BESLUTSUNDERLAG FÖR EVENTUELLT SVENSKT DELTAGANDE PÅ BUSINESS OF DESIGN WEEK I HONGKONG DECEMBER 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUTSUNDERLAG FÖR EVENTUELLT SVENSKT DELTAGANDE PÅ BUSINESS OF DESIGN WEEK I HONGKONG DECEMBER 2014"

Transkript

1 STOCKHOLM UPPDATERAD BESLUTSUNDERLAG FÖR EVENTUELLT SVENSKT DELTAGANDE PÅ BUSINESS OF DESIGN WEEK I HONGKONG DECEMBER 2014 Sammanfattning av beslutunderlag för UD gällande ett rimligt deltagande i BODW december 2014 som UD kan besluta om sommaren 2013: Sveriges Generalkonsulat rensar sitt schema under andra halvan av 2014 samt eventuellt ta in ytterligare resurser för arbete med BODW. Svensk Form ges ett uppdrag av UD på mellan och SEK i budget till 2014 för att ställa ut Design S på BODW Sveriges Generalkonsulat skriver på ett begränsat LOI (se bilaga) med HKDC för BODW Business Sweden tar fram paket för svenska företag för deras deltagande på / vid BODW och B2B match-making där företagen täcker kostnaderna för arbetet. Agenda Bakgrund Tidslinje Behovet av ett beslutsunderlag sommaren 2013 Möjligheter Vad kan BODW bli för Sverige? Finansiering och förstudie Intresset för BODW i Sverige är både stort och smått Rekommendationer och resurser Vad är ett rimligt Svenskt deltagande? Framtida möjligheter Bakgrund Landet Sverige har av Hong Kong Design Center (HKDC) blivit inbjudet som partnerland för Business of Design Week (BODW) BODW är inte bara en veckas aktiviteter utan vanligtvis ett årslångt åttagande mellan HKDC och partnerlandet i fråga. År 2012 var Danmark partnerland och 2013 är Belgien partnerland. Åtagandet att vara ett partnerland kan variera i omfattning. Allt från en investering på EURO givet av HKDC själva ner till den uppskattning på 4 millioner SEK som SVID givit baserat på det Letter of Intent (LOI) som HKDC lagt fram som förslag till Sverige. Denna sammanfattning bygger på den förstudie som Business Sweden i Sverige och Hongkong med bistånd från Sveriges Generalkonsulat i Hongkong genomfört våren I förstudien har flera olika organisationer och företag intervjuats i Sverige och i Hongkong. Detta är ett relativt kortfattat beslutunderlag. BUSINESS SWEDEN Box 240, Stockholm, Sweden Klarabergsviadukten 70 T F Page 1 (13)

2 Behovet av ett beslutsunderlag sommaren 2013 December 2014 kan te sig fjärran. Dock måste Sverige, om vi önskar vara partnerland, acceptera detta erbjudande och skriva på ett LOI innan midsommar Detta så att Hongkong kan, om Sverige inte accepterar, finna ett annat partnerland för Vad kan BODW bli för Sverige? Vad BODW är, eller kan vara, beror på vem du pratar med. BOWD har sagts vara: Ett event med mellan besökare Ett event som kan vara en port till Kina och deras designmarknad Ett event att bygga nätverk och B2B matchmaking Ett event för företag som ser Hongkong, Kina och Asien som marknad Ett event till vilket ca 35 % av talarna från partnerlandet bjuds in (resa och uppehälle betalt) Ett event till vilket partnerlandet skall skicka en utställning som kan vara center piece Ett event att synas på Målgruppen för BODW är enligt HKDC: Champions and connoisseurs of design Start-ups and SMEs looking for inspiration Entrepreneurs, innovators, highly-motivated business leaders CEOs and senior management interested in unleashing the power of design Policy makers and influencers, trade association leaders Academics and design educators Students and all creative individuals BODW är utan tvekan ett event att synas på och det kan, beroende på investering från Sverige, vara en bra plattform för marknadsföring av Sverige och svenska tankar kring design. Det kan dessutom för lokala svenska företag, av vilka de är 160 i Hongkong, vara en bra plats att ses och nätverka med det lokala näringslivet i Hongkong och vissa tillresande personer från Kina och övriga Asien. Ett deltagande ger också goda förutsättningar för varumärkesbyggande genom exponering i såväl traditionell som digital media. Som exempel kan nämnas att BODW:s partnerland Danmark fick dryga två veckors täckning med annonser och artiklar i South China Morning Post (SCMP) för ett värde mellan ca 2.8 MHKD till 4.2 MHKD. Deltagandet uppmärksammades också i olika designmagasin, exempelvis JET (Hongkong), Design 360 (Kina) och Ppaper (Taiwan). Totalt uppskattades drygt 300 journalister från internationell press och media ha bevakat eventet. Frågan är dock hur stor investering Sverige bör allokera för BODW och under vilka premisser och till vilken nytta för Sverige Page 2 (13)

3 Förstudien har funnit att BODW också är: Ett event med besökare 2012 till den hall där Danmarks paviljong fanns. En siffra som bör ställas mot besökare som ofta angetts som antalet besökare till BODW. Ett event som drog 75 företag/investment organisationer och 8 universitet eller skolor från Kina som lyssnade på de danska talarna enligt HKDC. Utav de 75 återfinns två (2) på Forbes lista över världens 500 största företag. (Se bilaga 4) Ett event där partnerlandet måste hyra plats av Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) för utställningen a ca SEK m 2. Den danska paviljongen var ca 400 m 2 Det är fortfarande ett bra event att synas på, men vi bör moderera den effekt det kan få. Vi har listan på de 75 kinesiska företagen som deltog på de danska seminarierna. Bland företagen återfinns de kända namnen; Lenovo, Li-Ning, Huawei, TCL och Oppo (fyra inom ICT och en inom sportkläder). När vi studerar Danmarks satsning understiger mängden besökare det vi hoppats på när vi initialt började utvärdera BODW. När det gäller de deltagande kinesiska företagen är det en blandning mellan stora och små företag samt vissa företag är lokala investment organisationer från Kina. Det är dock klart att BODW blir vad Sverige vill att BODW skall bli baserat på våra egna ansträngningar. Om Sverige lägger resurser på att bjuda in personer från Kina till BODW kan vi säkert öka antalet åhörare och besökare från Kina, men det kräver resurser i form av tid och pengar. Intresset för BODW i Sverige är både stort och smått Intresset för att vara med och delta, tala vid eller synas på BODW är stort i Sverige. Det finns ingen som säger att de inte vill vara med på BODW. Dock så finns det organisationer och företag som önskar att Sverige ställer upp med mer spets än med en bredare flora av företag. Detta för att visa the best of the best vilket kan vara en bra tanke. Samtidigt är intresset för att vara med och finansiera en gemensam svensk paviljong, med eller utan spets, mindre. (För lista på intervjuade företag och organisationer se bilaga 2) Det första problemet är om vi, Sverige, skall ställa upp med spets eller med en bredare utställning med många företag. En utställning med spets måste ha en kurator och planeras, vilket kommer att kosta resurser i form av bland annat pengar i ersättning. I dagsläget finns det inte bland organisationer och företag den mängd pengar som kommer att krävas. Frågan är om det, baserad på ovan redovisade statistik, är försvarbart att investera den mängd pengar som kan krävas, vi vet ganska väl vad Danmark investerade och de hade inte så många besökare som de hade hoppats på. Page 3 (13)

4 Det andra problemet är hur ett svenskt deltagande skall finansieras. Både Electrolux och Teknikföretagen har ställt sig positiva till att vara på plats med egna utställningar under BODW. Dock har båda sagt att de inte kommer kunna finansiera en del av en allmän utställning om svensk design. Bland regionerna i Sverige har Region Skåne uttryckt ett starkt önskemål om svenskt deltagande. Gärna där en central svensk monter som omges av montrar från regionerna, inte en dålig tanke. Region Skåne har även skrivit ett brev till handelsministern för att visa sitt stöd för BODW. Dock var regionen tveksam, vid förfrågan, att finansiera en gemensam monter i dag sommaren 2013, för det krävs ett politiskt beslut i Skåne. Vi har även intervjuat ett universitet, Lunds Universitet och Ingvar Kamprad School of Design, gällande möjligheten att attrahera studenter genom BODW. Ingvar Kamprad School of Design har ett stort antal sökande från Asien varje år. Dock så tog man endast in fyra (varav två på stipendium) från Asien senast, vilket gör det ekonomiska incitamentet att använda BODW som marknadsföringsplattform mindre. Vi har frågat företag om de skulle vara, på samma sätt som danska företag var, intresserade av att betala en deltagaravgift mellan till SEK. Detta för att finansiera en gemensam monter. Vi har inte hittat några direkta spekulanter som vill, eller kan, skriva på sommaren Dock har flera företag som utryckt sitt intresse för att vara med och, mot betalning, skapa BODW Men utan finansiering är det svårt att skapa något. Vad är ett rimligt Svenskt deltagande? Sverige kan satsa stort på BODW och det kan kanske bli mycket bra för många, men det riskerar också att blir ett lokalt event där vi använder alltför mycket resurser för en alltför liten publik. Sverige kan också tacka nej till BODW, men att inte försöka alls är att slänga inbjudan i sjön. De finns dock de som under förstudien sagt att de hellre ser att Sverige inte ställer ut alls, än med något som är för litet, utan spets, då det kan skada Sverigebilden. Finns den risken? Kanske, men om vi inte vågar och alltid satsar på spets så kommer vi nog inte framåt. Det finns också de under förstudien som önskat se BODW som en silver-kula för alla produkter och tjänster där desto mer som är med desto bättre. Vi tror inte att det är en bra ide, utan vi ser hellre att företag inom olika branscher ställer ut på mässor eller event för sin bransch. Samtidigt måste vi redan nu, sommaren 2013, lova och visa vad Sverige kan bidra med december Vad vi kan lova måste bygga på de resurser vi, Sverige, har redan nu sommaren 2013 alternativt med säkerhet ser att vi kan skapa fram till december Page 4 (13)

5 I dagsläget har vi följande resurser som vi kan räkna in: Sveriges Generalkonsulat i Hongkong kan under 2014, om de frigör sig från alla andra event och evenemang samt eventuellt ta in extra resurser, sätta samman en lokal styrka som jobbar med BODW på heltid. Detta räcker för att driva ett litet BODW projekt med en utställning från Sverige och där andra aktörer som Electrolux och Teknikföretagen direkt på egen han koordinera sina egna utställningar med HKTDC. Sveriges Generalkonsulat kommer även att arbeta för att en person på högre nivå kommer ner till Hongkong för att inviga paviljongen eller delta som talare. Business Sweden i Hongkong kommer att vara redo att hjälpa de företag, på projektbasis, som reser ner och sätta upp B2B match-making för dem. Business Sweden kan även hjälpa individuella utställare med projektledning, dock även här måste Business Swedens kostnader täckas. Då inga företag nu under våren 2013 visat att de är villiga att betala en deltagaravgift som liknar den danska modellen måste vi räkna bort den formen av intäkter idag och med det kan inte Business Swedens resurser allokeras till BODW i dagsläget. Svensk Form som har skapat utställningen Design S vilken är en bra representation av svensk design och ett urval av svenska företag. Svensk Form kan ställa ut 2012/13 års version av Design S under BODW. Kostnaden för att ställa ut, inklusive deras projektledning, ligger mellan till SEK. Det lägre värdet är Svensk Forms uppskattning och det högre Business Swedens överslagsberäkning. I detta ligger inga pengar till Business Sweden utan endast till Svensk Form, HKTDC och speditörer. Då Sverige (Svensk Form) måste betala för el och andra förbrukningsvaror till HKTDC bör nog siffran reserveras för att vara på säkra sidan. SVID, Teknikföretagen, Business Sweden, SI som tillsammans med andra organisationer i Sverige kan hjälpa till att plocka fram och föreslå talare till HKDC. Electrolux och Teknikföretagen ställer ut, vilket är en resurs för Sverigebilden, men de kommer inte att bidra med pengar till en gemensam monter eller till gemensam projektledning. Business Sweden rekommenderar följande rimliga deltagande i BODW december 2014 som UD kan besluta om sommaren 2013: Sveriges Generalkonsulat rensar sitt schema under andra halvan av 2014 samt eventuellt ta in ytterligare resurser för arbete med BODW. Svensk Form ges ett uppdrag av UD på mellan och SEK i budget till 2014 för att ställa ut Design S på BODW Sveriges Generalkonsulat skriver på ett begränsat LOI (se bilaga) med HKDC för BODW Business Sweden tar fram paket för svenska företag för deras deltagande i anslutning med BODW och B2B match-making. Page 5 (13)

6 Med ett beslut som detta har vi i dagsläget begränsat kostnaderna för BODW till Design S (ca ) och den tid som Sveriges Generalkonsulat i Hongkong kommer att lägga ner. Till detta kommer viss representation från Sveriges Generalkonsulat. Framtida möjligheter Det är inte omöjligt att svenska företag och vissa privatpersoner i Hongkong är intresserade av att sponsra Design S under Det skulle ge Sveriges Generalkonsulat möjlighet att addera andra aktiviteter runt Design S och även lägga ett mindre uppdrag på Business Sweden att driva olika kringaktiviteter. Det är inte omöjligt att andra stora svenska företag, när de ser att Electrolux deltar, önskar ställa ut på BODW. Business Sweden kommer då att kunna hjälpa de företagen med projektledning mot betalning. Det är inte omöjligt att en delegation av svenska företag reser ner till Hongkong och kanske vidare till södra Kina, Business Sweden kommer då erbjuda dem B2B matchmaking. Dessa blir redovisade som separata främjandesatsningar i enlighet med Business Swedens uppdrag. Det är inte omöjligt att ett svenskt deltagande BODW växer från nu fram till vintern men för att det skall göra det måste vi plantera ett frö idag a ca SEK till Svensk Form och ge frihet till Generalkonsulatet att fokusera på BODW För Business Sweden Jens Wernborg Patrick El-Cheikh Page 6 (13)

7 Bilaga 1: LOI som skrivs på mellan HKDC och Sveriges Generalkonsulat i Hong Kong LETTER OF INTENT The Swedish Consulate General in Hong Kong and Hong Kong Design Centre (HKDC) and Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) Conclude the following arrangement in joint partnership in organizing speakers for, and an exhibition at, the Business of Design Week (BODW) 2014 where the Swedish Consulate General represents the Government of Sweden. 1. Support via and from the Swedish Consulate General To make the event successful, the Swedish Consulate General will be providing assistance on the following items: - assist in connecting and inviting world-renowned Swedish designers and innovators from partner country as speakers at BODW The speakers will be selected by a committee in Sweden consisting of representatives from SVID (http://www.svid.se/), Teknikföretagen (http://www.teknikforetagen.se) and SvenskForm (http://www.svenskform.se/). Additional members from other organizations might be added depending on the focus of the 2014 BODW. The number of speakers is estimated to be 35% of the total number of speakers at BODW The Consulate General of Sweden will then convey the names of the speakers to HKTC for endorsement. - lobby for a high level visit from Sweden to participate at the main event (opening) of the BODW arrange for the Swedish exhibit, Design S, (http://www.design-s.se/), to visit BODW. The exhibition is approximately m2 in size. The space for the exhibition will be rented from HKTDC at 2014 rates with the partner country discount. - HKDC will invite all selected speakers to the BODW Forum 2014 and provide a standard package of one round trip business class air ticket and three nights of hotel accommodation, paid for by HKDC. Any additional cost such as speaker fees, travelling and accommodation upgrades, etc, will be the sole responsibility of the organization where the organization has the option to reject speakers that wish to have speaker fees Page 7 (13)

8 etc. - The BODW is a yearlong event, but this partnership focuses on the BODW event in December HKDC may contact other organizations in Sweden for other forms of collaborations during the year. These collaborations will take place in parallel with this partnership and the Consulate General is not expected to take an active role the planning of any of these events. - The organization will provide its partnership logo to the HKDC and HKTDC. HKDC and HKTDC shall be responsible for using this logo on relevant promotional materials concerning the BODW and IDT Expo (e.g. brochures, flyers, websites, backdrops, etc.). 2. Support from HKDC and HKTDC As a token of appreciation and based on mutual support, HKDC and HKTDC are ready to render assistance in the following areas: - logistic support, air tickets and hotel accommodations for the endorsed speakers at BODW 2014* - special package for the visiting and/or exhibiting delegation, including venue rental at a special discounted rate for the mounting of the Design S exhibit at IDT Expo logistic support at the BODW event. - HKDC and HKTDC will arrange business matching opportunities for designers from the partner country to meet with potential business partners that are part of the selected speakers. - HKDC will offer seats on complimentary basis to the invited speakers at the HKDC Annual Awards Gala Dinner. - extensive global and local publicity for BODW 2014 and IDT Expo 2014 *Subject to mutual agreement on speakers to be invited, HKDC will invite all selected speakers to the BODW Forum 2014 and provide a standard package of one round trip business class air ticket and three nights of hotel accommodation, paid for by HKDC. Any additional cost such as speaker fees, travelling and accommodation upgrades, etc, will be the sole responsibility of the organization. Page 8 (13)

9 Bilaga 2: Några av de organisationer och företag som intervjuats under arbetets gång 1. Business Region Skåne 2. C'monde Studios Ltd 3. Electrolux 4. Electrolux - Former manager 5. Green furniture 6. Hövding 7. Ingvar Kamprad School of design 8. Jan Stael von Holstein 9. Koolabah 10. Malmö Form Design Centre 11. Malmö University 12. NEVS 13. Royal Hong Kong Sweden Society 14. Svensk Form 15. Svenska Institutet 16. SVID 17. Teknikföretagen 18. True Creative 19. Veryday 20. Wästerbergs 21. Örebro Med tech Co (Anders B) Ytterligare 6 företag och organisationer kontaktades för intervjuer i Sverige men de svarade inte. I Hongkong genomfördes också intervjuer med HKDC, HKTDC, Danska kontoret, Holländska kontoret. Samtal fördes också med Svenska Handelskammaren och lokala svenska företag i samband med andra möten då BODW togs upp som ett planerat event. Då vi inte kan kontakta de stora svenska företagen gällande alla möjliga aktiveter valdes Electrolux ut som representativt företag. Electrolux design chef känner BODW väl och deras svar var Electrolux are committed to create their own, substantial, presence at BODW that would be next to a Swedish pavilion. Electrolux also believes that there are other companies that would be willing to do so. But Electrolux is not willing to co-finance the Design S exhibition (or a general (design) exhibition from Sweden). Vi finner för troligt att andra stora företag i Sverige skulle ge liknande svar, dvs. intresse för en eventuell egen monter men inte samma intresse att sponsra en gemensam allmän monter från Sverige. Lokal svenska företag i Hongkong tror vi kan vara intresserade att ge viss sponsring (se ovan resonemang på sidan 5) Electrolux föreslog även en alternativ finansieringsmodell där företagen egna resurser räknas in i det totala projektet. Denna modell presenteras i bilaga 3. Page 9 (13)

10 Bilaga 3: Finansieringsmodell föreslagen av Electrolux för att nå co-finansiering Page 10 (13)

11 Bilaga 4: Kinesiska företag som deltog på BODW 2012 (Uppdaterad ) Nedanstående lista med 89 namn har Business Sweden erhållit från Hong Kong Design Center (HKDC) som svar på frågan vilka Kinesiska företag lyssnade på de danska talarna på BODW Listan återges i sin helhet som inskickad av HKDC. För att ge mer information till läsaren har Business Sweden lagt till kolumnerna Forbes Om företaget finns med på Forbes lista over de 500 största företagen i världen University / school Om företaget är en skola eller ett universitet Foreign investment Om företaget är en utländsk investering i Kina Från denna lista kan läsas att BODW 2012 var: Ett event som drog 75 företag/investment organisationer och 8 universitet eller skolor från Kina som lyssnade på de danska talarna enligt HKDC. Utav de 75 återfinns två (2) på Forbes lista över världens 500 största företag. Minst sex (6) av företagen på listan från HKDC är utländska investeringar i Kina och har ej räknats med de 75. Dock har i de 75 inkluderats de fyra (4) TCL företag som HKDC listat som separata företag i sin lista. Lista på Kinesiska företag som lyssnade på de danska talarna på BODW 2012 enligt HKDC Company name Location Forbes 500 a+design Union University / School Foregin investment ABInBev China AECOM Agile Property Land Co Ltd Arch Design 深 圳 市 金 桥 企 业 策 划 设 计 有 限 公 司 Asia Solution Corporation Guangzhou Asustek Computer Inc Yes Creative Centre Fanglue Bohua Culture & Media Company Qingshang Architectural Ornamental Engineering Co.Ltd BISSELL Boya Zhunagshi ( 广 州 博 雅 装 饰 设 计 有 限 公 司 Chengdu Viking Advertising Promotion Co Ltd China Academy of Art China Foreign Trade Centre 中 国 对 外 贸 易 中 心 Chinese Mechanical Engineering Society - China Mechanical Design Institute 中 国 机 械 工 程 学 会 工 业 设 计 分 会 Continuum Daulmaun Brand Management Co Ltd Guangzhou Chengdu, Sichuan Hangzhou, Zhejiang Guangzhou Yes Yes Page 11 (13)

12 Designaffairs EEKA Fashion EGE Carpets () Co Ltd Fine Art School of Hangzhou Normal University FIYTA 飞 亚 达 Hangzhou, Zhejiang Yes Ford Motor Company Yes Galanz Group 广 东 斯 格 兰 电 子 有 限 公 司 Given Media 杜 銳 華 創 意 整 合 有 限 公 司 Groupa company Guang Dong Hua Fang Architects & Engineers Ltd Foshan, Guangdong Huawei Technologies Co., Ltd Yes Hucais Group Co Ltd Hunan Agricultural University Hunan Apple Decoration CoLtd Hunan Arts and Craft Vocational College Hunan University of Commerce IDEO Insight Brand Consulting Dongguan Changsha, Hunan Changsha, Hunan Yiyang, Hunan Changsha, Hunan Yes Yes Yes KONE Yes Landbond Group Foshan, Guangdong Lenovo China Yes Li-Ning(China) Sports Goods Co Ltd Luxottica Dongguan Yes Mindray NACO Architectures Nanning Inudstrial Investment NEXT Design Oppo 广 东 欧 珀 移 动 通 信 有 限 公 司 Original Dot Adertiseing Company Pico TBA Nanning, Guangxi Ningbo, Zhejiang Procter & Gamble (China) Sales Co. Ltd Guangzhou Yes Schmidt Hammer Lassen Architects Yes Ju Yan Investment Management Co.,Ltd ShanSan Art&Design Consultant comix Stationery Co Ltd Daoheng Industrial Development Co., Ltd Industrial Design Profession Association N.D. Industrial Design Ltd. Star creations Hangzhou, Zhejiang Page 12 (13)

13 Sunine product design co.,itd Sunny Advertising company TCL Commnication TCL Multimedia TCL multimedia R&D Center TCL TCL Multimedia Technology Holdings Ltd TCL Tianhui Silicone()Co.,Ltd Guangzhou Changsha, Hunan Tongji University Yes Tsinghua University Yes UBM SINOEXPO Vacccum Best Design 杭 州 華 優 室 內 設 計 有 限 公 司 Walford Architects & Engineers Walton Design & Consulting Engineering Co Ltd Winnington Wuhao Curated Shop ZHENG WANG BRAND DESIGN STUDIO Zhongtian Decoration 浙 江 中 天 建 築 裝 飾 設 計 院 有 限 公 司 Zhongtong Properties 中 国 对 外 贸 易 广 州 物 业 开 发 公 司 南 宁 市 投 资 促 进 局 (Nanning City Investment Promotion Bureau) 南 宁 產 業 投 资 責 任 有 限 公 司 (Nanning City Property Investment Company) 四 六 区 工 业 产 品 策 划 有 限 公 司 广 州 撷 云 文 化 传 播 有 限 公 司 海 南 广 播 电 視 总 台 (Hainan Broadcasting Group) 深 圳 市 水 木 空 间 环 境 艺 术 设 计 有 限 公 司 深 圳 市 生 活 汇 贸 易 发 展 有 限 公 司 理 光 图 像 技 术 ( 上 海 ) 有 限 公 司 移 情 作 具 绿 茵 堡 项 目 设 计 有 限 公 司 騰 訊 Tencent 騰 訊 电 商 控 股 公 司 Tencent ECC 騰 訊 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 Tencent Technology () Company Hangzhou, Zhejiang Guangzhou Chongqing city Hangzhou, Zhejiang Zhongtong, Jiangxi Nanning, Guangxi Nanning, Guangxi Guangzhou Haikou city, Hainan Guiyang, Guizhou SUM: 89 entities SUM 2 Sum 8 Sum 6 Sammanfattning: Listan ger = 75 företag. Bland de 75 företagen återfinns även lokala investment organisationer. Utav de 89 är 6 minst utländska investeringar i Kina. Företaget TCL har av HKDC räknats som fyra (4) individuella företag på listan. Page 13 (13)

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet Simon Andreasson Thomas Glimfelt Jun 2008

Läs mer

Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag

Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag Lena Birgersdotter Lisa Schmidt Annika Karlsson B 1505 Stockholm, december 2002 Organisation/Organization IVL Svenska Miljöinstitutet AB IVL Swedish

Läs mer

Små och medelstora företags situation under krisens 2008

Små och medelstora företags situation under krisens 2008 2008:9 ISSN 1650-7965 Små och medelstora företags situation under krisens 2008 De västsvenska företagen drabbas hårt av den internationella krisen. Nu behövs åtgärder som avhjälper likviditetskrisen, som

Läs mer

BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE. (SweTox) A. Myndiheters behov av toxikologitjänster

BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE. (SweTox) A. Myndiheters behov av toxikologitjänster BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE () A. Myndiheters behov av toxikologitjänster B. Behovsstudie av internationella aktörer C. Förutsättningarna

Läs mer

Made by China. Outsourcing av Konstruktionsarbete till Kina KARIN FYRBERG

Made by China. Outsourcing av Konstruktionsarbete till Kina KARIN FYRBERG Made by China Outsourcing av Konstruktionsarbete till Kina KARIN FYRBERG Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 Made by China Outsourcing av Konstruktionsarbete till Kina av Karin Fyrberg Examensarbete

Läs mer

Hur jobbar Nederländerna och Danmark i Kina för att locka studenter?

Hur jobbar Nederländerna och Danmark i Kina för att locka studenter? Svar Direkt 2011:02 Hur jobbar Nederländerna och Danmark i Kina för att locka studenter? Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att studera hur andra länder arbetar för att attrahera

Läs mer

Användningen av sociala medier i den svenska trädgårdsbranschen. Joakim Fagerström

Användningen av sociala medier i den svenska trädgårdsbranschen. Joakim Fagerström Användningen av sociala medier i den svenska trädgårdsbranschen Joakim Fagerström Självständigt arbete 15 hp Grundnivå, G2E Trädgårdsingenjörsprogrammet Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU Alnarp

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

bild och form 2009 Kulturen i siffror 2010:5

bild och form 2009 Kulturen i siffror 2010:5 bild och form 2009 Kulturen i siffror 2010:5 Bild och form 2009 Swedish Arts Council Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Förfrågningar: Ewa Dahlberg, tel. 08 519 264 50; Birgitta Modigh, tel. 08 519 264

Läs mer

Strategisk analys av boendemarknaden för äldre en fastighetsutvecklares perspektiv CHRISTINA ALSNÄS VIVEKA BOSTRÖM

Strategisk analys av boendemarknaden för äldre en fastighetsutvecklares perspektiv CHRISTINA ALSNÄS VIVEKA BOSTRÖM Strategisk analys av boendemarknaden för äldre en fastighetsutvecklares perspektiv CHRISTINA ALSNÄS VIVEKA BOSTRÖM Institutionen för bygg- och miljöteknik Byggnadsekonomi CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg

Läs mer

Viral marknadsföring som rekryteringsverktyg

Viral marknadsföring som rekryteringsverktyg Kandidatuppsats i informatik Thesis work in informatics REPORT NO. 2008:026 ISSN: 1651-4769 Department of Applied Information Technology Viral marknadsföring som rekryteringsverktyg Hur företag kan utnyttja

Läs mer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 130 Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Läs mer

Rapport från the Big Apple

Rapport från the Big Apple Rapport från the Big Apple om engagemang, sociala medier och volontärarbete Malin Stedt Gustavsson & Anna Rohlin Larsson 2 Inledning Genom Sacos fackliga stipendiefond fick vi möjligheten att åka till

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Förstudie om e-handel vid Stora Enso Packaging AB Pilot study on e-commerce at Stora Enso Packaging

Läs mer

Marknadsföring via Instagram. I N G R I D L A R S S O N o c h E L M A M A K S U M I C

Marknadsföring via Instagram. I N G R I D L A R S S O N o c h E L M A M A K S U M I C Marknadsföring via Instagram I N G R I D L A R S S O N o c h E L M A M A K S U M I C Examensarbete Stockholm, Sverige 2013 Marknadsföring via Instagram INGRID LARSSON och ELMA MAKSUMIC DM129X, Examensarbete

Läs mer

Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270

Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270 INKA 2014 Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270 Sektionen för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola Ole Römers

Läs mer

APP APP APP APP APP - vad man ska tänka på när man skapar en app till mobiltelefoner

APP APP APP APP APP - vad man ska tänka på när man skapar en app till mobiltelefoner APP APP APP APP APP - vad man ska tänka på när man skapar en app till mobiltelefoner en guide i fickformat från Media Evolution LEDARE av Media Evolution Svar på app-frågorna ppar är den nya webbsidan.

Läs mer

Statligt finansierad företagsrådgivning

Statligt finansierad företagsrådgivning Nybrogatan 15, 4 tr 114 39 STOCKHOLM Statligt finansierad företagsrådgivning För fler och växande företag Peter Kempinsky Markus Burman Moa Almerud Christina Johannesson FBA, Stockholm, 2 februari 2009

Läs mer

Den perfekta handelsplatsen enkätundersökning bland detaljhandlare, sommaren 2011.

Den perfekta handelsplatsen enkätundersökning bland detaljhandlare, sommaren 2011. Den perfekta handelsplatsen enkätundersökning bland detaljhandlare, sommaren. Gate6 AB har tillfrågat svenska såväl som utländska detaljhandelsföretag om vad som krävs för att skapa en perfekt handelsplats.

Läs mer

EN STUDIE OM AFFÄRSÄNGLAR I BORÅS. Magisteruppsats i Företagsekonomi. Sofie Larsson Therese Rydén VT 2009:MF06

EN STUDIE OM AFFÄRSÄNGLAR I BORÅS. Magisteruppsats i Företagsekonomi. Sofie Larsson Therese Rydén VT 2009:MF06 EN STUDIE OM AFFÄRSÄNGLAR I BORÅS Magisteruppsats i Företagsekonomi Sofie Larsson Therese Rydén VT 2009:MF06 Förord Det börjar närma sig sommaren i Borås och vår utbildning går mot sitt slut. Denna uppsats

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning

Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning En behovsanalys för värdeskapande lösningar MARTINA KETTNER Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Serviceorienterade IT-lösningar

Läs mer

Evenemangsstaden Karlstad

Evenemangsstaden Karlstad Fakulteten för Samhälls- och Livsvetenskaper Avdelningen för Kulturgeografi och Turism Camilla Bjärnered Evenemangsstaden Karlstad - en kvalitativ studie om att gemensamt skapa en positiv image genom evenemang

Läs mer

Innovationssystem för en lärande bygd

Innovationssystem för en lärande bygd Innovationssystem för en lärande bygd rapport från en förstudie om att etablera ett nytt FoU-område inom EU s 6:e ramprogram på temat lärande bygd DENNA STUDIE ÄR FINANSIERAD AV Projektet har pågått under

Läs mer

Kreditgivning till företag

Kreditgivning till företag Kreditgivning till företag - Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation? Författare:Sara Johansson, Jessica Johnsson, Alexandra Österberg Handledare:Thomas Karlsson Examinator:Petter Boye

Läs mer

Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND

Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 Sociala medier som en del av employer branding

Läs mer

ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd

ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv

Läs mer