CURRICULUM VITAE. David Feltenius Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet, Umeå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CURRICULUM VITAE. David Feltenius Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå david.feltenius@pol.umu.se"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE David Feltenius Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet, Umeå Senast uppdaterad: PERSONUPPGIFTER Född i Uppsala, Sverige, 1974 Civilstånd: Sambo, ett barn DOCENTKOMPETENS Antagen som docent vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet, ANSTÄLLNINGAR Nuvarande anställning Universitetslektor i statsvetenskap (100%), Umeå universitet, Tidigare anställningar Forskarassistent i statsvetenskap (100%), Umeå universitet, Vik. universitetslektor i statsvetenskap (100%), Umeå universitet, :e forskningsassistent i statsvetenskap (100%), Umeå universitet, Vik. universitetslektor i statsvetenskap (50%), Högskolan i Gävle, :e forskningsassistent i statsvetenskap (50%), Umeå universitet, Projektassistent, Kulturgeografiska inst. (50%), Umeå universitet, :e forskningsassistent i statsvetenskap (50%), Umeå universitet, :e forskningsassistent i statsvetenskap (100%), Umeå universitet, Vik. universitetslektor i statsvetenskap (50%), Umeå universitet, Forskningsassistent i statsvetenskap (50%), Umeå universitet, Vik. universitetslektor i statsvetenskap (100%), Umeå universitet, Vik. universitetsadjunkt i statsvetenskap, Umeå universitet (100%), Doktorandtjänst (100%), Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, Inom ramen för tjänsten: Undervisning på grundutbildningen motsvarande 20 %.

2 UTBILDNINGAR Filosofie doktorsexamen i statsvetenskap, Umeå universitet, Filosofie magisterexamen med inriktning mot samhällsvetenskap med statsvetenskap som huvudämne, Umeå universitet, Gymnasieutbildning, treårig samhällsvetenskaplig linje, Celsiusskolan, Uppsala, PUBLIKATIONER Feltenius, David (2013), Vinna eller försvinna? Organisationerna och marknadsstyret. I: Rönnberg, Linda; Strandberg, Urban; Wihlborg, Elin; Winblad, Ulrika (red), När förvaltning blir business: marknadiseringens utmaningar för demokratin och välfärdsstaten. Linköping: Linköping University Electronic Press. Feltenius, David (2013), Bokanmälan: Kommunala folkhemmet. Scandinavian Journal of Public Administration, Vol. 17 (2). Feltenius, David (2011), Äldres organisering och deltagande. Ivarsson, Andreas (red), Nordisk kommunforskning: En forskningsöversikt med 113 projekt. Göteborg: Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan. Feltenius, David (2011), Regionfrågan på central nivå. Ivarsson, Andreas (red), Nordisk kommunforskning: En forskningsöversikt med 113 projekt. Göteborg: Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan. Feltenius, David (2011), Statlig styrning av äldreomsorgen. Ivarsson, Andreas (red), Nordisk kommunforskning: En forskningsöversikt med 113 projekt. Göteborg: Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan. Feltenius, David (2011), Grundlagen och den kommunala självstyrelsen. Ivarsson, Andreas (red), Nordisk kommunforskning: En forskningsöversikt med 113 projekt. Göteborg: Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan. Feltenius, David (2011), En ren partiangelägenhet? Om regionala och lokala intressen i författningspolitiken. Statsvetenskaplig tidskrift, 113 (3), ss Feltenius, David (2010), Decentraliserad äldreomsorg under förändring. Scandinavian Journal of Public Administration, 14 (3-4), ss Feltenius, David (2010), En progressiv agenda? Om Sveriges Kommuner och Landsting och författningspolitiken. I: Tallberg, Pontus & Bergmann-Winberg, Marie-Louise von, Flernivåstyrning - framgångsfaktor för kommuner, regioner och staten. Kristianstad: Region Skåne. Feltenius, David (2008), Från splittring till enighet: Om Sveriges Kommuner och Landstings ståndpunkt i regionfrågan. Kommunal ekonomi och politik, Vol. 12, Nr. 2. Feltenius, David (2008), From outsiders to influential insiders: Pensioners organizations in the policy process in Sweden. Journal of Comparative Policy Analysis, Vol. 10, No. 1. Feltenius, David & Rönnberg, Linda (2007), Regionalisering i det nordliga rummet: Nutida kunskapsläge och framtida utmaningar. I: GERUM, Kulturgeografisk arbetsrapport. Umeå: Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet. Feltenius, David (2007), Relations Between Central and Local Government in Sweden During the 1990s: Mixed Patterns of Centralization and Decentralization. Regional and Federal Studies, Vol. 17, No. 4. Feltenius, David (2007), Client organizations in a corporatist country. Pensioners organizations and pension policy in Sweden. Journal of European Social Policy, Vol. 17, No. 2. Feltenius, David (2006), Pensionärernas organisering och politiska inflytande: Marginella eller betydelsefulla aktörer? I: Svedberg, Lars & Trägårdh, Lars, Det civila samhället som forskningsfält. Hedemora: Gidlunds Förlag. Feltenius, David (2004), En pluralistisk maktordning? Om pensionärsorganisationernas politiska inflytande. Avhandling. Umeå, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet.

3 AKTUELLA KONFERENSUPPSATSER (2010- ) Feltenius, David (2013), Partierna i ett flernivåstyre: Ansvarskommittén och regionfrågan. Uppsats för presentation på Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, Arbetsgruppen Politiskt beteende och partier, Stockholms universitet, 2-4 oktober Feltenius, David, Wide, Jessika (2013), En ren affärsangelägenhet? Om pensionärsorganisationernas deltagande och inflytande i en marknadsanpassad äldreomsorg. XIX Nordiska kommunforskarkonferensen, arbetsgruppen Förvaltning och organisering av välfärd, Åbo akademi, november Feltenius, David (2013), Partierna i en flernivådemokrati: Socialdemokraterna, Moderaterna och Ansvarskommittén. XVIII Nordiska kommunforskarkonferensen, Oslo universitet, november Feltenius, David (2012), Partierna i en flernivådemokrati: Socialdemokraterna, Moderaterna och Ansvarskommittén. XVIII Nordiska kommunforskarkonferensen, Oslo universitet, november Feltenius, David (2012), Från kollektivt till individuellt deltagande? Om det aktiva medborgarskapet i en genomorganiserad välfärdsstat. Växjö, Linnéuniversitetet, september Feltenius, David (2012), Guidelines for needs assessment within elder care in Sweden: Equality in welfare provision at the local level. Nordic Congress of Gerontology, Copenhagen, June Feltenius, David (2011), Lokala riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen: Mellan demokrati och effektivitet. Uppsats för presentation på Nordiska kommunforskarkonferensen, Göteborgs universitet, november Feltenius, David (2011), Lokala riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen: Mellan demokrati och effektivitet. Uppsats för presentation på Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, Umeå universitet, oktober Feltenius, David (2011). Guidelines for needs assessment within elder care in Sweden: Equality in welfare provision at the local level. XVI Nordiska statsvetarkongressen (NOPSA), Åbo Akademi, Vasa 9-12 augusti Feltenius, David (2010), Political Representation and Participation by the Elderly in Municipal Councils: A research plan presentation. Paper presenterat på XIX Nordiska Kommunforskarkonferensen, Syddansk universitet, Odense. Feltenius, David (2010), En ren partiangelägenhet? Om Sveriges Kommuner och Landsting och Grundlagsutredningen. Uppsats för presentation på Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, Göteborgs universitet, november Feltenius, David (2010), En progressiv agenda? Om Sveriges Kommuner och Landsting och författningspolitiken. Uppsats presenterad på konferensen Flernivåstyrning, Uppsala, april DELTAGANDE I FORSKNINGSPROJEKT En ren affärsangelägenhet? Om pensionärsorganisationernas deltagande och inflytande i en marknadsanpassad äldreomsorg. Finansierat av Ungdomsstyrelsen. Projektledare: David Feltenius. Projekttid: Outsourcing of Scandinavian Welfare societies? Consequences of private and nonprofit serviceprovision for active Citizenship. Finansierat av Norges forskningsråd. Projektledare: professor Karl Henrik Sivesind. Projekttid: Makt och inflytande i äldreomsorgen: Strukturella villkor och individuella uttryck. Finansierat av Vetenskapsrådet. Projektansvarig: Professor Stina Johansson, Umeå universitet. Projekttid: Författningsreform 2010: Partierna och politikens spelregler. Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Projektansvarig: Professor Torbjörn Bergman, Umeå universitet. Projekttid: Förändrad styrning och ny territoriell politik. Finansierat av Vetenskapsrådet. Projektansvariga: Professor Anders Lidström, Umeå universitet och professor John Loughlin, Cardiff University. Projekttid:

4 Avhandlingsarbete inom ramen för det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Globalisering och välfärdsstat. Finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Projektansvarig: Professor Bo Södersten, Internationella handelshögskolan i Jönköping. Projekttid: REFEREE TIDSKRIFTER/KONFERENSER Local Government Studies (2014); Scandinavian Political Studies (2012); European Journal of Political Research (2006, 2007, 2009 and 2011); International Political Science Review (2011); Public Policy and Administration (2009); Statsvetenskaplig tidskrift (2008); Governance (2007). Referee, abstracts till International Society for Third Sector Research (ISTR) 11 th International Conference, Muenster, Germany (2014). UPPDRAG I BETYGSKOMMITTÈ/OPPONENT Opponent, provdisputation, Statskunskap, Örebro universitet, , Erik Lundberg Gates in Flux: Voluntary Organizations Access to Swedish Policy Making Ledamot i betygskommitté, , Ulrika Åkerlund The Best of Both Worlds: Aspirations, Drivers and Practicies of Swedish Lifestyle Movers in Malta. Akademisk avhandling i kulturgeografi, Umeå universitet. Ordförande i betygskommitté, , Eva-Lotta Andersson Kön och ansvar i sjukförsäkringen: En studie av utredningstexter Akademisk avhandling i statsvetenskap, Umeå universitet. FORSKARUTBILDNING Ledamot i handledarkollegiet, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, Ledamot i forskarutbildningsutskottet, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, Biträdande handledare åt Anders Steinwall, PEDAGOGISK UTBILDNING Universitetspedagogisk kurs Forskarhandledning i praktiken, Umeå universitet Kursbevis utfärdat Universitetspedagogisk kurs Lärandemiljön Universitetspedagogik - introduktion, Umeå universitet Kursbevis utfärdat Universitetspedagogisk kurs Lärarrollen Universitetspedagogik steg 1, Umeå universitet. Kursbevis utfärdat Universitetspedagogisk kurs Att stödja lärande Universitetspedagogik steg 2, Umeå universitet. Kursbevis utfärdat PEDAGOGISK ERFARENHET (MOMENTANSVARIG LÄRARE) Statsvetenskap A: Politisk teori : 7,5 hp (hösten 2007). Statsvetenskap A: Internationell politik : 7,5 hp (hösten 2007). Statsvetenskap A: Politik och förvaltning i Sverige och EU : 5p (fr.o.m. våren 2005 t.o.m. våren 2007, våren ). Statsvetenskap A: Svensk och nordisk politik och förvaltning : 5p (fr.o.m. hösten 1999 t.o.m. hösten 2004). Statsvetenskap B: Politik från idé till verklighet (policyanalys) : 7,5 p (Hösten ).

5 Statsvetenskap B: EU, makt och demokrati : 7,5 p (2008 t.o.m. hösten 2009). Statsvetenskap B: Metod : 5p (våren 2005 och våren 2006). Statsvetenskap C: Handledning av C-uppsatser (våren 2005, hösten 2006 och våren 2008). Statsvetenskap C: Examinator, C-uppsatser (hösten ). Masterprogram i Samhällsanalys och utredningsarbete: Offentlig handläggning: 15 hp ( ). Lärarutbildningen, Samhällskunskap II, Mångfald, globalisering och demokratins möjligheter : 7,5hp (hösten 2011) Samhällsvetarprogrammet, basblocket, Samhällsvetenskaplig tematik i teori och praktik: 10 hp (hösten 2004). Pol. kandprogrammet, Offentlig förvaltning i teori och praktik : 15hp, våren 2013 ADMINISTRATIVA UPPDRAG Programansvarig, Politices kandidatprogrammet, Umeå universitet, Medlem i planeringsgruppen för Statsvetenskapliga förbundets årsmöte i Umeå Ledamot i Samhällsvetenskapliga fakultetens valnämnd, Umeå universitet Ledamot i Statsvetenskapliga förbundets (SWEPSA) styrelse, Ledamot i handledarkollegiet, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, Ledamot i grundutbildningsutskottet, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, Ledamot i forskarutbildningsutskottet, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, Ledamot i samhällsvetarprogrammets ledningsgrupp (lärarrepresentant), läsåret 2004/2005. Ledamot i Statsvetenskapliga institutionens styrelse, Umeå universitet (studeranderepresentant), läsåret 1999/2000. Ledamot i Umeå universitets biblioteksnämnd (studeranderepresentant), läsåren 1995/96 och 1996/97. Ständig sekreterare, Umeå Studentkårs valnämnd, läsåret 1996/97. SAMVERKAN MED DET OMGIVANDE SAMHÄLLET Extern föreläsare, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), workshop Hur kan vi utveckla samverkan med brukar- och patientorganisationer?, 11 april Föreläsning på temat Organisationerna i en förändrad välfärdsstat. Extern föreläsare, Socialdepartementet, 15 januari Föreläsning på temat Kommunal självstyrelse statsvetenskapligt perspektiv. Extern föreläsare, Socialdepartementet, Ledningsdag 16 oktober Föreläsning på temat Kommunal självstyrelse statsvetenskapligt perspektiv. Extern föreläsare, Studieförbundet näringsliv och samhälle (SNS), SNS Samhällsprogram, Rosersbergs slott, 11 september Föreläsning på temat Ansvarsfördelningen mellan stat, landsting, regioner och kommuner. Medverkan i artikel om pensionärsråd på regional och lokal nivå. Tidskriften Veteranen, Jobba bredare och engagera er i framtiden, Anförande på konferensen Hur kan dialogen med civila samhället utvecklas? Folkbildningsrådet,

6 Anförande vid Handikappförbundens samarbetsorganisation i Västerbotten, Anförande vid Umeå universitets 40-årsjubileum, Anförande vid PROs Representantskap i Gysinge,

Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Anställningar Deltagande i/ledning av forskningsprojekt Internationella kontakter

Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Anställningar Deltagande i/ledning av forskningsprojekt Internationella kontakter CV Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Studentexamen på samhällsvetenskaplig linje, Högbergskolan, Ludvika 1969 Filosofie kandidatexamen med ämnena statskunskap, nationalekonomi, statistik, företagsekonomi,

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning 2015-04-30 Curriculum vitae Krister Olsson Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning Institutionen för Kulturvård/Department

Läs mer

Ämneslärarutbildning (adjunkt) 1-år Malmö Lärarhögskola (1973-1974) (Samhällskunskap, företagsekonomi)

Ämneslärarutbildning (adjunkt) 1-år Malmö Lärarhögskola (1973-1974) (Samhällskunskap, företagsekonomi) CV för BENGT-ÅKE GUSTAFSSON Filosofie Doktor i Sociologi, Lunds Universitet, 1998. Universitetslektor vid Linnéuniversitetet, (numera pensionerad). Undervisningsområden: Företagsekonomi och Sociologi med

Läs mer

CV Eva-Maria Svensson. Undervisning. Forskning

CV Eva-Maria Svensson. Undervisning. Forskning CV Eva-Maria Svensson 2006, Professor i rättsvetenskap, Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 2006, Professor i rettsvitenskap, Juridiska fakulteten vid UiT Norges Arktiska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Centrum för genusvetenskap Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Verksamhetsberättelsen från Centrum för genusvetenskap är en sammanfattning av det intensiva året

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE SIMON MATTI CV (september 2014) 1. PERSONLIGA UPPGIFTER 1.1 Namn: Jan Simon Oskar Matti

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet Redaktörer : Ann-Sofie Hellberg; Martin Karlsson; Hannu Larsson; Erik Lundberg; Monika Persson Perspektiv

Läs mer

Några inledande ord Av Fredrik Bynander

Några inledande ord Av Fredrik Bynander Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan INNEHÅLL Forskningsfronten Nyheter i korthet Seminarier och konferenser CNDS Personalnytt

Läs mer

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals:

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals: (Uppdaterad 2012-09-06 av Göran Fransson) Publikationer och konferensbidrag av medarbetare inom ämnesavdelningen för didaktik, Högskolan i Gävle, för åren 2006 (sept) 2012 Publikationer 2012 Internationella

Läs mer

Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002

Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002 Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002 Förord Lars Ingelstam har arbetat som professor vid tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, sedan 1980.

Läs mer

Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungsgatan 11 753 32 Uppsala Tel. 08-790 9653 (arbete), 070-1900 553 (mobil), 018-460 777 (hem) E- post: ashen@kth.

Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungsgatan 11 753 32 Uppsala Tel. 08-790 9653 (arbete), 070-1900 553 (mobil), 018-460 777 (hem) E- post: ashen@kth. Curriculum vitae inklusive publikationslista per mars 2015 Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungsgatan 11 753 32 Uppsala Tel. 08-790 9653 (arbete), 070-1900 553 (mobil), 018-460 777 (hem) E- post: ashen@kth.se

Läs mer

Ett steg fram och ett tillbaka...

Ett steg fram och ett tillbaka... Ett steg fram och ett tillbaka... Statens styrning av miljö och hållbar utveckling genom skollag, läroplaner och kursplaner Per Wickenberg och Ulf Leo Research Report in Sociology of Law 2013:1 Per Wickenberg

Läs mer

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse2009 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2009 Riksbankens Innehåll Jubileumsfond

Läs mer

översikt forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer

översikt forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer 2011 översikt Svensk forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer Reglab Reglab är ett forum för lärande kring regional utveckling. Här möts regioner, myndigheter, forskare och andra för att

Läs mer

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning Nr 3 november 2013 Ur innehållet Clarissa Kugelberg skriver om Botkyrkabornas kamp för allmännyttan Är det svenska bostadssystemet i kris? sid.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Migrationens Utmaningar, 2007-2009

Verksamhetsberättelse Migrationens Utmaningar, 2007-2009 Malmö stad Verksamhetsberättelse Migrationens Utmaningar, 2007-2009 Inledning Migrationens Utmaningar inom hälsa, omsorg och vård har nu pågått i tre år och under denna tid har fjorton forskningsprojekt

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

CV Torbjörn Ebenhard 2012-03-21

CV Torbjörn Ebenhard 2012-03-21 CV Torbjörn Ebenhard 2012-03-21 1 PERSONLIGA DATA OCH ANSTÄLLNINGAR Namn: Nils Torbjörn Ebenhard Född i Östersund, Sverige, 5/4 1958 Personnummer: 580405-8237 Akademisk titel: Filosofie doktor Adress:

Läs mer

MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND GOVERNANCE (MPA) OFFENTLIGT LEDARSKAP, STYRNING OCH SAMVERKAN

MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND GOVERNANCE (MPA) OFFENTLIGT LEDARSKAP, STYRNING OCH SAMVERKAN MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND GOVERNANCE (MPA) OFFENTLIGT LEDARSKAP, STYRNING OCH SAMVERKAN MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND GOVERNANCE (MPA) OFFENTLIGT LEDARSKAP, STYRNING OCH SAMVERKAN Master

Läs mer

Lärande i arbetslivet/arbetsplatslärande - några anteckningar om pågående forskning i Sverige

Lärande i arbetslivet/arbetsplatslärande - några anteckningar om pågående forskning i Sverige Per-Erik Ellström 2009-11-21 Lärande i arbetslivet/arbetsplatslärande - några anteckningar om pågående forskning i Sverige 1. Teman och problemställningar Forskning inom det område som vi här talar om

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2012

Verksamhetsberättelser 2012 Verksamhetsberättelser 2012 Historisk-filosofiska fakulteten Innehållsförteckning Historisk-filosofiska fakulteten 9 1. Sammanställning av aktiviteter och beslut under 2012 9 1.1 Organisationsfrågor 9

Läs mer

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse m 2007 ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse Mångkulturellt centrum. Verksamhetsberättelse 2007. Org.nr 812800-8243 Mångkulturellt centrum, mars 2008 Red. och form Ingrid Ramberg Foto Andrzej Markiewicz

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL Inledning Introduktion 3 Uppföljning av målen 3 Under året särskilt uppmärksammade verksamhetsområden 3 Fakulteterna för examensinriktad

Läs mer

Verksamheten1998 SNS. Center for Business and Policy Studies

Verksamheten1998 SNS. Center for Business and Policy Studies Verksamheten1998 SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle Center for Business and Policy Studies Några glimtar från jubileumsåret 1998 och med en medlemskonferens i Uppsala där två av grundarna Tore

Läs mer

Skolinspektion som styrning

Skolinspektion som styrning Utbildning & Demokrati 2014, vol 23, nr 1, 5 20 Tema: Skolinspektion som styrning Skolinspektion som styrning Sara Carlbaum, Agneta Hult, Joakim Lindgren, Judit Novak, Linda Rönnberg och Christina Segerholm

Läs mer

Välfärdskonferensen 2012

Välfärdskonferensen 2012 Välfärdskonferensen 2012 Nya behov ny välfärd genom samverkan Göteborg den 14-16 november En konferensrapport av Runo Axelsson Susanna Bihari Axelsson 1 INTRODUKTION Den 14-16 november anordnade Samordningsförbundet

Läs mer