Rovbase. Manual till GPS-dialogen. Version 1.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rovbase. Manual till GPS-dialogen. Version 1.4"

Transkript

1 Rovbase Manual till GPS-dialogen Version 1.4

2 Förord På uppdrag av Naturvårdsverket erbjuder Viltskadecenter support för de svenska användarna av databasen Rovbase. Det här är en manual som beskriver hur man ritar in färdväg i kartan för till exempel en spårning eller ett avsökt område (slinga) och hur man registrerar revirmarkeringar på en vargspårning. Manualen är framtagen av Bouvet ASA, Trondheim, som är leverantör av Rovbase 3.0. Texten har översatts till svenska och kompletterats av Viltskadecenter. Har du frågor om Rovbase eller innehållet i denna manual kan du vända dig till Viltskadecenters support för Rovbase. Du når oss på eller Historik Version Utgivningsdatum Förändring Kompletterat med information om hur man anger revirmarkeringar för varg. Förtydligat text om import från GPS Kompletterat med information om hur man vänder på ett spår och sammanfogar två spår Kompletterat med information om hur man exporterar GPSdata Uppdatering av skärmdumpar och text. Manual till GPS-dialogen i Rovbase Sida 2 av 24

3 Manual till GPS-dialogen i Rovbase Sida 3 av 24

4 Innehåll 1 Om GPS-Dialogen i Rovbase Importera GPS-data Importera spår och punkter från en GPS-enhet Importera spår och punkter från en fil Komlettera informationen om en punkt (till exempel revirmarkering för varg) Rita in spår i kartan Rita in punkt i kartan (till exempel revirmarkering för varg) Bearbeta spår Dela spår Ta bort del av spår eller punkt Vända på spår Sammanfoga spår Exportera GPS-data Exportera data till en fil...22 Manual till GPS-dialogen i Rovbase Sida 4 av 24

5 1 Om GPS-Dialogen i Rovbase 3.0 GPS-dialogen i Rovbase 3.0 är tillgänglig under flera teman och flikar: Inventering: o Rovdjursobservation: på fliken Art/Fyndplats o Döda rovdjur: på fliken Platsangivelse o Slinga: på fliken Slinga Kadaver: o På fliken Ägare/Fyndplats GPS-dialogen öppnas (i eget fönster) när man klickar på knappen Redigera GPS-data på en av dessa flikar. 2 Importera GPS-data För att få tillgång till möjlighet att importera och exportera data direkt från/till GPS-enheten måste GPS-enheten vara ansluten till datorn med en USB-kabel. Vissa GPS-enheter behöver man också slå på själv. Genom att klicka på verktyget Importera data i GPS-dialogen visas val för import av data under kartbilden (se Figur 1). Här kan du välja att importera data från direkt från GPS-enhet eller från en fil. 2.1 Importera spår och punkter från en GPS-enhet För att enklare importera direkt från en GPS-enhet behövs att ett så kallat insticksprogram (Garmin communicator plugin) är installerat och aktiverat på datorn (se separat manual tillgänglig på Viltskadecenters hemsida: Installationsanvisning för Garmin Communicator Plugin). Insticksprogrammet gör att man lättare kan hitta spår och spårpunkter som finns lagrade på GPSenheten. Det fungerar bara för GPS-enheter av märket Garmin. Om insticksprogrammet inte fungerar eller om du har en GPS-enhet av annat märke kan du hämta spår och spårpunkter från en fil på GPS-enheten. Då behöver du själv hitta filen på GPS-enheten. Detta är beskrivet i kapitel 2.2. När du väljer att importera direkt från GPS-enheten kommer fler val att visas i GPS-fönstret i kartan. Manual till GPS-dialogen i Rovbase Sida 5 av 24

6 Figur 1. Importera data från GPS-enhet GPS-fönstret i kartan kommer att visa status för Garmins insticksprogram (Garmin Communicator Plugin), och visa om den har hittat GPS-enheten. Om den inte hittar GPS-enheten, kontrollera att den är påslagen och ansluten till datorn. Försök sedan att upprätta anslutning till GPS-enheten genom att klicka på knappen Sök GPS (se Figur 2). Namn och ID på GPS-enheten ska då visas vid knappen. Figur 2. GPS-dialogen hittar ingen GPS-enhet att läsa data från. Manual till GPS-dialogen i Rovbase Sida 6 av 24

7 För att läsa in data från GPS-enheten, gör så här: 1. Klicka på knappen Läs från enhet. Alla spår och spårpunkter som finns på GPS-enheten läses in och presenteras i två vallistor GPS-spår och GPS-punkt (Figur 3). 2. Välj ett GPS-spår eller en GPS-punkt. Det valda spåret/den valda punkten visas i kartan. 3. Om det är rätt spår/rätt punkt - klicka på Lägg till för att lägga till det i kartan. 4. Komplettera informationen om spår/punkt. För punkter (t ex revirmarkeringar för varg, se kapitel 3). Upprepa steg 2-4 om det är fler spår eller punkter du vill lägga till. Figur 3. Välj GPS-spår eller GPS-punkt och klicka på Lägg till för att det ska visas i kartan. 2.2 Importera spår och punkter från en fil Du kan också hämta GPS-data från en fil. Det kan vara en lämplig lösning om: 1. Du har en GPS-enhet av annat märke än Garmin. 2. Garmins insticksprogram (Garmin Communicator Plugin) inte fungerar. 3. (Du har mycket långa GPS-spår med många GPS-punkter som måste delas upp eller förenklas innan de kan hämtas in i Rovbase. Man kan då importera detta spår i ett annat verktyg, till exempel Garmins program Basecamp eller Magellans Vantage point, och bearbeta spåret där. Spåret ska sedan sparas i en fil för att kunna hämtas in i Rovbase.) 4. Eller om du av annan orsak bara har GPS-data tillgängligt på fil. Filimporten i Rovbase stödjer idag import av två olika filformat: 1. GPX: GPs exchange format 2. GDB: Garmin GPS Database format Export av data från Rovbase kan bara göras i gpx-formatet. Gör så här för att hämta data från fil (Figur 4): 1. Klicka på verktyget Importera data i GPS-dialogen (Figur 4) 2. Markera alternativet Importera från filutforskare/enhet Manual till GPS-dialogen i Rovbase Sida 7 av 24

8 3. Klicka på knappen Välj fil och leta fram den fil som du vill använda. Filen kan finnas på till exempel datorn, nätverket eller på GPS-enhetens minneskort. Klicka på filen och sedan på knappen Öppna. Alla spår och spårpunkter som finns i filen läses in och presenteras i två vallistor GPS-spår och GPS-punkt. 4. Välj ett GPS-spår eller en GPS-punkt. Det valda spåret/den valda punkten visas i kartan. 5. Om det är rätt spår/rätt punkt - klicka på Lägg till för att lägga till det i kartan. (Figur 5) Upprepa steg 4 och 5 om det är fler spår eller punkter du vill lägga till från samma fil. Figur 4. Importera från en fil. Figur 5. Valt spår visas i kartan med röd färg. Om det är rätt spår - klicka på Lägg till. Manual till GPS-dialogen i Rovbase Sida 8 av 24

9 3 Komlettera informationen om en punkt (till exempel revirmarkering för varg) För att komplettera informationen om en punkt i kartan i efterhand, gör så här: 1. Välj Informations-verktyget i GPS-dialogen (se Figur 6). 2. Klicka på punkten du vill komplettera informationen om. Prova att zooma in mer i kartan om det är svårt att träffa rätt. 3. Komplettera informationen om punkten i fälten i kartan. Om Art är varg (anges på fliken Art/fyndplats) och Revirmarkering är ikryssat på fliken Observation och Bedömning visas fliken Revirmarkeringar med mera i kartan i GPS-dialogen (se Figur 7). Ange där detaljer om revirmarkeringen. 4. Avsluta med att klicka på Bekräfta. 5. Spara genom att klicka på knappen Spara ovanför kartan. Figur 6. Välj Informationsverktyget och klicka på en punkt. Manual till GPS-dialogen i Rovbase Sida 9 av 24

10 Figur 7. Fyll i detaljer om punkten, till exempel om revirmarkering för varg. Avsluta med att klicka på Bekräfta. Glöm inte att spara. 4 Rita in spår i kartan För att rita in ett spår för hand i kartan, gör så här: 1. Välj verktyget Ny punkt/spår/slinga i GPS-dialogen (Figur 8). 2. Klicka på knappen Spår i fönstret Rita nytt spår eller punkt i kartan. 3. Klicka in punkter i kartan. Avsluta med att dubbelklicka (klicka snabbt två gånger med musknappen). Om du kommer till kanten på kartan och vill fortsätta spåret, håll nere vänster musknapp och dra kartan åt önskat håll. Fortsätt sedan att klicka in punkter i kartan. 4. Klicka på Bekräfta i rutan i kartan. Om spåret inte blev korrekt, klicka på krysset i fönstret Rita nytt spår eller punkt i kartan (Figur 9). Börja om på steg 1 ovan. 5. Fyll i lämpliga uppgifter om spåret (inte nödvändigt). Avsluta med att klicka på Bekräfta (Figur 10). 6. Spara genom att klicka på knappen Spara ovanför kartan (Figur 11). Manual till GPS-dialogen i Rovbase Sida 10 av 24

11 Figur 8. Välj verktyget Ny punkt/spår/slinga. Klicka på Spår i rutan i kartan och klicka in punkter i kartan. Figur 9. Avsluta inritningen av spår genom att dubbelklicka i kartan. Klicka sedan på Bekräfta. Ångra genom att klicka på krysset i rutan Rita nytt spår eller punkt i kartan. Manual till GPS-dialogen i Rovbase Sida 11 av 24

12 Figur 10. Fyll i uppgifter om spåret (inte nödvändigt). Avsluta med att klicka på knappen Bekräfta eller klicka på krysset om knappen inte är aktiv. Figur 11. Det färdiga spåret visas med svart färg i kartan. Glöm inte att spara. Manual till GPS-dialogen i Rovbase Sida 12 av 24

13 5 Rita in punkt i kartan (till exempel revirmarkering för varg) För att rita in enskilda punkter i kartan (till exempel revirmarkeringar för varg), gör så här: 1. Välj verktyget Ny punkt/spår/slinga i GPS-dialogen (Figur 12). 2. Klicka på knappen Punkt i rutan Rita nytt spår eller punkt i kartan. 3. Klicka in en punkt i kartan. 4. Klicka på Bekräfta i rutan i kartan. Om punkten inte blev korrekt, klicka på krysset i rutan Rita nytt spår eller punkt i kartan. Börja om på steg 1 ovan (Figur 13). 5. Fyll i lämpliga uppgifter om punkten. Om Art är varg (anges på fliken Art/fyndplats) och Revirmarkering är ikryssat på fliken Observation och Bedömning visas fliken Revirmarkeringar med mera i kartan i GPS-dialogen (Figur 14). Ange där detaljer om revirmarkeringen. 6. Avsluta med att klicka på Bekräfta. 7. Spara genom att klicka på knappen Spara ovanför kartan. För att komplettera informationen om en punkt i kartan i efterhand, se avsnitt 3. Figur 12. Välj verktyget Ny punkt/spår/slinga. Klicka på Punkt i rutan Rita spår eller punkt i kartan och klicka in en punkt i kartan. Manual till GPS-dialogen i Rovbase Sida 13 av 24

14 Figur 13. Klicka sedan på Bekräfta. Ångra genom att klicka på krysset i rutan Rita spår eller punkt i kartan. Figur 14. Fyll i detaljer om revirmarkeringar på fliken Revirmarkeringar med mera (endast för varg). Avsluta med att klicka på Bekräfta. Glöm inte att Spara. 6 Bearbeta spår När man hämtat in ett spår från en GPS-enhet kan man behöva bearbeta spåret ta bort delar som inte är relevanta eller lägga ihop delar till en sammanhängande sträcka. Här beskrivs den vanligaste åtgärden, att ta bort delar som inte är relevanta. För detta behövs verktygen Dela (klipp) spår (Saxen) och Ta bort platsangivelse (Soptunnan). Manual till GPS-dialogen i Rovbase Sida 14 av 24

15 6.1 Dela spår För att dela ett spår, gör så här: 1. Välj verktyget Dela (klipp) spår i GPS-dialogen. De spårpunkter som spåret består av visas i kartan (Figur 15). 2. Klicka på den spårpunkt där du vill att spåret ska delas. 3. Ge delarna namn om du vill. Klicka annars direkt på Bekräfta. Spåret är nu delat i två delar (Figur 16, Figur 17). 4. Spara genom att klicka på knappen Spara ovanför kartan. Figur 15. Välj verktyget Dela (klipp) spår. Spårpunkterna visas i kartan. Klicka på den spårpunkt där du vill att spåret ska delas. Figur 16. Ge delarna namn om du vill. Klicka annars direkt på Bekräfta. Manual till GPS-dialogen i Rovbase Sida 15 av 24

16 Figur 17. Spåret är nu delat i två delar. Delarna börjar vid grön flagga och slutar vid röd flagga. Spara! 6.2 Ta bort del av spår eller punkt För att ta bort ett spår (eller enskild punkt), gör så här: 1. Välj verktyget Ta bort platsangivelse i GPS-dialogen (Figur 18). 2. Markera det spår (eller punkt) du vill ta bort, genom att klicka direkt på spåret (Figur 18). 3. Klicka på Bekräfta i rutan i kartan (Figur 19). 4. Spara genom att klicka på knappen Spara ovanför kartan. Figur 18. Välj verktyget Ta bort platsangivelse och markera det spår du vill ta bort genom att klicka direkt på spåret. I exemplet ovan är spårloggen klippt två gånger och delen mellan klippningarna markeras. Klicka sedan på Bekräfta i rutan Välj spår eller punkt på kartan. Manual till GPS-dialogen i Rovbase Sida 16 av 24

17 Figur 19. Den valda delen är borttagen. Glöm inte att spara. 6.3 Vända på spår Om man först bakspårat och sedan framspårat kommer spårningen bestå av två delar med olika riktning. Genom att vända på riktningen för den ena delen och sedan limma ihop delarna kan man få ett enda spår som visar djurets riktning. I kartan finns en grön flagga där spåret börjar och en röd flagga där spåret slutar. För att vända på ett spår, gör så här: 1. Välj verktyget Vänd spår i GPS-dialogen (Figur 20). 2. Markera det spår du vill vända på (klicka direkt på spåret). 3. Spåret du valt markeras och flaggorna byter plats (Figur 21). 4. Klicka på Bekräfta under kartan (Figur 21). 5. Spara genom att klicka på knappen Spara ovanför kartan (Figur 21). Manual till GPS-dialogen i Rovbase Sida 17 av 24

18 2 gröna flaggor Figur 20. Välj verktyget Vänd spår och markera det spår du vill vända på, klicka direkt på spåret. Flaggorna har bytt plats. Figur 21. Spåret du har valt markeras och flaggorna har bytt plats. Klicka på Bekräfta i rutan Byt riktning på spårlöpa i kartan. Glöm inte att spara. Manual till GPS-dialogen i Rovbase Sida 18 av 24

19 6.4 Sammanfoga spår Här beskrivs hur man sammanfoga/limma i hop två spår. Det går bara att limma i hop spår där flaggor av olika färg, en röd och en grön möts. För att limma ihop gör så här: 1. Vänd på ett av spåren om det behövs, se avsnitt Välj Sammanfoga spår i GPS-dialogen (Figur 22). 3. Markera först det spår som har en röd flagga där, där du vill sammanfoga spåren (Figur 23). 4. Spåret du valt markeras (Figur 24). 5. Markera det andra spår som ska limmas i hop med det första (Figur 25). 6. Spåren sammanfogas. Klicka på Bekräfta (Figur 26). 7. Fyll i lämpliga uppgifter om spåret (inte nödvändigt). Avsluta med att klicka på Bekräfta (Figur 27). Figur 22. Välj Sammanfoga spår. Manual till GPS-dialogen i Rovbase Sida 19 av 24

20 Figur 23. Markera först det spår som har en röd flagga vid det ställe du vill sammanfoga spåren. Figur 24. Spåret markeras. Avmarkera genom att klicka på suptunnan Ta bort om det inte var rätt spår du valt. Manual till GPS-dialogen i Rovbase Sida 20 av 24

21 Figur 25. Markera det andra spår, med grön flagga som ska limmas i hop med det första. Figur 26. Spåren sammanfogas och flaggorna försvinner. Klicka på Bekräfta om du är nöjd med resultatet. Manual till GPS-dialogen i Rovbase Sida 21 av 24

22 Figur 27. Fyll i uppgifter om spåret (inte nödvändigt). Avsluta med att klicka på knappen Bekräfta. Glöm inte att spara. 7 Exportera GPS-data I vissa fall kan det vara nödvändigt att exportera ett GPS-spår, till exempel om det har blivit för långa avbrott i spårningen och man måste registrera om en del av en spårning som en ny observation. Ett annat fall kan vara att en slinga blev felaktig registrerad som spårning eller tvärtom. 7.1 Exportera data till en fil Dela spåret först, om det behövs, se kapitel 6.1. Genom att klicka på verktyget Exportera data till GPS i GPS-dialogen visas val för export av data i kartbilden (se Figur 288). Här kan du välja att exportera data direkt till en fil eller en GPS-enhet. I följande beskrivs hur man exporterar GPS-data till en fil som sparas på datorn. Gör så här för att exportera data till en fil (Figur 288): 1. Klicka på verktyget Exportera data till GPS i GPS-dialogen (Figur 28) 2. Markera alternativet Spara till fil (är förvalt) (Figur 288). 3. Markera det spår och/eller de punkter du vill exportera (Figur 29). Det går att markera en punkt i taget genom att ställa markören över objektet och klicka eller att dra en fyrkant kring det som ska exporteras (Figur 29). 4. De valda objekten är orange-markerade. Det visas även antal av markerade objekt i kartan (Figur 30). 5. Klicka på Spara och välj ett lämpligt ställe på din dator (t ex en mapp som ligger på skrivbordet, som går snabb att hitta igen) (Figur 30). Manual till GPS-dialogen i Rovbase Sida 22 av 24

23 Figur 28. Klicka på symbolen Exportera data till GPS och välj Spara till fil. Figur 29. Markera spår och punkter i kartan som ska exporteras. Manual till GPS-dialogen i Rovbase Sida 23 av 24

24 Figur 30. Spåret och de valda punkterna är markerade. Antal valda objekt visas. Klicka på Spara och välj ett lämpligt ställe på din dator där du lätt kan hitta igen de sparade spåren och punkter. Manual till GPS-dialogen i Rovbase Sida 24 av 24

Installationsanvisning för Garmin Communicator Plugin

Installationsanvisning för Garmin Communicator Plugin för Garmin Communicator Förord På uppdrag av Naturvårdsverket erbjuder Viltskadecenter support för de svenska användarna av databasen Rovbase. Det här är en manual riktad till de som behöver överföra data

Läs mer

ROVBASE. Manual Registrera observation. Version 1.5 2016-01-08

ROVBASE. Manual Registrera observation. Version 1.5 2016-01-08 ROVBASE Manual Registrera observation Version 1.5 2016-01-08 Innehåll Förord 3 Logga in 4 Steg 1: Starta registrering av en rovdjursobservation 5 Steg 2: Fyll i uppgifter på alla flikar 6 Antal djur och

Läs mer

Rovbase. Manual till dokumentation av järvinventeringen Version 5.0. Sidan 1 av 18

Rovbase. Manual till dokumentation av järvinventeringen Version 5.0. Sidan 1 av 18 Rovbase Manual till dokumentation av järvinventeringen Version 5.0 Sidan 1 av 18 Förord På uppdrag av Naturvårdsverket erbjuder Viltskadecenter support för de svenska användarna av databasen Rovbase. Det

Läs mer

ROVBASE. Manual Gruppera i Rovbase. Version

ROVBASE. Manual Gruppera i Rovbase. Version ROVBASE Manual Gruppera i Rovbase Version 1.0 2013-01-31 Innehåll Förord 3 Kort om att sammanställa (gruppera) i Rovbase 4 Steg 1: Logga in 5 Steg 2: Gå igenom grundmaterialet 6 Steg 3: Starta registrering

Läs mer

Rovbase. Manual Registrera döda rovdjur

Rovbase. Manual Registrera döda rovdjur Rovbase Manual Registrera döda rovdjur Innehåll Förord 3 Vilka djur registreras i Rovbase? 4 Vid misstanke om brott 4 Logga in 5 Steg 1: Starta registrering av ett dött rovdjur 6 Steg 2: Fyll i uppgifter

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 3: Ljud, del 1

IT-körkort för språklärare. Modul 3: Ljud, del 1 IT-körkort för språklärare Modul 3: Ljud, del 1 Innehåll Ladda ner Audacity och hjälpprogrammet LAME 3 Installera Audacity och LAME 7 Spela in med Audacity 9 Spara och exportera i MP3-format 11 Ladda upp

Läs mer

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar Juni 2012 Manual Mina anläggningar Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Hjälp för Timmerweb Mobil 3

Hjälp för Timmerweb Mobil 3 1 (8) 2012-11-20 Hjälp för Timmerweb Mobil 3 (ArcPad 10.0) INNEHÅLL Starta och Avsluta... 2 Välj aktivt objekt... 2 Zooma till aktivt objekt... 3 Redigera attribut... 3 Typ av Bakgrundskarta... 3 Redigera

Läs mer

Skandobs. Manual Kvalitetssäkring av allmänhetens observationer i Skandobs. Version

Skandobs. Manual Kvalitetssäkring av allmänhetens observationer i Skandobs. Version Skandobs Manual Kvalitetssäkring av allmänhetens observationer i Skandobs Version 1.0 2013-02-19 Innehåll Förord 3 SMS och epost få från Skandobs 4 Inloggning i Skandobs 5 Observationer av särskilt intresse

Läs mer

Terrängkörningsplaner

Terrängkörningsplaner Februari 2012 Manual för TKP Terrängkörningsplaner Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Leif Jougda Bengt Näsholm Åke Sjöström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Guide - Garmin kartinstallation

Guide - Garmin kartinstallation Rev. 1.0 22122010 1 Guide - Garmin kartinstallation Detta dokument innehåller guide för kartinstallation via Garmin MapUpdater och Garmin MapInstall Innehållsförteckning: Förberedelse. sida 2 Kortinstallation

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

15 Skapa en Start-Diskett

15 Skapa en Start-Diskett 151 15 Skapa en Start-Diskett När du startar din PC så letar den efter vissa uppstartningsfiler. Sökningen börjar på din diskettenhet och därefter på hårddisken. Detta innebär att om något är fel med din

Läs mer

användarhandledning skogsägarplan webb

användarhandledning skogsägarplan webb 2 1. Översikt Verktygsknappar Här väljer du vilken plan du vill se och du kan även välja om du vill se data från ett skifte. Här väljer du vilka kartlager som skall synas på kartan. För att synas måste

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande Innehållsförteckning Starta systemet...1 Startsidan...2 Hantera ärende...3 Skapa ärende...4 Trafikanordningsplan...5 Redigera ärende...6 Hantera karta...7 Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Läs mer

MANUAL: DATAINSAMLING MED MOBILT GIS

MANUAL: DATAINSAMLING MED MOBILT GIS MANUAL: DATAINSAMLING MED MOBILT GIS BAKGRUND Skogsstyrelsens beslut om att sluta registrera nyckelbiotoper i nordvästra Sverige har upprört många. Därför bjuder flera av Naturskyddsföreningens länsförbund

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2

Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2 Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2 Förord Det finns många program för att bearbeta digitala foton. Många är kostsamma och används professionellt, andra är billigare och mindre avancerade

Läs mer

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual Internet 2006 Du måste ha installerat ett program (plugin) Det hittar du här: Spara filen, stäng kartan och installera programmet genom att dubbelklicka

Läs mer

Kom igång med RIB Karta 1.1

Kom igång med RIB Karta 1.1 Kom igång med RIB Karta 1.1 Introduktion... 3 Installation... 5 Rita på kartan... 9 Visa olika kartvyer... 11 LUPP och RIB Karta... 13 Spridning Luft och RIB Karta... 15 Dela information... 17 Hitta på

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 5: Ljud, del 2

IT-körkort för språklärare. Modul 5: Ljud, del 2 IT-körkort för språklärare Modul 5: Ljud, del 2 Innehåll Spela in och klipp en ljudfil (metod 1)... 3 Importera och klipp en ljudfil (metod 2)... 6 Ta bort störande bakgrundsljud... 8 Förstärk ljudet...

Läs mer

Quickroute. http://www.matstroeng.se/quickroute/sv/ Instruktioner för att passa in GPS rutt på karta

Quickroute. http://www.matstroeng.se/quickroute/sv/ Instruktioner för att passa in GPS rutt på karta Quickroute http://www.matstroeng.se/quickroute/sv/ Instruktioner för att passa in GPS rutt på karta STEG 1 Gå in på Quickroutes hemsida och ladda ner programmet: http://www.matstroeng.se /quickroute/sv/index.php

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Använda Stava Rex i Word 2010

Använda Stava Rex i Word 2010 Använda Stava Rex i Word 2010 1. Skriva i Word Öppna Word och skriv av följande mening med fel och allt: 2. Stäng av Words rättstavningsfunktion Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer de ord

Läs mer

Mina omvärldsfaktorer

Mina omvärldsfaktorer Juni 2012 Manual Mina omvärldsfaktorer Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

RiWiCon Hovslagare. Import från HippoHov. Kontakter, Hästar, Journalposter Version 1.3.x

RiWiCon Hovslagare. Import från HippoHov. Kontakter, Hästar, Journalposter Version 1.3.x Sida 1 (8) Import från HippoHov Kontakter, Hästar, Journalposter Version 1.3.x Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Arbetsgång... 3 Placera filerna i en mapp på lämplig disk.... 3 Installera... 3

Läs mer

Användarmanual Onepix Foto SVENSK

Användarmanual Onepix Foto SVENSK Användarmanual Onepix Foto SVENSK 2 Onepix Foto är en integrerad del av Onepix. Med Onepix Foto kan du lagra dina bilder i din DICOM databas tillsammans med dina eventuella röntgenbilder. Du kan dessutom

Läs mer

Manual Redigera Skogsbruksplan i Skogsägarplan Webb Steén, Markus 2015-02-20

Manual Redigera Skogsbruksplan i Skogsägarplan Webb Steén, Markus 2015-02-20 SODRA Manual Redigera Skogsbruksplan i Skogsägarplan Webb Steén, Markus 2015-02-20 Denna manualdel innehåller beskrivningar på hur du redigerar din skogsbruksplan i Skogsägarplan webb. Inledning I denna

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007 Photo Story Mitt tips: Om du inte ser bilderna i manualen backa ett steg och spar filen. Öppna sedan den sparade filen. Då ser du bilderna. Med Photo Story kan du skapa bildberättelser, genom att sätta

Läs mer

UngO teket. Banläggning i OCAD. ungoteket.se

UngO teket. Banläggning i OCAD. ungoteket.se Ung teket Banläggning i CAD Ung teket Övning 1 - banläggning i CAD Nu är det dags att testa på CAD för banläggning. I CAD kan du som banläggare göra allt ifrån träningar och övningar till att sköta banläggning

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Manual för beställning via Capitex

Manual för beställning via Capitex Manual för beställning via Capitex BESTÄLLNING 1. Välj objekt och bilder att exportera: I valfri objektlista börja du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Diakrit och därefter

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Handhavandeinstruktion för Igot-U GT-120

Handhavandeinstruktion för Igot-U GT-120 Handhavandeinstruktion för Igot-U GT-120 2014-10-02 1 Utgåva 2 Innehåll 1. Starta och stäng av gps:en 2. Ladda gps:en 3. Importera gpsrutt från gps till dator 3.1. @trip 3.2.1 Importera rutt till Sports

Läs mer

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet.

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. Flytta i sidled Zooma in Zooma ut Panorera Hela utbredningen Tillbaka Framåt Förstoring av kartdel Kartskikt Förstora/ förminska

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Detta är en kort Manual för Vecturas portal för presentation av inventeringar. Adressen till portalen är: http://portal.vecturaxplorer.

Detta är en kort Manual för Vecturas portal för presentation av inventeringar. Adressen till portalen är: http://portal.vecturaxplorer. Manual Vectura Xplorer Portalen Senast ändrad 2012-07-02 Detta är en kort Manual för Vecturas portal för presentation av inventeringar. Adressen till portalen är: http:// För att komma in krävs användarnamn

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Här får du lära dig hur man flyttar bilder från kameran till datorn, hur man fixar till ett foto, hur man skriver ut bilder och mycket mera. Lycka till! copyright

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

GRUNDKURS WEBBKARTOR G E O S E C M A F O R A R C G I S 1 0. 2. Version 2 2014 Maria Syrén

GRUNDKURS WEBBKARTOR G E O S E C M A F O R A R C G I S 1 0. 2. Version 2 2014 Maria Syrén GRUNDKURS WEBBKARTOR G E O S E C M A F O R A R C G I S 1 0. 2 1 Version 2 2014 Maria Syrén Innehåll Bakgrund Användargränssnitt Grundfunktioner: Zooma, panorera Fastighetssök Identifiera Innehållsförteckning

Läs mer

Hitta ditt vatten - en handledning

Hitta ditt vatten - en handledning Hitta ditt vatten - en handledning a VISS - VattenInformationsSystem Sverige Produktion: Tryckt på: Upplaga: Foto: VISS Center, Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen, Jönköping 2010 300 ex Camilla

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Lathund Google Kalender (i webbläsare)

Lathund Google Kalender (i webbläsare) Lathund Google Kalender (i webbläsare) För att komma till Google Kalender skriver du www.calendar.google.com i webbläsaren. För att logga in skriver du förnamn.efternamn@zonline.se och sedan ditt lösenord.

Läs mer

Använda SpellRight 2 i Word 2010

Använda SpellRight 2 i Word 2010 Använda SpellRight 2 i Word 2010 1. Skriva i Word 1. Öppna Word och skriv av följande mening med fel och allt: 2. Stäng av Words rättstavningsfunktion Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer

Läs mer

Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument.

Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument. Workshop Photo Story Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument. Tänk på att du bara får använda bilder som är OK ur upphovsrättsligt hänseende. Översikt

Läs mer

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard.

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. Verktygsfunktioner i BAS Snabbguide Klicka på det verktyg du vill jobba med. Det verktyg

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter

Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter Mats Blomqvist, HAFOK AB & Tobias Ekendahl, Länsstyrelsen i Jämtland Version

Läs mer

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20 Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Version 1.4, 2010-12-20 0 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Kom igång med Communicate In Print

Kom igång med Communicate In Print * Välj bildtyp Kom igång med Communicate In Print Klicka på Ordlista för att välja vilken typ av bilder du vill arbeta med. (Som standard startar programmet med ordlistan innehållande Widgitbilder. Detta

Läs mer

version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg

version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg Introduktion till kursbyggarverktyg Contento Svenska AB Hornsgatan 103 117 28 Stocholm Table of Contents KAPITEL 1 Introduktion 2 Begrepp

Läs mer

Händelseförlopp felrapportering

Händelseförlopp felrapportering Händelseförlopp felrapportering Ett typiskt händelseförlopp vid felrapportering. Fordonsförare Zenit administratör Verkstad Ett problem med fordonet uppstår Rapporterar felet Beslut om åtgärd ska tas Begär

Läs mer

Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3

Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3 MANUAL SMS-DIREKT Innehållsförteckning Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3 Kartfunktioner... 3 Markera område... 5 Redigera... 7 Nytt utskick Skicka genom

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office Installation av Vitec Mäklarsystem Office 2016-02-18 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 A. Förberedelser... 3 B. Läs noga igenom manualen... 3 C. Systemkrav - minimum... 3 D. Programsupport/Teknisk

Läs mer

Flytt av e-post till OCS

Flytt av e-post till OCS Flytt av e-post till OCS GU gemensam e-post och kalender Sidan 1 av 7 Innehållsförteckning: 1. Syfte med dokumentationen... 3 2. Flytt av poppad e-post till en.pst-fil... 3 2.1. Flytt av (poppad) Eudora

Läs mer

Arkiv Integration Visma Importera fakturaunderlag eller

Arkiv Integration Visma Importera fakturaunderlag eller Installationsanvisning från Visma Spcs Integration Visma 1.91 Viktigt att tänka på innan du installerar Integration Visma är ett tilläggsprogram till Visma Compact som gör att du kan importera order- och

Läs mer

OCAD CS. Banläggning

OCAD CS. Banläggning OCAD CS Banläggning Starta banläggningsprojektet Öppna en ny banläggningsfil Välj Nytt i Arkivfliken eller klicka på ikonen för Nytt längst till vänster i verktygsraden. Hämta symboler från: Banläggning

Läs mer

2015-06-22. Manual för kartan Fysisk planering

2015-06-22. Manual för kartan Fysisk planering 2015-06-22 Manual för kartan Fysisk planering 1 KOMMUNENS KARTOR PÅ NÄTET... 3 2 STARTA... 3 3 KARTAN... 4 4 LAGER... 5 5 FLYGFOTO... 5 6 VISA OMRÅDE... 5 7 SÖK ADRESS... 6 8 SÖK DETALJPLAN... 7 9 INFORMATION...

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

DK-serien. Enklare bildredigering med Irfanview

DK-serien. Enklare bildredigering med Irfanview DK-serien Enklare bildredigering med Irfanview 1 Enklare bildredigering med Irfanview Irfanview är ett gratis bildredigeringsprogram med svenska menyer. Den här kursen är en ren nybörjarkurs och kräver

Läs mer

Användarhandledning pcskog Bmwin 2011

Användarhandledning pcskog Bmwin 2011 Användarhandledning pcskog Bmwin 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB All Rights Reserved Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog BM-win konvertering 2.1

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

Handledningsmaterial Visio 2010

Handledningsmaterial Visio 2010 4 april 14 Jonas Wallgren Utvecklingsavdelningen Regionservice Handledningsmaterial Visio 2010 VERSION 1.0 1 Skapa simbana... 3 1.1 Öppna Visio... 3 1.2 Skapa korsfunktionellt flödesschema... 4 1.3 Utöka

Läs mer

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget.

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget. Rullningslisten Om informationen i fönstret inte ryms på skärmen skapas automatiskt en rullningslist i fönstrets högra kant. Med rullningslisterna kan du snabbt och enkelt flytta dig i fönstret 1 Klicka

Läs mer

Hitta ditt vatten. - en handledning. Vatteninformationssystem Sverige. VISS - VattenInformationsSystem Sverige

Hitta ditt vatten. - en handledning. Vatteninformationssystem Sverige. VISS - VattenInformationsSystem Sverige Hitta ditt vatten - en handledning VISS - VattenInformationsSystem Sverige Vatteninformationssystem Sverige Produktion: VISS Center, Länsstyrelsen i Jönköpings län Tryckt på: Länsstyrelsen, Jönköping 2013

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

System TimberTrack. Användar Guide. TimberTrack Ver 6.5 Cartesia GIS AB. Copyright Cartesia GIS AB 2007-10-21

System TimberTrack. Användar Guide. TimberTrack Ver 6.5 Cartesia GIS AB. Copyright Cartesia GIS AB 2007-10-21 System TimberTrack Användar Guide TimberTrack Ver 6.5 Cartesia GIS AB Copyright Cartesia GIS AB 2007-10-21 1.1 Börja här... 3 1.1.1 Starta programmet... 3 1.2 Fastighet... 4 1.2.1 Sök en Fastighet.....

Läs mer

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en

Läs mer

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt?

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt? Elevhantering Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemat få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

Lathund CallCenter 2010

Lathund CallCenter 2010 Lathund CallCenter 2010 Innehållsförteckning Reservation Bokningstotalen Försäljning med kortbetalning Lägg till platser Lägg till platser Ändra pristyp Ta bort platser Ta bort hel bokning Ändra dag i

Läs mer

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen Statistiska centralbyrån Statistikatlasen Introduktion till Statistikatlasen När Statistikatlasen startas Statistikatlasen startas med en vy som i kartan visar befolkningstillväxten i Sveriges kommuner

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Framtagen utav Learningpoint Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Innehållsförteckning Skapa nya dokument knappen Nytt... 3 Fliken Enköpings kommun... 3 Bildbanken... 3 Välja bilder och färg

Läs mer

Hjälp för Timmerweb Mobil 2

Hjälp för Timmerweb Mobil 2 1 (6) 2012-05-24 Hjälp för Timmerweb Mobil 2 (mindre revidering av den hjälp som togs fram i november-2006 för release 2.0) (ArcPad 7.0) Redigera avverkningsobjekt (Åtgärdsobjekt)... 2 Skapa nytt avverkningsobjekt

Läs mer

Nyheter i IA-systemet

Nyheter i IA-systemet Nyheter i IA-systemet från 2015-09-27 Sida 2 av 11 INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM VERSIONEN... 3 2. NYTT GRÄNSSNITT... 4 2.1. Logga ut-knappen... 4 2.2. Hjälp och information om systemet... 4 2.3. Vallistor...

Läs mer

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett program som numer är välbekant för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte känner till är att

Läs mer

Använda Convertus Kursplaneöversättaren

Använda Convertus Kursplaneöversättaren Utbildningsavdelningen INSTRUKTION 2015-10-09 Använda Convertus Kursplaneöversättaren Programmet Kursplaneöversättaren är ett hjälpmedel för att översätta kursplaner från svenska till engelska. Du måste

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

SMART Ink 3.1 ANVÄNDARMANUAL FÖR OS X OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.1 ANVÄNDARMANUAL FÖR OS X OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.1 ANVÄNDARMANUAL FÖR OS X OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Notebook, Pen ID, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att Instruktioner Lösenordet för Säkert Läge är edit. Välkommen till Prata! Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att locka till kommunikation genom färg, form och lekfullhet.

Läs mer

Lathund Windows Movie Maker

Lathund Windows Movie Maker Redigera film med Movie Maker Lägg in det filmade materialet på datorn och samla det i en ny mapp med lämpligt namn. Det är viktigt att du har en backup på ditt material. Backupen ska finnas på en annan

Läs mer

Snabbguide till GlobalTwitcher (Juni 2012)

Snabbguide till GlobalTwitcher (Juni 2012) Snabbguide till GlobalTwitcher (Juni 2012) Denna snabbguide är avsedd att hjälpa nya medlemmer att komma igång med huvudfunktionerna på GlobalTwitcher (GT). Siten innehåller dock ett stort antal funktioner

Läs mer

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo!

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo! Pappersfri post Användarhandbok Välkommen till din Brevo! I Brevo kan du ta emot och hantera post som du brukar få hem i din vanliga brevlåda. Du kan sortera och spara alla dina dokument och du kommer

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer