.. a e ;~' IFR 2006 i Eckernförde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".. a e ;~' IFR 2006 i Eckernförde"

Transkript

1 .. a e MEDLEMSTIDNING ;~' Jr NR 2 årgång 2005'" 'I IFR 2006 i Eckernförde i

2 Innehåll: Vegabladet Ordförande har ordet Sverige Formanden har ordet Danmark Inbjudan IFR 2006 Lilleb~ltregionens vinterm0der Rapport från västkusten Motorkväll Hinsholmen Sommareskader på Ostkusten Marknaden Tekniska sidorna Klubbartiklar Danmark Klubbartiklar Sverige Framsida: Pagal V 3055 med uppbränt underlik och brännhål i spinnakern under kappsegling IFR Marstrand. Så kan det gå om man glömmer att släcka gasolköket Våra annonsörer WN-Marine Fridesign Vega Marin Erlandsons Brygga AB Svenska Sjö Lidköpings Båtsruekeri AB Hjertmans AB Fors Marin AB Hammax lntrernational AB Känd VegaprofJl död Henry Gustafsson har avlidit. Henry drev företaget Vega Marin AB tillsammans med sin livskamrat Inger. Då det gällde insikten om Vegan och hennes för- och nackdelar var Henry otroligt kunnig, han kände båttypen utan och innan. Han delade dessutom frikostigt med sig av sina kunskaper till oss andra Vega ägare. Många är vi som har konsulterat honom beträffande våra båtar. Henry engagerade sig även djupt i och medverkade till Vegans vidare utveckling som den familjebåt hon är idag. Han skrev t.ex. roregångaren till dagens Vega-blad, tog fram handböcker och ordnade det första registret över Vegabåtar. Med Henrys bortgång har en känd och omtyckt Vegaprofillämnat oss. Styrelsen för Vegaklubben Vår adress är: Vegabladet c/o Lennart Eriksson Trevebovägen Åkersberga Redaktionen kan nås via eller Vegabladet c/o Bengt-Ake Fri Kasmovägen 12 SE Kungsängen Sverige Vegabladet utges i 1000 exemplar 4 gånger om året till medlemmar i de nordiska länderna. Ansvarig utgivare Lars von Malmborg. " Annonsörer får en länk från Vegaklubbens hemsida. Annonspriser: Insida :-, 1/2 600:-,1/4 400:- Rabatt vid avtal om minst 3 annonser. Blad Nr 3,2005 utkommer under september månad. Presstop den 15 augusti. Tryck: Mariehamns Tryckeri AB. 2._~---~

3 Vegaklubben Ordförande Larsvon Malmborg Sverige Tel Annonser Vakant Teknik Per Wasberg Tel Segling Lars Lemby Te Webbmaster Niklas SjönelI Redaktör Bengt-Ake Fri Tel Information Jan Skoog Tel Kassör Ake Sääf Tel Medlemskontakt Lennart Eriksson Trevebovägen Akersberga Tel Medlemsavgift 200kr / år Postgironr Klassbevis, kurser Postgironr Klubbprylar se marknadssidorna Verksamhetsår 1/1-31/12 Hemsida: Mail: Båtförsäkring: Svenska Sjö. Ombud Lars von Malmborg, se ovan Vegaklubbens regioner Stockholm Mälaren Jan Skoog Tel Sydost Jens Wikström Tel Växjö Jan Molin Tel Vänern-Vättern Roland Wäxby Tel Sten-Arne Pettersson Tel Västkusten Irene Hylen Te u1fiVtandeni V~ NY SÄSONG Stte!tifIefUvt0Jtdd Dagen före torr sättningen i höstas besöktes jag av bå~ournalisten Anna Sandgren från Praktiskt Båtägande som visiterade min Vega. Artikeln publicerades nu i årets aprilnumer. Artikeln blev bra men hustrun ansåg att jag borde ha städat i ruffen innan den fotograferades. Min Vega (Tina V) har nu precis sjösatts. Innan masten sattes på plats, körde vi vår obligatoriska tripp Kungsholmen runt. Ater i hemmahamnen mastade vi på. En hel säsong ligger nu framför oss. Det finns mycket som talar för att detta är den sista säsongen utan krav på att båtförare skall inneha kompetensbevis för att få framföra en fritidsbåt. Så har tex. Svenska Båtunionen vid sin Båtriksdag (årsmöte) uttalat sig för att ett båtkörkort skall införas i Sverige. Flera röster i Riksdagen säger samma sak. Farterna till sjöss både ökar och minskar. Snabba motorbåtar skall samsas med bland annat kanoter, deplacementbåtar och seglare. För man en båt måste man förstå hur de andra båtarna kommer att reagera och vilka möjligheter de har att kunna reagera. Är det rimligt att vem som helst skall få köra vad som helst, hur som helst. Naturligtvis inte. Ha en mycket trevlig seglationssäsong Lars Nya medlemmar från och med MagnusSegerbrant VEGA 633 Köpmanholm Christer Uddenberg Jönköping Stig Akerlind VEGA 792 Vårby Kristian Andersson VEGA 591 Västra Frölunda Anders Lindström VEGA 18 lndal Bengt Johansson VEGA 1102 Göteborg Peter & Malin Bodlund VEGA 631 Bildal Bo Andersson VEGA 5017 Torslanda Leif Niklasson VEGA 146 Nora Jan Olof Eriksson VEGA 2337 Härnösand Josef Blum VEGA 2015 Norrköping Torbjörn Fransson VEGA 3158 Vällingby Olof Lindh VEGA 2353 Västerås Lars Alfredsson VEGA Göteborg Anna Lena Sundin VEGA 2237 Smygehamn Göran Fredriksson VEGA 2263 Saltsjö-Duvnäs Tomas Lignell VEGA 844 Tystbberga Kjell Hallbberg VEGA 239 Kumla Håkan Melin VEGA 2772 Hindås Vegaklubben önskar alla nya medlemmar välkomna 3

4 Dansk Vega Klubs bestyrelse Formand Erik B. Simonsen Tlf N restformand Turarrangementer, hjernmeside Finn Hallager Tlf Kasserer Regnskab, medlemskartotek Niels Erik Wille Tlt Sekretar Kapsejlads Flemming Kaiser Tlf Bestyrelsesmedlem Teknisk service håndboger Instruktioner Leit Plaetner Vestre Hougvej Middeltart Tlt REDAKT0R Erik B. Simonsen Holtegårdsvej Holte Tlt POSTADRESSE: DANSKVEGAKLUB,c/oErikB.Simonsen Holtegårdsvej Holte g:~ luu odet!ljannuuii Vi har haft generalforsamling i Strib og her skete der ikke det store, bortset fra en kontingentforh0jelse fra 200 til 250 kr pr år. Bladet udkommer jo nu i A4-format og delvist i farver, så det er blevet lidt dyrere at fremstille samt at sende ud. Bestyrelsen fortsxtter som hidtil med samme konstituering. Efter de officielle handlinger fik vi en virkeligjxkker frokostbuffet, så jeg kan virkelig anbefale medlemmerne at m0de ap til medlemsm0de i Strib til nxste år om ikke andet så for maden. Flemming Kaiser viste en video vedr. trim af Vegaen med tilh0rende forklaringer. Det var interessante tips Flemming kunne give, og der var mange sp0rgsmål. Vi så også en flat video fra turen til IFR i Marstrand sidste år fremstillet på DVD af Kaj fra Lala. Efter m0det tog mange af deltagerne på bådudstilling i Fredericia. Vi har indrettet os således, at general-forsamlingen f0lger bådudstillingen, så nxste år er vi på Sjxlland. Vi bringer denne gang et indlxg fra Rigmor og Mogens vedr. et trxf i Lillebxltsregionen, hvor der var lejlighed til at fremstille ting i trx til båden på et lånt snedkervxrksted- en genial ide. Vi er meget taknemmelige for at modtage indlxg til bladet, men det kniber stadig gevaldigt med at skaffe stof. Der er stadig Vega mdvin på h0jkant. God Vega-sommer. Erik B. Simonsen HJEMMESIDE: Medlemslisten beskyttes af kodeord: ALBIN Password: VODA ~-1VIA.R.IN ~ BETAMARINEDIESEL Let installation i alle VEGA'er 13,SHK- 2cyl. - eller 20 HK. 3cyl. Ferskvandskgfing med ferskvandskslet manifoid. Instrumentpanel med alarmer og el.stop. TMC marinegear. Stgj. og rsgsv'ag - Miljevenlig - Standardf0dder til MD 6A fundament. Få tilbud pa installationspakke. Nu installeret j Vega nr.: Priser: 13,5 HK kr HK kr WN.MARINE - Tel ~ Mobil:

5 ...." -. VEGA-klubbens styre Norge Formann Tom H Rasmussen Vossegate 16 c, N-0475 Oslo Tlf. priv Vega Marin AB Missa ej chansenatt bestäna kapell var leverantör stänger för semester! innan ~ " Kasserer Svein Straand Tlf. priv OI 67 Styremedlem Webmaster Are Wormnes Tlf: Fredrik Schulze Tlf: Geogr Okos Arnstein Borgen, Tlf. privat: Vega-klubbens adresse: VEGA-klubben, Postboks 296, N-1326 LYSAKER Postgiro: Vega-klubbens hjernmeside: ANKARBLOCK Ligg säkert i trånga naturhamnar Båten får bättre ankarfäste och håller ut jollen, gummibåten från skrovet. Tillverkad i rostfritt för att marinmiljö. Modeller, priser, färger etc. finner Du på vår hemsida: Dyneema50rnm med blått inslag till fall. NUZO:- pr m. Poly Braid to mmmedröttfblåuinslag till skot NU14:. pr m Reverseringsdelar akterventiler Grabbräcken m.m. Dii:)seltankVega Ersätter den gamla plasttanken som kan läcka diesel. Monterasi SB~kistbänk. Rostfrimed EUgodkännande. Givareoch instrumentsom tillbehör. Dieseltank Vega 3960:- Bränslegivare 595:~ Instrument 395:. Fr om1 ~uli 2005 övergår försäljningen av bl.a Vegaartiklar t.in REEAX 'Marin HB Vi tackar för oss önskar Bengt-Ake och Lars lycka till! Vega MarinAB Smithskav. Tel s V.Frölunda Pris 300:- ink!. frakt Beställning tfn E-post Hemsida Vega-bladet behöver foton, inte nödvändigt att det ska finna en Vega på bilden. Nu inför sommaren tag med kameran har du digitaltkamera prova på att ta många kort det är bara att kasta de man inte vill ha. Vänta inte med att sända in dina bilder vi i bladet redaktionen försöker att tömma våra e-post konton så ofta som möjligt men även vi är ut och seglar. Sänd bilderna till: 5

6 Sommareskader på Ostkusten " Även i år kommer vi att tillsammans så är det bra om vi försöka dra ihop en Vegaeskader. får ett hum om hur många det är som deltar. Tanken är att göra en segling Därför är de välkommet med under en vecka med start från en intresseanmälan per telefon, Huvudholmen den 17 juli. gärna senast en vecka före Vi har inte planerat in något träffdatum. fårdmål, inte heller någon Vi som kommer att hålla lite speciell rutt utan gör en, vad vi löst i skoten är har döpt till, "vackertvåderseglini' Sven Fors 08/ d.v.s. vi seglar dit det blåser. I sann demokratisk anda beslutar Lars Roxström vi vid morgonens skepparmöte var i skärgården vi kommer att hamna under dagen. Detta betyder att det blir svårare att hänga på eskadern under veckan, men väl kan man hoppa av när man vill. Eftersom klubben beviljar lite kölpengar till de båtar som deltar och att vi för dessa pengar försöker göra något kul Huvudholmen tillhör Rålambshovs BK och är belägen vid JungfrufJärdens södra del på kort 616 NE N 59 07,20 O 18 29,40 (WGS 84) Inseglingen är inget problem, även om det ser blått ut på kortet. Gå genom sundet vid Ornöhuvud och du har Huvudholmen om BB. Runda den gröna pricken och följ Huvudholmens strand. Ön har två vikar och vi har abonnerat nordviken för eskaderns startpunkt. Viken "vaktas" av en liten ö mitt i inloppet men det finns nog med vatten på bägge sidor. Gå gärna SB om ön så blir det inget trassel med ankartampar. Om vinden och sjön ligger på för hårt från syd, väljer vi Kymmendölandets lä, någon kabellängd söder om viken på Huvudholmen. Väl mött den 17 juli och till dess.... Veglaväl. Sven Fors sekr. Lidingö Runt 2005 Tre vegar startade i kappseglingen i lysklass Snabbaste vega blev Lennart Larsson i VIV Två blev Lars Lemby i IMARI Trea blev Ingemar Bäck i ELVIRA tid 4:41 tid 4:42 tid 4:44 '" 6

7 Vegabladet 2005'2 Irwucd:LO1IVlER 2006 Vegasejlere i Danmark og Norge Den tyske Vega-Kluh onsker alle en god start i saeson 2005 og god vind haber vi at se Jer alle til den 21. internationale, venskabelige og hyggelige JFR i den mere end 700 gamle by EckernjOrde nordfor Kiel. Viplanaegger ivrigt og og tidsplanen bliver:, c:... fi4 El.-. i).0\ h "J,[g;;r <" föl "'.'ltlö'de r".. ~4.~ Vega-seglare i Sverig, ' Den tyska 'Vega-Klubbenöns ".00'0.. kar Er alla engodstart I I! 4 säson2005 och god vind., I '! hoppasvi att se E -- alla till den i := 21. internationala,! ~ O..-.-.~ 21. IFRi Eckernförde JulL IFRi ECkemförde vänskapligaochroliga JFR i den mera än i 700 gamla staden I EckernJörde nordjor Kiel.. Viplanerar just IIfIoch tids planen blir: l... I Program og foranmeldelse Efteroa.rLHösten.20Q5 Program och preliminäranmälan Personlig tilmelding Dec Jan. 06 Personlig anmälan Udsendelse af deltagermateriale Mal 2006 Deltagarehandlingar skickas ut Viser frem til at byde Jer velkommen.,'>fed de bedste Viser fram till att bjuda Er välkomna. Bästa Vega-hälsningw' Vega-hiJsener Den Jyske Vega-K/ub " {. Den Tj'ska Vega-Klubben ECke\-nförde N "Ä,~28~! E-~-D-~Ift:!\~ " """"'---.. n _ ,-~......_

8 Lillebreltregionens vintermeder L0rdag den 20. november var det tid til at m0des i Lillebxltregionen til vintersysler. Denne vinter skulle mxndene have lov til at lege "rigtig mxnd" med vxrkt0j og maskiner. På et lånt t0mrerj snedker vxrksted kunne de så lave gode ting og sager til båden. Lister, hylder og låger, ja det var vist kun deres fantasi der kunne stoppe deres udfoldelser. 6 besxtninger m0dte ap. F0rst fxlles margenkaffe, derefter forlod vi piger drengene, så de kunne komme i gang. Vi havde også et projekt, nemlig nisser. Med Karen fra Spirillen som dygtig vejleder gik vi i gang med at forme en mand som vi havde lyst (godt nok kun en nissemand), men ingen skal vxre i tvivlarn at vi havde alle tiders dag både vore s mxnd og os. Hen på eftermiddagen kom mxndene tilbage, godt tilfredse med deres prxstationer og nysgerrige for at se hvad vi havde lavet. Men vi var langt fra fxrdige med vores "mxnd". Så vores rigtige mxnd var nxr kommet i krise, da de aldrig havde oplevet deres koner samlet og så så stille, ikke engang aftensmad havde vi tid til. Men kl. 21 var vi fxrdige og så kom snakken i gang. Alle var enige om at det havde vxret en god dag og at vi skulle m0des igen den 23. januar til en ny "omgang". Denne gang var der endnu st0rre tilmelding, 10 vegaer havde meldt sig. Desvxrre var vejr (sne) og sygdom en forhindring for et par stykker. Traditionen tro startede vi med rundstykker og kaffe. Derefter forlod vi igen vores mxnd så de kunne komme i gang med at fabrikerer ting til båden som vi måske agså kunne få glxde af i den kommende sejlersxson. De fik også lavet rigtig mange fine ting i trx til deres skibe. Vi damer havde så valgt at lave konen til vore s nissemand fra november. Nogle siger at julen varer lige til påske, så det benyttede vi os lige af. Igen var Karna den kyndige vejleder. Resultatet blev nogle flotte nissepiger. Men igen var det mxndene der f0rst gav ap for at komme tilbage til os og se resultatet. Efter aftensmaden som var varm kartoffelsalat og mde p0lser var det tid til at se den DVD som Kaj fra Lala havde lavet over sammerens tur til Marstrand. En film på 17 minutter der bare var så flat lavet. Der blev straks afgivet bestillinger på en kopi. Vi fik også lavet en plan for at m0des i den kommende somrner. Tak for hyggeligt samvxr til alle og ikke mindst til Birgit og Asger, der som nybagte Vegaejere kom helt fra Arhus for at vxre med. Til denne historie h0rer at de har k0bt Bo's Lady, som har vxret med i klubben i flere år. Velkommen til jer, håber vi ser jer også fremover. Mirfak 2073 i I I I I ~ 8.J

9 RAPPORT FRÅN VÄSTKUSTEN - BÅTMÄSSAN I GÖTEBORG Våren kommer med båtmässan, sägs det, men i år kom vintern istället. I samarbete med VKSF (Västkustens Seglarförbund) och Christina Hoffman från Svenska Mässan i Göteborg, förverkligades planerna. VKSF önskade från början, att vi skulle få fram en Vega till Båtmässan, eftersom vi hade haft en lyckad IFR-2004 träff i Marstrand och där Vegaklubben blev presenterad både i TV och press. Tyvärr fick vi ingen, som kunde ställa upp med sin båt denna gång. Min förhoppning är att det kan bli vid Båtmässan 2006, om vi förbereder oss för detta i god tid. Hör av Dig, om du är intresserad!! I början av jan.osbörjade förberedelserna. Björn Wersten på VKSF, fick hela tiden, fram till Båtmässans öppnande, olika direktiv, var de olika båtklubbarna och klassförbunden skulle kunna samordna en utställning i ett gemensamt utrymme i anslutning till seglingsbassängen. På grund av förseningar med H-hallen, kunde Göte och jag, inte börja att jobba med montrarna, förrän på torsdag kväll den 3 febr. OS.En hel del saknades dock fortfarande, bl.a vår sjöbod, som anlände först på fredag morgon den 4 febr.ca. 1 timma innan, pressvisningen skulle äga rum. När portarna slogs upp, var vår "Sjöbod" på ca 9 m2, klar och allt helt ok. En eloge till; Ingvar Hagh, Christer Jönsson, Sven Johansson, Ivar Olofsson, Dan Samuelsson, Börje Classon, Juri I<lviloo, Arnold Andersson, Egon och Lillemor Helgesson. Under de 10 dagar dagar, Båtmässan pågick, var vår monter bemannad hela tiden. Tack!! MOTOR OCH REVERSERINGSDAG DEN 27 FEBRUARI HINSHOLMEN, FREGATTEN I GÖTEBORG Ett mycket efterlängtat medlemsmöte äger rum söndagen den 27 februari. Per Wasberg, ledamot i VegastyreIsen, spec. teknik, kommer till oss, här på Västkusten. Program: Motor-och reverseringsdag. Intresset var mycket stort inför denna dag och 28 medlemmar kom. Per informerade först allmänt om Vegans historia och därefter om de olika motordelarna, motorinstallation, bensin-och dieselmotorer och reversering. Eftersom det var mycket "packat" program, beslöt att repetera det hela till hösten. Förhoppningsvis får vi hit motordelar till Västkusten och kan själva VI fort. sid 10 9

10 Försöka oss på, att ge denna information. Här finns medlemmar, som kan tänka sig att ställa upp, med sina kunskaper. Tack Pelle, för att Du kom och delgav oss Dina kunskaper! GLIMTAR FRÅN BOHUSLÄN DEN 17 mars. Jiiri I<iviloo, visade ett fantastiskt Bildspel från södra och mellersta Bohusläns platser och farleder var även denna gång välbesökt. Vi fick alla en längtan till den seglingssäsong, som snart ligger framför oss. Tusen tack Juri! mm. Mötet Vid tangentbordet: lrene HYLEN ERlANDSONS BRYGGA Stormarknaden litr WttlllbehiJr. ~4es.fat.S,," ef" S'.. fe'.....e Ss" fe ttf\stt Allt i lagerför båt& besättning! Polyester,glasfiber,epoxi,bottenfärg,båtvård,verktyg,däcksbeslag, badstegar,lanternor,kompass,sjökort, gps, instrument,vhf, elinstallatione,belysning,beslag,tågvirke,kätting,förtöjning.fender, relingslist,riggbeslag,block,winch,däcksluckor,ventilation, teakplywood& -detaljer,presentartiklar,stolar & bord,kapell,kök, värme,kyla,toalett,pump, rördeiar,slang,säkerhet,utbordartillbehör, trimplan, bogpropeller,upptagningsmateriel,vp-yanmar-& Mercurydelar,Teleflexkablar,motorlås,flyvästar,seglarställ,vattenlek, Zodiac ~~~ -~ G... ~,,..... la. ~ :II se tifiij""'..- -a.'å~ew<- '8es\ä\\ -Jå\y--a.\-a.\M oc. å ~. Premiärtur för en av Stockholms sista ångbåtar. Mariefred 2005 ~~OU Karlsrogatan1 / Solna Karta: Gula Sidorna 28 E/5. ~ - ~~.....~~~~--- ~ -- ~ -~

11 . rj Teaksatser i nåtad massiv teak Komplett bänksats inkl. 3 nya bänklock 7600:- Endast 3 st nåtade bänklock 4600:- Nåtad durk 2900:- Teak seal (behållerteakens guldbrunalyster 11 ) 360:- Ruffluckor 2800:- Rorkult ( i massiv teak) 2000:- Sittbrunnsbord i nåtad teak inkilagun bordsfäste (85*55)4300:- Övriga snickerier en/. era önskemål Order Erbjudande på tillbehör till Vega klubben Mastervolt batteriladdare 25 amp 3 utgångar Storskottalja 4:1 inkl25 m splitsad lina 1195:- Silva NX2 multi inkl server lod och logg 5695:- Lidköpings Båtsnickeri AB Fiskaregatan Lidköping Tel Fax Båtförsäkringen av båtfolk för båtfolk Vill du påverka försäkringsvillkoren '7 Svenska Sjö är unikt som försäkringsbolag eftersom det ägs av båtorganisationerna. Du kan på så sätt själv engagera dig och vara med och påverka premier och villkor. Det har bland annat gjort att Svenska Sjö saknar generella åldersavdrag,har en professionell skadereglering och försäkrar kappseglare. Hos oss kan du sänka din premie med upp till 50 procent. ~j; ~~SK.4.t' Box 266, Vaxholm 'O\ Tel Fax \ I " ~~ 'ne_..., Försäkringen är tillgänglig för alla medlemmar i SXK, KSSS, KMK och Navis, Klubbens kontaktman: Lars von Malmborg eller annan båtklubb/förbund ansluten till SBU, SSF och 5MBF Tel: 11

12 MARKNADEN RADANNONSER är GRATIS i VEGABLADET Skriv till VEGA-bladet c/o Bengt-Ake Fri, Kasmovägen 12, Kungsängen (SE) eller Erik B. Simonsen Holtegårdsvej Holte (OK) Härkan Du som medlem lägga in sådantdu vill sälja eller köpa Marinvägen Sundsvall 12 - Jj

13 Tekniska sidorna Vegabladet Skadeförebygg effektivt mot båtstölder Antalet båtar som anmäls som stulna har under de senaste åren minskat i en jämn takt. Under 2004 rapporterades båtar stulna och det var en minskning med nästan 400 båtar jämfört med Däremot ökade antalet anmälda inbrott i båtar något under förra året. - Det minskande antalet båtstölder visar att skadeförebyggande åtgärder faktiskt ger resultat men visst oroar tendensen att inbrotten i båtar blir fler. Men trots ett ökat antal inbrott är det ändå stölder av motorer och båtar som fortfarande står för de stora skadekostnaderna. Ofta är det tillfället som gör tjuven. Erfarenheten visar att fastlåsta båtar och motorer får vara ifred i större utsträckning än olåsta. Har du dessutom möjlighet att ha båten i en bevakad hamn minskar stöldrisken ytterligare. Här är några tips som kan motverka stöld och inbrott: 1. Lås fast båten med klass 3-utrustning 2. Montera larm eller elektronisk startspärr. 3. Märk båten med personnummer på en dold plats eller låt gamla registerbeteckningen sitta kvar. 4. Förse båten med dekal som visar att båten är märkt eller larmad. 5. Har du båten i en bevakad hamn så skyddar du din egen och andras båtar mot stöld, skadegörelse eller brand. 6. Har du din båt i en obevakad hamn - töm båten självpå utrustning. 7. Om tveksamheter uppstår om en person är obehörig eller inte - begär legitimation. Tillkalla polis på telefon 112 i ett så tidigt skede som möjligt om du misstänker pågående eller förberedelse till stöld samt notera viktiga iakttagelser som signalement, ålder, kön, hårfärg, längd, kläder och fortskaffningsmedel. ALBIN MOTO DE R S~dan 1006 Fors ALBINMO1 Vi försöker hålla ',rart rb'sefvde!soommant sa SOm Några enkla tips för ditt kapell 1. Kontrollera att kapellet sitter väl spänt och inte fladdrar, då undviks slitage på vävens beläggning. 2. Ta bort fågelspillning med kallt vatten och en tvättsvamp eller en mjuk borste. 3. Avlägsna fettfläckar med 30 gradigt färskvatten och mild tvållösning, rikligt med vatten 4. Motverka mögel/jordslag genom att skölja kapellet i sötvatten och torka av det några gånger under säsongen 5. Tänk på att förvara kapellet väl och torkat, vik det i mjuka bågar när säsongen är över ForsMarin AB Västra Frölunda Tel:+46 Fax; +46, 2996UI

14 Klubartikler -OK - Information från redaktionen Vega krus Vegastofma!rke Vega label Vega Cap * Vega Polo-shlrt, lys blå kr. 150,00 (fåes I str. XXL, XL, L, M, SI * Caps k~ 60,00 * Krus kr. 50,00 Stander kr. 70,00 Stofmrerke kr. 30,00 2 stk. stofmrerker kr. 50,00 Label til bil/båd kr. 7,00 Håndbog kr. 40,00 Motorh1\ndbog kr. 40,00 motor tillreg kr. 20,00 Instrukser Gratis Husk kontant betallng (evt. chek) priser er IneL porto *porto kr. 50,00 \'1 V Kan bestilies hos: Leif Plaetner Vestre HougveJ Middelfart Tlf GENNAKERSEGLA MED VEGAN SÄKERT - BEKVÄMT - ROLIGT FÖR KRONOR (in kl. moms) Du får vårt gennakerpeke + specialfästen för Vega + omsyning av Din spinnaker till gennaker. Mer information finns på vår hems ida (där kommer inom kort även andra intressanta båtnyheter), eller kontakta oss för broschyr. mm X f l.. Ci,,!. ".ihll INTERNATIONAL AB l l IL_ Vega-bladet är en medlemstidning som ska berika användandet av våra båtar i de flesta fall Vegor. För att kunna förmedla information och läsbara artiklar vill vi ha in lämpliga artiklar för publicering. De format som vi kan ta emot är alla digitala, word, enbart text ftler, i vissa fall pdf och bilder i så hög upplösning som möjligt format tiff eller jpeg. Vanliga foton kan vi hantera via den scanner vi har vill man ha tillbaka sina bilder vi ha adress vart vi ska sända bilderna. En artikel blir mycket lättare att läsa om det ffins någon bild som visar något samband med artikeln. Har ni förslag på ämnen eller hur layouten är i tidningen hör av er till oss tfn. och e-post finns på sid 2. Redaktions arbetet utförs mestadels på kväll och helger av oss två amatörer. För att hinna få iväg underlagen till Åland för t ryck är det viktiga att vi får dem till presstopet Jan Skoog Bengt-Åke Fri Tel: Fax: Hemsida: 14

15 VEGA-evenemang 2005 Stockholm-Mälaren Västkusten 17 juli Eskaderstart på Huvudholmen NO Ornö Det blir en lätt semestersegling med vinden, vill ni anmäla Er till eskadern Ring till Sven Fors tfn mob eller Lars Roxström tfn mob På planeringsstadiet har vi Pytagoras Sjöräddningen Kontaktpersoner i området är Jan Skoog telefon Bengt-Åke Fri telefon juni Försommarträff på Rörö 20 augusti Skaldjursträff på Hönö Klova Kontaktperson i området Irene Hylen telefon Sydostregionen Kontaktpersoner i området Kalmar Jens Wikström telefon Växjö Jan Molin telefon Vänern-Vättern Kontaktperson i området Sten-Arne Petersson telefon Roland Wäxby telefon SvemllfB VEGA-flaggan i vitt, sv9.!tochrott,:27x16cm 'EGA~klllbben!dubb-prylllr Vega ha~dbo~k Se även TWs gösfile Detta behöver du: 2 gösfileer, ca 500 g 8 tomater Y2gul lök l knippa persilja l knippa dill l citron salt och peppar smör ~ TEKNISKATIPS VegaklObb.ens egna samlingar, f n 123 st, A4-kopior Vegaflaggan Vegahandbok A4 Installationsanvisning MD6A InstallationsaIlvisning 022 InstaJlationsanvisning :- 70:- 10:- 10:- 10:- Gör så här: URIN M4mN AB Finhacka lök, dill och persilja Skålla och flå tomaterna Skär tomaterna i skivor och smöra en eldfast form ganska rikligt INSTALLATIONSANVISNINGAR Strö häften av löken över formens botten Dessa användes "baklänges"närdu vill ta Salta och peppra fileerna och lägg dem bredvid 10S$pro~lIer.ellermotor. varandra i formen I FÖRMDSAKOMBI.Atta sidora4-kopior. Fördela tomatskivorna så att de täcker fisken FörALBIN022. Sex sidora4-kopior. Strö över lök, dill och persilja och klicka ca l För ALBIN 021. fyra sidor A4-kopior. msk smör över. Kläm över citronen Täck med folie och sätt in i 250 graders ugn i VER.KSTADSH~NDBOKEN 31 sidora4-koplor, MD6A KOMSI minuter beroende på fileernas tjocklek. Har du mte ugn använd stekpannan och lock och Vc:rkstadshandbok Tekniska tips 140:- MD6A 40:- ställ den på spisen ovan på slinger fästena eller ett brödrostning nät. Maten är färdig när fisken är vit och spänstig prova med gaffel. Serveras med kokt potatis och kokta skivade morötter. Bes täll prylama. genom att betala in på Vegaklubbens postgiro Lägg till porto 20 :-vid varje beställnings tillfiille. 15

16 .. STORSEGEL WEGA BESTAL L I SOMMAR Storsegel, dacronduk, 2 fullattor, 2 rev, komplett Bomkapell1.700 kr. Storfall 8mm spectra från Polyropes. Inkl hake 650 kr. Storskot Rutgerson Biscaya 4:1. inkl10mm skotlina 850 kr. Rodkick Selden 05 (NY 2005). Inkl gasfjäder (exkl fästen) Lazy-jacks sats, komplett RULLGENUA Boding Segel utvecklar och utökar utbudet av produkter till Vega. Två nyheter på kapell sidan: sprayhood i modernt snitt med stora rutor (nya bågar ingår! samt rullgenuakapell med nya beslag för kontroll linor (mycket lätt att hissa). Flera produkter prissänks från 15 juni. De flesta produkter finns för leverans på bara några dagar i sommar (Sverige, Norge, Danmark). kr. WEGA Rullgenua i dacronduk inkl fastsytt UV-skydd kr. NYHET: Rullgenuakapell. Långt blixtlås inkl snörplinor Genuafall 8mm spectra från Polyropes. Inkl hake 650 kr. Genuaskot. 10mm Polybraid 24 flätad. 2x11 m 300 kr. FURLEXPAKET kr. WEGA Furlex , anpassning av befintligt genua & kapell Furlex rullsystem + ny rullgenua med UV-skydd Furlex rullsystem + ny rullgenua i laminatduk och kapell kr. GENNAKER ~EGA Gennaker triradial i 0,90z nylonduk. Yta 43 m kr. Produktexempel ur butiken: 8mm spectra gennakerfall från POLYROPES. Plastimo snabbhake. Pris för Vega: 650 kr (ord. 750kr) stockholm tel: kr. inkl popnit 450 kr. Anpassning befintlig spinnaker till gennaker 1.100kr. Gennaker strumpa kr. Gennaker Peke. Båtsystem HP kr. Gennakerfall. 8mm spectra från Polyropes. Inkl hake 750 kr. Gennakerskot. 8mm Polybraid 16 flätad. 2x18m 300 kr. Halshornslina inkl halshornsblock till gennaker 280 kr. För övriga segel till Vega skriv till eller ring kr. kr.

Båtförsäkring på mina villkor

Båtförsäkring på mina villkor Båtförsäkring på mina villkor Ledande specialister på båtförsäkring sedan 1967. Ägs och drivs av Sveriges organiserade båtägare. Båtförsäkring på mina villkor Välkommen till ditt eget försäkringsbolag.

Läs mer

Den nordiska Folkbåten

Den nordiska Folkbåten Den nordiska Folkbåten Foton: Berth Höjer Kappsegling Den Nordiska Folkbåten är idag en av Europas mest aktiva kölbåtsklasser när det gäller kappsegling Folkbåten har blivit en klassiker som de senaste

Läs mer

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319)

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Hej! Hjärtligt välkommen till OBK. Syftet med det här brevet är att ge dej som ny i klubben en snabb information om OBK, vad du behöver veta och vad klubben

Läs mer

Cumulusklubben E-info 1-2009 E-info 090220 - Rapport från Medlems- / seglarträffar från Albin Marin Samverkande segelklubbar AMK

Cumulusklubben E-info 1-2009 E-info 090220 - Rapport från Medlems- / seglarträffar från Albin Marin Samverkande segelklubbar AMK Cumulusklubben E-info 1-2009 E-info 090220 - Rapport från Medlems- / seglarträffar från Albin Marin Samverkande segelklubbar AMK Cumulusklubben Albin 78 klubben Stratusklubben Albin Marin-klubb Verksamheter

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Härmed inbjuds klubbfunktionärer och intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Förbundsråd 2013 Tid lördagen den 16 november 2013 Plats Scandic Linköping

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET. Föreningen. Medlemsblad nr 22, juni 2006

ORDFÖRANDE HAR ORDET. Föreningen. Medlemsblad nr 22, juni 2006 Föreningen Medlemsblad nr 22, juni 2006 ORDFÖRANDE HAR ORDET Mina tankar går till Per Göran och Birgitta Traung. Deras välskötta RB111 nr 40 totalförstördes vid en varvsbrand i Södertälje helt nyligen.

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

PROGRAM VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING. 23 augusti operan göteborg. www.volvocars.se/citysailing

PROGRAM VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING. 23 augusti operan göteborg. www.volvocars.se/citysailing VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING PROGRAM 23 augusti operan göteborg www.volvocars.se/citysailing I samarbete med Svenska Seglarförbundet och Sjöräddningssällskapet Välkommen till Operan 23 augusti för

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 34. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 34. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 34. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 34. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Potatis/ris/pasta 900 gram potatis pkt pasta Grönsaker gul lök vitlök chilipeppar äpplen avokado 400 gram grönkål 500 gram morötter purjolök salladshuvud 50 gram cocktailtomater broccolihuvuden,,,,

Läs mer

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag.

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. 1. Årsmötets öppnande. Lennart Börjesson öppnade mötet som hyste 50 stycken medlemmar 2. Parentationer. Hölls för P O Boström 3.

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v Recept Potatis/ris/pasta kg potatis, Grönsaker rödlök gul lök vitlök paprika blomkål chilipeppar citron kruka dill knippe rädisor ask babyspenat kg morötter,,,, Hej! Välkomna till

Läs mer

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.4 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram kassler Potatis/ris/pasta mm kg färskpotatis förp couscous Grönsaker kruka basilika kruka persilja sötpotatisar 450 gram morötter 500 gram

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2011. Lergöksbladet. Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter

DHR Ängelholm NR. 3. 2011. Lergöksbladet. Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter DHR Ängelholm NR. 3. 2011 Lergöksbladet Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-21694 MOBIL. 070-5216941 KASSÖR. SVEN-ÅKE

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Välj båtförsäkring med omsorg Vi vet vad som krävs HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Robert Rostedt Dags att lära gammal hund sitta Så fort det ges tillfälle till lite ledighet beger jag mig

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS.

VI VET VAD SOM KRÄVS. VI VET VAD SOM KRÄVS. Vi ger varje båtägare rätt skydd och rätt hjälp till rätt pris. Vid en olycka vet våra kunder att de kan lita på oss. Vi lämnar ingen på landbacken. För oss är varje enskild båt den

Läs mer

Hej svejs bland tackel och tåg.

Hej svejs bland tackel och tåg. Nr 2 2009 Årgång 27 Hej svejs bland tackel och tåg. Detta blir den sista tidning, som kommer från min dator. Jag har skrivit i tidningen sedan 1996. Det känns som om nya idéer och bättre datakunskaper

Läs mer

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v. Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkarré Ca 000 gram kycklingben Recept Potatis/ris/pasta mm kg fast potatis, Grönsaker gul lök vitlök 500 gram morötter 500 gram palsternackor

Läs mer

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej!

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej! v.28 Recept Kött/fisk Ca 600 gram kycklingfilé Ca 500 gram nötfärs Ca 550 gram falukorv Ca 500 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkotlett 1 2 3 5 Potatis/ris/pasta mm 2 kg fast potatis 1 pkt pasta 1 pkt ris

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

Inbjudan för fleetracing. (Isve)

Inbjudan för fleetracing. (Isve) Inbjudan för fleetracing. (Isve) Version 2012-03-30. Innehåll Mallen för inbjudan till fleetracing används vid de flesta tävlingar. Den fungerar både med och utan hänvisning till KSR appendix S, enligt

Läs mer

Nytt pentry - och kylbox. Fler båtar på banorna. Ordförandeord. Hyundai Cup. Höstmötet. NR-Race

Nytt pentry - och kylbox. Fler båtar på banorna. Ordförandeord. Hyundai Cup. Höstmötet. NR-Race Nytt pentry - och kylbox Fler båtar på banorna Ordförandeord Hyundai Cup Höstmötet NR-Race Foto: Niclas Stang Nr 2, 2013 NF-förbundet: Ordförande Lars Thorén, tel: 08-724 24 41 E-mail: ordforande@nfseglare.com

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Ordförande har ordet februari 2011

Ordförande har ordet februari 2011 Ordförande har ordet februari 2011 Hej alla Finnjolleseglare! Vinter, snö och kallt längtar du också efter att få starta säsongen 2011? En bild från en torsdagssegling i Karlstad 2010 kanske piggar upp

Läs mer

27 Augusti (tisdag) Städning M/S Stenfjell Det är SNART ÖVERNATTNING och då måste vi fått det lite städat!! I dag Fredag är det Klockan 18.00 21.

27 Augusti (tisdag) Städning M/S Stenfjell Det är SNART ÖVERNATTNING och då måste vi fått det lite städat!! I dag Fredag är det Klockan 18.00 21. OBS!!! Nya datum!! Hej alla UBB are Nu börjar höstens aktiviteter 2013. Nu är det dags att börja föra in i almanackan.. (Är det Jesus Dotter?) 25 Augusti (Söndag) Nu är det DAGS!! Det kommer att bli ett

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 38. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 38. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 38. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 38. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 8 Recept Potatis/ris/pasta 2 sötpotatisar Hej! Välkomna till en ny vecka med vår vegetariska matkasse. Vi har en spännande meny framför oss med många härliga smaker och färgstarka rätter. Inledningsvis

Läs mer

INBJUDAN SM Kanotsegling i Stockholm 9-12 augusti 2012

INBJUDAN SM Kanotsegling i Stockholm 9-12 augusti 2012 INBJUDAN SM Kanotsegling i Stockholm 9-12 augusti 2012 Seglings Program: Onsdag 8/8 17:00-19:00 Registrering Torsdag 9/8 08:00 Registrering 09:00 Skepparmöte 10:00 *Start segling 1, från Måsholmen till

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Bojen Nr 1 2014 Utgiven 204-05-20 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund

Bojen Nr 1 2014 Utgiven 204-05-20 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund Årsmöte Stegeborgs båtklubb Den 30 mars 2014 genomfördes Stegeborg båtklubbs årsmöte. Mötet hölls i Rambobergets bostadsrättförenings samlingslokal närmare bestämt Rambogatan 401. Till möte hade det samlas

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS. Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg

Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS. Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg Fakta om TS Tuberös skleros (TS) är en genetisk sjukdom med mycket varierande symtom. En person

Läs mer

MEDLEMSKAP I BÅTKLUBB OCH BÅTFÖRBUND. ger dig många fördelar

MEDLEMSKAP I BÅTKLUBB OCH BÅTFÖRBUND. ger dig många fördelar MEDLEMSKAP I BÅTKLUBB OCH BÅTFÖRBUND ger dig många fördelar Bland annat följande: Hjälp vid förhandling med myndigheter Möjlighet till investeringslån för klubbanläggningar Fördelaktig båtklubbsförsäkring

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs Ca 650 gram kycklingfilé Ca 800 gram torskrygg 3 Hej! Den här veckan hittar du en spännande rätt med raw currysås och grönsakspasta på menyn.

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

Lena Norrman, ordförande Osa Albinson, sekreterare Anna-Lena Konradsson, kassör Inger Gustafsson Josefin Ekberg, suppleant

Lena Norrman, ordförande Osa Albinson, sekreterare Anna-Lena Konradsson, kassör Inger Gustafsson Josefin Ekberg, suppleant Protokoll sammanträde med styrelsen för Freija Tid och plats Torsdagen den 29 mars kl. 18.30 Pensionat Granparken i Norrtälje. Närvarande: Frånvarande: Styrelseledamöter Lena Norrman, ordförande Osa Albinson,

Läs mer

ME Aktiviteter i Marstrand 2015

ME Aktiviteter i Marstrand 2015 ME Aktiviteter i Marstrand 2015 MUSIC QUIZ Hur ser er Musik kunskap ut? Häng med på vårt Quiz som garanterat kommer se till att det blir fart! Här gäller det att både ha bra kännedom från dåtid till nutid,

Läs mer

Hallberg Rassy 34 / 2001

Hallberg Rassy 34 / 2001 Hallberg Rassy 34 / 2001 Hallberg Rassy 34 / 2001 Allmän beskrivning Info Hallberg Rassy 34 är en mycket trivsam och välbyggd båt som erbjuder goda seglingsegenskaper och hög komfort till sjöss, i hamn

Läs mer

Folksams erbjudande om villalarm

Folksams erbjudande om villalarm Folksams erbjudande om villalarm Ett bra larm ger dig trygghet och minskar kostnaderna för oss alla Ett bra larm med ordentlig bevakningstjänst är ett effektivt skydd mot inbrott. Det innebär att du som

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Vegabladet. De Nordiska Vegaklubbarnas Medlemstidning Nr 3 2009. Vegabladet Nr 3 2009 1

Vegabladet. De Nordiska Vegaklubbarnas Medlemstidning Nr 3 2009. Vegabladet Nr 3 2009 1 Vegabladet De Nordiska Vegaklubbarnas Medlemstidning Nr 3 2009 Vegabladet Nr 3 2009 1 Innehåll Vegabladet Nr 3 2009 Redaktören 2 Ordföranden Sverige har ordet 3 Formanden har ordet 4 Vi minns Lennart Eriksson

Läs mer

Västkustens. Båtförbu nd. förbund i. Ett. Svenska Båtunionen

Västkustens. Båtförbu nd. förbund i. Ett. Svenska Båtunionen Västkustens Båtförbu nd förbund i Ett Svenska Båtunionen Vår vision Tillsammans skapar vi det goda båtlivet VBF är en ideell regional organisation inom SBU, grun dat 1927 som verkar för att f rämja båtlivet,

Läs mer

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1 Vecka 47,4 port Monikas -dagarskasse! Varmt välkomna till en riktigt god, lättlagad och spännande vecka! Här finns vardagsfavoriter som kyckling, färsbiffar och fisk fast på lite annorlunda vis. De baconlindade

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen KUSTSTRÄCKANS STÖRSTA OCH MEST AKTIVA BÅTKLUBB BOTTENHAV V SKRETSEN Vi är en lokal krets inom Svenska Kryssarklubben. i gör skärgården mer tillgänglig. Vi placerar

Läs mer

Kallt och gott på buffén. (5 recept).

Kallt och gott på buffén. (5 recept). 1 Kallt och gott på buffén. (5 recept). Sill, sikröra och lax i alla former går bra att förbereda till festen. Matjes i glas Ingredienser 8 personer 2 burk hela matjesfiléer, (200 g) 8 st potatisar, kokta

Läs mer

26 28 29.2 33 37 40.3 47

26 28 29.2 33 37 40.3 47 26 28 29.2 33 37 40.3 47 33 VARV VÆRFT Delphia, som ägs av två bröder, startade att bygga båtar 1990. Idag har man Polens och en utav Europas modernaste produktionsanläggningar för att bygga både motor-

Läs mer

Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016

Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016 Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016 19-20 maj på Svenska Mässan i Göteborg Välkommen som utställare till Svenska Demensdagarna 2016 i Göteborg OM KONFERENSEN Svenska Demensdagarna 2016

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm RÖDING REGNBÅGE umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm Varsågod! Umlax vill tillsammans med kocken Markus Löfgren ge dig en god och enkel anledning att tillaga och

Läs mer

Svenska båtunionen SÖRMLANDSKUSTENS BÅTFÖRBUND

Svenska båtunionen SÖRMLANDSKUSTENS BÅTFÖRBUND Förbundet bildades 1970-02-25. Förbundets ursprungliga namn var Östra Sörmlands Båtförbund ÖSBF och ändrades 1993 03 13. Förbundet är ett regionalt båtförbund inom Svenska Båtunionen (SBU) för anslutna

Läs mer

Grötviks Segelsällskap

Grötviks Segelsällskap Grötviks Segelsällskap Halvårsmöte Tid: Lördagen den 25 november 2000 kl 10.00 Plats: Folkets hus, Stenhuggeriet Mötets öppnande Ordförande Åke Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Våra erbjudande och rabatter

Våra erbjudande och rabatter Den enda riktiga flygmässan i Norden Våra erbjudande och rabatter Vid beställning och full betalning: - 7% rabatt innan den 30 April - 4% rabatt innan den 30 Maj Sista beställnings- och betalningsdag:

Läs mer

Motorbåtsförsäkringen 2015-01-01 Insurance Company of Hannover (Motorbåtsförsäkring) Svedea båtförsäkring

Motorbåtsförsäkringen 2015-01-01 Insurance Company of Hannover (Motorbåtsförsäkring) Svedea båtförsäkring Jämför båtförsäkringar Båtförsäkringarna är relativt lika. Alla försäkringar i jämförelsen innehåller ersättning vid sjöskada, stöld och skadegörelse, brand, samt skador vid transport och uppläggning.

Läs mer

Välkommen till LJS! Medlemsbrev Mars 2012

Välkommen till LJS! Medlemsbrev Mars 2012 Medlemsbrev Mars 2012 Välkommen till LJS! Våren känns tidig i år och seglingssäsongen 2012 närmar sig snabbare än vanligt. Vi hälsar alla seglare välkomna till Linköpings Jolleseglarklubb och till massor

Läs mer

Vattenstämman 2015, 19-20 maj, Hotell Södra Berget, Sundsvall

Vattenstämman 2015, 19-20 maj, Hotell Södra Berget, Sundsvall Vattenstämman 2015, 19-20 maj, Hotell Södra Berget, Sundsvall Anmälningsavgifter deltagare: Medlem 5600:- Ej medlem 7300:- Företagsabonnent 6000:- Värdkommun/Sundsvall/Timrå/ Nordanstig 2750:- Statliga

Läs mer

Nr 1 Mars 2009 -bladet

Nr 1 Mars 2009 -bladet Nr 1 Mars 2009 S -bladet Medlemstidning för Svenska S 30 förbundet Ur innehållet: - Årsmötesdagordning - Verksamhetsberättelse - Platsannons Insidan Svenska S30 förbundet c/o Margareta Johansson Råsundavägen

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 10. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 10. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 10. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 10. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar v 0 Recept Kött/fisk 500 gram hönsfärs Ca 600 gram laxfilé Potatis/ris/pasta kg potatis,3 Grönsaker 3 gula lökar vitlök 50 gram ingefära chilipeppar 3 apelsiner granatäpple kg morötter kruka koriander,3,3,3

Läs mer

Enkät om F18. I samband med F18-förbundets årsmöte 2014-01-16. 2014-01-15 Lars Linder 1

Enkät om F18. I samband med F18-förbundets årsmöte 2014-01-16. 2014-01-15 Lars Linder 1 Enkät om F18 I samband med F18-förbundets årsmöte 2014-01-16 2014-01-15 Lars Linder 1 Om enkäten Enkäten gick ut via facebook till alla medlemmar på gruppen F18 seglarkompisar. 41 personer svarade på enkätens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

Johanna. Kasper. Linus. fotograf. journalist. författare. illustratör

Johanna. Kasper. Linus. fotograf. journalist. författare. illustratör Läs orden i rutan. Skriv dem under rätt rubrik. Du kan också hitta på egna ord som passar in under de olika kategorierna. Skriv så fint du kan! Sport gymnastik ishockey Kultur boktips filmrecension TV-program

Läs mer

Nr 1, 15:e februari 2004

Nr 1, 15:e februari 2004 Medlemsbladet för f r HSB Brf Snösätra Nr 1, 15:e februari 2004 På gång i föreningen Vi är nu inne på det nya året 2004 och det finns en hel del som händer. Det nya låssystemet håller på att installeras,

Läs mer

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24 Spätta med rödlöksgremolata vecka 24 inspiration Spätta med rödlöksgremolata Ett utsökt fiskrecept där rödlöksgremolata serveras som tillbehör. Den fräscha gremolatan får smak av persilja, citron och lök

Läs mer

VI HAR EN BÅTFÖRSÄKRING TILL DIN BÅT. Din båt vårt gemensamma intresse! För fullständiga villkor se www.atlantica.se 1

VI HAR EN BÅTFÖRSÄKRING TILL DIN BÅT. Din båt vårt gemensamma intresse! För fullständiga villkor se www.atlantica.se 1 VI HAR EN BÅTFÖRSÄKRING TILL DIN BÅT Din båt vårt gemensamma intresse! För fullständiga villkor se www.atlantica.se 1 Atlantica ger dig mer! Förbättringar och Nyheter 2015 NYHET Allriskförsäkring vilket

Läs mer

BBF. BLEKINGE BÅTFÖRBUND 42 båtklubbar/sällskap från Edenryd BK i väst till Kristianopel BK i öst i samverkan.

BBF. BLEKINGE BÅTFÖRBUND 42 båtklubbar/sällskap från Edenryd BK i väst till Kristianopel BK i öst i samverkan. BBF BLEKINGE BÅTFÖRBUND 42 båtklubbar/sällskap från Edenryd BK i väst till Kristianopel BK i öst i samverkan. Bildades vid ett möte i Karlshamn 17 maj 1969 av tio båtklubbar dessa var: Karlshamn SS, Ronneby

Läs mer

Pantaenius FÖRDelar. Detta finner du bara hos Pantaenius

Pantaenius FÖRDelar. Detta finner du bara hos Pantaenius Pantaenius FÖRDelar Detta finner du bara hos Pantaenius Innehåll Pantaenius nummer 1 på båtförsäkringar 3 Dina fördelar när det gäller Pantaenius 4 Dina fördelar när det gäller Pantaenius båtförsäkring

Läs mer

EN RIKTIGT GOD JUL MED GÅVOKORT 15% RABATT. på din julklappsorder t.o.m. 30/11

EN RIKTIGT GOD JUL MED GÅVOKORT 15% RABATT. på din julklappsorder t.o.m. 30/11 EN RIKTIGT GOD JUL MED GÅVOKORT 15% RABATT på din julklappsorder t.o.m. 30/11 VAD ÄR OLSSON&CO GÅVOKORT? En genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. MED STARKA VARUMÄRKEN & NÅGOT FÖR

Läs mer

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013.

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Hej medlem 1(5) Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Som du ser har avgifterna höjts för i år vilket beslutades

Läs mer

Nr 162 augusti 2015. Ordförande har ordet - sidan 2 Hamnens dag - sidan 4 Platsannons - sidan 6

Nr 162 augusti 2015. Ordförande har ordet - sidan 2 Hamnens dag - sidan 4 Platsannons - sidan 6 Nr 162 augusti 2015 Ordförande har ordet - sidan 2 Hamnens dag - sidan 4 Platsannons - sidan 6 ORDFÖRANDE HAR ORDET Domsands Båtsällskap bildades 1965 av ett gäng entusiaster som såg Domneåns mynning som

Läs mer

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor!

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Vecka 4,4 port Monikas dagarskasse! Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Här finns både välkända och klassiska goda smaker samt mindre kända smaker i nytänkande rätt. Min personliga favorit

Läs mer

Ingredienser v. 2. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.2. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Ingredienser v. 2. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.2. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! v. Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 600 gram laxfilé Potatis/ris/pasta mm pkt pasta pkt hirs, Grönsaker rödlök gul lök vitlök citron sötpotatisar kruka basilika kruka dill salladshuvud gurka tomat

Läs mer

VI HAR EN BÅTFÖRSÄKRING TILL DIN BÅT!

VI HAR EN BÅTFÖRSÄKRING TILL DIN BÅT! VI HAR EN BÅTFÖRSÄKRING TILL DIN BÅT! Din båt Vårt gemensamma intresse För fullständiga villkor se www.atlantica.se 1 2 För fullständiga villkor se www.atlantica.se Välj Sveriges ledande båtförsäkringsbolag

Läs mer

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé Ett tack till NSS sponsorer StjärneXpressen Skeppa Marin Rejmes Matsson Arkö Rib TreCé SEB Norrköping Jobmeal Dahllöf & Roxner Alvar Båtar Ekbacken Cramo Sommarprogram 2014 SM Neptunkryssare SM Rival 22

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

Årets eskaderträff. Anmäl dig idag!

Årets eskaderträff. Anmäl dig idag! Årets eskaderträff Anmäl dig idag! GKSS har glädjen att inbjuda våra nordiska systerklubbar till Vikingaträff 2014. Efter århundraden av strider firar vi i år att de nordiska länderna haft oavbruten fred

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad VAD KAN VI GÖRA Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad Se över våra egna bostäder, garage, insynsskydd m.m. (T.ex. fönsterlås, larm, altandörrar). Tänk på att fönster och altandörrar oftast

Läs mer

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt.

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt. Närvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Johan Mandelius, kassör Janne Björck, sekreterare vid protokollet Björn Littorin, särskild ledamot Magnus

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Jönköpings fågelklubbs program för 2010

Jönköpings fågelklubbs program för 2010 PROGRAM 2010 Jönköpings fågelklubbs program för 2010 Detta program gäller för Jönköpings fågelklubbs aktiviteter under året 2010. Om man vill delta i någon aktivitet är det viktigt att man någon dag innan

Läs mer

NORTH EUROPEAN SAILING LEAGUE H T T P : / / W W W. N E S L. S E

NORTH EUROPEAN SAILING LEAGUE H T T P : / / W W W. N E S L. S E 2012 H T T P : / / W W W. N E S L. S E GRAND PRIZE HELT NY RANGE ROVER EVOQUE PRESTATION OCH TUR I KOMBINATION VINNER. ALLA KAN VINNA! VINSTEN AVSER 1 ÅRS FRITT ANVÄNDANDE AV BILEN NESL KONCEPTET Seglingsvärlden

Läs mer

Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne

Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne SVÅRIGHETSGRAD: Lättlagat TILLAGNINGSTID: Under 15 min PORTIONER: 10 st knäckebröd 1 tsk crème fraiche per bit en klick löjrom per bit (beräkna ca 100 g för

Läs mer