DennA bra nschtid ning är en Annons från nextmed i A. Energiförsörjningen. bidra till att bibehålla konkurrenskraften i svensk ekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DennA bra nschtid ning är en Annons från nextmed i A. Energiförsörjningen. bidra till att bibehålla konkurrenskraften i svensk ekonomi"

Transkript

1 DennA bra nschtid ning är en från nextmed i A Energiförsörjningen ska bidra till att bibehålla konkurrenskraften i svensk ekonomi Zofia Lublin, avdelningschef på energi myndighetens analysavdelning. Sverige ligger i fronten när det gäller energieffektivitet och förnybar energi Ibrahim Baylan (S), energiminister Framtidens Energi för en hållbar utveckling och konkurrenskraft Energifrågorna handlar om så mycket mer än kärnkraften Energiomställningen ett pussel med många aspekter Svensk Energi kritisk till ny prövning av vattenverksamheter Regeringen förbereder en ny energikommission för blocköverskridande samtal. Här vill energiminister Ibrahim Baylan (S) se en diskussion om andra utmaningar än kärnkraften. En viktig fråga är regleringen av elen i kraftnätet när andelen förnybara källor växer. Energimyndigheten har en viktig roll i energiomställningen för att uppnå visionen 5 om ett hållbart energisystem. Ordet hållbart omfattar både ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter, vilket gör utvecklingsarbetet komplext, säger analyschef Zofia Lublin. 4 6 Vattenverksamhetsutredningen bekymrar Kjell Jansson, vd på Svensk Energi. Om vattenverksamhet ska prövas enligt miljöbalken som om ett kraftverk aldrig funnits på platsen, kan verket, oavsett storlek, tvingas stänga. Något som kan ge oöverblickbara konsekvenser. Forskning och utveckling Fjärrvärme Bostad energi Svenska kraftnät Eldistribution Bioenergi Ingår som bilaga i Dagens industri januari 2015.

2 Vi omöjliggör omöjligheterna. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ska vara en internationellt ledande innovationspartner. Vi skapar värde och hållbar utveckling för näringsliv och samhälle genom att bidra med kompetens och nytta inom hela innovationskedjan.

3 Framtidens Energi Januari Om detta kan du läsa i Framtidens Infrastruktur Ny energikommission för blocköverskridande samtal Framtidens energifrågor är många och rör allt från koldioxidpriser till förnyelsebar energi, baskraft, smarta nät, energieffektivisering, optimering, villkor, forskning, tillväxt och arbetstillfällen. I årets upplaga av tidningen har vi tagit pulsen på en rad olika aktörer som var och en, på sitt sätt, är med och bidrar till utvecklingen av framtidens energi. Regeringen förbereder nu en ny energikommission för blocköverskridande samtal kring energipolitiken. Här efterlyser energiminister Ibrahim Baylan en diskussion om andra utmaningar än kärnkraften. Regleringen av elen i kraftnätet är en av många viktiga framtidsfrågor när andelen förnybara källor växer. Här påtalar Mikael Odenberg, generaldirektör Svenska kraftnät, vikten av ny, planerbar kraftproduktion. Dagens marknadsdesign kommer inte riktigt att klara av att leverera det som marknaden Energiförsörjningen även ska bidra till att bibehålla konkurrenskraften i svensk ekonomi kommer att behöva på lite sikt, menar Odenberg. I arbetet med energiomställningen till ett hållbart energisystem spelar förflyttningen från en fossilberoende fordonsflotta till en fossiloberoende fordonspark en viktig roll. För att främja den utvecklingen stödjer Energimyndigheten bland annat ElectriCity, ett demonstrationsprojekt för elektrifierade fordon i Göteborg där elektriska bussar, både helt eldrivna och laddhybrider, kommer att cirkulera längs en kollektivtrafikrutt i Göteborg. En annan viktig aspekt av omvandlingen till hållbart energisystem är att energiförsörjningen även ska bidra till att bibehålla konkurrenskraften i svensk ekonomi. Mer om detta och mycket annat hittar du inne i tidningen. Trevlig läsning! Redaktionen 4 Energifrågorna handlar om så mycket mer än kärnkraft Intervju med energiminister Ibrahim Baylan. 5 Energiomställningen komplext pusselläggande Ordet hållbart har många aspekter. 6 Svensk Energi kritisk till ny prövning Kan få oöverblickbara konsekvenser. 7 Smarta nät kräver samspel mellan teknik och användare 7 Effektfrågan måste lyftas på ett helt annat sätt Intervju med Mikael Odenberg, gd Svenska kraftnät. 8 Ny kraftvärme banar väg för avveckling av kärnkraft 8 Energibesparingsarbete i allmännyttan Är individuell mätning kostnadseffektivt? 9 Energisektor i snabb förändring 9 Geoenergi utmanar värmemonopolet 10 Energiforskning som får tillämpning SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, i flertal projekt. 11 Fem myndigheter i plattform för hållbara städer 12 Nytt kraftfullt glashus i Linköping 13 Fordonselektrifiering viktigt för energiomställningen 13 Göteborg höjer ribban med tuffa klimatmål 14 Inför teknikneutrala byggregler Intervju med Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme. 15 Första handelsplatsen för överskottsvärme 17 Säker talkommunikation inom elförsörjning 17 Vaasa EnergyWeek för branschfolk från hela Europa 18 Värmepumptekniken går ljus framtid till mötes i Europa 18 HVDC-anläggning för mer grön el i näten Unik anläggning simulerar variabla förhållanden. 19 Standardisering påskyndar etableringen av smarta elnät 20 Ge högre forskningsanslag till mindre lärosäten! Presenterade företag och organisationer 22 Chalmers Styrkeområde Energi 23 Eltel Networks 24 Empower 25 Tieto 26 Uppsala universitet 26 E2B2 27 NIBE Energy Systems 28 Relacom 29 MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 29 Vasa Vind 30 Den elbaserade ekonomin 2050 Lunds universitet Framtidens Energi för en hållbar utveckling och konkurrenskraft är producerad av NextMedia. Skribenter Sandra Ahlqvist, Anette Bodinger, Lana Brunell, Hans Karlsson, Clas Lewerentz, Cristina Leifland, Annika Wihlborg, Christina B. Winroth Omslagsbilder istock, Zofia Lublin: Energimyndigheten, Ibrahim Baylan: Kristian Pohl / Regeringskansliet Grafisk form Stellan Stål försäljning NextMedia, Media X Norr Tryck BOLD Printing/DNEX Tryckeriet Ingår som branschtidning i Dagens industri januari 2015 Frågor om innehållet besvaras av Carl Meijer E-post: För mer information om tema- och kundtidningar i dagspress kontakta: Niklas Engman Telefon , Mobil E-post: I SAMHÄLLETS TJÄNST Svenska kraftnät har ett samhällsviktigt uppdrag. Förutom att vi utvecklar och förvaltar Sveriges stamnät för el ser vi också till att det alltid är balans mellan produktion och förbrukning av el i landet. Utan oss stannar Sverige. Läs mer om oss på

4 4 Framtidens Energi Januari 2015 Energifrågorna handlar om så mycket mer än kärnkraften Regeringen förbereder nu en ny energikommission för blocköverskridande samtal kring energipolitiken. Här vill energiminister Ibrahim Baylan (S) se en diskussion om andra utmaningar än kärnkraften. En viktig framtidsfråga är regleringen av elen i kraftnätet när andelen förnybara källor växer. Regeringen Text Clas Lewerentz Hur du ser på förutsättningarna att få till stånd en bred politisk samverkan när det gäller framtidens energifrågor? Jag tror att det finns goda förutsättningar att komma överens. Det finns naturligtvis också svårigheter med tanke på att energidebatten i Sverige under 40 års tid dominerats av kärnkraftens vara eller icke vara. Men det händer så oerhört mycket just nu inom energisektorn, både i Sverige och utomlands, som visar på att det finns ett stort behov av att samlat titta på detta. Det händer mycket på distributionssidan, på effektivitetssidan och inom kostnadsreduktion på förnybar energi. Samtidigt ser vi ökade kostnader på kärnkraftssidan. Du har under hösten varit ute och träffat olika aktörer inom energisektorn som en del i det förberedande arbetet med energikommissionen. Vad är dina intryck och slutsatser av dessa möten? Rent allmänt så har det varit enormt lärorikt. Det har varit möten inte bara inom energisektorn utan också med industrin, miljöorganisationer och några av landets främsta forskare inom olika delar av energisektorn. Det har gett mig en mångfasetterad bild av det som sker på energiområdet. En viktig fråga som ofta kommer upp är effektfrågan hur påverkas elsystemet när vi får in allt mer väderberoende elkraft? En del av våra kärnkraftverksreaktorer håller på att åldras och när ägarna gör bedömningen att det finns en slutpunkt för dem, då blir den här effektbalansen en oerhört central fråga. Det måste finnas el i systemet 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet. Under större delen av året är det inget större bekymmer, men vi vet att vi i bland har bistra vintrar då el-efterfrågan är väldigt hög. Hur ser vi då till att det finns el i systemet och att det finns en kvalitet i effekten? Om Sverige vill vara ett land som leder utvecklingen då måste vi ha långsiktiga förutsättningar så att företag, aktörer och entreprenörer vågar investera i vårt land En annan fråga som många har tagit upp är den snabba tekniska utvecklingen. Om Sverige vill vara ett land som leder utvecklingen då måste vi ha långsiktiga förutsättningar så att företag, aktörer och entreprenörer vågar investera i vårt land. Det handlar inte bara om att klara av el- och energiförsörjningen utan också att vara en exportör av tjänster, kunskap och produkter till andra länder. EU:s energiministrar träffades i Bryssel nyligen för att prata om EU:s ramverk för klimat och energi till En av frågorna handlade om ett nytt styrsystem inom EU. Hur anser du att ett sådant styrsystem bör se ut? När det gäller energifrågorna i 2030-ramverket så är de bindande på landsnivå. Därför gäller det för EUkommissionen att snabbt hitta ett styrsystem som gör att arbetet kan gå framåt, annars är risken stor att det bara blir fina ord på papperet. Sverige ligger i fronten när det gäller energieffektivitet och förnybar energi. För oss har detta varit en stor fördel. Det jag upplever i EU-sammanhang, särskilt när det gäller energieffektivitet, är att det kan uppfattas som bara en kostnad och en börda. Kan vi få fram ett bra styrsystem som visar vägar framåt, inte minst för de länder som sitter med ganska ineffektiva energisystem, så kan dessa länder också se att det kan vara en kostnadseffektiv historia och en konkurrensfördel för industrin. När har Sverige 100 procent förnybar energi? På sikt tror jag det är ett väldigt bra mål att ha, därför att vi har väldigt goda förutsättningar med mycket vatten, skog, biomassa och att det blåser mycket i vårt land. Vi har redan idag lite drygt 50 procent förnybart i vårt system tack vare vattenkraften framför allt och att vi har en ganska kraftig utbyggnad av vindkraften. Frågan är om vi någonsin kommer upp i exakt 100 procent. Jag tror att vi i alla fall kan komma väldigt nära. När? Det är en av de saker som man måste titta på Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet Regeringens ingång är att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi, säger energiminister Ibrahim Baylan (S). i energikommissionen är detta möjligt och i så fall under vilka förutsättningar? För egen del tror jag det är möjligt, och det är också regeringens ingång. Sverige har en väldigt gynnsam situation de närmaste åren. Men det får inte göra att vi slår oss till ro och väntar på att utmaningarna ska dyka upp. Många av de saker vi behöver göra är långsiktiga. De är kostnadskrävande och ska vi få de nödvändiga investeringarna som gör att vårt energisystem är väldigt bra även 2040, 2050 och 2060, då krävs det att vi gör det här och nu. Därför är jag angelägen om att få igång arbetet i energikommissionen, avslutar Ibrahim Baylan.

5 Framtidens Energi Januari Energiomställningen komplext pusselläggande Energimyndigheten har en viktig roll i energiomställningen för att uppnå visionen om ett hållbart energisystem. Ordet hållbart omfattar dock både ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Därför är utvecklingsarbetet komplext. Energimyndigheten Text Christina B. Winroth För att nå visionen arbetar energimyndigheten på bred bas genom att bland annat stödja forskning som syftar till att ta fram ny teknik och nya lösningar där energieffektivisering och utveckling av förnybar energiproduktion står i fokus. Ytterligare en viktig uppgift är att utvärdera och arbeta fram olika styrmedel som ligger till grund för politiska beslut, både inom energi- och klimatområdena. Visionen om ett hållbart energisystem är en stor utmaning. Det beror på att det finns ett antal olika hållbarhetsaspekter som behöver tillgodoses för att energisystemet ska kunna fungera på ett långsiktigt hållbart sätt. Ofta fokuseras mycket på energisystemets klimatpåverkan, men det är inte den enda viktiga aspekten. Det är också viktigt att energiförsörjningen är trygg, både idag och på lång sikt. I klarspråk innebär det att vi ska ha en jämn och säker tillförsel av energi som är tillgänglig i den mängd som efterfrågas, säger Zofia Lublin, avdelningschef på energimyndighetens analysavdelning. En annan viktig aspekt är att energiförsörjningen ska bidra till att bibehålla konkurrenskraften i svensk ekonomi. Detta utesluter dock inte förekomsten av ett omvandlingstryck på näringslivet att anpassa sin verksamhet och struktur till önskade riktlinjer. Ett av energisystemets största hållbarhetsproblem är den klimatpåverkan som orsakas av förbränning av fossila bränslen. Zofia Lublin framhåller att det är avgörande för omställningen att hitta sätt att hantera och minska dessa utsläpp. Samtidigt behöver energiförsörjningen anpassas så att den inte långsiktigt äventyrar ekosystemfunktioner och -tjänster eller människors hälsa, vare sig inom eller utom Sveriges gränser. Det är också viktigt att omställningen sker på ett sätt så att vi inte försvårar för människor i andra delar av världen att tillgodose sina energibehov på ett hållbart sätt. I ärlighetens namn måste Dagens industriländer har i stor utsträckning byggt sina samhällen på fossila bränslen vi inse att allt inte kommer att kunna uppfyllas till hundra procent, men sakta men säkert kan vi tillsammans lägga den ena pusselbiten till den andra för att komma så nära vår vision som möjligt, konstaterar Zofia Lublin. Framtidsscenario Men hur kommer då morgondagens energilandskap att se ut? På energimyndigheten gör vi återkommande scenarier om hur framtidens energianvändning och energi tillförsel kan se ut. Scenarierna är på inget sätt en prognos utan tecknar, baserat på olika antaganden kring de politiska energimålen, en framtidsbild. Det senaste scenariot sträcker sig till Där ges bilden av ett Sverige som minskat sin energianvändning. Framför allt ser vi en minskning i transportsektorn. Det hänger ihop med att EU ställt krav på bränslesnålare fordon och att andelen biodrivmedel kommer att öka. I industrin kommer energianvändningen att vara ganska oförändrad eller marginellt minskad. Det är också vår bedömning att elproduktionen kommer att öka fram till 2030, vilket är kopplat till utbyggnaden av vindkraft och biobränslen. Resultatet blir ett energiöverskott som öppnar möjligheter för export, framhåller Zofia Lublin. Jämlikhetsfråga För att få uppnå en planenlig omställning av energisystemet, som också går i linje med klimatmålen, är det hög tid att lägga i en högre växel. Zofia Lublin, avdelningschef på energimyndighetens analysavdelning. Foto: Energimyndigheten För att kunna se resultatet av våra insatser 2030, 2040 eller 2050 borde vi ha börjat igår. Vi kan inte fortsätta att bara prata utan det måste bli på riktigt, annars lämnar vi inte någon jättefin värld till våra barn och barnbarn. För att komma dit behövs nationsövergripande klimatöverenskommelser och konsensus. Dessutom måste hänsyn tas till att de länder som fortfarande utvecklas behöver få samma möjligheter att bygga sitt samhälle. Då är tillgången på energi väsentlig. Dagens industriländer har i stor utsträckning byggt sina samhällen på fossila bränslen. För att få någon slags rättvisa måste vi hjälpa länder under utveckling att göra en liknande resa, fastslår Zofia Lublin.

6 6 Framtidens Energi Januari 2015 Svensk Energi kritisk till ny prövning av vattenverksamheter Vattenverksamhetsutredningen som kom i våras bekymrar Kjell Jansson, vd på Svensk Energi. Om vattenverksamhet ska prövas enligt miljöbalken som om ett kraftverk aldrig funnits på platsen, kan verket, oavsett storlek, tvingas stänga. Något som kan ge oöverblickbara konsekvenser. Svensk Energi Text Anette Bodinger Svensk Energi lämnade i slutet av förra året sitt remissvar till Vattenverksamhetsutredningen. Föreningen stöder flera punkter i utredningen, men Kjell Jansson påpekar att den även innehåller ett antal förslag som kan få stora och oönskade konsekvenser om de genomförs. Vi menar att ökad biologisk mångfald och bättre vattenkvalitet kan uppnås genom att effektivisera dagens system för omprövning. Utredningens förslag om ny prövning strider mot grundläggande rättssäkerhetsprinciper och det saknas en grundlig analys av egendomsskyddet. En helt ny prövning leder dessutom till mycket stora samhällsekonomiska kostnader, inte minst beroende på att enbart miljömotiverade prövningar genomförs. Smarta nät En annan aktuell fråga på föreningens agenda är de smarta näten. EU-kommissionen presenterade nyligen en studie där demand response eller så kallad efterfrågeflexibilitet, sägs kunna ge möjliga besparingar i EU på miljarder euro årligen. Men frågan är hur stor potentialen för efterfrågeflexibilitet är i praktiken? När vi ser på svenska folkets intresse av dessa frågor är det inte särskilt stort. De smarta näten och tjänsterna som erbjuds kommer att slå igenom på sikt Kjell Jansson påpekar att elbolagen i Sverige sedan flera år tillbaka erbjuder tim-mätning av elförbrukningen. Idag är cirka hushåll anslutna till tjänsten. Det är en bara en bråkdel av de 5,5 miljoner räkningar som skickas ut i landet. Här handlar det helt enkelt om att de smarta näten finns, men att en beteendeförändring tar längre tid än att införa en ny teknik. De smarta näten och tjänsterna som erbjuds kommer att slå igenom på sikt, men det är inget som säljs av sig självt. Och ju lägre elpriser desto mindre benägen är man att förändra sitt beteende. Svenska folket vet också att vi har mest vattenkraft och kärnkraft i Sverige. Så av klimatskäl finns ingen anledning att minska sin elanvändning. Och tjänar man varken miljö eller pengar på att minska sin elkonsumtion så är folk i allmänhet kloka nog att undra what s in it for Kjell Jansson, vd Svensk Energi. me? Näten är redan smarta, nu är det kunderna, som kanske inte behöver bli smartare, men i alla fall upplysta om vad som är möjligt. Det är inte tekniken som är hämskon, den finns redan, avslutar Kjell Jansson. STANDARDER FÖR FRAMTIDENS LÖSNINGAR Internationellt samarbete och kunskapsutbyte för säkerhet, interoperabilitet och energieffektivitet i dagens och framtidens elnät. VAR MED OCH PÅVERKA Välkommen till SEK Svensk Elstandard! Svårt att hitta rätt standard? SEK Preview underlättar i ditt arbete elstandard.se/shop SEK Svensk Elstandard I Box 1284, Kista I Telefon: I E-post: I SEK Svensk Elstandard Box 1284, Kista Tel: E-post: Fastställer all svensk standard inom elområdet Sveriges medlem i IEC sedan

7 Framtidens Energi Januari Smarta nät kräver samspel Smarta energinät kräver både ny teknik och medvetna användare. Energibolagen satsar stora pengar både på att göra näten smartare och lotsa konsumenterna in i framtidens energimarknad. Smarta nät Text Anette Bodinger Annika Viklund, VD för Vattenfall Eldistribution AB. Foto: Elisabeth Redlig Utvecklingen går allt snabbare mot att industriföretag och privatkonsumenter måste acceptera att minska sin elanvändning när det är hög belastning på elnäten. För att klara det krävs smarta styrsystem och smarta elmätare. En viktig komponent är att konsumenterna måste samspela med producenterna för att kunna anpassa sin förbrukning till den faktiska elproduktionen. Ett led i det arbetet är E.ON:s 100Koll som bygger på att användarna kan se sin energiförbrukning i realtid. Med 100Koll kan man se sin elanvändning var tionde sekund, men också få historisk statistik för jämförelse. På displayen visualiseras även inomhustemperaturen, kanske den största energislukaren i de flesta hem, berättar Anders Olsson, vice VD på E.ON Sverige. Vattenfall har en liknande satsning, Energy Watch, och erbjuder därutöver sedan drygt två år tillbaka alla sina elnätskunder kostnadsfria timvärden, oavsett elhandelsavtal. För att kunder ska vilja flytta sin förbrukning till timmar med lägre elpriser och därigenom bidra till minskade utsläpp och ett effektivare utnyttjande av elnäten, vill vi hjälpa våra kunder att bli medvetna om sin egen förbrukning, säger Annika Viklund, VD för Vattenfall Eldistribution AB. Anders Olsson, vice VD på E.ON Sverige. Automation Smarta nät handlar också om att etablera mer förnyelsebar energi i existerande nät och optimera den infrastruktur som redan finns. I Uppsala pågår ett projekt där vi inför mer automation i näten i syfte att snabbt kunna integrera den växande mängden solceller, värmepumpar och elbilar och samtidigt ge ökad leveranskvalitet. Smart Grid Gotland är ett projekt där vi tittare närmare på hur vi ska kunna etablera mer vindkraft i redan existerande nät, säger Annika Viklund. E.ON har ett liknande exempel från Öland. När det skulle byggas mer vindkraft i Kårehamn hade vi inte tillräcklig kapacitet i nätet för att klara den utbyggnaden. I stället för att dra en ny stor ledning från fastlandet som kostar uppåt 300 miljoner kunde vi lösa det hela genom att implementera mer smarta nät. För att övervinna flaskhalsar i överföringskapaciteten installerades så kalllad Dynamic Line Rating, en teknik som gör det möjligt att utnyttja nätets fulla kapacitet när som helst. Genom att ta en investering på fem miljoner i ny informationsteknik, som innebar smarta sätt att mäta energiuttag, kunde vi krypa närmare gränserna i de befintliga investeringarna, undvika en jätteinvestering på 300 miljoner och tidigarelägga utbyggnaden av vindkraftverken med cirka tio år, fastslår Anders Olsson. Mikael Odenberg, GD Svenska kraftnät: Effektfrågan måste lyftas på ett helt annat sätt Foto: Thomas Wiklund Energi- och klimatpolitiken utgör den främsta drivkraften för Svenska kraftnäts investeringar under de kommande åren. Det handlar om att kunna ta hand om mer förnybar elproduktion, men även att rusta upp det ålderstigna stamnätet. Elnät Text Christina B. Winroth Sverige har ett gammalt stamnät där de äldsta delarna av nätets 400 kv-system är drygt 60 år gamla och delar av 220 kv-systemet ännu äldre. Därför är det väsentligt att få en genomförbar förnyelseplanering, parallellt med olika nyinvesteringar, på plats. I takt med att allt mer Mikael Odenberg, generaldirektör Svenska kraftnät. Foto: Peter Knutson förnybar energi ska in i nätet har fokus i många hänseenden förflyttats från hårdvara det vill säga från de fysiska nätinvesteringarna till mjukvara. Mjukvara handlar om hur vi klarar av att hantera kraftsystemet när det kommer in mycket volatil vindkraft och hur vi på sikt ska klara vår balanshållning när utfasningen av kärnkraften inleds, konstaterar Svenska kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg. I den allmänna energidiskussionen ser Odenberg hur debatten oftast fokuserar på tillgången av energi, men exportsiffrorna visar på en stark svensk energibalans. Under 2013 nettoexporterade vi 10 TWh och 2012 slog vi exportrekord med 20 TWh. Det är en hög siffra Vi behöver ha tillräckligt med el också kalla vinterdagar när det inte blåser med tanke på att vår inhemska förbrukning ligger på cirka 150 TWh. Men det går inte att bara prata energi, utan effektfrågan måste lyftas fram på ett helt annat sätt. Vi behöver ha tillräckligt med el också kalla vinterdagar när det inte blåser, säger Mikael Odenberg. Ny marknadsdesign Svenska kraftnäts bedömning är att en del av bortfallet från kärnkraften kommer att kunna hanteras genom utbyggda förbindelser, en del genom ökad flexibilitet på efterfrågesidan. Men på sikt kommer inte det att räcka. Vi behöver också ny planerbar kraftproduktion. Dagens marknads design kommer inte riktigt av att klara av att leverera det som marknaden kommer att behöva på lite sikt, säger Odenberg. För att stimulera till nybyggnad av kraftproduktion utanför elcertifikatssystemet, skulle en marknadsutveckling där priset inte bara sätts på energi utan också på förmågan till flexibilitet och effekt vara önskvärd. Vi behöver också ge elmarknadens aktörer starkare incitament att uppträda på ett sätt som stöttar systemet i sin helhet, avslutar Mikael Odenberg.

8 8 Framtidens Energi Januari 2015 Nya kraftvärmeverk banar väg för avveckling av kärnkraft Det görs stora investeringar i kraftvärmeverk runt om i landet. I kronor räknat handlar det om 30 miljarder kronor under en fyraårsperiod. En välkommen utveckling som skapar förutsättningar för avveckling av kärnkraftverken, säger Gustav Melin, vd för Svebio. Bioenergi Text Anette Bodinger Svenska bioenergiföreningen, Svebio, arbetar för att öka användningen av bioenergi. Vi har två stora utmaningar. Den första är inom elproduktionen, att se till att klara av effektbehovet när det blir kallt och kärnkraften har blivit för gammal. Det kommer vi att klara med en rad olika slags teknikutveckling, både inom produktion, användning och lagring av el och genom att använda mer värme istället för el när det är som kalllast. Den andra stora utmaningen är att få bort de fossila bränslena ur transportsektorn. År 2030 ska Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Något som jag tror är helt möjligt med tanke på den snabba utveckling som nu sker inom drivmedelssektorn. Föråldrade beräkningar Vägen dit kantas även av en del, jämförelsevis, mindre utmaningar. Skatten på rapsdiesel är ett exempel. Regeringen har sedan den första januari infört en skatt på rapsbiodiesel. Motivet för skatten, så kallad överkompensation att rapsbiodieseln var för lönsam, har försvunnit i och med det kraftiga prisfallet på olja. Beräkningarna bakom skatten bygger alltså på föråldrade priser från våren Skatten gör att biodieseln Den rådande situationen kommer att leda till onödigt hög användning av fossila drivmedel Gustav Melin, vd för Svebio. hamnar i ett omöjligt konkurrensläge i förhållande till den vanliga dieseln, som nu snabbt sjunker i pris. Gustav Melin menar att det vore bättre att räkna om skatten kontinuerligt. Då kan man ta hänsyn till verkligheten så som den ser ut. Den rådande situationen kommer att leda till onödigt hög användning av fossila drivmedel och högre utsläpp av koldioxid. Foto: Anders Haaker Det låga oljepriset ser Melin som ett unikt tillfälle för politikerna att höja skatten på fossil bensin och diesel utan att det märks för konsumenterna. Allt effektivare bilar och sjunkande oljepriser gör att drivmedelskostnaden minskar för varje körd mil. Om man vill stimulera en fortsatt omställning av våra transporter med bättre effektivitet och lägre klimatutsläpp måste man nu höja skatterna på de fossila drivmedlen. Avgifter är bevisligen det mest effektiva sättet när det kommer till att minska utsläppen och komma till rätta med klimatproblemet. Energibesparingsarbete i allmännyttan EU:s direktiv om krav på energimätning i lägenheter, som innebär att byggherrar ska installera individuella mätare för att mäta värme, kyla och varmvatten, har starkt ogillats av allmännyttan. Men nu ser Kurt Eliasson, vd på SABO, en ljusning. Energieffektivisering Text Christina B. Winroth För SABO är det glädjande att Boverkets utredning om när det är kostnadseffektivt att införa individuell mätning och debitering (IMD) av värme och varmvatten i flerbostadshus, pekar på att IMD inte bör vara obligatorisk. För de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen innebär det att de nu kan fortsätta sitt framgångsrika arbete med att spara energi, säger Kurt Eliasson, vd för branschoch intresseorganisationen SABO. Boverket kommer att fortsätta med att utvärdera kostnadseffektiviteten i att göra IMD obligatoriskt Problematiken med IMD av värme är bland annat att när värme mäts och separatfaktureras, tappar bostadsföretagen incitament att energieffektivisera. Dessutom framhåller Kurt Eliasson att de metoder som används för att mäta inte fungerar särskilt väl. Boverket kommer att fortsätta med att utvärdera kostnadseffektiviteten i att göra IMD obligatoriskt i det befintliga beståndet, men vi utgår från att de i all rimlighet borde komma till samma slutsats som för ny- och ombyggnation. Beteendeförändringar SABO:s stora energieffektiviseringsarbete går under namnet Skåneinitiativet och omfattar lägenheter, vilket gör det till Sveriges genom tiderna största energieffektiviseringsprogram. Målet är att minska energianvändningen med 20 procent mellan 2007 och Sedan 2007 har energiförbrukningen minskats med 12 procent i de lägenheter som omfattas. Det motsvarar hushållsel till lägenheter. Från att ha dragit i snitt 156 kwh/ kvm och år, används idag 138 kwh/kvm. Våra nyckelfärdiga kombohus förbrukar 60 kwh/kvm, väsentligt lägre än kraven i byggreglerna. Genom allmännyttans energisparkampanj involveras även hyresgästerna. Kampanjen inbegriper lägenheter. De boendes beteende är viktigt och Kurt Eliasson, vd för SABO. Foto: SABO därför satsar vi tillsammans med Hyresgästföreningen, Naturskyddsföreningen och Energimyndigheten på kunskapsförmedling. Av stor betydelse för det fortsatta energieffektiviseringsarbetet är hur svensk lagstiftning kommer att tolka EU:s energipolitiska mål. Ovisshet om framtida regelverk tillsammans med företagsskattekommitténs förslag att ta bort ränteavdraget, är oroshärdar som tyvärr kommer att bromsa nyproduktion och investeringar i energieffektiviseringsinsatser. Det är synd, fastslår Kurt Eliasson.

9 Framtidens Energi Januari Energisektor i snabb förändring Stora förändringar väntar i energisektorn. Storskaliga energislag kommer att få sällskap av en mångfald nya, småskaliga lösningar. Det krävs nya affärsmodeller och tekniker. De traditionella aktörerna har stort behov av att ställa om sitt mind-set. Energisektorn Text Cristina Leifland Det säger Anders Ådahl, ansvarig för styrkeområde Energi på Chalmers i Göteborg. Kärnkraften brottas med stora lönsamhetsproblem och kommer på sikt att fasas ut. Bioenergin är etablerad, vind är på stadig frammarsch och runt hörnet väntar även sol och kanske vågkraft. Detta nya landskap skapar utmaningar för de stora elbolagen. Vi kommer att se en allt mer volatil energimarknad, där det krävs helt nya modeller där kunderna Man bör vara mycket försiktig med att sälja teknologi Anders Ådahl, ansvarig för styrkeområde Energi på Chalmers i Göteborg. lyckligtvis blir mer i centrum. Vi forskare måste också ställa om vår forskningsportfölj till hur de förnybara teknikerna påverkar energisystemen i stort, politiskt, ekonomiskt och tekniskt, säger han. Anders Ådahl menar att det finns en medvetenhet bland de stora elbolagen i Sverige och i energidebatten om de utmaningar som Foto: Oscar Mattsson / Fotografi Oscar AB vi står inför. Samtidigt är omställningen inom energisektorn ofta en fråga om stora och kostsamma investeringar och det finns inga givna svar för vad som är rätt. Marknadens aktörer måste nog acceptera att det inte finns några långsiktiga lösningar och inte ha för stor tilltro till en långsiktigt stabil styrmedelspolitik. Istället måste man anpassa sig till en marknad som kommer att präglas av osäkerhet och tvära kast. Det driver mot småskaliga lösningar bort från det centralistiska som vi varit vana vid. Men svenska företag har en styrka i att de är relativt förändringsbenägna och duktiga på snabba innovationer. Sverige långt fram Sverige har trots allt ett bra utgångsläge och kan fortsätta vara ett föregångsland inom energi, framhåller Anders Ådahl. Det finns ett stort kunnande och landet ligger långt fram när det gäller FoU. Bioenergi, materialvetenskap, högspänningsteknologi, energisystemförståelse och energieffektivisering är några områden där Sverige ligger i framkant. Men det är svårt att behålla nya tekniker i Sverige. Tyvärr försvinner mycket lovande ny teknik. Sol, vind och vatten går inte att äga, men däremot teknologin för att utnyttja dem som energi. Det är en stor politisk risk att vi förlorar vår security of technology supply och blir beroende av andra länder. Därför bör man vara mycket försiktig med att sälja teknologi, säger han. Energipolitiken behöver därmed också bli mer näringsinriktad. Vi behöver också synas mer i EU och andra internationella sammanhang. Vi har väldigt stark energiforskning, men tar ibland för lite plats. Geoenergi utmanar värmemonopolet Fjärrvärmebolagens höga värmepriser och dominanta ställning har länge debatterats av både politiker och näringslivsrepresentanter. Dramatiska prisstegringar har lett till krav på nya affärsmodeller. Som ett svar på de kraven växer nu grön geoenergi i partnerskap fram. Geoenergi Text Christina B. Winroth Är geoenergi i partnerskap morgondagens alternativ till fjärrvärmeleverantörernas monopolliknande utbud? Om Jonas Häggqvist, vd för Adven Sweden som nyligen förvärvade svenska Eco2 Energy, får rätt är det bara en tidsfråga innan lokalt producerad värme och kyla baserad på geoenergi har slagit igenom på bred front. Geoenergi, eller bergvärme, är en effektiv och energismart teknologi, speciellt där det finns ett behov av både värme och kyla. Med en affärsmodell där energibolagen erbjuder såväl rätt kompetens som investeringsfria geoenergianläggningar, ser Häggqvist hur Adven och andra Geoenergi är en effektiv och energismart teknologi uppstickare på marknaden kan utmana det klassiska värme- och kylamonopolet och det traditionella sättet att leverera och köpa värme och kyla. Det växer fram en helt ny bransch som på allvar kan förändra det svenska värmemonopolet. Ett bra exempel på att förändringen redan har börjat är Stockholmsstadsdelen Kista, där Adven levererar värme och kyla till närmare tio procent av alla kontorsfastigheter. Uppvaknande I takt med att allt fler fastighetsägare får upp ögonen för geoenergins fördelar, som inte bara levererar grön energi utan också öppnar för miljöcertifieringar som LEED och BREAM i fastighetsbeståndet, kommer de etablerade fjärrvärmeleverantörerna som förlitar sig på icke-förnybara produktionsteknologier att behöva tänka om. Framtidens modell är enligt Häggqvist att energi- och fastighetsbolag tillsammans, i partnerskap, anlägger skräddarsydda produktionsenheter där energibolaget ansvarar för att anläggningen finansieras, installeras, levererar energi och underhålls. Med en sådan affärsmodell ligger det i bådas intresse att skapa en så effektiv anläggning som möjligt. De stora energijättarna kommer att följa efter när geoenergin visar den gröna vägen framåt för fastighetsbolagen, fastslår Jonas Häggqvist. Det är bara en tidsfråga innan grön geoenergi slår igenom hos fastighetsbolagen som först nu har ett alternativ till värmemonopolet, säger Jonas Häggqvist, vd för Adven Sweden.

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet FOKUS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS ENERGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING APRIL 2015 FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet MALIN THORSÉN Hög elförbrukning

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

HÖGSPÄNT ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA SVERIGE TIODUBBLAR SATSNINGARNA PÅ STAMNÄTEN. INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt

HÖGSPÄNT ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA SVERIGE TIODUBBLAR SATSNINGARNA PÅ STAMNÄTEN. INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 4 2014 INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt MILJÖKRAV PRESSAR VATTENKRAFTEN ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA KONTROLLRUMMET SOM STYR

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

KRAFTFULL DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME MIKROELEN ÄNDRAR BALANSEN PÅ ENERGIMARKNADEN DEN GRÖNA FABRIKEN

KRAFTFULL DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME MIKROELEN ÄNDRAR BALANSEN PÅ ENERGIMARKNADEN DEN GRÖNA FABRIKEN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 2 2014 INTERVJUN JAN ROTMANS vill snabba på omställningen DEN GRÖNA FABRIKEN DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME ENERGIEWENDE TAR NYA TAG KRAFTFULL MIKROELEN

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Dnr: 2012/217 Myndigheten

Läs mer

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN En snabb kommersialisering av vågkraften Fortum 1 2009 Hur klarar Fortum finanskrisen? EN TITT IN I FRAMTIDEN Hållbar energi formar framtiden Fortums energi underlättar livet för dagens och framtidens

Läs mer

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 203 Nr: :1 Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Industrin behöver fossila bränslen främst i form av dieselolja. När diesel framställs bildas

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7 NR 1 2010 En annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Det våras för Hälsingland Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan

Läs mer

Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ)

Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ) 4 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Verksamhetsberättelse & Årsredovisning 2012 Affär Miljö

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige 17 perspektiv på värmemarknaden Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige Denna rapport 17 perspektiv på värmemarknaden är en delrapport från projektet Värmemarknad Sverige som är ett tvåårigt forskningsprojekt

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

VIND2010. 15-17september. Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar. Svenska Mässan i Göteborg

VIND2010. 15-17september. Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar. Svenska Mässan i Göteborg VIND2010 Programtidningen för Sveriges största vindkraftskonferens 15-17september Svenska Mässan i Göteborg Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar ekonomi sidan 4 Andreas Carlgren och Maud

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

miljö energi HÅLLBARHET SPARA ENERGI I VINTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER

miljö energi HÅLLBARHET SPARA ENERGI I VINTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB energi miljö SPARA ENERGI I VINTER JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN HÅLLBARHET

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund.

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund. Lagstadgad plan 2009-03-30 Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030 KS 2006/0090 Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009. Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag

Läs mer

Innehållsförteckning. Påfyllning av kunskap och inspiration inom förnybar energi! Välkomna!

Innehållsförteckning. Påfyllning av kunskap och inspiration inom förnybar energi! Välkomna! Innehållsförteckning 3 Baltic Energy 4 Annonser 5 Projektet Baltic Energy 6-7 Ta kontroll över din elanvändning A-K Hatt 8-9 Hållbart resande i Örnsköldsviksregionen 10-11 Annonser 12-13 Norrländska Alger

Läs mer

Gävleborg. Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan. Huvudarrangörer:

Gävleborg. Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan. Huvudarrangörer: Gävleborg Framtidsveckan i Gävleborg är ett brett samarbetsprojekt med en mängd olika aktörer inom många olika områden. Syftet är att visa på goda exempel i vårt län och påskynda omställningen till ett

Läs mer