Innehållsförteckning. Bilagor: Medlemsförteckning Styrelsens årsredovisning Revisorernas berättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Bilagor: Medlemsförteckning Styrelsens årsredovisning Revisorernas berättelse"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Förvaltning 3 - Organisation 3 - Årsmöte 3 - Styrelse- och förtroendevalda 4 - Styrelse- och AU-sammanträden 4 - Personal 5 Arkivleveranser och ordnande 5 - Arkiv 5 - Affischer 7 - Fanor och standar 7 - Fotografier, film och ljud 7 - Litteratur 8 Brukare 8 - Medlemsservice 8 - Studiebesök 8 - Forskarservice 10 Utåtriktad verksamhet 11 - Arkivens Dag Utställningar 12 - Visningar och program 14 - Marknadsföring och media 16 - Hemsida 16 Dokumentationer och projekt 17 - Invandrarprojektet Global folkrörelse i Jönköpings län 17 - Jazz i Jönköping 17 - Punk i Tranås 18 Utveckling och samarbete 18 - Arkivförbunden 18 - ABM-samarbete 19 - Studieresor och konferenser 19 - Arbetsplatsen 21 - Ekonomi 21 Avslutning 22 - Styrelsens slutord 22 Bilagor: Medlemsförteckning Styrelsens årsredovisning Revisorernas berättelse Tryckning: Jönköpings läns folkrörelsearkiv Layout: Richard Fransson Jönköpings läns folkrörelsearkiv

3 Förvaltning Organisation Jönköpings läns folkrörelsearkiv (JFA) är en ideell förening, med syfte att insamla, förteckna, bevara och vårda arkivalier från i första hand organisationer av folkrörelsekaraktär. Verksamhetsområdet är Jönköpings län. Föreningen består i huvudsak av distriktsorganisationer verksamma i Jönköpings län och år 2013 var antalet betalande medlemmar 163 stycken. Årsavgiften för medlemskap är enligt årsmötesbeslut 1300 kronor, med undantag för ungdoms- och handikapporganisationer som betalar 700 kronor. Dessutom finns en avgift per hyllmeter på 150 kronor/år. Genom distriktsorganisationernas medlemskap äger dess lokala avdelningar/föreningar rätt till avgiftsfri deposition och service. Jönköpings läns folkrörelsearkiv är medlem i Folkrörelsernas Arkivförbund (FA), Jönköpings läns arkivförbund och Jönköpings läns hembygdsförbund. I Jönköpings läns arkivförbund ingår arkivchefen som ordinarie ledamot. Arkivchefen är medlem i Föreningen Sveriges Länsarkivarier, samt sedan 2011 också kontaktperson för den vilande föreningen Näringslivsarkiv i Jönköpings län (NAJL). Årsmöte Ordinarie årsmöte hölls den 29 april 2013 på Cupolen i Värnamo. Sedan föreningens ordförande Margareta Persson hälsat de församlade välkomna gjorde kulturantikvarie Peter Andersson en presentation av kommunens hemsida med inriktning kultur och kulturarv. Till årsmötesordförande valdes Stig Fransson, f.d. kommunalråd i Värnamo. Efter årsmötesförhandlingarna avtackades Allan Svensson, som i närmare tio år varit ledamot av folkrörelsearkivets styrelse. Allan Svensson avtackas under årsmötet Foto: Lars Östvall 3

4 Styrelse och förtroendevalda Ordinarie ledamöter Margareta Persson, Jönköping, ordförande (Socialdemokraterna) Kennert Karlsson, Norrahammar (Folkrörelsernas Arkiv i Norrahammar) Rolf Lindberg, Jönköping (ABF Jönköpings distrikt) Allan Tovhult, Jönköping (IOGT-NTO) Ingvar Törnqvist, Gränna (Jönköpings läns hembygdsförbund) Inga-Maj Eleholt, Smålandsstenar (Centern) Ersättare Kenneth Jägsander, Eksjö (Synskadades Riksförbund SRF) Ulla Harström, Mullsjö (Sveriges Pensionärsförbund SPF) Birgitta Glennåker, Jönköping (Jönköpings läns FN-distrikt) Tomny Lindqvist, Jönköping (LO Jönköpings län) Landstingets representanter Stig-Arne Tengmer (ordinarie, utsedd för ) Jarl Karlsson (ersättare, utsedd för ) Föreningens revisor Per-Olof Bladh, Huskvarna (Vänsterpartiet, ordinarie) Edith Apelqvist Öberg, Tenhult (RTP, ersättare) Landstingets revisorer Inga Fingal, Tranås (ordinarie) Doris Johansson, Gränna (ersättare) Auktoriserad revisor Per-Anders Pettersson, Price Waterhouse Coopers Valberedning Roland Björn, Jönköping (Handikappföreningarnas Samarbetsorgan HSO, sammankallande) Karin Widerberg, Jönköping (ABF) Kenneth Fjäll, Gränna (Transportarbetareförbundet) Arbetsutskott Margareta Persson (ordförande) Stig-Arne Tengmer (Landstingets representant) Rolf Lindberg Lars Östvall (arkivchef) Styrelse- och AU-sammanträden Styrelsen har sammanträtt 28/1, 15/4, 29/4 (konstituerande för nya styrelsen), 13/6, 12/9 och 21/11. Arbetsutskottet har haft möten i anslutning till dessa, samt vid ytterligare ett par tillfällen då frågan om stadgar och hyllmeteravgift beretts. 4

5 Personal Ordinarie personal (heltid) Lars Östvall arkivchef Richard Fransson 1:e arkivarie Anna Sundin arkivarie Monika Lundström arkivassistent 25 % Övrig personal David Stavenheim Rose-Marie Gunnarsson Elise Pavicic timanställd arkivarie anställd via Jönköpings kn (fr o m augusti av JFA) projektanställd (en vecka i augusti) Dessutom har arkivet haft studenter på praktik vid ett par tillfällen under året. Arkivleveranser och ordnande Arkiv Arkivbeståndet utgjordes vid verksamhetsårets ingång (1/1 2013) av 4921 förtecknade arkiv samt ett antal oförtecknade leveranser. Under året har inkommit 280 leveranser, varav 147 är kompletteringar till redan befintliga arkiv, och 133 från nya arkivbildare. Till största delen är dessa inlämnade som depositioner, men några gåvor till arkivet har också inkommit. Tabell över inkomna och ordnade leveranser

6 Av de leveranser som inlämnats kan bland annat nämnas Huskvarna Fotoklubb, Svenska Frälsningsarmén, Nils Gustav Putte Merkert, Erikshjälpen Holsbybrunn, Eksjö Hundramannaförening, Jönköpings dragspelsklubb och Friluftsfrämjandet - Mullsjö lokalavdelning. Mottagande och kvittering av arkiv, liksom grovsortering och överenskommelser med deponenten, har i första hand skötts av arkivarie Anna Sundin. Under 2013 har 121 leveranser ordnats och förtecknats. Av dessa är 71 st kompletteringar till tidigare förtecknade arkiv, och 50 av dem är nya arkivbildare. Bland de förtecknade arkiven kan nämnas LO-facken i Vaggeryds kommun, PRO Mullsjö/Sandhem, Studieförbundet Vuxenskolan Habo-Mullsjö, Centerns kommunorganisation i Habo, Smålands Bågskytteförbund, Smålands Skridskoförbund, Diabetesföreningen i Jönköping med omnejd, Föreningen Musik i Huskvarna och Eksjö Missionsförsamling. Volymökningen ordnat arkivbestånd motsvarar föregående år, det vill säga drygt 800 volymer. Ordnings- och förteckningsarbetet har under året skötts av framför allt David Stavenheim och Monika Lundström. Det sker både på traditionellt sätt med ordning och förteckning för hand, och på digitalt sätt genom inskrivning i databas (Filemaker Pro). Arbetet inbegriper uppsortering av handlingarna enligt allmänna arkivschemat, skapandet av serier och volymer, kapselläggning, inskrivning i databas efter förteckningsmall, uppdatering av uppgifter i olika register, angivande av placering, etikettering, undersökning av föreningens historia, eventuella namnbyten och sammanslagning, kopiering av arkivförteckningar till våra pärmsystem, utskick av förteckningar till deponenter etc. Organisationsindelning 01. Arbetstagarorganisationer 02. Frilufts- och naturvårdsorganisationer 03. Försvars- och fredsorganisationer 04. Gymnastik- och idrottsorganisationer 05. Handikapporganisationer 06. Humanitära och sociala organisationer 07. Kulturella organisationer 08. Kvinnoorganisationer 09. Nykterhetsorganisationer 10. Politiska organisationer 11. Religiösa organisationer 12. Studieorganisationer 13. Ungdomsorganisationer 14. Övriga organisationer Organisationsschema från Folkrörelsernas Arkivförbund. 6

7 Affischer Ett femtiotal affischer har inkommit under året. Många av dessa har anknytning till projektet Punk i Tranås som arkivet medverkat i under Fanor och standar Femton fanor och banderoller från IF Metall har inkommit under året. Fotografier, film och ljud Folkrörelsearkivets fotosamling har ökat betydligt även detta år, främst genom den större samling fotografier, främst negativ, som arkivet fått i gåva efter den under året avlidne fotografen Nils Gustav Putte Merkert. Hans fotoarkiv består främst av negativ, kronologiskt välordnat i pärmar. Samlingen spänner över en lång period, från Putte Merkerts ungdom på 1960-talet, då han var särskilt intresserad av idrott, genom hans karriär som proffsfotograf och journalist, och fram till 2000-talet. Vi tackar särskilt änkan Gun Merkert, samt fotograf Rolf Antonsson, för att Putte Merkerts värdefulla fotografier lämnats till Folkrörelsearkivet. Scanning har även 2013 skötts av Rose-Marie Gunnarsson, som varit anställd dels genom Jönköpings kommun, och från augusti direkt av Folkrörelsearkivet. Omkring fotografier har under året digitaliserats genom hennes försorg. Dessutom har drygt 8000 fotografier och pressklipp och annat arkivmaterial förtjänstfullt scannats hos ArkivData under Även en mängd rullband och kassetter har digitaliserats av ArkivData. Ett tiotal rullfilmer filmer har lämnats in till professionella företag för digitalisering, både från Jönköpings läns folkrörelsearkiv och från Folkrörelsernas Arkiv i Norrahammar. Drygt 30 VHS-kassetter har digitaliserats med utrustning i JFA:s lokaler. Blodgivande roddare i Huskvarna, maj Foto: Putte Merkert. 7

8 Litteratur Genom gåvor och köp har Folkrörelsearkivets boksamling ökat med ett femtiotal volymer. Böckerna finns både i arkivet och i vårt referensbibliotek (sammanträdesrummet). Utöver detta finns även ett tjugofemtal hyllmeter småskrifter och pressklipp. Arkivet prenumererar på Smålands Folkblad och Smålandsbygdens Tidning. Även Jönköpings-Posten och Jönköping.nu bevakas, liksom mer sporadiskt Dagens Nyheter och nättidningarna Jnytt och Jmini. Brukare Medlemsservice Service till våra medlemmar har skett per telefon, och vid besök. Det handlar om såväl rådgivning i arkivskötsel som efterforskning av material m m. Under 2013 har arkivets personal varit i Gnosjö, Nässjö och Värnamo, varvid bl a föreningar informerats i arkivfrågor. Flera föreningar har också besökt oss för att få råd angående arkivskötsel. Studiebesök Bland årets besökare kan nämnas socialdemokratiske riksdagsmannen Håkan Juholt, fd partiledare, numera ersättare i riksdagens kulturutskott, som var hos oss torsdagen den 21 november. Han visades runt i Arkivhuset och stannade länge hos Folkrörelsearkivet, där föreningens ordförande Margareta Persson guidade honom runt. Håkan Juholt på besök hos Folkrörelsearkivet. Foto: Björn Blomquist, Jönköpings Stadsarkiv. 8

9 Diagram Besöksstatistik månadsvis Diagram Besökstatistik

10 Forskarservice På Folkrörelsearkivets hemsida finns en lista på de över 5000 föreningsarkiv (arkivbildare) som förvaras hos JFA. I Arkivhusets forskarsal finns också en förteckning över arkiven, i pärmar. Forskarsalen står under Jönköpings stadsarkivs ansvar, men forskarservicen där sköts tillsammans Jönköpings stadsbibliotek, Jönköpings läns museum och Jönköpings läns folkrörelsearkiv. Från vår sida är det framför allt arkivarie Anna Sundin som deltar i detta samarbete, genom forskarservice två tre-timmarspass i veckan samt möten om forskarsalens utveckling, gemensamma studiebesök och utställningsverksamheten i Öppet magasin. Även Monika Lundström, Richard Fransson och Lars Östvall har haft pass i forskarsalen. Servicen i forskarsalen består i bland annat hjälp för nya arkivbesökare, bokning av tider, vägledning vid forskning, framtagning av arkivmaterial. Entrén till Arkivhuset. Foto: Lars Östvall. Forskarsalen i Arkivhuset. Foto: Lars Östvall. 10

11 Utåtriktad verksamhet Arkivens Dag 2013 Temat för 2013 års Arkivens Dag var Flora och fauna. Folkrörelsearkivet deltog både i Jönköping, i Värnamo och i Norrahammar. I Arkivhuset arrangerades bland annat utställningar i Öppet magasin, där Folkrörelsearkivet bidrog med material från Eklundshovs koloniträdgårdsförening. Anna Sundin ansvarade för denna. I samband med denna höll också Per-Olof och Kerstin Östhed en föreläsning om Eklundshov. Utställningen fanns till beskådan i Arkivhuset även under december. Vid Arkivens Dag i Värnamo, vilken hölls i kulturhuset Cupolen, deltog Richard Fransson med arkivinformation och en digital utställning med äldre fotografier från Värnamo. Tillsammans med Folkrörelsernas Arkiv i Norrahammar uppsattes också ett mindre antal fotografier i det skyltfönster som finns på byggnaden i Norrahammar. Programblad Arkivens Dag Layout: Richard Fransson En av utställningsskärmarna med foton och ritningar över Eklundshovs koloniträdgårdsförening i samband med Arkivens Dag. Foto: Lars Östvall. 11

12 Utställningar Även under 2013 kunde Folkrörelsearkivet disponera utställningsrummet i Öppet magasin, eftersom Länsmuseet tills vidare avsagt sig utrymmet. Den välbesökta utställningen Bunnfors Bilder!, som öppnats i november 2012, fick stå kvar till och med januari Den följdes av en utställning Popmusik på Rigoletto, om de engelska popgrupper som gästade Jönköpings Folkets Hus under åren 1966 till Den 25 april öppnades så en ny utställning i Öppet magasin, om historien kring uppkomsten av 1 maj-demonstrationerna och dess historia i Jönköping från 1901 till Invigningstalare var socialdemokratiske riksdagsmannen, fd kommunalrådet Peter Persson. Utställningen kom att få särskild betydelse, med tanke på de våldsamheter som inträffade vid 1 maj 2013, då Svenskarnas Parti hade fått tillstånd att demonstrera samtidigt som arbetarpartierna. Utställningen stod fram till månadsskiftet augusti-september. Affisch för 1 majutställningen, original från Peter Persson inviger utställningen om 1 maj. Foto: Lars Östvall. 12

13 Under de dagar i augusti som Jönköpings kommun arrangerade Jönköpingsfesten pågick bidrog Folkrörelsearkivet med en mindre utställning. Temat för vår utställning var idrottsföreningar i Jönköping och den uppsattes mitt i Rådhusparken, i anslutning till en beachvolly-plan. I Rydbergrummet visades även 2013 Puttes tändstickshus. Utställningarna har gett god respons från allmänhet och media, och i flera fall har de medfört att nytt arkivmaterial har inlämnats till arkivet. Utställningen i Rådhusparken i samband med Jönköpingsfesten. Foto: Lars Östvall Som nämnts deltog Folkrörelsearkivet även vid Arkivens Dag i november med en utställning om Eklundshovs koloniträdgårdsförening. Vidare gjordes i december tillsammans med Jönköpings Stadsarkiv en utställning på temat Jul i arkiven. Utställningar / Bunnfors Bilder! 9/2 20/4 Pop på Rigoletto /4 31/8 1 maj i Jönköping 9-10/8 Idrottsföreningar i Jönköping. Fotoutställning under Jönköpingsfesten. Plats: Rådhusparken (arr. Jönköpings kommun, Fritid) 9/11 30/ Eklundshovs koloniträdgårdsförening 13

14 Visningar och program Visningar har gjorts i samband med utställningarna i Öppet magasin, främst 1 maj i Jönköping. Vid Arkivens Dag arrangerade arkivet en föreläsning med Per-Olof och Kerstin Östhed, som berättade historien om Eklundshovs koloniträdgårdsföreningen. Arkivchef Lars Östvall har under året hållit ett femtontal föreläsningar på olika teman. Den mest efterfrågade av dessa föreläsningar gäller kooperationsrörelsen Konsum och andra speceriaffärer i Jönköping, om livsmedelsaffärernas utveckling från 1800-talet till idag. Beställare har varit Jönköpings kommun, IOGT-NTO, Genealogiska föreningen, Hakarps hembygdsförening, Odd Fellows med flera. Andra ämnen har varit: Popmusik på Rigoletto på 1960-talet (arr. Jönköpings kommun), Nässjö rockar! Om rockens historia i Nässjö (arr. Nässjö kommun). I ett samarrangemang med Studieförbundet Bilda prövades ett nytt grepp för föreläsning, när Lars Östvall och Ismet Bitici framträdde tillsammans med bandet Stone Free (Anders Fennsjö och Johan Häll) framträdde på krogen Bongo i Jönköping. Detta skedde under musikfestivalen Beat Meet i oktober och ämnet var Hårdrockens historia i Jönköping. Närmare 300 betalande åhörare kom till föreläsningen. Föreläsning under Studieförbundet Bildas festival BeatMeet. Foto: Sarah Larsson. Lars Östvall och arkivarie Richard Fransson har också bokats (av Värnamo kommun) för en föreläsning om musikartisten Agnetha Fältskog och hur man forskar i arkiven. Vid samtliga dessa tillfällen har Jönköpings läns folkrörelsearkiv presenterats med syfte och beskrivning av verksamheten. Mer ingående presentationer har skett vid studiebesök till arkivet, men som föreläsningar, t ex hos Rotary International dit Lars Östvall var inbjuden 18 november. 14

15 Datum Arrangemang Eget arr. Samarr. Vuxna 0-26 år Antal 16-jan Föredrag Hammarvallen hos NGIS / LÖ x jan Visning för Frälsningsarmén x jan Studiebesök Krusagården Eksjö x feb Studiebesök Tabergs Bergslags Hembydsförening x feb Föredrag hos IOGT-NTO / LÖ x feb Föredrag Genealogiska föreningens årsmöte / LÖ x mar Föredrag Fjällstugan Konsum / LÖ x mar Studiebesök Kommunal Sydöst x mar Föredrag Hakarps HBF årsmöte - Konsum / LÖ mar Studiebesök Högskolan / RF x mar Föredrag Örtugen, Hva Folkets Park - Junex / AS x mar Föredrag Huluäng - Rigoletto / LÖ x apr Studiebesök Blekingarkivet x apr Föredrag Nässjö kommun - Musikhistoria / LÖ apr Föredrag SPF Väster - Konsum / LÖ x apr Invigning 1:a Maj-utställning i Öppet Magasin x maj Studiebesök PRO Tenhult x maj Föreläsning på Träffpunkt - Konsum / LÖ x maj Studiebesök Tranås bibliotek / LÖ x maj Studiecirkel Jazz i Jönköping / LÖ x jun Studiebesök/Visning 1:a Maj-utställningen - SAC / LÖ x jul Studiebesök Arkivdata / RF x jul Studiebesök Arkivdata /RF x aug Utställning Jönköpingsfesten x aug Studiebesök SAP Kulturnämnden / LÖ x sep Studiebesök Hembygdsförbundet x sep Studiebesök norsk grupp / AS x sep Studiebesök Högskolan / RF x sep Studiebesök Teliaseniorer / AS x okt Föredrag Torpa Seniorboende Konsum / LÖ x okt Föredrag Odd Fellows - Konsum / LÖ x okt Studiebesök Visingsö hembygdsförening / AS x okt Föredrag Bilda/Bongo Hårdrockens historia / LÖ x okt ABM-konferens i Jönköping x okt Föredrag Mötesplats för seniorer - Rigoletto / LÖ x okt Studiecirkel Jazz i Jönköping / LÖ x nov Arkivens dag x nov Arkivens dag i Värnamo / RF x nov Studiebesök/föredrag Postens seniorer - Konsum /LÖ x nov Föredrag Rotary Jönköping - JFA / LÖ x nov Studiebesök Immanuelskyrkan Gubbaröra / AS x nov Föredrag Värnamo - Agnetha Fältskog x dec Studiecirkel Jazz i Jönköping / LÖ x dec Speakers Corner / LÖ x dec Studiebesök Arkivdata / RF x dec Studiebesök Arkivdata / RF x Summa Sammanställning över programverksamhet, studiebesök och utställningar

16 Marknadsföring och media Våra utställningar och program har även detta år fått uppmärksamhet i media. Det handlar om både papperstidningar, nättidningar och radio, där flera i personalen medverkat. Arkivchef Lars Östvall har dessutom skrivit några, bl a till Gudmundsgillets årsbok och till nättidningen Jmini. Folkrörelsearkivet finns också omnämnt i de uppsatser och publikationer som våra forskare framställt under året. Hemsida Folkrörelsearkivets hemsida har under året fått ett helt nytt utseende och ny adress. Sidan är byggd av 1:e arkivarie Richard Fransson. Fördelarna med den nya hemsidan är att den går snabbare att uppdatera än den tidigare och att den kan redigeras från vilken dator som helst med internetuppkoppling eftersom själva redigeringsprogrammet ligger på webben. Tjänsten är köpt av företaget Hemsida 24 och det nya domännamnet är Skärmdump av Folkrörelsearkivets hemsida, designad av Richard Fransson. Till höger artikel ur Smålands Folkblad 26 april

17 Dokumentationer och projekt Invandrarprojektet Global folkrörelse i Jönköpings län Sedan styrelsen beslutat genomföra ett projekt med syfte att dokumentera och insamla arkiv från invandrarföreningar, har en projektbeskrivning framställts av tillfälligt anställda projektledaren Elise Pavicic. Diskussioner om finansiering har förts med främst landstinget, och en ansökan kommer att inlämnas under hösten (Projektbeskrivningen är under bearbetande.) Jazz i Jönköping Under rubriken Jazz i Jönköping har ett antal träffar hållits med äldre musiker och jazzintresserade i Jönköping. Syftet har varit att dokumentera jazzmusik i Jönköping under främst och 1950-talet, då den var del av en stor ungdomsrörelse. Initiativtagare till dokumentation är trumpetaren Göran Fransson tillsammans med arkivchef Lars Östvall. I studiegruppen ingår även Ingvar Magnusson, Rune Liedström, Bo Andell, Rose-Marie Migchelsen, Göran Blom, Conny Rich Sandberg, Lars-Göran Åkerberg, Birgit Andersson m fl. Projektet fortlöper under 2014 och ska förhoppningsvis avslutas med en publikation. Med tanke på att flera av dessa jazzlegendarer är till åren komna är dokumentationen särskilt angelägen. Detta fick vi på ett sorgligt sätt erfara i april i år då en av studiegruppens medlemmar, den genommusikaliske orkesterledaren Owe Wigardt avled. Han har varit en mycket uppskattad person i studiegruppen, och bidragit med både spännande och roliga historier, med entusiasm och alltid med glimten i ögat. Från möte i studiegruppen om Jazz i Jönköping. Till vänster Lars Östvall och Bo Andell, till höger Ingvar Magnusson, Owe Wigardt och Göran Fransson. Foto: Anna Sundin. 17

18 Punk i Tranås I samarbete med Tranås kommun, Studiefrämjandet Tranås och Jönköpings läns museum startade Folkrörelsearkivet ett projekt om punkrörelsen i Tranås under framför allt 1980-talet. Projektet omfattar en studiecirkel kring punk i Tranås, dokumentation och publicering på hemsida, utställningar och program i Tranås respektive Jönköping (under 2014). Folkrörelsearkivets roll i projektet är dokumentera och bygga en websida. Sidan har byggts upp av Richard Fransson och Lars Östvall, samt Magnus Grehn på Tranås bibliotek, och publicerades i december Skärmdump av hemsida. Layout: Richard Fransson och Lars Östvall. Utveckling och samarbete Arkivförbunden Jönköpings läns folkrörelsearkiv är medlem i Folkrörelsernas Arkivförbund, men har tyvärr inte haft möjlighet att vara med på årets träffar för landets folkrörelsearkiv och motsvarande. Folkrörelsearkivet är också medlem i Jönköpings läns arkivförbund, i vilket även Länsstyrelsen i Jönköpings län, Landstinget i Jönköpings län, Regionförbundet Jönköpings län, Jönköpings läns museum, nio av länets kommuner, Högskolan i Jönköping, Svenska kyrkan och Munksjö AB är medlemmar. Arkivchef Lars Östvall är ledamot av arkivförbundets styrelse, med 1:e arkivarie Richard Fransson som ersättare. Förbundets styrelse har haft fyra sammanträden, samt årsmöte och konstituerande styrelsemöte. Jönköpings läns arkivförbund finns nu på internet, genom den hemsida som Richard Fransson, Folkrörelsearkivet, byggt och överlämnat till förbundet. Sidan sköts nu av Stadsarkivets personal. Den undersökning om kultursamverkan i Jönköpings län som förbundet tagit initiativ till, presenterades under våren Efter detta har förbundet fört diskussioner med landstinget om inrättandet av ett kulturarvsråd för länet, om en årlig regional kulturarvskonferens, och om en gemensam kulturarvsportal på internet. 18

19 ABM-samarbete Tillsammans med Jönköpings kommun, Stadsarkivet, Landstinget i Jönköpings län, Jönköpings läns museum och Jönköpings läns arkivförbund arrangerades i oktober en nationell ABM-konferens i Jönköping. Invigningstalare var kommunalråd Anna Mårtensson. Ett 60-tal personer från hela landet deltog under tvådagars-konferensen. Arkivförbundets ordförande Anna Mårtensson välkomnade, och riksarkivarie Björn Jordell inledningstalade. Sedan följde föreläsare från bl a Blekingearkivet, länsmuseet i Västernorrland och Gränna museum-polarcenter. Diskussionerna om ABM-samarbete inom huset (Arkivhuset-Biblioteket-Museet) har ökat under året och framför allt skett i det så kallade Husrådet. I slutet av året bestämdes dock att Husrådet skulle ha hand om frågor av framför allt praktisk art, medan ett nybildat ABM-råd skulle arbeta med mer övergripande kulturfrågor och samarbeten. I detta ABM-råd finns endast de respektive cheferna för Länsmuseet, Kultur Jönköpings kommun, Stadsarkivet och Folkrörelsearkivet. Studieresor och konferenser Styrelsen för Jönköpings läns folkrörelsearkiv har under 2013 varit på studieresa till Malmö och Lund, gemensamt med arkivets personal. Syftet var bland annat att få djupare kännedom om projekt som kan jämföras med det som Folkrörelsearkivet planerat genomföra rörande invandrare och invandrarföreningar. Tack vare vår ordförande Margareta Persson hade vi fått kontakt med Malmö Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne, som under ledning av professor Roger Johansson bedriver ett projekt att dokumentera invandrare i Malmö förr och nu. Vid vårt besök fick vi en mycket gedigen information och många värdefulla tips av professor Johansson, arkivets föreståndare Sylvia Björk och hennes medarbetare. Efter övernattning i Malmö besöktes dag två Arkivcentrum Syd och Skånes Arkivförbund i Lund, där vi guidades av arkivchef Anna Ketola. På hemväg besökte vi även det lilla fina Folkrörelsearkivet i Helsingborg och fick även där fin presentation. 19

20 Roger Johansson på Arbetarrörelsen Arkiv i Skåne berättar om deras invandrarprojekt. Allan Tovhult, Kennert Karlsson och Rose-Marie Gunnarsson lyssnar. Foto: Lars Östvall. Bild från Västanågruppens höstresa till Husby säteri. Foto: Lars Östvall. 20

21 Landstingets avdelning Regional utveckling inbjöd 1-2 oktober till gemensam resa för kulturcheferna i den så kallade Västanågruppen, dvs företrädarna för de konst- och kulturinstitutioner som landstinget är huvudfinansiär till. Resan gick till Södermanland och Husby säteri utanför Söderköping. Utöver ordinarie sammanträden fick kulturcheferna delta i spännande diskussioner i samband med supén på kvällen. 25 september deltog Lars Östvall och Richard Fransson på seminariet Var finns pengarna? Seminariet arrangerades av Kultur Jönköpings kommun och handlade om hur föreningar kan söka extern finansiering för olika kulturprojekt. Arkivchef Lars Östvall har också varit på kortkurser, bland annat i samband med föreningen Sveriges Länsarkivariers höstmöte i Göteborg november. Vid detta tillfälle hade föreningen inbjudit representanter för Statens Kulturråd, som gick igenom redovisningen av den regionala arkivverksamheten. Arbetsplatsen I sammanträdesrummet har monterats en TV-skärm kopplad till nätverket för att underlätta bildpresentationer vid studiebesök och andra möten. Under året har även en ny kopiator införskaffats, till stor nytta för löpande utskrifter av förteckningar och etiketter, såväl som vid framställande av egna trycksaker och material till utställningar. De hyllor avsedda för föremål och skrymmande arkivalier som beställdes och monterades under 2012 togs i bruk under Några av arbetsplatserna har fått nya datorer under året. Ekonomi Som tidigare år sköts föreningens ekonomi av konsultfirman KompRed, Christina Hildingsson, i nära samarbete med arkivchefen. Några timmar varannan vecka får vi hjälp med bankaffärer, debiteringar och krediteringar m m. Arkivchefen har även ordföranden att diskutera ekonomiska frågor med, och rapporterar till styrelsen kvartalsvis vid styrelsemöten. Försäljning av böcker, bilder, tjänster, föreläsningar och annat handhas av personalen enligt uppgjorda taxor eller överenskommelser. Revision genomfördes under vecka 16 av de revisorer som föreningen utsett vid årsmötet Övriga revisorer har följt verksamheten kontinuerligt under året genom protokollen. 21

22 Avslutning Styrelsens slutord En av de viktigaste uppgifterna för Jönköpings läns folkrörelsearkiv är att dokumentera och bevara arkivets medlemmars historia i vårt län, men också att föra ut vikten och kunskapen om att arkivera och bevara och att föra ut till intresserade och allmänhet vilken skatt som finns i arkivet om föreningar, organisationer, händelser, bygder och personer. Att ge medlemmarna en god service i form av bland annat rådgivning, arkivskötsel och efterforskning av material är en grundläggande uppgift för arkivet. För folkrörelsearkivet har det varit en ambition att också under det gångna året vidga kontakterna med länets alla kommuner och dess folkrörelser/föreningar för att fånga upp intresse att tillsammans med arkivet anordna utställningar, föreläsningar och andra aktiviteter. Sådana utställningar och föreläsningar har också ägt rum under det gångna verksamhetsåret. Donationer från enskilda har också bidragit till anordnande av utställningar. En kommande uppgift för folkrörelsearkivet är att öka intresset att dokumentera och arkivera verksamhet och historia från våra invandrade medborgare. Ett projekt har inletts i detta syfte och har också stöd från våra givare av anslag. Folkrörelsearkivet har under det gångna året gjort studiebesök i andra delar av landet som har genomfört dokumentation av våra invandrades historia. Samarbetet mellan arkiv, bibliotek och museum fortskrider och kan utvecklas än mer och därmed ge våra medborgare en mer fullödig kunskap om vad historien kan berätta. För att kunna se in i framtiden behöver man ha historien med sig. Ett samarbete finns nu också med Folkrörelsearkivet i Norrahammar, där vi både ger och får kunskaper om det som finns i arkivet där. Folkrörelsearkivets hemsida utvecklas kontinuerligt och kan ge en god information om händelser, kunskaper om arkivet och möjliggöra en arena för arkivintresserade. Vi vill här uttrycka vår tacksamhet för de gåvor i form av skrivna dokument, foton, litteratur, fanor m m som skänkts till arkivet. Styrelsen vill härmed rikta ett varmt tack till vår personal som med små resurser utför ett mycket gott och engagerat arbete samt tacka för ett förtroendefullt samarbete med våra medlemsorganisationer, landsting och kommuner. Jönköping i april 2014 Margareta Persson Stig-Arne Tengmer Rolf Lindberg Kennert Karlsson Allan Tovhult Ingvar Törnqvist Inga-Maj Eleholt Kenneth Jägsander Ulla Harström Birgitta Glennåker Tomny Lindqvist 22

23 Medlemsförteckning 2013 Bilaga 1. Medlemsnamn Inträdesår ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND (ABF), NORRA SMÅLAND 1976 BAPTISTMISSIONEN (SB)/SVENSKA BAPTISTERNAS UNGDOMSFÖRBUND (SBUF) SMÅLAND 1976 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JÖNKÖPINGSHUS NR BROTTSOFFERJOUREN I JÖNKÖPING 2008 BYGGNADS SMÅLAND-BLEKINGE 1991 CENTERPARTIETS (C) DISTRIKTSORGANISATION I JÖNKÖPINGS LÄN 1975 DE HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND (DHR), JÖNKÖPINGS LÄNS DISTRIKT 1982 EKSJÖ KOMMUNS KULTURAVDELNING 1977 EVANGELISKA FOSTERLANDSSTIFTELSENS (EFS) MISSIONSFÖRENING I JÖNKÖPING 1983 FOLKPARTIET LIBERALERNA JÖNKÖPINGS LÄN 1975 FOLKRÖRELSERNAS ARKIV I NORRAHAMMAR 1981 FRITIDS- och KULTURNÄMNDEN I ANEBY KOMMUN 1978 FRÄLSNINGSARMEN (FA), JÖNKÖPINGSKÅREN 1976 FUB I JÖNKÖPINGS LÄN 1988 FÖRENINGEN NORDEN, JÖNKÖPINGS DISTRIKT 1982 GS AVDELNING 5 SMÅLANDS HÖGLAND 2003 HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND, AVD 9 JÖNKÖPING 1991 HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETSORGAN (HSO) I JÖNKÖPINGS LÄN 2000 HELA MÄNNISKAN I JÖNKÖPINGS LÄN 1985 HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS LÄNSFÖRENING I JÖNKÖPINGS LÄN 1989 HOTELL- OCH RESTAURANGANSTÄLLDAS FÖRBUND (HRF), AVD 7 SYDOST STOCKHOLM 1991 HSB GÖTA 1977 HUSKVARNA BÅGSKYTTEKLUBB 2008 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SMÅLAND/BLEKINGE 1975 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 2007 IF METALL HÖGLANDET 2007 IF METALL VÄSTBO-ÖSTBO (AVD 40) 2007 IF METALL VÄTTERBYGDEN 2007 INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP (IM) 1998 INNER WHEEL DISTRIKT INSAMLINGSSTIFTELSEN ERIKSHJÄLPEN 2013 IOGT-NTO JÖNKÖPINGS DISTRIKT 1975 JÄGAREFÖRBUNDET, JÖNKÖPINGS LÄN 2003 JÖNKÖPING HANDEL

Innehållsförteckning. Brukare s 11 - Medlemsservice s 11 - Studiebesök s 11 - Forskarservice s 12

Innehållsförteckning. Brukare s 11 - Medlemsservice s 11 - Studiebesök s 11 - Forskarservice s 12 1 Innehållsförteckning Förvaltning s 3 - Organisation s 3 - Årsmöte s 4 - Styrelse och förtroendevalda s 5 - Styrelse- och AU-sammanträden s 6 - Personal s 6 Arkivleveranser och ordnande s 7 - Arkiv s

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Personal Vi har under 2015 haft två anställda, Sofie Tidblom på 75% och Gabriella Torsander på 100%. Arkivet har under våren haft hjälp av två praktikanter från Arbetsförmedlingen som hjälpt till med att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för i Halland, verksamhetsåret 2010 Styrelse och funktionärer Ordförande Barbro Maijgren Vice ordförande Olle Nilsson Sekreterare Bengt Lindqvist Kassör Allan Berg Ledamot Asta Berg

Läs mer

Samverkanspart- centrala medlemsorganisationer och samverkanspart med eller utan centralt samarbetsavtal

Samverkanspart- centrala medlemsorganisationer och samverkanspart med eller utan centralt samarbetsavtal Samverkanspart- centrala medlemsorganisationer och samverkanspart med eller utan centralt samarbetsavtal Kod MO Sam Ej samv Samverkans- Samverkansv avtal avtal part grupp 0 Allmänna 001 ABF X ABF ABF 1

Läs mer

Arkivbildare våren 2015 Distrikts-, läns- och regionala organisationer

Arkivbildare våren 2015 Distrikts-, läns- och regionala organisationer Arkivbildare våren 2015 Distrikts-, läns- och regionala organisationer Arkivbildare Handl start Handl slut Volymer Hyllm Förtecknat Bildnings- och Studieorganisationer Frikyrkliga Studieförbundet i Skåne-Blekinge

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2015

Verksamhetsberättelse för år 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Personal och arkivansvarig samt adjungerad sekreterare Revisorer Hans

Läs mer

Historik kalendarium. Kalendarium 2016

Historik kalendarium. Kalendarium 2016 Historik kalendarium Kalendarium 2016 Nätverk 1 16/1 tema integration AU 18/1.kl 16.30 DS 1/2 kl. 18 Kommundagar 5-6/2 DS 29/2 kl. 18 CKN 18/3 kl. 9-16 Stämma 19/3 kl. 9.30 15.00 DS-konf. 8-9/4 (lunch

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2011 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Hans Johansson Olle Borg Dan Karlsson Anders Kjellvard Ann-Christine

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.30-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Peter Staland Paragrafer 23-27 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2013

Verksamhetsberättelse för år 2013 Verksamhetsberättelse för år 2013 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2013 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Revisorer Personal och arkivansvarig samt adjungerad sekreterare Hans

Läs mer

Vidarefördelning inom ramen för kultur och utbildning

Vidarefördelning inom ramen för kultur och utbildning Vidarefördelning inom ramen för kultur och utbildning Inför tilldelas Kultur och utbildning 124,2 mkr i landstingsbidrag. Av rambudgeten vidarefördelas ca 46 procent till extern kulturverksamhet, såsom

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2011

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2011 Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2011 Nykterhetsfolkets länsarkiv Styrelse och funktionärer Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Revisorer

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tidaholms kommun Det händer något när människor möts!

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tidaholms kommun Det händer något när människor möts! Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tidaholms kommun 2015 Det händer något när människor möts! Sammanställt av studieförbunden i Tidaholm och Västra Götalands Bildningsförbund april 2016 Inledning

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening 1 (12) Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Tid: Torsdagen, den 23 mars 2017, kl. 17.30 19.30 Plats: KompetensCenter idéburna Malmö, Nobelvägen 21,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Jönköpings stadsarkiv

Jönköpings stadsarkiv Jönköpings stadsarkiv I äldre tider förvarades stadens brev, privilegier och andra viktiga dokument i en stor, svart kista. Idag finns Jönköpings stadsarkiv i nya moderna lokaler i Arkivhuset. Stadsarkivet

Läs mer

Jönköpings läns folkrörelsearkiv

Jönköpings läns folkrörelsearkiv Verksamheten 2015 Jönköpings läns folkrörelsearkiv 1 Innehållsförteckning Förvaltning 3 Organisation 3 Årsmöte 3 Styrelse och förtroendevalda 4 Styrelse- och AU-sammanträden 4 Personal 5 Arkivleveranser

Läs mer

Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte på Becker Acroma KB i Bellö den 28 april 2006

Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte på Becker Acroma KB i Bellö den 28 april 2006 Protokoll, sid 1 (5) Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte på Becker Acroma KB i Bellö den 28 april 2006 1. Sammanträdet öppnas Förbundets ordförande Erling Johansson hälsade

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2014

Verksamhetsberättelse för år 2014 Verksamhetsberättelse för år 2014 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Personal och arkivansvarig samt adjungerad sekreterare Hans Johansson

Läs mer

Jönköpings läns folkrörelsearkiv. Verksamheten 2016

Jönköpings läns folkrörelsearkiv. Verksamheten 2016 Jönköpings läns folkrörelsearkiv Verksamheten 2016 Reklambild för Bäckadalsgymnasiets projekt Hembygd Någonstans i Sverige, linjen Språkintroduktion, i samarbete med Jönköpings läns folkrörelsearkiv. Foto

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Lysekil och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Anmärkningar. Verksamhets- och revisionsber Seriesignum: A 3

Anmärkningar. Verksamhets- och revisionsber Seriesignum: A 3 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. 1997 1997 Ingår i volym F14:1. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår

Läs mer

SLÄKTFORSKA FÖRENINGSARKIVET VÄSTERNORRLAND

SLÄKTFORSKA FÖRENINGSARKIVET VÄSTERNORRLAND SLÄKTFORSKA FÖRENINGSARKIVET VÄSTERNORRLAND Omslagsbilden fotad av Anna Porsmyr Version 1 2017 Föreningsarkivet Västernorrland www.foreningsarkivet.se OM FÖRENINGSARKIVET VÄSTERNORRLAND Föreningsarkivet

Läs mer

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförvarare: Eksjö museum 57580 Eksjö Arkivbildare: Jan Engdahl, Eksjö museum Titel: Eksjö Folkets Park Omfång: 0.25 hyllmeter Tid: 1940-tal

Läs mer

Fördelningsbudget för bidrag inom division Kultur och utbildning

Fördelningsbudget för bidrag inom division Kultur och utbildning Särtryck ur protokoll från landstingsstyrelsens sammanträde 2012-09-27 175 Fördelningsbudget för bidrag inom division Kultur och utbildning Dnr 1827-12 Ärendebeskrivning Av den rambudget som tilldelats

Läs mer

Studiekalender Gemensam Styrka

Studiekalender Gemensam Styrka Studiekalender 2017 Gemensam Styrka Vårens kurser för medlemmar Med livet som insats 26 april, 3, 10 maj Kursen vänder sig till samtliga medlemmar som är intresserade av arbetsmiljö Ansvarig: ABF Jönköping

Läs mer

PROTOKOLL. Ingvar Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

PROTOKOLL. Ingvar Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat. ÅRSMÖTE 2016 1 Sammanträdesdatum: Torsdagen den 28 april 2016 Tid: Klockan 18.30 Plats: Brännö Folkets Park, Hylte Protokollets omfattning: 1-18 Arsmötet föregicks av ett samtal om folkbildningens roll

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 -: 67 I g~/ul"d FOLKRÖRELSEARKIV LANDSTINGET DALARNA INK. 2UU9-03- 31 ~:.I C!.1Ye.q~1.(......,.KOD... Verksamhetsberättelse 2008 NOV (Verdandi) Logen 313 Seger i Borlänge 68 Dalarnas Folkrörelsearkiv får

Läs mer

Science Park Jönköping, Gjuterigatan 9, Jönköping Konferensrum Casesalen 2006-05-23 kl.10.00

Science Park Jönköping, Gjuterigatan 9, Jönköping Konferensrum Casesalen 2006-05-23 kl.10.00 1 Protokoll SCIENCE PARK-SYSTEMET I JÖNKÖPINGS LÄN Årsstämma i Ideella Föreningen Plats och tid: Deltagande: Science Park Jönköping, Gjuterigatan 9, Jönköping Konferensrum Casesalen 2006-05-23 kl.10.00

Läs mer

Förteckning över föreningsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg

Förteckning över föreningsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg Förteckning över föreningsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg 2015-01-20 Föreningsarkiv Facettens arkiv Förteckningen upptar vilka föreningsarkiv som finns deponerade eller donerade i Facettens arkiv,

Läs mer

Våra medlemmar. Activ Trafic Halmstad. DHR Halland. Ahlbäcks Trafikskola Halmstad. Din Trafikskola Varberg. Alingsås SKBR.

Våra medlemmar. Activ Trafic Halmstad. DHR Halland. Ahlbäcks Trafikskola Halmstad. Din Trafikskola Varberg. Alingsås SKBR. A Activ Trafic Halmstad Ahlbäcks Trafikskola Halmstad D DHR Halland Din Trafikskola Varberg Alingsås SKBR Alna Sverige AB Arkå AB Halmstad Arla Livsklubben F FAK Borås FAK Halland Falkenbergs Trafikskola

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Munkedal och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Verksamhets- och

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte den 11 april 2012 med Oskars Hembygdsförening kl 18.00 i Oskars församlingshem

Protokoll fört vid Årsmöte den 11 april 2012 med Oskars Hembygdsförening kl 18.00 i Oskars församlingshem Ärende 1. Mötets öppnande. Frågan om mötet utlysning. Mötet öppnades. Mötet hade utlysts enligt stadgarna. Dagordningen delades ut till deltagarna. 2. Val av ordförande för mötet. Till ordförande för mötet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Säffle bibliotek, klockan 09.00-12.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Bo Andersson (m) Allan Magnusson (s) Ingrid

Läs mer

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus.

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Medlemsblad Nr 1 Årg.19 (2010) MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL ÅRSMÖTE Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Program: Årsmötesförhandlingar. Efter

Läs mer

Arkivbildare våren 2016 Landskrona

Arkivbildare våren 2016 Landskrona Arkivbildare våren 2016 Landskrona Arkivbildare Handl startår Handl slutår Volymer Hyllmeter Förtecknat Bildnings- och Studieorganisationer ABF:s lokalavdelning i Landskrona 1919 1953 1 Ja Landskrona lokalavdelning

Läs mer

SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR

SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR ORDNA OCH BEVARA SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR HISTORIK Vid mitten av 1960-talet togs initiativet till bildandet av ett folkrörelsearkiv i Jönköpings

Läs mer

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad.

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets distriktsstämma i Torghuset, Smålandsstenar, den 14 april 2015 kl. 10.00 11.30 Närvarande: ca 180 personer 1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande

Läs mer

Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 2013-02-22

Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 2013-02-22 Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 03-0- Antal uppdrag per parti regionstyrelsen (inkl KS-ordf med yttranderätt), regionfullmäktige (inkl KS-ordf med yttranderätt),

Läs mer

Arkivbildare våren 2015 Helsingborg

Arkivbildare våren 2015 Helsingborg Arkivbildare våren 2015 Helsingborg Arkivbildare Handl startår Handl slutår Volymer Hyllmeter Förtecknat Bildnings- och studieorganisationer ABF:s lokalavdelning i Helsingborg 1920 1965 2 Ja ABF:s lokalavdelning

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Verksamhets- och

Läs mer

Justering av Beredningen för omsorg och livsmiljös protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Beredningen för omsorg och livsmiljös protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Björken samlingssalen, Tierps köping kl. 17.00-19.00 Se sidan 30 Susanne Ivarsson, utredare/utvecklare Åsa Joelsson, sekreterare Christina Svensson (S) Kommunhuset måndag den 8 oktober 2012 kl.07.30 Justering

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETSORGAN I NORRKÖPING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 (20140415-20150415) HSO har under verksamhetsåret haft följande förtroendevalda: Ordförande:

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

2014 1 (8) Historik. Ing-Marie Nilsson

2014 1 (8) Historik. Ing-Marie Nilsson Örnsköldsviks SeniorUniversitet 2014 1 (8) Innehållsförteckning Starten... 2 Interimsstyrelse... 2 Programförklaring... 3 Stadgar... 3 Den första styrelsen... 3 Ordförandeklubba... 4 Programråd... 4 Namn

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Kulturnämnden 2010-09-02 Plats och tid Kulturhuset, Mora Kl. 14.00 16.15 Beslutande Bigitta Sohlberg (S) Ulla Rombo (KD) Olar Eriksson (C) Jaakko Mattila (C) avvek 15.30 60

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-21 Innehållsförteckning Ärende 1 Ansökan investeringsbidrag 2014... 2 2 Ansökan om projektbidrag till studieförbund... 4 3 Ansökan om föreningsanslag 2014... 5 4 Informationsärenden

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Föreningen. Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona. Verksamhetsberättelse 2011

Föreningen. Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona. Verksamhetsberättelse 2011 Föreningen Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona Verksamhetsberättelse 2011 1970-05-15 Byggnadsarbetare tittar ut över Landskrona stad från Nya Vattentornet. Fotograf: Bertil Persson 1 Föreningen Arbetarrörelsens

Läs mer

FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND Verksamhetsberättelse för år 2012. Styrelsen vill härmed avge följande berättelse.

FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND Verksamhetsberättelse för år 2012. Styrelsen vill härmed avge följande berättelse. FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND Verksamhetsberättelse för år 2012 Styrelsen vill härmed avge följande berättelse. Styrelsen Styrelsen, som består av 11 ordinarie ledamöter med en mandatperiod om två år, har

Läs mer

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) The Palestine Solidarity Association of Sweden

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) The Palestine Solidarity Association of Sweden Projektsammanfattning - Mänskliga rättigheter i fokus NGO - observatörer till Jerusalem, Västbanken och Gaza 2006 Sammanfattning Palestinagrupperna i Sverige fick ett bidrag från Folke Bernadotte Akademin

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans 1 För dig som upplevt depression, mani eller växlande perioder - och för närstående Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans Innehåll Inledning... 2 Styrelse... 2 Årsmötet 2014... 2 Administration...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Föreningen Norden Örebroavdelningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Övriga ledamöter: Suppleanter: Eva Bellsund Torgny Larson

Läs mer

Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte hos Värnamo Energi AB i Värnamo den 22 april 2008

Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte hos Värnamo Energi AB i Värnamo den 22 april 2008 Protokoll, sid 1 (5) Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte hos Värnamo Energi AB i Värnamo den 22 april 2008 1. Sammanträdet öppnas Förbundets ordförande Erling Johansson hälsade

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013 Bättre liv för sjuka äldre Överenskommelsen 2013 Vision Esther Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv som förstärks av ett handlingskraftigt nätverk. Esther: Vet vart

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2015 Göran Thomasson och Gun Utterström redovisar sitt arbete med nya kursmaterialet vid funktionärskonferens

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Valberedningen 2013-14.

Valberedningen 2013-14. Valberedningen Jägareförbundet Jönköpings Län informerar. Valberedningen har som mål att i samverkan med medlemmarna skapa den bästa styrelsen som Jägareförbundet Jönköpings Län kan erhålla, därför är

Läs mer

Anne-Marie Mårtensson Kommunalpensionärerna, ersättare. Onslunda Pensionärsförening, ersättare. Brösarps pensionärsförening

Anne-Marie Mårtensson Kommunalpensionärerna, ersättare. Onslunda Pensionärsförening, ersättare. Brösarps pensionärsförening Rådsprotokoll 1 Närvarande: Åke Ranteg Ulf Persson Kjell Fröjd Gun Hedar Ordförande (m) Ledamot (c) Brösarps pensionärsförening Tranås pensionärsförening Tage Andersson SPF Klubb 67 Agne Persson Kommunalpensionärerna

Läs mer

Organisations- och verksamhetsbidrag till organisationer inom handikappområdet 2012

Organisations- och verksamhetsbidrag till organisationer inom handikappområdet 2012 MISSIV 1(2) 2011-11-18 LK11-0255 Landstingets kansli Hälso- och sjukvårdsavdelning Maria List-Slotte Organisations- och verksamhetsbidrag till organisationer inom handikappområdet Med handikapporganisation

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN 2014-06-05 Nr Namn F 102 Gislaveds Jaktvårdsförening F 104 Nässjöortens Jaktvårdsförening F 105 Värnamoortens Jaktvårdsförening F 108 Hookortens Jaktvårdsförening

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Alla föreningar som skrivit under

Alla föreningar som skrivit under Alla föreningar som skrivit under Totalt 108 st ABF Östergötland AHA, Anhöriga hjälper anhöriga Aktiv Ungdom i Linköping Anglunipe romsk förening Askeby hembygdsförening Bestorps Byalag Bildningsförbundet

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Tanum och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

GÅ MED I EN S-FÖRENING

GÅ MED I EN S-FÖRENING GÅ MED I EN S-FÖRENING Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I NORRKÖPING Engagera dig i en S-förening Den här foldern innehåller en förteckning över de aktiva Socialdemokratiska föreningarna i Norrköping.

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015 Torsdag 9 april kl. 18,00 Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015-04-09 DAGORDNING 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

Läs mer

Regionala utvecklingsdelegationen kl Landstingets kansli, sal A

Regionala utvecklingsdelegationen kl Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(6) Plats: Närvarande: Landstingets kansli, sal A Rune Backlund (C) Anders Pansell (KD) Jarl Karlsson (S) Carina Ödebrink (S) Övriga Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör Jörgen Lindvall,

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

Pågående arbete i styrelsen

Pågående arbete i styrelsen Datum: 2014-04-08 Plats: Sensus Dagordning distriktsstyrelsen 1. Mötets öppnande Stefan öppnar mötet. 2. Val av justeringsman Hans Sandblad. 3. Fastställande av dagordning Vi lägger till punkten Fråga

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 25 augusti 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-BUO är ett kristet Barn och Ungdomsorganisation,

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Föreningen Nordens Jönköpingsdistrikt 2008

Verksamhetsberättelse för Föreningen Nordens Jönköpingsdistrikt 2008 Verksamhetsberättelse för Föreningen Nordens Jönköpingsdistrikt 2008 Styrelsens sammansättning Göran Galthe, Nässjö, ordförande Erling Johansson, Eksjö, vice ordförande Birgitta Pehrson, Huskvarna, sekreterare

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Strömstad och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

PROTOKOLL Nr: 2013-004

PROTOKOLL Nr: 2013-004 Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen för Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) enligt följande: Tid: 2013-05-25--26 Plats: Quality Hotell Prisma, Skövde Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, ordf.

Läs mer

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 10:e mars 2008 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus.

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 10:e mars 2008 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Medlemsblad Nr 1 Årg. 17 (2008) MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL ÅRSMÖTE Måndagen den 10:e mars 2008 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Program: Årsmötesförhandlingar. Därefter

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala handikapprådet Datum Sid (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala handikapprådet Datum Sid (17) 2011-02-17 1 (17) Plats och tid Senioren, stora sammanträdesrummet Hässleholm 13.30-15.00 ande Förtoendevalda: Anna Gustavsson (kd) ordförande, ON Irene Nilsson (s) ON Peter Groth (mp) BN Ernst Herslow

Läs mer

Folkdansringen i Örebro län

Folkdansringen i Örebro län Folkdansringen i Örebro län Protokoll från Distrikts Årsmötet den 5 mars 2011 i Åmmebergs Folkets Hus, Arrangör Norra Vätterbygdens folkdansgille. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen

Läs mer

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka Studiekalender 2015 Gemensam Styrka Vårens samverkanskurser avd. 4, 5, och 8 Löftet. 2-4 mars Kursen vänder sig till alla och handlar om kollektivavtalets värde. Ansvarig: Avd. 4 Plats: Ädelfors Folkhögskola

Läs mer