.. a e ;~' IFR 2006 i Eckernförde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".. a e ;~' IFR 2006 i Eckernförde"

Transkript

1 .. a e MEDLEMSTIDNING ;~' Jr NR 2 årgång 2005'" 'I IFR 2006 i Eckernförde i

2 Innehåll: Vegabladet Ordförande har ordet Sverige Formanden har ordet Danmark Inbjudan IFR 2006 Lilleb~ltregionens vinterm0der Rapport från västkusten Motorkväll Hinsholmen Sommareskader på Ostkusten Marknaden Tekniska sidorna Klubbartiklar Danmark Klubbartiklar Sverige Framsida: Pagal V 3055 med uppbränt underlik och brännhål i spinnakern under kappsegling IFR Marstrand. Så kan det gå om man glömmer att släcka gasolköket Våra annonsörer WN-Marine Fridesign Vega Marin Erlandsons Brygga AB Svenska Sjö Lidköpings Båtsruekeri AB Hjertmans AB Fors Marin AB Hammax lntrernational AB Känd VegaprofJl död Henry Gustafsson har avlidit. Henry drev företaget Vega Marin AB tillsammans med sin livskamrat Inger. Då det gällde insikten om Vegan och hennes för- och nackdelar var Henry otroligt kunnig, han kände båttypen utan och innan. Han delade dessutom frikostigt med sig av sina kunskaper till oss andra Vega ägare. Många är vi som har konsulterat honom beträffande våra båtar. Henry engagerade sig även djupt i och medverkade till Vegans vidare utveckling som den familjebåt hon är idag. Han skrev t.ex. roregångaren till dagens Vega-blad, tog fram handböcker och ordnade det första registret över Vegabåtar. Med Henrys bortgång har en känd och omtyckt Vegaprofillämnat oss. Styrelsen för Vegaklubben Vår adress är: Vegabladet c/o Lennart Eriksson Trevebovägen Åkersberga Redaktionen kan nås via eller Vegabladet c/o Bengt-Ake Fri Kasmovägen 12 SE Kungsängen Sverige Vegabladet utges i 1000 exemplar 4 gånger om året till medlemmar i de nordiska länderna. Ansvarig utgivare Lars von Malmborg. " Annonsörer får en länk från Vegaklubbens hemsida. Annonspriser: Insida :-, 1/2 600:-,1/4 400:- Rabatt vid avtal om minst 3 annonser. Blad Nr 3,2005 utkommer under september månad. Presstop den 15 augusti. Tryck: Mariehamns Tryckeri AB. 2._~---~

3 Vegaklubben Ordförande Larsvon Malmborg Sverige Tel Annonser Vakant Teknik Per Wasberg Tel Segling Lars Lemby Te Webbmaster Niklas SjönelI Redaktör Bengt-Ake Fri Tel Information Jan Skoog Tel Kassör Ake Sääf Tel Medlemskontakt Lennart Eriksson Trevebovägen Akersberga Tel Medlemsavgift 200kr / år Postgironr Klassbevis, kurser Postgironr Klubbprylar se marknadssidorna Verksamhetsår 1/1-31/12 Hemsida: Mail: Båtförsäkring: Svenska Sjö. Ombud Lars von Malmborg, se ovan Vegaklubbens regioner Stockholm Mälaren Jan Skoog Tel Sydost Jens Wikström Tel Växjö Jan Molin Tel Vänern-Vättern Roland Wäxby Tel Sten-Arne Pettersson Tel Västkusten Irene Hylen Te u1fiVtandeni V~ NY SÄSONG Stte!tifIefUvt0Jtdd Dagen före torr sättningen i höstas besöktes jag av bå~ournalisten Anna Sandgren från Praktiskt Båtägande som visiterade min Vega. Artikeln publicerades nu i årets aprilnumer. Artikeln blev bra men hustrun ansåg att jag borde ha städat i ruffen innan den fotograferades. Min Vega (Tina V) har nu precis sjösatts. Innan masten sattes på plats, körde vi vår obligatoriska tripp Kungsholmen runt. Ater i hemmahamnen mastade vi på. En hel säsong ligger nu framför oss. Det finns mycket som talar för att detta är den sista säsongen utan krav på att båtförare skall inneha kompetensbevis för att få framföra en fritidsbåt. Så har tex. Svenska Båtunionen vid sin Båtriksdag (årsmöte) uttalat sig för att ett båtkörkort skall införas i Sverige. Flera röster i Riksdagen säger samma sak. Farterna till sjöss både ökar och minskar. Snabba motorbåtar skall samsas med bland annat kanoter, deplacementbåtar och seglare. För man en båt måste man förstå hur de andra båtarna kommer att reagera och vilka möjligheter de har att kunna reagera. Är det rimligt att vem som helst skall få köra vad som helst, hur som helst. Naturligtvis inte. Ha en mycket trevlig seglationssäsong Lars Nya medlemmar från och med MagnusSegerbrant VEGA 633 Köpmanholm Christer Uddenberg Jönköping Stig Akerlind VEGA 792 Vårby Kristian Andersson VEGA 591 Västra Frölunda Anders Lindström VEGA 18 lndal Bengt Johansson VEGA 1102 Göteborg Peter & Malin Bodlund VEGA 631 Bildal Bo Andersson VEGA 5017 Torslanda Leif Niklasson VEGA 146 Nora Jan Olof Eriksson VEGA 2337 Härnösand Josef Blum VEGA 2015 Norrköping Torbjörn Fransson VEGA 3158 Vällingby Olof Lindh VEGA 2353 Västerås Lars Alfredsson VEGA Göteborg Anna Lena Sundin VEGA 2237 Smygehamn Göran Fredriksson VEGA 2263 Saltsjö-Duvnäs Tomas Lignell VEGA 844 Tystbberga Kjell Hallbberg VEGA 239 Kumla Håkan Melin VEGA 2772 Hindås Vegaklubben önskar alla nya medlemmar välkomna 3

4 Dansk Vega Klubs bestyrelse Formand Erik B. Simonsen Tlf N restformand Turarrangementer, hjernmeside Finn Hallager Tlf Kasserer Regnskab, medlemskartotek Niels Erik Wille Tlt Sekretar Kapsejlads Flemming Kaiser Tlf Bestyrelsesmedlem Teknisk service håndboger Instruktioner Leit Plaetner Vestre Hougvej Middeltart Tlt REDAKT0R Erik B. Simonsen Holtegårdsvej Holte Tlt POSTADRESSE: DANSKVEGAKLUB,c/oErikB.Simonsen Holtegårdsvej Holte g:~ luu odet!ljannuuii Vi har haft generalforsamling i Strib og her skete der ikke det store, bortset fra en kontingentforh0jelse fra 200 til 250 kr pr år. Bladet udkommer jo nu i A4-format og delvist i farver, så det er blevet lidt dyrere at fremstille samt at sende ud. Bestyrelsen fortsxtter som hidtil med samme konstituering. Efter de officielle handlinger fik vi en virkeligjxkker frokostbuffet, så jeg kan virkelig anbefale medlemmerne at m0de ap til medlemsm0de i Strib til nxste år om ikke andet så for maden. Flemming Kaiser viste en video vedr. trim af Vegaen med tilh0rende forklaringer. Det var interessante tips Flemming kunne give, og der var mange sp0rgsmål. Vi så også en flat video fra turen til IFR i Marstrand sidste år fremstillet på DVD af Kaj fra Lala. Efter m0det tog mange af deltagerne på bådudstilling i Fredericia. Vi har indrettet os således, at general-forsamlingen f0lger bådudstillingen, så nxste år er vi på Sjxlland. Vi bringer denne gang et indlxg fra Rigmor og Mogens vedr. et trxf i Lillebxltsregionen, hvor der var lejlighed til at fremstille ting i trx til båden på et lånt snedkervxrksted- en genial ide. Vi er meget taknemmelige for at modtage indlxg til bladet, men det kniber stadig gevaldigt med at skaffe stof. Der er stadig Vega mdvin på h0jkant. God Vega-sommer. Erik B. Simonsen HJEMMESIDE: Medlemslisten beskyttes af kodeord: ALBIN Password: VODA ~-1VIA.R.IN ~ BETAMARINEDIESEL Let installation i alle VEGA'er 13,SHK- 2cyl. - eller 20 HK. 3cyl. Ferskvandskgfing med ferskvandskslet manifoid. Instrumentpanel med alarmer og el.stop. TMC marinegear. Stgj. og rsgsv'ag - Miljevenlig - Standardf0dder til MD 6A fundament. Få tilbud pa installationspakke. Nu installeret j Vega nr.: Priser: 13,5 HK kr HK kr WN.MARINE - Tel ~ Mobil:

5 ...." -. VEGA-klubbens styre Norge Formann Tom H Rasmussen Vossegate 16 c, N-0475 Oslo Tlf. priv Vega Marin AB Missa ej chansenatt bestäna kapell var leverantör stänger för semester! innan ~ " Kasserer Svein Straand Tlf. priv OI 67 Styremedlem Webmaster Are Wormnes Tlf: Fredrik Schulze Tlf: Geogr Okos Arnstein Borgen, Tlf. privat: Vega-klubbens adresse: VEGA-klubben, Postboks 296, N-1326 LYSAKER Postgiro: Vega-klubbens hjernmeside: ANKARBLOCK Ligg säkert i trånga naturhamnar Båten får bättre ankarfäste och håller ut jollen, gummibåten från skrovet. Tillverkad i rostfritt för att marinmiljö. Modeller, priser, färger etc. finner Du på vår hemsida: Dyneema50rnm med blått inslag till fall. NUZO:- pr m. Poly Braid to mmmedröttfblåuinslag till skot NU14:. pr m Reverseringsdelar akterventiler Grabbräcken m.m. Dii:)seltankVega Ersätter den gamla plasttanken som kan läcka diesel. Monterasi SB~kistbänk. Rostfrimed EUgodkännande. Givareoch instrumentsom tillbehör. Dieseltank Vega 3960:- Bränslegivare 595:~ Instrument 395:. Fr om1 ~uli 2005 övergår försäljningen av bl.a Vegaartiklar t.in REEAX 'Marin HB Vi tackar för oss önskar Bengt-Ake och Lars lycka till! Vega MarinAB Smithskav. Tel s V.Frölunda Pris 300:- ink!. frakt Beställning tfn E-post Hemsida Vega-bladet behöver foton, inte nödvändigt att det ska finna en Vega på bilden. Nu inför sommaren tag med kameran har du digitaltkamera prova på att ta många kort det är bara att kasta de man inte vill ha. Vänta inte med att sända in dina bilder vi i bladet redaktionen försöker att tömma våra e-post konton så ofta som möjligt men även vi är ut och seglar. Sänd bilderna till: 5

6 Sommareskader på Ostkusten " Även i år kommer vi att tillsammans så är det bra om vi försöka dra ihop en Vegaeskader. får ett hum om hur många det är som deltar. Tanken är att göra en segling Därför är de välkommet med under en vecka med start från en intresseanmälan per telefon, Huvudholmen den 17 juli. gärna senast en vecka före Vi har inte planerat in något träffdatum. fårdmål, inte heller någon Vi som kommer att hålla lite speciell rutt utan gör en, vad vi löst i skoten är har döpt till, "vackertvåderseglini' Sven Fors 08/ d.v.s. vi seglar dit det blåser. I sann demokratisk anda beslutar Lars Roxström vi vid morgonens skepparmöte var i skärgården vi kommer att hamna under dagen. Detta betyder att det blir svårare att hänga på eskadern under veckan, men väl kan man hoppa av när man vill. Eftersom klubben beviljar lite kölpengar till de båtar som deltar och att vi för dessa pengar försöker göra något kul Huvudholmen tillhör Rålambshovs BK och är belägen vid JungfrufJärdens södra del på kort 616 NE N 59 07,20 O 18 29,40 (WGS 84) Inseglingen är inget problem, även om det ser blått ut på kortet. Gå genom sundet vid Ornöhuvud och du har Huvudholmen om BB. Runda den gröna pricken och följ Huvudholmens strand. Ön har två vikar och vi har abonnerat nordviken för eskaderns startpunkt. Viken "vaktas" av en liten ö mitt i inloppet men det finns nog med vatten på bägge sidor. Gå gärna SB om ön så blir det inget trassel med ankartampar. Om vinden och sjön ligger på för hårt från syd, väljer vi Kymmendölandets lä, någon kabellängd söder om viken på Huvudholmen. Väl mött den 17 juli och till dess.... Veglaväl. Sven Fors sekr. Lidingö Runt 2005 Tre vegar startade i kappseglingen i lysklass Snabbaste vega blev Lennart Larsson i VIV Två blev Lars Lemby i IMARI Trea blev Ingemar Bäck i ELVIRA tid 4:41 tid 4:42 tid 4:44 '" 6

7 Vegabladet 2005'2 Irwucd:LO1IVlER 2006 Vegasejlere i Danmark og Norge Den tyske Vega-Kluh onsker alle en god start i saeson 2005 og god vind haber vi at se Jer alle til den 21. internationale, venskabelige og hyggelige JFR i den mere end 700 gamle by EckernjOrde nordfor Kiel. Viplanaegger ivrigt og og tidsplanen bliver:, c:... fi4 El.-. i).0\ h "J,[g;;r <" föl "'.'ltlö'de r".. ~4.~ Vega-seglare i Sverig, ' Den tyska 'Vega-Klubbenöns ".00'0.. kar Er alla engodstart I I! 4 säson2005 och god vind., I '! hoppasvi att se E -- alla till den i := 21. internationala,! ~ O..-.-.~ 21. IFRi Eckernförde JulL IFRi ECkemförde vänskapligaochroliga JFR i den mera än i 700 gamla staden I EckernJörde nordjor Kiel.. Viplanerar just IIfIoch tids planen blir: l... I Program og foranmeldelse Efteroa.rLHösten.20Q5 Program och preliminäranmälan Personlig tilmelding Dec Jan. 06 Personlig anmälan Udsendelse af deltagermateriale Mal 2006 Deltagarehandlingar skickas ut Viser frem til at byde Jer velkommen.,'>fed de bedste Viser fram till att bjuda Er välkomna. Bästa Vega-hälsningw' Vega-hiJsener Den Jyske Vega-K/ub " {. Den Tj'ska Vega-Klubben ECke\-nförde N "Ä,~28~! E-~-D-~Ift:!\~ " """"'---.. n _ ,-~......_

8 Lillebreltregionens vintermeder L0rdag den 20. november var det tid til at m0des i Lillebxltregionen til vintersysler. Denne vinter skulle mxndene have lov til at lege "rigtig mxnd" med vxrkt0j og maskiner. På et lånt t0mrerj snedker vxrksted kunne de så lave gode ting og sager til båden. Lister, hylder og låger, ja det var vist kun deres fantasi der kunne stoppe deres udfoldelser. 6 besxtninger m0dte ap. F0rst fxlles margenkaffe, derefter forlod vi piger drengene, så de kunne komme i gang. Vi havde også et projekt, nemlig nisser. Med Karen fra Spirillen som dygtig vejleder gik vi i gang med at forme en mand som vi havde lyst (godt nok kun en nissemand), men ingen skal vxre i tvivlarn at vi havde alle tiders dag både vore s mxnd og os. Hen på eftermiddagen kom mxndene tilbage, godt tilfredse med deres prxstationer og nysgerrige for at se hvad vi havde lavet. Men vi var langt fra fxrdige med vores "mxnd". Så vores rigtige mxnd var nxr kommet i krise, da de aldrig havde oplevet deres koner samlet og så så stille, ikke engang aftensmad havde vi tid til. Men kl. 21 var vi fxrdige og så kom snakken i gang. Alle var enige om at det havde vxret en god dag og at vi skulle m0des igen den 23. januar til en ny "omgang". Denne gang var der endnu st0rre tilmelding, 10 vegaer havde meldt sig. Desvxrre var vejr (sne) og sygdom en forhindring for et par stykker. Traditionen tro startede vi med rundstykker og kaffe. Derefter forlod vi igen vores mxnd så de kunne komme i gang med at fabrikerer ting til båden som vi måske agså kunne få glxde af i den kommende sejlersxson. De fik også lavet rigtig mange fine ting i trx til deres skibe. Vi damer havde så valgt at lave konen til vore s nissemand fra november. Nogle siger at julen varer lige til påske, så det benyttede vi os lige af. Igen var Karna den kyndige vejleder. Resultatet blev nogle flotte nissepiger. Men igen var det mxndene der f0rst gav ap for at komme tilbage til os og se resultatet. Efter aftensmaden som var varm kartoffelsalat og mde p0lser var det tid til at se den DVD som Kaj fra Lala havde lavet over sammerens tur til Marstrand. En film på 17 minutter der bare var så flat lavet. Der blev straks afgivet bestillinger på en kopi. Vi fik også lavet en plan for at m0des i den kommende somrner. Tak for hyggeligt samvxr til alle og ikke mindst til Birgit og Asger, der som nybagte Vegaejere kom helt fra Arhus for at vxre med. Til denne historie h0rer at de har k0bt Bo's Lady, som har vxret med i klubben i flere år. Velkommen til jer, håber vi ser jer også fremover. Mirfak 2073 i I I I I ~ 8.J

9 RAPPORT FRÅN VÄSTKUSTEN - BÅTMÄSSAN I GÖTEBORG Våren kommer med båtmässan, sägs det, men i år kom vintern istället. I samarbete med VKSF (Västkustens Seglarförbund) och Christina Hoffman från Svenska Mässan i Göteborg, förverkligades planerna. VKSF önskade från början, att vi skulle få fram en Vega till Båtmässan, eftersom vi hade haft en lyckad IFR-2004 träff i Marstrand och där Vegaklubben blev presenterad både i TV och press. Tyvärr fick vi ingen, som kunde ställa upp med sin båt denna gång. Min förhoppning är att det kan bli vid Båtmässan 2006, om vi förbereder oss för detta i god tid. Hör av Dig, om du är intresserad!! I början av jan.osbörjade förberedelserna. Björn Wersten på VKSF, fick hela tiden, fram till Båtmässans öppnande, olika direktiv, var de olika båtklubbarna och klassförbunden skulle kunna samordna en utställning i ett gemensamt utrymme i anslutning till seglingsbassängen. På grund av förseningar med H-hallen, kunde Göte och jag, inte börja att jobba med montrarna, förrän på torsdag kväll den 3 febr. OS.En hel del saknades dock fortfarande, bl.a vår sjöbod, som anlände först på fredag morgon den 4 febr.ca. 1 timma innan, pressvisningen skulle äga rum. När portarna slogs upp, var vår "Sjöbod" på ca 9 m2, klar och allt helt ok. En eloge till; Ingvar Hagh, Christer Jönsson, Sven Johansson, Ivar Olofsson, Dan Samuelsson, Börje Classon, Juri I<lviloo, Arnold Andersson, Egon och Lillemor Helgesson. Under de 10 dagar dagar, Båtmässan pågick, var vår monter bemannad hela tiden. Tack!! MOTOR OCH REVERSERINGSDAG DEN 27 FEBRUARI HINSHOLMEN, FREGATTEN I GÖTEBORG Ett mycket efterlängtat medlemsmöte äger rum söndagen den 27 februari. Per Wasberg, ledamot i VegastyreIsen, spec. teknik, kommer till oss, här på Västkusten. Program: Motor-och reverseringsdag. Intresset var mycket stort inför denna dag och 28 medlemmar kom. Per informerade först allmänt om Vegans historia och därefter om de olika motordelarna, motorinstallation, bensin-och dieselmotorer och reversering. Eftersom det var mycket "packat" program, beslöt att repetera det hela till hösten. Förhoppningsvis får vi hit motordelar till Västkusten och kan själva VI fort. sid 10 9

10 Försöka oss på, att ge denna information. Här finns medlemmar, som kan tänka sig att ställa upp, med sina kunskaper. Tack Pelle, för att Du kom och delgav oss Dina kunskaper! GLIMTAR FRÅN BOHUSLÄN DEN 17 mars. Jiiri I<iviloo, visade ett fantastiskt Bildspel från södra och mellersta Bohusläns platser och farleder var även denna gång välbesökt. Vi fick alla en längtan till den seglingssäsong, som snart ligger framför oss. Tusen tack Juri! mm. Mötet Vid tangentbordet: lrene HYLEN ERlANDSONS BRYGGA Stormarknaden litr WttlllbehiJr. ~4es.fat.S,," ef" S'.. fe'.....e Ss" fe ttf\stt Allt i lagerför båt& besättning! Polyester,glasfiber,epoxi,bottenfärg,båtvård,verktyg,däcksbeslag, badstegar,lanternor,kompass,sjökort, gps, instrument,vhf, elinstallatione,belysning,beslag,tågvirke,kätting,förtöjning.fender, relingslist,riggbeslag,block,winch,däcksluckor,ventilation, teakplywood& -detaljer,presentartiklar,stolar & bord,kapell,kök, värme,kyla,toalett,pump, rördeiar,slang,säkerhet,utbordartillbehör, trimplan, bogpropeller,upptagningsmateriel,vp-yanmar-& Mercurydelar,Teleflexkablar,motorlås,flyvästar,seglarställ,vattenlek, Zodiac ~~~ -~ G... ~,,..... la. ~ :II se tifiij""'..- -a.'å~ew<- '8es\ä\\ -Jå\y--a.\-a.\M oc. å ~. Premiärtur för en av Stockholms sista ångbåtar. Mariefred 2005 ~~OU Karlsrogatan1 / Solna Karta: Gula Sidorna 28 E/5. ~ - ~~.....~~~~--- ~ -- ~ -~

11 . rj Teaksatser i nåtad massiv teak Komplett bänksats inkl. 3 nya bänklock 7600:- Endast 3 st nåtade bänklock 4600:- Nåtad durk 2900:- Teak seal (behållerteakens guldbrunalyster 11 ) 360:- Ruffluckor 2800:- Rorkult ( i massiv teak) 2000:- Sittbrunnsbord i nåtad teak inkilagun bordsfäste (85*55)4300:- Övriga snickerier en/. era önskemål Order Erbjudande på tillbehör till Vega klubben Mastervolt batteriladdare 25 amp 3 utgångar Storskottalja 4:1 inkl25 m splitsad lina 1195:- Silva NX2 multi inkl server lod och logg 5695:- Lidköpings Båtsnickeri AB Fiskaregatan Lidköping Tel Fax Båtförsäkringen av båtfolk för båtfolk Vill du påverka försäkringsvillkoren '7 Svenska Sjö är unikt som försäkringsbolag eftersom det ägs av båtorganisationerna. Du kan på så sätt själv engagera dig och vara med och påverka premier och villkor. Det har bland annat gjort att Svenska Sjö saknar generella åldersavdrag,har en professionell skadereglering och försäkrar kappseglare. Hos oss kan du sänka din premie med upp till 50 procent. ~j; ~~SK.4.t' Box 266, Vaxholm 'O\ Tel Fax \ I " ~~ 'ne_..., Försäkringen är tillgänglig för alla medlemmar i SXK, KSSS, KMK och Navis, Klubbens kontaktman: Lars von Malmborg eller annan båtklubb/förbund ansluten till SBU, SSF och 5MBF Tel: 11

12 MARKNADEN RADANNONSER är GRATIS i VEGABLADET Skriv till VEGA-bladet c/o Bengt-Ake Fri, Kasmovägen 12, Kungsängen (SE) eller Erik B. Simonsen Holtegårdsvej Holte (OK) Härkan Du som medlem lägga in sådantdu vill sälja eller köpa Marinvägen Sundsvall 12 - Jj

13 Tekniska sidorna Vegabladet Skadeförebygg effektivt mot båtstölder Antalet båtar som anmäls som stulna har under de senaste åren minskat i en jämn takt. Under 2004 rapporterades båtar stulna och det var en minskning med nästan 400 båtar jämfört med Däremot ökade antalet anmälda inbrott i båtar något under förra året. - Det minskande antalet båtstölder visar att skadeförebyggande åtgärder faktiskt ger resultat men visst oroar tendensen att inbrotten i båtar blir fler. Men trots ett ökat antal inbrott är det ändå stölder av motorer och båtar som fortfarande står för de stora skadekostnaderna. Ofta är det tillfället som gör tjuven. Erfarenheten visar att fastlåsta båtar och motorer får vara ifred i större utsträckning än olåsta. Har du dessutom möjlighet att ha båten i en bevakad hamn minskar stöldrisken ytterligare. Här är några tips som kan motverka stöld och inbrott: 1. Lås fast båten med klass 3-utrustning 2. Montera larm eller elektronisk startspärr. 3. Märk båten med personnummer på en dold plats eller låt gamla registerbeteckningen sitta kvar. 4. Förse båten med dekal som visar att båten är märkt eller larmad. 5. Har du båten i en bevakad hamn så skyddar du din egen och andras båtar mot stöld, skadegörelse eller brand. 6. Har du din båt i en obevakad hamn - töm båten självpå utrustning. 7. Om tveksamheter uppstår om en person är obehörig eller inte - begär legitimation. Tillkalla polis på telefon 112 i ett så tidigt skede som möjligt om du misstänker pågående eller förberedelse till stöld samt notera viktiga iakttagelser som signalement, ålder, kön, hårfärg, längd, kläder och fortskaffningsmedel. ALBIN MOTO DE R S~dan 1006 Fors ALBINMO1 Vi försöker hålla ',rart rb'sefvde!soommant sa SOm Några enkla tips för ditt kapell 1. Kontrollera att kapellet sitter väl spänt och inte fladdrar, då undviks slitage på vävens beläggning. 2. Ta bort fågelspillning med kallt vatten och en tvättsvamp eller en mjuk borste. 3. Avlägsna fettfläckar med 30 gradigt färskvatten och mild tvållösning, rikligt med vatten 4. Motverka mögel/jordslag genom att skölja kapellet i sötvatten och torka av det några gånger under säsongen 5. Tänk på att förvara kapellet väl och torkat, vik det i mjuka bågar när säsongen är över ForsMarin AB Västra Frölunda Tel:+46 Fax; +46, 2996UI

14 Klubartikler -OK - Information från redaktionen Vega krus Vegastofma!rke Vega label Vega Cap * Vega Polo-shlrt, lys blå kr. 150,00 (fåes I str. XXL, XL, L, M, SI * Caps k~ 60,00 * Krus kr. 50,00 Stander kr. 70,00 Stofmrerke kr. 30,00 2 stk. stofmrerker kr. 50,00 Label til bil/båd kr. 7,00 Håndbog kr. 40,00 Motorh1\ndbog kr. 40,00 motor tillreg kr. 20,00 Instrukser Gratis Husk kontant betallng (evt. chek) priser er IneL porto *porto kr. 50,00 \'1 V Kan bestilies hos: Leif Plaetner Vestre HougveJ Middelfart Tlf GENNAKERSEGLA MED VEGAN SÄKERT - BEKVÄMT - ROLIGT FÖR KRONOR (in kl. moms) Du får vårt gennakerpeke + specialfästen för Vega + omsyning av Din spinnaker till gennaker. Mer information finns på vår hems ida (där kommer inom kort även andra intressanta båtnyheter), eller kontakta oss för broschyr. mm X f l.. Ci,,!. ".ihll INTERNATIONAL AB l l IL_ Vega-bladet är en medlemstidning som ska berika användandet av våra båtar i de flesta fall Vegor. För att kunna förmedla information och läsbara artiklar vill vi ha in lämpliga artiklar för publicering. De format som vi kan ta emot är alla digitala, word, enbart text ftler, i vissa fall pdf och bilder i så hög upplösning som möjligt format tiff eller jpeg. Vanliga foton kan vi hantera via den scanner vi har vill man ha tillbaka sina bilder vi ha adress vart vi ska sända bilderna. En artikel blir mycket lättare att läsa om det ffins någon bild som visar något samband med artikeln. Har ni förslag på ämnen eller hur layouten är i tidningen hör av er till oss tfn. och e-post finns på sid 2. Redaktions arbetet utförs mestadels på kväll och helger av oss två amatörer. För att hinna få iväg underlagen till Åland för t ryck är det viktiga att vi får dem till presstopet Jan Skoog Bengt-Åke Fri Tel: Fax: Hemsida: 14

15 VEGA-evenemang 2005 Stockholm-Mälaren Västkusten 17 juli Eskaderstart på Huvudholmen NO Ornö Det blir en lätt semestersegling med vinden, vill ni anmäla Er till eskadern Ring till Sven Fors tfn mob eller Lars Roxström tfn mob På planeringsstadiet har vi Pytagoras Sjöräddningen Kontaktpersoner i området är Jan Skoog telefon Bengt-Åke Fri telefon juni Försommarträff på Rörö 20 augusti Skaldjursträff på Hönö Klova Kontaktperson i området Irene Hylen telefon Sydostregionen Kontaktpersoner i området Kalmar Jens Wikström telefon Växjö Jan Molin telefon Vänern-Vättern Kontaktperson i området Sten-Arne Petersson telefon Roland Wäxby telefon SvemllfB VEGA-flaggan i vitt, sv9.!tochrott,:27x16cm 'EGA~klllbben!dubb-prylllr Vega ha~dbo~k Se även TWs gösfile Detta behöver du: 2 gösfileer, ca 500 g 8 tomater Y2gul lök l knippa persilja l knippa dill l citron salt och peppar smör ~ TEKNISKATIPS VegaklObb.ens egna samlingar, f n 123 st, A4-kopior Vegaflaggan Vegahandbok A4 Installationsanvisning MD6A InstallationsaIlvisning 022 InstaJlationsanvisning :- 70:- 10:- 10:- 10:- Gör så här: URIN M4mN AB Finhacka lök, dill och persilja Skålla och flå tomaterna Skär tomaterna i skivor och smöra en eldfast form ganska rikligt INSTALLATIONSANVISNINGAR Strö häften av löken över formens botten Dessa användes "baklänges"närdu vill ta Salta och peppra fileerna och lägg dem bredvid 10S$pro~lIer.ellermotor. varandra i formen I FÖRMDSAKOMBI.Atta sidora4-kopior. Fördela tomatskivorna så att de täcker fisken FörALBIN022. Sex sidora4-kopior. Strö över lök, dill och persilja och klicka ca l För ALBIN 021. fyra sidor A4-kopior. msk smör över. Kläm över citronen Täck med folie och sätt in i 250 graders ugn i VER.KSTADSH~NDBOKEN 31 sidora4-koplor, MD6A KOMSI minuter beroende på fileernas tjocklek. Har du mte ugn använd stekpannan och lock och Vc:rkstadshandbok Tekniska tips 140:- MD6A 40:- ställ den på spisen ovan på slinger fästena eller ett brödrostning nät. Maten är färdig när fisken är vit och spänstig prova med gaffel. Serveras med kokt potatis och kokta skivade morötter. Bes täll prylama. genom att betala in på Vegaklubbens postgiro Lägg till porto 20 :-vid varje beställnings tillfiille. 15

16 .. STORSEGEL WEGA BESTAL L I SOMMAR Storsegel, dacronduk, 2 fullattor, 2 rev, komplett Bomkapell1.700 kr. Storfall 8mm spectra från Polyropes. Inkl hake 650 kr. Storskot Rutgerson Biscaya 4:1. inkl10mm skotlina 850 kr. Rodkick Selden 05 (NY 2005). Inkl gasfjäder (exkl fästen) Lazy-jacks sats, komplett RULLGENUA Boding Segel utvecklar och utökar utbudet av produkter till Vega. Två nyheter på kapell sidan: sprayhood i modernt snitt med stora rutor (nya bågar ingår! samt rullgenuakapell med nya beslag för kontroll linor (mycket lätt att hissa). Flera produkter prissänks från 15 juni. De flesta produkter finns för leverans på bara några dagar i sommar (Sverige, Norge, Danmark). kr. WEGA Rullgenua i dacronduk inkl fastsytt UV-skydd kr. NYHET: Rullgenuakapell. Långt blixtlås inkl snörplinor Genuafall 8mm spectra från Polyropes. Inkl hake 650 kr. Genuaskot. 10mm Polybraid 24 flätad. 2x11 m 300 kr. FURLEXPAKET kr. WEGA Furlex , anpassning av befintligt genua & kapell Furlex rullsystem + ny rullgenua med UV-skydd Furlex rullsystem + ny rullgenua i laminatduk och kapell kr. GENNAKER ~EGA Gennaker triradial i 0,90z nylonduk. Yta 43 m kr. Produktexempel ur butiken: 8mm spectra gennakerfall från POLYROPES. Plastimo snabbhake. Pris för Vega: 650 kr (ord. 750kr) stockholm tel: kr. inkl popnit 450 kr. Anpassning befintlig spinnaker till gennaker 1.100kr. Gennaker strumpa kr. Gennaker Peke. Båtsystem HP kr. Gennakerfall. 8mm spectra från Polyropes. Inkl hake 750 kr. Gennakerskot. 8mm Polybraid 16 flätad. 2x18m 300 kr. Halshornslina inkl halshornsblock till gennaker 280 kr. För övriga segel till Vega skriv till eller ring kr. kr.

NYHET INFÖR 2008! albin motor & albin fashion. Företagen med personlig service!

NYHET INFÖR 2008! albin motor & albin fashion. Företagen med personlig service! Innehåll: Vegabladet 2008-1 Ordförande har ordet Sverige 3 Formanden har ordet Danmark 4 Alla sa att vi skulle dö 5 SY/Hunk around the world 6 R:eva storen 8 Följ Vegan Maja på sina äventyr runt jorden

Läs mer

Vegabladet. De Nordiska Vegaklubbarnas Medlemstidning Nr 2 2010. Vegabladet Nr 2 2010 1

Vegabladet. De Nordiska Vegaklubbarnas Medlemstidning Nr 2 2010. Vegabladet Nr 2 2010 1 Vegabladet De Nordiska Vegaklubbarnas Medlemstidning Nr 2 2010 Vegabladet Nr 2 2010 1 Innehåll Vegabladet Nr 2 2010 Redaktören 2 Ordföranden Sverige har ordet 3 Formanden har ordet 4 Per Wasberg avgår

Läs mer

CORONET NEWS. Klubblokalen uppfixad sid 4-5 18 Hardtop Sedan sid 6-7 Allt om 24 Weekender sid 8-13 Lasse Granath sid 14-15

CORONET NEWS. Klubblokalen uppfixad sid 4-5 18 Hardtop Sedan sid 6-7 Allt om 24 Weekender sid 8-13 Lasse Granath sid 14-15 Nr 1, febr 2012 Årgång 27 www.coronet.nu CORONET NEWS Klubblokalen uppfixad sid 4-5 18 Hardtop Sedan sid 6-7 Allt om 24 Weekender sid 8-13 Lasse Granath sid 14-15 IMG_0564.JPG Långshyttans Brukshotell

Läs mer

HÄR ÄR DEN BÄSTA SOMMARBILDEN HHF. Nr 3 2014 Årgång 21. minhamn.se. Sid 6-7. Sid 3 H A M N F Ö R E N I N G BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING

HÄR ÄR DEN BÄSTA SOMMARBILDEN HHF. Nr 3 2014 Årgång 21. minhamn.se. Sid 6-7. Sid 3 H A M N F Ö R E N I N G BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING Roder ladet Nr 3 2014 Årgång 21 BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING BÅTLAGET TORSLANDA LAGUN FISKEBÄCKS BÅTFÖRENING HINSHOLMENS BÅTFÖRENING HOVÅS HHF H A M N F Ö R E N I N G HOVÅS HAMNFÖRENING KILLINGSHOLMENS

Läs mer

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ FOTO: KJELL EFVERGREN Släpp in den här mannen, och bli av med din bostad. Vi på Mäklarringen

Läs mer

NEWS. Dubbel laddning sid 6-7 Kurs på Mollösund sid 10-11 Renovering av husbåt sid 14-15 Original eller pirat? sid 16-17

NEWS. Dubbel laddning sid 6-7 Kurs på Mollösund sid 10-11 Renovering av husbåt sid 14-15 Original eller pirat? sid 16-17 CORONET Nr 1, febr 2011 Årgång 27 www.coronet.nu NEWS Dubbel laddning sid 6-7 Kurs på Mollösund sid 10-11 Renovering av husbåt sid 14-15 Original eller pirat? sid 16-17 2 Coronetklubben åter i Vaxholm

Läs mer

Redaktionen har ordet

Redaktionen har ordet Redaktionen har ordet Någon form av tyckarsida hade vi i redaktionen tänkt att vi skulle ha på den här sidan i stället för ordförandesida. Ambitionen var då att vidtala någon att skriva och tycka till

Läs mer

KUNGLIGA MOTORBÅTKLUBBEN KMK MAJ 2008

KUNGLIGA MOTORBÅTKLUBBEN KMK MAJ 2008 KUNGLIGA MOTORBÅTKLUBBEN KMK nyttnr 2 MAJ 2008 1 2 KMKnytt är en föreningstidning utgiven av KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBEN Torstenssonsgatan 9, 114 56 Stockholm Tel 08-661 23 03 Fax 08-666 00 67 Postgiro 58202-3

Läs mer

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 BSK nätblad B S K Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 Ordförandeordet 2 BSK vår klubb sedan 80-talet 3-7 BSK 40 års jubileum 8-12 Klubbsidan 13 Ordförande har ordet

Läs mer

KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007

KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007 KMK nytt K U N G L I G A M O T O R B Å T K L U B B E N NR 4 DECEMBER 2007 KMKnytt är en föreningstidning utgiven av KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBEN Torstenssonsgatan 9, 114 56 Stockholm Tel 08-661 23 03 Fax

Läs mer

Flerskrovsbladet. Sveriges catamaran- och trimaranseglare. Nr 2 Juni 2009. Nr 2 Juni 2009

Flerskrovsbladet. Sveriges catamaran- och trimaranseglare. Nr 2 Juni 2009. Nr 2 Juni 2009 Flerskrovsbladet Nr 2 Juni 2009 Nr 2 Juni 2009 www.multihulls.org Sveriges catamaran- och trimaranseglare SCTS OFFICIELLT STYRELSE Ordförande Mats Leander Rönnvägen 16 181 46 Lidingö 070-581 07 68 mats.leander@teliasonera.com

Läs mer

Fart. Hög säkerhet i full. Väderskola med Lage Larsson, del 2. TESTPATRULLEN GRANSKAR: Handburna GPS:er TIDNINGEN FÖR VÅRA BÅTÄGARE KAPELLVÅRD

Fart. Hög säkerhet i full. Väderskola med Lage Larsson, del 2. TESTPATRULLEN GRANSKAR: Handburna GPS:er TIDNINGEN FÖR VÅRA BÅTÄGARE KAPELLVÅRD KAPELLVÅRD SÄKERHETSPRODUKTER CHECKLISTA VID BÅTKÖP Hög säkerhet i full Fart TESTPATRULLEN GRANSKAR: Handburna GPS:er Väderskola med Lage Larsson, del 2 TIDNINGEN FÖR VÅRA BÅTÄGARE 2/2000 2 LEDARE»En lika

Läs mer

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN FOTO: Anytec Marine AB Alternativ metod till kranlyft & slip Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Sonett 550 och 950 renoveringen Kallelse CSS års- och vårmöte Entusiaster tror på Saab 2/09. Reservdelslistan

Sonett 550 och 950 renoveringen Kallelse CSS års- och vårmöte Entusiaster tror på Saab 2/09. Reservdelslistan 2 Sonett 550 och 950 renoveringen Kallelse CSS års- och vårmöte Entusiaster tror på Saab 2/09 Reservdelslistan 1 2009 Från ordförandens skrivbord Hej! Goda råd, vad är ett gott råd egentligen? Självklart

Läs mer

En av Sveriges största båtutställningar allt under ett tak!

En av Sveriges största båtutställningar allt under ett tak! skepp o hoj magazine 2015 En av Sveriges största båtutställningar allt under ett tak! Decennier av erfarenhet 2 Rodins Marin räddar semestern 6 Trygg vinterförvaring med full service 8 En dröm i alla väder

Läs mer

BRUNNAREN. Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012

BRUNNAREN. Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012 BRUNNAREN Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012 Fotogalleri i Brunnaren? Detta är en seglare som någon mött någon gång i disigt väder i Lännerstasundet. Nog vore det trevligt om du kunde

Läs mer

Flerskrovsbladet. Sveriges catamaran- och trimaranseglare. www.multihulls.org. Nr 1 Februari 2008

Flerskrovsbladet. Sveriges catamaran- och trimaranseglare. www.multihulls.org. Nr 1 Februari 2008 Flerskrovsbladet Nr 1 Februari 2008 www.multihulls.org Sveriges catamaran- och trimaranseglare SCTS OFFICIELLT STYRELSE Ordförande Mats Leander Rönnvägen 16 181 46 Lidingö 070-581 07 68 mats.leander@teliasonera.com

Läs mer

Sommarträff Viggen Cup Eskader Höstträff Dåliga rådgivare Skitsnack Siljan

Sommarträff Viggen Cup Eskader Höstträff Dåliga rådgivare Skitsnack Siljan Medlemstidning för VIGGENKLUBBEN NR 4 2009 Sommarträff Viggen Cup Eskader Höstträff Dåliga rådgivare Skitsnack Siljan Sommar på Nordsjön Foto Gunnar Tidner Hej alla! Nu är det dags att kasta loss från

Läs mer

Bogsprötet 2013. Jubileumsnummer

Bogsprötet 2013. Jubileumsnummer Bogsprötet 2013 Jubileumsnummer Föreningen Skonaren Ingos Vänner 30 år 1983 2013 Föreningen Skonaren Ingos Vänner Kontoret är bemannat på oregelbundna tider. För kontakt skicka ett e-mail eller tala in

Läs mer

Folkbåtsnytt NYHETSBREV FRÅN SVENSKA FOLKBÅTSFÖRBUNDET, SFF NO 1/MARS 2012. Foto: Christian Falk

Folkbåtsnytt NYHETSBREV FRÅN SVENSKA FOLKBÅTSFÖRBUNDET, SFF NO 1/MARS 2012. Foto: Christian Falk Folkbåtsnytt NYHETSBREV FRÅN SVENSKA FOLKBÅTSFÖRBUNDET, SFF NO 1/MARS 2012 1 Foto: Christian Falk ORDFÖRANDESPALTEN När jag tittar ut genom förstret är det snö och minusgrader. Det är inte så lätt att

Läs mer

Informationsblad för Nordisk Familjebåtsförbundet, NF-förbundet. rdförandeord

Informationsblad för Nordisk Familjebåtsförbundet, NF-förbundet. rdförandeord i NF o 1/05 Informationsblad för Nordisk Familjebåtsförbundet, NF-förbundet O rdförandeord Nu har vi en ny hemsida : www.nfseglare.com! Titta gärna in om du har tid. Jag tackar Nicklas Stang för ett jättefint

Läs mer

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter Medlemstidning för Båtsällskapet Lögarängen Nummer 2. Mars 2015. Årgång 27 Välkommen till Vårmötet Den 9 april kl 19 är det dags för BSLs vårmöte, på Fritidsbåtsmuséet. Läs inbjudan och dagordningen på

Läs mer

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf . Nr 2 Juni 2011 Innehall Sida: Ett nytt år och nya tider i SVS 1 Nyheter: 2 -Utseglingen till Klippan -Roderspantets reparation -Kampanj för fler Medlemmar. -Leaderprojektet inom SVS 3 -SVS Ungdomssektion

Läs mer

Karlstads Segelsällskaps medlemstidning. Nr. 2 Mars 2008. Årgång 80. Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström

Karlstads Segelsällskaps medlemstidning. Nr. 2 Mars 2008. Årgång 80. Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Nr. 2 Mars 2008. Årgång 80 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 1 Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström

Läs mer

Handlare håller liv i skärgården

Handlare håller liv i skärgården Nr 6 2013 Pris 50 kr Medlemstidning för svenska båtunionen Europas största båttidning Handlare håller liv i skärgården Projekt Coronet: 70-talare renoveras www.batliv.se Modern dagseglare Daytripper Svensk

Läs mer

HYPOX SKÄRMTRY IA CKET #1:2003

HYPOX SKÄRMTRY IA CKET #1:2003 HYPOXIA SKÄRMTRYCKET #1:2003 OGGYs FLYGRESOR - BULGARIEN PÅSKRESA 19-26 April Pris: 6.490:- inkl. T/R flyg, hotell med frukost, lunch paket och alla transporter till startplatser och upphämtning, med instruktör,

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År! SOMMAREN... ...VINTER, ...som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten

God Jul och Gott Nytt År! SOMMAREN... ...VINTER, ...som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten Nr. 6. December 2006. Årgång 78. SOMMAREN......som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten skulle av. Och undantaget den lilla köldknäppen vi fick så verkar

Läs mer

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 ...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 http://www.gwcs.se Ordförande Vår skicklige redaktör för Guldklimpen Gun Björklund har lämnat oss för alltid. Gun somnade in i sitt

Läs mer

Sol och ledighet bäst för båtlivet

Sol och ledighet bäst för båtlivet Nr 1 2014 Pris 50 kr MEDLEMSTIDNING FÖR SVENSKA BÅTUNIONEN EUROPAS STÖRSTA BÅTTIDNING Sol och ledighet bäst för båtlivet Roligare segling på semestern www.batliv.se PROJEKT CORONET: Ny toa i båten ansök

Läs mer

Samverkan mot båtbrott

Samverkan mot båtbrott Samverkan mot båtbrott För att minska, förebygga och skydda sig mot båtbrott. Larmtjänst har tagit fram materialet tillsammans med polismyndigheten och försäkringsbolagen. Materialet ska fungera som vägledande

Läs mer