Dags att tävla tips, råd och praktisk information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dags att tävla 2013. tips, råd och praktisk information"

Transkript

1 Dags att tävla 2013 tips, råd och praktisk information

2 DEFINITIONER SPONSRING Sponsring innebär att det finns en köpt rättighet i botten. För att kunna tävla i denna kategori behövs två parter, dvs en sponsor och en sponsrad part (rättighetsinnehavaren). I dessa kategorier tävlar även evenemang där det finns en sponsringsrättighet i botten (till exempel enskilda event som utgjort hela eller delar av aktiveringen av ett sponsorskap). EVENT I eventkategorierna skapar företag och organisationer en mötesplats för att nå en viss målgrupp och kommunicera ut sina budskap. Här finns ingen köpt rättighet eller sponsrad part i botten Sponsrings & Eventföreningen

3 TÄVLINGSKATEGORIER ÅRETS BÄSTA SPONSRING: Denna kategori är öppen för sponsringssatsningar som genererat varumärkes- eller affärsnytta genom att rikta sig till privatkonsumenter, företagskunder och/eller medarbetare internt. ÅRETS RÄTTIGHETSINNEHAVARE: Denna kategori är öppen för rättighetsinnehavare som har utvecklat nytänkande kommersiella samarbeten med en eller flera partners. Du kan tävla med hela er sponsringsplattform eller lyfta enskilda samarbeten. EVENT B2B: Denna kategori är öppen för event som genererat varumärkes- eller affärsnytta inom målgruppen företagskunder. EVENT B2C: Denna kategori är öppen för event som genererat varumärkes- eller affärsnytta inom målgruppen konsumenter. INTERNA EVENT: Denna kategori är öppen för interna evenemang och möten som riktar sig till hela eller delar av företagets personal. Eventet får inte vara riktat till externa intressenter och det bör finnas ett internt kommunikationsmål som syftar till förändring, förankring eller utveckling inom företaget. ÅRETS SAMHÄLLSENGAGEMANG: Denna kategori är öppen för både sponsrings- och eventprojekt som syftar till att kommunicera samhällsengagemang och ansvarstagande. Projektet kan antingen syfta till att vara opinionsbildande hos en bredare allmänhet eller attidtydförändrande hos en mer snävt definierad målgrupp. ÅRETS MEST KREATIVA LÖSNING: Denna kategori är öppen för både sponsrings- och eventprojekt med hög kreativ höjd i sitt utförande och en stark bärande idé. Projekten bör innehålla innovativa lösningar på problem som till exempel en snäv budget, kommunikation till en svårdefinierad målgrupp, nyskapande strategiska allianser etc Sponsrings & Eventföreningen

4 TÄVLINGSFRÅGOR När du sätter ihop ditt tävlingsbidrag ska du beskriva projektet enligt fyra huvudpunkter (förutom i kategorin Årets mest kreativa lösning där du endast behöver fylla i två). Dessa punkter utgör också grund för juryns bedömningskriterier. Det är rubriken på varje punkt som är det viktiga; de olika underfrågorna är till för att exemplifiera vilken typ av information svaret kan innehålla. Med utgångspunkt från detta väljer du alltså själv vilken information som är relevant att inkludera i beskrivningen av projektet. Här följer en beskrivning av tävlingsfrågorna i de sju tävlingskategorierna. ÅRETS BÄSTA SPONSRING TÄNK PÅ: Du väljer själv om du vill bryta upp ett sponsorskap och tävla med olika målgruppsrelaterade delar för sig (om dessa har skiljt sig kraftigt åt i aktivering och resultat och de olika delarna är tillräckligt starka för sig själva) eller om du vill visa fram integrationen och tävla med hela satsningen som ett tävlingsbidrag. Tävlingsbidrag kan skickas in av en sponsor, en konsult/byrå och/eller en rättighetsinnehavare. Vilket kommunikationsproblem eller utmaning ska projektet lösa? Vilken eller vilka målgrupper riktar man sig till? Vilka kvalitativa och/eller kvantitativa målsättningar har satts upp? Hur har samarbetet inletts med hänsyn till mål och målgrupp? Hur relevant är lösningen, för både varumärket och målgruppens behov? Med hänsyn till varumärke och befintlig kommunikation, hur pass kostnadseffektiv och nytänkande är lösningen? 3. Integration och aktivering Visa på höjden och kvaliteten i det praktiska genomförandet. Hur väl är projektet integrerat med övrig kommunikation? Hur väl integrerat är projektet i olika kanaler? Hur har projektet mätts/utvärderats? Vilka resultat har man kunnat påvisa? I vilken mån har de kvalitativa och/eller kvantitativa målsättningarna uppnåtts? Har problem och utmaningar som identifierats vid projektstart fått en lösning? Sponsrings & Eventföreningen

5 ÅRETS RÄTTIGHETSINNEHAVARE TÄNK PÅ: Om du väljer att lyfta ett enskilt samarbete eller aktivering är det viktigt att denna visar upp er styrka som rättighetsinnehavare och att era aktiva insatser tydligt går att identifiera. Att tävla med ett samarbete eller en bra aktivering som till större delen kan tillskrivas sponsorn (eller där det är otydligt vad rättighetsinnehavaren bidragit med) räcker inte till en nominering i denna kategori. 1. Målgruppskännedom och paketering Hur presenteras ert varumärke (styrkor, kärnvärden etc)? Hur identifieras och beskrivs er målgrupp? Hur väl har detta paketerats/presenterats för potentiella sponsorer? Hur har ni identifierat och närmat er sponsorn/potentiella samarbetspartners inom olika branscher - och varför? 2. Kreativ lösning Hur relevant är ert erbjudande, både för er(a) samarbetspartner(s) och för er målgrupps behov? Med hänsyn till tilltänkta partners varumärken och befintliga kommunikation, hur pass kostnadseffektivt och nytänkande är ert erbjudande? Finns annan nytta med samarbetet än kontanta medel för er som rättighetsinnehavare? 3. Aktivering och hantering Visa på höjden och kvaliteten i genomförandet - vilka aktiveringsmöjligheter har presenterats och genomförts? Hur kommuniceras sponsorskapet ut från rättighetsinnehavarens sida? Hur har relationer och frågeställningar hanterats löpande under samarbetets gång? Hur har projektet/projekten mätts/utvärderats? Vilka resultat har man kunnat påvisa, både för rättighetsinnehavaren och (i den mån ni som rättighetsinnehavare har tillgång till detta underlag) för samarbetspartners? Har problem eller utmaningar som identifierats vid projektstart fått en lösning? EVENT B2B Vad är huvudsyftet med eventet eller event marketing-kampanjen? Vilket kommunikationsproblem eller utmaning ska projektet lösa? Vilken eller vilka målgrupper riktar man sig till? Vilka kvalitativa och/eller kvantitativa målsättningar har satts upp? Hur har den kommunikativa utmaningen gestaltats? Vilket är huvudbudskapet? Beskriv innehållet och den konceptuella lösningen ur ett kommunikationsperspektiv. Har metaforer och/eller ambassadörer använts och hur samstämmer de med företagets övriga kärnvärden/budskap/profil? Vilka tematiska val har gjorts utifrån konceptet? 3. Integration, kommunikativ lösning och genomförande Hur involverades och aktiverades deltagarna kring innehåll och budskap - före, under och efter eventet? Vilka kanaler har använts? Hur har projektet integrerats med övrig kommunikation och marknadsföring? Beskriv samarbetet mellan uppdragsgivare och övriga inblandade byråer. Hur har projektet mätts/utvärderats? Vilka resultat har man kunnat påvisa? I vilken mån har de kvalitativa och/eller kvantitativa målsättningarna uppnåtts? Har problem och utmaningar som identifierats vid projektstart fått en lösning? Sponsrings & Eventföreningen

6 EVENT B2C Vad är huvudsyftet med eventet eller event marketing-kampanjen? Vilket kommunikationsproblem eller utmaning ska projektet lösa? Vilken eller vilka målgrupper riktar man sig till? Vilka kvalitativa och/eller kvantitativa målsättningar har satts upp? Hur har den kommunikativa utmaningen gestaltats? Vilket är huvudbudskapet? Beskriv innehållet och den konceptuella lösningen ur ett kommunikationsperspektiv. Har metaforer och/eller ambassadörer använts och hur samstämmer de med företagets övriga kärnvärden/budskap/profil? Vilka tematiska val har gjorts utifrån konceptet? 3. Integration, kommunikativ lösning och genomförande Hur involverades och aktiverades deltagarna kring innehåll och budskap - före, under och efter eventet? Vilka kanaler har använts? Hur har projektet integrerats med övrig kommunikation och marknadsföring? Beskriv samarbetet mellan uppdragsgivare och övriga inblandade byråer. Hur har projektet mätts/utvärderats? Vilka resultat har man kunnat påvisa? I vilken mån har de kvalitativa och/eller kvantitativa målsättningarna uppnåtts? Har problem och utmaningar som identifierats vid projektstart fått en lösning? INTERNA EVENT Vad är huvudsyftet med eventet/mötet? Vilket kommunikationsproblem eller utmaning ska eventet lösa? Vilken eller vilka målgrupper riktar man sig till? Vilka kvalitativa och/eller kvantitativa målsättningar har satts upp? Hur har den kommunikativa utmaningen gestaltats? Vilket är huvudbudskapet? Beskriv innehållet och den konceptuella lösningen ur ett kommunikationsperspektiv. Vilka metaforer har använts och hur samstämmer de med företagets övriga kärnvärden/budskap/profil? Vilka tematiska val har gjorts utifrån konceptet? 3. Integration, kommunikativ lösning och genomförande Hur involverades och aktiverades deltagarna kring innehåll och budskap - före, under och efter eventet? Vilka kanaler har använts? Beskriv samarbetet mellan uppdragsgivare och övriga inblandade byråer. Hur har projektet mätts/utvärderats? Vilka resultat har man kunnat påvisa? I vilken mån har de kvalitativa och/eller kvantitativa målsättningarna uppnåtts? Har problem och utmaningar som identifierats vid projektstart fått en lösning? Sponsrings & Eventföreningen

7 ÅRETS SAMHÄLLSENGAGEMANG Vilket/vilka problem ska projektet belysa eller lösa? Vilken eller vilka målgrupper riktar man sig till? Vilka kvalitativa och/eller kvantitativa målsättningar har satts upp? Om det är ett sponsringsprojekt - vilken koppling har projektet till företagets kärnvärden? Hur såg den konceptuella lösningen ut? Hur relevant är lösningen, både för att belysa problemet och för att väcka målgruppens engagemang? Med hänsyn till varumärke och befintlig kommunikation, hur pass effektiv och nytänkande är lösningen? 3. Integration och genomförande Beskriv höjden och kvaliteten i det praktiska genomförandet/ aktiveringen. Om det är ett sponsringsprojekt - hur har samarbetet mellan parterna utvecklas långsiktigt? Hur väl är projektet integrerat med företagets övriga kommunikation? Om det är ett event - hur involverades och aktiverades deltagarna kring innehåll och budskap före, under och efter eventet? Hur har projektet mätts/utvärderats? Vilka resultat har man kunnat påvisa? I vilken mån har de kvalitativa och/eller kvantitativa målsättningarna uppnåtts? Har problem och utmaningar som identifierats vid projektstart fått en lösning? ÅRETS MEST KREATIVA LÖSNING I denna kategori är målformulering (1) och kreativitet (2) de två bärande bedömingskriterierna. Övrig information (3) är frivillig och används endast för att särskilja i övrigt likvärdiga projekt. Vilket problem eller utmaning ska projektet lösa? Vilken eller vilka målgrupper riktar man sig till? Vilka kvalitativa och/eller kvantitativa målsättningar har satts upp? Hur har samarbetet inletts med hänsyn till mål och målgrupp? Hur relevant är lösningen, både för att lösa problemet och för att väcka målgruppens engagemang? Med hänsyn till varumärke och befintlig kommunikation, hur pass effektiv och nytänkande är lösningen? Beskriv den bärande idén och processen bakom. 3. Övrigt (FRIVILLIGT) Här kan du komplettera med eventuell information om t.ex. integration, måluppfyllnad etc. som du anser stärker bidraget Sponsrings & Eventföreningen

8 ATT LÄMNA IN ETT BIDRAG Tävlingsavgiften är 2495 SEK exkl. moms (medlemmar i Sponsrings & Eventföreningen) eller 2895 SEK exkl. moms (icke-medlemmar) per inskickat tävlingsbidrag. Det går självklart bra att tävla med samma projekt i flera kategorier. Du måste då fylla i en ny tävlingsansökan samt betala tävlingsavgift för varje kategori du vill tävla i. Att kopiera svar från en ansökan till en annan är tillåtet men rekommenderas inte. Frågor och bedömningskriterier är skräddarsydda för respektive kategori, och du bör modifiera dina svar därefter. Viktigt att tänka på när du ska sätta ihop ett tävlingsbidrag: Tävlingsformuläret är webbaserat och det går alltså inte att spara i formuläret medan du skriver. Vi rekommenderar att du först skriver dina svar i ett textdokument innan du går in på tävlingssiten och sedan kopierar över svaren i formuläret. Dina svar får innehålla totalt max tecken, inklusive blanksteg. Du väljer själv hur textmängden fördelas mellan frågorna. Förutom svar på de fyra tävlingsfrågorna ska du även ge en kort synopsis av projektet på max 500 tecken inklusive blanksteg (räknas inte in i den totala teckenmängden i din ansökan). Bilagor (max 10 st, bilder, filmklipp, illustrationer etc) bifogas i steg tre av ansökan. Du kan återvända till detta steg fram till tävlingsdeadline för att komplettera eller ändra dina bilagor. Du kan däremot inte redigera dina textsvar efter att du lämnat in dem. Tillåtna filformat är: pdf, ppt, wmv, mov, MP4, mpeg, mpg, mp3, jpg, png, psd, gif, eps, tif (maxstorlek per fil är 100MB). Juryn har inte möjlighet att ta del av fysiskt inskickade bilagor på t.ex. dvd. Du måste bifoga minst en högupplöst, illustrativ bild (ej annons, poster eller liknande) som kan användas för att presentera bidraget vid en eventuell nominering Sponsrings & Eventföreningen

9 TIPS & RÅD Börja förbereda bidraget i tid. Säkra bästa möjliga förutsättningar till nominering genom att ge dig själv tid att fixa oförutsedda problem med till exempel material från kund/byrå, bilagor/filer som ska konverteras innan deadline etc. Vänta inte till sista dagen med att lämna in bidraget. Dagen D(eadline) är tävlingssiten hårt belastad och därför betydligt segare än vanligt. Några dagar tidigare studsar du däremot fjäderlätt genom inlämningsprocessen och kan därtill få snabb hjälp från tävlingskanslit om frågetecken skulle uppstå. Fokusera på den information som är relevant för att besvara varje fråga. Det är lätt att vilja måla upp en färggrann och detaljrik bild av hela projektet men är innehållet inte ett relevant svar på den fråga som ställs så hjälper det inte bidraget till en nominering. Fokusera på kärnfulla, relevanta svar. Välj dina bilagor med omsorg. Även här gäller ofta less is more - för att fånga juryns uppmärksamhet kan det ibland vara bättre att avstå från att fylla bilagekvoten och istället välja ut de absolut bästa bilderna/filmklippen. Se till att de resultat du redovisar är relevanta och knyter an till projektets målsättningar. Att redovisa resultat som inte har något att göra med de mätbara mål som satts upp hjälper inte bidraget till en nominering Sponsrings & Eventföreningen

10 GYLLENE HJULET 2013 Deadline 1 februari kl. 23:59:59 Nomineringar presenteras i mitten av februari 5 mars: Sista datum för köp av galabiljetter 14 mars: Gyllene Hjulet 2013 på Ericsson Globe Arena Vid frågor om tävling och bidragsinlämning, kontakta Cecilia Gärdestad eller ww.gyllenehjulet.se Sponsrings & Eventföreningen

ATT TÄVLA I GULDNYCKELN

ATT TÄVLA I GULDNYCKELN ATT TÄVLA I GULDNYCKELN Här hittar du all information du behöver för att tävla i Guldnyckeln 2013. Svårare än så är det inte. 1 INNEHÅLL 1. DETTA ÄR GULDNYCKELN.... 3 2. VAD ÄR DM?... 3 3. VARFÖR SKA DU

Läs mer

KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för sponsring och event (KSE) har i samarbete med Sponsrings och Eventföreningen, som ambition att

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för internetreklam 2012 INNEHÅLL 1. ELVA SAKER ATT TÄNKA PÅ 3 1.1 VAR FINNS DINA KUNDER 3 1.2 FÖRSTÅ KANALEN 3 1.3 VAD SÄGS OM DITT VARUMÄRKE?

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

På lika villkor. WinWinMalmö här möts föreningsliv och näringsliv för att skapa framtidens Malmö

På lika villkor. WinWinMalmö här möts föreningsliv och näringsliv för att skapa framtidens Malmö På lika villkor WinWinMalmö här möts föreningsliv och näringsliv för att skapa framtidens Malmö 1 WinWinMalmö WinWinMalmö främjar gemensamt ansvar för Malmös framtida samhällsutveckling genom samverkan

Läs mer

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg Marknadsföring Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg MARKNADSFÖRING Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare Åsa Gerdes Metoder, teorier och verktyg Tack

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

fokusera på dina möten och allt går lite enklare

fokusera på dina möten och allt går lite enklare VERSION 3. 2007. fokusera på dina möten och allt går lite enklare Idéverktyg 5 svenska Mötesmodeller och 1 Mötesbarometer som förenklar och förbättrar Bäste mötesledare! Innehåll Inför mötet 4 Mötesbarometern

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Utvärdera rådgivningen

Utvärdera rådgivningen Utvärdera rådgivningen Handbok för energi- och klimatrådgivare och energikontor Energimyndigheten 1 (38) Omslagets insida: Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer