Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko."

Transkript

1 fakta och information från seko augusti 2005 foto: anna ledin Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla i två minuter för att manifestera mot det hot och våld som drabbar anställda och resenärer. läs mer på sidan 4 B seko:s sifo-undersökning: (s)-missnöje med avregleringar B ny rapport från energimyndigheten Skärpta krav på nätföretagen

2 SEKO-seminarium i Visby Tydliga regler behövs på avreglerad marknad Experimentera inte med våra medlemmar! Det var SEKOs förbundsordförande Janne Rudéns budskap till politikerna på SEKOs seminarium Avreglering ett hot mot den svenska modellen? i Visby i juli. På seminariet presenterade också SEKO en färsk SIFO-rapport som visar tydliga skillnader mellan de politiska blocken när det gäller synen på avregleringar. Det välbesökta seminariet inleddes med att Dan Andersson, LOs chefsekonom, presenterade sina slutsatser i den så kallade Regelutredningen. En utredning som SEKO enligt förbundets remisssvar (se förra numret av Perspektivet) uttrycker en del besvikelse över. Detta vädrades också i den efterföljande paneldebatten mellan Andersson, Janne Rudén, Marie Granlund, ordförande i näringsutskottet (s) och vice ordförande i näringsutskottet Per Bill (m). Avregleringen har enligt utredningen varit samhällsekonomisk effektiv. För vem? Jag kan inte förstå hur personalneddragningar, ökat risktagande och minskat underhåll av bland annat järnväg kan leda till den slutsatsen. Vad har vi tjänat på det? Sverige får inte bli en experimentmarknad dit utländska aktörer kommer och leker, sade Janne Rudén. Tydliga regelverk Janne Rudén efterlyste tydliga regelverk på den avreglerade marknaden. Något som såväl regeringens utredare som representanterna från näringsutskottet också ansåg vara viktigt. ii fackligt perspektiv seko augusti 2005 Marie Granlund (s), Per Bill (m), Dan Andersson, regeringens utedare och SEKOs förbundsordförande Janne Rudén debatterade avregleringarna på Gotland i somras. En annan viktig del som SEKOs ordförande lyfte fram är betydelsen av den grundläggande samhällsservicen. Medlemmarna främst Jag vet inte om politikerna har förstått innebörden av detta. För oss handlar det om att sätta medlemmarnas intressen främst. Intressen som i stort delas av samhället och konsumenterna. Det finns ingen annan aktör än Posten som skulle klara av en landsomfattande postservice, sade Rudén och frågade sig samtidigt vad det då skulle vara för mening med att avreglera. Det samma gäller för järnvägen. Om inte liberaliseringen leder till en effektivare trafik och bättre biljettsystem kan jag inte se hur det gynnar samhället. Då är jag inte heller främmande för en återreglering, sade Rudén. Marie Granlund menade i likhet med SEKO att Sverige har gått för snabbt fram med avregleringarna. Ingen återgång till monopol Sverige har haft en ambition att vara bäst i klassen. Därför är jag skeptisk till ytterligare liberaliseringar av till exempel Posten och järnvägen. Men jag tycker inte att vi ska ha en återgång till de gamla monopolen, sade hon. Moderaten Per Bill, som var nöjd med Dan Anderssons rapport, hade an annan uppfattning. Det finns områden kvar att avreglera. Sjukvården och Apoteket är ett par exempel. Men jag tycker naturligtvis inte att privata monopol är bättre än statliga, sade han. Sista delen av debatten bestod av en frågestund där många tog chansen att ge sin syn på avregleringarna och ställa panelen mot väggen. Du kan läsa mer om ovannämnda SIFO-undersökning och dess slutsatser på nästa sida. Ny form på Fackligt Perspektiv P Förbundsstyrelsen beslutade på sitt junisammanträde om förändringar både när det gäller format och utgivningsfrekvens för SEKO-magasinet. I korthet innebär beslutet att SEKO under 2006 ger ut medlemstidningen som en 28-sidig minitabloid, 16 gånger per år, i en upplaga av exemplar. I dagsläget kommer det tio nummer årligen av SEKO-magasinet. Syftet med förändringen är bland annat att tidningen vilken är en av förbundets viktigaste informations- och kommunikationskanaler ska bli ännu bättre på att förse medlemmarna med information och underlag för ställningstagande och aktivitet. En mer frekvent utgivning är ett steg i detta. Förbundsstyrelsens beslut kommer också att få följder för Fackligt Perspektiv, vars målgrupp främst är förtroendevalda. I dagsläget återfinns de åtta sidorna som utgör Fackligt Perspektiv i mitten av SEKO-magasinet och når, enligt nuvarande upplägg, samtliga medlemmar. En av de lösningaar som diskuteras är att Fackligt Perspektiv ska editioneras som fristående produkt och distribueras till förtroendevalda via SEKO-magasinet. På så sätt sparas en väsentlig del i portokostnader för förtroendemannainformationen. Vi diskuterar att skicka ut Fackligt Perspektiv som bilaga i tidningen och även extranummer vid behov. Inriktningen när det gäller innehållet i både SEKOmagasinet och i informationen till förtreoendevalda kommer att tillgodose allas behov på ett bättre sätt än tidigare, säger SEKOs informationschef Jonas Pettersson. Slutgiltigt beslut kring förtroendemannainformationen kommer att fattas under hösten.

3 SEKOs SIFO-undersökning gav svart på vitt: Avreglering populärt bland moderaterna Synen på offentlig kontra privat verksamhet skiljer sig dramatiskt mellan Sveriges kommunalråd. Uppdelningen mellan höger och vänster är tydlig. Det visar en SIFO-undersökning som utförts på uppdrag av SEKO. SEKO har gett SIFO i uppdrag att genomföra en undersökning om Sveriges kommunalråds syn på privatisering av statlig verksamhet. Resultatet av undersökningen, som visar på dramatiska skillnader mellan höger- och vänsterpolitiker, gör att SEKO:s förbundsordförande nu varnar för konsekvenserna av en eventuell framtida moderatledd regering. Svart på vitt Nu har vi det svart på vitt. De moderata politikerna vill fortsätta privatiseringen av de samhälleliga nödvändigheterna. Och vi vet av erfarenhet att det blir de svaga grupperna i samhället som drabbas. Klassklyftorna kommer att förstärkas ytterligare, säger Janne Rudén. Resultatet av undersökningen visar bland annat att 95 procent av Sveriges moderata kommunalråd tycker att de senaste årens av- SEKOs avgiftsutredning ute på remiss P Nu kan alla intresserade ta del av avgiftsutredningens slutliga förslag, som tagits fram på uppdrag av förbundsstyrelsen Senast fredagen den 28 oktober ska era åsikter finnas på förbundskontoret. En avstämning görs på årsmötet i september i år. Använd remisstiden till att informera, ta upp förslaget på möten och formulera er syn. Förbundsstyrelsen fattar beslut om ett heltäckande förslag i december i år. Det skickas sedan ut till klubbar och avdelningar samt till kongressombuden. Då finns regleringar varit bra, medan 74 procent av deras socialdemokratiska kollegor tycker att de varit dåliga. 262 kommunalråd deltog i enkätundersökningen. Av dessa var 46 procent socialdemokrater och 18 procent moderater. Så olika tycker moderater och socialdemokrater På vilka områden tycker du att avregleringen fungerat bäst? (svaren anges i procent) Moderater Socialdemokrater Tele El 24 9 Järnvägar 13 9 Post Annat, vad...? 9 6 Tveksam, vet ej 4 17 Hur ser du rent generellt på den avreglering som skett inom många områden till exempel, järnvägen, posten, telemarknaden? Tycker du att den varit... (svaren anges i procent) Moderater Socialdemokrater Mycket bra 43 - Ganska bra Ganska dåligt 4 66 Mycket dåligt - 8 Tveksam, vet ej - 4 Hur tycker du att man skall göra i framtiden? Tycker du att man ska öka avregleringen, låta den vara som den är eller återreglera vissa verksamheter? (svaren anges i procent) Moderater Socialdemokrater Öka avregleringen 91 4 Låta den vara som den är 4 33 Återreglera vissa verksamheter 2 58 Tveksam, vet ej 2 5 möjlighet att motionera på förslaget. Frågan går sedan vidare till kongressen Där spikas principerna. Själva utredningen har skickats ut i organisationen tidigare under sommaren. Ett antal OH-bilder finns nu också som stöd för diskussioner i klubbar och avdelningar. Där beskrivs huvuddragen i utredningen. Förtroendevalda kan ladda ner materialet i sin helhet på SEKOs extranät, Ta kontakt med din avdelning om du inte är anmäld till SEKOs förtroendemannaregister. Beslut i EU kan avgöra SEKO-tvist P I början av juli fattade EU ett för SEKOs del mycket avgörande beslut. Det var då Europaparlamentet gick till omröstning om reglerna för utomobligatoriska överenskommelser. Förslaget handlar om att domstolarna i alla medlemsländerna ska anta samma lagar gentemot gränsöverskridande tvister, genom att tillämpa principen om ömsesidigt erkännande. Genom att allt fler personer och varor rör sig över gränserna ökar också riskerna för trafikolyckor eller skador uppkomna på grund av ofullständiga eller felaktigt producerade varor. Denna trend föranleder till allt fler tvister mellan länderna inom unionen och därför ser man nu över detta lagrum. Utfallet i förslaget hade oavsett resultat fått effekter på den tvist som SEKO ligger i EG-domstolen med (målet Tor Caledonia). Med resultatet i handen kan förbundet nu höja en segerskål då samtliga avgörande paragrafer gick SEKOs väg. Beslutet innebär bland annat att fackliga stridsåtgärder ska bedömas i det land de vidtogs i, och inte där den ekonomiska skadan uppkom. LO fortsätter förhandlingar P LO har fått fortsatt mandat att förhandla med Svenskt Näringsliv om hur kollektivavtal ska tilllämpas när utländska företag kommer till Sverige. Ja, på ett extra avtalsråd den 8 augusti gav vi LO i uppdrag att fortsätta förhandlingarna, säger SEKOs avtalssekreterare Sven- Olof Hellman. Förhandlingarna är en följd av Byggnads strid för kollektivavtal i Vaxholm. Diskussionerna om lönedumpning tog fart, och striden gick vidare till Arbetsdomstolen. LO:s linje är att utländska företag inte ska kunna gå med i en svensk arbetsgivarorganisation för att sedan tillämpa avtalens lägsta löner. fackligt perspektiv seko augusti 2005 iii

4 foto: anna ledin Två minuter för en säkrare kollektivtrafik Fredagen den 1 juli genomförde SEKO och Kommunal tillsammans med arbetsgivarorganisationerna en landsomfattande manifestation mot hot och våld i kollektivtrafiken. Klockan tolv stannade kollektivtrafiken i hela Sverige i två minuter. Manifestationen som var ett led i SEKO och Kommunals gemensamma kampanj mot hot och våld i kollektivtrafiken var noga planerad. Runt om i landet stod förtroendevalda och medlemmar tidigt i morgonrusningen och delade ut flygblad och pratade om hot och våld med resenärerna. Reaktionerna från allmänheten var positiva. Presskonferens i röd SL-buss Många är stressade och springer bara förbi men de som stannar och pratar är väldigt intresserade. Många är överraskade över att situationen är så illa. De är positiva till aktionen och stödjer våra krav, sa Lars Smith, spärrvakt och aktiv i SEKO klubb 20. Situationen är oacceptabel, säger Ulf Brandt, vice ordförande i SEKO Stockholm. iv fackligt perspektiv seko augusti 2005 Lars Smith, Sigrid Lundström och Gunnar Öhman från SEKO klubb 20 delade ut flygblad till resenärer. Vid Slussen i Stockholm höll SEKO och Kommunal stor presskonferens. Torget var fyllt av fackligt förtroendevalda, journalister och tv-kameror. Själva presskonferensen hölls i en röd SL-buss. Busschaufförer, tågförare och stationsvärdar berättade för media om det ökade våldet och hoten som är en del av deras vardag. Under det senaste året har vart tredje anställd i kollektivtrafiken blivit hotad och en av tio blivit utsatt för våld. Hälften av våra medlemmar i storstäderna känner obehag för att gå till jobbet. Det är en oacceptabel situation, menade Ulf Brandt, vice ordförande i SEKO Stockholm. Sverige stannade i två minuter Klockan tolv stannade så kollektivtrafiken i hela landet under två minuter. Nere i Stockholms tunnelbana läste föraren Mari Macklin upp ett meddelande om aktionen för resenärerna. Hon är positiv till aktionen. Jag tycker att det är bra att något görs. Hot tillhör en del av vår vardag. Det är faktiskt en av anledningarna till att jag slutade som tågvärd och utbildade mig till förare i stället. Det är tryggare. När manifestationen var över och mediauppbådet fått sitt kunde en nöjd Robert Westberg, ombudsman på SEKO med ansvar för spårtrafikområdet, blicka framåt. Fortsättning följer Det gick väldigt bra, vi uppnådde det vi ville. Det blev en kraftig markering mot hot och våld men nu är det viktigt att gå vidare. Till hösten planeras en uppföljningskonferens med de politiker som beställer trafiken och branschens arbetsgivarorganisationer. Den här aktionen ska ses som ett avstamp för dessa aktiviteter. text: Jan Skog Tre krav för minskat hot och våld P Under presskonferensen den 1 juli presenterade SEKO och Kommunal tre krav för att minska hoten och våldet: fler övervakningskameror, säkrare kontanthantering och fler synliga ordningsvakter. I samband med kampanjen mot hot och våld har SEKO och Kommunal även samlat ihop namnunderskrifter som under hösten ska överlämnas till arbetslivsminister Hans Karlsson. foto: anna ledin Kameraövervakning i tunnelbanan P Storstockholms Lokaltrafik, SL, har sökt och fått tillstånd att montera upp kamerautrustning på tunnelbanestationer. I ett projekt ska ett femtiotal tunnelbanestationer övervakas, främst utsatta stationer vid ändhållplatser och vissa underjordsstationer. Zinkensdamms tunnelbanestation är först i tur, flera stationer kommer till under hösten. Kamerorna är kopplade till SLs trygghetscentral och bilderna lagras i ett dygn. Polisen kan vid behov begära ut materialet. Kamerabevakning där bilderna inte bevaras finns sedan tidigare. De spelas bara upp för personalen i spärrarna. Vi välkomnar det här projektet och hoppas det blir permanent. Det ligger helt i linje med våra krav på en trygg och säker kollektivtrafik, säger Robert Westberg, ombudsman på SEKO. Sedan flera år finns kameror inne i de nyare tunnelbanorna och pendeltågen. 80 procent av tunnelbanetågen och en tredjedel av pendeltågen är kameraförsedda. I flera fall har brott och incidenter kunnat användas som bevis i domstol. Jan Ekström på säkerhetsstaben på SL berättar att genom det här projektet utökas bevakningen till att omfatta perrongerna, vara dygnet runt och med bildbevaring. Det är viktigt att detta inte missbrukas utan används på ett korrekt sätt. Vi måste både värna om integriteten och vara öppna på vad som gäller, säger Jan Ekström. Förhandlingar för väg&ban på gång P Snart är det dags för avtalsförhandlingar inom området väg&ban. Den 16 september överlämnar SEKO sina yrkanden, och den 6 oktober är datum för den första förhandlingen. Avtalet går ut den sista oktober. Fackligt Perspektiv återkommer med information om hur förhandlingarna fortlöper.

5 Förslag om skärpta krav på nätföretagen Kraven på de svenska nätföretagen ska skärpas. Det föreslår Statens energimyndighet i en rapport. SEKO ser positivt på detta, men pekar i sitt yttrande över rapporten också på faran i att myndigheten kommer tvingas förlita sig på företagens goda vilja. Statens energimyndighet har fått i uppdrag av regeringen att lämna en rapport om hur leveranssäkerheten i elnäten ska öka. Nu har en delredovisning av uppdraget lämnats, och SEKO har kommit med ett yttrande om redovisningen. Välkommen skärpning Enligt SEKO finns det idag stora brister när det gäller att ta ansvar för drift och underhåll inom elbranschen. Förbundet har vid flera tillfällen varnat för konsekvenserna av elnätföretagens kraftigt Snart går startskottet för årets avdelningsveckor. Mellan den 20 september och den 28 oktober kommer mängder av aktiviteter att arrangeras på olika håll inom SEKO. SEKO vill se ännu större krav på nätföretagen än vad Energimyndigheten föreslår. minskande underhåll och investeringar i elnäten. Mot den bakgrunden ser vi mycket positivt på att Energimyndigheten nu vill skärpa kraven på nätföretagen, säger SEKOs vice ordförande Tomas Abrahamsson. Snart dags för avdelningsveckor Under den aktuella perioden kommer SEKOs samtliga avdelningar att genomföra arbetsplatsbesök och möten riktade till förtroendevalda, medlemmar, beslutsfattare och opinionsbildare. Representanter från SEKOs ledning, förbundsstyrelse och centrala funktionärer kommer också att delta. Syftet med avdelningsveckorna är att fånga upp och diskutera frågor som lyfts ute på arbetsplatserna och att fokusera på några av SEKOs prioriterade frågor, under en koncentrerad period i hela landet. Lokala vinklingar I år kommer bland annat SEKOs synpunkter på den statliga regelutredning, som presenterades i början av året, att få stort utrymme under avdelningsveckorna. En annan viktig och aktuell fråga är det kommande riksdagsvalet. Avdelningarna snickrar själva ihop sina program. Det innebär att lokala frågor och lokala vinklingar på generella eller nationella frågeställningar kan bli aktuella. Stödjande lagstiftning krävs Den föreslagna skärpningen innebär bland annat att det maximalt antalet accepterade avbrottstimmar ska skrivas in i lagen. Men SEKO tror att Energimyndigheten trots detta kommer att tvingas förlita sig på företagens goda vilja. Det är inte acceptabelt. Vi anser att den ansvariga myndigheten måste få sådana resurser och stödjande lagstiftning att det inte kan råda någon tvekan om vem som avgör vad som är god kvalitet, säger Tomas Abramsson. Här är tidsplanen Norrbotten september Sydöstra september Västerbotten september Västernorrland september Skåne september Jämtland 4-5 oktober Värmland 4-5 oktober Dalarna 6-7 oktober Stockholm oktober Gotland oktober Västra oktober Göteborg oktober Gävleborg oktober Halland / Jönköping oktober Örebro oktober Mälardalen oktober Östra oktober foto: pixgallery.com SEKO Posten positivt till alkolås P SEKO Posten ställer sig bakom förslaget att prova alkolås på Postens bilar. Posten är ett av Sveriges mest fordonstäta företag och har därför ett särskilt ansvar när det gäller alkohol i trafiken. SEKO ser gärna att Posten tar initiativ och går i täten för utvecklingen av alkolås och på så sätt tjänar som gott exempel. Yrkesförare fast i SEKO fartkontroll P I mitten av juli genomförde SEKO Västernorrland, tillsammans med NTF, hastighetsmätningar vid ett vägarbete utanför Örnsköldsvik. Under två timmar var det 60 fordon som överträdde hastighetsgränsen, visade lasermätarna. Ja det såg inte allt för lysande ut, säger ombudsman Lars Kempe, SEKO, som var med vid mätningarna. Många av yrkesförarna körde kilometer i timmen förbi hastighetskontrollen. När ett yrkesfordon uppmäter för hög hastighet antecknas registreringsnumret och åkaren har ett vykort att vänta. Ett ganska trevlig sådant, där han får veta att ett av hans fordon utsatt vägarbetarna för fara genom att köra för fort, och så anges platsen, datum och klockslag. Dags för SEKOs årsmöte P Den 15 september är det dags för SEKOs ordinarie årsmöte. En av de viktigaste punkterna på dagordningen är avgiftsutredningen (se annan plats i tidningen för mer info). Dessutom kommer förbundsavgiften för 2006 att fastställas, och val av åttonde ersättare i förbundsstyrelsen kommer att ske. Årsmötet är SEKOs högsta beslutande organ. Det hålls under de år som det inte hålls någon kongress. Mötet äger rum i Folkets Hus i Stockholm. fackligt perspektiv seko augusti 2005 v

6 Rekordsommar för LO:s hjälptelefon I år har rekordmånga sommarjobbare kontaktat LO:s hjälptelefon. Av dem som ringer och som hör till SEKOs organisationsområde arbetar de flesta på Posten. Men totalt sett utgör de som hör till SEKO bara en liten andel av alla som hör av sig, säger Lars Beckman, en av dem som arbetar med att svara på sommarjobbarnas frågor. LO:s hjälptelefon har gått varm i sommar. Mellan den 1 maj och den 18 juli hade ungdomar hört av sig. Det är en mer än en fördubbling jämfört med samma period förra året. Antalet telefonsamtal har ökat något men den största förklaringen till ökningen är den rekordstora mängden e- postkontakter. De vanligaste frågorna har rört löner, arbetstider, arbetsrätt, medlemskap och anställningsbevis. Många postanställda Majoriteten av dem som kontaktar hjälptelefonen hör till Handels, HRF:s eller Kommunals organisationsområde. Men även sådana PStor hänsyn till den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det visar det yttrande som Europaparlamentets arbetsmarknadsutskott i juli antog om det omdebatterade förslaget till nytt tjänstedirektiv. Vi har jobbat hårt tillsammans med Europafacket för att få förståelse för vår kollektivavtalsmodell. Det har gett resultat. Inte minst Vaxholmskonflikten öppnade ögonen på många också ute i Europa för hotet om social dumping, säger Sven Svensson, chef för LO, TCO och SACOs Brysselkontor till kontorets eget nyhetsbrev. Utskottet har ordagrant tagit till sig flera av de förslag de svenska facken fört fram. Om de grundläggande fackliga rättigheterna skriver man: Detta direktiv får inte tolkas som att det på något sätt vi fackligt perspektiv seko augusti 2005 Många sommarjobbande postanställda har hört av sig till LO:s hjälptelefon i år. som räknas till SEKO har funderingar kring sitt sommarjobb. Vi svarar på ganska många frågor från ungdomar som arbetar på Posten. Den vanligaste frågan från dem är om de får rätt lön, säger Lars Beckman. Lönefrågor vanligast Christer Rydh, ombudsman på SEKO, bekräftar bilden av att det är många sommarjobbande Postanställda som har frågor kring sitt arbete. Många ringer direkt till förbundet för att få hjälp. Frågorna handlar även här oftast om lön, men enligt Christer Rydh har de i år en helt annan karaktär än de frågor som ställdes vid samma tid förra året. Tjänstedirektivet väcker stort engagemang inom EU:s utskott Då tog vi mot stora mängder samtal från föräldrar som var förbannade för att deras ungdomar tjänade så lite. I år har vi inte fått ett enda sådant samtal. Nu är det i stället ungdomar som oftast arbetat inom Posten tidigare och nu kommit tillbaka som ringer. De brukar vilja veta om de har någon möjlighet att uppgradera sin lön. Nya avtalet ger avtryck Christer Rydh tror att förklaringen till förändringen beror på det nya avtalet för Postanställda. För mig är det här ett bevis på att vi lyckades teckna ett bra avtal. Det är tydligt att det nya avtalet upplevs som mycket bättre än det gamla. inverkar på utövandet av de grundläggande rättigheterna, inklusive strejkrätt eller frihet att strejka, så som de erkänns i medlemsstaterna. Dessa rättigheter kan också inbegripa rätt att vidta andra åtgärder som omfattas av de särskilda systemen för relationerna mellan parterna på arbetsmarknaderna i medlemsstaterna. Att förslaget till nytt tjänstedirektiv är en fråga som upprör står klart även på andra håll. Europaparlamentets utskott för den inre marknaden, som är det andra av de två utskott som behandlar direktivet, har tagit emot hela ändringsförslag. Det är en rekordsiffra i sådana här sammanhang. Hittills är det bara stamcellsfrågan som väckt ett lika stort engagemang inom EU, säger SEKOs utredare Åsa Thörnlund. foto: bosse kindås A-kasseavgiften höjs med åtta kronor P Arbetslöhetskassans stämma den 10 juni beslutade höja A- kasseavgiften med åtta kronor från och med den 1 januari Den nya månadsavgiften för förbundsmedlemmar blir därmed 104 kronor. Bakgrunden till höjningen är i första hand att medelinkomsten ökar bland våra medlemmar. Sedan 2002 har den genomsnittliga dagpenningen stigit med 2,5-3 procent per år. Detta innebär att den egenavgift vi betalar till staten i form av finansieringsavgift ökar i motsvarande grad. En höjning av avgiften var alltså oundviklig, säger kassaföreståndaren Melker Ödebrink. Ytterligare en förklaring till höjningen är att det totala medlemsantalet minskat varje år medan andelen arbetslösa ökat. Under 2005 räknar A-kassan med ett underskott på drygt 3 miljoner kronor. Viktigt uppdatera uppgifter P Alla förtroendevalda i SEKO ska rapporteras in till SEKOs register. Detta för att inte gå miste om regelbunden information, bland annat Janne Rudéns ordförandebrev, och ta del av extranätet, Det kan vara bra att känna till att dessa fakta också ligger till grund för vad som står på webben, Klicka dig till Om SEKO, sedan Kontakt, Avdelningar & klubbar och se om just era uppgifter är korrekta. Om ni upptäcker att era uppgifter behöver uppdateras, meddela detta till er avdelning, som sedan sköter registreringen till SEKOs uppdragsregister. SEKO väg & ban Skåne har ny hemsida P SEKO väg&ban Skåne har skaffat sig en egen hemsida. Här kan man få information om avdelningen och dess organisation, avtal, studier och mycket mer. Adressen är

7 Europeiska postfacket kämpar för servicen Att bevara den samhällsomfattande servicen är en av det europeiska postfackets viktigaste uppgifter under de kommande åren. Det slogs fast på UNI Europa Posts kongress i Oslo i somras. Fem utmaningar för det europeiska postfacket. Det var något av det som antogs på det europeiska postfackets, UNI Europa Posts, kongress i Oslo den juni. På det hela taget var det en lyckad kongress. De beslut vi tog Lena Aldenmark, trafik Det som driver mig är viljan och förmågan att kunna påverka och flytta fram fackets positioner. Det handlar om att facket måste vara både en kraft och en motkraft. Motkraft på så sätt att de senaste åren mest har bestått av att försvara och bevara de fackliga framgångar som efter hårt arbete kom på och 1980-talen. Kraft genom att ta tillvara fackets möjligheter till påverkan. kommer att kunna få betydelse för hur postsektorn i Europa utvecklas i framtiden, säger Stellan Mattsson, ombudsman på SEKO och en av förbundets representanter på kongressen. Fem utmaningar Försvar av en samhällsomfattande service, Försvar av anställnings- och arbetsvillkor, Att verka i en industri som förändras och globaliseras, Organisering i postsektorn och postsektorn och den internationella tjänstehandeln var titlarna på de fem utmaningar som antogs. Från SEKOs sida anser vi att Varför är du engagerad i SEKO? Tre ledamöter i förbundsstyrelsen berättar var deras fackliga engagemang kommer från Hans Lindqvist, sjöfolk När jag började arbeta fackligt i början på 1980-talet så var det arbetsmiljörelaterade frågor som gällde. Efterhand vidgades mina vyer när jag märkte hur arbetsgivarna missbrukade både kollektivavtal och lagar för att på så sätt försämra för arbetstagarna. Jag har alltid brunnit för rättvisefrågor. Listan för vad som är orättvist på arbetsmarknaden kan göras lång. Min förhoppning är att SEKO kan växa och attrahera nya medlemmar för att även fortsättningsvis vara en stark och drivande aktör på den fackliga arenan. punkten Försvar av den samhällsomfattande tjänsten är den allra viktigaste utmaningen. Vi behöver jobba tillsammans i Europa för att trygga sysselsättningen för dem som jobbar inom postsektorn. Uppmaning till ökat samarbete På kongressen talade SEKOs vice förbundsordförande Tomas Abrahamsson om vikten av att utveckla samarbetet mellan UNI Europa Post och ETF:s vägsektion. Detta eftersom det inom båda internationalernas verksamhetsområden finns många gemensamma frågor att lösa. Peter Lundmark, trafik Anledningen till att jag började mitt fackliga engagemang var rättvisefrågor på arbetsplatsen vad gäller löner och arbetstider. Löner och arbetstider är områden vi hela tiden måste jobba med för att våra medlemmar skall få en dräglig tillvaro. Vår arbetsmiljö är en fråga jag tycker vi ska lägga än större tyngd vid, ingen anställd skall riskera ohälsa och sjukdomar som en följd av sitt arbete. Detta gör att tyngdpunkten i arbetsmiljöarbetet ska förskjutas till frågan om bemanning och hur vi organiserar arbetet. foto: anna ledin Fler LO-medlemmar har dator hemma P Såväl tillgången till dator och Internet i hemmet som den faktiska användningen har ökat mycket starkt. Det visar LO i rapporten Internet, klass, kön och ålder. Underlaget är besöksintervjuer som genomförts av SCB inom ramen för undersökningarna av levnadsförhållanden. Andelen LO-medlemmar med tillgång till dator i hemmet har långt mer än femdubblats sedan från 15 till 82 procent. Det är glädjande att så många LO-medlemmar har tillgång dator i hemmet och att de använder sig av den nya tekniken. Men det är ändå viktigt att fortsätta verka för att gamla klass- och könsmönster bryts eftersom det fortfarande finns skillnader mellan olika grupper, säger LO:s andre vice ordförande Ulla Lindqvist. Datoranvändningen har ökat mycket snabbt bland kvinnorna, till och med snabbare än bland männen. Dessa slutsatser gäller både arbetare och tjänstemän. Till exempel visar det sig att andelen LO-kvinnor som har använt Internet i hemmet minst någon gång i veckan har ökat från ungefär 5 procent till nästan 40 procent på en så kort tid som sex år. Trots utjämningen av datoranvändningen finns det fortfarande stora skillnader mellan olika grupper. Det är till exempel 1,5 gånger så vanligt bland SACOs män som bland LOs kvinnor att själv använda Internet i hemmet (88 procent bland SACO-männen mot 58 procent bland LO-kvinnorna). Rapporten Internet, klass, kön och ålder finns på LO:s webbsida, fackligt perspektiv seko augusti 2005 vii

8 Postfacket från Chile besökte Sverige Sverige och Chile har samma problem. Det är avregleringar, nyliberalism och ny teknik som hotar våra jobb, konstaterar Juan Arcos Arriagada, ordförande för postfacket i Chile, Sintech. Juan Arcos Arriagada var i Sverige på ett kort besök innan han reste vidare till Norge för att delta i en internationell postfacklig konferens med UNI (Union Network International). I Stockholm träffade han bland annat SEKOs förbundsordförande Janne Rudén och Alf Mellström, ordförande för SEKO Posten. Globala problem Juan konstaterade efter mötena att många av de svårigheter och hot som finns mot postbranschen är desamma runt om i världen. Våra problem är globala. Det är nyliberalism, avregleringar och ny teknik som hotar jobben. Juan Arcos förklarade att postbranschens framtid också var syftet med UNI-konferensen i Oslo. Hur ska facket möta de problem som följer med bolagiseringar, ITlösningar samt avregleringar och hur påverkar dessa förändringar den globala marknaden? Vad tycker facket om att tredje-man tar över delar av postens verksamhet som paketutlämning i privata butiker? Hur ska facket bete sig när de privata transportalternativen ökar? Det krävs enighet i dessa frågor. Vi måste komma överens internationellt. Vi har ungefär samma problem i hela världen men vi tenderar att agera på olika sätt. I Latinamerika är vi överens om att inte privatisera posten. Hopp om Chiles framtid Juan Arcos hann även med ett besök på Årsta postterminal i Stockholm. Under rundvandringen berättade han om den fackliga situationen i Chile. Det finns ingen riktig facklig frihet i Chile. ILO-konventionerna, som rör rätten att bilda fackföreningar och rätten att organisera sig, följs inte. Den högerdominerade senaten bromsar en fackföreningsvänlig lagstiftning. Men Juan Arcos tror ändå på framtiden. Det är val i december i år. Favoriten till presidentposten är socialistpartiets kandidat Michelle Bachelet. Vinner hon finns det hopp. text och foto: Jan Skog information från medlemsredovisningen extranätet P Du som är förtroendevald och behöver få mer information från medlemsredovisningen på förbundskontoret rörande bland annat reducerad avgift, avgiftsklasser och övriga förändringar i regelverket, kan logga in på extranätet och klicka på Medlem. Dessutom kan du ta del av medlemsredovisningens veckobrev, där alltid senaste nytt kring dessa frågor finns. Information om hur du loggar in hittar du längst ner till vänster på denna sida i tidningen. Uppstår problem med inloggningen till extranätet, kontakta informationsenheten på SEKO Postens ordförande Alf Mellström och Juan Arcos Arriagada, ordförande för Sintech, postfacket i Chile, på postterminalen i Årsta. Fakta om facket i Chile P I Chile är bara 21 procent av arbetarna med i facket men det finns tusen fackföreningar. Det existerar inga branschavtal utan alla arbetsplatser förhandlar lokalt. Det finns inte heller några strejkkassor. På många arbetsplatser råder ännu ett hårt förtryck, många hindras från att organisera sig även om de enligt lagen har rätt till det. Det är lättare att arbeta fackligt och föra förhandlingar på de större företagen. Posten räknas dit. De har 4800 anställda. Sintech är det största postfacket och organiserar 65 procent av postarbetarna. De driver egna förhandlingar. material Nya OH-bilder om SEKO P Ibland kan det behövas stödbilder när man ska presentera SEKOs organisation. På SEKOs hemsida finns för detta ändamål bilder att ladda ner. De kan skrivas ut antingen som OHbilder eller som bildspel för visning på skärm. På bilderna finns bland annat: organisationens uppbyggnad, SEKOs historia, verksamhetens inriktning, SEKOs fem handlingsprogram, hur beslut fattas samt översiktligt om SEKOs olika avtalsområden. Bilderna finns också i en engelsk version. Vad vill moderaterna? P LO har tagit fram en ny rapport som heter Vad vill egentligen moderterna? Rapporten är en analys av moderaternas förslag till statsbudget. Moderaternas politik undersöks eftersom de är det största av de borgerliga partierna och det borgerliga parti som har den mest genomarbetade politiken. Tyngdpunkten ligger på att analysera dels effekterna på fördelningen av hushållens ekonomiska resurser och dels att studera effekterna på arbetsmarknaden. I rapporten kritiserar LO bland annat moderaternas syn på trygghetssystemen och partiets jämställdhetspolitik. ten finns som PDF- Rapporfil på LOs hemsida under rubriken LO-ekonomer. ansvarig utgivare Janne Rudén redaktion Informationsenheten redaktör & layout Erik Sandberg Åsa Jansson adress Fackligt Perspektiv, SEKO, Box 1105, stockholm telefon fax hemsida e-post tryck Sörmlands Grafiska Fackligt Perspektiv utkommer med 10 nummer per år Förtroendevald? Titta in på Du loggar in genom ditt personnummer samt medlemsnumret, som du hittar vid adressfältet på sista sidan av tidningen. viii fackligt perspektiv seko augusti 2005

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare

Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare 7 februari 1.2007 En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO Opinionsbildning allt viktigare Vi måste skapa förståelse bland vanligt folk för våra frågor. Lyckas vi med det kan vi lättare nå fram

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 2015 Seko, Service- och kommunikationsfacket Grafisk form: JINAB Tryck: Fasab/Seko 2015 15.05 Innehåll Verksamhetsberättelse 2014...5 Ordförande har ordet... 5 Organisera och

Läs mer

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET 1 Förord Innehållsförteckning: De intervjuade 4 Nöjda företrädare vill bredda märkessättning 7 Fem av sex flyttar ihop 17 Social dumping allt vanligare 25

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

FÖRSTA LINJEN. En ny väg för Sverige. Utan en trygg välfärd kan vi inte nå full sysselsättning. Vi behöver fler fackliga kämpar i riksdagen

FÖRSTA LINJEN. En ny väg för Sverige. Utan en trygg välfärd kan vi inte nå full sysselsättning. Vi behöver fler fackliga kämpar i riksdagen FÖRSTA LINJEN Posttidning A Första linjen 4/2014 Årgång 1 sekostockholm.se Alexander Lindholm: Vi behöver fler fackliga kämpar i riksdagen Krönika Karl-Petter Thorwaldsson: Utan en trygg välfärd kan vi

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Populär Förbundsvecka

Populär Förbundsvecka Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 3 2012 Civil befattning blev militär allt vanligare problem Huvudskyddsombudet kritiskt till Försvarsmakten Intensivt påverkansarbete i Eksjö Populär Förbundsvecka

Läs mer

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Södra Götaland.... och ett Gott Nytt År!

Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Södra Götaland.... och ett Gott Nytt År! 4 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen December 2013 G ul... och ett Gott Nytt År! SEKO i NCC SEKO Vägbanan är medlemstidningen för SEKO väg & banbranschen Adress: Hittar du på baksidan E-mejladress:

Läs mer

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar Nyhetsklipp Tvisten kan sluta i Europadomstolen Göteborgs-Posten 1 2008-01-21 3 Hamnparter söker förlikning Göteborgs-Posten 1

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU.

Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU. Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU. hetluft 2/08 Ny facklig grundkurs. Ny ägare både hot och möjlighet. Dags för lönerevision två. Information och inspiration

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1 »«Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! SKANDAL! Marita Ulvskog, efter ett år i EU:» «MORGONBRIS 1 Endast för Morgonbris läsare! BILDA FÖRLAG 199:Tomas Ekman NY BOK UNG PÅ 70-TALET Decenniet

Läs mer

FACKTUELLT. Terminal. Avtalet dröjer. Styrkedemonstration mot Postens nedskärningar. Lean på modet. Jämställdhet

FACKTUELLT. Terminal. Avtalet dröjer. Styrkedemonstration mot Postens nedskärningar. Lean på modet. Jämställdhet Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta Postterminal och Tomteboda Brev! Nr 3/juni 2012 Avtalet dröjer M Avtalet om löner och andra villkor löpte ut den 31 maj. När Facktuellt lämnas till tryckeriet

Läs mer

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen Nr 3/juni 2013 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Var är pengarna? sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen ReA sidan 4-5 Överenskommelser sidan 5 Facebook sidan 5 Aktuellt Ordförandekonferens sidan 6-7

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

26 år. I nykterhetsrörelsens topp Sven-Olov Carlsson blickar tillbaka. Fotboll för hemlösa Promillegräns på sjön Forut hjälper i Sri Lanka

26 år. I nykterhetsrörelsens topp Sven-Olov Carlsson blickar tillbaka. Fotboll för hemlösa Promillegräns på sjön Forut hjälper i Sri Lanka Fotboll för hemlösa Promillegräns på sjön Forut hjälper i Sri Lanka Kongress Accent tar pulsen EU Maria Larsson om ordförandeskapet accent En tidning från iogt-nto nr 5 2009 pris 20 kr Sveriges största

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska 3 10 Grillfesten i Segmon Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska förening står på pass utanför en av våra livsmedelsaffärer och delar ut material inför valet. I regn

Läs mer

Transport. Priset för flexibiliteten. Upphandlingsrapport. Fackligt center för papperslösa FEMMAN. Ny rapport från LO-distriktet

Transport. Priset för flexibiliteten. Upphandlingsrapport. Fackligt center för papperslösa FEMMAN. Ny rapport från LO-distriktet Transport i Stockholm Nummer 3/2014 FEMMAN Inför valet Kan du påverka politiken? Upphandlingsrapport LO-distriktet granskar Priset för flexibiliteten Ny rapport från LO-distriktet Fackligt center för papperslösa

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer