450650 Äggkläckare 4/48 ägg. Helautomatisk äggvändning INNEHÅLL: Termometer, hygrometer och vattenbehållare (mont.) Bottengaller

Läs mer

LINNE MED SNEDREMSA I HALS- OCH ÄRMHÅL

LINNE MED SNEDREMSA I HALS- OCH ÄRMHÅL Du behöver: urklippta delar till ett linne + extra tyg till snedremsor (ca 50 x 50 cm), symaskin och matchande tråd, sax, knappnålar, synål, måttband, strykjärn och strykbräda. Köpta snedremsor använder

Läs mer

Ensetkulturen: uthållig produktion av mat och material i tusentals år. Av Laila Karlsson och Abitew Lagibo Dalbato

Ensetkulturen: uthållig produktion av mat och material i tusentals år. Av Laila Karlsson och Abitew Lagibo Dalbato Ensetkulturen: uthållig produktion av mat och material i tusentals år Av Laila Karlsson och Abitew Lagibo Dalbato Presentation vid svensk-etiopiska föreningens höstmöte 2014 Höjd: upp till 10 m Vad är

Läs mer

Våren och försommaren är bästa tiden att göra en vild sallad. Då är växterna späda och goda.

Våren och försommaren är bästa tiden att göra en vild sallad. Då är växterna späda och goda. Syfte: Skapa förståelse för odlingens grundprinciper och ge en känsla av att kunna bidra till en hållbar utveckling genom egna handlingar, samt väcka ett intresse för odling hos barnen Mål: Att jämföra

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar.

Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar. Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar. Med ytbehandling menas att man behandlar en trä eller metallyta med något ämne så att den blir vacker, hållbar och lättskött. De tre

Läs mer

UNDERVISNINGSMATERIAL

UNDERVISNINGSMATERIAL UNDERVISNINGSMATERIAL ARBETSUPPGIFTER UNDERVISNINGSMATERIAL 2: RESAN Berättelse del 1: Uppgift 1: Uppgift 2: Gruvarbetaren Rita ett hus som värms med geotermisk energi Soltornet med geotermisk energi Berättelse

Läs mer

Vandra i fjället Utrustning: Spade Första förbandslåda Rep/Makramé Kniv med slida Yxa/Såg Tändstål Tändstickor Stormkök Liggunderlag Sovsäck Tandborste som är avklippt Tandkräm i liten behållare Tält/Vindskydd

Läs mer

Tips för klarinettelever och föräldrar

Tips för klarinettelever och föräldrar Tips för klarinettelever och föräldrar Innehåll: sidan 3. några råd till föräldrar sidan 4-5. att sätta ihop klarinetten, rörblad m.m. sidan 6-7. att spela, munställning m.m. Hej! Här kommer lite tips

Läs mer

Innehåll. Blommor gör vardagen vackrare, 7. Äntligen vår, 11. Lekfullt med påskägg och fjädrar, 21. Fånga sommarens stunder, 30

Innehåll. Blommor gör vardagen vackrare, 7. Äntligen vår, 11. Lekfullt med påskägg och fjädrar, 21. Fånga sommarens stunder, 30 5 Innehåll Innehåll Blommor gör vardagen vackrare, 7 Äntligen vår, 11 Lekfullt med påskägg och fjädrar, 21 Fånga sommarens stunder, 30 Skördetidens skatter, 44 Härliga höstlöv, 57 Grön jul med mossa! 73

Läs mer

Gör det själv med betong

Gör det själv med betong Gör det själv med betong Förslag på inspiration former.nu styleroom.se betongkrukor.se betongformar.se ellasinspiration.se wsochcompany.se Betong som hobby Kokbok för betong Betong med guldkant Betong

Läs mer

Kurs i hagastängning/gärdesgårdsbygge på Jamtli 8-9 okt Anna Hansen och Terese Olofsson

Kurs i hagastängning/gärdesgårdsbygge på Jamtli 8-9 okt Anna Hansen och Terese Olofsson Kurs i hagastängning/gärdesgårdsbygge på Jamtli 8-9 okt 2011 Anna Hansen och Terese Olofsson Kursen inleddes med att Jamtlis byggnadsantikvarie Olof Edin berättade lite kort historik kring gärdesgårdsbygge.

Läs mer

Att vårda ett gammalt teakdäck. (2009-02-08)

Att vårda ett gammalt teakdäck. (2009-02-08) Att vårda ett gammalt teakdäck. (2009-02-08) Har man en båt från 1985 och teakdäcket är i original så krävs det lite underhåll och varsamhet om man inte vill byta det inom en snar framtid. Vår 360 hade

Läs mer

Plant in Pod växtskydd Instruktioner. garden care

Plant in Pod växtskydd Instruktioner. garden care Plant in Pod växtskydd Instruktioner garden care Läs denna instruktion grundligt före produkten används Inledning Produkten som du har i din hand är ett växtskydd, speciellt konstruerad för att förbättra

Läs mer

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 SVENSKA Plattång i pro 230 steam BaByliss plattång i pro 230 steam är en plattång med ånga som har en mycket hög temperatur.

Läs mer

Tygblöjor. Olika typer av tygblöjor

Tygblöjor. Olika typer av tygblöjor De som tror att tygblöjor är svåra, jobbiga och bara läcker har bara inte hittat rätt blöja än. Tygblöjemarknaden översvämmas av olika nya innovationer och system, det finns något för alla. Man behöver

Läs mer

Öppna Xbox 360 Slim Guide

Öppna Xbox 360 Slim Guide Öppna Xbox 360 Slim Guide Det finns många olika sätt att öppna sin Xbox 360 Slim. Ett antal guider finns att hitta på nätet och alla har sina favoriter. Jag har valt att öppna Xbox 360 Slim med X8 unlock

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Sortera på olika sätt

Sortera på olika sätt Material Sortera material Att sortera material innebär att vi delar i materialen i grupper utifrån deras egenskaper. Egenskaper berättar hur någonting är, t.ex. färg, form, storlek, naturligt eller konstgjort.

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

biter på allt Tången för kabel, tråd och spik

biter på allt Tången för kabel, tråd och spik Test Gör Det Själv testar verktyg och material för din räkning. Om du har något förslag till vad vi ska testa, så sänd oss ett mail på redaktionen@gds.se Handtagens material och form ska kunna skydda fingrarna

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Climate Recovery System Monteringsintruktioner

Climate Recovery System Monteringsintruktioner Climate Recovery System Monteringsintruktioner Välkommen till Climate Recovery Följ med oss Här får du en genomgång i hur du hanterar och installerar det förisolerade systemet (CR System) med dess produkter

Läs mer

Kära Läsare. Enkelt och Kul att vara kreativ

Kära Läsare. Enkelt och Kul att vara kreativ Kära Läsare Enkelt och Kul att vara kreativ Det här Scrap Lovers-häftet vill ge dig inspiration och tips om hur du kan använda dina bilder på ett roligt och kreativt sätt. Vi visar dig bland annat hur

Läs mer

Att baka med råg och surdegskultur

Att baka med råg och surdegskultur Att baka med råg och surdegskultur En folder om rågbrödsbakning med de enklaste recepten och utan onödiga tillsatser. Hur du gör din surdegsgrund, förvarar den, förökar upp den och använder den till att

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Vattenpass, vattenlås, vattenhjul

Vattenpass, vattenlås, vattenhjul Vattenundersökningar åk 5-6; station a) Eller: Jordens dragningskraft åk 5-6 Vattenpass, vattenlås, vattenhjul 1. Dra en vågrät och en lodrät linje på tavlan med hjälp av vattenpasset. Vätskan är tyngre

Läs mer

Amaryllisens dag. 19 november

Amaryllisens dag. 19 november Amaryllisens dag 19 november Amaryllisens dag 19 november Amaryllis är den perfekta blomman till jul eftersom den är så sagolikt vacker. Den har attityd och skapar stämning samtidigt som den är busenkel

Läs mer

Vad är jord och vad är substrat?

Vad är jord och vad är substrat? Vad är jord och vad är substrat? I dagligt tal säger de flesta människor jord om allt som växtens rötter kan växa i. Det är inte fel, men inte tillräckligt bra för en växtskötare. Jord är något vi går

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

Eleverna tillverkar en mycket enkel solugn för att visa att solen kan vara en källa till förnyelsebar energi. Eleverna lär sig om växthuseffekten.

Eleverna tillverkar en mycket enkel solugn för att visa att solen kan vara en källa till förnyelsebar energi. Eleverna lär sig om växthuseffekten. SOLUGN Övningens mål Eleverna tillverkar en mycket enkel solugn för att visa att solen kan vara en källa till förnyelsebar energi. Eleverna lär sig om växthuseffekten. Sammanfattning av övningen Eleverna

Läs mer

Ett sommaröverkast av scrap quilt

Ett sommaröverkast av scrap quilt Jag har fått ihop 50 scrap-rutor och kompletterar med 50 enkelrutor med blommönster. För att det inte ska bli för oroligt så planerar jag att sy in enfärgade remsor mellan varje ruta. Har hittat ett par

Läs mer

Ramp -- svenska som andraspråk

Ramp -- svenska som andraspråk På span efter vårt dagliga bröd (sas) AV-nummer: 31404tv 11 /Vinjettbilder på programledarna: Lina Zacharias och Lincoln Robbin Coker./ Det har funnits i alla tider. Man kan göra det hemma om man vill.

Läs mer

Avslutande brev för läsåret 2015/16

Avslutande brev för läsåret 2015/16 Avslutande brev för läsåret 2015/16 Innovativt lärande för social och ekologisk hållbarhet. Det här är ett projekt som går under Grönflagg. Vi har arbetet utifrån följande frågor. Vad händer när man sår

Läs mer

Kavel Något att kavla på, t.ex. en bakplåt Kartong och tejp eller plastburk/bytta till gjutram Gips Ram eller snöre/ståltråd till upphängning

Kavel Något att kavla på, t.ex. en bakplåt Kartong och tejp eller plastburk/bytta till gjutram Gips Ram eller snöre/ståltråd till upphängning Du behöver: Saltdeg Kavel Något att kavla på, t.ex. en bakplåt Kartong och tejp eller plastburk/bytta till gjutram Gips Ram eller snöre/ståltråd till upphängning Recept på saltdeg 1 Kavla ut degen ca 2

Läs mer

Försurning. Joel Langborger. Mentor: Olle och Pernilla 20/5-10

Försurning. Joel Langborger. Mentor: Olle och Pernilla 20/5-10 Försurning Joel Langborger 9A Mentor: Olle och Pernilla 20/5-10 Innehållsförteckning: Sida Inledning 1 Bakgrund 1 Syfte 1 Material 1 Metod 2 Resultat 2 Slutsats 2 Felkällor 3 Avslutning 3 Inledning: Försurning

Läs mer

Monteringsanvisning Funkis 11

Monteringsanvisning Funkis 11 Monteringsanvisning Funkis 11 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se Lycka

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

Gitarrdelar.SE. Byggbeskrivning Gitarrdelars LP-kit. Innehållsförteckning

Gitarrdelar.SE. Byggbeskrivning Gitarrdelars LP-kit. Innehållsförteckning Byggbeskrivning Gitarrdelars LP-kit. Gitarrdelar.SE Innehållsförteckning Limma kropp och hals...2 Montera översadel...3 Montera Mekaniken...4 Montera stränghållare...6 Montera stallet...9 Stränga upp och

Läs mer

Ingen gråter (Katarina och Alf) Kapitel 1

Ingen gråter (Katarina och Alf) Kapitel 1 Ingen gråter (Katarina och Alf) Inledning Bastian kan inte sova. Han ligger i sängen och tittar rakt upp i taket, vänder och vrider på täcket och puffar till kudden. Det är tyst, det enda Bastian hör är

Läs mer

Trendig Tantblomma

Trendig Tantblomma Trendig Tantblomma 2012-09- 28 Julstjärnorna har fört en lite bortglömd tillvaro under de senaste åren, men nu är de nästa tantblomma på tur att sätta sin prägel på svenskarnas hem och julfirande. Tillsammans

Läs mer

Glitterälvorna och den magiska ön

Glitterälvorna och den magiska ön Glitterälvorna och den magiska ön 1 Med glittrande kläder flög dom tvärs över ön. Det här är livet! ropade Rebecca med fladdrande hår. Dom två älvorna, Rebecca och Tristan bodde på Glitterön med deras

Läs mer

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,

Läs mer

Att kvilta och montera täcke med vadd

Att kvilta och montera täcke med vadd Till det här täcket har jag använt resttyger från andra projekt, 2 gamla istoppstäcken, 2 gardiner 2 x 1,5 m till rygg/baksidan. För övrigt behöver du gummimatta och rullkniv, symaskin, sytråd, sax, en

Läs mer

Byta signaltråd Limma värja

Byta signaltråd Limma värja Byta signaltråd Limma värja Klingor går av, signaltrådar går sönder, spetsar slutar fungera. Förr eller senare händer det att vapnet slits ut i olika delar. Detta behöver inte betyda att man måste köpa

Läs mer

UNDERVISNINGSMATERIAL

UNDERVISNINGSMATERIAL UNDERVISNINGSMATERIAL ARBETSUPPGIFTER UNDERVISNINGSMATERIAL 3: UPPTÄCKTEN Berättelse del 1: Uppgift 1: Det sista vykortet Vackrare horisont Berättelse del 2: Uppgift 2: Uppgift 3: Upptäckten Snurra på

Läs mer

Aloysia citridora. BLOMNING Små svagt lila blommor i juli-aug.

Aloysia citridora. BLOMNING Små svagt lila blommor i juli-aug. Växtlista Aloysia citridora Små svagt lila blommor i juli-aug. Bladen är gröna lansettliknande. Det är en vedartad liten buske som med åren kan likna ett litet miniatyr träd 60-80 cm hög. Både blad och

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken

Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken <http://skrotboken.blogspot.com> Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken Så här ser det färdiga ryggsäckskortet ut. Detta behöver du 1 cardstock eller mönsterpapper 12 x 12 1 cardstock eller mönsterpapper

Läs mer

En kort information om att odla och plantera på små tomter i 42:an

En kort information om att odla och plantera på små tomter i 42:an N V Ö S En kort information om att odla och plantera på små tomter i 42:an Välkommen till 42:ans lilla trädgårdsbok. Häftet är framtaget för att vi skall få en grön, trygg, och trevlig närmiljö. 2005-2006

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

FÅ ETT RIKARE LIV MED KRYDDOR, FRUKT, BÄR OCH GRÖNSAKER PÅ BALKONGEN OCH UTEPLATSEN MED PLANTAGENS NYA LÖSNINGAR.

FÅ ETT RIKARE LIV MED KRYDDOR, FRUKT, BÄR OCH GRÖNSAKER PÅ BALKONGEN OCH UTEPLATSEN MED PLANTAGENS NYA LÖSNINGAR. FÅ ETT RIKARE LIV MED KRYDDOR, FRUKT, BÄR OCH GRÖNSAKER PÅ BALKONGEN OCH UTEPLATSEN MED PLANTAGENS NYA LÖSNINGAR. Tillbaka till naturen Skapa din egen unika odling var du vill. Bestäm vad du vill odla,

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Beata och Camilla leker med maten - om att koka i kärl av trä, läder och keramik

Beata och Camilla leker med maten - om att koka i kärl av trä, läder och keramik Beata och Camilla leker med maten - om att koka i kärl av trä, läder och keramik (Version utan illustrationer) Inledning Efter en liten inblick i det forntida livet genom läsning av fack- och skönlitteratur

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

Hans trädgård är en fest!

Hans trädgård är en fest! Hans trädgård är en fest! Text: Stina Lovisa Seger Bild: Ewa-Marie Rundquist Det är väl knappast någon som har missat att vi trädgårdsintresserade delar vårt intresse med Sveriges genom tiderna största

Läs mer

TI Teknisk Information. ti@photax.se www.photax.se

TI Teknisk Information. ti@photax.se www.photax.se Filmframkallning 980930 Sida 1/5 Många faktorer påverkar filmen under framkallningen och därmed också filmens förmåga att återge det som vi vill. Några viktiga faktorer: * Framkallarens sammansättning.

Läs mer

HAIR SWEDEN. Skol SM Hår & Makeup Stylist

HAIR SWEDEN. Skol SM Hår & Makeup Stylist HAIR SWEDEN Skol SM Hår & Makeup Stylist SKOL SM October 11, 2014 Skoltävling 2014/15 Reviderad 14-10-14 Regler Hår & Makeupstylist 1. Årskurs 1 Långhårsuppsättning-Long hair up 65 min 2. Årskurs 2 Skönhetsmakeup

Läs mer