BILAGA SLUTREDOVISNING The European Xtreme Demo Center. Bild och textdokumentation Projektledare: Jan Johansson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA SLUTREDOVISNING The European Xtreme Demo Center. Bild och textdokumentation 2012-08-15 Projektledare: Jan Johansson"

Transkript

1 BILAGA SLUTREDOVISNING The European Xtreme Demo Center Bild och textdokumentation Projektledare: Jan Johansson

2 The European Xtreme Demo Center Tack vare ett beviljat stöd från EU:strukturfond, Länsstyrelsen i Norrbotten, beviljad medfinansiering av Kalix kommun, Arbetsförmedlingen i Kalix kan projektet The European Xtreme Demo Center / Kalix Motorstadion nu tillgodose de behov som olika leverantörer inom specialiserade utbildningar och demonstrationer behöver. Vi har följt den totala projektplanen och i tidigare lägesrapporter valt att redovisa varje aktivitet som ett internt kostnadsställe. Vi avser i denna bilaga till slutrapport att redovisa varje aktivitet på lika sätt med bilddokumentation, var för sig. Dokumentationen har genomförts under augusti månad 2012 då de olika verksamhetsgrenarna åter börjar att komma igång efter semestrarna, förutom maskinstyrning som gjordes i januari/februari Vår affärsidé för fortsättningen är Vi skall med hög kvalitet och servicenivå, vara en professionell partner till Kalix Motorklubb, som är 100 % ägare av Xtremeevents, och till andra företag och grupper i och utanför Sverige. Vi skall utveckla och leverera egna produkter inom vår eventverksamhet som skall marknadsföras och säljas via varumärket Xtreme Events, samt vara en stark arenapartner åt Kalix Motorklubb. Hög kompetens, tillgänglighet, service och ett mycket starkt personligt engagemang stärker företagets varumärke och skapar förtroende hos kunder, leverantörer och samarbetspartners. Affärsområden. Uthyrningsverksamhet. Uthyrning av lokaler för företagsetablering. Uthyrning av markområden för övning, Events, demonstrationer. Trafikövningsplats. Halkövningsbana för bil och MC Halkövningsbana för lastbil och buss YKB-utbildningar. Eventverksamhet. Erbjuda kunder olika former för Events, konferenspaket, kickoffer, trivselaktiviteter, testkörning, prova på upplevelser mm. Arenaskötsel. Leverera en färdig produkt när Kalix motorklubb eller andra ska nyttja anläggningen. Dagligt underhåll av anläggningen. Tillsammans med Kalix motorklubb utveckla området och arenan.

3 AKTIVITET 1 Befintlig byggnad flyttades upp 2010 Kalix Motorklubb hade tidigare påbörjat arbeten med att göra husgrund man hade också tidigare köpt in en byggnad av Kalix Kommun. När huset kom på plats gjordes en genomgång och enklare projektering av vilka arbeten som skulle genomföras. Eftersom huset tidigare varit en turistinformation (endast sommartid) beslutades att tilläggsisolera befintliga väggar, golv samt tak. Arbeten har fortsatt enligt plan med isolering, väggbeklädnad, ny golvmatta, nya dörrar, anslutningar för VA och målningsarbeten, dessutom har luftvärmepump installerats för att minska elförbrukningen. Huset vid halkövningsbanan uppfyller kraven från Transportstyrelsen och är anpassad för körkortsutbildning. Kalix Motorklubb tillhandahåller bil med Skidcar. I huset finns video/tv samt OH utrustning. Huset har också en krocksläde där elever får testa hur det känns att krocka i upp till ca 7-8 km/tim. Huset har byggts med altan, så att trafikläraren vi speciella tillfällen har möjlighet att exempelvis dela gruppen. Huset är handikappanpassat och utrustat med toalett, rinnande vatten samt har trinett för enklare fikamöjligheter. Beläggningen av blivande körkortselever varierar över tid för - närvarande planeras för ca 900 elever/år Framtida expansionsmöjligheter I dagsläget så använder samtliga trafikskolor i Östra Norrbotten och några trafikskolor i Luleå samt Boden oss. Vi kommer efter hand att bearbeta flera trafikskolor inom fyrkantsområdet. Förhoppningsvis kommer Kalix att få en trafikmedicinsk enhet för körkortsbedömningar för personer med någon form av kognitiv nedsättning. En förstudie är genomförd av projektet Eurrac.

4 AKTIVITET 2 Demobyggnad Projektet fick som extern medfinansiering en byggnad av Billerud. Arbeten vid motorstadion startades med att bygga en infiltrationsanläggning för kommande byggnad. Parallellt startade arbeten med att friställa huskropparna, samt husgrunderna. På grund av att vi tvingades att ändra färdväg för flytt så genomfördes en omfattande kommunikation med Vattenfall och Skanova när det gällde inmätningar av ledningshöjder för blivande transport av husen. Resultatet blev att projektet var tvungen att ta av större delar av befintligt tak för att kunna passera under alla tele samt kraftledningar efter färdvägen. Huset flyttades av Nya Töre Husflyttningar. Efter att huset kommit på plats så har arbeten pågått med att anpassa byggnaden för ändamålet under hela projekttiden och slutligen utrustats med 4 luftvärmepumpar. Huset har idag - 6 kontorslokaler. - 3 simulatorrum. - 2 fikarum med kök. - 2 toaletter i nedre plan. I övre plan finns - 1 demorum för upp till 30 personer - 1 demorum för upp till 20 personer. - 2 omklädningsrum dam/herr. - Toalett.

5

6

7 AKTIVITET 3 Markinköp Inköp av mark för blivande övningsområde, demoområde samt kommande utveckling för maskinstyrning slutfördes enligt projektplanen. Beteckningen är Kalix Vånafjärden 5:20 Avtal upprättades av advokatbyrån Kaiding. Lagfart är beviljad Lantmäteriet inskrivning Skellefteå. AKTIVITET 3B Övningsområde Gropen I övningsområdet gropen utförs färdiga övningar för hjullastare, grävmaskiner, grävlastare. Exempel: Dikning, husgrund, godshantering, kabelgrav, lastning grävmaskin, lastning hjullastare, mätning / fluktning, släntning och vägbyggnad.

8 AKTIVITET 4 Slitlager körövningsområde Omfattande schaktarbeten har utförts av Yrkesakademins elever initialt. En stenspräckare köptes in i projektet då det visade sig att det fans en mängd större stenar som inte grävmaskinerna kunde hantera. Själva sprängningen av stenar har gjorts av YA såsom övningsobjekt. Därefter gjordes avvägningsarbeten med projektets personal för körövningsområdet samt avvägningsarbeten för vattenavrinning (diken) Offertförfrågan gjordes och projektet beslutade att BDX skulle göra jobbet när man samtidigt offererade ett mycket bra pris för slitlager Dessutom en option på ytterligare material som sedan utnyttjades. Totalt har ca 5000 ton slitlager lagts ut i två omgångar vattnats och bultats. Ett omfattande arbete med avrinning dikesgrävning har genomförts från övningsområdet till befintlig väg samt befintliga vägtrummor. Områdets är ca kvadratmeter Området används för olika körövningar med tunga fordon samt halktest med lastbil/buss vintertid.

9 AKTIVITET 5 Asfaltering för blivande hyrcart Asfaltering och utökning av befintlig startplatta för hyrcart är genomförd under projekttiden. Ett mindre antal test evenemang har genomförts med go-cart bland annat, i samband med motorstadions dag och ett antal barnkalas Anläggningen är nu klar att tas i bruk, Kalix Motorklubb har sedan tidigare 9 gocartbilar, overaller hjälmar och övrig säkerhetsutrustning.. Förslagsvis kommer man att söka en ungdomsentreprenör till nästa år som driver utvecklingen i framtiden.

10 AKTIVITET 6. Säkerhetsarbeten Vattenfall Vattenfall Eldistribution har en befintlig 40kV luftledning (PL616 och en 20kV luftledning (PT61-L5 )som går genom övningsområdet (det planerade området för en framtida motocrossbana.) Vattenfall godkänner den planskiss som upprättas under förutsättning att ledningarna byggs om till brottsäker ledning (40kV) och som ledning i förstärkt utförande (20kV) enligt med en offert. Vattenfall har genomfört arbeten enligt offert under våren 2012 man har bytt ut och höjt luftledningarna, man har dessutom flyttat stolparna så att dessa står parallellt med befintlig 20kV ledning.

11 AKTIVITET 7. Inhägnad av området. Projektet har köpt in staket samt staketstolpar i projektet, dessa monteras eftersom.

12 H EVENT KONFERENS ORCSTA DION PÅ KALIX MOTO BLI RACERFÖRARE FÖR EN DAG Det är säkert många som drömt om att få köra race på välkända Kalixbanan. Känslan när man står på startplattan och väntar på att starten skall gå kan inte beskrivas, den måste upplevas.vi arrangerar ditt arrangemang med fullt utrustade folkracebilar, och träffen med kunder, leverantörer eller egna personalen blir ett minne för livet och något att berätta för andra.vi är ganska säkra på att det är ett bra sätt att fördjupa kundrelationerna för lång tid framöver. All utrustning ingår så klart, men ta gärna varma kläder om vädret vill annorlunda. KONFERENS Nu har vi färdigställt våra konferenslokaler på Kalix Motorstadion.Vi erbjuder en fartfylld konferensdag utöver det vanliga. Konferenslokal för upp till 20 personer Förmiddagskaffe/Eftermiddagskaffe med kaka Konferenslunch Grillkåta med varma drycker under aktiviteten Aktivitet Prisutdelning Bastu Middag KONFERENSPRIS: Konferenslokal Fm/Em kaffe Konferenslunch Aktivitet 1000:-/dag 40:-/pp 70:1000:-/pp (min 6 pers) Inkl varm dryck i grillkåtan Bastu Handduk 20:-/pp Middag 175: :Se racemeny Middagsdrycker enligt separat överenskommelse Moms tillkommer FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA; Jan Johansson, , , AKTIVITET 8 Researcharbete befintliga och nya kunder Tillsammans med Yrkesakademin avser projektet att fortsätta arbetet med yrkeskompetensutbildning för yrkesförare. Redan idag så har ca 150 yrkesförare startat sin vidareutbildning. Utbildningen är uppdelad på 5 dagar totalt 35 timmar (fortbildning enl nya bestämmelser) Utbildningen för svenska förare skall vara genomförd september 2015 för buss 2016 för lastbil. Inom närområde beräknas att ca 1000 yrkesförare har ett kommande lagstadgat behov av utbildning. Beläggning halkbanan Möjligheten att belägga halkövningsbanan med nya kunder genom att aktivt bearbeta flera trafikskolor i fyrkantsområdet. För närvarande är detta en resursfråga med utbildningsledare. - Ett eventuellt blivande trafikmedicinskt center i Norrbotten/Kalix. - En vidareutveckling av maskinstyrning. Kunder Picab, LTU, Entreprenörsbranschen. - Etablering av nya företag och föreningar. Lokaler finns - Event verksamhet i samarbete med turist/konferensnäringen i Kalix - Idag kan Kalix Motorstadion erbjuda företagsevent med konferens.

13 AKTIVITET 9. Maskinstyrning/Utrustning. Projektet har hyrt in maskinstyrningsutrustning under projkettiden från Picab som monterats på Yrkesakademins grävmaskin Volvo Picab har (enligt extern medfinasiering) genomfört inmätning av det inköpta övningsområdet (Kalix Vånafjärden 5:20) skapat en 3:dimensionell terrängmodell av markytan. Koordinerat väglinjer och profil för en framtida motocrossbana. Arbetet har utförts tillsammans med LTU Dessutom har Picab gjort inmätning för brofundament, väg samt dike på stora körövningsområdet. Tanken med det sistnämnda är att alla elever, blivande maskinförare som går utbildning från och med hösten 2012 praktiskt skall gräva med hjälp av maskinstyrning. Maskinstyrning blir obligatorisk i läroplanen för yrkesförarutbildningar. Hyrd utrustning är återlämnad till Picab vid projektets slut. Yrkesakademin har investerat i utrustningen och Picab tillhandahåller basstation tills vidare vilket innebär att undervisning och framtida utvecklingsarbetet med maskinstyrning fortsätter. Projektet har tagit fram en folder tillsamman med Picab om framtida utbildningar. Utvärdering Picab/LTU-elever. Bilaga

14 MOTORSTADIONS DAG Fredag den 26 augusti kl Kalix Motorstadion The European Xtreme Demo Center Kalix motorklubb har finansierat en förstudie som ligger till grund för ett beviljad EU-projekt som skall leda till en fortsatt utveckling av Kalix Motorstadion. Leverantörer inom specialiserade utbildningar och demonstrationer på tunga maskiner har ett krav på att det finns en arena för bl.a. körövningar och demonstrationer i en reell miljö. Den utvecklingen ställer dock stora krav på Kalix Motorstadion att tillhandahålla en infrastruktur, med demonstrationslokaler samt markområden för olika avancerade kör- och grävövningar där också modern maskinstyrning ingår. Resultatet av projektet "The European Xtreme DemoCenter" ska bli ett kommersiellt självbärande företagskoncept inom en ny näringsverksamhet i regionen med ett antal nya företag och därmed nya arbetstillfällen som följd. Projektet The European Xtreme Demo Center/ Xtreme Events Scandinavia AB ägs till 100% av Kalix Motorklubb och framtida vinstmedel skall oavkortat vidareutveckla motorstadion och motorsporten i Kalix. Nu har vi kommit halvägs i projektet och känner att det är dags att visa allmänheten vad vi håller på med. Informera samt marknadsföra framtida ideer och möjligheter för oss alla i Östra Norrbotten. Nu kan vi visa första steget i vår framtida MC Crossbanan Träffa representanter för FMCK samt Jonas Persson och gå runt tänkt bansträckning av MC Crossbanan. Tack vare ett beviljat stöd från Arvsfonden kommer vi nu att kunna påskynda byggnationerna och hoppas kunna inviga en fullt färdig SM-klassad MC Cross bana redan inom de närmsta åren. Redan nu under hösten har vi en målsättning att vår nya knattebana skall kunna besiktigas och godkännas av Svemo. YKB. Yrkeskompetensbevis Lastbil Buss. Vi gör din utbildning lönsam! Maskinstyrning Picab demonstrerar senaste tekniken när det gäller maskinstyrning. För dig som maskinförare kommer vi under hösten att genomföra maskinstyrningsutbildningar. Maskinstyrningcertfikat för maskinstyrning är ett krav idag vid alla större entreprenader. Picab finns hos oss kl Dags att planera och få information om de lagstadgad YKB utbildningarna. Gäller alla yrkeschaufförer. Tillsamman med YA startar vi utbildningar under hösten. Utbildningen är uppdelad i 5 moduler. Riskutbildning 2 (Halkkörning) Konferens Se vår nya utbildningslokal i direkt anslutning till halkbanan. Träffa vår utbildningsledare Janne Grundström från Jannes Trafikskola. Halkkörning är obligatorisk för alla som skall ta körkort för bil och det kan vara bra att planera in en tid då det oftast är väntetid. Janne med personal svarar på frågor angående körkort för bil, motorcykel eller moped. Träffa Janne Fredag mellan klockan För dig som vill ha en fartfylld konferens. Ta del av våra konferensmöjligheter med olika aktivitetsprogram. Fordonsanpassning Biltek löser vardagsproblemen och ser ständigt möjligheter. Livet med bilkörning tar inte slut även om man hamnar i rullstol. Träffa Hans Rönnlund som visar och berättar kl Folkrace Testa gratis våra Folkrace- bilar ett varv genom den spektakulära velodromen, och bli racerförare för en liten stund. Naturligtvis har du körkort för bil.vår Rallycross förare Andreas Sandberg finns på plats och ger tips och råd. Vi visar vår nya hyr-cart bana Alla ungdomar från 10 år testar och kör våra Go-Cartbilar gratis. Naturligtvis får alla mammor och pappor också prova - om dom törs, dessutom har vi go-cart med dubbelkommando för personer med funktionshinder. Passa på att bli medlem i Kalix Motorklubb. Vi behöver unga entusiaster ytterligare stärka utvecklingen av motorsporten i Kalix. Kör du MC-Cross skall du självklart vara medlem i FMCK. Trafikmedicinsk enhet Information av Lars Jakobsson, Eurrac kl Projektets avsikt är att pröva huruvida en trafikmedicinsk enhet i Eurrac:s regi på Staben i Kalix tillsammans med Kalix sjukhus, Sunderby sjukhus, TRMC Huddinge-Karolinska sjukhuset kan genomföra medicinska körkortsutredningar på ett professionellt medicinskt sätt. Maskinförarutbildning Bli medlem i Kalix Motorklubb Projektfinansiering Vi bjuder på varmkorv med bröd och kaffe för att Kalix Yrkesakademin visar hela sin maskinpark där du får information om kommande utbildningar, information om att köra grävmaskin eller hjullastare.en utbildning som garanterat leder till jobb. 8 Yrkeschaufförsutbildning Yrkesakademin visar sin maskinpark, information om kommande utbildningar, krav om vad som gäller för att bli yrkeschaufför. En utbildning som också garanterat leder till jobb. Informationsspridning om verksamheten. Hemsidan har löpande uppdaterats med information, framförallt har YKB sidan varit intressant för många eftersom många tilläggsfrågor har kommit på telefon. Motorstadions Dag. Se bilaga Kortfattad redogörelse. Norrbottens Radio med Roger Kvarnström 12 december 1 timme Norrbottens Radio 14 december ½ timme. Målgrupp är personer som är i behov att genomgår en medicinsk körkortsbedömning mot bakgrund av personens medicinska hälsotillstånd. Exempel på grupper som kommer och kan komma i fråga: - Strokepatienter sponsorer som - Skador Våra som påverkat personens omdöme m.m. - Diabetes Möjliggör Vår utveckling år THE EUROPEAN XTREME DEMO CENTER Xtreme Events Scandinavia AB KALIX SVETS & MASKININDUSTRI AB Projektet 1. Framtida övningsområde för olika maskinförarutbildningar. Övnings- och Demo-område för maskinstyrning (möjligheter även för externa företag). Målsättning att påbörja byggandet av framtida MC Crossbana Ny demohall. 3. Övningsområde för avancerade körövningar. 4. Ny byggnad, riskutbildning. 5. Asfalterad yta för Go-cart. Körövningsområden för olika truckutbildningar. 6. Konferens. Projektfinansiering: Kalix Film om LTU utbildning Maskinstyrning Intresseanmälan Maskinstyrning Tidningsartiklar. Ett antal gjorda företagsbesök och presentation av anläggningen. The European Extreme Demo Center Kontakt: Jan Johansson. Tel , Box 116, Kalix Projektfinansiering Kalix

NÄCKSTAMS ÅKERI ENTREPRENAD AB & EUROMINING AB = SANT

NÄCKSTAMS ÅKERI ENTREPRENAD AB & EUROMINING AB = SANT Företag Emellan AB Strandgatan 26 952 33 Kalix Tel 0923-774 00 Fax 0923-774 60 www.foretagemellan.com Årg 9 Nr 2 2012 NÄCKSTAMS ÅKERI ENTREPRENAD AB & EUROMINING AB = SANT Hela denna första sida är köpt

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i

Inbjudan till förvärv av aktier i Den digitala världen när den är som bäst! Inbjudan till förvärv av aktier i Memorandumet upprättat i samband med nyemission av aktier i hösten 2013 DWM verksamhet DWM hjälper företag och organisationer

Läs mer

SHE - 40 år, det firar vi på SHEdagen den 1 september

SHE - 40 år, det firar vi på SHEdagen den 1 september SHE - 40 år, det firar vi på SHEdagen den 1 september Varmt välkommen! Kuponger hittar du i tidningen. AUGUSTI 2013 1 SHE - 40 år 40 år - det ska vi fira! 2013 är ett jubileumsår för SHE, nämligen 40 år,

Läs mer

Balans Vår byrå. resan har pågått i flera år, och frågan är om det finns någon. Text: Charlotta Marténg Foto: Christian Gustavsson

Balans Vår byrå. resan har pågått i flera år, och frågan är om det finns någon. Text: Charlotta Marténg Foto: Christian Gustavsson resan har pågått i flera år, och frågan är om det finns någon slutdestination. Ett steg närmare målet kom dock Deskjockey Revision när de fick utmärkelsen Årets framtidsbyrå 2014, i samband med FAR:s branschdagar.

Läs mer

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Trappan, datastugor med Ipad. För Nyfikna seniorer i Varbergs kommun. Under juni månad 2012 tillsattes en styrgrupp för projektet som bestod utav. Emma Rosengren,

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48 Slutrapport Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Fanzingo/Radio Totalnormal Bodil Lundmark

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1 Nr 5 nov 2011 Information från Torsby kommun Näringslivsspecial Sticky Beat AB med kontor i Torsby, Karlstad och Stockholm HOVFJÄLLET 17 nybyggda stugor LRF Media AB Nyanställer NR 5-2011 TORSBY NU 1 Innehåll

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

Bread & Breakfast AB. Affärsplan Grupp 15 B&B

Bread & Breakfast AB. Affärsplan Grupp 15 B&B Bread & Breakfast AB Affärsplan Grupp 15 Vi ska erbjuda olika former av surdegsbröd och andra konditoriprodukter. Det ska finnas möjlighet att kunna köpa våra produkter i vårt konditori, och vårt bröd

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport

Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport Max Stålnacke, projektledare 1 Bakgrund Härnösands folkhögskola är en rörelseskola med Svenska Missionsförbundet som huvudman. Skolan har ca 220 studerande

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens

Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens starkaste koncept Vi söker dig som vill arbeta med larm och säkerhet som egen företagare. Som metodiskt och långsiktigt vill bygga upp en stabil och lönsam

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen Gotlands Kommun Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling Tillväxtenheten Slutrapport gällande projekt Dnr KS 2009/17-14 Mål: De 20 deltagarna/företagen ska ha nyanställt minst 6 personer inom

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

i H ä r ry da ko m m u n n o 2 2 0 0 9 livet Här serveras bara schysst kaffe och snart tar hela Härryda steget mot etisk konsumtion

i H ä r ry da ko m m u n n o 2 2 0 0 9 livet Här serveras bara schysst kaffe och snart tar hela Härryda steget mot etisk konsumtion närings i H ä r ry da ko m m u n n o 2 2 0 0 9 livet Här serveras bara schysst kaffe och snart tar hela Härryda steget mot etisk konsumtion 7Kommande planer Svenskt Näringslivs ranking Härryda kommun sträcker

Läs mer