Innehållsförteckning. Bilagor: Medlemsförteckning Styrelsens årsredovisning Revisorernas berättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Bilagor: Medlemsförteckning Styrelsens årsredovisning Revisorernas berättelse"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Förvaltning 3 - Organisation 3 - Årsmöte 3 - Styrelse- och förtroendevalda 4 - Styrelse- och AU-sammanträden 4 - Personal 5 Arkivleveranser och ordnande 5 - Arkiv 5 - Affischer 7 - Fanor och standar 7 - Fotografier, film och ljud 7 - Litteratur 8 Brukare 8 - Medlemsservice 8 - Studiebesök 8 - Forskarservice 10 Utåtriktad verksamhet 11 - Arkivens Dag Utställningar 12 - Visningar och program 14 - Marknadsföring och media 16 - Hemsida 16 Dokumentationer och projekt 17 - Invandrarprojektet Global folkrörelse i Jönköpings län 17 - Jazz i Jönköping 17 - Punk i Tranås 18 Utveckling och samarbete 18 - Arkivförbunden 18 - ABM-samarbete 19 - Studieresor och konferenser 19 - Arbetsplatsen 21 - Ekonomi 21 Avslutning 22 - Styrelsens slutord 22 Bilagor: Medlemsförteckning Styrelsens årsredovisning Revisorernas berättelse Tryckning: Jönköpings läns folkrörelsearkiv Layout: Richard Fransson Jönköpings läns folkrörelsearkiv

3 Förvaltning Organisation Jönköpings läns folkrörelsearkiv (JFA) är en ideell förening, med syfte att insamla, förteckna, bevara och vårda arkivalier från i första hand organisationer av folkrörelsekaraktär. Verksamhetsområdet är Jönköpings län. Föreningen består i huvudsak av distriktsorganisationer verksamma i Jönköpings län och år 2013 var antalet betalande medlemmar 163 stycken. Årsavgiften för medlemskap är enligt årsmötesbeslut 1300 kronor, med undantag för ungdoms- och handikapporganisationer som betalar 700 kronor. Dessutom finns en avgift per hyllmeter på 150 kronor/år. Genom distriktsorganisationernas medlemskap äger dess lokala avdelningar/föreningar rätt till avgiftsfri deposition och service. Jönköpings läns folkrörelsearkiv är medlem i Folkrörelsernas Arkivförbund (FA), Jönköpings läns arkivförbund och Jönköpings läns hembygdsförbund. I Jönköpings läns arkivförbund ingår arkivchefen som ordinarie ledamot. Arkivchefen är medlem i Föreningen Sveriges Länsarkivarier, samt sedan 2011 också kontaktperson för den vilande föreningen Näringslivsarkiv i Jönköpings län (NAJL). Årsmöte Ordinarie årsmöte hölls den 29 april 2013 på Cupolen i Värnamo. Sedan föreningens ordförande Margareta Persson hälsat de församlade välkomna gjorde kulturantikvarie Peter Andersson en presentation av kommunens hemsida med inriktning kultur och kulturarv. Till årsmötesordförande valdes Stig Fransson, f.d. kommunalråd i Värnamo. Efter årsmötesförhandlingarna avtackades Allan Svensson, som i närmare tio år varit ledamot av folkrörelsearkivets styrelse. Allan Svensson avtackas under årsmötet Foto: Lars Östvall 3

4 Styrelse och förtroendevalda Ordinarie ledamöter Margareta Persson, Jönköping, ordförande (Socialdemokraterna) Kennert Karlsson, Norrahammar (Folkrörelsernas Arkiv i Norrahammar) Rolf Lindberg, Jönköping (ABF Jönköpings distrikt) Allan Tovhult, Jönköping (IOGT-NTO) Ingvar Törnqvist, Gränna (Jönköpings läns hembygdsförbund) Inga-Maj Eleholt, Smålandsstenar (Centern) Ersättare Kenneth Jägsander, Eksjö (Synskadades Riksförbund SRF) Ulla Harström, Mullsjö (Sveriges Pensionärsförbund SPF) Birgitta Glennåker, Jönköping (Jönköpings läns FN-distrikt) Tomny Lindqvist, Jönköping (LO Jönköpings län) Landstingets representanter Stig-Arne Tengmer (ordinarie, utsedd för ) Jarl Karlsson (ersättare, utsedd för ) Föreningens revisor Per-Olof Bladh, Huskvarna (Vänsterpartiet, ordinarie) Edith Apelqvist Öberg, Tenhult (RTP, ersättare) Landstingets revisorer Inga Fingal, Tranås (ordinarie) Doris Johansson, Gränna (ersättare) Auktoriserad revisor Per-Anders Pettersson, Price Waterhouse Coopers Valberedning Roland Björn, Jönköping (Handikappföreningarnas Samarbetsorgan HSO, sammankallande) Karin Widerberg, Jönköping (ABF) Kenneth Fjäll, Gränna (Transportarbetareförbundet) Arbetsutskott Margareta Persson (ordförande) Stig-Arne Tengmer (Landstingets representant) Rolf Lindberg Lars Östvall (arkivchef) Styrelse- och AU-sammanträden Styrelsen har sammanträtt 28/1, 15/4, 29/4 (konstituerande för nya styrelsen), 13/6, 12/9 och 21/11. Arbetsutskottet har haft möten i anslutning till dessa, samt vid ytterligare ett par tillfällen då frågan om stadgar och hyllmeteravgift beretts. 4

5 Personal Ordinarie personal (heltid) Lars Östvall arkivchef Richard Fransson 1:e arkivarie Anna Sundin arkivarie Monika Lundström arkivassistent 25 % Övrig personal David Stavenheim Rose-Marie Gunnarsson Elise Pavicic timanställd arkivarie anställd via Jönköpings kn (fr o m augusti av JFA) projektanställd (en vecka i augusti) Dessutom har arkivet haft studenter på praktik vid ett par tillfällen under året. Arkivleveranser och ordnande Arkiv Arkivbeståndet utgjordes vid verksamhetsårets ingång (1/1 2013) av 4921 förtecknade arkiv samt ett antal oförtecknade leveranser. Under året har inkommit 280 leveranser, varav 147 är kompletteringar till redan befintliga arkiv, och 133 från nya arkivbildare. Till största delen är dessa inlämnade som depositioner, men några gåvor till arkivet har också inkommit. Tabell över inkomna och ordnade leveranser

6 Av de leveranser som inlämnats kan bland annat nämnas Huskvarna Fotoklubb, Svenska Frälsningsarmén, Nils Gustav Putte Merkert, Erikshjälpen Holsbybrunn, Eksjö Hundramannaförening, Jönköpings dragspelsklubb och Friluftsfrämjandet - Mullsjö lokalavdelning. Mottagande och kvittering av arkiv, liksom grovsortering och överenskommelser med deponenten, har i första hand skötts av arkivarie Anna Sundin. Under 2013 har 121 leveranser ordnats och förtecknats. Av dessa är 71 st kompletteringar till tidigare förtecknade arkiv, och 50 av dem är nya arkivbildare. Bland de förtecknade arkiven kan nämnas LO-facken i Vaggeryds kommun, PRO Mullsjö/Sandhem, Studieförbundet Vuxenskolan Habo-Mullsjö, Centerns kommunorganisation i Habo, Smålands Bågskytteförbund, Smålands Skridskoförbund, Diabetesföreningen i Jönköping med omnejd, Föreningen Musik i Huskvarna och Eksjö Missionsförsamling. Volymökningen ordnat arkivbestånd motsvarar föregående år, det vill säga drygt 800 volymer. Ordnings- och förteckningsarbetet har under året skötts av framför allt David Stavenheim och Monika Lundström. Det sker både på traditionellt sätt med ordning och förteckning för hand, och på digitalt sätt genom inskrivning i databas (Filemaker Pro). Arbetet inbegriper uppsortering av handlingarna enligt allmänna arkivschemat, skapandet av serier och volymer, kapselläggning, inskrivning i databas efter förteckningsmall, uppdatering av uppgifter i olika register, angivande av placering, etikettering, undersökning av föreningens historia, eventuella namnbyten och sammanslagning, kopiering av arkivförteckningar till våra pärmsystem, utskick av förteckningar till deponenter etc. Organisationsindelning 01. Arbetstagarorganisationer 02. Frilufts- och naturvårdsorganisationer 03. Försvars- och fredsorganisationer 04. Gymnastik- och idrottsorganisationer 05. Handikapporganisationer 06. Humanitära och sociala organisationer 07. Kulturella organisationer 08. Kvinnoorganisationer 09. Nykterhetsorganisationer 10. Politiska organisationer 11. Religiösa organisationer 12. Studieorganisationer 13. Ungdomsorganisationer 14. Övriga organisationer Organisationsschema från Folkrörelsernas Arkivförbund. 6

7 Affischer Ett femtiotal affischer har inkommit under året. Många av dessa har anknytning till projektet Punk i Tranås som arkivet medverkat i under Fanor och standar Femton fanor och banderoller från IF Metall har inkommit under året. Fotografier, film och ljud Folkrörelsearkivets fotosamling har ökat betydligt även detta år, främst genom den större samling fotografier, främst negativ, som arkivet fått i gåva efter den under året avlidne fotografen Nils Gustav Putte Merkert. Hans fotoarkiv består främst av negativ, kronologiskt välordnat i pärmar. Samlingen spänner över en lång period, från Putte Merkerts ungdom på 1960-talet, då han var särskilt intresserad av idrott, genom hans karriär som proffsfotograf och journalist, och fram till 2000-talet. Vi tackar särskilt änkan Gun Merkert, samt fotograf Rolf Antonsson, för att Putte Merkerts värdefulla fotografier lämnats till Folkrörelsearkivet. Scanning har även 2013 skötts av Rose-Marie Gunnarsson, som varit anställd dels genom Jönköpings kommun, och från augusti direkt av Folkrörelsearkivet. Omkring fotografier har under året digitaliserats genom hennes försorg. Dessutom har drygt 8000 fotografier och pressklipp och annat arkivmaterial förtjänstfullt scannats hos ArkivData under Även en mängd rullband och kassetter har digitaliserats av ArkivData. Ett tiotal rullfilmer filmer har lämnats in till professionella företag för digitalisering, både från Jönköpings läns folkrörelsearkiv och från Folkrörelsernas Arkiv i Norrahammar. Drygt 30 VHS-kassetter har digitaliserats med utrustning i JFA:s lokaler. Blodgivande roddare i Huskvarna, maj Foto: Putte Merkert. 7

8 Litteratur Genom gåvor och köp har Folkrörelsearkivets boksamling ökat med ett femtiotal volymer. Böckerna finns både i arkivet och i vårt referensbibliotek (sammanträdesrummet). Utöver detta finns även ett tjugofemtal hyllmeter småskrifter och pressklipp. Arkivet prenumererar på Smålands Folkblad och Smålandsbygdens Tidning. Även Jönköpings-Posten och Jönköping.nu bevakas, liksom mer sporadiskt Dagens Nyheter och nättidningarna Jnytt och Jmini. Brukare Medlemsservice Service till våra medlemmar har skett per telefon, och vid besök. Det handlar om såväl rådgivning i arkivskötsel som efterforskning av material m m. Under 2013 har arkivets personal varit i Gnosjö, Nässjö och Värnamo, varvid bl a föreningar informerats i arkivfrågor. Flera föreningar har också besökt oss för att få råd angående arkivskötsel. Studiebesök Bland årets besökare kan nämnas socialdemokratiske riksdagsmannen Håkan Juholt, fd partiledare, numera ersättare i riksdagens kulturutskott, som var hos oss torsdagen den 21 november. Han visades runt i Arkivhuset och stannade länge hos Folkrörelsearkivet, där föreningens ordförande Margareta Persson guidade honom runt. Håkan Juholt på besök hos Folkrörelsearkivet. Foto: Björn Blomquist, Jönköpings Stadsarkiv. 8

9 Diagram Besöksstatistik månadsvis Diagram Besökstatistik

10 Forskarservice På Folkrörelsearkivets hemsida finns en lista på de över 5000 föreningsarkiv (arkivbildare) som förvaras hos JFA. I Arkivhusets forskarsal finns också en förteckning över arkiven, i pärmar. Forskarsalen står under Jönköpings stadsarkivs ansvar, men forskarservicen där sköts tillsammans Jönköpings stadsbibliotek, Jönköpings läns museum och Jönköpings läns folkrörelsearkiv. Från vår sida är det framför allt arkivarie Anna Sundin som deltar i detta samarbete, genom forskarservice två tre-timmarspass i veckan samt möten om forskarsalens utveckling, gemensamma studiebesök och utställningsverksamheten i Öppet magasin. Även Monika Lundström, Richard Fransson och Lars Östvall har haft pass i forskarsalen. Servicen i forskarsalen består i bland annat hjälp för nya arkivbesökare, bokning av tider, vägledning vid forskning, framtagning av arkivmaterial. Entrén till Arkivhuset. Foto: Lars Östvall. Forskarsalen i Arkivhuset. Foto: Lars Östvall. 10

11 Utåtriktad verksamhet Arkivens Dag 2013 Temat för 2013 års Arkivens Dag var Flora och fauna. Folkrörelsearkivet deltog både i Jönköping, i Värnamo och i Norrahammar. I Arkivhuset arrangerades bland annat utställningar i Öppet magasin, där Folkrörelsearkivet bidrog med material från Eklundshovs koloniträdgårdsförening. Anna Sundin ansvarade för denna. I samband med denna höll också Per-Olof och Kerstin Östhed en föreläsning om Eklundshov. Utställningen fanns till beskådan i Arkivhuset även under december. Vid Arkivens Dag i Värnamo, vilken hölls i kulturhuset Cupolen, deltog Richard Fransson med arkivinformation och en digital utställning med äldre fotografier från Värnamo. Tillsammans med Folkrörelsernas Arkiv i Norrahammar uppsattes också ett mindre antal fotografier i det skyltfönster som finns på byggnaden i Norrahammar. Programblad Arkivens Dag Layout: Richard Fransson En av utställningsskärmarna med foton och ritningar över Eklundshovs koloniträdgårdsförening i samband med Arkivens Dag. Foto: Lars Östvall. 11

12 Utställningar Även under 2013 kunde Folkrörelsearkivet disponera utställningsrummet i Öppet magasin, eftersom Länsmuseet tills vidare avsagt sig utrymmet. Den välbesökta utställningen Bunnfors Bilder!, som öppnats i november 2012, fick stå kvar till och med januari Den följdes av en utställning Popmusik på Rigoletto, om de engelska popgrupper som gästade Jönköpings Folkets Hus under åren 1966 till Den 25 april öppnades så en ny utställning i Öppet magasin, om historien kring uppkomsten av 1 maj-demonstrationerna och dess historia i Jönköping från 1901 till Invigningstalare var socialdemokratiske riksdagsmannen, fd kommunalrådet Peter Persson. Utställningen kom att få särskild betydelse, med tanke på de våldsamheter som inträffade vid 1 maj 2013, då Svenskarnas Parti hade fått tillstånd att demonstrera samtidigt som arbetarpartierna. Utställningen stod fram till månadsskiftet augusti-september. Affisch för 1 majutställningen, original från Peter Persson inviger utställningen om 1 maj. Foto: Lars Östvall. 12

13 Under de dagar i augusti som Jönköpings kommun arrangerade Jönköpingsfesten pågick bidrog Folkrörelsearkivet med en mindre utställning. Temat för vår utställning var idrottsföreningar i Jönköping och den uppsattes mitt i Rådhusparken, i anslutning till en beachvolly-plan. I Rydbergrummet visades även 2013 Puttes tändstickshus. Utställningarna har gett god respons från allmänhet och media, och i flera fall har de medfört att nytt arkivmaterial har inlämnats till arkivet. Utställningen i Rådhusparken i samband med Jönköpingsfesten. Foto: Lars Östvall Som nämnts deltog Folkrörelsearkivet även vid Arkivens Dag i november med en utställning om Eklundshovs koloniträdgårdsförening. Vidare gjordes i december tillsammans med Jönköpings Stadsarkiv en utställning på temat Jul i arkiven. Utställningar / Bunnfors Bilder! 9/2 20/4 Pop på Rigoletto /4 31/8 1 maj i Jönköping 9-10/8 Idrottsföreningar i Jönköping. Fotoutställning under Jönköpingsfesten. Plats: Rådhusparken (arr. Jönköpings kommun, Fritid) 9/11 30/ Eklundshovs koloniträdgårdsförening 13

14 Visningar och program Visningar har gjorts i samband med utställningarna i Öppet magasin, främst 1 maj i Jönköping. Vid Arkivens Dag arrangerade arkivet en föreläsning med Per-Olof och Kerstin Östhed, som berättade historien om Eklundshovs koloniträdgårdsföreningen. Arkivchef Lars Östvall har under året hållit ett femtontal föreläsningar på olika teman. Den mest efterfrågade av dessa föreläsningar gäller kooperationsrörelsen Konsum och andra speceriaffärer i Jönköping, om livsmedelsaffärernas utveckling från 1800-talet till idag. Beställare har varit Jönköpings kommun, IOGT-NTO, Genealogiska föreningen, Hakarps hembygdsförening, Odd Fellows med flera. Andra ämnen har varit: Popmusik på Rigoletto på 1960-talet (arr. Jönköpings kommun), Nässjö rockar! Om rockens historia i Nässjö (arr. Nässjö kommun). I ett samarrangemang med Studieförbundet Bilda prövades ett nytt grepp för föreläsning, när Lars Östvall och Ismet Bitici framträdde tillsammans med bandet Stone Free (Anders Fennsjö och Johan Häll) framträdde på krogen Bongo i Jönköping. Detta skedde under musikfestivalen Beat Meet i oktober och ämnet var Hårdrockens historia i Jönköping. Närmare 300 betalande åhörare kom till föreläsningen. Föreläsning under Studieförbundet Bildas festival BeatMeet. Foto: Sarah Larsson. Lars Östvall och arkivarie Richard Fransson har också bokats (av Värnamo kommun) för en föreläsning om musikartisten Agnetha Fältskog och hur man forskar i arkiven. Vid samtliga dessa tillfällen har Jönköpings läns folkrörelsearkiv presenterats med syfte och beskrivning av verksamheten. Mer ingående presentationer har skett vid studiebesök till arkivet, men som föreläsningar, t ex hos Rotary International dit Lars Östvall var inbjuden 18 november. 14

15 Datum Arrangemang Eget arr. Samarr. Vuxna 0-26 år Antal 16-jan Föredrag Hammarvallen hos NGIS / LÖ x jan Visning för Frälsningsarmén x jan Studiebesök Krusagården Eksjö x feb Studiebesök Tabergs Bergslags Hembydsförening x feb Föredrag hos IOGT-NTO / LÖ x feb Föredrag Genealogiska föreningens årsmöte / LÖ x mar Föredrag Fjällstugan Konsum / LÖ x mar Studiebesök Kommunal Sydöst x mar Föredrag Hakarps HBF årsmöte - Konsum / LÖ mar Studiebesök Högskolan / RF x mar Föredrag Örtugen, Hva Folkets Park - Junex / AS x mar Föredrag Huluäng - Rigoletto / LÖ x apr Studiebesök Blekingarkivet x apr Föredrag Nässjö kommun - Musikhistoria / LÖ apr Föredrag SPF Väster - Konsum / LÖ x apr Invigning 1:a Maj-utställning i Öppet Magasin x maj Studiebesök PRO Tenhult x maj Föreläsning på Träffpunkt - Konsum / LÖ x maj Studiebesök Tranås bibliotek / LÖ x maj Studiecirkel Jazz i Jönköping / LÖ x jun Studiebesök/Visning 1:a Maj-utställningen - SAC / LÖ x jul Studiebesök Arkivdata / RF x jul Studiebesök Arkivdata /RF x aug Utställning Jönköpingsfesten x aug Studiebesök SAP Kulturnämnden / LÖ x sep Studiebesök Hembygdsförbundet x sep Studiebesök norsk grupp / AS x sep Studiebesök Högskolan / RF x sep Studiebesök Teliaseniorer / AS x okt Föredrag Torpa Seniorboende Konsum / LÖ x okt Föredrag Odd Fellows - Konsum / LÖ x okt Studiebesök Visingsö hembygdsförening / AS x okt Föredrag Bilda/Bongo Hårdrockens historia / LÖ x okt ABM-konferens i Jönköping x okt Föredrag Mötesplats för seniorer - Rigoletto / LÖ x okt Studiecirkel Jazz i Jönköping / LÖ x nov Arkivens dag x nov Arkivens dag i Värnamo / RF x nov Studiebesök/föredrag Postens seniorer - Konsum /LÖ x nov Föredrag Rotary Jönköping - JFA / LÖ x nov Studiebesök Immanuelskyrkan Gubbaröra / AS x nov Föredrag Värnamo - Agnetha Fältskog x dec Studiecirkel Jazz i Jönköping / LÖ x dec Speakers Corner / LÖ x dec Studiebesök Arkivdata / RF x dec Studiebesök Arkivdata / RF x Summa Sammanställning över programverksamhet, studiebesök och utställningar

16 Marknadsföring och media Våra utställningar och program har även detta år fått uppmärksamhet i media. Det handlar om både papperstidningar, nättidningar och radio, där flera i personalen medverkat. Arkivchef Lars Östvall har dessutom skrivit några, bl a till Gudmundsgillets årsbok och till nättidningen Jmini. Folkrörelsearkivet finns också omnämnt i de uppsatser och publikationer som våra forskare framställt under året. Hemsida Folkrörelsearkivets hemsida har under året fått ett helt nytt utseende och ny adress. Sidan är byggd av 1:e arkivarie Richard Fransson. Fördelarna med den nya hemsidan är att den går snabbare att uppdatera än den tidigare och att den kan redigeras från vilken dator som helst med internetuppkoppling eftersom själva redigeringsprogrammet ligger på webben. Tjänsten är köpt av företaget Hemsida 24 och det nya domännamnet är Skärmdump av Folkrörelsearkivets hemsida, designad av Richard Fransson. Till höger artikel ur Smålands Folkblad 26 april

17 Dokumentationer och projekt Invandrarprojektet Global folkrörelse i Jönköpings län Sedan styrelsen beslutat genomföra ett projekt med syfte att dokumentera och insamla arkiv från invandrarföreningar, har en projektbeskrivning framställts av tillfälligt anställda projektledaren Elise Pavicic. Diskussioner om finansiering har förts med främst landstinget, och en ansökan kommer att inlämnas under hösten (Projektbeskrivningen är under bearbetande.) Jazz i Jönköping Under rubriken Jazz i Jönköping har ett antal träffar hållits med äldre musiker och jazzintresserade i Jönköping. Syftet har varit att dokumentera jazzmusik i Jönköping under främst och 1950-talet, då den var del av en stor ungdomsrörelse. Initiativtagare till dokumentation är trumpetaren Göran Fransson tillsammans med arkivchef Lars Östvall. I studiegruppen ingår även Ingvar Magnusson, Rune Liedström, Bo Andell, Rose-Marie Migchelsen, Göran Blom, Conny Rich Sandberg, Lars-Göran Åkerberg, Birgit Andersson m fl. Projektet fortlöper under 2014 och ska förhoppningsvis avslutas med en publikation. Med tanke på att flera av dessa jazzlegendarer är till åren komna är dokumentationen särskilt angelägen. Detta fick vi på ett sorgligt sätt erfara i april i år då en av studiegruppens medlemmar, den genommusikaliske orkesterledaren Owe Wigardt avled. Han har varit en mycket uppskattad person i studiegruppen, och bidragit med både spännande och roliga historier, med entusiasm och alltid med glimten i ögat. Från möte i studiegruppen om Jazz i Jönköping. Till vänster Lars Östvall och Bo Andell, till höger Ingvar Magnusson, Owe Wigardt och Göran Fransson. Foto: Anna Sundin. 17

18 Punk i Tranås I samarbete med Tranås kommun, Studiefrämjandet Tranås och Jönköpings läns museum startade Folkrörelsearkivet ett projekt om punkrörelsen i Tranås under framför allt 1980-talet. Projektet omfattar en studiecirkel kring punk i Tranås, dokumentation och publicering på hemsida, utställningar och program i Tranås respektive Jönköping (under 2014). Folkrörelsearkivets roll i projektet är dokumentera och bygga en websida. Sidan har byggts upp av Richard Fransson och Lars Östvall, samt Magnus Grehn på Tranås bibliotek, och publicerades i december Skärmdump av hemsida. Layout: Richard Fransson och Lars Östvall. Utveckling och samarbete Arkivförbunden Jönköpings läns folkrörelsearkiv är medlem i Folkrörelsernas Arkivförbund, men har tyvärr inte haft möjlighet att vara med på årets träffar för landets folkrörelsearkiv och motsvarande. Folkrörelsearkivet är också medlem i Jönköpings läns arkivförbund, i vilket även Länsstyrelsen i Jönköpings län, Landstinget i Jönköpings län, Regionförbundet Jönköpings län, Jönköpings läns museum, nio av länets kommuner, Högskolan i Jönköping, Svenska kyrkan och Munksjö AB är medlemmar. Arkivchef Lars Östvall är ledamot av arkivförbundets styrelse, med 1:e arkivarie Richard Fransson som ersättare. Förbundets styrelse har haft fyra sammanträden, samt årsmöte och konstituerande styrelsemöte. Jönköpings läns arkivförbund finns nu på internet, genom den hemsida som Richard Fransson, Folkrörelsearkivet, byggt och överlämnat till förbundet. Sidan sköts nu av Stadsarkivets personal. Den undersökning om kultursamverkan i Jönköpings län som förbundet tagit initiativ till, presenterades under våren Efter detta har förbundet fört diskussioner med landstinget om inrättandet av ett kulturarvsråd för länet, om en årlig regional kulturarvskonferens, och om en gemensam kulturarvsportal på internet. 18

19 ABM-samarbete Tillsammans med Jönköpings kommun, Stadsarkivet, Landstinget i Jönköpings län, Jönköpings läns museum och Jönköpings läns arkivförbund arrangerades i oktober en nationell ABM-konferens i Jönköping. Invigningstalare var kommunalråd Anna Mårtensson. Ett 60-tal personer från hela landet deltog under tvådagars-konferensen. Arkivförbundets ordförande Anna Mårtensson välkomnade, och riksarkivarie Björn Jordell inledningstalade. Sedan följde föreläsare från bl a Blekingearkivet, länsmuseet i Västernorrland och Gränna museum-polarcenter. Diskussionerna om ABM-samarbete inom huset (Arkivhuset-Biblioteket-Museet) har ökat under året och framför allt skett i det så kallade Husrådet. I slutet av året bestämdes dock att Husrådet skulle ha hand om frågor av framför allt praktisk art, medan ett nybildat ABM-råd skulle arbeta med mer övergripande kulturfrågor och samarbeten. I detta ABM-råd finns endast de respektive cheferna för Länsmuseet, Kultur Jönköpings kommun, Stadsarkivet och Folkrörelsearkivet. Studieresor och konferenser Styrelsen för Jönköpings läns folkrörelsearkiv har under 2013 varit på studieresa till Malmö och Lund, gemensamt med arkivets personal. Syftet var bland annat att få djupare kännedom om projekt som kan jämföras med det som Folkrörelsearkivet planerat genomföra rörande invandrare och invandrarföreningar. Tack vare vår ordförande Margareta Persson hade vi fått kontakt med Malmö Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne, som under ledning av professor Roger Johansson bedriver ett projekt att dokumentera invandrare i Malmö förr och nu. Vid vårt besök fick vi en mycket gedigen information och många värdefulla tips av professor Johansson, arkivets föreståndare Sylvia Björk och hennes medarbetare. Efter övernattning i Malmö besöktes dag två Arkivcentrum Syd och Skånes Arkivförbund i Lund, där vi guidades av arkivchef Anna Ketola. På hemväg besökte vi även det lilla fina Folkrörelsearkivet i Helsingborg och fick även där fin presentation. 19

20 Roger Johansson på Arbetarrörelsen Arkiv i Skåne berättar om deras invandrarprojekt. Allan Tovhult, Kennert Karlsson och Rose-Marie Gunnarsson lyssnar. Foto: Lars Östvall. Bild från Västanågruppens höstresa till Husby säteri. Foto: Lars Östvall. 20

21 Landstingets avdelning Regional utveckling inbjöd 1-2 oktober till gemensam resa för kulturcheferna i den så kallade Västanågruppen, dvs företrädarna för de konst- och kulturinstitutioner som landstinget är huvudfinansiär till. Resan gick till Södermanland och Husby säteri utanför Söderköping. Utöver ordinarie sammanträden fick kulturcheferna delta i spännande diskussioner i samband med supén på kvällen. 25 september deltog Lars Östvall och Richard Fransson på seminariet Var finns pengarna? Seminariet arrangerades av Kultur Jönköpings kommun och handlade om hur föreningar kan söka extern finansiering för olika kulturprojekt. Arkivchef Lars Östvall har också varit på kortkurser, bland annat i samband med föreningen Sveriges Länsarkivariers höstmöte i Göteborg november. Vid detta tillfälle hade föreningen inbjudit representanter för Statens Kulturråd, som gick igenom redovisningen av den regionala arkivverksamheten. Arbetsplatsen I sammanträdesrummet har monterats en TV-skärm kopplad till nätverket för att underlätta bildpresentationer vid studiebesök och andra möten. Under året har även en ny kopiator införskaffats, till stor nytta för löpande utskrifter av förteckningar och etiketter, såväl som vid framställande av egna trycksaker och material till utställningar. De hyllor avsedda för föremål och skrymmande arkivalier som beställdes och monterades under 2012 togs i bruk under Några av arbetsplatserna har fått nya datorer under året. Ekonomi Som tidigare år sköts föreningens ekonomi av konsultfirman KompRed, Christina Hildingsson, i nära samarbete med arkivchefen. Några timmar varannan vecka får vi hjälp med bankaffärer, debiteringar och krediteringar m m. Arkivchefen har även ordföranden att diskutera ekonomiska frågor med, och rapporterar till styrelsen kvartalsvis vid styrelsemöten. Försäljning av böcker, bilder, tjänster, föreläsningar och annat handhas av personalen enligt uppgjorda taxor eller överenskommelser. Revision genomfördes under vecka 16 av de revisorer som föreningen utsett vid årsmötet Övriga revisorer har följt verksamheten kontinuerligt under året genom protokollen. 21

22 Avslutning Styrelsens slutord En av de viktigaste uppgifterna för Jönköpings läns folkrörelsearkiv är att dokumentera och bevara arkivets medlemmars historia i vårt län, men också att föra ut vikten och kunskapen om att arkivera och bevara och att föra ut till intresserade och allmänhet vilken skatt som finns i arkivet om föreningar, organisationer, händelser, bygder och personer. Att ge medlemmarna en god service i form av bland annat rådgivning, arkivskötsel och efterforskning av material är en grundläggande uppgift för arkivet. För folkrörelsearkivet har det varit en ambition att också under det gångna året vidga kontakterna med länets alla kommuner och dess folkrörelser/föreningar för att fånga upp intresse att tillsammans med arkivet anordna utställningar, föreläsningar och andra aktiviteter. Sådana utställningar och föreläsningar har också ägt rum under det gångna verksamhetsåret. Donationer från enskilda har också bidragit till anordnande av utställningar. En kommande uppgift för folkrörelsearkivet är att öka intresset att dokumentera och arkivera verksamhet och historia från våra invandrade medborgare. Ett projekt har inletts i detta syfte och har också stöd från våra givare av anslag. Folkrörelsearkivet har under det gångna året gjort studiebesök i andra delar av landet som har genomfört dokumentation av våra invandrades historia. Samarbetet mellan arkiv, bibliotek och museum fortskrider och kan utvecklas än mer och därmed ge våra medborgare en mer fullödig kunskap om vad historien kan berätta. För att kunna se in i framtiden behöver man ha historien med sig. Ett samarbete finns nu också med Folkrörelsearkivet i Norrahammar, där vi både ger och får kunskaper om det som finns i arkivet där. Folkrörelsearkivets hemsida utvecklas kontinuerligt och kan ge en god information om händelser, kunskaper om arkivet och möjliggöra en arena för arkivintresserade. Vi vill här uttrycka vår tacksamhet för de gåvor i form av skrivna dokument, foton, litteratur, fanor m m som skänkts till arkivet. Styrelsen vill härmed rikta ett varmt tack till vår personal som med små resurser utför ett mycket gott och engagerat arbete samt tacka för ett förtroendefullt samarbete med våra medlemsorganisationer, landsting och kommuner. Jönköping i april 2014 Margareta Persson Stig-Arne Tengmer Rolf Lindberg Kennert Karlsson Allan Tovhult Ingvar Törnqvist Inga-Maj Eleholt Kenneth Jägsander Ulla Harström Birgitta Glennåker Tomny Lindqvist 22

23 Medlemsförteckning 2013 Bilaga 1. Medlemsnamn Inträdesår ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND (ABF), NORRA SMÅLAND 1976 BAPTISTMISSIONEN (SB)/SVENSKA BAPTISTERNAS UNGDOMSFÖRBUND (SBUF) SMÅLAND 1976 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JÖNKÖPINGSHUS NR BROTTSOFFERJOUREN I JÖNKÖPING 2008 BYGGNADS SMÅLAND-BLEKINGE 1991 CENTERPARTIETS (C) DISTRIKTSORGANISATION I JÖNKÖPINGS LÄN 1975 DE HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND (DHR), JÖNKÖPINGS LÄNS DISTRIKT 1982 EKSJÖ KOMMUNS KULTURAVDELNING 1977 EVANGELISKA FOSTERLANDSSTIFTELSENS (EFS) MISSIONSFÖRENING I JÖNKÖPING 1983 FOLKPARTIET LIBERALERNA JÖNKÖPINGS LÄN 1975 FOLKRÖRELSERNAS ARKIV I NORRAHAMMAR 1981 FRITIDS- och KULTURNÄMNDEN I ANEBY KOMMUN 1978 FRÄLSNINGSARMEN (FA), JÖNKÖPINGSKÅREN 1976 FUB I JÖNKÖPINGS LÄN 1988 FÖRENINGEN NORDEN, JÖNKÖPINGS DISTRIKT 1982 GS AVDELNING 5 SMÅLANDS HÖGLAND 2003 HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND, AVD 9 JÖNKÖPING 1991 HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETSORGAN (HSO) I JÖNKÖPINGS LÄN 2000 HELA MÄNNISKAN I JÖNKÖPINGS LÄN 1985 HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS LÄNSFÖRENING I JÖNKÖPINGS LÄN 1989 HOTELL- OCH RESTAURANGANSTÄLLDAS FÖRBUND (HRF), AVD 7 SYDOST STOCKHOLM 1991 HSB GÖTA 1977 HUSKVARNA BÅGSKYTTEKLUBB 2008 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SMÅLAND/BLEKINGE 1975 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 2007 IF METALL HÖGLANDET 2007 IF METALL VÄSTBO-ÖSTBO (AVD 40) 2007 IF METALL VÄTTERBYGDEN 2007 INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP (IM) 1998 INNER WHEEL DISTRIKT INSAMLINGSSTIFTELSEN ERIKSHJÄLPEN 2013 IOGT-NTO JÖNKÖPINGS DISTRIKT 1975 JÄGAREFÖRBUNDET, JÖNKÖPINGS LÄN 2003 JÖNKÖPING HANDEL

Östergötlands Arkivförbund

Östergötlands Arkivförbund Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 1 Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 Vattengränden 14 602 22 Norrköping 011-12 28 90 info@ostergotlandsarkivforbund.se www.ostergotlandsarkivforbund.se

Läs mer

Uppslag ur en volym i Svanå bruksarkiv (Surahammars bruks AB, Svanå gård, Brandförsäkringar G15:3)

Uppslag ur en volym i Svanå bruksarkiv (Surahammars bruks AB, Svanå gård, Brandförsäkringar G15:3) Är Ni beredda? Brand, översvämningar, klimatförändringar, byggnader som rasar ihop, konflikter och hot Orosrapporterna duggar tätt i nyhetsmedierna. Vi kan nog ibland lite till mans (och kvinns) känna

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 information från arkiv gävleborg årgång 21 nr 1/2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Tack Barbro! Allt viktigt har gått som planerat under 2013. Arkiven har strömmat in och hanterats på sedvanligt professionellt

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

B/ Val av tre (3) ledamöter för två (2) år 2015 2016. C/ Val av tre (3) ersättare för ett (1) år 2015

B/ Val av tre (3) ledamöter för två (2) år 2015 2016. C/ Val av tre (3) ersättare för ett (1) år 2015 Förslag till dagordning vid årsmöte med Östergötlands läns nykterhetsförbund Torsdagen den 23 april 2015, klockan 18.30 MHF:s lokal, Bjälbogatan 8, Linköping 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordningen

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Styrelsens sammansättning Ordinarie (2 år): Mats O Karlsson ordf. (vald 2008) Lars-Olof Legnerfält vice ordf. (vald 2008) Christina Gullström kassör (vald 2009) Kent Cramnell

Läs mer

SV Västra Götaland. Verksamhetsberättelse 2013. Kultur Folkhälsa Lokal kraft Hållbar utveckling Mångfald

SV Västra Götaland. Verksamhetsberättelse 2013. Kultur Folkhälsa Lokal kraft Hållbar utveckling Mångfald SV Västra Götaland Verksamhetsberättelse 2013 Kultur Folkhälsa Lokal kraft Hållbar utveckling Mångfald Verksamhetsberättelse 2013 SV Region Västra Götaland Sida 2 av 28 Innehållsförteckning Året som gått

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 Vår vision Östergötlands museum - ett regionalt museum i världsklass - Vår verksamhetsidé Östergötlands museum arbetar med regionens kulturarv

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013.

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014-02-20 Kallelse till årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. Datum: 13 mars Tid: 16:00 Plats:

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Det här är Sensus 5 Vad gör riksförbundet 6 Strategiarbetet: Destination Framtiden 7 Sensus önskvärda läge 8 Detta

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2008-02-05 KUN 2008/2

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2008-02-05 KUN 2008/2 KUN 2008-02-14, p 14 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Margreta Wennerberg Uppföljning av regionala distriktsorganisationer 2006 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2012

Verksamhetsberättelse år 2012 Verksamhetsberättelse år 2012 Redaktör: Fredrik Granath 762 dagar har vi väntat! Nu är det dags att gå från ord till handling. Tillgänglighet är en fråga om demokrati och en naturlig följd av konstaterandet

Läs mer

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Riksförbundet Sveriges 4H 2014. Huvud Hjärta Hand Hälsa

Verksamhetsberättelse Riksförbundet Sveriges 4H 2014. Huvud Hjärta Hand Hälsa Verksamhetsberättelse Riksförbundet Sveriges 4H 2014 Huvud Hjärta Hand Hälsa Riksförbundet Sveriges 4H Vad är 4H? 4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 kulturhistoriska föreningen för södra sverige 1 Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen Innehåll Museichefens inledning 4 Verksamhetsberättelse 2013 6 Föreningen Kulturen 7 Mötesplatsen

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer