Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko."

Transkript

1 fakta och information från seko augusti 2005 foto: anna ledin Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla i två minuter för att manifestera mot det hot och våld som drabbar anställda och resenärer. läs mer på sidan 4 B seko:s sifo-undersökning: (s)-missnöje med avregleringar B ny rapport från energimyndigheten Skärpta krav på nätföretagen

2 SEKO-seminarium i Visby Tydliga regler behövs på avreglerad marknad Experimentera inte med våra medlemmar! Det var SEKOs förbundsordförande Janne Rudéns budskap till politikerna på SEKOs seminarium Avreglering ett hot mot den svenska modellen? i Visby i juli. På seminariet presenterade också SEKO en färsk SIFO-rapport som visar tydliga skillnader mellan de politiska blocken när det gäller synen på avregleringar. Det välbesökta seminariet inleddes med att Dan Andersson, LOs chefsekonom, presenterade sina slutsatser i den så kallade Regelutredningen. En utredning som SEKO enligt förbundets remisssvar (se förra numret av Perspektivet) uttrycker en del besvikelse över. Detta vädrades också i den efterföljande paneldebatten mellan Andersson, Janne Rudén, Marie Granlund, ordförande i näringsutskottet (s) och vice ordförande i näringsutskottet Per Bill (m). Avregleringen har enligt utredningen varit samhällsekonomisk effektiv. För vem? Jag kan inte förstå hur personalneddragningar, ökat risktagande och minskat underhåll av bland annat järnväg kan leda till den slutsatsen. Vad har vi tjänat på det? Sverige får inte bli en experimentmarknad dit utländska aktörer kommer och leker, sade Janne Rudén. Tydliga regelverk Janne Rudén efterlyste tydliga regelverk på den avreglerade marknaden. Något som såväl regeringens utredare som representanterna från näringsutskottet också ansåg vara viktigt. ii fackligt perspektiv seko augusti 2005 Marie Granlund (s), Per Bill (m), Dan Andersson, regeringens utedare och SEKOs förbundsordförande Janne Rudén debatterade avregleringarna på Gotland i somras. En annan viktig del som SEKOs ordförande lyfte fram är betydelsen av den grundläggande samhällsservicen. Medlemmarna främst Jag vet inte om politikerna har förstått innebörden av detta. För oss handlar det om att sätta medlemmarnas intressen främst. Intressen som i stort delas av samhället och konsumenterna. Det finns ingen annan aktör än Posten som skulle klara av en landsomfattande postservice, sade Rudén och frågade sig samtidigt vad det då skulle vara för mening med att avreglera. Det samma gäller för järnvägen. Om inte liberaliseringen leder till en effektivare trafik och bättre biljettsystem kan jag inte se hur det gynnar samhället. Då är jag inte heller främmande för en återreglering, sade Rudén. Marie Granlund menade i likhet med SEKO att Sverige har gått för snabbt fram med avregleringarna. Ingen återgång till monopol Sverige har haft en ambition att vara bäst i klassen. Därför är jag skeptisk till ytterligare liberaliseringar av till exempel Posten och järnvägen. Men jag tycker inte att vi ska ha en återgång till de gamla monopolen, sade hon. Moderaten Per Bill, som var nöjd med Dan Anderssons rapport, hade an annan uppfattning. Det finns områden kvar att avreglera. Sjukvården och Apoteket är ett par exempel. Men jag tycker naturligtvis inte att privata monopol är bättre än statliga, sade han. Sista delen av debatten bestod av en frågestund där många tog chansen att ge sin syn på avregleringarna och ställa panelen mot väggen. Du kan läsa mer om ovannämnda SIFO-undersökning och dess slutsatser på nästa sida. Ny form på Fackligt Perspektiv P Förbundsstyrelsen beslutade på sitt junisammanträde om förändringar både när det gäller format och utgivningsfrekvens för SEKO-magasinet. I korthet innebär beslutet att SEKO under 2006 ger ut medlemstidningen som en 28-sidig minitabloid, 16 gånger per år, i en upplaga av exemplar. I dagsläget kommer det tio nummer årligen av SEKO-magasinet. Syftet med förändringen är bland annat att tidningen vilken är en av förbundets viktigaste informations- och kommunikationskanaler ska bli ännu bättre på att förse medlemmarna med information och underlag för ställningstagande och aktivitet. En mer frekvent utgivning är ett steg i detta. Förbundsstyrelsens beslut kommer också att få följder för Fackligt Perspektiv, vars målgrupp främst är förtroendevalda. I dagsläget återfinns de åtta sidorna som utgör Fackligt Perspektiv i mitten av SEKO-magasinet och når, enligt nuvarande upplägg, samtliga medlemmar. En av de lösningaar som diskuteras är att Fackligt Perspektiv ska editioneras som fristående produkt och distribueras till förtroendevalda via SEKO-magasinet. På så sätt sparas en väsentlig del i portokostnader för förtroendemannainformationen. Vi diskuterar att skicka ut Fackligt Perspektiv som bilaga i tidningen och även extranummer vid behov. Inriktningen när det gäller innehållet i både SEKOmagasinet och i informationen till förtreoendevalda kommer att tillgodose allas behov på ett bättre sätt än tidigare, säger SEKOs informationschef Jonas Pettersson. Slutgiltigt beslut kring förtroendemannainformationen kommer att fattas under hösten.

3 SEKOs SIFO-undersökning gav svart på vitt: Avreglering populärt bland moderaterna Synen på offentlig kontra privat verksamhet skiljer sig dramatiskt mellan Sveriges kommunalråd. Uppdelningen mellan höger och vänster är tydlig. Det visar en SIFO-undersökning som utförts på uppdrag av SEKO. SEKO har gett SIFO i uppdrag att genomföra en undersökning om Sveriges kommunalråds syn på privatisering av statlig verksamhet. Resultatet av undersökningen, som visar på dramatiska skillnader mellan höger- och vänsterpolitiker, gör att SEKO:s förbundsordförande nu varnar för konsekvenserna av en eventuell framtida moderatledd regering. Svart på vitt Nu har vi det svart på vitt. De moderata politikerna vill fortsätta privatiseringen av de samhälleliga nödvändigheterna. Och vi vet av erfarenhet att det blir de svaga grupperna i samhället som drabbas. Klassklyftorna kommer att förstärkas ytterligare, säger Janne Rudén. Resultatet av undersökningen visar bland annat att 95 procent av Sveriges moderata kommunalråd tycker att de senaste årens av- SEKOs avgiftsutredning ute på remiss P Nu kan alla intresserade ta del av avgiftsutredningens slutliga förslag, som tagits fram på uppdrag av förbundsstyrelsen Senast fredagen den 28 oktober ska era åsikter finnas på förbundskontoret. En avstämning görs på årsmötet i september i år. Använd remisstiden till att informera, ta upp förslaget på möten och formulera er syn. Förbundsstyrelsen fattar beslut om ett heltäckande förslag i december i år. Det skickas sedan ut till klubbar och avdelningar samt till kongressombuden. Då finns regleringar varit bra, medan 74 procent av deras socialdemokratiska kollegor tycker att de varit dåliga. 262 kommunalråd deltog i enkätundersökningen. Av dessa var 46 procent socialdemokrater och 18 procent moderater. Så olika tycker moderater och socialdemokrater På vilka områden tycker du att avregleringen fungerat bäst? (svaren anges i procent) Moderater Socialdemokrater Tele El 24 9 Järnvägar 13 9 Post Annat, vad...? 9 6 Tveksam, vet ej 4 17 Hur ser du rent generellt på den avreglering som skett inom många områden till exempel, järnvägen, posten, telemarknaden? Tycker du att den varit... (svaren anges i procent) Moderater Socialdemokrater Mycket bra 43 - Ganska bra Ganska dåligt 4 66 Mycket dåligt - 8 Tveksam, vet ej - 4 Hur tycker du att man skall göra i framtiden? Tycker du att man ska öka avregleringen, låta den vara som den är eller återreglera vissa verksamheter? (svaren anges i procent) Moderater Socialdemokrater Öka avregleringen 91 4 Låta den vara som den är 4 33 Återreglera vissa verksamheter 2 58 Tveksam, vet ej 2 5 möjlighet att motionera på förslaget. Frågan går sedan vidare till kongressen Där spikas principerna. Själva utredningen har skickats ut i organisationen tidigare under sommaren. Ett antal OH-bilder finns nu också som stöd för diskussioner i klubbar och avdelningar. Där beskrivs huvuddragen i utredningen. Förtroendevalda kan ladda ner materialet i sin helhet på SEKOs extranät, Ta kontakt med din avdelning om du inte är anmäld till SEKOs förtroendemannaregister. Beslut i EU kan avgöra SEKO-tvist P I början av juli fattade EU ett för SEKOs del mycket avgörande beslut. Det var då Europaparlamentet gick till omröstning om reglerna för utomobligatoriska överenskommelser. Förslaget handlar om att domstolarna i alla medlemsländerna ska anta samma lagar gentemot gränsöverskridande tvister, genom att tillämpa principen om ömsesidigt erkännande. Genom att allt fler personer och varor rör sig över gränserna ökar också riskerna för trafikolyckor eller skador uppkomna på grund av ofullständiga eller felaktigt producerade varor. Denna trend föranleder till allt fler tvister mellan länderna inom unionen och därför ser man nu över detta lagrum. Utfallet i förslaget hade oavsett resultat fått effekter på den tvist som SEKO ligger i EG-domstolen med (målet Tor Caledonia). Med resultatet i handen kan förbundet nu höja en segerskål då samtliga avgörande paragrafer gick SEKOs väg. Beslutet innebär bland annat att fackliga stridsåtgärder ska bedömas i det land de vidtogs i, och inte där den ekonomiska skadan uppkom. LO fortsätter förhandlingar P LO har fått fortsatt mandat att förhandla med Svenskt Näringsliv om hur kollektivavtal ska tilllämpas när utländska företag kommer till Sverige. Ja, på ett extra avtalsråd den 8 augusti gav vi LO i uppdrag att fortsätta förhandlingarna, säger SEKOs avtalssekreterare Sven- Olof Hellman. Förhandlingarna är en följd av Byggnads strid för kollektivavtal i Vaxholm. Diskussionerna om lönedumpning tog fart, och striden gick vidare till Arbetsdomstolen. LO:s linje är att utländska företag inte ska kunna gå med i en svensk arbetsgivarorganisation för att sedan tillämpa avtalens lägsta löner. fackligt perspektiv seko augusti 2005 iii

4 foto: anna ledin Två minuter för en säkrare kollektivtrafik Fredagen den 1 juli genomförde SEKO och Kommunal tillsammans med arbetsgivarorganisationerna en landsomfattande manifestation mot hot och våld i kollektivtrafiken. Klockan tolv stannade kollektivtrafiken i hela Sverige i två minuter. Manifestationen som var ett led i SEKO och Kommunals gemensamma kampanj mot hot och våld i kollektivtrafiken var noga planerad. Runt om i landet stod förtroendevalda och medlemmar tidigt i morgonrusningen och delade ut flygblad och pratade om hot och våld med resenärerna. Reaktionerna från allmänheten var positiva. Presskonferens i röd SL-buss Många är stressade och springer bara förbi men de som stannar och pratar är väldigt intresserade. Många är överraskade över att situationen är så illa. De är positiva till aktionen och stödjer våra krav, sa Lars Smith, spärrvakt och aktiv i SEKO klubb 20. Situationen är oacceptabel, säger Ulf Brandt, vice ordförande i SEKO Stockholm. iv fackligt perspektiv seko augusti 2005 Lars Smith, Sigrid Lundström och Gunnar Öhman från SEKO klubb 20 delade ut flygblad till resenärer. Vid Slussen i Stockholm höll SEKO och Kommunal stor presskonferens. Torget var fyllt av fackligt förtroendevalda, journalister och tv-kameror. Själva presskonferensen hölls i en röd SL-buss. Busschaufförer, tågförare och stationsvärdar berättade för media om det ökade våldet och hoten som är en del av deras vardag. Under det senaste året har vart tredje anställd i kollektivtrafiken blivit hotad och en av tio blivit utsatt för våld. Hälften av våra medlemmar i storstäderna känner obehag för att gå till jobbet. Det är en oacceptabel situation, menade Ulf Brandt, vice ordförande i SEKO Stockholm. Sverige stannade i två minuter Klockan tolv stannade så kollektivtrafiken i hela landet under två minuter. Nere i Stockholms tunnelbana läste föraren Mari Macklin upp ett meddelande om aktionen för resenärerna. Hon är positiv till aktionen. Jag tycker att det är bra att något görs. Hot tillhör en del av vår vardag. Det är faktiskt en av anledningarna till att jag slutade som tågvärd och utbildade mig till förare i stället. Det är tryggare. När manifestationen var över och mediauppbådet fått sitt kunde en nöjd Robert Westberg, ombudsman på SEKO med ansvar för spårtrafikområdet, blicka framåt. Fortsättning följer Det gick väldigt bra, vi uppnådde det vi ville. Det blev en kraftig markering mot hot och våld men nu är det viktigt att gå vidare. Till hösten planeras en uppföljningskonferens med de politiker som beställer trafiken och branschens arbetsgivarorganisationer. Den här aktionen ska ses som ett avstamp för dessa aktiviteter. text: Jan Skog Tre krav för minskat hot och våld P Under presskonferensen den 1 juli presenterade SEKO och Kommunal tre krav för att minska hoten och våldet: fler övervakningskameror, säkrare kontanthantering och fler synliga ordningsvakter. I samband med kampanjen mot hot och våld har SEKO och Kommunal även samlat ihop namnunderskrifter som under hösten ska överlämnas till arbetslivsminister Hans Karlsson. foto: anna ledin Kameraövervakning i tunnelbanan P Storstockholms Lokaltrafik, SL, har sökt och fått tillstånd att montera upp kamerautrustning på tunnelbanestationer. I ett projekt ska ett femtiotal tunnelbanestationer övervakas, främst utsatta stationer vid ändhållplatser och vissa underjordsstationer. Zinkensdamms tunnelbanestation är först i tur, flera stationer kommer till under hösten. Kamerorna är kopplade till SLs trygghetscentral och bilderna lagras i ett dygn. Polisen kan vid behov begära ut materialet. Kamerabevakning där bilderna inte bevaras finns sedan tidigare. De spelas bara upp för personalen i spärrarna. Vi välkomnar det här projektet och hoppas det blir permanent. Det ligger helt i linje med våra krav på en trygg och säker kollektivtrafik, säger Robert Westberg, ombudsman på SEKO. Sedan flera år finns kameror inne i de nyare tunnelbanorna och pendeltågen. 80 procent av tunnelbanetågen och en tredjedel av pendeltågen är kameraförsedda. I flera fall har brott och incidenter kunnat användas som bevis i domstol. Jan Ekström på säkerhetsstaben på SL berättar att genom det här projektet utökas bevakningen till att omfatta perrongerna, vara dygnet runt och med bildbevaring. Det är viktigt att detta inte missbrukas utan används på ett korrekt sätt. Vi måste både värna om integriteten och vara öppna på vad som gäller, säger Jan Ekström. Förhandlingar för väg&ban på gång P Snart är det dags för avtalsförhandlingar inom området väg&ban. Den 16 september överlämnar SEKO sina yrkanden, och den 6 oktober är datum för den första förhandlingen. Avtalet går ut den sista oktober. Fackligt Perspektiv återkommer med information om hur förhandlingarna fortlöper.

5 Förslag om skärpta krav på nätföretagen Kraven på de svenska nätföretagen ska skärpas. Det föreslår Statens energimyndighet i en rapport. SEKO ser positivt på detta, men pekar i sitt yttrande över rapporten också på faran i att myndigheten kommer tvingas förlita sig på företagens goda vilja. Statens energimyndighet har fått i uppdrag av regeringen att lämna en rapport om hur leveranssäkerheten i elnäten ska öka. Nu har en delredovisning av uppdraget lämnats, och SEKO har kommit med ett yttrande om redovisningen. Välkommen skärpning Enligt SEKO finns det idag stora brister när det gäller att ta ansvar för drift och underhåll inom elbranschen. Förbundet har vid flera tillfällen varnat för konsekvenserna av elnätföretagens kraftigt Snart går startskottet för årets avdelningsveckor. Mellan den 20 september och den 28 oktober kommer mängder av aktiviteter att arrangeras på olika håll inom SEKO. SEKO vill se ännu större krav på nätföretagen än vad Energimyndigheten föreslår. minskande underhåll och investeringar i elnäten. Mot den bakgrunden ser vi mycket positivt på att Energimyndigheten nu vill skärpa kraven på nätföretagen, säger SEKOs vice ordförande Tomas Abrahamsson. Snart dags för avdelningsveckor Under den aktuella perioden kommer SEKOs samtliga avdelningar att genomföra arbetsplatsbesök och möten riktade till förtroendevalda, medlemmar, beslutsfattare och opinionsbildare. Representanter från SEKOs ledning, förbundsstyrelse och centrala funktionärer kommer också att delta. Syftet med avdelningsveckorna är att fånga upp och diskutera frågor som lyfts ute på arbetsplatserna och att fokusera på några av SEKOs prioriterade frågor, under en koncentrerad period i hela landet. Lokala vinklingar I år kommer bland annat SEKOs synpunkter på den statliga regelutredning, som presenterades i början av året, att få stort utrymme under avdelningsveckorna. En annan viktig och aktuell fråga är det kommande riksdagsvalet. Avdelningarna snickrar själva ihop sina program. Det innebär att lokala frågor och lokala vinklingar på generella eller nationella frågeställningar kan bli aktuella. Stödjande lagstiftning krävs Den föreslagna skärpningen innebär bland annat att det maximalt antalet accepterade avbrottstimmar ska skrivas in i lagen. Men SEKO tror att Energimyndigheten trots detta kommer att tvingas förlita sig på företagens goda vilja. Det är inte acceptabelt. Vi anser att den ansvariga myndigheten måste få sådana resurser och stödjande lagstiftning att det inte kan råda någon tvekan om vem som avgör vad som är god kvalitet, säger Tomas Abramsson. Här är tidsplanen Norrbotten september Sydöstra september Västerbotten september Västernorrland september Skåne september Jämtland 4-5 oktober Värmland 4-5 oktober Dalarna 6-7 oktober Stockholm oktober Gotland oktober Västra oktober Göteborg oktober Gävleborg oktober Halland / Jönköping oktober Örebro oktober Mälardalen oktober Östra oktober foto: pixgallery.com SEKO Posten positivt till alkolås P SEKO Posten ställer sig bakom förslaget att prova alkolås på Postens bilar. Posten är ett av Sveriges mest fordonstäta företag och har därför ett särskilt ansvar när det gäller alkohol i trafiken. SEKO ser gärna att Posten tar initiativ och går i täten för utvecklingen av alkolås och på så sätt tjänar som gott exempel. Yrkesförare fast i SEKO fartkontroll P I mitten av juli genomförde SEKO Västernorrland, tillsammans med NTF, hastighetsmätningar vid ett vägarbete utanför Örnsköldsvik. Under två timmar var det 60 fordon som överträdde hastighetsgränsen, visade lasermätarna. Ja det såg inte allt för lysande ut, säger ombudsman Lars Kempe, SEKO, som var med vid mätningarna. Många av yrkesförarna körde kilometer i timmen förbi hastighetskontrollen. När ett yrkesfordon uppmäter för hög hastighet antecknas registreringsnumret och åkaren har ett vykort att vänta. Ett ganska trevlig sådant, där han får veta att ett av hans fordon utsatt vägarbetarna för fara genom att köra för fort, och så anges platsen, datum och klockslag. Dags för SEKOs årsmöte P Den 15 september är det dags för SEKOs ordinarie årsmöte. En av de viktigaste punkterna på dagordningen är avgiftsutredningen (se annan plats i tidningen för mer info). Dessutom kommer förbundsavgiften för 2006 att fastställas, och val av åttonde ersättare i förbundsstyrelsen kommer att ske. Årsmötet är SEKOs högsta beslutande organ. Det hålls under de år som det inte hålls någon kongress. Mötet äger rum i Folkets Hus i Stockholm. fackligt perspektiv seko augusti 2005 v

6 Rekordsommar för LO:s hjälptelefon I år har rekordmånga sommarjobbare kontaktat LO:s hjälptelefon. Av dem som ringer och som hör till SEKOs organisationsområde arbetar de flesta på Posten. Men totalt sett utgör de som hör till SEKO bara en liten andel av alla som hör av sig, säger Lars Beckman, en av dem som arbetar med att svara på sommarjobbarnas frågor. LO:s hjälptelefon har gått varm i sommar. Mellan den 1 maj och den 18 juli hade ungdomar hört av sig. Det är en mer än en fördubbling jämfört med samma period förra året. Antalet telefonsamtal har ökat något men den största förklaringen till ökningen är den rekordstora mängden e- postkontakter. De vanligaste frågorna har rört löner, arbetstider, arbetsrätt, medlemskap och anställningsbevis. Många postanställda Majoriteten av dem som kontaktar hjälptelefonen hör till Handels, HRF:s eller Kommunals organisationsområde. Men även sådana PStor hänsyn till den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det visar det yttrande som Europaparlamentets arbetsmarknadsutskott i juli antog om det omdebatterade förslaget till nytt tjänstedirektiv. Vi har jobbat hårt tillsammans med Europafacket för att få förståelse för vår kollektivavtalsmodell. Det har gett resultat. Inte minst Vaxholmskonflikten öppnade ögonen på många också ute i Europa för hotet om social dumping, säger Sven Svensson, chef för LO, TCO och SACOs Brysselkontor till kontorets eget nyhetsbrev. Utskottet har ordagrant tagit till sig flera av de förslag de svenska facken fört fram. Om de grundläggande fackliga rättigheterna skriver man: Detta direktiv får inte tolkas som att det på något sätt vi fackligt perspektiv seko augusti 2005 Många sommarjobbande postanställda har hört av sig till LO:s hjälptelefon i år. som räknas till SEKO har funderingar kring sitt sommarjobb. Vi svarar på ganska många frågor från ungdomar som arbetar på Posten. Den vanligaste frågan från dem är om de får rätt lön, säger Lars Beckman. Lönefrågor vanligast Christer Rydh, ombudsman på SEKO, bekräftar bilden av att det är många sommarjobbande Postanställda som har frågor kring sitt arbete. Många ringer direkt till förbundet för att få hjälp. Frågorna handlar även här oftast om lön, men enligt Christer Rydh har de i år en helt annan karaktär än de frågor som ställdes vid samma tid förra året. Tjänstedirektivet väcker stort engagemang inom EU:s utskott Då tog vi mot stora mängder samtal från föräldrar som var förbannade för att deras ungdomar tjänade så lite. I år har vi inte fått ett enda sådant samtal. Nu är det i stället ungdomar som oftast arbetat inom Posten tidigare och nu kommit tillbaka som ringer. De brukar vilja veta om de har någon möjlighet att uppgradera sin lön. Nya avtalet ger avtryck Christer Rydh tror att förklaringen till förändringen beror på det nya avtalet för Postanställda. För mig är det här ett bevis på att vi lyckades teckna ett bra avtal. Det är tydligt att det nya avtalet upplevs som mycket bättre än det gamla. inverkar på utövandet av de grundläggande rättigheterna, inklusive strejkrätt eller frihet att strejka, så som de erkänns i medlemsstaterna. Dessa rättigheter kan också inbegripa rätt att vidta andra åtgärder som omfattas av de särskilda systemen för relationerna mellan parterna på arbetsmarknaderna i medlemsstaterna. Att förslaget till nytt tjänstedirektiv är en fråga som upprör står klart även på andra håll. Europaparlamentets utskott för den inre marknaden, som är det andra av de två utskott som behandlar direktivet, har tagit emot hela ändringsförslag. Det är en rekordsiffra i sådana här sammanhang. Hittills är det bara stamcellsfrågan som väckt ett lika stort engagemang inom EU, säger SEKOs utredare Åsa Thörnlund. foto: bosse kindås A-kasseavgiften höjs med åtta kronor P Arbetslöhetskassans stämma den 10 juni beslutade höja A- kasseavgiften med åtta kronor från och med den 1 januari Den nya månadsavgiften för förbundsmedlemmar blir därmed 104 kronor. Bakgrunden till höjningen är i första hand att medelinkomsten ökar bland våra medlemmar. Sedan 2002 har den genomsnittliga dagpenningen stigit med 2,5-3 procent per år. Detta innebär att den egenavgift vi betalar till staten i form av finansieringsavgift ökar i motsvarande grad. En höjning av avgiften var alltså oundviklig, säger kassaföreståndaren Melker Ödebrink. Ytterligare en förklaring till höjningen är att det totala medlemsantalet minskat varje år medan andelen arbetslösa ökat. Under 2005 räknar A-kassan med ett underskott på drygt 3 miljoner kronor. Viktigt uppdatera uppgifter P Alla förtroendevalda i SEKO ska rapporteras in till SEKOs register. Detta för att inte gå miste om regelbunden information, bland annat Janne Rudéns ordförandebrev, och ta del av extranätet, Det kan vara bra att känna till att dessa fakta också ligger till grund för vad som står på webben, Klicka dig till Om SEKO, sedan Kontakt, Avdelningar & klubbar och se om just era uppgifter är korrekta. Om ni upptäcker att era uppgifter behöver uppdateras, meddela detta till er avdelning, som sedan sköter registreringen till SEKOs uppdragsregister. SEKO väg & ban Skåne har ny hemsida P SEKO väg&ban Skåne har skaffat sig en egen hemsida. Här kan man få information om avdelningen och dess organisation, avtal, studier och mycket mer. Adressen är

7 Europeiska postfacket kämpar för servicen Att bevara den samhällsomfattande servicen är en av det europeiska postfackets viktigaste uppgifter under de kommande åren. Det slogs fast på UNI Europa Posts kongress i Oslo i somras. Fem utmaningar för det europeiska postfacket. Det var något av det som antogs på det europeiska postfackets, UNI Europa Posts, kongress i Oslo den juni. På det hela taget var det en lyckad kongress. De beslut vi tog Lena Aldenmark, trafik Det som driver mig är viljan och förmågan att kunna påverka och flytta fram fackets positioner. Det handlar om att facket måste vara både en kraft och en motkraft. Motkraft på så sätt att de senaste åren mest har bestått av att försvara och bevara de fackliga framgångar som efter hårt arbete kom på och 1980-talen. Kraft genom att ta tillvara fackets möjligheter till påverkan. kommer att kunna få betydelse för hur postsektorn i Europa utvecklas i framtiden, säger Stellan Mattsson, ombudsman på SEKO och en av förbundets representanter på kongressen. Fem utmaningar Försvar av en samhällsomfattande service, Försvar av anställnings- och arbetsvillkor, Att verka i en industri som förändras och globaliseras, Organisering i postsektorn och postsektorn och den internationella tjänstehandeln var titlarna på de fem utmaningar som antogs. Från SEKOs sida anser vi att Varför är du engagerad i SEKO? Tre ledamöter i förbundsstyrelsen berättar var deras fackliga engagemang kommer från Hans Lindqvist, sjöfolk När jag började arbeta fackligt i början på 1980-talet så var det arbetsmiljörelaterade frågor som gällde. Efterhand vidgades mina vyer när jag märkte hur arbetsgivarna missbrukade både kollektivavtal och lagar för att på så sätt försämra för arbetstagarna. Jag har alltid brunnit för rättvisefrågor. Listan för vad som är orättvist på arbetsmarknaden kan göras lång. Min förhoppning är att SEKO kan växa och attrahera nya medlemmar för att även fortsättningsvis vara en stark och drivande aktör på den fackliga arenan. punkten Försvar av den samhällsomfattande tjänsten är den allra viktigaste utmaningen. Vi behöver jobba tillsammans i Europa för att trygga sysselsättningen för dem som jobbar inom postsektorn. Uppmaning till ökat samarbete På kongressen talade SEKOs vice förbundsordförande Tomas Abrahamsson om vikten av att utveckla samarbetet mellan UNI Europa Post och ETF:s vägsektion. Detta eftersom det inom båda internationalernas verksamhetsområden finns många gemensamma frågor att lösa. Peter Lundmark, trafik Anledningen till att jag började mitt fackliga engagemang var rättvisefrågor på arbetsplatsen vad gäller löner och arbetstider. Löner och arbetstider är områden vi hela tiden måste jobba med för att våra medlemmar skall få en dräglig tillvaro. Vår arbetsmiljö är en fråga jag tycker vi ska lägga än större tyngd vid, ingen anställd skall riskera ohälsa och sjukdomar som en följd av sitt arbete. Detta gör att tyngdpunkten i arbetsmiljöarbetet ska förskjutas till frågan om bemanning och hur vi organiserar arbetet. foto: anna ledin Fler LO-medlemmar har dator hemma P Såväl tillgången till dator och Internet i hemmet som den faktiska användningen har ökat mycket starkt. Det visar LO i rapporten Internet, klass, kön och ålder. Underlaget är besöksintervjuer som genomförts av SCB inom ramen för undersökningarna av levnadsförhållanden. Andelen LO-medlemmar med tillgång till dator i hemmet har långt mer än femdubblats sedan från 15 till 82 procent. Det är glädjande att så många LO-medlemmar har tillgång dator i hemmet och att de använder sig av den nya tekniken. Men det är ändå viktigt att fortsätta verka för att gamla klass- och könsmönster bryts eftersom det fortfarande finns skillnader mellan olika grupper, säger LO:s andre vice ordförande Ulla Lindqvist. Datoranvändningen har ökat mycket snabbt bland kvinnorna, till och med snabbare än bland männen. Dessa slutsatser gäller både arbetare och tjänstemän. Till exempel visar det sig att andelen LO-kvinnor som har använt Internet i hemmet minst någon gång i veckan har ökat från ungefär 5 procent till nästan 40 procent på en så kort tid som sex år. Trots utjämningen av datoranvändningen finns det fortfarande stora skillnader mellan olika grupper. Det är till exempel 1,5 gånger så vanligt bland SACOs män som bland LOs kvinnor att själv använda Internet i hemmet (88 procent bland SACO-männen mot 58 procent bland LO-kvinnorna). Rapporten Internet, klass, kön och ålder finns på LO:s webbsida, fackligt perspektiv seko augusti 2005 vii

8 Postfacket från Chile besökte Sverige Sverige och Chile har samma problem. Det är avregleringar, nyliberalism och ny teknik som hotar våra jobb, konstaterar Juan Arcos Arriagada, ordförande för postfacket i Chile, Sintech. Juan Arcos Arriagada var i Sverige på ett kort besök innan han reste vidare till Norge för att delta i en internationell postfacklig konferens med UNI (Union Network International). I Stockholm träffade han bland annat SEKOs förbundsordförande Janne Rudén och Alf Mellström, ordförande för SEKO Posten. Globala problem Juan konstaterade efter mötena att många av de svårigheter och hot som finns mot postbranschen är desamma runt om i världen. Våra problem är globala. Det är nyliberalism, avregleringar och ny teknik som hotar jobben. Juan Arcos förklarade att postbranschens framtid också var syftet med UNI-konferensen i Oslo. Hur ska facket möta de problem som följer med bolagiseringar, ITlösningar samt avregleringar och hur påverkar dessa förändringar den globala marknaden? Vad tycker facket om att tredje-man tar över delar av postens verksamhet som paketutlämning i privata butiker? Hur ska facket bete sig när de privata transportalternativen ökar? Det krävs enighet i dessa frågor. Vi måste komma överens internationellt. Vi har ungefär samma problem i hela världen men vi tenderar att agera på olika sätt. I Latinamerika är vi överens om att inte privatisera posten. Hopp om Chiles framtid Juan Arcos hann även med ett besök på Årsta postterminal i Stockholm. Under rundvandringen berättade han om den fackliga situationen i Chile. Det finns ingen riktig facklig frihet i Chile. ILO-konventionerna, som rör rätten att bilda fackföreningar och rätten att organisera sig, följs inte. Den högerdominerade senaten bromsar en fackföreningsvänlig lagstiftning. Men Juan Arcos tror ändå på framtiden. Det är val i december i år. Favoriten till presidentposten är socialistpartiets kandidat Michelle Bachelet. Vinner hon finns det hopp. text och foto: Jan Skog information från medlemsredovisningen extranätet P Du som är förtroendevald och behöver få mer information från medlemsredovisningen på förbundskontoret rörande bland annat reducerad avgift, avgiftsklasser och övriga förändringar i regelverket, kan logga in på extranätet och klicka på Medlem. Dessutom kan du ta del av medlemsredovisningens veckobrev, där alltid senaste nytt kring dessa frågor finns. Information om hur du loggar in hittar du längst ner till vänster på denna sida i tidningen. Uppstår problem med inloggningen till extranätet, kontakta informationsenheten på SEKO Postens ordförande Alf Mellström och Juan Arcos Arriagada, ordförande för Sintech, postfacket i Chile, på postterminalen i Årsta. Fakta om facket i Chile P I Chile är bara 21 procent av arbetarna med i facket men det finns tusen fackföreningar. Det existerar inga branschavtal utan alla arbetsplatser förhandlar lokalt. Det finns inte heller några strejkkassor. På många arbetsplatser råder ännu ett hårt förtryck, många hindras från att organisera sig även om de enligt lagen har rätt till det. Det är lättare att arbeta fackligt och föra förhandlingar på de större företagen. Posten räknas dit. De har 4800 anställda. Sintech är det största postfacket och organiserar 65 procent av postarbetarna. De driver egna förhandlingar. material Nya OH-bilder om SEKO P Ibland kan det behövas stödbilder när man ska presentera SEKOs organisation. På SEKOs hemsida finns för detta ändamål bilder att ladda ner. De kan skrivas ut antingen som OHbilder eller som bildspel för visning på skärm. På bilderna finns bland annat: organisationens uppbyggnad, SEKOs historia, verksamhetens inriktning, SEKOs fem handlingsprogram, hur beslut fattas samt översiktligt om SEKOs olika avtalsområden. Bilderna finns också i en engelsk version. Vad vill moderaterna? P LO har tagit fram en ny rapport som heter Vad vill egentligen moderterna? Rapporten är en analys av moderaternas förslag till statsbudget. Moderaternas politik undersöks eftersom de är det största av de borgerliga partierna och det borgerliga parti som har den mest genomarbetade politiken. Tyngdpunkten ligger på att analysera dels effekterna på fördelningen av hushållens ekonomiska resurser och dels att studera effekterna på arbetsmarknaden. I rapporten kritiserar LO bland annat moderaternas syn på trygghetssystemen och partiets jämställdhetspolitik. ten finns som PDF- Rapporfil på LOs hemsida under rubriken LO-ekonomer. ansvarig utgivare Janne Rudén redaktion Informationsenheten redaktör & layout Erik Sandberg Åsa Jansson adress Fackligt Perspektiv, SEKO, Box 1105, stockholm telefon fax hemsida e-post tryck Sörmlands Grafiska Fackligt Perspektiv utkommer med 10 nummer per år Förtroendevald? Titta in på Du loggar in genom ditt personnummer samt medlemsnumret, som du hittar vid adressfältet på sista sidan av tidningen. viii fackligt perspektiv seko augusti 2005

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket SEKO Upplaga: 5 000 november 2008 Grafisk form och produktion: ETC Foto: Anna Ledin Tryck: Modintryckoffset Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket I den här broschyren

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Februari 2014. Inledning. Pensions- och försäkringsinformation

Februari 2014. Inledning. Pensions- och försäkringsinformation Huvudartiklar: Februari 2014 Inledning Mystery shoppers Månadens kollektivavtalsfråga Årsmöte Vintern är i full gång med tillhörande snö, is och klassiska vinterproblem för järnvägen. När vi nu skriver

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Av Ida Johansson, Ledamot Förbundsstyrelsen Inledning: Att bevaka samt försvara läkarstudenters intressen på arbetsmarknaden är en av Medicine

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Människans behov inte marknadens. Handlingsprogram om avregleringar och EU-fackligt arbete antaget av SEKOs kongress 2006.

Människans behov inte marknadens. Handlingsprogram om avregleringar och EU-fackligt arbete antaget av SEKOs kongress 2006. Människans behov inte marknadens Handlingsprogram om avregleringar och EU-fackligt arbete antaget av SEKOs kongress 2006. Människans behov inte marknadens 2007-01-11 Inledning Avregleringar och kollektivavtal

Läs mer

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Vi står aldrig still Med dig blir vi ännu starkare Vi är många medlemmmar och vi är en kraftfull motpart gentemot arbetsgivarna inom spårtrafikbranschen. Men

Läs mer

SEKO org 2013-02-01. Facket för Service och Kommunikation

SEKO org 2013-02-01. Facket för Service och Kommunikation SEKO org 2013-02-01 Facket för Service och Kommunikation Organisationsschema Kongress/representantskap Förbundsstyrelse VU Branschorganisation Avdelningssektioner Avdelning Klubb Sektion SEKO-ombud 121

Läs mer

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av Kort om: kort om R apport 3 av 7 27 3 RappoRt 3 av 7 27 En sammanfattning av den tredje rapporten Omkring 157 LO-medlemmar har ett eller flera fackliga förtroende. Det fackliga arbetet bygger mycket på

Läs mer

rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns.

rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns. rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns. Ny undersökning från SEKO: Dålig säkerhet vid vägarbeten Säkerheten vid vägarbeten är mycket dålig. Det visar en undersökning som SEKO

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014 KONGRESSBLADET 13 juni 2014 Sveriges näste statsminister besökte kongressen Under fredagseftermiddagen kom Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven till Byggnads kongress. Han talade om arbetsrätt

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen Byt regering för jobb och välfärd LO-förbundens medlemmar är elektriker, svetsare, undersköterskor, servitriser, murare och kassörskor. Vi serverar

Läs mer

Valet mellan människa och marknad

Valet mellan människa och marknad DA GRANSKAR Valet mellan människa och marknad Den svenska modellen är bra, säger regeringen hemma i Sverige. Men i EU-parlamentet tycker det blå laget att lika villkor för lika arbete är ett hinder mot

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag SEKO Branschorganisation Spårtrafik förslag Verksamhetsplan 2017 1 Branschorganisationens uppgifter Övergripande mål för Branschorganisationen; En effektiv demokratisk organisation som samordnar aktiviteter

Läs mer

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto:s1: Berit Roald/Scanpix; s 4, 5, 12 och 13: Leif Zetterling Produktion: TCO, avdelningen för kommunikation & opinion, 2010 Tryck: CM Gruppen, Stockholm, oktober

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

FOTO: Fredrik Sandberg, Scanpix

FOTO: Fredrik Sandberg, Scanpix FOTO: Fredrik Sandberg, Scanpix När säkerheten kommer i andra hand Rapport från SEKO december 2010 Tydliga siffror i SEKOs medlemsundersökning: Allvarliga säkerhetsbrister i tunnelbanan Underhållet av

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Bilderna på omslaget finns också inne i broschyren. Där kan du läsa vad de föreställer. Sveriges riksdag på lättläst svenska Innehåll Sveriges riksdag och demokratin...3

Läs mer

årsmöte 2007 Avgiftssystemet Förbundsstyrelsens förslag till avgiftssystem

årsmöte 2007 Avgiftssystemet Förbundsstyrelsens förslag till avgiftssystem årsmöte 2007 Avgiftssystemet Förbundsstyrelsens förslag till avgiftssystem Jämförelse mellan nuvarande avdelningsorganisation och medlemmarna fördelade utifrån bostadsort Medtagna är medlemmar i avgiftsklasserna

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Alla som arbetar i Sverige har rätt till goda arbetsvillkor. Det spelar ingen roll om du har svenskt medborgarskap eller om du arbetar här en begränsad tid du

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL AVTALSBEVAKNING KONFLIKTERSÄTTNING VID STREJK RÅDGIVNING UTBILDNING GEMENSAM STYRKA Ditt skydd på arbetsmarknaden

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Kurskatalog 2008. Våren TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Våren TULL-KUST Kurskatalog 2008 Våren TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under våren 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten Kort om: kort om Rapport av 7 7 RappoRt av 7 7 En sammanfattning av den femte rapporten De vanligaste skälen för unga arbetare att inte vara med i facket är medlemsavgiftens storlek, att man har tillfällig

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Sammanfattning...5. Bakgrund...6. Däckrisk...6. Mönsterdjup...6. Lufttryck...6. Finsk förebild...6. Kampanj däckrazzia i Sverige...6. Genomförande...

Sammanfattning...5. Bakgrund...6. Däckrisk...6. Mönsterdjup...6. Lufttryck...6. Finsk förebild...6. Kampanj däckrazzia i Sverige...6. Genomförande... Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2007 www.polisen.se www.vv.se www. dackinfo.se www.ntf.se www.bilprovningen.se Sida 2 av 28 Sida 3 av 28 Innehåll Sammanfattning...5

Läs mer

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla.

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla. Stockholm 2014-05-21 Rättvisa villkor. För alla. 2(8) Rättvisa villkor. För alla. Femton år med ett högerdominerat styre har slagit hårt mot EU. Europa halkar efter. Arbetslösheten har skjutit i höjden,

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 2 juni 2015 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26 Skärholmen

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

EU och den svenska kollektivavtalsmodellen

EU och den svenska kollektivavtalsmodellen EU och den svenska kollektivavtalsmodellen LO/TCO/Saco:s Brysselkontor 2015 Grafisk form: LO Tryck: Bantorget Grafiska AB, Stockholm 2015 15.01 1 000 Innehåll EU och den svenska kollektivavtalsmodellen

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 25/03 Mål nr A 56/03

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 25/03 Mål nr A 56/03 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 25/03 Mål nr A 56/03 Sammanfattning En arbetstagarorganisation har varslat en arbetsgivarorganisation och fyra av dess medlemsföretag om stridsåtgärd. Något kollektivavtalsförhållande

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer