BESLUTSUNDERLAG FÖR EVENTUELLT SVENSKT DELTAGANDE PÅ BUSINESS OF DESIGN WEEK I HONGKONG DECEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUTSUNDERLAG FÖR EVENTUELLT SVENSKT DELTAGANDE PÅ BUSINESS OF DESIGN WEEK I HONGKONG DECEMBER 2014"

Transkript

1 STOCKHOLM UPPDATERAD BESLUTSUNDERLAG FÖR EVENTUELLT SVENSKT DELTAGANDE PÅ BUSINESS OF DESIGN WEEK I HONGKONG DECEMBER 2014 Sammanfattning av beslutunderlag för UD gällande ett rimligt deltagande i BODW december 2014 som UD kan besluta om sommaren 2013: Sveriges Generalkonsulat rensar sitt schema under andra halvan av 2014 samt eventuellt ta in ytterligare resurser för arbete med BODW. Svensk Form ges ett uppdrag av UD på mellan och SEK i budget till 2014 för att ställa ut Design S på BODW Sveriges Generalkonsulat skriver på ett begränsat LOI (se bilaga) med HKDC för BODW Business Sweden tar fram paket för svenska företag för deras deltagande på / vid BODW och B2B match-making där företagen täcker kostnaderna för arbetet. Agenda Bakgrund Tidslinje Behovet av ett beslutsunderlag sommaren 2013 Möjligheter Vad kan BODW bli för Sverige? Finansiering och förstudie Intresset för BODW i Sverige är både stort och smått Rekommendationer och resurser Vad är ett rimligt Svenskt deltagande? Framtida möjligheter Bakgrund Landet Sverige har av Hong Kong Design Center (HKDC) blivit inbjudet som partnerland för Business of Design Week (BODW) BODW är inte bara en veckas aktiviteter utan vanligtvis ett årslångt åttagande mellan HKDC och partnerlandet i fråga. År 2012 var Danmark partnerland och 2013 är Belgien partnerland. Åtagandet att vara ett partnerland kan variera i omfattning. Allt från en investering på EURO givet av HKDC själva ner till den uppskattning på 4 millioner SEK som SVID givit baserat på det Letter of Intent (LOI) som HKDC lagt fram som förslag till Sverige. Denna sammanfattning bygger på den förstudie som Business Sweden i Sverige och Hongkong med bistånd från Sveriges Generalkonsulat i Hongkong genomfört våren I förstudien har flera olika organisationer och företag intervjuats i Sverige och i Hongkong. Detta är ett relativt kortfattat beslutunderlag. BUSINESS SWEDEN Box 240, Stockholm, Sweden Klarabergsviadukten 70 T F Page 1 (13)

2 Behovet av ett beslutsunderlag sommaren 2013 December 2014 kan te sig fjärran. Dock måste Sverige, om vi önskar vara partnerland, acceptera detta erbjudande och skriva på ett LOI innan midsommar Detta så att Hongkong kan, om Sverige inte accepterar, finna ett annat partnerland för Vad kan BODW bli för Sverige? Vad BODW är, eller kan vara, beror på vem du pratar med. BOWD har sagts vara: Ett event med mellan besökare Ett event som kan vara en port till Kina och deras designmarknad Ett event att bygga nätverk och B2B matchmaking Ett event för företag som ser Hongkong, Kina och Asien som marknad Ett event till vilket ca 35 % av talarna från partnerlandet bjuds in (resa och uppehälle betalt) Ett event till vilket partnerlandet skall skicka en utställning som kan vara center piece Ett event att synas på Målgruppen för BODW är enligt HKDC: Champions and connoisseurs of design Start-ups and SMEs looking for inspiration Entrepreneurs, innovators, highly-motivated business leaders CEOs and senior management interested in unleashing the power of design Policy makers and influencers, trade association leaders Academics and design educators Students and all creative individuals BODW är utan tvekan ett event att synas på och det kan, beroende på investering från Sverige, vara en bra plattform för marknadsföring av Sverige och svenska tankar kring design. Det kan dessutom för lokala svenska företag, av vilka de är 160 i Hongkong, vara en bra plats att ses och nätverka med det lokala näringslivet i Hongkong och vissa tillresande personer från Kina och övriga Asien. Ett deltagande ger också goda förutsättningar för varumärkesbyggande genom exponering i såväl traditionell som digital media. Som exempel kan nämnas att BODW:s partnerland Danmark fick dryga två veckors täckning med annonser och artiklar i South China Morning Post (SCMP) för ett värde mellan ca 2.8 MHKD till 4.2 MHKD. Deltagandet uppmärksammades också i olika designmagasin, exempelvis JET (Hongkong), Design 360 (Kina) och Ppaper (Taiwan). Totalt uppskattades drygt 300 journalister från internationell press och media ha bevakat eventet. Frågan är dock hur stor investering Sverige bör allokera för BODW och under vilka premisser och till vilken nytta för Sverige Page 2 (13)

3 Förstudien har funnit att BODW också är: Ett event med besökare 2012 till den hall där Danmarks paviljong fanns. En siffra som bör ställas mot besökare som ofta angetts som antalet besökare till BODW. Ett event som drog 75 företag/investment organisationer och 8 universitet eller skolor från Kina som lyssnade på de danska talarna enligt HKDC. Utav de 75 återfinns två (2) på Forbes lista över världens 500 största företag. (Se bilaga 4) Ett event där partnerlandet måste hyra plats av Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) för utställningen a ca SEK m 2. Den danska paviljongen var ca 400 m 2 Det är fortfarande ett bra event att synas på, men vi bör moderera den effekt det kan få. Vi har listan på de 75 kinesiska företagen som deltog på de danska seminarierna. Bland företagen återfinns de kända namnen; Lenovo, Li-Ning, Huawei, TCL och Oppo (fyra inom ICT och en inom sportkläder). När vi studerar Danmarks satsning understiger mängden besökare det vi hoppats på när vi initialt började utvärdera BODW. När det gäller de deltagande kinesiska företagen är det en blandning mellan stora och små företag samt vissa företag är lokala investment organisationer från Kina. Det är dock klart att BODW blir vad Sverige vill att BODW skall bli baserat på våra egna ansträngningar. Om Sverige lägger resurser på att bjuda in personer från Kina till BODW kan vi säkert öka antalet åhörare och besökare från Kina, men det kräver resurser i form av tid och pengar. Intresset för BODW i Sverige är både stort och smått Intresset för att vara med och delta, tala vid eller synas på BODW är stort i Sverige. Det finns ingen som säger att de inte vill vara med på BODW. Dock så finns det organisationer och företag som önskar att Sverige ställer upp med mer spets än med en bredare flora av företag. Detta för att visa the best of the best vilket kan vara en bra tanke. Samtidigt är intresset för att vara med och finansiera en gemensam svensk paviljong, med eller utan spets, mindre. (För lista på intervjuade företag och organisationer se bilaga 2) Det första problemet är om vi, Sverige, skall ställa upp med spets eller med en bredare utställning med många företag. En utställning med spets måste ha en kurator och planeras, vilket kommer att kosta resurser i form av bland annat pengar i ersättning. I dagsläget finns det inte bland organisationer och företag den mängd pengar som kommer att krävas. Frågan är om det, baserad på ovan redovisade statistik, är försvarbart att investera den mängd pengar som kan krävas, vi vet ganska väl vad Danmark investerade och de hade inte så många besökare som de hade hoppats på. Page 3 (13)

4 Det andra problemet är hur ett svenskt deltagande skall finansieras. Både Electrolux och Teknikföretagen har ställt sig positiva till att vara på plats med egna utställningar under BODW. Dock har båda sagt att de inte kommer kunna finansiera en del av en allmän utställning om svensk design. Bland regionerna i Sverige har Region Skåne uttryckt ett starkt önskemål om svenskt deltagande. Gärna där en central svensk monter som omges av montrar från regionerna, inte en dålig tanke. Region Skåne har även skrivit ett brev till handelsministern för att visa sitt stöd för BODW. Dock var regionen tveksam, vid förfrågan, att finansiera en gemensam monter i dag sommaren 2013, för det krävs ett politiskt beslut i Skåne. Vi har även intervjuat ett universitet, Lunds Universitet och Ingvar Kamprad School of Design, gällande möjligheten att attrahera studenter genom BODW. Ingvar Kamprad School of Design har ett stort antal sökande från Asien varje år. Dock så tog man endast in fyra (varav två på stipendium) från Asien senast, vilket gör det ekonomiska incitamentet att använda BODW som marknadsföringsplattform mindre. Vi har frågat företag om de skulle vara, på samma sätt som danska företag var, intresserade av att betala en deltagaravgift mellan till SEK. Detta för att finansiera en gemensam monter. Vi har inte hittat några direkta spekulanter som vill, eller kan, skriva på sommaren Dock har flera företag som utryckt sitt intresse för att vara med och, mot betalning, skapa BODW Men utan finansiering är det svårt att skapa något. Vad är ett rimligt Svenskt deltagande? Sverige kan satsa stort på BODW och det kan kanske bli mycket bra för många, men det riskerar också att blir ett lokalt event där vi använder alltför mycket resurser för en alltför liten publik. Sverige kan också tacka nej till BODW, men att inte försöka alls är att slänga inbjudan i sjön. De finns dock de som under förstudien sagt att de hellre ser att Sverige inte ställer ut alls, än med något som är för litet, utan spets, då det kan skada Sverigebilden. Finns den risken? Kanske, men om vi inte vågar och alltid satsar på spets så kommer vi nog inte framåt. Det finns också de under förstudien som önskat se BODW som en silver-kula för alla produkter och tjänster där desto mer som är med desto bättre. Vi tror inte att det är en bra ide, utan vi ser hellre att företag inom olika branscher ställer ut på mässor eller event för sin bransch. Samtidigt måste vi redan nu, sommaren 2013, lova och visa vad Sverige kan bidra med december Vad vi kan lova måste bygga på de resurser vi, Sverige, har redan nu sommaren 2013 alternativt med säkerhet ser att vi kan skapa fram till december Page 4 (13)

5 I dagsläget har vi följande resurser som vi kan räkna in: Sveriges Generalkonsulat i Hongkong kan under 2014, om de frigör sig från alla andra event och evenemang samt eventuellt ta in extra resurser, sätta samman en lokal styrka som jobbar med BODW på heltid. Detta räcker för att driva ett litet BODW projekt med en utställning från Sverige och där andra aktörer som Electrolux och Teknikföretagen direkt på egen han koordinera sina egna utställningar med HKTDC. Sveriges Generalkonsulat kommer även att arbeta för att en person på högre nivå kommer ner till Hongkong för att inviga paviljongen eller delta som talare. Business Sweden i Hongkong kommer att vara redo att hjälpa de företag, på projektbasis, som reser ner och sätta upp B2B match-making för dem. Business Sweden kan även hjälpa individuella utställare med projektledning, dock även här måste Business Swedens kostnader täckas. Då inga företag nu under våren 2013 visat att de är villiga att betala en deltagaravgift som liknar den danska modellen måste vi räkna bort den formen av intäkter idag och med det kan inte Business Swedens resurser allokeras till BODW i dagsläget. Svensk Form som har skapat utställningen Design S vilken är en bra representation av svensk design och ett urval av svenska företag. Svensk Form kan ställa ut 2012/13 års version av Design S under BODW. Kostnaden för att ställa ut, inklusive deras projektledning, ligger mellan till SEK. Det lägre värdet är Svensk Forms uppskattning och det högre Business Swedens överslagsberäkning. I detta ligger inga pengar till Business Sweden utan endast till Svensk Form, HKTDC och speditörer. Då Sverige (Svensk Form) måste betala för el och andra förbrukningsvaror till HKTDC bör nog siffran reserveras för att vara på säkra sidan. SVID, Teknikföretagen, Business Sweden, SI som tillsammans med andra organisationer i Sverige kan hjälpa till att plocka fram och föreslå talare till HKDC. Electrolux och Teknikföretagen ställer ut, vilket är en resurs för Sverigebilden, men de kommer inte att bidra med pengar till en gemensam monter eller till gemensam projektledning. Business Sweden rekommenderar följande rimliga deltagande i BODW december 2014 som UD kan besluta om sommaren 2013: Sveriges Generalkonsulat rensar sitt schema under andra halvan av 2014 samt eventuellt ta in ytterligare resurser för arbete med BODW. Svensk Form ges ett uppdrag av UD på mellan och SEK i budget till 2014 för att ställa ut Design S på BODW Sveriges Generalkonsulat skriver på ett begränsat LOI (se bilaga) med HKDC för BODW Business Sweden tar fram paket för svenska företag för deras deltagande i anslutning med BODW och B2B match-making. Page 5 (13)

6 Med ett beslut som detta har vi i dagsläget begränsat kostnaderna för BODW till Design S (ca ) och den tid som Sveriges Generalkonsulat i Hongkong kommer att lägga ner. Till detta kommer viss representation från Sveriges Generalkonsulat. Framtida möjligheter Det är inte omöjligt att svenska företag och vissa privatpersoner i Hongkong är intresserade av att sponsra Design S under Det skulle ge Sveriges Generalkonsulat möjlighet att addera andra aktiviteter runt Design S och även lägga ett mindre uppdrag på Business Sweden att driva olika kringaktiviteter. Det är inte omöjligt att andra stora svenska företag, när de ser att Electrolux deltar, önskar ställa ut på BODW. Business Sweden kommer då att kunna hjälpa de företagen med projektledning mot betalning. Det är inte omöjligt att en delegation av svenska företag reser ner till Hongkong och kanske vidare till södra Kina, Business Sweden kommer då erbjuda dem B2B matchmaking. Dessa blir redovisade som separata främjandesatsningar i enlighet med Business Swedens uppdrag. Det är inte omöjligt att ett svenskt deltagande BODW växer från nu fram till vintern men för att det skall göra det måste vi plantera ett frö idag a ca SEK till Svensk Form och ge frihet till Generalkonsulatet att fokusera på BODW För Business Sweden Jens Wernborg Patrick El-Cheikh Page 6 (13)

7 Bilaga 1: LOI som skrivs på mellan HKDC och Sveriges Generalkonsulat i Hong Kong LETTER OF INTENT The Swedish Consulate General in Hong Kong and Hong Kong Design Centre (HKDC) and Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) Conclude the following arrangement in joint partnership in organizing speakers for, and an exhibition at, the Business of Design Week (BODW) 2014 where the Swedish Consulate General represents the Government of Sweden. 1. Support via and from the Swedish Consulate General To make the event successful, the Swedish Consulate General will be providing assistance on the following items: - assist in connecting and inviting world-renowned Swedish designers and innovators from partner country as speakers at BODW The speakers will be selected by a committee in Sweden consisting of representatives from SVID ( Teknikföretagen ( and SvenskForm ( Additional members from other organizations might be added depending on the focus of the 2014 BODW. The number of speakers is estimated to be 35% of the total number of speakers at BODW The Consulate General of Sweden will then convey the names of the speakers to HKTC for endorsement. - lobby for a high level visit from Sweden to participate at the main event (opening) of the BODW arrange for the Swedish exhibit, Design S, ( to visit BODW. The exhibition is approximately m2 in size. The space for the exhibition will be rented from HKTDC at 2014 rates with the partner country discount. - HKDC will invite all selected speakers to the BODW Forum 2014 and provide a standard package of one round trip business class air ticket and three nights of hotel accommodation, paid for by HKDC. Any additional cost such as speaker fees, travelling and accommodation upgrades, etc, will be the sole responsibility of the organization where the organization has the option to reject speakers that wish to have speaker fees Page 7 (13)

8 etc. - The BODW is a yearlong event, but this partnership focuses on the BODW event in December HKDC may contact other organizations in Sweden for other forms of collaborations during the year. These collaborations will take place in parallel with this partnership and the Consulate General is not expected to take an active role the planning of any of these events. - The organization will provide its partnership logo to the HKDC and HKTDC. HKDC and HKTDC shall be responsible for using this logo on relevant promotional materials concerning the BODW and IDT Expo (e.g. brochures, flyers, websites, backdrops, etc.). 2. Support from HKDC and HKTDC As a token of appreciation and based on mutual support, HKDC and HKTDC are ready to render assistance in the following areas: - logistic support, air tickets and hotel accommodations for the endorsed speakers at BODW 2014* - special package for the visiting and/or exhibiting delegation, including venue rental at a special discounted rate for the mounting of the Design S exhibit at IDT Expo logistic support at the BODW event. - HKDC and HKTDC will arrange business matching opportunities for designers from the partner country to meet with potential business partners that are part of the selected speakers. - HKDC will offer seats on complimentary basis to the invited speakers at the HKDC Annual Awards Gala Dinner. - extensive global and local publicity for BODW 2014 and IDT Expo 2014 *Subject to mutual agreement on speakers to be invited, HKDC will invite all selected speakers to the BODW Forum 2014 and provide a standard package of one round trip business class air ticket and three nights of hotel accommodation, paid for by HKDC. Any additional cost such as speaker fees, travelling and accommodation upgrades, etc, will be the sole responsibility of the organization. Page 8 (13)

9 Bilaga 2: Några av de organisationer och företag som intervjuats under arbetets gång 1. Business Region Skåne 2. C'monde Studios Ltd 3. Electrolux 4. Electrolux - Former manager 5. Green furniture 6. Hövding 7. Ingvar Kamprad School of design 8. Jan Stael von Holstein 9. Koolabah 10. Malmö Form Design Centre 11. Malmö University 12. NEVS 13. Royal Hong Kong Sweden Society 14. Svensk Form 15. Svenska Institutet 16. SVID 17. Teknikföretagen 18. True Creative 19. Veryday 20. Wästerbergs 21. Örebro Med tech Co (Anders B) Ytterligare 6 företag och organisationer kontaktades för intervjuer i Sverige men de svarade inte. I Hongkong genomfördes också intervjuer med HKDC, HKTDC, Danska kontoret, Holländska kontoret. Samtal fördes också med Svenska Handelskammaren och lokala svenska företag i samband med andra möten då BODW togs upp som ett planerat event. Då vi inte kan kontakta de stora svenska företagen gällande alla möjliga aktiveter valdes Electrolux ut som representativt företag. Electrolux design chef känner BODW väl och deras svar var Electrolux are committed to create their own, substantial, presence at BODW that would be next to a Swedish pavilion. Electrolux also believes that there are other companies that would be willing to do so. But Electrolux is not willing to co-finance the Design S exhibition (or a general (design) exhibition from Sweden). Vi finner för troligt att andra stora företag i Sverige skulle ge liknande svar, dvs. intresse för en eventuell egen monter men inte samma intresse att sponsra en gemensam allmän monter från Sverige. Lokal svenska företag i Hongkong tror vi kan vara intresserade att ge viss sponsring (se ovan resonemang på sidan 5) Electrolux föreslog även en alternativ finansieringsmodell där företagen egna resurser räknas in i det totala projektet. Denna modell presenteras i bilaga 3. Page 9 (13)

10 Bilaga 3: Finansieringsmodell föreslagen av Electrolux för att nå co-finansiering Page 10 (13)

11 Bilaga 4: Kinesiska företag som deltog på BODW 2012 (Uppdaterad ) Nedanstående lista med 89 namn har Business Sweden erhållit från Hong Kong Design Center (HKDC) som svar på frågan vilka Kinesiska företag lyssnade på de danska talarna på BODW Listan återges i sin helhet som inskickad av HKDC. För att ge mer information till läsaren har Business Sweden lagt till kolumnerna Forbes Om företaget finns med på Forbes lista over de 500 största företagen i världen University / school Om företaget är en skola eller ett universitet Foreign investment Om företaget är en utländsk investering i Kina Från denna lista kan läsas att BODW 2012 var: Ett event som drog 75 företag/investment organisationer och 8 universitet eller skolor från Kina som lyssnade på de danska talarna enligt HKDC. Utav de 75 återfinns två (2) på Forbes lista över världens 500 största företag. Minst sex (6) av företagen på listan från HKDC är utländska investeringar i Kina och har ej räknats med de 75. Dock har i de 75 inkluderats de fyra (4) TCL företag som HKDC listat som separata företag i sin lista. Lista på Kinesiska företag som lyssnade på de danska talarna på BODW 2012 enligt HKDC Company name Location Forbes 500 a+design Union University / School Foregin investment ABInBev China AECOM Agile Property Land Co Ltd Arch Design 深 圳 市 金 桥 企 业 策 划 设 计 有 限 公 司 Asia Solution Corporation Guangzhou Asustek Computer Inc Yes Creative Centre Fanglue Bohua Culture & Media Company Qingshang Architectural Ornamental Engineering Co.Ltd BISSELL Boya Zhunagshi ( 广 州 博 雅 装 饰 设 计 有 限 公 司 Chengdu Viking Advertising Promotion Co Ltd China Academy of Art China Foreign Trade Centre 中 国 对 外 贸 易 中 心 Chinese Mechanical Engineering Society - China Mechanical Design Institute 中 国 机 械 工 程 学 会 工 业 设 计 分 会 Continuum Daulmaun Brand Management Co Ltd Guangzhou Chengdu, Sichuan Hangzhou, Zhejiang Guangzhou Yes Yes Page 11 (13)

12 Designaffairs EEKA Fashion EGE Carpets () Co Ltd Fine Art School of Hangzhou Normal University FIYTA 飞 亚 达 Hangzhou, Zhejiang Yes Ford Motor Company Yes Galanz Group 广 东 斯 格 兰 电 子 有 限 公 司 Given Media 杜 銳 華 創 意 整 合 有 限 公 司 Groupa company Guang Dong Hua Fang Architects & Engineers Ltd Foshan, Guangdong Huawei Technologies Co., Ltd Yes Hucais Group Co Ltd Hunan Agricultural University Hunan Apple Decoration CoLtd Hunan Arts and Craft Vocational College Hunan University of Commerce IDEO Insight Brand Consulting Dongguan Changsha, Hunan Changsha, Hunan Yiyang, Hunan Changsha, Hunan Yes Yes Yes KONE Yes Landbond Group Foshan, Guangdong Lenovo China Yes Li-Ning(China) Sports Goods Co Ltd Luxottica Dongguan Yes Mindray NACO Architectures Nanning Inudstrial Investment NEXT Design Oppo 广 东 欧 珀 移 动 通 信 有 限 公 司 Original Dot Adertiseing Company Pico TBA Nanning, Guangxi Ningbo, Zhejiang Procter & Gamble (China) Sales Co. Ltd Guangzhou Yes Schmidt Hammer Lassen Architects Yes Ju Yan Investment Management Co.,Ltd ShanSan Art&Design Consultant comix Stationery Co Ltd Daoheng Industrial Development Co., Ltd Industrial Design Profession Association N.D. Industrial Design Ltd. Star creations Hangzhou, Zhejiang Page 12 (13)

13 Sunine product design co.,itd Sunny Advertising company TCL Commnication TCL Multimedia TCL multimedia R&D Center TCL TCL Multimedia Technology Holdings Ltd TCL Tianhui Silicone()Co.,Ltd Guangzhou Changsha, Hunan Tongji University Yes Tsinghua University Yes UBM SINOEXPO Vacccum Best Design 杭 州 華 優 室 內 設 計 有 限 公 司 Walford Architects & Engineers Walton Design & Consulting Engineering Co Ltd Winnington Wuhao Curated Shop ZHENG WANG BRAND DESIGN STUDIO Zhongtian Decoration 浙 江 中 天 建 築 裝 飾 設 計 院 有 限 公 司 Zhongtong Properties 中 国 对 外 贸 易 广 州 物 业 开 发 公 司 南 宁 市 投 资 促 进 局 (Nanning City Investment Promotion Bureau) 南 宁 產 業 投 资 責 任 有 限 公 司 (Nanning City Property Investment Company) 四 六 区 工 业 产 品 策 划 有 限 公 司 广 州 撷 云 文 化 传 播 有 限 公 司 海 南 广 播 电 視 总 台 (Hainan Broadcasting Group) 深 圳 市 水 木 空 间 环 境 艺 术 设 计 有 限 公 司 深 圳 市 生 活 汇 贸 易 发 展 有 限 公 司 理 光 图 像 技 术 ( 上 海 ) 有 限 公 司 移 情 作 具 绿 茵 堡 项 目 设 计 有 限 公 司 騰 訊 Tencent 騰 訊 电 商 控 股 公 司 Tencent ECC 騰 訊 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 Tencent Technology () Company Hangzhou, Zhejiang Guangzhou Chongqing city Hangzhou, Zhejiang Zhongtong, Jiangxi Nanning, Guangxi Nanning, Guangxi Guangzhou Haikou city, Hainan Guiyang, Guizhou SUM: 89 entities SUM 2 Sum 8 Sum 6 Sammanfattning: Listan ger = 75 företag. Bland de 75 företagen återfinns även lokala investment organisationer. Utav de 89 är 6 minst utländska investeringar i Kina. Företaget TCL har av HKDC räknats som fyra (4) individuella företag på listan. Page 13 (13)

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Datum 2014-01-08 Dnr 1400043. Hong Kong Business of Design Week 2014

Datum 2014-01-08 Dnr 1400043. Hong Kong Business of Design Week 2014 Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Koncernstab kansli Per-Olof Persson Strateg internationella relationer 040-675 32 26, 0768-87 07 43 per-olof.persson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG

Läs mer

Slutsatser efter förbesök av svensk delegation vid Business of Design Week 2013: hur går vi vidare

Slutsatser efter förbesök av svensk delegation vid Business of Design Week 2013: hur går vi vidare Promemoria Hongkong Jörgen Halldin (852) 2521 1212 Delges: Slutsatser efter förbesök av svensk delegation vid Business of Design Week 2013: hur går vi vidare 1. Bakgrund Den 3-7 december besökte en svensk

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Day 1: European Cooperation Day 2017

Day 1: European Cooperation Day 2017 Draft agenda for the Annual Event 2017 and European Cooperation Day 2017 Mariehamn, Åland 20-21.9.2017 Day 1: European Cooperation Day 2017 Open for the general public and projects Programme at Alandica

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China BENCH - Beneficial Business Relations between the Central Baltic region and China BENCH Project partner: Länsstyrelsen Östergötland, Annika Holmström (sv, kort) Projektets syfte Att bättre ta vara på etablerade

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Datum 2014-03-20 Dnr 1400043. Projektplan för Region Skånes medverkan i Hong Kong Business of Design Week 2014

Datum 2014-03-20 Dnr 1400043. Projektplan för Region Skånes medverkan i Hong Kong Business of Design Week 2014 Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Koncernstab kansli Per-Olof Persson Strateg internationella relationer 040-675 32 26, 0768-87 07 43 per-olof.persson@skane.se PROJEKTPLAN

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Reserapport: Hong Kong den 3-6 december 2013 2014-01-10. Per-Olof Persson, strateg internationella relationer,

Reserapport: Hong Kong den 3-6 december 2013 2014-01-10. Per-Olof Persson, strateg internationella relationer, - Per-Olof Persson, Strateg Internationella relationer, Region Skåne, Koncernstab kansli, Enheten för Möten & Internationella relationer. Tel. 040 675 32 26. E-post: per-olof.persson@skane.se (Med bidrag

Läs mer

Chalmers Innovation Seed Fund

Chalmers Innovation Seed Fund Olle Stenberg Chalmers Innovation Seed Fund SiSP seminarium 110901 Livet före fonden Utveckling av offentliga finansieringssystemet NUTEK VGR Innovationsbron Privat Chalmersinvest Affärsänglar VCs M.fl

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION Ipsos globala undersökning visar vad som oroar medborgare i 24 länder, om de anser att utvecklingen är på väg åt rätt håll och hur nöjda de är med utvecklingen där de bor. Global Worries, Direction, Satisfaction

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND CASTING REGION ÖST I SAMARBETE MED SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET INBJUDER TILL. 56:e INTERNATIONELLA STOCKHOLMSSPELEN

STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND CASTING REGION ÖST I SAMARBETE MED SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET INBJUDER TILL. 56:e INTERNATIONELLA STOCKHOLMSSPELEN STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND CASTING REGION ÖST I SAMARBETE MED SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET INBJUDER TILL 56:e INTERNATIONELLA STOCKHOLMSSPELEN I CASTING 2016 www.casting.se - officiell webbplats för Svenska

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB Certifikat Detta certifikat intygar att Moelven Årjäng Såg AB Adress: Kyrkerudsvägen 3, 672 23 Årjäng, Sverige Ingår som del i certifikatet för Moelven Skog AB har granskats av Intertek och är i överensstämmelse

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

Bilaga 1. Chengdus placering i Kina. Orangemarkerat fält visar Sichuan-provinsen.

Bilaga 1. Chengdus placering i Kina. Orangemarkerat fält visar Sichuan-provinsen. Bilaga 1 Chengdus placering i Kina. Orangemarkerat fält visar Sichuan-provinsen. 1 Bilaga 2 Chengdus urbana utbredning mellan 1990-2000, det orangea fälten markerar utbredningen. http://earthobservatory.nasa.gov/iotd/view.php?id=4039,

Läs mer

Person 33. Basic Information. Studies. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange Report

Person 33. Basic Information. Studies. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange Report Person 33 Basic Information 1. Name Jessica Almgren 2. E-mail address: jessicaalmgren@hotmail.com 3. Exchange university York University 4. City Toronto 5. Country Canada 6. First semester of your exchange

Läs mer

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Trafikbild i Peking februari -04 - det har blivit värre.. Utvecklingen går västerut

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011 Fastställd/Approved: 2011-09-01 Publicerad/Published: 2011-09-14 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 11.100.20 Klinisk prövning av medicintekniska

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors CITY Space Exhibitors Visitors Visitors Interval Year Opening date Closing date Year Rented Space (sq.m) Exhibitors with their own stands Represented Total Halls Open air from countries firms Total Total

Läs mer

Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 ( )

Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 ( ) Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 (2011-2013) Antagen den 25 januari 2013 Regionens resurser för att stödja och stimulera innovation är begränsade. Det är därför nödvändigt med en fokusering d v s, en

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-1:2010/AC:2013

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-1:2010/AC:2013 SVENSK STANDARD SSEN ISO 2861:21/AC:213 Fastställd/Approved: 213819 Publicerad/Published: 213823 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 17.4.1 Geometriska produktspecifikationer (GPS)

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER BAKGRUND VARFÖR Ryssland är en av de fyra mest strategiskt viktiga marknaderna för Sverige och Sveriges utrikeshandel med Ryssland växer snabbt men från en låg nivå i absoluta termer (14:e plats bland

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-2:2010/AC:2013

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 286-2:2010/AC:2013 SVENSK STANDARD SSEN ISO 2862:21/AC:213 Fastställd/Approved: 213819 Publicerad/Published: 213823 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 17.4.1 Geometriska produktspecifikationer (GPS)

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

IKSU-kort Ordinarie avtal

IKSU-kort Ordinarie avtal IKSU-kort Ordinarie avtal Läs våra villkor för medlemskap och IKSU-kort Medlemsavgiften i föreningen IKSU tillkommer; 50:-/ kalenderår En engångsavgift på 50:- för det fysiska magnetkortet tillkommer BETALNINGSFORM

Läs mer

Beredningsbrev. Malmö Cleantech City 2016

Beredningsbrev. Malmö Cleantech City 2016 Malmö stad Näringslivsberedningen 1 (1) Datum 2015-10-06 Adress Lugna gatan 84 Diarienummer STK-2015-1045 Beredningsbrev Till Kommunstyrelsen Malmö Cleantech City 2016 STK-2015-1045 Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Vår anläggning Our venue

Vår anläggning Our venue Vår anläggning Our venue WELCOME

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Bästa hälsningar, Catharina Lihnell Järnhester 0491-31323 070-467 37 31

Bästa hälsningar, Catharina Lihnell Järnhester 0491-31323 070-467 37 31 2006-10-27 Till: Statens Kärnkraftinspektion, SKI, 106 68 Stockholm Statens strålskyddsinstitut, SSI, 171 16 Stockholm Oskarshamns Kommun, Box 706, 572 28 Oskarshamn Östhammars kommun, Box 66, 742 21 Östhammar

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Nominerade till Årets Rookies 2012: Alice Fine, Johanna Pihl, Lobra, Scho Collection och Stutterheim.

PRESSMEDDELANDE. Nominerade till Årets Rookies 2012: Alice Fine, Johanna Pihl, Lobra, Scho Collection och Stutterheim. SVENSKA MODERÅDET DROTTNINGGATAN 81 A SE-111 60 STOCKHOLM E-mail rookies@moderadet.se www.moderadet.se / www.rookies.se ROOKIES showroom 13-14 augusti I Rookies Showroom den 13-14 augusti presenteras 2012

Läs mer

PM till Villaägarna. Februari 2011 FÖRMÖGENHETSÖVERFÖRING OCH UTSLÄPPSHANDEL

PM till Villaägarna. Februari 2011 FÖRMÖGENHETSÖVERFÖRING OCH UTSLÄPPSHANDEL FÖRMÖGENHETSÖVERFÖRING OCH UTSLÄPPSHANDEL PM till Villaägarna FÖRMÖGENHETSÖVERFÖRING OCH UTSLÄPPSHANDEL Pöyry Management Consulting is Europe's leading consultancy providing strategic, commercial, regulatory

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Technology Management. Project Course TMAN40. Introduc:on Charlo>a Johnsson

Technology Management. Project Course TMAN40. Introduc:on Charlo>a Johnsson Technology Management Project Course TMAN40 Introduc:on Charlo>a Johnsson Email: charlo>a.johnsson@control.lth.se 1 Descrip(on The Project course in Technology Management (ptm) makes it possible to work

Läs mer

Årsmöte 4 februari BEST WESTERN Kom Hotel Stockholm. Döbelnsgatan 17, Stockholm

Årsmöte 4 februari BEST WESTERN Kom Hotel Stockholm. Döbelnsgatan 17, Stockholm Årsmöte 4 februari 2016 BEST WESTERN Kom Hotel Stockholm Döbelnsgatan 17, Stockholm Svenska Industrins Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins

Läs mer

BREV - LETTER 1(8) Datum - Date Revision Beteckning - Reference

BREV - LETTER 1(8) Datum - Date Revision Beteckning - Reference BREV - LETTER 1(8) List of Reference is a company with vast experience and substantial competence within the Broadband area. The Company is focused on three major areas of operation: INTEGRATION AND CONTRACTING

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

CMAST Internationell Inriktning

CMAST Internationell Inriktning CMAST Internationell Inriktning Information 2014-10-08 Programledning CMAST Martin Edin Grimheden, programansvarig Katie Zmijewski, internationell koordinator Rebecca Ljungqvist, utbildningshandläggare

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden>

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft!

Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft! Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft! HISTORISKA ANLÄGGNINGAR & VATTENKRAFT Det finns en outnyttjad potential för mer småskalig vattenkraft i Europas tusentals historiska kvarnar, vattenhjul,

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter

Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter ANVISNING Gäller från och med 2008-06-27 Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter Gäller fr o m 2006-01-01 Ändrad fr o m 2008-06-27 Denna anvisning grundar sig på: Högskoleförordningen (1993:100) Rektors

Läs mer

Geo installationsguide

Geo installationsguide Geo installationsguide 2010 SBG AB Geo installationsguide 2010 SBG AB. All rights reserved. Detta dokument innehåller information om Geo installationspaket. Minsta rekommenderade systemegenskaper Operativsystem:

Läs mer