VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Uppland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Uppland"

Transkript

1 014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Uppland

2 Ordförande har ordet Jag har varit med på Unionenveckorna och tillsammans med medarbetarna på regionkontoret besökt olika arbetsplatser. Jag har varit med på grundutbildningar och träffat nya förtroendevalda, har pratat med medlemmar om hur viktigt det fackliga arbetet är på arbetsplatser både med och utan klubb. Vi har diskuterat demokrati, värvning, medlemsvård, klubbbildning med mera. Jag vill tacka mina kollegor i regionstyrelsen och medarbetarna på regionkontoret för all hjälp och stöttning ni gett mig. Nu ser jag med förväntan fram mot nya spännande möten med Unionen Upplands medlemmar! Åsa Liljedahl 2

3 Bakgrund till verksamhetsberättelsen Vårt arbete som vi utfört i regionen under 2014 bygger på 2011 års kongressbeslut och dess handlingsprogram samt förbundsstyrelsens inriktningsmål för 2014: dvs vi ska ha: Fler och bättre jobb Må bra på och av jobbet Ett utvecklande arbetsliv Med detta som bakgrund har Upplands regionstyrelse fastställt en verksamhetsplan för 2014 som varit vägledningen i kontorets och personalens arbete. Siffror som anges i parentes i verksamhetsberättelsen är våra planerade mål för Medlemsvärvning, medlemsvård och klubbvård 2014 har varit ett fantastiskt värvningsår. Det var året som förbundet skulle nå medlemmar senast den 31 december, vilket vi nådde redan i början av december. Totalt för 2014 kan region Uppland stoltsera med att vi hamnade på en tredje plats som region i förbundet gällande värvningen, men regionen nådde inte riktigt hela vägen fram till sina egna uppsatta värvningsmål. Vi är en lärande organisation där vi utvärderar våra arbetssätt hela tiden för att på så sätt bli bättre på det vi håller på med och för att kunna göra mer nytta för medlemmarna. En stor framgångsnyckel har varit vår synlighet och våra inbokade arbetsplatsbesök. Där vill vi speciellt lyfta fram våra förtroendevalda ute i regionen som gör ett fantastiskt arbete för sina medlemmar. Den synligheten och närvaron som en klubb, arbetsplatsombud eller arbetsmiljöombud ger är en av Unionens viktiga hörnstenar som vi vill utveckla än mer. Vi kan också tydligt se sambanden mellan lokal organisering och ökade medlemstal på de arbetsplatser som har valt att bilda klubb. Vi har under året tecknat 17 kollektivavtal (24), bildat 7 klubbar (7), utsett 43 arbetsplatsombud - APO (30), utsett 24 arbetsmiljöombud - AMO (20) genomfört 75 besök på arbetsplatser som regionala arbetsmiljöombud - RAMO (140) samt gjort 461 arbetsplatsbesök (525). Under året skulle vi öka antalet arbetsplatser med klubb/apo/amo från 227 till 254. Där nådde vi inte fram trots framgångsrikt arbete. Vi ökade till 242 arbetsplatser. Vi har påverkats av att vi stöttat vår centrala telefonrådgivning där vi tagit 1 till 2 halvdagarspass i veckan under året. Detta var inget vi visste om när vi planerade för 2014 års arbete och mål vilket kan förklara att vi inte nått våra mål på vissa områden. De årliga Unionen-veckorna, v 6 och 38 genomfördes med stor framgång, där många av regionens klubbar, arbetsplatsombud samt arbetsmiljöombud valde att genomföra någon form av medlemsaktivitet under dessa veckor. Syftet med dessa veckor är att synliggöra Unionen, värva nya medlemmar samt utse förtroendevalda. Vi får genom dessa veckor många arbetsplatsbesök gjorda. Under dessa veckor har också varje klubb haft tillgång till ett anslag på 1500 kr för att göra någon form av synlighetsaktivitet under Unionenveckan. Att vara utsedd till fackligt förtroendevald är ett mycket viktigt uppdrag och vi på regionkontoret Uppland har stort fokus på att stötta er. Vi vill att ni ska känna er nöjda och trygga i era roller och att ni får den utbildning och kompetens som behövs i rollen som förtroendevald. Under året så har det genomförts ett antal klubbstyrelseutbildningar samt att vi från regionen har varit närvarande på klubbmöten och årsmöten som klubbarna har haft. Under året har tipsblock för icke-medlemmar delats ut till många av våra förtroendevalda där ni kan skicka in tips på t.ex nyanställda eller tips på någon som vill veta mer om vad ett medlemskap innebär. Det är viktigt att alla på en arbetsplats har fått frågan om de vill bli medlem? Denna rutin är införd då vi förstått att alla förtroendevalda inte känner sig helt trygga med att värva eller att kunna ta värvningssamtalen med kollegorna. Ökad medlemsnöjdhet är också ett viktigt mål som vi har jobbat med. En del i medlemsnöjdheten är våra föreläsningar som anordnats under året där vi försöker hålla hög kvalité på föreläsarna. Vi har också arbetat med hur vi ska återkoppla frågeställningar och förhandlingar till våra medlemmar och förtroendevalda så att ni upplever att servicen blir bättre. 3

4 Under 2014 bjöd vi in till 4 olika seminarier. Den 18 februari bjöd vi in Olof Röhlander som pratade om Det blir alltid som man tänkt sig. Olof bjöd på mycket skratt. 375 medlemmar kom och lyssnade på Olof. Den 5 mars några dagar före Internationella kvinnodagen bjöd vi in Anna-Lena Brundin som pratade om Kvinnligt, Manligt, Mänskligt. 195 medlemmar lyssnade på Anna-Lena. Den 30 september bjöd vi in konsertgitarristen Krister Dahlström som pratade om Från samuraj till konsertpianist. Krister pratade om sitt händelserika liv som bl.a innehöll Kendoträning (Krister har tävlat på Europanivå) som var inramad med vacker gitarrmusik. 70 medlemmar lyssnade på Krister. Den 27 november bjöd vi in världsmästaren i brottning Martin Lidberg som pratade om Vägen till framgång. En uppskattad föreläsning trots att Martin satt fast i trafiken och startade upp en timme försent. 179 medlemmar lyssnade på Martin. 4

5 Förhandlingar Regionkontoret fortsätter att arbeta konsultativt mot klubbar och enskilda medlemmar. Det innebär att genom utbildning och rådgivning stärka klubbar och enskilda medlemmar i förhandlingar. Regionkontorets ombudsmän har i övrigt förhandlat för de många klubblösa medlemmar som finns inom regionen och även stöttat klubbar i lokalt förstärkta förhandlingar. Att förhandlingar inte kan lösas lokalt utan går vidare till juridisk prövning beror på flera komplexa ärenden som oftast handlar om krav på utebliven lön och semesterersättning. Genomförda förhandlingar (2013 års förhandlingar inom parentes) Ärende Lokala Centrala Domstol Samtliga Rättstvister 467 (505) 13 (13) 0 (0) 480 Intressetvister 34 (40) 34 Totalt 501 (545) 13 (13) 0 (0) 514 Anm. Rättstvister kan ytterst hamna i domstol vilket inte är fallet med intressetvister. 3 (9) företag med medlemmar har försatts i konkurs. Pensions- och försäkringsinformation (Finfo) 2014 Pensioner och försäkringar Under året har ett flertal försäkringsinformationer hållits. Det har varit inplanerade aktiviteter samt därutöver aktiviteter som efterfrågats ute på arbetsplatser och av enskilda medlemmar. Aktiviteter i konferensform Inför pensionen (gå i pension) Din trygghet i två kuvert Singel, sambo eller gift? Har du en månadslön över kr (10-taggare) 8 st 9 st 2 st 1 st Efterfrågestyrda/individuella aktiviteter Vår försäkringsinformatör (FINFO) åker också ut till företag där t.ex klubbar, medlemmar eller arbetsgivare efterfrågar information om pension- och försäkringar. Denna information är kostnadsfri. Under 2014 var antalet efterfrågade aktiviteter ute på företag 8 st. Antalet individuella informationer med medlemmar var 64 st. Tjänstepensionens dag den 27 september Syftet med dagen är att rikta strålkastarljuset mot tjänstepensionen, för att få fler att känna till den ekonomiska tryggheten som tjänstepensionen ger. Unionen spred information ute på arbetsplatserna under hela veckan. På unionen.se lyfte tjänstepensionens värde upp denna dag. Antalet deltagare under 2014 Pensions- och försäkringsfrågor är ett ämne som berör många. Under det gångna året har ca 1000 personer deltagit vid våra planerade- och efterfrågestyrda aktiviteter samt genom enskilda möten. 5

6 Eget-verksamheten Unionen Uppland ökade med 23 Eget-medlemmar under Vi har haft centrala aktiviteter för våra Eget-medlemmar inom affärsjuridik och bokföring. Arbetsmiljö Ohälsan i arbetslivet är ett stort problem. Unionen anser att medlemmarna ska må bra på och av arbetet genom en arbetsmiljö som främjar hälsa, utveckling och trygghet. Under året har våra ombudsmän tillika regionala arbetsmiljöombud/skyddsombud besökt arbetsplatser och träffat såväl anställda som arbetsgivare för att informera om vad som krävs för att en god arbetsmiljö ska uppnås samt vilka lagenliga krav som finns inom arbetsmiljöområdet. I samband med detta har även lokala arbetsmiljöombud utsetts där det varit möjligt. Ombudsmännen tar även upp arbetsmiljökonsekvenser vid de flesta förhandlingar som genomförts. Vi har arrangerat utbildningar i arbetsmiljö samt hållit en nätverksträff för Unionens arbetsmiljöombud. Vi har arbetat med att stödja enskilda medlemmar när det har efterfrågats. Främst har det gällt rehabilitering, arbetsskadehantering, sjukpenningärenden men även hur man själv kan påverka sin arbetsmiljö. Vi har också sett en ökning av fler medlemmar som upplever sig kränkta eller mobbade på sin arbetsplats och begärt stöd från Unionen. Studerandeverksamheten Under 2014 deltog Unionen Student på 9 mässor och hade 14 informationsbord fördelade på Uppsalas 2 universitet, Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Det bidrog till 332 nya studentmedlemmar i form av direktinträden på plats. Totalt värvades ca 1000 nya studenter i Uppsala. Vi har även genomfört intervjuträning för studenter. Genom att boka en simulerad anställningsintervju med en av Unionens studerandeombudsmän ökar dina chanser att lyckas med anställningsintervjun. Studentinformatörerna (som är studenter vid Universitetet) som arbetade för oss var Sofia Carlfjord, Alexander Flyckt och Moa Mackegård. Karriär Kongressen beslutade 2011 att kompetensutveckling är ett för medlemmarna extra viktigt område därför skapades den politiska plattformen för kompetensutveckling. I plattformen presenteras vår syn på området och vad som behövs på samhälls,- arbetsplats och individnivå. Våra medlemsförmåner som handlar om att söka nytt jobb eller utveckla karriären är: - Coachning - CV-granskning - CV-bank och samtal med rekryterare - Du som är medlem har möjlighet att registrera ditt CV i en databank som är kopplat till Unionens samarbetspartner inom rekrytering. Registrera dig och lägg in dina uppgifter i CV-banken. - Anonym rekryteringstjänst för dig inom IT eller Management - Spotahead.se, en rekryteringstjänst för dig som arbetar inom IT eller Management. Karriärcoachen Webbverktyget Karriärcoachen hjälper dig att upptäcka nya möjligheter på vägen till ett arbete som passar just dig. Den kan kompletteras med coachsamtal med region Upplands egna coach. I regionen har 25 coachningar genomförts. Antalet samtal varierar från ett till två samtal per medlem. 6

7 Din CV och personliga brev ska ta dig till anställningsintervjun. Men att få ned sina erfarenheter och meriter på rätt sätt är inte det lättaste. Vi har hjälpt 85 medlemmar med deras CV för att de ska lyckas bättre i arbetslivet. För att stärka medlemmarnas ställning på arbetsmarknaden ger Unionen stöd för kompetensutveckling. Det kallar vi Unionens studiestöd det ger varje medlem som varit med hos oss möjlighet att söka kr fördelat på fyra terminer. Efter ytterligare tre års medlemskap är det fritt att åter söka studiestöd. Facklig utbildning Den fackliga utbildningen har fortsatt att bedrivas i samarbete med dels regionerna i Gävleborg och Dalarna och dels med regionerna i Stockholm, Östra Sörmland/Gotland. Detta för att erbjuda våra förtroendevalda ett brett utbud gällande innehåll och ett flertal möjligheter till kurstillfällen. Under 2014 har följande fackliga kurser genomförts: Facklig grundutbildning för förtroendevalda Facklig grundutbildning för arbetsplatsombud (APO) BAM - Bättre arbetsmiljö. Nycklar för framgångsrik kommunikation (en nyhet för året) Likabehandlingsutbildning Lönekartläggning Aktivt lönearbete Omorganisation - MBL/LAS i praktiken Förhandla för bättre arbetsmiljö Träningsläger för förhandlare. Facklig grundutbildning för förtroendevalda har även erbjudits som en web-kurs. Spets- och fördjupningsutbildningar genomförs via Unionens centrala kursverksamhet, TCOs fackliga akademi samt PTK. Dessutom genomför Unionen Uppland skräddarsydda utbildningar för klubbar som efterfrågar detta. GUKS - grupputveckling för klubbstyrelser är en efterfrågestyrd utbildning som genomförts för en klubbstyrelse under året. Nätverk Nätverket för klubbarna inom avtalsområdet Industri- och Kemi inom regionen har träffats tre gånger under verksamhetsåret. Vid träffarna utbyts erfarenheter som är viktiga för klubbarna i deras lokala verksamhet dessutom genomförs ett utbildningsavsnitt i ett aktuellt ämne. Lokal facklig organisering - LFO Klubbar Alternativ med klubbar på arbetsplatser är att bilda en klubb för medlemmarna på arbetsplatserna eller att en riksklubb bildas gemensamt för företaget, men att det finns fler arbetsplatser utspridda. Under året har 7 klubbar bildats. Totalt finns i Uppland 70 klubbar samt 30 arbetsplatser anslutna till en riksklubb. Arbetsplatsombud I Uppland finns totalt 108 arbetsplatsombud, 95 arbetsplatsombud med informationsmandat, 9 arbetsplatsombud med begränsat förhandlingsmandat samt 4 arbetsplatsombud med fullt förhandlingsmandat.. 7

8 Medlemsstatistik Yrkesverksamma totalt ökning 709 medlemmar Eget-medlemmar ökning 23 medlemmar Studerandemedlemmar ökning 137 medlemmar Pensionärsmedlemmar ökning 58 medlemmar Vi har således ökat till yrkesverksamma medlemmar och vårt totala medlemsantal är nu st. Chefsmedlemskapet Verksamhetsområdet Unionen Chef har fortsatt sitt arbete i regionen. Antalet chefsmedlemmar har ökat med 58 medlemmar och är nu st. Vi ser glädjande ett ökat nyttjande av medlemsförmånerna, framför allt rådgivning till enskilda chefer gällande deras egna anställningar och villkor samt deltagande i de av Unionen anordnade chefsaktiviteterna. Under året har regionen genomfört utbildningar för chefer: - arbetsrätt för chefer, 25 deltagare - gruppcoachning för chefer 7 deltagare - den årliga återkommande Chefsdagen i Uppsala, 60 deltagare Likabehandling Från området likabehandling kan rapporteras att vi för andra gången hållit en kurs i ämnet likabehandling, med deltagare från hela landet (med primärt våra samarbetsregioner Dalarna, Uppland och Gävleborg). Kursen var återigen mycket populär. Vi har även haft ett tvådagarsseminarium för vårt nätverk för likabehandling. Dit bjöd vi in Håkan Svensson, föreläsare tillika Sveriges första diplomerade sjukgymnast med CP-skada, som berättade om de fördomar han stött på under in utbildning. Under de två dagarna hade vi även diskussioner kring problemet med sexuella trakasserier och hur viktigt det är att få en arbetsmiljö som är trygg och säker. Vi har fortsatt att uppmuntra klubbar att delta i Guldnappsarbetet. För att fira internationella kvinnodagen hade vi kvällsseminarium med Anna-Lena Brundin. Dalarna, Uppland och Gävleborg (DUG)-samarbetet Personalgrupperna inom DUG har haft två gemensamma träffar för att diskutera hur vi gemensamt ska kunna bli bättre på att leverera medlemsnytta. Våra samarbeten sker inom fackliga utbildningar samt specialområden som EGET, chefsfrågor, likabehandling, försäkringsfrågor, studerandeverksamheten, cv-granskning och coachning. Demokratin Regionrådet Dalarna stod som värdar för ett mycket uppskattat regionråd för Dalarna, Uppland och Gävleborg (DUG) på Quality Hotel Galaxen i Borlänge den april. Från Uppland deltog 49 regionrådsledamöter samt personal. 8

9 Regionstyrelsen och arbetsutskottet Under året genomförde regionstyrelsen 10 st protokollförda sammanträden samt 10 protokollförda arbetsutskott(au)-möten. Styrelsen har den augusti också haft en styrelseutbildning för att fastställa väl fungerande arbetssätt. Utbildningen hölls på Förbundskontoret i Stockholm där bl.a. vår vice ordförande Peter Hellberg berättade om vårt påverkansarbete, nationellt och internationellt. Styrelsen har som ett led i vårt opinionsbildningsarbete haft en debattartikel i UNT samt deltagit i 2 intervjuer i Radio P4 Uppland där vi fört fram vår syn på kompetensväxling, kompetensutveckling samt nårbarhetspolicy och risken med att som tjänsteman alltid vara nåbar. Verksamhetsplaneringen Verksamhetsplaneringen genomfördes återigen tillsammans med personalen. Vi arbetade mycket i smågrupper och tog fram en ambitiös verksamhetsplan. Verksamhetsplaneringen hölls den 8-9 oktober på Nova Park i Knivsta. Riksdagsträff Vi höll en uppskattad träff med riksdagsledamöter den 14 mars på Sandvik Coromant i Gimo. Regionstyrelsen delgav riksdagsledamöterna våra prioriterade förslag på kommunikationer och näringspolitik. Företagsledningen för Sandvik Coromant fick också en möjlighet att berätta sina behov för ett bättre näringslivsklimat för riksdagsmännen. Därefter följde en rundvandring på fabriken och avslutades med ett möte med den lokala klubbstyrelsen på Sandvik Coromant. Riksdagsmännen tackade för dagen och meddelade att om Unionen bjuder in till något sådant i framtiden så avsåg de att delta. Dalarna, Uppland och Gävleborg (DUG)-samarbetet Regionstyrelsens arbetsutskott (AU) har haft tre möten med motsvarande AU i vårt samarbetsområde Dalarna, Uppland och Gävleborg (DUG). Mötena har skett i god anda och ett gemensamt framtidsprogram har tagits fram. 9

10 Ekonomi Uppland 2014 Resultaträkning per KST Årsbudget Ack.utfall innev. år Ack budget innev år Avv ack budget kr 114, Uppland , Intäkter , Verksamhetskostnad , Personalkostnad , Baskostnad ,Finansiella poster

11 Regionkontoret Under året har följande personal varit anställd på kontoret: Ulf Solhall Jane Betnér Marie Bodin Robert Boronkay Thomas Fahrenholz Tuula Fenwick Jörgen Gustavsson Eva Hansson Veronica Hedqvist Per-Ola Karlsson Lars Persson Susanne Pettersson Annika Söderdahl Regionchef Ombudsman Kommunikatör Ombudsman Ombudsman Ombudsman Ombudsman Försäkringsinformatör Coach/ekonomiassistent Värvare/utbildare Ombudsman Ombudsman Ombudsman/värvare 11

12 Styrelsens godkännande Åsa Liljedahl Marietta Delgado Jaqueline Maier Chavéz Kjell Christensson Robin Kullberg Björn Björkman Lena Rhodin Koorosh Koshravi Solveig Eriksson /Ulf Solhall 12

13 Regionstyrelsen Ordförande Åsa Liljedahl, Uppsala Vice ordförande Marietta Delgado, EVRY HR Solutions AB, Uppsala Styrelseledamöter Marietta Delgado, EVRY HR Solutions AB, Uppsala Jaqueline Maier Chavéz, Fresenius-Kabi AB, Uppsala Robin Kullberg, Södra Tornet Kommunikation, Uppsala Kjell Christensson, GE Healthcare Bio-Sciences AB, Uppsala Björn Björkman, Atea Sverige AB, Uppsala, från och med Lena Rhodin, Dosapoteket AB, Uppsala Styrelsesuppleanter Solveig Eriksson, Rånäs Björn Björkman, Atea Sverige AB, Uppsala, till och med Koorosh Khosravi, Sandvik Coromant AB, Gimo Arbetsutskott Åsa Liljedahl Marietta Delgado Jaqueline Maier Chavéz Personalrepresentant Jörgen Gustavsson Ungdomsombud Robin Kullberg Revisorer Hans Nordgren, Fastum UBC Förvaltning AB Karolina Wigenfeldt, ISS Facility Services AB, Uppsala Revisorssuppleanter Britt-Marie Hedin, Vattenfall AB (Värme Norden), Uppsala Valberedning Emma Brorsson, (sammankallande) GE Healthcare Bio-Sciences AB, Uppsala Sara Hassan Bagheri, Praktikertjänst AB, Uppsala Reza Safaee, Vattenfall AB (Värme Norden), Uppsala Anders Lund, Sandvik Coromant AB, Gimo Benny Björn, Forsmark Kraftgrupp AB, Östhammar Sekreterare i valberedningen Susanne Pettersson, regionkontoret TCO-rådet i Uppsala Marietta Delgado 13

14 Revisorernas granskningsrapport Vi har granskat Unionens region Upplands verksamhet för år Vårt uppdrag är att på grundval av vår granskning uttala oss om huruvida regionstyrelsens ledamöter bör beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning. Granskningen har utförts i enlighet med förbundets stadgar och granskningsinstruktion. Det innebär att vi planerat och genomfört en översiktlig granskning av regionstyrelsens förvaltning för att i rimlig grad försäkra oss om att regionens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och stadgeenligt sätt, och att inte någon ledamot av regionstyrelsen har vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi har granskat att regionstyrelsen på ett godtagbart sätt har verkställt de beslut som fattas av kongress, förbundsråd, förbundsstyrelse, regionråd och regionstyrelse. Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan Vi bedömer att regionens verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt. Vi föreslår därför att regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Hans Nordgren Verksamhetsrevisor Karolin Wigenfeldt Verksamhetsrevisor 14

15 Tjänstemannaklubbar Namn Ort Antal medlemmar A5 Arkitekter & Ingenjörer Uppsala 7 Ahlsell Sverige AB Uppsala 59 Almi Företagspartner AB Uppsala 6 AMO Unionenklubb Uppsala 52 Atlas Copco Tools AB Tierp 40 Bahco AB Enköping 30 Beijer Byggmaterial AB Uppsala 25 Biotage Sweden AB Uppsala 24 Biva i Uppsala AB Uppsala 13 Bjerking AB Uppsala 84 CompuGroup Medical Sweden AB Uppsala 38 Coor Service Management AB Uppsala 12 Data Ductus Infrastructure AB Uppsala 18 DHL Uppsala AB Uppsala 8 Erasteel Kloster AB Söderfors 37 Eurofins Pegasus Lab AB Uppsala 13 Evry Uppsala Uppsala 95 Fastum UBC Förvaltning AB Uppsala 15 Folkuniversitetet Uppsala 18 Fresenius Kabi AB Uppsala 236 Fyrisgården Uppsala 12 GE Healthcare Bio-Sciences AB Uppsala 466 Gems Pet Systems AB Uppsala 50 Gyproc-Klubben AB Bålsta 46 Habia Cable AB Söderfors 50 Habi Teknofluor AB Knivsta 13 Holmen Paper AB Hallstavik 60 HSB Uppsala 10 IP-Only Telecommunication AB Uppsala 104 ISS Ekonomiförvaltning i Uppsala Uppsala 40 Kemwell AB Uppsala 68 Kontex Konstruktion & Montage AB Uppsala 8 KungSängen Produktion AB Enköping 20 MacGregor Sweden AB Enköping 11 Medborgarskolan Huvudkontoret Uppsala 22 Medborgarskolan Mälardalen Uppsala 17 Mellanskog Uppsala 20 Munters AB Tobo 74 mysafety AB Uppsala 22 Möller Bil i Uppsala AB Uppsala 61 Nobina Riksklubb Uppsala 145 Note Norrtelje AB Norrtälje 29 Oriola AB Enköping 11 Q-Med Uppsala AB Uppsala 141 Q-Park AB Uppsala Uppsala 18 Riks Aditro Uppsala 293 Roslagsbil AB Norrtälje 20 S:t Eriks AB Uppsala 55 Sandvik Coromant AB Gimo 202 Scana Steel AB Söderfors 22 Semantix Uppsala 106 Sensus Uppsala & Härnösand Uppsala 23 Skogforsk, Stift Skogs-Bruket Uppsala 11 SMP Svensk Maskinprovning AB Uppsala 37 SOS-C, Uppsala Uppsala 8 SPF Gävle-Uppsala FK Uppsala

16 Sweco Architects Region Öst AB Uppsala 13 Temagruppen T-facket AB Uppsala 10 ThermoFisher AB Uppsala 231 Tidningsbolaget i Uppsala AB Uppsala 4 Unionen Uppland Uppsala 11 Unionenklubben SV Uppland Uppsala 8 Upplands Boservice AB Uppsala 17 Upplands Idrottsförbund Uppsala 19 Upplands Motor AB Uppsala 113 Upsala Nya Tidning Media AB Uppsala 38 White Arkitekter AB Uppsala 10 Zetterbergs Industri AB Östervåla 13 Österby Marine AB Österbybruk 15 Arbetsplatser med minst 3 medlemmar och som tillhör en riksklubb har rätt att utse ombud till regionrådet. Följande arbetsplatser omfattas i Unionen Uppland AB Svensk Bilprovning AB Uppsala 11 AB Svensk Bilprovning AB Östhammar 4 AGA Gas AB Enköping 23 AGA Gas AB Knivsta 7 Apotek Hjärtat Bålsta 4 Apotek Hjärtat Enköping 5 Apotek Hjärtat Tierp 3 Apotek Hjärtat Norrtälje 4 Apotek Hjärtat Uppsala 3 Coor Service Management AB Uppsala 8 ELTEL Networks Intranet AB Uppsala 8 Forsmarks Kraftgrupp AB Östhammar 315 Iris Hadar AB Uppsala 3 LRF Konsult AB Enköping 4 NCC (Construction Sverige) Uppsala 12 Nilfisk Advance AB Enköping 4 Opus Bilprovning AB Enköping 5 Opus Bilprovning AB Norrtälje 6 Opus Bilprovning AB Tierp 3 Opus Bilprovning AB Uppsala 16 Peab Bostad AB Uppsala 6 Ramböll Sverige AB Uppsala 24 Ramirent AB Uppsala 7 Ricoh Sverige AB Uppsala 10 Samhall AB Enköping 3 Samhall AB Uppsala 20 Samhall AB Östhammar 4 Siemens AB Building Technologies AB Norrtälje 4 Skanska Sverige AB Uppsala 10 Sogeti Sverige AB Uppsala 18 Solar Sverige AB Norrtälje 5 Solar Sverige AB Uppsala 6 Swecon Anläggningsmaskiner AB Uppsala 5 TDC Sverige AB Uppsala 3 TeliaSonera Sverige AB Uppsala 37 Vattenfall Business Services Nordic AB Uppsala 36 Vattenfall AB (Värme Norden) Uppsala 52 16

17 Ring Unionen Vi svarar på alla dina frågor om villkoren i arbetslivet och förmånerna i medlemskapet. På vår hemsida hittar du information om det mesta som rör ditt arbetsliv. Välkommen in på unionen.se. Olof Palmes gata 17, Stockholm VI FINNS I: Borlänge, Borås, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Linköping, Luleå, Malmö, Norrköping, Skellefteå, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Visby, Västerås, Växjö, Örebro 17

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Unionen Mälardalen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Unionen Mälardalen 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Unionen Mälardalen 2 Året som gått Unionen som fackförbund är nu satt på kartan. Vi syns, hörs och har blivit en part man vill ha med i både samtal och diskussioner, med

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen!

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! 1 Nära dig No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! Nu blickar vi framåt mot ett nytt spännande år i vår region. Vem ska företräda dig?

Läs mer

Innehåll. Det här är Unionen

Innehåll. Det här är Unionen Det här är Unionen Innehåll Det här är Unionen Större och närmare... 3 Unionens hjärtefrågor... 3 Våra medlemmar...4 Unionen på jobbet... 7 Unionens ledning... 7 Unionen landet runt... 8 Unionen tillsammans

Läs mer

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om hetluft 8/08 Unionens inkomstförsäkring. Förbered klubbens årsmöte. Extrakongress i januari. Information och inspiration för

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT

VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT Nr 1:2014 värvning i detta specialnummer av Hetluft Dags för Unionenvecka. VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT Förtroendevalda Shahrokh och Soheilla i Unionens reklam. Hetluft_nr_1_v2.indd 1 2014-01-10 11:19:12

Läs mer

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER! 5:2012 DIN KOMPETENS SÄTT ORD PÅ VAD DU KAN SUPERHJÄLTARNA lär sig koreanska Unionen Egenföretagare MARIA AGASHINA vågar ställa dumma frågor DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter.

Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter. Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter. hetluft Friare former för klubbarbetet. Vem vann i Vaxholm? Byt namn på klubben. 1/08 Till dig som har ett fackligt uppdrag

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser AVTAL 2016 Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser 2 Inledning 2016 är det dags att förhandla om kollektivavtalen igen det är dags för en ny avtalsrörelse, den fjärde Unionen genomför. Inför och

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 ST, 2014. Produktion: STs informationsenhet. Finns att ladda ner från ST Förlag, www.st.org/forlag. Artikelnr 2380 Innehåll 2013 Ett händelserikt år! 3 Engagerade förtroendevalda

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

Regionråd 2015 16/4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R

Regionråd 2015 16/4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R Regionråd 2015 16/4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R Innehåll Kallelse 3 Info om regionrådet 2015 4 Översikt demokratiprocessen schema 4 Var med och forma Unionen / Info

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2014 för koncernen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2014 för koncernen VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2014 för koncernen Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Årsredovisning PLR och koncernredovisning 19 Revisionsberättelse PLR 37 Årsredovisning PLS 38 Revisionsberättelse

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer