Människans genom Databaser ger kunskap om genetiska sjukdomar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Människans genom Databaser ger kunskap om genetiska sjukdomar"

Transkript

1 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik Övning i bioinformatik Människans genom Databaser ger kunskap om genetiska sjukdomar Många molekylärbiologiska databaser och program är fritt tillgängliga på Internet. Du kan därför arbeta som molekylärbiologisk forskare med samma material som används av professionella forskare. Hur kan beskrivningen av det mänskliga genomet och andra organismers genom bidra till förståelsen av hälsa och sjukdom hos människan? Databaser på Internet kan användas för att få kunskap om sjukdomar som kan drabba människor. Övningen ger en inblick i hur databaser kan utnyttjas. Du kan sedan själv söka svar på frågor i anslutning till olika sjukdomar och deras genetiska bakgrund. Variation i nukleotidsekvenser När nukleotidsekvensen från en DNA-sträng analyseras kallas detta sekvensering. Vid sekvenseringen av människans genom har man utgått från ett tiotal individer. Om ditt eget genom skulle sekvenseras finner du troligen att ungefär var tusende nukleotid avviker vid jämförelse med varje annat mänskligt genom. Variationen i nukleotidsekvensen beror på mutationer, dvs. att nukleotider byts ut, försvinner eller tillkommer. En undersökning visar att var och en av oss har omkring ett hundratal nya mutationer i jämförelse med våra föräldrars genom. Vissa genetiska sjukdomar kan bero på att enstaka nukleotider förändras, medan andra sjukdomar orsakas av större förändringar i nukleotidsekvensen. Översikt över Ensembl Ensembl är en fritt tillgänglig sökmotor som visar de kompletta genomen för ett flertal djurarter. Det finns stora likheter mellan människans och andra djurarters genom. Om vi studerar genomen för olika djurarter kan vi lära oss mer om människans biologi och förstå den genetiska bakgrunden till många sjukdomar. I den här övningen kommer vi att endast studera en mindre del av all information som går att få fram via Ensembl. Du kan själv upptäcka mer möjligheter genom att använda introduktionen och de utarbetade exemplen som finns på startsidan. Det finns också en utmärkt hjälpfunktion. Innehållet i Ensembl förändras efterhand eftersom det ständigt tillkommer information om organismernas genom. Tidpunkten för den senaste uppdateringen anges på webbsidan. Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik Bioinformatikövning Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges

2 Studera kromosomer 1. Gå in på För hur många arter har man sekvenserat genomet? 2. Klicka på Browse under rubriken Mammals, Homo sapiens. Till höger på den sida som öppnas syns figurer som representerar människans 22 autosomer, samt X- och Y-kromosomerna. Vilken av människans kromosomer har minst antal baspar? Jämför också antalet baspar i X- och Y-kromosomerna. (Klicka på bilderna av kromosomerna. På den nya sida som öppnas finns uppgifter om antalet baspar (bps) i kromosomen.) 3. Klicka på en av människans kromosomer. Du ser nu en uppförstorad bild av kromosomen till vänster på skärmen (se fig. t.v). I vänstra kolumnen syns bruna staplar som visar gentätheten, dvs. hur många gener som finns i en viss region. Vissa regioner har många gener vilket visas genom långa, bruna staplar. Jämför också med andra kromosomer. Finns det någon del av en kromosom som alltid saknar gener? En av kolumnerna visar mängden SNPs (Single Nucleotide Polymorphism) inom olika delar av kromosomen. Kolumnen längst till höger visar en närbild av kromosomen. Här syns de namn som forskare satt på en del av kromosomens band. Namnen börjar med p för den ena av kromosomens armar och q för den andra av armarna. Length: Genes (known and novel): 62,435,964 bps 631 Known Genes: 592 PseudoGenes: 180 SNPs: 269,648 Ovan visas kromosom 20 från människa. På högra delen av webbsidan finns ytterligare information om kromosomen. Exempelvis anger Genes (known and novel) det totala antalet gener som man antar finns på kromosomen, medan Known Genes anger antalet gener som är kartlagda och där nukleotidsekvensen är publicerad i databaser. (Uppgifterna uppdateras ständigt och siffrorna ändras därför efterhand.) Innan koden för det humana genomet beskrivits visste man inte hur många gener som fanns totalt. Gener kunde bara identifieras genom omfattande experiment. Efterhand lärde man sig att gener innehåller koder som markerar början och slutet på genen. När nu människans hela genom har sekvenserats kan datorer användas för att söka efter de koder som gör att gener kan identifieras. Till exempel har man identifierat gener hos människan genom att studera musens genom. Detta har lett till att över 200 nya mänskliga gener upptäcktes. Till vänster på webbsidan finns rubriken View Chr xx Synteny ( i stället för xx står numret på den kromosom du valt.) Jämför kromosomen från människan med musens genom (vs Mouse). Under rubriken Change chromosome nere t.h. på sidan kan man jämföra med andra kromosomer från människan Studera figuren över kromosomerna från människa och mus. Finns det några DNA-sekvenser i kromosom 20 hos människan som också förekommer hos musen? På vilken/ vilka kromosom/er hos musen finns notsvarigheten till människans DNA-sekvenser? 2

3 Sökning efter sjukdomsframkallande gener Du ska nu, som exempel, söka efter en gen som är orsak till en form av bröstcancer. Frågor att besvara under övningen: Hur visar sig bröstcancer? Finns det några gener som har betydelse för bröstcancer och var finns de i så fall i genomet? Finns jämförbara gener hos andra djurarter? Gå till startsidan Överst finns en meny där det står Search all Ensembl. Välj alternativet Disease i denna meny. I den tomma rutan till höger skriver du in breast cancer. Starta sökningen efter gener som har betydelse för denna sjukdom genom att klicka på knappen Go. Resultatet blir en lista med ett stort antal träffar de första 20 visas på sidan. Klicka på en av länkarna: 4. OMIM disease: Breast cancer 2, early onset (3) ENSG i den nya rutan som öppnas. Ett nytt fönster som visar figurer av människans alla kromosomer visas. På vilken kromosom finns en markering som visar var genen för bröstcancer finns? Under figuren med kromosomer finns en list där det bl.a. står Name(s) klicka på länken som finns nedanför: ENSG Länken leder till en ny sida, Human GeneView med mycket information. Denna sida blir utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Gå tillbaka till sidan efter varje deluppgift. En liten bit ner på sidan står rubriken Description i den grå kolumnen. T.h. om rubriken finns länken Source: Uniprot/SWISSPROT P Klicka på länken som leder dig vidare till en ny webbsida UniProt. Sök rätt på rubriken Disease som finns långt ner på sidan (under References). Beskriv effekten av bröstcancergenen: Vilka riskerar drabbas av sjukdomen (kvinnor/män, gamla/unga)? Gå tillbaka till sidan Human GeneView i databasen Ensembl genom att klicka på webbläsarens bakåtknapp. En liten bit ner på denna sida finns rubriken Transcripts med en ruta t.h. som bl.a. visar hur genen byggs upp av exoner (se Ensembl trans, t.h. finns en rad med rutor förbundna med streckade linjer. Varje ruta motsvaras av en exon - en gen består i allmänhet av flera rutor/ exoner.) Ovanför rutan finns länkarna Transcript info, Exon info och Peptide info. Klicka på t.ex. länken Transcript info. I fönstret som öppnas finns längs ner bassekvensen för genen. Längst ner på sidan finns menyn Show the following features där man kan välja olika alternativ. Pröva de olika alternativen i menyn Show the following features (tryck också på Refresh). Hur ändras presentationen av bassekvensen? Vilka upplysningar får man? Vad betyder SNP:s? (Förklaringar till olika färgbeteckningar finns nederst på sidan och varierar beroende på vilket alternativ som väljs i menyn.)). 3

4 Gå tillbaka till sidan Human GeneView genom att använda bakåtknappen på webbläsaren. Sök efter en liknande gen hos andra organismer. Till höger om rutan Orthologue Prediction finns angivet gener från olika djur som motsvarar (är homologa med) bassekvensen för bröstcancergenen hos människa, se tabell nedan. Djuren i tabellen anges med latinska namn.ta reda på de svenska namnen. Klicka på länken Align för att göra en jämförelse mellan bassekvensen hos människa och det djur du valt (t.ex. mus (Mus musculus). Beskriv hur resultatet ser ut när man gör en sådan alignment. På vilket sätt kan man se vilken bassekvens som är mest lik människans? (Du ska inte ta reda på vilken denna sekvens är.) Orthologue Prediction The following gene(s) have been identified as putative orthologues by reciprocal BLAST analysis: Species Apis mellifera Canis familiaris Bos taurus Mus musculus Pan troglodytes Fugu rubripes Gallus gallus Xenopus tropicalis Rattus norvegicus Gene identifier ENSAPMG (Novel Ensembl prediction) [MultiContigView] [Align] ENSCAFG (XP_ ) [MultiContigView] [Align] PREDICTED: breast cancer 2, early onset [Source: RefSeq_peptide (XP_543141)] ENSBTAG (Novel Ensembl prediction) [MultiContigView] [Align] ENSMUSG (Brca2) [MultiContigView] [Align] breast cancer 2 [Source:MarkerSymbol;Acc:MGI:109337] ENSPTRG (BRCA2) [MultiContigView] ENSPTRG (BRCA2) [MultiContigView] SINFRUG (Novel Ensembl prediction) [MultiContigView] [Align] SINFRUG (Novel Ensembl prediction) [MultiContigView] [Align] ENSGALG (NP_ ) [MultiContigView] [Align] breast cancer 2, early onset [Source: RefSeq_peptide (NP_989607)] ENSXETG (Novel Ensembl prediction) [MultiContigView] [Align] ENSXETG (Novel Ensembl prediction) [MultiContigView] [Align] ENSRNOG (BRCA2_RAT) [MultiContigView] [Align] Breast cancer type 2 susceptibility protein homolog (Fanconi anemia group D1 protein homolog). [Source:Uniprot/SWISSPROT;Acc:O35923] Tetraodon GSTENG (GSTENG ) [MultiContigView] [Align] nigroviridis View alignments of homologies. 4

5 Varför har människor och t.ex. möss så lika gener? Människor och möss härstammar från en gemensam förfader för omkring 75 miljoner år sedan och bägge arterna har ärvt denne förfaders gener. Genomforskning hjälper oss att direkt se hur DNA-koden har utvecklats under den tid som gått. Vi kan därmed göra goda förutsägelser om för hur länge sedan vår gemensamme förfader levde och hur denne såg ut. Under den tid som gått har mutationer gjort att generna hos människor och möss ser olika ut. En jämförelsen mellan människans och musens genom visar dock att merparten av DNA är lika. Musen är därför mycket användbar för att söka efter gener som är gemensamma med människan för att använda i forskning om sjukdomar. Du har nu arbetat på motsvarande sätt med Ensembl som forskare gör för att få kunskap om arvsmassan hos organismerna. Databasen innehåller en sådan enorm mängd information att det finns gott om oupptäckta samband. Om du lär dig att använda databasen och ställa frågor kommer du förmodligen att kunna upptäcka samband ingen annan har lagt märke till när det gäller människans genom. Referenser: 1. Hodge, Russ och Andrade, Miguel Surfing the human and mouse genomes on the Internet European Learning Laboratory for the life Sciences vid European Molecular Biology Laboratory (EMBL) 2. Övningar från 5

Klippa, klistra och hitta en gen

Klippa, klistra och hitta en gen Del VI Hur man gör I detta kapitel ska vi titta mer i detalj på hur genteknik går till. Hur man hittar och analyserar gener, hur man tar genetiska fingeravtryck och hur man egentligen gjorde när man kartlade

Läs mer

Vad händer i ett genetiskt laboratorium?

Vad händer i ett genetiskt laboratorium? 12 utveckla nya metoder eller låta sådana prover delta i kvalitetskontrollprogram, såvida inte patienten har uttryckt att man inte vill att ens prov ska vara del av sådan verksamhet. Som alla andra sparade

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000 EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH LEARNING STUDY I PRAKTIKEN Författare: Tina Edner E-post: tina.edner@stockholm.se Skola:

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

Hur mycket släkt är släktingar?

Hur mycket släkt är släktingar? Hur mycket släkt är släktingar? En studie i den genetiska likhetens variation Examensarbete för kandidatexamen i matematik vid Göteborgs universitet Kandidatarbete inom civilingenjörsutbildningen vid Chalmers

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Genetisk integritet och massekvensering av människors hela genom

Genetisk integritet och massekvensering av människors hela genom Genetisk integritet och massekvensering av människors hela genom Rapport från HUGO Symposium on Genomics and Ethics, Law and Society. Sequencing of individual Genomes: Impact on Society and Ethics. i Geneve

Läs mer

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 Uppdaterad 20131029 WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 WordPress är ett modernt publiceringsverktyg med fokus på utseende, webbstandard och användarvänlighet. Det perfekta verktyget för både privatpersoner och

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Home Anv andarmanual

Home Anv andarmanual Home Användarmanual Home manual Innehåll 1 Att komma igång 2 2 Startsida 2 2.1 Status.......................................... 2 2.2 Händelser........................................ 3 2.3 Skicka SMS.......................................

Läs mer

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Lägesanalys: Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Fakta om rapporten Beställare: Utförd av: Vår referens:

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter.

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter. På de följande sidorna beskrivs hur du som installatör kan använda tjänsten föranmälan.nu för att hantera för- och färdiganmälningar till elnätsägare. Tjänsten är gratis för installatörer och är baserad

Läs mer

Inloggningsuppgifter Ancestry. Kundtjänst för Ancestry.se

Inloggningsuppgifter Ancestry. Kundtjänst för Ancestry.se Släktforska med Ancestry.se Ancestry.se är en del av Ancestry.com som är världens största onlinegemenskap för släktforskning. Totalt finns det hos Ancestry 14 miljarder uppgifter ur historiska dokument

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Erik Geijer. Skriva för webben

Erik Geijer. Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Skriva för webben.se:s Internetguide, nr 8 Version 2.0 2012 Erik Geijer Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 9 Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 2.0 Sidan 2 av 9 Innehåll Hur man beställer inlästa läromedel för abonnemangskunder... 3 Logga

Läs mer

Vad är en art? morfologiska artbegreppet

Vad är en art? morfologiska artbegreppet Vad är en art? Vad är en art? Du tycker kanske att det är uppenbart vad som är olika arter? En hund är en annan art än en katt det ser man ju på långt håll. De flesta arter är så pass olika att man på

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer