Personfara genom elektrisk ström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personfara genom elektrisk ström"

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Sverker Johansson Johan Pålsson Rev 1.0 Personfara genom elektrisk ström K O M P E N D I U M 3 ELEKTRO INNEHÅLL 1. VILKEN STRÖMSTYRKA ÄR FARLIG? HUDENS ÖVERGÅNGSRESISTANS LÖMSK LADDNINGSKONDENSATOR ÄR JORDADE FÖREMÅL FARLIGA? ELNÄTETS UPPBYGGNAD Elnätet i Naturvetarhusets laboratorier TRANSFORMATORER Spartransformator ansluten till ett vanligt vägguttag Spartransformator ansluten till ett laboratorieuttag Fulltransformator ansluten till vanligt vägguttag och till laboratorieuttag... 7

2 2 1. VILKEN STRÖMSTYRKA ÄR FARLIG? Det är inte spänningens storlek i och för sig som är farlig, utan det är styrkan av den ström som går genom kroppen när man lägger på en spänning mellan exempelvis hand och fot eller mellan båda händerna som kan innebära risk för liv och lem. En människa kan mycket väl tåla flera tusen volts spänning om bara den totala resistansen i strömkretsen är så hög att den resulterande strömmen genom kroppen håller sig under en viss nivå. Man brukar därför ange de strömvärden som är farliga. I Figur 1 visas de symptom som uppträder vid växelström av olika styrka genom kroppen, räknat från ena handen till ena foten. Till en början kan vi konstatera att så länge strömmen håller sig under 10 ma behöver en fullvuxen person inte ta någon skada. Känsliga personer kan emellertid må mycket illa av 5-10 ma ström genom kroppen och barn tål inte heller så mycket. Risken för att elektrisk ström som passerar kroppen skall ge skadeverkningar är beroende på hur den passerar genom kroppen. För att bli farlig måste strömmen passera hjärttrakten, eftersom den då kan sätta hjärtverksamheten ur funktion. Ström som passerar från ena handen till den andra är därför farlig, eftersom den passerar hjärttrakten, likaså är det farligt om strömmen passerar från vänster hand genom hjärtat ner till ena eller ev. båda benen. Figur 1 Symptom som uppträder vid strömgenomgång (växelström) av olika styrka genom den mänskliga kroppen. Strömmen är i detta fall tänkt att gå från ena handen till ena foten. 50 ma växelström och 150 ma likström som passerar hjärttrakten är livsfarlig för en fullvuxen person. Däremot kan aldrig en strömgenomgång mellan två fingrar eller mellan ett finger och armbågen bli farlig, även om man vid höga strömstyrkor kan få mycket fula brännsår vid ett sådant tillfälle. En annan faktor av betydelse i detta sammanhang är den tid man påverkas av strömmen. Verkar strömmen kortare tid än 0,l s tål den mänskliga organismen större strömstyrkor än de som nyss angetts som farliga.

3 2. HUDENS ÖVERGÅNGSRESISTANS Avgörande för vilken ström man får när man berör spänningsförande ledare är hur torra de hudytor är som kommer i beröring med ledningarna (eller spänningsförande chassidelar). Ju torrare huden är desto högre är övergångsresistansen i den. Resistansen i själva kroppen är ungefär 800 Ω, vilket betyder att om man inte hade övergångsresistans i huden skulle man vid 220 V erhålla en ström av 220/800 = 275 ma. Om denna ström passerar hjärttrakten är den direkt dödande. Är man mycket torr om händerna kan emellertid övergångsresistansen mellan hud och kropp uppgå till kanske 10 kω, vilket betyder att strömmen vid 220 V spänning då blir av storleksordningen 20 ma, vilket är en ström, som inte är direkt livshotande. Är man däremot svettig om händerna minskas övergångsresistansen i huden till kanske något tusental ohm, och strömmen blir då kanske 100 ma. Hudens övergångsresistans liksom även kroppens resistans ändrar sig avsevärt med den pålagda spänningen. Totala resistansen mellan hand och fot håller sig vid spänningar under 75 V omkring kω (observera: torr hud!), vilket gör att man vid så låga spänningar inte får mer än ca 0,5 ma ström genom kroppen - en helt ofarlig strömstyrka. Vid högre spänningar faller dock totala resistansen snabbt, och vid 220 V är den nere i ca 4 kω, vilket ger en ström av ca 50 ma i kroppen, d v s just vid gränsen till dödande strömdos. Man kan klara sig om man är torr om handen men en smula fuktighet på huden kan ge dödande ström. Figur 2 visar den ström som man får genom kroppen från hand till fot (torra hudytor!) vid olika pålagda spänningar. Praktiskt taget samma strömmar får man vid strömgenomgång från hand till hand. 3 Figur 2 Strömmen genom den mänskliga kroppen, räknad från hand till fot vid torra hudytor vid olika pålagda spänningar. Praktiskt taget samma ström får man om strömmen går från hand till hand.

4 3. LÖMSK LADDNINGSKONDENSATOR 250 V likspänning, som man har i nätaggregat efter likriktaren är inte fullt så farlig som växelspänningen, eftersom man tål ungefär dubbelt så stark likström som växelström genom kroppen. Man kan emellertid inte bortse från att det är riskabelt med sådan spänning också. Ett exempel på hur man oavsiktligt kan få farlig likström genom kroppen visas i Figur 3. 4 Figur 3 Exempel på hur man kan få livsfarlig likström genomkroppen när man arbetar i en apparat som är igång. (även vid frånslagen apparat kan kondensatorn vara uppladdad till farlig spänning). Här stöder sig vederbörande mot chassiet samtidigt som han med en skruvmejsel kommer åt laddningskondensatorns +pol i nätdelen, där spänningen är 250 V. Är vederbörande torr om händerna blir strömmen, enligt vad som kan utläsas i Figur 2, ca 150 ma - en farlig ström som dessutom passerar hjärttrakten! I allmänhet får man dock räkna med att spänningsfall i transformatorer och likriktarrör reducerar spänningen avsevärt. Dock bör man vara uppmärksam på risken, så att man inte i onödan utsätter sig för att få en ytterst obehaglig strömchock genom kroppen. Tänk i detta sammanhang på att filterkondensatorer som ingår i nätdelen kan behålla sin spänning långt efter det att nätspänningen slagits ifrån. I synnerhet om nätdelen går obelastad, kan man få mycket höga laddningsspänningar. En viktig regel är därför att man innan man gör några ingrepp eller undersökningar i en nätansluten apparat, dels slår ifrån nätspänningen, dels laddar ur filterkondensatorerna genom att kortsluta pluspolen på dessa till chassiet, se Figur 4. Figur 4 Laddningskondensatorn i nätdelen urladdas enklast med en skruvmejsel.

5 En annan viktig regel är att man aldrig skall arbeta med två händer samtidigt i en nätansluten apparat. Det föreligger då aldrig risk för att man skall få en ström som passerar genom kroppen från hand till hand, dvs via hjärttrakten, som ju, enligt vad som sagts i det föregående, är farligt. Om man därför arbetar i en apparat med påslagen nätspänning, exempelvis vid trimning, bör man stoppa ena handen i byxfickan (se Figur 5). Man kan då inte få ström från hand till hand. Även i olyckliga fall går då ström från ena handens fingrar till exempelvis handleden, vilket i varje fall inte är livsfarligt. 5 Figur 5 Genom att hålla ena handen i byxfickan vid trimning och andra åtgärder på nätanslutna apparater i drift, riskerar man inte att få ström genom kroppen. 4. ÄR JORDADE FÖREMÅL FARLIGA? Ännu lömskare är det fall, som visas i Figur 6. Här har vederbörande förbisett att nätspänningen i allmänhet har ena branschen jordad, under det att den andra är spänningsförande mot jord. Vederbörande har med ena handen tagit på nätströmbrytarens ena kontakt, som råkat vara spänningsförande mot jord, under det att han stöder armbågen mot ett värmeelement som är jordat. Han får då 220 V genom kroppen. Figur 6 Exempel på hur man kan få farlig ström genom kroppen när man arbetar i en nätansluten apparat

6 6 5. ELNÄTETS UPPBYGGNAD Ett vanligt vägguttag ger 220 V fasspänning (från en fas till jord). Spänningen är angiven i effektivvärde Elnätet i Naturvetarhusets laboratorier Gäller INTE Teknikhuset, men kan naturligtvis förekomma i andra lokaler Laboratorieuttagen ger 220 V huvudspänning (mellan två faser). Spänningen mellan en fas och jord blir därför 127 V. OBS! Använd alltid laboratorieuttag om det är möjligt.

7 7 6. TRANSFORMATORER Några saker man bör tänka på när man behöver använda en transformator Spartransformator ansluten till ett vanligt vägguttag 220 V fasspänning. 0 (nollan) och jord hopkopplade. När vi stoppar in kontakten i vägguttaget kan vi vända den på två olika sätt Spartransformator ansluten till ett laboratorieuttag Med laboratorieuttag menas 220 V huvudspänning så som beskrivet i avsnitt 5.1 ELNÄTET I NATURVETARHUSETS LABORATORIER ovan. Kontakten kan givetvis även nu vändas på två olika sätt Fulltransformator ansluten till vanligt vägguttag och till laboratorieuttag

Till och från en inblick i ledande kretsar

Till och från en inblick i ledande kretsar Till och från en inblick i ledande kretsar Du använder el varje dag, ofta utan att du tänker på det. Det är inte svårt att räkna upp tio saker hemma som går på el. Pröva! Den slutna kretsen Strömmen måste

Läs mer

Laddning av batterier en vetenskap för sig

Laddning av batterier en vetenskap för sig Om artikelförfattaren Artikelförfattaren Christer Svensson är utbildad civilingenjör i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Han har också arbetat och undervisat på samma ställe. Han har

Läs mer

Vad händer i kroppen när man tränar?

Vad händer i kroppen när man tränar? Vad händer i kroppen när man tränar? För att du ska kunna spela fotboll, hoppa hopprep, leka jaga, klättra i träd och springa i skogen, så måste din kropp fungera. Det är inte bara armar och ben som måste

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Elektriska signaler finns i våra kroppar.

Elektriska signaler finns i våra kroppar. Ellärans grunder Elektriska signaler finns i våra kroppar. Från örat till hjärnan när vi hör Från ögonen till hjärnan när vi ser När vi tänker och gör saker sänds elektriska signaler från hjärnan till

Läs mer

Resistansen i en tråd

Resistansen i en tråd Resistansen i en tråd Inledning Varför finns det trådar av koppar inuti sladdar? Går det inte lika bra med någon annan tråd? Bakgrund Resistans är detsamma som motstånd och alla material har resistans,

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004

Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004 Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004 För den klickerkloka hunden betyder klick som bekant två saker. För det första talar klicket om att belöning är

Läs mer

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare.

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad risk för ett stort antal hälsoproblem

Läs mer

KAN SKADLIGA GENER UTROTAS?

KAN SKADLIGA GENER UTROTAS? KAN SKADLIGA GENER UTROTAS? Den bärande idén bakom omfattande s.k. genetiska hälsoprogram är att det är möjligt att befria en hundstam från skadliga gener. En diskussion kring utformning av program för

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Vad är och var finns elektronik?

Vad är och var finns elektronik? Vad är och var finns elektronik? Inom området elektricitet eller el-lära finns ett delområde som kallas elektronik. Kunskapen om elektriciteten började slå igenom i samhället i slutet på 1800-talet. Vi

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Benämningar och attityder

Benämningar och attityder Benämningar och attityder Benämningar på den grupp som idag kallas människor med funktionsnedsättning På 1800-talet och tidigare benämndes människor med funktionsnedsättningar som idioter. Detta syns tydligt

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Åtgärder för aggressiva/trotsiga små barn Ett samverkansprojekt mellan barnpsykiatri och skola Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Varje gång barnet gör på ett visst sätt

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

For healthcare professionals porphyria

For healthcare professionals porphyria For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFYRI Information för personer med akut intermittent porfyri, porfyria variegata eller

Läs mer

Mät spänning med ett oscilloskop

Mät spänning med ett oscilloskop elab010a Mät spänning med ett oscilloskop Namn Datum Handledarens sign. Laboration Det användbara oscilloscopet Oscilloskopet är ett av de viktigaste mätinstrumenten för den som arbetar med elektronik.

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg

Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg ISSN 1650-8475 FÖRORD Denna rapport är resultatet av en teoretisk genomgång

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer