BESLUTSUNDERLAG FÖR EVENTUELLT SVENSKT DELTAGANDE PÅ BUSINESS OF DESIGN WEEK I HONGKONG DECEMBER 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUTSUNDERLAG FÖR EVENTUELLT SVENSKT DELTAGANDE PÅ BUSINESS OF DESIGN WEEK I HONGKONG DECEMBER 2014"

Transkript

1 STOCKHOLM UPPDATERAD BESLUTSUNDERLAG FÖR EVENTUELLT SVENSKT DELTAGANDE PÅ BUSINESS OF DESIGN WEEK I HONGKONG DECEMBER 2014 Sammanfattning av beslutunderlag för UD gällande ett rimligt deltagande i BODW december 2014 som UD kan besluta om sommaren 2013: Sveriges Generalkonsulat rensar sitt schema under andra halvan av 2014 samt eventuellt ta in ytterligare resurser för arbete med BODW. Svensk Form ges ett uppdrag av UD på mellan och SEK i budget till 2014 för att ställa ut Design S på BODW Sveriges Generalkonsulat skriver på ett begränsat LOI (se bilaga) med HKDC för BODW Business Sweden tar fram paket för svenska företag för deras deltagande på / vid BODW och B2B match-making där företagen täcker kostnaderna för arbetet. Agenda Bakgrund Tidslinje Behovet av ett beslutsunderlag sommaren 2013 Möjligheter Vad kan BODW bli för Sverige? Finansiering och förstudie Intresset för BODW i Sverige är både stort och smått Rekommendationer och resurser Vad är ett rimligt Svenskt deltagande? Framtida möjligheter Bakgrund Landet Sverige har av Hong Kong Design Center (HKDC) blivit inbjudet som partnerland för Business of Design Week (BODW) BODW är inte bara en veckas aktiviteter utan vanligtvis ett årslångt åttagande mellan HKDC och partnerlandet i fråga. År 2012 var Danmark partnerland och 2013 är Belgien partnerland. Åtagandet att vara ett partnerland kan variera i omfattning. Allt från en investering på EURO givet av HKDC själva ner till den uppskattning på 4 millioner SEK som SVID givit baserat på det Letter of Intent (LOI) som HKDC lagt fram som förslag till Sverige. Denna sammanfattning bygger på den förstudie som Business Sweden i Sverige och Hongkong med bistånd från Sveriges Generalkonsulat i Hongkong genomfört våren I förstudien har flera olika organisationer och företag intervjuats i Sverige och i Hongkong. Detta är ett relativt kortfattat beslutunderlag. BUSINESS SWEDEN Box 240, Stockholm, Sweden Klarabergsviadukten 70 T F Page 1 (13)

2 Behovet av ett beslutsunderlag sommaren 2013 December 2014 kan te sig fjärran. Dock måste Sverige, om vi önskar vara partnerland, acceptera detta erbjudande och skriva på ett LOI innan midsommar Detta så att Hongkong kan, om Sverige inte accepterar, finna ett annat partnerland för Vad kan BODW bli för Sverige? Vad BODW är, eller kan vara, beror på vem du pratar med. BOWD har sagts vara: Ett event med mellan besökare Ett event som kan vara en port till Kina och deras designmarknad Ett event att bygga nätverk och B2B matchmaking Ett event för företag som ser Hongkong, Kina och Asien som marknad Ett event till vilket ca 35 % av talarna från partnerlandet bjuds in (resa och uppehälle betalt) Ett event till vilket partnerlandet skall skicka en utställning som kan vara center piece Ett event att synas på Målgruppen för BODW är enligt HKDC: Champions and connoisseurs of design Start-ups and SMEs looking for inspiration Entrepreneurs, innovators, highly-motivated business leaders CEOs and senior management interested in unleashing the power of design Policy makers and influencers, trade association leaders Academics and design educators Students and all creative individuals BODW är utan tvekan ett event att synas på och det kan, beroende på investering från Sverige, vara en bra plattform för marknadsföring av Sverige och svenska tankar kring design. Det kan dessutom för lokala svenska företag, av vilka de är 160 i Hongkong, vara en bra plats att ses och nätverka med det lokala näringslivet i Hongkong och vissa tillresande personer från Kina och övriga Asien. Ett deltagande ger också goda förutsättningar för varumärkesbyggande genom exponering i såväl traditionell som digital media. Som exempel kan nämnas att BODW:s partnerland Danmark fick dryga två veckors täckning med annonser och artiklar i South China Morning Post (SCMP) för ett värde mellan ca 2.8 MHKD till 4.2 MHKD. Deltagandet uppmärksammades också i olika designmagasin, exempelvis JET (Hongkong), Design 360 (Kina) och Ppaper (Taiwan). Totalt uppskattades drygt 300 journalister från internationell press och media ha bevakat eventet. Frågan är dock hur stor investering Sverige bör allokera för BODW och under vilka premisser och till vilken nytta för Sverige Page 2 (13)

3 Förstudien har funnit att BODW också är: Ett event med besökare 2012 till den hall där Danmarks paviljong fanns. En siffra som bör ställas mot besökare som ofta angetts som antalet besökare till BODW. Ett event som drog 75 företag/investment organisationer och 8 universitet eller skolor från Kina som lyssnade på de danska talarna enligt HKDC. Utav de 75 återfinns två (2) på Forbes lista över världens 500 största företag. (Se bilaga 4) Ett event där partnerlandet måste hyra plats av Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) för utställningen a ca SEK m 2. Den danska paviljongen var ca 400 m 2 Det är fortfarande ett bra event att synas på, men vi bör moderera den effekt det kan få. Vi har listan på de 75 kinesiska företagen som deltog på de danska seminarierna. Bland företagen återfinns de kända namnen; Lenovo, Li-Ning, Huawei, TCL och Oppo (fyra inom ICT och en inom sportkläder). När vi studerar Danmarks satsning understiger mängden besökare det vi hoppats på när vi initialt började utvärdera BODW. När det gäller de deltagande kinesiska företagen är det en blandning mellan stora och små företag samt vissa företag är lokala investment organisationer från Kina. Det är dock klart att BODW blir vad Sverige vill att BODW skall bli baserat på våra egna ansträngningar. Om Sverige lägger resurser på att bjuda in personer från Kina till BODW kan vi säkert öka antalet åhörare och besökare från Kina, men det kräver resurser i form av tid och pengar. Intresset för BODW i Sverige är både stort och smått Intresset för att vara med och delta, tala vid eller synas på BODW är stort i Sverige. Det finns ingen som säger att de inte vill vara med på BODW. Dock så finns det organisationer och företag som önskar att Sverige ställer upp med mer spets än med en bredare flora av företag. Detta för att visa the best of the best vilket kan vara en bra tanke. Samtidigt är intresset för att vara med och finansiera en gemensam svensk paviljong, med eller utan spets, mindre. (För lista på intervjuade företag och organisationer se bilaga 2) Det första problemet är om vi, Sverige, skall ställa upp med spets eller med en bredare utställning med många företag. En utställning med spets måste ha en kurator och planeras, vilket kommer att kosta resurser i form av bland annat pengar i ersättning. I dagsläget finns det inte bland organisationer och företag den mängd pengar som kommer att krävas. Frågan är om det, baserad på ovan redovisade statistik, är försvarbart att investera den mängd pengar som kan krävas, vi vet ganska väl vad Danmark investerade och de hade inte så många besökare som de hade hoppats på. Page 3 (13)

4 Det andra problemet är hur ett svenskt deltagande skall finansieras. Både Electrolux och Teknikföretagen har ställt sig positiva till att vara på plats med egna utställningar under BODW. Dock har båda sagt att de inte kommer kunna finansiera en del av en allmän utställning om svensk design. Bland regionerna i Sverige har Region Skåne uttryckt ett starkt önskemål om svenskt deltagande. Gärna där en central svensk monter som omges av montrar från regionerna, inte en dålig tanke. Region Skåne har även skrivit ett brev till handelsministern för att visa sitt stöd för BODW. Dock var regionen tveksam, vid förfrågan, att finansiera en gemensam monter i dag sommaren 2013, för det krävs ett politiskt beslut i Skåne. Vi har även intervjuat ett universitet, Lunds Universitet och Ingvar Kamprad School of Design, gällande möjligheten att attrahera studenter genom BODW. Ingvar Kamprad School of Design har ett stort antal sökande från Asien varje år. Dock så tog man endast in fyra (varav två på stipendium) från Asien senast, vilket gör det ekonomiska incitamentet att använda BODW som marknadsföringsplattform mindre. Vi har frågat företag om de skulle vara, på samma sätt som danska företag var, intresserade av att betala en deltagaravgift mellan till SEK. Detta för att finansiera en gemensam monter. Vi har inte hittat några direkta spekulanter som vill, eller kan, skriva på sommaren Dock har flera företag som utryckt sitt intresse för att vara med och, mot betalning, skapa BODW Men utan finansiering är det svårt att skapa något. Vad är ett rimligt Svenskt deltagande? Sverige kan satsa stort på BODW och det kan kanske bli mycket bra för många, men det riskerar också att blir ett lokalt event där vi använder alltför mycket resurser för en alltför liten publik. Sverige kan också tacka nej till BODW, men att inte försöka alls är att slänga inbjudan i sjön. De finns dock de som under förstudien sagt att de hellre ser att Sverige inte ställer ut alls, än med något som är för litet, utan spets, då det kan skada Sverigebilden. Finns den risken? Kanske, men om vi inte vågar och alltid satsar på spets så kommer vi nog inte framåt. Det finns också de under förstudien som önskat se BODW som en silver-kula för alla produkter och tjänster där desto mer som är med desto bättre. Vi tror inte att det är en bra ide, utan vi ser hellre att företag inom olika branscher ställer ut på mässor eller event för sin bransch. Samtidigt måste vi redan nu, sommaren 2013, lova och visa vad Sverige kan bidra med december Vad vi kan lova måste bygga på de resurser vi, Sverige, har redan nu sommaren 2013 alternativt med säkerhet ser att vi kan skapa fram till december Page 4 (13)

5 I dagsläget har vi följande resurser som vi kan räkna in: Sveriges Generalkonsulat i Hongkong kan under 2014, om de frigör sig från alla andra event och evenemang samt eventuellt ta in extra resurser, sätta samman en lokal styrka som jobbar med BODW på heltid. Detta räcker för att driva ett litet BODW projekt med en utställning från Sverige och där andra aktörer som Electrolux och Teknikföretagen direkt på egen han koordinera sina egna utställningar med HKTDC. Sveriges Generalkonsulat kommer även att arbeta för att en person på högre nivå kommer ner till Hongkong för att inviga paviljongen eller delta som talare. Business Sweden i Hongkong kommer att vara redo att hjälpa de företag, på projektbasis, som reser ner och sätta upp B2B match-making för dem. Business Sweden kan även hjälpa individuella utställare med projektledning, dock även här måste Business Swedens kostnader täckas. Då inga företag nu under våren 2013 visat att de är villiga att betala en deltagaravgift som liknar den danska modellen måste vi räkna bort den formen av intäkter idag och med det kan inte Business Swedens resurser allokeras till BODW i dagsläget. Svensk Form som har skapat utställningen Design S vilken är en bra representation av svensk design och ett urval av svenska företag. Svensk Form kan ställa ut 2012/13 års version av Design S under BODW. Kostnaden för att ställa ut, inklusive deras projektledning, ligger mellan till SEK. Det lägre värdet är Svensk Forms uppskattning och det högre Business Swedens överslagsberäkning. I detta ligger inga pengar till Business Sweden utan endast till Svensk Form, HKTDC och speditörer. Då Sverige (Svensk Form) måste betala för el och andra förbrukningsvaror till HKTDC bör nog siffran reserveras för att vara på säkra sidan. SVID, Teknikföretagen, Business Sweden, SI som tillsammans med andra organisationer i Sverige kan hjälpa till att plocka fram och föreslå talare till HKDC. Electrolux och Teknikföretagen ställer ut, vilket är en resurs för Sverigebilden, men de kommer inte att bidra med pengar till en gemensam monter eller till gemensam projektledning. Business Sweden rekommenderar följande rimliga deltagande i BODW december 2014 som UD kan besluta om sommaren 2013: Sveriges Generalkonsulat rensar sitt schema under andra halvan av 2014 samt eventuellt ta in ytterligare resurser för arbete med BODW. Svensk Form ges ett uppdrag av UD på mellan och SEK i budget till 2014 för att ställa ut Design S på BODW Sveriges Generalkonsulat skriver på ett begränsat LOI (se bilaga) med HKDC för BODW Business Sweden tar fram paket för svenska företag för deras deltagande i anslutning med BODW och B2B match-making. Page 5 (13)

6 Med ett beslut som detta har vi i dagsläget begränsat kostnaderna för BODW till Design S (ca ) och den tid som Sveriges Generalkonsulat i Hongkong kommer att lägga ner. Till detta kommer viss representation från Sveriges Generalkonsulat. Framtida möjligheter Det är inte omöjligt att svenska företag och vissa privatpersoner i Hongkong är intresserade av att sponsra Design S under Det skulle ge Sveriges Generalkonsulat möjlighet att addera andra aktiviteter runt Design S och även lägga ett mindre uppdrag på Business Sweden att driva olika kringaktiviteter. Det är inte omöjligt att andra stora svenska företag, när de ser att Electrolux deltar, önskar ställa ut på BODW. Business Sweden kommer då att kunna hjälpa de företagen med projektledning mot betalning. Det är inte omöjligt att en delegation av svenska företag reser ner till Hongkong och kanske vidare till södra Kina, Business Sweden kommer då erbjuda dem B2B matchmaking. Dessa blir redovisade som separata främjandesatsningar i enlighet med Business Swedens uppdrag. Det är inte omöjligt att ett svenskt deltagande BODW växer från nu fram till vintern men för att det skall göra det måste vi plantera ett frö idag a ca SEK till Svensk Form och ge frihet till Generalkonsulatet att fokusera på BODW För Business Sweden Jens Wernborg Patrick El-Cheikh Page 6 (13)

7 Bilaga 1: LOI som skrivs på mellan HKDC och Sveriges Generalkonsulat i Hong Kong LETTER OF INTENT The Swedish Consulate General in Hong Kong and Hong Kong Design Centre (HKDC) and Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) Conclude the following arrangement in joint partnership in organizing speakers for, and an exhibition at, the Business of Design Week (BODW) 2014 where the Swedish Consulate General represents the Government of Sweden. 1. Support via and from the Swedish Consulate General To make the event successful, the Swedish Consulate General will be providing assistance on the following items: - assist in connecting and inviting world-renowned Swedish designers and innovators from partner country as speakers at BODW The speakers will be selected by a committee in Sweden consisting of representatives from SVID (http://www.svid.se/), Teknikföretagen (http://www.teknikforetagen.se) and SvenskForm (http://www.svenskform.se/). Additional members from other organizations might be added depending on the focus of the 2014 BODW. The number of speakers is estimated to be 35% of the total number of speakers at BODW The Consulate General of Sweden will then convey the names of the speakers to HKTC for endorsement. - lobby for a high level visit from Sweden to participate at the main event (opening) of the BODW arrange for the Swedish exhibit, Design S, (http://www.design-s.se/), to visit BODW. The exhibition is approximately m2 in size. The space for the exhibition will be rented from HKTDC at 2014 rates with the partner country discount. - HKDC will invite all selected speakers to the BODW Forum 2014 and provide a standard package of one round trip business class air ticket and three nights of hotel accommodation, paid for by HKDC. Any additional cost such as speaker fees, travelling and accommodation upgrades, etc, will be the sole responsibility of the organization where the organization has the option to reject speakers that wish to have speaker fees Page 7 (13)

8 etc. - The BODW is a yearlong event, but this partnership focuses on the BODW event in December HKDC may contact other organizations in Sweden for other forms of collaborations during the year. These collaborations will take place in parallel with this partnership and the Consulate General is not expected to take an active role the planning of any of these events. - The organization will provide its partnership logo to the HKDC and HKTDC. HKDC and HKTDC shall be responsible for using this logo on relevant promotional materials concerning the BODW and IDT Expo (e.g. brochures, flyers, websites, backdrops, etc.). 2. Support from HKDC and HKTDC As a token of appreciation and based on mutual support, HKDC and HKTDC are ready to render assistance in the following areas: - logistic support, air tickets and hotel accommodations for the endorsed speakers at BODW 2014* - special package for the visiting and/or exhibiting delegation, including venue rental at a special discounted rate for the mounting of the Design S exhibit at IDT Expo logistic support at the BODW event. - HKDC and HKTDC will arrange business matching opportunities for designers from the partner country to meet with potential business partners that are part of the selected speakers. - HKDC will offer seats on complimentary basis to the invited speakers at the HKDC Annual Awards Gala Dinner. - extensive global and local publicity for BODW 2014 and IDT Expo 2014 *Subject to mutual agreement on speakers to be invited, HKDC will invite all selected speakers to the BODW Forum 2014 and provide a standard package of one round trip business class air ticket and three nights of hotel accommodation, paid for by HKDC. Any additional cost such as speaker fees, travelling and accommodation upgrades, etc, will be the sole responsibility of the organization. Page 8 (13)

9 Bilaga 2: Några av de organisationer och företag som intervjuats under arbetets gång 1. Business Region Skåne 2. C'monde Studios Ltd 3. Electrolux 4. Electrolux - Former manager 5. Green furniture 6. Hövding 7. Ingvar Kamprad School of design 8. Jan Stael von Holstein 9. Koolabah 10. Malmö Form Design Centre 11. Malmö University 12. NEVS 13. Royal Hong Kong Sweden Society 14. Svensk Form 15. Svenska Institutet 16. SVID 17. Teknikföretagen 18. True Creative 19. Veryday 20. Wästerbergs 21. Örebro Med tech Co (Anders B) Ytterligare 6 företag och organisationer kontaktades för intervjuer i Sverige men de svarade inte. I Hongkong genomfördes också intervjuer med HKDC, HKTDC, Danska kontoret, Holländska kontoret. Samtal fördes också med Svenska Handelskammaren och lokala svenska företag i samband med andra möten då BODW togs upp som ett planerat event. Då vi inte kan kontakta de stora svenska företagen gällande alla möjliga aktiveter valdes Electrolux ut som representativt företag. Electrolux design chef känner BODW väl och deras svar var Electrolux are committed to create their own, substantial, presence at BODW that would be next to a Swedish pavilion. Electrolux also believes that there are other companies that would be willing to do so. But Electrolux is not willing to co-finance the Design S exhibition (or a general (design) exhibition from Sweden). Vi finner för troligt att andra stora företag i Sverige skulle ge liknande svar, dvs. intresse för en eventuell egen monter men inte samma intresse att sponsra en gemensam allmän monter från Sverige. Lokal svenska företag i Hongkong tror vi kan vara intresserade att ge viss sponsring (se ovan resonemang på sidan 5) Electrolux föreslog även en alternativ finansieringsmodell där företagen egna resurser räknas in i det totala projektet. Denna modell presenteras i bilaga 3. Page 9 (13)

10 Bilaga 3: Finansieringsmodell föreslagen av Electrolux för att nå co-finansiering Page 10 (13)

11 Bilaga 4: Kinesiska företag som deltog på BODW 2012 (Uppdaterad ) Nedanstående lista med 89 namn har Business Sweden erhållit från Hong Kong Design Center (HKDC) som svar på frågan vilka Kinesiska företag lyssnade på de danska talarna på BODW Listan återges i sin helhet som inskickad av HKDC. För att ge mer information till läsaren har Business Sweden lagt till kolumnerna Forbes Om företaget finns med på Forbes lista over de 500 största företagen i världen University / school Om företaget är en skola eller ett universitet Foreign investment Om företaget är en utländsk investering i Kina Från denna lista kan läsas att BODW 2012 var: Ett event som drog 75 företag/investment organisationer och 8 universitet eller skolor från Kina som lyssnade på de danska talarna enligt HKDC. Utav de 75 återfinns två (2) på Forbes lista över världens 500 största företag. Minst sex (6) av företagen på listan från HKDC är utländska investeringar i Kina och har ej räknats med de 75. Dock har i de 75 inkluderats de fyra (4) TCL företag som HKDC listat som separata företag i sin lista. Lista på Kinesiska företag som lyssnade på de danska talarna på BODW 2012 enligt HKDC Company name Location Forbes 500 a+design Union University / School Foregin investment ABInBev China AECOM Agile Property Land Co Ltd Arch Design 深 圳 市 金 桥 企 业 策 划 设 计 有 限 公 司 Asia Solution Corporation Guangzhou Asustek Computer Inc Yes Creative Centre Fanglue Bohua Culture & Media Company Qingshang Architectural Ornamental Engineering Co.Ltd BISSELL Boya Zhunagshi ( 广 州 博 雅 装 饰 设 计 有 限 公 司 Chengdu Viking Advertising Promotion Co Ltd China Academy of Art China Foreign Trade Centre 中 国 对 外 贸 易 中 心 Chinese Mechanical Engineering Society - China Mechanical Design Institute 中 国 机 械 工 程 学 会 工 业 设 计 分 会 Continuum Daulmaun Brand Management Co Ltd Guangzhou Chengdu, Sichuan Hangzhou, Zhejiang Guangzhou Yes Yes Page 11 (13)

12 Designaffairs EEKA Fashion EGE Carpets () Co Ltd Fine Art School of Hangzhou Normal University FIYTA 飞 亚 达 Hangzhou, Zhejiang Yes Ford Motor Company Yes Galanz Group 广 东 斯 格 兰 电 子 有 限 公 司 Given Media 杜 銳 華 創 意 整 合 有 限 公 司 Groupa company Guang Dong Hua Fang Architects & Engineers Ltd Foshan, Guangdong Huawei Technologies Co., Ltd Yes Hucais Group Co Ltd Hunan Agricultural University Hunan Apple Decoration CoLtd Hunan Arts and Craft Vocational College Hunan University of Commerce IDEO Insight Brand Consulting Dongguan Changsha, Hunan Changsha, Hunan Yiyang, Hunan Changsha, Hunan Yes Yes Yes KONE Yes Landbond Group Foshan, Guangdong Lenovo China Yes Li-Ning(China) Sports Goods Co Ltd Luxottica Dongguan Yes Mindray NACO Architectures Nanning Inudstrial Investment NEXT Design Oppo 广 东 欧 珀 移 动 通 信 有 限 公 司 Original Dot Adertiseing Company Pico TBA Nanning, Guangxi Ningbo, Zhejiang Procter & Gamble (China) Sales Co. Ltd Guangzhou Yes Schmidt Hammer Lassen Architects Yes Ju Yan Investment Management Co.,Ltd ShanSan Art&Design Consultant comix Stationery Co Ltd Daoheng Industrial Development Co., Ltd Industrial Design Profession Association N.D. Industrial Design Ltd. Star creations Hangzhou, Zhejiang Page 12 (13)

13 Sunine product design co.,itd Sunny Advertising company TCL Commnication TCL Multimedia TCL multimedia R&D Center TCL TCL Multimedia Technology Holdings Ltd TCL Tianhui Silicone()Co.,Ltd Guangzhou Changsha, Hunan Tongji University Yes Tsinghua University Yes UBM SINOEXPO Vacccum Best Design 杭 州 華 優 室 內 設 計 有 限 公 司 Walford Architects & Engineers Walton Design & Consulting Engineering Co Ltd Winnington Wuhao Curated Shop ZHENG WANG BRAND DESIGN STUDIO Zhongtian Decoration 浙 江 中 天 建 築 裝 飾 設 計 院 有 限 公 司 Zhongtong Properties 中 国 对 外 贸 易 广 州 物 业 开 发 公 司 南 宁 市 投 资 促 进 局 (Nanning City Investment Promotion Bureau) 南 宁 產 業 投 资 責 任 有 限 公 司 (Nanning City Property Investment Company) 四 六 区 工 业 产 品 策 划 有 限 公 司 广 州 撷 云 文 化 传 播 有 限 公 司 海 南 广 播 电 視 总 台 (Hainan Broadcasting Group) 深 圳 市 水 木 空 间 环 境 艺 术 设 计 有 限 公 司 深 圳 市 生 活 汇 贸 易 发 展 有 限 公 司 理 光 图 像 技 术 ( 上 海 ) 有 限 公 司 移 情 作 具 绿 茵 堡 项 目 设 计 有 限 公 司 騰 訊 Tencent 騰 訊 电 商 控 股 公 司 Tencent ECC 騰 訊 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 Tencent Technology () Company Hangzhou, Zhejiang Guangzhou Chongqing city Hangzhou, Zhejiang Zhongtong, Jiangxi Nanning, Guangxi Nanning, Guangxi Guangzhou Haikou city, Hainan Guiyang, Guizhou SUM: 89 entities SUM 2 Sum 8 Sum 6 Sammanfattning: Listan ger = 75 företag. Bland de 75 företagen återfinns även lokala investment organisationer. Utav de 89 är 6 minst utländska investeringar i Kina. Företaget TCL har av HKDC räknats som fyra (4) individuella företag på listan. Page 13 (13)

Slutsatser efter förbesök av svensk delegation vid Business of Design Week 2013: hur går vi vidare

Slutsatser efter förbesök av svensk delegation vid Business of Design Week 2013: hur går vi vidare Promemoria Hongkong Jörgen Halldin (852) 2521 1212 Delges: Slutsatser efter förbesök av svensk delegation vid Business of Design Week 2013: hur går vi vidare 1. Bakgrund Den 3-7 december besökte en svensk

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Datum 2014-03-20 Dnr 1400043. Projektplan för Region Skånes medverkan i Hong Kong Business of Design Week 2014

Datum 2014-03-20 Dnr 1400043. Projektplan för Region Skånes medverkan i Hong Kong Business of Design Week 2014 Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Koncernstab kansli Per-Olof Persson Strateg internationella relationer 040-675 32 26, 0768-87 07 43 per-olof.persson@skane.se PROJEKTPLAN

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China BENCH - Beneficial Business Relations between the Central Baltic region and China BENCH Project partner: Länsstyrelsen Östergötland, Annika Holmström (sv, kort) Projektets syfte Att bättre ta vara på etablerade

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Reserapport: Hong Kong den 3-6 december 2013 2014-01-10. Per-Olof Persson, strateg internationella relationer,

Reserapport: Hong Kong den 3-6 december 2013 2014-01-10. Per-Olof Persson, strateg internationella relationer, - Per-Olof Persson, Strateg Internationella relationer, Region Skåne, Koncernstab kansli, Enheten för Möten & Internationella relationer. Tel. 040 675 32 26. E-post: per-olof.persson@skane.se (Med bidrag

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors CITY Space Exhibitors Visitors Visitors Interval Year Opening date Closing date Year Rented Space (sq.m) Exhibitors with their own stands Represented Total Halls Open air from countries firms Total Total

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Nominerade till Årets Rookies 2012: Alice Fine, Johanna Pihl, Lobra, Scho Collection och Stutterheim.

PRESSMEDDELANDE. Nominerade till Årets Rookies 2012: Alice Fine, Johanna Pihl, Lobra, Scho Collection och Stutterheim. SVENSKA MODERÅDET DROTTNINGGATAN 81 A SE-111 60 STOCKHOLM E-mail rookies@moderadet.se www.moderadet.se / www.rookies.se ROOKIES showroom 13-14 augusti I Rookies Showroom den 13-14 augusti presenteras 2012

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Trafikbild i Peking februari -04 - det har blivit värre.. Utvecklingen går västerut

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

Inbjudan / Invitation EMBEDDED CONFERENCE SCANDINAVIA SYD MARCH 10-11, 2015 MALMÖMÄSSAN, MALMÖ. www.ecs-syd.se

Inbjudan / Invitation EMBEDDED CONFERENCE SCANDINAVIA SYD MARCH 10-11, 2015 MALMÖMÄSSAN, MALMÖ. www.ecs-syd.se Inbjudan / Invitation EMBEDDED CONFERENCE SCANDINAVIA SYD MARCH 10-11, 2015 MALMÖMÄSSAN, MALMÖ www.ecs-syd.se Welcome to the first edition of Embedded Conference Scandinavia Syd Embedded Conference Scandinavia,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

EMBEDDED CONFERENCE SCANDINAVIA 2015

EMBEDDED CONFERENCE SCANDINAVIA 2015 INVITATION TO EXHIBIT EMBEDDED CONFERENCE SCANDINAVIA 2015 A leading Embedded and Internet of Things Event www.embeddedconference.se NOVEMBER 3-4, 2015 KISTAMÄSSAN, STOCKHOLM SWEDEN WELCOME TO THE 10 YEAR

Läs mer

BOCKA FÖR SCANPLÅT I I KALENDERN DEN 2 4 JUNI 2015 I I GÖTEBORG 19-21 MAJ, 2015 SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG

BOCKA FÖR SCANPLÅT I I KALENDERN DEN 2 4 JUNI 2015 I I GÖTEBORG 19-21 MAJ, 2015 SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG UTSTÄLLARINBJUDAN FÖRHANDSINBJUDAN BOCKA FÖR SCANPLÅT I I KALENDERN DEN 2 4 JUNI 2015 I I GÖTEBORG ScanPlåt 2015 19-21 MAJ, 2015 SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG www.scanplat.se SCANPLÅT FÖR ALLA PROFFS I PLÅTVÄRLDEN!

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

á å í É ê å ~ í á ç å É ä ä ~ = ^ î Ç É ä å á å Ö É å = = f å í É ê å ~ í á ç å É ä ä ~ = ë É â ê É í ~ ê á ~ í É í =

á å í É ê å ~ í á ç å É ä ä ~ = ^ î Ç É ä å á å Ö É å = = f å í É ê å ~ í á ç å É ä ä ~ = ë É â ê É í ~ ê á ~ í É í = Stadsledningskontoret f_jê~ééçêí á å í É ê å ~ í á ç å É ä ä ~ ^ î Ç É ä å á å Ö É å f å í É ê å ~ í á ç å É ä ä ~ ë É â ê É í ~ ê á ~ í É í Handläggare: Torbjörn Bengtsson, SBR IB nr 7/2006 den 9 oktober

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

1. Sammanfattning Några av höjdpunkterna inom ramen för den svenska BODWsatsningen

1. Sammanfattning Några av höjdpunkterna inom ramen för den svenska BODWsatsningen Promemoria Hongkong Almroth, Halldin, Man, Rödström Delges: UD-FIM F kdm: UD ASO, UD KOM, SI Utvärdering av Sveriges partnerskap i Hong Kong Business of Design Week, December 2014 4 bilagor 1. Sammanfattning

Läs mer

NEA:s Julkarameller 2009: Odette. Sten Lindgren Odette Sweden

NEA:s Julkarameller 2009: Odette. Sten Lindgren Odette Sweden NEA:s Julkarameller 2009: Odette Sten Lindgren Odette Sweden Implementering av JAIF Global Invoice i Sverige Global Invoice V2 at Odette Sweden SMSI SMSI General Freight AP Automotive SMSI Peridiodisk

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Sida 1 (5) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Landsövergripande information De allra flesta lärosäten i Kina erbjuder kurser på kandidatnivå (Undergraduate,

Läs mer

VERDION LOGISTIK PARK

VERDION LOGISTIK PARK VERDION LOGISTIK PARK Ö R E S U N D ATT HYRA ELLER ÄGA VI BYGGER FÖR ATT PASSA ER FRÅN 4,000 M 2-35,000 M 2 EXPERTER INOM LOGISTIK FASTIGHETER 1. 2. EN UTVECKLARE MED GEDIGEN BAKGRUND Verdion är en stor

Läs mer

Stora Leverantörsdagen

Stora Leverantörsdagen Stora Leverantörsdagen 2013-10-09 Per Svantesson, Nevs Page 1 Kai Johan Jiang Ägare med passion att lösa miljöproblem 17 års erfarenhet av verksamhet i och samarbete med Sverige Möjligheten att kombinera

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01, 0721-99 81 71 christina.marschall@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-26 Dnr 1302615 1 (5)

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER BAKGRUND VARFÖR Ryssland är en av de fyra mest strategiskt viktiga marknaderna för Sverige och Sveriges utrikeshandel med Ryssland växer snabbt men från en låg nivå i absoluta termer (14:e plats bland

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Globala energitrender, klimat - och lite vatten

Globala energitrender, klimat - och lite vatten , klimat - och lite vatten Markus Wråke International Water Day 2014 Stockholm March 21 Källor när inget annat anges är IEA Global energitillförsel - en tråkig historia Världens energitillförsel är lika

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

The Empires Strike Back

The Empires Strike Back The Empires Strike Back Handelshögskolan Alumni, 14 mars 2012 Per-Olof Larsson, VD, School of Executive Education Från väst till öst Kinas ekonomi i ett historiskt perspektiv Andel av världens BNP 35 30

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Reserapport Hongkong 9-12e maj 2014

Reserapport Hongkong 9-12e maj 2014 Resan till Hong Kong arrangerades tillsammans med Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) och Swedish Medtech. Initiativet till resan togs av HKTDC som i höstas kontaktade Swedish Medtech med förslaget

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT)

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) Person 119 Basic Information 1. Name Maria Nehlin 2. E-mail address: maria nehlin@hotmail.com 3. Exchange university Nagoya University 4. City Uppsala 5. Country Sverige 6. First semester of your exchange

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Inbjudan Invitation EMBEDDED CONFERENCE SCANDINAVIA NOVEMBER 4 5, 2014 KISTAMÄSSAN STOCKHOLM. Co-located with:

Inbjudan Invitation EMBEDDED CONFERENCE SCANDINAVIA NOVEMBER 4 5, 2014 KISTAMÄSSAN STOCKHOLM. Co-located with: Inbjudan Invitation NOVEMBER 4 5, 2014 KISTAMÄSSAN STOCKHOLM EMBEDDED CONFERENCE SCANDINAVIA Co-located with: WELCOME TO THE NINTH EDITION OF EMBEDDED CONFERENCE SCANDINAVIA Embedded Conference Scandinavia,

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Nationellt forum efaktura 130117

Nationellt forum efaktura 130117 Nationellt forum efaktura 130117 Agenda Va lkomna! Ulrica Storset Status i arbetsgrupperna: o Arb.grupp 1 Temperaturma tning o Arb.grupp2 Goda exempel o Arb.grupp3 Juridiska hinder o Arb.grupp 4 Standards

Läs mer

Supplier of complete biofuel installations

Supplier of complete biofuel installations Supplier of complete biofuel installations PETRO ETT Company is a part of PETRO group Petrokraft AB in Gothenburg Supplier of oil burners within output range of 2-45MW PPES(Petro Powder Energy System),

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer