BILAGA SLUTREDOVISNING The European Xtreme Demo Center. Bild och textdokumentation Projektledare: Jan Johansson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA SLUTREDOVISNING The European Xtreme Demo Center. Bild och textdokumentation 2012-08-15 Projektledare: Jan Johansson"

Transkript

1 BILAGA SLUTREDOVISNING The European Xtreme Demo Center Bild och textdokumentation Projektledare: Jan Johansson

2 The European Xtreme Demo Center Tack vare ett beviljat stöd från EU:strukturfond, Länsstyrelsen i Norrbotten, beviljad medfinansiering av Kalix kommun, Arbetsförmedlingen i Kalix kan projektet The European Xtreme Demo Center / Kalix Motorstadion nu tillgodose de behov som olika leverantörer inom specialiserade utbildningar och demonstrationer behöver. Vi har följt den totala projektplanen och i tidigare lägesrapporter valt att redovisa varje aktivitet som ett internt kostnadsställe. Vi avser i denna bilaga till slutrapport att redovisa varje aktivitet på lika sätt med bilddokumentation, var för sig. Dokumentationen har genomförts under augusti månad 2012 då de olika verksamhetsgrenarna åter börjar att komma igång efter semestrarna, förutom maskinstyrning som gjordes i januari/februari Vår affärsidé för fortsättningen är Vi skall med hög kvalitet och servicenivå, vara en professionell partner till Kalix Motorklubb, som är 100 % ägare av Xtremeevents, och till andra företag och grupper i och utanför Sverige. Vi skall utveckla och leverera egna produkter inom vår eventverksamhet som skall marknadsföras och säljas via varumärket Xtreme Events, samt vara en stark arenapartner åt Kalix Motorklubb. Hög kompetens, tillgänglighet, service och ett mycket starkt personligt engagemang stärker företagets varumärke och skapar förtroende hos kunder, leverantörer och samarbetspartners. Affärsområden. Uthyrningsverksamhet. Uthyrning av lokaler för företagsetablering. Uthyrning av markområden för övning, Events, demonstrationer. Trafikövningsplats. Halkövningsbana för bil och MC Halkövningsbana för lastbil och buss YKB-utbildningar. Eventverksamhet. Erbjuda kunder olika former för Events, konferenspaket, kickoffer, trivselaktiviteter, testkörning, prova på upplevelser mm. Arenaskötsel. Leverera en färdig produkt när Kalix motorklubb eller andra ska nyttja anläggningen. Dagligt underhåll av anläggningen. Tillsammans med Kalix motorklubb utveckla området och arenan.

3 AKTIVITET 1 Befintlig byggnad flyttades upp 2010 Kalix Motorklubb hade tidigare påbörjat arbeten med att göra husgrund man hade också tidigare köpt in en byggnad av Kalix Kommun. När huset kom på plats gjordes en genomgång och enklare projektering av vilka arbeten som skulle genomföras. Eftersom huset tidigare varit en turistinformation (endast sommartid) beslutades att tilläggsisolera befintliga väggar, golv samt tak. Arbeten har fortsatt enligt plan med isolering, väggbeklädnad, ny golvmatta, nya dörrar, anslutningar för VA och målningsarbeten, dessutom har luftvärmepump installerats för att minska elförbrukningen. Huset vid halkövningsbanan uppfyller kraven från Transportstyrelsen och är anpassad för körkortsutbildning. Kalix Motorklubb tillhandahåller bil med Skidcar. I huset finns video/tv samt OH utrustning. Huset har också en krocksläde där elever får testa hur det känns att krocka i upp till ca 7-8 km/tim. Huset har byggts med altan, så att trafikläraren vi speciella tillfällen har möjlighet att exempelvis dela gruppen. Huset är handikappanpassat och utrustat med toalett, rinnande vatten samt har trinett för enklare fikamöjligheter. Beläggningen av blivande körkortselever varierar över tid för - närvarande planeras för ca 900 elever/år Framtida expansionsmöjligheter I dagsläget så använder samtliga trafikskolor i Östra Norrbotten och några trafikskolor i Luleå samt Boden oss. Vi kommer efter hand att bearbeta flera trafikskolor inom fyrkantsområdet. Förhoppningsvis kommer Kalix att få en trafikmedicinsk enhet för körkortsbedömningar för personer med någon form av kognitiv nedsättning. En förstudie är genomförd av projektet Eurrac.

4 AKTIVITET 2 Demobyggnad Projektet fick som extern medfinansiering en byggnad av Billerud. Arbeten vid motorstadion startades med att bygga en infiltrationsanläggning för kommande byggnad. Parallellt startade arbeten med att friställa huskropparna, samt husgrunderna. På grund av att vi tvingades att ändra färdväg för flytt så genomfördes en omfattande kommunikation med Vattenfall och Skanova när det gällde inmätningar av ledningshöjder för blivande transport av husen. Resultatet blev att projektet var tvungen att ta av större delar av befintligt tak för att kunna passera under alla tele samt kraftledningar efter färdvägen. Huset flyttades av Nya Töre Husflyttningar. Efter att huset kommit på plats så har arbeten pågått med att anpassa byggnaden för ändamålet under hela projekttiden och slutligen utrustats med 4 luftvärmepumpar. Huset har idag - 6 kontorslokaler. - 3 simulatorrum. - 2 fikarum med kök. - 2 toaletter i nedre plan. I övre plan finns - 1 demorum för upp till 30 personer - 1 demorum för upp till 20 personer. - 2 omklädningsrum dam/herr. - Toalett.

5

6

7 AKTIVITET 3 Markinköp Inköp av mark för blivande övningsområde, demoområde samt kommande utveckling för maskinstyrning slutfördes enligt projektplanen. Beteckningen är Kalix Vånafjärden 5:20 Avtal upprättades av advokatbyrån Kaiding. Lagfart är beviljad Lantmäteriet inskrivning Skellefteå. AKTIVITET 3B Övningsområde Gropen I övningsområdet gropen utförs färdiga övningar för hjullastare, grävmaskiner, grävlastare. Exempel: Dikning, husgrund, godshantering, kabelgrav, lastning grävmaskin, lastning hjullastare, mätning / fluktning, släntning och vägbyggnad.

8 AKTIVITET 4 Slitlager körövningsområde Omfattande schaktarbeten har utförts av Yrkesakademins elever initialt. En stenspräckare köptes in i projektet då det visade sig att det fans en mängd större stenar som inte grävmaskinerna kunde hantera. Själva sprängningen av stenar har gjorts av YA såsom övningsobjekt. Därefter gjordes avvägningsarbeten med projektets personal för körövningsområdet samt avvägningsarbeten för vattenavrinning (diken) Offertförfrågan gjordes och projektet beslutade att BDX skulle göra jobbet när man samtidigt offererade ett mycket bra pris för slitlager Dessutom en option på ytterligare material som sedan utnyttjades. Totalt har ca 5000 ton slitlager lagts ut i två omgångar vattnats och bultats. Ett omfattande arbete med avrinning dikesgrävning har genomförts från övningsområdet till befintlig väg samt befintliga vägtrummor. Områdets är ca kvadratmeter Området används för olika körövningar med tunga fordon samt halktest med lastbil/buss vintertid.

9 AKTIVITET 5 Asfaltering för blivande hyrcart Asfaltering och utökning av befintlig startplatta för hyrcart är genomförd under projekttiden. Ett mindre antal test evenemang har genomförts med go-cart bland annat, i samband med motorstadions dag och ett antal barnkalas Anläggningen är nu klar att tas i bruk, Kalix Motorklubb har sedan tidigare 9 gocartbilar, overaller hjälmar och övrig säkerhetsutrustning.. Förslagsvis kommer man att söka en ungdomsentreprenör till nästa år som driver utvecklingen i framtiden.

10 AKTIVITET 6. Säkerhetsarbeten Vattenfall Vattenfall Eldistribution har en befintlig 40kV luftledning (PL616 och en 20kV luftledning (PT61-L5 )som går genom övningsområdet (det planerade området för en framtida motocrossbana.) Vattenfall godkänner den planskiss som upprättas under förutsättning att ledningarna byggs om till brottsäker ledning (40kV) och som ledning i förstärkt utförande (20kV) enligt med en offert. Vattenfall har genomfört arbeten enligt offert under våren 2012 man har bytt ut och höjt luftledningarna, man har dessutom flyttat stolparna så att dessa står parallellt med befintlig 20kV ledning.

11 AKTIVITET 7. Inhägnad av området. Projektet har köpt in staket samt staketstolpar i projektet, dessa monteras eftersom.

12 H EVENT KONFERENS ORCSTA DION PÅ KALIX MOTO BLI RACERFÖRARE FÖR EN DAG Det är säkert många som drömt om att få köra race på välkända Kalixbanan. Känslan när man står på startplattan och väntar på att starten skall gå kan inte beskrivas, den måste upplevas.vi arrangerar ditt arrangemang med fullt utrustade folkracebilar, och träffen med kunder, leverantörer eller egna personalen blir ett minne för livet och något att berätta för andra.vi är ganska säkra på att det är ett bra sätt att fördjupa kundrelationerna för lång tid framöver. All utrustning ingår så klart, men ta gärna varma kläder om vädret vill annorlunda. KONFERENS Nu har vi färdigställt våra konferenslokaler på Kalix Motorstadion.Vi erbjuder en fartfylld konferensdag utöver det vanliga. Konferenslokal för upp till 20 personer Förmiddagskaffe/Eftermiddagskaffe med kaka Konferenslunch Grillkåta med varma drycker under aktiviteten Aktivitet Prisutdelning Bastu Middag KONFERENSPRIS: Konferenslokal Fm/Em kaffe Konferenslunch Aktivitet 1000:-/dag 40:-/pp 70:1000:-/pp (min 6 pers) Inkl varm dryck i grillkåtan Bastu Handduk 20:-/pp Middag 175: :Se racemeny Middagsdrycker enligt separat överenskommelse Moms tillkommer FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA; Jan Johansson, , , AKTIVITET 8 Researcharbete befintliga och nya kunder Tillsammans med Yrkesakademin avser projektet att fortsätta arbetet med yrkeskompetensutbildning för yrkesförare. Redan idag så har ca 150 yrkesförare startat sin vidareutbildning. Utbildningen är uppdelad på 5 dagar totalt 35 timmar (fortbildning enl nya bestämmelser) Utbildningen för svenska förare skall vara genomförd september 2015 för buss 2016 för lastbil. Inom närområde beräknas att ca 1000 yrkesförare har ett kommande lagstadgat behov av utbildning. Beläggning halkbanan Möjligheten att belägga halkövningsbanan med nya kunder genom att aktivt bearbeta flera trafikskolor i fyrkantsområdet. För närvarande är detta en resursfråga med utbildningsledare. - Ett eventuellt blivande trafikmedicinskt center i Norrbotten/Kalix. - En vidareutveckling av maskinstyrning. Kunder Picab, LTU, Entreprenörsbranschen. - Etablering av nya företag och föreningar. Lokaler finns - Event verksamhet i samarbete med turist/konferensnäringen i Kalix - Idag kan Kalix Motorstadion erbjuda företagsevent med konferens.

13 AKTIVITET 9. Maskinstyrning/Utrustning. Projektet har hyrt in maskinstyrningsutrustning under projkettiden från Picab som monterats på Yrkesakademins grävmaskin Volvo Picab har (enligt extern medfinasiering) genomfört inmätning av det inköpta övningsområdet (Kalix Vånafjärden 5:20) skapat en 3:dimensionell terrängmodell av markytan. Koordinerat väglinjer och profil för en framtida motocrossbana. Arbetet har utförts tillsammans med LTU Dessutom har Picab gjort inmätning för brofundament, väg samt dike på stora körövningsområdet. Tanken med det sistnämnda är att alla elever, blivande maskinförare som går utbildning från och med hösten 2012 praktiskt skall gräva med hjälp av maskinstyrning. Maskinstyrning blir obligatorisk i läroplanen för yrkesförarutbildningar. Hyrd utrustning är återlämnad till Picab vid projektets slut. Yrkesakademin har investerat i utrustningen och Picab tillhandahåller basstation tills vidare vilket innebär att undervisning och framtida utvecklingsarbetet med maskinstyrning fortsätter. Projektet har tagit fram en folder tillsamman med Picab om framtida utbildningar. Utvärdering Picab/LTU-elever. Bilaga

14 MOTORSTADIONS DAG Fredag den 26 augusti kl Kalix Motorstadion The European Xtreme Demo Center Kalix motorklubb har finansierat en förstudie som ligger till grund för ett beviljad EU-projekt som skall leda till en fortsatt utveckling av Kalix Motorstadion. Leverantörer inom specialiserade utbildningar och demonstrationer på tunga maskiner har ett krav på att det finns en arena för bl.a. körövningar och demonstrationer i en reell miljö. Den utvecklingen ställer dock stora krav på Kalix Motorstadion att tillhandahålla en infrastruktur, med demonstrationslokaler samt markområden för olika avancerade kör- och grävövningar där också modern maskinstyrning ingår. Resultatet av projektet "The European Xtreme DemoCenter" ska bli ett kommersiellt självbärande företagskoncept inom en ny näringsverksamhet i regionen med ett antal nya företag och därmed nya arbetstillfällen som följd. Projektet The European Xtreme Demo Center/ Xtreme Events Scandinavia AB ägs till 100% av Kalix Motorklubb och framtida vinstmedel skall oavkortat vidareutveckla motorstadion och motorsporten i Kalix. Nu har vi kommit halvägs i projektet och känner att det är dags att visa allmänheten vad vi håller på med. Informera samt marknadsföra framtida ideer och möjligheter för oss alla i Östra Norrbotten. Nu kan vi visa första steget i vår framtida MC Crossbanan Träffa representanter för FMCK samt Jonas Persson och gå runt tänkt bansträckning av MC Crossbanan. Tack vare ett beviljat stöd från Arvsfonden kommer vi nu att kunna påskynda byggnationerna och hoppas kunna inviga en fullt färdig SM-klassad MC Cross bana redan inom de närmsta åren. Redan nu under hösten har vi en målsättning att vår nya knattebana skall kunna besiktigas och godkännas av Svemo. YKB. Yrkeskompetensbevis Lastbil Buss. Vi gör din utbildning lönsam! Maskinstyrning Picab demonstrerar senaste tekniken när det gäller maskinstyrning. För dig som maskinförare kommer vi under hösten att genomföra maskinstyrningsutbildningar. Maskinstyrningcertfikat för maskinstyrning är ett krav idag vid alla större entreprenader. Picab finns hos oss kl Dags att planera och få information om de lagstadgad YKB utbildningarna. Gäller alla yrkeschaufförer. Tillsamman med YA startar vi utbildningar under hösten. Utbildningen är uppdelad i 5 moduler. Riskutbildning 2 (Halkkörning) Konferens Se vår nya utbildningslokal i direkt anslutning till halkbanan. Träffa vår utbildningsledare Janne Grundström från Jannes Trafikskola. Halkkörning är obligatorisk för alla som skall ta körkort för bil och det kan vara bra att planera in en tid då det oftast är väntetid. Janne med personal svarar på frågor angående körkort för bil, motorcykel eller moped. Träffa Janne Fredag mellan klockan För dig som vill ha en fartfylld konferens. Ta del av våra konferensmöjligheter med olika aktivitetsprogram. Fordonsanpassning Biltek löser vardagsproblemen och ser ständigt möjligheter. Livet med bilkörning tar inte slut även om man hamnar i rullstol. Träffa Hans Rönnlund som visar och berättar kl Folkrace Testa gratis våra Folkrace- bilar ett varv genom den spektakulära velodromen, och bli racerförare för en liten stund. Naturligtvis har du körkort för bil.vår Rallycross förare Andreas Sandberg finns på plats och ger tips och råd. Vi visar vår nya hyr-cart bana Alla ungdomar från 10 år testar och kör våra Go-Cartbilar gratis. Naturligtvis får alla mammor och pappor också prova - om dom törs, dessutom har vi go-cart med dubbelkommando för personer med funktionshinder. Passa på att bli medlem i Kalix Motorklubb. Vi behöver unga entusiaster ytterligare stärka utvecklingen av motorsporten i Kalix. Kör du MC-Cross skall du självklart vara medlem i FMCK. Trafikmedicinsk enhet Information av Lars Jakobsson, Eurrac kl Projektets avsikt är att pröva huruvida en trafikmedicinsk enhet i Eurrac:s regi på Staben i Kalix tillsammans med Kalix sjukhus, Sunderby sjukhus, TRMC Huddinge-Karolinska sjukhuset kan genomföra medicinska körkortsutredningar på ett professionellt medicinskt sätt. Maskinförarutbildning Bli medlem i Kalix Motorklubb Projektfinansiering Vi bjuder på varmkorv med bröd och kaffe för att Kalix Yrkesakademin visar hela sin maskinpark där du får information om kommande utbildningar, information om att köra grävmaskin eller hjullastare.en utbildning som garanterat leder till jobb. 8 Yrkeschaufförsutbildning Yrkesakademin visar sin maskinpark, information om kommande utbildningar, krav om vad som gäller för att bli yrkeschaufför. En utbildning som också garanterat leder till jobb. Informationsspridning om verksamheten. Hemsidan har löpande uppdaterats med information, framförallt har YKB sidan varit intressant för många eftersom många tilläggsfrågor har kommit på telefon. Motorstadions Dag. Se bilaga Kortfattad redogörelse. Norrbottens Radio med Roger Kvarnström 12 december 1 timme Norrbottens Radio 14 december ½ timme. Målgrupp är personer som är i behov att genomgår en medicinsk körkortsbedömning mot bakgrund av personens medicinska hälsotillstånd. Exempel på grupper som kommer och kan komma i fråga: - Strokepatienter sponsorer som - Skador Våra som påverkat personens omdöme m.m. - Diabetes Möjliggör Vår utveckling år THE EUROPEAN XTREME DEMO CENTER Xtreme Events Scandinavia AB KALIX SVETS & MASKININDUSTRI AB Projektet 1. Framtida övningsområde för olika maskinförarutbildningar. Övnings- och Demo-område för maskinstyrning (möjligheter även för externa företag). Målsättning att påbörja byggandet av framtida MC Crossbana Ny demohall. 3. Övningsområde för avancerade körövningar. 4. Ny byggnad, riskutbildning. 5. Asfalterad yta för Go-cart. Körövningsområden för olika truckutbildningar. 6. Konferens. Projektfinansiering: Kalix Film om LTU utbildning Maskinstyrning Intresseanmälan Maskinstyrning Tidningsartiklar. Ett antal gjorda företagsbesök och presentation av anläggningen. The European Extreme Demo Center Kontakt: Jan Johansson. Tel , Box 116, Kalix Projektfinansiering Kalix

BILAGA SLUTREDOVISNING Aktivitetsanläggning Kalix. Bild och textdokument Hösten 2013 Projektledare Jan Johansson

BILAGA SLUTREDOVISNING Aktivitetsanläggning Kalix. Bild och textdokument Hösten 2013 Projektledare Jan Johansson BILAGA SLUTREDOVISNING Aktivitetsanläggning Kalix Bild och textdokument Hösten 2013 Projektledare Jan Johansson Projektbakgrund Behovet av en motocrossbana har stöts och blöts inom Kalix kommun de senaste

Läs mer

Avrapportering projektverksamhet inom Eurrac AB

Avrapportering projektverksamhet inom Eurrac AB Avrapportering projektverksamhet inom Eurrac AB The European Rehab Racing Centre ESF och Tillväxtverket 091131 ESF sammanfattning Mål Målsättning med projektet är att utveckla en modell för arbetslivsinriktad

Läs mer

Yrkesförarutbildning. Kom till oss i Sjöbo eller så kommer vi till dig! www.sydgym.se/yrkesforarutbildning

Yrkesförarutbildning. Kom till oss i Sjöbo eller så kommer vi till dig! www.sydgym.se/yrkesforarutbildning Yrkesförarutbildning Kom till oss i Sjöbo eller så kommer vi till dig! www.sydgym.se/yrkesforarutbildning Landets BÄSTA yrkesförarutbildning Yrkesförarutbildningen i Sjöbo På yrkesförarutbildningen i Sjöbo

Läs mer

The European Rehab Racing Centre Kalix Sweden

The European Rehab Racing Centre Kalix Sweden The European Rehab Racing Centre Kalix Sweden Det näringslivsinriktade projektet The European Rehab Racing Centre drivs av det Kalixbaserade företaget Eurrac AB som med processinriktade tillämpningar ska

Läs mer

Sveriges Trafikskolors Riksförbund UTBILDNINGAR OCH TJÄNSTER

Sveriges Trafikskolors Riksförbund UTBILDNINGAR OCH TJÄNSTER Trafikskolan tar ansvar för ifyllda utbildningar och tjänster. Dessa blir sökbara via STR:s webbplatser. Personbil Introduktionsutbildning Utbildning för handledare och elever som ska övningsköra privat

Läs mer

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT INBJUDAN TILL MITTIA LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM 1 9 9 9-2 0 1 1 9 9 9-2 0 1 5 Möten mellan människor På mässan är den tunga frågan högaktuell Per-Arne Weglin p r o j e k

Läs mer

Speed Weekend on Ice 26-27 Feb (fre-lör) 2016 Årsunda

Speed Weekend on Ice 26-27 Feb (fre-lör) 2016 Årsunda INBJUDAN: Speed Weekend on Ice 26-27 Feb (fre-lör) 2016 Årsunda Denna tävling hålls enligt Landracings nationella tävlingsreglemente samt dessa tilläggsregler. Även öppen för förare utanför Sverige. SMA

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Samverkan mellan utbildare, inom Fordon, Maskin & Miljö.

Samverkan mellan utbildare, inom Fordon, Maskin & Miljö. Samverkan mellan utbildare, inom Fordon, Maskin & Miljö. CBS Ekonomiska förening med Sven-Erik Rosberg som ledare har under många år verkat inom området utbildning, inom gymnasieskolan, arbetsmarknadsutbildning,

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

UNIMOG. Ett multiverktyg på fyra hjul

UNIMOG. Ett multiverktyg på fyra hjul UNIMOG Ett multiverktyg på fyra hjul 1 Den som kallar en Unimog för lastbil har inte riktigt fattat. Visst kan du lägga ett antal ton grus på flaket på en Unimog. Och visst är den registrerad som lastbil,

Läs mer

BYGGA FIBERNÄT ALLT DU BEHÖVER VETA OM ATT BYGGA FIBERNÄT MED VÖKBY BREDBAND

BYGGA FIBERNÄT ALLT DU BEHÖVER VETA OM ATT BYGGA FIBERNÄT MED VÖKBY BREDBAND BYGGA FIBERNÄT ALLT DU BEHÖVER VETA OM ATT BYGGA FIBERNÄT MED VÖKBY BREDBAND Fibernät med EU-stöd Fibernät Tillgång till bredband och Internet är idag lika självklart som tillgång till elektricitet och

Läs mer

Hem Företaget Våra tjänster Kontakt

Hem Företaget Våra tjänster Kontakt Wallgruppen Entreprenad mark & anläggning http://wgeab.com/[2014-01-09 21:47:04] Företaget Wallgruppen Entreprenad FÖRETAGET Vi är den nya generationens markförädlare! Vår affärside är att utföra kostnadseffektiva

Läs mer

Riskutbildningar som gör skillnad

Riskutbildningar som gör skillnad Riskutbildningar som gör skillnad Ett trafiksäkerhetscenter med resurser På vårt trafiksäkerhetscenter erbjuder vi en modern inlärningsmiljö med väl dokumenterad pedagogik. Vårt huvuduppdrag är att ta

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Vi är offensiva och gillar utmaningar

Vi är offensiva och gillar utmaningar YRKESAKADEMIN Vi är offensiva och gillar utmaningar YrkesAkademin är ett av Sveriges största och mest offensiva utbildningsföretag. Vi finns i hela landet. Varje vecka går över två tusen personer någon

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad 1 juli 2012 Till Medlemmar i föreningen Informationsbrev #3 2012 Har du kontinuerligt tagit del av den information som :inns på föreningens hemsida är det

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning Rasbo MK

Miljökonsekvensbeskrivning Rasbo MK Rasbo Motorklubb Rasbo Gåvsta 755 96 Uppsala Miljökonsekvensbeskrivning Rasbo MK Rasbo Mk bildades 1960 och är idag ansluten till Svenska Motorcyckelförbundet (SVEMO), Svenska Bilsportsförbundet (SBF),

Läs mer

Säker Trafik AB. Söderhamn

Säker Trafik AB. Söderhamn Säker Trafik AB Söderhamn Nu har ni chansen att ge Era anställda och företaget en bra utbildning och kunskaper att köra bil så risken för olyckor minimeras. Vår skräddarsydda utbildning som heter Bilen

Läs mer

Slutrapport för projekt Stora Stenen Journalnummer Kund nummer AC8455 Leader UR nära UR0919

Slutrapport för projekt Stora Stenen Journalnummer Kund nummer AC8455 Leader UR nära UR0919 Överboda/Dalsjö 2011-01-25 Överboda intresse förening (ÖIF) Slutrapport för projekt Stora Stenen Journalnummer 2009-6192 Kund nummer AC8455 Leader UR nära UR0919 1. Sammanfattning Projektet har pågått

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor och beslutar

Läs mer

Projektplan. bankgiro nr: 379-6448

Projektplan. bankgiro nr: 379-6448 Projektplan 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn (enligt ansökan): Motocross i nya banor b) Juridisk status på projektägare: (t.ex. kommun, myndighet, ekonomisk eller ideell förening, enskild firma

Läs mer

Förare som utför godstransporter på väg med tung lastbil.

Förare som utför godstransporter på väg med tung lastbil. YKB-info för lastbilsförare Lagen gäller för: Förare som utför godstransporter på väg med tung lastbil. I Sverige berörs 115 000 lastbilsförare. Från den 10 september 2009 krävs det fem dagars fortbildning

Läs mer

Nio procent av de nyanställda är kvinnor

Nio procent av de nyanställda är kvinnor TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2013 Nio procent av de nyanställda är kvinnor Varje utbildningsplats är viktig för branschen Denna rapport kompletterar TYAs Arbetskraftsbarometer juni 2013.

Läs mer

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10 Månadsbrev april I detta nummer kan ni läsa om hur det gick på grilldagen, öppningsdagen och annat som hänt efter det. Det kommer en del uppmaningar och slutligen en inbjudan till jippo från en ny sponsor.

Läs mer

Hur skall det gå till på vägarna?

Hur skall det gå till på vägarna? Hur skall det gå till på vägarna? Roger Berger, utbildningsledare för tunga fordon, Murtans Trafikskola, Falkenberg. Lennart Svensson, författare av Körkortsboken samt trafikskolechef på Murtans. Inledning

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis Vad står YKB för? Det står för Yrkeskompetensbevis. Vilken myndighet är ansvarig för Det gör Transportstyrelsen. Vad säger lagen om yrkeskompetens? Lagen innehåller bestämmelser

Läs mer

Den nationella mötesplatsen om socialt ansvarstagande i praktiken

Den nationella mötesplatsen om socialt ansvarstagande i praktiken Den nationella mötesplatsen om socialt ansvarstagande i praktiken Datum: 6 december 2017 Plats: 7A Odenplan, Stockholm Tid. 09:00 17:00 + mingel Arrangörer: Aktuellt Hållbarhet + medarrangör (Läs mer om

Läs mer

Du - ett varumärke. Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Umeå 17-18 mars 2010

Du - ett varumärke. Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Umeå 17-18 mars 2010 Du - ett varumärke Umeå 17-18 mars 2010 Curomed Utbildning, Håkmark 213, 905 91 UMEÅ, tel 090-38375, fax 090-38331 e-post info@curomed.se, www.curomed.se 1 DU ETT VARUMÄRKE Du - Ett Varumärke Ditt personliga

Läs mer

MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI

MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI BILKÖRNING VANLIG FRÅGA INOM RÖRELSEHINDERFÖRBUNDEN Medlemmar uttryckte behov

Läs mer

Välkomna! Vägföreningens ordförande Victor Brott inleder mötet. Bild 1

Välkomna! Vägföreningens ordförande Victor Brott inleder mötet. Bild 1 Bild 1 Informationsmöte Område F i Västra Kummelnäs 17 november 2011 Välkomna! Vägföreningens ordförande Victor Brott inleder mötet. Bild 2 Deltagande ikväll Victor Brott, ordförande, victor@fotojournalisten.se

Läs mer

Bockholmengruppen AB 08-518 01 288, anna-karin@dalaroskans.com www.dalaroskans.com

Bockholmengruppen AB 08-518 01 288, anna-karin@dalaroskans.com www.dalaroskans.com Offert Bröllop 2015 Kund: Kontakt: Datum: Tid: 17.00 01.00 Antal: minimum 90 personer Kontakt: Anna-Karin Haglund, anna-karin@dalaroskans.com, 072 512 64 68 Bröllop kan se ut på många olika sätt och här

Läs mer

Undervisningsplan Kungsbacka Övningskörning

Undervisningsplan Kungsbacka Övningskörning Undervisningsplan - Kungsbacka Övningskörning AB Sida 1 av 8 Undervisningsplan Kungsbacka Övningskörning Sammanfattning Målgrupp och affärsidé Vi vänder oss till elever som vill ha hjälp med professionell

Läs mer

Län Norrbotten Gatuadress Villagatan 25 Kommun Älvsbyn Storlek 6 rum (4 sovrum) / 132 m² Område Vidsel Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Norrbotten Gatuadress Villagatan 25 Kommun Älvsbyn Storlek 6 rum (4 sovrum) / 132 m² Område Vidsel Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Norrbotten Gatuadress Kommun Älvsbyn Storlek 6 rum (4 sovrum) / 132 m² Område Vidsel Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ljust och trevligt boende med öppen planlösning mellan kök och vardagsrum.

Läs mer

Upplåtelse av bostadsrätterna beräknas ske så snart den ekonomiska planen har registrerats hos Bolagsverket.

Upplåtelse av bostadsrätterna beräknas ske så snart den ekonomiska planen har registrerats hos Bolagsverket. 1 1. Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Rättikan 7 i Västerås, org. nr 769631-3746, som har sitt säte i Västerås kommun och som registrerats hos Bolagsverket den 2015-12-16, har till ändamål

Läs mer

För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan.

För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan. För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan. K U LT U R KO N FE R E N S M ÖT E N S P O RT Om ni är tre eller tretusen spelar ingen roll. Alla är lika välkomna. Estrad Alingsås är den nya samlingsplatsen

Läs mer

Greppa Näringens Halvtidskonferens 1-2 september 2004 Hotell Tylösand, Halmstad

Greppa Näringens Halvtidskonferens 1-2 september 2004 Hotell Tylösand, Halmstad Greppa Näringens Halvtidskonferens 1-2 september 2004 Hotell Tylösand, Halmstad Nu vässar vi klorna... Var med och påverka fortsättningen av Greppa Näringen! Utbyt rådgivningserfarenheter med andra rådgivare!

Läs mer

www.perramotorsport.com www.ejes.nu

www.perramotorsport.com www.ejes.nu i samarbete med: www.perramotorsport.com www.ejes.nu RALLYCROSS Rallycross är en hastighetstävling på sluten arena med grus- och asfaltsunderlag. Banans längd är ca 1 000 m. En rallycrosstävling består

Läs mer

Anvisningar för att söka lokal- och anläggningsstöd

Anvisningar för att söka lokal- och anläggningsstöd Anvisningar för att söka lokal- och anläggningsstöd Läs denna information innan du börjar fylla i ansökningsblanketten och skriva projektbeskrivningen! Lokalstöd kan användas till nybyggnad, ombyggnad,

Läs mer

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Målen är att: Skapa en bild av vilka kostnader en utbyggnad av järnvägen Eken Tule Roma skulle innebära. Finna en bra placering för den tänkta stationen

Läs mer

Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde. 4 6 september 2014

Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde. 4 6 september 2014 Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde VÄSTSVERIGE, GÖTEBORG 4 6 september 2014 Nu bygger västra Sverige för framtidens behov Göteborg och Västra Götaland är ett viktigt nav för hela

Läs mer

GARDEN LIVING EN NY MÄSSA FÖR ETT SKÖNARE LIV UTOMHUS 24 27 APRIL 2014 KISTAMÄSSAN STOCKHOLM

GARDEN LIVING EN NY MÄSSA FÖR ETT SKÖNARE LIV UTOMHUS 24 27 APRIL 2014 KISTAMÄSSAN STOCKHOLM GARDEN LIVING EN NY MÄSSA FÖR ETT SKÖNARE LIV UTOMHUS 24 27 APRIL 2014 KISTAMÄSSAN STOCKHOLM GARDEN LIVING EN NY MÖTESPLATS FÖR ALLA SOM VILL HA ETT SKÖNARE LIV UTOMHUS! Var med på premiären av Sveriges

Läs mer

Vår handbok för entreprenörer.

Vår handbok för entreprenörer. Vår handbok för entreprenörer. Mer än tak över huvudet. Jönköpings största bostadsföretag...4 1.1 Vårt varumärke... Du är VätterHems representant... 8 5 Precis som rubriken säger vill vi i VätterHem erbjuda

Läs mer

Utbildningsöversikt vindkraft

Utbildningsöversikt vindkraft Utbildningsöversikt vindkraft Bakgrund Den historiska händelse som är startskottet för byggandet av vindkraftparken i Markbygden är när Piteås kommunalråd Peter Roslund och Landshövdingen i Norrbotten

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

teaterkonferens.vastervik.se

teaterkonferens.vastervik.se Västerviks Teater & Konferens ligger mitt i skärgårdsstaden Västervik - helt nära restauranger, nöjen, hotell, resecentrum och parkering. Hos oss bokar du möten, konferenser och evenemang för upp till

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2014 1. Verksamheten

Läs mer

Klimatanpassning Sverige 2017 Den nationella konferensen om lösningar, strategier och finansiering.

Klimatanpassning Sverige 2017 Den nationella konferensen om lösningar, strategier och finansiering. Klimatanpassning Sverige 2017 Den nationella konferensen om lösningar, strategier och finansiering. Den nationella konferensen Klimatanpassning Sverige har genomförts varje år sedan 2011. Det är den centrala

Läs mer

Fibernät i Grensnet Extra stämma 11 februari 2011 AGENDA

Fibernät i Grensnet Extra stämma 11 februari 2011 AGENDA Fibernät i Grensnet Extra stämma 11 februari 2011 AGENDA Styrelsen rapporterar Banken presenterar finansieringslösningar Presentation av leverantörerna Kommunen informerar Paus: lämna in avtal, kaffe Omröstning

Läs mer

För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan.

För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan. För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan. K U LT U R KO N FE R E N S M ÖT E N S P O RT Alla vägar (och tågspår) bär till Alingsås. Oavsett om du tar bilen eller tåget har du inte långt

Läs mer

För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan.

För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan. För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan. K U LT U R KO N FE R E N S M ÖT E N S P O RT Alla vägar (och tågspår) bär till Alingsås. Oavsett om du tar bilen eller tåget har du inte långt

Läs mer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer Att jobba för HFAB Handbok för entreprenörer HFAB det självklara valet när du tänker bostad i Halmstad Ett tryggt och trivsamt hem är grunden i ett bra liv. Det är också grunden för HFAB:s verksamhet.

Läs mer

VITA HÄSTEN PARTNERKATALOG VITA HÄSTEN PARTNER KATALOG

VITA HÄSTEN PARTNERKATALOG VITA HÄSTEN PARTNER KATALOG VITA HÄSTEN VITA HÄSTEN PARTNER KATALOG Välkommen till världens bästa hockeylag. Norrköpings näringsliv, kommun och invånare behöver ett lag med slagkraft i HockeyAllsvenskan, var med oss som partners.

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Godstransporter, YKB Fortbildning PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Godstransporter, YKB Fortbildning PDF ladda ner Godstransporter, YKB Fortbildning PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Den här kursen handlar om åkeribranschens organisation, vikten avgod lastplanering och hur last påverkar fordonets

Läs mer

Detaljplan för Storsjöbadet, om- och tillbyggnad Ägir 2 m fl, Östersunds kommun

Detaljplan för Storsjöbadet, om- och tillbyggnad Ägir 2 m fl, Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 2348/2005 Dnr planmodul: P 05/0029 Detaljplan för Storsjöbadet, om- och tillbyggnad Ägir 2 m fl, Östersunds kommun ANTAGANDEHANDLING ÖSTERSUNDS KOMMUN Samhällsbyggnad den 31 maj 2006 2 PLANBESKRIVNING

Läs mer

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 215 FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS

Läs mer

Efterfrågestyrt. 600 113 kr

Efterfrågestyrt. 600 113 kr Efterfrågestyrt Besökare vid Fallens Dag. Projektägare: Destination Älvkarleby ideell förening Projektledare: Chatarina Östlund/Josefin Ronnerfors Kommun: Älvkarleby Dnr: 121 Jnr: 2012 6724 Projekttid:

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor;

Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor; Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 20[YY]:[XX] Utkom från trycket

Läs mer

Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på körkortsreglerna?

Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på körkortsreglerna? Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på körkortsreglerna? Regler för lastbil och buss Idag finns drygt 145 000 tunga lastbilar och bussar i Sverige, och det ställs andra krav

Läs mer

Hälften av transportföretagen

Hälften av transportföretagen TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 212 Hälften av transportföretagen har svårt att rekrytera Varje utbildningsplats är viktig för branschen Enligt en enkät bland åkeriföretag som utförts av

Läs mer

Projektspecifikation Bagarstuga till Tomtarna i Skatan

Projektspecifikation Bagarstuga till Tomtarna i Skatan Projektspecifikation Bagarstuga till Tomtarna i Skatan Kulturarvsbärare i bagarstugan i Galtström. Ingeli Gagner och Barbro Åsander, för föreningen Tomtarna 2014-04-28 Innehåll Bakgrund 2 Projekt Bagarstugan

Läs mer

Vi välkomnar dig som partner 2014

Vi välkomnar dig som partner 2014 Vi välkomnar dig som partner 2014 Ett partnerskap som bygger på hjärta och hjärna. Som partner till IFK Göteborg erbjuder vi dig och ditt företag en fantastisk möjlighet att stärka ert nätverk, både i

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

YrkesKompentensBevis för busschaufförer.

YrkesKompentensBevis för busschaufförer. YrkesKompentensBevis för busschaufförer. Lagen om Yrkesförarkompetens ska garantera att alla yrkeschaufförer har rätt kunskap och skicklighet för att säkerheten på vägarna ska öka. Värdefulla chaufförer

Läs mer

Verksamhetsplan Askerödgården

Verksamhetsplan Askerödgården 2015-07-05, Intagan - Hålleröd Verksamhetsplan Askerödgården Verksamhetsplan 2015-2017 Innehåll 1. Inledning 2. Ledning och samordning 3. Prioriterade åtgärdsområden 4. Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Utbildningsplaner. AutoCAD Architecture

Utbildningsplaner. AutoCAD Architecture Utbildningsplaner Fortsättning Viz Render är: Kunskap är vägen till framgång Framgångsrika företag satsar på utbildning för att snabbt få en effektivisering och höja produktiviteten. Detta leder i sin

Läs mer

Skydd mot stöld av datorutrustning

Skydd mot stöld av datorutrustning November 2003 Teknisk information Skydd mot stöld av datorutrustning En infoskrift från Sveriges Försäkringsförbund Syftet med denna information är att ge en bild av risker med speciell inriktning på inbrott

Läs mer

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR.

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD Att delta på mässor är en investering, och som med alla investeringar ska den naturligtvis ge resultat. Vi på L-Konsult Exhibition är specialister

Läs mer

Upplev Volvo personvagnar

Upplev Volvo personvagnar Upplev Volvo personvagnar Välkommen till Volvo Cars Visitor Centre Volvo Cars Visitor Centre ligger i hjärtat av Volvo Torslanda. Vår uppgift är att ge alla som besöker företaget en sann upplevelse av

Läs mer

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014 REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014 Nästan hälften av företagen har rekryterat Den positiva trenden håller i sig. Under det senaste året har 45 procent av företagen rekryterat lastbilsförare. Andelen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer: 2008-5618 Projektägare: Karlskrona kommun Näringslivsenheten 2011-09-28 1. Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer:

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Bilaga 3 Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Högskoleförbundet Östra Norrbotten, vision: Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning.

Läs mer

Mötesplatsen för lösningsorienterat hållbarhetsarbete i Sveriges kommuner

Mötesplatsen för lösningsorienterat hållbarhetsarbete i Sveriges kommuner Mötesplatsen för lösningsorienterat hållbarhetsarbete i Sveriges kommuner Datum: 20 november 2017 Plats: 7A Odenplan, Stockholm Tid. 09:00 17:00 + mingel Arrangör: Aktuellt Hållbarhet Antal deltagare:

Läs mer

KJSK COMPACT SPORTING 2014. Beslutad 24 april 2014

KJSK COMPACT SPORTING 2014. Beslutad 24 april 2014 KJSK COMPACT SPORTING 2014 Beslutad 24 april 2014 PROJEKTGRUPP Andrè Defange Projektledare (huvudansvarig) 072-9931381 Michael Roos Projektledare (tävlingar, bankonfiguration) 076-8541074 michael.roos@wipab.se

Läs mer

Kent Sjöström VÅR HEMBYGD. Ridskolan Strömsholm

Kent Sjöström VÅR HEMBYGD. Ridskolan Strömsholm Kent Sjöström VÅR HEMBYGD Ridskolan Strömsholm Mars 2015 För oss som är uppvuxna i Kolbäck har ridskolan i Strömsholm alltid funnits. När vi var små, var det Arméns kör- och ridskola, som började sin verksamhet

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION KVALITETSPOLICY

FÖRETAGSORGANISATION KVALITETSPOLICY FÖRETAGSORGANISATION KVALITETSPOLICY Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena, Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Hemsideadress

Läs mer

UNDERVISNINGSPLAN INTRODUKTIONSUTBILDNING B BEHÖRIGHET NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA

UNDERVISNINGSPLAN INTRODUKTIONSUTBILDNING B BEHÖRIGHET NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA UNDERVISNINGSPLAN INTRODUKTIONSUTBILDNING B BEHÖRIGHET NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA Denna undervisningsplan har som mål att vägleda blivande handledare och körkortsaspiranter i förarutbildningen. Både handledare

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP VILKEN UTBILDNING BEHÖVER DINA FÖRARE? Du som arbetsgivare är ansvarig för att dina förare har ett yrkeskompetensbevis,

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Februari 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0519 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Uppdragsspecifikation

Uppdragsspecifikation Uppdragsspecifikation 1.1 Bakgrund Nya lokaler och driftbyggnader för busservice verksamhet är nödvändig av framförallt tre skäl: 1) Expansion av flygfrakt, 2) Slitna byggnader och lokaler 3) Safetyaspekten.

Läs mer

Tidtagning... 9 Medlemskap... 9 Motionär... 9 Tävlingssugen?... 9 KM... 10 Sponsorer & Samarbetspartners... 10 Medlemsförmåner...

Tidtagning... 9 Medlemskap... 9 Motionär... 9 Tävlingssugen?... 9 KM... 10 Sponsorer & Samarbetspartners... 10 Medlemsförmåner... Innehåll Klubben... 4 Hemsidan & Facebook... 4 Medlemsregister... 4 Stadgar... 4 Styrelsen... 5 Kontaktpersoner... 5 Lugnets motor stadion... 5 Vägbeskrivning:... 5 GPS kordinater... 5 Öppettider... 5

Läs mer

Verksamhetsberättelse för SMC Gotland

Verksamhetsberättelse för SMC Gotland Verksamhetsberättelse för SMC Gotland Verksamhetsåret omfattar tiden 1 september 2012 t.o.m. 31 augusti 2013 Styrelse Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer: Ordförande Vice ordförande

Läs mer

Montering av vägbom för att förhindra stölder i vårt område

Montering av vägbom för att förhindra stölder i vårt område Till fastighetsägare som nyttjar Keviksvägen på Öddö Montering av vägbom för att förhindra stölder i vårt område Bakgrund Under året har vi som fastighetsägare på Öddö blivit drabbade av ett stort antal

Läs mer

Varmt välkomna till möjligheternas hotell med gästen i centrum. Hotell Valhall. Inte bara ett hotell...

Varmt välkomna till möjligheternas hotell med gästen i centrum. Hotell Valhall. Inte bara ett hotell... Varmt välkomna till möjligheternas hotell med gästen i centrum Hotell Valhall Inte bara ett hotell... " Ett stenkast från Kalix-älven ligger fyrstjärniga Hotell Valhall. Ett anrikt hotell, väl rustat för

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

Bilkörning, vapen Öl Anna Tölli

Bilkörning, vapen Öl Anna Tölli Bilkörning, vapen Öl 2017-03-16 Körkort Grupp I behörighet (nya behörigheter 19 jan 2013) AM moped klass I (EU-moped) A1 lätt motorcykel A2 mellanstor motorcykel A tung motorcykel B personbil och lätt

Läs mer

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund I den mycket kraftfulla globala tillväxten vad gäller behov av datalagring har Luleåregionens visat hålla högsta internationella

Läs mer

PM 1572 MTB Challenge Motala 2014

PM 1572 MTB Challenge Motala 2014 PM 1572 MTB Challenge Motala 2014 INFÖR LOPPET Information om banan och träning på banan innan tävling De markägare som upplåter sin mark för 1572 MTB Challenge Motala ställer sig positiva till att cyklister

Läs mer

Dokumentation informationsmöte

Dokumentation informationsmöte Dokumentation informationsmöte 2017-05-02 Den kulvert som löper under låghusen, Knutsgatan 4-10, har föreningen haft problem med under några år. Ett flertal stopp med spolningar som följd, samt också rörbrott

Läs mer

Förstudieprojekt Lika rätt till körkort

Förstudieprojekt Lika rätt till körkort Förstudieprojekt Lika rätt till körkort Projektet har genomförts av Branschföreningen Svensk Fordonsanpassning, medfinansiär har varit Länsstyrelsen Projekttid: 2009-10-01 2010-03-31 Projektansvariga företrädare:

Läs mer